BronPerceelPersonen

Lijst van BronPerceelPersoon-regels afhankelijk van opgegeven selectie-criteria. Wildcardtekens: _ (enkel) en % (meer).

Bouwblok
BronPerceelPersoonregels met BronId = 173. Aantal = 209.
BronPerceel
Volgnr/Toev
Persoon
Aantal/Bedrag
PersoonNaamInBron
Opmerkingen
Beroepsvermelding
Datum
Aflezingsboek-D (vermelding)Maarsmansteeg.001-003
193/1.2.2.3
Adriaen Cornelisz de Milde
/
Adriaen Cornelisz de Milde
1578-04-25
Adriaen Cornelisz de Milde
Aflezingsboek-D (vermelding)Rapenburg.106.1
194/2.4.2.5
Adriaen Dircksz {scheepmaker}
/
Adriaen Dircxz scheepmaeckerscheepmaecker
1578-04-25
Adriaen Dircxz scheepmaecker
Aflezingsboek-D (vermelding)OudeRijn.174
195/4.0.5
Adriaen Dircksz van Leeuwen
/
Adriaen Dircxz van Leeuwen
1578-04-25
Adriaen Dircxz van Leeuwen
Aflezingsboek-D (vermelding)NieuweRijn.016
196/4.4.1.5
Adriaen Jansz {hoefsmid-NieuweRijn}
/
Adriaen Jansz houfslagerhoufslager
1578-04-25
Adriaen Jansz houfslager
Aflezingsboek-D (vermelding)Warmoesmarkt.023
194/2.3.2.1
Adriaen Maertensz de Zwart
/
Adriaen Maertensz de Swart backerbacker
1578-04-25
Adriaen Maertensz de Swart backer
Aflezingsboek-D (vermelding)Vismarkt.005
193/1.2.3.4
Adriaen Mourijnsz {rentmeester}
/
Adriaen Mourynsz rentmrrentmr
1578-04-25
Adriaen Mourynsz rentmr
Aflezingsboek-D (vermelding)Hogewoerd.022
193/1.4.2.6
Aelbrecht Pietersz Tromper {de oude}
/
Aelbert Pietersz Tromper
1578-04-25
Aelbert Pietersz Tromper
Aflezingsboek-D (vermelding)Hogewoerd.005
193/1.4.3.5
Aelbrecht Cornelisz van Berckendael
/
Aelbrecht Cornelisz slotemaeckerslotemaecker
1578-04-25
Aelbrecht Cornelisz slotemaecker
Aflezingsboek-D (vermelding)Garenmarkt.010.3-012
193/1.4.1.2
Andries Adriaen Andriesz {drapier}
/
Andries Adriaensz drapierdrapier
1578-04-25
Andries Adriaensz drapier
Aflezingsboek-D (vermelding)Breestraat.057
196/4.2.3.0
Andries Claesz Mareschal
/
Andries Claesz cruydeniercruydenier
1578-04-25
Andries Claesz cruydenier
Aflezingsboek-D (vermelding)Haarlemmerstraat.110
194/3.0.4
Andries Jacobsz {brouwer}
/
Andries Jacopsz brouwerbrouwer
1578-04-25
Andries Jacopsz brouwer
Aflezingsboek-D (vermelding)Maarsmansteeg.012
196/4.3.3.5
Andries Jaspersz van Vesanevelt
/
Andries Jaspersz backer in de Maersmansteechbacker
1578-04-25
Andries Jaspersz backer in de Maersmansteech
Aflezingsboek-D (vermelding)Doezastraat.001.09
192/0
Andries Jansz Schot
/
Andries Schot Jansz deecken ende ouderhooft van den geheele schutterie
1578-04-25
Andries Schot geb van Haerlem vruetschap
Aflezingsboek-D (vermelding)Donkersteeg.001
195/3.3.1.0
Anthonis Adriaensz {tinnegieter}
/
Anthonis Adriaensz tinnegietertinnegieter
1578-04-25
Anthonis Adriaensz tinnegieter
Aflezingsboek-D (vermelding)NieuweRijn.042
196/4.3.2.4
Anthonis Warnaertsz {koekebakker}
/
Antonis Warrenaertsz kouckebackerkouckebacker
1578-04-25
Antonis Warrenaertsz kouckebacker
Aflezingsboek-D (vermelding)Botermarkt.021
194/3.1.1.4
Arent Dircksz {bakker}
/
Arent Dircxz backerbacker
1578-04-25
Arent Dircxz backer
Aflezingsboek-D (vermelding)OudeVest.041
194/2.4.3.4
Balten Jansz van Sonnevelt
/
Balten Jansz bogemaeckerbogemaecker
1578-04-25
Balten Jansz bogemaecker
Aflezingsboek-D (vermelding)Boommarkt.024
196/4.2.2.2
Barent Tijdincksz van Oosterhaven
/
Barent Tijdinxz
1578-04-25
Barent Tijdinxz
Aflezingsboek-D (vermelding)Middelstegracht.081.2
193/1.1.3.4
Bartholomeus Jorisz {linnenwever}
/
Bartholomees Jacosz
1578-04-25
Bartholomees Jacosz
Aflezingsboek-D (vermelding)Rapenburg.112
194/2.4.2.2
Bouwen Adriaensz van Catwijck
/
Bouwen Adriaensz metselaermetselaer
1578-04-25
Bouwen Adriaensz metselaer
Aflezingsboek-D (vermelding)Vliet.035
194/2.4.1.2
Bouwen Cornelisz van Dorp
/
Bouwen Cornelisz van Dorp timmermantimmerman
1578-04-25
Bouwen Cornelisz van Dorp timmerman
Aflezingsboek-D (vermelding)Hogewoerd.031
195/4.1.2.5
Claes Adriaensz Paedts {schoenmaker}
/
Claes Adriaensz schoemaeckerschoemaecker
1578-04-25
Claes Adriaensz schoemaecker
Aflezingsboek-D (vermelding)NieuweRijn.072
194/2.2.2.6
Claes Claesz van Swanenburg {de jonge}
/
Claes Claesz zoutsiederzoutzieder
1578-04-25
Claes Claesz zoutsieder
Aflezingsboek-D (vermelding)Vismarkt.009
193/1.2.0
Claes Gijsbrechtsz Copal {van Campen}
/
Claes Ghijsbrechtsz van Campen
1578-04-25
Claes Ghijsbrechtsz van Campen
Aflezingsboek-D (vermelding)Steenschuur.020.8
195/3.2.2.0
Claes Govertsz van der Aer
/
Claes Govertsz
1578-04-25
Claes Govertsz
Aflezingsboek-D (vermelding)Steenschuur.007-009
196/4.4.2.3
Claes Jansz Knotter
/
Claes Jansz Knotter
1578-04-25
Claes Jansz Knotter
Aflezingsboek-D (vermelding)Apothekersdijk.001-003
193/1.0.4
Claes Jansz Moyt
/
Claes Jansz Moyt
1578-04-25
Claes Jansz Moyt
Aflezingsboek-D (vermelding)NieuweRijn.077-078
193/1.1.3.2
Claes Dircksz van Leeuwen
/
Claes van Leeuwe
1578-04-25
Claes van Leeuwe
Aflezingsboek-D (vermelding)Steenschuur.020.1
194/2.2.2.1
Cornelis Aelbrechtsz {lakenbereider}
/
Cornelis Aelbrechtsz
1578-04-25
Cornelis Aelbrechtsz
Aflezingsboek-D (vermelding)Stadhuis
194/2.3.1.2
Cornelis Cornelisz {schoenmaker-Marebrug}
/
Cornelis Cornelisz schoemaeckerschoemaecker
1578-04-25
Cornelis Cornelisz schoemaecker
Aflezingsboek-D (vermelding)Hooigracht.098
196/4.3.1.2
Cornelis Cornelisz Altena {schoenmaker}
/
Cornelis Cornelisz schoemaecker opte hoygraftschoemaecker
1578-04-25
Cornelis Cornelisz schoemaecker opte hoygraft
Aflezingsboek-D (vermelding)Stadhuis
196/4.4.0
Cornelis Cornelisz van Poelgeest
/
Cornelis Cornelisz van Poelgeest
1578-04-25
Cornelis Cornelisz van Poelgeest
Aflezingsboek-D (vermelding)Breestraat.136
193/1.1.3.7
Cornelis Cornelisz van Rouanen {de oude}
/
Cornelis Cornelisz van Rowanen
1578-04-25
Cornelis Cornelisz van Rowanen
Aflezingsboek-D (vermelding)Gangetje.004-008
195/3.2.0
Cornelis Gerrit Egbertsz {brouwer}
/
Cornelis Gerrit Egbertsz
1578-04-25
Cornelis Gerrit Egbertsz
Aflezingsboek-D (vermelding)Breestraat.036
193/1.2.3.3
Cornelis Harmensz van der Bel
/
Cornelis Harmans van der Bel
1578-04-25
Cornelis Harmans van der Bel
Aflezingsboek-D (vermelding)OudeRijn.049.1-051
193/1.2.3.7
Cornelis Huigenz {bakker}
/
Cornelis Huygensz coorncoopercoorncooper
1578-04-25
Cornelis Huygensz coorncooper
Aflezingsboek-D (vermelding)Vismarkt.009
193/1.1.1.6
Cornelis Pietersz de Haes
/
Cornelis Pietersz de Haes
1578-04-25
Cornelis Pietersz de Haes
Aflezingsboek-D (vermelding)Hooglandsekerkgracht.031-033
194/2.4.3.6
Cornelis Pietersz van Noorde IV {goudsmid}
/
Cornelis Pietersz van Noort
1578-04-25
Cornelis Pietersz van Noort
Aflezingsboek-D (vermelding)Boommarkt.013
196/4.2.3.4
Cornelis Pietersz {warmoezenier}
/
Cornelis Pietersz warmoesmanwarmoesman
1578-04-25
Cornelis (haer beyder kinderen) schutter
Aflezingsboek-D (vermelding)Hogewoerd.067-069
193/1.4.2.4
Cornelis Symonsz {warmoezenier}
/
Cornelis Symonsz warmoesmanwarmoesman
1578-04-25
Cornelis Symonsz warmoesman
Aflezingsboek-D (vermelding)Breestraat.126
195/3.1.3.0
Cornelis Willemsz {tinnegieter}
/
Cornelis Willemsz tinnegietertinnegieter
1578-04-25
Cornelis Willemsz tinnegieter
Aflezingsboek-D (vermelding)Papengracht.028
193/1.2.2.5
Cors Dircksz {goudsmid}
/
Cors Dircksz goutsmitgoutsmit
1578-04-25
Cors Dircksz goutsmit
Aflezingsboek-D (vermelding)Aalmarkt.015-016
194/2.1.1.3
Daniël Jacobsz van Leeuwen
/
Daniel Cacopsz van Leeuwen houtcoperhoutcoper
1578-04-25
Daniel Cacopsz van Leeuwen houtcoper
Aflezingsboek-D (vermelding)Noordeinde.023-025
194/2.2.1.2
Dirck Claesz Moy
/
Dirc Claesz Moij
1578-04-25
Dirc Claesz Moij
Aflezingsboek-D (vermelding)Hogewoerd.012-014
193/1.3.1.4
Dirck Adriaensz van Meerburg
/
Dirck Adriaen Dirck Ottensz
1578-04-25
Dirck Adriaen Dirck Ottensz
Aflezingsboek-D (vermelding)Hogewoerd.034
193/1.4.1.4
Dirck Anthonisz {boomgaardman}
/
Dirck Anthonisz de boomgaertmanboomgaertman
1578-04-25
Dirck Anthonisz de boomgaertman
Aflezingsboek-D (vermelding)Breestraat.095
193/1.1.1.1
Dirck Christoffelsz van Nieuwenhoven
/
Dirck Christoffelsz cramercramer
1578-04-25
Dirck Christoffelsz cramer
Aflezingsboek-D (vermelding)Hogewoerd.062
193/1.1.1.5
Dirck Cornelisz de Haes
/
Dirck Cornelisz de Haes
1578-04-25
Dirck Cornelisz de Haes
Aflezingsboek-D (vermelding)Warmoesmarkt.021
193/1.1.3.0
Dirck Cornelisz Vinck
/
Dirck Cornelisz Vinck
1578-04-25
Dirck Cornelisz Vinck
Aflezingsboek-D (vermelding)Noordeinde.055
194/2.2.1.0
Dirck Dircksz Grijp
/
Dirck Dircxz glasemaeckerglasemaecker
1578-04-25
Dirck Dircxz glasemaecker
Aflezingsboek-D (vermelding)Breestraat.148.1
193/1.2.1.2
Dirck Gerritsz {huikenmaker}
/
Dirck Gerritsz hoyckemaeckerhoyckemaecker
1578-04-25
Dirck Gerritsz hoyckemaecker
Aflezingsboek-D (vermelding)Botermarkt.015.2
195/4.2.1.5
Dirck Jansz den Bont
/
Dirck Jansz Bout schrienwerckerschrienwercker
1578-04-25
Dirck Jansz Bout schrienwercker
Aflezingsboek-D (vermelding)NieuweRijn.017
196/4.3.3.0
Dirck Jansz van der Beeck
/
Dirck Jansz smitsmit
1578-04-25
Dirck Jansz smit
Aflezingsboek-D (vermelding)Breestraat.115
193/1.2.3.0
Dirck Jansz {tassenmaker}
/
Dirck Jansz tassemaeckertassemaecker
1578-04-25
Dirck Jansz tassemaecker
Aflezingsboek-D (vermelding)Warmoesmarkt.018
193/1.1.2.7
Dirck Pietersz {bakker, schoenmaker}
/
Dirck Pietersz backerbacker
1578-04-25
Dirck Pietersz backer
Aflezingsboek-D (vermelding)Vliet.027-029
194/2.1.2.1
Dirck Pietersz Pot {timmerman}
/
Dirck Pietersz Pot timmermantimmerman
1578-04-25
Dirck Pietersz Pot timmerman
Aflezingsboek-D (vermelding)NieuweRijn.022
196/4.2.3.3
Dirck Pietersz {timmerman}
/
Dirck Pietersz timmerman opt Nieuwestraettimmerman
1578-04-25
Dirck Pietersz timmerman opt Nieuwestraet
Aflezingsboek-D (vermelding)Vollersgracht.025-037
195/4.1.2.0
Dirck Pietersz Vougen
/
Dirck Pietersz Vouchgen
1578-04-25
Dirck Pietersz Vouchgen
Aflezingsboek-D (vermelding)NieuweRijn.004
195/3.3.2.5
Dirck Quirijnsz {pottenbakker}
/
Dirck Quyrinsz pottebackerpottebacker
1578-04-25
Dirck Quyrinsz pottebacker
Aflezingsboek-D (vermelding)Breestraat.137
195/3.2.1.3
Dirck Walichsz
/
Dirck Walichsz slotemaeckerslotemaecker
1578-04-25
Dirck Walichsz slotemaecker
Aflezingsboek-D (vermelding)Warmoesmarkt.019
193/1.3.2.1
Eleman Gerritsz {koperslager}
/
Eleman Gerritsz cooperslagercooperslager
1578-04-25
Eleman Gerritsz cooperslager
Aflezingsboek-D (vermelding)Warmoesmarkt.024
194/2.2.2.3
Engel Adriaensz {schoenmaker}
/
Engel Adriaensz schoemaeckerschoemaecker
1578-04-25
Engel Adriaensz schoemaecker
Aflezingsboek-D (vermelding)Steenschuur.023.06
193/1.4.3.3
Evert Claesz van Leeuwen
/
Evert Claesz van Leeuwen
1578-04-25
Evert Claesz van Leeuwen
Aflezingsboek-D (vermelding)Botermarkt.018
195/3.2.3.3
Evert Jacobsz {lakenkoopman, korenkoper}
/
Evert Jacopsz voerlaeckenreedervoerlaeckenreeder
1578-04-25
Evert Jacopsz voerlaeckenreeder
Aflezingsboek-D (vermelding)Rapenburg.126
193/1.3.3.2
Evert Quirijnsz {bakker, kastelein}
/
Evert Quirijnsz backerbacker
1578-04-25
Evert Quirijnsz backer
Aflezingsboek-D (vermelding)Levendaal.064
193/1.4.2.1
Floris Gerritsz van Steenevelt
/
Florys Gerritsz houfslagerhoufslager
1578-04-25
Florys Gerritsz houfslager
Aflezingsboek-D (vermelding)Hoogstraat.002
193/2.0.3
Franck Cornelisz van Torenvliet
/
Franc Cornelisz van Toornvliet
1578-04-25
Franc Cornelisz van Toornvliet
Aflezingsboek-D (vermelding)Garenmarkt.010.3-012
194/2.4.1.3
Frans Adriaen Andriesz {drapier}
/
Frans Adriaensz opt Oosterlingplaets
1578-04-25
Frans Adriaensz opt Oosterlingplaets
Aflezingsboek-D (vermelding)Aalmarkt.011
196/4.4.2.0
Frans Cornelisz Backer
/
Frans Cornelisz backerbacker
1578-04-25
Frans Cornelisz backer
Aflezingsboek-D (vermelding)Ketelboetersteeg.010
193/1.4.1.5
Frans Isaacsz van den Berg
/
Frans Ysacksz Vergues
1578-04-25
Frans Ysacksz Vergues
Aflezingsboek-D (vermelding)Pieterskerkhof.004
195/4.1.3.4
Gideon Bruinenz
/
Gedion Bruynenz schrienwerkerschrienwerker
1578-04-25
Gedion Bruynenz schrienwerker
Aflezingsboek-D (vermelding)NieuweRijn.052
194/2.3.0
Gerrit Adriaen IJsbrantsz van Brenen
/
Gerit Adriaensz van Brenen
1578-04-25
Gerit Adriaensz van Brenen
Aflezingsboek-D (vermelding)Hooigracht.022
194/2.2.1.3
Gerrit Roelofsz {schoenmaker}
/
Gerit Roeloffsz schoemaeckerschoemaecker
1578-04-25
Gerit Roeloffsz schoemaecker
Aflezingsboek-D (vermelding)Breestraat.089
193/1.1.3.5
Gerrit Adriaensz de Vrije
/
Gerrit de Vrij
1578-04-25
Gerrit de Vrij
Aflezingsboek-D (vermelding)Breestraat.158
194/2.3.3.0
Gerrit Dircksz den Oosterling
/
Gerrit den Oosterling
1578-04-25
Gerrit den Oosterling
Aflezingsboek-D (vermelding)Breestraat.122
193/1.2.3.2
Gerrit Fransz van Merwen
/
Gerrit Fransz van Merwen
1578-04-25
Gerrit Fransz van Merwen
Aflezingsboek-D (vermelding)Hogewoerd.067-069
193/1.4.2.2
Gerrit Michielsz {Hogewoerd}
/
Gerrit Michielsz
1578-04-25
Gerrit Michielsz
Aflezingsboek-D (vermelding)Warmoesmarkt.026
193/1.3.2.2
Gerrit Pietersz {bakker}
/
Gerrit Pietersz backerbacker
1578-04-25
Gerrit Pietersz backer
Aflezingsboek-D (vermelding)Pieterskerkchoorsteeg.016
193/1.1.2.2
Gerrit Symonsz Suyck
/
Gerrit Symonsz Suyck
1578-04-25
Gerrit Symonsz Suyck
Aflezingsboek-D (vermelding)Breestraat.046
193/1.4.1.0
Gijsbrecht Cornelisz Schaeck
/
Ghijsbrecht Cornelis z Schaeck
1578-04-25
Ghijsbrecht Cornelis z Schaeck
Aflezingsboek-D (vermelding)Hoogstraat.003
195/3.4.0
Gillis Dircksz van Heussen
/
Gielis van Heussen
1578-04-25
Gielis van Heussen
Aflezingsboek-D (vermelding)Botermarkt.005
194/2.4.3.1
Havick Joostenz {tinnegieter}
/
Havic Joosten tinnegietertinnegieter
1578-04-25
Havic Joosten tinnegieter
Aflezingsboek-D (vermelding)Rapenburg.104.1
194/2.1.1.7
Heer Adriaensz {scheepmaker}
/
Heer Adriaensz scheepmaeckerscheepmaecker
1578-04-25
Heer Adriaensz scheepmaecker
Aflezingsboek-D (vermelding)Steenschuur.005
196/4.3.0
Hendrick Egbertsz van der Hal
/
Hendric Egbertsz brouwerbrouwer
1578-04-25
Hendric Egbertsz brouwer
Aflezingsboek-D (vermelding)Hogewoerd.026
193/1.4.3.4
Hendrick Huigenz {schoenmaker}
/
Hendrick Huygensz schoemaeckerschoemaecker
1578-04-25
Hendrick Huygensz schoemaecker
Aflezingsboek-D (vermelding)Vismarkt.002
193/1.3.3.4
Hendrick Pietersz van Goten
/
Hendrick Pietersz backerbacker
1578-04-25
Hendrick Pietersz backer
Aflezingsboek-D (vermelding)Maarsmansteeg.021
193/1.3.2.6
Hendrick Jansz Cannengys
/
Hendrick van Kangis in de Maersmanstege
1578-04-25
Hendrick van Kangis in de Maersmanstege
Aflezingsboek-D (vermelding)NieuweRijn.007-008
194/2.2.1.5
Hendrick Govertsz {schrijnwerker}
/
Henrick Govertsz
1578-04-25
Henrick Govertsz
Aflezingsboek-D (vermelding)Breestraat.141
193/1.2.1.0
Hendrick Harmensz van Blommensteyn
/
Henrick Harmansz van Blommesteyn
1578-04-25
Henrick Harmansz van Blommesteyn
Aflezingsboek-D (vermelding)Apothekersdijk.015-016
195/4.1.2.2
Hendrick Jansz {bostelman}
/
Henrick Jansz bostelmanbostelman
1578-04-25
Henrick Jansz bostelman
Aflezingsboek-D (vermelding)Breestraat.112
194/3.0.5
Hendrick Pietersz van Geenen
/
Henrick Pietersz snijdersnijder
1578-04-25
Henrick Pietersz snijder
Aflezingsboek-D (vermelding)Pieterskerkchoorsteeg.025
193/1.2.2.2
Hendrick Pouwelsz van der Hage
/
Henrick Pouwelsz glaesemackerglaesemacker
1578-04-25
Henrick Pouwelsz glaesemacker
Aflezingsboek-D (vermelding)Stadhuis
193/1.0.2
Hendrick Willemsz van Heemskerck
/
Henrick van Heemskerck
1578-04-25
Henrick van Heemskerck
Aflezingsboek-D (vermelding)Hoogstraat.006
193/1.1.1.2
Hendrick Willemsz {bakker}
/
Henrick Willemsz backerbacker
1578-04-25
Henrick Willemsz backer
Aflezingsboek-D (vermelding)Garenmarkt.010.3-012
193/1.1.2.6
Huig Adriaen Andriesz {drapier}
/
Huych Adriaen Andriesz drapierdrapier
1578-04-25
Huych Adriaen Andriesz drapier
Aflezingsboek-D (vermelding)OudeRijn.090-102
195/4.0.4
Huig Claes Lambrechtsz van Swieten
/
Huych Claes Lambrechtsz
1578-04-25
Huych Claes Lambrechtsz
Aflezingsboek-D (vermelding)Hoogstraat.001
194/2.4.0
IJsbrant Jacobsz van der Bouchorst
/
IJsbrant Jacopsz van der Bouchorst
1578-04-25
IJsbrant Jacopsz van der Bouchorst
Aflezingsboek-D (vermelding)Vismarkt.007
194/2.3.3.5
Jacob Aertsz Spruyt
/
Jacob Aertsz Spruyt
1578-04-25
Jacob Aertsz Spruyt
Aflezingsboek-D (vermelding)Botermarkt.010
193/1.1.1.4
Jacob Cornelisz de Haes
/
Jacob Cornelisz de Haes
1578-04-25
Jacob Cornelisz de Haes
Aflezingsboek-D (vermelding)Steenschuur.016
193/1.3.2.5
Jacob Dircksz van der Goude
/
Jacob Dircksz van der Gouwen
1578-04-25
Jacob Dircksz van der Gouwen
Aflezingsboek-D (vermelding)Hogewoerd.049.2
193/1.4.1.3
Jacob Gommersz van Noorde
/
Jacob Gommersz van Noort
1578-04-25
Jacob Gommersz van Noort
Aflezingsboek-D (vermelding)Breestraat.044
193/1.0.3
Jacob Huigenz Gael
/
Jacob Huygens Gael vendrech
1578-04-25
Jacob Huygens Gael vendrech
Aflezingsboek-D (vermelding)Vismarkt.009
193/1.2.2.6
Jacob Pietersz de Haes
/
Jacob Pietersz de Haes
1578-04-25
Jacob Pietersz de Haes
Aflezingsboek-D (vermelding)Maarsmansteeg.008.1
193/1.2.1.4
Jacob Cornelisz Soos {van Berckel}
/
Jacob Soos wantsnijderwantsnijder
1578-04-25
Jacob Soos wantsnijder
Aflezingsboek-D (vermelding)Breestraat.008
195/4.1.0
Jacob Fredericksz van Lelyenoort
/
Jacob Vrederixz
1578-04-25
Jacob Vrederixz
Aflezingsboek-D (vermelding)Breestraat.135
193/1.4.3.2
Jacob Adriaensz {boekverkoper}
/
Jacop Adriaensz bouckbinderbouckbinder
1578-04-25
Jacop Adriaensz bouckbinder
Aflezingsboek-D (vermelding)Boommarkt.019-020
195/4.1.1.5
Jacob Anthonisz {houtkoper}
/
Jacop Antonis in deventer houtcooperhoutcooper
1578-04-25
Jacop Antonis in deventer houtcooper
Aflezingsboek-D (vermelding)FaliedeBegijnhof.034
193/1.3.0
Jacob Daniëlsz van Leeuwen
4/
Jacop Danielsz van Leeuwen
1578-04-25
Jacop Danielsz van Leeuwen
Aflezingsboek-D (vermelding)Noordeinde.029
194/2.2.1.1
Jacob Gerritsz {smid}
/
Jacop Gerritsz houfsmidthoufsmidt
1578-04-25
Jacop Gerritsz houfsmidt
Aflezingsboek-D (vermelding)Rapenburg.107
194/2.3.1.0
Jan Arentsz {leidekker}
/
Jan Adriaensz leydeckerleydecker
1578-04-25
Jan Adriaensz leydecker
Aflezingsboek-D (vermelding)Vliet.022
194/2.4.1.1
Jan Adriaensz Moyt
/
Jan Adriaensz Moyt
1578-04-25
Jan Adriaensz Moyt
Aflezingsboek-D (vermelding)Levendaal.064
193/1.4.2.3
Jan Adriaensz {schoenlapper}
/
Jan Adriaensz schoemaeckerschoemaecker
1578-04-25
Jan Adriaensz schoemaecker
Aflezingsboek-D (vermelding)Hooigracht.084
195/3.2.3.5
Jan Adriaensz {zeemtouwer}
/
Jan Adriaensz seemtouwer opte Hoygraftseemtouwer
1578-04-25
Jan Adriaensz seemtouwer opte Hoygraft
Aflezingsboek-D (vermelding)Maarsmansteeg.017
194/2.2.2.2
Jan Barentsz van Rieverding
/
Jan Barentsz snijdersnijder
1578-04-25
Jan Barentsz snijder
Aflezingsboek-D (vermelding)Hogewoerd.035
193/1.4.1.6
Jan Cabeliau
/
Jan Cabbeljau opte Hogewoert
1578-04-25
Jan Cabbeljau opte Hogewoert
Aflezingsboek-D (vermelding)Haarlemmerstraat.022-026
195/4.0.2
Jan Claesz Roos
/
Jan Claesz de Roos
1578-04-25
Jan Claesz de Roos
Aflezingsboek-D (vermelding)Botermarkt.014
194/2.3.2.2
Jan Cornelisz {korenkoper}
/
Jan Cornelisz in den Boc
1578-04-25
Jan Cornelisz in den Boc
Aflezingsboek-D (vermelding)Breestraat.069-071
194/2.4.1.4
Jan Cornelisz Speelman
/
Jan Cornelisz Speelman
1578-04-25
Jan Cornelisz Speelman
Aflezingsboek-D (vermelding)StilleRijn.001
193/1.2.1.5
Jan de Block {verwer}
/
Jan de Block in de Nobelstraet
1578-04-25
Jan de Block in de Nobelstraet
Aflezingsboek-D (vermelding)Aalmarkt.017-018
195/4.2.0
Jan Gerritsz de Man
/
Jan de Man Gerritsz
1578-04-25
Jan de Man Gerritsz
Aflezingsboek-D (vermelding)Aalmarkt.012
196/4.4.2.2
Jan Dircksz {timmerman}
/
Jan Dircxz houtcooperhoutcooper
1578-04-25
Jan Dircxz houtcooper
Aflezingsboek-D (vermelding)NieuweRijn.009-010
196/4.4.2.1
Jan Dircksz {mandemaker+bakker}
/
Jan Dircxz mandemaeckermandemaecker
1578-04-25
Jan Dircxz mandemaecker
Aflezingsboek-D (vermelding)Warmoesmarkt.020
196/4.2.2.7
Jan des Ursijns
/
Jan Dursyns opt Steenschuyr
1578-04-25
Jan Dursyns opt Steenschuyr
Aflezingsboek-D (vermelding)LangeMare.104
195/4.1.1.0
Jan Garbrantsz {vleeshouwer}
/
Jan Garbrantsz
1578-04-25
Jan Garbrantsz
Aflezingsboek-D (vermelding)Warmoesmarkt.014-015
193/1.3.2.4
Jan Hein Huibrechtsz {tinnegieter}
/
Jan Hen Huybertsz tinnegietertinnegieter
1578-04-25
Jan Hen Huybertsz tinnegieter
Aflezingsboek-D (vermelding)Botermarkt.007
193/1.3.3.0
Jan Hendricksz van der Does
/
Jan Henricsz backerbacker
1578-04-25
Jan Henricsz backer
Aflezingsboek-D (vermelding)Haarlemmerstraat.073.1
194/3.0.1
Jan IJsnoutsz van der Nes
/
Jan IJsnoutsz
1578-04-25
Jan IJsnoutsz
Aflezingsboek-D (vermelding)Pieterskerkchoorsteeg.007.2
193/1.2.1.3
Jan Jacobsz de Bont
/
Jan Jacopsz de Bont
1578-04-25
Jan Jacopsz de Bont
Aflezingsboek-D (vermelding)Langebrug.093
193/1.2.2.7
Jan Jacobsz Vrommer {snijder}
/
Jan Jacopsz snijdersnijder
1578-04-25
Jan Jacopsz snijder
Aflezingsboek-D (vermelding)Aalmarkt.003
196/4.3.3.1
Jan Jansz van der Beeck {de oude}
/
Jan Jansz cuyper bij den Vrouwenbrugcuyper
1578-04-25
Jan Jansz cuyper bij den Vrouwenbrug
Aflezingsboek-D (vermelding)NieuweRijn.012
193/1.3.3.5
Jan Jansz van Gameren {de jonge}
/
Jan Jansz opte Pottemarct
1578-04-25
Jan Jansz opte Pottemarct
Aflezingsboek-D (vermelding)Maarsmansteeg.025
195/3.4.2.3
Jan Joostenz van Vueren
/
Jan Joostensz cramercramer
1578-04-25
Jan Joostensz cramer
Aflezingsboek-D (vermelding)Breestraat.076.2
193/1.1.2.1
Jan Joppenz {schoenmaker}
/
Jan Joppensz schoemaeckerschoemaecker
1578-04-25
Jan Joppensz schoemaecker
Aflezingsboek-D (vermelding)Botermarkt.017
194/2.3.2.0
Jan Maertensz van Sonnevelt
/
Jan Maertensz van Zonnevelt
1578-04-25
Jan Maertensz van Zonnevelt
Aflezingsboek-D (vermelding)Breestraat.076.1
193/1.3.2.3
Jan Marcusz van Yperen {wijntapper}
/
Jan Marcusz van Ypre
1578-04-25
Jan Marcusz van Ypre
Aflezingsboek-D (vermelding)NieuweRijn.044
194/2.4.1.0
Jan Meesz van Assendelft {chirurgijn}
/
Jan Mees chirurgijnchirurgijn
1578-04-25
Jan Mees chirurgijn
Aflezingsboek-D (vermelding)Aalmarkt.028.2
193/1.3.3.3
Jan Meesz {tinnegietersknecht}
/
Jan Meesz tinnegietertinnegieter
1578-04-25
Jan Meesz tinnegieter
Aflezingsboek-D (vermelding)Breestraat.099
193/1.2.3.1
Jan Jacobsz Paedts
/
Jan Paets bouckebinderbouckebinder
1578-04-25
Jan Paets bouckebinder
Aflezingsboek-D (vermelding)Botermarkt.002
193/2.0.5
Jan Cornelisz Paedts van Poelgeest
/
Jan Paets Poelgeest
1578-04-25
Jan Paets Poelgeest
Aflezingsboek-D (vermelding)Haarlemmerstraat.248-250
194/3.1.1.0
Jan Pietersz {pannenbakker}
/
Jan Pietersz pannebackerpannebacker
1578-04-25
Jan Pietersz pannebacker
Aflezingsboek-D (vermelding)NieuweRijn.011
195/4.1.1.6
Jan Jacobsz van Dam
/
Jan van Dam zoutziederzoutzieder
1578-04-25
Jan van Dam zoutzieder
Aflezingsboek-D (vermelding)Haarlemmerstraat.032-034
193/1.4.3.0
Jan Sweersz van der Graft {van der Pol}
/
Jan van der Pol Sweertsz gebijnaemt vander Graft
1578-04-25
Jan van der Pol Sweertsz gebijnaemt vander Graft
Aflezingsboek-D (vermelding)Haarlemmerstraat.122-126
196/4.3.1.1
Jan Gerritsz van Kessel
/
Jan van Kessel Gerritsz
1578-04-25
Jan van Kessel Gerritsz
Aflezingsboek-D (vermelding)NieuweRijn.030
193/1.1.3.3
Jan Warnaertsz {lantaarnmaker, koppendraaier}
/
Jan Warrenaertsz coppedrayercoppedrayer
1578-04-25
Jan Warrenaertsz coppedrayer
Aflezingsboek-D (vermelding)Maarsmansteeg.001-003
193/1.3.3.1
Jan Willemsz {kramer}
/
Jan Willemsz cramercramer
1578-04-25
Jan Willemsz cramer
Aflezingsboek-D (vermelding)OudeRijn.033
194/2.3.3.7
Jeroen Pietersz van der Aa {korenkoper}
/
Jeroen Pietersz in de Maersmansteech
1578-04-25
Jeroen Pietersz in de Maersmansteech
Aflezingsboek-D (vermelding)Breestraat.054-056
192/1.0.1
Adriaen Willemsz van Warmond {jonge}
/
Jonge Adriaen Willemsz van Warmen
1578-04-25
Jonge Adriaen Willemsz van Warmen
Aflezingsboek-D (vermelding)Hooigracht.088
195/3.3.2.4
Dirck Dircksz {warmoezenier-Hooigracht, de jonge}
/
Jonge Dirck Dircxsz warmoesmanwarmoesman
1578-04-25
Jonge Dirck Dircxsz warmoesman
Aflezingsboek-D (vermelding)NieuweRijn.020
195/3.1.3.4
Dirck Dircksz Steen {de jonge}
/
Jonge Dirck Dircxz Steen
1578-04-25
Jonge Dirck Dircxz Steen
Aflezingsboek-D (vermelding)Haarlemmerstraat.133-135
193/1.3.1.2
Joost Maertensz van Sonnevelt
/
Joost Maertensz van Zonnevelt
1578-04-25
Joost Maertensz van Zonnevelt
Aflezingsboek-D (vermelding)Vliet.009
196/4.3.1.4
Job Huigenz {schoenmaker}
/
Jop Huygensz schoemaeckerschoemaecker
1578-04-25
Jop Huygensz schoemaecker
Aflezingsboek-D (vermelding)Warmoesmarkt.017
193/1.1.1.7
Cors Jansz van der Morsch
/
Kors Jansz cooperslagercooperslager
1578-04-25
Kors Jansz cooperslager
Aflezingsboek-D (vermelding)Hogewoerd.054
193/1.1.2.0
Lambrecht Thomasz {schoenmaker}
/
Lambrecht Thomasz schoemaeckerschoemaecker
1578-04-25
Lambrecht Thomasz schoemaecker
Aflezingsboek-D (vermelding)Breestraat.167-169
193/2.0.1
Louris Andriesz van Swaanswijck
/
Laurens Andriesz van Swaenswijc
1578-04-25
Laurens Andriesz van Swaenswijc
Aflezingsboek-D (vermelding)Rapenburg.026
195/4.0.1
Louris Huigenz Gael
/
Laurens Huygensz Gael
1578-04-25
Laurens Huygensz Gael
Aflezingsboek-D (vermelding)Ketelboetersteeg.027-029
192/1.1.1.0
Lenaert van Overvest
/
Lenaert Lourisz Overvest
1578-04-25
Lenaert Lourisz Overvest
Aflezingsboek-D (vermelding)Breestraat.102
193/1.3.2.7
Lodewijck Heyck
/
Lodewijc Heyc backer opt Hogewoertbacker
1578-04-25
Lodewijc Heyc backer opt Hogewoert
Aflezingsboek-D (vermelding)Botermarkt.026
194/2.1.3.0
Lucas Joostenz van Vueren
/
Lucas Joosten bosschieterbosschieter
1578-04-25
Lucas Joosten bosschieter
Aflezingsboek-D (vermelding)Vliet.005-007
196/4.4.1.3
Maerten Willeboortsz van Stopenburch
/
Maertijn Willeboortsz schoemaeckerschoemaecker
1578-04-25
Maertijn Willeboortsz schoemaecker
Aflezingsboek-D (vermelding)Aalmarkt.028.2
193/1.2.3.5
Mees Dircksz van Weesp
/
Mees Dircz van Weesp tinnegietertinnegieter
1578-04-25
Mees Dircz van Weesp tinnegieter
Aflezingsboek-D (vermelding)Kloksteeg.010-014
193/1.3.3.7
Michiel Bruinenz {Kloksteeg}
/
Michiel Bruynensz schrienwerckerschrienwercker
1578-04-25
Michiel Bruynensz schrienwercker
Aflezingsboek-D (vermelding)Doezastraat.000.10
194/3.0.2
Michiel Gerritsz van Poelgeest
/
Michiel Gerritsz van Poelgeest
1578-04-25
Michiel Gerritsz van Poelgeest
Aflezingsboek-D (vermelding)Gangetje.002
193/1.4.0
Anthonis Anthonisz Duren
/
Mr Anthonis van Dueren vechtmeestervechtmeester
1578-04-25
Mr Anthonis van Dueren vechtmeester
Aflezingsboek-D (vermelding)Hooigracht.044
195/3.3.3.3
Gijsbrecht Willemsz {chirurgijn}
/
Mr Ghijsbrecht chirurgijnchirurgijn
1578-04-25
Mr. Ghijsbrecht chirurgijn
Aflezingsboek-D (vermelding)Breestraat.090
193/1.0.5
Jan Artus Hovius
/
Mr Jan Artus Hovius wachtmr
1578-04-25
Mr Jan Artus Hovius wachtmr
Aflezingsboek-D (vermelding)Hooigracht.050
194/2.1.2.4
Jan Dircksz van Velsen
/
Mr Jan van Velzen
1578-04-25
Mr Jan van Velzen
Aflezingsboek-D (vermelding)Hogewoerd.017
195/3.4.3.0
Pieter Adriaensz {chirurgijn}
/
Mr Pieter Adriaensz chirurgijnchirurgijn
1578-04-25
Mr Pieter Adriaensz chirurgijn
Aflezingsboek-D (vermelding)Hooigracht.013-015
193/1.4.3.6
Nanning Franckenz Paedts
/
Nanne Paets
1578-04-25
Nanne Paets
Aflezingsboek-D (vermelding)Steenschuur.017
194/3.1.0
Adriaen Willem Bouwensz van Warmond {oude}
/
Oude Adriaen Willem Bouwensz
1578-04-25
Oude Adriaen Willem Bouwensz
Aflezingsboek-D (vermelding)Steenschuur.023.04
193/2.0.4
Philips Gerritsz Lanschot
/
Philips Lanceloth
1578-04-25
Philips Lanceloth
Aflezingsboek-D (vermelding)Maarsmansteeg.014.1
193/1.3.1.6
Pieter Cornelisz de Haes
/
Pieter Cornelisz de Haes
1578-04-25
Pieter Cornelisz de Haes
Aflezingsboek-D (vermelding)Rapenburg.124.1
193/1.2.2.1
Pieter Cornelisz van Noorde
/
Pieter Cornelisz van Noord
1578-04-25
Pieter Cornelisz van Noord
Aflezingsboek-D (vermelding)Noordeinde.052.2
196/4.4.1.2
Pieter Dircksz Grijp
/
Pieter Dircxz stoeldraeyerstoeldraeyer
1578-04-25
Pieter Dircxz stoeldraeyer
Aflezingsboek-D (vermelding)Breestraat.165
194/2.4.3.0
Pieter Jacobsz {kuiper}
/
Pieter Jacopsz cuyper int houfijzercuyper
1578-04-25
Pieter Jacopsz cuyper int houfijzer
Aflezingsboek-D (vermelding)Botermarkt.011
193/1.3.1.0
Pieter Jansz {tinnegieter}
/
Pieter Jansz in de Kelder
1578-04-25
Pieter Jansz in de Kelder
Aflezingsboek-D (vermelding)Pieterskerkhof.004.1
193/1.1.2.3
Pieter Jansz Pijn/van den Bosch
/
Pieter Jansz van den Bosch
1578-04-25
Pieter Jansz van den Bosch
Aflezingsboek-D (vermelding)Breestraat.074
193/1.2.2.4
Pieter Jorisz den Eyder
/
Pieter Jorysz van Eyder
1578-04-25
Pieter Jorysz van Eyder
Aflezingsboek-D (vermelding)Maarsmansteeg.023
194/2.2.0
Pieter Maertensz de Zwart
/
Pieter Maertensz de Swart
1578-04-25
Pieter Maertensz de Swart
Aflezingsboek-D (vermelding)Botermarkt.016
193/1.4.1.1
Pieter Philipsz van Noorde IV
/
Pieter Philpsz van Noort
1578-04-25
Pieter Philpsz van Noort
Aflezingsboek-D (vermelding)Rapenburg.001
195/3.3.1.4
Pouwels Adriaensz {smid, bakker}
/
Pouwels Adriaensz backerbacker
1578-04-25
Pouwels Adriaensz backer
Aflezingsboek-D (vermelding)NieuweRijn.025
194/2.3.2.5
Pouwels Adriaensz Bijman
/
Pouwels Adriaensz boucvercooperboucvercooper
1578-04-25
Pouwels Adriaensz boucvercooper
Aflezingsboek-D (vermelding)Middelweg.016-018
196/4.2.2.0
Reinout Symonsz van Oyen
/
Reynout van Oijen
1578-04-25
Reynout van Oijen
Aflezingsboek-D (vermelding)Noordeinde.037
193/1.3.3.6
Rippert Jansz {bakker}
/
Rippert Jansz backerbacker
1578-04-25
Rippert Jansz backer
Aflezingsboek-D (vermelding)Aalmarkt.001-002
193/1.1.2.4
Symon Adriaensz {koopman}
/
Symon Adriaensz ruukel
1578-04-25
Symon Adriaensz ruukel
Aflezingsboek-D (vermelding)Botermarkt.026
193/1.2.1.1
Symon Dircksz {bakker, mandenmaker}
/
Symon Dircksz mandemaeckermandemaecker
1578-04-25
Symon Dircksz mandemaecker
Aflezingsboek-D (vermelding)Stadhuis
193/1.1.0
Symon Thomasz {schutter}
/
Symon Thomasz
1578-04-25
Symon Thomasz
Aflezingsboek-D (vermelding)Botermarkt.025
196/4.3.1.3
Thomas Adriaensz {warmoezenier}
/
Thomas Adriaensz warmoesmanwarmoesman
1578-04-25
Thomas Adriaensz warmoesman
Aflezingsboek-D (vermelding)Breestraat.146
193/1.1.3.6
Thiman Jacobsz {tinnegieter}
/
Thyman Jacopsz tinnegietertinnegieter
1578-04-25
Thyman Jacopsz tinnegieter
Aflezingsboek-D (vermelding)Botermarkt.019
194/3.0.3
Thiman Jansz van der Graft
/
Thyman Jansz van der Graft
1578-04-25
Thyman Jansz van der Graft
Aflezingsboek-D (vermelding)Rapenburg.094
194/2.4.2.0
Ulrick Cornelisz Speelman
/
Ulrick Cornelisz Speelmanspeelman
1578-04-25
Ulrick Cornelisz Speelman
Aflezingsboek-D (vermelding)Haarlemmerstraat.226-228
196/4.3.1.0
Vincent Pietersz {witmaker}
/
Vincent Pietersz witmaeckerwitmaecker
1578-04-25
Vincent Pietersz witmaecker
Aflezingsboek-D (vermelding)Maarsmansteeg.004.1
195/3.1.3.2
Wigger Cornelisz {schoenmaker}
/
Wigger Cornelisz schoemaeckerschoemaecker
1578-04-25
Wigger Cornelisz schoemaecker
Aflezingsboek-D (vermelding)Warmoesmarkt.022
193/1.3.2.0
Willem Adriaensz van Zuytbrouck
/
Willem Adriaensz backerbacker
1578-04-25
Willem Adriaensz backer
Aflezingsboek-D (vermelding)Hogewoerd.091-095
193/1.4.2.0
Willem Aelbrechtsz Berchey
/
Willem Berchey
1578-04-25
Willem Berchey
Aflezingsboek-D (vermelding)Vismarkt.010
194/3.1.1.6
Willem Claesz Buys
/
Willem Claesz Buys in 't Ontzet van Leyden
1578-04-25
Willem Claesz Buys in 't Ontzet van Leyden
Aflezingsboek-D (vermelding)Breestraat.053
194/2.2.2.0
Willem Claesz van Oudevliet
/
Willem Claesz Oudevliet
1578-04-25
Willem Claesz Oudevliet
Aflezingsboek-D (vermelding)Breestraat.107-109
193/1.2.2.0
Willem Cornelisz de Milde
/
Willem Cornelisz de Milde in de gulden
1578-04-25
Willem Cornelisz de Milde in de gulden ...
Aflezingsboek-D (vermelding)Botermarkt.029
193/1.3.1.3
Willem Cornelisz Henneman
/
Willem Cornelisz schoemaeckerschoemaecker
1578-04-25
Willem Cornelisz schoemaecker
Aflezingsboek-D (vermelding)NieuweRijn.043
196/4.2.3.1
Willem Govertsz van der Aer
/
Willem Govertsz verwer int Turcshooftverwer
1578-04-25
Willem Govertsz verwer int Turcshooft
Aflezingsboek-D (vermelding)Hogewoerd.032
193/1.4.2.5
Willem Jacobsz {voerlakenreder}
/
Willem Jacopsz laeckenbereyderlaeckenbereyder
1578-04-25
Willem Jacopsz laeckenbereyder
Aflezingsboek-D (vermelding)Warmoesmarkt.020
193/1.1.1.3
Willem Maertensz {Scheenhoet}
/
Willem Maertensz in den Scheenhoet
1578-04-25
Willem Maertensz in den Scheenhoet
Aflezingsboek-D (vermelding)Aalmarkt.025
194/2.2.2.4
Willem Pietersz {bakker}
/
Willem Pietersz bakkerbakker
1578-04-25
Willem Pietersz bakker
Aflezingsboek-D (vermelding)Ketelboetersteeg.027-029
193/1.1.3.1
Willem Quirijnsz {goudsmit}
/
Willem Quyrynsz goutsmitgoutsmit
1578-04-25
Willem Quyrynsz goutsmit
Aflezingsboek-D (vermelding)Botermarkt.019
193/1.3.1.1
Willem Symonsz van Heemskerck
/
Willem Symonsz van Heeskerc
1578-04-25
Willem Symonsz van Heeskerc
Aflezingsboek-D (vermelding)OudeRijn.152-156
194/2.1.1.0
Willem Symonsz de Wilde van Schilperoort
/
Willem Symonsz van Schilperoort
1578-04-25
Willem Symonsz van Schilperoort
Aflezingsboek-D (vermelding)Pieterskerkchoorsteeg.008
193/1.1.2.5
Wouter Arentsz {koopman}
/
Wouter Adriaensz comencomen
1578-04-25
Wouter Adriaensz comen
Aflezingsboek-D (vermelding)Botermarkt.013
195/3.3.2.7
Wouter Joostenz {lepelmaker}
/
Wouter Joostenz bosschutterbosschutter
1578-04-25
Wouter Joostenz bosschutter
Aflezingsboek-D (vermelding)LangeMare.094
196/4.4.2.4
Wouter Joppenz {schoenmaker}
/
Wouter Joppen schoemaeckerschoemaecker
1578-04-25
Wouter Joppen schoemaecker
Aflezingsboek-D (vermelding)Korenbrugsteeg.001
195/4.0.3
IJsbrant Dircksz Visscher
/
Ysbrant Dircxz Visscher
1578-04-25
Ysbrant Dircxz Visscher