BronPerceelPersonen

Lijst van BronPerceelPersoon-regels afhankelijk van opgegeven selectie-criteria. Wildcardtekens: _ (enkel) en % (meer).

Bouwblok
BronPerceelPersoonregels met BronId = 175. Aantal = 459.
BronPerceel
Volgnr/Toev
Persoon
Aantal/Bedrag
PersoonNaamInBron
Opmerkingen
Beroepsvermelding
Datum
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Aalmarkt.001-002
29/1
Symon Sybrantsz
/25
't Weeskint van Zybrant Gerytszoon zuvelcooper
1576
't Weeskint van Zybrant Gerytszoon zuvelcooper
GedwongenLening-1576 (overledene)Aalmarkt.001-002
29/1a
Sybrant Gerritsz {zuivelkoper}
/0
't Weeskint van Zybrant Gerytszoon zuvelcooperzuvelcooper
1576
't Weeskint van Zybrant Gerytszoon zuvelcooper
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Botermarkt.029
52/1
Adriaen Adriaensz van Leeuwen
/12
Adriaen Adriaensz van Leeuwen
1576
Adriaen Adriaensz van Leeuwen
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Garenmarkt.010.3-012
4/1
Adriaen Andriesz {drapier}
/12
Adriaen Andriesz
1576
Adriaen Andriesz op d'Oosterlingpaetz
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Maarsmansteeg.001-003
42/1
Adriaen Cornelisz de Milde
/6
Adriaen Cornelisz de Milde
1576
Adriaen Cornelisz de Milde
GedwongenLening-1576 (eigenaar)NieuweRijn.032-033
19/1
Adriaen Cornelisz de Zwarte
/20
Adriaen Cornelisz de Zwarte schout
1576
Adriaen Cornelisz de Zwarte schout
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Hooigracht.023
37/1
Adriaen Dircksz Gool
/15
Adriaen Dircxz Gool
1576
Adriaen Dircxz Gool
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Aalmarkt.026.1
38/1
Adriaen Gerritsz in 't Hart
/20
Adriaen Gerytsz coman
1576
Adriaen Gerytsz coman
GedwongenLening-1576 (overledene)Hogewoerd.031
18/1a
Adriaen Huigenz {schoenmaker}
/0
Adriaen Huygenz schounmaeckerschounmaecker
1576
Marie Paetz wedue van Adriaen Huygenz schounmaecker
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Steenschuur.020.7
19/1
Adriaen Jansz Knotter
/75
Adriaen Jansz Knotter
1576
Adriaen Jansz Knotter
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Warmoesmarkt.023
24/1
Adriaen Maertensz de Zwart
/15
Adriaen Maertsz de Zwart backerbacker
1576
Adriaen Maertsz de Zwart backer
GedwongenLening-1576 (eigenaar)NieuweRijn.063
1/1
Adriaen Meesz {bakker}
/6
Adriaen Meesz backer
Nicolaasgracht
backer
1576
Adriaen Meesz backer
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Hogewoerd.033
17/1
Adriaen Pieter Garbrantsz {van Strijen}
/30
Adriaen Pieter Garbrantszdrapier
1576
Adriaen Pieter Garbrantsz
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Aalmarkt.019-020
34/1
Adriaen Symonsz {waard, molenaar}
/20
Adriaen Symonsz waert in De Meerminnewaert
1576
Adriaen Symonsz waert in De Meerminne
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Breestraat.073
7/1
Adriaen Adriaensz van Crimpen
/15
Adriaen van Crimpen
1576
Adriaen van Crimpen
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Pieterskerkgracht.009
3/1
Sophia Willemsdr {van Crimpen}
/20
Adriaen van Crimpens wedue opte Kercgraft mit
1576
Adriaen van Crimpens wedue opte Kercgraft mit
GedwongenLening-1576 (overledene)Pieterskerkgracht.009
3/1a
Adriaen Dircksz van Crimpen
/20
Adriaen van Crimpens wedue opte Kercgraft mit
1576
Adriaen van Crimpens wedue opte Kercgraft mit
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Steenschuur.017
18/1
Adriaen Willem Bouwensz van Warmond {oude}
/50
Adriaen Willemsz verwerverwer
1576
Adriaen Willemsz verwer
GedwongenLening-1576 (overledene)Breestraat.076.1
6/1a
Adriaen IJsbrantsz van Brenen
/0
Adriaen Ysbrantsz
1576
Adriaen Ysbrantsz
GedwongenLening-1576 (eigenaar)OudeRijn.090-102
17/1
Adriana Adriaensdr van Barrevelt {van Swieten}
/75
Adriaentgen Adriaensdr wedue van Claes Lambrechtsz brouwer mit haer ongehuwede zoonenbrouwer
1576
Adriaentgen Adriaensdr wedue van Claes Lambrechtsz brouwer mit haer ongehuwede zoonen
GedwongenLening-1576 (eigenaar)NieuweRijn.083
9/1
Adriana Fransdr {van der Does}
/20
Adriane Franssendr wedue van Cornelis Havicxz
1576
Adriane Franssendr wedue van Cornelis Havicxz
GedwongenLening-1576 (eigenaar)OudeVest.019-031
5/1

/10
Aecht Neel Coningskens in 't Lysbetten Gasthuys
1576
Aecht Neel Coningskens in 't Lijsbetten Gasthuys
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Maarsmansteeg.002
7/1
Aechte Claesdr {vrouw van Anthonis Adriaensz}
/10
Aechte Claesdr wedue van Anthonis Cornelisz
1576
Aechte Claesdr wedue van Anthonis Cornelisz
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Steenschuur.022.04
26/1
Aechte Fransdr van Dusseldorp {van de Velde}
/8
Aechte de wedue van Abraham Jacobsz
1576
Aechte de wedue van Abraham Jacobsz
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Breestraat.153
12/1
Aechte Jacobsdr Gorter {van der Mije}
/40
Aechte Jacobsdr huysvrou van Geryt Roelofsz voor haer zelfs
1576
Aechte Jacobsdr huysvrou van Geryt Roelofsz voor haer zelfs
GedwongenLening-1576 (vermelding)Breestraat.153
12/1a
Gerrit Roelofsz van der Mije
/0
Aechte Jacobsdr huysvrou van Geryt Roelofsz voor haer zelfs
1576
Aechte Jacobsdr huysvrou van Geryt Roelofsz voor haer zelfs
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Rapenburg.050
5/1
Aechte Pouwelsdr {de Haes}
/20
Aechte Pouwelsdr
1576
Aechte Pouwelsdr
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Hoogstraat.005
3/1
Aefgen Jansdr {tinnegietster}
/18
Aefgen wedue van Jacob Berwoutszoon tinnegieter
1576
Aefgen wedue van Jacob Berwoutszoon tinnegieter
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Steenschuur.023.08
8/1
Aelbrecht Dircksz Bral
/8
Aelbert Dircxz Bral
1576
Aelbert Dircxz Bral
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Breestraat.061-063
9/1
Aeltgen Dircksdr van Weesp
/18
Aeltgen en Trijntgen de dochteren van Weesp
1576
Aeltgen en Trijntgen de dochteren van Weesp
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Breestraat.061-063
10/1
Trijntgen Dircksdr van Weesp
/0
Aeltgen en Trijntgen de dochteren van Weesp
1576
Aeltgen en Trijntgen de dochteren van Weesp
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Warmoesmarkt.025
27/1
Aeltgen Pietersdr Tromper
/6
Aeltgen Pieter Trompersdr
1576
Aeltgen Pieter Trompersdr
GedwongenLening-1576 (eigenaar)OudeVest.019-031
8/1

/8
Aeltgen Pieter Vranckenz wedue in 't gasthuys
1576
Aeltgen Pieter Vranckenz's wedue in 't gasthuys
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Warmoesmarkt.018
18/1

/15
Aeltgen Vranck Kockendr
1576
Aeltgen Vranck Kockendr
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Garenmarkt.010.2
5/1
Adriaen Claes Adriaensz van Leeuwen
/6
Aernt Claes Adriaensz van Leeuwen
1576
Aernt Claes Adriaensz van Leeuwen
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Haarlemmerstraat.001
1/1
Adriaen Gillisz {runmolenaar}
/6
Aernt Gillisz rintmolenaerrintmolenaer
1576
Aernt Gillisz rintmolenaer
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Botermarkt.021
44/1
Arent Dircksz {bakker}
/6
Aernt in Den Pot Jacop Anthonisz zwager
1576
Aernt in Den Pot Jacop Anthonisz zwager
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Garenmarkt.002
9/1
Arent Jan Arentsz {drapier}
/30
Aernt Jan Aerntsz drapierdrapier
1576
Aernt Jan Aerntsz drapier
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Breestraat.092-094
62/1
Arent Cruys
/6
Aert Cruys cramer naest De Cancramer
1576
Aert Cruys cramer naest De Can
GedwongenLening-1576 (overledene)NieuweRijn.036
21/1a
Allert Jacobsz de Haes
/
Allert Jacobsz de Haes mit haer kinderen
1576
Allert Jacobsz de Haes mit haer kinderen
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Breestraat.027
229/1
Allert Willemsz van Sassenheim
/6
Allert Willemsz van Zassenheim
1576
Allert Willemsz van Zassenheim
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Aalmarkt.026.1
39/1
Alijd Gerritsdr {van Sonnevelt}
/20
Alyt Gerytsdr weduwe van Philips van Zonnevelt
1576
Alyt Gerytsdr weduwe van Philips van Zonnevelt
GedwongenLening-1576 (overledene)Aalmarkt.026.1
39/1a
Philips Jansz van Sonnevelt
/0
Alyt Gerytsdr weduwe van Philips van Zonnevelt
1576
Alyt Gerytsdr weduwe van Philips van Zonnevelt
GedwongenLening-1576 (overledene)NieuweRijn.001
7/1a
Andries Jansz Suyck
/
Andries Dupont
1576
Marytgen Ysbrantsdr wedue van Andries Dupont
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Garenmarkt.000.11
7/1
Andries Jacobsz van Campen
/20
Andries Jacobsz opte Oosterlingplaests
1576
Andries Jacobsz opte Oosterlingplaests
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Hooigracht.110
8/1
Andries Jansz {metselaar}
/6
Andries Jansz metselaermetselaer
1576
Andries Jansz metselaer
GedwongenLening-1576 (bewoner)Breestraat.099
1/1
Andries Pietersz Tromper {kramer}
/15
Andries Pietersz cramer
Wolhuis
cramer
1576
Andries Pietersz cramer
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Doezastraat.001.09
212/1
Andries Jansz Schot
/40
Andries Schot
1576
Andries Schot
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Breestraat.016-018
17/1
Anna Engelsdr {weesmoeder}
/6
Anna Engelsdr moeder in 't Weeshuys
1576
Anna Engelsdr moeder in 't Weeshuys
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Breestraat.107-109
3/1
Anna Adriaensdr {de Milde}
/10
Annaken in Den Gouden Hoorn
1576
Annaken in Den Gouden Hoorn
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Hogewoerd.097
19/1
Annetgen Pietersdr {bakster}
/6
Annetgen wedue van Lambert Baerntsz backer
1576
Annetgen wedue van Lambert Baerntsz backer
GedwongenLening-1576 (overledene)Hogewoerd.071-073
9/1a
Anthonis Clementsz {appelkoper}
/
Anthonis Clementsz
1576
Anthonis Clementsz
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Raamsteeg.000.26
8/1
Anthonis Cornelisz {stadstimmerman}
/6
Anthonis Cornelisz timmermantimmerman
1576
Anthonis Cornelisz timmerman
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Steenschuur.021.1
20/1
Barent Lambrechtsz {schrijnwerker}
/6
Baernt Lambrechtsz scrynwerckerscrynwercker
1576
Baernt Lambrechtsz scrynwercker
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Boommarkt.024
30/1
Barent Tijdincksz van Oosterhaven
/18
Baernt Tytinck
1576
Baernt Tytinck
GedwongenLening-1576 (eigenaar)NieuweRijn.079
11/1
Bouwen Jansz Keyser van der Morsch
/15
Bouwen Jansz Keyzer
1576
Bouwen Jansz Keyzer
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Burgsteeg.005
226/1
Bouwen Jansz Paedts
/25
Bouwen Paetz
1576
Bouwen Paetz
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Doezastraat.000.06
31/1
Catrijn Meesdr {vrouw van Jacob Gerritsz}
/36
Catryn Meezen wedue van Jacop Gerytsz luytspeelre
1576
Catryn Meezen wedue van Jacop Gerytsz luytspeelre
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Hogewoerd.004-006
210/1
Claes Adriaensz van Leeuwen {de jonge}
/25
Claes Adriaensz brouwerbrouwer
1576
Claes Adriaensz brouwer
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Haarlemmerstraat.123
10/1
Claes Cornelisz van der Maes/Vlas {schoenmaker, vleeshouwer}
/6
Claes Cornelisz schoemaeckerschoemaecker
1576
Claes Cornelisz schoemaecker
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Donkersteeg.010
3/1
Claes Cornelisz van Noorde
/25
Claes Cornelisz van Noorde goutsmit mit zijn muedergoutsmit
1576
Claes Cornelisz van Noorde goutsmit mit zijn mueder
GedwongenLening-1576 (eigenaar)NieuweRijn.050-051
27/1
Claes Dircksz van Montfoort {de jonge}
/40
Claes Dircxz van Montfoort
1576
Claes Dircxz van Montfoort
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Maarsmansteeg.001-003
41/1
Claes Gijsbrechtsz Copal {van Campen}
/12
Claes Ghijsbrechtsz Coopal goutsmitgoutsmit
1576
Claes Ghijsbrechtsz Coopal goutsmit
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Maarsmansteeg.011
209/1
Claes Gijsbrechtsz van Dorp
/40
Claes Ghijsbrechtsz van Dorp
1576
Claes Ghijsbrechtsz van Dorp
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Breestraat.040.1
205/1
Claes Huigenz Gael
/100
Claes Huygenz Gael in de name van zijn moeder ende mede erfgenamen van Huych Claesz
1576
Claes Huygenz Gael in de name van zijn moeder ende mede erfgenamen van Huych Claesz
GedwongenLening-1576 (overledene)Breestraat.040.1
205/2a
Huig Claesz Gael
/0
Claes Huygenz Gael in de name van zijn moeder ende mede erfgenamen van Huych Claesz
1576
Claes Huygenz Gael in de name van zijn moeder ende mede erfgenamen van Huych Claesz
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Breestraat.040.1
205/2
Marytgen Cornelisdr Paedts
/0
Claes Huygenz Gael in de name van zijn moeder ende mede erfgenamen van Huych Claesz
1576
Claes Huygenz Gael in de name van zijn moeder ende mede erfgenamen van Huych Claesz
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Haarlemmerstraat.200-202
16/1
Claes Jacobsz {perkamentmaker, bakker, drapier}
/6
Claes Jacobsz backerbacker
1576
Claes Jacobsz backer
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Maarsmansteeg.010
5/1
Claes Jansz {schoenmaker}
/15
Claes Jansz in 't Heck
1576
Claes Jansz in 't Heck
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Steenschuur.007-009
17/1
Claes Jansz Knotter
/36
Claes Jansz Knotter
1576
Claes Jansz Knotter
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Botersteeg.004
39/1
Claes Joostenz {droogscheerder}
/8
Claes Joostenz droochscheerderdroochscheerder
1576
Claes Joostenz droochscheerder
GedwongenLening-1576 (eigenaar)OudeRijn.044-050
23/1
Claes Maertensz {binnenvader}
/8
Claes Maertsz vader in 't voorschreven gasthuysvader
1576
Claes Maertsz vader in 't voorschreven gasthuys
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Houtstraat.007
13/1
Claes Pouwelsz {biertapper, accijnsontvanger}
/6
Claes Pouwelsz opten houc van 't Vangenhuys
1576
Claes Pouwelsz opten houc van 't Vangenhuys
GedwongenLening-1576 (eigenaar)OudeRijn.136-138
15/1
Claes Remijsz {zeilmaker}
/8
Claes Remysz zeylmaeckerzeylmaecker
1576
Claes Remysz zeylmaecker
GedwongenLening-1576 (eigenaar)NieuweRijn.028
17/1
Claes Sebastiaensz {smid}
/10
Claes Sebastiaensz smitsmit
1576
Claes Sebastiaensz smit
GedwongenLening-1576 (eigenaar)NieuweRijn.077-078
8/1
Claes Dircksz van Leeuwen
/10
Claes van Leeuwen houtcoperhoutcoper
1576
Claes van Leeuwen houtcoper
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Steenschuur.022.02
204/1
Claes Willem Bouwensz van Warmond
/60
Claes Willemz blaeuverwerblaeuverwer
1576
Claes Willemz blaeuverwer
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Noordeinde.039-041
10/1
Diewertgen Claesdr {coman}
/15
Coman Dieuwertgencoman
1576
Coman Dieuwertgen
GedwongenLening-1576 (eigenaar)OudeRijn.062-066
19/1
Jannetgen Adriaensdr {vrouw van Michiel Michielsz}
/6
coman Jannetgen de wedue van Jonge Michiel Michielszcoman
1576
coman Jannetgen de wedue van Jonge Michiel Michielsz
GedwongenLening-1576 (eigenaar)StilleRijn.005-006
215/1
Cornelis Adriaensz van Barrevelt
/10
Cornelis Adriaensz van Barrevelt
1576
Cornelis Adriaensz van Barrevelt
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Garenmarkt.002
10/1
Cornelis Arentsz {drapier-Middelstegracht}
/8
Cornelis Aerntsz zijn zoon
1576
Cornelis Aerntsz zijn zoon
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Steenschuur.000.2
21/1
Cornelis Anthonisz {glasmaker}
/6
Cornelis Anthonisz glaesscryverglaesscryver
1576
Cornelis Anthonisz glaesscryver
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Hooigracht.069
28/1
Cornelis Bouwensz {drapier}
/12
Cornelis Bouwensz drapierdrapier
1576
Cornelis Bouwensz drapier
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Steenschuur.020.9
15/1
Cornelis Claes Lambrechtsz van Swieten
/40
Cornelis Claes Lambrechtsz
1576
Cornelis Claes Lambrechtsz
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Steenschuur.023.11
5/1
Cornelis Cornelisz {timmerman-Steenschuur}
/12
Cornelis Cornelisz
1576
Cornelis Cornelisz
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Maarsmansteeg.014.2
2/1
Cornelis Dircksz {kruidenier}
/18
Cornelis Dircxz cruydeniercruydenier
1576
Cornelis Dircxz cruydenier
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Gangetje.004-008
1/1
Cornelis Gerrit Egbertsz {brouwer}
/20
Cornelis Geryt Egbertsz
1576
Cornelis Geryt Egbertsz
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Maarsmansteeg.015
220/1
Cornelis Gerritsz de Haes
/40
Cornelis Gherytsz de Haes
1576
Cornelis Gherytsz de Haes
GedwongenLening-1576 (overledene)NieuweRijn.083
10/1a
Cornelis Havicksz {tinnegieter}
/
Cornelis Havicxz zaliger
1576
Cornelis Havicxz zaliger
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Botermarkt.018
40/1
Cornelis Hendricksz van der Does {schoenmaker, korenkoper}
/10
Cornelis Henricxz backer (sic!)backer
1576
Cornelis Henricxz backer (sic!)
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Hoogstraat.002
216/1
Cornelis Huigenz van Torenvliet
/60
Cornelis Huygensz van Thorenvliet mit zijn kinderen
1576
Cornelis Huygensz van Thorenvliet mit zijn kinderen
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Doezastraat.000.08
32/1
Cornelis Jansz den Deen
/30
Cornelis Jansz den Deen
1576
Cornelis Jansz den Deen
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Boommarkt.014.3
22/1
Cornelis Jansz van Valkenburg
/25
Cornelis Jansz houtcoper mit Lysbeth de wedue van Adiaen Pietersz houtcoper zijn schoonmoederhoutcoper
1576
Cornelis Jansz houtcoper mit Lysbeth de wedue van Adiaen Pietersz houtcoper zijn schoonmoeder
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Haarlemmerstraat.143.2
9/1
Cornelis Jansz van Slingeland
/6
Cornelis Jansz smitsmit
1576
Cornelis Jansz smit
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Breestraat.086
1/1
Cornelis Claesz van Aken
/25
Cornelis van Aecken Claesz
1576
Cornelis van Aecken Claesz
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Hooglandsekerkgracht.042-044
214/1
Cornelis Jacobsz van Noorde
/36
Cornelis van Noorde
1576
Cornelis van Noorde
GedwongenLening-1576 (eigenaar)NieuweRijn.003
6/1
Cornelis Willemsz Hasius {boterkoper}
/20
Cornelis Willemsz botercoperbotercoper
1576
Cornelis Willemsz botercoper
GedwongenLening-1576 (overledene)Hooigracht.057
33/1a
Cornelis Wijnaertsz {drapier}
/
Cornelis Wynaertsz
1576
Cornelis Wynaertsz
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Botermarkt.008-009
35/1
Arent Dircksz van Gruythuysen
/20
Coronnel Aernt Dirxcz van Gruythuyzen
1576
Coronnel Aernt Dirxcz van Gruythuyzen
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Haarlemmerstraat.073.1
7/1
Cunera Dircksdr Duyst
/50
Cunera Duysten weduwe van Ysnout Janszoon brouwer
gaat later naar Falide Bagijnhof

1576
Cunera Duysten weduwe van Ysnout Janszoon brouwer
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Maarsmansteeg.010
4/1

/15
d' erfgenamen van Mr Pieter Jansz chirurgyn
1576
d' erfgenamen van Mr Pieter Jansz chirurgyn
GedwongenLening-1576 (overledene)Maarsmansteeg.010
4/1a
Pieter Jansz {chirurgijn}
/15
d' erfgenamen van Mr Pieter Jansz chirurgynchirurgyn
1576
d' erfgenamen van Mr Pieter Jansz chirurgyn
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Breestraat.001-007
16/1
Dirck Jacobsz in de Rosmolen
/6
D'erfgenamen van Dirck Jacobsz in de Rosmolen
1576
D'erfgenamen van Dirck Jacobsz in de Rosmolen
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Haarlemmerstraat.198
15/1
Daniël Claesz Vergeyl
/18
Daniel Claesz Vergeyl
1576
Daniel Claesz Vergeyl
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Aalmarkt.015-016
32/1
Daniël Jacobsz van Leeuwen
/15
Daniel Jacobsz houtcoperhoutcoper
1576
Daniel Jacobsz houtcoper
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Kaiserstraat.026-030
5/1
Daniël Jansz Propheet {koopman}
/6
Daniel Jansz comancoman
1576
Daniel Jansz coman
GedwongenLening-1576 (overledene)Donkersteeg.008
5/1a
Daniël IJsbrantsz {schoenmaker}
/
Daniel Ysbrantsz schoemaeckerschoemaecker
1576
Daniel Ysbrantsz schoemaecker
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Breestraat.100
61/1
David Egbertsz {voorspraak}
/6
Davidt Egbertsz voorspraeckvoorspraeck
1576
Davidt Egbertsz voorspraeck
GedwongenLening-1576 (eigenaar)NieuweRijn.026-027
15/1
Willem Dircksz van Heemskerck
/15
De broeder ende zuster van Ghysbrecht Dircxz Gool's huysvrouwe
1576
De broeder ende zuster van Ghysbrecht Dircxz Gool's huysvrouwe
GedwongenLening-1576 (eigenaar)NieuweRijn.026-027
16/1
Aefgen Dircksdr van Heemskerck
/15
De broeder ende zuster van Ghysbrecht Dircxz Gool's huysvrouwe
1576
De broeder ende zuster van Ghysbrecht Dircxz Gool's huysvrouwe
GedwongenLening-1576 (vermelding)NieuweRijn.026-027
16/1a
Geertruid Dircksdr van Heemskerck {Gool}
/15
De broeder ende zuster van Ghysbrecht Dircxz Gool's huysvrouwe
1576
De broeder ende zuster van Ghysbrecht Dircxz Gool's huysvrouwe
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Haarlemmerstraat.155-159
20/1

/20
De dochter van Haesgen Ambrosius, mit Haesgen haer moye
1576
De dochter van Haesgen Ambrosius mit Haesgen haer moye
GedwongenLening-1576 (eigenaar)
106/1
Arent Jansz van Duvenvoorde VII
/50
De heer van Duvenvoorde
1576
De heer van Duvenvoorde
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Pieterskerkgracht.011-013
102/1
Jan van der Does (Janus Dousa)
/50
De heer van Noortwyck
1576
De heer van Noortwyck
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Breestraat.042
105/1
Johan van Duvenvoorde II
/50
De heer van Warmont
1576
De heer van Warmont
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Breestraat.047
104/1
Jacob van Wijngaarden
/50
De heer van Wyngaerden
1576
De heer van Wyngaerden
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Hooigracht.101
23/1

/6
De kindeen van Neeltgen coman Meezen
1576
De kindeen van Neeltgen coman Meezen
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Breestraat.008
19/1
Jan Jansz {houtkoper}
/6
De kinderen ende erfenamen van Jan Jansz in Den Valck
1576
De kinderen ende erfenamen van Jan Jansz in Den Valck
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Botermarkt.027
50/1

/6
De kinderen van coman Jannekencoman
1576
De kinderen van coman Janneken
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Vismarkt.009
14/1
Pieter Jacobsz de Haes
/25
de kinderen van Pieter Jacobsz de Haes
1576
de kinderen van Pieter Jacobsz de Haes
GedwongenLening-1576 (overledene)Vismarkt.009
14/1a
Pieter Jacobsz de Haes
/25
de kinderen van Pieter Jacobsz de Haes
1576
de kinderen van Pieter Jacobsz de Haes
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Lokhorststraat.015-029
103/1
Catharina Dircksdr van Assendelft
/300
De vrouwe van Lochorst
1576
De vrouwe van Lochorst
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Rapenburg.065-067
6/1
Florentina van Culemborg
/6
De vrouwe van Mathenesse
1576
De vrouwe van Mathenesse
GedwongenLening-1576 (overledene)Breestraat.161
13/1a
Arent Gerrit Ewoutsz van Dam
/0
de wedue van Aernt Gerytsz
1576
de wedue van Aernt Gerytsz
GedwongenLening-1576 (eigenaar)NieuweRijn.036
21/1
Aeltgen Meesdr {de Haes}
/12
De wedue van Allert Jacobsz de Haes mit haer kinderen
1576
De wedue van Allert Jacobsz de Haes mit haer kinderen
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Haarlemmerstraat.042-044
3/1
Annetgen Jansdr {Oliekruik}
/15
De wedue van Cornelis Jansz Olycruycsken
1576
De wedue van Cornelis Jansz Olycruycsken
GedwongenLening-1576 (overledene)Haarlemmerstraat.042-044
3/1a
Cornelis Jansz Oliekruik {bouwman-Marendorp}
/15
De wedue van Cornelis Jansz Olycruycsken
1576
De wedue van Cornelis Jansz Olycruycsken
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Hooigracht.057
33/1
Geertgen Jansdr {vrouw van Cornelis Wijnaertsz, Jan Wiggersz}
/12
De wedue van Cornelis Wynaertsz
1576
De wedue van Cornelis Wynaertsz
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Donkersteeg.008
5/1
Niesgen Willemsdr { vrouw van Daniël IJsbrantsz}
/6
De wedue van Daniel Ysbrantsz schoemaecker
1576
De wedue van Daniel Ysbrantsz schoemaecker
GedwongenLening-1576 (overledene)Hooglandsekerkgracht.046-048
17/1a
Dirck Cornelisz Gardijn {lichter}
/0
de wedue van Dirck Cornelisz lichterlichter
1576
de wedue van Dirck Cornelisz lichter
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Rapenburg.135.4
36/1
Marytgen Jacobsdr {vrouw van Pieter Cornelisz, Floris Pouwelsz, Jacob Jacobsz}
/6
de wedue van Florys Pouwelszoon backer
1576
de wedue van Florys Pouwelszoon backer
GedwongenLening-1576 (overledene)Rapenburg.135.4
36/1a
Floris Pouwelsz {bakker}
/0
de wedue van Florys Pouwelszoon backerbacker
1576
de wedue van Florys Pouwelszoon backer
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Hooigracht.017
39/1

/18
De wedue van Jacob Dircxz warmoesmanwarmoesman
1576
De wedue van Jacob Dircxz warmoesman
GedwongenLening-1576 (eigenaar)OudeRijn.044-050
22/1

/25
De wedue van Jacop Pietersz in 't Barbarengasthuys
1576
De wedue van Jacop Pietersz in 't Barbarengasthuys
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Steenschuur.023.01
2/1
Lysbeth Willemsdr {vrouw van Cornelis Garbrantsz, van Banchem}
/12
de wedue van Jan van Banchen
1576
de wedue van Jan van Banchen
GedwongenLening-1576 (overledene)Steenschuur.023.01
2/1a
Jan Jansz van Banchem {de oude}
/0
de wedue van Jan van Banchen
1576
de wedue van Jan van Banchen
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Noordeinde.040
14/1
Neeltgen Maertensdr {vrouw van Lambrecht Jansz}
/6
De wedue van Lambert de houfslager
1576
De wedue van Lambert de houfslager
GedwongenLening-1576 (overledene)Noordeinde.040
14/1a
Lambrecht Jansz {hoefsmid}
/
De wedue van Lambert de houfslagerhoufslager
1576
De wedue van Lambert de houfslager
GedwongenLening-1576 (eigenaar)NieuweRijn.042
23/1
Neeltgen Adriaensdr {vrouw van Lambrecht Dircksz, Anthonis Warnaertsz}
/6
De wedue van Lambert Dircxz kouckebacker
1576
De wedue van Lambert Dircxz kouckebacker
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Steenschuur.023.05
6/1
Neeltgen Cornelisdr Offgen {vrouw van Martijn Roelofsz}
/6
de wedue van Martyn Roelofsz
1576
de wedue van Martyn Roelofsz
GedwongenLening-1576 (overledene)Steenschuur.023.05
6/1a
Martijn Roelofsz {van der Mije}
/6
de wedue van Martyn Roelofsz
1576
de wedue van Martyn Roelofsz
GedwongenLening-1576 (overledene)Garenmarkt.000.09
9/1a
Claes Cornelisz de Wilde
/
de wedue van Mr Claes de Wilde
1576
de wedue van Mr Claes de Wilde
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Breestraat.091
3/1
Neeltgen Symonsdr {van Merwen}
/6
De wedue van Mr Frans Jacobsz mit haer kinderen
1576
De wedue van Mr Frans Jacobsz mit haer kinderen
GedwongenLening-1576 (overledene)Breestraat.091
3/1a
Frans Jacobsz van Merwen
/0
De wedue van Mr Frans Jacobsz mit haer kinderen
1576
De wedue van Mr Frans Jacobsz mit haer kinderen
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Garenmarkt.000.07
12/1
Agatha van Culemborg
/0
de wedue van Palensteyn
1576
de wedue van Palensteyn
GedwongenLening-1576 (overledene)Garenmarkt.000.07
12/1a
Willem van Culemborg (van Palenstein)
/0
de wedue van Palensteyn
1576
de wedue van Palensteyn
GedwongenLening-1576 (eigenaar)NieuweRijn.023
13/1
Adriana Jansdr {Coedijck}
/10
De wedue van Pieter Codyck
1576
De wedue van Pieter Codyck
GedwongenLening-1576 (eigenaar)SintJacobsgracht.000.14
24/1
Ceeltgen Cornelisdr {vrouw van Wigger Cornelisz}
/18
de wedue van Wigger Cornelisz
1576
de wedue van Wigger Cornelisz
GedwongenLening-1576 (overledene)SintJacobsgracht.000.14
24/1a
Wigger Cornelisz {drapier}
/18
de wedue van Wigger Cornelisz
1576
de wedue van Wigger Cornelisz
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Hogewoerd.071-073
9/1
Quirijntgen Cornelisdr {appelkoopster}
/6
De weduwe van Anthonis Clementsz mit haer zwager daer binnenshuys
1576
De weduwe van Anthonis Clementsz mit haer zwager daer binnenshuys
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Hogewoerd.071-073
9/1b
Quirijn Bartholomeusz {boomgaardman}
/6
De weduwe van Anthonis Clementsz mit haer zwager daer binnenshuys
1576
De weduwe van Anthonis Clementsz mit haer zwager daer binnenshuys
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Hooigracht.099
24/1
Lysbeth Arentsdr {Brandt, Cornelis Jan Fransz}
/30
de weduwe van Claes Jansz Brant
1576
de weduwe van Claes Jansz Brant
GedwongenLening-1576 (overledene)Hooigracht.099
24/1a
Claes Jansz Brandt
/30
de weduwe van Claes Jansz Brant
1576
de weduwe van Claes Jansz Brant
GedwongenLening-1576 (eigenaar)NieuweRijn.075-076
6/1
Jan Hendricksz Spijckerboor
/6
De zusters van Jan Henricxz Spyckerboor
1576
De zusters van Jan Henricxz Spyckerboor
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Breestraat.070-072
9/1
Diewertgen Adriaensdr van Barrevelt {van Sonnevelt}
/18
Diewertgen Adriaensdr huysvrou van Joost van Zonnevelt voor haer helft
1576
Diewertgen Adriaensdr huysvrou van Joost van Zonnevelt voor haer helft
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Donkersteeg.009.1
1/1
Dionys Jansz de Goede
/10
Dionys Jansz coman
Marendorp Rijnzijde
coman
1576
Dionys Jansz coman
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Breestraat.054-056
10/1
Dirckgen Ulricksdr {van Catwijck}
/36
Dircgen Ulricx wedue van Pieter Maertsz van Catwijck mit haer kinderen
1576
Dircgen Ulricx wedue van Pieter Maertsz van Catwijck mit haer kinderen
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Hogewoerd.034
6/1
Dirck Anthonisz {boomgaardman}
/18
Dirck Anthonisz appelcoperappelcoper
1576
Dirck Anthonisz appelcoper
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Pieterskerkgracht.001-003
6/1
Dirck Coebel van der Loo
/6
Dirck Cobel van der Loo
1576
Dirck Cobel van der Loo
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Warmoesmarkt.021
21/1
Dirck Cornelisz Vinck
/6
Dirck Cornelisz in 't Varcken
1576
Dirck Cornelisz in 't Varcken
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Breestraat.022
15/1
Dirck Dircksz Steen {de oude}
/36
Dirck Dircxz Steen de oude
1576
Dirck Dircxz Steen de oude
GedwongenLening-1576 (eigenaar)OudeRijn.158-162
13/1
Dirck Dircksz {warmoezenier-OudeRijn}
/12
Dirck Dircxz warmoesmanwarmoesman
1576
Dirck Dircxz warmoesman
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Pieterskerkgracht.020
221/1
Dirck Gerritsz Smaling
/60
Dirck Gerytsz Smaling
1576
Dirck Gerytsz Smaling
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Vismarkt.008
13/1
Dirck Jacobsz van der Graft
/10
Dirck Jacobsz van der Graft
1576
Dirck Jacobsz van der Graft
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Rapenburg.059-063
222/1
Dirck Jacobsz van Montfoort
/75
Dirck Jacobsz van Montfoort
1576
Dirck Jacobsz van Montfoort
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Nieuwsteeg.002-004
21/1
Dirck Jacobsz van Reigersberg
/36
Dirck Jacopsz Reygersberch
1576
Dirck Jacopsz Reygersberch
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Vismarkt.004
9/1
Dirck Jansz van Potterloo
/15
Dirck Jansz laeckencoperlaeckencoper
1576
Dirck Jansz laeckencoper
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Apothekersdijk.017
15/1
Dirck Jansz {smid}
/12
Dirck Jansz smitsmit
1576
Dirck Jansz smit
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Maarsmansteeg.012
3/1
Dirck Pietersz {bakker, schoenmaker}
/15
Dirck Pietersz backerbacker
1576
Dirck Pietersz backer
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Vliet.027-029
2/1
Dirck Pietersz Pot {timmerman}
/6
Dirck Pot timmermantimmerman
1576
Dirck Pot timmerman
GedwongenLening-1576 (eigenaar)NieuweRijn.039-040
22/1
Dirck Gillisz van Heussen
/40
Dirck van Heussen Gillisz
1576
Dirck van Heussen Gillisz
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Breestraat.119
225/1
Dirck Gerritsz van Kessel
/25
Dirck van Kessel
1576
Dirck van Kessel
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Hogewoerd.097
20/1
Dirck Willemsz {lijmzieder}
/10
Dirck Willemsz comancoman
1576
Dirck Willemsz coman
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Hogewoerd.092-096
13/1
Dirck Willemsz van den Burch
/20
Dirck Willemsz van der Burch
1576
Dirck Willemsz van der Burch
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Papengracht.032
11/1
Duifgen Jansdr van Veen {Alckemade}
/20
Duyfgen van Alckemade
1576
Duyfgen van Alckemade
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Warmoesmarkt.019
19/1
Eleman Gerritsz {koperslager}
/8
Eeleman Gerytsz coperslagercoperslager
1576
Eeleman Gerytsz coperslager
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Warmoesmarkt.024
29/1
Engel Adriaensz {schoenmaker}
/12
Engel Adriaensz schuemaeckerschuemaecker
1576
Engel Adriaensz schuemaecker
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Haarlemmerstraat.071.1
6/1
Ermgaert Jansdr {bakker}
/20
Erm Jansdr Huych Cornelisz backers wedue
1576
Erm Jansdr Huych Cornelisz backers wedue
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Garenmarkt.010.3-012
13/1
Ermgaert Andriesdr {vrouw van Pieter Pietersz}
/15
Ermtgen Andriesdr wedue van Pieter Pietersz op St Jacobsgraft
1576
Ermtgen Andriesdr wedue van Pieter Pietersz op St Jacobsgraft
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Steenschuur.020.4-5
21/1
Ermgaert Willemsdr {vrouw van Pieter Jacobsz}
/15
Ermtgen Willemsdr wedue van Pieter Jacobsz verwer
1576
Ermtgen Willemsdr wedue van Pieter Jacobsz verwer
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Breestraat.150
55/1
Evert Quirijnsz {bakker, kastelein}
/8
Evert Quyrynsz backerbacker
1576
Evert Quyrynsz backer
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Hooglandsekerkgracht.006
16/1
Floris Jansz van Sonnevelt
/6
Florys van Zonnevelt
1576
Florys van Zonnevelt
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Hogewoerd.058-060
8/1
Floris Willemsz van den Burch
/25
Florys Willemsz olyslagerolyslager
1576
Florys Willemsz olyslager
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Breestraat.031
201/1
Foy Jansz van Brouchoven
/50
Foy van Brouchoven schoutschout
1576
Foy van Brouchoven schout
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Aalmarkt.011
31/1
Frans Cornelisz Backer
/8
Frans Cornelisz achter St Catrijnengasthuys
1576
Frans Cornelisz achter St Catrijnengasthuys
GedwongenLening-1576 (eigenaar)OudeRijn.002-016
26/1
Frans Fransz van Dusseldorp
/25
Frans Fransz van Duyzeldorp brouwerbrouwer
1576
Frans Fransz van Duyzeldorp brouwer
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Haarlemmerstraat.255-257
10/1
Frans Hendricksz Moerendael
/6
Frans Henricxsz Muerindael
1576
Frans Henricxsz Muerindael
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Breestraat.076.2
5/1
Frans Reyersz {snijder}
/6
Frans Reyersz snydersnyder
1576
Frans Reyersz snyder
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Breestraat.042
11/1

/20
Fytgen Pietersdr wedue Cornelis Vechtersz van Warmont
1576
Fytgen Pietersdr wedue Cornelis Vechtersz van Warmont
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Noordeinde.048
15/1
Gangelof Symonsz
/6
Gangelof Symonsz timmermantimmerman
1576
Gangelof Symonsz timmerman
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Botermarkt.006
34/1
Geertgen Willemsdr Cuyser
/8
Geertgen Willemsdr wedue van Aelwyn Aelwynz
1576
Geertgen Willemsdr wedue van Aelwyn Aelwynz
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Hogewoerd.040
7/1
Gerrit Willemsz {kuiper, wijnverlater}
/6
Gerrit Willemsz wijnverlaterwijnverlater
1576
Gerrit Willemsz wijnverlater
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Breestraat.076.1
7/1
Gerrit Adriaen IJsbrantsz van Brenen
/18
Geryt Adriaen Ysbrantsz
1576
Geryt Adriaen Ysbrantsz
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Aalmarkt.017-018
33/1
Gerrit Jansz de Man
/20
Geryt de Man Jansz waert in Den Boom
1576
Geryt de Man Jansz waert in Den Boom
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Haarlemmerstraat.011
3/1
Gerrit Dircksz {koopman}
/6
Geryt Dircxz coman bij de Rijnsburgerpoortcoman
1576
Geryt Dircxz coman bij de Rijnsburgerpoort
GedwongenLening-1576 (eigenaar)SintJacobsgracht.000.12
27/1
Gerrit Dircksz van Weesp {bouwman}
/6
Geryt Dircxz van Weesp
1576
Geryt Dircxz van Weesp
GedwongenLening-1576 (eigenaar)StilleRijn.016.2
11/1
Gerrit Fransz {vleeshouwer}
/12
Geryt Fransz vleyshoudervleyshouder
1576
Geryt Fransz vleyshouder
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Breestraat.034
12/1
Gerrit Gerritsz Voet {snijder}
/6
Geryt Gerytsz snydersnyder
1576
Geryt Gerytsz snyder
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Garenmarkt.014
3/1
Gerrit Jacobsz van der Mije
/30
Geryt Jacobsz onder De Clock
1576
Geryt Jacobsz onder De Clock
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Apothekersdijk.035.1
14/1
Gerrit Jansz Munt
/18
Geryt Jansz de Munt lapweverlapwever
1576
Geryt Jansz de Munt lapwever
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Korenbrugsteeg.002
28/1
Gerrit Jansz {kramer}
/6
Geryt Jansz ijzercramerijzercramer
1576
Geryt Jansz yzercramer
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Breestraat.120
56/1
Gerrit Jansz {messenmaker}
/6
Geryt Jansz messemaeckermessemaecker
1576
Geryt Jansz messemaecker
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Warmoesmarkt.026
26/1
Gerrit Pietersz {bakker}
/12
Geryt Pietersz backerbacker
1576
Geryt Pietersz backer
GedwongenLening-1576 (eigenaar)OudeVest.019-031
6/1
Gerrit Splintersz {schrijnwerker}
/12
Geryt Splintersz in 't voors gasthuys
1576
Geryt Splintersz in 't voors gasthuys
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Pieterskerkchoorsteeg.012
208/1
Gerrit Wiggersz van Duivelant
/50
Geryt Wiggersz
1576
Geryt Wiggersz
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Breestraat.161
13/1
Gerritgen Jansdr Quartelaer {van Dam}
/20
Gerytgen de wedue van Aernt Gerytsz
1576
Gerytgen de wedue van Aernt Gerytsz
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Haarlemmerstraat.251
211/1
Gijsbrecht Hendricksz van der Does
/40
Ghijsbrecht Henricxz
1576
Ghijsbrecht Henricxz
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Botermarkt.028
51/1
Gijsbrecht Cornelisz Schaeck
/8
Ghysbrecht Cornelisz Schaeck backerbacker
1576
Ghysbrecht Cornelisz Schaeck backer
GedwongenLening-1576 (eigenaar)NieuweRijn.026-027
14/1
Gijsbrecht Dircksz Gool
/40
Ghysbrecht Dircxz Gool
1576
Ghysbrecht Dircxz Gool
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Vismarkt.005
10/1
Govert Adriaensz van Brandenburch {zeepzieder}
/40
Govert Adriaensz zeepziederzeepzieder
1576
Govert Adriaensz zeepzieder
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Breestraat.033
13/1
Govert Hendricksz {koopman}
/18
Govert Henricxz coman
1576
Govert Henricxz coman
GedwongenLening-1576 (overledene)NieuweRijn.064.2
3/1a
Govert Willemsz van der Aer
/
Govert Willemszcoman
1576
Govert Willemsz
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Rapenburg.075
1/1
Margriete Dircksdr {kloosterzuster}
/6
Grietgen Dircx wedue van Pieter Jorisz
1576
Grietgen Dircx wedue van Pieter Jorisz
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Steenschuur.023.07
7/1
Grietgen Willemsdr {Doesz}
/8
Grietgen Martyn Huygenszs wedue
1576
Grietgen Martyn Huygenszs wedue
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Pieterskerkchoorsteeg.002
25/1
Grietgen Hendricksdr Ripperts
/10
Grietgen Rippertsdr
1576
Grietgen Rippertsdr
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Haarlemmerstraat.155-159
21/1
Haesgen Ambrosiusdr
/20
Haesgen Ambrosius haar moye
1576
De dochter van Haesgen Ambrosius mit Haesgen haer moye
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Garenmarkt.000.09
9/1
Haesgen Willem Bouwensdr van Warmond {de Wilde}
/60
Haesgen de wedue van Mr Claes de Wilde
1576
Haesgen de wedue van Mr Claes de Wilde
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Breestraat.141
11/1
Hendrick Harmensz van Blommensteyn
/15
Henric Harmansz Blom
1576
Henric Harmansz Blom
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Doezastraat.000.14
34/1
Hendrick Quirijnsz van Bergen {drapier}
/18
Henric Quyrynsz van Bergen
1576
Henric Quyrynsz van Bergen
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Breestraat.105
2/1
Hendrick Jansz van Brouchoven
/40
Henric van Brouchoven
1576
Henric van Brouchoven
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Apothekersdijk.015-016
16/1
Hendrick Jansz {bostelman}
/6
Henrick Jansz bostelmanbostelman
1576
Henrick Jansz bostelman
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Hooigracht.059
32/1
Hendrick Corsz {drapier}
/25
Henrick Kerstantsz den Hidding
1576
Henrick Kerstantsz den Hidding
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Vismarkt.002
8/1
Hendrick Pietersz van Goten
/15
Henrick Pietersz backerbacker
1576
Henrick Pietersz backer
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Breestraat.085-087
4/1
Hendrick Willemsz van Craecken
/15
Henrick van Craecken
1576
Henrick van Craecken
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Nieuwsteeg.006
13/1
Hendrick Pietersz van Merenburg
/12
Henrick van Merenborch
1576
Henrick van Merenborch
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Hoogstraat.006
5/1
Hendrick Willemsz {bakker}
/15
Henrick Willemsz backerbacker
1576
Henrick Willemsz backer
GedwongenLening-1576 (eigenaar)NieuweRijn.002
4/1
Heyltgen Joostendr de Bije
/60
Heyltgen Joostendr wedue van Jan van der Graft
1576
Heyltgen Joostendr wedue van Jan van der Graft
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Warmoesmarkt.016
231/1
Hobbe Florisz {goudsmid}
/20
Hobbe Florysz goutsmitgoutsmit
1576
Hobbe Florysz goutsmit
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Steenschuur.023.03
3/1
Huibrecht Aelwijnsz van Swanenburg
/50
Hubrecht Aelwynsz
1576
Hubrecht Aelwynsz
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Warmoesmarkt.014-015
17/1
Huibrecht Jacobsz {tinnegieter}
/15
Hubrecht Jacobsz tinnegietertinnegieter
1576
Hubrecht Jacobsz tinnegieter
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Middelstegracht.014.3
2/1
Huig Adriaensz {drapier}
/15
Huych Adriaensz in 't Hoge Huys
1576
Huych Adriaensz in 't Hoge Huys
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Steenschuur.021.4
22/1
Huig Claesz Brugman
/60
Huych Claesz Brugman
1576
Huych Claesz Brugman
GedwongenLening-1576 (overledene)Haarlemmerstraat.071.1
6/1a
Huig Cornelisz {bakker}
/20
Huych Cornelisz backers weduebacker
1576
Erm Jansdr Huych Cornelisz backers wedue
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Rapenburg.069
224/1
Huig Jansz van Alckemade
/10
Huych van Alckemade
1576
Huych van Alckemade
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Vismarkt.007
12/1
Jacob Aertsz Spruyt
/10
Jacob Aertsz Spruyt
1576
Jacob Aertsz Spruyt
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Botermarkt.014
213/1
Jacob Allertsz de Haes
/20
Jacob Allertsz de Haze
1576
Jacob Allertsz de Haze
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Botermarkt.021
43/1
Jacob Anthonisz {bakker}
/10
Jacob Anthonisz backerbacker
1576
Jacob Anthonisz backer
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Breestraat.102
60/1
Jacob Jansz {olieslager}
/12
Jacob de olyslager in Den Helmolyslager
1576
Jacob de olyslager in Den Helm
GedwongenLening-1576 (overledene)Hooigracht.017
39/1a
Jacob Dircksz {warmoezenier}
/
Jacob Dircxz warmoesmanwarmoesman
1576
Jacob Dircxz warmoesman
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Aalmarkt.027-028.1
36/1

/6
Jacob Gerytsz in De Oliphant
1576
Jacob Gerytsz in De Oliphant
GedwongenLening-1576 (eigenaar)SintJacobsgracht.000.18
14/1
Jacob Pietersz Paedts
/8
Jacob Pietersz Paets
1576
Jacob Pietersz Paets
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Breestraat.074
8/1
Jacob Pietersz Paedts
/6
Jacob Pietersz Paetz waard in De Paeuwaard
1576
Jacob Pietersz Paetz waard in De Paeu
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Haarlemmerstraat.035
5/1
Jacob Maertensz Rijck
/6
Jacob Rijck boomgaertmanboomgaertman
1576
Jacob Rijck boomgaertman
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Koppenhinksteeg.000.34
14/1
Jacob Thomasz van Swieten
/40
Jacob Thomasz brouwerbrouwer
1576
Jacob Thomasz brouwer
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Breestraat.008
20/1
Jacob Willemsz {schoenmaker-Rijnsburg}
/6
Jacob Willemsz schoemaecker van Rhijnsburch woonende in 't achterhuys van De Valkschoemaecker
1576
Jacob Willemsz schoemaecker van Rhijnsburch woonende in 't achterhuys van De Valk
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Hogewoerd.077-079
14/1
Jacob Willemsz van den Burch
/40
Jacob Willemsz van der Burch
1576
Jacob Willemsz van der Burch
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Houtstraat.007
9/1

/8
Jacob Ysbrantsz van Marienborch
1576
Jacob Ysbrantsz van Marienborch
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Boommarkt.019-020
24/1
Jacob Anthonisz {houtkoper}
/25
Jacop Anthonisz in Deventer
1576
Jacop Anthonisz in Deventer
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Breestraat.079
6/1
Jacob Cornelisz Bies
/6
Jacop Cornelisz schuemaeckerschuemaecker
1576
Jacop Cornelisz schuemaecker
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Breestraat.014
18/1
Jacob Jansz van Dam
/6
Jacop Jansz van Dam lapverwerlapverwer
1576
Jacop Jansz van Dam lapverwer
GedwongenLening-1576 (eigenaar)NieuweRijn.065
4/1
Jacob Meesz {houtkoper}
/6
Jacop Meesz houtcoperhoutcoper
1576
Jacop Meesz houtcoper
GedwongenLening-1576 (overledene)Hooigracht.073
35/1a
Jacob Pieter Arentsz {drapier}
/
Jacop Pieter Aertsz
1576
Jacop Pieter Aertsz
GedwongenLening-1576 (overledene)OudeRijn.044-050
22/1a

/
Jacop Pietersz
1576
Jacop Pietersz
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Steenschuur.020.2
6/1
Jan Claesz {blauwgarenman}
/6
Jan Claesz blaeugaarnman licentmeesterblaeugaarnman licentmeester
1576
Jan Claesz blaeugaarnman licentmeester
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Apothekersdijk.001-003
17/1
Jan Claesz {houtkoper}
/20
Jan Claesz houtcoperhoutcoper
1576
Jan Claesz houtcoper
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Breestraat.093
2/1

/10
Jan Clantier in Den Regenbooch
1576
Jan Clantier in Den Regenbooch
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Paradijssteeg.020-036
13/1
Jan Pietersz Cley {waard}
/6
Jan Cleye in t Paradijs
1576
Jan Cleye in t Paradijs
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Hooigracht.095
25/1
Jan Cornelisz van der Booch
/15
Jan Cornelisz van der Booch
1576
Jan Cornelisz van der Booch
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Hogewoerd.039
16/1
Jan Jansz Coster {bakker}
/6
Jan Coster opten houc van de St Joryssteech
1576
Jan Coster opten houc van de St Joryssteech
GedwongenLening-1576 (eigenaar)NieuweRijn.009-010
9/1
Jan Dircksz {mandemaker+bakker}
/12
Jan Dircxz mandemaeckermandemaecker
1576
Jan Dircxz mandemaecker
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Steenschuur.021.2
21/1
Jan Ewoutsz {biertapper, koopman}
/6
Jan Eewouts in Den Achtebrouck
1576
Jan Eewouts in Den Achtebrouck
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Donkersteeg.019
4/1
Jan Florisz in de Zon
/6
Jan Florysz in De Zonnevoerlaeckenreeder
1576
Jan Florysz in De Zonne
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Hooigracht.027.1
36/1
Jan Gerritsz de Haes
/6
Jan Gerytsz de Haes
1576
Jan Gerytsz de Haes
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Haarlemmerstraat.139
8/1
Jan Gerritsz van Kessel
/8
Jan Gherytsz van Kessel In 't Gulden Hooft
1576
Jan Gherytsz van Kessel In 't Gulden Hooft
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Maarsmansteeg.009
44/1
Jan Gijsbrechtsz (van Swanenvelt)
/50
Jan Ghijsbrechts in De Pot
1576
Jan Ghijsbrechts in De Pot
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Breestraat.151
10/1
Jan Harmensz {snijder}
/8
Jan Harmansz snijdersnijder
1576
Jan Harmansz snijder
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Botermarkt.011
36/1
Jan Hendricksz van der Does
/40
Jan Henricxz backer in De Kelderbacker
1576
Jan Henricxz backer in De Kelder
GedwongenLening-1576 (eigenaar)NieuweRijn.073-074
5/1
Jan Jacobsz {bakker-NieuweRijn}
/6
Jan Jacobsz backer van Leyderdorpbacker
1576
Jan Jacobsz backer van Leyderdorp
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Hooigracht.021.1
38/1
Jan Jan Aertsz {drapier}
/40
Jan Jan Aertsz drapier
1576
Jan Jan Aertsz drapier
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Steenschuur.007-009
203/1
Jan Jansz Knotter
/75
Jan Jans brouwerbrouwer
1576
Jan Jans brouwer
GedwongenLening-1576 (eigenaar)NieuweRijn.012
10/1
Jan Jansz van Gameren {de jonge}
/25
Jan Jans de nazaet van Mr Andries
1576
Jan Dircxz mandemaecker
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Warmoesmarkt.011
16/1
Jan Jansz {boterkoper}
/15
Jan Jansz botercoperbotercoper
1576
Jan Jansz botercoper
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Maarsmansteeg.008.1
6/1

/6
Jan Jansz in Den Oraengenboom
1576
Jan Jansz in Den Oraengenboom
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Donkersteeg.006
6/1
Jan Jansz {koekebakker}
/25
Jan Jansz kouckebackerkouckebacker
1576
Jan Jansz kouckebacker
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Botermarkt.024
47/1
Jan Jansz van Baersdorp {de oude}
/75
Jan Jansz van Baersdorp coorncopercoorncoper
1576
Jan Jansz van Baersdorp coorncoper
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Haarlemmerstraat.055
4/1
Jan Jansz van Rossum {de jongste}
/10
Jan Jansz van Rossum comancoman
1576
Jan Jansz van Rossum coman
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Warmoesmarkt.017
230/1
Jan Corsz van der Morsch
/40
Jan Korssenz coperslagercoperslager
1576
Jan Korssenz coperslager
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Rapenburg.119
18/1
Jan Lucasz {biertapper}
/18
Jan Lucasz tappertapper
1576
Jan Lucasz tapper
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Papengracht.023
223/1
Jan Lucasz van Wassenaer
/40
Jan Lucasz van Wassenaer
1576
Jan Lucasz van Wassenaer
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Breestraat.114
57/1
Jan Marcusz van Yperen {wijntapper}
/12
Jan Marcusz van Ypre waert in De Clockwaert
1576
Jan Marcusz van Ypre waert in De Clock
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Botermarkt.002
32/1
Jan Cornelisz Paedts van Poelgeest
/26
Jan Paetz Cornelisz van Puelgeest
1576
Jan Paetz Cornelisz van Puelgeest
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Breestraat.108.1
58/1
Jan Jacobsz Paedts
/15
Jan Paetz Jacobsz librarierlibrarier
1576
Jan Paetz Jacobsz librarier
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Hooigracht.013-015
227/1
Jan Cornelisz Paedts van Santhorst
/100
Jan Paetz van Zanthorst
1576
Jan Paetz van Zanthorst
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Pieterskerkhof.008
1/1
Jan Jansz van Berendrecht VI {de oude}
/6
Jan van Berendrecht de oude
1576
Jan van Berendrecht de oude
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Breestraat.041
12/1
Jan Jansz van Berendrecht VIbis {smid}
/12
Jan van Berendrecht smit
Vleeshuis
smit
1576
Jan van Berendrecht smit
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Breestraat.082
3/1
Jan Cornelisz van Heusden
/10
Jan van Heussen in de Zwan
1576
Jan van Heussen in de Zwan
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Breestraat.084
233/1
Jan van Hout
/15
Jan van Hout secretaryssecretarys
1576
Jan van Hout secretarys
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Hooigracht.050
4/1
Jan Dircksz van Velsen
/6
Jan van Velsen
1576
Jan van Velsen
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Maarsmansteeg.001-003
43/1
Jan Willemsz {kramer}
/12
Jan Willemsz cramercramer
1576
Jan Willemsz cramer
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Breestraat.078
4/1
Jannetgen Willemsdr
/25
Jannetgen Willemsdr Jorys Pieterszoons wedue
1576
Jannetgen Willemsdr Jorys Pieterszoons wedue
GedwongenLening-1576 (overledene)Breestraat.078
4/1a
Joris Pieter Jorisz van Cortevelt
/0
Jannetgen Willemsdr Jorys Pieterszoons wedue
1576
Jannetgen Willemsdr Jorys Pieterszoons wedue
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Langebrug.045
14/1
Job Dircksz {schoenmaker}
/6
Job Dircxz schoenmaeckerschoenmaecker
1576
Job Dircxz schoenmaecker
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Vliet.009
3/1
Job Huigenz {schoenmaker}
/6
Job Huygens schoemaeckerschoemaecker
1576
Job Huygens schoemaecker
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Garenmarkt.000.07
11/1
Aelbrecht van Raephorst
/100
Joncheer Aelbrecht van Raephorst ende de wedue van Palensteynjoncheer
1576
Joncheer Aelbrecht van Raephorst ende de wedue van Palensteyn
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Langebrug.051-057
101/1
Jacob Hendricksz van der Does
/50
Joncheer Jacop van der Douz superintendentsuperintendent
1576
Joncheer Jacop van der Douz superintendent
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Pieterskerkgracht.014-016
12/1
Adriana Heermans van Swieten
/18
Joncvrouwe Heermans
1576
Joncvrouwe Heermans
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Steenschuur.020.8
16/1
Adriaen Willemsz van Warmond {jonge}
/20
Jonge Adriaen Willem Willem Bouwensz
Die staat als Willem Willemsz zijn broeders zoon in de Volkstelling

1576
Jonge Adriaen Willem Willem Bouwensz
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Hooigracht.088
7/1
Dirck Dircksz {warmoezenier-Hooigracht, de jonge}
/6
Jonge Dirck Dircxsz warmuesmanwarmuesman
1576
Jonge Dirck Dircxsz warmuesman
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Vismarkt.006
11/1
Dirck Dircksz Steen {de jonge}
/25
Jonge Dirck Steen
1576
Jonge Dirck Steen
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Rapenburg.027
8/1
Huig Huigenz van Alckemade {de jonge}
/50
Jonge Huych van Alckemade
1576
Jonge Huych van Alckemade
GedwongenLening-1576 (overledene)OudeRijn.062-066
19/1a
Michiel Michielsz {schipper, de jonge}
/
Jonge Michiel Michielsz
1576
Jonge Michiel Michielsz
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Steenschuur.023.02
4/1
Pieter Pietersz Paedts {de jonge}
/36
Jonge Pieter Paetz Pietersz
1576
Jonge Pieter Paetz Pietersz
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Botermarkt.022
45/1
Joost Adriaensz {lepelmaker}
/18
Joost Adriaensz lepelmaeckerlepelmaecker
1576
Joost Adriaensz lepelmaecker
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Breestraat.121
5/1
Joost Jacobsz de Bije
/75
Joost Jacobsz eertijts wantsnijderwantsnijder
1576
Joost Jacobsz eertijts wantsnijder
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Breestraat.081.2
5/1
Joris Lievensz van Cats
/15
Jorys van Catz
1576
Jorys van Catz
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Plaatsteeg.000.06
8/1
Joris Willemsz Hartgen/van Dobben
/6
Jorys Willemsz van Dobben
1576
Jorys Willemsz van Dobben
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Hogewoerd.012-014
3/1
Josina Fransdr van Leeuwen {van Meerburg}
/40
Jozyna Franssendr wedue van Adraen Dick Ottenz
1576
Jozyna Franssendr wedue van Adraen Dick Ottenz
GedwongenLening-1576 (overledene)Hogewoerd.012-014
3/1a
Adriaen Dircksz van Meerburg {de jonge}
/0
Jozyna Franssendr wedue van Adraen Dick Ottenz
1576
Jozyna Franssendr wedue van Adraen Dick Ottenz
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Botermarkt.020
42/1
Catrijn Jacobsdr van der Graft {van Brenen, van Quackenbosch}
/10
Katryn van der Graft weduwe van Geryt Aelbrechtsz Quackenbosch
1576
Katryn van der Graft weduwe van Geryt Aelbrechtsz Quackenbosch
GedwongenLening-1576 (overledene)NieuweRijn.042
23/1a
Lambrecht Dircksz {koekebakker}
/
Lambert Dircxz kouckebackerkouckebacker
1576
Lambert Dircxz kouckebacker
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Vrouwensteeg.010
13/1
Lenaert Philipsz {scheepmaker}
/6
Lenaert Philipsz scheepmaeckerscheepmaecker
1576
Lenaert Philipsz scheepmaecker
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Steenschuur.022.08
29/1
Lenaert Symonsz Dou
/20
Lenaert Symonsz Dou
1576
Lenaert Symonsz Dou
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Haarlemmerstraat.008-014
1/1
Lenaert Willemsz {schoenmaker}
/12
Lenaert Willemsz schuenmaeckerschuenmaecker
1576
Lenaert Willemsz schuenmaecker
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Rapenburg.093
4/1
Lieven Dircksz {appelkoper}
/6
Lieven Dircxz appelcoperappelcoper
1576
Lieven Dircxz appelcoper
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Breestraat.167-169
15/1
Louris Andriesz van Swaanswijck
/15
Lourys Andriesz wijntapperwijntapper
1576
Lourys Andriesz wijntapper
GedwongenLening-1576 (eigenaar)OudeRijn.024
25/1
Louris Cornelisz Schenaert
/15
Lourys Cornelisz snydersnyder
1576
Lourys Cornelisz snyder
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Breestraat.020
16/1

/10
Lyck Ryckaertsz van Vollenhove
1576
Lyck Ryckaertsz van Vollenhove
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Warmoesmarkt.024
25/1
Lysbeth Adriaensdr Berchey
/25
Lysbeth Adriaensdr Bercheye
1576
Lysbeth Adriaensdr Bercheye
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Maarsmansteeg.015
46/1
Lysbeth Jansdr van Rossum
/25
Lysbeth Jansdr van Rossum
1576
Lysbeth Jansdr van Rossum
GedwongenLening-1576 (eigenaar)StilleRijn.004
12/1
Machteld Cornelisdr van Barrevelt
/10
Machtelt Cornelisdr wedue van Jan van der Meer brouwer
1576
Machtelt Cornelisdr wedue van Jan van der Meer brouwer
GedwongenLening-1576 (eigenaar)OudeRijn.061
18/1
Machteld Gerritsdr in 't Hart
/12
Machtelt Gerytsddr Mr Hieronimus Maertsz wedue
1576
Machtelt Gerytsddr Mr Hieronimus Maertsz wedue
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Korenbrugsteeg.003-005
30/1
Grietgen Huigendr Hopkoper
/36
Margrieten Huygendr Pieter Joostenz wantsnyders wedue
1576
Margrieten Huygendr Pieter Joostenz wantsnyders wedue
GedwongenLening-1576 (overledene)Korenbrugsteeg.003-005
30/1a
Pieter Joostenz de Bije
/0
Margrieten Huygendr Pieter Joostenz wantsnyders weduewantsnyders
1576
Margrieten Huygendr Pieter Joostenz wantsnyders wedue
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Noordeinde.039-041
11/1
Maria Claesdr {van der Does}
/10
Marie Claesdr wedue van Dirck Adriaensz coperslager
1576
Marie Claesdr wedue van Dirck Adriaensz coperslager
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Botermarkt.004
33/1
Marytgen Jansdr Smaling {Thou, vrouw van Cornelis Cornelisz}
/33
Marie Jansdr de wedue in Den Bock
1576
Marie Jansdr de wedue in Den Bock
GedwongenLening-1576 (overledene)Botermarkt.004
33/1a
Cornelis Cornelisz {in de Bock, de oude}
/33
Marie Jansdr de wedue in Den Bock
1576
Marie Jansdr de wedue in Den Bock
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Hooigracht.087
26/1
Marytgen Jansdr {vrouw van Olivier Philipsz}
/50
Marie Jansdr wedue van Olivier Philipsz
1576
Marie Jansdr wedue van Olivier Philipsz
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Hogewoerd.031
18/1
Marytgen Jansdr Paedts {vrouw van Adriaen Huigenz}
/25
Marie Paetz wedue van Adriaen Huygenz schounmaecker
1576
Marie Paetz wedue van Adriaen Huygenz schounmaecker
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Rapenburg.028.3
8/1
Marytgen Anthonisdr {vrouw van Frederick Jacobsz}
/12
Marie Thonisdr wedue van
1576
Marie Thonisdr wedue van ...
GedwongenLening-1576 (overledene)Rapenburg.028.3
8/1a
Frederick Jacobsz {scheepmaker}
/0
Marie Thonisdr wedue van
1576
Marie Thonisdr wedue van ...
GedwongenLening-1576 (overledene)Steenschuur.023.07
7/1a
Maerten Huigenz {verwer}
/8
Martyn Huygenszs wedue
1576
Grietgen Martyn Huygenszs wedue
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Botermarkt.012
37/1
Marytgen Jacobsdr {van Sonnevelt}
/15
Marytgen de wedue van Martyn van Zonnevelt
1576
Marytgen de wedue van Martyn van Zonnevelt
GedwongenLening-1576 (overledene)Botermarkt.012
37/1a
Maerten Jansz van Sonnevelt
/0
Marytgen de wedue van Martyn van Zonnevelt
1576
Marytgen de wedue van Martyn van Zonnevelt
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Hooigracht.111
20/1
Marytgen Lambrechtsdr {vrouw van Cornelis Cornelisz}
/6
Marytgen Lambertsdr in Sincte Jacob
1576
Marytgen Lambertsdr in Sincte Jacob
GedwongenLening-1576 (eigenaar)NieuweRijn.001
7/1
Marytgen IJsbrantsdr {Suyck}
/6
Marytgen Ysbrantsdr wedue van Andries Dupont
1576
Marytgen Ysbrantsdr wedue van Andries Dupont
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Hooigracht.067
29/1
Matthijs Claesz van Banchem
/6
Mathijs van Banchem
1576
Mathijs van Banchem
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Aalmarkt.028.2
40/1
Mees Dircksz van Weesp
/20
Mees Dircxz van Weesp
1576
Mees Dircxz van Weesp
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Doezastraat.000.10
33/1
Michiel Gerritsz van Poelgeest
/12
Michiel Gerytsz van Coudekerck
1576
Michiel Gerytsz van Coudekerck
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Pieterskerkgracht.009
4/1
Adriana van Crimpen
/0
mit Adriaentgen die daer binnenshuys woont tesamen
1576
mit Adriaentgen die daer binnenshuys woont tesamen
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Boommarkt.014.3
23/1
Lysbeth Hendricksdr {vrouw van Adriaen Pietersz}
/0
mit Lysbeth de wedue van Adiaen Pietersz houtcoper zijn schoonmoeder
1576
mit Lysbeth de wedue van Adiaen Pietersz houtcoper zijn schoonmoeder
GedwongenLening-1576 (overledene)Boommarkt.014.3
23/1a
Adriaen Pietersz {houtkoper}
/0
mit Lysbeth de wedue van Adiaen Pietersz houtcoper zijn schoonmoeder
1576
mit Lysbeth de wedue van Adiaen Pietersz houtcoper zijn schoonmoeder
GedwongenLening-1576 (bewoner)Donkersteeg.010
3/1a
Geertruid van Berendrecht VI
/25
mit zijn mueder
1576
Claes Cornelisz van Noorde goutsmit mit zijn mueder
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Breestraat.050
27/1
Arent Gerlofsz {wolwever}
/12
Mr Aernt lantmeterlantmeter
1576
Mr Aernt lantmeter
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Botermarkt.002
31/1
Claes Cornelisz {apotheker}
/40
Mr Claes apteeckerapteecker
1576
Mr Claes apteecker
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Steenschuur.022.03
232/1
Gerrit Amelisz van Hoogeveen
/50
Mr Geryt van Hogeveen Melisz pensionaryspensionarys
1576
Mr Geryt van Hogeveen Melisz pensionarys
GedwongenLening-1576 (overledene)OudeRijn.061
18/1a
Jeroen Maertensz {OudeRijn}
/12
Mr Hieronimus Maertsz wedue
1576
Machtelt Gerytsddr Mr Hieronimus Maertsz wedue
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Breestraat.090
1/1
Jan Artus Hovius
/18
Mr Jan Artus apothecaerapothecaer
1576
Mr Jan Artus apothecaer
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Papengracht.030
10/1
Jan Duyck
/30
Mr Jan Duyck
1576
Mr Jan Duyck
GedwongenLening-1576 (eigenaar)NieuweRijn.044
25/1
Jan Meesz van Assendelft {chirurgijn}
/8
Mr Jan Meesz barbierbarbier
1576
Mr Jan Meesz barbier
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Breestraat.024-026
14/1
Jan Symonsz Hieck {chirurgijn}
/6
Mr Jan Symonsz chiruyrgijnchiruyrgijn
1576
Mr Jan Symonsz chiruyrgijn
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Nieuwsteeg.031-033
16/1
Pieter Jansz {apotheker}
/10
Mr Pieter Jansz apteeckerapteecker
1576
Mr. Pieter Jansz apteecker
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Papengracht.002.2
228/1
Pouwels Adriaensz Vos
/10
Mr Pouwels Vos
1576
Mr Pouwels Vos
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Breestraat.097
1/1
Symon Jansz van der Mije
/20
Mr Symon Jansz barbierbarbier
1576
Mr Symon Jansz barbier
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Breestraat.011
15/1
Symon Pietersz {chirurgijn}
/20
Mr Symon Pietersz chirurgijn
1576
Mr Symon Pietersz chirurgijn
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Hooglandsekerkgracht.046-048
17/1
Neeltgen Claesdr Gardijn
/6
Neeltgen de wedue van Dirck Cornelisz lichter
1576
Neeltgen de wedue van Dirck Cornelisz lichter
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Hooigracht.022
1/1
Neeltgen Dircksdr {vrouw van Maerten Jansz, Thomas Lambrechtsz}
/8
Neeltgen Dircxdr wedue van Thomas Lambrechtsz
Kerkvierendeel

1576
Neeltgen Dircxdr wedue van Thomas Lambrechtsz
GedwongenLening-1576 (eigenaar)OudeRijn.130
16/1
Neeltgen Hendricksdr van der Does
/10
Neeltgen Henricxdr wedue van Cornelis Jansz
1576
Neeltgen Henricxdr wedue van Cornelis Jansz
GedwongenLening-1576 (eigenaar)NieuweRijn.064.2
3/1
Neeltgen Jansdr {van der Aer}
/50
Neeltgen Jansdr coman Govert Willemsz weduecoman
1576
Neeltgen Jansdr coman Govert Willemsz wedue
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Hogewoerd.016-018
4/1
Olof Reyersz {verwer}
/16
Oloff Reyersz verwerverwer
1576
Oloff Reyersz verwer
GedwongenLening-1576 (eigenaar)NieuweRijn.035
20/1
Jan Reyersz van Tol {de oude}
/12
Oude Jan Reyersz van Thol
1576
Oude Jan Reyersz van Thol
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Hooigracht.102-104
13/1
Outgaert Dircksz {smid}
/12
Outgaert Dircxz smitsmit
1576
Outgaert Dircxz smit
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Boommarkt.024
25/1
Paridom Barentsz
/8
Paridom Baerntsz marctmeestermarctmeester
1576
Paridom Baerntsz marctmeester
GedwongenLening-1576 (eigenaar)VanDerWerffstraat.092-094
217/1
Pieter Adriaensz van der Werff
/75
Pieter Adriaensz van der Werf
1576
Pieter Adriaensz van der Werf
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Noordeinde.037
12/1
Pieter Claesz {bakker}
/10
Pieter Claesz backerbacker
1576
Pieter Claesz backer
GedwongenLening-1576 (overledene)NieuweRijn.023
13/1a
Pieter Pietersz Coedijck IV
/
Pieter Codyck
1576
Pieter Codyck
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Haarlemmerstraat.011
2/1

/6
Pieter Cornelisz backer van Zassenhembacker
1576
Pieter Cornelisz backer van Zassenhem
GedwongenLening-1576 (eigenaar)OudeVest.019-031
7/1
Pieter Cornelisz {goudsmid}
/6
Pieter Cornelisz in 't voors gasthuys
1576
Pieter Cornelisz in 't voors gasthuys
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Hogewoerd.010.1
2/1
Pieter Ewoutsz {verwer}
/12
Pieter Eewoutsz verwerverwer
1576
Pieter Eewoutsz verwer
GedwongenLening-1576 (eigenaar)NieuweRijn.070
7/1
Pieter Gerritsz {bakker}
/6
Pieter Gerytsz backer van Leyderdorpbacker
1576
Pieter Gerytsz backer van Leyderdorp
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Breestraat.065-067
8/1
Pieter Gerritsz Smaling
/15
Pieter Gerytsz Smaling
1576
Pieter Gerytsz Smaling
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Breestraat.040.2
218/1
Pieter Hendricksz van Wassenaer
/25
Pieter Henricsz Wassenaer
1576
Pieter Henricsz Wassenaer
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Hooigracht.072-074
11/1
Pieter Jacobsz {drapier}
/11
Pieter Jacobsz rederreder
1576
Pieter Jacobsz reder
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Breestraat.165
14/1
Pieter Jacobsz {kuiper}
/10
Pieter Jacopsz cuyper in 't Houfijsercuyper
1576
Pieter Jacopsz cuyper in 't Houfijser
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Boommarkt.013
21/1
Pieter Jansz {warmoezenier-Boommarkt}
/6
Pieter Jansz warmoesman opten Rhijnwarmoesman
1576
Pieter Jansz warmoesman opten Rhijn
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Breestraat.152
53/1
Pieter Joostenz {in 't Jopenvat}
/50
Pieter Joostenz in 't Jopenvat
1576
Pieter Joostenz in 't Jopenvat
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Haarlemmerstraat.047-049
207/1
Pieter Pieter Jorisz van Cortevelt
/25
Pieter Jorysz
1576
Pieter Jorysz
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Maarsmansteeg.023
47/1
Pieter Maertensz de Zwart
/20
Pieter Maertsz de Zwart goutsmitgoutsmit
1576
Pieter Maertsz de Zwart goutsmit
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Steenschuur.023.10
206/1
Pieter Oom Pietersz van Ofwegen
/25
Pieter Oom Pietersz
1576
Pieter Oom Pietersz
GedwongenLening-1576 (eigenaar)NieuweRijn.064.1
2/1
Pieter Pietersz {koopman}
/18
Pieter Pietersz coman
1576
Pieter Pietersz coman
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Hooigracht.061
30/1
Pieter Pietersz Vergeyl
/6
Pieter Pietersz Vergeyl
1576
Pieter Pietersz Vergeyl
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Botermarkt.016
38/1
Pieter Philipsz van Noorde IV
/10
Pieter van Noort backer in Calis
1576
Pieter van Noort backer in Calis
GedwongenLening-1576 (overledene)OudeVest.019-031
8/1a

/
Pieter Vranckenz wedue in 't gasthuys
1576
Aeltgen Pieter Vranckenz's wedue in 't gasthuys
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Rapenburg.030-032
7/1
Pieter Willemsz van Goten
/36
Pieter Willemsz backer
1576
Pieter Willemsz backer
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Rapenburg.001
9/1
Pouwels Adriaensz {smid, bakker}
/15
Pouwels Adriaensz backerbacker
1576
Pouwels Adriaensz backer
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Middelstegracht.016
3/1
Pouwels Jansz {warmoezenier}
/8
Pouwels Jansz warmoesmanwarmoesman
1576
Pouwels Jansz warmoesman
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Langebrug.063
15/1
Pouwels Willemsz van Torenvliet
/36
Pouwels Willemsz van Thorenvliet
1576
Pouwels Willemsz van Thorenvliet
GedwongenLening-1576 (eigenaar)NieuweRijn.016
11/1
Quirijn Dircksz {pottenbakker}
/6
Qyryn Dircxz potbackerpotbacker
1576
Qyryn Dircxz potbacker
GedwongenLening-1576 (eigenaar)NieuweRijn.029
18/1
Reyer Jacobsz {koperslager}
/10
Reyer Jacobsz coperslagercoperslager
1576
Reyer Jacobsz coperslager
GedwongenLening-1576 (eigenaar)NieuweRijn.059
28/1
Reyer Jansz van Naerden
/25
Reyer van Naerden
1576
Reyer van Naerden
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Hooigracht.035
34/1
Reyer Jacobsz van Oyen {drapier}
/6
Reyer van Oyen
1576
Reyer van Oyen
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Warmoesmarkt.021
23/1
Reimpgen Cornelisdr van Banchem {Vinck}
/6
Reymtgen in 't Varcken
1576
Reymtgen in 't Varcken
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Breestraat.123
7/1
Reinout Adriaensz van Sonnevelt
/15
Reynout van Zonnevelt
1576
Reynout van Zonnevelt
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Hooigracht.030
2/1
Robrecht Quirijnsz {warmoezenier}
/6
Robrecht Quyrynsz
1576
Robrecht Quyrynsz
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Breestraat.082
2/1
Steven Gillisz van Heussen
/40
Steffen van Heussen
1576
Steffen van Heussen
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Steenschuur.008
23/1
Steven Dircksz van Haarlem
/10
Steven Dircxz van Haerlem
1576
Steven Dircxz van Haerlem
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Botermarkt.026
49/1
Symon Dircksz {bakker, mandenmaker}
/6
Symon Dircxz mandemaeckermandemaecker
1576
Symon Dircxz mandemaecker
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Pieterskerkhof.004.4
2/1
Symon Cornelisz van Veen
/20
Symon van Veen
1576
Symon van Veen
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Haarlemmerstraat.032-034
4/1
Dirck Jaspersz van Vesanevelt
/8
t kint of de kinderen van Dirck Jaspersz boumanbouman
1576
t kint of de kinderen van Dirck Jaspersz bouman
GedwongenLening-1576 (eigenaar)NieuweRijn.083
10/1
Havick Cornelisz {Botermarkt}
/15
t Weeskint van Cornelis Havicxz zaliger
1576
t Weeskint van Cornelis Havicxz zaliger
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Hooigracht.048.1
10/1
Thomas Adriaensz {drapier}
/10
Thomas Adriaensz rederreder
1576
Thomas Adriaensz reder
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Botermarkt.025
48/1
Thomas Adriaensz {warmoezenier}
/6
Thomas Adriaensz warmoesmanwarmoesman
1576
Thomas Adriaensz warmoesman
GedwongenLening-1576 (eigenaar)NieuweRijn.022
12/1
Thiman Jacobsz {tinnegieter}
/6
Thyman Jacobsz tinnegietertinnegieter
1576
Thyman Jacobsz tinnegieter
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Hooigracht.073
35/1
Catrijn Adriaensdr {Hooigracht}
/6
Tryn Adriaensdr wedue van Jacop Pieter Aertsz
1576
Tryn Adriaensdr wedue van Jacop Pieter Aertsz
GedwongenLening-1576 (eigenaar)NieuweRijn.007-008
8/1
Catrijn Willeboortsdr {vrouw van Engel Hendricksz}
/12
Tryn Willeboerts uytdraechsteruytdraechster
1576
Tryn Willeboerts uytdraechster
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Haarlemmerstraat.135.1
7/1
Catrijn Gijsbrechtsdr {vrouw van Arent Egbertsz}
/6
Tryntgen Ghysbrechtsdochter van Rhynsburch
1576
Tryntgen Ghysbrechtsdochter van Rhynsburch
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Breestraat.038
13/1
Ulrick Symonsz {smid}
/6
Ulryck Symonsz smitsmit
1576
Ulryck Symonsz smit
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Middelstegracht.038-040
4/1
Vechter Adriaensz {bouwman}
/10
Vechter Adriaensz boumanbouman
1576
Vechter Adriaensz bouman
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Noordeinde.023-025
13/1
Vincent Jansz {wagenaar}
/12
Vincent in de Gulden Wagen
1576
Vincent in de Gulden Wagen
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Hooigracht.103-105
22/1
Franck Cornelisz Henneman
/8
Vranc Cornelisz schuemaeckerschuemaecker
1576
Vranc Cornelisz schuemaecker
GedwongenLening-1576 (eigenaar)SintJacobsgracht.000.13
25/1
Franck Jansz {van Rijnsburg}
/20
Vranck Jansz van Rhijnsburch
1576
Vranck Jansz van Rhijnsburch
GedwongenLening-1576 (overledene)Steenschuur.022.04
26/1a
Abraham Jacobsz van Velde
/0
wedue van Abraham Jacobsz
1576
Aechte de wedue van Abraham Jacobsz
GedwongenLening-1576 (overledene)Botermarkt.006
34/1a
Aelwijn Aelwijnsz {de oude}
/0
wedue van Aelwyn Aelwynz
1576
wedue van Aelwyn Aelwynz
GedwongenLening-1576 (overledene)Maarsmansteeg.002
7/1a
Anthonis Adriaensz {koopman}
/10
wedue van Anthonis Cornelisz
1576
Aechte Claesdr wedue van Anthonis Cornelisz
GedwongenLening-1576 (overledene)OudeRijn.090-102
17/1a
Claes Lambrechtsz van Swieten
/75
wedue van Claes Lambrechtsz brouwer mit haer ongehuwede zoonenbrouwer
1576
Adriaentgen Adriaensdr wedue van Claes Lambrechtsz brouwer mit haer ongehuwede zoonen
GedwongenLening-1576 (overledene)NieuweRijn.083
9/1a
Cornelis Havicksz {tinnegieter}
/20
wedue van Cornelis Havicxz
1576
Adriane Franssendr wedue van Cornelis Havicxz
GedwongenLening-1576 (overledene)OudeRijn.130
16/1a
Cornelis Jansz {scheepmaker}
/
wedue van Cornelis Janszscheepmaecker
1576
Cornelis Jansz
GedwongenLening-1576 (overledene)Noordeinde.039-041
11/1a
Dirck Adriaensz van der Does
/10
wedue van Dirck Adriaensz coperslagercoperslager
1576
wedue van Dirck Adriaensz coperslager
GedwongenLening-1576 (overledene)Hoogstraat.005
3/1a
Jacob Berwoutsz
/0
wedue van Jacob Berwoutszoon tinnegieter
1576
wedue van Jacob Berwoutszoon tinnegieter
GedwongenLening-1576 (overledene)Doezastraat.000.06
31/1a
Jacob Gerritsz {luitspeler}
/0
wedue van Jacop Gerytsz luytspeelreluytspeelre
1576
wedue van Jacop Gerytsz luytspeelre
GedwongenLening-1576 (overledene)NieuweRijn.002
4/1a
Jan Jacobsz van der Graft II
/0
wedue van Jan van der Graft
1576
wedue van Jan van der Graft
GedwongenLening-1576 (overledene)StilleRijn.004
12/1a
Jan Willemsz van der Meer {brouwer}
/
wedue van Jan van der Meer brouwerbrouwer
1576
wedue van Jan van der Meer brouwer
GedwongenLening-1576 (overledene)Hogewoerd.097
19/1a
Lambrecht Barentsz {molenaar, bakker}
/0
wedue van Lambert Baerntsz backerbacker
1576
Annetgen wedue van Lambert Baerntsz backer
GedwongenLening-1576 (overledene)Hooigracht.087
26/1a
Olivier Philipsz {lakenbereider}
/
wedue van Olivier Philipsz
1576
wedue van Olivier Philipsz
GedwongenLening-1576 (overledene)Steenschuur.020.4-5
21/1a
Pieter Jacobsz de Vries
/
wedue van Pieter Jacobsz verwerverwer
1576
Ermtgen Willemsdr wedue van Pieter Jacobsz verwer
GedwongenLening-1576 (overledene)Rapenburg.075
1/1a

/6
wedue van Pieter Jorisz
1576
Grietgen Dircx wedue van Pieter Jorisz
GedwongenLening-1576 (overledene)Breestraat.054-056
10/1a
Pieter Maertensz van Catwijck
/36
wedue van Pieter Maertsz van Catwijck
1576
Dircgen Ulricx wedue van Pieter Maertsz van Catwijck mit haer kinderen
GedwongenLening-1576 (overledene)Garenmarkt.010.3-012
13/1a
Pieter Pietersz {bakker, drapier}
/
wedue van Pieter Pietersz op St Jacobsgraft
1576
Ermtgen Andriesdr wedue van Pieter Pietersz op St Jacobsgraft
GedwongenLening-1576 (overledene)Hooigracht.022
1/1a
Thomas Lambrechtsz van Swieten
/
wedue van Thomas Lambrechtsz
1576
Neeltgen Dircxdr wedue van Thomas Lambrechtsz
GedwongenLening-1576 (overledene)Botermarkt.020
42/1a
Gerrit Aelbrechtsz van Quackenbosch
/0
weduwe van Geryt Aelbrechtsz Quackenbosch
1576
weduwe van Geryt Aelbrechtsz Quackenbosch
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Haarlemmerstraat.085-087
8/1
Gommertgen Gommersdr {vrouw van Hendrick Barentsz, Lucas Arentsz}
/8
weduwe van Lucas Aerntsz lantmeter
1576
weduwe van Lucas Aerntsz lantmeter
GedwongenLening-1576 (overledene)Haarlemmerstraat.085-087
8/1a
Lucas Arentsz {landmeter, koopman}
/8
weduwe van Lucas Aerntsz lantmeterlantmeter
1576
weduwe van Lucas Aerntsz lantmeter
GedwongenLening-1576 (overledene)Haarlemmerstraat.073.1
7/1a
IJsnout Jansz van der Nes
/
weduwe van Ysnout Janszoon brouwer
1576
Cunera Duysten weduwe van Ysnout Janszoon brouwer
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Steenschuur.023.09
10/1
Willem Adriaen Claesz {drapier}
/6
Willem Adriaensz drapierdrapier
1576
Willem Adriaensz drapier
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Warmoesmarkt.022
22/1
Willem Adriaensz van Zuytbrouck
/6
Willem Aertsz van Catwijck
1576
Willem Aertsz van Catwijck
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Hogewoerd.091-095
10/1
Willem Aelbrechtsz Berchey
/15
Willem Bercheye Aelbrechtsz
1576
Willem Bercheye Aelbrechtsz
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Vismarkt.010
15/1
Willem Claesz Buys
/15
Willem Claes Buys
1576
Willem Claes Buys
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Breestraat.053
11/1
Willem Claesz van Oudevliet
/8
Willem Claesz Oudevliet notarysnotarys
1576
Willem Claesz Oudevliet notarys
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Donkersteeg.004
2/1
Willem Cornelisz {buidelmaker}
/6
Willem Cornelisz comancoman
1576
Willem Cornelisz coman
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Breestraat.152
54/1
Willem Cornelisz Thibaut
/50
Willem Cornelisz in 't Jopenvat
1576
Willem Cornelisz in 't Jopenvat
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Botermarkt.023
46/1
Willem Cornelisz Henneman
/12
Willem Cornelisz schuenmaeckerschuenmaecker
1576
Willem Cornelisz schuenmaecker
GedwongenLening-1576 (eigenaar)NieuweRijn.043
24/1
Willem Govertsz van der Aer
/10
Willem Govertsz verwerverwer
1576
Willem Govertsz verwer
GedwongenLening-1576 (eigenaar)OudeRijn.057
21/1
Willem Hillebrantsz {timmerman}
/6
Willem Hillebrantsz timmermantimmerman
1576
Willem Hillebrantsz timmerman
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Hogewoerd.032
5/1
Willem Jacobsz {voerlakenreder}
/12
Willem Jacobsz vourlaeckenredervourlaeckenreder
1576
Willem Jacobsz vourlaeckenreder
GedwongenLening-1576 (eigenaar)NieuweRijn.046-048
202/1
Willem Jan Reyersz van Heemskerck
/100
Willem Jansz van Heemskerck
1576
Willem Jansz van Heemskerck
GedwongenLening-1576 (eigenaar)NieuweRijn.081
13/1
Willem Corsz {houtkoper}
/10
Willem Korssensz van Leeuwen timmermantimmerman
1576
Willem Korssensz van Leeuwen timmerman
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Warmoesmarkt.020
20/1
Willem Maertensz {Scheenhoet}
/15
Willem Maertsz in De Scheenhuet
1576
Willem Maertsz in De Scheenhuet
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Haarlemmerstraat.099
9/1
Willem Mattheusz {koekebakker}
/8
Willem Mateeusz kouckebackerkouckebacker
1576
Willem Mateeusz kouckebacker
GedwongenLening-1576 (eigenaar)NieuweRijn.080
12/1
Willem Meesz {houtkoper}
/10
Willem Meesz houtcoperhoutcoper
1576
Willem Meesz houtcoper
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Aalmarkt.025
37/1
Willem Pietersz {bakker}
/20
Willem Pietersz backerbacker
1576
Willem Pietersz backer
GedwongenLening-1576 (eigenaar)OudeRijn.152-156
12/1
Willem Symonsz de Wilde van Schilperoort
/6
Willem Symonsz Schilperoort
1576
Willem Symonsz Schilperoort
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Botermarkt.019
41/1
Willem Symonsz van Heemskerck
/15
Willem Symonsz van Heemskerck
1576
Willem Symonsz van Heemskerck
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Langebrug.085-087
219/1
Willem Jacobsz van Loo
/25
Willem van Loo
1576
Willem van Loo
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Pieterskerkchoorsteeg.015.1
16/1
Willem Pouwelsz van Torenvliet
/18
Willem van Thorenvliet Pouwelsz
1576
Willem van Thorenvliet Pouwelsz
GedwongenLening-1576 (eigenaar)NieuweRijn.084-085
14/1
Willem Willem Bouwensz van Warmond {de jonge}
/25
Willem Willemsz brouwer in Den Engel
1576
Willem Willemsz brouwer in Den Engel
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Pieterskerkchoorsteeg.008
24/1
Wouter Arentsz {koopman}
/6
Wouter Aerntsz coman in de Kersteegcoman
1576
Wouter Aerntsz coman in de Kersteeg
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Breestraat.076.1
6/1
Ida Claesdr {van Brenen}
/25
Yda Claesdr wedue van Adriaen Ysbrantsz
1576
Yda Claesdr wedue van Adriaen Ysbrantsz
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Korenbrugsteeg.001
59/1
IJsbrant Dircksz Visscher
/12
Ysbrant Dircxz Visscher
1576
Ysbrant Dircxz Visscher
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Hoogstraat.001
1/1
IJsbrant Jacobsz van der Bouchorst
/18
Ysbrant van der Bouchorst
1576
Ysbrant van der Bouchorst
GedwongenLening-1576 (eigenaar)NieuweRijn.045
26/1
Isaac Claesz van Swanenburg {de jonge}
/40
Yzaac Claesz schilderschilder
1576
Yzaac Claesz schilder