BronPerceelPersonen

Lijst van BronPerceelPersoon-regels afhankelijk van opgegeven selectie-criteria. Wildcardtekens: _ (enkel) en % (meer).

Bouwblok
BronPerceelPersoonregels met BronId = 176. Het maximum is 1000 records. Aantal = 1000.
BronPerceel
Volgnr/Toev
Persoon
Aantal/Bedrag
PersoonNaamInBron
Opmerkingen
Beroepsvermelding
Datum
Waarboek-67 A-1560 (overledene)Garenmarkt.014
145/11
Jan Claes Cornelisz de Goede
/
(kinderen van) Jan Claes Cornelisz de Goede
1561-01-27
(kinderen van) Jan Claes Cornelisz de Goede
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)Noordeinde.032-034
383/04
Aechte Claesdr {vrouw van Anthonis Adriaensz}
/
Aagte Claesdr zijn vrouwkoopman
1561-12-19
Anthonis Adriaensz koopman als man en voogd van Aagte Claesdr (met Quyrijn Cornelisz van Bancken als borg)
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)Korevaarstraat.030.1
62/05

/
Aagte Florisdr weduwe van Frans Jacobsz voller
1560-09-02
Maarten Maartensz eertijds voller als vader en enige erfgenaam van Alijdt Maartensdr zijn dochter en Aagte Florisdr weduwe van Frans Jacobsz voller (bijgestaan door David Egbertsz)
Waarboek-67 A-1560 (koper)
96/53

/
Aagte Lambrechtsdr
1560-11-10
Aagte Lambrechtsdr
Waarboek-67 A-1560 (borg)Middelstegracht.003
264/04

/
Aalbrecht Hendricksz schoenmakerschoenmaker
1561-07-05
Adriaen Cornelisz Mijnheer wolwever (met Aalbrecht Hendricksz schoenmaker als borg)
Waarboek-67 A-1560 (koper)Breestraat.138
38/04
Abraham Gerritsz {koperslager}
/
Abraham Gerritsz koperslagerkoperslager
1560-07-31
Abraham Gerritsz koperslager
Waarboek-67 A-1560 (borg)LangeMare.046
4/04
Abraham Jansz Sarey
/
Abraham Jansz
1560-06-10
Jan Louwerisz eertijds bakker (met Abraham Jansz als borg)
Waarboek-67 A-1560 (koper)Middelstegracht.022
189/04
Abraham Willemsz {schoenmaker}
/
Abraham Willemsz schoenmakerschoenmaker
1561-03-11
Abraham Willemsz schoenmaker
Waarboek-67 A-1560 (koper)Breestraat.084
222/17
Adriaen Gerritsz in 't Hart
/
Adriaan Gerritsz brouwerbrouwer
1560-07-04
Adriaan Gerritsz brouwer
Waarboek-67 A-1560 (overledene)Aalmarkt.015-016
10/07
Adriaen Jacobsz {scheepmaker}
/
Adriaan Jacobsz scheepmakerscheepmaker
1560-06-26
twee nagelaten weeskinderen (Alijdt en Joostgen) van Adriaan Jacobsz scheepmaker en Alijdt Cornelisdr
Waarboek-67 A-1560 (overledene)Aalmarkt.015-016
21/07
Adriaen Jacobsz {scheepmaker}
/
Adriaan Jacobsz scheepmakerscheepmaker
1560-06-27
twee nagelaten weeskinderen (Alijdt en Joostgen) van Adriaan Jacobsz scheepmaker en Alijdt Cornelisdr
Waarboek-67 A-1560 (koper)Zonneveldstraat.007-018
350/05
Adriaen Jansz Knotter
/
Adriaan Jansz drapenierdrapenier
1561-10-31
Adriaan Jansz drapenier
Waarboek-67 A-1560 (koper)Haarlemmerstraat.253
349/06

/
Adriaan Jansz zeemtouwerzeemtouwer
1561-10-30
Adriaan Jansz zeemtouwer
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)Breestraat.076.2
233/03
Adriaen IJsbrantsz van Brenen
/
Adriaan Ysbrantsz
1561-05-14
Adriaan Ysbrantsz
Waarboek-67 A-1560 (echtgenoot)Haarlemmerstraat.142
360/03
Adriaen Adriaensz {mandenmaker-Haarlemmerstraat}
/
Adriaen Adriaensz mandemacker als man en voogdmandenmaker
1561-11-22
Adriaen Adriaensz mandemacker als man en voogd
Waarboek-67 A-1560 (echtgenoot)
58/03
Adriaen Barentsz {beeldsnijder}
/
Adriaen Baerntsz beeldesnijderbeeldesnijder
1560-08-26
Adriaen Barentsz beeldsnijder man Lijsbeth Reyersdr (met Jan Jansz van Berendrecht smid als borg)
Waarboek-67 A-1560 (belending)Breestraat.177.1
326/07
Adriaen Barentsz {beeldsnijder}
/
Adriaen Baerntsz beeldesnijderbeeldesnijder
1561-09-26
Adriaen Baerntsz beeldesnijder
Waarboek-67 A-1560 (belending)Warmoesmarkt.023
30/06
Adriaen Barentsz {koopman}
/
Adriaen Baerntsz comancoman
1560-07-20
Adriaen Baerntsz coman
Waarboek-67 A-1560 (belending)Warmoesmarkt.023
115/08
Adriaen Barentsz {koopman}
/
Adriaen Baerntsz comancoman
1560-12-20
Adriaen Baerntsz coman
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)Noordeinde.020
316/03
Adriaen Bartholomeusz {slotenmaker}
/
Adriaen Bartholomeusz slotenmakerslotenmaker
1561-09-02
Adriaen Bartholomeusz slotenmaker
Waarboek-67 A-1560 (belending)Hooigracht.047
368/08

/
Adriaen Cornelisz
1561-12-01
Adriaen Cornelisz
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)Middelstegracht.003
264/03
Adriaen Cornelisz Mijnheer {wolwever}
/
Adriaen Cornelisz Mijnheer wolweverwolwever
1561-07-05
Adriaen Cornelisz Mijnheer wolwever (met Aalbrecht Hendricksz schoenmaker als borg)
Waarboek-67 A-1560 (koper)
367/53

/
Adriaen Cornelisz vollervoller
1561-12-01
Adriaen Cornelisz voller
Waarboek-67 A-1560 (belending)Hooigracht.047
150/07

/
Adriaen Cornelisz volrevolre
1561-01-23
Adriaen Cornelisz volre
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)
68/03

/
Adriaen Danielsz koopmankoopman
1560-09-09
Adriaen Danielsz koopman (voor hem zelf) en Vranck Willemsz en Jan Willemsz broers en Pieter Hendricksz bontwerker als voogden van de onmondige weeskinderen van Daniel Willemsz schrijnwerker en Anna Hendricksdr
Waarboek-67 A-1560 (belending)Hogewoerd.012-014
109/06
Adriaen Dircksz van Meerburg {de jonge}
/
Adriaen Dirck Ottenz brouwerbrouwer
1560-12-17
Adriaen Dirck Ottenz brouwer
Waarboek-67 A-1560 (belending)Middelstegracht.025
23/09
Adriaen Dircksz Gorter
/
Adriaen Dircxz Gorter
1560-07-12
Adriaen Dircxz Gorter
Waarboek-67 A-1560 (belending)JanVossensteeg.059
310/05

/
Adriaen Dircxz schipperschipper
1561-08-27
Adriaen Dircxz schipper
Waarboek-67 A-1560 (belending)Koppenhinksteeg.000.24
258/09
Adriaen Dircksz Cronkel {schuitenvoerder}
/
Adriaen Dircxzoon alias 'Cronckel' mede schipperschipper
1561-06-20
Adriaen Dircxzoon alias 'Cronckel', medeschipper mit zijn huys ende erve ende met d'ander helffte van de voirs. poorte ende gange
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)Middelstegracht.001.1
274/03
Adriaen Gerritsz {schrijnwerker}
/
Adriaen Gerritsz schrijnwerkerschrijnwerker
1561-07-17
Adriaen Gerritsz schrijnwerker en Philips Jansz van Zonnevelt als man van Alijdt Gerritsdr erfgenamen van Gerrit Pietersz timmerman
Waarboek-67 A-1560 (belending)Breestraat.084
217/06
Adriaen Gerritsz in 't Hart
/
Adriaen Gerrytsz brouwerbrouwer
1561-04-18
Adriaen Gerrytsz brouwer
Waarboek-67 A-1560 (belending)Levendaal.079
155/05

/
Adriaen Ghijsbrechtsz volrevolre
1561-02-03
Adriaen Ghijsbrechtsz volre
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)Levendaal.030
70/03

/
Adriaen Gijsbrechtsz vollervoller
1560-09-13
Adriaen Gijsbrechtsz voller (met Joost Pietersz brouwer als borg)
Waarboek-67 A-1560 (koper)NieuweRijn.077-078
259/08
Adriaen Hendricksz van der Does
/
Adriaen Hendricksz houtkoperhoutkoper
1561-06-21
Adriaen Hendricksz houtkoper
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)Middelstegracht.029
277/08

/
Adriaen Hendricksz uit Rijswijk
1561-07-19
Adriaen Hendricksz wonende in het ambacht van Rijswijk
Waarboek-67 A-1560 (belending)NieuweRijn.083
231/07
Adriaen Hendricksz van der Does
/
Adriaen Hendrickz houtcooperhoutcooper
1561-05-09
Adriaen Hendrickz houtcooper
Waarboek-67 A-1560 (belending)Breestraat.024-026
159/08

/
Adriaen Heynricxz tymmermantymmerman
1561-02-05
Adriaen Heynricxz tymmerman
Waarboek-67 A-1560 (koper)
75/53

/
Adriaen Huygensz schoenmakerschoenmaker
1560-09-30
Adriaen Huygensz schoenmaker
Waarboek-67 A-1560 (koper)Haarlemmerstraat.102
101/04
Adriaen Jacobsz {hoedenmaker}
/
Adriaen Jacobsz hoedenmaker zijn zwagerhoedenmaker
1560-11-23
Adriaen Jacobsz hoedenmaker zijn zwager
Waarboek-67 A-1560 (koper)Vrouwenkerkkoorstraat.019
309/04
Adriaen Jacobsz {hoedenmaker}
/
Adriaen Jacobsz hoeymaeckerhoeymaecker
1561-08-19
Adriaen Jacobsz hoeymaecker
Waarboek-67 A-1560 (belending)Groenesteeg.038
331/15
Grietgen Govertsdr {vrouw van Adriaen Jacobsz}
/
Adriaen Jacobsz wedue
1561-09-25
Adriaen Jacobsz wedue
Waarboek-67 A-1560 (overledene)Groenesteeg.038
331/16
Adriaen Jacobsz Tas {bierdrager}
/
Adriaen Jacobsz wedue
1561-09-25
Adriaen Jacobsz wedue
Waarboek-67 A-1560 (overledene)Groenesteeg.038
298/06
Adriaen Jacobsz Tas {bierdrager}
/
Adriaen Jacopsz wedue
1561-08-07
Grietgen Govertsdr Adriaen Jacopsz wedue
Waarboek-67 A-1560 (belending)Breestraat.070-072
10/11
Adriaen Jansz van Barrevelt
/
Adriaen Jansz eertijts brouwerbrouwer
1560-06-26
Adriaen Jansz eertijts brouwer
Waarboek-67 A-1560 (belending)Breestraat.070-072
21/11
Adriaen Jansz van Barrevelt
/
Adriaen Jansz eertijts brouwerbrouwer
1560-06-27
Adriaen Jansz eertijts brouwer
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)JanVossensteeg.057
310/03

/
Adriaen Jansz snijdersnijder
1561-08-27
Adriaen Jansz snijder
Waarboek-67 A-1560 (belending)Levendaal.028
70/07
Adriaen Jansz {voller-Levendaal28}
/
Adriaen Jansz volrevolre
1560-09-13
Adriaen Jansz volre
Waarboek-67 A-1560 (belending)Pieterskerkhof.002
95/07
Adriaen Lambrechtsz {speelman}
/
Adriaen Lambrechtsz
1560-11-14
Adriaen Lambrechtsz
Waarboek-67 A-1560 (borg)Haarlemmerstraat.054.1
120/04
Adriaen Matthijsz {boekbinder}
/
Adriaen Mathijsz boekbinderboekbinder
1560-12-13
Claes Hendricksz leidekker (met zijn zwager Adriaen Mathijsz boekbinder als borg)
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)Raamlanden.003
391/03
Adriaen Pieter Garbrantsz {van Strijen}
/
Adriaen Pieter Garbrantsz
1561-12-29
Adriaen Pieter Garbrantsz
Waarboek-67 A-1560 (belending)Vliet.037
317/10
Adriaen Pietersz Boeytgen
/
Adriaen Pieterss Boeytgen
1562-03-23
Adriaen Pieterss Boeytgens erve
Waarboek-67 A-1560 (belending)
8/06
Adriaen Pietersz Boeytgen
/
Adriaen Pietersz Beytgen
1560-06-21
Adriaen Pietersz Beytgen
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)Kaiserstraat.029
299/03
Adriaen Pietersz Boeytgen
/
Adriaen Pietersz Boeytgen koopmankoopman
1561-08-08
Adriaen Pietersz Boeytgen koopman (met zijn broer Pieter Pietersz Boeytgen als borg)
Waarboek-67 A-1560 (koper)
121/53

/
Adriaen Pietersz schoenmakerschoenmaker
1560-12-30
Adriaen Pietersz schoenmaker
Waarboek-67 A-1560 (borg)Donkersteeg.011
195/06
Adriaen Pietersz van der Heyde {chirurgijn}
/
Adriaen Pietersz van der Heyden
1561-03-16
Cornelis Woutersz van Zanten goudsmid (met Foy van Zijl priester Filips van Noorde en Adriaen Pietersz van der Heyden als borgen)
Waarboek-67 A-1560 (belending)Vliet.037
194/07
Adriaen Pietersz Boeytgen
/
Adriaen Pieterszoon comancoman
1561-03-14
Adriaen Pieterszoon coman
Waarboek-67 A-1560 (koper)
152/53

/
Adriaen Thomasz koopmankoopman
1561-01-30
Adriaen Thomasz koopman
Waarboek-67 A-1560 (belending)Hooigracht.048.1
303/05
Adriaen Thomasz {verwer, wever}
/
Adriaen Thomasz wolleweverwollewever
1561-08-13
Adriaen Thomasz wollewever
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)Zonneveldstraat.007-018
42/03
Adriaen Franckenz {van Zoetermeer}
/
Adriaen Vranckenz
1560-08-03
Adriaen Vranckenz
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)Zonneveldstraat.007-018
164/03
Adriaen Franckenz {van Zoetermeer}
/
Adriaen Vranckenz
1561-02-05
Adriaen Vranckenz
Waarboek-67 A-1560 (koper)Hogewoerd.015
246/05
Adriaen Willemsz {bontwerker}
/
Adriaen Willemsz bontwerkerbontwerker
1561-06-06
Adriaen Willemsz bontwerker
Waarboek-67 A-1560 (koper)Breestraat.073
314/04
Adriaen Willemsz {olieslager}
/
Adriaen Willemsz olieslager zijn zwagerolieslager
1561-08-30
Adriaen Willemsz olieslager zijn zwager
Waarboek-67 A-1560 (belending)Kaardesteeg.007
126/06
Adriaen Willemsz {voller}
/
Adriaen Willemsz volrevolre
1560-12-31
Adriaen Willemsz volre
Waarboek-67 A-1560 (belending)Breestraat.076.1
233/05
Adriaen IJsbrantsz van Brenen
/
Adriaen Ysbrantsz
1561-05-14
Adriaen Ysbrantsz
Waarboek-67 A-1560 (belending)Botermarkt.010
77/06
Adriaen IJsbrantsz van Brenen
/
Adriaen Ysbrantszoon eertijts wantsnijderwantsnijder
1560-10-08
Adriaen Ysbrantszoon eertijts wantsnijder
Waarboek-67 A-1560 (koper)Middelstegracht.079
37/04
Adriaentgen Jaspersdr {Middelstegracht}
/
Adriaentgen Jaspersdr
1560-07-31
Adriaentgen Jaspersdr wonende te Bleiswijk
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)Uiterstegracht.041
163/03

/
Adriana Aerntsdochter Lambrecht Jansz steenplaetsers weduwe
1561-02-10
Adriana Aernts dochter Lambrecht Jansz steenplaetsers weduwe
Waarboek-67 A-1560 (belending)NieuweRijn.083
274/08
Adriaen Hendricksz van der Does
/
Adryaen Heynricxz houtcoper
1561-07-17
Adryaen Heynricxz houtcoper
Waarboek-67 A-1560 (belending)Breestraat.054-056
281/10

/
Aechte Cornelisdr
1561-07-26
Aechte Cornelisdr
Waarboek-67 A-1560 (overledene)Haarlemmerstraat.142
360/08
Aechte Pietersdr {vrouw van Engel Arentsz}
/
Aechte Pietersdr, heurluyder moeder ende scoonmoeder
1561-11-22
Aechte Pietersdr, heurluyder moeder ende scoonmoeder
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)
27/03

/
Aefgen Cornelisdr
1560-07-19
Aefgen Cornelisdr weduwe van Adriaen Govertsz linnenwever (bijgestaan door Pieter Adriaensz Storm)
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)Mandemakersteeg.006
227/03

/
Aefgen Harckendr appelkoopsterappelkoopster
1561-05-07
Aefgen Harckendr appelkoopster (bijgestaan door David Egbertsz)
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)Raamlanden.010
292/03
Aefgen Jansdr {tinnegietster}
/
Aefgen Jansdr
1561-08-02
Aefgen Jansdr weduwe van Jacob Ewoutsz tingieter (bijgestaand door Pieter Adriaensz Storm)
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)Middelweg.038
387/03
Aefgen Pietersdr {vrouw van Pieter Jansz}
/
Aefgen Pietersdr weduwe van Pieter Jansz boekdrukker
1561-12-24
Aefgen Pietersdr weduwe van Pieter Jansz boekdrukker (bijgestaan door Gijsbrecht van der Voort en met Jacob Jacobsz Goedkoop als borg)
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)Groenhazengracht.023
174/03

/
Aegte Lambrechtsdr weduwe van Jan Claesz timmerman
1561-02-15
Aegte Lambrechtsdr weduwe van Jan Claesz timmerman (bijgestaan door Pieter Adriaensz Storm en met Dammas Dircksz rietdekker als borg)
Waarboek-67 A-1560 (belending)Steenschuur.023.09
5/05
Aelbrecht Dircksz Bral
/
Aelbrecht Dirck Pietersz ende Cornelia Dircxdocher, zijn zuster
1560-06-14
Aelbrecht Dirck Pietersz ende Cornelia Dircxdocher, zijn zuster
Waarboek-67 A-1560 (borg)Uiterstegracht.040-044
160/04
Aelbrecht Dircksz Bral
/
Aelbrecht Dircksz drapenier
1561-02-06
mr. Cornelis Dircksz (met Aelbrecht Dircksz drapenier als borg)
Waarboek-67 A-1560 (belending)Steenschuur.023.08
83/07
Aelbrecht Dircksz Bral
/
Aelbrecht Dircxz drapenierderdrapenierder
1560-10-18
Aelbrecht Dircxz drapenierder
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)Kloksteeg.021.4
318/03
Aelbrecht Hendricksz {priester}
/
Aelbrecht Hendricksz priesterpriester
1561-09-04
heer Aelbrecht Hendricksz priester (bijgestaan door David Egbertsz) en Maerten Havicksz drapenier (met Allart Jacobsz schilder als borg)
Waarboek-67 A-1560 (belending)Middelweg.033.1
158/09
Aelbrecht Jansz {brouwersknecht, de jonge}
/
Aelbrecht Jansz brouwersknechtbrouwersknecht
1561-01-02
Aelbrecht Jansz brouwersknecht
Waarboek-67 A-1560 (belending)Middelstegracht.019
156/07
Aelbrecht Pietersz {linnenwever}
/
Aelbrecht Pietersz
1561-02-03
Aelbrecht Pietersz.s schuyere ende erve
Waarboek-67 A-1560 (belending)Middelstegracht.019
23/10
Aelbrecht Pietersz {linnenwever}
/
Aelbrecht Pietersz lindeweverlindewever
1560-07-12
Aelbrecht Pietersz lindewever
Waarboek-67 A-1560 (belending)Botermarkt.015.1
234/06
Aelbrecht Pietersz {tinnegieter}
/
Aelbrecht Pietersz thinneghieterthinneghieter
1561-05-16
Aelbrecht Pietersz thinneghieter
Waarboek-67 A-1560 (belending)Haarlemmerstraat.252-256
103/05
Aelbrecht Sandersz {bouwman}
/
Aelbrecht Sandersz koemankoeman
1560-12-05
Aelbrecht Sandersz koeman
Waarboek-67 A-1560 (belending)5eBinnenvestgracht.000.06
301/06
Aeltgen {vrouw van Lenaert Harmensz}
/
Aeltgen de wedue van Lenaert Harmansz
1561-08-11
Aeltgen de wedue van Lenaert Harmansz met Meynsse haer suster
Waarboek-67 A-1560 (belending)5eBinnenvestgracht.000.06
90/07
Aeltgen {vrouw van Lenaert Harmensz}
/
Aeltgen die wedue van Lenaert Harmansz
1560-11-04
Aeltgen, die wedue van Lenaert Harmansz met Meynsgen, haer zuster
Waarboek-67 A-1560 (belending)Kolfmakersteeg.018
346/17
Arent Jansz Broeder {Exalto}
/
Aerent Janszoon Broeder
1561-10-29
Aerent Janszoon Broeder
Waarboek-67 A-1560 (belending)OudeRijn.049.1-051
244/08
Adriaen Dircksz Marck
/
Aeriaen Dircss coeman
of koopman?
coeman
1561-06-04
Aeriaen Dircss coeman
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)Uiterstegracht.062
60/07

/
Aernt Cornelisz (gasthuismeesters)
1560-09-02
gasthuismeesters van St. Catharinagasthuis
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)SintJacobsgracht.000.11
99/03
Arent Gerrit Ewoutsz van Dam
/
Aernt Gerryt Eeuwoutsz
1560-11-21
Aernt Gerryt Eeuwoutsz
Waarboek-67 A-1560 (belending)Barbarasteeg.015
126/07
Arent Gerrit Ewoutsz van Dam
/
Aernt Gerryt Eeuwoutsz
1560-12-31
Aernt Gerryt Eeuwoutsz erve
Waarboek-67 A-1560 (belending)Kaiserstraat.006.1
84/07
Arent Harmensz {schoenlapper}
/
Aernt Harmansz scoelapperscoelapper
1560-10-19
Aernt Harmansz scoelapper met zijn camer ende erve
Waarboek-67 A-1560 (overledene)Uiterstegracht.048-052
160/07

/
Aernt Harten wedue
1561-02-06
Aernt Harten wedue
Waarboek-67 A-1560 (belending)JanVossensteeg.055
310/06
Arent Wollebrantsz {bakker}
/
Aernt Wollebrantsz backerbacker
1561-08-27
Aernt Wollebrantsz backer
Waarboek-67 A-1560 (belending)Breestraat.142
33/05
Arent Cornelisz {droogscheerder}
/
Aerts Cornelisz droochscherierdroochscherier
1560-07-26
Aerts Cornelisz droochscherier
Waarboek-67 A-1560 (kind)Breestraat.084
222/07
Agatha Jansdr van Berendrecht
/
Agatha Jansd van Berendrecht (onmondige weeskinderen)
1560-07-04
Agatha Jansd van Berendrecht (onmondige weeskinderen)
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)Aalmarkt.015-016
10/05
Alijd Adriaensdr {Aalmarkt}
/
Alijdt Adriaansd
1560-06-26
twee nagelaten weeskinderen (Alijdt en Joostgen) van Adriaan Jacobsz scheepmaker en Alijdt Cornelisdr
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)Aalmarkt.015-016
21/05

/
Alijdt Adriaansd
1560-06-27
twee nagelaten weeskinderen (Alijdt en Joostgen) van Adriaan Jacobsz scheepmaker en Alijdt Cornelisdr
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)Breestraat.131
373/04
Alijd Claesdr Gel
/
Alijdt Claasdr zijn zuster
1561-12-05
Alijdt Claasdr zijn zuster
Waarboek-67 A-1560 (belending)Nieuwsteeg.018.3
166/14
Alijd Huigendr {Coedijck}
/
Alijdt Coedijcx erve
1561-02-10
Alijdt Coedijcx erve
Waarboek-67 A-1560 (overledene)Aalmarkt.015-016
10/08
Alijd Cornelisdr {vrouw van Adriaen Jacobsz}
/
Alijdt Cornelisdr
1560-06-26
twee nagelaten weeskinderen (Alijdt en Joostgen) van Adriaan Jacobsz scheepmaker en Alijdt Cornelisdr
Waarboek-67 A-1560 (overledene)Aalmarkt.015-016
21/08

/
Alijdt Cornelisdr
1560-06-27
twee nagelaten weeskinderen (Alijdt en Joostgen) van Adriaan Jacobsz scheepmaker en Alijdt Cornelisdr
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)Steenschuur.022.12
88/10
Aeltgen Cornelisdr den Oosterling
/
Alijdt Cornelisdr
1560-08-28
Alijdt Cornelisdr
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)Hooigracht.087
203/03
Alijd Dircksdr Hoens {Cock}
/
Alijdt Dircksdr weduwe van Jan Cornelisz Cock
1561-03-24
Alijdt Dircksdr weduwe van Jan Cornelisz Cock
Waarboek-67 A-1560 (belending)Hooigracht.087
151/06
Alijd Dircksdr Hoens {Cock}
/
Alijdt Dircxdochter Jan Cornelisz Cocken wedue
1561-01-31
Alijdt Dircxdochter Jan Cornelisz Cocken wedue
Waarboek-67 A-1560 (belending)Pieterskerkchoorsteeg.007.2
3/06
Alijd Dircksdr {vrouw van Symon Govertsz}
/
Alijdt Dircxdr Symon Govertszs wedue
1560-06-07
Alijdt Dircxdr Symon Govertsz.s wedue
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)Haarlemmerstraat.078
102/04
Alijd Gerritsdr {vrouw van Claes Mattheusz}
/
Alijdt Gerrit Kerstantszsdr zijn vrouw
1560-11-27
Pieter Jansz molenaar als man van Alijdt Gerrit Kerstantsz.sdr Frans Kerstantsz schoenmaker en Jan Kerstantsz koperslager broers als voogden over Maritgen het onmondige weeskind van hun broer Gerrit Kerstantsz en Anna Lourisdr
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)Middelstegracht.001.1
274/05
Alijd Gerritsdr {van Sonnevelt}
/
Alijdt Gerritsdr
1561-07-17
Adriaen Gerritsz schrijnwerker en Philips Jansz van Zonnevelt als man van Alijdt Gerritsdr erfgenamen van Gerrit Pietersz timmerman
Waarboek-67 A-1560 (borg)Breestraat.177.2
326/04
Aeltgen Gerritsdr {van Banchem}
/
Alijdt Gerritsdr weduwe van Claas Cornelisz van Bancken
1561-09-26
Alijdt Gerritsdr weduwe van Claas Cornelisz van Bancken
Waarboek-67 A-1560 (belending)Hooigracht.067
133/06
Aeltgen Gerritsdr {van Banchem}
/
Alijdt Gerrytsdr Claes van Banckens wedue
1561-01-17
Alijdt Gerrytsdr Claes van Banckens wedue
Waarboek-67 A-1560 (belending)Burgsteeg.012
177/17
Aeltgen Claesdr {Gool}
/
Alijdt Geryt Franss Goelen wedue
1561-02-17
Alijdt Geryt Franss Goelen wedue
Waarboek-67 A-1560 (belending)Langebrug.013
307/06
Aeltgen Gijsbrechtsdr {hekelaar}
/
Alijdt Gijsbrechtsdr wedue wijlen Albrecht Thomsz
1561-08-19
Alijdt Gijsbrechtsdr wedue wijlen Albrecht Thomsz
Waarboek-67 A-1560 (koper)Langebrug.013
266/04
Aeltgen Gijsbrechtsdr {hekelaar}
/
Alijdt Gijsbrechtsdr weduwe van Aelbrecht Thonisz
1561-07-12
Alijdt Gijsbrechtsdr weduwe van Aelbrecht Thonisz
Waarboek-67 A-1560 (belending)Middelweg.040.3
138/08
Alijd Govertsdr {vrouw van Claes chirurgijn}
/
Alijdt Govertsdochter
1561-01-22
Alijdt Govertsdochter
Waarboek-67 A-1560 (overledene)Botermarkt.007
77/09
Alijd Hendricksdr {van Swieten}
/
Alijdt Henricxdr zijne huysvrouwe
1560-10-08
Alijdt Henricxdr zijne huysvrouwe
Waarboek-67 A-1560 (belending)Nieuwsteeg.018.3
5/08
Alijd Huigendr {Coedijck}
/
Alijdt Huych Coedijcken wed
1560-06-14
Alijdt Huych Coedijcken wed
Waarboek-67 A-1560 (overledene)Nieuwsteeg.018.3
5/09
Huig Pietersz Coedijck II
/
Alijdt Huych Coedijcken wed
1560-06-14
Alijdt Huych Coedijcken wed
Waarboek-67 A-1560 (belending)Langebrug.113.12
53/07
Alijd Jacobsdr {vrouw van Dirck Claes Maertensz}
/
Alijdt Jacobsdochter Dirck Claes Maertenszs weduen
moet zijn Langebrug

1560-08-16
Alijdt Jacobsdochter Dirck Claes Maertensz.s weduen
Waarboek-67 A-1560 (koper)Middelweg.005
20/04
Alijd Jacobsdr {Middelweg}
/
Alijdt Jacobsdr
1560-06-27
Alijdt Jacobsdr
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)LangeMare.055
271/06
Alijd Jacobsdr {LangeMare}
/
Alijdt Jacobsdr hun zuster
1561-07-17
verder vervangende Alijdt Jacobsdr hun zuster
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)OudeRijn.172
107/03
Aeltgen Jacobsdr {vrouw van Symon Anthonisz}
/
Alijdt Jacobsdr weduwe van Simon Anthonisz schipper
1560-12-13
Alijdt Jacobsdr weduwe van Simon Anthonisz schipper (bijgestaan door Gijsbrecht van der Voort)
Waarboek-67 A-1560 (koper)Middelweg.038
387/07
Alijd Jacobsdr {beddenmaker}
/
Alijdt Jacobsdrn zusters
1561-12-24
Alijdt en Meynsgen Jacobsdr.n zusters
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)Nieuwstraat.029-031
342/03

/
Alijdt Pieter Stopendr
1561-10-24
Alijdt Pieter Stopendr (bijgestaan door Pieter Adriaensz Storm)
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)Breestraat.161
81/03
Alijd Pouwelsdr {vrouw van Willem Jacobsz}
/
Alijdt Pouwelsdr weduwe van Willem Jacobsz
1560-10-14
Alijdt Pouwelsdr weduwe van Willem Jacobsz
Waarboek-67 A-1560 (eigenaar)Groenesteeg.005.1
223/06

/
Alijdtgen Ottendr zijn vroegere dienstmaagd
1561-04-22
Alijdtgen Ottendr zijn vroegere dienstmaagd
Waarboek-67 A-1560 (belending)Langebrug.113.12
179/09
Alijd Jacobsdr {vrouw van Dirck Claes Maertensz}
/
Alijt Jacobsdochter Gerryt Dircxzs moeder
1561-02-19
Alijt Jacobsdochter Gerryt Dircxzs moeder
Waarboek-67 A-1560 (belending)Middelweg.040.3
386/07
Alijd Govertsdr {vrouw van Claes chirurgijn}
/
Alijt Meester Claes
1561-12-23
Alijt Meester Claes
Waarboek-67 A-1560 (overledene)Middelweg.040.3
386/08
Claes {chirurgijn}
/
Alijt Meester Claes
1561-12-23
Alijt Meester Claes
Waarboek-67 A-1560 (borg)Kloksteeg.021.4
318/05
Allert Jacobsz {schilder}
/
Allart Jacobsz schilderschilder
1561-09-04
heer Aelbrecht Hendricksz priester (bijgestaan door David Egbertsz) en Maerten Havicksz drapenier (met Allart Jacobsz schilder als borg)
Waarboek-67 A-1560 (overledene)Rapenburg.084
85/10
Jan Claes Cornelisz de Goede
/
allen kinderen en erfgenamen van Jan Claesz
1560-10-26
allen kinderen en erfgenamen van Jan Claesz
Waarboek-67 A-1560 (koper)Kloksteeg.008
95/05
Allert Jacobsz {schilder}
/
Allert Jacobsz schilderschilder
1560-11-14
Allert Jacobsz schilder
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)Rapenburg.012.2
304/03
Allert Willemsz van Sassenheim
/
Allert Willemsz van Sassenheim
1561-08-14
Allert Willemsz van Sassenheim
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)
15/03

/
Andries Cornelisz linnenweverlinnenwever
1560-07-08
Andries Cornelisz linnenwever
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)
17/03

/
Andries Cornelisz linnenweverlinnenwever
1560-07-10
Andries Cornelisz linnenwever (met Louris Claesz slotenmaker als borg)
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)Kolfmakersteeg.011
366/03

/
Andries Cornelisz linnenweverlinnenwever
1561-12-09
Andries Cornelisz linnenwever (met Jan IJsbrantsz als borg)
Waarboek-67 A-1560 (borg)LangeMare.055
74/04
Andries Hendricksz {wolwever}
/
Andries Hendricksz wolweverwolwever
1560-09-26
Jacob Jacobsz wolwever (met Andries Hendricksz wolwever als borg)
Waarboek-67 A-1560 (borg)Hooigracht.099
112/04

/
Andries Hendricksz wolweverwolwever
1560-12-18
Andries Hendricksz wolwever
Waarboek-67 A-1560 (borg)LangeMare.055
271/22
Andries Hendricksz {wolwever}
/
Andries Hendricksz wolweverwolwever
1561-07-17
allen erfgenamen van Jacob Jacobsz wolwever en Wijnen Willemsdr (met Andries Hendricksz, wolwever als borg)
Waarboek-67 A-1560 (belending)JanVossensteeg.058-060
360/10
Andries Huigenz {schoenmaker}
/
Andries Huygenz scoemaeckerscoemaecker
1561-11-22
Andries Huygenz scoemaecker
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)Kaardesteeg.005
126/03
Andries Jansz Heynoom {bierdrager}
/
Andries Jansz bierdragerbierdrager
1560-12-31
Andries Jansz bierdrager
Waarboek-67 A-1560 (voogd)Middelweg.040.1
216/05
Andries Jansz Heynoom {bierdrager}
/
Andries Jansz Heynoom
1561-04-14
Claes de Waert Jan Claesz Egmond en Andries Jansz Heynoom als voogden over de twee onmondige weeskinderen (Jan Jansz en Cornelie Jansdr) van Jan Pieter Simonsz en Neeltgen Jansdr
Waarboek-67 A-1560 (koper)
135/53

/
Andries Jansz Verkam
1561-01-18
Andries Jansz Verkam
Waarboek-67 A-1560 (belending)Breestraat.110
114/06
Andries Jansz Suyck
/
Andries Jansz Zuyck droochscherierdroochscherier
1560-12-19
Andries Jansz Zuyck droochscherier
Waarboek-67 A-1560 (koper)
51/53

/
Andries Pietersz
1560-08-09
Andries Pietersz
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)
251/03

/
Andries Pietersz vuilnismanvuilnisman
1561-06-10
Andries Pietersz vuilnisman (met Dirck Hendricksz brouwersknecht als borg)
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)
372/03

/
Anna Claesdr met Gijsbrecht van der Voort als haar voogd in deze zaak
1561-12-04
Anna Claesdr met Gijsbrecht van der Voort als haar voogd in deze zaak
Waarboek-67 A-1560 (belending)JanVossensteeg.035
254/09
Anna Cornelisdr {vrouw van Dirck Hoflant}
/
Anna Cornelisdr
1561-06-17
Anna Cornelisdr
Waarboek-67 A-1560 (belending)Rapenburg.028.4
187/11

/
Anna de bleeckster Cornelis Jansz weduwe
1561-03-07
Anna de bleeckster Cornelis Jansz weduwe
Waarboek-67 A-1560 (koper)
190/53

/
Anna Dircksdr
1561-03-10
Anna Dircksdr weduwe van Jan de Jonge linnenwever
Waarboek-67 A-1560 (koper)Haarlemmerstraat.142
360/07
Anna Engelsdr {weesmoeder}
/
Anna Engelsdr heurluyder zuster ende schoonzuster
1561-11-22
Anna Engelsdr heurluyder zuster ende schoonzuster
Waarboek-67 A-1560 (overledene)Middelweg.010-012
355/11

/
Anna Govertsdr
1561-11-13
de kinderen van Jan Symonsz, scoemaicker in de Kerstege met een huys ende erve hemluyden ange-erft van wijlen Anna Govertsdr
Waarboek-67 A-1560 (belending)LangeMare.051-053
74/08

/
Anna Jansdr
1560-09-26
Anna Jansdr.s erve
Waarboek-67 A-1560 (belending)LangeMare.051-053
271/27

/
Anna Jansdr
1561-07-17
Anna Jansdr.s erve
Waarboek-67 A-1560 (koper)Langebrug.113.06
166/11
Anna Jansdr Cortenbosch
/
Anna Jansdr zuster
1561-02-10
Anna Jansdr zuster van Arent en de weeskinderen
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)Breestraat.084
222/12
Anna van der Bruggen
/
Anna van der Brugge weduwe van mr Coenraad van Boshuysen Coenenz
1560-07-04
Anna van der Brugge weduwe van mr. Coenraad van Boshuysen Coenenz
Waarboek-67 A-1560 (echtgenoot)Raamlanden.011
64/04
Anna Willemsdr van Tetrode
/
Anna Willemsdr van Tetrode
1560-09-04
Jan Michielsz man en voogd van Anna Willemsdr van Tetrode
Waarboek-67 A-1560 (koper)OudeVest.037-039
127/04

/
Annetgen Adriaensdr weduwe van Gerrit Barthoutsz
1560-12-31
Annetgen Adriaensdr weduwe van Gerrit Barthoutsz
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)
288/03

/
Annetgen Harpertsdr
1561-07-30
Annetgen Harpertsdr weduwe van Adriaen Simonsz korendrager (bijgestaan door Pieter Adriaensz Storm en met Dionys Hendricksz linnenwever als borg)
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)Breestraat.038
237/09
Annetgen Symonsdr {smidsdochter}
/
Annetgen Simonsdr onmondige dochter van Simon Claasz smid en Niesgen Ulricksdr
1561-05-10
Annetgen Simonsdr onmondige dochter van Simon Claasz smid en Niesgen Ulricksdr
Waarboek-67 A-1560 (voogd)Noordeinde.032-034
383/03
Anthonis Adriaensz {koopman}
/
Anthonis Adriaensz koopmankoopman
1561-12-19
Anthonis Adriaensz koopman als man en voogd van Aagte Claesdr (met Quyrijn Cornelisz van Bancken als borg)
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)Hooigracht.024.2
340/03
Anthonis Dircksz {schoenmaker}
/
Anthonis Dircksz schoenmakerschoenmaker
1561-10-21
Anthonis Dircksz schoenmaker (met zijn zoon Dirck Anthonisz zeilmaker als borg)
Waarboek-67 A-1560 (koper)Rapenburg.090
167/04

/
Anthonis Dircksz schuitvoerderschuitvoerder
1561-02-03
Anthonis Dircksz schuitvoerder
Waarboek-67 A-1560 (belending)Rapenburg.090
168/05

/
Anthonis Dircxz scuytvoerderscuytvoerder
1561-02-03
Anthonis Dircxz scuytvoerder
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)Raamlanden.003
275/03
Anthonis Fransz van Dusseldorp
/
Anthonis Fransz brouwerbrouwer
1561-06-11
Anthonis Fransz brouwer
Waarboek-67 A-1560 (belending)Uiterstegracht.028-030
156/05
Anthonis Jacobsz {houtkoper}
/
Anthonis Jacobsz houtcoperhoutcoper
1561-02-03
Anthonis Jacobsz houtcoper
Waarboek-67 A-1560 (belending)Uiterstegracht.028-030
23/11
Anthonis Jacobsz {houtkoper}
/
Anthonis Jacobsz houtcopers ervehoutcoper
1560-07-12
Anthonis Jacobsz houtcopers erve
Waarboek-67 A-1560 (belending)NieuweRijn.086-087
231/06
Anthonis Jacobsz {houtkoper}
/
Anthonis Jacopsz houtcooperhoutcooper
1561-05-09
Anthonis Jacopsz houtcooper
Waarboek-67 A-1560 (belending)Haarlemmerstraat.164
315/06

/
Anthonis Jansz clompenmaickerclompenmaicker
1561-08-18
Anthonis Jansz clompenmaicker
Waarboek-67 A-1560 (koper)Haarlemmerstraat.164
230/05
Anthonis Jansz {klompenmaker}
/
Anthonis Jansz klompenmakerklompenmaker
1561-05-10
Anthonis Jansz klompenmaker
Waarboek-67 A-1560 (koper)Haarlemmerstraat.166-168
230/08
Anthonis Jansz {klompenmaker}
/
Anthonis Jansz klompenmakerklompenmaker
1561-05-10
Anthonis Jansz klompenmaker
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)Haarlemmerstraat.166-168
297/03
Anthonis Jansz {klompenmaker}
/
Anthonis Jansz klompenmakerklompenmaker
1561-08-07
Anthonis Jansz klompenmaker (met Jan Hendricksz brouwersknecht als borg)
Waarboek-67 A-1560 (belending)Haarlemmerstraat.164
297/07
Anthonis Jansz {klompenmaker}
/
Antonis Jansz voors. selver
1561-08-07
Antonis Jansz voors. selver
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)OudeRijn.172
107/10
Apollonia Symonsdr {OudeRijn}
/
Appollonia Simonsdr
1560-12-13
IJsbrant Simonsz, vervangende Cornelis Simonsz, zijn broer, als voogden over Arent Simonsz, Jacob Simonsz en Appollonia Simonsdr, nagelaten weeskinderen van Simon Anthonisz (met Gerrit Jacobsz als borg voor zijn zuster Alijdt en Ysbrant Simonsz voor de weeskinderen van zijn overleden broer)
Waarboek-67 A-1560 (belending)Haarlemmerstraat.053
265/09
Arent Claesz Tollenaer {metselaar}
/
Arent Claesz Tollenaer met een poorte ende ghange
1561-07-10
Arent Claesz Tollenaer met een poorte ende ghange
Waarboek-67 A-1560 (borg)Rapenburg.115-117
218/04
Arent Dircksz van Gruythuysen
/
Arent Dircksz kramer zijn broerkramer
1561-04-21
Harman Dircksz schuitvoerder (met zijn broer Arent Dircksz kramer als borg)
Waarboek-67 A-1560 (koper)Breestraat.161
81/07
Arent Gerrit Ewoutsz van Dam
/
Arent Gerrit Ewoutsz
1560-10-14
Arent Gerrit Ewoutsz
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)Molensteeg.017
176/03

/
Arent Govertsz scheepmakerscheepmaker
1561-02-19
Arent Govertsz scheepmaker
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)LangeMare.055
271/04
Arent Jacobsz {van Delft}
/
Arent Jacobsz broers wonende te Delft
1561-07-17
gemachtigde van de broers Arent en Gerrit Jacobsz wonende te Delft
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)Vrouwenkerkkoorstraat.019
19/03
Arent Jacobsz {priester}
/
Arent Jacobsz priesterpriester
1560-07-11
Arent Jacobsz priester wonend in Den Haag (bijgestaan door Gijsbrecht van der Voort en met Gerrit Jansz Abbenbrouck als borg)
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)Langebrug.113.06
166/03
Arent Jansz Cortenbosch
/
Arent Jansz apothekerapotheker
1561-02-10
Arent Jansz apotheker en mr. Oth Hack van Oppijnen en Cornelis Willemsz leidekker als voogden van Dirck Jan en Gerrit onmondige weeskinderen van Jan Dircksz wijnverlater en Aegte Gerritsdr
Waarboek-67 A-1560 (koper)Middelweg.015.1
257/07

/
Arent Jansz drapenierdrapenier
1561-06-19
Arent Jansz drapenier
Waarboek-67 A-1560 (koper)StilleRijn.001
256/14
Arent Schouten {bakker}
/
Arent Schouten bakkerbakker
1562-03-09
Arent Schouten bakker
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)OudeRijn.172
107/08
Arent Symonsz {OudeRijn}
/
Arent Simonsz
1560-12-13
IJsbrant Simonsz, vervangende Cornelis Simonsz, zijn broer, als voogden over Arent Simonsz, Jacob Simonsz en Appollonia Simonsdr, nagelaten weeskinderen van Simon Anthonisz (met Gerrit Jacobsz als borg voor zijn zuster Alijdt en Ysbrant Simonsz voor de weeskinderen van zijn overleden broer)
Waarboek-67 A-1560 (borg)Hooigracht.095
124/04
Adriaen Willemsz {bakker}
/
Arent Willemsz bakkerbakker
1560-12-31
Balthen Simonsz bakker (met als borg Arent Willemsz bakker)
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)JanVossensteeg.055
345/03
Arent Wollebrantsz {bakker}
/
Arent Wollebrantsz bakkerbakker
1561-10-27
Arent Wollebrantsz bakker
Waarboek-67 A-1560 (borg)Hooigracht.095
105/04
Arent Wollebrantsz {bakker}
/
Arent Wollebrantsz bakker zijn zwagerbakker
1560-12-11
Arent Wollebrantsz bakker zijn zwager
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)Breestraat.117
197/08
Baertgen Pietersdr van Noorde
/
Baartgen Pietersdr van Noorde
1561-03-18
Cornelis Pietersz van Noorde voor hem zelf en Jacob de Vrije als man van Isabella Pietersdr van Noorde; Gerrit Foeytgen als man van Margriete Pietersdr van Noorde; Baartgen Pietersdr van Noorde (bijgestaan door haar broer Cornelis en voorts Cornelis namen
Waarboek-67 A-1560 (belending)LangeMare.073
78/07
Baefgen Garbrantsdr {van der Bel}
/
Baeff Garbrantsdr, weduwe van wijlen Jan Claesz van der Bel, schipper
1560-10-08
Baeff Garbrantsdr, weduwe van wijlen Jan Claesz van der Bel, schipper
Waarboek-67 A-1560 (belending)Clarensteeg.041
209/08
Baefgen Garbrantsdr {van der Bel}
/
Baeffgen Garbrandtsdr voors zelver
1561-04-09
Baeffgen Garbrandtsdr voors zelver
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)Clarensteeg.039
209/03
Baefgen Garbrantsdr {van der Bel}
/
Baefgen Garbrantsdr weduwe van Jan Verbel
1561-04-09
Baefgen Garbrantsdr weduwe van Jan Verbel (bijgestaan door Gijsbrecht van der Voort)
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)Clarensteeg.043
209/09
Baefgen Garbrantsdr {van der Bel}
/
Baefgen Garbrantsdr weduwe van Jan Verbel
1561-04-09
Baefgen Garbrantsdr weduwe van Jan Verbel
Waarboek-67 A-1560 (belending)Doezastraat.001.07
59/06
Barent Jansz {verwersknecht}
/
Baernt de verwersknechtverwersknecht
1560-08-31
Baernt de verwersknecht
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)Steenschuur.018
169/03
Baertgen Jacobsdr {van Warmond}
/
Baerte
1561-02-12
Baerte weduwe van Willem Bouwensz (bijgestaan door mr. Claes de Wilde)
Waarboek-67 A-1560 (belending)JanVossensteeg.067
250/05
Baertgen Fransdr {JanVossensteeg}
/
Baerte Franssdochter
1561-06-10
Baerte Franssdochter
Waarboek-67 A-1560 (belending)JanVossensteeg.067
61/08
Baertgen Fransdr {JanVossensteeg}
/
Baertgen Franss dochter
1560-09-02
Baertgen Franss dochter
Waarboek-67 A-1560 (belending)Groenesteeg.040
32/06

/
Baertgen Gosen Claesz brouwersknechts wedue
verm. nr 44

1560-07-24
Baertgen Gosen Claesz brouwersknechts wedue
Waarboek-67 A-1560 (belending)Steenschuur.023.06
83/05
Baertgen Jacobsdr {van Warmond}
/
Baertgen Jacobsdr wed van wijlen Willem Bouwensz
1560-10-18
Baertgen Jacobsdr wed van wijlen Willem Bouwensz
Waarboek-67 A-1560 (vermelding)Hooglandsekerkgracht.036-040
37/08

/
baghijnen opte Hogelantschekerckgraft genoempt 't Rupenestbaghijnen
1560-07-31
baghijnen opte Hogelantschekerckgraft genoempt 't Rupenest
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)Hooigracht.089
50/03
Balich Pietersdr {van Paenderen}
/
Balich Pietersdr van Paanderen weduwe van Dirck van Paanderen
1560-08-09
Balich Pietersdr van Paanderen weduwe van Dirck van Paanderen van Haarlem
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)Aalmarkt.025
171/06
Balten Jansz van Sonnevelt
/
Balten Jansz van Zonnevelt
1561-01-22
Balten Jansz van Zonnevelt
Waarboek-67 A-1560 (echtgenoot)Middelweg.019.1a
144/03
Balten Symonsz {bakker}
/
Balten Simonsz bakkerbakker
1561-01-27
Balten Simonsz bakker als man van Pietertgen Jansdr erfgename van haar vader Jan Pietersz van Delft
Waarboek-67 A-1560 (borg)StilleRijn.001
256/13
Balten Symonsz {bakker}
/
Balten Simonsz bakkerbakker
1562-03-09
Balten Simonsz bakker
Waarboek-67 A-1560 (koper)Haarlemmerstraat.127
66/07
Balten Cornelisz {metselaar, bakker}
/
Balthen Cornelisz metselaarmetselaar
1560-09-06
Balthen Cornelisz metselaar
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)Hooigracht.095
105/03
Balten Symonsz {bakker}
/
Balthen Simonsz bakkerbakker
1560-12-11
Balthen Simonsz bakker
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)Hooigracht.095
124/03
Balten Symonsz {bakker}
/
Balthen Simonsz bakkerbakker
1560-12-31
Balthen Simonsz bakker (met als borg Arent Willemsz bakker)
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)Middelweg.040.2
138/04
Barbara Andriesdr van Eyck {Boeytgen}
0/
Barbara Andriesdr zijn zuster
1561-01-22
Jan Andriesz kistenmaker en Barbara Andriesdr zijn zuster (bijgestaan door Pieter Adriaensz Storm en met Gerrit Andriesz van Eyck als borg)
Waarboek-67 A-1560 (belending)Kolfmakersteeg.013
366/07
Barbara Gijsbrechtsdr {vrouw van Cornelis Cornelisz}
/
Barbara Gijsbrechtsdr
1561-12-09
Barbara Gijsbrechtsdr
Waarboek-67 A-1560 (koper)
255/53

/
Barbara Pietersdr
1561-06-18
Barbara Pietersdr
Waarboek-67 A-1560 (borg)Apothekersdijk.023
55/04

/
Barent Dircksz smidsmid
1560-08-22
Claes Anthonisz bakker (met Barent Dircksz smid als borg)
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)Maarsmansteeg.005
172/03
Barent Huigenz {koopman}
/
Barent Huygensz koopman
1561-02-14
Barent Huygensz koopman
Waarboek-67 A-1560 (koper)Pieterskerkhof.024
182/06
Barent Huigenz {koopman}
/
Barent Huygensz koopmankoopman
1561-03-01
Barent Huygensz koopman
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)
379/03
Barent Huigenz {koopman}
/
Barent Huygensz koopmankoopman
1561-12-08
Barent Huygensz koopman (met zijn zoon Arien Barentsz koopman als borg)
Waarboek-67 A-1560 (koper)Haarlemmerstraat.050.1
385/04
Barent Tijdincksz van Oosterhaven
/
Barent Tydensz
1561-10-04
Barent Tydensz
Waarboek-67 A-1560 (koper)Apothekersdijk.023
55/05
Barthout Barthoutsz {timmerman}
/
Barthout Barthoutsz timmermantimmerman
1560-08-22
Barthout Barthoutsz timmerman
Waarboek-67 A-1560 (belending)Koenesteeg.000.11
34/06

/
Beatris de wedue van wijlen Jorys Cornelisz steenplaetser
1560-07-30
Beatris de wedue van wijlen Jorys Cornelisz steenplaetser
Waarboek-67 A-1560 (belending)Middelweg.019.1b
144/08

/
Beatris Pietersdr
1561-01-27
Beatris Pietersdr
Waarboek-67 A-1560 (belending)Nieuwstraat.055
130/08
Beatrix Gerritsd van Steenevelt
/
Beatris van Steenvelt Gerrytsdr
1560-12-09
Beatris van Steenvelt Gerrytsdr
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)JanVossensteeg.037
94/03
Belytgen Gijsbrechtsdr {JanVossensteeg}
/
Belie Gijsbrechtsdr
1560-11-08
Belie Gijsbrechtsdr (bijgestaan door David Egbertsz voorspraak)
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)Rapenburg.084
85/07
Belytgen Jansdr de Goede {van Bergen}
/
Belie Jansdr
1560-10-26
Quyrijn Dircksz van Bergen als man van Belie Jansdr en Frans Garbrantsz als man van Marie Jansdr; allen kinderen en erfgenamen van Jan Claesz
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)Vliet.041
194/03
Belytgen Pietersdr {van Dorp}
/
Belie Pietersdr weduwe van Bouwen van Dorp
1561-03-14
Belle Pietersdr weduwe van Bouwen van Dorp (bijgestaan door Pieter Bouwensz van Dorp haar zoon)
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)Kaiserstraat.017
139/09
Belytgen Jansdr de Goede {van Bergen}
/
Belije Jansdr
1561-01-23
Belije Jansdr
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)Garenmarkt.014
145/08
Belytgen Jansdr de Goede {van Bergen}
/
Belle Jansdr
1561-01-27
Belle Jansdr
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)Burgsteeg.010
177/08
Belle Vincentendr {Burgsteeg}
/
Belle Vincentsdr
1561-02-17
Mees Thijsz warmoesman als man van Belle Vincentsdr
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)Pieterskerkgracht.000.1
363/03
Belytgen Jansdr {vrouw van Heer Claesz}
/
Belytgen Jansdr wed van Heer Jansz (of Claesz) kuiper
1561-11-26
Belytgen Jansdr wed van Heer Jansz (of Claesz) kuiper
Waarboek-67 A-1560 (koper)Breestraat.177.2
326/06
Blasius Allertsz {stoeldraaier}
/
Blasius Allertsz stoeldraaierstoeldraaier
1561-09-26
Blasius Allertsz stoeldraaier
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)Raamlanden.011
14/04
Boeckel Willemsz van Tetrode
/
Boeckel Willemsz van Tetroede
1560-07-06
Dirck Willemsz van Tetroede en Boeckel Willemsz van Tetroede broers en erfgenamen van Willem Dircksz van Tetroede
Waarboek-67 A-1560 (belending)Rapenburg.052
95/10
Bonaventura Gerritsz
/
Bonaventura Gerrytsz priesterpriester
1560-11-14
Bonaventura Gerrytsz priester
Waarboek-67 A-1560 (voogd)Schoolsteeg.004
272/03
Bouwen Claesz Vergeyl
/
Bouwen Claesz Vergeyl
1561-07-16
Bouwen Claesz Vergeyl Claes Cornelisz Vergeyl Joost Volbrechtsz en Philips van Zonnevelt Jansz als voogden over Neeltgen en Brechtgen onmondige weeskinderen van Volbrecht Bouwensz en Barbara Gerritsdr
Waarboek-67 A-1560 (belending)NieuweRijn.079
259/09
Bouwen Jansz Keyser van der Morsch
/
Bouwen Jansz kistemaickerkistemaicker
1561-06-21
Bouwen Jansz kistemaicker
Waarboek-67 A-1560 (belending)Uiterstegracht.056
335/05
Bouwen Pietersz Boeytgen
/
Bouwen Pietersz Boeyten
1561-10-17
Bouwen Pietersz Boeyten
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)Schoolsteeg.004
272/08
Brechgen Volbrechtsdr {Schoolsteeg}
/
Brechtgen onmondige weeskinderen
1561-07-16
Neeltgen en Brechtgen onmondige weeskinderen van Volbrecht Bouwensz en Barbara Gerritsdr
Waarboek-67 A-1560 (belending)Kloksteeg.010-014
95/06
Bruin Claesz {schrijnwerker}
/
Bruyn Claasz scrienwerckerscrienwercker
1560-11-14
Bruyn Claasz scrienwercker
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)
51/03

/
burgemeesters van Leiden
1560-08-09
burgemeesters van Leiden
Waarboek-67 A-1560 (belending)Apothekersdijk.026.5
265/08
Carel Gillisz {timmerman}
/
Carel Gielisz
1561-07-10
Carel Gielisz
Waarboek-67 A-1560 (koper)Breestraat.004
185/04
Catrijn Adriaensdr van Crimpen {van der Bouchorst}
/
Catharina Adriaansdr van Crimpen weduwe van Adriaan van der Bouchorst
1561-03-03
Catharina Adriaansdr van Crimpen weduwe van Adriaan van der Bouchorst
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)Haarlemmerstraat.094
131/03
Catharina Gerritsdr {vrouw van Cornelis Dircksz}
/
Catharina Gerritsdrhuisvrouw
1560-12-23
Catharina Gerritsdr huisvrouw van mr. Cornelis Dircksz chirurgijn poorter van Leiden
Waarboek-67 A-1560 (koper)Langebrug.047
57/06

/
Catharina Huygendr weduwe van Ewout Jansz, glasmaker
1560-08-26
Catharina Huygendr weduwe van Ewout Jansz glasmaker
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)Rapenburg.036
123/05
Catrijn Isaacsdr van Swanenburg
/
Catharina Isaack Claesdr
1560-12-30
Claes Isaack Claesz en Michiel Jansz als man en voogd van Catharina Isaack Claesdr
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)Houtstraat.000.2
187/03
Catrijn Jansdr {vrouw van Pieter Michielsz, Gool}
/
Catharina Jansdr weduwe van Frans Gerritsz Gool
1561-03-07
Catharina Jansdr weduwe van Frans Gerritsz Gool (bijgestaan door Gijsbrecht van der Voort en met Pieter Pietersz Boeytgen als borg)
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)Hooglandsekerkgracht.010
193/03
Catharina Joostendr {vrouw van Jan Jansz}
/
Catharina Joostendr weduwe van Jan Jansz mandenmaker
1561-03-13
Catharina Joostendr weduwe van Jan Jansz mandenmaker (bijgestaan door haar zoon Joost Jansz)
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)Haarlemmerstraat.094
117/03
Catharina Gerritsdr {vrouw van Cornelis Dircksz}
/
Catherina Gerritsdr
1560-12-23
Catherina Gerritsdr huisvrouw van mr. Cornelis Dircksz chirurgijn als gemachtigde van haar man (met Dirck Aertsz chirurgijn de vader van Cornelis Dircksz als borg)
Waarboek-67 A-1560 (belending)Rapenburg.030-032
330/07
Catrijn Willemsdr {vrouw van Anthonis Jansz}
/
Catrijn Willemsdr wedue wijlen Anthonis de stienhouwer
1561-10-09
Catrijn Willemsdr wedue wijlen Anthonis de stienhouwer
Waarboek-67 A-1560 (belending)Kaiserstraat.015
45/05

/
Cellebroeders
1560-08-06
Cellebroeders
Waarboek-67 A-1560 (koper)Moriaansteeg.008
355/06
Christiaen Reyersz {kanunnik}
/
Christiaen Reyersz priesterpriester
1561-11-13
heer Christiaen Reyersz priester en medekanunnik
Waarboek-67 A-1560 (koper)Levendaal.030
70/05
Stijntgen Dircksdr {tapper}
/
Cijtgen Dircksdr
1560-09-13
Cijtgen Dircksdr
Waarboek-67 A-1560 (voogd)Aalmarkt.015-016
10/04

/
Claas Adriaansz broers
1560-06-26
Claas Adriaansz broers
Waarboek-67 A-1560 (voogd)Aalmarkt.015-016
21/04

/
Claas Adriaansz broers
1560-06-27
Claas Adriaansz broers
Waarboek-67 A-1560 (koper)Haarlemmerstraat.009
364/05

/
Claas Adriaansz Wassenaar
1561-11-28
Claas Adriaansz Wassenaar
Waarboek-67 A-1560 (koper)Hooigracht.099
112/05
Claes Jansz Brandt
/
Claas Jansz Brand lijmziederlijmzieder
1560-12-18
Claas Jansz Brand lijmzieder
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)Garenmarkt.014
145/03
Claes Jansz de Goede
/
Claas Jansz de Goede
1561-01-27
Claas Jansz de Goede
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)Breestraat.140
26/03
Claes Joostenz {droogscheerder}
/
Claas Joostensz droogscheerderdroogscheerder
1560-07-18
Claas Joostensz droogscheerder
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)Breestraat.138
38/03
Claes Joostenz {droogscheerder}
/
Claas Joostenz droogscheerderdroogscheerder
1560-07-31
Claas Joostenz droogscheerder
Waarboek-67 A-1560 (koper)NieuweRijn.028
98/06
Claes Sebastiaensz {smid}
/
Claas Sebastiaansz smidsmid
1560-11-16
Claas Sebastiaansz smid
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)LangeMare.078
252/03
Claertgen Matthijsdr {LangeMare}
/
Claertgen Mathijsdr weduwe van Gerrit Jacobsz
1561-06-10
Claertgen Mathijsdr weduwe van Gerrit Jacobsz (bijgestaan door Gijsbrecht van der Voort en met Simon Gijsbrechtsz wielmaker als haar borg)
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)Raamlanden.012
11/03
Claes Adriaensz Mast
/
Claes Adriaensz Mast
1560-06-22
Claes Adriaensz Mast
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)Raamlanden.013
13/03
Claes Adriaensz Mast
/
Claes Adriaensz Mast
1560-07-03
Claes Adriaensz Mast en Gerrit Jacobsz Porsman
Waarboek-67 A-1560 (executeur)Groenesteeg.005.1
223/04
Claes Aelwijn Claesz van Swanenburg {van der Hooch}
/
Claes Aelwijn Claesz
1561-04-22
Claes Aelwijn Claesz
Waarboek-67 A-1560 (belending)Middelstegracht.153-155
9/05
Claes Arentsz {brouwer}
/
Claes Aertsz brouwerbrouwer
1560-06-25
Claes Aertsz brouwer
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)Apothekersdijk.023
55/03

/
Claes Anthonisz bakkerbakker
1560-08-22
Claes Anthonisz bakker (met Barent Dircksz smid als borg)
Waarboek-67 A-1560 (belending)Hooigracht.050
303/06
Claes Claesz {stoeldraaier}
/
Claes Claess stoeldrayerstoeldrayer
1561-08-13
Claes Claess stoeldrayer
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)LangeMare.070
119/04

/
Claes Claesz kuiperkuiper
1560-12-24
Cornelis Florisz van Koudekerk en Claes Claesz kuiper als mede-erfgenamen van Simon Florisz Tol en als vertegenwoordigers van alle andere erfgenamen (met David Egbertsz als borg)
Waarboek-67 A-1560 (koper)Hogewoerd.042
178/05
Claes Claesz {kuiper}
/
Claes Claesz kuiperkuiper
1561-02-14
Claes Claesz kuiper
Waarboek-67 A-1560 (belending)Hooigracht.085
291/08

/
Claes Cornelisz
1561-07-30
Claes Cornelisz
Waarboek-67 A-1560 (belending)Hooigracht.081
151/09
Claes Cornelisz {apotheker}
/
Claes Cornelisz apteekerapteeker
1561-01-31
Claes Cornelisz apteeker
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)Langebrug.045
22/03

/
Claes Cornelisz Crab vleeshouwervleeshouwer
1560-07-13
Claes Cornelisz Crab vleeshouwer
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)
334/03

/
Claes Cornelisz Crab vleeshouwervleeshouwer
1561-10-16
Claes Cornelisz Crab vleeshouwer
Waarboek-67 A-1560 (belending)Koppenhinksteeg.000.09
258/14
Claes Cornelisz Liefrinck
/
Claes Cornelisz Lieffrinck
1561-06-20
Claes Cornelisz Lieffrinck
Waarboek-67 A-1560 (koper)Koppenhinksteeg.000.09
239/04
Claes Cornelisz Liefrinck
/
Claes Cornelisz Lieffring
1561-05-24
Claes Cornelisz Lieffring (Liefrinck)
Waarboek-67 A-1560 (koper)JanVossensteeg.057
310/04
Claes Cornelisz Ruyt {priester}
/
Claes Cornelisz Ruyt priesterpriester
1561-08-27
heer Claes Cornelisz Ruyt priester en pastoor te Hoogmade
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)Hogewoerd.111
308/08

/
Claes Cornelisz schuitvoerderschuitvoerder
1561-08-21
Oth Cornelisz, goudsmid, Gerrit Cornelisz, kolfmaker, Claes Cornelisz, schuitvoerder en Machteld Cornelisdr (bijgestaan door Cornelis Jansz, timmerman), allen erfgenamen van Jan Cornelisz (met Jan en Gerrit Ottenz als borgen)
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)LangeMare.061
39/03
Claes Cornelisz van Banchem
/
Claes Cornelisz van Bancken
1560-08-03
Claes Cornelisz van Bancken (Banchem?)
Waarboek-67 A-1560 (borg)Hooigracht.082
40/06
Claes Cornelisz Vergeyl
/
Claes Cornelisz Vergeyl
1560-08-02
Geertruyt Claesdr weduwe van Pieter Dircksz metselaar (bijgestaan door haar zoon Dirck Pietersz en met Claes Cornelisz Vergeyl als borg)
Waarboek-67 A-1560 (voogd)Schoolsteeg.004
272/04
Claes Cornelisz Vergeyl
/
Claes Cornelisz Vergeyl
1561-07-16
Bouwen Claesz Vergeyl Claes Cornelisz Vergeyl Joost Volbrechtsz en Philips van Zonnevelt Jansz als voogden over Neeltgen en Brechtgen onmondige weeskinderen van Volbrecht Bouwensz en Barbara Gerritsdr
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)Breestraat.073
314/03
Claes Cornelisz {vleeshouwer}
/
Claes Cornelisz vleeshouwervleeshouwer
1561-08-30
Claes Cornelisz vleeshouwer
Waarboek-67 A-1560 (overledene)Rapenburg.135.2
214/08
Claes Cornelisz {warmoezenier}
/
Claes Cornelisz warmoesmans wedue
1561-04-14
Claes Cornelisz warmoesmans wedue
Waarboek-67 A-1560 (belending)Breestraat.101-103
162/09
Claes Daemsz de Waert
/
Claes de Waertwaert
1561-02-07
Claes de Waert
Waarboek-67 A-1560 (voogd)Middelweg.040.1
216/03
Claes Daemsz de Waert
/
Claes de Waert
1561-04-14
Claes de Waert Jan Claesz Egmond en Andries Jansz Heynoom als voogden over de twee onmondige weeskinderen (Jan Jansz en Cornelie Jansdr) van Jan Pieter Simonsz en Neeltgen Jansdr
Waarboek-67 A-1560 (koper)
371/53

/
Claes Dircksz linnenweverlinnenwever
1561-12-01
Claes Dircksz linnenwever
Waarboek-67 A-1560 (koper)Scheepmakersteeg.002.2
270/04
Claes Ewoutsz {voller}
/
Claes Ewoutsz voller zijn zoonvoller
1561-07-17
Claes Ewoutsz voller zijn zoon
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)Nieuwsteeg.010
225/03
Claes Florisz {goudsmid}
/
Claes Florisz goudsmidgoudsmid
1561-04-29
Claes Florisz goudsmid
Waarboek-67 A-1560 (belending)Nieuwsteeg.010
49/10
Claes Florisz {goudsmid}
/
Claes Florysz goudtsmidtgoudtsmidt
1560-08-09
Claes Florysz goudtsmidt
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)Breestraat.004
122/03
Claes Gerritsz {chirurgijn}
/
Claes Gerritsz chirurgijnchirurgijn
1560-12-30
mr. Claes Gerritsz chirurgijn (met als borg zijn zwager Karel Gillisz timmerman)
Waarboek-67 A-1560 (belending)NieuweRijn.001
228/07
Claes Gerritsz van Dorp
/
Claes Gerrytss van Dorp
1561-05-07
Claes Gerrytss van Dorp
Waarboek-67 A-1560 (belending)LangeMare.051-053
271/25
Claes Harmensz {leidekker}
/
Claes Harmansz leydeckerleydecker
1561-07-17
Claes Harmansz leydecker
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)Haarlemmerstraat.054.1
120/03
Claes Hendricksz {leidekker}
/
Claes Hendricksz leidekkerleidekker
1560-12-13
Claes Hendricksz leidekker (met zijn zwager Adriaen Mathijsz boekbinder als borg)
Waarboek-67 A-1560 (belending)Burgsteeg.009
376/06
Claes Huigenz {bontwerker}
/
Claes Hugensz bontwerckerbontwercker
1561-12-10
Claes Hugensz bontwercker
Waarboek-67 A-1560 (belending)Middelstegracht.053
294/09
Claes Huigenz {bontwerker}
/
Claes Huygensz bontwerckerbontwercker
1561-08-04
Claes Huygensz bontwercker
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)Rapenburg.036
123/03
Claes Isaacsz van Swanenburg {de oude}
/
Claes Isaack Claesz
1560-12-30
Claes Isaack Claesz en Michiel Jansz als man en voogd van Catharina Isaack Claesdr
Waarboek-67 A-1560 (borg)Clarensteeg.002
357/04
Claes Jacobsz Meyn
/
Claes Jacobsz in ‘Den Helm’rietdekker
1561-11-18
Dammas Dircksz rietdekker (met Claes Jacobsz in ‘Den Helm’ als borg)
Waarboek-67 A-1560 (overledene)Hooglandsekerkgracht.008
193/08
Claes Jacobsz {snijder}
/
Claes Jacobsz weduwe
1561-03-13
Claes Jacobsz weduwe
Waarboek-67 A-1560 (belending)Apothekersdijk.036
229/06

/
Claes Jansz backerbacker
1561-05-09
Claes Jansz backer
Waarboek-67 A-1560 (borg)Apothekersdijk.026.4
265/04

/
Claes Jansz broers
1561-07-10
Daniel Jansz koopman (met zijn broers Claes en Pieter als borgen)
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)Rapenburg.084
85/03
Claes Jansz de Goede
/
Claes Jansz de Goede
1560-10-26
Claes Jansz de Goede en zijn zus Nelletgen Jansdr weduwe van Dirck Fransz Golen (hij is haar voogd in deze zaak); Quyrijn Dircksz van Bergen als man van Belie Jansdr en Frans Garbrantsz als man van Marie Jansdr; allen kinderen en erfgenamen van Jan Claesz
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)Kaiserstraat.017
139/03
Claes Jansz de Goede
/
Claes Jansz de Goede
1561-01-23
Claes Jansz de Goede Cornelis Gijsbrechtsz van Poelgeest Neeltgen Jansdr weduwe van Dirck Fransz Gool (bijgestaan door Claes Jansz haar broer); Quyrijn Dircksz van Bergen als man van Belije Jansdr en Marie Jansdr weduwe van Frans Garbrantsz (bijgestaan do
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)Kaiserstraat.019
139/03.1
Claes Jansz de Goede
/
Claes Jansz de Goede
1561-01-23
Claes Jansz de Goede Cornelis Gijsbrechtsz van Poelgeest Neeltgen Jansdr weduwe van Dirck Fransz Gool (bijgestaan door Claes Jansz haar broer); Quyrijn Dircksz van Bergen als man van Belije Jansdr en Marie Jansdr weduwe van Frans Garbrantsz (bijgestaan do
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)Kaiserstraat.021
139/03.2
Claes Jansz de Goede
/
Claes Jansz de Goede
1561-01-23
Claes Jansz de Goede Cornelis Gijsbrechtsz van Poelgeest Neeltgen Jansdr weduwe van Dirck Fransz Gool (bijgestaan door Claes Jansz haar broer); Quyrijn Dircksz van Bergen als man van Belije Jansdr en Marie Jansdr weduwe van Frans Garbrantsz (bijgestaan do
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)Raamlanden.002
148/03
Claes Jansz de Goede
/
Claes Jansz de Goede
1561-01-30
Claes Jansz de Goede
Waarboek-67 A-1560 (koper)JanVossensteeg.039
232/04
Claes Jansz de Goede
/
Claes Jansz de Goede
1561-05-10
Claes Jansz de Goede
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)
92/03

/
Claes Jansz de Goede en zijn zus Nelletgen Jansdr
1560-11-06
Claes Jansz de Goede en zijn zus Nelletgen Jansdr weduwe van Dirck Fransz Golen (hij is haar voogd in deze zaak); Quyrijn Dircksz van Bergen als man van Belie Jansdr en Frans Garbrantsz als man van Marie Jansdr; allen kinderen en erfgenamen van Jan Claesz
Waarboek-67 A-1560 (belending)JanVossensteeg.039
254/08
Claes Jansz de Goede
/
Claes Jansz de Guede
1561-06-17
Claes Jansz de Guede
Waarboek-67 A-1560 (belending)Uiterstegracht.060.1
97/08
Claes Jansz {leidekker}
/
Claes Jansz deckerleidekker
1560-11-15
Claes Jansz decker
Waarboek-67 A-1560 (belending)Uiterstegracht.060.1
60/11
Claes Jansz {leidekker}
/
Claes Jansz decker ende wolleweverdecker ende wollewever
1560-09-02
Claes Jansz decker ende wollewever
Waarboek-67 A-1560 (overledene)Uiterstegracht.060.1
335/07
Claes Jansz {leidekker}
/
Claes Jansz deckers weduedecker
1561-10-17
Claes Jansz deckers wedue
Waarboek-67 A-1560 (koper)Kloksteeg.015
321/04
Claes Jansz {koster}
/
Claes Jansz kosterkoster
1561-09-18
Claes Jansz koster van de St.-Pieterskerk
Waarboek-67 A-1560 (belending)Hooigracht.101
41/06
Claes Jansz Brandt
/
Claes Jansz lijmziederlijmzieder
1560-08-02
Claes Jansz lijmzieder
Waarboek-67 A-1560 (borg)Noordeinde.006
110/04

/
Claes Jansz messenmakermessenmaker
1560-11-29
Claes Jansz messenmaker
Waarboek-67 A-1560 (belending)Koppenhinksteeg.000.30
258/08
Claes Jansz {schipper}
/
Claes Jansz schipperschipper
1561-06-20
Claes Jansz schipper
Waarboek-67 A-1560 (borg)Kaiserstraat.057.2
283/04

/
Claes Jansz schipperschipper
1561-07-26
Louweris Allertsz (met Claes Jansz schipper als borg)
Waarboek-67 A-1560 (belending)Breestraat.138
26/05
Claes Joostenz {droogscheerder}
/
Claes Joostensz
1560-07-18
Claes Joostensz
Waarboek-67 A-1560 (belending)Botersteeg.004
26/06
Claes Joostenz {droogscheerder}
/
Claes Joostensz
1560-07-18
Claes Joostensz
Waarboek-67 A-1560 (belending)Breestraat.136
38/05
Claes Joostenz {droogscheerder}
/
Claes Joostenz
1560-07-31
Claes Joostenz
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)
18/03

/
Claes Lambrechtsz brouwerbrouwer
1560-07-11
Claes Lambrechtsz brouwer
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)Doezastraat.000.20
248/03
Claes Lambrechtsz van Swieten
/
Claes Lambrechtsz brouwerbrouwer
1561-06-06
Claes Lambrechtsz brouwer
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)Doezastraat.000.20
260/03
Claes Lambrechtsz van Swieten
/
Claes Lambrechtsz brouwerbrouwer
1561-06-06
Claes Lambrechtsz brouwer
Waarboek-67 A-1560 (borg)Haarlemmerstraat.203-205
249/04
Claes Lambrechtsz van Swieten
/
Claes Lambrechtsz brouwerbrouwer
1561-06-11
Krijn Barentsz wonende te Delfshaven (met Claes Lambrechtsz brouwer als borg)
Waarboek-67 A-1560 (belending)OudeRijn.090-102
249/07
Claes Lambrechtsz van Swieten
/
Claes Lambrechtszoon brouwerbrouwer
1561-06-11
Claes Lambrechtszoon brouwer
Waarboek-67 A-1560 (belending)Uiterstegracht.020-022
156/06
Claes Lenaertsz {baggerman}
/
Claes Lenaertsz baggermanbaggerman
1561-02-03
Claes Lenaertsz baggerman
Waarboek-67 A-1560 (borg)Koenesteeg.000.09
34/04

/
Claes Maartensz schoenmakerschoenmaker
1560-07-30
Jan IJsbrantsz alias ‘Proper’ messenmaker (met Claes Maartensz schoenmaker als borg)
Waarboek-67 A-1560 (koper)
73/53

/
Claes Maertensz bosschieterbosschieter
1560-09-19
Claes Maertensz bosschieter
Waarboek-67 A-1560 (koper)Hogewoerd.063
93/04
Claes Maertensz {schoenmaker}
/
Claes Maertensz schoenmakerschoenmaker
1560-11-09
Claes Maertensz schoenmaker
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)Hogewoerd.063
134/03
Claes Maertensz {schoenmaker}
/
Claes Maertensz schoenmakerschoenmaker
1561-01-18
Claes Maertensz schoenmaker (met Cornelis Jansz schoenlapper als borg)
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)Levendaal.079
155/03

/
Claes Maertensz schoenmakerschoenmaker
1561-02-03
Claes Maertensz schoenmaker
Waarboek-67 A-1560 (belending)Hogewoerd.061
134/06
Claes Maertensz {schoenmaker}
/
Claes Maertensz voors
1561-01-18
Claes Maertensz voors. zelver
Waarboek-67 A-1560 (belending)Hogewoerd.061
93/05
Claes Maertensz {schoenmaker}
/
Claes Maertsz voors
1560-11-09
Claes Maertsz voors
Waarboek-67 A-1560 (belending)Hogewoerd.040
178/06
Claes Maertensz {schoenmaker}
/
Claes Mairtensz schoemaickerschoemaicker
1561-02-14
Claes Mairtensz schoemaicker
Waarboek-67 A-1560 (belending)Haarlemmerstraat.204
361/06
Claes Maertensz {linnenwever, drapier}
/
Claes Martenss lindeweverlindewever
1561-11-24
Claes Martenss lindewever
Waarboek-67 A-1560 (belending)Haarlemmerstraat.078
46/06
Claes Mattheusz {linnenwever}
/
Claes Matheeusz de Wever hoeymakerhoeymaker
1560-08-07
Claes Matheeusz de Wever hoeymaker
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)Uiterstegracht.062
60/03
Claes Jansz Oom
/
Claes Oom Jansz (gasthuismeesters van St Catharinagasthuis)
1560-09-02
gasthuismeesters van St. Catharinagasthuis
Waarboek-67 A-1560 (belending)Warmoesmarkt.016
273/09
Claes Pietersz {juwelier}
/
Claes Pietersz die jouelierderjouelierder
1561-07-21
Claes Pietersz die jouelierder
Waarboek-67 A-1560 (belending)Nonnenveststeeg.002
90/10
Claes Pietersz {juwelier}
/
Claes Pietersz jolierders erve
1560-11-04
Claes Pietersz jolierders erve
Waarboek-67 A-1560 (belending)Nonnenveststeeg.002
301/09
Claes Pietersz {juwelier}
/
Claes Pietersz jouwelierders ervejouwelierder
1561-08-11
Claes Pietersz jouwelierders erve
Waarboek-67 A-1560 (belending)Koppenhinksteeg.000.03
238/07
Claes Pietersz {zoutdrager, linnenwever}
/
Claes Pietersz lindeweverlindewever
1561-05-23
Claes Pietersz lindewever
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)Stadsvrijdom.006
212/03

/
Claes Pietersz timmermantimmerman
1561-04-12
Claes Pietersz timmerman
Waarboek-67 A-1560 (belending)Apothekersdijk.022
55/07

/
Claes Pietersz tymmermantymmerman
1560-08-22
Claes Pietersz tymmerman
Waarboek-67 A-1560 (belending)Korevaarstraat.028.4
62/09
Claes Pouwelsz {wolwever}
/
Claes Pouwelsz wolleweverwollewever
1560-09-02
Claes Pouwelsz wollewever
Waarboek-67 A-1560 (belending)Middelstegracht.041
147/08
Claes Rembrantsz {linnenwever}
/
Claes Rembrantsz
1561-01-27
Claes Rembrantsz
Waarboek-67 A-1560 (belending)Middelweg.017.3
144/09

/
Claes Reyerszs achterhuys
is hetzelfde als Hooigracht.030

1561-01-27
Claes Reyersz.s achterhuys
Waarboek-67 A-1560 (koper)JanVossensteeg.055
345/04
Claes Cornelisz Ruyt {priester}
/
Claes Ruyt priesterpriester
1561-10-27
heer Claes Ruyt priester pastoor te Hoogmade
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)NieuweRijn.029
108/03
Claes Sebastiaensz {smid}
/
Claes Sebastiaansz smidsmid
1560-12-16
Claes Sebastiaansz smid
Waarboek-67 A-1560 (belending)NieuweRijn.028
108/05
Claes Sebastiaensz {smid}
/
Claes Sebastiaensz voors
1560-12-16
Claes Sebastiaensz voors
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)Koppenhinksteeg.000.09
239/03
Claes Symonsz {wisselaar}
/
Claes Simonsz goudsmidgoudsmid
1561-05-24
Claes Simonsz goudsmid
Waarboek-67 A-1560 (overledene)Hooigracht.067
133/07
Claes Cornelisz van Banchem
/
Claes van Banckens wedue
1561-01-17
Claes van Banckens wedue
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)Middelstegracht.022
189/03

/
Claes Willemsz bakkerbakker
1561-03-11
Claes Willemsz bakker
Waarboek-67 A-1560 (voogd)Groenesteeg.004-008
207/06
Claes Willemsz {bakker}
/
Claes Willemsz bakker
1561-03-26
bijgestaan door Gijsbrecht van der Voort en Claes Willemsz bakker
Waarboek-67 A-1560 (belending)Hogewoerd.010
109/07
Claes Willemsz {vuilnisvaarder}
/
Claes Willemsz Buys
1560-12-17
Claes Willemsz Buys
Waarboek-67 A-1560 (koper)
173/53

/
Claes Willemsz vollervoller
1561-02-15
Claes Willemsz voller
Waarboek-67 A-1560 (belending)Hogewoerd.010
293/07
Claes Willemsz {vuilnisvaarder}
/
Claes Willemsz vullensvoerdervullensvoerder
1561-07-28
Claes Willemsz vullensvoerder
Waarboek-67 A-1560 (belending)Scheepmakersteeg.002.2
362/06
Claes Ewoutsz {voller}
/
Claes Yewoutsz voldervolder
1561-11-26
Claes Yewoutsz volder
Waarboek-67 A-1560 (belending)Breestraat.080
227/07
Claes Isaacsz van Swanenburg {de oude}
/
Claes Ysaack Claess
1561-05-07
Claes Ysaack Claess
Waarboek-67 A-1560 (belending)Breestraat.080
217/05
Claes Isaacsz van Swanenburg {de oude}
/
Claes Yssack Claesz
1561-04-18
Claes Yssack Claesz
Waarboek-67 A-1560 (belending)Bakkersteeg.022.1
194/11
Clara Garbijnsdr {vrouw van Cornelis Jansz}
/
Clara Garbijnsdr, weduwe van wijlen Oude Cornelis Jansz, tymmerman
1561-03-14
Clara Garbijnsdr, weduwe van wijlen Oude Cornelis Jansz, tymmerman
Waarboek-67 A-1560 (belending)Rapenburg.092
167/05
Claertgen Ulricksdr {Speelman}
/
Clara Ulricxdochter
1561-02-03
Clara Ulricxdochter
Waarboek-67 A-1560 (belending)Rapenburg.092
85/12
Claertgen Ulricksdr {Speelman}
/
Clara Ulricxdr Cornelis Jansz tymmermans wedue
1560-10-26
Clara Ulricxdr Cornelis Jansz tymmermans wedue
Waarboek-67 A-1560 (belending)Scheepmakersteeg.002.3
270/06
Claertgen Ulricksdr {Speelman}
/
Clara Ulricxdr, Cornelis Cornelisz timmermans wedue
moet zijn Cornelis Jansz

1561-07-17
Clara Ulricxdr, Cornelis Cornelisz timmermans wedue
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)Pieterskerkchoorsteeg.010
162/03

/
Clemeynse Dircksdr weduwe van Joost Claasz van Egmond
1561-02-07
Clemeynse Dircksdr weduwe van Joost Claasz van Egmond
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)Uiterstegracht.025-031
132/03
Coen Dircksz Buytewech {timmerman}
/
Coen Dircksz Buytewech timmermantimmerman
1561-01-15
Coen Dircksz Buytewech timmerman (met zijn oom Quyrijn Pietersz Blanckenburg als borg)
Waarboek-67 A-1560 (borg)Groenesteeg.042-046
32/04
Coen Dircksz Buytewech {timmerman}
/
Coen Dircksz timmermantimmerman
1560-07-24
Cors Dircksz voller (met Coen Dircksz timmerman als borg)
Waarboek-67 A-1560 (belending)Boommarkt.002-002a
122/06
Coen Dircksz Buytewech {timmerman}
/
Coen Dircxz Buytewech tymmermantymmerman
1560-12-30
Coen Dircxz Buytewech tymmerman
Waarboek-67 A-1560 (belending)Haarlemmerstraat.083
188/07
Adam Reyersz {koopman}
/
coman Adam Reyerszcoman
1561-03-08
coman Adam Reyersz
Waarboek-67 A-1560 (belending)Langebrug.065
3/09

/
Comanscolff
1560-06-07
Comanscolff
Waarboek-67 A-1560 (belending)LangeMare.084
252/09
Jan Maertensz {koopman}
/
comen Jan
1561-06-10
comen Jan
Waarboek-67 A-1560 (belending)Dolhuissteeg.018
143/08

/
convent van Sinte Agnieten huyse ende erven
1561-01-27
convent van Sinte Agnieten huyse ende erven
Waarboek-67 A-1560 (belending)Dolhuissteeg.018
221/08

/
convent van Sinte Agnietenzusterhuys
1561-04-24
convent van Sinte Agnietenzusterhuys
Waarboek-67 A-1560 (koper)Hooigracht.092
158/06
Neeltgen Jacobsdr {vrouw van Louris Dircksz}
/
Cornelia Jacobsdr weduwe van Louris Dircksz
1561-01-02
Cornelia Jacobsdr weduwe van Louris Dircksz
Waarboek-67 A-1560 (koper)Warmoesmarkt.024
30/05

/
Cornelia Jansdr gezusters
1560-07-20
Cornelia Jansdr gezusters
Waarboek-67 A-1560 (belending)Pieterskerkhof.004
95/08
Neeltgen Cornelisdr {bidster}
/
Cornelia ‘de bidtster’bidtster
1560-11-14
Cornelia ‘de bidtster’
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)Warmoesmarkt.024
115/05

/
Cornelie Jansdr
1560-12-20
Cornelie Jansdr
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)Middelweg.040.1
216/07
Cornelia Jansdr {Middelweg}
/
Cornelie Jansdr onmondige weeskinderen van Jan Pieter Simonsz en Neeltgen Jansdr
1561-04-14
de twee onmondige weeskinderen (Jan Jansz en Cornelie Jansdr) van Jan Pieter Simonsz en Neeltgen Jansdr
Waarboek-67 A-1560 (koper)Hogewoerd.030
48/04
Neeltgen Rippertsdr {Watersteeg}
/
Cornelie zijn dochters
1560-08-08
Cornelie Volckgen Ymmetgen en Trijntgen zijn dochters
Waarboek-67 A-1560 (koper)SintJacobsgracht.000.12
69/05
Cornelis Adriaen Claesz {drapier}
/
Cornelis Adriaansz drapenierdrapenier
1560-09-09
Cornelis Adriaansz drapenier
Waarboek-67 A-1560 (koper)SintJacobsgracht.000.12
79/05
Cornelis Adriaen Claesz {drapier}
/
Cornelis Adriaansz drapenierdrapenier
1560-10-09
Cornelis Adriaansz drapenier
Waarboek-67 A-1560 (belending)StilleRijn.008-011
204/06
Cornelis Adriaensz van Barrevelt
/
Cornelis Adriaensz brouwerbrouwer
1561-03-26
Cornelis Adriaensz brouwer
Waarboek-67 A-1560 (koper)
253/53

/
Cornelis Adriaensz brouwerbrouwer
1561-06-16
Cornelis Adriaensz brouwer
Waarboek-67 A-1560 (belending)Uiterstegracht.064
294/10
Cornelis Adriaensz {drapier, wolwever}
/
Cornelis Adriaensz drapenierderdrapenierder
1561-08-04
Cornelis Adriaensz drapenierders huys
Waarboek-67 A-1560 (koper)Hooigracht.055
2/06
Cornelis Aelbrechtsz {schoenmaker, stoeldraaier}
/
Cornelis Aelbrechtsz haar zwager (en dochters man)
1560-05-29
Cornelis Aelbrechtsz haar zwager (en dochters man)
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)Levendaal.036
205/03

/
Cornelis Aerntsz drapenier wonende te Rijnsburgdrapenier
1561-03-18
Cornelis Aerntsz drapenier wonende te Rijnsburg (met zijn zuster Maritgen Arentsdr weduwe van Adriaen Jansz mr.voller als borg)
Waarboek-67 A-1560 (belending)Uiterstegracht.064
359/09
Cornelis Adriaensz {drapier, wolwever}
/
Cornelis Aerntsz wolleweverwolwever
1561-11-22
Cornelis Aerntsz wollewever
Waarboek-67 A-1560 (belending)Uiterstegracht.064
60/10
Cornelis Adriaensz {drapier, wolwever}
/
Cornelis Aertsz wolleweverwollewever
1560-09-02
Cornelis Aertsz wollewever
Waarboek-67 A-1560 (belending)Uiterstegracht.064
341/06
Cornelis Adriaensz {drapier, wolwever}
/
Cornelis Aertsz wolleweverwollewever
1561-10-22
Cornelis Aertsz wollewever
Waarboek-67 A-1560 (koper)Breestraat.145
175/05
Cornelis Augustijnsz {snijder}
/
Cornelis Augustijnsz snijdersnijder
1561-02-19
Cornelis Augustijnsz snijder
Waarboek-67 A-1560 (belending)Breestraat.145
219/06
Cornelis Augustijnsz {snijder}
/
Cornelis Augustijnsz snijdersnijder
1561-04-19
Cornelis Augustijnsz snijder
Waarboek-67 A-1560 (belending)Langebrug.045
57/09

/
Cornelis Baerntsz comancoman
1560-08-26
Cornelis Baerntsz coman
Waarboek-67 A-1560 (koper)
334/53

/
Cornelis Barentsz koopmankoopman
1561-10-16
Cornelis Barentsz koopman zijn zwager
Waarboek-67 A-1560 (koper)Langebrug.045
22/04

/
Cornelis Barentsz koopman zijn schoonzoonkoopman
1560-07-13
Cornelis Barentsz koopman zijn schoonzoon
Waarboek-67 A-1560 (koper)
236/53

/
Cornelis Boenenz timmermantimmerman
1561-05-22
Cornelis Boenenz timmerman
Waarboek-67 A-1560 (koper)
243/53

/
Cornelis Boenenz timmermantimmerman
1561-05-31
Cornelis Boenenz timmerman
Waarboek-67 A-1560 (koper)Hooigracht.069
133/04
Cornelis Bouwensz {drapier}
/
Cornelis Bouwensz drapenierdrapenier
1561-01-17
Cornelis Bouwensz drapenier
Waarboek-67 A-1560 (borg)Hooigracht.097
82/05
Cornelis Claesz van Aken
/
Cornelis Claasz goudsmidgoudsmid
1560-10-16
Cornelis Claasz goudsmid
Waarboek-67 A-1560 (belending)Barbarasteeg.013
126/05

/
Cornelis Claesz brouwerbrouwer
1560-12-31
Cornelis Claesz brouwer
Waarboek-67 A-1560 (koper)Uiterstegracht.040-044
160/05
Cornelis Claesz de Bruyn
/
Cornelis Claesz de Bruin drapenierdrapenier
1561-02-06
Cornelis Claesz de Bruin drapenier
Waarboek-67 A-1560 (koper)Uiterstegracht.036
16/04
Cornelis Claesz de Bruyn
/
Cornelis Claesz de Bruyn drapenierdrapenier
1560-07-10
Cornelis Claesz de Bruyn drapenier
Waarboek-67 A-1560 (belending)Breestraat.086
222/19
Cornelis Claesz van Aken
/
Cornelis Claesz goutsmitgoutsmit
1560-07-04
Cornelis Claesz goutsmit
Waarboek-67 A-1560 (koper)Kaardesteeg.005
126/04

/
Cornelis Claesz leertouwerleertouwer
1560-12-31
Cornelis Claesz leertouwer
Waarboek-67 A-1560 (belending)Levendaal.038
205/07
Cornelis Claesz {voller}
/
Cornelis Claesz mr.volremeestervoller
1561-03-18
Cornelis Claesz mr.volre
Waarboek-67 A-1560 (koper)Haarlemmerstraat.166-168
315/04
Cornelis Nicolaesz {slotenmaker}
/
Cornelis Claesz slotenmakerslotenmaker
1561-08-18
Cornelis Claesz slotenmaker
Waarboek-67 A-1560 (belending)Middelstegracht.031
160/09

/
Cornelis Claesz voors erve
1561-02-06
Cornelis Claesz voors erve
Waarboek-67 A-1560 (belending)Middelstegracht.031
277/13
Cornelis Claesz de Bruyn
/
Cornelis Claesz wolleweverwollewever
1561-07-19
Cornelis Claesz wollewever
Waarboek-67 A-1560 (overledene)Scheepmakersteeg.002.3
270/07
Cornelis Jansz {Speelman-timmerman}
/
Cornelis Cornelisz timmermans wedue
moet zijn Cornelis Jansz

1561-07-17
Cornelis Cornelisz timmermans wedue
Waarboek-67 A-1560 (belending)Donkersteeg.009.2
195/09
Cornelis Dirck Mourijnsz {schoenmaker}
/
Cornelis Dirck Mouwwerijnsz schoemaickerschoemaicker
1561-03-16
Cornelis Dirck Mouwwerijnsz schoemaicker
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)Uiterstegracht.040-044
160/03

/
Cornelis Dircksz
1561-02-06
mr. Cornelis Dircksz (met Aelbrecht Dircksz drapenier als borg)
Waarboek-67 A-1560 (koper)Middelstegracht.004.4
28/04
Cornelis Dircksz {turfdrager, kuiper}
/
Cornelis Dircksz brouwersknechtbrouwersknecht
1560-07-19
Cornelis Dircksz brouwersknecht
Waarboek-67 A-1560 (vermelding)Haarlemmerstraat.094
117/04
Cornelis Dircksz {chirurgijn}
/
Cornelis Dircksz chirurgijn haar manchirurgijn
1560-12-23
Catherina Gerritsdr huisvrouw van mr. Cornelis Dircksz chirurgijn als gemachtigde van haar man (met Dirck Aertsz chirurgijn de vader van Cornelis Dircksz als borg)
Waarboek-67 A-1560 (koper)Nieuwstraat.036
136/11
Cornelis Dircksz Gool
/
Cornelis Dircksz Gool
1560-12-13
Cornelis Dircksz Gool
Waarboek-67 A-1560 (koper)Raamlanden.002
148/04
Cornelis Dircksz Gool
/
Cornelis Dircksz Gool
1561-01-30
Cornelis Dircksz Gool
Waarboek-67 A-1560 (koper)Raamlanden.002
149/04
Cornelis Dircksz Gool
/
Cornelis Dircksz Gool
1561-01-30
Cornelis Dircksz Gool
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)JanVossensteeg.039
232/03
Cornelis Dircksz Gool
/
Cornelis Dircksz Gool
1561-05-10
Cornelis Dircksz Gool
Waarboek-67 A-1560 (belending)Breestraat.143
219/08

/
Cornelis Dircxz cruyckemakercruyckemaker
1561-04-19
Cornelis Dircxz cruyckemaker
Waarboek-67 A-1560 (belending)StilleRijn.016.2
66/08
Cornelis Evertsz {barbier}
/
Cornelis Eec Evertsz chirurgijnchirurgijn
1560-09-06
Cornelis Eec Evertsz chirurgijn
Waarboek-67 A-1560 (borg)Nieuwsteeg.043.1
220/04
Cornelis Ewoutsz {linnenwever}
/
Cornelis Ewoutsz linnenwever zijn broerlinnenwever
1561-04-23
Floris Ewoutsz linnenwever (met zijn broer Cornelis Ewoutsz linnenwever als borg)
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)LangeMare.070
119/03

/
Cornelis Florisz van Koudekerk
1560-12-24
Cornelis Florisz van Koudekerk en Claes Claesz kuiper als mede-erfgenamen van Simon Florisz Tol en als vertegenwoordigers van alle andere erfgenamen (met David Egbertsz als borg)
Waarboek-67 A-1560 (koper)Botermarkt.014
234/04

/
Cornelis Fransz tingietertingieter
1561-05-16
Cornelis Fransz tingieter
Waarboek-67 A-1560 (echtgenoot)Warmoesmarkt.024
115/04
Cornelis Fransz {witmaker}
/
Cornelis Fransz witmakerwitmaker
1560-12-20
Cornelis Fransz witmaker
Waarboek-67 A-1560 (koper)Haarlemmerstraat.081
188/06
Cornelis Fransz {witmaker}
/
Cornelis Fransz witmakerwitmaker
1561-03-08
Cornelis Fransz witmaker
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)Uiterstegracht.024-026
156/03

/
Cornelis Fredricksz
1561-02-03
Cornelis Fredricksz wonende in Hazerswoude
Waarboek-67 A-1560 (borg)Breestraat.161
81/06
Cornelis Garbrantsz {drapier}
/
Cornelis Garbrantsz drapenierdrapenier
1560-10-14
Cornelis Garbrantsz drapenier
Waarboek-67 A-1560 (belending)Steenschuur.023.01
53/06
Cornelis Garbrantsz {drapier}
/
Cornelis Garbrantsz drapenierderdrapier
1560-08-16
Cornelis Garbrantsz drapenierder
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)Lobbesteeg.000.3
361/03
Cornelis Gerritsz de Haes
/
Cornelis Gerritsz de Haes
1561-11-24
Cornelis Gerritsz de Haes
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)Raamlanden.002
149/03
Cornelis Gerritsz van Poelgeest
/
Cornelis Gerritsz van Poelgeest
1561-01-30
Cornelis Gerritsz van Poelgeest
Waarboek-67 A-1560 (curator)Middelstegracht.046.2
390/03
Cornelis Gerritsz van Poelgeest
/
Cornelis Gerritsz van Poelgeest
1561-12-30
Cornelis Gerritsz van Poelgeest van stadswege aangesteld als curator over de boedel van meester Claes Cornelisz apotheker
Waarboek-67 A-1560 (borg)Hooigracht.092
158/05
Cornelis Gerritsz van Poelgeest
/
Cornelis Gerritz van Poelgeest
1561-01-02
mr. Jacob van Endegeest priester en kannunik in het St. Pancrascollege (bijgestaan door Pieter Adriaensz Storm en met Cornelis Gerritz van Poelgeest als borg)
Waarboek-67 A-1560 (belending)Steenschuur.001
326/08
Cornelis Gijsbrechtsz Schaeck
/
Cornelis Ghijsbrechtsz boede mitte roede deser stedeboede mitte roede deser stede
1561-09-26
Cornelis Ghijsbrechtsz boede mitte roede deser stede
Waarboek-67 A-1560 (belending)Hooglandsekerkgracht.001-003
44/07
Cornelis Gijsbrechtsz van Dorp
/
Cornelis Ghijsbrechtsz comancoman
1560-08-05
Cornelis Ghijsbrechtsz, coman
Waarboek-67 A-1560 (koper)Rapenburg.084
85/11
Cornelis Gijsbrechtsz {Schenaert}
/
Cornelis Gijsbrechtsz
1560-10-26
Cornelis Gijsbrechtsz wonende op het Steenschuur tegenover Zevenhuizen
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)Rapenburg.090
167/03
Cornelis Gijsbrechtsz {Schenaert}
/
Cornelis Gijsbrechtsz
1561-02-03
Cornelis Gijsbrechtsz wonende op het Steenschuur tegenover Zevenhuizen (met Cornelis Simonsz metselaar als borg)
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)Rapenburg.088
168/03
Cornelis Gijsbrechtsz {Schenaert}
/
Cornelis Gijsbrechtsz
1561-02-03
Cornelis Gijsbrechtsz wonende op het Steenschuur tegenover Zevenhuizen (met Cornelis Simonsz metselaar als borg)
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)Rapenburg.084
170/03
Cornelis Gijsbrechtsz {Schenaert}
/
Cornelis Gijsbrechtsz
1561-02-03
Cornelis Gijsbrechtsz wonende op het Steenschuur tegenover Zevenhuizen (met Cornelis Simonsz metselaar als borg)
Waarboek-67 A-1560 (borg)Pieterskerkchoorsteeg.010
162/06
Cornelis Gijsbrechtsz Schaeck
/
Cornelis Gijsbrechtsz bode met de roedebode met de roede
1561-02-07
Cornelis Gijsbrechtsz bode met de roede
Waarboek-67 A-1560 (echtgenoot)Aalmarkt.025
171/09
Cornelis Gijsbrechtsz van Dorp
/
Cornelis Gijsbrechtsz van Dorp
1561-01-22
Cornelis Gijsbrechtsz van Dorp
Waarboek-67 A-1560 (voogd)Kaiserstraat.017
139/04
Cornelis Gijsbrechtsz van Poelgeest
/
Cornelis Gijsbrechtsz van Poelgeest
1561-01-23
Cornelis Gijsbrechtsz van Poelgeest
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)Garenmarkt.014
145/04
Cornelis Gijsbrechtsz van Poelgeest
/
Cornelis Gijsbrechtsz van Poelgeest
1561-01-27
Cornelis Gijsbrechtsz van Poelgeest
Waarboek-67 A-1560 (koper)Bouwelouwensteeg.001-005
7/05
Cornelis Hendricksz van der Does {schoenmaker, korenkoper}
/
Cornelis Hendricksz schoenmakerschoenmaker
1560-06-21
Cornelis Hendricksz schoenmaker
Waarboek-67 A-1560 (belending)Koppenhinksteeg.000.13
258/12
Cornelis Hendrick Wollebrantsz
/
Cornelis Heynrick Wollebrantsz
1561-06-20
Cornelis Heynrick Wollebrantsz
Waarboek-67 A-1560 (koper)Scheepmakersteeg.002.1
362/05
Cornelis Hillebrantsz {rietdekker}
/
Cornelis Hollebrantsz rietdeckerrietdecker
1561-11-26
Cornelis Hollebrantsz rietdecker
Waarboek-67 A-1560 (belending)Pieterskerkchoorsteeg.025
182/08

/
Cornelis Jacobss schoemaeckerschoemaecker
1561-03-01
Cornelis Jacobss schoemaecker
Waarboek-67 A-1560 (koper)
111/53

/
Cornelis Jacobsz Bie wolweverwolwever
1560-11-29
Cornelis Jacobsz Bie wolwever
Waarboek-67 A-1560 (borg)Uiterstegracht.025-031
140/04
Cornelis Jacobsz Bien {linnenwever}
/
Cornelis Jacobsz Bien
1561-01-23
Cornelis Jansz baggerman (met als borg Cornelis Jacobsz Bien)
Waarboek-67 A-1560 (belending)Vliet.002-004
199/08
Cornelis Jacobsz {bouwman}
/
Cornelis Jacobsz boumanbouman
1561-03-19
Cornelis Jacobsz bouman
Waarboek-67 A-1560 (borg)Vliet.018
336/04
Cornelis Jacobsz {bouwman}
/
Cornelis Jacobsz bouwmanbouwman
1561-10-18
Willem Jansz timmerman (met Cornelis Jacobsz bouwman als borg)
Waarboek-67 A-1560 (koper)Vliet.012
262/05
Cornelis Jacobsz {timmerman}
/
Cornelis Jacobsz timmermantimmerman
1561-07-01
Cornelis Jacobsz timmerman
Waarboek-67 A-1560 (koper)Uiterstegracht.060.1
359/07
Cornelis Jacobsz Bien {linnenwever}
/
Cornelis Jacobsz wolweverwolwever
1561-11-22
Cornelis Jacobsz wolwever
Waarboek-67 A-1560 (belending)Vliet.010
262/06
Cornelis Jacobsz {timmerman}
/
Cornelis Jacopsz voors
1561-07-01
Cornelis Jacopsz voors
Waarboek-67 A-1560 (overledene)Kaiserstraat.032-038
317/07

/
Cornelis Janss alias ‘Lange Neelen’ weduwe
1562-03-23
Geerte Lambrechtsdr Cornelis Janss alias ‘Lange Neelen’ weduwe
Waarboek-67 A-1560 (koper)Uiterstegracht.025-031
132/05
Cornelis Jansz {baggerman}
/
Cornelis Jansz baggermanbaggerman
1561-01-15
Cornelis Jansz baggerman
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)Uiterstegracht.025-031
140/03
Cornelis Jansz {baggerman}
/
Cornelis Jansz baggermanbaggerman
1561-01-23
Cornelis Jansz baggerman (met als borg Cornelis Jacobsz Bien)
Waarboek-67 A-1560 (koper)Levendaal.035
384/04

/
Cornelis Jansz de Heer lakenbereiderlakenbereider
1561-12-22
Cornelis Jansz de Heer lakenbereider
Waarboek-67 A-1560 (koper)Breestraat.147
219/05
Cornelis Jansz {huikenmaker}
/
Cornelis Jansz huikenmakerhuikenmaker
1561-04-19
Cornelis Jansz huikenmaker
Waarboek-67 A-1560 (koper)Haarlemmerstraat.082
180/06
Cornelis Jansz {kramer}
/
Cornelis Jansz kramerkramer
1561-02-25
Cornelis Jansz kramer uit het land van Luik wonende hier in Leiden
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)
43/03
Cornelis Jansz {linnenwever-onbekend}
/
Cornelis Jansz linnenweverlinnenwever
1560-08-05
Cornelis Jansz linnenwever (met Cornelis Jansz snijder als borg)
Waarboek-67 A-1560 (koper)Middelstegracht.147-149
154/07
Cornelis Jansz {linnenwever-Middelstegracht147}
/
Cornelis Jansz linnenweverlinnenwever
1561-01-31
Cornelis Jansz linnenwever
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)Groenesteeg.014
186/03
Cornelis Jansz {linnenwever-onbekend}
/
Cornelis Jansz linnenweverlinnenwever
1561-03-06
Cornelis Jansz linnenwever (met zijn broer Dirck Jansz linnenwever als borg)
Waarboek-67 A-1560 (echtgenoot)Nieuwsteeg.008
49/06

/
Cornelis Jansz Roosman's huysvrouwe
1560-08-09
Margriete Anthonisdr huisvrouw van Cornelis Jansz Roosman
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)Korevaarstraat.030.2
338/03

/
Cornelis Jansz schipperschipper
1561-10-20
Cornelis Jansz schipper
Waarboek-67 A-1560 (borg)Hogewoerd.063
134/04

/
Cornelis Jansz schoenlapperschoenlapper
1561-01-18
Claes Maertensz schoenmaker (met Cornelis Jansz schoenlapper als borg)
Waarboek-67 A-1560 (belending)Noordeinde.008
110/07
Cornelis Jansz {smid-Noordeinde}
/
Cornelis Jansz smidtsmidt
1560-11-29
Cornelis Jansz smidt
Waarboek-67 A-1560 (belending)Kloksteeg.006
95/09
Cornelis Jansz Pancraes
/
Cornelis Jansz snijdersnijder
1560-11-14
Cornelis Jansz snijder
Waarboek-67 A-1560 (voogd)NieuweRijn.071
161/05

/
Cornelis Jansz snijdersnijder
1561-02-07
Jannetgen Jacobsdr weduwe van Cornelis Gerritsz verver (bijgestaan door Cornelis Jansz snijder)
Waarboek-67 A-1560 (voogd)Hogewoerd.111
308/10

/
Cornelis Jansz timmerman
1561-08-21
Oth Cornelisz, goudsmid, Gerrit Cornelisz, kolfmaker, Claes Cornelisz, schuitvoerder en Machteld Cornelisdr (bijgestaan door Cornelis Jansz, timmerman), allen erfgenamen van Jan Cornelisz (met Jan en Gerrit Ottenz als borgen)
Waarboek-67 A-1560 (overledene)Rapenburg.092
85/13
Cornelis Jansz {Speelman-timmerman}
/
Cornelis Jansz tymmermans weduetymmerman
1560-10-26
Cornelis Jansz tymmermans wedue
Waarboek-67 A-1560 (koper)Uiterstegracht.054.2
147/05

/
Cornelis Jansz van der Goude
1561-01-27
Cornelis Jansz van der Goude
Waarboek-67 A-1560 (belending)Breestraat.140
38/06
Cornelis Jansz van Tol
/
Cornelis Jansz van Thol
1560-07-31
Cornelis Jansz van Thol
Waarboek-67 A-1560 (koper)Breestraat.140
26/04
Cornelis Jansz van Tol
/
Cornelis Jansz van Tol
1560-07-18
Cornelis Jacobsz van Tol
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)Botermarkt.014
234/03
Cornelis Jansz van Tol
/
Cornelis Jansz van Tol en consorten
1561-05-16
Cornelis Jansz van Tol en consorten
Waarboek-67 A-1560 (koper)Pieterskerkhof.004.4
67/05
Cornelis Jansz van Veen
/
Cornelis Jansz van Veen pensionarispensionaris
1560-08-30
mr. Cornelis Jansz van Veen pensionaris van Leiden
Waarboek-67 A-1560 (koper)Kaiserstraat.006.2
84/05
Cornelis Jansz {verwersknecht}
/
Cornelis Jansz verversknechtverversknecht
1560-10-19
Cornelis Jansz verversknecht
Waarboek-67 A-1560 (overledene)Rapenburg.028.4
187/12
Cornelis Jansz {Houtstraat}
/
Cornelis Jansz weduwe
1561-03-07
Cornelis Jansz weduwe
Waarboek-67 A-1560 (koper)Doezastraat.001.05
59/04
Cornelis Joostenz {linnenwever}
/
Cornelis Joostenz linnenweverlinnenwever
1560-08-31
Cornelis Joostenz linnenwever
Waarboek-67 A-1560 (belending)Uiterstegracht.062
359/08
Cornelis Jorisz {linnenwever}
/
Cornelis Jorisz lindeweverlinnenwever
1561-11-22
Cornelis Jorisz lindewever
Waarboek-67 A-1560 (koper)Uiterstegracht.062
341/05
Cornelis Jorisz {linnenwever}
/
Cornelis Jorisz linnenweverlinnenwever
1561-10-22
Cornelis Jorisz linnenwever
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)
381/03

/
Cornelis Jorisz linnenweverlinnenwever
1561-12-15
Cornelis Jorisz linnenwever (met Jan Jacobsz weetwerker als borg)
Waarboek-67 A-1560 (koper)Korevaarstraat.030.1
62/08
Cornelis Jorisz {voller}
/
Cornelis Jorisz vollervoller
1560-09-02
Cornelis Jorisz voller
Waarboek-67 A-1560 (belending)Kaiserstraat.013
346/09
Cornelis Lambrechtsz {speelman}
/
Cornelis Lambrechtsz speelmanspeelman
1561-10-29
Cornelis Lambrechtsz speelman
Waarboek-67 A-1560 (koper)Uiterstegracht.024-026
156/04
Cornelis Lourisz {schuitenvoerder}
/
Cornelis Lourisz van Voorschoten
1561-02-03
Cornelis Lourisz van Voorschoten
Waarboek-67 A-1560 (belending)Middelstegracht.026.2
2/10
Cornelis Matthijsz {linnenwever}
/
Cornelis Mathijsz lindeweverlinnenwever
1560-05-29
Cornelis Mathijsz lindewever
Waarboek-67 A-1560 (echtgenoot)Haarlemmerstraat.180-182
201/04
Cornelis Jansz Vinck
/
Cornelis Meesz korenkoperkorenkoper
1561-03-20
Quyrijn Cornelisz van Bancken en Cornelis Meesz korenkoper als man van Reymtgen Cornelisdr van Bancken
Waarboek-67 A-1560 (koper)
215/53

/
Cornelis Meesz korenkoperkorenkoper
1561-04-14
Cornelis Meesz korenkoper (die men gemeenlicken noemt Cornelis Jansz)
Waarboek-67 A-1560 (belending)Haarlemmerstraat.176-178
201/08
Cornelis Jansz Vinck
/
Cornelis Meesz zelver
1561-03-20
Quyrijn Cornelisz ende Cornelis Meesz zelver
Waarboek-67 A-1560 (overledene)Langebrug.113.10
179/08
Cornelis Meesz {verwer}
/
Cornelis Meeszs weduwe
1561-02-19
de kinderen ende erfgenamen van wijlen Beatris Pouwelsdochter Cornelis Meeszs weduwe
Waarboek-67 A-1560 (belending)Middelweg.036.1
387/09
Cornelis Pietersz Paedts {de oude}
/
Cornelis Paedts Pietersz
1561-12-24
Cornelis Paedts Pietersz
Waarboek-67 A-1560 (belending)Mandemakersteeg.002-004
227/06
Cornelis Pietersz Paedts {de oude}
/
Cornelis Pieterss Paets
1561-05-07
Cornelis Pieterss Paets
Waarboek-67 A-1560 (belending)JanVossensteeg.021-025
226/07
Cornelis Pietersz {bierdrager}
/
Cornelis Pietersz bierdragerbierdrager
1561-04-29
Cornelis Pietersz bierdrager
Waarboek-67 A-1560 (koper)Pieterskerkchoorsteeg.017
322/05
Cornelis Pietersz {glasmaker}
/
Cornelis Pietersz glasmakerglasmaker
1561-09-11
Cornelis Pietersz glasmaker
Waarboek-67 A-1560 (koper)
379/53

/
Cornelis Pietersz kramerkramer
1561-12-08
Cornelis Pietersz kramer
Waarboek-67 A-1560 (belending)Uiterstegracht.088-090
37/07
Cornelis Pietersz {landman}
/
Cornelis Pietersz lantmanlantman
1560-07-31
Cornelis Pietersz, lantmans erve
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)Haarlemmerstraat.080
46/03
Cornelis Pietersz {mandenmaker}
/
Cornelis Pietersz mandenmakermandenmaker
1560-08-07
Cornelis Pietersz mandenmaker
Waarboek-67 A-1560 (borg)Burgsteeg.011
376/04
Cornelis Pietersz {kistenmaker}
/
Cornelis Pietersz schrijnwerker zijn zwagerschrijnwerker
1561-12-10
Cornelis Pietersz schrijnwerker zijn zwager
Waarboek-67 A-1560 (belending)Houtstraat.000.4
184/09

/
Cornelis Pietersz tymmermantymmerman
1561-03-05
Cornelis Pietersz tymmerman
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)Breestraat.117
197/03
Cornelis Pietersz van Noorde V
/
Cornelis Pietersz van Noorde
1561-03-18
Cornelis Pietersz van Noorde voor hem zelf en Jacob de Vrije als man van Isabella Pietersdr van Noorde; Gerrit Foeytgen als man van Margriete Pietersdr van Noorde; Baartgen Pietersdr van Noorde (bijgestaan door haar broer Cornelis) en voorts Cornelis namens zijn zuster Ermgaart Pietersdr van Noorde en namens Pieter Filipsz, nagelaten weeskind van Filips Pieters van Noorde, zijn broer
Waarboek-67 A-1560 (belending)Houtstraat.000.1
187/09
Cornelis Rembrantsz {koopman}
/
Cornelis Rembrantsz comencomen
1561-03-07
Cornelis Rembrantsz comen
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)
312/03

/
Cornelis Reyersz priesterpriester
1561-08-22
heer Cornelis Reyersz priester (bijgestaan door David Egbertsz)
Waarboek-67 A-1560 (borg)Haarlemmerstraat.117
183/04
Cornelis Reyersz {garenzieder, snijder}
/
Cornelis Reyersz snijdersnijder
1561-03-03
Frans Reyersz snijder (met Cornelis Reyersz snijder als borg)
Waarboek-67 A-1560 (voogd)OudeRijn.172
107/07
Cornelis Symonsz {schipper}
/
Cornelis Simonsz broer
1560-12-13
IJsbrant Simonsz, vervangende Cornelis Simonsz, zijn broer, als voogden over Arent Simonsz, Jacob Simonsz en Appollonia Simonsdr, nagelaten weeskinderen van Simon Anthonisz (met Gerrit Jacobsz als borg voor zijn zuster Alijdt en Ysbrant Simonsz voor de weeskinderen van zijn overleden broer)
Waarboek-67 A-1560 (koper)LangeMare.076.1
356/06
Cornelis Symonsz {vleeshouwer, de oude}
/
Cornelis Simonsz vleeshouwervleeshouwer
1561-11-18
Cornelis Simonsz vleeshouwer
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)LangeMare.076.1
378/03
Cornelis Symonsz {vleeshouwer, de oude}
/
Cornelis Simonsz vleeshouwervleeshouwer
1561-12-13
Cornelis Simonsz vleeshouwer
Waarboek-67 A-1560 (belending)LangeMare.074
356/07
Cornelis Symonsz {vleeshouwer, de oude}
/
Cornelis Symonsz voirs
1561-11-18
Cornelis Symonsz voirs
Waarboek-67 A-1560 (belending)LangeMare.074
378/05
Cornelis Symonsz {vleeshouwer, de oude}
/
Cornelis Symonsz voirs
1561-12-13
Cornelis Symonsz voirs
Waarboek-67 A-1560 (belending)OudeRijn.170
107/12
Cornelis Symonsz {schipper}
/
Cornelis Symonsz voors
1560-12-13
Cornelis Symonsz voors
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)
75/03

/
Cornelis Thomasz steenplaatsersteenplaatser
1560-09-30
Cornelis Thomasz steenplaatser
Waarboek-67 A-1560 (koper)
325/53

/
Cornelis Thomasz steenplaatsersteenplaatser
1561-09-25
Cornelis Thomasz steenplaatser
Waarboek-67 A-1560 (belending)Kaardesteeg.009
70/08
Cornelis Thomasz {voller}
/
Cornelis Thomasz volrevolre
1560-09-13
Cornelis Thomasz volres erve
Waarboek-67 A-1560 (voogd)Hooigracht.087
203/05
Cornelis Thimansz Stoter
/
Cornelis Tymansz
1561-03-24
Cornelis Tymansz
Waarboek-67 A-1560 (belending)Breestraat.108.1
114/05
Cornelis Cornelisz van Duvenvoorde
/
Cornelis van Duvenvoerde
1560-12-19
Cornelis van Duvenvoerde
Waarboek-67 A-1560 (curator)Rapenburg.009
116/04
Cornelis Cornelisz van Duvenvoorde
/
Cornelis van Duvenvoorde
1560-12-20
Cornelis van Duvenvoorde
Waarboek-67 A-1560 (voogd)Breestraat.084
222/10
Cornelis Jacobsz van Noorde
/
Cornelis van Noorde
1560-07-04
Cornelis van Noorde
Waarboek-67 A-1560 (echtgenoot)Hooglandsekerkgracht.021
328/05
Cornelis Jacobsz van Noorde
/
Cornelis van Noorde
1561-10-02
Cornelis van Noorde als man van Geertruyt van Berendrecht
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)Uiterstegracht.062
60/06
Cornelis Jacobsz van Noorde
/
Cornelis van Noorde (gasthuismeesters)
1560-09-02
gasthuismeesters van St. Catharinagasthuis
Waarboek-67 A-1560 (borg)Langebrug.047
57/05
Cornelis Jacobsz van Noorde
/
Cornelis van Noorde zijn zwager haar broer
1560-08-26
Joris van Cats als man en voogd van Jonkvrouwe Christina van Noorde (met Cornelis van Noorde zijn zwager als borg)
Waarboek-67 A-1560 (belending)Hooigracht.057
2/09
Cornelis Wijnaertsz {drapier}
/
Cornelis Wijnaertsz
1560-05-29
Cornelis Wijnaertsz
Waarboek-67 A-1560 (belending)Groenesteeg.036
331/14
Cornelis Willemsz de Rijcken {schoenlapper}
/
Cornelis Willemsz
1561-09-25
Cornelis Willemsz
Waarboek-67 A-1560 (borg)Zonneveldstraat.007-018
350/04

/
Cornelis Willemsz glazenierglazenier
1561-10-31
Cornelis Willemsz glazenier
Waarboek-67 A-1560 (borg)Breestraat.084
222/16
Cornelis Willemsz de Milde
/
Cornelis Willemsz in ‘Den Gouden Hoorn’
1560-07-04
Cornelis Willemsz in ‘Den Gouden Hoorn’
Waarboek-67 A-1560 (borg)Hooglandsekerkgracht.005
44/04
Cornelis Willemsz de Milde
/
Cornelis Willemsz in ‘Den Gulden Hoorn’
1560-08-05
Huych Pietersz (met Cornelis Willemsz in ‘Den Gulden Hoorn’ als borg)
Waarboek-67 A-1560 (koper)Stadsvrijdom.006
86/05
Cornelis Willemsz de Milde
/
Cornelis Willemsz in ‘Den Gulden Hoorn’
1560-10-30
Cornelis Willemsz in ‘Den Gulden Hoorn’
Waarboek-67 A-1560 (koper)Pieterskerkchoorsteeg.009
3/05
Cornelis Willemsz Cuyser
/
Cornelis Willemsz Kuyser schrijnwerkerschrijnwerker
1560-06-07
Cornelis Willemsz Kuyser schrijnwerker
Waarboek-67 A-1560 (voogd)Langebrug.113.06
166/05
Cornelis Willemsz {leidekker}
/
Cornelis Willemsz leidekkerleidekker
1561-02-10
Arent Jansz apotheker en mr. Oth Hack van Oppijnen en Cornelis Willemsz leidekker als voogden van Dirck Jan en Gerrit onmondige weeskinderen van Jan Dircksz wijnverlater en Aegte Gerritsdr
Waarboek-67 A-1560 (borg)NieuweRijn.077-078
259/07

/
Cornelis Willemsz schipperschipper
1561-06-21
bijgestaan door Gijsbrecht van der Voort en met Hendrick Florisz van Wassenaer en Cornelis Willemsz schipper als borgen
Waarboek-67 A-1560 (koper)Groenesteeg.036
298/04
Cornelis Willemsz de Rijcken {schoenlapper}
/
Cornelis Willemsz schoenlapperschoenlapper
1561-08-07
Cornelis Willemsz schoenlapper
Waarboek-67 A-1560 (koper)Nieuwstraat.029-031
342/04
Cornelis Woutersz van Santen
/
Cornelis Woutersz van Santen goudsmidgoudsmid
1561-10-24
Cornelis Woutersz van Santen goudsmid
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)Donkersteeg.011
195/03
Cornelis Woutersz van Santen
/
Cornelis Wouterszoon van Zanten goutsmitgoutsmit
1561-03-16
Cornelis Woutersz van Zanten goudsmid (met Foy van Zijl priester Filips van Noorde en Adriaen Pietersz van der Heyden als borgen)
Waarboek-67 A-1560 (belending)Doezastraat.001.03
59/05
Cornelis Ewoutsz {linnenwever}
/
Cornelis Yeuwoutsz lindeweverlindewever
1560-08-31
Cornelis Yeuwoutsz lindewever
Waarboek-67 A-1560 (koper)
240/53

/
Cors Corsz steenplaatsersteenplaatser
1561-05-24
Cors Corsz steenplaatser
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)Groenesteeg.042-046
32/03
Cors Dircksz {voller, korfmaker}
/
Cors Dircksz vollervoller
1560-07-24
Cors Dircksz voller (met Coen Dircksz timmerman als borg)
Waarboek-67 A-1560 (belending)Groenesteeg.048
32/08
Cors Dircksz {voller, korfmaker}
/
Cors Dircxz voors
1560-07-24
Cors Dircxz voors
Waarboek-67 A-1560 (belending)OudeRijn.043
44/08
Cors Michielsz van Leeuwen
/
Cors Michiels
1560-08-05
Cors Michielss.s huys ende erve
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)Haarlemmerstraat.058
143/03
Cunera Dircksdr Duyst
/
Cunera Dircksdr weduwe van Ysnout Jansz brouwer
1561-01-27
Cunera Dircksdr weduwe van Ysnout Jansz brouwer (bijgestaan door Pieter Adriaensz Storm)
Waarboek-67 A-1560 (belending)Groenesteeg.005.1
368/06

/
d'erffgenaemen van wijlen mr Cornelis Pietersz
1561-12-01
d'erffgenaemen van wijlen mr. Cornelis Pietersz
Waarboek-67 A-1560 (overledene)Groenesteeg.005.1
368/07
Cornelis Pietersz {chirurgijn}
/
d'erffgenaemen van wijlen mr Cornelis Pietersz
1561-12-01
d'erffgenaemen van wijlen mr. Cornelis Pietersz
Waarboek-67 A-1560 (belending)Middelweg.040.1
138/09

/
d'erffgenamen van Haesgen Aelwijnsdr
1561-01-22
d'erffgenamen van Haesgen Aelwijnsdr
Waarboek-67 A-1560 (overledene)Middelweg.040.1
138/10

/
d'erffgenamen van Haesgen Aelwijnsdr
1561-01-22
d'erffgenamen van Haesgen Aelwijnsdr
Waarboek-67 A-1560 (belending)LangeMare.073
19/07

/
d'erffgenamen van Jan Claesz Verbel
1560-07-11
d'erffgenamen van Jan Claesz Verbel
Waarboek-67 A-1560 (overledene)LangeMare.073
19/08
Jan Claesz van der Bel
/
d'erffgenamen van Jan Claesz Verbel
1560-07-11
d'erffgenamen van Jan Claesz Verbel
Waarboek-67 A-1560 (belending)Molensteeg.025
56/07

/
d'erffgenamen van Pieter Boeytgen
1560-08-17
d'erffgenamen van Pieter Boeytgens schuyer ende erve
Waarboek-67 A-1560 (overledene)Molensteeg.025
56/08
Pieter Boeytgen
/
d'erffgenamen van Pieter Boeytgen
1560-08-17
d'erffgenamen van Pieter Boeytgens schuyer ende erve
Waarboek-67 A-1560 (belending)Langebrug.047
22/06

/
d'erffgenamen van wijlen Margriete van Treslongne Jacob van Noorden wedue
1560-07-13
d'erffgenamen van wijlen Margriete van Treslongne Jacob van Noorden wedue
Waarboek-67 A-1560 (belending)Groenesteeg.005.1
150/05

/
d'erffgenamen van wijlen mr. Cornelis Pietersz
1561-01-23
d'erffgenamen van wijlen mr. Cornelis Pietersz
Waarboek-67 A-1560 (overledene)Groenesteeg.005.1
150/06

/
d'erffgenamen van wijlen mr. Cornelis Pietersz
1561-01-23
d'erffgenamen van wijlen mr. Cornelis Pietersz
Waarboek-67 A-1560 (belending)Hooigracht.019
104/09

/
d'erffgenamen van wijlen Quyrijn Allertsz
1560-08-30
d'erffgenamen van wijlen Quyrijn Allertsz
Waarboek-67 A-1560 (overledene)Hooigracht.019
104/10
Quirijn Allertsz van der Aer
/
d'erffgenamen van wijlen Quyrijn Allertsz
1560-08-30
d'erffgenamen van wijlen Quyrijn Allertsz
Waarboek-67 A-1560 (belending)Middelweg.008
355/07

/
d'erfgenamen van Katherine Govertsdr
1561-11-13
d'erfgenamen van Katherine Govertsdr
Waarboek-67 A-1560 (overledene)Middelweg.008
355/08

/
d'erfgenamen van Katherine Govertsdr
1561-11-13
d'erfgenamen van Katherine Govertsdr
Waarboek-67 A-1560 (belending)Kaiserstraat.011
346/07
Marytgen Jansdr {vrouw van Pieter Willemsz}
/
d'erfgenamen van Pieter Willemszoon wolleweverwollewever
1561-10-29
d'erfgenamen van Pieter Willemszoon wollewever
Waarboek-67 A-1560 (overledene)Kaiserstraat.011
346/08
Pieter Willemsz {wolwever}
/
d'erfgenamen van Pieter Willemszoon wolleweverwollewever
1561-10-29
d'erfgenamen van Pieter Willemszoon wollewever
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)Burgsteeg.010
177/05
Dammas Vincentenz {Burgsteeg}
/
Dammas (minderjarig)
1561-02-17
Dammas (minderjarig)
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)Clarensteeg.002
357/03
Dammas Dircksz {rietdekker}
/
Dammas Dircksz rietdekkerrietdekker
1561-11-18
Dammas Dircksz rietdekker (met Claes Jacobsz in ‘Den Helm’ als borg)
Waarboek-67 A-1560 (koper)Lobbesteeg.000.3
361/04
Dammas Dircksz {rietdekker}
/
Dammas Dircksz rietdekkerrietdekker
1561-11-24
Dammas Dircksz rietdekker
Waarboek-67 A-1560 (belending)Bouwelouwensteeg.007-009
7/07
Dammas Dircksz {rietdekker}
/
Dammas Dircxz rietdeckerrietdecker
1560-06-21
Dammas Dircxz rietdecker
Waarboek-67 A-1560 (belending)Lombardsteeg.003-005
201/09
Dammas Dircksz {rietdekker}
/
Dammas Dircxz rietdecker met zijn camertgensrietdecker
1561-03-20
Dammas Dircxz rietdecker met zijn camertgens
Waarboek-67 A-1560 (koper)Haarlemmerstraat.094
117/06
Dammas Jansz {bierdrager}
/
Dammas Jansz bierdragerbierdrager
1560-12-23
Dammas Jansz bierdrager
Waarboek-67 A-1560 (koper)Haarlemmerstraat.094
131/04
Dammas Jansz {bierdrager}
/
Dammas Jansz bierdragerbierdrager
1560-12-23
Dammas Jansz bierdrager
Waarboek-67 A-1560 (koper)Kaiserstraat.026-030
181/53

/
Dammas Jansz boomgaardmanboomgaardman
1561-03-01
Dammas Jansz boomgaardman
Waarboek-67 A-1560 (belending)Rapenburg.127
199/10
Daniël Cornelisz {koopman}
/
Daniel Cornelisz comancoman
1561-03-19
Daniel Cornelisz coman
Waarboek-67 A-1560 (belending)Rapenburg.127
206/06
Daniël Cornelisz {koopman}
/
Daniel Cornelisz comankoopman
1561-03-27
Daniel Cornelisz coman
Waarboek-67 A-1560 (belending)Nieuwsteeg.043.2
220/06
Daniël Florisz {schoenmaker}
/
Daniel Florysz scoemaickerscoemaicker
1561-04-23
Daniel Florysz scoemaicker
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)Vrouwensteeg.009.1
229/03
Daniël IJsbrantsz {schoenmaker}
/
Daniel IJsbrantsz schoenmakerschoenmaker
1561-05-09
Daniel IJsbrantsz schoenmaker
Waarboek-67 A-1560 (koper)Aalmarkt.015-016
10/09
Daniël Jacobsz van Leeuwen
/
Daniel Jacobsz scheepmakerscheepmaker
1560-06-26
twee nagelaten weeskinderen (Alijdt en Joostgen) van Adriaan Jacobsz scheepmaker en Alijdt Cornelisdr
Waarboek-67 A-1560 (koper)Aalmarkt.015-016
21/09
Daniël Jacobsz van Leeuwen
/
Daniel Jacobsz scheepmakerscheepmaker
1560-06-27
twee nagelaten weeskinderen (Alijdt en Joostgen) van Adriaan Jacobsz scheepmaker en Alijdt Cornelisdr
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)Apothekersdijk.026.4
265/03
Daniël Jansz Propheet {koopman}
/
Daniel Jansz koopmankoopman
1561-07-10
Daniel Jansz koopman (met zijn broers Claes en Pieter als borgen)
Waarboek-67 A-1560 (koper)Rapenburg.036
123/08
Daniël Willemsz van Rijn
/
Daniel Willemsz
1560-12-30
Daniel Willemsz eertijds woonachtig op het huis ’t Chijs
Waarboek-67 A-1560 (voogd)Korevaarstraat.030.1
62/07
David Egbertsz {voorspraak}
/
David Egbertsz
1560-09-02
Maarten Maartensz eertijds voller als vader en enige erfgenaam van Alijdt Maartensdr zijn dochter en Aagte Florisdr weduwe van Frans Jacobsz voller (bijgestaan door David Egbertsz)
Waarboek-67 A-1560 (borg)LangeMare.070
119/06

/
David Egbertsz
1560-12-24
mede-erfgenamen van Simon Florisz Tol en als vertegenwoordigers van alle andere erfgenamen (met David Egbertsz als borg)
Waarboek-67 A-1560 (voogd)Mandemakersteeg.006
227/04
David Egbertsz {voorspraak}
/
David Egbertsz
1561-05-07
Aefgen Harckendr appelkoopster (bijgestaan door David Egbertsz)
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)
241/03

/
David Egbertsz
1561-05-24
David Egbertsz
Waarboek-67 A-1560 (voogd)Kloksteeg.021.4
318/04
David Egbertsz {voorspraak}
/
David Egbertsz
1561-09-04
heer Aelbrecht Hendricksz priester (bijgestaan door David Egbertsz) en Maerten Havicksz drapenier (met Allart Jacobsz schilder als borg)
Waarboek-67 A-1560 (voogd)Hogewoerd.093-095
347/05
David Egbertsz {voorspraak}
/
David Egbertsz
1561-10-30
Dirckgen weduwe van Pieter Fransz bouwman (bijgestaan door David Egbertsz)
Waarboek-67 A-1560 (voogd)Haarlemmerstraat.253
349/05
David Egbertsz {voorspraak}
/
David Egbertsz
1561-10-30
David Egbertsz
Waarboek-67 A-1560 (voogd)JanVossensteeg.037
94/04
David Egbertsz {voorspraak}
/
David Egbertsz voorspraakvoorspraak
1560-11-08
Belie Gijsbrechtsdr (bijgestaan door David Egbertsz voorspraak)
Waarboek-67 A-1560 (curator)Rapenburg.009
116/03
David Egbertsz {voorspraak}
/
David Egbertsz voorspraakvoorspraak
1560-12-20
David Egbertsz voorspraak
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)StilleRijn.012-013
204/03
David Egbertsz {voorspraak}
/
David Egbertsz voorspraakvoorspraak
1561-03-26
David Egbertsz voorspraak (met Marcus Marcusz scheepmaker als borg)
Waarboek-67 A-1560 (koper)Ketelboetersteeg.008
320/04
David Egbertsz {voorspraak}
/
David Egbertsz voorspraakvoorspraak
1561-09-16
David Egbertsz voorspraak
Waarboek-67 A-1560 (voogd)Nieuwsteeg.008
49/04
David Egbertsz {voorspraak}
/
Davidt Egbertsz voorspraeckevoorspraecke
1560-08-09
heer Arent Willemsz Thou priester (bijgestaan door David Egbertsz voorspraak)
Waarboek-67 A-1560 (belending)5eBinnenvestgracht.008
346/18

/
de Cellebroeders erve
1561-10-29
de Cellebroeders erve
Waarboek-67 A-1560 (belending)Kaiserstraat.015
339/08

/
de Cellebroeders huysinge
1561-10-21
de Cellebroeders huysinge
Waarboek-67 A-1560 (belending)Breestraat.075-077
314/05

/
de erfgenamen van mr Heynrick de barbier
1561-08-30
de erfgenamen van mr Heynrick de barbier
Waarboek-67 A-1560 (overledene)Breestraat.075-077
314/06
Hendrick Hendricksz {chirurgijn}
/
de erfgenamen van mr Heynrick de barbierbarbier
1561-08-30
de erfgenamen van mr Heynrick de barbier
Waarboek-67 A-1560 (belending)Pieterskerkhof.004.3
67/06

/
de Falie Baghijnen
1560-08-30
de Falie Baghijnen
Waarboek-67 A-1560 (belending)Haarlemmerstraat.052
120/06

/
de Huissitten van Onder Liever Vrouwenparochie
1560-12-13
de Huissitten van Onder Liever Vrouwenparochie
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)Nieuwstraat.053.2
130/04

/
de kinderen en erfgenamen van Nanning Jansz schilder
1560-12-09
Maarten Huygensz drapenier als gemachtigde van de kinderen en erfgenamen van Nanning Jansz schilder (procuratie verleden voor notaris Pieter Adriaensz Storm op 1 februari 1559)
Waarboek-67 A-1560 (overledene)Breestraat.036
237/14
Job Jansz {snijder}
/
de kinderen ende erffgen v wijlen Job Jansz snijdersnijder
1561-05-10
de kinderen ende erffgenamen van wijlen Job Jansz snijder ende Katherine zijn huysvrouwe
Waarboek-67 A-1560 (belending)Breestraat.036
237/13

/
de kinderen ende erffgen v wijlen Job Jansz snijder ende Katherine zijn huysvrouwe
1561-05-10
de kinderen ende erffgenamen van wijlen Job Jansz snijder ende Katherine zijn huysvrouwe
Waarboek-67 A-1560 (belending)Korevaarstraat.030.2
62/10

/
de kinderen ende erffgenamen van Jan Eeuwoutsz voller
1560-09-02
de kinderen ende erffgenamen van Jan Eeuwoutsz voller
Waarboek-67 A-1560 (overledene)Korevaarstraat.030.2
62/11

/
de kinderen ende erffgenamen van Jan Eeuwoutsz voller
1560-09-02
de kinderen ende erffgenamen van Jan Eeuwoutsz voller
Waarboek-67 A-1560 (overledene)Botermarkt.007
77/08
Jacob Claesz van Swieten
/
de kinderen ende erffgenamen van wijlen Jacob Claesz houtcoper ende Alijdt Henricxdr zijne huysvrouwehoutcoper
1560-10-08
de kinderen ende erffgenamen van wijlen Jacob Claesz houtcoper ende Alijdt Henricxdr zijne huysvrouwe
Waarboek-67 A-1560 (belending)Botermarkt.007
77/07

/
de kinderen ende erffgenamen van wijlen Jacob Claesz houtcoper ende Alijdt Henricxdr zijne huysvrouwe
1560-10-08
de kinderen ende erffgenamen van wijlen Jacob Claesz houtcoper ende Alijdt Henricxdr zijne huysvrouwe
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)Nieuwstraat.036
136/08

/
de kinderen van Gerrit Jansz de Wijs en Hadewij Arentsdr
1560-12-13
de kinderen van Gerrit Jansz de Wijs en Hadewij Arentsdr
Waarboek-67 A-1560 (belending)Middelweg.010-012
355/09

/
de kinderen van Jan Symonsz scoemaicker
1561-11-13
de kinderen van Jan Symonsz, scoemaicker in de Kerstege met een huys ende erve hemluyden ange-erft van wijlen Anna Govertsdr
Waarboek-67 A-1560 (overledene)Middelweg.010-012
355/10

/
de kinderen van Jan Symonsz scoemaickerscoemaicker
1561-11-13
de kinderen van Jan Symonsz, scoemaicker in de Kerstege met een huys ende erve hemluyden ange-erft van wijlen Anna Govertsdr
Waarboek-67 A-1560 (belending)Langebrug.113.10
179/06

/
de kinderen wijlen Beatris Pouwelsdochter Cornelis Meeszs weduwe
1561-02-19
de kinderen ende erfgenamen van wijlen Beatris Pouwelsdochter Cornelis Meeszs weduwe
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)Haarlemmerstraat.050.1
385/03

/
de toezienders van het St Stevensklooster binnen Leiden (= hofje!)
1561-10-04
de toezienders van het St. Stevensklooster binnen Leiden (= hofje!)
Waarboek-67 A-1560 (overledene)Rapenburg.014
304/08
Jan Verus
/
de wedue van wijlen mr Jan Herns, in zijn leven rectoerrectoer
1561-08-14
de wedue van wijlen mr Jan Herns, in zijn leven rectoer
Waarboek-67 A-1560 (belending)Koenesteeg.000.11
35/07
Marytgen Pietersdr {vrouw van Wijnaert Jansz}
/
de wedue van Wijnaert Jansz drapier
1560-07-30
de wedue van Wijnaert Jansz drapier
Waarboek-67 A-1560 (overledene)Koenesteeg.000.11
35/08
Wijnaert Jansz {drapier}
/
de wedue van Wijnaert Jansz drapierdrapier
1560-07-30
de wedue van Wijnaert Jansz drapier
Waarboek-67 A-1560 (belending)Hooigracht.051-053
91/08
Marie Gerritsdr {vrouw van Werbout Allertsz}
/
de weduwe van Wermbout Allertsz
1560-11-04
de weduwe van Wermbout Allertsz.s erve
Waarboek-67 A-1560 (overledene)Hooigracht.051-053
91/09
Werbout Allertsz {witmaker}
/
de weduwe van Wermbout Allertsz
1560-11-04
de weduwe van Wermbout Allertsz.s erve
Waarboek-67 A-1560 (belending)NieuweRijn.077-078
231/11
IJsbrant Willemsz {scheepmaker}
/
de weduwe van Ysbrant Willemsz sceepmakersceepmaker
1561-05-09
de weduwe van Ysbrant Willemsz sceepmaker
Waarboek-67 A-1560 (belending)Breestraat.023-025
272/13

/
den Huyssitten van Sinte Pietersparochye erve
1561-07-16
den Huyssitten van Sinte Pietersparochye erve
Waarboek-67 A-1560 (belending)Hooigracht.016-018
118/09
Jan Willemsz {bierdrager}
/
dezelve Jan Willemsz beneden met zijn schuyere
1560-12-24
dezelve Jan Willemsz beneden met zijn schuyere
Waarboek-67 A-1560 (belending)Groenesteeg.016
186/07
Quirijn Pietersz {verwer}
/
dezelve Quyrijn Pietersz
1561-03-06
dezelve Quyrijn Pietersz
Waarboek-67 A-1560 (belending)Molensteeg.017
176/08

/
die armen Huissitten van Onser Liever Vrouwenprochie
1561-02-19
zeeckere cameren mit hoeren erve toebehoerende die armen Huissitten van Onser Liever Vrouwenprochie
Waarboek-67 A-1560 (belending)Kaiserstraat.015
139/18

/
die Cellebroederen
1561-01-23
die Cellebroederen
Waarboek-67 A-1560 (belending)LangeMare.048.1
4/07
Jacob IJsbrantsz {schoenmaker}
/
die erffgenamen van Ysbrant Dircxz schoemaicker
1560-06-10
die erffgenamen van Ysbrant Dircxz schoemaicker
Waarboek-67 A-1560 (overledene)LangeMare.048.1
4/08
IJsbrant Dircksz {schoenmaker}
/
die erffgenamen van Ysbrant Dircxz schoemaickerschoemaicker
1560-06-10
die erffgenamen van Ysbrant Dircxz schoemaicker
Waarboek-67 A-1560 (belending)Vliet.026.1
56/05

/
die Huyssitten voors
1560-08-17
die Huyssitten voors. zelver
Waarboek-67 A-1560 (belending)Breestraat.143
87/08

/
die kinderen ende erffgenamen van wijlen Jacob Claesz houtcoper
1560-10-31
die kinderen ende erffgenamen van wijlen Jacob Claesz houtcoper ende van Alijdt Heynricxdr zijn huysvrouwe beyde zaliger gedachten
Waarboek-67 A-1560 (belending)Molensteeg.019
176/06
Marytgen Pietersdr {vrouw van Wijnaert Jansz}
/
die wedue ende erffgenamen van wijlen Wijnaert Jansz campslager
1561-02-19
die wedue ende erffgenamen van wijlen Wijnaert Jansz campslager
Waarboek-67 A-1560 (overledene)Molensteeg.019
176/07
Wijnaert Jansz {drapier}
/
die wedue ende erffgenamen van wijlen Wijnaert Jansz campslager
1561-02-19
die wedue ende erffgenamen van wijlen Wijnaert Jansz campslager
Waarboek-67 A-1560 (belending)Kloksteeg.002.1
305/08
Aechte Pietersdr {Ghijs}
/
die wedue van comen Cornelis Dircxz Ghijs
1561-08-14
die wedue van comen Cornelis Dircxz Ghijs
Waarboek-67 A-1560 (overledene)Kloksteeg.002.1
305/09
Cornelis Dircksz Ghijs
/
die wedue van comen Cornelis Dircxz Ghijscomen
1561-08-14
die wedue van comen Cornelis Dircxz Ghijs
Waarboek-67 A-1560 (overledene)5eBinnenvestgracht.000.06
90/08
Lenaert Harmensz {5eBinnenvestgracht}
/
die wedue van Lenaert Harmansz
1560-11-04
Aeltgen, die wedue van Lenaert Harmansz met Meynsgen, haer zuster
Waarboek-67 A-1560 (belending)Rapenburg.113
218/07
Marytgen {vrouw van Pieter Luitenz, Pieter Wesselsz}
/
die wedue van Pieter Luytenz
1561-04-21
die wedue van Pieter Luytenz
Waarboek-67 A-1560 (overledene)Rapenburg.113
218/08
Pieter Luitenz {wolwever}
/
die wedue van Pieter Luytenz
1561-04-21
die wedue van Pieter Luytenz
Waarboek-67 A-1560 (belending)Kaiserstraat.009
311/07

/
die Zevengetijden van Sinte Pieterskercke schuyere
1561-08-27
die Zevengetijden van Sinte Pieterskercke schuyere
Waarboek-67 A-1560 (belending)Hooglandsekerkchoorsteeg.011-013
257/09
Diewertgen Cornelisdr {kramer}
/
Dieuwer Cornelisdochter Quyrijn Thoniss wedue
1561-06-19
Dieuwer Cornelisdochter Quyrijn Thoniss wedue
Waarboek-67 A-1560 (belending)Hooglandsekerkchoorsteeg.011-013
340/07
Diewertgen Cornelisdr {kramer}
/
Dieuwertgen Cornelisdr, Quyeren Anthonisz weduen cameren ende hoeren erven
1561-10-21
Dieuwertgen Cornelisdr, Quyeren Anthonisz weduen cameren ende hoeren erven
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)StilleRijn.001
256/10
Diewertgen Pietersdr {Vrouwensteeg}
/
Dieuwertgen, onmondige weeskinderen van Grietgen Fransdr en Pieter Simonsz, bakker
1562-03-09
Dieuwertgen, onmondige weeskinderen van Grietgen Fransdr en Pieter Simonsz, bakker
Waarboek-67 A-1560 (belending)Hooglandsekerkchoorsteeg.011-013
213/07
Diewertgen Cornelisdr {kramer}
/
Diewertgen Quyering Anthoniszoon wedue
1561-04-12
Diewertgen Quyering Anthoniszoon wedue
Waarboek-67 A-1560 (koper)LangeMare.078
252/07
Dignum Dircksdr {spinster}
/
Dignum Dircksdr
1561-06-10
Dignum Dircksdr
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)Uiterstegracht.084
128/05
Dignum Jansdr {Uiterstegracht}
/
Dignum Jansdr
1560-12-31
en Dignum Jansdr (bijgestaan door Gijsbrecht van der Voort en met als borg Gover Ysbrantsz bouwman)
Waarboek-67 A-1560 (belending)Middelstegracht.046.3
390/07
Dionys Hendricksz {linnenwever}
/
Dionies Henricxz lindeweverlindewever
1561-12-30
Dionies Henricxz lindewever
Waarboek-67 A-1560 (borg)Haarlemmerstraat.094
117/05
Dirck Arentsz {chirurgijn}
/
Dirck Aertsz chirurgijn diens vaderchirurgijn
1560-12-23
Catherina Gerritsdr huisvrouw van mr. Cornelis Dircksz chirurgijn als gemachtigde van haar man (met Dirck Aertsz chirurgijn de vader van Cornelis Dircksz als borg)
Waarboek-67 A-1560 (koper)
369/53

/
Dirck Anthonisz boomgaardmanboomgaardman
1561-12-03
Dirck Anthonisz boomgaardman
Waarboek-67 A-1560 (borg)Hooigracht.024.2
340/04
Dirck Anthonisz {zeilmaker}
/
Dirck Anthonisz zeilmaker zijn zoonzeilmaker
1561-10-21
Anthonis Dircksz schoenmaker (met zijn zoon Dirck Anthonisz zeilmaker als borg)
Waarboek-67 A-1560 (borg)Nieuwsteeg.027
192/04

/
Dirck Arentsz barbierbarbier
1561-03-11
Floris Jansz snijder (met Dirck Arentsz barbier als borg)
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)Doezastraat.000.12
210/03
Dirck Arentsz {chirurgijn}
/
Dirck Arentsz chirurgijnchirurgijn
1561-04-11
mr. Dirck Arentsz chirurgijn (met zijn zoon Harman Dircksz schuitvoerder als borg)
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)
282/03

/
Dirck Arentsz chirurgijnchirurgijn
1561-07-24
mr. Dirck Arentsz chirurgijn (met Dirck Jacobsz scheepmaker als borg)
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)Breestraat.131
373/03
Dirck Claesz Gel {glasmaker}
/
Dirck Claasz glazenierglazenier
1561-12-05
Dirck Claasz glazenier
Waarboek-67 A-1560 (overledene)Langebrug.113.12
53/08
Dirck Claes Maertensz {Langebrug}
/
Dirck Claes Maertenszs weduen
moet zijn Langebrug

1560-08-16
Dirck Claes Maertensz.s weduen
Waarboek-67 A-1560 (borg)Vliet.012
262/04
Dirck Claesz Gel {molenaar}
/
Dirck Claesz Gel molenaarmolenaar
1561-07-01
Pieter Gerritsz timmerman (met Dirck Claesz Gel molenaar als borg)
Waarboek-67 A-1560 (borg)Hogewoerd.015
246/04

/
Dirck Claesz schoenmakerschoenmaker
1561-06-06
Jasper Simonsz kammaker (met Dirck Claesz schoenmaker als borg)
Waarboek-67 A-1560 (belending)Haarlemmerstraat.054.2
120/07
Dirck Claesz {schoenmaker}
/
Dirck Claesz scoemaickerscoemaicker
1560-12-13
Dirck Claesz scoemaicker
Waarboek-67 A-1560 (koper)
372/53
Dirck Claesz Tollenaer {metselaar}
/
Dirck Claesz Tollenaer
1561-12-04
Dirck Claesz Tollenaer metselaar
Waarboek-67 A-1560 (belending)Noordeinde.036-038
383/07
Dirck Claesz Tollenaer {metselaar}
/
Dirck Claesz Tollenaer off metselairmetselaar
1561-12-19
Dirck Claesz Tollenaer off metselair
Waarboek-67 A-1560 (belending)Middelstegracht.147-149
9/06
Dirck Claesz Roggenbrood
/
Dirck Claesz warmoesmanwarmoesman
1560-06-25
Dirck Claesz warmoesman
Waarboek-67 A-1560 (belending)Middelstegracht.023
23/08
Dirck Claesz Roggenbrood
/
Dirck Claesz warmoesmans camerwarmoesman
1560-07-12
Dirck Claesz warmoesmans camer
Waarboek-67 A-1560 (borg)Koppenhinksteeg.000.06
146/04
Dirck Cornelisz den Dubbelden
/
Dirck Cornelisz den Dubbelden
1561-01-28
Pieter Pietersz Zoutman (met als borg Dirck Cornelisz den Dubbelden)
Waarboek-67 A-1560 (koper)Hooglandsekerkgracht.002-004
165/05
Dirck Cornelisz den Dubbelden
/
Dirck Cornelisz den Dubbelden
1561-02-10
Dirck Cornelisz den Dubbelden metselaar
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)Hooigracht.085
151/03
Dirck Cornelisz den Dubbelden
/
Dirck Cornelisz den Dubbelden metselaarmetselaar
1561-01-31
Dirck Cornelisz den Dubbelden metselaar
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)Hooigracht.085
291/03
Dirck Cornelisz den Dubbelden
/
Dirck Cornelisz den Dubbelden metselaarmetselaar
1561-07-30
Dirck Cornelisz den Dubbelden metselaar (met Reyer Mathijsz stoeldraaier als borg)
Waarboek-67 A-1560 (belending)Hooigracht.085
203/08
Dirck Cornelisz den Dubbelden
/
Dirck Cornelisz den Dubbelden metselaermetselaer
1561-03-24
Dirck Cornelisz den Dubbelden metselaer
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)Steenschuur.022.12
88/03
Dirck Cornelisz den Oosterling {de oude}
/
Dirck Cornelisz den Oosterling en consorten
1560-08-28
Dirck Cornelisz den Oosterling en consorten
Waarboek-67 A-1560 (belending)Steenschuur.020.6
327/06
Dirck Cornelisz den Oosterling {de oude}
/
Dirck Cornelisz den Oosterlynck drapenierderdrapenierder
1561-09-30
Dirck Cornelisz den Oosterlynck drapenierder
Waarboek-67 A-1560 (belending)Hooglandsekerkgracht.046-048
355/12
Dirck Cornelisz Gardijn {lichter}
/
Dirck Cornelisz Gardijn waslichterwaslichter
1561-11-13
Dirck Cornelisz Gardijn waslichter
Waarboek-67 A-1560 (koper)Steenschuur.020.4-5
327/05
Dirck Cornelisz Gardijn {lichter}
/
Dirck Cornelisz Gerdijn
1561-09-30
Dirck Cornelisz Gerdijn
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)Uiterstegracht.054.2
147/04

/
Dirck Dircksz warmoeslieden broerswarmoeslieden
1561-01-27
Jacob Dirkcsz en Dirck Dircksz warmoeslieden broers (elkaars borgen)
Waarboek-67 A-1560 (belending)OudeRijn.158-162
25/06
Dirck Dircksz {warmoezenier-OudeRijn}
/
Dirck Dircxz warmoesmanwarmoesman
1560-07-17
Dirck Dircxz warmoesman
Waarboek-67 A-1560 (overledene)Garenmarkt.014
145/06
Dirck Fransz Gool
/
Dirck Fransz Gool
1561-01-27
Dirck Fransz Gool
Waarboek-67 A-1560 (koper)
18/53

/
Dirck Gerritsz glasmakerglasmaker
1560-07-11
Dirck Gerritsz glasmaker
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)Middelstegracht.029
277/07

/
Dirck Gerritsz wonende te Delft
1561-07-19
Willem Cornelisz wonende te Delft vervangende Dirck Gerritsz eveneens wonende te Delft
Waarboek-67 A-1560 (belending)Uiterstegracht.034
16/06
Dirck Hendricksz Breetvelt {brouwersknecht}
/
Dirck Gerrytsz brouwersknechtbrouwersknecht
1560-07-10
Dirck Gerrytsz brouwersknecht
Waarboek-67 A-1560 (belending)Breestraat.119
197/13
Dirck Gerritsz van Kessel
/
Dirck Gerrytsz van Kessel De Drie Croonen
1561-03-18
Dirck Gerrytsz van Kessel De Drie Croonen
Waarboek-67 A-1560 (belending)Zegersteeg.001-015
45/07

/
Dirck Ghijsbrechtsz
1560-08-06
Dirck Ghijsbrechtsz
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)
47/03

/
Dirck Gijsbrechtsz vollervoller
1560-08-07
Dirck Gijsbrechtsz eertijds voller (met Steven Dircksz droogscheerder als borg)
Waarboek-67 A-1560 (belending)Langebrug.113.07
166/13
Dirck Hendricksz {Langebrug}
/
Dirck Heynricxz van Alphen
1561-02-10
Dirck Heynricxz van Alphen
Waarboek-67 A-1560 (belending)JanVossensteeg.035
209/11
Dirck Hoflant
/
Dirck Hofman
1561-04-09
Dirck Hofman
Waarboek-67 A-1560 (borg)Breestraat.141
87/06
Dirck Jacobsz van Uitgeest
/
Dirck Jacobsz haar schoonzoon
1560-10-31
Dirck Jacobsz haar schoonzoon
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)Stadsvrijdom.006
280/03

/
Dirck Jacobsz steenplaatsersteenplaatser
1561-07-12
Dirck Jacobsz steenplaatser
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)NieuweRijn.028
98/03
Dirck Jacobsz in de Rosmolen
/
Dirck Jacobsz timmermantimmerman
1560-11-16
Dirck Jacobsz timmerman
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)LangeMare.098
125/03

/
Dirck Jansz brouwersknechtbrouwersknecht
1560-12-31
Dirck Jansz brouwersknecht (met als borg Harmen Jansz brouwersknecht)
Waarboek-67 A-1560 (koper)Haarlemmerstraat.180-182
201/06
Dirck Jansz {brouwersknecht}
/
Dirck Jansz brouwersknechtbrouwersknecht
1561-03-20
Dirck Jansz brouwersknecht
Waarboek-67 A-1560 (borg)Groenesteeg.014
186/04

/
Dirck Jansz linnenwever zijn broerlinnenwever
1561-03-06
Cornelis Jansz linnenwever (met zijn broer Dirck Jansz linnenwever als borg)
Waarboek-67 A-1560 (borg)Wolsteeg.005
29/04

/
Dirck Jansz snijder zijn broersnijder
1560-07-19
Frans Jansz snijder (met zijn broer Dirck Jansz snijder als borg)
Waarboek-67 A-1560 (belending)Middelstegracht.151
154/09
Dirck Joostenz {perkamentmaker}
/
Dirck Joestenz
1561-01-31
Dirck Joestenz
Waarboek-67 A-1560 (koper)Middelstegracht.151
9/04
Dirck Joostenz {perkamentmaker}
/
Dirck Joostenz perkamentmakerperkamentmaker
1560-06-25
Dirck Joostenz perkamentmaker
Waarboek-67 A-1560 (belending)Uiterstegracht.054.1
147/06
Dirck Joostenz {warmoezenier}
/
Dirck Joostenz warmoesknechtwarmoesknecht
1561-01-27
Dirck Joostenz warmoesknecht
Waarboek-67 A-1560 (voogd)StilleRijn.001
256/08
Dirck Corsz {tinnegieter}
/
Dirck Kerstantsz tingietertingieter
1562-03-09
Gijsbrecht Fransz, organist, Dirck Kerstantsz, tingieter en Ulrick Simonsz voorn. als voogden van Neeltgen en Dieuwertgen, onmondige weeskinderen van Grietgen Fransdr en Pieter Simonsz, bakker haar eerste man, beiden overleden
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)Papengracht.028
211/03
Dirck Corsz {tinnegieter}
/
Dirck Korstantsz tinneghietertingieter
1561-04-12
Dirck Korstantsz tinneghieter
Waarboek-67 A-1560 (borg)NieuweRijn.063
287/04
Dirck Lourisz {priester}
/
Dirck Louwerisz priesterpriester
1561-07-30
Thomas Jansz bakker (met Dirck Louwerisz priester als borg)
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)Langebrug.113.06
166/06
Dirck Jansz Cortenbosch
/
Dirck onmondige weeskinderen
1561-02-10
Dirck Jan en Gerrit onmondige weeskinderen van Jan Dircksz wijnverlater en Aegte Gerritsdr
Waarboek-67 A-1560 (borg)Middelstegracht.147-149
154/06
Dirck Outgaertsz {kammenmaker}
/
Dirck Outgaertsz kammaker
1561-01-31
Russe Claesdr weduwe van Jacob Garbrantsz (bijgestaan door Huych Claesz Gael en met Dirck Outgaertsz kammaker als borg)
Waarboek-67 A-1560 (voogd)Hooigracht.082
40/05
Dirck Pietersz {Vergeyl}
/
Dirck Pietersz haar zoon
1560-08-02
Geertruyt Claesdr weduwe van Pieter Dircksz metselaar (bijgestaan door haar zoon Dirck Pietersz en met Claes Cornelisz Vergeyl als borg)
Waarboek-67 A-1560 (koper)Groenesteeg.004-008
207/07
Dirck Pietersz {linnenwever}
/
Dirck Pietersz linnenweverlinnenwever
1561-03-26
Dirck Pietersz linnenwever
Waarboek-67 A-1560 (koper)Kaiserstraat.032-038
317/05
Dirck Pietersz van Velsen
/
Dirck Pietersz van Velsen
1561-09-02
Dirck Pietersz van Velsen
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)Breestraat.147
219/03
Dirck Pietersz van Velsen
/
Dirck Pietersz van Velsen metselaarmetselaar
1561-04-19
Dirck Pietersz van Velsen metselaar
Waarboek-67 A-1560 (overledene)Hooigracht.052
303/08

/
Dirck Pottens wedue
1561-08-13
Dirck Pottens wedue
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)Uiterstegracht.087-089
332/03

/
Dirck Quyrijnsz linnenweverlinnenwever
1561-10-15
Dirck Quyrijnsz linnenwever (met zijn vader Quyrijn Pietersz wolwever als borg)
Waarboek-67 A-1560 (koper)
68/53

/
Dirck Thonisz warmoesmanwarmoesman
1560-09-09
Dirck Thonisz warmoesman
Waarboek-67 A-1560 (belending)Hooigracht.034
302/05
Dirck Jacobsz van Montfoort
/
Dirck van Montfoort Jacopsz
1561-08-13
Dirck van Montfoort Jacopsz mit sijn poorte ende gange
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)Breestraat.145
175/03
Dirck Pietersz van Velsen
/
Dirck van Velsen
1561-02-19
Dirck van Velsen
Waarboek-67 A-1560 (belending)Breestraat.147
175/06
Dirck Pietersz van Velsen
/
Dirck van Velsen
1561-02-19
Dirck van Velsen
Waarboek-67 A-1560 (koper)
285/53

/
Dirck Willeboortsz vollervoller
1561-07-23
Dirck Willeboortsz voller
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)Levendaal.035
384/03

/
Dirck Willemsz koopmankoopman
1561-12-22
Dirck Willemsz koopman
Waarboek-67 A-1560 (borg)NieuweRijn.028
98/04
Dirck Willemsz van den Burch
/
Dirck Willemsz olieslagerolieslager
1560-11-16
Dirck Willemszolieslager
Waarboek-67 A-1560 (belending)Breestraat.146
33/06
Dirck Willemsz {snijder}
/
Dirck Willemsz snijdersnijder
1560-07-26
Dirck Willemsz snijder
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)Raamlanden.011
14/03
Dirck Willemsz van Tetrode
/
Dirck Willemsz van Tetroede
1560-07-06
Dirck Willemsz van Tetroede en Boeckel Willemsz van Tetroede broers en erfgenamen van Willem Dircksz van Tetroede
Waarboek-67 A-1560 (belending)LangeMare.063
39/06

/
Dirckgen Cornelisdr gezusteren
1560-08-03
Gerrytgen Cornelisdr ende Dirckgen Cornelisdr gezusteren
Waarboek-67 A-1560 (belending)Breestraat.054-056
281/08
Dirckgen Ulricksdr {van Catwijck}
/
Dirckgen Ulricxdr Pieter Maertensz van Catwijck wedue
1561-07-26
Dirckgen Ulricxdr Pieter Maertensz van Catwijck wedue
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)Hogewoerd.093-095
347/03
Dirckgen Garbrantsdr {vrouw van Pieter Fransz}
/
Dirckgen weduwe van Pieter Fransz bouwman
1561-10-30
Dirckgen weduwe van Pieter Fransz bouwman (bijgestaan door David Egbertsz)
Waarboek-67 A-1560 (koper)
196/53

/
Doe Jorisz vleeshouwervleeshouwer
1561-03-18
Doe Jorisz vleeshouwer
Waarboek-67 A-1560 (voogd)Steenschuur.022.12
88/07
Dominicus Gerritsz Doe
/
Dominicus Gerritsz Doe
1560-08-28
Dominicus Gerritsz Doe
Waarboek-67 A-1560 (belending)Middelstegracht.001.3
259/13

/
Duvelshoorn
1561-06-21
Duvelshoorn
Waarboek-67 A-1560 (belending)Rapenburg.007
116/09

/
d’erffgenaemen van wijlen Jacob Huygenz brouwerbrouwer
1560-12-20
d’erffgenaemen van wijlen Jacob Huygenz brouwer
Waarboek-67 A-1560 (overledene)Rapenburg.007
116/10
Jacob Huigenz {brouwer}
/
d’erffgenaemen van wijlen Jacob Huygenz brouwerbrouwer
1560-12-20
d’erffgenaemen van wijlen Jacob Huygenz brouwer
Waarboek-67 A-1560 (belending)Vrouwenkerkkoorstraat.013
276/08

/
een kamer van Onser Liever Vrouwenkercke
1561-07-19
een kamer mit hoeren erve toebehorende Onser Liever Vrouwenkercke
Waarboek-67 A-1560 (belending)Sionsteeg.000.4
120/08

/
een schuyer toebehoerende 't convent van Sinte Michiel
1560-12-13
een schuyer toebehoerende 't convent van Sinte Michiel
Waarboek-67 A-1560 (koper)SintJacobsgracht.000.11
99/04
Ewout Arent Gerritsz van Dam
/
Eeuwout Aerntsz zijn zoon
1560-11-21
Eeuwout Aerntsz zijn zoon
Waarboek-67 A-1560 (overledene)Langebrug.113.06
166/10
Aechte Gerritsdr {Cortenbosch}
/
en Aegte Gerritsdr
1561-02-10
Dirck Jan en Gerrit onmondige weeskinderen van Jan Dircksz wijnverlater en Aegte Gerritsdr
Waarboek-67 A-1560 (overledene)Middelweg.040.1
216/09
Neeltgen Jansdr {vrouw van Jan Pietersz}
/
en Neeltgen Jansdr
1561-04-14
de twee onmondige weeskinderen (Jan Jansz en Cornelie Jansdr) van Jan Pieter Simonsz en Neeltgen Jansdr
Waarboek-67 A-1560 (overledene)Burgsteeg.010
177/14
Neeltgen Willemsdr {vrouw van Vincent Dammasz}
/
en Neeltgen Willemsdr
1561-02-17
mr. Floris van Tol en Willem Jan Reyersz als voogden van Pieter en Jan, onmondige weeskinderen van Vincent Dammasz, snijder en Neeltgen Willemsdr (met Engel Hendricksz, schuitvoerder als borg)
Waarboek-67 A-1560 (overledene)Breestraat.038
237/11
Niesgen Ulricksdr
/
en Niesgen Ulricksdr
1561-05-10
Annetgen Simonsdr onmondige dochter van Simon Claasz smid en Niesgen Ulricksdr
Waarboek-67 A-1560 (overledene)StilleRijn.001
256/12
Pieter Symonsz {bakker}
/
en Pieter Simonsz, bakkerbakker
1562-03-09
en Pieter Simonsz, bakker
Waarboek-67 A-1560 (belending)Steenschuur.023.09
5/06
Cornelia Dircksdr {Steenschuur}
/
ende Cornelia Dircxdochter zijn zuster
1560-06-14
ende Cornelia Dircxdochter zijn zuster
Waarboek-67 A-1560 (overledene)Breestraat.036
237/15
Catrijn {vrouw van Job Jansz}
/
ende Katherine zijn huysvrouwe zg
1561-05-10
de kinderen ende erffgenamen van wijlen Job Jansz snijder ende Katherine zijn huysvrouwe
Waarboek-67 A-1560 (overledene)Breestraat.143
87/10
Alijd Hendricksdr {van Swieten}
/
ende van Alijdt Heynricxdr zijn huysvrouwe beyde zaliger gedachten
1560-10-31
die kinderen ende erffgenamen van wijlen Jacob Claesz houtcoper ende van Alijdt Heynricxdr zijn huysvrouwe beyde zaliger gedachten
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)Hogewoerd.042
178/03
Engel Hendricksz {schuitenvoerder, boomgaardenier}
/
Engel Hendricksz schuitvoerderschuitvoerder
1561-02-14
Engel Hendricksz schuitvoerder (met zijn vader Hendrick Engelsz drapenier als borg)
Waarboek-67 A-1560 (borg)Burgsteeg.010
177/15
Engel Hendricksz {schuitenvoerder, boomgaardenier}
/
Engel Hendricksz schuitvoerderschuitenvoerder
1561-02-17
mr. Floris van Tol en Willem Jan Reyersz als voogden van Pieter en Jan, onmondige weeskinderen van Vincent Dammasz, snijder en Neeltgen Willemsdr (met Engel Hendricksz, schuitvoerder als borg)
Waarboek-67 A-1560 (koper)Hogewoerd.050
191/05
Engel Hendricksz {schuitenvoerder, boomgaardenier}
/
Engel Hendricksz schuitvoerderschuitvoerder
1561-03-10
Engel Hendricksz schuitvoerder
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)Hogewoerd.050
191/03
Engelbrecht Joostenz {bakker}
/
Engelbrecht Joostenz bakkerbakker
1561-03-10
Engelbrecht Joostenz bakker (met Joost Pietersz brouwer als borg)
Waarboek-67 A-1560 (overledene)Korevaarstraat.030.1
62/04

/
enige erfgenaam van Alijdt Maartensdr
1560-09-02
Maarten Maartensz eertijds voller als vader en enige erfgenaam van Alijdt Maartensdr zijn dochter en Aagte Florisdr weduwe van Frans Jacobsz voller (bijgestaan door David Egbertsz)
Waarboek-67 A-1560 (belending)Hooigracht.087
50/10

/
erffgenamen van Jan Cornelisz Cock brouwer
1560-08-09
wedue van Claes Cornelisz Cock met de wedue en erffgenamen van Jan Cornelisz Cock brouwer
Waarboek-67 A-1560 (overledene)Hooigracht.087
50/11
Jan Cornelisz Cock {brouwer}
/
erffgenamen van Jan Cornelisz Cock brouwerbrouwer
1560-08-09
wedue van Claes Cornelisz Cock met de wedue en erffgenamen van Jan Cornelisz Cock brouwer
Waarboek-67 A-1560 (belending)Nieuwsteeg.006
49/08
Dirck Jacobsz van Reigersberg
/
erffgenamen van wijlen Jacob Cornelisz Gorter
1560-08-09
erffgenamen van wijlen Jacob Cornelisz Gorter
Waarboek-67 A-1560 (overledene)Nieuwsteeg.006
49/09
Jacob Cornelisz Gorter
/
erffgenamen van wijlen Jacob Cornelisz Gorter
1560-08-09
erffgenamen van wijlen Jacob Cornelisz Gorter
Waarboek-67 A-1560 (belending)Hooglandsekerkgracht.042-044
355/13
Geertruid van Berendrecht VI
/
erffgenamen van wijlen mr. Willem Symonsz van Oy
1561-11-13
d'erffgenamen van wijlen mr. Willem Symonsz van Oy huysen ende erven
Waarboek-67 A-1560 (overledene)Hooglandsekerkgracht.042-044
355/14
Willem Symonsz van Oyen
/
erffgenamen van wijlen mr. Willem Symonsz van Oy
1561-11-13
d'erffgenamen van wijlen mr. Willem Symonsz van Oy huysen ende erven
Waarboek-67 A-1560 (belending)NieuweRijn.007-008
6/08
Pieter Willeboortsz {droogscheerder}
/
erffgenamen van wijlen Willeboort Pietersz droochscheerierdroochscheerier
1560-06-18
erffgenamen van wijlen Willeboort Pietersz droochscheerier
Waarboek-67 A-1560 (overledene)NieuweRijn.007-008
6/09
Willeboort Pietersz {droogscheerder}
/
erffgenamen van wijlen Willeboort Pietersz droochscheerierdroochscheerier
1560-06-18
erffgenamen van wijlen Willeboort Pietersz droochscheerier
Waarboek-67 A-1560 (overledene)Middelweg.019.1a
144/05
Jan Pietersz van Delft
/
erfgename van haar vader Jan Pietersz van Delft
1561-01-27
erfgename van haar vader Jan Pietersz van Delft
Waarboek-67 A-1560 (overledene)Rapenburg.036
123/06
Aechte Splintersdr {Swanenburg}
/
erfgenamen van Aagte Splintersdr weduwe van Isaack Claesz
1560-12-30
erfgenamen van Aagte Splintersdr weduwe van Isaack Claesz
Waarboek-67 A-1560 (overledene)Middelstegracht.001.1
274/06
Gerrit Pietersz {timmerman-Middelstegracht}
/
erfgenamen van Gerrit Pietersz timmermantimmerman
1561-07-17
Adriaen Gerritsz schrijnwerker en Philips Jansz van Zonnevelt als man van Alijdt Gerritsdr erfgenamen van Gerrit Pietersz timmerman
Waarboek-67 A-1560 (koper)Pieterskerkgracht.000.1
363/05

/
erfgenamen van Heer Claesz zg kuiper
1561-11-26
erfgenamen van Heer Claesz z.g. kuiper
Waarboek-67 A-1560 (overledene)LangeMare.055
271/20
Jacob Jacobsz {wolwever}
/
erfgenamen van Jacob Jacobsz wolweverwolwever
1561-07-17
allen erfgenamen van Jacob Jacobsz wolwever en Wijnen Willemsdr (met Andries Hendricksz, wolwever als borg)
Waarboek-67 A-1560 (overledene)Hogewoerd.111
308/11

/
erfgenamen van Jan Cornelisz
1561-08-21
Oth Cornelisz, goudsmid, Gerrit Cornelisz, kolfmaker, Claes Cornelisz, schuitvoerder en Machteld Cornelisdr (bijgestaan door Cornelis Jansz, timmerman), allen erfgenamen van Jan Cornelisz (met Jan en Gerrit Ottenz als borgen)
Waarboek-67 A-1560 (overledene)Nieuwstraat.053.2
130/05

/
erfgenamen van Nanning Jansz schilderschilder
1560-12-09
Maarten Huygensz drapenier als gemachtigde van de kinderen en erfgenamen van Nanning Jansz schilder (procuratie verleden voor notaris Pieter Adriaensz Storm op 1 februari 1559)
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)SintJacobsgracht.000.12
69/04
Claes Garbrantsz {Jacobsgracht}
/
erfgenamen van oude Claes Garbrantsz
1560-09-09
zie akte
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)SintJacobsgracht.000.12
79/04
Claes Garbrantsz {Jacobsgracht}
/
erfgenamen van oude Claes Garbrantsz
1560-10-09
zie akte
Waarboek-67 A-1560 (overledene)LangeMare.055
271/21
Wijntgen Willemsdr {vrouw van Jacob Jacobsz}
/
erfgenamen van Wijnen Willemsdr
1561-07-17
allen erfgenamen van Jacob Jacobsz wolwever en Wijnen Willemsdr (met Andries Hendricksz, wolwever als borg)
Waarboek-67 A-1560 (overledene)Raamlanden.011
14/05
Willem Dircksz van Tetrode
/
erfgenamen van Willem Dircksz van Tetroede
1560-07-06
Dirck Willemsz van Tetroede en Boeckel Willemsz van Tetroede broers en erfgenamen van Willem Dircksz van Tetroede
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)Nieuwstraat.036
136/04
Ermgaert Jansdr de Wijs {van Cortevelt}
/
Ermgaart Jansdr
1560-12-13
Pieter Pietersz eertijds houtkoper man van Ermgaart Jansdr
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)Aalmarkt.025
171/08
Ermgaert Jansdr van Sonnevelt
/
Ermgaart Jansdr van Zonnevelt
1561-01-22
Ermgaart Jansdr van Zonnevelt
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)Breestraat.117
197/09
Ermgaert Pietersdr van Noorde
/
Ermgaart Pietersdr van Noorde
1561-03-18
Ermgaart Pietersdr van Noorde en namens Pieter Filipsz, nagelaten
Waarboek-67 A-1560 (belending)Middelstegracht.073-075
331/08
Evert Beyersz {Middelstegracht}
/
Evert Beyersz wedue
1561-09-25
Marytgen, Evert Beyersz.s wedue haer schuyr
Waarboek-67 A-1560 (koper)
251/53

/
Evert Jacobsz linnenweverlinnenwever
1561-06-10
Evert Jacobsz linnenwever
Waarboek-67 A-1560 (koper)Hooigracht.085
151/05
Evert Jansz {metselaar}
/
Evert Jansz metselaarmetselaar
1561-01-31
Evert Jansz metselaar
Waarboek-67 A-1560 (belending)Clarensteeg.028-030
261/06
Evert Jansz {metselaar}
/
Evert Jansz metselaers ledich ervemetselaer
1561-06-28
Evert Jansz metselaers ledich erve
Waarboek-67 A-1560 (koper)Uiterstegracht.084
128/08
Evert Vincentenz {Uiterstegracht}
/
Evert Vincentsz
1560-12-31
Evert Vincentsz metselaar
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)Uiterstegracht.072.2
153/03
Evert Vincentenz {Uiterstegracht}
/
Evert Vincentsz
1561-01-30
Evert Vincentsz metselaar (met zijn schoonvader Quyrijn Pietersz Blanckenburch als borg)
Waarboek-67 A-1560 (koper)Nieuwsteeg.043.1
220/05

/
Ewout Adriaensz wolwever zijn vaderwolwever
1561-04-23
Ewout Adriaensz wolwever zijn vader
Waarboek-67 A-1560 (koper)Zonneveldstraat.000.14
198/06
Ewout Cornelisz {scheepmaker}
/
Ewout Cornelisz scheepmakerscheepmaker
1561-03-18
Ewout Cornelisz scheepmaker
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)Scheepmakersteeg.002.2
270/03
Ewout Fredericksz {poortwachter}
/
Ewout Fredericksz portierportier
1561-07-17
Ewout Fredericksz portier van de Koepoort
Waarboek-67 A-1560 (koper)Vrouwenkerkkoorstraat.005-011
276/05

/
Femmetgen Woutersdr weduwe van Gerrit Jansz schoenlapper
1561-07-19
Femmetgen Woutersdr weduwe van Gerrit Jansz schoenlapper
Waarboek-67 A-1560 (koper)Breestraat.117
197/12
Philips Philipsz van Noorde II
/
Filips Filipsz van Noorde (hun oom)
1561-03-18
Filips Filipsz van Noorde hun oom
Waarboek-67 A-1560 (borg)Donkersteeg.011
195/05
Philips Philipsz van Noorde II
/
Filips van Noorde
1561-03-16
Cornelis Woutersz van Zanten goudsmid (met Foy van Zijl priester Filips van Noorde en Adriaen Pietersz van der Heyden als borgen)
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)Nieuwsteeg.043.1
220/03

/
Floris Ewoutsz linnenweverlinnenwever
1561-04-23
Floris Ewoutsz linnenwever (met zijn broer Cornelis Ewoutsz linnenwever als borg)
Waarboek-67 A-1560 (overledene)Rapenburg.012.1
304/06
Floris Hobbesz
/
Floris Hobbenszs wedue
1561-08-14
Floris Hobbenszs wedue
Waarboek-67 A-1560 (belending)Middelweg.009-013
213/10
Floris Jansz Hey {kanunnik}
/
Floris Jan Heyenz
1561-04-12
Floris Jan Heyenz
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)Nieuwsteeg.027
192/03
Floris Jansz {snijder, bode}
/
Floris Jansz snijdersnijder
1561-03-11
Floris Jansz snijder (met Dirck Arentsz barbier als borg)
Waarboek-67 A-1560 (koper)Haarlemmerstraat.166-168
297/05
Floris Jansz {snijder, bode}
/
Floris Jansz snijdersnijder
1561-08-07
Floris Jansz snijder
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)Haarlemmerstraat.166-168
315/03
Floris Jansz {snijder, bode}
/
Floris Jansz snijdersnijder
1561-08-18
Floris Jansz snijder
Waarboek-67 A-1560 (koper)Aalmarkt.025
171/15
Floris Jansz van Sonnevelt
/
Floris Jansz van Zonnevelt
1561-01-22
Floris Jansz van Zonnevelt
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)Hooglandsekerkgracht.021
328/03
Floris Willemsz van Oyen
/
Floris van Oy
1561-10-02
Floris van Oy voor hemzelf en als curator en voogd van Hendrick van Passenroede zijn broer (van stadswege onder curatele gesteld) en Cornelis van Noorde als man van Geertruyt van Berendrecht
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)Haarlemmerstraat.245
137/06

/
Florisgen Jorisdr
1561-01-22
Florisgen Jorisdr bij testament aangewezen door wijlen Marie Jorisdr weduwe van Floris Lourisz pottenbakker en grootmoeder van Florisgen
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)Hogewoerd.010.1
109/03

/
Fop Pietersz kuiperkuiper
1560-12-17
Fop Pietersz kuiper
Waarboek-67 A-1560 (borg)Donkersteeg.011
195/04
Foy Pietersz van Zijl {priester}
/
Foy van Zijl priesterpriester
1561-03-16
Cornelis Woutersz van Zanten goudsmid (met Foy van Zijl priester Filips van Noorde en Adriaen Pietersz van der Heyden als borgen)
Waarboek-67 A-1560 (belending)Doezastraat.000.14
210/06
Frans Cornelisz {drapier}
/
Frans Cornelisz drapierdrapier
1561-04-11
Frans Cornelisz drapier
Waarboek-67 A-1560 (koper)NieuweRijn.063
287/05

/
Frans Cornelisz timmermantimmerman
1561-07-30
Frans Cornelisz timmerman
Waarboek-67 A-1560 (belending)Boomgaardsteeg.012
81/11
Frans Garbrantsz {drapier}
/
Frans Garbrantsz
1560-10-14
Frans Garbrantsz aen des voorn. Jaspar Cornelisz.s gange
Waarboek-67 A-1560 (echtgenoot)Rapenburg.084
85/08
Frans Garbrantsz {drapier}
/
Frans Garbrantsz
1560-10-26
Frans Garbrantsz als man van Marie Jansdr; allen kinderen en erfgenamen van Jan Claesz
Waarboek-67 A-1560 (overledene)Rapenburg.124.1
220/09
Frans Gerritsz Gool {Goel}
/
Frans Gerrytsz Goels weduen
1561-04-23
Frans Gerrytsz Goels weduen
Waarboek-67 A-1560 (overledene)SintJacobsgracht.000.10
69/07
Frans Gijsbrechtsz {Jacobsgracht}
/
Frans Ghijsbrechtszs wedue
1560-09-09
Frans Ghijsbrechtsz.s wedue
Waarboek-67 A-1560 (overledene)SintJacobsgracht.000.10
79/07
Frans Gijsbrechtsz {Jacobsgracht}
/
Frans Ghijsbrechtszs wedue
1560-10-09
Frans Ghijsbrechtsz.s wedue
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)Rapenburg.009
116/05

/
Frans Huygensz turfvoerderturfvoerder
1560-12-20
Frans Huygensz turfvoerder
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)Wolsteeg.005
29/03

/
Frans Jansz snijdersnijder
1560-07-19
Frans Jansz snijder (met zijn broer Dirck Jansz snijder als borg)
Waarboek-67 A-1560 (koper)Kaiserstraat.023-027
45/04
Frans Jansz {snijder-Breestraat}
/
Frans Jansz snijdersnijder
1560-08-06
Frans Jansz snijder
Waarboek-67 A-1560 (echtgenoot)Warmoesmarkt.024
115/06

/
Frans Jansz snijdersnijder
1560-12-20
Frans Jansz snijder
Waarboek-67 A-1560 (belending)Kaiserstraat.023-027
339/06
Frans Jansz {snijder-Breestraat}
/
Frans Jansz snijdersnijder
1561-10-21
Frans Jansz snijder
Waarboek-67 A-1560 (koper)
352/53

/
Frans Jansz snijdersnijder
1561-11-08
Frans Jansz snijder
Waarboek-67 A-1560 (kind)Breestraat.084
222/05
Frans Jansz van Berendrecht
/
Frans Jansz van Berendrecht (onmondige weeskinderen)
1560-07-04
Frans Jansz van Berendrecht (onmondige weeskinderen)
Waarboek-67 A-1560 (belending)Kaiserstraat.023-027
139/17
Frans Jansz {snijder-Breestraat}
/
Frans Jansz, snijder
1561-01-23
Frans Jansz, snijder
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)Haarlemmerstraat.078
102/05
Frans Corsz {schoenmaker}
/
Frans Kerstantsz schoenmaker broersschoenmaker
1560-11-27
Frans Kerstantsz schoenmaker en Jan Kerstantsz koperslager broers als voogden over Maritgen het onmondige weeskind van hun broer Gerrit Kerstantsz en Anna Lourisdr
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)Haarlemmerstraat.117
183/03
Frans Reyersz {snijder}
/
Frans Reyersz snijdersnijder
1561-03-03
Frans Reyersz snijder (met Cornelis Reyersz snijder als borg)
Waarboek-67 A-1560 (belending)Haarlemmerstraat.117
204/08
Frans Reyersz {snijder}
/
Frans Reyersz snijdersnijder
1561-03-26
Frans Reyersz snijders huys ende erve
Waarboek-67 A-1560 (belending)Clarensteeg.032-036
226/08
Frans Reyersz {snijder}
/
Frans Reyersz snijdersnijder
1561-04-29
Frans Reyersz snijder
Waarboek-67 A-1560 (koper)Breestraat.076.2
233/04
Frans Reyersz {snijder}
/
Frans Reyersz snijdersnijder
1561-05-14
Frans Reyersz snijder
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)Clarensteeg.032-036
261/03
Frans Reyersz {snijder}
/
Frans Reyersz snijdersnijder
1561-06-28
Frans Reyersz snijder
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)StilleRijn.001
256/04
Fransgen Pietersdr {vrouw van Ulrick Symonsz}
/
Fransgen Pietersdr
1562-03-09
Ulrick Simonsz smid als man van Fransgen Pietersdr; Wouter Gerritsz metselaar als man van Jannetgen Pietersdr; Gijsbrecht Fransz organist Dirck Kerstantsz tingieter en Ulrick Simonsz voorn. als voogden van Neeltgen en Dieuwertgen onmondige weeskinderen va
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)
348/03

/
Frederick Adriaensz snijdersnijder
1561-10-30
Frederick Adriaensz snijder
Waarboek-67 A-1560 (belending)Groenesteeg.028
269/06
Fijtgen Anthonisdr Moer
/
Fytgen Thonisdr
1561-07-16
Fytgen Thonisdr
Waarboek-67 A-1560 (belending)Boommarkt.004
142/07
Gangelof Symonsz
/
Gangloff Symonsz Verhoef tymmermantymmerman
1561-01-22
Gangloff Symonsz Verhoef tymmerman
Waarboek-67 A-1560 (belending)LangeMare.076.2
252/08
Garbrant Arentsz {vleeshouwer}
/
Garbrandt Aertss
1561-06-10
Garbrandt Aertss
Waarboek-67 A-1560 (belending)LangeMare.076.2
356/08
Garbrant Arentsz {vleeshouwer}
/
Garbrant Aerntsz vleyshouwervleyshouwer
1561-11-18
Garbrant Aerntsz vleyshouwer
Waarboek-67 A-1560 (belending)Clarensteeg.002
357/08
Garbrant Arentsz {vleeshouwer}
/
Garbrant Aerntsz vleyshouwervleyshouwer
1561-11-18
Garbrant Aerntsz vleyshouwer mit zijn poorte ende gange
Waarboek-67 A-1560 (belending)LangeMare.076.2
378/06
Garbrant Arentsz {vleeshouwer}
/
Garbrant Aerntsz vleyshouwervleyshouwer
1561-12-13
Garbrant Aerntsz vleyshouwer
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)
253/03

/
Garbrant Arentsz vleeshouwervleeshouwer
1561-06-16
Garbrant Arentsz vleeshouwer en Dignum Dircksdr (bijgestaan door Gijsbrecht van der Voort)
Waarboek-67 A-1560 (belending)Koppenhinksteeg.005
284/05
Garbrant Claesz {zeepzieder}
/
Garbrant Claesz
1561-07-26
Garbrant Claesz
Waarboek-67 A-1560 (belending)Uiterstegracht.172
154/10
Garbrant Jansz {drapier}
/
Garbrant Jansz
1561-01-31
Garbrant Jansz
Waarboek-67 A-1560 (belending)Uiterstegracht.172
9/07
Garbrant Jansz {drapier}
/
Garbrant Jansz drapenierderdrapenierder
1560-06-25
Garbrant Jansz drapenierder
Waarboek-67 A-1560 (belending)Middelstegracht.065-069
269/07
Garbrant Jansz {drapier}
/
Garbrant Jansz drapenierderdrapenierder
1561-07-16
Garbrant Jansz drapenierders erve
Waarboek-67 A-1560 (belending)Middelstegracht.065-069
296/05
Garbrant Jansz {drapier}
/
Garbrant Jansz drapenierderdrapenierder
1561-08-04
Garbrant Jansz drapenierder
Waarboek-67 A-1560 (belending)Middelstegracht.065-069
298/08
Garbrant Jansz {drapier}
/
Garbrant Jansz drapenierderdrapenierder
1561-08-07
Garbrant Jansz, drapenierders erve
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)Middelstegracht.065-069
331/03
Garbrant Jansz {drapier}
/
Garbrant Jansz koopmankoopman
1561-09-25
Garbrant Jansz koopman (met zijn broer Gerrit Janz koopman als borg)
Waarboek-67 A-1560 (belending)LangeMare.076.2
357/09
Garbrant Arentsz {vleeshouwer}
/
Garbrants Aerntsz
1561-11-18
Garbrants Aerntsz voirs. huys ende erve
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)JanVossensteeg.069
61/03

/
gasthuismeesters van St Catharinagasthuis
1560-09-02
gasthuismeesters van St. Catharinagasthuis
Waarboek-67 A-1560 (belending)Kaiserstraat.032-038
317/06

/
Geerte Lambrechtsdr Cornelis Janss alias ‘Lange Neelen’ weduwe
1562-03-23
Geerte Lambrechtsdr Cornelis Janss alias ‘Lange Neelen’ weduwe
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)JanVossensteeg.037
254/03
Geertruid Gijsbrechtsdr {vrouw van Claes Pietersz}
/
Geertgen Gijsbrechtsdr weduwe van Claes Pietersz
1561-06-17
Geertgen Gijsbrechtsdr weduwe van Claes Pietersz (bijgestaan door Pieter Adriaensz Storm en met Gillis Pietersz als borg)
Waarboek-67 A-1560 (koper)Breestraat.040.1
279/04

/
Geertgen Olofsdr builmaaksterbuilmaakster
1561-07-23
Geertgen Olofsdr builmaakster
Waarboek-67 A-1560 (koper)Kaiserstraat.033
1/04

/
Geertgen van Coelen
1560-05-25
Geertgen van Coelen
Waarboek-67 A-1560 (koper)
242/53

/
Geertruid Jansdr
1561-05-30
Geertruid Jansdr
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)Breestraat.038
237/05
Geertruid Symonsdr {smidsdochter}
/
Geertruid Simonsdr
1561-05-10
Geertruid Simonsdr
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)Hooigracht.082
40/03
Geertruid Claesdr Vergeyl
/
Geertruyt Claesdr weduwe van Pieter Dircksz metselaar
1560-08-02
Geertruyt Claesdr weduwe van Pieter Dircksz metselaar (bijgestaan door haar zoon Dirck Pietersz en met Claes Cornelisz Vergeyl als borg)
Waarboek-67 A-1560 (overledene)Nieuwstraat.036
136/06
Geertruid Gerritsdr {de Wijs, van der Aer}
/
Geertruyt Gerritsdr weduwe van Quyrijn Allertsz
1560-12-13
Geertruyt Gerritsdr weduwe van Quyrijn Allertsz
Waarboek-67 A-1560 (koper)JanVossensteeg.037
94/05
Geertruid Gijsbrechtsdr {vrouw van Claes Pietersz}
/
Geertruyt Gijsbrechtsdr weduwe van Claes Pietersz witmaker haar zuster
1560-11-08
Geertruyt Gijsbrechtsdr weduwe van Claes Pietersz witmaker haar zuster
Waarboek-67 A-1560 (belending)Haarlemmerstraat.079
188/08
Geertgen Jansdr {vrouw van Jan Dircksz}
/
Geertruyt Jan Dircxz snijders weduwi
1561-03-08
Geertruyt Jan Dircxz snijders weduwi
Waarboek-67 A-1560 (belending)Kaiserstraat.023-027
299/06

/
Geertruyt Jan Symonszs wedue, die moeder in 't weeshuysdie moeder in 't weeshuys
1561-08-08
Geertruyt Jan Symonsz.s wedue, die moeder in 't weeshuys
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)Rapenburg.056.1
305/03
Geertruid Jansdr {vrouw van Jacob Jansz}
/
Geertruyt Jansdr weduwe van Jacob Jansz
1561-08-14
Geertruyt Jansdr van Zoeterwoude weduwe van Jacob Jansz (bijgestaan door Pieter Adriaensz Storm en met haar zoon Jan Jacobsz als borg)
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)Hooglandsekerkgracht.021
328/06
Geertruid van Berendrecht VI
/
Geertruyt van Berendrecht
1561-10-02
Cornelis van Noorde als man van Geertruyt van Berendrecht
Waarboek-67 A-1560 (belending)Groenesteeg.004-008
207/10
Garbrant Claesz {zeepzieder}
/
Gerbrant Claesz gaernsiedergaernsieder
1561-03-26
Gerbrant Claesz gaernsieder
Waarboek-67 A-1560 (borg)Pieterskerkchoorsteeg.017
322/04
Gerrit Adriaensz de Vrije
/
Gerrit Adriaensz de Vrije zijn broer
1561-09-11
Jacob Adriaensz de Vrije (met zijn broer Gerrit Adriaensz de Vrije als borg)
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)Steenschuur.023.10
5/03
Gerrit Aelbrechtsz van Quackenbosch
/
Gerrit Aelbrecht Dircksz wantsnijderwantsnijder
1560-06-14
Gerrit Aelbrecht Dircksz wantsnijder
Waarboek-67 A-1560 (koper)Botermarkt.020
12/04
Gerrit Aelbrechtsz van Quackenbosch
/
Gerrit Aelbrecht Dircksz zijn zwager (ende dochters man)
1560-07-01
Gerrit Aelbrecht Dircksz zijn zwager (ende dochters man)
Waarboek-67 A-1560 (borg)Middelweg.040.2
138/06
Gerrit Andriesz van Eyck
/
Gerrit Andriesz van Eyck
1561-01-22
Jan Andriesz kistenmaker en Barbara Andriesdr zijn zuster (bijgestaan door Pieter Adriaensz Storm en met Gerrit Andriesz van Eyck als borg)
Waarboek-67 A-1560 (koper)Hooigracht.024.2
340/05
Gerrit Anthonisz {schoenmaker}
/
Gerrit Anthonisz schoenmaker zijn zoonschoenmaker
1561-10-21
Gerrit Anthonisz schoenmaker zijn zoon
Waarboek-67 A-1560 (koper)
374/53
Gerrit Boeckelsz Buytewech
/
Gerrit Boeckelsz Buytewech
1561-12-05
Gerrit Boeckelsz Buytewech
Waarboek-67 A-1560 (koper)LangeMare.061
39/04
Gerrit Bruinenz {wever}
/
Gerrit Bruynen weverwever
1560-08-03
Gerrit Bruynen wever wonende te Rijnsburg
Waarboek-67 A-1560 (koper)
202/53

/
Gerrit Claesz ‘de blinde’
1561-03-24
Gerrit Claesz ‘de blinde’
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)
243/03

/
Gerrit Claesz ‘de blinde’
1561-05-31
Gerrit Claesz ‘de blinde’ (met Jacob Jacobsz kramer als borg)
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)Hogewoerd.111
308/07

/
Gerrit Cornelisz kolfmakerkolfmaker
1561-08-21
Oth Cornelisz, goudsmid, Gerrit Cornelisz, kolfmaker, Claes Cornelisz, schuitvoerder en Machteld Cornelisdr (bijgestaan door Cornelis Jansz, timmerman), allen erfgenamen van Jan Cornelisz (met Jan en Gerrit Ottenz als borgen)
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)
24/03

/
Gerrit Cornelisz mattenmakermattenmaker
1560-07-17
Gerrit Cornelisz mattenmaker (met Jan IJsbrantsz als borg)
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)Kloksteeg.008
95/03

/
Gerrit Dircksz linnenweverlinnenwever
1560-11-14
Gerrit Dircksz linnenwever wonende te Leyderdorp
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)Langebrug.113.11
179/03
Gerrit Dircksz {linnenwever}
/
Gerrit Dircksz linnenweverlinnenwever
1561-02-19
Gerrit Dircksz linnenwever (met Gerrit Louwerisz huikenmaker als borg)
Waarboek-67 A-1560 (koper)Kaiserstraat.003
380/05
Gerrit Dircksz {schoenmaker}
/
Gerrit Dircksz schoenlapperschoenlapper
1561-12-16
Gerrit Dircksz schoenlapper
Waarboek-67 A-1560 (koper)Koppenhinksteeg.000.05
238/05
Gerrit Egbertsz {brouwer, de oude}
/
Gerrit Egbertsz brouwerbrouwer
1561-05-23
Gerrit Egbertsz brouwer
Waarboek-67 A-1560 (echtgenoot)Breestraat.117
197/06
Gerrit Foysz van Tetrode
/
Gerrit Foeytgen als man van Margriete Pietersdr van Noorde
1561-03-18
Cornelis Pietersz van Noorde voor hem zelf en Jacob de Vrije als man van Isabella Pietersdr van Noorde; Gerrit Foeytgen als man van Margriete Pietersdr van Noorde; Baartgen Pietersdr van Noorde (bijgestaan door haar broer Cornelis en voorts Cornelis namen
Waarboek-67 A-1560 (borg)Steenschuur.022.12
88/11
Gerrit Fransz Doe
/
Gerrit Fransz Doe
1560-08-28
Gerrit Fransz Doe
Waarboek-67 A-1560 (voogd)Haarlemmerstraat.245
137/03
Gerrit Fransz Doe
/
Gerrit Fransz Doe
1561-01-22
Gerrit Fransz Doe Pieter Jansz houtkoper en Gijsbrecht Hendricksz scheepmaker als voogden van Florisgen Jorisdr bij testament aangewezen door wijlen Marie Jorisdr weduwe van Floris Lourisz pottenbakker en grootmoeder van Florisgen
Waarboek-67 A-1560 (koper)StilleRijn.012-013
204/05
Gerrit Fransz {vleeshouwer}
/
Gerrit Fransz vleeshouwervleeshouwer
1561-03-26
Gerrit Fransz vleeshouwer
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)Ketelboetersteeg.008
320/03

/
Gerrit Gillisz
1561-09-16
Gerrit Gillisz
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)Haarlemmerstraat.164
230/03
Gerrit {hoefsmid}
/
Gerrit hoefsmidhoefsmid
1561-05-10
mr. Gerrit hoefsmid (met Vincent Jansz waard in ‘Den Gulden Wagen’ als borg)
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)Haarlemmerstraat.166-168
230/07
Gerrit {hoefsmid}
/
Gerrit hoefsmidhoefsmid
1561-05-10
mr. Gerrit hoefsmid (met Vincent Jansz waard in ‘Den Gulden Wagen’ als borg)
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)Kaiserstraat.032-038
317/03

/
Gerrit Huybrechtsz vollervoller
1561-09-02
Gerrit Huybrechtsz voller (met Pieter Hendricksz bontwerker als borg)
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)
76/03

/
Gerrit Jacobsz
1560-10-04
Gerrit Jacobsz metselaar
Waarboek-67 A-1560 (voogd)Kaiserstraat.017
139/12
Gerrit Jacobsz van der Mije
/
Gerrit Jacobsz
1561-01-23
Gerrit Jacobsz
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)LangeMare.055
271/05
Gerrit Jacobsz {van Delft}
/
Gerrit Jacobsz broers wonende te Delft
1561-07-17
gemachtigde van de broers Arent en Gerrit Jacobsz wonende te Delft
Waarboek-67 A-1560 (koper)Garenmarkt.014
145/12
Gerrit Jacobsz van der Mije
/
Gerrit Jacobsz drapenier
1561-01-27
Gerrit Jacobsz drapenier
Waarboek-67 A-1560 (koper)
15/53

/
Gerrit Jacobsz linnenweverlinnenwever
1560-07-08
Gerrit Jacobsz linnenwever
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)Raamlanden.013
13/04

/
Gerrit Jacobsz Porsman
1560-07-03
Claes Adriaensz Mast en Gerrit Jacobsz Porsman
Waarboek-67 A-1560 (borg)Bouwelouwensteeg.001-005
7/04

/
Gerrit Jacobsz Porsman zijn stiefzoon
1560-06-21
Jan Claesz (van) Egmond (met zijn stiefzoon Gerrit Jacobsz Porsman als borg)
Waarboek-67 A-1560 (koper)Hooigracht.085
291/05
Gerrit Jacobsz van Oyen
/
Gerrit Jacobsz van Oyen
1561-07-30
Gerrit Jacobsz van Oyen
Waarboek-67 A-1560 (borg)Vrouwenkerkkoorstraat.019
19/05
Gerrit Jansz Abbenbrouck
/
Gerrit Jansz Abbenbrouck
1560-07-11
Arent Jacobsz priester wonend in Den Haag (bijgestaan door Gijsbrecht van der Voort en met Gerrit Jansz Abbenbrouck als borg)
Waarboek-67 A-1560 (ouder)Nieuwstraat.036
136/09
Gerrit Jansz de Wijs
/
Gerrit Jansz de Wijs
1560-12-13
de kinderen van Gerrit Jansz de Wijs en Hadewij Arentsdr
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)Raamlanden.000
388/03
Gerrit Jansz {koopman, drapier}
/
Gerrit Jansz drapenierdrapenier
1561-12-22
Gerrit Jansz drapenier
Waarboek-67 A-1560 (gemachtigde)LangeMare.055
271/03

/
Gerrit Jansz van Tilburg poorter
1561-07-17
Gerrit Jansz van Tilburg poorter gemachtigde
Waarboek-67 A-1560 (koper)Groenhazengracht.023
174/05

/
Gerrit Jansz vollervoller
1561-02-15
Gerrit Jansz voller
Waarboek-67 A-1560 (borg)Middelstegracht.065-069
331/04

/
Gerrit Janz koopman zijn broerkoopman
1561-09-25
Garbrant Jansz koopman (met zijn broer Gerrit Janz koopman als borg)
Waarboek-67 A-1560 (koper)Wolsteeg.005
29/05

/
Gerrit Kerstantsz vleeshouwervleeshouwer
1560-07-19
Gerrit Kerstantsz vleeshouwer
Waarboek-67 A-1560 (borg)Kloksteeg.008
95/04
Gerrit Lourisz {huikenmaker}
/
Gerrit Lourensz huikenmakerhuikenmaker
1560-11-14
Gerrit Lourensz huikenmaker
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)Hooigracht.099
41/03

/
Gerrit Lourensz koperslagerkoperslager
1560-08-02
Gerrit Lourensz koperslager
Waarboek-67 A-1560 (borg)Langebrug.113.11
179/04
Gerrit Lourisz {huikenmaker}
/
Gerrit Louwerisz huikenmakerhuikenmaker
1561-02-19
Gerrit Dircksz linnenwever (met Gerrit Louwerisz huikenmaker als borg)
Waarboek-67 A-1560 (voogd)Nieuwstraat.036
136/05
Gerrit Matthijsz {kistenmaker}
/
Gerrit Mathijsz houtkoperhoutkoper
1560-12-13
Gerrit Mathijsz houtkoper en Pieter Pietersz als testamentaire voogden
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)Langebrug.113.06
166/08
Gerrit Jansz Cortenbosch
/
Gerrit onmondige weeskinderen
1561-02-10
Dirck Jan en Gerrit onmondige weeskinderen van Jan Dircksz wijnverlater en Aegte Gerritsdr
Waarboek-67 A-1560 (borg)Hogewoerd.111
308/13

/
Gerrit Ottenz
1561-08-21
Oth Cornelisz, goudsmid, Gerrit Cornelisz, kolfmaker, Claes Cornelisz, schuitvoerder en Machteld Cornelisdr (bijgestaan door Cornelis Jansz, timmerman), allen erfgenamen van Jan Cornelisz (met Jan en Gerrit Ottenz als borgen)
Waarboek-67 A-1560 (koper)
286/53

/
Gerrit Pietersz kuiperkuiper
1561-07-28
Gerrit Pietersz kuiper
Waarboek-67 A-1560 (koper)
24/53

/
Gerrit Pietersz linnenweverlinnenwever
1560-07-17
Gerrit Pietersz linnenwever
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)
157/03

/
Gerrit Pietersz linnenweverlinnenwever
1561-02-04
Gerrit Pietersz linnenwever (met Jan Ysbrantsz voller als borg)
Waarboek-67 A-1560 (koper)Raamlanden.001
389/04
Gerrit Quirijnsz {drapier}
/
Gerrit Quyrijnsz drapenierdedrapenierder
1561-12-23
Gerrit Quyrijnsz drapenier
Waarboek-67 A-1560 (koper)Raamlanden.011
64/06
Gerrit Quirijnsz {kistenmaker}
/
Gerrit Quyrijnsz kistenmakerkistenmaker
1560-09-04
Gerrit Quyrijnsz kistenmaker
Waarboek-67 A-1560 (borg)Nonnenveststeeg.002
90/04

/
Gerrit Roelofsz
1560-11-04
Pieter Jacobsz van Zoetermeer (met Gerrit Roelofsz als borg)
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)Rapenburg.131
206/03

/
Gerrit Roelofsz
1561-03-27
Gerrit Roelofsz
Waarboek-67 A-1560 (borg)Hogewoerd.008
293/04
Gerrit Roelofsz van der Mije
/
Gerrit Roelofsz
1561-07-28
Jan Jansz bakker (met Gerrit Roelofsz als borg)
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)
325/03

/
Gerrit Wilemsz kramerkramer
1561-09-25
Gerrit Wilemsz kramer (met zijn vader Willem Cornelisz kramer als borg)
Waarboek-67 A-1560 (koper)
348/53

/
Gerrit Willemsz bakkerbakker
1561-10-30
Gerrit Willemsz bakker
Waarboek-67 A-1560 (koper)Hogewoerd.093-095
347/06
Gerrit Willemsz Ouwelant
/
Gerrit Willemsz brouwerbrouwer
1561-10-30
Gerrit Willemsz brouwer
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)
267/03

/
Gerrit Willemsz kramerkramer
1561-07-15
Gerrit Willemsz kramer (met zijn vader Willem Cornelisz kramer als borg)
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)
173/03

/
Gerrit Willemsz priesterpriester
1561-02-15
heer Gerrit Willemsz priester (bijgestaaan door Pieter Adriaensz Storm)
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)
190/03

/
Gerrit Willemsz priesterpriester
1561-03-10
heer Gerrit Willemsz priester (bijgestaan door Pieter Adriaensz Storm)
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)
242/03

/
Gerrit Willemsz priesterpriester
1561-05-30
Gerrit Willemsz priester (bijgestaan door Pieter Adriaensz Storm)
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)
255/03

/
Gerrit Willemsz priesterpriester
1561-06-18
mr. Gerrit Willemsz priester (bijgestaan door Pieter Adriaensz Storm)
Waarboek-67 A-1560 (koper)Breestraat.108.2
114/04

/
Gerrit Willemsz timmerman zijn broertimmerman
1560-12-19
Gerrit Willemsz timmerman zijn broer
Waarboek-67 A-1560 (belending)Botermarkt.020
33/07
Gerrit Aelbrechtsz van Quackenbosch
/
Gerryt Aelbrechtszsnijder
1560-07-26
Gerryt Aelbrechtsz
Waarboek-67 A-1560 (belending)LangeMare.040-044
4/06
Gerrit Andriesz van Eyck
/
Gerryt Andriesz tymmermantymmerman
1560-06-10
Gerryt Andriesz tymmerman
Waarboek-67 A-1560 (mede-eigenaar)Vrouwensteeg.009.1
229/05

/
Gerryt Claesz verwerverwer
1561-05-09
Gerryt Claesz verwer
Waarboek-67 A-1560 (belending)Groenesteeg.015
189/07
Gerrit Dircksz Noes/Slobbe {drapier}
/
Gerryt Dircxz
1561-03-11
Gerryt Dircxz.s erff
Waarboek-67 A-1560 (belending)OudeRijn.112
137/10
Gerrit Fransz Doe
/
Gerryt Fransz Doe
1561-01-22
Gerryt Fransz Doe
Waarboek-67 A-1560 (belending)StilleMare.003-009
66/09
Gerrit Fransz {vleeshouwer}
/
Gerryt Fransz vleyshouwervleyshouwer
1560-09-06
Gerryt Fransz vleyshouwer
Waarboek-67 A-1560 (belending)Levendaal.036
205/09

/
Gerryt Griet Heyn Joosten camer
1561-03-18
Gerryt Griet Heyn Joosten camer
Waarboek-67 A-1560 (belending)Hooigracht.086
40/10
Gerrit Jansz {koopman, drapier}
/
Gerryt Jansz comancoman
1560-08-02
Gerryt Jansz coman
Waarboek-67 A-1560 (overledene)Breestraat.159
81/09
Gerrit Jansz {snijder}
/
Gerryt Jansz snijders weduwesnijder
1560-10-14
Gerryt Jansz snijders weduwe
Waarboek-67 A-1560 (belending)Groenhazengracht.017-021
174/06

/
Gerryt Jansz voors
1561-02-15
Gerryt Jansz voors
Waarboek-67 A-1560 (belending)Wolsteeg.005
197/16

/
Gerryt Kerstantszoon vleyschouwer alias 'Dove Gerryt'vleyschouwer
1561-03-18
Gerryt Kerstantszoon vleyschouwer alias 'Dove Gerryt'
Waarboek-67 A-1560 (belending)Hooigracht.002-004
130/09
Gerrit Matthijsz {kistenmaker}
/
Gerryt Matijsz houtcoperhoutcoper
1560-12-09
Gerryt Matijsz houtcoper
Waarboek-67 A-1560 (belending)Hooigracht.090
158/10

/
Gerryt Ottenz bierdraegerbierdraeger
1561-01-02
Gerryt Ottenz bierdraeger
Waarboek-67 A-1560 (belending)Koppenhinksteeg.000.07
258/15
Gerrit Arent Gerrit Ewoutsz van Dam
/
Gerryt van Dam
1561-06-20
Gerryt van Dam ende Petrenelle Ghijsbrechtsdr Willem van Bosschysen Coenenz.s weduwe
Waarboek-67 A-1560 (belending)Koppenhinksteeg.000.07
239/07
Gerrit IJsbrantsz {kalkbrander}
/
Gerryt Ysbrantss calckbrandercalckbrander
1561-05-24
Gerryt Ysbrantss clackbrander
Waarboek-67 A-1560 (belending)Bouwelouwensteeg.000.5
7/06

/
Gerryt Ysbrantsz calcbrandercalcbrander
1560-06-21
Gerryt Ysbrantsz calcbrander
Waarboek-67 A-1560 (belending)LangeMare.063
39/05

/
Gerrytgen Cornelisdr gezusteren
1560-08-03
Gerrytgen Cornelisdr ende Dirckgen Cornelisdr gezusteren
Waarboek-67 A-1560 (belending)OudeRijn.057.1
244/06
Gerrit Cornelisz {bezemmaker}
/
Geryt Corneliszoen de besemmaikerbesemmaiker
1561-06-04
Geryt Corneliszoen de besemmaiker
Waarboek-67 A-1560 (overledene)Burgsteeg.012
177/18
Gerrit Fransz Gool
/
Geryt Franss Goelen wedue
1561-02-17
Alijdt Geryt Franss Goelen wedue
Waarboek-67 A-1560 (echtgenoot)Koppenhinksteeg.000.07
239/10

/
Geryt Reyersz
1561-05-24
Geryt Reyersz als man ende voocht van Katheryne Ghijsbrectsdochter
Waarboek-67 A-1560 (belending)Hooigracht.052
303/07

/
Gerytgen Dirck Pottens wedue
1561-08-13
Gerytgen Dirck Pottens wedue
Waarboek-67 A-1560 (belending)JanVossensteeg.037
232/06
Geertruid Gijsbrechtsdr {vrouw van Claes Pietersz}
/
Gheertruyt Ghijsbrechtsdr
1561-05-10
Gheertruyt Ghijsbrechtsdr
Waarboek-67 A-1560 (belending)Koppenhinksteeg.000.07
238/06
Gerrit IJsbrantsz {kalkbrander}
/
Gheryt Ysbrantsz calckbranderkalkbrander
1561-05-23
Gheryt Ysbrantsz calckbrander
Waarboek-67 A-1560 (belending)Nieuwsteeg.012
225/07
Gijsbrecht van den Boogaerden {lakenwever}
/
Ghijsbrecht de taffellakenwevertaffellakenwever
1561-04-29
Ghijsbrecht de taffellakenwever
Waarboek-67 A-1560 (belending)Maarsmansteeg.007
172/05
Gijsbrecht Dircksz {kruidenier}
/
Ghijsbrecht Dircxz cruyenierdercruyenierder
1561-02-14
Ghijsbrecht Dircxz cruyenierder
Waarboek-67 A-1560 (belending)Maarsmansteeg.007
171/18
Gijsbrecht Dircksz {kruidenier}
/
Ghijsbrecht Dircxz cruyenierders schuyerecruyenierder
1561-01-22
Ghijsbrecht Dircxz cruyenierders schuyere
Waarboek-67 A-1560 (belending)Maarsmansteeg.017
222/20
Gijsbrecht Dircksz {kruidenier}
/
Ghijsbrecht Dircxzs schuyer
1560-07-04
Ghijsbrecht Dircxz.s schuyer
Waarboek-67 A-1560 (belending)Koppenhinksteeg.000.04
146/07
Gillis Carlier {Kamerik}
/
Gielis Carlier
1561-01-28
Gielis Carlier
Waarboek-67 A-1560 (belending)Haarlemmerstraat.184
201/10
Gillis Claesz {vleeshouwer}
/
Gielis Claesz vleyshouwervleyshouwer
1561-03-20
Gielis Claesz vleyshouwer
Waarboek-67 A-1560 (voogd)Vrouwenkerkkoorstraat.019
78/04
Gijsbrecht van der Voort
/
Gijsbert van der Voort
1560-10-08
heere Aernt Jansz priester wonende inde Haege (bijgestaan door Gijsbrecht van der Voort)
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)Steenschuur.022.12
88/04
Gijsbrecht Cornelisz den Oosterling
/
Gijsbrecht Cornelisz zijn broer
1560-08-28
Gijsbrecht Cornelisz zijn broer
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)NieuweRijn.009-010
6/06
Gijsbrecht Dircksz {kruidenier}
/
Gijsbrecht Dircksz kruidenierkruidenier
1560-06-18
Gijsbrecht Dircksz kruidenier
Waarboek-67 A-1560 (borg)
8/04
Gijsbrecht Dircksz {kruidenier}
/
Gijsbrecht Dircksz kruidenier zijn broerkruidenier
1560-06-21
Jan Dircksz koopman (met zijn broer Gijsbrecht Dircksz kruidenier als borg)
Waarboek-67 A-1560 (voogd)StilleRijn.001
256/07
Gijsbrecht Fransz {organist}
/
Gijsbrecht Fransz organist
1562-03-09
Gijsbrecht Fransz, organist, Dirck Kerstantsz, tingieter en Ulrick Simonsz voorn. als voogden van Neeltgen en Dieuwertgen, onmondige weeskinderen van Grietgen Fransdr en Pieter Simonsz, bakker haar eerste man, beiden overleden
Waarboek-67 A-1560 (koper)
241/53

/
Gijsbrecht Fransz snijdersnijder
1561-05-24
Gijsbrecht Fransz snijder wonende te Amsterdam
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)Haarlemmerstraat.081
188/03
Gijsbrecht Gerritsz {priester}
/
Gijsbrecht Gerritsz priester en kannunik van Sint Pancrascollegepriester
1561-03-08
heer Gijsbrecht Gerritsz priester en kannunik van Sint Pancrascollege binnen Leiden (bijgestaan door Pieter Adriaensz Storm en met zijn moeder Hillegont Gijsbrechtsdr als borg)
Waarboek-67 A-1560 (voogd)Haarlemmerstraat.245
137/05

/
Gijsbrecht Hendricksz scheepmakerscheepmaker
1561-01-22
Gerrit Fransz Doe Pieter Jansz houtkoper en Gijsbrecht Hendricksz scheepmaker als voogden van Florisgen Jorisdr bij testament aangewezen door wijlen Marie Jorisdr weduwe van Floris Lourisz pottenbakker en grootmoeder van Florisgen
Waarboek-67 A-1560 (belending)Haarlemmerstraat.251
349/09
Gijsbrecht Hendricksz van der Does
/
Gijsbrecht Heynricxz sceepmaickersceepmaicker
1561-10-30
Gijsbrecht Heynricxz sceepmaicker
Waarboek-67 A-1560 (belending)Groenesteeg.028
331/11
Fijtgen Anthonisdr Moer
/
Gijsbrecht Jansz.s wedue
1561-09-25
Gijsbrecht Jansz wedue
Waarboek-67 A-1560 (overledene)Groenesteeg.028
331/12
Gijsbrecht Jansz {voller}
/
Gijsbrecht Jansz.s wedue
1561-09-25
Gijsbrecht Jansz wedue
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)Hooigracht.021.1
104/03
Gijsbrecht Jorisz {pastoor}
/
Gijsbrecht Jorisz priester en kannunik van het St Pancrascollegekannunik
1560-08-30
mr. Gijsbrecht Jorisz priester en kannunik van het St. Pancrascollege (bijgestaan door Pieter Adriaensz Storm)
Waarboek-67 A-1560 (voogd)Vrouwenkerkkoorstraat.019
19/04
Gijsbrecht van der Voort
/
Gijsbrecht van der Voort
1560-07-11
Arent Jacobsz priester wonend in Den Haag (bijgestaan door Gijsbrecht van der Voort en met Gerrit Jansz Abbenbrouck als borg)
Waarboek-67 A-1560 (voogd)Hogewoerd.059
72/05
Gijsbrecht van der Voort
/
Gijsbrecht van der Voort
1560-09-18
Minne Lourisdr weduwe van Maerten Claesz schuitvoerder (bijgestaan door Gijsbrecht van der Voort)
Waarboek-67 A-1560 (voogd)Kaiserstraat.006.2
84/04
Gijsbrecht van der Voort
/
Gijsbrecht van der Voort
1560-10-19
Katherine Jansdr van der Goude met Gijsbrecht van der Voort haar voogd in deze zaak
Waarboek-67 A-1560 (voogd)OudeRijn.172
107/05
Gijsbrecht van der Voort
/
Gijsbrecht van der Voort
1560-12-13
Alijdt Jacobsdr weduwe van Simon Anthonisz schipper (bijgestaan door Gijsbrecht van der Voort)
Waarboek-67 A-1560 (voogd)Uiterstegracht.084
128/06
Gijsbrecht van der Voort
/
Gijsbrecht van der Voort
1560-12-31
bijgestaan door Gijsbrecht van der Voort en met als borg Gover Ysbrantsz bouwman
Waarboek-67 A-1560 (voogd)Pieterskerkchoorsteeg.010
162/05

/
Gijsbrecht van der Voort
1561-02-07
Gijsbrecht van der Voort
Waarboek-67 A-1560 (voogd)Pieterskerkhof.024
182/04
Gijsbrecht van der Voort
/
Gijsbrecht van der Voort
1561-03-01
Hendrick Jansz Eenhoorn priester (bijgestaan door Gijsbrecht van der Voort en met zijn broer Louweris Jansz Eenhoorn als borg)
Waarboek-67 A-1560 (voogd)Houtstraat.000.3
184/05
Gijsbrecht van der Voort
/
Gijsbrecht van der Voort
1561-03-05
Machteld Woutersdr weduwe van Pieter Jacobsz verversknecht (bijgestaan door Gijsbrecht van der Voort en met Hendrick Jansz Eenhoorn priester als borg)
Waarboek-67 A-1560 (voogd)Houtstraat.000.2
187/05
Gijsbrecht van der Voort
/
Gijsbrecht van der Voort
1561-03-07
Catharina Jansdr weduwe van Frans Gerritsz Gool (bijgestaan door Gijsbrecht van der Voort en met Pieter Pietersz Boeytgen als borg)
Waarboek-67 A-1560 (voogd)Groenesteeg.004-008
207/05
Gijsbrecht van der Voort
/
Gijsbrecht van der Voort
1561-03-26
bijgestaan door Gijsbrecht van der Voort en Claes Willemsz bakker
Waarboek-67 A-1560 (voogd)Clarensteeg.039
209/05
Gijsbrecht van der Voort
/
Gijsbrecht van der Voort
1561-04-09
Baefgen Garbrantsdr weduwe van Jan Verbel (bijgestaan door Gijsbrecht van der Voort)
Waarboek-67 A-1560 (voogd)LangeMare.078
252/05
Gijsbrecht van der Voort
/
Gijsbrecht van der Voort
1561-06-10
Claertgen Mathijsdr weduwe van Gerrit Jacobsz (bijgestaan door Gijsbrecht van der Voort en met Simon Gijsbrechtsz wielmaker als haar borg)
Waarboek-67 A-1560 (voogd)Middelweg.015.1
257/05

/
Gijsbrecht van der Voort
1561-06-19
Maritgen Jansdr weduwe van Jan Gerritsz Storm (bijgestaan door Gijsbrecht van der Voort en met Jan Gijsbrechtsz bakker als borg)
Waarboek-67 A-1560 (voogd)NieuweRijn.077-078
259/05
Gijsbrecht van der Voort
/
Gijsbrecht van der Voort
1561-06-21
bijgestaan door Gijsbrecht van der Voort en met Hendrick Florisz van Wassenaer en Cornelis Willemsz schipper als borgen
Waarboek-67 A-1560 (voogd)LangeMare.055
271/09
Gijsbrecht van der Voort
/
Gijsbrecht van der Voort
1561-07-17
Quyrina Cornelisdr poorteresse (bijgestaan door Gijsbrecht van der Voort) voor haarzelf en als gemachtigde Maritgen Jacobsdr, weduwe van Jan Rembrandtsz rietdekker wonende te Rotterdam
Waarboek-67 A-1560 (voogd)LangeMare.076.1
356/05
Gijsbrecht van der Voort
/
Gijsbrecht van der Voort
1561-11-18
Maritgen Claesdr weduwe van Arent Cornelisz linnenwever (bijgestaan door Gijsbrecht van der Voort)
Waarboek-67 A-1560 (voogd)Haarlemmerstraat.142
360/06
Gijsbrecht van der Voort
/
Gijsbrecht van der Voort
1561-11-22
Gijsbrecht van der Voort
Waarboek-67 A-1560 (voogd)Middelweg.038
387/05
Gijsbrecht van der Voort
/
Gijsbrecht van der Voort
1561-12-24
Aefgen Pietersdr weduwe van Pieter Jansz boekdrukker (bijgestaan door Gijsbrecht van der Voort en met Jacob Jacobsz Goedkoop als borg)
Waarboek-67 A-1560 (voogd)Pieterskerkchoorsteeg.009
3/04

/
Gijsbrecht van der V…?
1560-06-07
Gijsbrecht van der V…?
Waarboek-67 A-1560 (koper)LangeMare.055
74/05
Gijsbrecht Willemsz {warmoezenier}
/
Gijsbrecht Willemsz warmoesmanwarmoesman
1560-09-26
Gijsbrecht Willemsz warmoesman
Waarboek-67 A-1560 (koper)LangeMare.055
271/23
Gijsbrecht Willemsz {warmoezenier}
/
Gijsbrecht Willemsz warmoesmanwarmoesman
1561-07-17
Gijsbrecht Willemsz warmoesman
Waarboek-67 A-1560 (borg)JanVossensteeg.037
254/06
Gillis Pietersz {perkamentmaker}
/
Gillis Pietersz
1561-06-17
bijgestaan door Pieter Adriaensz Storm en met Gillis Pietersz als borg
Waarboek-67 A-1560 (belending)Langebrug.095-099
49/07
Godschalck Jansz van Wijngaarden
/
Goodtschalck van Wijngaerden
1560-08-09
Goodtschalck van Wijngaerden
Waarboek-67 A-1560 (belending)Groenesteeg.040
153/09
Goossen Harmensz {brouwersknecht}
/
Goossen Harmansz brouwersknechtbrouwersknecht
1561-01-30
Goossen Harmansz, brouwersknechts huys ende erve
Waarboek-67 A-1560 (overledene)Groenesteeg.040
32/07

/
Gosen Claesz brouwersknechts wedue
verm. nr 44
brouwersknecht
1560-07-24
Baertgen Gosen Claesz brouwersknechts wedue
Waarboek-67 A-1560 (borg)Uiterstegracht.084
128/07

/
Gover Ysbrantsz bouwmanbouwman
1560-12-31
bijgestaan door Gijsbrecht van der Voort en met als borg Gover Ysbrantsz bouwman
Waarboek-67 A-1560 (koper)Kaiserstraat.017
139/14
Govert Hendricksz {koopman}
/
Govert Hendricksz koopmankoopman
1561-01-23
Govert Hendricksz koopman
Waarboek-67 A-1560 (koper)Kaiserstraat.019
139/15
Govert Hendricksz {koopman}
/
Govert Hendricksz koopmankoopman
1561-01-23
Govert Hendricksz koopman
Waarboek-67 A-1560 (koper)Kaiserstraat.021
139/16
Govert Hendricksz {koopman}
/
Govert Hendricksz koopmankoopman
1561-01-23
Govert Hendricksz koopman
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)Kaiserstraat.021
339/03
Govert Hendricksz {koopman}
/
Govert Hendricksz koopmankoopman
1561-10-21
Govert Hendricksz koopman
Waarboek-67 A-1560 (belending)Kaiserstraat.019
339/07
Govert Hendricksz {koopman}
/
Govert Heyndricxz
1561-10-21
Govert Heyndricxz
Waarboek-67 A-1560 (koper)Koenesteeg.000.09
34/05
Grietgen Dircksdr {Koenesteeg}
/
Grietgen Dircksdr
1560-07-30
Grietgen Dircksdr
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)Koenesteeg.000.09
35/03
Grietgen Dircksdr {Koenesteeg}
/
Grietgen Dircksdr
1560-07-30
Grietgen Dircksdr (bijgestaan door Pieter Adriaensz Storm en met Thonis Thymansz als borg)
Waarboek-67 A-1560 (belending)Groenesteeg.038
298/05
Grietgen Govertsdr {vrouw van Adriaen Jacobsz}
/
Grietgen Govertsdr Adriaen Jacopsz wedue
1561-08-07
Grietgen Govertsdr Adriaen Jacopsz wedue
Waarboek-67 A-1560 (koper)Kaiserstraat.007
65/05
Grietgen Hendricksdr {vrouw van Pieter Maertensz}
/
Grietgen Hendricksdr
1560-09-04
Grietgen Hendricksdr
Waarboek-67 A-1560 (belending)Kaiserstraat.007
311/06
Grietgen Hendricksdr {vrouw van Pieter Maertensz}
/
Grietgen Henricxdr
1561-08-27
Grietgen Henricxdr
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)Breestraat.038
237/08
Grietgen Symonsdr {smidsdochter}
/
Grietgen Simonsdr
1561-05-10
Grietgen Simonsdr
Waarboek-67 A-1560 (vorig-eigenaar)Raamlanden.011
64/05

/
haar oude tante Gobburch Gerrit Alewijnsd
1560-09-04
aan Anna vermaakt door haar oude tante Gobburch Gerrit Alewijnsdr op 20 03 1543
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)NieuweRijn.077-078
259/03
Haesgen Claesdr {vrouw van IJsbrant Willemsz}
/
Haasgen Claesdochter IJsbrant Willemsz scheepmaeckers weduwe
1561-06-21
Haasgen Claesdochter IJsbrant Willemsz scheepmaeckers weduwe (bijgestaan door Gijsbrecht van der Voort en met Hendrick Florisz van Wassenaer en Cornelis Willemsz schipper als borgen)
Waarboek-67 A-1560 (koper)Middelstegracht.029
277/11
Haesgen Claesdr {vrouw van IJsbrant Willemsz}
/
Haasgen Claesdr weduwe van IJsbrant Willemsz scheepmaker
1561-07-19
Haasgen Claesdr weduwe van IJsbrant Willemsz scheepmaker
Waarboek-67 A-1560 (ouder)Nieuwstraat.036
136/10
Hadewij Arentsdr {de Wijs}
/
Hadewij Arentsdr
1560-12-13
de kinderen van Gerrit Jansz de Wijs en Hadewij Arentsdr
Waarboek-67 A-1560 (belending)NieuweRijn.077-078
231/10
Haesgen Claesdr {vrouw van IJsbrant Willemsz}
/
Haesgen de weduwe van Ysbrant Willemsz sceepmaker
1561-05-09
Haesgen de weduwe van Ysbrant Willemsz sceepmaker
Waarboek-67 A-1560 (belending)NieuweRijn.041
342/06
Haesgen Willemsdr {vrouw van Hendrick Cornelisz}
/
Haesgen Willemsdr Heynrick Cornelisz metselairs wedue
1561-10-24
Haesgen Willemsdr, Heynrick Cornelisz metselairs wedue mit hair poirte ende gange
Waarboek-67 A-1560 (belending)Kolfmakersteeg.008
346/13
Harck Pietersz {voller}
/
Harck Pietersz
1561-10-29
Harck Pietersz
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)Middelstegracht.004.4
28/03
Harmen Dircksz {brouwersknecht}
/
Harman Dircksz brouwersknechtbrouwersknecht
1560-07-19
Harman Dircksz brouwersknecht
Waarboek-67 A-1560 (koper)Vliet.004
199/07
Harmen Dircksz {schuitenvoerder}
/
Harman Dircksz schuitvoerderschuitvoerder
1561-03-19
Harman Dircksz schuitvoerder
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)Rapenburg.115-117
218/03
Harmen Dircksz {schuitenvoerder}
/
Harman Dircksz schuitvoerderschuitvoerder
1561-04-21
Harman Dircksz schuitvoerder (met zijn broer Arent Dircksz kramer als borg)
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)Rapenburg.115-117
306/03
Harmen Dircksz {schuitenvoerder}
/
Harman Dircksz schuitvoerderschuitvoerder
1561-08-18
Harman Dircksz schuitvoerder (met zijn vader mr. Dirck Arentsz chirurgijn als borg)
Waarboek-67 A-1560 (borg)Doezastraat.000.12
210/04
Harmen Dircksz {schuitenvoerder}
/
Harman Dircksz schuitvoerder zijn zoonschuitvoerder
1561-04-11
mr. Dirck Arentsz chirurgijn (met zijn zoon Harman Dircksz schuitvoerder als borg)
Waarboek-67 A-1560 (belending)Middelstegracht.006
28/06
Harmen Dircksz {brouwersknecht}
/
Harman Dircxz voors zelver
1560-07-19
Harman Dircxz voors zelver
Waarboek-67 A-1560 (overledene)Uiterstegracht.074
153/08
Harmen Dircksz {snijder}
/
Harman Dircxz wedue
1561-01-30
Margriete Dircxdochter, Harman Dircxz.s wedue
Waarboek-67 A-1560 (belending)LangeMare.075-077
78/09
Harmen Evertsz {zeemtouwer}
/
Harman Evertsz witmaeckerwitmaecker
1560-10-08
Harman Evertsz witmaecker
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)Rapenburg.034.1
330/03

/
Harman Jacobsz schipperschipper
1561-10-09
Harman Jacobsz schipper (met Jan Ewoutsz koopman als borg)
Waarboek-67 A-1560 (koper)Groenesteeg.030
269/04
Harmen Jansz Gool
/
Harman Jansz houtzagerhoutzager
1561-07-16
Harman Jansz houtzager
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)Groenesteeg.033-037.1
294/03
Harmen Jansz Gool
/
Harman Jansz houtzagerhoutzager
1561-08-04
Harman Jansz houtzager
Waarboek-67 A-1560 (belending)Groenesteeg.026
331/10
Harmen Jansz Gool
/
Harmen Jansz
1561-09-25
Harmen Jansz
Waarboek-67 A-1560 (borg)LangeMare.098
125/04

/
Harmen Jansz brouwersknechtbrouwersknecht
1560-12-31
Dirck Jansz brouwersknecht (met als borg Harmen Jansz brouwersknecht)
Waarboek-67 A-1560 (belending)Pieterskerkhof.004.1
95/11
Adriaen van Dam {priester}
/
heer Adriaen van Dam priesterpriester
1560-11-14
heer Adriaen van Dam priester
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)Nieuwsteeg.008
49/03
Arent Willemsz Thou
/
Heer Aernt Thou Willemsz priesterpriester
1560-08-09
heer Arent Willemsz Thou priester (bijgestaan door David Egbertsz voorspraak)
Waarboek-67 A-1560 (belending)JanVossensteeg.057
345/06
Claes Cornelisz Ruyt {priester}
/
heer Claes Ruyt voirs
1561-10-27
heer Claes Ruyt voirs
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)Aalmarkt.025
171/03
Cornelis Jansz van Sonnevelt
/
heer Cornelis Jansz van Zonnevelt priesterpriester
1561-01-22
heer Cornelis Jansz van Zonnevelt priester
Waarboek-67 A-1560 (belending)Middelweg.009-013
257/08
Floris Jansz Hey {kanunnik}
/
heer Florys Jansz priesterpriester
1561-06-19
heer Florys Jansz priester
Waarboek-67 A-1560 (belending)Middelweg.038
387/10
Frans Gerritsz {priester}
/
heer Frans Gerrytszoen priesterpriester
1561-12-24
heer Frans Gerrytszoen priester
Waarboek-67 A-1560 (koper)Breestraat.141
87/07
Gerrit van Poelgeest {ridder}
/
heer Gerrit van Poelgeest ridderridder
1560-10-31
heer Gerrit van Poelgeest ridder
Waarboek-67 A-1560 (belending)Rapenburg.034.2
123/09
Jan Aelbrechtsz {priester}
/
heer Jan Aelbrechtsz priesterpriester
1560-12-30
heer Jan Aelbrechtsz priester
Waarboek-67 A-1560 (belending)Rapenburg.034.2
330/06
Jan Aelbrechtsz {priester}
/
heer Jan Aelbrechtsz priesterpriester
1561-10-09
heer Jan Aelbrechtsz priester
Waarboek-67 A-1560 (belending)Schoolsteeg.010
266/08
Jan Pietersz van Hoorn
/
heer Jan Pietersz priesterpriester
1561-07-12
heer Jan Pietersz priesters schuyere
Waarboek-67 A-1560 (belending)Schoolsteeg.010
307/08
Jan Pietersz van Hoorn
/
heer Jan Pietersz priesterpriester
1561-08-19
heer Jan Pietersz priesters huys ende erve
Waarboek-67 A-1560 (bewoner)Hooglandsekerkgracht.019
328/10
Steven Jansz van Bouckelwaert
/
heer Steven Jansz medecanonickmedecanonick
1561-10-02
een huysinge ende erve toebehorende Onzer Liever Vrouwengasthuys, 'twelck in lijftochte heeft heer Steven Jansz, medecanonick der voors collegie
Waarboek-67 A-1560 (belending)Langebrug.025
52/06
Willem Pietersz van Zijl {priester}
/
heer Willem van Zijl Pieterszoon priesterpriester
1560-08-16
heer Willem van Zijl Pieterszoon priester
Waarboek-67 A-1560 (belending)Kolfmakersteeg.004
346/12
Wouter Amelisz {priester}
/
heer Wouter Melisz priesterpriester
1561-10-29
heer Wouter Melisz priester
Waarboek-67 A-1560 (belending)Kolfmakersteeg.004
311/08
Wouter Amelisz {priester}
/
heer Wouter Melisz priester (achter)priester
1561-08-27
heer Wouter Melisz priester (achter)
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)Vrouwenkerkkoorstraat.019
78/03
Arent Jacobsz {priester}
/
heere Aernt Jansz priester wonende inde Haegepriester
1560-10-08
heere Aernt Jansz priester wonende inde Haege (bijgestaan door Gijsbrecht van der Voort)
Waarboek-67 A-1560 (belending)Dolhuissteeg.007-009
39/09
Cornelis Jansz {pastoor}
/
heere Cornelis Jansz priester pastoer van Onser Liever Vrouwenkerckepriester, pastoor
1560-08-03
heere Cornelis Jansz priester pastoer van Onser Liever Vrouwenkercke
Waarboek-67 A-1560 (belending)Kaiserstraat.009
65/07
Pieter Jansz {priester}
/
heere Pieter Jansz van Zoeterwoude priesterpriester
1560-09-04
heere Pieter Jansz van Zoeterwoude priester
Waarboek-67 A-1560 (belending)Pieterskerkstraat.020
182/10
Quirijn Claesz {priester}
/
heeren Quyrijn Claesz
1561-03-01
heeren Quyrijn Claesz
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)
71/03

/
Heilige Geestmeesters
1560-09-18
Heilige Geestmeesters
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)
247/03

/
Hendrick Arentsz van Leeuwen
1561-06-09
Hendrick Arentsz van Leeuwen (met Willem Dircksz Bort als borg)
Waarboek-67 A-1560 (koper)
63/53

/
Hendrick Dircksz perkamentmakerperkamentmaker
1560-09-03
Hendrick Dircksz perkamentmaker
Waarboek-67 A-1560 (borg)Moriaansteeg.008
355/05
Hendrick Engelsz {drapier}
/
Hendrick Engelsz bode van het kapittelbode van het kapittel
1561-11-13
meester Gijsbrecht Jorisz priester kanunnik en scholaster van het Sint Pancrascollege in Leiden priester (bijgestaan door Pieter Adriaensz Storm en met Hendrick Engelsz bode van het kapittel als borg)
Waarboek-67 A-1560 (borg)Hogewoerd.042
178/04
Hendrick Engelsz {drapier}
/
Hendrick Engelsz drapenierdrapenier
1561-02-14
Engel Hendricksz schuitvoerder (met zijn vader Hendrick Engelsz drapenier als borg)
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)NieuweRijn.009-010
6/03

/
Hendrick Engelsz eertijds schipperschipper
1560-06-18
Hendrick Engelsz eertijds schipper
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)Stadsvrijdom.006
89/03
Hendrick Florisz van Wassenaer
/
Hendrick Florisz van Wassenaer
1560-10-31
Hendrick Florisz van Wassenaer
Waarboek-67 A-1560 (borg)NieuweRijn.077-078
259/06
Hendrick Florisz van Wassenaer
/
Hendrick Florisz van Wassenaer
1561-06-21
bijgestaan door Gijsbrecht van der Voort en met Hendrick Florisz van Wassenaer en Cornelis Willemsz schipper als borgen
Waarboek-67 A-1560 (koper)Rapenburg.084
170/04

/
Hendrick Hendricksz schuitvoerderschuitvoerder
1561-02-03
Hendrick Hendricksz schuitvoerder
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)Breestraat.040.1
279/03

/
Hendrick Hermansz kuiperkuiper
1561-07-23
Hendrick Hermansz kuiper
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)Pieterskerkhof.024
182/03
Hendrick Jansz Eenhoorn
/
Hendrick Jansz Eenhoorn priesterpriester
1561-03-01
Hendrick Jansz Eenhoorn priester (bijgestaan door Gijsbrecht van der Voort en met zijn broer Louweris Jansz Eenhoorn als borg)
Waarboek-67 A-1560 (borg)Houtstraat.000.3
184/06
Hendrick Jansz Eenhoorn
/
Hendrick Jansz Eenhoorn priester
1561-03-05
Machteld Woutersdr weduwe van Pieter Jacobsz verversknecht (bijgestaan door Gijsbrecht van der Voort en met Hendrick Jansz Eenhoorn priester als borg)
Waarboek-67 A-1560 (borg)Middelstegracht.049
97/04
Hendrick Jansz Zas
/
Hendrick Jansz Zas zijn zwager
1560-11-15
Pieter Mees Garbrantsz (met zijn zwager Hendrick Jansz Zas als borg)
Waarboek-67 A-1560 (koper)Uiterstegracht.058
335/04
Hendrick Loyenz {linnenwever}
/
Hendrick Loyenz
1561-10-17
Hendrick Loyenz
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)Hooglandsekerkgracht.021
328/04
Hendrick Willemsz van Oyen {van Paffenrode}
/
Hendrick van Passenroede zijn broer (onder curatele)
1561-10-02
Hendrick van Passenroede zijn broer (van stadswege onder curatele gesteld)
Waarboek-67 A-1560 (belending)Hogewoerd.011-013
246/07
Hendrick Vincentenz {snijder}
/
Henrick Centen snijdersnijder
1561-06-06
Henrick Centen snijder
Waarboek-67 A-1560 (overledene)Middelweg.003
20/07
Hendrick Cornelisz {schipper}
/
Henrick Corneliszoon schipper wedueschipper
1560-06-27
Lourysgen de gaernzietster Henrick Corneliszoon schipper wedue
Waarboek-67 A-1560 (belending)Hooigracht.024.1
118/05
Hendrick Gerritsz {glasmaker}
/
Henrick Gerrytsz glaesscrijverglaesscrijver
1560-12-24
Henrick Gerrytsz glaesscrijver