BronPerceelPersonen

Lijst van BronPerceelPersoon-regels afhankelijk van opgegeven selectie-criteria. Wildcardtekens: _ (enkel) en % (meer).

Bouwblok
BronPerceelPersoonregels met BronId = 178. Het maximum is 1000 records. Aantal = 1000.
BronPerceel
Volgnr/Toev
Persoon
Aantal/Bedrag
PersoonNaamInBron
Opmerkingen
Beroepsvermelding
Datum
Waarboek-67 C-1563 (koper)
177/53

/
(leeg)
1564-06-10
(leeg)
Waarboek-67 C-1563 (schuldeiser)
379/03

/
(leeg)
1565-07-31
een losrente
Waarboek-67 C-1563 (koper)
423/53

/
(leeg)
1565-10-22
(leeg)
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)Stadsvrijdom.006
441/03

/
(leeg)
1565-11-17
verkoop van tuin aan de Maredijk
Waarboek-67 C-1563 (koper)Stadsvrijdom.006
441/53

/
(leeg)
1565-11-17
(leeg)
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)Stadsvrijdom.006
447/03

/
(leeg)
1565-12-24
verkoop van een tuin aan de Maredijk
Waarboek-67 C-1563 (koper)Stadsvrijdom.006
447/53

/
(leeg)
1565-12-24
(leeg)
Waarboek-67 C-1563 (schuldenaar)
452/53

/
(leeg)
1566-01-07
schuldbekentenis inzake rente
Waarboek-67 C-1563 (schuldeiser)
452/03

/
(leeg)
1566-01-07
(leeg)
Waarboek-67 C-1563 (schuldenaar)
459/53

/
(leeg)
1566-01-15
schuldbekentenis inzake rente
Waarboek-67 C-1563 (schuldeiser)
459/03

/
(leeg)
1566-01-15
(leeg)
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)
473/03

/
(leeg)
1566-02-12
verkoop van een raam
Waarboek-67 C-1563 (koper)
473/53

/
(leeg)
1566-02-12
(leeg)
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)Stadsvrijdom.006
488/03

/
(leeg)
1566-03-16
verkoop van een huis in de stadsvrijheid buiten de Rijnsburgerpoort
Waarboek-67 C-1563 (koper)Stadsvrijdom.006
488/53

/
(leeg)
1566-03-16
(leeg)
Waarboek-67 C-1563 (schuldenaar)
495/53

/
(leeg)
1566-03-21
verkoop van een raam
Waarboek-67 C-1563 (schuldeiser)
495/03

/
(leeg)
1566-03-21
(leeg)
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)
517/03

/
(leeg)
1566-05-15
miniscuul geschreven akte onder aan de pagina nader te beschrijven
Waarboek-67 C-1563 (koper)
517/53

/
(leeg)
1566-05-15
(leeg)
Waarboek-67 C-1563 (schuldenaar)
632/53

/
(leeg)
1567-02-11
(leeg)
Waarboek-67 C-1563 (schuldeiser)
632/03

/
(leeg)
1567-02-11
(leeg)
Waarboek-67 C-1563 (koper)
658/53

/
(leeg)
1567-04-22
(leeg)
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)Rapenburg.135.4
421/03
Engelbrecht Joostenz {bakker}
/
(leeg; doch betreft Engebrecht Joostensz backer)
1565-10-17
(leeg; doch betreft Engebrecht Joostensz backer)
Waarboek-67 C-1563 (koper)
646/53

/
(niet leesbaar)
1567-04-22
(niet leesbaar)
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)
238/03
Aefgen Cornelisdr {vrouw van Joost Bouwensz}
/
Aafgen Cornelisdr weduwe van Joost Bouwensz schoenmaker
1564-10-31
Aafgen Cornelisdr weduwe van Joost Bouwensz schoenmaker met haar zoon Bouwen Joostenz als haar voogd in deze zaak (met Joris Willemsz Hertgen schoenmaker als borg)
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)Ketelboetersteeg.017.1
417/03
Aefgen Cornelisdr {vrouw van Joost Bouwensz}
/
Aafgen Cornelisdr weduwe van Joost Bouwensz schoenmaker
1565-10-04
Aafgen Cornelisdr weduwe van Joost Bouwensz schoenmaker met haar zoon Bouwen Joostenz van Dorp als haar voogd in deze zaak
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)Vliet.006-008
157/06
Aefgen Michielsdr {Vliet}
/
Aafgen onmondige weeskind
1564-03-24
Jacob Lambrechtsz te Zoeterwoude; Jan Dircksz wijnverlater te Den Haag en Dirck Dircksz wonende te Leiden voogden over Andries en Aafgen onmondige weeskinderen van Michiel Andriesz bouwman en Trijntgen Dircksdr zijn eerste huisvrouw;
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)Rapenburg.016.2
355/04
Aechte Adriaensdr {van Remunde}
/
Aagte Adriaansdr (zus van Dirck Adriaensz Mast)
1565-06-07
Jan van Remunde te Utrecht als man van Aagte Adriaansdr enige erfgename van haar broer Dirck Adriaansz Mast
Waarboek-67 C-1563 (borg)
362/06

/
Aagte Pietersdr
1565-05-21
met Jan van Hout als haar voogd in deze zaak met haar dochter Aagte Pietersdr als borg
Waarboek-67 C-1563 (koper)Pieterskerkchoorsteeg.011
214/05

/
Aal Gillisdr weduwe van Jacob Jacobsz kramer
1564-08-14
Aal Gillisdr weduwe van Jacob Jacobsz kramer
Waarboek-67 C-1563 (koper)
557/53

/
Aalbrecht Maartensz priesterpriester
1566-09-05
heer Aalbrecht Maartensz priester
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)Middelstegracht.019
193/03
Aelbrecht Pietersz {linnenwever}
/
Aalbrecht Pietersz linnenweverlinnenwever
1564-07-12
Aalbrecht Pietersz linnenwever
Waarboek-67 C-1563 (koper)Middelstegracht.019
193/05
Aelbrecht Pietersz {tinnegieter}
/
Aalbrecht Pietersz tingietertingieter
1564-07-12
Adriaan Adriaansz zeemtouwer en Aalbrecht Pietersz tingieter
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)LangeMare.068
273/03

/
Aalbrecht Sandersz coemancoeman
1565-01-13
Aalbrecht Sandersz coeman
Waarboek-67 C-1563 (koper)
224/53

/
Aalbrecht Thonisz schoenmakerschoenmaker
1564-09-20
Aalbrecht Thonisz schoenmaker
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)Korenbrugsteeg.002
267/03
Aelbrecht Anthonisz {schoenmaker}
/
Aalbrecht Thonisz schoenmakerschoenmaker
1565-01-08
Aalbrecht Thonisz schoenmaker (met zijn oom Jacob Foyenz glazenier als borg)
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)
86/03

/
Aalbrecht Willemsz rietmakerrietmaker
1564-01-03
Aalbrecht Willemsz rietmaker als man van Maritgen Hendricksdr eertijds weduwe van Thomas Cornelis de blinde
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)
89/03

/
Aalbrecht Willemsz rietmakerrietmaker
1564-01-03
Aalbrecht Willemsz rietmaker als man van Maritgen Hendricksdr eertijds weduwe van Thomas Cornelis de blinde
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)Rapenburg.121
165/07
Aeltgen Hendricksdr {vrouw van Cornelis Ewoutsz}
/
Aaltgen Hendricksdr
1564-05-09
Cors Hendricksz koopman; Dirck Gerritsz biertapper als man van Jannetgen Hendricksdr; Cornelis Ewoutsz linnenwever als man van Aaltgen Hendricksdr en Dirck Jansz snijder als man van Maritgen Hendricksdr; alle erfgenamen van Hendrick Gerritsz stoeldraaier
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)Hooigracht.072-074
576/11
Aeltgen Hillebrantsdr {Hooigracht}
/
Aaltgen Hillebrantsdr
1566-10-11
Dirck Hillebrantsz, voorlakenreder; Willem Hillebrantsz, houtcoper voor hemzelf en Jan Jansz, boterkoper als man van Kathrijn Hillebrantsdr, tevens voor Roelof, Jacob en Volpert Hille-brantsz; Hendrick Bruynenz als man van Aaltgen Hillebrantsdr; Maritgen Geertruyt en Margriete Hillebrantsdr; Jan Willemsz als man van Margriete Cornelis Hillebrantsdr; Kors, Jacob, Jan, Pieter, Alijdt en Cunera, eveneens kinderen van Cornelis Hillebrantsz; allen erfgenamen van Hillebrant Willemsz, drapenierder
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)
129/03

/
Aaltgen Pietersdr
1564-03-03
Aaltgen Pietersdr weduwe van Mercelis Pietersz kuiper met Jan Pietersz van Dam als haar voogd in deze zaak voor haarzelf; Cornelis Pietersz kuiper en Arent Claasz kuiper als voogden van Jan en Pieter onmondige weeskinderen van Mercelis Pietersz en Dieuwe
Waarboek-67 C-1563 (schuldeiser)
508/03

/
Aaltgen Pietersdr
1566-04-22
Aaltgen Pietersdr weduwe van Lenaart Aartsz drapier
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)Doezastraat.000.10
509/03
Neeltgen Pietersdr {vrouw van Lenaert Arentsz}
/
Aaltgen Pietersdr weduwe van Lenaart Aartsz drapier
1566-04-22
Aaltgen Pietersdr weduwe van Lenaart Aartsz drapier met Gerrit Thonisz schoenmaker als haar voogd in deze zaak (met Rombout Pietersz wantsnijder als borg)
Waarboek-67 C-1563 (koper)Stadsvrijdom.006
69/53

/
Aalwijn Aalwijnsz korenkoperkorenkoper
1563-11-29
Aalwijn Aalwijnsz korenkoper haar zwager
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)Rapenburg.081-083
90/12
Aelwijn Claesz van der Hooch
/
Aalwijn Claasz
1564-01-05
Alijt Claasdr, Arent Claasz, Pieter Claasz, Claas Claasz en Aalwijn Claasz, kinderen van Claas Aalwijnsz en Jfr. Anna Cornelisdr van der Hooch
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)Rapenburg.081-083
164/12
Aelwijn Claesz van der Hooch
/
Aalwijn Claasz
1564-05-03
Aalwijn Claasz
Waarboek-67 C-1563 (schuldenaar)
657/53

/
Abraham Pietersz
1567-05-28
Abraham Pietersz
Waarboek-67 C-1563 (belending)Middelstegracht.022
395/07
Abraham Willemsz {schoenmaker}
/
Abraham Willemsz schoenmaeckerschoenmaecker
1565-08-30
Abraham Willemsz schoenmaecker
Waarboek-67 C-1563 (belending)
238/08

/
Adam Cornelisz comancoman
1564-10-31
Adam Cornelisz coman
Waarboek-67 C-1563 (koper)SintJorissteeg.029
528/05
Adriaen Adriaensz {mandenmaker-Sint Jorissteeg}
/
Adriaan Adriaansz mandenmakermandenmaker
1566-05-19
Adriaan Adriaansz mandenmaker
Waarboek-67 C-1563 (koper)Middelstegracht.019
193/04
Adriaen Adriaensz van der Werff
/
Adriaan Adriaansz zeemtouwerzeemtouwer
1564-07-12
Adriaan Adriaansz zeemtouwer en Aalbrecht Pietersz tingieter
Waarboek-67 C-1563 (borg)Hooigracht.017
134/04

/
Adriaan Andriesz drapenierder zijn schoonvaderdrapenierder
1564-03-10
Pieter Werboutsz witmaker (met zijn schoonvader Adriaan Andriesz drapenierder als borg)
Waarboek-67 C-1563 (koper)
5/53

/
Adriaan Andriesz wolweverwolwever
1563-07-10
Adriaan Andriesz wolwever
Waarboek-67 C-1563 (koper)
560/53

/
Adriaan Andriesz wolweverwolwever
1566-09-10
Adriaan Andriesz wolwever
Waarboek-67 C-1563 (borg)Pieterskerkchoorsteeg.011
214/04

/
Adriaan Arentsz scheepmakerscheepmaker
1564-08-14
Jan Jansz slotenmaker (met Adriaan Arentsz scheepmaker als borg)
Waarboek-67 C-1563 (schuldenaar)
356/53

/
Adriaan Barentsz koopmankoopman
1565-06-08
Adriaan Barentsz koopman
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)Warmoesmarkt.023
514/03
Adriaen Barentsz {koopman}
/
Adriaan Barentsz koopmankoopman
1566-05-04
Adriaan Barentsz koopman
Waarboek-67 C-1563 (schuldeiser)
525/03

/
Adriaan Barentsz, koopman
1566-05-13
Adriaan Barentsz, koopman
Waarboek-67 C-1563 (koper)Nieuwstraat.053.2
641/07
Adriaen Cornelisz {priester}
/
Adriaan Cornelisz priesterpriester, kanunnik
1567-04-14
heer Adriaan Cornelisz priester en kanunnik van St.-Pancras
Waarboek-67 C-1563 (koper)
179/53

/
Adriaan Cornelisz schoenmakerschoenmaker
1564-06-16
Adriaan Cornelisz schoenmaker
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)OudeRijn.053
198/03
Adriaen Cornelisz Henneman
/
Adriaan Cornelisz schoenmakerschoenmaker
1564-07-17
Adriaan Cornelisz schoenmaker
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)
503/03

/
Adriaan Cornelisz schoenmakerschoenmaker
1566-04-08
Adriaan Cornelisz schoenmaker (met zijn vader Cornelis Vranckenz als borg)
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)
606/03

/
Adriaan Cornelisz schoenmakerschoenmaker
1567-01-11
Adriaan Cornelisz schoenmaker (met Claas Pietersz schipper als borg)
Waarboek-67 C-1563 (koper)Middelstegracht.023
439/05
Adriaen Dircksz Gorter
/
Adriaan Dircksz Gorter
1565-11-15
Adriaan Dircksz Gorter
Waarboek-67 C-1563 (schuldenaar)
479/53

/
Adriaan Dircksz gortergorter
1566-02-24
Adriaan Dircksz gorter
Waarboek-67 C-1563 (borg)Hogewoerd.088.2
95/06
Adriaen Dircksz {scheepmaker}
/
Adriaan Dircksz scheepmakerscheepmaker
1564-01-04
Maritgen Gerritsdr weduwe van Vranck Gerritsz van Dorp met mr. Huych Dircksz chirurgijn als haar voogd in deze zaak (met Adriaan Dircksz scheepmaker als borg)
Waarboek-67 C-1563 (koper)Middelstegracht.016.4
91/05
Adriaen Engelsz {bakker}
/
Adriaan Engelsz bakkerbakker
1564-01-07
Adriaan Engelsz bakker
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)Middelstegracht.016.4
185/03
Adriaen Engelsz {bakker}
/
Adriaan Engelsz bakkerbakker
1564-05-03
Adriaan Engelsz bakker
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)Middelstegracht.002.3
414/03
Adriaen Engelsz {bakker}
/
Adriaan Engelsz bakkerbakker
1565-09-28
Adriaan Engelsz bakker
Waarboek-67 C-1563 (koper)Groenesteeg.020
307/06

/
Adriaan Gerritsz brouwerbrouwers
1565-03-31
Adriaan Gerritsz en Egbert Gerritsz brouwers
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)Groenesteeg.020
322/03

/
Adriaan Gerritsz brouwerbrouwer
1565-04-16
Adriaan en Egbert Gerritsz brouwers
Waarboek-67 C-1563 (voogd)Papengracht.018-020
475/05

/
Adriaan Gerritsz eertijds brouwerbrouwer
1566-02-13
Jonkvrouwe Catharina van der Graft weduwe van jhr. Lieven van Boschuysen in zijn leven hoogheemraad van Rijnland met Adriaan Gerritsz eertijds brouwer als haar voogd in deze zaak
Waarboek-67 C-1563 (koper)Noordeinde.053
254/04
Adriaen Gerritsz {kuiper-Noordeinde}
/
Adriaan Gerritsz kuiperkuiper
1564-12
Adriaan Gerritsz kuiper
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)Uiterstegracht.074
297/03
Adriaen Gerritsz {kuiper-Uiterstegracht}
/
Adriaan Gerritsz kuiperkuiper
1565-02-23
Adriaan Gerritsz kuiper (met Jan Jansz schuitvoerder als borg)
Waarboek-67 C-1563 (borg)Uiterstegracht.074
315/04
Adriaen Gerritsz {kuiper-Uiterstegracht}
/
Adriaan Gerritsz kuiperkuiper
1565-04-05
Cornelis Jansz bouwman ( met Adriaan Gerritsz kuiper)
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)
50/03

/
Adriaan Gerritsz poppenmakerpoppenmaker
1563-10-30
Adriaan Gerritsz poppenmaker
Waarboek-67 C-1563 (koper)Warmoesmarkt.023
514/04

/
Adriaan Gijsbertsz koekenbakkerkoekenbakker
1566-05-04
Adriaan Gijsbertsz koekenbakker van Delft
Waarboek-67 C-1563 (schuldenaar)
525/53

/
Adriaan Gijsbrechtsz koekenbakker te Delftkoekenbakker
1566-05-13
Adriaan Gijsbrechtsz koekenbakker te Delft
Waarboek-67 C-1563 (schuldenaar)
373/53

/
Adriaan Govertsz met Claas Jansz de Goede als borg
1565-07-05
Adriaan Govertsz met Claas Jansz de Goede als borg
Waarboek-67 C-1563 (koper)Sliksteeg.003
365/15
Adriaen Govertsz {zeepzieder}
/
Adriaan Govertsz zeepziederzeepzieder
1565-07-06
Adriaan Govertsz zeepzieder
Waarboek-67 C-1563 (koper)
366/53

/
Adriaan Govertsz zeepziederzeepzieder
1565-07-07
Adriaan Govertsz zeepzieder
Waarboek-67 C-1563 (koper)
79/53

/
Adriaan Harmansz
1563-12-15
Adriaan Harmansz metselaar
Waarboek-67 C-1563 (koper)WillemDanielsteeg.000.20
536/05
Adriaen Harmensz {metselaar}
/
Adriaan Harmansz metselaarmetselaar
1566-05-31
Adriaan Harmansz metselaar
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)Kaiserstraat.024.3
645/03
Adriaen Harmensz {schoenmaker}
/
Adriaan Hermansz schoenmakerschoenmaker
1567-04-22
Adriaan Hermansz schoenmaker (met Jan Willemsz metselaar als borg)
Waarboek-67 C-1563 (schuldeiser)Stadsvrijdom.006
607/03
Adriaen Jacobsz {hoedenmaker}
/
Adriaan Jacobsz hoedenmakerhoedenmaker
1567-01-13
Adriaan Jacobsz hoedenmaker
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)Stadsvrijdom.006
610/03
Adriaen Jacobsz {hoedenmaker}
/
Adriaan Jacobsz hoedenmakerhoedenmaker
1567-01-13
Adriaan Jacobsz hoedenmaker
Waarboek-67 C-1563 (koper)
304/53

/
Adriaan Jacobsz warmoesmanwarmoesman
1565-03-02
Adriaan Jacobsz warmoesman
Waarboek-67 C-1563 (borg)Hooigracht.022
58/06
Adriaen Jansz Knotter
/
Adriaan Jansz drapenierderdrapenierder
1563-11-13
Katrijn Garbrantsdr weduwe van Dirck Stevensz met Jan van Hout als haar voogd in deze zaak (met Adriaan Jansz drapenierder als borg)
Waarboek-67 C-1563 (koper)Hooigracht.028
171/06
Adriaen Jansz Knotter
/
Adriaan Jansz drapenierderdrapenierder
1564-04-24
Adriaan Jansz drapenierder
Waarboek-67 C-1563 (borg)Haarlemmerstraat.094
174/04

/
Adriaan Jansz hoedenmakerhoedenmaker
1564-02-11
Dammas Jansz bierdrager (met Adriaan Jansz hoedenmaker als borg)
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)Stadsvrijdom.006
512/03

/
Adriaan Jansz hoedenmakerhoedenmaker
1566-04-10
Adriaan Jansz hoedenmaker
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)
230/03

/
Adriaan Jansz Kodde leertouwerleertouwer
1564-09-30
Adriaan Jansz Kodde leertouwer (met Govert Florisz bierdrager als borg)
Waarboek-67 C-1563 (koper)
129/53

/
Adriaan Jansz scheepmakerscheepmaker
1564-03-03
Adriaan Jansz scheepmaker
Waarboek-67 C-1563 (koper)
114/53

/
Adriaan Jansz schipperschipper
1564-02-15
Adriaan Jansz schipper
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)Haarlemmerstraat.253
336/03

/
Adriaan Jansz zeemtouwerzeemtouwer
1565-05-08
Adriaan Jansz zeemtouwer
Waarboek-67 C-1563 (schuldeiser)
486/03
Adriaen Pieter Garbrantsz {van Strijen}
/
Adriaan Pieter Garbrantsz
1566-03-15
Adriaan Pieter Garbrantsz
Waarboek-67 C-1563 (schuldeiser)Breestraat.152
526/03
Adriaen Pieter Garbrantsz {van Strijen}
/
Adriaan Pieter Garbrantsz
1566-05-14
Adriaan Pieter Garbrantsz
Waarboek-67 C-1563 (schuldeiser)
562/03
Adriaen Pieter Garbrantsz {van Strijen}
/
Adriaan Pieter Garbrantsz
1566-09-10
Adriaan Pieter Garbrantsz
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)Rapenburg.126
492/03
Adriaen Pietersz van der Heyde {chirurgijn}
/
Adriaan Pietersz chirurgijnchirurgijn
1566-03-18
mr. Adriaan Pietersz chirurgijn (met zijn broer Jan Pietersz apotheker als borg)
Waarboek-67 C-1563 (koper)Vliet.035
252/05
Adriaen Pietersz Boeytgen
/
Adriaan Pietersz koopmankoopman
1564-12-13
Adriaan Pietersz koopman
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)
108/03

/
Adriaan Pietersz timmermantimmerman
1564-02-07
Adriaan Pietersz timmerman
Waarboek-67 C-1563 (voogd)Raamsteeg.000.32
523/04

/
Adriaan Pietersz timmerman haar broertimmerman
1566-05-08
Grietgen Pietersdr met haar broer Adriaan Pietersz timmerman als haar voogd in deze zaak
Waarboek-67 C-1563 (voogd)Clarensteeg.000.4
26/05

/
Adriaan Simonsz
1563-08-12
Jacobgen ‘de garensietster’ weduwe van Pieter Jansz met Adriaan Simonsz als haar voogd in deze zaak
Waarboek-67 C-1563 (borg)Zonneveldstraat.000.14
77/04

/
Adriaan Thomasz koopmankoopman
1563-12-14
Ewout Cornelisz houtzager (met Adriaan Thomasz koopman en Jacob Ottensz schoenmaker als borgen)
Waarboek-67 C-1563 (borg)Zonneveldstraat.000.14
96/04

/
Adriaan Thomasz koopmankoopman
1564-01-18
Ewout Cornelisz houtzager (met Adriaan Thomasz koopman en Jacob Ottensz schoenmaker als borgen)
Waarboek-67 C-1563 (koper)Vliet.036-038
272/04

/
Adriaan Vincentsz koekenbakkerkoekenbakker
1565-01-12
Adriaan Vincentsz koekenbakker
Waarboek-67 C-1563 (koper)Vliet.040
272/06

/
Adriaan Vincentsz koekenbakkerkoekenbakker
1565-01-12
Adriaan Vincentsz koekenbakker
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)Breestraat.128
286/03

/
Adriaan Vincentsz koekenbakkerkoekenbakker
1565-02-09
Adriaan Vincentsz koekenbakker
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)Noordeinde.053
37/03
Adriaen Willemsz {ballenmaker}
/
Adriaan Willemsz ballenmakerballenmaker
1563-10-05
Adriaan Willemsz ballenmaker
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)
187/03

/
Adriaan Willemsz ballenmakerballenmaker
1564-07-05
Adriaan Willemsz ballenmaker
Waarboek-67 C-1563 (koper)Rapenburg.117.1
130/04
Adriaen Willemsz {bouwman, zeeman}
/
Adriaan Willemsz bouwmanbouwman
1564-03-03
Adriaan Willemsz bouwman
Waarboek-67 C-1563 (gemachtigde)Burgsteeg.003
378/04
Adriaen Willemsz Cruytpenning
/
Adriaan Willemsz Cruypenning heemraadsbodeheemraadsbode
1565-07-24
Adriaan Willemsz Cruypenning heemraadsbode
Waarboek-67 C-1563 (voogd)Langebrug.039
8/04

/
Adriaan Willemsz olieslager als man van Neeltgen Claesdrolieslager
1563-07-16
Floris Claasz voor hemzelf; Adriaan Willemsz olieslager als man van Neeltgen Claasdr en Cornelis Barentsz als man van Zijburch Claasdr; tesamen vervangend hun zuster Grietgen Claasdr (met Floris van Oy als borg)
Waarboek-67 C-1563 (koper)
540/53

/
Adriaan Woutersz vollervoller
1566-06-26
Adriaan Woutersz voller
Waarboek-67 C-1563 (belending)Haarlemmerstraat.266
542/06
Adriaen Adriaensz {Zijlpoort}
/
Adriaen Adriaensz
1566-06-23
Adriaen Adriaensz
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)Steenschuur.006
215/04
Adriaen Dircksz van Meerburg {de jonge}
/
Adriaen Dircksz brouwerbrouwer
1564-08-18
Adriaen Dircksz brouwer
Waarboek-67 C-1563 (belending)Middelstegracht.025
439/06
Adriaen Dircksz Gorter
/
Adriaen Dircx selve
1565-11-15
Adriaen Dircx selve
Waarboek-67 C-1563 (belending)Hooigracht.023
368/07
Adriaen Dircksz Gool
/
Adriaen Dircxz Gool
1565-07-11
Adriaen Dircxz Gool
Waarboek-67 C-1563 (belending)OudeRijn.049.1-051
582/06
Adriaen Dircksz Marck
/
Adriaen Dircxz Marck
1566-11-02
Adriaen Dircxz Marck
Waarboek-67 C-1563 (belending)OudeRijn.049.1-051
198/07
Adriaen Dircksz Marck
/
Adriaen Dircxzoon koemankoeman
1564-07-17
Adriaen Dircxzoon koeman
Waarboek-67 C-1563 (belending)NieuweRijn.072
409/05
Adriaen Engelsz {bakker}
/
Adriaen Engelsz
1565-09-18
Adriaen Engelsz
Waarboek-67 C-1563 (belending)SintJorissteeg.027
528/07
Adriaen Gijsbrechtsz {beiaardier}
/
Adriaen Ghijsbrechtsz beyermanbeyerman
1566-05-19
Adriaen Ghijsbrechtsz beyerman
Waarboek-67 C-1563 (koper)NieuweRijn.070
372/12
Adriaen Govertsz {zeepzieder}
/
Adriaen Govertsz zeepziederzeepzieder
1565-07-05
Adriaan Pietersz zeepzieder van Amsterdam
Waarboek-67 C-1563 (belending)NieuweRijn.070
371/07
Adriaen Govertsz {zeepzieder}
/
Adriaen Govertsz zeepziederzeepzieder
1565-07-06
Adriaen Govertsz zeepzieder
Waarboek-67 C-1563 (belending)Vliet.024
536/07
Adriaen Harmensz {metselaar}
/
Adriaen Harmansz
1566-05-31
Adriaen Harmansz
Waarboek-67 C-1563 (belending)Middelstegracht.038-040
631/09
Adriaen Hendricksz {bouwman}
/
Adriaen Hendricxz boumanbouman
1567-03-10
Adriaen Hendricxz bouman
Waarboek-67 C-1563 (belending)Boommarkt.007.4
234/09
Adriaen Hendricksz {timmerman}
/
Adriaen Henricxzs tymmermantymmerman
1564-10-09
Adriaen Henricxz.s tymmerman
Waarboek-67 C-1563 (belending)Noordeinde.042
44/05
Adriaen Gerritsz {kuiper-Noordeinde}
/
Adriaen Heyndricxz cuypercuyper
1563-10-21
De helfte van een huys ende erve
Waarboek-67 C-1563 (koper)Stadsvrijdom.006
136/04
Adriaen Jacobsz {hoedenmaker}
/
Adriaen Jacobsz hoemaeckerhoemaecker
1564-03-13
Adriaen Jacobsz hoemaecker
Waarboek-67 C-1563 (belending)Groenesteeg.038
294/13
Grietgen Govertsdr {vrouw van Adriaen Jacobsz}
/
Adriaen Jacobsz wedue
1565-02-20
Adriaen Jacobsz wedue
Waarboek-67 C-1563 (overledene)Groenesteeg.038
294/14
Adriaen Jacobsz Tas {bierdrager}
/
Adriaen Jacobsz wedue
1565-02-20
Adriaen Jacobsz wedue
Waarboek-67 C-1563 (belending)Apothekersdijk.004
275/05

/
Adriaen Jansz scheepmaeckerscheepmaecker
1565-01
Adriaen Jansz scheepmaecker
Waarboek-67 C-1563 (koper)Maarsmansteeg.005
39/04
Adriaen Jansz {viskoper}
/
Adriaen Jansz viskoperviskoper
1563-10-11
Adriaen Jansz viskoper
Waarboek-67 C-1563 (belending)Haarlemmerstraat.253
54/07

/
Adriaen Jansz zeemtouwersknechtzeemtouwersknecht
1563-11-04
Adriaen Jansz zeemtouwersknecht
Waarboek-67 C-1563 (belending)Paradijssteeg.058
506/06
Adriaen Corsz {wolwever}
/
Adriaen Korss wolleweverwollewever
1566-04-20
Adriaen Korss wollewever
Waarboek-67 C-1563 (belending)Vliet.037
252/06
Adriaen Pietersz Boeytgen
/
Adriaen Pietersz voors
1564-12-13
Adriaen Pietersz voors
Waarboek-67 C-1563 (belending)Vliet.037
120/11
Adriaen Pietersz Boeytgen
/
Adriaen Pieterszoon coman
1564-02-24
Adriaen Pieterszoon coman
Waarboek-67 C-1563 (belending)Hooigracht.060
656/10
Adriaen Thomasz {verwer, wever}
/
Adriaen Thomaesz comancoman
1567-05-22
Adriaen Thomaesz coman
Waarboek-67 C-1563 (belending)Hooigracht.048.1
303/07
Adriaen Thomasz {verwer, wever}
/
Adriaen Tomasz wolleweverwollewever
1565-03-07
Adriaen Tomasz wollewever
Waarboek-67 C-1563 (belending)Kaardesteeg.009
337/07

/
Adriaen Tonisz volrevolre
1565-05-09
Adriaen Tonisz volre
Waarboek-67 C-1563 (belending)Ketelboetersteeg.023-025
364/05
Adriaen van Naeltwijck
/
Adriaen van Naeldwijck
1565-07-06
Adriaen van Naeldwijck
Waarboek-67 C-1563 (belending)Breestraat.127-129
364/06
Adriaen van Naeltwijck
/
Adriaen van Naeldwijcx schuyre ende steygher
1565-07-06
Adriaen van Naeldwijcx schuyre ende steygher daer men mede op 't water gaet
Waarboek-67 C-1563 (gemachtigde)Burgsteeg.003
392/05
Adriaen Willemsz Cruytpenning
/
Adriaen Willemsz Cruypenning
1565-08-26
Adriaen Willemsz Cruypenning
Waarboek-67 C-1563 (belending)Rapenburg.117.1
237/07
Adriaen Willemsz {bouwman, zeeman}
/
Adriaen Willemsz olyslagerolyslager
1564-10-30
Adriaen Willemsz olyslager
Waarboek-67 C-1563 (belending)Kaardesteeg.007
337/05

/
Adriaen Willemsz volrevolre
1565-05-09
Adriaen Willemsz volre
Waarboek-67 C-1563 (belending)Barbarasteeg.008
92/09
Adriaen Woutersz {voller}
/
Adriaen Woutersz voorlakenredervoorlakenreder
1564-01-08
Adriaen Woutersz voorlakenreders huys
Waarboek-67 C-1563 (echtgenoot)Breestraat.070-072
648/04
Adriana Adriaensdr van Barrevelt {van Swieten}
/
Adriana Adriaensdr
1567-04-16
Adriana Adriaensdr
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)Hooigracht.111
582/03
Adriana Arentsdr {Hooigracht}
/
Adriana Arentsdr weduwe van Lambrecht Jansz
1566-11-02
Adriana Arentsdr weduwe van Lambrecht Jansz
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)NieuweRijn.077-078
248/03
Adriana Fransdr {van der Does}
/
Adriana Fransdr weduwe van Adriaen Hendricksz houtkoper
1564-12-01
Adriana Fransdr weduwe van Adriaen Hendricksz houtkoper
Waarboek-67 C-1563 (belending)NieuweRijn.077-078
276/09
Adriana Fransdr {van der Does}
/
Adriana Franssdochter wedue van Adriaen Henricxz houtcoper
1565-01-10
Adriana Franssdochter wedue van Adriaen Henricxz houtcoper
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)Haarlemmerstraat.141
205/03
Adriana Hendricksdr {vrouw van Adriaen Claesz}
/
Adriana Hendricksdr weduwe van Adriaan Claasz van Petten
1564-07-29
Adriana Hendricksdr weduwe van Adriaan Claasz van Petten met haar zoon Hendrick Adriaansz als haar voogd in deze zaak (met haar zoon Claas Adriaansz als borg)
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)
79/03

/
Adriana Jacobsdr
1563-12-15
Adriana Jacobsdr als erfgename van haar broer Jacob Jacobsz voller met Jan van Hout als haar voogd in deze zaak
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)
571/03

/
Adriana Jansdr
1566-10-03
Adriana Jansdr weduwe van Jan Anthonisz eertijts schipper met Jan van Hout als haar voogd in deze zaak (met Dirck Pietersz Vougen als borg)
Waarboek-67 C-1563 (belending)Middelstegracht.079
112/08
Adriaentgen Jaspersdr {Middelstegracht}
/
Adriana Jaspersdr
1564-02-07
Adriana Jaspersdr.s erve
Waarboek-67 C-1563 (mede-eigenaar)Hooigracht.056-058
656/06
Adriana Meesdr {miserabel persoon}
/
Adriana Meesdr
1567-05-22
daer de vier vijfdepaerten off competeren Garbrant Meesz voors., Geryt Meesz, Adriana Meesdr ende Jan Claesz als man ende voocht van Jannetgen Meesdr
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)Vliet.005-007
520/03
Adriana Pietersdr {Rapenburg}
/
Adriana Pietersdr
1566-05-07
Adriana Pietersdr met Screvel Aelbrechsz schoenmaker als haar voogd in deze zaak en Pieter Wesselsz schoenmaker wonende te Schiedam (Met Huych Dircksz schoenmaker als borg)
Waarboek-67 C-1563 (belending)Rapenburg.113
520/11
Adriana Pietersdr {Rapenburg}
/
Adriana Pietersdr
1566-05-07
Adriana Pietersdr schuyr ende erve
Waarboek-67 C-1563 (belending)Breestraat.076.1
648/13

/
Adriana Ysbrantsdr Faes Aerntsz weduwe
1567-04-16
Adriana Ysbrantsdr Faes Aerntsz weduwe
Waarboek-67 C-1563 (vorig-eigenaar)Barbarasteeg.001
255/04

/
Adriane Meesdr Symon Symonsz schoelappers wedue
1564-12-01
aengecomen bij doode ende overlijden van Adriane Meesdr, Symon Symonsz schoelappers wedue
Waarboek-67 C-1563 (belending)KortRapenburg.007
502/06
Adriaen Claesz van Petten {schuitvoerder}
/
Adriane wedue van Adriaen Claesz van Petten
1566-04-08
Adriane wedue van Adriaen Claesz van Petten
Waarboek-67 C-1563 (belending)Steenschuur.010
235/06
Aechte Cornelisdr {Steenschuur}
/
Aechte Cornelisdr
1564-10-09
Aechte Cornelisdr
Waarboek-67 C-1563 (belending)Levendaal.019-021
291/07
Aechte Hendricksdr {vrouw van Wouter Adriaensz}
/
Aechte Henricxdr Wouter Aerntsz comans wedue
1565-02-08
Aechte Henricxdr Wouter Aerntsz comans wedue
Waarboek-67 C-1563 (belending)Hooigracht.023
106/10
Adriaen Dircksz Gool
/
Aedriaen Dircxz Goel
1564-02-05
Aedriaen Dircxz Goelen schure ende erve
Waarboek-67 C-1563 (belending)Haarlemmerstraat.259-263
333/06
Aefgen Pietersdr {vrouw van Dirck Dircksz}
/
Aeff Pietersdr wedue wijlen Dirck Dircxz brouwersknecht
1565-05-05
Aeff Pietersdr wedue wijlen Dirck Dircxz brouwersknecht
Waarboek-67 C-1563 (belending)Botermarkt.015.1
286/10
Aelbrecht Pietersz {tinnegieter}
/
Aelbeert PIetersz tinneghietertinneghieter
1565-02-09
Aelbeert PIetersz tinneghieter
Waarboek-67 C-1563 (belending)Middelweg.033.1
229/07
Aelbrecht Jansz {brouwersknecht, de jonge}
/
Aelbert Jansz brouwersknechtbrouwersknecht
1564-09-30
Aelbert Jansz brouwersknecht
Waarboek-67 C-1563 (belending)Botermarkt.015.1
240/06
Aelbrecht Pietersz {tinnegieter}
/
Aelbert Pietersz tinnegietertinnegieter
1564-11-03
Aelbert Pietersz tinnegieter
Waarboek-67 C-1563 (belending)Botermarkt.015.1
329/07
Aelbrecht Pietersz {tinnegieter}
/
Aelbert Pietersz tinnegietertinnegieter
1565-04-05
Aelbert Pietersz tinnegieter
Waarboek-67 C-1563 (belending)Hogewoerd.090
95/08
Aelbrecht Dircksz {waard}
/
Aelbrecht Dircxz van Koudekerck
1564-01-04
Aelbrecht Dircxz van Koudekerck
Waarboek-67 C-1563 (koper)
135/53

/
Aelbrecht Jansz Scheren dienaar met de zwaardendienaar met de zwaarden
1564-03-13
Aelbrecht Jansz Scheren dienaar met de zwaarden
Waarboek-67 C-1563 (belending)Middelstegracht.019
439/07
Aelbrecht Pietersz {linnenwever}
/
Aelbrecht Pietersz lindeweverlindewever
1565-11-15
Aelbrecht Pietersz lindewever
Waarboek-67 C-1563 (belending)Middelstegracht.019
292/07
Aelbrecht Pietersz {linnenwever}
/
Aelbrecht Pieterszoon
1565-02-09
Aelbrecht Pieterszoons schuyr ende erve
Waarboek-67 C-1563 (belending)5eBinnenvestgracht.000.06
56/08
Aeltgen {vrouw van Lenaert Harmensz}
/
Aeltgen de wedue van wijlen Lenaert Harmansz
1563-11-08
Aeltgen de wedue van wijlen Lenaert Harmansz met Meynsgen haer zuster
Waarboek-67 C-1563 (belending)Haarlemmerstraat.252-256
519/06
Aelbrecht Sandersz {bouwman}
/
Aelwijn Sanderszoon bouman
1566-05-07
Aelwijn Sanderszoon bouman
Waarboek-67 C-1563 (belending)Rapenburg.091
624/06
Arent Jansz Broeder {Exalto}
/
Aerent Jansz Broeder
1567-02-17
Aerent Jansz Broeder
Waarboek-67 C-1563 (belending)Hooigracht.019
445/09
Arent Christoffelsz
/
Aernt Christoffelsz uuyten Haghe
1565-12-18
Aernt Christoffelsz uuyten Haghe
Waarboek-67 C-1563 (voogd)Stadsvrijdom.006
133/07
Arent Claesz {kuiper}
/
Aernt Claesz cuypercuyper
1564-03-11
Aernt Claesz cuyper
Waarboek-67 C-1563 (belending)Botermarkt.028
533/08
Arent Cornelisz de Man
/
Aernt Cornelisz backerbacker
1566-05-29
Aernt Cornelisz backer
Waarboek-67 C-1563 (belending)Hogewoerd.020
342/07

/
Aernt Dircxz comancoman
1565-05-14
Aernt Dircxz coman
Waarboek-67 C-1563 (belending)Breestraat.161
595/07
Arent Gerrit Ewoutsz van Dam
/
Aernt Geryt Eewoutsz
1566-12-12
Aernt Geryt Eewoutsz
Waarboek-67 C-1563 (belending)Kaiserstraat.006.1
247/07
Arent Harmensz {schoenlapper}
/
Aernt Harmansz schoelapperschoelapper
1564-11-24
Aernt Harmansz schoelapper
Waarboek-67 C-1563 (belending)Barbarasteeg.003
207/07

/
Aernt Jansz drapierdrapier
1564-07-31
Aernt Jansz drapier
Waarboek-67 C-1563 (belending)Barbarasteeg.003
255/07

/
Aernt Jansz drapierdrapier
1564-12-01
Aernt Jansz drapier
Waarboek-67 C-1563 (belending)
362/09

/
Agniesgen Gerytsdr gesusteren
1565-05-21
Agniesgen ende Marytgen Gerytsdr gesusteren
Waarboek-67 C-1563 (belending)Breestraat.066
648/07
Allert Willemsz van Sassenheim
/
Alaert Willemsz van Zassem
1567-04-16
Alaert Willemsz van Zassem
Waarboek-67 C-1563 (belending)Nieuwsteeg.018.2a
375/07
Alijd Huigendr {Coedijck}
/
Alijdt Coedijcx, Huych Pieterszs wedue
1565-07-16
Alijdt Coedijcx, Huych Pietersz.s wedue
Waarboek-67 C-1563 (belending)Nieuwsteeg.018.3
375/09
Alijd Huigendr {Coedijck}
/
Alijdt Coedijcx, Huych Pieterszs wedue
1565-07-16
Alijdt Coedijcx, Huych Pietersz.s wedue
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)Hooigracht.072-074
576/21
Alijd Cornelis Hillebrantsdr {Hooigracht}
/
Alijdt Cornelis Hillebrantsdr
1566-10-11
Dirck Hillebrantsz, voorlakenreder; Willem Hillebrantsz, houtcoper voor hemzelf en Jan Jansz, boterkoper als man van Kathrijn Hillebrantsdr, tevens voor Roelof, Jacob en Volpert Hille-brantsz; Hendrick Bruynenz als man van Aaltgen Hillebrantsdr; Maritgen Geertruyt en Margriete Hillebrantsdr; Jan Willemsz als man van Margriete Cornelis Hillebrantsdr; Kors, Jacob, Jan, Pieter, Alijdt en Cunera, eveneens kinderen van Cornelis Hillebrantsz; allen erfgenamen van Hillebrant Willemsz, drapenierder
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)Nieuwstraat.040-044
573/03
Alijd Dircksdr Hoens {Cock}
/
Alijdt Dircksdr weduwe van Jan Cornelisz Cock
1566-10-07
Alijdt Dircksdr weduwe van Jan Cornelisz Cock met Cornelis Jansz snijder als haar voogd in deze zaak
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)Rapenburg.081-083
90/08
Alijd Claesdr van der Hooch
/
Alijt Claasdr
1564-01-05
Alijt Claasdr, Arent Claasz, Pieter Claasz, Claas Claasz en Aalwijn Claasz, kinderen van Claas Aalwijnsz en Jfr. Anna Cornelisdr van der Hooch
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)Rapenburg.081-083
164/08
Alijd Claesdr van der Hooch
/
Alijt Claasdr
1564-05-03
Alijt Claasdr
Waarboek-67 C-1563 (koper)Levendaal.029
42/04
Alijd Cornelisdr {vrouw van Havick Meesz}
/
Alijt Cornelisdr weduwe van Havick Meesz tingieter
1563-10-20
Alijt Cornelisdr weduwe van Havick Meesz tingieter
Waarboek-67 C-1563 (koper)
87/04
Alijd Cornelisdr {vrouw van Havick Meesz}
/
Alijt Cornelisdr zijn schoonmoeder weduwe van Havick Meesz
1563-12-31
Alijt Cornelisdr zijn schoonmoeder weduwe van Havick Meesz
Waarboek-67 C-1563 (koper)Zonneveldstraat.000.14
96/06
Aeltgen Daniëlsdr {uitdraagster}
/
Alijt Danielsdr weduwe van Gerrit Adriaansz Voet
1564-01-18
Alijt Danielsdr weduwe van Gerrit Adriaansz Voet
Waarboek-67 C-1563 (belending)Haarlemmerstraat.150-154
111/08
Aeltgen Gerritsdr {van Banchem}
/
Alijt Gerrytsdr Claes Cornelisz van Banckens wedue
1564-02-07
Alijt Gerrytsdr Claes Cornelisz van Banckens wedue
Waarboek-67 C-1563 (schuldeiser)NieuweRijn.023
599/03
Alijd Huigendr {Coedijck}
/
Alijt Huygendr weduwe van Huych Pietersz Coedijc grootmoeder
1566-12-23
Alijt Huygendr weduwe van Huych Pietersz Coedijc grootmoeder van Pieter Pietersz
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)
220/03

/
Alijt Jansdr
1564-09-07
Alijt Jansdr weduwe van Pieter Gerritsz glazenier met Jan van Hout als haar voogd in deze zaak
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)
362/03

/
Alijt Jansdr weduwe van Pieter Gerritsz glazenier
1565-05-21
Alijt Jansdr weduwe van Pieter Gerritsz glazenier (glasschrijver)
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)Stadsvrijdom.006
133/03
Alijd Pietersdr {Stadsvrijdom}
/
Alijt Pietersdr weduwe van Mercelis Pietersz cuyper
1564-03-11
Alijt Pietersdr weduwe van Mercelis Pietersz cuyper met Claas Pietersz als haar voogd in deze zaak
Waarboek-67 C-1563 (belending)Hogewoerd.093-095
66/08

/
Alijt Woelwaters
1563-11-24
Alijt Woelwaters
Waarboek-67 C-1563 (belending)Nieuwstraat.040-044
57/07
Alijd Dircksdr Hoens {Cock}
/
Alijtgen Jansdr
1563-11-10
Alijtgen Jansdr
Waarboek-67 C-1563 (belending)Haarlemmerstraat.214
74/08

/
Alijtgen Thonisdochters schuyer
1563-12-07
Alijtgen Thonisdochters schuyer
Waarboek-67 C-1563 (belending)Haarlemmerstraat.214
243/08

/
Alijtgen Tonisdochter schuyr
1564-10-09
Alijtgen Tonisdochter schuyr
Waarboek-67 C-1563 (overledene)Vliet.035
120/09
Cornelis Mourijnsz {Vliet}
/
allen erfgenamen van Cornelis Mouringsz
1564-02-24
Anthonis Claasz snijder als man van Neeltgen Cornelisdr; Jacob Ewoutsz Foix snijder als man van Eems Cornelisdr en Burchgen Cornelisdr weduwe van Cornelis Evertsz (met Anthonis Claasz als haar voogd in deze zaak); allen erfgenamen van Cornelis Mouringsz
Waarboek-67 C-1563 (overledene)Koppenhinksteeg.000.05
343/10
Gerrit Egbertsz {brouwer, de oude}
/
allen erfgenamen van Gerrit Egbertsz brouwer hun (schoon)vaderbrouwer
1565-05-16
allen erfgenamen van Gerrit Egbertsz brouwer hun (schoon)vader
Waarboek-67 C-1563 (overledene)Hooigracht.072-074
576/24
Hillebrant Willemsz {drapier}
/
allen erfgenamen van Hillebrant Willemsz drapenierderdrapenierder
1566-10-11
Dirck Hillebrantsz, voorlakenreder; Willem Hillebrantsz, houtcoper voor hemzelf en Jan Jansz, boterkoper als man van Kathrijn Hillebrantsdr, tevens voor Roelof, Jacob en Volpert Hille-brantsz; Hendrick Bruynenz als man van Aaltgen Hillebrantsdr; Maritgen Geertruyt en Margriete Hillebrantsdr; Jan Willemsz als man van Margriete Cornelis Hillebrantsdr; Kors, Jacob, Jan, Pieter, Alijdt en Cunera, eveneens kinderen van Cornelis Hillebrantsz; allen erfgenamen van Hillebrant Willemsz, drapenierder
Waarboek-67 C-1563 (borg)Hooigracht.046
303/04
Allert Claesz de Bruyn
/
Allert Claasz de Bruyn
1565-03-07
Quyrijn Jansz Mooyheer (met Allert Claasz de Bruyn en Willem Cornelisz rietdekker als borgen)
Waarboek-67 C-1563 (schuldenaar)
544/53

/
Allert Claasz schrijnwerkerschrijnwerker
1566-07-12
Allert Claasz schrijnwerker aan Marie Claasdr zijn zuster
Waarboek-67 C-1563 (schuldenaar)
545/53

/
Allert Claasz schrijnwerkerschrijnwerker
1566-07-12
Allert Claasz schrijnwerker aan Claas Allertsz zijn vader
Waarboek-67 C-1563 (belending)Breestraat.066
241/06
Allert Willemsz van Sassenheim
/
Allert Willemsz osseweyer
1564-10-31
Allert Willemsz osseweyer
Waarboek-67 C-1563 (belending)Breestraat.066
176/07
Allert Willemsz van Sassenheim
/
Allert Willemsz ossewijerossewijer
1564-06-09
Allert Willemsz ossewijer
Waarboek-67 C-1563 (borg)Pieterskerkgracht.001-003
63/08

/
Andries Huygensz schoenmakerschoenmaker
1563-11-16
Andries Huygensz schoenmaker
Waarboek-67 C-1563 (koper)Stadsvrijdom.006
290/53

/
Andries Huygensz schoenmakerschoenmaker
1565-02-13
Andries Huygensz schoenmaker
Waarboek-67 C-1563 (borg)Hooigracht.066-068
463/04
Andries Huigenz {schoenmaker}
/
Andries Huygensz schoenmakerschoenmaker
1566-01-22
Engel Hendricksz boomgaardman (met Andries Huygensz schoenmaker als borg)
Waarboek-67 C-1563 (koper)Haarlemmerstraat.136
550/05
Andries Huigenz {schoenmaker}
/
Andries Huygensz schoenmakerschoenmaker
1566-08-02
Andries Huygensz schoenmaker
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)
140/03

/
Andries Jacobsz drapenierderdrapenierder
1564-03-17
Andries Jacobsz drapenierder voor hemzelf; Jan Pietersz Schout en Gerrit Jorisz Munt als voogden over Jacob en Maritgen onmondige weeskinderen van Pieter Jansz Paets en Geertruyt Roelofsdr zijn eerste vrouw; mede namens Aagte Pietersdr
Waarboek-67 C-1563 (koper)Breestraat.028
234/04
Andries Jansz Heynoom {bierdrager}
/
Andries Jansz bierdragerbierdrager
1564-10-09
Andries Jansz bierdrager
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)
658/03

/
Andries Lambrechtsz molenaarmolenaar
1567-04-22
Andries Lambrechtsz molenaar
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)Vliet.006-008
157/05
Andries Michielsz {scheepmaker}
/
Andries onmondige weeskind
1564-03-24
Jacob Lambrechtsz te Zoeterwoude; Jan Dircksz wijnverlater te Den Haag en Dirck Dircksz wonende te Leiden voogden over Andries en Aafgen onmondige weeskinderen van Michiel Andriesz bouwman en Trijntgen Dircksdr zijn eerste huisvrouw;
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)Stadsvrijdom.006
260/03
Andries Pietersz {hoefsmid}
/
Andries Pietersz hoefsmidhoefsmid
1564-12-21
Andries Pietersz hoefsmid
Waarboek-67 C-1563 (koper)Breestraat.159
595/06
Andries Pietersz Tromper {kramer}
/
Andries Pietersz kramerkramer
1566-12-12
Andries Pietersz kramer haar zoon (sic) later blijkt hij haar schoonzoon
Waarboek-67 C-1563 (belending)Doezastraat.023
593/08
Andries Reyersz {scheepmaker}
/
Andries Reyersz scheepmaeckerscheepmaecker
1566-12-01
Andries Reyersz scheepmaeckers erve
Waarboek-67 C-1563 (koper)Doezastraat.023
374/04
Andries Reyersz {scheepmaker}
/
Andries Reyersz scheepmakerscheepmaker
1565-07-17
Andries Reyersz scheepmaker
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)JanVossensteeg.035
585/03
Anna Cornelisdr {vrouw van Dirck Hoflant}
/
Anna Cornelisdr weduwe van Dirck Hoflant
1566-10-04
Anna Cornelisdr weduwe van Dirck Hoflant met Jan van Hout als haar voogd in deze zaak
Waarboek-67 C-1563 (belending)Rapenburg.028.4
152/10

/
Anna de bleycster Cornelis Janszs weduebleycster
1564-04-15
Anna de bleycster Cornelis Janszs wedue
Waarboek-67 C-1563 (koper)
40/53

/
Anna Fredricksdr
1563-10-20
Anna Fredricksdr weduwe van Jan Gerritsz
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)Breestraat.143
462/05
Anna Jacobsdr van Swieten
/
Anna Jacobsdr zuster
1566-01-19
Anna Jacobsdr zuster
Waarboek-67 C-1563 (belending)Hogewoerd.089
150/07
Annetgen Fredericksdr {NieuweRijn}
/
Anna Jan Geritsz Slingelants wedue
1564-04-10
Anna Jan Geritsz Slingelants wedue
Waarboek-67 C-1563 (schuldeiser)
498/03

/
Anna Pietersdr
1566-03-20
Anna Pietersdr weduwe van Lambrecht Barentsz zijn schoonmoeder
Waarboek-67 C-1563 (koper)Hooigracht.089
31/04

/
Anna Pietersdr weduwe van Huych Huygensz
1563-09-04
Anna Pietersdr weduwe van Huych Huygensz
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)Kaiserstraat.057.3
264/03
Anna Symonsdr {Kaiserstraat}
/
Anna Simonsdr weduwe van Pieter Harmansz metselaar
1565-01-03
Anna Simonsdr weduwe van Pieter Harmansz metselaar met Huybrecht Gerritsz snijder als haar voogd in deze zaak
Waarboek-67 C-1563 (belending)Apothekersdijk.028.1
438/08
Annetgen Lourisdr {vrouw van Bouwen Jansz}
/
Anna wedue van Bouwen Jansz verwersknecht
1565-11-17
Anna wedue van Bouwen Jansz verwersknecht
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)Sliksteeg.003
365/10
Anna Havicksdr {vrouw van Reyer Thimansz}
/
Anne Havicksdr
1565-07-06
Reyer Thymansz als man van Anne Havicksdr
Waarboek-67 C-1563 (belending)Steenschuur.019.1
312/12
Annetgen Jansdr {den Deen}
/
Anne Jansdr Henric Willemsz comans wedue
1565-03-27
Anne Jansdr Henric Willemsz comans wedue
Waarboek-67 C-1563 (schuldeiser)
626/03

/
Annetgen Cornelisdr
1567-02-25
Annetgen Cornelisdr weduwe van Gerrit Jansz wonende te Amsterdam
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)NieuweRijn.026-027
318/03
Annetgen Dircksdr van Heemskerck {van der Mije}
/
Annetgen Dircksdr
1565-04-10
Annetgen Dircksdr
Waarboek-67 C-1563 (koper)Vliet.006-008
157/13
Annetgen Ewoutsdr {vrouw van Michiel Andriesz}
/
Annetgen Ewoutsdr
1564-03-24
Annetgen Ewoutsdr
Waarboek-67 C-1563 (schuldeiser)NieuweRijn.090
596/04
Annetgen Fredericksdr {NieuweRijn}
/
Annetgen Fredricksdr
1566-12-13
Jacob Fredericksz en Annetgen Fredricksdr, weeskinderen van Frederick Jacobsz, scheepmaker uit Den Haag
Waarboek-67 C-1563 (belending)Haarlemmerstraat.078
453/09

/
Annetgen Jansdr
1566-01-10
Annetgen Jansdr
Waarboek-67 C-1563 (schuldenaar)
601/53

/
Annetgen Jansdr
1567-01-03
Annetgen Jansdr weduwe van Jacob van der Laan met Jan van Hout als haar voogd in deze zaak
Waarboek-67 C-1563 (belending)Middelweg.026.1
420/10

/
Annetgen Lambrechtsdr
1565-10-11
Hans Liefrinck ende Annetgen Lambrechtsdr elcks met haer camer ende erve
Waarboek-67 C-1563 (belending)Vliet.006-008
51/09
Annetgen Ewoutsdr {vrouw van Michiel Andriesz}
/
Annetgen Michiel Adriaensz boumans weduwe
1563-11-03
Annetgen Michiel Adriaensz boumans weduwe
Waarboek-67 C-1563 (belending)Kaiserstraat.010.2
218/06
Annetgen Rijckendr {vrouw van Cornelis Bouwensz}
/
Annetgen Rijcken wedue van Cornelis Bouwensz verwersknecht
1564-09-07
Annetgen Rijcken wedue van Cornelis Bouwensz verwersknecht
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)Breestraat.038
242/09
Annetgen Symonsdr {smidsdochter}
/
Annetgen Simonsdr
1564-11-06
Sybrant Gerritsz zuivelkoper als man van Niesgen Simonsdr; Geertruyt Simonsdr met Jan van Hout als haar voogd in deze zaak; Pieter Woutersz smid als man van Grietgen Simonsdr en Annetgen Simonsdr
Waarboek-67 C-1563 (schuldenaar)
394/53

/
Anthonis Adriaansz
1565-08-30
Anthonis Adriaansz
Waarboek-67 C-1563 (belending)Breestraat.130
329/06
Anthonis Aelbrechtsz {schoenmaker}
/
Anthonis Aelbrechtsz
1565-04-05
Anthonis Aelbrechtsz
Waarboek-67 C-1563 (echtgenoot)Vliet.035
120/03
Anthonis Claesz {snijder}
/
Anthonis Claasz snijdersnijder
1564-02-24
Anthonis Claasz snijder als man van Neeltgen Cornelisdr; Jacob Ewoutsz Foix snijder als man van Eems Cornelisdr en Burchgen Cornelisdr weduwe van Cornelis Evertsz (met Anthonis Claasz als haar voogd in deze zaak); allen erfgenamen van Cornelis Mouringsz
Waarboek-67 C-1563 (koper)Kaardesteeg.009
337/04

/
Anthonis Claasz snijdersnijder
1565-05-09
Anthonis Claasz snijder
Waarboek-67 C-1563 (belending)Levendaal.037-039
437/08
Anthonis Cornelisz {stadstimmerman}
/
Anthonis Cornelisz tymmermantymmerman
1565-11-19
Anthonis Cornelisz tymmerman
Waarboek-67 C-1563 (koper)Haarlemmerstraat.268
542/05
Anthonis Dominicusz {Haarlemmerstraat}
/
Anthonis Dominicusz
1566-06-23
Anthonis Dominicusz
Waarboek-67 C-1563 (koper)Hooigracht.096
160/06

/
Anthonis Evertsz snijdersnijder
1564-04-27
Anthonis Evertsz snijder
Waarboek-67 C-1563 (belending)Uiterstegracht.028-030
292/05
Anthonis Jacobsz {houtkoper}
/
Anthonis Jacobsz houtcoperhoutcoper
1565-02-09
Anthonis Jacobsz houtcoper
Waarboek-67 C-1563 (voogd)Hooigracht.019
324/07
Anthonis Jacobsz {houtkoper}
/
Anthonis Jacobsz houtcoperhoutcoper
1565-04-17
Anthonis Jacobsz als voogden over het onmondige weeskind van mr. Cornelis Jansz, chirurgijn gewonnen bij Maritgen Jansdr, beiden overleden, als mede-erfgenamen van Neeltgen Jorisdr, weduwe van Hendrick Cornelisz de Wilde
Waarboek-67 C-1563 (executeur)Houtstraat.000.2
159/05

/
Anthonis Jacobsz houtkoperhoutkoper
1564-04-27
mr. Hendrick Jansz in den Eenhoorn priester met Jan van Hout als zijn voogd in deze zaak en Anthonis Jacobsz houtkoper als executeurs van het testament van mr. Jan Gerritsz de Wijt priester
Waarboek-67 C-1563 (koper)
352/53

/
Anthonis Jansz brouwersknechtbrouwersknecht
1565-05-29
Anthonis Jansz brouwersknecht
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)
429/03

/
Anthonis Jansz klompenmakerklompenmaker
1565-10-27
Anthonis Jansz klompenmaker
Waarboek-67 C-1563 (belending)Breestraat.130
286/09
Anthonis Aelbrechtsz {schoenmaker}
/
Antonis Aelbertsz
1565-02-09
Antonis Aelbertsz
Waarboek-67 C-1563 (belending)Raamsteeg.000.30
523/06
Anthonis Cornelisz {stadstimmerman}
/
Antonis Cornelisz stadtstadstimmerman
1566-05-08
Antonis Cornelisz stadt...
Waarboek-67 C-1563 (koper)Hooigracht.019
324/13
Arent Christoffelsz
/
Arent Christoffelsz
1565-04-17
mr. Arent Christoffelsz
Waarboek-67 C-1563 (borg)Nieuwstraat.053.2
641/06
Arent Christoffelsz
/
Arent Christoffelsz
1567-04-14
Claartgen Claasdr weduwe van Jacob Mathijsz kuiper met Jan van Hout als haar voogd in deze zaak (met Arent Christoffelsz als borg)
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)Rapenburg.081-083
90/09
Arent Claesz van der Hooch
/
Arent Claasz
1564-01-05
Alijt Claasdr, Arent Claasz, Pieter Claasz, Claas Claasz en Aalwijn Claasz, kinderen van Claas Aalwijnsz en Jfr. Anna Cornelisdr van der Hooch
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)Rapenburg.081-083
164/09
Arent Claesz van der Hooch
/
Arent Claasz
1564-05-03
Arent Claasz
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)
598/03

/
Arent Claasz
1566-12-23
Arent Claasz metselaar (met Anthonis Adriaansz koopman als borg)
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)Hooigracht.019
324/05

/
Arent Dircksz koopmankoopman
1565-04-17
Arent Fransz kuiper; Arent Dircksz koopman elk voor zichzelf; Cornelis Huygensz en Anthonis Jacobsz als voogden over het onmondige weeskind van mr Cornelis Jansz chirurgijn gewonnen bij Maritgen Jansdr beiden overleden als mede-erfgenamen van Neeltgen Jorisdr weduwe van Hendrick Cornelisz de Wilde
Waarboek-67 C-1563 (koper)
236/53

/
Arent Dircksz linnenweverlinnenwever
1564-10-17
Arent Dircksz linnenwever
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)Hooigracht.019
324/04
Arent Fransz {kuiper}
/
Arent Fransz kuiperkuiper
1565-04-17
Arent Fransz kuiper; Arent Dircksz koopman elk voor zichzelf; Cornelis Huygensz en Anthonis Jacobsz als voogden over het onmondige weeskind van mr Cornelis Jansz chirurgijn gewonnen bij Maritgen Jansdr beiden overleden als mede-erfgenamen van Neeltgen Jorisdr weduwe van Hendrick Cornelisz de Wilde
Waarboek-67 C-1563 (koper)Apothekersdijk.024
282/53
Arent Gerlofsz {wolwever}
/
Arent Gerlofsz
1565-02-05
Arent Gerlofsz
Waarboek-67 C-1563 (borg)Hogewoerd.039
293/06

/
Arent Gerritsz
1565-02-16
met Jan van Hout als haar voogd in deze zaak (met Arent Gerritsz als borg)
Waarboek-67 C-1563 (gemachtigde)Breestraat.029
194/04
Arent Gillisz {slotenmaker}
/
Arent Gillisz slotenmakerslotenmaker
1564-07-13
Arent Gillisz slotenmaker
Waarboek-67 C-1563 (koper)Kaiserstraat.057.3
264/06
Arent Govertsz {scheepmaker}
/
Arent Govertsz scheepmakerscheepmaker
1565-01-03
Arent Govertsz scheepmaker
Waarboek-67 C-1563 (koper)
530/53

/
Arent Harmansz brouwersknechtbrouwersknecht
1566-05-21
Arent Harmansz brouwersknecht
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)SintJacobsgracht.000.17
154/03
Arent Jacobsz {schrijnwerker}
/
Arent Jacobsz kistenmakerkistenmaker
1564-04-17
Arent Jacobsz kistenmaker (met Jacob Lambrechtsz bakker als borg)
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)Hooigracht.031
478/03
Arent Jacobsz {schrijnwerker}
/
Arent Jacobsz kistenmakerkistenmaker
1566-02-24
Arent Jacobsz kistenmaker
Waarboek-67 C-1563 (koper)Hooigracht.092
229/06
Arent Jacobsz {schrijnwerker}
/
Arent Jacobsz schrijnwerkerschrijnwerker
1564-09-30
Arent Jacobsz schrijnwerker
Waarboek-67 C-1563 (borg)Haarlemmerstraat.183
427/04
Arent Jacobsz {schrijnwerker}
/
Arent Jacobsz schrijnwerkerschrijnwerker
1565-10-22
Jacob Lambrechtsz bakker (met Arent Jacobsz schrijnwerker als borg)
Waarboek-67 C-1563 (koper)
359/53

/
Arent Jansz
1565-06-18
Arent Jansz mr.voller
Waarboek-67 C-1563 (schuldenaar)
335/53

/
Arent Jansz Broeder
1565-05-07
Arent Jansz Broeder
Waarboek-67 C-1563 (borg)Hooigracht.017
445/04
Arent Jansz Coster
/
Arent Jansz Coster zijn zoon
1565-12-18
Jan Claasz Coster (met zijn zoon Arent Jansz Coster als borg)
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)Haarlemmerstraat.240.1
321/03

/
Arent Schouten bakkerbakker
1565-04-11
Arent Schouten bakker
Waarboek-67 C-1563 (borg)
344/04
Arent Schouten {bakker}
/
Arent Schouten bakkerbakker
1565-05-17
Jan Cornelisz snijder (met Arent Schouten bakker als borg)
Waarboek-67 C-1563 (koper)Stadsvrijdom.006
382/04
Arent Schouten {bakker}
/
Arent Schouten bakkerbakker
1565-08
Arent Schouten bakker
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)Stadsvrijdom.006
382/03
Arent Wollebrantsz {bakker}
/
Arent Wollebrantsz bakkerbakker
1565-08
Arent Wollebrantsz bakker
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)
352/03

/
Baaf Garbrantsdr
1565-05-29
Baaf Garbrantsdr weduwe van Jan Claasz schipper met Jan van Hout als haar voogd in deze zaak
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)
413/03

/
Baarte Gerritsdr
1565-09-28
Baarte Gerritsdr weduwe van Jan IJsbrantsz turfvoerder met Pieter Adriaansz lijndraaier als haar voogd in deze zaak
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)Korevaarstraat.032-036
188/03
Baertgen Jacobsdr {van Warmond}
/
Baartgen weduwe van Willem Bouwensz
1564-07-03
Baartgen weduwe van Willem Bouwensz met mr. Claas Cornelisz als haar voogd in deze zaak
Waarboek-67 C-1563 (koper)
162/53

/
Baartgen Willemsdr
1564-05-05
Baartgen Willemsdr weduwe van Cornelis Zegersz
Waarboek-67 C-1563 (belending)Donkersteeg.019
428/07
Baefgen Garbrantsdr {van der Bel}
/
Baeff Garbrantsdr Jan Claesz Verbellen wedue
1565-10-26
Baeff Garbrantsdr Jan Claesz Verbellen wedue
Waarboek-67 C-1563 (belending)Doezastraat.001.07
280/07
Barent Jansz {verwersknecht}
/
Baernt de verwersknechtverwersknecht
1565-02-03
Baernt de verwersknecht
Waarboek-67 C-1563 (belending)Pieterskerkhof.024
225/12
Barent Huigenz {koopman}
/
Baernt Hugenz coman
1564-09-26
Baernt Hugenz coman
Waarboek-67 C-1563 (belending)WillemDanielsteeg.000.12
157/21
Baertgen Godschalcksdr {vrouw van Job Arentsz}
/
Baertgen Godtschalcxdr
1564-03-24
Baertgen Godtschalcxdr
Waarboek-67 C-1563 (belending)WillemDanielsteeg.000.12
446/05
Baertgen Godschalcksdr {vrouw van Job Arentsz}
/
Baertgen Schalckendr wedue van Job Aertsz schuytvoerder
1565-12-19
Baertgen Schalckendr wedue van Job Aertsz schuytvoerder
Waarboek-67 C-1563 (koper)
19/53
Balten Jansz van Sonnevelt
/
Balten Jansz van Sonnevelt bierdragerbierdrager
1563-07-27
Balten Jansz van Sonnevelt bierdrager
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)
539/03
Balten Jansz van Sonnevelt
/
Balthen Jansz van Zonnevelt bierdragerbierdrager
1566-01-09
Balthen Jansz van Zonnevelt bierdrager
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)Raamlanden.001
390/03
Balten Symonsz {bakker}
/
Balthen Simonsz bakker wonende te Katwijk aan Zeebakker
1565-08
Balthen Simonsz bakker wonende te Katwijk aan Zee
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)Raamlanden.001
393/03
Balten Symonsz {bakker}
/
Balthen Simonsz bakker wonende te Katwijk aan Zeebakker
1565-08-19
Balthen Simonsz bakker wonende te Katwijk aan Zee
Waarboek-67 C-1563 (koper)NieuweRijn.060-061
3/06
Barbara Aelbrechtsdr {vrouw van Gerrit Matthijsz, Jan Huigensz}
/
Barbara Aalbrechtsdr weduwe van Gerrit Mathijsz
1563-07-07
Barbara Aalbrechtsdr weduwe van Gerrit Mathijsz
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)Botermarkt.005
156/03
Barbara Andriesdr van Eyck {Boeytgen}
/
Barbara Andriesdr Geryt Pieterszoon Boeytgens weduwe
1564-04-19
Barbara Andriesdr Geryt Pieterszoon Boeytgens weduwe
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)
200/03
Barbara Andriesdr van Eyck {Boeytgen}
/
Barbara Andriesdr weduwe van Gerrit Pietersz Boytgen
1564-07-21
Barbara Andriesdr weduwe van Gerrit Pietersz Boytgen met Jan van Hout als haar voogd in deze zaak (met haar zoon Pieter Gerritsz schrijnwerker als borg)
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)Botermarkt.005
192/03
Barbara Andriesdr van Eyck {Boeytgen}
/
Barbara Andriesdr, weduwe van Gerrit Pietersz Boytgen
1564-07-12
Barbara Andriesdr, weduwe van Gerrit Pietersz Boytgen
Waarboek-67 C-1563 (koper)Pieterskerkchoorsteeg.023
225/06

/
Barbara Bruynendr weduwe van Jacob Dirck Willemsz
1564-09-26
Barbara Bruynendr weduwe van Jacob Dirck Willemsz wonende te Delft
Waarboek-67 C-1563 (koper)Pieterskerkchoorsteeg.025
225/09

/
Barbara Bruynendr weduwe van Jacob Dirck Willemsz
1564-09-26
Barbara Bruynendr weduwe van Jacob Dirck Willemsz wonende te Delft
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)Steenschuur.006
215/13
Barbara Gillisdr van Meerburg
/
Barbara Gillisz
1564-08-18
Barbara Gillisz
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)Haarlemmerstraat.038
430/03

/
Barbara Gommersdr weduwe van Pieter Jansz Zuyck
1565-11-03
Barbara Gommersdr weduwe van Pieter Jansz Zuyck
Waarboek-67 C-1563 (belending)Groenhazengracht.005
407/12
Barent Fransz {metselaar}
/
Barent Fransz metselaermetselaar
1565-09-16
Barent Fransz metselaer
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)
144/03
Barent Huigenz {koopman}
/
Barent Huygensz koopmankoopman
1564-03-22
Barent Huygensz eertijds koopman (met Adriaan Barentsz koopman als borg)
Waarboek-67 C-1563 (koper)
249/53

/
Barent Huygensz koopmankoopman
1564-12-07
Barent Huygensz koopman zijn vader
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)Pieterskerkhof.024
466/03
Barent Huigenz {koopman}
/
Barent Huygensz koopmankoopman
1566-01-27
Barent Huygensz koopman
Waarboek-67 C-1563 (schuldeiser)
467/03

/
Barent Huygensz, koopman
1566-01-26
Barent Huygensz, koopman
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)Pieterskerkgracht.001-003
63/04

/
Barent Jan Clementsz wonende te Den Haag
1563-11-16
Jan Clementsz wonende te Den Haag
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)Hogewoerd.093-095
66/03
Barent Lambrechtsz {molenaar}
/
Barent Lambrechtsz molenaarmolenaar
1563-11-24
Barent Lambrechtsz molenaar als zoon en erfgenaam van Lambrecht Barentsz zijn vader in zijn leven bakker
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)Hogewoerd.097
67/03
Barent Lambrechtsz {molenaar}
/
Barent Lambrechtsz molenaarmolenaar
1563-11-24
Barent Lambrechtsz molenaar
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)NieuweRijn.022
586/03
Barent Lambrechtsz {molenaar}
/
Barent Lambrechtsz molenaarmolenaar
1566-10-22
Barent Lambrechtsz molenaar
Waarboek-67 C-1563 (borg)Breestraat.029
575/04
Barent Lambrechtsz {molenaar}
/
Barent Lambrechtsz molenaar zijn zwagermolenaar
1566-10-10
Barent Lambrechtsz molenaar zijn zwager
Waarboek-67 C-1563 (borg)Breestraat.011
554/04

/
Bartholomeus Adriaansz tapijtwever zijn zwagertapijtwever
1566-08-14
Willem Andriesz tapijtwever (met zijn zwager Bartholomeus Adriaansz tapijtwever als borg)
Waarboek-67 C-1563 (echtgenoot)Korevaarstraat.028.4
659/03
Bartholomeus Fransz {Korevaarstraat}
/
Bartholomeus Fransz
1567-06-06
Bartholomeus Fransz als man en voogd van Zoetgen Florisdr (met Cornelis Jansz bouwman als borg)
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)Kaardesteeg.009
337/03

/
Bartholomeus Gerritsz wonende op Texel
1565-05-09
Bartholomeus Gerritsz wonende op Texel
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)Rapenburg.075
323/04
Bartholomeus Hendricksz van Boschuysen
/
Bartholomeus Hendricksz zijn zoon
1565-04-12
Hendrick Jan Meesz houtkoper en zijn zoon Bartholomeus Hendricksz voor henzelf; Dirck van Boshuizen en Gommer van Boshuizen als voogden van de onmondige weeskinderen van Hendrick Jan Meesz en Marie van Boshuizen overleden
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)
338/03

/
Bartout Jansz tobbeerdertobbeerder
1565-05-10
Bartout Jansz tobbeerder (met Aalbrecht Jansz brouwersknecht als borg)
Waarboek-67 C-1563 (belending)Nieuwstraat.055
641/09
Beatrix Gerritsd van Steenevelt
/
Beatrijs van Steenevelt Gerytsdr
1567-04-14
Beatrijs van Steenevelt Gerytsdr
Waarboek-67 C-1563 (belending)NieuweRijn.039-040
24/09
Beatrix Gerritsd van Steenevelt
/
Beatris Gerytsdochter Jonge Dirck Jan Reyersz wedue
1563-08-11
Beatris Gerytsdochter Jonge Dirck Jan Reyersz wedue
Waarboek-67 C-1563 (koper)Middelweg.019.8
102/05

/
Benedictus Jansz
1564-01-31
Benedictus Jansz
Waarboek-67 C-1563 (belending)Breestraat.139
398/10
Benedictus Jansz {schoenmaker}
/
Benedictus Jansz schoemaeckerschoemaecker
1565-09-05
Benedictus Jansz schoemaeckers schuyr
Waarboek-67 C-1563 (koper)Breestraat.139
330/04
Benedictus Jansz {schoenmaker}
/
Benedictus Jansz schoenmakerschoenmaker
1565-04-27
Benedictus Jansz schoenmaker
Waarboek-67 C-1563 (koper)Breestraat.033
450/05
Bonifaes Gijsbrechtsz {smid}
/
Bonifaas Gijsbrechtsz smidsmid
1566-01-03
Bonifaas Gijsbrechtsz smid
Waarboek-67 C-1563 (koper)
568/53

/
Bouwen Adriaansz
1566-09-20
Bouwen Adriaansz metselaar
Waarboek-67 C-1563 (koper)Bouwelouwensteeg.000.5
17/05
Bouwen Cornelisz {schoenmaker}
/
Bouwen Cornelisz schoenmakerschoenmaker
1563-08-03
Bouwen Cornelisz schoenmaker
Waarboek-67 C-1563 (belending)NieuweRijn.079
248/07
Bouwen Jansz Keyser van der Morsch
/
Bouwen Jansz kistemaeckerkistemaecker
1564-12-01
Bouwen Jansz kistemaecker
Waarboek-67 C-1563 (belending)NieuweRijn.079
276/08
Bouwen Jansz Keyser van der Morsch
/
Bouwen Jansz scrijnwerckerscrijnwercker
1565-01-10
Bouwen Jansz scrijnwercker
Waarboek-67 C-1563 (belending)
362/08

/
Bouwen Janszoon
1565-05-21
Bouwen Janszoon
Waarboek-67 C-1563 (voogd)
238/05
Bouwen Joostenz van Dorp
/
Bouwen Joostenz haar zoon
1564-10-31
Aafgen Cornelisdr weduwe van Joost Bouwensz schoenmaker met haar zoon Bouwen Joostenz als haar voogd in deze zaak (met Joris Willemsz Hertgen schoenmaker als borg)
Waarboek-67 C-1563 (voogd)Ketelboetersteeg.017.1
417/05
Bouwen Joostenz van Dorp
/
Bouwen Joostenz van Dorp haar zoon
1565-10-04
Aafgen Cornelisdr weduwe van Joost Bouwensz schoenmaker met haar zoon Bouwen Joostenz van Dorp als haar voogd in deze zaak
Waarboek-67 C-1563 (belending)Molensteeg.025
73/10
Bouwen Pietersz Boeytgen
/
Bouwen Pieterszoon
1563-12-01
Bouwen Pieterszoon
Waarboek-67 C-1563 (koper)Groenesteeg.004-008
627/07
Bouwen Quirijnsz {linnenwever}
/
Bouwen Quyrijnsz linnenweverlinnenwever
1567-02-26
Bouwen Quyrijnsz linnenwever
Waarboek-67 C-1563 (belending)Levendaal.056.1
13/08

/
Brechtenpoorte
1563-07-31
Brechtenpoorte
Waarboek-67 C-1563 (borg)Levendaal.035
305/04
Bruin Claesz {schrijnwerker}
/
Bruyn Claasz schrijnwerkerschrijnwerker
1565-03-12
Gerrit Pietersz schipper (met Bruyn Claasz schrijnwerker als borg)
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)Vliet.035
120/07
Gerburch Cornelisdr {vrouw van Cornelis Evertsz}
/
Burchgen Cornelisdr weduwe van Cornelis Evertsz
1564-02-24
Anthonis Claasz snijder als man van Neeltgen Cornelisdr; Jacob Ewoutsz Foix snijder als man van Eems Cornelisdr en Burchgen Cornelisdr weduwe van Cornelis Evertsz (met Anthonis Claasz als haar voogd in deze zaak); allen erfgenamen van Cornelis Mouringsz
Waarboek-67 C-1563 (borg)NieuweRijn.070
372/06

/
Burger Meesz
1565-07-05
Joost Pietersz bakker (met zijn zoon Engebrecht Joostenz zijn zwager Cornelis Jacobsz Burger Meesz Dirck Steen Cornelis Jansz bouwman Reyer Tymansz Pieter Pietersz Coedijck en Huych Jansz Cock als borgen)
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)Breestraat.114
424/03
Catharina Anthonisdr
/
Catharina Anthonisdr weduwe van Gerrit Dircksz van Kessel
1565-10-22
Catharina Anthonisdr weduwe van Gerrit Dircksz van Kessel
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)Raamlanden.000
570/04

/
Catharina Arentsdr
1566-09-30
Wijburch en Catharina Arentsdr.n met Jan van Hout als hun voogd in deze zaak
Waarboek-67 C-1563 (koper)Haarlemmerstraat.210
487/05
Trijntgen Jansdr {vrouw van Jan Claesz}
/
Catherina Jansdr weduwe van Jan Claasz lijmzieder
1566-03-15
Catherina Jansdr weduwe van Jan Claasz lijmzieder
Waarboek-67 C-1563 (belending)Hooigracht.028
477/07
Catrijn Garbrantsdr
/
Cathrijne Garbrantsdr
1566-02-18
Cathrijne Garbrantsdr
Waarboek-67 C-1563 (belending)Koppenhinksteeg.003
458/07
Trijntgen Cornelisdr {vrouw van Claes Jansz}
/
Catrijn Cornelisdr
1566-01-14
Catrijn Cornelisdr
Waarboek-67 C-1563 (koper)
551/53

/
Catrijn Meesdr
1566-08-07
Catrijn Meesdr weduwe van Gerrit Cornelisz Coster
Waarboek-67 C-1563 (belending)Noordeinde.013
326/07
Ceeltgen Gerritsdr {Mast}
/
Ceeltgen Geryt Claes Masten wedue
1565-03-08
Ceeltgen Geryt Claes Masten wedue
Waarboek-67 C-1563 (koper)Groenesteeg.031
476/05
Ceeltgen Gerritsdr {Mast}
/
Celijtgen Gerritsdr
1566-02-14
Celijtgen Gerritsdr
Waarboek-67 C-1563 (koper)Hooglandsekerkgracht.034
420/05
Christiaen Reyersz {kanunnik}
/
Christiaan Reyniersz mede-kanunnikmede-kanunnik
1565-10-11
heer Christiaan Reyniersz mede-kanunnik
Waarboek-67 C-1563 (schuldenaar)
328/53

/
Christina Jansdr
1565-04-26
Christina Jansdr weduwe van Frans Gijsbrechtsz met Jan van Hout als haar voogd in deze zaak
Waarboek-67 C-1563 (echtgenoot)Levendaal.023
291/04

/
Christina Woutersdr eerder weduwe van Cornelis Dircksz van Delft
1565-02-08
Christina Woutersdr eerder weduwe van Cornelis Dircksz van Delft
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)
143/03
Stoffel Cornelisz {lijndraaier}
/
Christoffel Cornelisz lijndraaierlijndraaier
1564-03-21
Christoffel Cornelisz lijndraaier
Waarboek-67 C-1563 (koper)
340/53

/
Christoffel Cornelisz lijndraaierlijndraaier
1565-05-11
Christoffel Cornelisz lijndraaier en Magdalena zijn huisvrouw
Waarboek-67 C-1563 (borg)Haarlemmerstraat.146-148
111/05

/
Christoffel Fredricksz schuitvoerderschuitvoerder
1564-02-07
Maarten Jansz metselaar (met Claas Pietersz schipper en Christoffel Fredricksz schuitvoerder als borgen)
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)Nieuwstraat.053.2
641/03
Claertgen Claesdr {vrouw van Jacob Matthijsz}
/
Claartgen Claasdr weduwe van Jacob Mathijsz kuiper
1567-04-14
Claartgen Claasdr weduwe van Jacob Mathijsz kuiper met Jan van Hout als haar voogd in deze zaak (met Arent Christoffelsz als borg)
Waarboek-67 C-1563 (overledene)Rapenburg.081-083
164/13
Claes Aelwijn Claesz van Swanenburg {van der Hooch}
/
Claas Aalwijn Claasz
1564-05-03
Claas Aalwijn Claasz
Waarboek-67 C-1563 (borg)Levendaal.020
92/04

/
Claas Adriaansz
1564-01-08
Cornelis Jansz Moyt (met Claas Adriaansz en Jan Jansz smid op de Vliet als borgen)
Waarboek-67 C-1563 (borg)Haarlemmerstraat.141
205/05
Claes Adriaensz van Petten
/
Claas Adriaansz haar zoon
1564-07-29
Adriana Hendricksdr weduwe van Adriaan Claasz van Petten met haar zoon Hendrick Adriaansz als haar voogd in deze zaak (met haar zoon Claas Adriaansz als borg)
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)
78/03

/
Claas Adriaansz linnenweverlinnenwever
1563-12-14
Claas Adriaansz linnenwever (met Willem Adriaansz voller als borg)
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)Bakkersteeg.016
455/03
Claes Allertsz {schoenmaker}
/
Claas Allertsz schoenmakerschoenmaker
1566-01-10
Claas Allertsz schoenmaker (met Jacob Claasz appelkoper als borg)
Waarboek-67 C-1563 (koper)Vliet.026.2
507/53

/
Claas Allertsz schoenmakerschoenmaker
1566-04-12
Claas Allertsz schoenmaker
Waarboek-67 C-1563 (schuldeiser)
545/03

/
Claas Allertsz, zijn vader
1566-07-12
Claas Allertsz, zijn vader
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)Rapenburg.081-083
90/11
Claes Claesz van der Hooch
/
Claas Claasz
1564-01-05
Alijt Claasdr, Arent Claasz, Pieter Claasz, Claas Claasz en Aalwijn Claasz, kinderen van Claas Aalwijnsz en Jfr. Anna Cornelisdr van der Hooch
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)Rapenburg.081-083
164/11
Claes Claesz van der Hooch
/
Claas Claasz
1564-05-03
Claas Claasz
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)Apothekersdijk.005-006
275/03

/
Claas Claasz metselaarmetselaar
1565-01
Claas Claasz metselaar
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)Noordeinde.011
326/04
Claes Claesz Moy
/
Claas Claasz Moy
1565-03-08
Lubrant Jacobsz schoenmaker (met Claas Claasz Moy als borg)
Waarboek-67 C-1563 (koper)Stadsvrijdom.006
122/53

/
Claas Claasz tingietertingieter
1564-02-28
Claas Claasz tingieter
Waarboek-67 C-1563 (koper)Hogewoerd.048
298/53

/
Claas Coenenz
1565-02-23
Claas Coenenz haar broer
Waarboek-67 C-1563 (voogd)Hooigracht.061
496/06

/
Claas Cornelisz
1566-03-20
Claas Cornelisz Jan Roelofsz en Lenaart Simonsz als voogden over Cornelis Roelof en Jannetgen onmondige weeskinderen van Jan Quyrijnsz drapier en Neeltgen Simonsdr
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)
401/03

/
Claas Cornelisz apothekerapotheker
1565-09-02
mr. Claas Cornelisz apotheker (met Claas Jansz de Goede als borg)
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)
552/03

/
Claas Cornelisz Liefrinck kramerkramer
1566-08-08
Claas Cornelisz Liefrinck kramer
Waarboek-67 C-1563 (borg)Schoolsteeg.010
376/05

/
Claas Cornelisz metselaar alias Veenman
1565-07-19
Claas Cornelisz metselaar alias Veenman
Waarboek-67 C-1563 (voogd)NieuweRijn.022
586/07
Claes Cornelisz Vergeyl
/
Claas Cornelisz Vergeyl
1566-10-22
Claas Cornelisz Vergeyl
Waarboek-67 C-1563 (koper)
310/53

/
Claas Cornelisz warmoesmanwarmoesman
1565-03-21
Claas Cornelisz warmoesman
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)JanVossensteeg.035
522/03

/
Claas Dircksz (hun vader)
wellicht zoon van Dirck Hoflant

1566-05-07
Claas Dircksz en Maritgen en Neeltgen Claasdr met hun vader als voogd in deze zaak
Waarboek-67 C-1563 (schuldenaar)
508/53
Claes Dircksz Gool
/
Claas Dircksz Gool
1566-04-22
Claas Dircksz Gool (met Jan Claasz van Egmond als borg)
Waarboek-67 C-1563 (koper)Doezastraat.000.10
509/06
Claes Dircksz Gool
/
Claas Dircksz Gool
1566-04-22
Claas Dircksz Gool
Waarboek-67 C-1563 (koper)NieuweRijn.077-078
248/06
Claes Dircksz van Leeuwen
/
Claas Dircksz van Leeuwen kistenmaker haar zoon
patroniem is Dircksz en niet Adriaensz of Cornelisz!
kistenmaker
1564-12-01
Claas Dircksz van Leeuwen kistenmaker haar zoon
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)
151/03

/
Claas Florisz
1564-04-13
Claas Florisz (met Pieter Jansz voller als borg)
Waarboek-67 C-1563 (koper)
208/53

/
Claas Florisz vollervoller
1564-08-03
Claas Florisz voller
Waarboek-67 C-1563 (koper)
541/53

/
Claas Florisz vollervoller
1566-06-30
Claas Florisz voller
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)JanVossensteeg.058-060
431/03
Claes Jansz de Goede
/
Claas Fransz de Goede schepen
1565-10-28
Claas Fransz de Goede schepen
Waarboek-67 C-1563 (borg)Kaardesteeg.017
127/04
Claes Fransz {witmaker}
/
Claas Fransz perkamentmakerperkamentmaker
1564-03-01
Hendrick Korstantsz drapier (met Claas Fransz perkamentmaker als borg)
Waarboek-67 C-1563 (koper)
567/53

/
Claas Hendricksz scheepmakerscheepmaker
1566-09-21
Claas Hendricksz scheepmaker
Waarboek-67 C-1563 (schuldenaar)
602/53

/
Claas Hendricksz scheepmakerscheepmaker
1566-12-29
Claas Hendricksz scheepmaker met Daniel Ysbrantsz schoenmaker als borg
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)
637/03
Claes Jacobsz {bezemmaker}
/
Claas Jacobsz bezemmakerbezemmaker
1567-04-02
Claas Jacobsz bezemmaker (met Jacob Rijck linnenwever als borg)
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)Kaardesteeg.017
654/03

/
Claas Jacobsz bezemmakerbezemmaker
1567-05
Claas Jacobsz bezemmaker (met Jacob Jacobsz bezemmaker als borg)
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)Breestraat.143
462/03
Claes Jacobsz van Swieten
/
Claas Jacobsz broer
1566-01-19
Claas Jacobsz broer
Waarboek-67 C-1563 (koper)Haarlemmerstraat.170
279/04
Claes Jacobsz {perkamentmaker, bakker, drapier}
/
Claas Jacobsz perkamentmakerperkamentmaker
1565-02-01
Claas Jacobsz perkamentmaker
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)Middelweg.019.8
102/03

/
Claas Jacobsz tingietertingieter
1564-01-31
Claas Jacobsz eertijds tingieter (met Jan Adriaansz meestervoller als borg)
Waarboek-67 C-1563 (koper)Nieuwsteeg.012
183/05
Claes Jansz {antieksnijder}
/
Claas Jansz antieksnijderantieksnijder
1564-06-28
Claas Jansz antieksnijder
Waarboek-67 C-1563 (koper)Middelstegracht.052.3
472/07
Claes Jansz Brandt
/
Claas Jansz Brant
1566-02-07
Claas Jansz Brant
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)Rapenburg.112
109/03
Claes Jansz de Goede
/
Claas Jansz de Goede
1564-02-28
Claas Jansz de Goede
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)Rapenburg.112
131/03
Claes Jansz de Goede
/
Claas Jansz de Goede
1564-03-02
Claas Jansz de Goede
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)JanVossensteeg.039
380/03
Claes Jansz de Goede
/
Claas Jansz de Goede schepenschepen
1565-08-04
Claas Jansz de Goede schepen
Waarboek-67 C-1563 (schuldeiser)
381/03

/
Claas Jansz de Goede schepenschepen
1565-08-04
Claas Jansz de Goede schepen
Waarboek-67 C-1563 (koper)KortRapenburg.001-003
618/10
Claes Jansz van Rodenburch
/
Claas Jansz molenaarmolenaar
1567-01-30
Claas Jansz molenaar te Delft
Waarboek-67 C-1563 (koper)Kaiserstraat.006.2
247/05

/
Claas Jansz verversknechtverversknecht
1564-11-24
Claas Jansz verversknecht
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)Kaiserstraat.006.2
367/03

/
Claas Jansz verversknechtverversknecht
1565-07-09
Claas Jansz verversknecht
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)Aalmarkt.017-018
85/03
Claes Lambrechtsz van Swieten
/
Claas Lambrechtsz brouwerbrouwer
1564-01-05
Claas Lambrechtsz brouwer
Waarboek-67 C-1563 (koper)Duizenddraadsteeg.004
148/05
Claes Lambrechtsz van Swieten
/
Claas Lambrechtsz brouwerbrouwer
1564-03-17
Claas Lambrechtsz brouwer
Waarboek-67 C-1563 (koper)Duizenddraadsteeg.002
148/07
Claes Lambrechtsz van Swieten
/
Claas Lambrechtsz brouwerbrouwer
1564-03-17
Claas Lambrechtsz brouwer
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)
167/03

/
Claas Lambrechtsz brouwerbrouwer
1564-05-09
Claas Lambrechtsz brouwer
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)
199/03

/
Claas Lambrechtsz brouwerbrouwer
1564-07-17
Claas Lambrechtsz brouwer
Waarboek-67 C-1563 (koper)
598/53

/
Claas Lambrechtsz brouwerbrouwer
1566-12-23
Claas Lambrechtsz brouwer (onze medebroeder in de vroedschap)
Waarboek-67 C-1563 (schuldeiser)
635/03

/
Claas Lambrechtsz brouwerbrouwer
1567-03-22
Claas Lambrechtsz, brouwer
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)Breestraat.070-072
648/03
Claes Lambrechtsz van Swieten
/
Claas Lambrechtsz brouwerbrouwer
1567-04-16
Claas Lambrechtsz brouwer
Waarboek-67 C-1563 (schuldeiser)
634/03

/
Claas Lambrechtsz, brouwer
1567-03-22
Claas Lambrechtsz, brouwer
Waarboek-67 C-1563 (koper)SintJacobsgracht.000.17
154/05
Claes Maertensz de Zwart
/
Claas Maartensz de Zwart drapierdrapier
1564-04-17
Claas Maartensz de Zwart drapier
Waarboek-67 C-1563 (koper)
83/53

/
Claas Maartensz linnenweverlinnenwever
1563-12-23
Claas Maartensz linnenwever
Waarboek-67 C-1563 (voogd)Stadsvrijdom.006
133/05

/
Claas Pietersz
1564-03-11
Alijt Pietersdr weduwe van Mercelis Pietersz met Claas Pietersz als haar voogd in deze zaak
Waarboek-67 C-1563 (schuldenaar)
600/53

/
Claas Pietersz met Hobbe Florisz als borg
1566-12-23
Claas Pietersz met Hobbe Florisz als borg
Waarboek-67 C-1563 (borg)Haarlemmerstraat.146-148
111/04

/
Claas Pietersz schipperschipper
1564-02-07
Maarten Jansz metselaar (met Claas Pietersz schipper en Christoffel Fredricksz schuitvoerder als borgen)
Waarboek-67 C-1563 (koper)Haarlemmerstraat.088-090
408/04

/
Claas Pietersz schipperschipper
1565-09-16
Claas Pietersz schipper
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)Korevaarstraat.028.4
84/03
Claes Pouwelsz {wolwever}
/
Claas Pouwelsz wolweverwolwever
1563-12-17
Claas Pouwelsz wolwever (met Cornelis Jacobsz Bien wolwever als borg)
Waarboek-67 C-1563 (koper)Pieterskerkchoorsteeg.013
126/04

/
Claas Pouwelsz wolweverwolwever
1564-02-26
Claas Pouwelsz wolwever
Waarboek-67 C-1563 (koper)
147/53

/
Claas Pouwelsz wolweverwolwever
1564-03-28
Claas Pouwelsz wolwever
Waarboek-67 C-1563 (koper)
296/53

/
Claas Pouwelsz wolweverwolwever
1565-02-21
Claas Pouwelsz wolwever
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)
309/03

/
Claas Pouwelsz wolweverwolwever
1565-03-19
Claas Pouwelsz wolwever
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)
617/03

/
Claas Pouwelsz wolweverwolwever
1567-01-28
Claas Pouwelsz wolwever
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)
82/03
Claes Quirijnsz {wantsnijder}
/
Claas Quyrijnsz wantsnijderwantsnijder
1563-12-18
Claas Quyrijnsz wantsnijder (met Gijsbrecht Dircksz kruidenier als borg)
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)
461/03
Claes Quirijnsz {wantsnijder}
/
Claas Quyrijnsz wantsnijderwantsnijder
1566-01-17
Claas Quyrijnsz wantsnijder (met zijn broer Allert Quyrijnsz als borg)
Waarboek-67 C-1563 (voogd)Uiterstegracht.092-094
548/05
Claes Rembrantsz {linnenwever}
/
Claas Rembrantsz haar zoon
1566-07-22
Neeltgen Andriesdr weduwe van Rembrant Pouwelsz wolwever met haar zoon Claas Rembrantsz als haar voogd in deze zaak
Waarboek-67 C-1563 (borg)Middelstegracht.052.3
472/06
Claes Rembrantsz {linnenwever}
/
Claas Rembrantsz linnenweverlinnenwever
1566-02-07
met Jan van Hout als haar voogd in deze zaak (met Claas Rembrantsz linnenwever als borg)
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)
145/03

/
Claas Rutgersz droogscheerderdroogscheerder
1564-03-23
Claas Rutgersz droogscheerder (met Maarten Jansz wolwever als borg)
Waarboek-67 C-1563 (koper)Burgsteeg.003
378/06
Claes Sebastiaensz {smid}
/
Claas Sebastiaansz smidsmid
1565-07-24
Claas Sebastiaansz smid
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)Burgsteeg.003
391/03
Claes Sebastiaensz {smid}
/
Claas Sebastiaansz smidsmid
1565-08-26
Claas Sebastiaansz smid
Waarboek-67 C-1563 (schuldenaar)Burgsteeg.003
392/04
Claes Sebastiaensz {smid}
/
Claas Sebastiaansz smidsmid
1565-08-26
Claas Sebastiaansz smid
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)Apothekersdijk.026.1
161/03

/
Claas Simonsz tonnenman wonende te Amsterdamtonnenman
1564-05-05
Claas Simonsz tonnenman wonende te Amsterdam als mede-erfgenaam van Willeboort Florisdr viskoopster
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)Haarlemmerstraat.082
453/03

/
Claas Simonsz vijzelaarvijzelaar
1566-01-10
Claas Simonsz vijzelaar (met zijn zoon Pieter Claasz snijder als borg)
Waarboek-67 C-1563 (schuldeiser)
388/03

/
Claas Simonsz wisselaarwisselaar
1565-08-18
Claas Simonsz wisselaar
Waarboek-67 C-1563 (koper)Steenschuur.022.02
4/04
Claes Willem Bouwensz van Warmond
/
Claas Willemsz verververver
1563-07-07
Claas Willemsz verver
Waarboek-67 C-1563 (belending)Rapenburg.085-087.1
624/08

/
Claes Adriaensz
1567-02-17
Claes Adriaensz ende mr. Frans Adriaensz onsen medebroeder in vroetschappe erve
Waarboek-67 C-1563 (koper)NieuweRijn.073-074
317/04
Claes Aelbrechtsz {schipper}
/
Claes Aelbrechtsz schipper van Amsterdamschipper
1565-04-09
Claes Aelbrechtsz schipper van Amsterdam
Waarboek-67 C-1563 (belending)Stadsvrijdom.006
136/07

/
Claes Aelwijn Claeszoons erfgenamen
1564-03-13
Claes Aelwijn Claeszoons erfgenamen
Waarboek-67 C-1563 (overledene)Stadsvrijdom.006
136/08
Claes Aelwijn Claesz van Swanenburg {van der Hooch}
/
Claes Aelwijn Claeszoons erfgenamen
1564-03-13
Claes Aelwijn Claeszoons erfgenamen
Waarboek-67 C-1563 (belending)Stadsvrijdom.006
607/07

/
Claes Aelwijn Claeszoons erfgenamen
1567-01-13
Claes Aelwijn Claeszoons erfgenamen
Waarboek-67 C-1563 (overledene)Stadsvrijdom.006
607/08
Claes Aelwijn Claesz van Swanenburg {van der Hooch}
/
Claes Aelwijn Claeszoons erfgenamen
1567-01-13
Claes Aelwijn Claeszoons erfgenamen
Waarboek-67 C-1563 (belending)Stadsvrijdom.006
610/07

/
Claes Aelwijn Claeszoons erfgenamen
1567-01-13
Claes Aelwijn Claeszoons erfgenamen
Waarboek-67 C-1563 (overledene)Stadsvrijdom.006
610/08
Claes Aelwijn Claesz van Swanenburg {van der Hooch}
/
Claes Aelwijn Claeszoons erfgenamen
1567-01-13
Claes Aelwijn Claeszoons erfgenamen
Waarboek-67 C-1563 (belending)JanVossensteeg.035
22/11

/
Claes alias Dunnebier
1563-08-11
Claes alias Dunnebier, wonende in de Vrouwensteech
Waarboek-67 C-1563 (belending)Bakkersteeg.016
454/13
Claes Allertsz {schoenmaker}
/
Claes Allertsz schoemaeckerschoemaecker
1566-01-10
Claes Allertsz schoemaecker
Waarboek-67 C-1563 (belending)NieuweRijn.028
72/08
Claes Sebastiaensz {smid}
/
Claes Bastiaensz smitsmit
1563-12-03
Claes Bastiaensz smit
Waarboek-67 C-1563 (overledene)Haarlemmerstraat.208
148/10
Claes Bouwensz {witmaker}
/
Claes Bouwensz wedue
1564-03-17
Stijntgen Vincentendr Claes Bouwensz wedue
Waarboek-67 C-1563 (overledene)Haarlemmerstraat.150-154
111/09
Claes Cornelisz van Banchem
/
Claes Cornelisz van Banckens wedue
1564-02-07
Claes Cornelisz van Banckens wedue
Waarboek-67 C-1563 (belending)Pieterskerkgracht.024
434/10
Claes Cornelisz {metselaar}
/
Claes Cornelisz Vemans
1565-11-11
Claes Cornelisz Vemans
Waarboek-67 C-1563 (schuldeiser)
563/03
Claes Cornelisz Vergeyl
/
Claes Cornelisz Vergeyl
1566-09-10
Claas Cornelisz Vergeyl
Waarboek-67 C-1563 (belending)Mandemakersteeg.011
648/10
Claes Florisz {schipper}
/
Claes Florysz schuytvoerderschuytvoerders
1567-04-16
Claes Florysz schuytvoerder
Waarboek-67 C-1563 (belending)Levendaal.027
42/07
Claes Florisz {voller, biertapper, lakenbereider}
/
Claes Florysz volrevolre
1563-10-20
Claes Florysz volre
Waarboek-67 C-1563 (belending)Haarlemmerstraat.238
321/05
Claes Fransz {witmaker}
/
Claes Fransz franchijnmaeckerfranchijnmaecker
1565-04-11
Claes Fransz franchijnmaecker
Waarboek-67 C-1563 (belending)Maarsmansteeg.021
616/06
Claes Gerritsz van Dorp
/
Claes Gerytsz van Dorp
1567-01-16
Claes Gerytsz van Dorp
Waarboek-67 C-1563 (belending)Middelstegracht.053
358/12
Claes Huigenz {bontwerker}
/
Claes Hugensz bontwerckerbontwercker
1565-06-08
Claes Hugensz bontwerckers erve
Waarboek-67 C-1563 (belending)Warmoesmarkt.024
514/05
Claes Jacobsz {tinnegieter}
/
Claes Jacobsz uuytdrageruuytdrager
1566-05-04
Claes Jacobsz uuytdrager
Waarboek-67 C-1563 (belending)Breestraat.102
267/07
Claes Jacobsz Meyn
/
Claes Jacopsz Meynen in 'Den Helm'
1565-01-08
Claes Jacopsz Meynen in 'Den Helm'
Waarboek-67 C-1563 (borg)Legewerfsteeg.016-022
416/06
Claes Jansz Brandt
/
Claes Jansz Brant
1565-10-03
Kathrijn Jansdr weduwe van Jan Claasz in 'De Vijgeboom' met Jan van Hout als haar voogd in deze zaak (met Claas Jansz Brant als borg)
Waarboek-67 C-1563 (koper)
448/05
Claes Jansz Brandt
/
Claes Jansz Brant
1565-12-23
Claes Jansz Brant
Waarboek-67 C-1563 (borg)Nieuwsteeg.010
141/05
Claes Jansz de Goede
/
Claes Jansz de Goede
1564-03-15
Margriete Ottendr van Ingen uit het land van Gelre met Jan van Hout als haar voogd in deze zaak (met Claas Jansz de Goede als borg)
Waarboek-67 C-1563 (borg)Haarlemmerstraat.136
550/04
Claes Jansz de Goede
/
Claes Jansz de Goede
1566-08-02
Quyrijn Dircksz van Bergen (met Claas Jansz de Goede als borg)
Waarboek-67 C-1563 (voogd)NieuweRijn.090
596/08
Claes Jansz de Goede
/
Claes Jansz de Goede
1566-12-13
Vrouwe Agatha van Alckemade Vrouwe van Opmeer van der Werff met Jan van Hout als haar voogd in deze zaak en Claas Jansz de Goede
Waarboek-67 C-1563 (belending)Middelstegracht.052.3
583/06
Claes Jansz Brandt
/
Claes Jansz witmaeckerwitmaecker
1566-11-03
Claes Jansz witmaecker
Waarboek-67 C-1563 (belending)Hooigracht.099
472/09
Claes Jansz Brandt
/
Claes Janszs voors
1566-02-07
Claes Jansz.s voors
Waarboek-67 C-1563 (belending)Mandemakersteeg.009
648/11
Claes Lambrechtsz van Swieten
/
Claes Lambrechtsz
1567-04-16
Claes Lambrechtsz
Waarboek-67 C-1563 (belending)Breestraat.070-072
85/06
Claes Lambrechtsz van Swieten
/
Claes Lambrechtsz zelver met zijn poortebrouwer
1564-01-05
Claes Lambrechtsz zelver met zijn poorte ende uuytganghe van zijn huysinge ende erve geleghen aen de Bredestraet
Waarboek-67 C-1563 (belending)Breestraat.070-072
176/09
Claes Lambrechtsz van Swieten
/
Claes Lambrechtszs erve
1564-06-09
Claes Lambrechtsz.s erve
Waarboek-67 C-1563 (belending)Uiterstegracht.020-022
292/06
Claes Lenaertsz {baggerman}
/
Claes Lenaertsz baggermanbaggerman
1565-02-09
Claes Lenaertsz baggerman
Waarboek-67 C-1563 (overledene)Noordeinde.013
326/08
Claes Fransz Mast
/
Claes Masten wedue
1565-03-08
Claes Masten wedue
Waarboek-67 C-1563 (belending)OudeRijn.136-138
172/05
Claes Remijsz {zeilmaker}
/
Claes Meesz zeylmaeckerzeylmaecker
1564-05-16
Claes Meesz zeylmaecker
Waarboek-67 C-1563 (belending)Nonnenveststeeg.002
56/11
Claes Pietersz {juwelier}
/
Claes Pietersz jouwelierder
1563-11-08
Claes Pietersz jouwelierders erve
Waarboek-67 C-1563 (belending)Koppenhinksteeg.000.03
343/13
NN {Claes Pietersz}
/
Claes Pietersz lindewevers wedue
1565-05-16
Claes Pietersz lindewevers wedue
Waarboek-67 C-1563 (overledene)Koppenhinksteeg.000.03
343/14
Claes Pietersz {zoutdrager, linnenwever}
/
Claes Pietersz lindewevers weduelindewevers
1565-05-16
Claes Pietersz lindewevers wedue
Waarboek-67 C-1563 (belending)Hogewoerd.039
293/09

/
Claes Plas schuytvoerderschuytvoerder
1565-02-16
Claes Plas schuytvoerder
Waarboek-67 C-1563 (belending)Middelstegracht.041
480/06
Claes Rembrantsz {linnenwever}
/
Claes Rembrantsz lindeweverlindewever
1566-03-02
Claes Rembrantsz lindewever
Waarboek-67 C-1563 (belending)Middelstegracht.041
10/09
Claes Rembrantsz {linnenwever}
/
Claes Rembrantszoon
1563-07-23
Claes Rembrantszoon
Waarboek-67 C-1563 (belending)OudeRijn.136-138
333/07
Claes Remijsz {zeilmaker}
/
Claes Remigius zeylmaeckerzeylmaecker
1565-05-05
Claes Remigius zeylmaecker
Waarboek-67 C-1563 (belending)Hogewoerd.041
293/08
Claes Rippertsz {smid}
/
Claes Rippertsz smidtsmidt
1565-02-16
Claes Rippertsz smidt
Waarboek-67 C-1563 (belending)NieuweRijn.028
318/07
Claes Sebastiaensz {smid}
/
Claes Sebastiaensz smidtsmidt
1565-04-10
Claes Sebastiaensz smidt
Waarboek-67 C-1563 (voogd)Haarlemmerstraat.028
100/06

/
Claes Simonsz haar zoon
1564-01-24
Claes Simonsz haar zoon
Waarboek-67 C-1563 (belending)Groenesteeg.022-024
307/08
Claes Willemsz {bakker}
/
Claes Willemsz backerbacker
1565-03-31
Claes Willemsz backer
Waarboek-67 C-1563 (belending)Groenesteeg.022-024
322/06
Claes Willemsz {bakker}
/
Claes Willemsz backerbacker
1565-04-16
Claes Willemsz backer
Waarboek-67 C-1563 (belending)Breestraat.080
287/05
Claes Isaacsz van Swanenburg {de oude}
/
Claes Ysaacxz
1565-02-10
Claes Ysaacxz
Waarboek-67 C-1563 (belending)Raamsteeg.000.36
523/08
Claesgen Florisdr van Leeuwen
/
Claesgen van Leeuwen Roelof Gerytszoons wedue
1566-05-08
Claesgen van Leeuwen Roelof Gerytszoons wedue
Waarboek-67 C-1563 (belending)Haarlemmerstraat.075-077
470/08
Cunera Dircksdr Duyst
/
Coentgen Dircxdr Ysnout Jansz.s wedue
1566-02-03
Coentgen Dircxdr Ysnout Jansz.s weduen schuyr
Waarboek-67 C-1563 (overledene)OudeRijn.166-168
370/07
Govert Willemsz van der Aer
/
coman Goverts
1565-07-13
coman Goverts
Waarboek-67 C-1563 (overledene)Breestraat.009
554/08
Govert Willemsz van der Aer
/
comans Gameren weduen
1566-08-14
comans Gameren weduen
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)Uiterstegracht.024-026
292/03
Cornelis Lourisz {schuitenvoerder}
/
Corenelis Lourisz schuitvoerder van Voorschotenschuitvoerder
1565-02-09
Corenelis Lourisz van Voorschoten schuitvoerder
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)Levendaal.041-045
437/03

/
Cornelia Claasdr
1565-11-19
Cornelia Claasdr met Jan van Hout als haar voogd in deze zaak (met Cornelis Claasz mr. voller als borg)
Waarboek-67 C-1563 (schuldenaar)
426/53

/
Cornelia Thymansdr, weduwe van Jacob Engebrechtsz, tingieter (met Dirck Dircksz Steen, olieslager als borg)
1565-10-24
Cornelia Thymansdr weduwe van Jacob Engebrechtsz tingieter (met Dirck Dircksz Steen olieslager als borg)
Waarboek-67 C-1563 (belending)
637/09
Cornelia Pietersdr {vogelkoper}
/
Cornelie Pietersdochter Cornelis Dircxz vogelcoopers wedue
1567-04-02
Cornelie Pietersdochter Cornelis Dircxz vogelcoopers wedue
Waarboek-67 C-1563 (borg)Doezastraat.001.05
280/04
Cornelis Aelbrechtsz {slotenmaker}
/
Cornelis Aalbertsz slotenmakerslotenmaker
1565-02-03
Heer Adriaansz metselaar (met Cornelis Aalbertsz slotenmaker als borg)
Waarboek-67 C-1563 (koper)Raamlanden.013
14/53

/
Cornelis Aalbrechtsz schoenmakerschoenmaker
1563-07-31
Cornelis Aalbrechtsz schoenmaker en Jan Gerritsz de Haes
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)Raamlanden.013
98/03

/
Cornelis Aalbrechtsz schoenmakerschoenmaker
1564-01-28
Cornelis Aalbrechtsz schoenmaker en Jan Gerritsz de Haas
Waarboek-67 C-1563 (koper)
230/53

/
Cornelis Adriaansz
1564-09-30
Cornelis Adriaansz oud-tresoor
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)
124/03

/
Cornelis Adriaansz brouwerbrouwer
1564-02-28
Cornelis Adriaansz brouwer
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)
125/03

/
Cornelis Adriaansz brouwerbrouwer
1564-02-28
Cornelis Adriaansz brouwer
Waarboek-67 C-1563 (borg)Vismarkt.004
538/06
Cornelis Adriaensz van Barrevelt
/
Cornelis Adriaansz brouwerbrouwer
1566-05-12
Cornelis Adriaansz brouwer
Waarboek-67 C-1563 (belending)Aalmarkt.019-020
85/05
Cornelis Adriaensz van Barrevelt
/
Cornelis Adriaensz brouwerbrouwer
1564-01-05
Cornelis Adriaensz brouwer
Waarboek-67 C-1563 (belending)Uiterstegracht.064
348/06
Neeltgen Andriesdr {vrouw van Cornelis Adriaensz}
/
Cornelis Aerntsz wollewevers wedue
1565-05-23
Cornelis Aerntsz wollewevers wedue
Waarboek-67 C-1563 (overledene)Uiterstegracht.064
348/07
Cornelis Adriaensz {drapier, wolwever}
0/
Cornelis Aerntsz wollewevers weduewollewever
1565-05-23
Cornelis Aerntsz wollewevers wedue
Waarboek-67 C-1563 (belending)Middelstegracht.013-017
193/06
Cornelis Adriaensz {pottenbakker-Middelstegracht}
/
Cornelis Aertsz pottebackerpottebacker
1564-07-12
Cornelis Aertsz pottebacker
Waarboek-67 C-1563 (belending)Aalmarkt.011
241/05
Cornelis Allertsz den Hagenaar
/
Cornelis Allertsz den Hagenaar
1564-10-31
Cornelis Allertsz den Hagenaar
Waarboek-67 C-1563 (voogd)Vliet.006-008
157/10

/
Cornelis Andriesz
1564-03-24
Willem Andriesz vervangende Cornelis Andriesz beide wonende te Zoeterwoude als voogden van Maritgen, onmondige weeskind van Michiel Andriesz en Annetgen Ewoutsdr, zijn tweede vrouw
Waarboek-67 C-1563 (koper)
108/53

/
Cornelis Anthonisz biertapperbiertapper
1564-02-07
Cornelis Anthonisz biertapper
Waarboek-67 C-1563 (belending)Doezastraat.000.14
283/13
Cornelis Anthonisz {glasmaker}
/
Cornelis Anthonisz glaesscrijver
1565-02-05
Cornelis Anthonisz glaesscrijvers huys ende erve
Waarboek-67 C-1563 (voogd)Doezastraat.000.14
283/05
Cornelis Anthonisz {glasmaker}
/
Cornelis Anthonisz glazenierglazenier
1565-02-05
Cornelis Anthonisz glazenier
Waarboek-67 C-1563 (borg)Burgsteeg.003
378/05

/
Cornelis Anthonisz glazenierglazenier
1565-07-24
Cornelis Anthonisz glazenier
Waarboek-67 C-1563 (belending)Raamsteeg.000.34
523/07

/
Cornelis Antonisz bode mitte roedebode mitte roede
1566-05-08
Cornelis Antonisz bode mitte roede
Waarboek-67 C-1563 (borg)Groenesteeg.040
257/04
Cornelis Arentsz {drapier-Middelstegracht}
/
Cornelis Arentsz drapenierderdrapenierder
1564-12-18
met Cornelis Arentsz drapenierder als borg
Waarboek-67 C-1563 (belending)Hooigracht.006-008
57/05
Cornelis Augustijnsz van Strienen {glasschilder}
/
Cornelis Augustijnsz
1563-11-10
Cornelis Augustijnsz
Waarboek-67 C-1563 (belending)Hooigracht.006-008
573/08
Cornelis Augustijnsz van Strienen {glasschilder}
/
Cornelis Augustijnsz glaesschrijverglasschilder
1566-10-07
Cornelis Augustijnsz glaesschrijver
Waarboek-67 C-1563 (koper)Hooigracht.010
57/04
Cornelis Augustijnsz van Strienen {glasschilder}
/
Cornelis Augustijnsz glasmakerglasmaker
1563-11-10
Cornelis Augustijnsz glasmaker
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)Stadsvrijdom.006
101/03

/
Cornelis Augustijnsz glasmakerglasmaker
1564-01-29
Cornelis Augustijnsz glasmaker
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)Stadsvrijdom.006
290/03

/
Cornelis Augustijnsz glasmakerglasmaker
1565-02-13
Cornelis Augustijnsz glasmaker
Waarboek-67 C-1563 (voogd)Langebrug.039
8/06

/
Cornelis Barentsz als man van Zijburch Claesdr
1563-07-16
Floris Claasz voor hemzelf; Adriaan Willemsz olieslager als man van Neeltgen Claasdr en Cornelis Barentsz als man van Zijburch Claasdr; tesamen vervangend hun zuster Grietgen Claasdr (met Floris van Oy als borg)
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)
249/03

/
Cornelis Barentsz koopmankoopman
1564-12-07
Cornelis Barentsz koopman
Waarboek-67 C-1563 (belending)Stadsvrijdom.006
607/05
Cornelis Boenensz {timmerman, appelkoper}
/
Cornelis Beunensz appelcooperappelcooper
1567-01-13
Cornelis Beunensz appelcooper
Waarboek-67 C-1563 (belending)Stadsvrijdom.006
610/05
Cornelis Boenensz {timmerman, appelkoper}
/
Cornelis Beunensz appelcooperappelcooper
1567-01-13
Cornelis Beunensz appelcooper
Waarboek-67 C-1563 (belending)Stadsvrijdom.006
136/05
Cornelis Boenensz {timmerman, appelkoper}
/
Cornelis Beunenzoon appelcoperappelcoper
1564-03-13
Cornelis Beunenzoon appelcoper
Waarboek-67 C-1563 (belending)LangeMare.086
11/07
Cornelis Boenensz {timmerman, appelkoper}
/
Cornelis Boenenz
1563-07-22
Cornelis Boenenz
Waarboek-67 C-1563 (belending)LangeMare.086
34/06
Cornelis Boenensz {timmerman, appelkoper}
/
Cornelis Boenenz
1563-09-24
Cornelis Boenenz
Waarboek-67 C-1563 (koper)
362/07
Cornelis Claesz van Aken
/
Cornelis Claasz goudsmidgoudsmid
1565-05-21
Cornelis Claasz goudsmid
Waarboek-67 C-1563 (voogd)Steenschuur.006
215/07
Cornelis Claesz {houtkoper}
/
Cornelis Claasz houtkoperhoutkoper
1564-08-18
Cornelis Claasz, houtkoper voor hemzelf en als voogd van zijn onmondige weeskinderen gewonnen bij Claartgen Dircksdr
Waarboek-67 C-1563 (borg)Middelstegracht.081.2
558/04

/
Cornelis Claasz houtkoperhoutkoper
1566-09-09
Daniel Jacobsz houtkoper (met Cornelis Claasz houtkoper als borg)
Waarboek-67 C-1563 (borg)Levendaal.041-045
437/05

/
Cornelis Claasz mr vollermr. voller
1565-11-19
Cornelia Claasdr met Jan van Hout als haar voogd in deze zaak (met Cornelis Claasz mr. voller als borg)
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)Kaiserstraat.006.1
633/03

/
Cornelis Claasz snijdersnijder
1567-03-08
Cornelis Claasz snijder (met Jan Claas schrijnwerker als borg)
Waarboek-67 C-1563 (koper)
354/53

/
Cornelis Claasz steenplaatsersteenplaatser
1565-06-06
Cornelis Claasz steenplaatser
Waarboek-67 C-1563 (borg)Breestraat.029
244/04
Cornelis Claesz van Aken
/
Cornelis Claasz van Aken goudsmidgoudsmid
1564-11-08
Cornelis Claasz van Aken goudsmid
Waarboek-67 C-1563 (koper)Houtstraat.000.2
152/05
Cornelis Claesz {van Voorschoten}
/
Cornelis Claasz van Voorschoten
1564-04-15
Cornelis Claasz van Voorschoten
Waarboek-67 C-1563 (koper)Houtstraat.000.2
159/08
Cornelis Claesz {van Voorschoten}
/
Cornelis Claasz van Voorschoten
1564-04-27
Cornelis Claasz van Voorschoten
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)Houtstraat.000.2
578/03
Cornelis Claesz {van Voorschoten}
/
Cornelis Claasz van Voorschoten
1566-07-12
Cornelis Claasz van Voorschoten (met David Egbertsz voorspraak als borg)
Waarboek-67 C-1563 (koper)
233/53

/
Cornelis Claasz wolwever zijn zwagerwolwever
1564-10-06
Cornelis Claasz wolwever zijn zwager
Waarboek-67 C-1563 (belending)Levendaal.031-033
305/05

/
Cornelis Claes Adriaensz
1565-03-12
Cornelis Claes Adriaensz
Waarboek-67 C-1563 (belending)Steenschuur.004
215/18
Cornelis Claes Adriaensz {brouwer}
/
Cornelis Claesz brouwerbrouwer
1564-08-18
Cornelis Claesz brouwer
Waarboek-67 C-1563 (belending)Boommarkt.014.3
16/08
Cornelis Claesz Paedts
/
Cornelis Claesz houtcopers erve
1563-07-30
Cornelis Claesz houtcopers erve
Waarboek-67 C-1563 (overledene)Hooigracht.044
303/09
Cornelis Claesz {metselaar}
/
Cornelis Claesz metselaers weduemetselaer
1565-03-07
Cornelis Claesz metselaers wedue
Waarboek-67 C-1563 (belending)Levendaal.038
528/08
Cornelis Claesz {voller}
/
Cornelis Claesz volrevolre
1566-05-19
Cornelis Claesz volres erfne
Waarboek-67 C-1563 (koper)Raamlanden.002
314/53
Cornelis Cornelisz Cunst
/
Cornelis Cornelisz Const / Kunst
1565-03-31
Cornelis Cornelisz Const / Kunst
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)
577/03

/
Cornelis Cornelisz linnenweverlinnenwever
1566-10-13
Cornelis Cornelisz linnenwever (met Adriaan Lambertsz speelman als borg)
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)
587/03

/
Cornelis Cornelisz linnenweverlinnenwever
1566-11-16
Cornelis Cornelisz linnenwever
Waarboek-67 C-1563 (koper)
636/53

/
Cornelis Cornelisz scheepmakerscheepmaker
1567-03
Cornelis Cornelisz scheepmaker
Waarboek-67 C-1563 (koper)
489/53

/
Cornelis Cornelisz schoenmakerschoenmaker
1566-03-17
Cornelis Cornelisz schoenmaker als man van Jannetgen Dammesdr zijn huisvrouw
Waarboek-67 C-1563 (koper)Middelstegracht.079
332/06

/
Cornelis Cornelisz voorlakenredervoorlakenreder
1565-04-28
Cornelis Cornelisz voorlakenreder
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)Levendaal.054.2
142/03
Cornelis Danckersz {voller}
/
Cornelis Danckersz vollervoller
1564-03-17
Cornelis Danckersz voller (met Gerrit Jansz van der Burch als borg)
Waarboek-67 C-1563 (koper)
608/53

/
Cornelis Danielsz, schipper
1567-01-13
Cornelis Danielsz, schipper
Waarboek-67 C-1563 (overledene)Levendaal.023
119/07
Cornelis Dircksz van Delft
/
Cornelis de metselaers weduemetselaer
1564-02-21
Cornelis de metselaers wedue
Waarboek-67 C-1563 (koper)Raamlanden.002
15/04
Cornelis Dircksz Gool
/
Cornelis Dircksz Goel
1563-07-31
Cornelis Dircksz Goel
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)Nieuwstraat.036
501/03
Cornelis Dircksz Gool
/
Cornelis Dircksz Goel
1566-04-08
Cornelis Dircksz Goel
Waarboek-67 C-1563 (borg)Uiterstegracht.104
20/04

/
Cornelis Dircksz korfmakerkorfmaker
1563-08-04
Pouwels Gerritsz linnenwever (met Cornelis Dircksz korfmaker als borg)
Waarboek-67 C-1563 (overledene)
637/10
Cornelis Dircksz {vogelkoper}
/
Cornelis Dircxz vogelcoopers weduevogelcooper
1567-04-02
Cornelie Pietersdochter Cornelis Dircxz vogelcoopers wedue
Waarboek-67 C-1563 (echtgenoot)Rapenburg.121
165/06
Cornelis Ewoutsz {linnenwever}
/
Cornelis Ewoutsz linnenweverlinnenwever
1564-05-09
Cors Hendricksz koopman; Dirck Gerritsz biertapper als man van Jannetgen Hendricksdr; Cornelis Ewoutsz linnenwever als man van Aaltgen Hendricksdr en Dirck Jansz snijder als man van Maritgen Hendricksdr; alle erfgenamen van Hendrick Gerritsz stoeldraaier
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)Doezastraat.001.03
415/03
Cornelis Ewoutsz {linnenwever}
/
Cornelis Ewoutsz linnenweverlinnenwever
1565-08-07
Cornelis Ewoutsz linnenwever (met Neeltgen Barentsdr weduwe van Hendrick Gerritsz stoeldraaier als borg)
Waarboek-67 C-1563 (koper)Korevaarstraat.032-036
188/06

/
Cornelis Ewoutsz vollervoller
1564-07-03
Cornelis Ewoutsz voller
Waarboek-67 C-1563 (belending)Hooigracht.070
463/06
Cornelis Jacobsz Fock
/
Cornelis Fox snijdersnijder
1566-01-22
Cornelis Fox snijder
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)Rapenburg.014
178/03

/
Cornelis Fransz Stout advocaatadvocaat
1564-06-16
mr. Cornelis Fransz Stout advocaat bij het Hof van Holland erfgenaam van Immetgen Aalbrechtsdr weduwe van mr. Jan Barentsz vervangende de erfgenamen van haar vaders zijde
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)Botermarkt.014
240/03

/
Cornelis Fransz tingietertingieter
1564-11-03
Cornelis Fransz tingieter
Waarboek-67 C-1563 (schuldenaar)
604/53

/
Cornelis Gerritsz appelkoperappelkoper
1567-01-09
Cornelis Gerritsz appelkoper met mr. Andries Allertsz vrijvechtmeester als borg
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)Koppenhinksteeg.000.05
343/05
Cornelis Gerrit Egbertsz {brouwer}
/
Cornelis Gerritsz broers
1565-05-16
Cornelis Gerritsz broers
Waarboek-67 C-1563 (borg)Hogewoerd.093-095
150/04
Cornelis Gerrit Egbertsz {brouwer}
/
Cornelis Gerritsz brouwerbrouwer
1564-04-10
Gerrit Willemsz brouwer (met Cornelis Gerritsz brouwer als borg)
Waarboek-67 C-1563 (koper)
387/05

/
Cornelis Gerritsz schuitvoerderschuitvoerder
1565-08-04
Cornelis Gerritsz schuitvoerder
Waarboek-67 C-1563 (koper)Stadsvrijdom.006
81/53

/
Cornelis Gerritsz snijdersnijder
1563-12-17
Cornelis Gerritsz snijder
Waarboek-67 C-1563 (borg)Haarlemmerstraat.256
519/04

/
Cornelis Gerritsz snijderperkamentmaker
1566-05-07
Willem Gerritsz perkamentmaker (met zijn broer Cornelis Gerritsz snijder als borg)
Waarboek-67 C-1563 (schuldeiser)
601/03

/
Cornelis Gerritsz stadschirurgijnstadschirurgijn
1567-01-03
mr. Cornelis Gerritsz stadschirurgijn van Dordrecht
Waarboek-67 C-1563 (voogd)Botermarkt.005
192/07
Cornelis Gijsbrechtsz Schaeck
/
Cornelis Gijsbrechtsz Schaack bode met de roedebode met de roede
1564-07-12
met Cornelis Gijsbrechtsz Schaack als haar voogd in deze zaak (en haar zoon Hendrick Barentsz als borg)
Waarboek-67 C-1563 (borg)Nieuwsteeg.035
196/05
Cornelis Gijsbrechtsz Schaeck
/
Cornelis Gijsbrechtsz Schaeck
1564-07-26
Hendrick Gerritsz verversknecht (met zijn zoon Jan Hendricksz timmerman wonende te Dordrecht en Cornelis Gijsbrechtsz Schaack als zijn borgen)
Waarboek-67 C-1563 (koper)Rapenburg.102
153/04
Cornelis Gijsbrechtsz Schaeck
/
Cornelis Gijsbrechtsz Schaeck bode met de roedebode met de roede
1564-04-14
Cornelis Gijsbrechtsz Schaeck bode met de roede van Leiden
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)Steenschuur.006
215/12
Cornelis Gillisz van Meerburg
/
Cornelis Gillisz
1564-08-18
Cornelis Gillisz
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)Sliksteeg.003
365/04
Cornelis Havicksz {tinnegieter}
/
Cornelis Havicksz
1565-07-06
Cornelis Havicksz
Waarboek-67 C-1563 (vermelding)Botermarkt.005
192/09
Cornelis Havicksz {tinnegieter}
/
Cornelis Havicksz tingieter haar schoonzoontingieter
1564-07-12
Cornelis Havicksz tingieter haar schoonzoon
Waarboek-67 C-1563 (borg)Nieuwebrugsteeg.002
182/04
Cornelis Havicksz {tinnegieter}
/
Cornelis Havicxz tingietertingieter
1564-06-22
Joost Pietersz bakker (met Cornelis Havicxz tingieter als borg)
Waarboek-67 C-1563 (eigenaar)Botermarkt.005
156/08
Cornelis Havicksz {tinnegieter}
/
Cornelis Havicxz tinnegieter
1564-04-19
Cornelis Havicxz tinnegieter
Waarboek-67 C-1563 (echtgenoot)Steenschuur.006
215/05
Cornelis Hendrick Wollebrantsz
/
Cornelis Hendrick Wollebrantsz
1564-08-18
Cornelis Hendrick Wollebrantsz als man van Immetgen Dircksdr
Waarboek-67 C-1563 (schuldeiser)
657/03

/
Cornelis Hendrick Wollebrantsz
1567-05-28
Cornelis Hendrick Wollebrantsz
Waarboek-67 C-1563 (koper)Molensteeg.002.2
593/05
Cornelis Hendricksz de Wilde
/
Cornelis Hendricksz de Wilde
1566-12-01
Cornelis Hendricksz de Wilde
Waarboek-67 C-1563 (koper)
503/53

/
Cornelis Hendricksz snijdersnijder
1566-04-08
Cornelis Hendricksz snijder
Waarboek-67 C-1563 (koper)Rapenburg.121
165/12
Cornelis Hendricksz {stoeldraaier}
/
Cornelis Hendricksz stoeldraaierstoeldraaier
1564-05-09
Cornelis Hendricksz stoeldraaier hun broer en mede-erfgenaam
Waarboek-67 C-1563 (borg)Diefsteeg.019
434/06
Cornelis Hendricksz {timmerman}
/
Cornelis Hendricksz timmermantimmerman
1565-11-11
Jutgen Dircksdr weduwe van Hendrick Lambrechtsz bakker met Jan van Hout als haar voogd in deze zaak (met Cornelis Hendricksz timmerman als borg)
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)
482/03

/
Cornelis Hendricksz timmermantimmerman
1566-03-04
Cornelis Hendricksz timmerman (met Jacob Claasz warmoesman als borg)
Waarboek-67 C-1563 (borg)Kaiserstraat.010.3
218/04
Cornelis Hendricksz {timmerman}
/
Cornelis Hendricksz timmerman zijn broertimmerman
1564-09-07
Dirck Hendricksz korenmeter (met zijn broer Cornelis Hendricksz timmerman als borg)
Waarboek-67 C-1563 (borg)Hooigracht.056-058
656/04
Cornelis Hendrick Wollebrantsz
/
Cornelis Hendricksz zijn vader
1567-05-22
Wollebrant Cornelisz kuiper (met zijn vader Cornelis Hendricksz als borg)
Waarboek-67 C-1563 (belending)Levendaal.022
92/07
Cornelis Hendricksz {timmerman, Hemelkijcker}
/
Cornelis Henricxz timmermantimmerman
1564-01-08
Cornelis Henricxz timmerman
Waarboek-67 C-1563 (belending)Bouwelouwensteeg.001-005
17/07
Cornelis Hendricksz van der Does {schoenmaker, korenkoper}
/
Cornelis Heynricxz mede schoenmaickerschoenmaicker
1563-08-03
Cornelis Heynricxz mede schoenmaicker
Waarboek-67 C-1563 (overledene)Hooigracht.072-074
576/23
Cornelis Hillebrantsz {rietdekker}
/
Cornelis Hillebrantsz
1566-10-11
Dirck Hillebrantsz, voorlakenreder; Willem Hillebrantsz, houtcoper voor hemzelf en Jan Jansz, boterkoper als man van Kathrijn Hillebrantsdr, tevens voor Roelof, Jacob en Volpert Hille-brantsz; Hendrick Bruynenz als man van Aaltgen Hillebrantsdr; Maritgen Geertruyt en Margriete Hillebrantsdr; Jan Willemsz als man van Margriete Cornelis Hillebrantsdr; Kors, Jacob, Jan, Pieter, Alijdt en Cunera, eveneens kinderen van Cornelis Hillebrantsz; allen erfgenamen van Hillebrant Willemsz, drapenierder
Waarboek-67 C-1563 (voogd)Hooigracht.019
324/06

/
Cornelis Huygensz
1565-04-17
Cornelis Huygensz en Anthonis Jacobsz als voogden over het onmondige weeskind van mr. Cornelis Jansz, chirurgijn gewonnen bij Maritgen Jansdr, beiden overleden, als mede-erfgenamen van Neeltgen Jorisdr, weduwe van Hendrick Cornelisz de Wilde
Waarboek-67 C-1563 (belending)Vliet.010
157/19
Cornelis Jacobsz {timmerman}
/
Cornelis Jacob Romboutsz timmermantimmerman
1564-03-24
Cornelis Jacob Romboutsz timmerman
Waarboek-67 C-1563 (koper)Middelstegracht.047
9/05
Cornelis Jacobsz Bien {linnenwever}
/
Cornelis Jacobsz Bien wolweverwolwever
1563-07-16
Cornelis Jacobsz Bien wolwever
Waarboek-67 C-1563 (borg)Uiterstegracht.054.2
10/05
Cornelis Jacobsz Bien {linnenwever}
/
Cornelis Jacobsz Bien wolweverwolwever
1563-07-23
Jan Jansz Buyt als gemachtigde van zijn broer Cornelis Jansz baggerman uit Gouda (met Cornelis Jacobsz Bien wolwever als borg)
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)
19/03

/
Cornelis Jacobsz Bien wolweverwolwever
1563-07-27
Cornelis Jacobsz Bien wolwever (Thonis Thonisz voorlakenreder en Floris Cornelisz bierdrager als borgen)
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)Korevaarstraat.028.4
84/04
Cornelis Jacobsz Bien {linnenwever}
/
Cornelis Jacobsz Bien wolweverwolwever
1563-12-17
Claas Pouwelsz wolwever (met Cornelis Jacobsz Bien wolwever als borg)
Waarboek-67 C-1563 (borg)Uiterstegracht.086
112/04
Cornelis Jacobsz Bien {linnenwever}
/
Cornelis Jacobsz Bien wolweverwolwever
1564-02-07
Jacob Jansz opperman (met Cornelis Jacobsz Bien wolwever als borg)
Waarboek-67 C-1563 (belending)Middelstegracht.083
20/08
Cornelis Jacobsz Gorter {witmaker}
/
Cornelis Jacobsz franchijnmaickerfranchijnmaicker
1563-08-04
Cornelis Jacobsz franchijnmaicker
Waarboek-67 C-1563 (borg)Vrouwensteeg.007
217/04

/
Cornelis Jacobsz timmermantimmerman
1564-08-31
Jacob Cornelisz schoenmaker (met Cornelis Jacobsz timmerman als borg)
Waarboek-67 C-1563 (borg)Vrouwensteeg.007
470/04

/
Cornelis Jacobsz timmermantimmerman
1566-02-03
Jacob Cornelisz schoenmaker (met zijn oom Cornelis Jacobsz timmerman als borg)
Waarboek-67 C-1563 (koper)Vliet.015-017
531/05
Cornelis Jacobsz van der Graft
/
Cornelis Jacobsz van der Graft
1566-06-20
Cornelis Jacobsz van der Graft
Waarboek-67 C-1563 (belending)Rapenburg.077-079
323/10

/
Cornelis Jacobsz van Nieucoop
1565-04-12
Cornelis Jacobsz van Nieucoop
Waarboek-67 C-1563 (koper)Hooigracht.046
303/06
Cornelis Jacobsz {verwer}
/
Cornelis Jacobsz verververver
1565-03-07
Cornelis Jacobsz verver
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)Uiterstegracht.060.1
348/03
Cornelis Jacobsz Bien {linnenwever}
/
Cornelis Jacobsz wolweverwolwever
1565-05-23
Cornelis Jacobsz wolwever
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)Middelstegracht.047
348/10
Cornelis Jacobsz Bien {linnenwever}
/
Cornelis Jacobsz wolweverwolwever
1565-05-23
Cornelis Jacobsz wolwever
Waarboek-67 C-1563 (borg)NieuweRijn.070
372/05

/
Cornelis Jacobsz zijn zwager
1565-07-05
Joost Pietersz bakker (met zijn zoon Engebrecht Joostenz zijn zwager Cornelis Jacobsz Burger Meesz Dirck Steen Cornelis Jansz bouwman Reyer Tymansz Pieter Pietersz Coedijck en Huych Jansz Cock als borgen)
Waarboek-67 C-1563 (borg)NieuweRijn.069
371/05

/
Cornelis Jacobsz zijn zwager
1565-07-06
Cornelis Jacobsz zijn zwager
Waarboek-67 C-1563 (koper)
349/53

/
Cornelis Jansz
1565-05-24
Cornelis Jansz
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)Uiterstegracht.054.2
10/04
Cornelis Jansz {baggerman}
/
Cornelis Jansz baggerman zijn broerbaggerman
1563-07-23
Jan Jansz Buyt als gemachtigde van zijn broer Cornelis Jansz baggerman uit Gouda (met Cornelis Jacobsz Bien wolwever als borg)
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)Uiterstegracht.074
315/03
Cornelis Jansz {bouwman-Uiterstegracht}
/
Cornelis Jansz boumanbouman
1565-04-05
Cornelis Jansz bouwman ( met Adriaan Gerritsz kuiper)
Waarboek-67 C-1563 (koper)Uiterstegracht.074
297/05
Cornelis Jansz {bouwman-Uiterstegracht}
/
Cornelis Jansz bouwmanbouwman
1565-02-23
Cornelis Jansz bouwman
Waarboek-67 C-1563 (borg)NieuweRijn.070
372/08

/
Cornelis Jansz bouwmanbouwman
1565-07-05
Joost Pietersz bakker (met zijn zoon Engebrecht Joostenz zijn zwager Cornelis Jacobsz Burger Meesz Dirck Steen Cornelis Jansz bouwman Reyer Tymansz Pieter Pietersz Coedijck en Huych Jansz Cock als borgen)
Waarboek-67 C-1563 (borg)Rapenburg.082
451/04
Cornelis Jansz Oliekruik {bouwman-Marendorp}
/
Cornelis Jansz bouwmanbouwman
1566-01-06
Willem Arentsz leidekker (met Cornelis Jansz bouwman als borg)
Waarboek-67 C-1563 (borg)Korevaarstraat.028.4
659/05

/
Cornelis Jansz bouwmanbouwman
1567-06-06
Bartholomeus Fransz als man en voogd van Zoetgen Florisdr (met Cornelis Jansz bouwman als borg)
Waarboek-67 C-1563 (koper)
155/53

/
Cornelis Jansz brandewijnverkoperbrandewijnverkoper
1564-04-17
Cornelis Jansz brandewijnverkoper
Waarboek-67 C-1563 (koper)
168/53

/
Cornelis Jansz brandewijnverkoperbrandewijnverkoper
1564-05-17
Cornelis Jansz brandewijnverkoper
Waarboek-67 C-1563 (borg)Groenesteeg.017.1
395/04

/
Cornelis Jansz brandewijnverkoperbrandewijnverkoper
1565-08-30
Gerrit Foyenz koopman (met Cornelis Jansz brandewijnverkoper als borg)
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)
504/03

/
Cornelis Jansz brandewijnverkoperbrandewijnverkoper
1566-04-03
Cornelis Jansz brandewijnverkoper (met Mathijs Willemsz stoeldraaier als borg)
Waarboek-67 C-1563 (borg)Middelstegracht.153-155
511/04

/
Cornelis Jansz brandewijnverkoperbrandewijnverkoper
1566-04-28
Quirijn Dircksz pottenbaker (met Cornelis Jansz brandewijnverkoper als borg)
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)
630/03

/
Cornelis Jansz brandewijnverkoperbrandewijnverkoper
1567-03-08
Cornelis Jansz brandewijnverkoper
Waarboek-67 C-1563 (belending)Warmoesmarkt.021-022
514/06
Cornelis Jansz Vinck
/
Cornelis Jansz corncopercorncoper
1566-05-04
Cornelis Jansz corncoper
Waarboek-67 C-1563 (belending)Middelstegracht.073-075
537/06
Cornelis Jansz {bouwman-Uiterstegracht}
/
Cornelis Jansz lantmanlantman
1566-04-30
Cornelis Jansz lantman
Waarboek-67 C-1563 (koper)
389/53

/
Cornelis Jansz lepelmakerlepelmaker
1565-08-25
Cornelis Jansz lepelmaker
Waarboek-67 C-1563 (belending)Uiterstegracht.062
358/08
Cornelis Jansz {linnenwever-onbekend}
/
Cornelis Jansz lindeweverlindewever
1565-06-08
Cornelis Jansz lindewever
Waarboek-67 C-1563 (koper)
302/53
Cornelis Jansz {linnenwever-onbekend}
/
Cornelis Jansz linnenweverlinnenwever
1565-03-02
Cornelis Jansz linnenwever
Waarboek-67 C-1563 (koper)Kaiserstraat.006.4
341/04
Cornelis Jansz {linnenwever-onbekend}
/
Cornelis Jansz linnenweverlinnenwever
1565-05-11
Cornelis Jansz linnenwever
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)
386/03
Cornelis Jansz {linnenwever-onbekend}
/
Cornelis Jansz linnenweverlinnenwever
1565-08-14
Cornelis Jansz linnenwever
Waarboek-67 C-1563 (koper)
505/53
Cornelis Jansz {linnenwever-onbekend}
/
Cornelis Jansz linnenweverlinnenwever
1566-04-16
Cornelis Jansz linnenwever
Waarboek-67 C-1563 (borg)VanDerWerffstraat.042-048
506/04

/
Cornelis Jansz linnenwever zijn zwagerlinnenwever
1566-04-20
Maarten Jansz wolwever (met zijn zwager Cornelis Jansz linnenwever als borg)
Waarboek-67 C-1563 (belending)Uiterstegracht.060.1
348/05

/
Cornelis Jansz meelweverlinnenwever
1565-05-23
Cornelis Jansz meelwever
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)Levendaal.020
92/03
Cornelis Jansz Moyt {bierdrager}
/
Cornelis Jansz Moyt
1564-01-08
Cornelis Jansz Moyt (met Claas Adriaansz en Jan Jansz smid op de Vliet als borgen)
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)Hooigracht.061
496/09

/
Cornelis Jansz onmondige weeskinderen
1566-03-20
Cornelis Roelof en Jannetgen onmondige weeskinderen van Jan Quyrijnsz drapier en Neeltgen Simonsdr
Waarboek-67 C-1563 (gemachtigde)Hooglandsekerksteeg.009-011
49/03
Cornelis Jansz {snijder-voogd}
/
Cornelis Jansz snijdersnijder
1563-10-29
Cornelis Jansz snijder en Geertgen Jorisdr met dezelfde Cornelis als haar voogd in deze zaak beiden als gemachtigden van Louweris Pietersz in ‘Den Spiegel’ te Amsterdam (met Hendrick Barentsz kuiper als borg)
Waarboek-67 C-1563 (borg)Nieuwstraat.040-044
573/05

/
Cornelis Jansz snijdersnijder
1566-10-07
Alijdt Dircksdr weduwe van Jan Cornelisz Cock met Cornelis Jansz snijder als haar voogd in deze zaak
Waarboek-67 C-1563 (belending)Levendaal.054.1
142/06
Cornelis Jansz van der Burch
/
Cornelis Jansz van der Burch
1564-03-17
Cornelis Jansz van der Burch
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)Kaiserstraat.006.2
247/03
Cornelis Jansz {verwersknecht}
/
Cornelis Jansz verversknechtverversknecht
1564-11-24
Cornelis Jansz verversknecht (met zijn broer Quyrijn Jansz voller als borg)
Waarboek-67 C-1563 (koper)
524/53

/
Cornelis Jansz vollervoller
1566-05-10
Cornelis Jansz voller
Waarboek-67 C-1563 (belending)Middelstegracht.073-075
297/07
Cornelis Jansz {bouwman-Uiterstegracht}
/
Cornelis Jansz zelfs
1565-02-23
Cornelis Jansz zelfs
Waarboek-67 C-1563 (belending)Middelstegracht.073-075
315/07
Cornelis Jansz {bouwman-Uiterstegracht}
/
Cornelis Jansz zelfs
1565-04-05
Cornelis Jansz zelfs
Waarboek-67 C-1563 (schuldenaar)
521/53

/
Cornelis Jansz, smid bij de Haagpoort
1566-05-07
Cornelis Jansz, smid bij de Haagpoort
Waarboek-67 C-1563 (overledene)Rapenburg.028.4
152/11
Cornelis Jansz {Houtstraat}
/
Cornelis Janszs wedue
1564-04-15
Cornelis Janszs wedue
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)Doezastraat.001.05
53/03
Cornelis Joostenz {linnenwever}
/
Cornelis Joostensz linnenweverlinnenwever
1563-11-05
Cornelis Joostensz linnenwever
Waarboek-67 C-1563 (belending)Groenesteeg.058
239/06
Cornelis Joostenz {baljuwsbode}
/
Cornelis Joostenzoon
1564-11-03
Cornelis Joostenzoons schuyr ende erve
Waarboek-67 C-1563 (belending)Korevaarstraat.030.1
146/06
Cornelis Jorisz {voller}
/
Cornelis Jorisz
1564-03-28
Cornelis Jorisz
Waarboek-67 C-1563 (koper)
68/53

/
Cornelis Jorisz linnenweverlinnenwever
1563-12-01
Cornelis Jorisz linnenwever
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)Uiterstegracht.097-099
268/03
Cornelis Jorisz {linnenwever}
/
Cornelis Jorisz linnenweverlinnenwever
1565-01-05
Cornelis Jorisz linnenwever (met Jan Bartholomeusz linnenwever als borg)
Waarboek-67 C-1563 (belending)Korevaarstraat.030.1
84/06
Cornelis Jorisz {voller}
/
Cornelis Joriszoon
1563-12-17
Cornelis Joriszoon
Waarboek-67 C-1563 (borg)Middelstegracht.061-063
295/04
Cornelis Lambrechtsz {speelman}
/
Cornelis Lambrechtsz speelmanspeelman
1565-01-14
Maarten Cornelisz bierdrager (met Cornelis Lambrechtsz speelman als borg)
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)
543/03

/
Cornelis Lourisz kistenmakerkistenmaker
1566-07-05
Cornelis Lourisz kistenmaker
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)StilleRijn.016.1
623/03
Cornelis Lourisz {houtzager}
/
Cornelis Lourisz scheepmakerscheepmaker
1567-02-16
Cornelis Lourisz scheepmaker (met Jan Harmansz brouwersknecht als borg)
Waarboek-67 C-1563 (koper)
628/53

/
Cornelis Lourisz scheepmakerscheepmaker
1567-02-16
Cornelis Lourisz scheepmaker
Waarboek-67 C-1563 (koper)KortRapenburg.005
502/05
Cornelis Matthijsz {linnenwever}
/
Cornelis Mathijsz linnenweverlinnenwever
1566-04-08
Cornelis Mathijsz linnenwever
Waarboek-67 C-1563 (belending)KortRapenburg.005
618/11
Cornelis Matthijsz {linnenwever}
/
Cornelis Mathijsz linneweverlinnewever
1567-01-30
Cornelis Mathijsz linnewever
Waarboek-67 C-1563 (belending)Middelstegracht.026.2
631/07
Cornelis Matthijsz {linnenwever}
/
Cornelis Matijsz lindeweverlindewever
1567-03-10
Cornelis Matijsz lindewever
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)Langebrug.058.1
132/03
Cornelis Meesz van Hout
/
Cornelis Meesz van Hout
1564-03-07
Cornelis Meesz van Hout
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)Langebrug.058.2
621/03
Cornelis Meesz van Hout
/
Cornelis Meesz van Hout
1567-02-11
Cornelis Meesz van Hout
Waarboek-67 C-1563 (borg)Boomgaardsteeg.017
55/04
Cornelis Meesz van Hout
/
Cornelis Meesz van Hout zijn vader
1563-11-08
Jan Cornelisz van Hout (met zijn vader Cornelis Meesz van Hout als borg)
Waarboek-67 C-1563 (borg)Vliet.026.2
396/04
Cornelis Meesz van Hout
/
Cornelis Meesz van Hout zijn zwager
1565-09-01
Jan Huygensz schipper (met zijn zwager Cornelis Meesz van Hout als borg)
Waarboek-67 C-1563 (belending)Langebrug.058.2
132/05
Cornelis Meesz van Hout
/
Cornelis Meeszoon voors
1564-03-07
Cornelis Meeszoon voors
Waarboek-67 C-1563 (belending)Haarlemmerstraat.166-168
279/05
Cornelis Nicolaesz {slotenmaker}
/
Cornelis Niclaesz slotemaeckerslotemaecker
1565-02-01
Cornelis Niclaesz slotemaecker
Waarboek-67 C-1563 (belending)Haarlemmerstraat.080
453/08
Cornelis Pietersz {mandenmaker}
/
Cornelis Pietersz
1566-01-10
Cornelis Pietersz
Waarboek-67 C-1563 (voogd)Stadsvrijdom.006
133/06
Cornelis Pietersz {kuiper}
/
Cornelis Pietersz cuypercuyper
1564-03-11
Cornelis Pietersz cuyper
Waarboek-67 C-1563 (koper)
144/53

/
Cornelis Pietersz kramerkramer
1564-03-22
Cornelis Pietersz kramer
Waarboek-67 C-1563 (koper)Stadsvrijdom.006
306/04
Cornelis Pietersz {kuiper}
/
Cornelis Pietersz kuiperkuiper
1565-03-14
Cornelis Pietersz kuiper
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)
135/03

/
Cornelis Pietersz Paedts
1564-03-13
Cornelis Pietersz Paedts
Waarboek-67 C-1563 (belending)StilleRijn.016.2
623/07

/
Cornelis Pietersz schipperschipper
1567-02-16
Cornelis Pietersz schipper
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)
465/03

/
Cornelis Pietersz schrijnwerkerschrijnwerker
1566-01-22
Cornelis Pietersz schrijnwerker (met Cornelis Jansz kruidenier als borg)
Waarboek-67 C-1563 (koper)
630/53

/
Cornelis Pietersz schrijnwerkerschrijnwerker
1567-03-08
Cornelis Pietersz schrijnwerker
Waarboek-67 C-1563 (belending)Rapenburg.077-079
164/17
Cornelis Pietersz van Nieuwkoop
/
Cornelis Pietersz van Nieucoop
1564-05-03
Cornelis Pietersz van Nieucoop
Waarboek-67 C-1563 (belending)Rapenburg.077-079
90/17
Cornelis Pietersz van Nieuwkoop
/
Cornelis Pietersz van Nyeucoop
1564-01-05
Cornelis Pietersz van Nyeucoop
Waarboek-67 C-1563 (koper)Rapenburg.126
492/05
Cornelis Pietersz Verdonck {chirurgijn}
/
Cornelis Pietersz Verdonck
1566-03-18
Cornelis Pietersz Verdonck
Waarboek-67 C-1563 (belending)
238/09

/
Cornelis Pietersz witmaeckerwitmaecker
1564-10-31
Cornelis Pietersz witmaecker
Waarboek-67 C-1563 (belending)Hooigracht.079.2
419/05
Cornelis Quirijnsz Capiteyns {drapier}
/
Cornelis Quyrijnsz drapierdrapier
1565-10-07
Cornelis Quyrijnsz drapier
Waarboek-67 C-1563 (koper)
227/53

/
Cornelis Quyrijnsz linnenweverlinnenwever
1564-09-28
Cornelis Quyrijnsz linnenwever
Waarboek-67 C-1563 (overledene)Houtstraat.000.1
152/08
Cornelis Rembrantsz {koopman}
/
Cornelis Rembrantszoon comans wedue
1564-04-15
Cornelis Rembrantszoon comans wedue
Waarboek-67 C-1563 (borg)NieuweRijn.044
553/04
Cornelis Reyersz {garenzieder, snijder}
/
Cornelis Reyersz garenziedergarenzieder
1566-08-14
Cornelis Reyersz garenzieder
Waarboek-67 C-1563 (belending)Rapenburg.124.3
492/06
Cornelis Reyersz {garenzieder, snijder}
/
Cornelis Reyersz snijdersnijder
1566-03-18
Cornelis Reyersz snijder
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)Haarlemmerstraat.195-197
2/03
Cornelis Willemsz de Rijcken {schoenlapper}
/
Cornelis Rijcken schoenmakerschoenmaker
1563-07-07
Cornelis Rijcken schoenmaker
Waarboek-67 C-1563 (borg)Middelstegracht.073-075
62/04

/
Cornelis Rippertsz Schageman molenaarmolenaar
1563-11-18
Jan Dircksz houtzager (met Cornelis Rippertsz Schageman molenaar)
Waarboek-67 C-1563 (schuldeiser)
404/03

/
Cornelis Sijbrantsz koopmankoopman
1565-09-15
Cornelis Sijbrantsz koopman te Amsterdam
Waarboek-67 C-1563 (schuldeiser)
405/03

/
Cornelis Sijbrantsz koopman
1565-09-17
Cornelis Sijbrantsz koopman
Waarboek-67 C-1563 (koper)
615/53

/
Cornelis Simonsz
1567-01-28
Cornelis Simonsz metselaar
Waarboek-67 C-1563 (borg)Haarlemmerstraat.028
491/06

/
Cornelis Simonsz landmanlandman
1566-03-00
Cornelis Simonsz landman
Waarboek-67 C-1563 (schuldeiser)
357/03
Cornelis Symonsz {schipper}
/
Cornelis Simonsz schipperschipper
1565-06-09
Cornelis Simonsz schipper
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)OudeRijn.170
370/03
Cornelis Symonsz {schipper}
/
Cornelis Simonsz schipperschipper
1565-07-13
Cornelis Simonsz schipper
Waarboek-67 C-1563 (belending)Rapenburg.111
250/07
Cornelis Symonsz Stam Verhouff
/
Cornelis Symonsz metselaermetselaer
1564-12-07
Cornelis Symonsz metselaer
Waarboek-67 C-1563 (borg)SintJorissteeg.029
528/04
Cornelis Thomasz {steenplaatser}
/
Cornelis Thomasz steenplaatsersteenplaatser
1566-05-19
Jacob Pietersz voller (met Cornelis Thomasz steenplaatser als borg)
Waarboek-67 C-1563 (koper)
300/53

/
Cornelis Thomasz vollervoller
1565-02-27
Cornelis Thomasz voller
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)
301/03

/
Cornelis Thomasz vollervoller
1565-02-28
Cornelis Thomasz voller (met Claas Florisz voller als borg)
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)
541/03

/
Cornelis Thonisz vollervoller
1566-06-30
Cornelis Thonisz voller (met Hendrick Jansz slotenmaker als borg)
Waarboek-67 C-1563 (belending)Korevaarstraat.032-036
188/08

/
Cornelis Tonisz steenplaetsersteenplaetser
1564-07-03
Cornelis Tonisz steenplaetser
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)Rapenburg.081-083
90/03
Cornelis Claesz van der Hooch
/
Cornelis van der Hooch
1564-01-05
mr. Cornelis van der Hooch
Waarboek-67 C-1563 (koper)
238/07
Cornelis Cornelisz van Duvenvoorde
/
Cornelis van Duivenvoorde
1564-10-31
Cornelis van Duivenvoorde
Waarboek-67 C-1563 (belending)Duizenddraadsteeg.006-008
148/08
Cornelis Franckenz Henneman {koopman}
/
Cornelis Vranckensz comancoman
1564-03-17
Cornelis Vranckensz coman met een loywerf
Waarboek-67 C-1563 (belending)Hooigracht.057
631/11
Cornelis Wijnaertsz {drapier}
/
Cornelis Weynertsz trapeniertrapenier
1567-03-10
Cornelis Weynertsz trapenier
Waarboek-67 C-1563 (borg)Legewerfsteeg.012-014
353/04
Cornelis Wijnaertsz {drapier}
/
Cornelis Wijnaartsz drapierdrapier
1565-06-06
Frans Gerritsz Doe droogscheerder (met Cornelis Wijnaartsz drapier als borg)
Waarboek-67 C-1563 (borg)Molensteeg.027.1
73/06
Cornelis Wijnaertsz {drapier}
/
Cornelis Wijnaartsz haar zoon
1563-12-01
met haar zoon Spijck Wijnaardsz als haar voogd in deze zaak (met haar zoon Cornelis Wijnaartsz als borg)
Waarboek-67 C-1563 (koper)Nieuwebrugsteeg.017
655/05

/
Cornelis Willeboortsz vollervoller
1567-05-08
Cornelis Willeboortsz voller
Waarboek-67 C-1563 (borg)Pieterskerkchoorsteeg.032
128/04

/
Cornelis Willems in ‘Den Gouden Hoorn'
1564-03-02
Cornelis Willems in ‘Den Gouden Hoorn'
Waarboek-67 C-1563 (belending)Groenesteeg.036
294/12
Cornelis Willemsz de Rijcken {schoenlapper}
/
Cornelis Willemsz
1565-02-20
Cornelis Willemsz
Waarboek-67 C-1563 (koper)Breestraat.152
533/05
Cornelis Willem Joostenz (Dedel)
/
Cornelis Willemsz glazenierglazenier
1566-05-29
Cornelis Willemsz glazenier
Waarboek-67 C-1563 (schuldenaar)
397/53

/
Cornelis Willemsz inin
1565-08-31
Cornelis Willemsz in Den Gouden Hoorn
Waarboek-67 C-1563 (belending)Pieterskerkchoorsteeg.009
214/07
Cornelis Willemsz Cuyser
/
Cornelis Willemsz Knijser
1564-08-14
Cornelis Willemsz Knijser
Waarboek-67 C-1563 (koper)
613/53
Cornelis Willemsz Cuyser
/
Cornelis Willemsz Kuyser
1567-01-23
Cornelis Willemsz Kuyser
Waarboek-67 C-1563 (borg)Rapenburg.103
443/06
Cornelis Willemsz {leidekker}
/
Cornelis Willemsz leidekkerleidekker
1565-12-06
Jan Arentsz leidekker en Hadewij Arentsdr zijn zuster met Jan van Hout als haar voogd in deze zaak heeft verkocht (met Cornelis Willemsz leidekker als borg)
Waarboek-67 C-1563 (borg)Kolfmakersteeg.009
624/04
Cornelis Willemsz {leidekker}
/
Cornelis Willemsz leidekkerleidekker
1567-02-17
Harck Pietersz voller (met Cornelis Willemsz leidekker als borg)
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)Groenesteeg.036
361/03
Cornelis Willemsz de Rijcken {schoenlapper}
/
Cornelis Willemsz schoenlapperschoenlapper
1565-06-20
Cornelis Willemsz schoenlapper (met Pouwels Gerritsz linnenwever als borg)
Waarboek-67 C-1563 (koper)Groenesteeg.017.1
395/05
Cornelis Willemsz de Rijcken {schoenlapper}
/
Cornelis Willemsz schoenlapperschoenlapper
1565-08-30
Cornelis Willemsz schoenlapper
Waarboek-67 C-1563 (belending)Breestraat.158
533/07
Cornelis Willem Joostenz (Dedel)
/
Cornelis Willemsz voorn
1566-05-29
Cornelis Willemsz voorn
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)Apothekersdijk.024
282/03
Cornelis Woutersz {timmerman}
/
Cornelis Woutersz timmermantimmerman
1565-02-05
Cornelis Woutersz timmerman (met zijn vader Wouter Dircksz Steen als borg)
Waarboek-67 C-1563 (koper)Donkersteeg.021
428/06
Cornelis Woutersz van Santen
/
Cornelis Woutersz van Zancten goudsmidgoudsmid
1565-10-26
Cornelis Woutersz van Zancten goudsmid
Waarboek-67 C-1563 (belending)Doezastraat.001.03
280/06
Cornelis Ewoutsz {linnenwever}
/
Cornelis Yewoutsz lindeweverlindewever
1565-02-03
Cornelis Yewoutsz lindewever
Waarboek-67 C-1563 (koper)Noordeinde.011
326/05
Cors Adriaensz {snijder}
/
Cors Adriaansz snijdersnijder
1565-03-08
Cors Adriaansz snijder
Waarboek-67 C-1563 (koper)
210/53

/
Cors Corsz steenplaatsersteenplaatser
1564-08-09
Cors Corsz steenplaatser
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)
206/03

/
Cors Dircksz klompenmakerklompenmaker
1564-07-31
Cors Dircksz klompenmaker (met Cornelis Dircksz kuiper als borg)
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)Rapenburg.121
165/03
Cors Hendricksz {koopman}
/
Cors Hendricksz koopmankoopman
1564-05-09
Cors Hendricksz koopman; Dirck Gerritsz biertapper als man van Jannetgen Hendricksdr; Cornelis Ewoutsz linnenwever als man van Aaltgen Hendricksdr en Dirck Jansz snijder als man van Maritgen Hendricksdr; alle erfgenamen van Hendrick Gerritsz stoeldraaier
Waarboek-67 C-1563 (belending)Rapenburg.129
51/06
Cors Hendricksz {koopman}
/
Cors Heyndricxz stoeldraeyerstoeldraeyer
1563-11-03
Cors Heyndricxz stoeldraeyer
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)Stadsvrijdom.006
81/03

/
Cors Jacobsz scheepmakerscheepmaker
1563-12-17
Cors Jacobsz scheepmaker wonende in de stadsvrijheid buiten de Rijsnburgerpoort
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)Houtstraat.000.2
152/03
Cors Michielsz van Leeuwen
/
Cors Michielsz van Leeuwen
1564-04-15
Cors Michielsz van Leeuwen (met Jan Woutersz Steen als borg)
Waarboek-67 C-1563 (borg)Middelstegracht.047
9/04
Cors Willemsz {droogscheerder}
/
Cors Willemsz van Alphen droogscheerder
1563-07-16
Jacob Cornelisz alias Jacob Mijnheer wolwever (met Cors Willemsz van Alphen droogscheerder als borg)
Waarboek-67 C-1563 (overledene)JanVossensteeg.041-045
380/07

/
Couwens wedue
1565-08-04
Lijsbet Henertsdr, 't kint van Couwens wedue
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)Hooigracht.072-074
576/22
Cunera Cornelis Hillebrantsdr {Hooigracht}
/
Cunera Cornelis Hillebrantsdr
1566-10-11
Dirck Hillebrantsz, voorlakenreder; Willem Hillebrantsz, houtcoper voor hemzelf en Jan Jansz, boterkoper als man van Kathrijn Hillebrantsdr, tevens voor Roelof, Jacob en Volpert Hille-brantsz; Hendrick Bruynenz als man van Aaltgen Hillebrantsdr; Maritgen Geertruyt en Margriete Hillebrantsdr; Jan Willemsz als man van Margriete Cornelis Hillebrantsdr; Kors, Jacob, Jan, Pieter, Alijdt en Cunera, eveneens kinderen van Cornelis Hillebrantsz; allen erfgenamen van Hillebrant Willemsz, drapenierder
Waarboek-67 C-1563 (belending)Haarlemmerstraat.075-077
75/07
Cunera Dircksdr Duyst
/
Cunera Dircx Isenout Janszoon weduen
1563-12-07
Cunera Dircx Isenout Janszoon weduen schuyr ende erve
Waarboek-67 C-1563 (belending)Haarlemmerstraat.075-077
217/08
Cunera Dircksdr Duyst
/
Cunera Duysten Ysnout Jansz wedue
1564-08-31
Cunera Duysten, Ysnout Jansz.s weduen schuyr ende erve
Waarboek-67 C-1563 (belending)Uiterstegracht.132.3
527/08

/
d'erffgenamen van mr Cornelis Pietersz
1566-05
d'erffgenamen van mr Cornelis Pietersz
Waarboek-67 C-1563 (overledene)Uiterstegracht.132.3
527/09
Cornelis Pietersz {chirurgijn}
/
d'erffgenamen van mr Cornelis Pietersz
1566-05
d'erffgenamen van mr Cornelis Pietersz
Waarboek-67 C-1563 (belending)Breestraat.126
240/07

/
d'erffgenamen van Vranc Jansz Cocx
1564-11-03
d'erffgenamen van Vranc Jansz Cocx
Waarboek-67 C-1563 (overledene)Breestraat.126
240/08
Franck Jansz Cock
/
d'erffgenamen van Vranc Jansz Cocx
1564-11-03
d'erffgenamen van Vranc Jansz Cocx
Waarboek-67 C-1563 (belending)Hooigracht.061
496/18

/
d'erfgenamen van Adriaen Henricxz koeman
1566-03-20
d'erfgenamen van Adriaen Henricxz koeman
Waarboek-67 C-1563 (belending)
387/06

/
d'erfgenamen van Cornelis Willemsz baggermanbaggerman
1565-08-04
d'erfgenamen van Cornelis Willemsz baggerman
Waarboek-67 C-1563 (belending)Papengracht.022
475/08

/
d'erfgenamen van Henrick Evertsz cramer
1566-02-13
d'erfgenamen van Henrick Evertsz cramer
Waarboek-67 C-1563 (overledene)Papengracht.022
475/09
Hendrick Evertsz {koopman}
/
d'erfgenamen van Henrick Evertsz cramercramer
1566-02-13
d'erfgenamen van Henrick Evertsz cramer
Waarboek-67 C-1563 (belending)Kloksteeg.021.1
334/07

/
d'erfgenamen van Maerten Maertensz
1565-05-05
d'erfgenamen van Maerten Maertensz
Waarboek-67 C-1563 (overledene)Kloksteeg.021.1
334/08
Maerten Maertensz {Kloksteeg}
/
d'erfgenamen van Maerten Maertensz
1565-05-05
d'erfgenamen van Maerten Maertensz
Waarboek-67 C-1563 (belending)Legewerfsteeg.004-010
353/08

/
d'erfgenamen van Marytgen Pietersdr
1565-06-06
d'erfgenamen van Marytgen Pietersdr
Waarboek-67 C-1563 (overledene)Legewerfsteeg.004-010
353/09

/
d'erfgenamen van Marytgen Pietersdr
1565-06-06
d'erfgenamen van Marytgen Pietersdr
Waarboek-67 C-1563 (belending)Breestraat.061-063
351/06

/
d'erfgenamen van mr Claes van Wesep
1565-05
d'erfgenamen van mr. Claes van Wesep
Waarboek-67 C-1563 (overledene)Breestraat.061-063
351/07
Claes Jansz van Weesp
/
d'erfgenamen van mr Claes van Wesep
1565-05
d'erfgenamen van mr. Claes van Wesep
Waarboek-67 C-1563 (belending)Hooigracht.033
478/06

/
d'erfgenamen van mr Cornelis Pietersz
1566-02-24
d'erfgenamen van mr. Cornelis Pietersz
Waarboek-67 C-1563 (overledene)Hooigracht.033
478/07
Cornelis Pietersz {chirurgijn}
/
d'erfgenamen van mr Cornelis Pietersz
1566-02-24
d'erfgenamen van mr. Cornelis Pietersz
Waarboek-67 C-1563 (belending)Breestraat.126
286/07

/
d'erfgenamen van Vranck Jansz Cock
1565-02-09
d'erfgenamen van Vranck Jansz Cock
Waarboek-67 C-1563 (overledene)Breestraat.126
286/08
Franck Jansz Cock
0/
d'erfgenamen van Vranck Jansz Cock
1565-02-09
d'erfgenamen van Vranck Jansz Cock
Waarboek-67 C-1563 (belending)Breestraat.126
329/05

/
d'erfgenamen van Vranck Jansz Cock
1565-04-05
d'erfgenamen van Vranck Jansz Cock
Waarboek-67 C-1563 (overledene)Breestraat.126
329/06
Franck Jansz Cock
/
d'erfgenamen van Vranck Jansz Cock
1565-04-05
d'erfgenamen van Vranck Jansz Cock
Waarboek-67 C-1563 (belending)Vrouwensteeg.006
308/07

/
d'erfgenamen van wijlen Cornelis Symonsz goutsmit
1565-03-16
d'erfgenamen van wijlen Cornelis Symonsz goutsmit
Waarboek-67 C-1563 (overledene)Vrouwensteeg.006
308/08
Cornelis Symonsz {goudsmid}
/
d'erfgenamen van wijlen Cornelis Symonsz goutsmitgoutsmit
1565-03-16
d'erfgenamen van wijlen Cornelis Symonsz goutsmit
Waarboek-67 C-1563 (koper)
256/53

/
Daam Claasz schuitvoerderschuitvoerder
1564-12-01
Daam Claasz schuitvoerder
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)
574/03

/
Daan Claasz schuitvoerderschuitvoerder
1566-10-07
Daan Claasz schuitvoerder
Waarboek-67 C-1563 (borg)Hooigracht.021.2
368/05
Dammas Claesz {verwer, schilder}
/
Dammas Claasz schilder
(er staat echt schilder!)
schilder
1565-07-11
Dammas Claasz schilder
Waarboek-67 C-1563 (belending)Haarlemmerstraat.055
438/10
Dammas Claesz {verwer, schilder}
/
Dammas Claeszoen schilderschilder
1565-11-17
Dammas Claeszoen schilders halve scheytmuyr
Waarboek-67 C-1563 (belending)Haarlemmerstraat.181
427/06
Dammas Dircksz {rietdekker}
/
Dammas Dircksz rietdeckerrietdecker
1565-10-22
Dammas Dircksz rietdecker
Waarboek-67 C-1563 (koper)
261/53
Dammas Dircksz {rietdekker}
/
Dammas Dircksz rietdekkerrietdekker
1565-01-02
Dammas Dircksz rietdekker
Waarboek-67 C-1563 (belending)Haarlemmerstraat.189-193
2/06
Dammas Dircksz {rietdekker}
/
Dammas Dircxz rietdeckerrietdecker
1563-07-07
Dammas Dircxz rietdecker
Waarboek-67 C-1563 (belending)Paradijssteeg.051
279/06
Dammas Dircksz {rietdekker}
/
Dammas Dircxz rietdeckerrietdecker
1565-02-01
Dammas Dircxz rietdeckers huys ende erve
Waarboek-67 C-1563 (belending)
448/10
Dammas Dircksz {rietdekker}
/
Dammas Dircxz rietdeckerrietdecker
1565-12-23
Dammas Dircxz rietdecker
Waarboek-67 C-1563 (belending)Haarlemmerstraat.189-193
76/06
Dammas Dircksz {rietdekker}
/
Dammas Dircxzoon rietdeckerrietdecker
1563-12-13
Dammas Dircxzoon rietdecker
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)Haarlemmerstraat.094
174/03
Dammas Jansz {bierdrager}
/
Dammas Jansz bierdragerbierdrager
1564-02-11
Dammas Jansz bierdrager (met Adriaan Jansz hoedenmaker als borg)
Waarboek-67 C-1563 (belending)StilleRijn.015
623/06
Dammas Pietersz {schipper}
/
Dammas Pietersz schipperschipper
1567-02-16
Dammas Pietersz schipper
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)
489/03

/
Dammes Dircksz rietdekkerrietdekker
1566-03-17
Dammes Dircksz rietdekker
Waarboek-67 C-1563 (belending)Nieuwsteeg.043.2
638/06
Daniël Florisz {schoenmaker}
/
Daniel Florisz schoemaickerschoemaicker
1567-04-07
Daniel Florisz schoemaicker
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)Vrouwensteeg.008
308/03

/
Daniel Gijsbrechtsz schoenmakers broersschoenmakers
1565-03-16
Daniel en Jan Gijsbrechtsz schoenmakers broers
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)LangeMare.048.1
313/03
Daniël Gijsbrechtsz {schoenmaker}
/
Daniel Gijsbrechtsz schoenmakers broersschoenmakers
1565-03-29
Daniel en Jan Gijsbrechtsz schoenmakers broers
Waarboek-67 C-1563 (belending)Aalmarkt.015-016
648/08
Daniël Jacobsz van Leeuwen
/
Daniel Jacobsz houtcooperhoutcooper
1567-04-16
Daniel Jacobsz houtcooper
Waarboek-67 C-1563 (koper)
590/53

/
Daniel Jacobsz houtkoperhoutkoper
1566-06-25
Daniel Jacobsz houtkoper
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)Middelstegracht.081.2
558/03

/
Daniel Jacobsz houtkoperhoutkoper
1566-09-09
Daniel Jacobsz houtkoper (met Cornelis Claasz houtkoper als borg)
Waarboek-67 C-1563 (belending)Aalmarkt.015-016
176/06
Daniël Jacobsz van Leeuwen
/
Daniel Jacopss houtcoperhoutcoper
1564-06-09
Daniel Jacopss houtcoper
Waarboek-67 C-1563 (belending)Kaiserstraat.024.3
645/06
Daniël Jansz Propheet {koopman}
/
Daniel Jansz comancoman
1567-04-22
Daniel Jansz coman
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)Korevaarstraat.001-003
119/04

/
Daniel Jansz van Den Haag
1564-02-21
Daniel Jansz van Den Haag
Waarboek-67 C-1563 (voogd)Vrouwensteeg.007
99/04
David Egbertsz {voorspraak}
/
David Egbertsz voorspraakvoorspraak
1564-01-27
Dirck Claasz schoenmaker (met David Egbertsz voorspraak)
Waarboek-67 C-1563 (borg)Hogewoerd.107-109
115/04
David Egbertsz {voorspraak}
/
David Egbertsz voorspraakvoorspraak
1564-02-10
Pieter Hendricksz waard in ‘De Keyserskroon’ (met David Egbertsz voorspraak als borg)
Waarboek-67 C-1563 (borg)Hooigracht.096
160/05
David Egbertsz {voorspraak}
/
David Egbertsz voorspraakvoorspraak
1564-04-27
David Egbertsz voorspraak
Waarboek-67 C-1563 (borg)Barbarasteeg.001
207/04
David Egbertsz {voorspraak}
/
David Egbertsz voorspraakvoorspraak
1564-07-31
Hendrick Ulricksz voller met David Egbertsz voorspraak als borg)
Waarboek-67 C-1563 (koper)Breestraat.128
286/06
David Egbertsz {voorspraak}
/
David Egbertsz voorspraakvoorspraak
1565-02-09
David Egbertsz voorspraak
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)Breestraat.128
329/03
David Egbertsz {voorspraak}
/
David Egbertsz voorspraakvoorspraak
1565-04-05
David Egbertsz voorspraak
Waarboek-67 C-1563 (borg)Ketelboetersteeg.008
398/05
David Egbertsz {voorspraak}
/
David Egbertsz voorspraakvoorspraak
1565-09-05
Dirck Evertsz voorspraak te Woerden bekent uit naam van Jan Gijsbrechtsz scheemaker zijn neef tegenwoordig gevangen te Leiden (met David Egbertsz voorspraak en Reyer Jansz speldenmaker als borgen)
Waarboek-67 C-1563 (borg)Houtstraat.000.2
578/04
David Egbertsz {voorspraak}
/
David Egbertsz voorspraakvoorspraak
1566-07-12
Cornelis Claasz van Voorschoten (met David Egbertsz voorspraak als borg)
Waarboek-67 C-1563 (schuldeiser)
406/03
David Egbertsz {voorspraak}
/
David Egbertsz, voorspraakvoorspraak
1565-09-17
David Egbertsz voorspraak
Waarboek-67 C-1563 (belending)Pieterskerkchoorsteeg.013
214/08
David Egbertsz {voorspraak}
/
Davidt Egbertsz voorspraeckvoorspraeck
1564-08-14
Davidt Egbertsz voorspraeck
Waarboek-67 C-1563 (belending)Levendaal.056.1
493/08

/
de Brechtenpoort
1566-03-17
de Brechtenpoort
Waarboek-67 C-1563 (belending)Kloksteeg.023-029
639/06
Arent Dircksz Bockenberg
/
de CommandurieCommandurie
1567-04-10
de Commandurie
Waarboek-67 C-1563 (belending)Middelstegracht.073-075
257/09

/
de erfgenaemen van Marytgen Evert Beyersdr
1564-12-18
de erfgenaemen van Marytgen, Evert Beyersdr schuyr ende erve
Waarboek-67 C-1563 (overledene)Middelstegracht.073-075
257/10
Marytgen Dircksdr {vrouw van Evert Beyers}
/
de erfgenaemen van Marytgen Evert Beyersdr
1564-12-18
de erfgenaemen van Marytgen, Evert Beyersdr schuyr ende erve
Waarboek-67 C-1563 (overledene)Middelstegracht.073-075
257/11
Evert Beyersz {Middelstegracht}
/
de erfgenaemen van Marytgen Evert Beyersdr
1564-12-18
de erfgenaemen van Marytgen, Evert Beyersdr schuyr ende erve
Waarboek-67 C-1563 (schuldenaar)
399/53

/
de Getijdenmeesters van de OLV-kerk
1565-09-05
de Getijdenmeesters van de OLV-kerk
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)
349/03

/
de Heilige Geestmeesters
1565-05-24
de Heilige Geestmeesters
Waarboek-67 C-1563 (schuldeiser)
479/03

/
de hoofdlieden van het St-Quyrijnsgilde
1566-02-24
de hoofdlieden van het St.-Quyrijnsgilde
Waarboek-67 C-1563 (belending)Vliet.026.1
536/08

/
de Huyssitten van Sincte Pietersprochie
1566-05-31
de Huyssitten van Sincte Pietersprochie
Waarboek-67 C-1563 (belending)Vliet.026.1
396/06

/
de Huyssittenen van Sincte Pietersparochie
1565-09-01
de Huyssittenen van Sincte Pietersparochie mit zeeckere poorte ende gange daeronder gaende
Waarboek-67 C-1563 (belending)VanDerWerffstraat.009-017
111/11

/
de huysvrouwe van Cornelis Allertsz
1564-02-07
de huysvrouwe van Cornelis Allertsz
Waarboek-67 C-1563 (vermelding)VanDerWerffstraat.009-017
111/12

/
de huysvrouwe van Cornelis Allertsz
1564-02-07
de huysvrouwe van Cornelis Allertsz
Waarboek-67 C-1563 (koper)
226/53

/
de kerkmeesters van de St-Pancraskerk
1564-09-25
de kerkmeesters van de St.-Pancraskerk
Waarboek-67 C-1563 (belending)Breestraat.036
242/11

/
de kinderen en erfgenamen van wijlen Job Jansz snijder
1564-11-06
de kinderen en erfgenamen van wijlen Job Jansz snijder ende Katherijne zijne huysvrouwe beyde z.g.
Waarboek-67 C-1563 (belending)Botermarkt.007
52/06

/
de kinderen ende erfgenaemen van wijlen Jacob Claesz houtcoper
1563-08-02
de kinderen ende erfgenaemen van wijlen Jacob Claesz houtcoper
Waarboek-67 C-1563 (overledene)Botermarkt.007
52/07
Jacob Claesz van Swieten
/
de kinderen ende erfgenaemen van wijlen Jacob Claesz houtcoperhoutcoper
1563-08-02
de kinderen ende erfgenaemen van wijlen Jacob Claesz houtcoper
Waarboek-67 C-1563 (belending)Middelweg.010-012
209/09

/
de kinderen van Jan Symonsz schoemaecker
1564-08-07
de kinderen van Jan Symonsz, schoemaecker in den Kercksteghe met een huys ende erve hemluyden aengeerft van wijlen Anna Govertsdr
Waarboek-67 C-1563 (overledene)Middelweg.010-012
209/10
Jan Symonsz {schoenmaker-Haarlemmerstraat}
/
de kinderen van Jan Symonsz schoemaeckerschoemaecker
1564-08-07
de kinderen van Jan Symonsz, schoemaecker in den Kercksteghe met een huys ende erve hemluyden aengeerft van wijlen Anna Govertsdr
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)Rapenburg.075
323/07

/
de onmondige weeskinderen van Hendrick Jan Meesz en Marie van Boshuizen overleden
1565-04-12
Dirck van Boshuizen en Gommer van Boshuizen als voogden van de onmondige weeskinderen van Hendrick Jan Meesz en Marie van Boshuizen overleden
Waarboek-67 C-1563 (overledene)Rapenburg.075
323/08
Marytgen Jacobsdr van Boschuysen
/
de onmondige weeskinderen van Marie van Boshuizen overleden
1565-04-12
Dirck van Boshuizen en Gommer van Boshuizen als voogden van de onmondige weeskinderen van Hendrick Jan Meesz en Marie van Boshuizen overleden
Waarboek-67 C-1563 (belending)Steenschuur.019
312/14

/
de schuyr van Sinct Jacobsgasthuys
1565-03-27
de schuyr van Sinct Jacobsgasthuys
Waarboek-67 C-1563 (belending)Kloksteeg.021.2
639/07
Catrijn Cornelisdr {Sarey}
/
de wede ende erfgenamen van mr Jan Sarey
1567-04-10
de wed.e ende erfgenamen van mr. Jan Sarey
Waarboek-67 C-1563 (overledene)Kloksteeg.021.2
639/08
Jan Maertensz Sarey
/
de wede ende erfgenamen van mr Jan Sarey
1567-04-10
de wed.e ende erfgenamen van mr. Jan Sarey
Waarboek-67 C-1563 (belending)Breestraat.137
330/06
Belytgen Pietersdr {van Dorp}
/
de wedue ende erfgenamen van wijlen Bouwen Gerytsz van Dorp
1565-04-27
de wedue ende erfgenamen van wijlen Bouwen Gerytsz van Dorp
Waarboek-67 C-1563 (overledene)Breestraat.137
330/07
Bouwen Gerritsz van Dorp
/
de wedue ende erfgenamen van wijlen Bouwen Gerytsz van Dorp
1565-04-27
de wedue ende erfgenamen van wijlen Bouwen Gerytsz van Dorp
Waarboek-67 C-1563 (overledene)Groenesteeg.038
257/08
Adriaen Jacobsz Tas {bierdrager}
/
de wedue van Adriaen Tas
1564-12-18
Margriete de wedue van Adriaen Tas
Waarboek-67 C-1563 (belending)Hooigracht.051-053
307/10
Marie Gerritsdr {vrouw van Werbout Allertsz}
/
de wedue van Warbout Alaertsz
1565-03-31
de witmaeckerie toecomende de wedue van Warbout Alaertsz
Waarboek-67 C-1563 (overledene)Hooigracht.051-053
307/11
Werbout Allertsz {witmaker}
/
de wedue van Warbout Alaertsz
1565-03-31
de witmaeckerie toecomende de wedue van Warbout Alaertsz
Waarboek-67 C-1563 (belending)Hooigracht.051-053
322/08
Marie Gerritsdr {vrouw van Werbout Allertsz}
/
de wedue van Warbout Allertsz
1565-04-16
de witmaeckerie toecomende de wedue van Warbout Allertsz
Waarboek-67 C-1563 (overledene)Hooigracht.051-053
322/09
Werbout Allertsz {witmaker}
/
de wedue van Warbout Allertsz
1565-04-16
de witmaeckerie toecomende de wedue van Warbout Allertsz
Waarboek-67 C-1563 (overledene)5eBinnenvestgracht.000.06
56/09
Lenaert Harmensz {5eBinnenvestgracht}
/
de wedue van wijlen Lenaert Harmansz
1563-11-08
Aeltgen de wedue van wijlen Lenaert Harmansz met Meynsgen haer zuster
Waarboek-67 C-1563 (belending)SintUrsulasteeg.014
430/10
Marytgen Claesdr {Heemskerck}
/
de weduwe en erffgenamen van wijlen Oude Dirck Jan Reyersz zoon
1565-11-03
de weduwe en erffgenamen van wijlen Oude Dirck Jan Reyersz. zoon
Waarboek-67 C-1563 (belending)Middelstegracht.045
9/07

/
de weeskinderen ende erfgenamen van wijlen Claes Willemsz wollewever
1563-07-16
de weeskinderen ende erfgenamen van wijlen Claes Willemsz wollewever
Waarboek-67 C-1563 (overledene)Middelstegracht.045
9/08
Claes Willemsz {wolwever}
/
de weeskinderen ende erfgenamen van wijlen Claes Willemsz wollewever
1563-07-16
de weeskinderen ende erfgenamen van wijlen Claes Willemsz wollewever
Waarboek-67 C-1563 (belending)Middelstegracht.045
348/13

/
de weeskinderen ende erfgenamen van wijlen Claes Willemsz wollewever
1565-05-23
de weeskinderen ende erfgenamen van wijlen Claes Willemsz wollewever
Waarboek-67 C-1563 (overledene)Middelstegracht.045
348/14
Claes Willemsz {wolwever}
/
de weeskinderen ende erfgenamen van wijlen Claes Willemsz wollewever
1565-05-23
de weeskinderen ende erfgenamen van wijlen Claes Willemsz wollewever
Waarboek-67 C-1563 (belending)Sliksteeg.003
326/09
Aeltgen Havicksdr
/
de zeepziederie toecomende Ael Haevicx
1565-03-08
de zeepziederie toecomende Ael Haevicx
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)
340/03

/
de ziekenhuismeesters van de St-Anthoniskapel
1565-05-11
de ziekenhuismeesters van de St.-Anthoniskapel
Waarboek-67 C-1563 (koper)Haarlemmerstraat.140
223/05

/
deken en hoofdlieden van St-Franciscusbroeder- en zusterschap in de St-Pancraskerk in Leiden
1564-09-18
deken en hoofdlieden van St.-Franciscusbroeder- en zusterschap in de St.-Pancraskerk in Leiden
Waarboek-67 C-1563 (belending)Botermarkt.007
281/06

/
die kinderen ende erfgenamen van wijlen Jacob Claasz houtcoper
1565-01-24
die kinderen ende erfgenamen van wijlen Jacob Claasz houtcoper
Waarboek-67 C-1563 (overledene)Botermarkt.007
281/07
Jacob Claesz van Swieten
/
die kinderen ende erfgenamen van wijlen Jacob Claasz houtcoperhoutcoper
1565-01-24
die kinderen ende erfgenamen van wijlen Jacob Claasz houtcoper
Waarboek-67 C-1563 (belending)Groenesteeg.038
110/06
Grietgen Govertsdr {vrouw van Adriaen Jacobsz}
/
die wedue van Adriaen Tas bierdraeger
1564-02-07
die wedue van Adriaen Tas bierdraeger
Waarboek-67 C-1563 (overledene)Groenesteeg.038
110/07
Adriaen Jacobsz Tas {bierdrager}
/
die wedue van Adriaen Tas bierdraegerbierdraeger
1564-02-07
die wedue van Adriaen Tas bierdraeger
Waarboek-67 C-1563 (koper)Langebrug.058.2
621/04
Dielof Adriaensz {substituut-baljuw}
/
Dielof Adriaansz van Liesvelt
1567-02-11
Dielof Adriaansz van Liesvelt
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)Hogewoerd.039
293/03
Diewertgen Egbertsdr {Hogewoerd}
/
Dieuwertgen Egbertsdr weduwe van Rombout Romboutsz kammaker
1565-02-16
Dieuwertgen Egbertsdr weduwe van Rombout Romboutsz kammaker met Jan van Hout als haar voogd in deze zaak (met Arent Gerritsz als borg)
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)Steenschuur.019.2
312/04
Diewertgen Jacobsdr Paedts
/
Dieuwertgen Jacobsdr zijn vrouw
1565-03-27
Dieuwertgen Jacobsdr zijn vrouw
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)Nieuwstraat.023
24/03

/
Dieuwertgen Jan Knoetgensdr weduwe van Jacob Jansz
1563-08-11
Dieuwertgen Jan Knoetgensdr weduwe van Jacob Jansz als patrones of collateres en heer Jan Jacobsz Knoetgen priester als vicaris en bezitter van een vicarie gesticht op het St.-Elisabethsaltaar in de St.-Pancraskerk in Leiden beiden met Jan van Hout als voogd
Waarboek-67 C-1563 (overledene)Stadsvrijdom.006
133/10
Diewertgen Jansdr {Stadsvrijdom}
/
Dieuwertgen Jansdr
1564-03-11
Jan ende Pieter onmondige weeskinderen van wijlen Mercelis Pietersz voors gewonnen bij wijlen Dieuwertgen Jansdr zijn eerste huysvrouwe z.g.
Waarboek-67 C-1563 (belending)Hooigracht.024.2
58/10
Diewertgen Cornelisdr {kramer}
/
Dieuwertgen Quyrijn Antonisz wedue
1563-11-13
Dieuwertgen Quyrijn Antonisz wedue
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)Mirakelsteeg.034-040
253/03
Dirck Aelbrechtsz {metselaar}
/
Dirck Aalbrechtsz metselaar
1564-12-13
Dirck Aalbrechtsz metselaar
Waarboek-67 C-1563 (overledene)Rapenburg.016.2
355/05
Dirck Adriaensz Mast
/
Dirck Adriaensz Mast haar broer
1565-06-07
Jan van Remunde te Utrecht als man van Aagte Adriaansdr enige erfgename van haar broer Dirck Adriaansz Mast
Waarboek-67 C-1563 (belending)Haarlemmerstraat.185-187
427/07
Dirck Anthonisz {zeilmaker}
/
Dirck Anthonisz seylmaeckerseylmaecker
1565-10-22
Dirck Anthonisz seylmaecker
Waarboek-67 C-1563 (koper)JanVossensteeg.058-060
431/04
Dirck Anthonisz {warmoezenier}
/
Dirck Anthonisz warmoesmanwarmoesman
1565-10-28
Dirck Anthonisz warmoesman
Waarboek-67 C-1563 (belending)Hooigracht.107-109
582/09
Dirck Outgaertsz {kammenmaker}
/
Dirck cammaeckercammaecker
1566-11-02
Dirck cammaecker
Waarboek-67 C-1563 (borg)NieuweRijn.073-074
158/06

/
Dirck Claasz Coenen
1564-04-25
Dirck Claasz Coenen
Waarboek-67 C-1563 (koper)Rapenburg.131
51/05
Dirck Claesz Gel {glasmaker}
/
Dirck Claasz glasmakerglasmaker
1563-11-03
Dirck Claasz glasmaker
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)Haarlemmerstraat.192
643/03
Dirck Claesz {perkamentmaker}
/
Dirck Claasz perkamentmakerperkamentmaker
1567-04-14
Dirck Claasz perkamentmaker
Waarboek-67 C-1563 (koper)Vrouwensteeg.007
75/04

/
Dirck Claasz schoenmakerschoenmaker
1563-12-07
Dirck Claasz schoenmaker
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)Vrouwensteeg.007
99/03

/
Dirck Claasz schoenmakerschoenmaker
1564-01-27
Dirck Claasz schoenmaker (met David Egbertsz voorspraak)
Waarboek-67 C-1563 (koper)
259/53

/
Dirck Claasz schoenmakerschoenmaker
1564-12-19
Dirck Claasz schoenmaker
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)Middelstegracht.023
439/03
Dirck Claesz Roggenbrood
/
Dirck Claasz warmoesmanwarmoesman
1565-11-15
Dirck Claasz warmoesman (met Fredrick Dircksz turfdrager als borg)
Waarboek-67 C-1563 (belending)Middelstegracht.023
193/08
Dirck Claesz Roggenbrood
/
Dirck Claesz
1564-07-12
Dirck Claesz
Waarboek-67 C-1563 (belending)Rapenburg.131
157/16
Dirck Claesz Gel {glasmaker}
/
Dirck Claesz Jel
1564-03-24
Dirck Claesz Jel
Waarboek-67 C-1563 (belending)Noordeinde.036-038
44/06
Dirck Claesz Tollenaer {metselaar}
/
Dirck Claesz Tollenaer in ‘De Caetsbaen’
1563-10-21
De helfte van een huys ende erve
Waarboek-67 C-1563 (belending)Hooglandsekerkgracht.046-048
209/12
Dirck Cornelisz Gardijn {lichter}
/
Dirck Cornelisz Gardijn waslichter
1564-08-07
Dirck Cornelisz Gardijn waslichter
Waarboek-67 C-1563 (belending)Langebrug.041
8/11
Dirck Cornelisz {glasmaker}
/
Dirck Cornelisz glasemaickerglasemaicker
1563-07-16
Dirck Cornelisz glasemaicker
Waarboek-67 C-1563 (koper)
513/53

/
Dirck Cornelisz korenkoperkorenkoper
1566-05-02
Dirck Cornelisz korenkoper van Delft
Waarboek-67 C-1563 (koper)Stadsvrijdom.006
105/53

/
Dirck Cornelisz landmanlandman
1564-01-31
Dirck Cornelisz landman
Waarboek-67 C-1563 (borg)Korevaarstraat.001-003
119/03
Dirck Cornelisz Gardijn {lichter}
/
Dirck Cornelisz lichterlichter
1564-02-21
Dirck Cornelisz lichter
Waarboek-67 C-1563 (schuldeiser)
518/03

/
Dirck Cornelisz, korenkoper van Delft
1566-05-06
Dirck Cornelisz, korenkoper van Delft
Waarboek-67 C-1563 (echtgenoot)Sliksteeg.003
365/05
Dirck Dircksz Steen {de oude}
/
Dirck Dircksz Steen
1565-07-06
Dirck Dircksz Steen als man van Duyfgen Havicksdr
Waarboek-67 C-1563 (koper)Rapenburg.082
451/05
Dirck Dircksz Steen {de oude}
/
Dirck Dircksz Steen
1566-01-06
Dirck Dircksz Steen
Waarboek-67 C-1563 (schuldeiser)
356/03

/
Dirck Dircksz Steen olieslagerolieslager
1565-06-08
Dirck Dircksz Steen olieslager
Waarboek-67 C-1563 (borg)Rapenburg.135.4
403/06
Dirck Dircksz Steen {de oude}
/
Dirck Dircksz Steen olieslagerolieslager
1565-10-17
Engebrecht Joostensz backer (met mr. Adriaan van der Heyden chirurgijn en Harman Dircksz schuitvoerder als borgen); op 17 oktober stelt ook Dirck Dircksz Steen olieslager zich nog borg (zie fol. 228v)
Waarboek-67 C-1563 (borg)Rapenburg.135.4
421/04
Dirck Dircksz Steen {de oude}
/
Dirck Dircksz Stien olyslagerolyslager
1565-10-17
Dirck Dircksz Stien olyslager
Waarboek-67 C-1563 (belending)Hooigracht.088
614/06
Dirck Dircksz {warmoezenier-Hooigracht, de oude}
/
Dirck Dirckz warmoesmanwarmoesman
1567-01
Dirck Dirckz warmoesman
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)Uiterstegracht.035
29/03

/
Dirck Dircxz den Dubbelden
1563-05-10
Dirck Dircxz den Dubbelden
Waarboek-67 C-1563 (belending)Noordeinde.055
43/07
Dirck Dircksz Grijp
/
Dirck Dircxz glaesmaeckerglaesmaecker
1563-10-21
Dirck Dircxz glaesmaecker
Waarboek-67 C-1563 (gemachtigde)Ketelboetersteeg.008
398/03

/
Dirck Evertsz voorspraak te Woerdenvoorspraak
1565-09-05
Dirck Evertsz voorspraak te Woerden bekent uit naam van Jan Gijsbrechtsz scheemaker zijn neef tegenwoordig gevangen te Leiden (met David Egbertsz voorspraak en Reyer Jansz speldenmaker als borgen)
Waarboek-67 C-1563 (overledene)Kaardesteeg.015
127/08

/
Dirck Ewoutsoons wedue
1564-03-01
Dirck Ewoutsoons wedue
Waarboek-67 C-1563 (echtgenoot)Rapenburg.121
165/04
Dirck Gerritsz {biertapper}
/
Dirck Gerritsz biertapperbiertapper
1564-05-09
Cors Hendricksz koopman; Dirck Gerritsz biertapper als man van Jannetgen Hendricksdr; Cornelis Ewoutsz linnenwever als man van Aaltgen Hendricksdr en Dirck Jansz snijder als man van Maritgen Hendricksdr; alle erfgenamen van Hendrick Gerritsz stoeldraaier
Waarboek-67 C-1563 (koper)Hooigracht.086
614/04
Dirck Gerritsz {priester}
/
Dirck Gerritsz priester zijn zoonpriester
1567-01
Dirck en Pieter Gerritsz priesters zijn zonen
Waarboek-67 C-1563 (koper)Barbarasteeg.001
207/05
Dirck Gerritsz {glasmaker}
/
Dirck Gerritsz tappertapper
1564-07-31
Dirck Gerritsz tapper
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)
456/03

/
Dirck Gerritsz tappertapper
1566-01-11
Dirck Gerritsz tapper waard in Hazerswoude
Waarboek-67 C-1563 (koper)Nonnenveststeeg.002
56/06
Dirck Gerritsz {wijnroeier}
/
Dirck Gerritsz wijnverlaterwijnverlater
1563-11-08
Louweris Florisz bode met de roede van Leiden en Dirck Gerritsz wijnverlater
Waarboek-67 C-1563 (belending)Pieterskerkgracht.020
8/12
Dirck Gerritsz Smaling
/
Dirck Gerytsz Smaling
1563-07-16
Dirck Gerytsz Smaling
Waarboek-67 C-1563 (belending)Hogewoerd.021-023
207/06
Dirck Gerritsz {glasmaker}
/
Dirck Gerytsz voors
1564-07-31
Dirck Gerytsz voors
Waarboek-67 C-1563 (belending)Hogewoerd.021-023
255/09
Dirck Gerritsz {glasmaker}
/
Dirck Gerytsz waert in Hazerwouden erfnewaert
1564-12-01
Dirck Gerytsz waert in Hazerwouden erfne
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)Steenschuur.006
215/10
Dirck Gillisz van Meerburg
/
Dirck Gillisz
1564-08-18
Dirck Gillisz
Waarboek-67 C-1563 (koper)Molensteeg.027.1
73/07
Dirck Hendricksz {bakker}
/
Dirck Hendricksz bakkerbakker
1563-12-01
Dirck Hendricksz bakker
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)
113/03

/
Dirck Hendricksz bakkerbakker
1564-02-10
Dirck Hendricksz bakker (met Govert Hendricksz snijder als borg)
Waarboek-67 C-1563 (borg)Vliet.035
252/04

/
Dirck Hendricksz bakker zijn broerbakker
1564-12-13
Govert Hendricksz koopman (met zijn broer Dirck Hendricksz bakker als borg)
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)
33/03

/
Dirck Hendricksz brouwersknechtbrouwersknecht
1563-09-13
Dirck Hendricksz brouwersknecht (met Willem Huygensz verversknecht als borg)
Waarboek-67 C-1563 (borg)Groenesteeg.040
110/04
Dirck Hendricksz Breetvelt {brouwersknecht}
/
Dirck Hendricksz brouwersknechtbrouwersknecht
1564-02-07
met Dirck Hendricksz brouwersknecht als borg
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)Kaiserstraat.010.3
218/03
Dirck Hendricksz {korenmeter}
/
Dirck Hendricksz korenmeterkorenmeter
1564-09-07
Dirck Hendricksz korenmeter (met zijn broer Cornelis Hendricksz timmerman als borg)
Waarboek-67 C-1563 (belending)Kaardesteeg.019
127/09

/
Dirck Henricxsoon brouwersknechtbrouwersknecht
1564-03-01
Dirck Henricxsoon brouwersknecht
Waarboek-67 C-1563 (belending)Vliet.032
73/08
Dirck Hendricksz {bakker}
/
Dirck Henricxz voors
1563-12-01
Dirck Henricxz voors
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)Hooigracht.072-074
576/03
Dirck Hillebrantsz {lakenbereider}
/
Dirck Hillebrantsz voorlakenredervoorlakenreder
1566-10-11
Dirck Hillebrantsz, voorlakenreder; Willem Hillebrantsz, houtcoper voor hemzelf en Jan Jansz, boterkoper als man van Kathrijn Hillebrantsdr, tevens voor Roelof, Jacob en Volpert Hille-brantsz; Hendrick Bruynenz als man van Aaltgen Hillebrantsdr; Maritgen Geertruyt en Margriete Hillebrantsdr; Jan Willemsz als man van Margriete Cornelis Hillebrantsdr; Kors, Jacob, Jan, Pieter, Alijdt en Cunera, eveneens kinderen van Cornelis Hillebrantsz; allen erfgenamen van Hillebrant Willemsz, drapenierder
Waarboek-67 C-1563 (borg)Burgsteeg.003
170/04

/
Dirck Jacobsz korenkoper zijn zoon
1564-05-17
Dirck Jacobsz korenkoper zijn zoon
Waarboek-67 C-1563 (echtgenoot)
524/04

/
Dirck Jacobsz mr.voller haar manmr.voller
1566-05-10
Hillegont Jansdr huisvrouw van Dirck Jacobsz mr.voller met haar zoon Jacob Dircksz als haar voogd in deze zaak (met Gerrit Jansz van der Burch als borg)
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)Vliet.042-044
189/03
Dirck Jacobsz {scheepmaker}
/
Dirck Jacobsz scheepmakerscheepmaker
1564-07-06
Dirck Jacobsz scheepmaker (met zijn schoonvader mr. Dirck Arentsz chirurgijn als borg)
Waarboek-67 C-1563 (belending)Breestraat.001-007
554/09
Dirck Jacobsz in de Rosmolen
/
Dirck Jacobsz timmermantimmerman
1566-08-14
Dirck Jacobsz timmerman
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)
208/03

/
Dirck Jacobsz vollervoller
1564-08-03
Dirck Jacobsz voller
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)
300/03

/
Dirck Jacobsz vollervoller
1565-02-27
Dirck Jacobsz voller
Waarboek-67 C-1563 (koper)
301/53

/
Dirck Jacobsz vollervoller
1565-02-28
Dirck Jacobsz voller
Waarboek-67 C-1563 (belending)Vliet.046-054
189/06
Dirck Jacobsz {scheepmaker}
/
Dirck Jacopsz voors
1564-07-06
Dirck Jacopsz voors. zelver mette wederhelfte van de voorseyde sloote
Waarboek-67 C-1563 (koper)
289/53

/
Dirck Jansz
1565-02-12
Dirck Jansz geboren van Terheyden bij Breda
Waarboek-67 C-1563 (koper)Raamlanden.000
570/06
Dirck Jansz {snijder, koster}
/
Dirck Jansz Coster
1566-09-30
Dirck Jansz Coster
Waarboek-67 C-1563 (koper)Raamsteeg.000.32
523/05

/
Dirck Jansz Coster drapenierderdrapenierder
1566-05-08
Dirck Jansz Coster drapenierder
Waarboek-67 C-1563 (echtgenoot)Rapenburg.021
407/06
Dirck Jansz {Rapenburg}
/
Dirck Jansz haar man
1565-09-16
Dirck Jansz als man van Kathrijn Bartholomeusdr en Jannetgen Bartholomeusdr eveneens met Jan van Hout als voogd; allen erfgenamen van Louris Bartholomeusz, hun broer
Waarboek-67 C-1563 (koper)Vismarkt.004
538/07
Dirck Jansz van Potterloo
/
Dirck Jansz lakenbereiderlakenbereider
1566-05-12
Dirck Jansz lakenbereider
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)
551/03

/
Dirck Jansz linnenweverlinnenwever
1566-08-07
Dirck Jansz linnenwever
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)
636/03

/
Dirck Jansz linnenweverlinnenwever
1567-03
Dirck Jansz linnenwever
Waarboek-67 C-1563 (koper)OudeRijn.174
474/05
Dirck Jansz van Leeuwen {scheepmaker}
/
Dirck Jansz scheepmakerscheepmaker
1566-02-09
Dirck Jansz scheepmaker
Waarboek-67 C-1563 (belending)Hogewoerd.103
115/06
Dirck Jansz {snijder-Hogewoerd}
/
Dirck Jansz snijdersnijder
1564-02-10
Dirck Jansz snijder
Waarboek-67 C-1563 (echtgenoot)Rapenburg.121
165/08
Dirck Jansz {snijder-Rapenburg}
/
Dirck Jansz snijdersnijder
1564-05-09
Cors Hendricksz koopman; Dirck Gerritsz biertapper als man van Jannetgen Hendricksdr; Cornelis Ewoutsz linnenwever als man van Aaltgen Hendricksdr en Dirck Jansz snijder als man van Maritgen Hendricksdr; alle erfgenamen van Hendrick Gerritsz stoeldraaier
Waarboek-67 C-1563 (koper)Kloksteeg.013
265/05
Dirck Jansz {snijder, koster}
/
Dirck Jansz snijdersnijder
1565-01-04
Dirck Jansz snijder
Waarboek-67 C-1563 (belending)Nieuwsteeg.043.5
492/07
Dirck Jansz {snijder, koster}
/
Dirck Jansz snijdersnijder
1566-03-18
Dirck Jansz snijder
Waarboek-67 C-1563 (belending)Middelstegracht.085-087
20/09
Dirck Jansz {koehouder}
/
Dirck Janz coemancoeman
1563-08-04
Dirck Janz coeman
Waarboek-67 C-1563 (borg)OudeRijn.174
474/04
Dirck Joostenz {perkamentmaker}
/
Dirck Joostensz perkamentmaker zijn zoonperkamentmaker
1566-02-09
Joost Jacobsz timmerman (met zijn zoon Dirck Joostensz perkamentmaker als borg)
Waarboek-67 C-1563 (koper)Hooglandsekerksteeg.009-011
49/07
Dirck Joostenz {snijder}
/
Dirck Joostensz snijdersnijder
1563-10-29
Dirck Joostensz snijder
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)Levendaal.023
291/03

/
Dirck Joostensz vollervoller
1565-02-08
Dirck Joostensz voller
Waarboek-67 C-1563 (belending)Uiterstegracht.054.1
10/07
Dirck Joostenz {warmoezenier}
/
Dirck Joostensz warmoesmanwarmoesman
1563-07-23
Dirck Joostensz warmoesman
Waarboek-67 C-1563 (belending)Uiterstegracht.054.1
480/08
Dirck Joostenz {warmoezenier}
/
Dirck Joostensz warmoesman
1566-03-02
Dirck Joostensz warmoesmans huys ende erve
Waarboek-67 C-1563 (schuldenaar)
546/04
Dirck Joostenz {warmoezenier}
/
Dirck Joostensz warmoesmanwarmoesman
1566-07-22
Dirck Joostensz warmoesman en Hendrick Pietersz van Merenburg als borg aan Jacob Aalbrechtsz van Dam
Waarboek-67 C-1563 (belending)Middelstegracht.151
511/07
Dirck Joostenz {perkamentmaker}
/
Dirck Joostenz witmaeckerwitmaecker
1566-04-28
Dirck Joostenz witmaecker
Waarboek-67 C-1563 (belending)Hooglandsekerkgracht.024
580/06
Dirck Lourisz {priester}
/
Dirck Lourysz
1566-08-30
Dirck Lourysz
Waarboek-67 C-1563 (belending)Doezastraat.000.18
283/11
Dirck Matthijsz {wolwever}
/
Dirck Mathijsz wolleweverwollewever
1565-02-05
Dirck Mathijsz wollewever
Waarboek-67 C-1563 (koper)WillemDanielsteeg.000.14
446/04

/
Dirck Ottensz snijdersnijder
1565-12-19
Dirck Ottensz snijder
Waarboek-67 C-1563 (belending)Vliet.027-029
27/06
Dirck Pietersz Pot {timmerman}
/
Dirck Pietersz houtcoperhoutcoper
1563-08-25
Dirck Pietersz houtcoper
Waarboek-67 C-1563 (koper)Korevaarstraat.028.4
84/05
Dirck Pietersz {houtkoper}
/
Dirck Pietersz houtkoperhoutkoper
1563-12-17
Dirck Pietersz houtkoper
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)Korevaarstraat.028.4
146/03
Dirck Pietersz {houtkoper}
/
Dirck Pietersz houtkoperhoutkoper
1564-03-28
Dirck Pietersz houtkoper
Waarboek-67 C-1563 (koper)
606/53

/
Dirck Pietersz priesterpriester
1567-01-11
heer Dirck Pietersz priester
Waarboek-67 C-1563 (koper)
121/53

/
Dirck Pietersz schipperschipper
1564-02-24
Dirck Pietersz schipper
Waarboek-67 C-1563 (koper)OudeRijn.132
172/04

/
Dirck Pietersz schipperschipper
1564-05-16
Dirck Pietersz schipper
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)
561/03

/
Dirck Pietersz schipperschipper
1566-09-12
Dirck Pietersz schipper
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)Uiterstegracht.127-135
203/03
Dirck Pietersz {Uiterstegracht}
/
Dirck Pietersz snijdersnijder
1564-07-28
Dirck Pietersz snijder
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)
540/03

/
Dirck Pietersz steenplaatsersteenplaatser
1566-06-26
Dirck Pietersz steenplaatser met Jannetgen Pietersdr zijn zuster met Jan van Hout als haar voogd in deze zaak (met Harman Dircksz ….snijder)
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)Breestraat.115
222/03
Dirck Pietersz van Velsen
/
Dirck Pietersz van Velsen
1564-09-15
Dirck Pietersz van Velsen
Waarboek-67 C-1563 (belending)Barbarasteeg.011
255/08

/
Dirck Pietersz volrevolre
1564-12-01
Dirck Pietersz volre
Waarboek-67 C-1563 (voogd)Rapenburg.081-083
90/06
Dirck Pijnssen van der Aa
/
Dirck Pijns van der Aa
1564-01-05
mr Cornelis van der Hooch Dirck Pijns van der Aa Huych van Alkemade als voogden
Waarboek-67 C-1563 (koper)
47/53

/
Dirck Simonsz bezemmakerbezemmaker
1563-10-23
Dirck Simonsz bezemmaker
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)Haarlemmerstraat.028
100/03

/
Dirck Simonsz vleeshouwervleeshouwer
1564-01-24
Dirck Simonsz vleeshouwer
Waarboek-67 C-1563 (koper)
103/53

/
Dirck Simonsz vleeshouwervleeshouwer
1564-01-24
Dirck Simonsz vleeshouwer
Waarboek-67 C-1563 (borg)NieuweRijn.070
372/07
Dirck Dircksz Steen {de oude}
/
Dirck Steen
1565-07-05
Joost Pietersz bakker (met zijn zoon Engebrecht Joostenz zijn zwager Cornelis Jacobsz Burger Meesz Dirck Steen Cornelis Jansz bouwman Reyer Tymansz Pieter Pietersz Coedijck en Huych Jansz Cock als borgen)
Waarboek-67 C-1563 (koper)
143/53
Dirck Anthonisz {zeilmaker}
/
Dirck Thonisz zeilmakerzeilmaker
1564-03-21
Dirck Thonisz zeilmaker
Waarboek-67 C-1563 (voogd)Rapenburg.075
323/05
Dirck Jacobsz van Boschuysen
/
Dirck van Boshuizen
1565-04-12
Dirck van Boshuizen en Gommer van Boshuizen als voogden van de onmondige weeskinderen van Hendrick Jan Meesz en Marie van Boshuizen overleden
Waarboek-67 C-1563 (belending)Noordeinde.018
21/07
Dirck Hendricksz van der Does
/
Dirck van den Does
1563-08-19
Dirck van den Does
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)Pieterskerkgracht.009
64/06
Dirck Adriaensz van der Bouchorst
/
Dirck van der Bouchorst
1563-11-12
Dirck van der Bouchorst
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)Breestraat.059
351/03
Dirck Hendricksz van der Does
/
Dirck van der Does burgemeester
1565-05
Dirck van der Does burgemeester
Waarboek-67 C-1563 (belending)Hooigracht.002-004
3/07
Dirck Gillisz van Heussen
/
Dirck van Heussen
1563-07-07
Dirck van Heussen
Waarboek-67 C-1563 (koper)Stadsvrijdom.006
101/53

/
Dirck Vranckensz droogscheerderdroogscheerder
1564-01-29
Dirck Vranckensz droogscheerder
Waarboek-67 C-1563 (koper)Hogewoerd.093-095
66/05
Dirck Willemsz {lijmzieder}
/
Dirck Willemsz lijmziederlijmzieder
1563-11-24
Dirck Willemsz lijmzieder zijn zwager
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)
622/03

/
Dirck Willemsz lijmziederlijmzieder
1567-02-16
Dirck Willemsz lijmzieder
Waarboek-67 C-1563 (koper)Hogewoerd.097
67/05
Dirck Willemsz {lijmzieder}
/
Dirck Willemsz lijmzieder zijn zwagerlijmzieder
1563-11-24
Dirck Willemsz lijmzieder zijn zwager
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)Breestraat.146
97/03
Dirck Willemsz {snijder}
/
Dirck Willemsz snijdersnijder
1564-01-03
Dirck Willemsz snijder (met Oth Jansz slotenmaker als borg)
Waarboek-67 C-1563 (belending)Steenschuur.008
215/19
Dirck Willemsz {snijder}
/
Dirck Willemsz snijdersnijder
1564-08-18
Dirck Willemsz snijder
Waarboek-67 C-1563 (koper)Steenschuur.008
235/04
Dirck Willemsz {snijder}
/
Dirck Willemsz snijdersnijder
1564-10-09
Dirck Willemsz snijder (zijn zwager)
Waarboek-67 C-1563 (koper)
48/53

/
Dirck Willemsz vollervoller
1563-10-19
Dirck Willemsz voller
Waarboek-67 C-1563 (belending)Hogewoerd.093-095
150/09
Dirck Willemsz {lijmzieder}
/
Dirck Willemszoon lijmsiederlijmsieder
1564-04-10
Dirck Willemszoon lijmsieder
Waarboek-67 C-1563 (borg)Haarlemmerstraat.268
542/04
Dirck Woutersz Dey {appelkoopman}
/
Dirck Woutersz boomgaardmanboomgaardenier
1566-06-23
Jan Dircksz korendrager (met Dirck Woutersz boomgaardman als borg)
Waarboek-67 C-1563 (koper)Rapenburg.109
250/04
Dirckgen Lourisdr {vroedvrouw}
/
Dirckgen Lourisdr vroedvrouw weduwe van Cornelis Gijsbrechtszvroedvrouw
1564-12-07
Dirckgen Lourisdr vroedvrouw weduwe van Cornelis Gijsbrechtsz
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)
547/03
Dominicus Fredericksz {glasmaker}
/
Dominicus Fredricksz glasmakerglasmaker
1566-07-23
Dominicus Fredricksz glasmaker (met zijn broer Cornelis Fredricksz als borg)
Waarboek-67 C-1563 (belending)Burgsteeg.002
444/08
Dominicus Gerritsz Doe
/
Dominicus Gerritsz goutsmitgoutsmit
1565-12-17
Dominicus Gerritsz goutsmit
Waarboek-67 C-1563 (belending)Burgsteeg.002
586/12
Dominicus Gerritsz Doe
/
Dominicus Gerytsz
1566-10-22
Dominicus Gerytsz
Waarboek-67 C-1563 (schuldeiser)
363/03

/
Duifgen Jansdr
1565-05-21
Duifgen Jansdr oud ca. 33 jaar
Waarboek-67 C-1563 (belending)Middelstegracht.001.3
248/11

/
Duvelshorn
1564-12-01
Duvelshorn
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)Sliksteeg.003
365/06
Duifgen Havicksdr {Steen}
/
Duyfgen Havicksdr
1565-07-06
Dirck Dircksz Steen als man van Duyfgen Havicksdr
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)Nieuwstraat.005
72/03
Duifgen Lambrechtsdr {vrouw van Mees Claesz}
/
Duyfgen Lambrechtsdr
1563-12-03
Duyfgen Lambrechtsdr
Waarboek-67 C-1563 (belending)Breestraat.075-077
35/05

/
d’erffgenaemen van wijlen mr Henrick chirurgijnchirurgijn
1563-10-04
d’erffgenaemen van wijlen mr. Henrick chirurgijn
Waarboek-67 C-1563 (belending)Middelstegracht.073-075
62/07

/
d’erffgenamen van Maritgen Evert Beyersz weduwe zg
1563-11-18
d’erffgenamen van Maritgen Evert Beyersz weduwe z.g.
Waarboek-67 C-1563 (belending)Middelweg.008
209/07

/
d’erfgenaemen van Catheryne Govertsdr
1564-08-07
d’erfgenaemen van Catheryne Govertsdr
Waarboek-67 C-1563 (overledene)Middelweg.008
209/08

/
d’erfgenaemen van Catheryne Govertsdr
1564-08-07
d’erfgenaemen van Catheryne Govertsdr
Waarboek-67 C-1563 (belending)Barbarasteeg.001
207/11
Gerrit Hendricksz {chirurgijn}
/
d’erfgenaemen van mr Geryt Henricxz chirurgijn
1564-07-31
d’erfgenaemen van mr Geryt Henricxz chirurgijn
Waarboek-67 C-1563 (overledene)Barbarasteeg.001
207/12
Gerrit Hendricksz {chirurgijn}
/
d’erfgenaemen van mr Geryt Henricxz chirurgijnchirurgijn
1564-07-31
d’erfgenaemen van mr Geryt Henricxz chirurgijn
Waarboek-67 C-1563 (belending)Pieterskerkgracht.000.1
63/11

/
d’erfgenaemen van wijlen Heer Claesz cuypercuyper
1563-11-16
d’erfgenaemen van wijlen Heer Claesz cuyper
Waarboek-67 C-1563 (belending)Pieterskerkgracht.000.1
63/12
Heer Claesz {kuiper}
/
d’erfgenaemen van wijlen Heer Claesz cuypercuyper
1563-11-16
d’erfgenaemen van wijlen Heer Claesz cuyper
Waarboek-67 C-1563 (belending)Hooglandsekerkgracht.042-044
209/13
Geertruid van Berendrecht VI
/
d’erfgenaemen van wijlen mr. Willem van Oyen
1564-08-07
d’erfgenaemen van wijlen mr. Willem van Oyen huysen ende erven
Waarboek-67 C-1563 (overledene)Hooglandsekerkgracht.042-044
209/14
Willem Symonsz van Oyen
/
d’erfgenaemen van wijlen mr. Willem van Oyen
1564-08-07
d’erfgenaemen van wijlen mr. Willem van Oyen huysen ende erven
Waarboek-67 C-1563 (belending)Hooigracht.019
201/09
Neeltgen Jorisdr van Cortevelt {de Wilde}
/
d’erfgenaemen van wijlen Neeltgen Cornelisdr
1564-07-26
d’erfgenaemen van wijlen Neeltgen Cornelisdr
Waarboek-67 C-1563 (belending)Hooigracht.019
134/08

/
d’erfgenamen van wijlen Neeltgen Cornelisdr
1564-03-10
d’erfgenamen van wijlen Neeltgen Cornelisdr
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)Vliet.035
120/06
Eemsgen Cornelisdr {Fock}
/
Eems Cornelisdr
1564-02-24
Anthonis Claasz snijder als man van Neeltgen Cornelisdr; Jacob Ewoutsz Foix snijder als man van Eems Cornelisdr en Burchgen Cornelisdr weduwe van Cornelis Evertsz (met Anthonis Claasz als haar voogd in deze zaak); allen erfgenamen van Cornelis Mouringsz
Waarboek-67 C-1563 (belending)Hooglandsekerkgracht.030-032
420/07

/
een cappelrye
1565-10-11
een huys ende erve behoerende tot een cappelrye daer nu besitter off is heer Gerrit Claesz Gool priester
Waarboek-67 C-1563 (belending)Middelweg.026.2
420/11

/
een gange ende poerte uuytgaende op de Middelwech
1565-10-11
een gange ende poerte uuytgaende op de Middelwech
Waarboek-67 C-1563 (overledene)Levendaal.023
291/05
Cornelis Dircksz van Delft
/
eerder weduwe van Cornelis Dircksz van Delft
1565-02-08
eerder weduwe van Cornelis Dircksz van Delft
Waarboek-67 C-1563 (overledene)Steenschuur.019
55/07
Egbert Adriaensz {voller}
/
Egbert Adriaensz wedue
1563-11-08
Lijsbeth Dircxdr Egbert Adriaensz wedue
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)Koppenhinksteeg.000.05
343/03
Egbert Gerritsz {brouwer}
/
Egbert Gerritsz broers
1565-05-16
Egbert Gerritsz broers
Waarboek-67 C-1563 (koper)Groenesteeg.020
307/07

/
Egbert Gerritsz brouwerbrouwers
1565-03-31
Adriaan Gerritsz en Egbert Gerritsz brouwers
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)Groenesteeg.020
322/04

/
Egbert Gerritsz brouwerbrouwer
1565-04-16
Adriaan en Egbert Gerritsz brouwers
Waarboek-67 C-1563 (koper)Rapenburg.081-083
90/15
Elisabeth Claesdr van der Hooch
/
Elisabeth Claasdr van der Hooch
1564-01-05
Elisabeth Claasdr van der Hooch
Waarboek-67 C-1563 (koper)Rapenburg.081-083
164/15
Elisabeth Claesdr van der Hooch
/
Elisabeth Claasdr van der Hooch
1564-05-03
Elisabeth Claasdr van der Hooch
Waarboek-67 C-1563 (koper)
400/53

/
Elisabeth Gerritsdr vroedvrouwvroedvrouw
1565-09-06
Elisabeth Gerritsdr vroedvrouw zijn schoonmoeder
Waarboek-67 C-1563 (belending)Rapenburg.081-083
323/11
Elisabeth Claesdr van der Hooch
/
Elyzabeth Claes Aelwijnszsdr
1565-04-12
Elyzabeth Claes Aelwijnsz.sdr
Waarboek-67 C-1563 (koper)Haarlemmerstraat.253
336/05

/
en Adriaan Adriaansz zeemtouwerszeemtouwers
1565-05-08
en Adriaan Adriaansz zeemtouwers
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)Vliet.003
237/04

/
en Cornelis Barentsz koopmankoopman
1564-10-30
Floris van Oyen en Cornelis Barentsz koopman
Waarboek-67 C-1563 (overledene)Steenschuur.006
215/17
Neeltgen Pietersdr {van Meerburg}
/
en Neeltgen Pietersdr beiden overleden
1564-08-18
en Neeltgen Pietersdr beiden overleden
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)Hooigracht.061
496/05

/
en Reymtgen Jansdr
1566-03-20
Quyrijn Jansz Maritgen en Reymtgen Jansdr voor henzelf en Claas Cornelisz Jan Roelofsz en Lenaart Simonsz als voogden over Cornelis Roelof en Jannetgen onmondige weeskinderen van Jan Quyrijnsz drapier en Neeltgen Simonsdr
Waarboek-67 C-1563 (overledene)Vliet.006-008
157/08
Trijntgen Dircksdr {vrouw van Michiel Andriesz}
/
en Trijntgen Dircksdr zijn eerste huisvrouw
1564-03-24
Jacob Lambrechtsz te Zoeterwoude; Jan Dircksz wijnverlater te Den Haag en Dirck Dircksz wonende te Leiden voogden over Andries en Aafgen onmondige weeskinderen van Michiel Andriesz bouwman en Trijntgen Dircksdr zijn eerste huisvrouw;
Waarboek-67 C-1563 (belending)Langebrug.113.02
96/11

/
ende erfgenaemen van Henrick van Wijngaerden
1564-01-18
ende erfgenaemen van Henrick van Wijngaerden
Waarboek-67 C-1563 (belending)Hooigracht.011
201/08

/
ende Maritgen Pietersdochteren
1564-07-26
Trijntgen ende Maritgen Pietersdochteren
Waarboek-67 C-1563 (belending)
362/10

/
ende Marytgen Gerytsdr gesusteren
1565-05-21
Agniesgen ende Marytgen Gerytsdr gesusteren
Waarboek-67 C-1563 (belending)Hooigracht.011
445/08

/
ende Marytgen Pietersdochteren
1565-12-18
ende Marytgen Pietersdochteren
Waarboek-67 C-1563 (overledene)Breestraat.143
28/08
Alijd Hendricksdr {van Swieten}
/
ende van Alijt Heynricxdochter zijne huysvrouwe beyde zg
1563-08-25
de kinderen ende erfgenamen van wijlen Jacob Claesz houtcoper ende van Alijt Heynricxdochter zijne huysvrouwe beyde z.g
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)Vliet.026.2
507/03
Engelbrecht Joostenz {bakker}
/
Engbrech Joostenz bakkerbakker
1566-04-12
Engbrech Joostenz bakker (met Joost Ewoutsz molenaar als borg)
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)Rapenburg.135.4
403/03
Engelbrecht Joostenz {bakker}
/
Engebrecht Joostensz backerbacker
1565-09
Engebrecht Joostensz backer (met mr. Adriaan van der Heyden chirurgijn en Harman Dircksz schuitvoerder als borgen); op 17 oktober stelt ook Dirck Dircksz Steen olieslager zich nog borg (zie fol. 228v)
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)Rapenburg.135.4
274/03
Engelbrecht Joostenz {bakker}
/
Engebrecht Joostenz bakkerbakker
1565-01-11
Engebrecht Joostenz bakker
Waarboek-67 C-1563 (borg)NieuweRijn.070
372/04
Engelbrecht Joostenz {bakker}
/
Engebrecht Joostenz zijn zoon
1565-07-05
Joost Pietersz bakker (met zijn zoon Engebrecht Joostenz zijn zwager Cornelis Jacobsz Burger Meesz Dirck Steen Cornelis Jansz bouwman Reyer Tymansz Pieter Pietersz Coedijck en Huych Jansz Cock als borgen)
Waarboek-67 C-1563 (borg)NieuweRijn.069
371/04
Engelbrecht Joostenz {bakker}
/
Engebrecht Joostenz zijn zoon
1565-07-06
Engebrecht Joostenz zijn zoon
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)Hooigracht.066-068
463/03
Engel Hendricksz {schuitenvoerder, boomgaardenier}
/
Engel Hendricksz boomgaardmanboomgaardman
1566-01-22
Engel Hendricksz boomgaardman (met Andries Huygensz schoenmaker als borg)
Waarboek-67 C-1563 (belending)Haarlemmerstraat.121
623/08
Engel Matthijsz {zeemtouwer}
/
Engel Matijsz kockebackerkockebacker
1567-02-16
Engel Matijsz kockebacker
Waarboek-67 C-1563 (koper)Vliet.026.2
396/05
Engelbrecht Joostenz {bakker}
/
Engelbrecht Joostenz bakkerbakker
1565-09-01
Engelbrecht Joostenz bakker
Waarboek-67 C-1563 (belending)Molensteeg.012
189/08
Erasmus Dircksz {voller}
/
Erasmus de volrevolre
1564-07-06
Erasmus de volre
Waarboek-67 C-1563 (koper)Gerecht.006
311/06

/
Erckenraad Dircksdr
1565-03-23
Erckenraad Dircksdr
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)Steenschuur.019.2
312/06
Erckenraad Jacobsdr Paedts
/
Erckenraad Jacobsdr zijn vrouw
1565-03-27
Erckenraad Jacobsdr zijn vrouw
Waarboek-67 C-1563 (belending)Uiterstegracht.096
494/07
Erckenraad Huigendr {vrouw van Jacob Pietersz}
/
Erckgen Hugendochter Jacob Pietersz metselaers wedue
1566-03-18
Erckgen Hugendochter Jacob Pietersz metselaers wedue
Waarboek-67 C-1563 (belending)Uiterstegracht.096
548/08
Erckenraad Huigendr {vrouw van Jacob Pietersz}
/
Erckgen Huygendr wedue van Jacob Pietersz metselaer
1566-07-22
Erckgen Huygendr wedue van Jacob Pietersz metselaer
Waarboek-67 C-1563 (overledene)Breestraat.070-072
648/05
Adriaen Jansz van Barrevelt
/
erfgenaam van Adriaen Jansz brouwer der voorn Adrianen zalige vaderbrouwer
1567-04-16
erfgenaam van Adriaen Jansz brouwer der voorn. Adrianen zalige vader
Waarboek-67 C-1563 (overledene)Rapenburg.014
178/04
Immetgen Aelbrechtsdr
/
erfgenaam van Immetgen Aalbrechtsdr weduwe van mr Jan Barentsz
1564-06-16
mr. Cornelis Fransz Stout advocaat bij het Hof van Holland erfgenaam van Immetgen Aalbrechtsdr weduwe van mr. Jan Barentsz vervangende de erfgenamen van haar vaders zijde en Hubrecht Sloot wonende te Rotterdam voor hemzelf en vervangende zijn mede-erfgen
Waarboek-67 C-1563 (overledene)Hogewoerd.097
67/04
Lambrecht Barentsz {molenaar, bakker}
/
erfgenaam van Lambrecht Barentsz zijn vader in zijn leven bakkerbakker
1563-11-24
erfgenaam van Lambrecht Barentsz zijn vader in zijn leven bakker
Waarboek-67 C-1563 (overledene)Groenesteeg.020
307/04
Reimpgen Jansdr {hekelaarster, de oude}
/
erfgenaam van zijn moeder Reym Jansdr
1565-03-31
Jan Jansz Schelt als erfgenaam van zijn moeder Reym Jansdr (met Quyrijn Pietersz Blanckenburg als borg)
Waarboek-67 C-1563 (overledene)Middelstegracht.079
332/05
Adriaentgen Jaspersdr {Middelstegracht}
/
erfgenamen van Adriaantgen Jaspersdr
1565-04-28
Jan Pietersz pannenbakker en Maarten Maartensz droogscheerder als erfgenamen van Adriaantgen Jaspersdr
Waarboek-67 C-1563 (overledene)Sliksteeg.003
365/13
Alijd Cornelisdr {vrouw van Havick Meesz}
/
erfgenamen van Alijt Cornelisdr weduwe van Havick Meesz
1565-07-06
allen erfgenamen van Alijt Cornelisdr weduwe van Havick Meesz
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)Rapenburg.014
178/06

/
erfgenamen van haar vaders zijdeadvocaat
1564-06-16
mr. Cornelis Fransz Stout advocaat bij het Hof van Holland erfgenaam van Immetgen Aalbrechtsdr weduwe van mr. Jan Barentsz vervangende de erfgenamen van haar vaders zijde
Waarboek-67 C-1563 (overledene)Rapenburg.121
165/10
Hendrick Gerritsz {stoeldraaier}
/
erfgenamen van Hendrick Gerritsz stoeldraaierstoeldraaier
1564-05-09
Cors Hendricksz koopman; Dirck Gerritsz biertapper als man van Jannetgen Hendricksdr; Cornelis Ewoutsz linnenwever als man van Aaltgen Hendricksdr en Dirck Jansz snijder als man van Maritgen Hendricksdr; alle erfgenamen van Hendrick Gerritsz stoeldraaier
Waarboek-67 C-1563 (overledene)NieuweRijn.060-061
3/05
Gerrit Matthijsz {kistenmaker}
/
erfgenamen van hun broer Gerrit Mathijsz houtkoperhoutkoper
1563-07-07
Jan Mathijsz boekdrukker met zijn zus Geerte Mathijsdr als erfgenamen van hun broer Gerrit Mathijsz houtkoper
Waarboek-67 C-1563 (overledene)Rapenburg.021
407/09
Louris Bartholomeusz {Rapenburg}
/
erfgenamen van Louris Bartholomeusz, hun broer
1565-09-16
allen erfgenamen van Louris Bartholomeusz, hun broer
Waarboek-67 C-1563 (belending)Middelstegracht.073-075
110/09
Marytgen Dircksdr {vrouw van Evert Beyers}
/
erfgenamen van Marritgen, Evert Beyersz
1564-02-07
Marritgen, Evert Beyersz.s erffgenamen erfne
Waarboek-67 C-1563 (overledene)Hooigracht.019
324/11
Neeltgen Jorisdr van Cortevelt {de Wilde}
/
erfgenamen van Neeltgen Jorisdr weduwe van Hendrick Cornelisz de Wilde
1565-04-17
erfgenamen van Neeltgen Jorisdr, weduwe van Hendrick Cornelisz de Wilde
Waarboek-67 C-1563 (koper)
564/53

/
Erm Michielsdr
1566-09-10
Erm Michielsdr
Waarboek-67 C-1563 (overledene)Pieterskerkgracht.001-003
63/07

/
erven van Jan Clementsz
1563-11-16
erven van Jan Clementsz
Waarboek-67 C-1563 (koper)Kaardesteeg.017
654/53

/
Evert Adriaansz steenplaatsersteenplaatser
1567-05
Evert Adriaansz steenplaatser
Waarboek-67 C-1563 (overledene)Middelstegracht.073-075
62/09
Evert Beyersz {Middelstegracht}
/
Evert Beyersz weduwe zg
1563-11-18
d’erffgenamen van Maritgen Evert Beyersz weduwe z.g.
Waarboek-67 C-1563 (overledene)Middelstegracht.073-075
294/18
Evert Beyersz {Middelstegracht}
/
Evert Beyerszoons erfgenamen
1565-02-20
Marytgen, Evert Beyerszoons erfgenamen schuyr
Waarboek-67 C-1563 (koper)
549/53

/
Evert Hendricksz korendragerkorendrager
1566-07-24
Evert Hendricksz korendrager