BronPerceelPersonen

Lijst van BronPerceelPersoon-regels afhankelijk van opgegeven selectie-criteria. Wildcardtekens: _ (enkel) en % (meer).

Bouwblok
BronPerceelPersoonregels met BronId = 179. Het maximum is 1000 records. Aantal = 1000.
BronPerceel
Volgnr/Toev
Persoon
Aantal/Bedrag
PersoonNaamInBron
Opmerkingen
Beroepsvermelding
Datum
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)
205/03

/

1567-06-11
Waarboek-67 D-1567 (koper)
205/53

/

1567-06-11
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)
210/03

/

1567-06-11
Waarboek-67 D-1567 (koper)
210/53

/

1567-06-11
Waarboek-67 D-1567 (schuldeiser)
11/03

/

1567-07-29
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)
55/03

/

1568-01-25
verkoop van een schip
Waarboek-67 D-1567 (koper)
55/53

/

1568-01-25
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)
214/03

/

1569-05-16
toezienders (regenten) van het Jeruzalemshofje
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)
211/03

/

1569-06-13
regenten van het Jeruzalemshofje
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)
246/03

/

1569-10-18
gasthuismeester van St.-Catharijnengasthuis
Waarboek-67 D-1567 (koper)
296/53

/

1570-02-01
Waarboek-67 D-1567 (schuldenaar)
308/53

/

1570-02-12
overdracht van een schepenschuldbrief van 800 gld
Waarboek-67 D-1567 (koper)
314/53

/

1570-02-12
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)
339/03

/

1570-04-13
verklaring
Waarboek-67 D-1567 (koper)
339/53

/

1570-04-13
Waarboek-67 D-1567 (schuldenaar)
353/53

/

1570-05-19
overeenkomst aangaande stuk land buiten Leiden
Waarboek-67 D-1567 (schuldeiser)
353/03

/

1570-05-19
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)Raamlanden.001
369/03

/

1570-06-17
verkoop van een raam in de Kijfhoek
Waarboek-67 D-1567 (koper)Raamlanden.001
369/53

/

1570-06-17
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)Stadsvrijdom.006
391/03

/

1570-08-06
verklaring omtrent de verkoop van een huis in de stadsvrijheid buiten de Rijnsburgerpoort
Waarboek-67 D-1567 (koper)Stadsvrijdom.006
391/53

/

1570-08-06
Waarboek-67 D-1567 (schuldeiser)
395/03

/

1570-08-13
Waarboek-67 D-1567 (schuldeiser)
456/03

/

1570-10-10
Waarboek-67 D-1567 (schuldeiser)
454/03

/

1570-12-20
Waarboek-67 D-1567 (koper)
481/53

/

1571-02-14
Waarboek-67 D-1567 (schuldeiser)
542/03

/

1571-06-01
deken en hoofdlieden van St.-Blasiusbroederschap in de O.L.V.-kerk in Leiden
Waarboek-67 D-1567 (schuldeiser)
595/03

/

1571-08-31
Waarboek-67 D-1567 (schuldeiser)
608/03

/

1571-09-11
Waarboek-67 D-1567 (belending)VanDerWerffstraat.009-017
550/05

/
't convendt van Scagen
1570-10-27
't convendt van Scagen
Waarboek-67 D-1567 (belending)Hogewoerd.071-073
483/07

/
't Gortpoortgen in de Coenenstege uytgaende
1571-02-20
't Gortpoortgen in de Coenenstege uytgaende
Waarboek-67 D-1567 (belending)Haarlemmerstraat.158-162
522/05

/
't Schagenzusterhuys
1571-05-05
't Schagenzusterhuys
Waarboek-67 D-1567 (belending)Steenschuur.019
498/07

/
't voors gasthuys
1571-03-24
't voors. gasthuys
Waarboek-67 D-1567 (belending)Botermarkt.005
567/08
Havick Cornelisz {Botermarkt}
/
't weeskindt van wijlen Cornelis Havicxz thinnegieter
1571-07-19
't weeskindt van wijlen Cornelis Havicxz thinnegieter
Waarboek-67 D-1567 (overledene)Botermarkt.005
567/09
Cornelis Havicksz {tinnegieter}
/
't weeskindt van wijlen Cornelis Havicxz thinnegieterthinnegieter
1571-07-19
't weeskindt van wijlen Cornelis Havicxz thinnegieter
Waarboek-67 D-1567 (belending)Koppenhinksteeg.000.23
342/06
Elisabeth Pietersdr van Noorde
/
't weeskindt van wijlen Pieter van Noorde
1570-04-18
't weeskindt van wijlen Pieter van Noorde
Waarboek-67 D-1567 (overledene)Koppenhinksteeg.000.23
342/07
Pieter Philipsz van Noorde III
/
't weeskindt van wijlen Pieter van Noorde
1570-04-18
't weeskindt van wijlen Pieter van Noorde
Waarboek-67 D-1567 (schuldenaar)
494/53

/
(onbekend)
1571-03-17
(onbekend)
Waarboek-67 D-1567 (koper)Breestraat.061-063
533/04
Aeltgen Dircksdr van Weesp
/
Aafgen Dircksdr (zijn zuster)
1571-05-17
Aafgen Dircksdr (zijn zuster)
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)Koppenhinksteeg.000.17
420/03
Aefgen Jacobsdr {vrouw van Frans Pietersz}
/
Aafgen Jacobsdr weduwe van Frans Pietersz timmerman
1570-10-17
Aafgen Jacobsdr weduwe van Frans Pietersz timmerman met Jans Jansz rietdekker als haar voogd in deze zaak (met Balten Meltensz als borg)
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)Aalmarkt.028.2
486/03
Aefgen Jansdr {tinnegietster}
/
Aafgen Jansdr wed van Jacob Barwouts tingieter
1571-02-20
Aafgen Jansdr wed van Jacob Barwouts tingieter
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)OudeRijn.174.1
149/06
Aefgen IJsbrantsdr {vrouw van Huibrecht Gerritsz}
/
Aafgen Ysbrantsdr
1568-12-21
Dirck Joostenz perkamentmaker als man van Niesgen Ysbrantsdr; Hubrecht Gerritsz als man van Aafgen Ysbrantsdr; Marie Ysbrantsdr weduwe van Andries du Pont droogscheerder en Lijsbeth Ysbrantsdr; erfgenamen van Zybrant Simonsz
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)Haarlemmerstraat.025-027
35/05
Agatha Cornelisdr {vrouw van Quirijn Robrechtsz}
/
Aagte Cornelisdr
1567-11-08
Aagte Cornelisdr
Waarboek-67 D-1567 (schuldeiser)
195/03

/
Aagte Gerritsdr
1569-04-23
Aagte Gerritsdr weduwe van Jacob Jansz van der Graft
Waarboek-67 D-1567 (schuldeiser)
196/03

/
Aagte Gerritsdr
1569-04-23
Aagte Gerritsdr weduwe van Jacob Jansz van der Graft
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)Steenschuur.022.10
190/03
Aechte Gerritsdr {van der Graft}
/
Aagte Gerritsdr weduwe van Jacob Jansz van der Graft
1569-04-10
Aagte Gerritsdr weduwe van Jacob Jansz van der Graft
Waarboek-67 D-1567 (koper)Hogewoerd.074
94/09
Aechte Goossendr {Hogewoerd}
/
Aagte Goosendr
1568-04-30
Aagte Goosendr
Waarboek-67 D-1567 (schuldeiser)
247/03

/
Aagte Jansdr matermater
1569-10-21
Aagte Jansdr mater en Wilhelmina Thymansdr procuratrix van het St.-Catharijnenzusterhuis genaamd Schagen in de Jan Vossensteeg
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)
248/03

/
Aagte Jansdr matermater
1569-10-24
Aagte Jansdr mater en Wilhelmina Thymansdr procuratrix van het convent Schagen
Waarboek-67 D-1567 (borg)Middelstegracht.049
93/04

/
Aalbert Pietersz linnenweverlinnenwever
1568-04-13
Claas Jansz Doncker linnenwever (met Aalbert Pietersz linnenwever als borg)
Waarboek-67 D-1567 (koper)Hogewoerd.005
168/05
Aelbrecht Cornelisz van Berckendael
/
Aalbrecht Cornelisz slotenmakerslotenmaker
1569-03-15
Aalbrecht Cornelisz slotenmaker
Waarboek-67 D-1567 (koper)Hogewoerd.090
130/05
Aelbrecht Dircksz {waard}
/
Aalbrecht Dircksz biertapperbiertapper
1561 voor
Aalbrecht Dircksz biertapper
Waarboek-67 D-1567 (borg)LangeMare.094
489/04
Aelbrecht Hendricksz {schoenmaker}
/
Aalbrecht Hendricksz schoenmaker
1571-03-06
Aalbrecht Hendricksz schoenmaker
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)
427/03

/
Aaltgen Jacobsdr poorterespoorteres
1570-11-00
Aaltgen Jacobsdr poorteres van Leiden met Foy van Brouchoven als haar voogd in deze zaak (met Cornelis Jacobsz bouwman als borg)
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)
435/03

/
Aaltgen Jacobsdr poortsterpoortster
1570-11-27
Aaltgen Jacobsdr poortster van Leiden met Foy van Brouchoven als haar voogd in deze zaak
Waarboek-67 D-1567 (koper)Rapenburg.034.2
231/07
Aeltgen Pietersdr {vrouw van Lenaert Arentsz}
/
Aaltgen Pietersdr weduwe van Lenaart Arentsz
1569-08-26
Aaltgen Pietersdr weduwe van Lenaart Arentsz
Waarboek-67 D-1567 (schuldeiser)Rapenburg.135.4
526/04
Alewaer Gerritdr van Hoogstraten
/
Aalwertgen Gerritsdr Hoogstraten
1571-05-12
Frans Gerritsz Hoogstraten en Aalwertgen Gerritsdr Hoogstraten
Waarboek-67 D-1567 (schuldeiser)Haarlemmerstraat.030
526/10
Alewaer Gerritdr van Hoogstraten
/
Aalwertgen Gerritsdr Hoogstraten
1571-05-12
Frans Gerritsz Hoogstraten en Aalwertgen Gerritsdr Hoogstraten
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)Breestraat.138
596/03
Abraham Gerritsz {koperslager}
/
Abraham Gerritsz koperslagerkoperslager
1571-09-04
Abraham Gerritsz koperslager
Waarboek-67 D-1567 (koper)Haarlemmerstraat.268
181/53
Adriaen Adriaensz {Zijlpoort}
/
Adriaan Adriaansz
1569-03-31
Adriaan Adriaansz wonende op Steenevelt
Waarboek-67 D-1567 (borg)MooiJapiksteeg.006.1
544/05

/
Adriaan Adriaansz mandenmakermandenmaker
1571-06-08
Jan Jansz alias Kaarschoon als man en voogd van Jacobgen Pietersdr wonende te Haarlem (met Adriaan Adriaansz mandenmaker als borg)
Waarboek-67 D-1567 (koper)Levendaal.036
313/04
Adriaen Adriaensz Knotter
/
Adriaan Adriaansz vollervoller
1569-01-13
Adriaan Adriaansz voller
Waarboek-67 D-1567 (koper)Garenmarkt.012
368/07
Adriaen Andriesz {drapier}
/
Adriaan Andriesz drapierdrapier
1553-03-04
Adriaan Andriesz drapier
Waarboek-67 D-1567 (koper)Garenmarkt.012
366/08
Adriaen Andriesz {drapier}
/
Adriaan Andriesz drapierdrapier
1570-06-03
Adriaan Andriesz drapier heeft gekocht van Claas Gijsbrechtsz en Garbrant Simonsz voogden van Maritgen Jacobsdr nagelaten weeskind van Jacob Meesz houthandelaar en Jannetgen Simonsdr
Waarboek-67 D-1567 (koper)
242/53

/
Adriaan Bouwensz huikenmakerhuikenmaker
1569-10-12
Adriaan Bouwensz huikenmaker
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)
402/03

/
Adriaan Bouwensz huikenmakerhuikenmaker
1570-08-24
Adriaan Bouwensz huikenmaker
Waarboek-67 D-1567 (schuldeiser)Stadsvrijdom.006
282/03
Adriaen Cornelisz {priester}
/
Adriaan Cornelisz priesterpriester en kanunnik
1570-01-12
heer Adriaan Cornelisz priester en kanunnik van de St.-Pancraskerk
Waarboek-67 D-1567 (koper)
355/53

/
Adriaan Cornelisz priesterpriester
1570-05-06
Adriaan Cornelisz priester en kanunnik van St.-Pancras
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)Noordeinde.053
139/03

/
Adriaan Cornelisz schoenmakerschoenmaker
1568-10-22
Adriaan Cornelisz schoenmaker
Waarboek-67 D-1567 (koper)
156/53

/
Adriaan Cornelisz van Noordwijk
1569-02-01
Adriaan Cornelisz van Noordwijk
Waarboek-67 D-1567 (koper)
434/53

/
Adriaan Cornelisz zeemtouwerzeemtouwer
1570-11-26
Adriaan Cornelisz zeemtouwer
Waarboek-67 D-1567 (koper)
97/05
Adriaen Dircksz Gool
/
Adriaan Dircksz Gool
1568-04-30
Adriaan Dircksz Gool hun broer
Waarboek-67 D-1567 (koper)Breestraat.167-169
626/06
Adriaen Fransz {wijntapper}
/
Adriaan Fransz lakenbereiderlakenbereider
1571-10-31
Adriaan Fransz lakenbereider (haar zoon)
Waarboek-67 D-1567 (voogd)Steenschuur.022.10
190/10

/
Adriaan Gerritsz
1569-04-10
Adriaan Gerritsz
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)Lobbesteeg.000.3
577/03

/
Adriaan Gerritsz koopmankoopman
1571-07-28
Adriaan Gerritsz koopman voor zichzelf Jan Woutersz Steen als man en voogd van Geertruyt Jansdr
Waarboek-67 D-1567 (borg)Steenschuur.019.1
587/06

/
Adriaan Gerritsz koopman
1571-08-18
Adriaan Gerritsz koopman
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)Vismarkt.005
612/03
Adriaen Govertsz {zeepzieder}
/
Adriaan Geurtsz zeepziederzeepzieder
1571-10-03
Adriaan Geurtsz zeepzieder
Waarboek-67 D-1567 (borg)Papengracht.029.1
131/04

/
Adriaan Harmansz schoenmakerschoenmaker
1568-08-24
Gijsbrecht Cornelisz goudsmid (met Adriaan Harmansz schoenmaker als borg)
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)Vliet.026.1
285/03
Adriaen Harmensz {metselaar}
/
Adriaan Hermansz metselaarmetselaar
1570-01-00
Adriaan Hermansz metselaar (met zijn zoon Bouwen Adriaansz als borg)
Waarboek-67 D-1567 (koper)
226/53

/
Adriaan Huygensz steenplaatsersteenplaatser
1569-08-06
Adriaan Huygensz steenplaatser
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)Spijkerboorsteeg.006
382/03
Adriaen Jacobsz {hoedenmaker}
/
Adriaan Jacobsz hoedenmakerhoedenmaker
1570-07-09
Adriaan Jacobsz hoedenmaker (met Hendrick Harmansz schedenmaker als borg)
Waarboek-67 D-1567 (schuldenaar)Haarlemmerstraat.048
412/04
Adriaen Jacobsz {hoedenmaker}
/
Adriaan Jacobsz hoedenmakerhoedenmaker
1570-08-07
Adriaan Jacobsz hoedenmaker en zijn vrouw Neeltgen Jacobsdr poorters van Leiden
Waarboek-67 D-1567 (schuldeiser)
191/03

/
Adriaan Jacobsz van der Graft
1569-04-23
Adriaan Jacobsz van der Graft
Waarboek-67 D-1567 (schuldenaar)
303/53

/
Adriaan Jacobsz warmoesmanwarmoesman
1570-02-15
Adriaan Jacobsz warmoesman
Waarboek-67 D-1567 (schuldeiser)
380/03
Adriaen Jansz Taling
/
Adriaan Jansz
1570-06-17
heer Adriaan Jansz
Waarboek-67 D-1567 (borg)Vliet.011.3
436/04
Adriaen Jansz {schipper}
/
Adriaan Jansz schipperschipper
1570-11-21
Jan Jansz smid poorter van Leiden (met Adriaan Jansz schipper als borg)
Waarboek-67 D-1567 (borg)Groenesteeg.058
425/04

/
Adriaan Joostensz
1570-11-14
Cornelis Joostensz baljuwsbode van Rijnland (met Adriaan Joostensz als borg)
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)Pieterskerkhof.002
318/03
Adriaen Lambrechtsz {speelman}
/
Adriaan Lambrechtsz speelmanspeelman
1570-03-16
Adriaan Lambrechtsz speelman (met zijn broer Cornelis Lambrechtsz speelman als borg)
Waarboek-67 D-1567 (koper)Gerecht.008
361/10
Adriaen Lambrechtsz {speelman}
/
Adriaan Lambrechtsz speelmanspeelman
1570-05-24
Adriaan Lambrechtsz speelman
Waarboek-67 D-1567 (koper)Groenesteeg.058
425/05

/
Adriaan Maartensz
1570-11-14
Adriaan Maartensz en Matheus Cornelisz beiden wonende in Leiden
Waarboek-67 D-1567 (koper)LangeMare.057
613/05
Adriaen Meesz {bakker}
/
Adriaan Meesz bakkerbakker
1571-10-04
Adriaan Meesz bakker
Waarboek-67 D-1567 (koper)NieuweRijn.063
261/06
Adriaen Meesz {bakker}
/
Adriaan Meesz van Leiderdorp
1569-12-12
Adriaan Meesz van Leiderdorp
Waarboek-67 D-1567 (schuldeiser)
264/03
Adriaen Pieter Garbrantsz {van Strijen}
/
Adriaan Pieter Garbrantsz
1569-12-15
Adriaan Pieter Garbrantsz
Waarboek-67 D-1567 (schuldeiser)
295/03

/
Adriaan Pietersz
1570-01-31
Adriaan Pietersz wonende in 't Lage Land
Waarboek-67 D-1567 (koper)
518/53

/
Adriaan Pietersz de Wit pottenbakkerpottenbakker
1571-04-29
Adriaan Pietersz de Wit pottenbakker
Waarboek-67 D-1567 (koper)Rapenburg.135.1
83/05
Adriaen Pietersz van der Heyde {chirurgijn}
/
Adriaan Pietersz van der Heyden chirurgijnchirurgijn
1568-02-27
mr. Adriaan Pietersz van der Heyden chirurgijn
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)
273/03

/
Adriaan Woutersz vollervoller
1569-12-31
Adriaan Woutersz voller
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)Barbarasteeg.008
84/03
Adriaen Woutersz {voller}
/
Adriaan Woutersz voorlakenredervoorlakenreder
1568-04-01
Adriaan Woutersz voorlakenreder
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)
302/03

/
Adriaan Woutersz voorlakenredervoorlakenreder
1570-02-13
Adriaan Woutersz voorlakenreder
Waarboek-67 D-1567 (schuldenaar)Raamsteeg.010
543/03
Adriaen Woutersz {voller}
/
Adriaan Woutersz voorlakenredervoorlakenreder
1571-05-31
Adriaan Woutersz voorlakenreder
Waarboek-67 D-1567 (belending)Levendaal.009-013
543/08
Adriaen Woutersz {voller}
/
Adriaan Woutersz voorlakenreder
1571-05-31
Adriaan Woutersz voorlakenreder
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)NieuweRijn.018
367/04
Adriaentgen Adriaensdr {van Overschie}
/
Adriaantgen Adriaansdr weduwe van Frans Pietersz van Overschie
1570-06-09
Isaack Simonsz van der Graft als gemachtigde van Adriaantgen Adriaansdr weduwe van Frans Pietersz van Overschie
Waarboek-67 D-1567 (schuldeiser)NieuweRijn.018
370/03
Adriaentgen Adriaensdr {van Overschie}
/
Adriaantgen Adriaansdr weduwe van Frans Pietersz van Overschie
1570-06-15
Adriaantgen Adriaansdr weduwe van Frans Pietersz van Overschie voor de ene helft
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)Haarlemmerstraat.226-228
268/05
Adriaentgen Dominicusdr {vrouw van Roelof Jansz}
/
Adriaantgen Dominicusdr hun zuster met haar zoon Maarten Roelofsz als haar voogd in deze zaak
1569-09-09
Anthonis en Simon Dominicusz en Adriaantgen Dominicusdr hun zuster met haar zoon Maarten Roelofsz als haar voogd in deze zaak (met Lenaart Willemsz schoenmaker als borg)
Waarboek-67 D-1567 (belending)Uiterstegracht.035
312/06

/
Adriaen Adriaenss houtzagherhoutzagher
1570-03-07
Adriaen Adriaenss houtzagher
Waarboek-67 D-1567 (belending)Kaiserstraat.035-037
74/06

/
Adriaen Aelwijnsz koeman
1568-03-09
Adriaen Aelwijnsz koeman
Waarboek-67 D-1567 (belending)Garenmarkt.010.3
368/09
Adriaen Andriesz {drapier}
/
Adriaen Andriesz
1553-03-04
Adriaen Andriesz
Waarboek-67 D-1567 (belending)Raamsteeg.008
543/06
Adriaen Andriesz {drapier}
/
Adriaen Andriesz drapierdrapier
1571-05-31
Adriaen Andriesz drapier
Waarboek-67 D-1567 (belending)Garenmarkt.010.3
366/10
Adriaen Andriesz {drapier}
/
Adriaen Andrieszoon
1570-06-03
Adriaen Andrieszoon
Waarboek-67 D-1567 (overledene)Hooglandsekerksteeg.005
501/06

/
Adriaen Claesz cooman zacooman
1571-03-25
Adriaen Claesz cooman za.
Waarboek-67 D-1567 (belending)Rapenburg.106.1
529/09
Adriaen Dircksz {scheepmaker}
/
Adriaen Dircsz scheepmaeckerscheepmaecker
1571-04-15
Adriaen Dircsz mede scheepmaecker
Waarboek-67 D-1567 (belending)OudeRijn.049.1-051
394/09
Adriaen Dircksz Marck
/
Adriaen Dircxz
1570-07-29
Adriaen Dircxz
Waarboek-67 D-1567 (belending)Hooigracht.111
394/08
Adriaen Dircksz Marck
/
Adriaen Dircxz boumanbouman
1570-07-29
Adriaen Dircxz bouman
Waarboek-67 D-1567 (belending)OudeRijn.049.1-051
135/07
Adriaen Dircksz Marck
/
Adriaen Dircxz koemankoeman
1568-09-25
Adriaen Dircxz koeman
Waarboek-67 D-1567 (belending)Breestraat.167-169
484/10
Adriaen Fransz {wijntapper}
/
Adriaen Frans Garbrantsz
1571-02-12
Adriaen Frans Garbrantsz
Waarboek-67 D-1567 (belending)Noordeinde.042
461/08
Adriaen Gerritsz {kuiper-Noordeinde}
/
Adriaen Gerritss cuypercuyper
1571-01-14
Adriaen Gerritss cuyper
Waarboek-67 D-1567 (belending)Vismarkt.005
579/06
Adriaen Govertsz {zeepzieder}
/
Adriaen Guertsz zeepsiederzeepsieder
1571-07-31
Adriaen Guertsz zeepsieder
Waarboek-67 D-1567 (belending)Vliet.024
116/05
Adriaen Harmensz {metselaar}
/
Adriaen Harmansz metselaermetselaer
1568-07-03
Adriaen Harmansz metselaer
Waarboek-67 D-1567 (belending)Vliet.026.1
389/07
Adriaen Harmensz {metselaar}
/
Adriaen Harmansz metselaermetselaer
1570-07-27
een schuyertgen toecomende Adriaen Harmansz metselaer
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)Rapenburg.014
307/04

/
Adriaen Jacobsz broers
1570-03-01
Jan Jacobsz en Adriaan Jacobsz broers; Cornelis Claasz en Harman Jansz zwagers tevens optredend namens Huych Jacobsz Willem Bouwensz Jacob Dircksz Simontgen Jacobsdr en Maritgen Bouwensdr allen tesamen erfgenamen van Maritgen Willemsdr weduwe van Adriaan Cornelisz
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)Steenschuur.022.10
190/11
Adriaen Jacobsz van der Graft
/
Adriaen Jacobsz van der Graft
1569-04-10
Adriaen Jacobsz van der Graft
Waarboek-67 D-1567 (belending)Vliet.011.1
245/05
Adriaen Pietersz Boeytgen
/
Adriaen Pieterss
1569-10-17
Adriaen Pieterss
Waarboek-67 D-1567 (belending)Vliet.011.1
306/09
Adriaen Pietersz Boeytgen
/
Adriaen Pieterss backerbacker
1570-02-12
Adriaen Pieterss backer
Waarboek-67 D-1567 (belending)Vliet.035
548/07
Adriaen Pietersz Boeytgen
/
Adriaen Pietersz Beuytgen
1571-05-04
Adriaen Pietersz Beuytgen
Waarboek-67 D-1567 (belending)Haarlemmerstraat.208
36/08
Adriaen Pietersz {snijder}
/
Adriaen Pietersz snijdersnijder
1567-11-18
Adriaen Pietersz snijder
Waarboek-67 D-1567 (belending)LangeMare.108
464/08
Adriaen Pietersz Vergeyl
/
Adriaen Pietersz Vergeyl
1571-01-20
Adriaen Pietersz Vergeyl
Waarboek-67 D-1567 (belending)Hogewoerd.076-078
94/10
Adriaen Ponsz {schuitenmaker}
/
Adriaen Ponssen schuytmaeckerschuytmaecker
1568-04-30
Adriaen Ponssen schuytmaecker
Waarboek-67 D-1567 (schuldenaar)Hogewoerd.076-078
374/04
Adriaen Ponsz {schuitenmaker}
/
Adriaen Ponsz schuitmakerschuitmaker
1570-06-25
Adriaen Ponsz schuitmaker
Waarboek-67 D-1567 (belending)Middelstegracht.049
93/07

/
Adriaen Quyrijnsz wolleweverwollewever
1568-04-13
Adriaen Quyrijnsz wollewever
Waarboek-67 D-1567 (schuldeiser)NieuweRijn.086-087
625/08
Adriana Anthonisdr {NieuweRijn}
/
Adriana
1571-10-30
zijn acht broers en zussen (Claas, Govert, Jan, Elisabeth, Christina, Adriana, Agatha en Maria)
Waarboek-67 D-1567 (belending)NieuweRijn.083
324/12
Adriana Fransdr {van der Does}
/
Adriana Franss dochter houtcoopster weduwe wijlen Cornelis Havickss
1570-03-29
Adriana Franss dochter houtcoopster weduwe wijlen Cornelis Havickss
Waarboek-67 D-1567 (schuldeiser)
619/03

/
Adriana Jansdr
1571-10-21
Adriana Jansdr (oud omtrent 64 jaar)
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)Hooigracht.056-058
523/06
Adriana Meesdr {miserabel persoon}
/
Adriana Meesdr
1571-04-15
Claas Adriaansz Mast en Wollebrant Cornelisz cuyper voogden over Gerrit Meesz kramer en Adriana Meesdr onmondige weeskinderen van Jonge Mees Garbrantsz en Aagte Fransdr
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)Hogewoerd.054
404/03
Adriana IJsbrantsdr {Slingeland}
/
Adriana Ysbrantsdr weduwe van Pol Dircksz metselaar
1570-08-19
Adriana Ysbrantsdr weduwe van Pol Dircksz metselaar met Jacob Thomasz brouwer en vroedschap als haar voogd in deze zaak
Waarboek-67 D-1567 (koper)
184/53

/
Adriane Jansdr
1569-04-06
Adriane Jansdr
Waarboek-67 D-1567 (borg)OudeRijn.071
49/05
Adriana Pietersdr {vrouw van Reyer Gijsbrechtsz}
/
Adriane Pietersdr weduwe van Reyer Gijsbrechtsd leertouwer
1568-01-04
Adriane Pietersdr weduwe van Reyer Gijsbrechtsd leertouwer
Waarboek-67 D-1567 (belending)SintJorissteeg.016
183/05

/
Adryaen Matijsz lyndeweverlyndewever
1569-04-04
Adryaen Matijsz lyndewever
Waarboek-67 D-1567 (belending)Middelstegracht.038-040
437/09
Aechgen Vechtersdr {vrouw van Adriaen Hendricksz}
/
Aechte Vechtersdochter weduwe van Adriaen Heynricxz bouman
1570-11-20
Aechte Vechtersdochter weduwe van Adriaen Heynricxz bouman
Waarboek-67 D-1567 (belending)Nieuwsteeg.018.3
257/09
Alijd Huigendr {Coedijck}
/
Ael Huyghendochter Huych Pieterss Coedijcks weduwen erve
1569-11-30
Ael Huyghendochter Huych Pieterss Coedijcks weduwen erve
Waarboek-67 D-1567 (belending)OudeRijn.073
199/06
Aelbrecht Hendricksz {schoenmaker}
/
Aelbert Heyndricksz scheepmaeckers poortescheepmaecker
1569-04-30
Aelbert Heyndricksz scheepmaeckers poorte
Waarboek-67 D-1567 (belending)Middelweg.033.1
173/09
Aelbrecht Jansz {brouwersknecht, de jonge}
/
Aelbert Jansz brouwersknechtbrouwersknecht
1569-03-22
Aelbert Jansz brouwersknecht
Waarboek-67 D-1567 (belending)Middelstegracht.046
124/05
Aelbrecht Mattheusz {linnenwever}
/
Aelbert Matheusz
1568-07-23
Aelbert Matheusz
Waarboek-67 D-1567 (belending)Hooglandsekerkchoorsteeg.002-004
396/05
Aelbrecht Aelbrechtsz {schipper}
/
Aelbrecht Aelbrechtsz, schipper
1570-08-17
Aelbrecht Aelbrechtsz, schipper met zijn suster ende broeder
Waarboek-67 D-1567 (belending)OudeRijn.073
49/07
Aelbrecht Hendricksz {schoenmaker}
/
Aelbrecht Henricxz schoemaeckerschoenmaker
1568-01-04
Aelbrecht Henricxz schoemaecker
Waarboek-67 D-1567 (belending)Middelweg.033.1
76/08
Aelbrecht Jansz {brouwersknecht, de jonge}
/
Aelbrecht Jansz brouwersknecht
perceel is niet zeker
brouwersknecht
1568-02-01
Aelbrecht Jansz brouwersknecht
Waarboek-67 D-1567 (belending)Middelstegracht.046
335/08
Aelbrecht Mattheusz {linnenwever}
/
Aelbrecht Matheuss
1570-04-09
Aelbrecht Matheuss
Waarboek-67 D-1567 (belending)Middelstegracht.046
569/11
Aelbrecht Mattheusz {linnenwever}
/
Aelbrecht Matheusz
1571-07-19
Aelbrecht Matheusz
Waarboek-67 D-1567 (belending)Middelstegracht.046
616/09
Aelbrecht Mattheusz {linnenwever}
/
Aelbrecht Matheusz
1571-10-11
Aelbrecht Matheusz
Waarboek-67 D-1567 (belending)Middelstegracht.046
552/08
Aelbrecht Mattheusz {linnenwever}
/
Aelbrecht Matheusz linneweverlinnewever
1571-06-22
Aelbrecht Matheusz linnewever
Waarboek-67 D-1567 (belending)Bouwelouwensteeg.000.5
478/05
Aelbrecht Pietersz Tromper {de oude}
/
Aelbrecht Pietersz Tromper
1571-02-11
Aelbrecht Pietersz Tromper
Waarboek-67 D-1567 (belending)Middelstegracht.019
492/06
Aelbrecht Pietersz {linnenwever}
/
Aelbrecht Pietersz voerlaeckenredervoerlaeckenreder
1571-03-11
Aelbrecht Pietersz voerlaeckenreder
Waarboek-67 D-1567 (belending)Haarlemmerstraat.166-168
522/06
Aelbrecht Quirijnsz {bezemmaker}
/
Aelbrecht Quierijnszoon besemmaeckerbesemmaecker
1571-05-05
Aelbrecht Quierijnszoon besemmaecker
Waarboek-67 D-1567 (belending)Haarlemmerstraat.166-168
611/06
Aelbrecht Quirijnsz {bezemmaker}
/
Aelbrecht Quirijnsz besemmaeckerbesemmaecker
1571-10-04
Aelbrecht Quirijnsz besemmaecker
Waarboek-67 D-1567 (belending)Hogewoerd.028
10/08
Arent Claesz {kuiper}
/
Aernt Claesz cuyperkuiper
1567-07-29
Aernt Claesz cuyper
Waarboek-67 D-1567 (belending)Botermarkt.028
230/05
Arent Cornelisz de Man
/
Aernt Corneliss backerbacker
1569-08-22
Aernt Corneliss backer
Waarboek-67 D-1567 (belending)Middelstegracht.079
241/07
Arent Jacobsz {schrijnwerker}
/
Aernt Jacobsz voorn
1569-10-10
Aernt Jacobsz voorn
Waarboek-67 D-1567 (belending)Hooigracht.092
76/06
Arent Jacobsz {schrijnwerker}
/
Aernt Jacobsz voors
1568-02-01
Aernt Jacobsz voors
Waarboek-67 D-1567 (belending)Hogewoerd.049.2
460/08
Arent Jansz Coster
/
Aernt Jansz glaesschrijverglaesschrijver
1571-01-14
Aernt Jansz glaesschrijver
Waarboek-67 D-1567 (belending)Levendaal.054
447/06
Adriaen Jansz {voller-Levendaal54}
/
Aernt Jansz vollervoller
1570-12-11
Aernt Jansz voller
Waarboek-67 D-1567 (belending)Breestraat.142
537/06
Arent Cornelisz {droogscheerder}
/
Aerst Cornelisz droochscherierdroochscherier
1571-05-26
de Co. M.t bij confiscatie aengecomen van Aerst Cornelisz droochscherier
Waarboek-67 D-1567 (belending)Breestraat.142
564/06
Arent Cornelisz {droogscheerder}
/
Aerst Corneliszoon droochscherier fugityvedroochscherier
1571-07-13
bij confiscatie van Aerst Corneliszoon droochscherier fugityfne
Waarboek-67 D-1567 (schuldeiser)NieuweRijn.086-087
625/09
Aechgen Anthonisdr {Hogewoerd}
/
Agatha
1571-10-30
zijn acht broers en zussen (Claas, Govert, Jan, Elisabeth, Christina, Adriana, Agatha en Maria)
Waarboek-67 D-1567 (schuldeiser)Breestraat.048
253/04
Agatha Cornelisdr {vrouw van Quirijn Robrechtsz}
/
Agatha Cornelisdr
1569-11-18
Elisabeth en Agatha Cornelisdr en Maritgen Jacobsdr weduwe van Pieter Cornelisz; allen erfgenamen van Cornelia Pietersdr weduwe van Cornelis Dircksz vogelkoper
Waarboek-67 D-1567 (koper)SintJacobsgracht.000.12
275/06
Aechte Fransdr van Dusseldorp {van de Velde}
/
Agatha Fransdr weduwe van Abraham Jacobsz
1570-01-05
Agatha Fransdr weduwe van Abraham Jacobsz
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)Hooglandsekerksteeg.007
243/06
Niesgen Lubbrantsdr {spinster}
/
Agniese Lubbertsdr
1569-10-18
Dirck Willem en Jan Lubbertsz mede namens hun zusters Agniese en Margriete
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)
325/03

/
Agniese Willemsdr
1570-03-23
Agniese Willemsdr gehuwd met Jacob Jansz boomgaardman met Arent Jansz Broeder als haar voogd in deze zaak heeft verkocht (met bewilliging van haar man bij akte van scheiding van 31januari 1565 voor not. Pieter Adriaansz Storm)
Waarboek-67 D-1567 (schuldeiser)
326/03

/
Agniese Willemsdr
1570-03-23
Agniese Willemsdr vrouw van Jacob Jansz boomgaardman
Waarboek-67 D-1567 (mede-eigenaar)Breestraat.069-071
448/11
Agnietgen Pietersdr {Broers}
/
Agniete Pietersdr (gesusters)
1570-12-14
Maritgen Pietersdr Agniete ende Anne Pietersdochteren gesusters als mede erfgenamen van de voorn. Louris Janss
Waarboek-67 D-1567 (echtgenoot)Groenesteeg.033-037.1
348/03

/
Albrecht Quyrijnsz bezemmakerbezemmaker
1570-05-05
Albrecht Quyrijnsz bezemmaker als man van Maritgen Jansdr (met Meynert Jansz chirurgijn als borg)
Waarboek-67 D-1567 (schuldenaar)Rapenburg.081-083
251/08
Alijd Claesdr van der Hooch
/
Alijdt Claasdr van der Hooge
1569-11-17
Cornelis Claasz van der Hooge vroedschap voor hemzelf en als voogd van Jacob Jacobsz van Loo gehuwd met Pieternella Claasdr van der Hooge en Cornelis Willemsz van Leeuwen gehuwd met Alijdt Claasdr van der Hooge allen erfgenamen van Claas Alewijn Claasz in
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)Steenschuur.022.10
190/08
Alijd Jacobsdr van der Graft
/
Alijdt Jacobsdr van der Graft
1569-04-10
Alijdt Jacobsdr van der Graft
Waarboek-67 D-1567 (belending)Haarlemmerstraat.212
23/06

/
Alijt Anthonisdr
1567-09-08
Alijt Anthonisdr
Waarboek-67 D-1567 (belending)Haarlemmerstraat.214
104/07

/
Alijt Claesdr
1568-05-22
Alijt Claesdr
Waarboek-67 D-1567 (belending)Hooigracht.067
437/06
Aeltgen Gerritsdr {van Banchem}
/
Alijt Gerritsdochter Claes Cornelisz van Banckens weduwe
1570-11-20
Alijt Gerritsdochter Claes Cornelisz van Banckens weduwe
Waarboek-67 D-1567 (belending)Rapenburg.028.4
80/11
Alijd Gerritsd Speck
/
Alijt Gerytsdr
1568-03-18
Alijt Gerytsdr
Waarboek-67 D-1567 (schuldeiser)
117/03

/
Alijt Hendricksdr
1568-07-09
Alijt Hendricksdr vrouw van Jan Jansz brouwer wonende te Woerden
Waarboek-67 D-1567 (schuldeiser)
72/03
Alijd Huigendr {Coedijck}
/
Alijt Huygendr grootmoeder van Huych Jansz Cock
1568-03-04
Alijt Huygendr weduwe van Huych Pietersz Codijck (zijn grootmoeder)
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)Hogewoerd.051
460/05

/
Alijt Jansdr
1571-01-14
Cornelis Adriaansz pottenbakker als man van Alijt Jansdr en Cornelis Adriaansz pottenbakker als man van Catharina Jansdr (met Dirck Dircksz Steen als borg)
Waarboek-67 D-1567 (koper)Middelstegracht.044.4
552/06
Aeltgen Jansdr {Middelstegracht}
/
Alijt Jansdr (zusters)
1571-06-22
Alijt en Machteld Jansdr (zusters)
Waarboek-67 D-1567 (schuldeiser)
121/03

/
Alijt Quyrijnsdr
1568-07-17
Alijt Quyrijnsdr
Waarboek-67 D-1567 (overledene)Rapenburg.081-083
251/09
Claes Aelwijn Claesz van Swanenburg {van der Hooch}
/
allen erfgenamen van Claas Alewijn Claasz, in zijn leven burgemeester van Leiden
1569-11-17
Cornelis Claasz van der Hooge vroedschap voor hemzelf en als voogd van Jacob Jacobsz van Loo gehuwd met Pieternella Claasdr van der Hooge en Cornelis Willemsz van Leeuwen gehuwd met Alijdt Claasdr van der Hooge allen erfgenamen van Claas Alewijn Claasz in
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)
109/03

/
Allert Claasz de Bruyn
1568-05-21
Allert Claasz de Bruyn
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)
228/03

/
Allert Dircksz linnenweverlinnenwever
1569-08-10
Allert Dircksz linnenwever (met Jan Jansz rietdekker als borg)
Waarboek-67 D-1567 (belending)NieuweRijn.036
312/10
Allert Jacobsz de Haes
/
Allert Jacobss de Haes
1570-03-07
Allert Jacobss de Haes
Waarboek-67 D-1567 (belending)Uiterstegracht.021.4
240/05
Allert Jacobsz de Haes
/
Allert Jacobsz de Haes
1569-10-01
Allert Jacobsz de Haes
Waarboek-67 D-1567 (borg)Middelstegracht.018
8/04
Allert Jacobsz {schilder}
/
Allert Jacobsz schilderschilder
1567-07-20
Claas Huygensz bontwerker (met Allert Jacobsz schilder als borg)
Waarboek-67 D-1567 (voogd)Maarsmansteeg.017
178/03
Allert Quirijnsz {}
/
Allert Quyrijnsz
1569-03-28
Allert Quyrijnsz en Cornelis Dircksz Gool hebben als voogden over Claas Quyrijnsz wantsnijder verkocht aan
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)Breestraat.066
408/03
Allert Willemsz van Sassenheim
/
Allert Willemsz van Zassem
1570-09-07
Allert Willemsz van Zassem
Waarboek-67 D-1567 (koper)Breestraat.027
409/04
Allert Willemsz van Sassenheim
/
Allert Willemsz van Zassem
1570-09-07
Allert Willemsz van Zassem
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)Steenschuur.005
484/04
Symon Jan Reyersz van Heemskerck
/
als curator van de boedel van Simon Jan Reyersz
1571-02-12
Jan Pietersz van der Heyden als curator van de boedel van Simon Jan Reyersz met de verdere toezichthouders
Waarboek-67 D-1567 (voogd)Hooigracht.092
173/05
Andries Andriesz {Hooigracht}
/
Andries Andriesz haar broer
1569-03-22
Ermgaart Andriesdr weduwe van Pieter Pietersz met haar broer Andries Andriesz als haar voogd in deze zaak (met Jacob Thomasz brouwer als borg)
Waarboek-67 D-1567 (koper)Bakkersteeg.002
548/05

/
Andries Claasz poorter
1571-05-04
Andries Claasz poorter van Leiden
Waarboek-67 D-1567 (koper)Middelstegracht.018
8/05
Andries Gerritsz {warmoezenier}
/
Andries Gerritsz warmoesmanwarmoesman
1567-07-20
Andries Gerritsz warmoesman
Waarboek-67 D-1567 (belending)Middelstegracht.018
110/06
Andries Gerritsz {warmoezenier}
/
Andries Gerytsz Rocx
1568-06-07
Andries Gerytsz Rocx
Waarboek-67 D-1567 (belending)Middelstegracht.018
8/07
Andries Gerritsz {warmoezenier}
/
Andries Gerytsz voors
1567-07-20
Andries Gerytsz voors
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)Duizenddraadsteeg.011-017
527/03
Andries Huigenz {schoenmaker}
/
Andries Huygensz
1571-05-13
Andries Huygensz
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)Haarlemmerstraat.135.1
237/03
Andries Huigenz {schoenmaker}
/
Andries Huygensz schoenmakerschoenmaker
1569-08-13
Andries Huygensz schoenmaker
Waarboek-67 D-1567 (belending)Garenmarkt.000.11
610/07
Andries Jacobsz van Campen
/
Andries Jacobss drapierdrapier
1571-09-28
Andries Jacobss drapier
Waarboek-67 D-1567 (belending)Garenmarkt.000.11
609/08
Andries Jacobsz van Campen
/
Andries Jacobss drapierderdrapierder
1571-09-27
Andries Jacobss drapierder
Waarboek-67 D-1567 (belending)Garenmarkt.000.11
515/11
Andries Jacobsz van Campen
/
Andries Jacopsz drapierdrapier
1571-04-01
Andries Jacopsz drapier
Waarboek-67 D-1567 (echtgenoot)Breestraat.069-071
448/09
Andries Jansz Schot
/
Andries Janss Schodt
1570-12-14
Andries Janss Schodt
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)Hooigracht.065
437/03

/
Andries Jansz metselaarmetselaar
1570-11-20
Andries Jansz metselaar (met Arent Jaspersz voorlakenreder als borg)
Waarboek-67 D-1567 (koper)Breestraat.102
17/04
Andries Jansz Schot
/
Andries Jansz Schot
1567-08-28
Andries Jansz Schot
Waarboek-67 D-1567 (belending)Doezastraat.001.09
223/07
Andries Jansz Schot
/
Andries Jansz Schot
1569-07-23
Andries Jansz Schot
Waarboek-67 D-1567 (overledene)Vliet.023
143/08
Andries Mattheusz {Vliet}
/
Andries Matheusz wedue
1568-11-19
Maritgen Hendricxdr Andries Matheusz wedue
Waarboek-67 D-1567 (belending)Doezastraat.023
224/05
Andries Reyersz {scheepmaker}
/
Andries Reyersz scheepmaeckerscheepmaecker
1569-07-20
Andries Reyersz scheepmaecker
Waarboek-67 D-1567 (belending)Doezastraat.023
485/10
Andries Reyersz {scheepmaker}
/
Andries Reyersz scheepmakerscheepmaker
1571-02-23
Andries Reyersz scheepmakers erve
Waarboek-67 D-1567 (belending)Doezastraat.023
497/11
Andries Reyersz {scheepmaker}
/
Andries Reyersz scheepmaker
1571-03-24
Andries Reyersz scheepmakers huys
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)
218/03

/
Anna Cornelisdr met Louis Trijssens als haar voogd in deze zaak
1569-07-18
Anna Cornelisdr met Louis Trijssens als haar voogd in deze zaak (met haar zwager Pieter Cornelisz als borg)
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)Hooigracht.062
509/03
Anna Gerritsdr {vrouw van Garbrant Meesz}
/
Anna Gerritsdr weduwe van Garbrant Meesz de Jonge
1571-04-19
Anna Gerritsdr, weduwe van Garbrant Meesz de Jonge met haar zwager Jacob Gerritsz, schipper als haar voogd in deze zaak (met Cornelis Gijsbrechtsz Schaeck, bode met de roede van Leiden, als borg)
Waarboek-67 D-1567 (belending)Middelweg.003
185/12
Anna Hendricksdr {poppenmaakster}
/
Anna Heynricxdr pupmaecksterpupmaeckster
1569-04-14
Anna Heynricxdr pupmaecksters erve
Waarboek-67 D-1567 (schuldeiser)Hooigracht.090
438/03

/
Anna Jacob Claeszs dochter en haar nakomelingen
1570-11-30
Anna Jacob Claesz.s dochter en haar nakomelingen
Waarboek-67 D-1567 (belending)Hogewoerd.080-082
374/05
Anna Jansdr {Hogewoerd}
/
Anna Jansdr
1570-06-25
Anna Jansdr
Waarboek-67 D-1567 (koper)
581/53

/
Anna Jansdr
1571-08-04
Anna Jansdr weduwe van Jan van der Haag
Waarboek-67 D-1567 (schuldenaar)
608/53

/
Anna Jansdr inzake de koop van een huis op de hoek van de Pieterskerkkoorsteeg ende de Voldersgracht
1571-09-11
Anna Jansdr inzake de koop van een huis op de hoek van de Pieterskerkkoorsteeg ende de Voldersgracht
Waarboek-67 D-1567 (schuldenaar)Langebrug.113.06
257/04
Anna Jansdr Cortenbosch
/
Anna Jansdr weduwe van Claas Vranckenz van Dorp schoenmaker
1569-11-30
Anna Jansdr weduwe van Claas Vranckenz van Dorp schoenmaker met Ysbrant Jacobsz als haar voogd in deze zaak
Waarboek-67 D-1567 (borg)Gerecht.008
361/08
Cornelis Jansz Oliekruik {bouwman-Marendorp}
/
Anna Jansdr weduwe van Cornelis Jansz bouwman
1570-05-24
Catharina Jansdr weduwe van Willem Arentsz leidekker en Anna Jansdr weduwe van Cornelis Jansz bouwman als borgen
Waarboek-67 D-1567 (borg)Vliet.025
143/04

/
Anna Jansdr zijn moeder
1568-11-19
Gerrit Hendricksz wonende te Leimuiden (met zijn moeder Anna Jansdr als borg)
Waarboek-67 D-1567 (schuldenaar)Hogewoerd.097
453/08
Annetgen Pietersdr {bakster}
/
Anna Pietersdr weduwe van Lambrecht Barentsz bakker
1570-12-20
Anna Pietersdr weduwe van Lambrecht Barentsz bakker met Ysbrant Jacobsz als haar voogd in deze zaak
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)Apothekersdijk.017
440/04

/
Anna Simonsdr van Sonnevelt zijn vrouw
1570-12-01
Gerrit Cornelisz wonende te Alpherhoorn man van Anna Simonsdr van Sonnevelt
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)Haarlemmerstraat.061-063
549/04
Anna Willemsdr van Tetrode
/
Anna Willemsdr
1571-06-01
Jan Michielsz schoenlapper als man en voogd van Anna Willemsdr
Waarboek-67 D-1567 (schuldeiser)
375/03

/
Anna Willemsdr van Breda
1570-06-24
Anna Willemsdr van Breda
Waarboek-67 D-1567 (mede-eigenaar)Breestraat.069-071
448/12
Anna Pietersdr {vrouw van Franck Gerritsz}
/
Anne Pietersdr (gesusters)
1570-12-14
Maritgen Pietersdr Agniete ende Anne Pietersdochteren gesusters als mede erfgenamen van de voorn. Louris Janss
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)Steenschuur.019.1
587/03
Annetgen Jansdr {den Deen}
/
Annetgen Jansdr weduwe van Jan Cornelisz den Deen
1571-08-18
Annetgen Jansdr weduwe van Jan Cornelisz den Deen
Waarboek-67 D-1567 (koper)
385/53

/
Anthonis Clementsz appelverkoperappelverkoper
1570-07-09
Anthonis Clementsz appelverkoper
Waarboek-67 D-1567 (schuldenaar)Hogewoerd.071-073
483/04
Anthonis Clementsz {appelkoper}
/
Anthonis Clementsz boomgaardmanboomgaardman
1571-02-20
Anthonis Clementsz boomgaardman
Waarboek-67 D-1567 (koper)Haarlemmerstraat.186
154/09
Anthonis Cornelisz {bouwman}
/
Anthonis Cornelisz
1569-01-21
Jan Jacobsz en Cornelis Aalbrechtsz beiden wonende te Warmond en Anthonis Cornelisz
Waarboek-67 D-1567 (belending)Haarlemmerstraat.186
433/09
Anthonis Cornelisz {bouwman}
/
Anthonis Cornelisz boumanbouman
1570-11-24
Anthonis Cornelisz bouman
Waarboek-67 D-1567 (schuldeiser)Maarsmansteeg.008.1
18/03
Anthonis Cornelisz {stadstimmerman}
/
Anthonis Cornelisz stadstimmermanstadstimmerman
1567-08-30
Anthonis Cornelisz stadstimmerman
Waarboek-67 D-1567 (schuldeiser)
4/03
Anthonis Cornelisz {stadstimmerman}
/
Anthonis Cornelisz stadstimmerman zijn vaderstadstimmerman
1567-06
Anthonis Cornelisz stadstimmerman zijn vader
Waarboek-67 D-1567 (voogd)Haarlemmerstraat.123
559/10
Anthonis Cornelisz {stadstimmerman}
/
Anthonis Cornelisz timmerman hun oomtimmerman
1571-06-26
Margriet en Geertruyt Cornelisdr met hun oom Anthonis Cornelisz timmerman
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)Haarlemmerstraat.268
181/03
Anthonis Dominicusz {Haarlemmerstraat}
/
Anthonis Dominicusz
1569-03-31
Anthonis Dominicusz
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)Haarlemmerstraat.226-228
268/03
Anthonis Dominicusz {Haarlemmerstraat}
/
Anthonis Dominicusz
1569-09-09
Anthonis en Simon Dominicusz en Adriaantgen Dominicusdr hun zuster met haar zoon Maarten Roelofsz als haar voogd in deze zaak (met Lenaart Willemsz schoenmaker als borg)
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)
283/03

/
Anthonis Gillisz de Blauwe
1570-01-08
mr. Anthonis Gillisz de Blauwe
Waarboek-67 D-1567 (belending)Hogewoerd.071-073
182/05
Anthonis Clementsz {appelkoper}
/
Antonis Clementsz boomgaertmanboomgaertman
1569-03-22
Antonis Clementsz boomgaertman
Waarboek-67 D-1567 (koper)Haarlemmerstraat.245
299/04

/
Arent Claasz metselaar zijn vadermetselaar
1570-02-08
Arent Claasz metselaar zijn vader
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)
203/03

/
Arent Clementsz biertapperbiertapper
1569-05-05
Arent Clementsz biertapper en Bouwen Pietersz als voogden en Cornelis Gerritsz lijmzieder als oom van Aaltgen weeskind van Dirck Gerritsz
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)Papengracht.023
294/03

/
Arent Dircksz commandeurcommandeur
1570-01-27
Arent Dircksz commandeur van de St.-Pieterskerk en Gerrit Roelofsz en Mourijn Claasz als executeurs van het testament van Hillegont Jansdr van Zoeterwoude
Waarboek-67 D-1567 (koper)
427/53

/
Arent Dircksz mandenmakermandenmaker
1570-11-00
Arent Dircksz mandenmaker poorter van Leiden
Waarboek-67 D-1567 (koper)
435/53

/
Arent Dircksz mandenmakermandenmaker
1570-11-27
Arent Dircksz mandenmaker poorter van Leiden
Waarboek-67 D-1567 (schuldeiser)
201/03

/
Arent Gerrit Ewoutsz
1569-05-04
Arent Gerrit Ewoutsz
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)
202/03

/
Arent Gerrit Ewoutsz
1569-05-05
Arent Gerrit Ewoutsz
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)Haarlemmerstraat.170
611/04
Arent Jacobsz {schrijnwerker}
/
Arent Jacobsz broers
1571-10-04
Claas en Arent Jacobsz broers
Waarboek-67 D-1567 (koper)Hooigracht.094
76/05
Arent Jacobsz {schrijnwerker}
/
Arent Jacobsz kistenmakerkistenmaker
1568-02-01
Arent Jacobsz kistenmaker
Waarboek-67 D-1567 (koper)Middelstegracht.079
241/05
Arent Jacobsz {schrijnwerker}
/
Arent Jacobsz kistenmakerkistenmaker
1569-10-10
Arent Jacobsz kistenmaker
Waarboek-67 D-1567 (voogd)Noordeinde.032-034
513/05
Arent Jansz Broeder {Exalto}
/
Arent Jansz Broeder
1571-04-22
Arent Jansz Broeder als haar voogd in deze zaak (met Ermgaart Jansdr weduwe van Huych Cornelisz als borg)
Waarboek-67 D-1567 (borg)Hooigracht.065
437/04

/
Arent Jaspersz voorlakenredervoorlakenreder
1570-11-20
Andries Jansz metselaar (met Arent Jaspersz voorlakenreder als borg)
Waarboek-67 D-1567 (borg)Middelstegracht.047
451/04
Arent Symonsz {OudeRijn}
/
Arent Simonsz zijn broer
1570-12-21
Jacob Simonsz perkamentmaker poorter van Leiden (met zijn broer Arent Simonsz als borg)
Waarboek-67 D-1567 (borg)OudeRijn.088.1
321/04
Arent Wollebrantsz {bakker}
/
Arent Wollebrantsz bakkerbakker
1570-03-04
Balten Simonsz bakker wonende te Rotterdam (met Arent Wollebrantsz bakker als borg)
Waarboek-67 D-1567 (belending)Kaiserstraat.039-043
74/07

/
armen huysen van Bethanien
1568-03-09
armen huysen van Bethanien
Waarboek-67 D-1567 (schuldeiser)
476/03

/
Arnoult Claasz van der Hooch
1571-02-03
Arnoult Claasz van der Hooch
Waarboek-67 D-1567 (schuldenaar)
201/53

/
Aron Claasz goudsmidgoudsmid
1569-05-04
Aron Claasz goudsmid
Waarboek-67 D-1567 (koper)
202/53

/
Aron Claesz goudsmidgoudsmid
1569-05-05
Aron Claesz goudsmid
Waarboek-67 D-1567 (belending)Doezastraat.001.07
444/13

/
Baernt Jansz tappers weduwe
1570-11-24
Baernt Jansz tappers weduwe
Waarboek-67 D-1567 (overledene)Doezastraat.001.07
444/14
Barent Jansz {verwersknecht}
/
Baernt Jansz tappers weduwetapper
1570-11-24
Baernt Jansz tappers weduwe
Waarboek-67 D-1567 (belending)Haarlemmerstraat.050.1
267/08
Barent Tijdincksz van Oosterhaven
/
Baernt voernt
1569-12-07
Baernt voern.t
Waarboek-67 D-1567 (belending)
417/05

/
Baerte van Proyen
1570-10-10
Baerte van Proyen
Waarboek-67 D-1567 (belending)WillemDanielsteeg.000.12
165/16
Baertgen Godschalcksdr {vrouw van Job Arentsz}
/
Baertgen Godschalcksdr Job Aertsz schuytvoerders weduwe
1569-03-00
Baertgen Godschalcksdr Job Aertsz schuytvoerders weduwe
Waarboek-67 D-1567 (schuldenaar)
395/53

/
bakkerbakker
1570-08-13
verklaring van Adriaan Willemsz bakker omtrent de aflossing van twee door zijn vader Willem Pietersz olieslager op 7 fabruari 1554 verkochte obligaties
Waarboek-67 D-1567 (belending)Haarlemmerstraat.224
268/11
Balten Meltensz {linnenwever}
/
Balten Meltenss lindeweverlinnenwever
1569-09-09
Balten Meltenss lindewever
Waarboek-67 D-1567 (borg)Koppenhinksteeg.000.17
420/06
Balten Meltensz {linnenwever}
/
Balten Meltensz
1570-10-17
Aafgen Jacobsdr weduwe van Frans Pietersz timmerman met Jans Jansz rietdekker als haar voogd in deze zaak (met Balten Meltensz als borg)
Waarboek-67 D-1567 (belending)Haarlemmerstraat.224
363/07
Balten Meltensz {linnenwever}
/
Balten Meltensz lindeweverlindewever
1570-05-20
Balten Meltensz lindewever
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)
357/03
Balten Meltensz {linnenwever}
/
Balten Meltensz linnenweverlinnenwever
1569-12-12
Balten Meltensz linnenwever (met Cornelis Quyrijnsz linnenwever zijn zwager als borg)
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)OudeRijn.088.1
321/03
Balten Symonsz {bakker}
/
Balten Simonsz bakker wonende te Rotterdambakker
1570-03-04
Balten Simonsz bakker wonende te Rotterdam (met Arent Wollebrantsz bakker als borg)
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)OudeRijn.088.2
321/06
Balten Symonsz {bakker}
/
Balten Simonsz bakker wonende te Rotterdambakker
1570-03-04
Balten Simonsz bakker wonende te Rotterdam (met Arent Wollebrantsz bakker als borg)
Waarboek-67 D-1567 (schuldenaar)OudeRijn.030-032
508/04
Balten Dircksz van Santen
/
Balthasar Dircksz moutmakermoutmaker
1571-04-14
Balthasar Dircksz moutmaker
Waarboek-67 D-1567 (belending)Haarlemmerstraat.224
354/06
Balten Meltensz {linnenwever}
/
Balthen Meltensz lindeweverlinnenwever
1570-05
Balthen Meltensz lindewever
Waarboek-67 D-1567 (koper)Haarlemmerstraat.224
503/04
Balten Meltensz {linnenwever}
/
Balthen Meltensz linnenweverlinnenwever
1571-04-03
Balthen Meltensz linnenwever
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)
430/03

/
Barbara Andriesdr
1570-08-07
Barbara Andriesdr weduwe van Gerrit Pietersz Boeyten met Foy van Brouchoven als haar voogd in deze zaak
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)Hogewoerd.063
443/03
Barbara Jansdr {vrouw van Jan Jacobsz}
/
Barbara Jansdr weduwe van Jan Jacobsz snijder
1570-12-01
Barbara Jansdr weduwe van Jan Jacobsz snijder met Foy van Brouchoven als haar voogd in deze zaak
Waarboek-67 D-1567 (borg)Breestraat.144
537/04
Barent Lambrechtsz {schrijnwerker}
/
Barend Lambrechtsz schrijnwerkerschrijnwerker
1571-05-26
Barend Lambrechtsz schrijnwerker
Waarboek-67 D-1567 (borg)Breestraat.144
564/04
Barent Lambrechtsz {schrijnwerker}
/
Barent Lambrechtsz schrijnwerkerschrijnwerker
1571-07-13
Barent Lambrechtsz schrijnwerker
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)Haarlemmerstraat.050.1
267/03
Barent Tijdincksz van Oosterhaven
/
Barent Titingh
1569-12-07
Barent Titingh (met zijn zwager Gerrit Wiggersz als borg)
Waarboek-67 D-1567 (schuldeiser)
269/03
Barent Tijdincksz van Oosterhaven
/
Barent Titingh
1569-12-07
Barent Titingh
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)Haarlemmerstraat.050.1
21/03
Barent Tijdincksz van Oosterhaven
/
Barent Tydensz
1567-09-04
Barent Tydensz
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)Donkersteeg.013-017
536/06
Baertgen Pietersdr van Balen
/
Barich (Baartgen!?) Pietersdr dochter
1571-05-19
Cornelis van Noort burgemeester als man en voogd van Geertruyd van Berendrecht (¾ deel) en Pieter Claasz van Balen als vader en voogd van Barich (Baartgen!?) Pietersdr (¼ deel); met Joris van Cats als borg
Waarboek-67 D-1567 (belending)Papengracht.024
556/06
Bartholomeus Adriaensz
/
Bartelmees Adriaenszoon legwerckerlegwercker
1571-06-26
Bartelmees Adriaenszoon legwercker
Waarboek-67 D-1567 (belending)LangeMare.050-052
78/06
Bartholomeus Harmensz {koppendraaier}
/
Barthemees Hermansz
1568-03-11
Barthemees Hermansz
Waarboek-67 D-1567 (koper)
392/53
Bartholomeus Aelbrechtsz {linnenwever}
/
Bartholomeus Aalbrechtsz linnenweverlinnenwever
1570-08-04
Bartholomeus Aalbrechtsz linnenwever
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)
629/03
Bartholomeus Aelbrechtsz {linnenwever}
/
Bartholomeus Aalbrechtsz linnenweverlinnenwever
1571-11-06
Bartholomeus Aalbrechtsz linnenwever
Waarboek-67 D-1567 (koper)
442/53

/
Bartholomeus Aalbrechtsz mandenmakermandenmaker
1570-12-03
Bartholomeus Aalbrechtsz mandenmaker
Waarboek-67 D-1567 (schuldeiser)Botermarkt.006
563/03
Mees Aelwijnsz van Swanenburg
/
Bartholomeus Aalwijnsz haar zwager
1571-07-12
Bartholomeus Aalwijnsz haar zwager
Waarboek-67 D-1567 (borg)Haarlemmerstraat.179
56/04
Bartholomeus Hendricksz {scheepmaker}
/
Bartholomeus Hendricksz scheepmakerscheepmaker
1568-02-02
Bartholomeus Hendricksz scheepmaker
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)Nieuwstraat.009
265/03
Bartholomeus Hendricksz {scheepmaker}
/
Bartholomeus Hendricksz scheepmakerscheepmaker
1569-12-15
Bartholomeus Hendricksz scheepmaker (met David Egbertsz voorspraak als borg)
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)
133/03

/
Bartholomeus Maartensz wolweverwolwever
1568-09-22
Bartholomeus Maartensz wolwever (met zijn broer Jan Maartensz als borg)
Waarboek-67 D-1567 (koper)
146/53

/
Bartholomeus Martijnsz wolweverwolwever
1568-12-01
Bartholomeus Martijnsz wolwever
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)Apothekersdijk.023
399/03
Barthout Barthoutsz {timmerman}
/
Barthout Barthoutsz timmermantimmerman
1570-08-18
Barthout Barthoutsz timmerman
Waarboek-67 D-1567 (schuldeiser)
308/03

/
Battista Montualdono
1570-02-12
Battista Montualdono (in bijzijn van François Messazia)
Waarboek-67 D-1567 (schuldeiser)Rapenburg.117.1
428/03
Beatrix Jansdr {Storm}
/
Beatrijs Jansdr weduwe van Pieter Adriaansz Storm notaris (dochter van Jan Fransz)
1570-11-12
Beatrijs Jansdr weduwe van Pieter Adriaansz Storm notaris dochter van Jan Fransz
Waarboek-67 D-1567 (belending)NieuweRijn.039-040
516/07
Beatrix Gerritsd van Steenevelt
/
Beatris Gerritsdr Jonge Dirck Jan Reyersz weduwe
1571-04-29
Beatris Gerritsdr Jonge Dirck Jan Reyersz weduwe
Waarboek-67 D-1567 (belending)NieuweRijn.039-040
312/08
Beatrix Gerritsd van Steenevelt
/
Beatris Gerritsdr weduwe wijlen mr Vranck Paetz
1570-03-07
Beatris Gerritsdr weduwe wijlen mr. Vranck Paetz
Waarboek-67 D-1567 (koper)Raamlanden.000
120/04
Beatrix Corsdr {Middelstegracht}
/
Beatrix Corsdr
1568-07-14
Beatrix Corsdr
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)Raamlanden.003
472/03
Beatrix Corsdr {Middelstegracht}
/
Beatrix Kerstantsdr
1571-02-05
Beatrix Kerstantsdr met haar vader Kerstant Willemsz als haar voogd in deze zaak
Waarboek-67 D-1567 (belending)Aalmarkt.027-028.1
486/06

/
beleghen aan "Den Oliphant"
1571-02-20
beleghen aan "Den Oliphant"
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)Koppenhinksteeg.000.25
342/04
Belytgen Philipsdr van Noorde
/
Belije Philipsdr van Noorde
1570-04-18
Hendrick Gerritsz van Amsterdam als man van Belije Philipsdr van Noorde
Waarboek-67 D-1567 (koper)Nieuwstraat.032
185/08
Belytgen Maertensdr {Nieuwstraat}
/
Belle zijn dochter
1569-04-14
zijn vijf dochters Jacobmijne Maritgen Sara Belle en Kathrijne
Waarboek-67 D-1567 (koper)Breestraat.141
327/05
Benedictus Jansz {schoenmaker}
/
Benedictus Jansz schoenmakerschoenmaker
1570-04-01
Benedictus Jansz schoenmaker
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)
423/03

/
Benedictus Jansz schoenmakerschoenmaker
1570-11-03
Benedictus Jansz schoenmaker poorter van Leiden (met Jasper Cornelisz metselaar als borg)
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)Breestraat.141
504/03
Benedictus Jansz {schoenmaker}
/
Benedictus Jansz schoenmakerschoenmaker
1571-04-04
Benedictus Jansz schoenmaker
Waarboek-67 D-1567 (belending)Breestraat.139
327/06
Benedictus Jansz {schoenmaker}
/
Benedictus Jansz voorn
1570-04-01
Benedictus Jansz voorn
Waarboek-67 D-1567 (overledene)Levendaal.012
621/08

/
beyde dochteren van wijlen Claes Allertsz
1571-10-26
beyde dochteren van wijlen Claes Allertsz
Waarboek-67 D-1567 (koper)Apothekersdijk.017
440/05
Blasius Allertsz {stoeldraaier}
/
Blasius Allertsz stoeldraaierstoeldraaier
1570-12-01
Blasius Allertsz stoeldraaier poorter van Leiden
Waarboek-67 D-1567 (koper)
77/53

/
Bouwen Adriaansz metselaarmetselaar
1568-03-14
Bouwen Adriaansz metselaar
Waarboek-67 D-1567 (schuldenaar)
123/53

/
Bouwen Adriaansz metselaarmetselaar
1568-07-11
Bouwen Adriaansz metselaar (met zijn vader Adriaan Bouwensz metselaar als borg)
Waarboek-67 D-1567 (koper)
159/53

/
Bouwen Adriaansz metselaarmetselaar
1569-02-12
Bouwen Adriaansz metselaar
Waarboek-67 D-1567 (belending)Kaiserstraat.023-027
234/06
Bouwen Adriaensz van Catwijck
/
Bouwen Adriaenss metselaermetselaer
1569-09-12
Bouwen Adriaenss metselaer
Waarboek-67 D-1567 (belending)Hogewoerd.007-009
168/08
Bouwen Adriaensz {droogscheerder}
/
Bouwen Adriaensz laeckenbereyderlaeckenbereyder
1569-03-15
Bouwen Adriaensz laeckenbereyder
Waarboek-67 D-1567 (belending)Kaiserstraat.023-027
108/07
Bouwen Adriaensz van Catwijck
/
Bouwen Adriaensz metselaermetselaer
1568-05-29
Bouwen Adriaensz metselaer
Waarboek-67 D-1567 (belending)5eBinnenvestgracht.000.04
510/07
Bouwen Claesz Vergeyl
/
Bouwen Claess Vergeyl
1571-04-20
Bouwen Claess Vergeyl
Waarboek-67 D-1567 (koper)
203/53

/
Bouwen Jansz linnenweverlinnenwever
1569-05-05
Bouwen Jansz linnenwever
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)
274/03

/
Bouwen Jansz linnenweverlinnenwever
1570-01-01
Bouwen Jansz linnenwever (met Jan Pietersz kistenmaker als borg)
Waarboek-67 D-1567 (borg)Molensteeg.002.2
485/05
Bouwen Joostenz van Dorp
/
Bouwen Joostensz schoenmakerschoenmaker
1571-02-23
Jeronimus Florisz bouman als man en voogd van Catharina Cornelisdr (met Bouwen Joostensz schoenmaker als borg)
Waarboek-67 D-1567 (koper)
86/53
Bouwen Joostenz van Dorp
/
Bouwen Joostenz schoenmakerschoenmaker
1568-04-03
Bouwen Joostenz schoenmaker
Waarboek-67 D-1567 (belending)Levendaal.056.1
506/08

/
Brechtenpoirt
1571-04-07
Brechtenpoirt
Waarboek-67 D-1567 (belending)Levendaal.056.1
28/07

/
Brechtenpoort
1567-10-14
Brechtenpoort
Waarboek-67 D-1567 (belending)Levendaal.056.1
411/06
Cornelis Lambrechtsz {bakker}
/
Brechtenpoort toecomende Cornelis Lambrechtsz backerbacker
1570-09-07
Brechtenpoort toecomende Cornelis Lambrechtsz backer
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)Lobbesteeg.000.3
577/07
Brechgen Wolphertsdr {Lobbesteeg}
/
Brechtgen Volpertsdr onmondige weeskinderen van Wolfert Bouwensz en Barbara Gerritsdr
1571-07-28
Claas Cornelisz Vergeyl als voogden van Brechtgen en Neeltgen Volpertsdr onmondige weeskinderen van Wolfert Bouwensz en Barbara Gerritsdr
Waarboek-67 D-1567 (schuldeiser)Rapenburg.104.2
529/03

/
broeder- en zusterschap van het H. Sacramentsgilde in de St.-Pancraskerk te Leiden
1571-04-15
broeder- en zusterschap van het H. Sacramentsgilde in de St.-Pancraskerk te Leiden
Waarboek-67 D-1567 (borg)Kloksteeg.008
499/05
Bruin Claesz {schrijnwerker}
/
Bruyn Claasz
1571-03-29
Claas Bruynens schrijnwerker als man en voogd van Cornelia Maartensdr (met Bruyn Claasz als borg)
Waarboek-67 D-1567 (belending)Kloksteeg.010-014
318/06
Bruin Claesz {schrijnwerker}
/
Bruyn Claess schrijnwerckerschrijnwercker
1570-03-16
Bruyn Claess schrijnwercker
Waarboek-67 D-1567 (belending)Kloksteeg.010-014
499/06
Bruin Claesz {schrijnwerker}
/
Bruyn Claesz schrienwerckerschrienwercker
1571-03-29
Bruyn Claesz schrienwercker
Waarboek-67 D-1567 (koper)Haarlemmerstraat.011
586/05
Bruin Cornelisz Couhoorn
/
Bruyn Cornelisz leidekkerleidekker
1571-08-17
Bruyn Cornelisz leidekker
Waarboek-67 D-1567 (schuldeiser)
598/03

/
Bruyn Roelofsz
1571-09-07
Bruyn Roelofsz
Waarboek-67 D-1567 (belending)StilleRijn.016.2
559/12
Gerburch Cornelisdr {vrouw van Cornelis Evertsz}
/
Burchgen, weduwe wijlen Cornelis Evertsz barbier
1571-06-26
Burchgen, weduwe wijlen Cornelis Evertsz barbier
Waarboek-67 D-1567 (belending)Rapenburg.124.1
343/08
Catrijn Jansdr {vrouw van Pieter Michielsz, Gool}
/
Caterina Jansdr wedue wijlen Frans Gherritss Gool
1570-04-15
Caterina Jansdr wedue wijlen Frans Gherritss Gool
Waarboek-67 D-1567 (schuldeiser)
222/03

/
Catharina Allertsdr
1569-07-24
Catharina Allertsdr zijn dienstmaagd
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)Molensteeg.002.2
485/04
Catharina Cornelisdr {de Wilde}
/
Catharina Cornelisdr
1571-02-23
Jeronimus Florisz bouman als man en voogd van Catharina Cornelisdr (met Bouwen Joostensz schoenmaker als borg)
Waarboek-67 D-1567 (koper)Breestraat.061-063
533/05
Trijntgen Dircksdr van Weesp
/
Catharina Dircksdre (zijn zuster)
1571-05-17
Catharina Dircksdre (zijn zuster)
Waarboek-67 D-1567 (schuldeiser)Breestraat.031
601/03
Catharina Gijsbrechtsdr van Couwenhoven
/
Catharina Gijsbrechtsdr van Couwenhoven
1571-09-15
Catharina Gijsbrechtsdr van Couwenhoven
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)Breestraat.031
597/03
Catharina Gijsbrechtsdr van Couwenhoven
/
Catharina Gijsbrechtsdr van Couwenhoven weduwe van mr Jacob de Milde
1571-09-06
Catharina Gijsbrechtsdr van Couwenhoven weduwe van mr. Jacob de Milde
Waarboek-67 D-1567 (schuldenaar)Vliet.034
562/04
Catrijn Goossendr {vrouw van Mees Jansz}
/
Catharina Goossensdr weduwe van Mees Jansz scheepmaker
1571-07-14
Catharina Goossensdr weduwe van Mees Jansz scheepmaker met Ysbrant Jacobsz als haar voogd in deze zaak (met Reyer Jansz speldenmaker als borg)
Waarboek-67 D-1567 (koper)Vliet.034
566/04
Catrijn Goossendr {vrouw van Mees Jansz}
/
Catharina Goossensdr weduwe van Mees Jansz scheepmaker
1571-07-14
Catharina Goossensdr weduwe van Mees Jansz scheepmaker
Waarboek-67 D-1567 (schuldenaar)
584/53

/
Catharina Hendricksdr bostelmanbostelman
1571-08-16
Catharina Hendricksdr weduwe van Jan Hendricksz bostelman met Foy van Brouchoven als haar voogd in deze zaak
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)LangeMare.050-052
390/03
Catharina Hendricksdr {LangeMare}
/
Catharina Hendricksdr weduwe van Bartholomeus Harmansz
1570-08-05
Catharina Hendricksdr weduwe van Bartholomeus Harmansz van Woerden met haar zoon Wouter Bartholomeusz als haar voogd in deze zaak (met Claas Jansz scheepsmaker als borg)
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)Bakkersteeg.002
548/03

/
Catharina Jansdr
1571-05-04
Catharina Jansdr wonende in Leiden met Ysbrant Jacobsz als haar voogd in deze zaak
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)Hogewoerd.051
460/04

/
Catharina Jansdr vrouw van Cornelis Adriaensz
1571-01-14
Cornelis Adriaansz pottenbakker als man van Alijt Jansdr en Cornelis Adriaansz pottenbakker als man van Catharina Jansdr (met Dirck Dircksz Steen als borg)
Waarboek-67 D-1567 (borg)Gerecht.008
361/06
Catharina Jansdr {vrouw van Willem Arentsz}
/
Catharina Jansdr weduwe van Willem Arentsz leidekker
1570-05-24
Catharina Jansdr weduwe van Willem Arentsz leidekker en Anna Jansdr weduwe van Cornelis Jansz bouwman als borgen
Waarboek-67 D-1567 (schuldeiser)
588/03

/
Catharina Oliviersdr
1571-08-00
Catharina Oliviersdr
Waarboek-67 D-1567 (schuldenaar)Hogewoerd.030
10/05
Trijntgen Rippertsdr {}
/
Catharina Rippertsdr poorters
1567-07-29
Claas Rippertsz en Catharina Rippertsdr poorters van Leiden waarvan de laatste met Lourens Trysens als haar voogd in deze zaak inzake de koop van een huis etc.
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)Rapenburg.122
343/03

/
Catharina Willemsdr
1570-04-15
Catharina Willemsdr met Cornelis Ulrichsz bode met de bus van Leiden als haar voogd in deze zaak (met Frans Corss als borg)
Waarboek-67 D-1567 (belending)Molensteeg.002.2
497/09
Catharina Cornelisdr {de Wilde}
/
Catherina Cornelisdr weduwe wijlen van Cornelis Heynricxz
1571-03-24
Catherina Cornelisdr weduwe wijlen van Cornelis Heynricxz
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)Garenmarkt.012
368/05

/
Catherina Simonsdr
1570-06-09
Catherina Simonsdr
Waarboek-67 D-1567 (koper)Raamlanden.001
22/04
Catrijn Claes Garbrantszdr {van Warmond}
/
Catrijn Claasdr weduwe van Willem Willem Bouwensz
1567-09-06
Catrijn Claasdr weduwe van Willem Willem Bouwensz
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)
45/03

/
Catrijne Jansdr lijmziederlijmzieder
1567-12-21
Catrijne Jansdr weduwe van Jan Claasz lijmzieder met Jan van Hout als haar voogd in deze zaak
Waarboek-67 D-1567 (koper)Hogewoerd.075
182/04
Ceeltgen Bouwensdr {Hogewoerd}
/
Cecilia Bouwensdr
1569-03-22
Cecilia Bouwensdr
Waarboek-67 D-1567 (belending)Hogewoerd.075
483/06
Ceeltgen Bouwensdr {Hogewoerd}
/
Ceeltgen Bouwensdr
1571-02-20
Ceeltgen Bouwensdr
Waarboek-67 D-1567 (belending)Groenesteeg.031
348/08
Ceeltgen Gerritsdr {Mast}
/
Ceeltgen Gerritsdochter
1570-05-05
Ceeltgen Gerritsdochter
Waarboek-67 D-1567 (koper)Nieuwsteeg.037
37/04
Ceeltgen Gerritsdr {van Rouanen}
/
Ceeltgen Gerritsdr
1567-12-31
Ceeltgen Gerritsdr
Waarboek-67 D-1567 (belending)Groenesteeg.031
400/07
Ceeltgen Gerritsdr {Mast}
/
Ceeltgen Gerritsdr
1570-08-22
Ceeltgen Gerritsdr
Waarboek-67 D-1567 (belending)Noordeinde.013
555/05
Ceeltgen Gerritsdr {Mast}
/
Ceeltgen Gerrytsdochter weduwe wijlen Claes Mast
1571-07-02
Ceeltgen Gerrytsdochter weduwe wijlen Claes Mast
Waarboek-67 D-1567 (belending)Noordeinde.013
102/05
Ceeltgen Gerritsdr {Mast}
/
Celie Gerytsdr Claes Masten wedue
1568-05-08
Celie Gerytsdr Claes Masten wedue
Waarboek-67 D-1567 (schuldeiser)NieuweRijn.086-087
625/07
Stijntgen Anthonisdr {vlaskoper}
/
Christina
1571-10-30
zijn acht broers en zussen (Claas, Govert, Jan, Elisabeth, Christina, Adriana, Agatha en Maria)
Waarboek-67 D-1567 (belending)Houtstraat.000.1
565/06
Stijntgen Gijsbrechtsdr {koopman}
/
Christina Ghijsbrechtsdr Cornelis Romboutsz weduwe
1571-07-14
Christina Ghijsbrechtsdr Cornelis Romboutsz weduwe
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)Haarlemmerstraat.069-071
578/04

/
Christina Joostensdr weduwe van Pieter Huygensz
1571-08-05
Christina Joostensdr weduwe van Pieter Huygensz
Waarboek-67 D-1567 (belending)Haarlemmerstraat.013
586/10
Stoffel Cornelisz {lijndraaier}
/
Christoffel Cornelisz lijndraeyerlijndraeyer
1571-08-17
Christoffel Cornelisz lijndraeyer
Waarboek-67 D-1567 (belending)Haarlemmerstraat.030
526/12

/
Christoffel Cornelisz lijndrayerlijndrayer
1571-05-12
Christoffel Cornelisz lijndrayer
Waarboek-67 D-1567 (koper)
629/53
Christoffel Jansz {witmaker}
/
Christoffel Jansz zeemtouwerzeemtouwer
1571-11-06
Christoffel Jansz zeemtouwer
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)Noordeinde.027
362/03

/
Christoffel Woutersz wonende te Rotterdam
1570-05-31
Christoffel Woutersz wonende te Rotterdam
Waarboek-67 D-1567 (koper)Hooigracht.010
38/04
Claertgen Claesdr {vrouw van Jacob Matthijsz}
/
Claartgen Claasdr weduwe van Jacob Mathijsz kuiper
1567-12-03
Claartgen Claasdr weduwe van Jacob Mathijsz kuiper
Waarboek-67 D-1567 (koper)Rapenburg.014
307/14
Claertgen Woutersdr
/
Claartgen Woutersdr
1570-03-01
Claartgen Woutersdr wonende in Leiden
Waarboek-67 D-1567 (schuldeiser)NieuweRijn.086-087
625/03
Claes Anthonisz {olieslager}
/
Claas
1571-10-30
zijn acht broers en zussen (Claas, Govert, Jan, Elisabeth, Christina, Adriana, Agatha en Maria)
Waarboek-67 D-1567 (koper)Hogewoerd.004-006
360/53

/
Claas Adriaansz
1570-05-24
Claas Adriaansz
Waarboek-67 D-1567 (voogd)Hooigracht.056-058
523/03
Claes Adriaensz Mast
/
Claas Adriaansz Mast
1571-04-15
Claas Adriaansz Mast en Wollebrant Cornelisz cuyper voogden over Gerrit Meesz kramer en Adriana Meesdr onmondige weeskinderen van Jonge Mees Garbrantsz en Aagte Fransdr
Waarboek-67 D-1567 (echtgenoot)Kloksteeg.008
499/03
Claes Bruinenz {schrijnwerker}
/
Claas Bruynens schrijnwerkerschrijnwerker
1571-03-29
Claas Bruynens schrijnwerker als man en voogd van Cornelia Maartensdr (met Bruyn Claasz als borg)
Waarboek-67 D-1567 (koper)Pieterskerkhof.002
318/05
Claes Bruinenz {schrijnwerker}
/
Claas Bruynenz schrijnwerkerschrijnwerker
1570-03-16
Claas Bruynenz schrijnwerker
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)NieuweRijn.065
127/03
Claes Claesz {scheepmaker}
/
Claas Claasz scheepmakerscheepmaker
1568-07-22
Claas Claasz scheepmaker
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)Hogewoerd.090
130/03
Claes Claesz van Tol {Hogewoerd}
/
Claas Claasz van Tol
1561 voor
Claas Claasz van Tol mede-erfgenaam van Simon Florisz van Tol
Waarboek-67 D-1567 (koper)Haarlemmerstraat.135.1
237/05
Claes Cornelisz van Noorde
/
Claas Cornelisz goudsmidgoudsmid
1569-08-13
Claas Cornelisz goudsmid
Waarboek-67 D-1567 (voogd)Hogewoerd.097
453/03
Claes Cornelisz Vergeyl
/
Claas Cornelisz Vergeyl
1570-12-20
Claas Cornelisz Vergeyl en Jacob Jacobsz Goetcoop voogden van de kinderen van Duyfgen Lambrechtsdr als erfgenamen van Maritgen Barentsdr
Waarboek-67 D-1567 (voogd)Lobbesteeg.000.3
577/06
Claes Cornelisz Vergeyl
/
Claas Cornelisz Vergeyl
1571-07-28
Claas Cornelisz Vergeyl als voogden van Brechtgen en Neeltgen Volpertsdr onmondige weeskinderen van Wolfert Bouwensz en Barbara Gerritsdr
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)
29/03

/
Claas Dircksz bouwmanbouwman
1567-08-03
Claas Dircksz bouwman (met Jan Claasz kistenmaker als borg)
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)
97/04
Claes Dircksz Gool
/
Claas Dircksz Gool broers
1568-04-30
Pieter en Claas Dircksz Gool broers
Waarboek-67 D-1567 (voogd)Hooglandsekerksteeg.005
501/03
Claes Dircksz {scheepmaker}
/
Claas Dircksz scheepsmakerscheepsmaker
1571-03-25
Claas Dircksz scheepsmaker
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)
309/03

/
Claas Ewoutsz vollervoller
1570-03-01
Claas Ewoutsz voller (met Dirck Woutersz linnenwever als borg)
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)Korevaarstraat.028.2
105/04
Claes Florisz {voller, biertapper, lakenbereider}
/
Claas Florisz biertapperbiertapper
1568-05-21
Pieter Jansz voller (met Claas Florisz biertapper als borg)
Waarboek-67 D-1567 (koper)
151/53

/
Claas Gerritsz brouwersknechtbrouwersknecht
1569-01-04
Claas Gerritsz brouwersknecht
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)
226/03

/
Claas Gerritsz brouwersknechtbrouwersknecht
1569-08-06
Claas Gerritsz brouwersknecht
Waarboek-67 D-1567 (voogd)Garenmarkt.012
366/03

/
Claas Gijsbrechtsz
1570-06-03
Claas Gijsbrechtsz
Waarboek-67 D-1567 (voogd)Garenmarkt.012
368/04

/
Claas Gijsbrechtsz zijdelakenverkoperzijdelakenverkoper
1570-06-09
Claas Gijsbrechtsz zijdelakenverkoper
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)Middelstegracht.018
8/03
Claes Huigenz {bontwerker}
/
Claas Huygensz bontwerkerbontwerker
1567-07-20
Claas Huygensz bontwerker (met Allert Jacobsz schilder als borg)
Waarboek-67 D-1567 (koper)Groenesteeg.033-037.1
348/06
Claes Huigenz {bontwerker}
/
Claas Huygensz bontwerkerbontwerker
1570-05-05
Claas Huygensz bontwerker
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)Groenesteeg.033-037.1
400/03
Claes Huigenz {bontwerker}
/
Claas Huygensz bontwerkerbontwerker
1570-08-22
Claas Huygensz bontwerker (met Sander Aalbrechtsz drapier als borg)
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)
471/03

/
Claas Jacobsz bezemmakerbezemmaker
1571-02-05
Claas Jacobsz bezemmaker met Jacob Rijckersz linnenwever als borg
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)Haarlemmerstraat.170
611/03
Claes Jacobsz {perkamentmaker, bakker, drapier}
/
Claas Jacobsz broers
1571-10-04
Claas en Arent Jacobsz broers
Waarboek-67 D-1567 (koper)Kloksteeg.008
499/06
Claes Jacobsz van Alckemade
/
Claas Jacobsz linnenweverlinnenwever
1571-03-29
Claas Jacobsz linnenwever
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)
82/03

/
Claas Jacobsz messenmakermessenmaker
1568-03-23
Claas Jacobsz messenmaker; Vechter Adriaansz messenmaker en Willem Arentsz smid
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)Breestraat.102
17/03
Claes Jacobsz Meyn
/
Claas Jacobsz Meyn
1567-08-28
Claas Jacobsz Meyn
Waarboek-67 D-1567 (borg)Houtstraat.000.2
565/05
Claes Jacobsz van Lindenburgh
/
Claas Jacobsz van Lindenburch
1571-07-14
Simon Claasz van Lindenburch (met Claas Jacobsz van Lindenburch als borg)
Waarboek-67 D-1567 (koper)Hooigracht.093
25/08
Claes Jansz Brandt
/
Claas Jansz Brant
1567-09-16
Claas Jansz Brant
Waarboek-67 D-1567 (koper)Haarlemmerstraat.192
89/53
Claes Jansz Brandt
/
Claas Jansz Brant
1568-04-09
Claas Jansz Brant
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)
622/03

/
Claas Jansz de Goede
1571-10-29
Claas Jansz de Goede vroedschap
Waarboek-67 D-1567 (schuldeiser)
623/03

/
Claas Jansz de Goede
1571-10-30
Claas Jansz de Goede
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)Middelstegracht.049
93/03
Claes Jansz Doncker {poortwachter}
/
Claas Jansz Doncker linnenweverlinnenwever
1568-04-13
Claas Jansz Doncker linnenwever (met Aalbert Pietersz linnenwever als borg)
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)Middelstegracht.049
100/03
Claes Jansz Doncker {poortwachter}
/
Claas Jansz Doncker linnenweverlinnenwever
1568-05-06
Claas Jansz Doncker linnenwever
Waarboek-67 D-1567 (koper)Steenschuur.007-009
373/08
Claes Jansz Knotter
/
Claas Jansz Knotter
1570-06-15
Claas Jansz Knotter en Jan Pietersz Bock van Amsterdam
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)
614/03

/
Claas Jansz lepelmakerlepelmaker
1571-10-08
Claas Jansz lepelmaker
Waarboek-67 D-1567 (koper)Nieuwsteeg.018.5
215/05
Claes Jansz Bontecraey
/
Claas Jansz linnenweverlinnenwever
1569-06-18
Claas Jansz linnenwever
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)Noordeinde.015
102/03
Claes Jansz {messenmaker}
/
Claas Jansz messenmakermessenmaker
1568-05-08
Claas Jansz messenmaker
Waarboek-67 D-1567 (borg)LangeMare.050-052
390/06

/
Claas Jansz scheepsmakerscheepmaker
1570-08-05
met haar zoon Wouter Bartholomeusz als haar voogd in deze zaak (met Claas Jansz scheepsmaker als borg)
Waarboek-67 D-1567 (borg)Rapenburg.135.2
444/06

/
Claas Jansz warmoesmanwarmoesman
1570-11-24
Claas Jansz warmoesman
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)Breestraat.036
540/03
Claes Joppenz {kuiper}
/
Claas Joppensz kuiperkuiper
1571-05-31
Claas Joppensz kuiper poorter van Leiden
Waarboek-67 D-1567 (borg)Aalmarkt.019-020
32/04
Claes Lambrechtsz van Swieten
/
Claas Lambrechtsz
1567-11-08
Claas Lambrechtsz
Waarboek-67 D-1567 (schuldeiser)
34/03

/
Claas Lambrechtsz brouwerbrouwer
1567-11-17
Claas Lambrechtsz brouwer
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)Lobbesteeg.000.7
281/03
Claes Lambrechtsz van Swieten
/
Claas Lambrechtsz brouwerbrouwer
1570-01-11
Claas Lambrechtsz brouwer
Waarboek-67 D-1567 (koper)Lobbesteeg.000.3
577/11
Claes Maertensz {linnenwever, drapier}
/
Claas Maartensz drapenierderdrapenierder
1571-07-28
Claas Maartensz drapenierder
Waarboek-67 D-1567 (koper)
570/53

/
Claas Maartensz linnenweverlinnenwever
1571-07-22
Claas Maartensz linnenwever
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)Hogewoerd.040
345/03
Claes Maertensz {schoenmaker}
/
Claas Maartensz schoenmakerschoenmaker
1570-04-26
Claas Maartensz schoenmaker (met Jacob Vincentsz boomgaardman als borg)
Waarboek-67 D-1567 (koper)Hogewoerd.063
443/06
Claes Maertensz {schoenmaker}
/
Claas Maartensz schoenmakerschoenmaker
1570-12-01
Claas Maartensz schoenmaker
Waarboek-67 D-1567 (koper)Rapenburg.028.6
530/08
Claes Mourijnsz
/
Claas Mouringsz
1561
Claas Mouringsz wonende te Katwijk a/d Rijn
Waarboek-67 D-1567 (schuldeiser)
322/03

/
Claas Pietersz juwelierjuwelier
1570-03-20
Claas Pietersz juwelier zijn vader
Waarboek-67 D-1567 (koper)Middelstegracht.049
93/05
Claes Pietersz Kroon {linnenwever}
/
Claas Pietersz linnenweverlinnenwever
1568-04-13
Claas Pietersz linnenwever
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)
581/03

/
Claas Pietersz schipperschipper
1571-08-04
Claas Pietersz schipper als man en voogd van zijn huisvrouw (niet nader genoemd!); (met Simon Jansz snijder als borg)
Waarboek-67 D-1567 (koper)Haarlemmerstraat.069-071
578/07
Claes Pietersz van Medemblik
/
Claas Pietersz van Medenblick schipperschipper
1571-08-05
Claas Pietersz van Medenblick schipper
Waarboek-67 D-1567 (borg)Apothekersdijk.019
467/05
Claes Pouwelsz {biertapper, accijnsontvanger}
/
Claas Pouwelsz poorter
1571-01-26
Maarten Cornelisz van Rossem als man van ….. (niet vermeld) wonende te Katwijk aan de Rijn (met Claas Pouwelsz poorter van Leiden als borg)
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)
560/03

/
Claas Pouwelsz wolweverwolwever
1571-07-09
Claas Pouwelsz wolwever
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)
618/03

/
Claas Pouwelsz wolweverwolwever
1571-10-19
Claas Pouwelsz wolwever
Waarboek-67 D-1567 (schuldeiser)Maarsmansteeg.017
177/03
Claes Quirijnsz {wantsnijder}
/
Claas Quirijnsz wantsnijderwantsnijder
1569-03-28
Claas Quirijnsz wantsnijder
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)Maarsmansteeg.017
178/05
Claes Quirijnsz {wantsnijder}
/
Claas Quirijnsz wantsnijder
schoonvader van Gijsbrecht
wantsnijder
1569-03-28
Allert Quyrijnsz en Cornelis Dircksz Gool hebben als voogden over Claas Quyrijnsz wantsnijder verkocht aan
Waarboek-67 D-1567 (koper)Hoogstraat.006
359/05
Claes Quirijnsz {wantsnijder}
/
Claas Quyrijnsz wantsnijderwantsnijder
1570-05-24
Claas Quyrijnsz wantsnijder
Waarboek-67 D-1567 (borg)Middelstegracht.020
110/04
Claes Rembrantsz {linnenwever}
/
Claas Rembrantsz linnenweverlinnenwever
1568-06-07
Pouwels Rembrantsz linnenwever (met Claas Rembrantsz linnenwever als borg)
Waarboek-67 D-1567 (schuldenaar)Hogewoerd.030
10/04
Claes Rippertsz {smid}
/
Claas Rippertsz poorters
1567-07-29
Claas Rippertsz en Catharina Rippertsdr poorters van Leiden waarvan de laatste met Lourens Trysens als haar voogd in deze zaak inzake de koop van een huis etc.
Waarboek-67 D-1567 (koper)Nieuwstraat.009
265/05
Claes Sebastiaensz {smid}
/
Claas Sebastiaansz smidsmid
1569-12-15
Claas Sebastiaansz smid
Waarboek-67 D-1567 (borg)Middelstegracht.044.4
335/04
Claes Symonsz {wisselaar}
/
Claas Simonsz wisselaarwisselaar
1570-04-09
Willem Claasz wolwever (met Claas Simonsz Wisselaar als borg)
Waarboek-67 D-1567 (voogd)Haarlemmerstraat.123
559/05
Claes Symonsz {wisselaar}
/
Claas Simonsz Wisselaar
1571-06-26
Claas Simonsz Wisselaar als haar voogd in deze zaak
Waarboek-67 D-1567 (koper)Groenesteeg.016
189/07
Claes Anthonisz {stoeldraaier}
/
Claas Thonisz stoeldraaierstoeldraaier
1569-04-24
Claas Thonisz stoeldraaier
Waarboek-67 D-1567 (belending)Kloksteeg.008
318/08
Claes Bruinenz {schrijnwerker}
/
Claes Bruynen
1570-03-16
Claes Bruynenss erve
Waarboek-67 D-1567 (belending)Pieterskerkhof.002
499/07
Claes Bruinenz {schrijnwerker}
/
Claes Bruynensz
1571-03-29
Claes Bruynensz
Waarboek-67 D-1567 (belending)Hogewoerd.042
345/10
Claes Claesz {kuiper}
/
Claes Claesz cupercuper
1570-04-26
Claes Claesz cuper
Waarboek-67 D-1567 (overledene)Hooigracht.067
437/07
Claes Cornelisz van Banchem
/
Claes Cornelisz van Banckens weduwe
1570-11-20
Claes Cornelisz van Banckens weduwe
Waarboek-67 D-1567 (overledene)Rapenburg.135.2
83/08
Claes Cornelisz {warmoezenier}
/
Claes Cornelisz warmoesmans wedue
1568-02-27
Claes Cornelisz warmoesmans wedue
Waarboek-67 D-1567 (belending)Hooglandsekerksteeg.005
243/09
Claes Dircksz {scheepmaker}
/
Claes Dirckss scheepmaeckerscheepmaecker
1569-10-18
Claes Dirckss scheepmaecker
Waarboek-67 D-1567 (belending)Uiterstegracht.051-053
425/09

/
Claes Dircxz boumanbouman
1570-11-14
Claes Dircxz bouman
Waarboek-67 D-1567 (belending)Hooigracht.034
607/06
Claes Dircksz van Montfoort {de jonge}
/
Claes Dircxz van Montfoort
1571-09-25
Claes Dircxz van Montfoort
Waarboek-67 D-1567 (belending)Haarlemmerstraat.238
547/05
Claes Fransz {witmaker}
/
Claes Fransz vranchijnmaeckervranchijnmaecker
1571-06-02
Claes Fransz vranchijnmaecker
Waarboek-67 D-1567 (belending)NieuweRijn.001
359/07
Claes Gerritsz van Dorp
/
Claes Gerrytsz van Dorp
1570-05-24
Claes Gerrytsz van Dorp
Waarboek-67 D-1567 (belending)Maarsmansteeg.011
300/06
Claes Gijsbrechtsz van Dorp
/
Claes Gijsbrechtss sijdelaeckencoopersijdelaeckencooper
1570-02-08
Claes Gijsbrechtss sijdelaeckencooper
Waarboek-67 D-1567 (belending)Middelstegracht.053
348/10
Claes Huigenz {bontwerker}
/
Claes Huygenss voirn
1570-05-05
Claes Huygenss voirn. selver
Waarboek-67 D-1567 (belending)Middelstegracht.053
400/08
Claes Huigenz {bontwerker}
/
Claes Huygensz voors ledige erff
1570-08-22
Claes Huygensz voors ledige erff
Waarboek-67 D-1567 (belending)JanVossensteeg.073-075
176/06

/
Claes in de Caerten
1569-03-26
Claes in de Caerten
Waarboek-67 D-1567 (belending)Middelstegracht.016.3
259/10

/
Claes Jacob Ysbrants (achter)
1569-12-06
Claes Jacob Ysbrants (achter)
Waarboek-67 D-1567 (belending)Hooigracht.093
158/08
Claes Jansz Brandt
/
Claes Jansz Brant
1569-02-09
Claes Jansz Brant
Waarboek-67 D-1567 (belending)Haarlemmerstraat.128
464/10
Claes Jansz de Goede
/
Claes Jansz de Goede
1571-01-20
de cameren ende erven van Claes Jansz de Goede
Waarboek-67 D-1567 (belending)Steenschuur.007-009
626/09
Claes Jansz Knotter
/
Claes Jansz Knotter
1571-10-31
Claes Jansz Knotter
Waarboek-67 D-1567 (koper)Botersteeg.004
596/07
Claes Joostenz {droogscheerder}
/
Claes Joostensss erve
1571-09-04
Claes Joostenss.s erve
Waarboek-67 D-1567 (belending)Hooglandsekerkgracht.012
287/09
Claes Lambrechtsz van Swieten
/
Claes Lambrechtss brouwerbrouwer
1570-01-18
Claes Lambrechtss brouwer
Waarboek-67 D-1567 (belending)Haarlemmerstraat.204
36/10
Claes Maertensz {linnenwever, drapier}
/
Claes Maertsz lindeweverlindewever
1567-11-18
Claes Maertsz lindewevers erve
Waarboek-67 D-1567 (belending)Haarlemmerstraat.204
577/13
Claes Maertensz {linnenwever, drapier}
/
Claes Maertsz voorn zelver
1571-07-28
Claes Maertsz voorn zelver
Waarboek-67 D-1567 (overledene)Noordeinde.013
102/06
Claes Fransz Mast
/
Claes Masten wedue
1568-05-08
Claes Masten wedue
Waarboek-67 D-1567 (belending)Middelstegracht.049
100/05
Claes Pietersz Kroon {linnenwever}
/
Claes Pietersz linnenweverlinnenwever
1568-05-06
Claes Pietersz linnenwever
Waarboek-67 D-1567 (belending)Apothekersdijk.022
399/06

/
Claes Pietersz timmermantimmerman
1570-08-18
Claes Pietersz timmerman
Waarboek-67 D-1567 (belending)Haarlemmerstraat.177
501/10

/
Claes Pietersz warmoesmanwarmoesman
1571-03-25
Claes Pietersz warmoesman
Waarboek-67 D-1567 (belending)Groenesteeg.058
216/06
Claes Polenz {schuitvoerder}
/
Claes Polen schuytvoerderschuytvoerder
1569-06-26
Claes Polen schuytvoerder
Waarboek-67 D-1567 (belending)NieuweRijn.028
265/06
Claes Sebastiaensz {smid}
/
Claes Sebastiaenss voern.t zelffs
1569-12-15
Claes Sebastiaenss voern.t zelffs
Waarboek-67 D-1567 (belending)LangeMare.059
613/06
Claes Symonsz Oom {visser}
/
Claes Symon Oom
1571-10-04
Claes Symon Oom
Waarboek-67 D-1567 (belending)Nieuwstraat.030
185/10
Claes Symonsz {wisselaar}
/
Claes Symonsz wisselaerwisselaer
1569-04-14
Claes Symonsz wisselaer
Waarboek-67 D-1567 (belending)NieuweRijn.077-078
324/16
Claes Dircksz van Leeuwen
/
Claes van Leeuwen
1570-03-29
Claes van Leeuwen
Waarboek-67 D-1567 (belending)Hogewoerd.010
141/06
Claes Willemsz {vuilnisvaarder}
/
Claes Willemsz vuilnismanvuilnisman
1568-10-30
Claes Willemsz vuilnisman
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)Rapenburg.034.2
51/05

/
Clara Arentsdr subpriorinsubpriorin
1568-01-15
het klooster van de Jacopinessen aan het Rapenburg (vertegenwoordigd door Ewout Dircksdr priorin; Clara Arentsdr subpriorin en Marie Jansdr procuratrix)
Waarboek-67 D-1567 (belending)Haarlemmerstraat.043
399/07
Claertgen Pietersdr {Haarlemmerstraat}
/
Clara Pietersdr gesusters
1570-08-18
een zomercoocken toebehoirende Clara ende Ermgaert Pietersdr.n gesusters
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)
209/04
Clementia Claesdr van Zijl {van Duivelant}
/
Clementia Claasdr van Zijl
1569-05-20
Gerrit Wiggersz man van Clementia Claasdr van Zijl
Waarboek-67 D-1567 (belending)Uiterstegracht.048-052
482/07
Coen Dircksz Buytewech {timmerman}
/
Coen Dircxz
1571-02-17
Coen Dircxz
Waarboek-67 D-1567 (begunstigde)Vliet.011.2
306/04

/
collatrix Cornelia Woutersdr weduwe van Frans Cornelisz
1570-02-12
heer Gerrit Pietersz van der Goude priester ten behoeven van de St.-Andrieskapelrie in de St.-Pieterskerk (collatrix Cornelia Woutersdr weduwe van Frans Cornelisz)
Waarboek-67 D-1567 (belending)LangeMare.084
70/06
Jan Maertensz {koopman}
/
coman Jan Aerntsz
1568-03-01
coman Jan Aerntsz
Waarboek-67 D-1567 (schuldeiser)
252/03

/
Commertgen Jansdr
1569-11-17
Commertgen Jansdr
Waarboek-67 D-1567 (belending)Hooigracht.009
127/08

/
convent van Ste Annenhuys
1568-07-22
convent van S.te Annenhuys
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)Middelstegracht.044.4
552/03
Neeltgen Andriesdr {vrouw van Cornelis Adriaensz}
/
Cornelia Andriesdr weduwe van Cornelis Arentsz drapier
1571-06-22
Cornelia Andriesdr weduwe van Cornelis Arentsz drapier met Ysbrant Jacobsz als haar voogd in deze zaak
Waarboek-67 D-1567 (schuldenaar)
150/53

/
Cornelia Bouwensdr met Louis Trijssens als haar voogd in deze zaak
1569-01-04
Cornelia Bouwensdr met Louis Trijssens als haar voogd in deze zaak (met Jan Pietersz van der Heyden als borg)
Waarboek-67 D-1567 (belending)Levendaal.012
621/06

/
Cornelia Claesdochter gezusters
1571-10-26
Cornelia Claesdochter gezusters
Waarboek-67 D-1567 (belending)Pieterskerkhof.004
318/07
Neeltgen Cornelisdr {bidster}
/
Cornelia Cornelisdochter de Bidsterbidster
1570-03-16
Cornelia Cornelisdochter de Bidster
Waarboek-67 D-1567 (koper)Garenmarkt.010.1
198/04
Neeltgen Cornelisdr Offgen {vrouw van Martijn Roelofsz}
/
Cornelia Cornelisdr
1569-04-29
Jan Cornelisz heeft verkocht aan zijn zusters Cornelia Cornelisdr weduwe van Maarten Roelofsz en Maritgen Cornelisdr falide bagijn een vierdepaert
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)Middelstegracht.073-075
521/03
Neeltgen Dircksdr {vrouw van Maerten Jansz, Thomas Lambrechtsz}
/
Cornelia Dircksdr
1571-04-23
Cornelia Dircksdr gehuwd met Thomas Lambrechtsz met Foy van Brouchoven als haar voogd in deze zaak (met Jacob Thomasz brouwer als borg)
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)
458/03

/
Cornelia Dircksdr poortsterpoortster
1571-01-10
Cornelia Dircksdr poortster van Leiden met haar broer Jacob Dircksz als haar voogd in deze zaak (met Pieter Dircksz warmoesman als borg)
Waarboek-67 D-1567 (koper)Hooigracht.022
446/08
Neeltgen Dircksdr {vrouw van Maerten Jansz, Thomas Lambrechtsz}
/
Cornelia Dircksdr zijne huysvrouwe
1570-11-29
Thomas Lambrechtsz en Cornelia Dircksdr
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)Kloksteeg.008
499/04
Neeltgen Maertensdr {vrouw van Allert Jacobsz, Claes Bruinenz}
/
Cornelia Maartensdr
1571-03-29
Claas Bruynens schrijnwerker als man en voogd van Cornelia Maartensdr (met Bruyn Claasz als borg)
Waarboek-67 D-1567 (belending)Bakkersteeg.004
548/06

/
Cornelia Willemsdr
1571-05-04
Cornelia Willemsdr
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)Breestraat.009
41/03
Neeltgen Jansdr {van der Aer}
/
Cornelie Jansdr weduwe van Govert Willemsz koopman
1567-12-17
Cornelie Jansdr weduwe van Govert Willemsz koopman met haar zoon Jan Govertsz als haar voogd in deze zaak
Waarboek-67 D-1567 (koper)Haarlemmerstraat.186
154/08

/
Cornelis Aalbrechtsz
1569-01-21
Jan Jacobsz en Cornelis Aalbrechtsz beiden wonende te Warmond en Anthonis Cornelisz
Waarboek-67 D-1567 (borg)Kaiserstraat.029
107/06

/
Cornelis Aalbrechtsz biertapperbiertapper
1568-05-26
Cornelis Cornelisz linnenwever en Cornelis Aalbrechtsz biertapper als borg
Waarboek-67 D-1567 (koper)
211/53

/
Cornelis Aalbrechtsz linnenweverlinnenwever
1569-06-13
Cornelis Aalbrechtsz linnenwever
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)SintJacobsgracht.000.12
275/03
Cornelis Adriaen Claesz {drapier}
/
Cornelis Adriaan Claasz drapierdrapier
1570-01-05
Cornelis Adriaan Claasz drapier
Waarboek-67 D-1567 (koper)Uiterstegracht.125
60/06
Cornelis Adriaensz {bouwman}
/
Cornelis Adriaansz bouwmanbouwman
1568-02-10
Cornelis Adriaansz bouwman
Waarboek-67 D-1567 (gemachtigde)Middelstegracht.115
376/03

/
Cornelis Adriaansz kistenmakerkistenmaker
1570-06-29
Cornelis Adriaansz kistenmaker als gemachtigde van Laurens Pietersz in 'De Spiegel' te Amsterdam
Waarboek-67 D-1567 (koper)
316/53

/
Cornelis Adriaansz medebroedermedebroeder
1570-03-16
Cornelis Adriaansz medebroeder in de Gerechte
Waarboek-67 D-1567 (echtgenoot)Hogewoerd.051
460/03

/
Cornelis Adriaansz pottenbakkerpottenbakker
1571-01-14
Cornelis Adriaansz pottenbakker als man van Alijt Jansdr en Cornelis Adriaansz pottenbakker als man van Catharina Jansdr (met Dirck Dircksz Steen als borg)
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)Garenmarkt.000.13
609/03
Cornelis Adriaensz van Barrevelt
/
Cornelis Adriaansz schepen
1571-09-27
Cornelis Adriaansz schepen van Leiden
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)Aalmarkt.019-020
32/03
Cornelis Adriaensz van Barrevelt
/
Cornelis Adriaansz veertigraad
1567-11-08
Cornelis Adriaansz veertigraad
Waarboek-67 D-1567 (belending)Garenmarkt.000.17
515/10
Cornelis Adriaen Claesz {drapier}
/
Cornelis Adriaen Claesz
1571-04-01
Cornelis Adriaen Claesz
Waarboek-67 D-1567 (belending)Garenmarkt.000.17
609/07
Cornelis Adriaen Claesz {drapier}
/
Cornelis Adriaen Claesz
1571-09-27
Cornelis Adriaen Claesz
Waarboek-67 D-1567 (belending)Garenmarkt.000.17
610/06
Cornelis Adriaen Claesz {drapier}
/
Cornelis Adriaen Claesz
1571-09-28
Cornelis Adriaen Claesz
Waarboek-67 D-1567 (belending)Hooglandsekerksteeg.005
393/07

/
Cornelis Adriaensz
1570-07-29
Cornelis Adriaensz
Waarboek-67 D-1567 (eigenaar)Garenmarkt.000.13
515/07
Cornelis Adriaensz van Barrevelt
/
Cornelis Adriaenszoon
een derde paert

1571-04-01
Cornelis Adriaenszoon
Waarboek-67 D-1567 (belending)Haarlemmerstraat.230
268/10
Cornelis Aelbrechtsz {schoenmaker, stoeldraaier}
/
Cornelis Aelbrechtss schoenmaeckerschoenmaker
1569-09-09
Cornelis Aelbrechtss schoenmaecker
Waarboek-67 D-1567 (belending)Haarlemmerstraat.230
363/06
Cornelis Aelbrechtsz {schoenmaker, stoeldraaier}
/
Cornelis Aelbrechtsz schoemaeckerschoemaecker
1570-05-20
Cornelis Aelbrechtsz schoemaecker
Waarboek-67 D-1567 (belending)Haarlemmerstraat.230
354/05
Cornelis Aelbrechtsz {schoenmaker, stoeldraaier}
/
Cornelis Aelbrechtsz schoemakerschoenmaker
1570-05
Cornelis Aelbrechtsz schoemaker
Waarboek-67 D-1567 (belending)Barbarasteeg.006
84/06
Cornelis Claes Adriaensz {brouwer}
/
Cornelis alias Claes Adriaensz.s erve
1568-04-01
Cornelis alias Claes Adriaensz.s erve
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)Aalmarkt.011
381/03
Cornelis Allertsz den Hagenaar
/
Cornelis Allertsz uit Den Haag
1570-07-19
Cornelis Allertsz uit Den Haag
Waarboek-67 D-1567 (schuldenaar)Middelstegracht.013-017
492/05
Cornelis Adriaensz {pottenbakker-Middelstegracht}
/
Cornelis Arentsz pottenbakkerpottenbakker
1571-03-11
Cornelis Arentsz pottenbakker
Waarboek-67 D-1567 (belending)Hooigracht.006-008
38/06
Cornelis Augustijnsz van Strienen {glasschilder}
/
Cornelis Augustijnsz
1567-12-03
Cornelis Augustijnsz
Waarboek-67 D-1567 (belending)Hooigracht.071
517/06
Cornelis Bouwensz {drapier}
/
Cornelis Bouwenss
1571-04-29
Cornelis Bouwenss
Waarboek-67 D-1567 (voogd)
86/05
Cornelis Bouwensz {drapier}
/
Cornelis Bouwensz drapier haar zoondrapier
1568-04-03
Maritgen Cornelisdr weduwe van Bouwen Pietersz met haar zoon Cornelis Bouwensz drapier als haar voogd in deze zaak
Waarboek-67 D-1567 (voogd)Hogewoerd.004-006
360/04
Cornelis Claes Adriaensz {brouwer}
/
Cornelis Claas Adriaansz
1570-05-24
Jan Adriaansz de Wilde vroedschap en Cornelis Claas Adriaansz voogden over de nagelaten weeskinderen van Adriaan Claas Adriaansz en Adriana Adriaansdr
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)Levendaal.010
621/03
Cornelis Claes Adriaensz {brouwer}
/
Cornelis Claas Adriaansz poorter
1571-10-26
Cornelis Claas Adriaansz poorter van Leiden
Waarboek-67 D-1567 (koper)Groenesteeg.022-024
293/04
Cornelis Claesz {koopman}
/
Cornelis Claasz koopmankoopman
1570-01-07
Cornelis Claasz koopman
Waarboek-67 D-1567 (koper)Groenesteeg.022-024
574/04
Cornelis Claesz {koopman}
/
Cornelis Claasz koopmankoopman
1571-07-16
Cornelis Claasz koopman
Waarboek-67 D-1567 (schuldenaar)
252/53

/
Cornelis Claasz van der Hooge
1569-11-17
Cornelis Claasz van der Hooge vroedschap voor hemzelf en als voogd van Jacob Jacobsz van Loo gehuwd met Pieternella Claasdr van der Hooge en Cornelis Willemsz van Leeuwen gehuwd met Alijdt Claasdr van der Hooge allen erfgenamen van Claas Alewijn Claasz in
Waarboek-67 D-1567 (schuldenaar)Rapenburg.081-083
251/04
Cornelis Claesz van der Hooch
/
Cornelis Claasz van der Hooge vroedschap
1569-11-17
Cornelis Claasz van der Hooge vroedschap voor hemzelf en als voogd van Jacob Jacobsz van Loo gehuwd met Pieternella Claasdr van der Hooge en Cornelis Willemsz van Leeuwen gehuwd met Alijdt Claasdr van der Hooge allen erfgenamen van Claas Alewijn Claasz in
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)Rapenburg.014
307/05

/
Cornelis Claasz zwagers
1570-03-01
Jan Jacobsz en Adriaan Jacobsz broers; Cornelis Claasz en Harman Jansz zwagers tevens optredend namens Huych Jacobsz Willem Bouwensz Jacob Dircksz Simontgen Jacobsdr en Maritgen Bouwensdr allen tesamen erfgenamen van Maritgen Willemsdr weduwe van Adriaan Cornelisz
Waarboek-67 D-1567 (belending)Levendaal.008
621/09
Cornelis Claes Adriaensz {brouwer}
/
Cornelis Claes Adriaensz voors
1571-10-26
Cornelis Claes Adriaensz voors
Waarboek-67 D-1567 (belending)Groenesteeg.022-024
574/06
Cornelis Claesz {koopman}
/
Cornelis Claess selver
1571-07-16
Cornelis Claess selver
Waarboek-67 D-1567 (belending)Levendaal.038
313/06
Cornelis Claesz {voller}
/
Cornelis Claess volrevolre
1569-01-13
Cornelis Claess volre
Waarboek-67 D-1567 (overledene)Rapenburg.034.1
51/12
Cornelis Claesz {van Voorschoten}
/
Cornelis Claesz van Voorschotens weduwe
1568-01-15
Cornelis Claesz van Voorschotens weduwe
Waarboek-67 D-1567 (overledene)Middelstegracht.137-139
62/11
Cornelis Claesz {warmoezenier}
/
Cornelis Claesz warmoesmans wedue
1568-02-11
Neeltgen Huygendr Cornelis Claesz warmoesmans wedue
Waarboek-67 D-1567 (belending)Doezastraat.005
288/06
Cornelis Cornelisz Cock
/
Cornelis Corneliss Cock
1570-01-07
Cornelis Corneliss Cock
Waarboek-67 D-1567 (belending)Breestraat.010
531/10
Cornelis Cornelisz van Rouanen {de oude}
/
Cornelis Corneliss droechscherierdroechscherier
1571-05-12
Cornelis Corneliss droechscherier
Waarboek-67 D-1567 (koper)
457/53

/
Cornelis Cornelisz alias 't Boertgen wonende aan de Hoge Rijndijk in het ambacht van Zoeterwoude
1571-01-03
Cornelis Cornelisz alias 't Boertgen wonende aan de Hoge Rijndijk in het ambacht van Zoeterwoude
Waarboek-67 D-1567 (voogd)Botermarkt.003
414/07

/
Cornelis Cornelisz coorncooper
1570-09-16
Joris Barentsz coman ende Cornelis Cornelisz coorncooper
Waarboek-67 D-1567 (belending)Botermarkt.004
414/10
Cornelis Cornelisz {in de Bock, de oude}
/
Cornelis Cornelisz in Den Bock
1570-09-16
Cornelis Cornelisz in Den Bock
Waarboek-67 D-1567 (voogd)NieuweRijn.023
480/04
Cornelis Cornelisz {in de Bock, de oude}
/
Cornelis Cornelisz in Den Bock
1571-02-12
Joris Barentsz wonnende te Amsterdam en Cornelis Cornelisz in Den Bock als voogden van Havick Cornelisz onmondig weeskind van Cornelis Havicksz en Christina Barentsdr
Waarboek-67 D-1567 (koper)
209/53

/
Cornelis Cornelisz koopmankoopman
1569-05-20
Cornelis Cornelisz koopman
Waarboek-67 D-1567 (schuldeiser)Doezastraat.019-021
224/03
Cornelis Cornelisz {korenkoper}
/
Cornelis Cornelisz korenkoperkorenkoper
1569-07-20
Cornelis Cornelisz korenkoper
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)
457/03

/
Cornelis Cornelisz Korf wonende te Leiderdorp als man van Maritgen Jacobsdr
1571-01-03
Cornelis Cornelisz Korf wonende te Leiderdorp als man van Maritgen Jacobsdr
Waarboek-67 D-1567 (schuldenaar)Kaiserstraat.029
107/05

/
Cornelis Cornelisz linnenweverlinnenwever
1568-05-26
Cornelis Cornelisz linnenwever en Cornelis Aalbrechtsz biertapper als borg
Waarboek-67 D-1567 (koper)Kaiserstraat.029
108/06

/
Cornelis Cornelisz linnenweverlinnenwever
1568-05-29
Cornelis Cornelisz linnenwever
Waarboek-67 D-1567 (koper)
197/53

/
Cornelis Cornelisz linnenweverlinnenwever
1569-04-28
Cornelis Cornelisz linnenwever
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)Kaiserstraat.029
234/03

/
Cornelis Cornelisz linnenweverlinnenwever
1569-09-12
Cornelis Cornelisz linnenwever (met Cornelis Lambrechtsz speelman als borg)
Waarboek-67 D-1567 (schuldeiser)
113/03

/
Cornelis Cornelisz scheepmaker van Haarlemscheepmaker
1568-06-13
Cornelis Cornelisz scheepmaker van Haarlem
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)
162/03

/
Cornelis Cornelisz schoenmakerschoenmaker
1569-03-01
Cornelis Cornelisz schoenmaker (met Dammas Dircksz rietdekker als borg)
Waarboek-67 D-1567 (koper)Hooigracht.091
158/07
Cornelis Cornelisz {schrijnwerker}
/
Cornelis Cornelisz schrijnwerkerschrijnwerker
1569-02-09
Cornelis Cornelisz schrijnwerker
Waarboek-67 D-1567 (koper)
493/53

/
Cornelis Cornelisz snijdersnijder
1571-03-15
Cornelis Cornelisz snijder
Waarboek-67 D-1567 (koper)Breestraat.010
397/05
Cornelis Cornelisz van Rouanen {de oude}
/
Cornelis Cornelisz van Rouanen
1570-08-18
Cornelis Cornelisz van Rouanen
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)Nieuwsteeg.037
378/03
Cornelis Cornelisz van Rouanen {de oude}
/
Cornelis Cornelisz van Rowanen lakenbereiderlakenbereider
1570-07-06
Cornelis Cornelisz van Rowanen lakenbereider (met Cornelis Jacobsz linnenwever als borg)
Waarboek-67 D-1567 (koper)
233/53

/
Cornelis Dircksz droogscheerderdroogscheerder
1569-09-02
Cornelis Dircksz droogscheerder
Waarboek-67 D-1567 (voogd)Maarsmansteeg.017
178/04
Cornelis Dircksz Gool
/
Cornelis Dircksz Gool
1569-03-28
Allert Quyrijnsz en Cornelis Dircksz Gool hebben als voogden over Claas Quyrijnsz wantsnijder verkocht aan
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)Steenschuur.011
42/03
Cornelis Dircksz Gool
/
Cornelis Dircksz Gool waardijnwaardijn
1567-12-08
Cornelis Dircksz Gool waardijn
Waarboek-67 D-1567 (koper)Steenschuur.011
43/05
Cornelis Dircksz Gool
/
Cornelis Dircksz Gool waardijnwaardijn
1567-12-18
Cornelis Dircksz Gool waardijn
Waarboek-67 D-1567 (borg)Hoogstraat.006
359/04
Cornelis Dircksz Gool
/
Cornelis Dircksz Gool zijn broer
1570-05-24
Cornelis Dircksz Gool zijn broer
Waarboek-67 D-1567 (schuldeiser)Uiterstegracht.021.5
239/03
Cornelis Dircksz den Dubbelden
/
Cornelis Dircksz metselaarmetselaar
1569-10-01
Cornelis Dircksz metselaar
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)Uiterstegracht.021.5
240/03
Cornelis Dircksz den Dubbelden
/
Cornelis Dircksz metselaarmetselaar
1569-10-01
Cornelis Dircksz metselaar
Waarboek-67 D-1567 (koper)
351/53

/
Cornelis Dircksz metselaarmetselaar
1570-05-10
Cornelis Dircksz metselaar
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)
255/03

/
Cornelis Dircksz snijdersnijder
1569-11-19
Cornelis Dircksz snijder (met Willem Govertsz hoedenmaker als borg)
Waarboek-67 D-1567 (belending)Noordeinde.017
102/07

/
Cornelis Dircxz brouwersknechtbrouwersknecht
1568-05-08
Cornelis Dircxz brouwersknecht
Waarboek-67 D-1567 (belending)OudeRijn.054-056
393/05

/
Cornelis Dircxz den Dubbelden metselaermetselaer
1570-07-29
Cornelis Dircxz den Dubbelden metselaer
Waarboek-67 D-1567 (belending)Noordeinde.017
555/07

/
Cornelis Dircxzoon brouwersknechtbrouwersknecht
1571-07-02
Cornelis Dircxzoon brouwersknecht
Waarboek-67 D-1567 (belending)Steenschuur.011
373/10
Cornelis Dircksz Gool
/
Cornelis Diricxszoon Gool
1570-06-15
Cornelis Diricxszoon Gool
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)
175/03

/
Cornelis Florisz vollervoller
1569-03-24
Cornelis Florisz voller (met de broers Pieter en Ewout Pietersz Hofland als borgen)
Waarboek-67 D-1567 (belending)Hogewoerd.099
453/10
Cornelis Fransz {bierdrager}
/
Cornelis Fransz bierdraegerbierdraeger
1570-12-20
Cornelis Fransz bierdraeger
Waarboek-67 D-1567 (koper)Hogewoerd.086
553/05
Cornelis Fransz {bierdrager}
/
Cornelis Fransz bierdragerbierdrager
1571-06-20
Cornelis Fransz bierdrager
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)
242/03

/
Cornelis Fransz linnenweverlinnenwever
1569-10-12
Cornelis Fransz linnenwever (met Hendrick Pietersz wolwever als borg)
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)Middelstegracht.145
62/03
Cornelis Fransz {witmaker}
/
Cornelis Fransz witmakerwitmaker
1568-02-11
Cornelis Fransz witmaker (met Mees Simonsz zeemtouwer als borg)
Waarboek-67 D-1567 (koper)Middelstegracht.047
451/05
Cornelis Fransz {witmaker}
/
Cornelis Fransz witmakerwitmaker
1570-12-21
Cornelis Fransz witmaker
Waarboek-67 D-1567 (koper)Uiterstegracht.060.1
451/09
Cornelis Fransz {witmaker}
/
Cornelis Fransz witmakerwitmaker
1570-12-21
Cornelis Fransz witmaker
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)
386/03

/
Cornelis Fredericksz kramerkramer
1570-07-18
Cornelis Fredericksz kramer
Waarboek-67 D-1567 (belending)Maarsmansteeg.015
300/07
Cornelis Gerritsz de Haes
/
Cornelis Gerritss de Haes
1570-02-08
Cornelis Gerritss de Haes
Waarboek-67 D-1567 (koper)
475/05

/
Cornelis Gerritsz kramerkramer
1571-02-06
Cornelis Gerritsz kramer
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)
417/03

/
Cornelis Gijsbrechtsz landmanlandman
1570-10-10
Cornelis Gijsbrechtsz landman
Waarboek-67 D-1567 (borg)Rapenburg.104.2
529/07
Cornelis Gijsbrechtsz Schaeck
/
Cornelis Gijsbrechtsz Schaack
1571-04-15
Pietertgen Jansdr weduwe van Gerrit Gerritsz met Ysbrant Jacobsz als haar voogd in deze zaak (met Cornelis Gijsbrechtsz Schaack als borg)
Waarboek-67 D-1567 (borg)Hooigracht.062
509/06
Cornelis Gijsbrechtsz Schaeck
/
Cornelis Gijsbrechtsz Schaeck bode met de roedebode met de roede
1571-04-19
Anna Gerritsdr, weduwe van Garbrant Meesz de Jonge met haar zwager Jacob Gerritsz, schipper als haar voogd in deze zaak (met Cornelis Gijsbrechtsz Schaeck, bode met de roede van Leiden, als borg)
Waarboek-67 D-1567 (belending)Steenschuur.001
111/10
Cornelis Gijsbrechtsz Schaeck
/
Cornelis Gijsbrechtsz Schaeck bode mitte roedebode mitte roede
1568-06-10
Cornelis Gijsbrechtsz Schaeck bode mitte roede
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)
304/03

/
Cornelis Hendricksz
1570-02-16
Cornelis Hendricksz
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)Bouwelouwensteeg.001-005
478/03
Cornelis Hendricksz van der Does {schoenmaker, korenkoper}
/
Cornelis Hendricksz schoenmakerschoenmaker
1571-02-11
Cornelis Hendricksz schoenmaker poorter van Leiden
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)
603/03

/
Cornelis Hendricksz schrijnwerkerschrijnwerker
1571-09-10
Cornelis Hendricksz schrijnwerker (met Louris Fransz kuiper als borg)
Waarboek-67 D-1567 (koper)
246/53
Cornelis Hendricksz {timmerman}
/
Cornelis Hendricksz timmermantimmerman
1569-10-18
Cornelis Hendricksz timmerman
Waarboek-67 D-1567 (borg)Rapenburg.135.2
444/07

/
Cornelis Hendricksz timmermantimmerman
1570-11-24
Cornelis Hendricksz timmerman
Waarboek-67 D-1567 (koper)
325/53

/
Cornelis Heymansz bouwmanbouwman
1570-03-23
Cornelis Heymansz bouwman
Waarboek-67 D-1567 (schuldenaar)
326/53

/
Cornelis Heymansz bouwmanbouwman
1570-03-23
Cornelis Heymansz bouwman wonende te Leiderdorp
Waarboek-67 D-1567 (belending)Hooigracht.056-058
509/10
Cornelis Hendrick Wollebrantsz
/
Cornelis Heynrick Wollebrants
1571-04-19
Cornelis Heynrick Wollebrants
Waarboek-67 D-1567 (belending)Hooigracht.062
523/13
Cornelis Hendrick Wollebrantsz
/
Cornelis Heynrick Wollebrantsz
1571-04-15
Cornelis Heynrick Wollebrantsz
Waarboek-67 D-1567 (mede-eigenaar)NieuweRijn.082
324/09

/
Cornelis Heynrickss
1570-03-29
Cornelis Heynrickss
Waarboek-67 D-1567 (schuldeiser)
272/03

/
Cornelis Huygensz
1568-11-04
Cornelis Huygensz
Waarboek-67 D-1567 (belending)Hoogstraat.005
359/06
Cornelis Huigenz van Torenvliet
/
Cornelis Huygensz
1570-05-24
Cornelis Huygensz
Waarboek-67 D-1567 (belending)Molensteeg.016
566/07
Cornelis Jacobsz {linnenwever}
/
Cornelis Jacobssoon linneweverlinnewever
1571-07-14
Cornelis Jacobssoon linnewevers huysinge
Waarboek-67 D-1567 (voogd)Haarlemmerstraat.188
433/04

/
Cornelis Jacobsz
1570-11-24
Jasper Cornelisz bakker voor zichzelf; Cornelis Jacobsz en Dirck Jaspersz als voogden van de onmondige weeskinderen van Mouring Cornelisz
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)
44/03

/
Cornelis Jacobsz Bien, wolweverwolwever
1567-12-20
belasting:
Waarboek-67 D-1567 (schuldenaar)Rapenburg.135.1
223/04
Cornelis Jacobsz Bien {linnenwever}
/
Cornelis Jacobsz linnenweverlinnenwever
1569-07-23
Cornelis Jacobsz linnenwever
Waarboek-67 D-1567 (borg)Nieuwsteeg.037
378/04

/
Cornelis Jacobsz linnenweverlinnenwever
1570-07-06
Cornelis Cornelisz van Rowanen lakenbereider (met Cornelis Jacobsz linnenwever als borg)
Waarboek-67 D-1567 (koper)OudeRijn.174.1
149/11
Cornelis Jacobsz {bouwman, olieslager}
/
Cornelis Jacobsz olieslagerolieslager
1568-12-21
Cornelis Jacobsz olieslager
Waarboek-67 D-1567 (koper)Raamlanden.003
472/05
Cornelis Jacobsz {raamwachter}
/
Cornelis Jacobsz raamwachterraamwachter
1571-02-05
Cornelis Jacobsz raamwachter
Waarboek-67 D-1567 (belending)Vliet.015-017
53/12
Cornelis Jacobsz van der Graft
/
Cornelis Jacobsz van der Graft
1568-01-25
Cornelis Jacobsz van der Graft
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)Steenschuur.022.10
190/09
Cornelis Jacobsz van der Graft
/
Cornelis Jacobsz van der Graft
1569-04-10
Cornelis Jacobsz van der Graft
Waarboek-67 D-1567 (schuldenaar)Middelstegracht.083
491/05
Cornelis Jacobsz Gorter {witmaker}
/
Cornelis Jacobsz witmakerwitmaker
1571-03-11
Cornelis Jacobsz witmaker
Waarboek-67 D-1567 (koper)
134/53

/
Cornelis Jacobsz wolweverwolwever
1568-09-26
Cornelis Jacobsz wolwever
Waarboek-67 D-1567 (belending)Molensteeg.016
562/09
Cornelis Jacobsz {linnenwever}
/
Cornelis Jacobszoon linneweverlinnewever
1571-07-14
Cornelis Jacobszoon linnewevers huysinge
Waarboek-67 D-1567 (belending)Rapenburg.135.1
444/12
Cornelis Jacobsz Bien {linnenwever}
/
Cornelis Jacopsz van Vossevelt
1570-11-24
Cornelis Jacopsz van Vossevelt
Waarboek-67 D-1567 (belending)Vliet.011.2
436/09
Cornelis Jansz {kuiper}
/
Cornelis Janss
1570-11-21
Cornelis Janss
Waarboek-67 D-1567 (belending)Breestraat.140
596/06
Cornelis Jansz van Tol
/
Cornelis Janss van Tol
1571-09-04
Cornelis Janss van Tol
Waarboek-67 D-1567 (vermelding)Uiterstegracht.037-039
312/00b

/
Cornelis Jansz
1570-03-07
Cornelis Jansz
Waarboek-67 D-1567 (belending)Kaiserstraat.035-037
405/10
Cornelis Jansz {linnenwever-onbekend}
/
Cornelis Jansz
1570-09-01
Cornelis Jansz
Waarboek-67 D-1567 (koper)Bakkersteeg.012
98/06

/
Cornelis Jansz bierdragerbierdrager
1568-05-06
Cornelis Jansz bierdrager
Waarboek-67 D-1567 (koper)
15/53

/
Cornelis Jansz brandewijnverkoperbrandewijnverkoper
1567-08-22
Cornelis Jansz brandewijnverkoper
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)
171/03

/
Cornelis Jansz brandewijnverkoperbrandewijnverkoper
1569-03-22
Cornelis Jansz brandewijnverkoper (met Willem Cornelisz mandenmaker als borg)
Waarboek-67 D-1567 (belending)Doezastraat.003.3
389/05
Cornelis Jansz {klompenmaker}
/
Cornelis Jansz clompmaeckerclompmaecker
1570-07-27
Cornelis Jansz clompmaecker
Waarboek-67 D-1567 (koper)
551/53

/
Cornelis Jansz haringmanharingman
1571-06-18
Cornelis Jansz haringman
Waarboek-67 D-1567 (koper)Doezastraat.003.2
288/04
Cornelis Jansz {klompenmaker}
/
Cornelis Jansz klompenmakerklompenmaker
1570-01-07
Cornelis Jansz klompenmaker
Waarboek-67 D-1567 (koper)Vliet.011.2
244/04
Cornelis Jansz {kuiper}
/
Cornelis Jansz kuiperkuiper
1569-10-17
Cornelis Jansz kuiper poorter van Leiden
Waarboek-67 D-1567 (schuldenaar)Vliet.011.2
306/06
Cornelis Jansz {kuiper}
/
Cornelis Jansz kuiperkuiper
1570-02-12
Cornelis Jansz kuiper
Waarboek-67 D-1567 (koper)Vliet.011.2
245/04
Cornelis Jansz {kuiper}
/
Cornelis Jansz kuiper zijn zoonkuiper
1569-10-17
Cornelis Jansz kuiper zijn zoon
Waarboek-67 D-1567 (belending)Middelstegracht.147-149
62/06
Cornelis Jansz {linnenwever-Middelstegracht147}
/
Cornelis Jansz lindeweverlindewever
1568-02-11
Cornelis Jansz lindewever
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)Kaiserstraat.006.4
73/03
Cornelis Jansz {linnenwever-onbekend}
/
Cornelis Jansz linnenweverlinnenwever
1568-03-08
Cornelis Jansz linnenwever
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)
450/03
Cornelis Jansz {linnenwever-onbekend}
/
Cornelis Jansz linnenweverlinnenwever
1570-12-17
Cornelis Jansz linnenwever
Waarboek-67 D-1567 (koper)
452/53
Cornelis Jansz {linnenwever-onbekend}
/
Cornelis Jansz linnenweverlinnenwever
1570-12-22
Cornelis Jansz linnenwever
Waarboek-67 D-1567 (koper)Kaiserstraat.035-037
528/04
Cornelis Jansz {linnenwever-onbekend}
/
Cornelis Jansz linnenweverlinnenwever
1571-05-14
Cornelis Jansz linnenwever
Waarboek-67 D-1567 (belending)Steenschuur.003
484/11
Cornelis Jansz Moyt {bierdrager}
/
Cornelis Jansz Moeyt
1571-02-12
Cornelis Jansz Moeyt
Waarboek-67 D-1567 (koper)Steenschuur.003
111/09
Cornelis Jansz Moyt {bierdrager}
/
Cornelis Jansz Moyt bierdrager
1568-06-10
Cornelis Jansz Moyt bierdrager
Waarboek-67 D-1567 (koper)Koppenhinksteeg.000.17
420/07
Cornelis Jansz {rietdekker}
/
Cornelis Jansz rietdekkerrietdekker
1570-10-17
Cornelis Jansz rietdekker
Waarboek-67 D-1567 (borg)Uiterstegracht.096
627/06
Cornelis Jansz {smid-OudeRijn}
/
Cornelis Jansz smidsmid
1571-11-01
Ercgen Huygensdr weduwe van Jacob Pietersz metselaar met Foy van Brouchoven als haar voogd in deze zaak (met Cornelis Jansz smid als borg)
Waarboek-67 D-1567 (belending)Noordeinde.008
405/06
Cornelis Jansz {smid-Noordeinde}
/
Cornelis Jansz smitsmit
1570-09-01
Cornelis Jansz smit
Waarboek-67 D-1567 (belending)Noordeinde.008
445/07
Cornelis Jansz {smid-Noordeinde}
/
Cornelis Jansz smitsmit
1570-12-10
Cornelis Jansz smit
Waarboek-67 D-1567 (belending)Kloksteeg.006
499/10
Cornelis Jansz Pancraes
/
Cornelis Jansz snijdersnijder
1571-03-29
Cornelis Jansz snijder
Waarboek-67 D-1567 (koper)Noordeinde.032-034
513/08

/
Cornelis Jansz wielmakerwielmaker
1571-04-22
Cornelis Jansz wielmaker
Waarboek-67 D-1567 (schuldenaar)Noordeinde.032-034
532/05

/
Cornelis Jansz wielmakerwielmaker
1571-05-16
Cornelis Jansz wielmaker
Waarboek-67 D-1567 (belending)Apothekersdijk.021.1
467/09
Cornelis Jansz van Amersfoort
/
Cornelis Janszoon boumanbouman
1571-01-26
Cornelis Janszoon bouman
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)Groenesteeg.058
425/03

/
Cornelis Joostensz baljuwsbodebaljuwsbode van Rijnland
1570-11-14
Cornelis Joostensz baljuwsbode van Rijnland (met Adriaan Joostensz als borg)
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)
7/03

/
Cornelis Jorisz linnenweverlinnenwever
1567-07-12
Cornelis Jorisz linnenwever (met Annetgen Claasdr weduwe van Jan Luytenz witmaker als borg)
Waarboek-67 D-1567 (koper)Haarlemmerstraat.188
433/08
Cornelis Kerstantsz {bouwman}
/
Cornelis Kerstantsz
1570-11-24
Cornelis Kerstantsz wonende te Leiderdorp
Waarboek-67 D-1567 (schuldenaar)Hogewoerd.057
506/05
Cornelis Lambrechtsz {bakker}
/
Cornelis Lambrechtsz bakkerbakker
1571-04-07
Cornelis Lambrechtsz bakker poorter van Leiden
Waarboek-67 D-1567 (koper)Hogewoerd.057
28/04
Cornelis Lambrechtsz {bakker}
/
Cornelis Lambrechtsz hopmeterhopmeter
1567-10-14
Cornelis Lambrechtsz hopmeter
Waarboek-67 D-1567 (belending)Krauwelsteeg.004.04
447/07

/
Cornelis Lambrechtsz hopmeterhopmeter
1570-12-11
Cornelis Lambrechtsz hopmeter
Waarboek-67 D-1567 (borg)Kaiserstraat.029
234/04

/
Cornelis Lambrechtsz speelmanspeelman
1569-09-12
Cornelis Cornelisz linnenwever (met Cornelis Lambrechtsz speelman als borg)
Waarboek-67 D-1567 (borg)Pieterskerkhof.002
318/04
Cornelis Lambrechtsz {speelman}
/
Cornelis Lambrechtsz speelman zijn broerspeelman
1570-03-16
Adriaan Lambrechtsz speelman (met zijn broer Cornelis Lambrechtsz speelman als borg)
Waarboek-67 D-1567 (belending)StilleRijn.016.1
356/08
Cornelis Lourisz {houtzager}
/
Cornelis Louriss houtzagers ervehoutzager
1570-05-11
Cornelis Louriss houtzagers erve
Waarboek-67 D-1567 (borg)Zonneveldstraat.000.20
298/04
Cornelis Marcelisz {schrijnwerker}
/
Cornelis Marchelisz schrijnwerker zijn schoonvaderschrijnwerker
1570-02-01
Dirck Jansz lakenbereider (met zijn schoonvader Cornelis Marchelisz schrijnwerker als borg)
Waarboek-67 D-1567 (belending)Uiterstegracht.092-094
627/08
Cornelis Matthijsz {linnenwever}
/
Cornelis Mathijsz lindeweverlindewever
1571-11-01
Cornelis Mathijsz lindewever
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)
153/03

/
Cornelis Meesz van Hout
1569-01-15
Cornelis Meesz van Hout voorspraak (met zijn zoon Jan van Hout als borg)
Waarboek-67 D-1567 (borg)Haarlemmerstraat.226-228
363/05
Cornelis Meesz van Hout
/
Cornelis Meesz van Hout
1570-05-20
Jan Willemsz zeemtouwer (met zijn schoonvader Cornelis Meesz van Hout als borg)
Waarboek-67 D-1567 (koper)
474/53
Cornelis Ottenz {boterkruier}
/
Cornelis Ottensz boterkruierboterkruier
1571-02-06
Cornelis Ottensz boterkruier
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)
475/03
Cornelis Ottenz {boterkruier}
/
Cornelis Ottensz boterkruierboterkruier
1571-02-06
Cornelis Ottensz boterkruier
Waarboek-67 D-1567 (belending)Haarlemmerstraat.123
262/08
Cornelis Pietersz {kuiper}
/
Cornelis Pieters cuypercuyper
1569-12-08
Cornelis Pieters cuyper
Waarboek-67 D-1567 (belending)Haarlemmerstraat.123
356/07
Cornelis Pietersz {kuiper}
/
Cornelis Pieterss cuypercuyper
1570-05-11
Cornelis Pieterss cuyper
Waarboek-67 D-1567 (belending)Kaiserstraat.031
405/09
Cornelis Pietersz {koopman, uitdrager}
/
Cornelis Pietersz
1570-09-01
Cornelis Pietersz
Waarboek-67 D-1567 (belending)Nieuwstraat.015
95/07
Cornelis Pietersz Buys
/
Cornelis Pietersz Buys
1568-04-27
Cornelis Pietersz Buys
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)Kaiserstraat.031
74/03
Cornelis Pietersz {koopman, uitdrager}
/
Cornelis Pietersz koopmankoopman
1568-03-09
Cornelis Pietersz koopman
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)
474/03

/
Cornelis Pietersz kramerkramer
1571-02-06
Cornelis Pietersz kramer
Waarboek-67 D-1567 (schuldenaar)
13/53

/
Cornelis Pietersz timmermantimmerman
1567-08-07
Cornelis Pietersz timmerman wonende in de Houtstraat
Waarboek-67 D-1567 (belending)Kaiserstraat.031
528/07
Cornelis Pietersz {koopman, uitdrager}
/
Cornelis Pietersz uuytdregeruuytdreger
1571-05-14
Cornelis Pietersz uuytdregers erve
Waarboek-67 D-1567 (belending)Hooigracht.079.2
616/05
Cornelis Quirijnsz Capiteyns {drapier}
/
Cornelis Quierijnsz drapierdrapier
1571-10-11
Cornelis Quierijnsz drapier
Waarboek-67 D-1567 (belending)Hooigracht.079.2
569/07
Cornelis Quirijnsz Capiteyns {drapier}
/
Cornelis Quierijnszoon drapierdrapier
1571-07-19
Cornelis Quierijnszoon drapier
Waarboek-67 D-1567 (belending)Hooigracht.079.2
552/10
Cornelis Quirijnsz Capiteyns {drapier}
/
Cornelis Quirijnsz scheepmaeckerscheepmaecker
1571-06-22
Cornelis Quirijnsz scheepmaecker
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)
5/03

/
Cornelis Quyrijnsz linnenweverlinnenwever
1567-06-26
Cornelis Quyrijnsz linnenwever (met Cornelis Simonsz linnenwever als borg)
Waarboek-67 D-1567 (koper)Barbarasteeg.008
84/04

/
Cornelis Quyrijnsz linnenweverlinnenwever
1568-04-01
Cornelis Quyrijnsz linnenwever
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)
87/03

/
Cornelis Quyrijnsz linnenweverlinnenwever
1568-04-04
Cornelis Quyrijnsz linnenwever
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)Haarlemmerstraat.224
503/03
Cornelis Quirijnsz {linnenwever}
/
Cornelis Quyrijnsz linnenweverlinnenwever
1571-04-03
Cornelis Quyrijnsz linnenwever
Waarboek-67 D-1567 (borg)
357/04
Cornelis Quirijnsz Capiteyns {drapier}
/
Cornelis Quyrijnsz linnenwever zijn zwagerlinnenwever
1569-12-12
Balten Meltensz linnenwever (met Cornelis Quyrijnsz linnenwever zijn zwager als borg)
Waarboek-67 D-1567 (koper)
122/53
Cornelis Quirijnsz {scheepmaker}
/
Cornelis Quyrijnsz scheepmakerscheepmaker
1568-07-19
Cornelis Quyrijnsz scheepmaker
Waarboek-67 D-1567 (belending)Hooigracht.079.2
335/09
Cornelis Quirijnsz Capiteyns {drapier}
/
Cornelis Quyrijnsz scheepmakerscheepmaker
1570-04-09
Cornelis Quyrijnsz scheepmakers erve
Waarboek-67 D-1567 (belending)Nieuwsteeg.043.4
138/05
Cornelis Reyersz {garenzieder, snijder}
/
Cornelis Reyersz gaernsiedergaernsieder
1568-10-08
Cornelis Reyersz gaernsieder
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)Nieuwsteeg.043.4
403/03
Cornelis Reyersz {garenzieder, snijder}
/
Cornelis Reyersz garenziedergarenzieder
1570-08-22
Cornelis Reyersz garenzieder
Waarboek-67 D-1567 (echtgenoot)Pieterskerkchoorsteeg.003
624/03
Cornelis Reyersz {garenzieder, snijder}
/
Cornelis Reyersz garenziedergarenzieder
1571-10-31
Cornelis Reyersz garenzieder als man en voogd van Joostgen Jordijnsdr
Waarboek-67 D-1567 (overledene)Houtstraat.000.1
565/07
Cornelis Rembrantsz {koopman}
/
Cornelis Romboutsz weduwe
1571-07-14
Cornelis Romboutsz weduwe
Waarboek-67 D-1567 (schuldenaar)
50/53

/
Cornelis Simonsz Heerman en zijn zoon Dirck Cornelisz vleeshouwersvleeshouwers
1568-01-13
Cornelis Simonsz Heerman en zijn zoon Dirck Cornelisz vleeshouwers
Waarboek-67 D-1567 (koper)LangeMare.106
464/06
Cornelis Symonsz Heerman {vleeshouwer, de jonge}
/
Cornelis Simonsz vleeshouwervleeshouwer
1571-01-20
Cornelis Simonsz vleeshouwer
Waarboek-67 D-1567 (belending)Rapenburg.111
520/07
Cornelis Symonsz Stam Verhouff
/
Cornelis Symonsz metselaermetselaer
1571-04-15
Cornelis Symonsz metselaer
Waarboek-67 D-1567 (gemachtigde)Papengracht.029.1
131/05

/
Cornelis Teunisz dienaardienaar
1568-08-24
Cornelis Teunisz dienaar van Jhr. Vincent van Lochorst
Waarboek-67 D-1567 (voogd)Rapenburg.122
343/04
Cornelis Ulricksz {bode-turfdrager}
/
Cornelis Ulrichsz bode met de busbode met de bus
1570-04-15
Catharina Willemsdr met Cornelis Ulrichsz bode met de bus van Leiden als haar voogd in deze zaak (met Frans Corss als borg)
Waarboek-67 D-1567 (schuldeiser)
545/03

/
Cornelis van der Hooch
1571-05-31
mr. Cornelis van der Hooch als voogd van zijn broer Pieter Claasz van der Hooch
Waarboek-67 D-1567 (belending)Breestraat.002
207/07
Cornelis Cornelisz van Duvenvoorde
/
Cornelis van Duvenvoirde
1569-05-16
Cornelis van Duvenvoirde
Waarboek-67 D-1567 (voogd)Apothekersdijk.026.5
512/03
Cornelis Jacobsz van Noorde
/
Cornelis van Noorde burgemeesterburgemeester
1571-04-21
Cornelis van Noorde burgemeester en Pieter Claasz van Balen als voogden van Ysabella Claasdr onmondig weeskind van Claas Pietersz en Catharina Gillisdr
Waarboek-67 D-1567 (schuldeiser)Donkersteeg.019
630/03
Cornelis Jacobsz van Noorde
/
Cornelis van Noorde burgemeesterburgemeester
1571-11-03
Cornelis van Noorde burgemeester van Leiden
Waarboek-67 D-1567 (echtgenoot)Donkersteeg.013-017
536/03
Cornelis Jacobsz van Noorde
/
Cornelis van Noort burgemeesterburgemeester
1571-05-19
Cornelis van Noort burgemeester als man en voogd van Geertruyd van Berendrecht (¾ deel) en Pieter Claasz van Balen als vader en voogd van Barich (Baartgen!?) Pietersdr (¼ deel); met Joris van Cats als borg
Waarboek-67 D-1567 (schout)Uiterstegracht.037-039
312/00a

/
Cornelis van Poelgeest Alewijnsz schoutCornelis Aelwijnsz van Poelgeest
1570-03-07
Cornelis van Poelgeest Alewijnsz schout
Waarboek-67 D-1567 (schuldeiser)Breestraat.095
20/03

/
Cornelis van Zoutelande wonende te Delft
1567-09-02
Cornelis van Zoutelande wonende te Delft
Waarboek-67 D-1567 (belending)Duizenddraadsteeg.002
36/09
Cornelis Franckenz Henneman {koopman}
/
Cornelis Vranckensz schoemaeckerschoemaecker
1567-11-18
Cornelis Vranckensz schoemaecker
Waarboek-67 D-1567 (schuldenaar)Botermarkt.029
230/04
Cornelis Franckenz Henneman {koopman}
/
Cornelis Vranckenz koopmankoopman
1569-08-22
Cornelis Vranckenz koopman
Waarboek-67 D-1567 (borg)OudeRijn.053
135/04
Cornelis Franckenz Henneman {koopman}
/
Cornelis Vranckenz zijn vader
1568-09-25
Cornelis Vranckenz zijn vader
Waarboek-67 D-1567 (belending)Breestraat.039
544/08
Cornelis Fredericksz {kistenmaker}
/
Cornelis Vredricxz
1571-06-08
Cornelis Vredricxz met een gange ende poorte
Waarboek-67 D-1567 (koper)
175/53

/
Cornelis Willeboortsz vollervoller
1569-03-24
Cornelis Willeboortsz voller
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)
585/03
Cornelis Willem Joostenz (Dedel)
/
Cornelis Willem Joostenz
1571-08-08
Cornelis Willem Joostenz (met Joost Willemsz Porsman veertig als borg)
Waarboek-67 D-1567 (belending)Breestraat.152
217/08
Cornelis Willem Joostenz (Dedel)
/
Cornelis Willemss glaesmaeckerglaesmaecker
1569-07-16
Cornelis Willemss glaesmaecker
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)
172/03

/
Cornelis Willemsz
1569-03-20
Cornelis Willemsz (later Willeboortsz) voller (met zijn broer Dirck Willeboortsz voller als borg)
Waarboek-67 D-1567 (schuldenaar)
47/04
Cornelis Willemsz Cuyser
/
Cornelis Willemsz Cuyser
1567-12-00
Cornelis Willemsz Cuyser met mr. Hubrecht Merenvy licentiaat in de rechten als borg
Waarboek-67 D-1567 (belending)Steenschuur.015
373/15
Cornelis Willemsz Offgen
/
Cornelis Willemsz glaesmaeckerglaesmaecker
1570-06-15
Cornelis Willemsz glaesmaecker
Waarboek-67 D-1567 (koper)Rapenburg.113
520/05
Cornelis Willemsz {kuiper}
/
Cornelis Willemsz kuiperkuiper
1571-04-15
Cornelis Willemsz kuiper
Waarboek-67 D-1567 (koper)OudeRijn.053
135/05
Cornelis Willemsz Hasius {boterkoper}
/
Cornelis Willemsz linnenweverlinnenwever
1568-09-25
Cornelis Willemsz linnenwever
Waarboek-67 D-1567 (belending)OudeRijn.027
500/06
Cornelis Willemsz {schipper}
/
Cornelis Willemsz schipperschipper
1571-03-30
Cornelis Willemsz schipper
Waarboek-67 D-1567 (schuldenaar)Rapenburg.081-083
251/07
Cornelis Willemsz van Limmen
/
Cornelis Willemsz van Leeuwen
1569-11-17
Cornelis Claasz van der Hooge vroedschap voor hemzelf en als voogd van Jacob Jacobsz van Loo gehuwd met Pieternella Claasdr van der Hooge en Cornelis Willemsz van Leeuwen gehuwd met Alijdt Claasdr van der Hooge allen erfgenamen van Claas Alewijn Claasz in
Waarboek-67 D-1567 (belending)Rapenburg.081-083
628/05
Cornelis Willemsz van Limmen
/
Cornelis Willemsz van Limmen
1571-11-06
Cornelis Willemsz van Limmen
Waarboek-67 D-1567 (borg)Breestraat.069-071
448/07
Cornelis Willemsz de Milde
/
Cornelis Willemsz waard in 'Den Vergulden Hoorn'waard
1570-12-14
Cornelis Willemsz waard in 'Den Vergulden Hoorn'
Waarboek-67 D-1567 (schuldeiser)
301/03
Cornelis Woutersz van Santen
/
Cornelis Woutersz van Zanten
1570-01-01
Cornelis Woutersz van Zanten
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)
297/03
Cornelis Woutersz van Santen
/
Cornelis Woutersz van Zanten
1570-02-03
Cornelis Woutersz van Zanten (met Jan Pietersz van der Heyden als borg)
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)
3/03
Cornelis Woutersz van Santen
/
Cornelis Woutersz van Zanten goudsmidgoudsmid
1567-06-23
Cornelis Woutersz van Zanten goudsmid
Waarboek-67 D-1567 (belending)Vliet.010
165/13
Cornelis Jacobsz {timmerman}
/
Cornelys Jacob Romboutsz timmermantimmerman
1569-03-00
Cornelys Jacob Romboutsz timmerman
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)
152/03

/
Cors Dircksz vollervoller
1569-01-16
Cors Dircksz voller
Waarboek-67 D-1567 (koper)
304/53

/
Cors Hendricksz
1570-02-16
Cors Hendricksz
Waarboek-67 D-1567 (belending)SintJacobsgracht.000.10
275/09
Christina Jansdr {vrouw van Frans Gijsbrechtsz}
/
Cristina Jansdochter weduwe wijlen Frans Ghijsbrechtss
1570-01-05
Cristina Jansdochter weduwe wijlen Frans Ghijsbrechtss
Waarboek-67 D-1567 (belending)Breestraat.175
111/13

/
d'erffgenamen van Cornelis Meesz.s erffgenamen
1568-06-10
d'erffgenamen van Cornelis Meesz.s erffgenamen
Waarboek-67 D-1567 (overledene)Breestraat.175
111/14
Cornelis Meesz {verwer}
/
d'erffgenamen van Cornelis Meesz.s erffgenamen
1568-06-10
d'erffgenamen van Cornelis Meesz.s erffgenamen
Waarboek-67 D-1567 (belending)Pieterskerkhof.004.1
499/12

/
d'erffgenamen van heer Adriaen van Dam
1571-03-29
d'erffgenamen van heer Adriaen van Dam
Waarboek-67 D-1567 (overledene)Pieterskerkhof.004.1
499/13
Adriaen van Dam {priester}
/
d'erffgenamen van heer Adriaen van Dam
1571-03-29
d'erffgenamen van heer Adriaen van Dam
Waarboek-67 D-1567 (belending)Apothekersdijk.029
549/08

/
d'erffgenamen van Maerten Aelbrechtss
1571-06-01
d'erffgenamen van Maerten Aelbrechtss
Waarboek-67 D-1567 (overledene)Apothekersdijk.029
549/09
Maerten Aelbrechtsz Roerom
/
d'erffgenamen van Maerten Aelbrechtss
1571-06-01
d'erffgenamen van Maerten Aelbrechtss
Waarboek-67 D-1567 (belending)Hooigracht.030
607/07

/
d'erffgenamen van wijlen Claes Reyer Claesz
1571-09-25
d'erffgenamen van wijlen Claes Reyer Claesz
Waarboek-67 D-1567 (belending)Botermarkt.007
563/06

/
d'erffgenamen van wijlen Jacob Claess houtcoper
1571-07-12
d'erffgenamen van wijlen Jacob Claess houtcoper
Waarboek-67 D-1567 (overledene)Botermarkt.007
563/07
Jacob Claesz van Swieten
/
d'erffgenamen van wijlen Jacob Claess houtcoperhoutcoper
1571-07-12
d'erffgenamen van wijlen Jacob Claess houtcoper
Waarboek-67 D-1567 (belending)Uiterstegracht.132.3
387/09

/
d'erffgenamen van wijlen meester Cornelis Pietersz opte Hoygraft
1570-06-29
d'erffgenamen van wijlen meester Cornelis Pietersz opte Hoygraft
Waarboek-67 D-1567 (belending)Groenesteeg.010.2
546/05

/
d'erffgenamen van wijlen Phillips van Sonnevelt
1571-05-31
d'erffgenamen van wijlen Phillips van Sonnevelt
Waarboek-67 D-1567 (overledene)Groenesteeg.010.2
546/05

0/
d'erffgenamen van wijlen Phillips van Sonnevelt
1571-05-31
d'erffgenamen van wijlen Phillips van Sonnevelt
Waarboek-67 D-1567 (belending)Botermarkt.007
567/06

/
d'erffghenamen van Jacob Claess houtcoper
1571-07-19
d'erffghenamen van Jacob Claess houtcoper
Waarboek-67 D-1567 (overledene)Botermarkt.007
567/07
Jacob Claesz van Swieten
/
d'erffghenamen van Jacob Claess houtcoperhoutcoper
1571-07-19
d'erffghenamen van Jacob Claess houtcoper
Waarboek-67 D-1567 (belending)Steenschuur.022.12
190/13
Pieter Cornelisz den Oosterling {de oude}
/
d'erffghenamen van Pieter Cornelisz den Oysterlingh
1569-04-10
d'erffghenamen van Pieter Cornelisz den Oysterlingh
Waarboek-67 D-1567 (belending)Haarlemmerstraat.188
154/11

/
d'erfgenamen van Cornelis Adriaensz bouman
1569-01-21
d'erfgenamen van Cornelis Adriaensz bouman
Waarboek-67 D-1567 (overledene)Haarlemmerstraat.188
154/12
Cornelis Andriesz van Vesanevelt
/
d'erfgenamen van Cornelis Adriaensz bouman
1569-01-21
d'erfgenamen van Cornelis Adriaensz bouman
Waarboek-67 D-1567 (belending)Donkersteeg.021
630/06
Dammas Claesz {verwer, schilder}
/
Dammas Claess v...
1571-11-03
Dammas Claess v...
Waarboek-67 D-1567 (belending)Donkersteeg.021
536/10
Dammas Claesz {verwer, schilder}
/
Dammas Claesz verwerverwer
1571-05-19
Dammas Claesz verwer
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)
570/03
Dammas Dircksz {rietdekker}
/
Dammas Dircksz rietdekkerrietdekker
1571-07-22
Dammas Dircksz rietdekker (met Thomas Adriaansz scheepmaker als borg)
Waarboek-67 D-1567 (belending)Bouwelouwensteeg.007-009
478/06
Dammas Dircksz {rietdekker}
/
Dammas Dircxz rietdeckerrietdecker
1571-02-11
Dammas Dircxz rietdecker
Waarboek-67 D-1567 (belending)Paradijssteeg.051
611/07
Dammas Dircksz {rietdekker}
/
Dammas Dircxz rietdeckerrietdecker
1571-10-04
Dammas Dircxz rietdeckers huysinge (ende) erve
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)Rapenburg.135.2
444/03
Dammas Willemsz {rentmeester}
/
Dammas Willemsz rentmeesterrentmeester
1570-11-24
Dammas Willemsz rentmeester door het Gerecht aangesteld als curator over de boedel van Meynsgen Gerritsdr alias Meynsgen het warmoeswijf (met Jacob Claasz appelverkoper; Claas Jansz warmoesman en Cornelis Hendricksz timmerman als borgen)
Waarboek-67 D-1567 (borg)Noordeinde.032-034
561/07
Dammas Willemsz {rentmeester}
/
Dammes Willemsz poorter van Leiden
1571-07-09
tevens als vader en erfgenaam van Magdalena zijn enige dochter gewonnen bij voorn. Elisabeth (met Dammes Willemsz poorter van Leiden als borg)
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)Stadsvrijdom.006
470/03
Daniël Jansz Propheet {koopman}
/
Daniel Jansz koopmankoopman
1571-02-03
Daniel Jansz koopman en Pouwels Jansz als man en voogd van Maritgen Bouwensdr
Waarboek-67 D-1567 (belending)Rapenburg.036
51/10
Daniël Willemsz van Rijn
/
Daniel Willemsz van Zoeterwoude
1568-01-15
Daniel Willemsz van Zoeterwoude
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)
90/03

/
Daniel Ysbrantsz schoenmakerschoenmaker
1568-04-14
Daniel Ysbrantsz schoenmaker
Waarboek-67 D-1567 (borg)Nieuwstraat.009
265/04
David Egbertsz {voorspraak}
/
David Egbertsz voorspraakvoorspraak
1569-12-15
Bartholomeus Hendricksz scheepmaker (met David Egbertsz voorspraak als borg)
Waarboek-67 D-1567 (belending)Breestraat.023-025
409/06

/
de arme Huyssittenen van Sinte Pietersparochie
1570-09-07
de arme Huyssittenen van Sinte Pietersparochie
Waarboek-67 D-1567 (belending)SintJacobsgracht.000.06
16/07

/
de bayliu van Rijnlant
1567-08-26
de bayliu van Rijnlant
Waarboek-67 D-1567 (belending)Steenschuur.007-009
43/06
Symon Jan Reyersz van Heemskerck
/
de brouwerije van den voors. Symon
1567-12-18
aldernaest de principale huysinge ende brouwerije van den voors. Symon
Waarboek-67 D-1567 (belending)Koppenhinksteeg.000.34
441/08
Jacob Thomasz van Swieten
/
de brouwerije van Jacop Thomasz
1570-11-24
over de brouwerije van Jacop Thomasz
Waarboek-67 D-1567 (schuldeiser)Noordeinde.044
461/03

/
de deken en homans van St-Crispiaansbroederschap in de St-Pieterskerk
1571-01-14
de deken en homans van St.-Crispiaansbroederschap in de St.-Pieterskerk
Waarboek-67 D-1567 (schuldeiser)Rapenburg.135.1
223/03

/
de deken en hoofdlieden van het St Cosmas en Damianusbroederschapdeken
1569-07-23
de deken en hoofdlieden van het St. Cosmas en Damianusbroederschap
Waarboek-67 D-1567 (belending)Koppenhinksteeg.005
238/08

/
de erfgenamen van Garbrant Jansz
1569-09-28
de erfgenamen van Garbrant Jansz
Waarboek-67 D-1567 (overledene)Koppenhinksteeg.005
238/09

/
de erfgenamen van Garbrant Jansz
1569-09-28
de erfgenamen van Garbrant Jansz
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)
161/03

/
de gasthuismeesters van het OLV-gasthuis
1569-02-18
de gasthuismeesters van het O.L.V.-gasthuis
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)KortRapenburg.010.1
69/03

/
de gasthuismeesters van het St Elisabethgasthuis
1568-02-20
de gasthuismeesters van het St Elisabethgasthuis
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)Rapenburg.084
40/03

/
de Heilige Geestmeesters
1567-12-15
de Heilige Geestmeesters
Waarboek-67 D-1567 (schuldenaar)
39/53

/
de Heilige Geestmeesters
1567-12-16
de Heilige Geestmeesters
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)
328/03

/
de Heilige Geestmeesters
1570-04-04
de Heilige Geestmeesters
Waarboek-67 D-1567 (schuldenaar)
329/53

/
de Heilige Geestmeesters
1570-04-04
de Heilige Geestmeesters
Waarboek-67 D-1567 (schuldenaar)
330/53

/
de Heilige Geestmeesters
1570-04-04
de Heilige Geestmeesters
Waarboek-67 D-1567 (schuldenaar)
331/53

/
de Heilige Geestmeesters
1570-04-04
de Heilige Geestmeesters
Waarboek-67 D-1567 (schuldenaar)
332/53

/
de Heilige Geestmeesters
1570-04-17
de Heilige Geestmeesters
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)Vliet.026.1
116/03

/
de Huiszittenmeesters van de St-Pietersparochie
1568-07-03
de Huiszittenmeesters van de St.-Pietersparochie
Waarboek-67 D-1567 (schuldeiser)
47/03

/
de Huiszittenmeesters van St-Pancrasparochie
1567-12-00
de Huiszittenmeesters van St.-Pancrasparochie
Waarboek-67 D-1567 (belending)Kloksteeg.004
499/11

/
de huysinge competerende Sinte Kathrijnengasthuys
1571-03-29
de huysinge competerende Sinte Kathrijnengasthuys
Waarboek-67 D-1567 (belending)NieuweRijn.019
370/11
Mees Havicksz {tinnegieter/kapitein}
/
de huysinghe eertijdts toebehoordt hebbende Mees Havicxz thinneghieter
1570-06-15
de huysinghe eertijdts toebehoordt hebbende Mees Havicxz thinneghieter
Waarboek-67 D-1567 (belending)Haarlemmerstraat.052
267/06

/
de Huyssittenen van Onzer Lyever Vrouwenparochie
1569-12-07
de Huyssittenen van Onzer Lyever Vrouwenparochie
Waarboek-67 D-1567 (belending)Rapenburg.026
131/07

/
de Jacobijnen van Haerlem
1568-08-24
de Jacobijnen van Haerlem
Waarboek-67 D-1567 (belending)Haarlemmerstraat.015
586/07

/
de kinderen ende erfgenamen van Marytgen Sebastiaen Claess smits weduwe
1571-08-17
de kinderen ende erfgenamen van Marytgen Sebastiaen Claess smits weduwe
Waarboek-67 D-1567 (ouder)Korevaarstraat.024-026
187/07
Adriaen Claes Adriaensz van Leeuwen
/
de kinderen van Adriaan Claas Adriaansz
1569-04-22
Jan Adriaansz de Wilde voor hemzelf en ook namens de mede erfgenamen van mr. Claas de Wilde en ook als voogd van de kinderen van Adriane Claasdr en Adriaan Claas Adriaansz
Waarboek-67 D-1567 (overledene)Korevaarstraat.024-026
187/06
Adriana Claesdr de Wilde
/
de kinderen van Adriane Claasdr
1569-04-22
Jan Adriaansz de Wilde voor hemzelf en ook namens de mede erfgenamen van mr. Claas de Wilde en ook als voogd van de kinderen van Adriane Claasdr en Adriaan Claas Adriaansz
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)Korevaarstraat.024-026
187/05

/
de kinderen van Adriane Claasdr en Adriaan Claas Adriaansz
1569-04-22
Jan Adriaansz de Wilde voor hemzelf en ook namens de mede erfgenamen van mr. Claas de Wilde en ook als voogd van de kinderen van Adriane Claasdr en Adriaan Claas Adriaansz
Waarboek-67 D-1567 (schuldeiser)Hogewoerd.097
453/05
Claes Meesz {schipper}
/
de kinderen van Duyfgen Lambrechtsdr
1570-12-20
de kinderen van Duyfgen Lambrechtsdr als erfgenamen van Maritgen Barentsdr
Waarboek-67 D-1567 (ouder)Hogewoerd.097
453/06
Duifgen Lambrechtsdr {vrouw van Mees Claesz}
/
de kinderen van Duyfgen Lambrechtsdr
1570-12-20
de kinderen van Duyfgen Lambrechtsdr als erfgenamen van Maritgen Barentsdr
Waarboek-67 D-1567 (belending)Breestraat.036
208/07

/
de kinderen van Job Janss snijder
1569-05-24
de kinderen van Job Janss snijder
Waarboek-67 D-1567 (overledene)Breestraat.036
208/08

/
de kinderen van Job Janss snijder
1569-05-24
de kinderen van Job Janss snijder
Waarboek-67 D-1567 (belending)Burgsteeg.008
370/13
Niesgen Lucasdr {oude vrijster}
/
de kinderen van Lucas Jansz schilder
1570-06-15
de kinderen van Lucas Jansz schilder
Waarboek-67 D-1567 (overledene)Burgsteeg.008
370/14
Lucas Jansz {schilder}
/
de kinderen van Lucas Jansz schilderschilder
1570-06-15
de kinderen van Lucas Jansz schilder
Waarboek-67 D-1567 (belending)Vrouwensteeg.006
115/06

/
de kinderen van za Cornelis Symonsz goutsmit
1568-06-25
de kinderen van za Cornelis Symonsz goutsmit
Waarboek-67 D-1567 (overledene)Vrouwensteeg.006
115/07
Cornelis Symonsz {goudsmid}
/
de kinderen van za Cornelis Symonsz goutsmitgoutsmit
1568-06-25
de kinderen van za Cornelis Symonsz goutsmit
Waarboek-67 D-1567 (koper)Breestraat.066
408/04

/
de meesters van het St-Catharinagasthuis
1570-09-07
de meesters van het St.-Catharinagasthuis
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)
401/03

/
de meesters van het St-Katharijnengasthuis
1570-08-18
de meesters van het St.-Katharijnengasthuis
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)Breestraat.012
531/06

/
de onmondige weeskinderen van Jan Maartensz bakker en Jannetgen Cornelisdr
1571-05-12
de onmondige weeskinderen van Jan Maartensz bakker en Jannetgen Cornelisdr
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)Haarlemmerstraat.188
433/06

/
de onmondige weeskinderen van Mouring Cornelisz
1570-11-24
Jasper Cornelisz bakker voor zichzelf; Cornelis Jacobsz en Dirck Jaspersz als voogden van de onmondige weeskinderen van Mouring Cornelisz
Waarboek-67 D-1567 (overledene)Haarlemmerstraat.188
433/07
Mourijn Cornelisz {bouwman}
/
de onmondige weeskinderen van Mouring Cornelisz
1570-11-24
Jasper Cornelisz bakker voor zichzelf; Cornelis Jacobsz en Dirck Jaspersz als voogden van de onmondige weeskinderen van Mouring Cornelisz
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)NieuweRijn.082
324/05

/
de onmondige weeskinderen van Quyrijn Cornelisz
1570-03-29
Jan Hendricksz en Dirck Cornelisz korenkoper als voogden over de onmondige weeskinderen van Quyrijn Cornelisz alsmede voogden over Maritgen Gerritsdr onmondig weeskind van Gerrit Hendricksz
Waarboek-67 D-1567 (overledene)NieuweRijn.082
324/06

/
de onmondige weeskinderen van Quyrijn Cornelisz
1570-03-29
Jan Hendricksz en Dirck Cornelisz korenkoper als voogden over de onmondige weeskinderen van Quyrijn Cornelisz alsmede voogden over Maritgen Gerritsdr onmondig weeskind van Gerrit Hendricksz
Waarboek-67 D-1567 (belending)Middelweg.040.4
342/08
Jacob Thomasz van Swieten
/
de schuyr van Jacob Tomass
1570-04-18
de schuyr van Jacob Tomass
Waarboek-67 D-1567 (schuldeiser)
136/03

/
de voogden van de weeskinderen van
1568-09-26
aan de voogden van de weeskinderen van
Waarboek-67 D-1567 (belending)Bakkersteeg.018.2
524/06
Jacob Jansz {appelkoopman}
/
de voorn Jacob Jansz zelver
1571-04-26
de voorn Jacob Jansz zelver
Waarboek-67 D-1567 (belending)Middelstegracht.022
110/07

/
de wedue van Abraham Willemsz schoelapper
1568-06-07
de wedue van Abraham Willemsz schoelapper
Waarboek-67 D-1567 (overledene)Middelstegracht.022
110/08
Abraham Willemsz {schoenmaker}
/
de wedue van Abraham Willemsz schoelapperschoelapper
1568-06-07
de wedue van Abraham Willemsz schoelapper
Waarboek-67 D-1567 (belending)Vliet.026.1
116/08

/
de wedue van Cornelis Gerytsz
1568-07-03
de wedue van Cornelis Gerytsz.s schuyr
Waarboek-67 D-1567 (overledene)Vliet.026.1
116/09

/
de wedue van Cornelis Gerytsz
1568-07-03
de wedue van Cornelis Gerytsz.s schuyr
Waarboek-67 D-1567 (belending)Korevaarstraat.022
187/10

/
de wedue van Gherit Jansz snijder
1569-04-22
de wedue van Gherit Jansz snijder
Waarboek-67 D-1567 (overledene)Korevaarstraat.022
187/11
Gerrit Jansz {snijder-Korevaarstraat}
/
de wedue van Gherit Jansz snijdersnijder
1569-04-22
de wedue van Gherit Jansz snijder
Waarboek-67 D-1567 (belending)Vliet.026.2
116/06

/
de wedue van Pieter Gerytsz snijder
1568-07-03
de wedue van Pieter Gerytsz snijder
Waarboek-67 D-1567 (overledene)Vliet.026.2
116/07
Pieter Gerritsz {snijder}
/
de wedue van Pieter Gerytsz snijdersnijder
1568-07-03
de wedue van Pieter Gerytsz snijder
Waarboek-67 D-1567 (belending)Steenschuur.015
43/08
Ermgaert Willemsdr {vrouw van Pieter Jacobsz}
/
de wedue van Pieter Jacobsz verwer
1567-12-18
de wedue van Pieter Jacobsz verwer
Waarboek-67 D-1567 (overledene)Steenschuur.015
43/09
Pieter Jacobsz de Vries
/
de wedue van Pieter Jacobsz verwerverwer
1567-12-18
de wedue van Pieter Jacobsz verwer
Waarboek-67 D-1567 (schuldeiser)Hogewoerd.057
506/03
Adriana Adriaensdr van Barrevelt {van Swieten}
/
de weduwe en erfgenamen van Claas Lambrechtsz brouwer
1571-04-07
de weduwe en erfgenamen van Claas Lambrechtsz brouwer
Waarboek-67 D-1567 (schuldeiser)Hogewoerd.057
506/04
Claes Lambrechtsz van Swieten
/
de weduwe en erfgenamen van Claas Lambrechtsz brouwerbrouwer
1571-04-07
de weduwe en erfgenamen van Claas Lambrechtsz brouwer
Waarboek-67 D-1567 (schuldeiser)Middelstegracht.083
491/03
Adriana Adriaensdr van Barrevelt {van Swieten}
/
de weduwe en nagelaten kinderen van Claas Lambrechtsz brouwer
1571-03-11
de weduwe en nagelaten kinderen van Claas Lambrechtsz brouwer
Waarboek-67 D-1567 (overledene)Middelstegracht.083
491/04
Claes Lambrechtsz van Swieten
/
de weduwe en nagelaten kinderen van Claas Lambrechtsz brouwerbrouwer
1571-03-11
de weduwe en nagelaten kinderen van Claas Lambrechtsz brouwer
Waarboek-67 D-1567 (overledene)Hogewoerd.088.1
384/08
Matthijs Symonsz {kuiper}
/
de weduwe van Mathijs Symonsz cuyper
1570-07-11
Pietertgen de weduwe van Mathijs Symonsz cuyper
Waarboek-67 D-1567 (belending)Kaiserstraat.035-037
528/05

/
de weduwe van wijlen Adriaan Alewijnsz
1571-05-14
de weduwe van wijlen Adriaan Alewijnsz
Waarboek-67 D-1567 (belending)Nonnenveststeeg.002
510/08
Evertgen Huigendr {vrouw van Claes Pietersz}
/
de weduwe van wijlen Claes Pieterss juwelierder
1571-04-20
de weduwe van wijlen Claes Pieterss juwelierders erve
Waarboek-67 D-1567 (overledene)Nonnenveststeeg.002
510/08
Claes Pietersz {juwelier}
0/
de weduwe van wijlen Claes Pieterss juwelierderjuwelierder
1571-04-20
de weduwe van wijlen Claes Pieterss juwelierders erve
Waarboek-67 D-1567 (belending)Apothekersdijk.027
512/09
Marytgen Lourisdr {vrouw van Floris Hobbesz}
/
de weduwe van wijlen Floris Hobbenz
1571-04-21
de weduwe van wijlen Floris Hobbenz
Waarboek-67 D-1567 (overledene)Apothekersdijk.027
512/10
Floris Hobbesz
/
de weduwe van wijlen Floris Hobbenz
1571-04-21
de weduwe van wijlen Floris Hobbenz
Waarboek-67 D-1567 (belending)Apothekersdijk.015-016
440/06
Catharina Hendricksdr {vrouw van Jan Hendricksz van der Beeck}
/
de weduwe van wijlen Jan Heyndricxz bostelman
1570-12-01
de weduwe van wijlen Jan Heyndricxz bostelman
Waarboek-67 D-1567 (overledene)Apothekersdijk.015-016
440/07
Jan Hendricksz van der Beeck {bostelhandelaar}
/
de weduwe van wijlen Jan Heyndricxz bostelmanbostelman
1570-12-01
de weduwe van wijlen Jan Heyndricxz bostelman
Waarboek-67 D-1567 (belending)Hogewoerd.049.1
460/09

/
de weduwe van wijlen Jan van der Burch
1571-01-14
de weduwe van wijlen Jan van der Burch
Waarboek-67 D-1567 (overledene)Hogewoerd.049.1
460/10
Jan Willemsz van den Burch
/
de weduwe van wijlen Jan van der Burch
1571-01-14
de weduwe van wijlen Jan van der Burch
Waarboek-67 D-1567 (schuldeiser)StilleRijn.016.3
262/03

/
de weeskinderen van Arent Adriaansz
1569-12-08
de weeskinderen van Arent Adriaansz
Waarboek-67 D-1567 (overledene)StilleRijn.016.3
262/04

/
de weeskinderen van Arent Adriaansz
1569-12-08
de weeskinderen van Arent Adriaansz
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)NieuweRijn.018
367/07

/
de weeskinderen van Frans Pietersz
1570-06-09
Pieter Cornelisz als voogd van de weeskinderen van Frans Pietersz
Waarboek-67 D-1567 (schuldeiser)NieuweRijn.018
370/05

/
de weeskinderen van Frans Pietersz en diens eerste vrouw Alijt Borrendr
1570-06-15
de weeskinderen van Frans Pietersz en diens eerste vrouw Alijt Borrendr
Waarboek-67 D-1567 (schuldenaar)Haarlemmerstraat.140
176/04

/
deken en hoofdlieden van de St-Franciscusbroederschap in de St-Pancraskerk
1569-03-26
deken en hoofdlieden van de St.-Franciscusbroederschap in de St.-Pancraskerk
Waarboek-67 D-1567 (schuldenaar)
99/53

/
deken en hoofdlieden van het St-Franciscusbroederschap en de deken en hoofdlieden van St-Barbarabroederschap beide in de St-Pancraskerk
1568-05-06
deken en hoofdlieden van het St.-Franciscusbroederschap en de deken en hoofdlieden van St.-Barbarabroederschap beide in de St.-Pancraskerk
Waarboek-67 D-1567 (schuldeiser)OudeRijn.058-060
393/04

/
dekens en hoofdlieden van St-Quyrijnsgilde in de St-Pancraskerk
1570-07-29
dekens en hoofdlieden van St.-Quyrijnsgilde in de St.-Pancraskerk
Waarboek-67 D-1567 (belending)Breestraat.093
20/05

/
Den Regenbooch
1567-09-02
Den Regenbooch
Waarboek-67 D-1567 (belending)Haarlemmerstraat.050
21/07

/
die arme huysen ofte cameren mit hoeren erve van Sinte Stevensclooster
1567-09-04
die arme huysen ofte cameren mit hoeren erve van Sinte Stevensclooster
Waarboek-67 D-1567 (belending)Hooigracht.037
259/07

/
die erffgenaemen van wijlen mr Cornelis Pieterss
1569-12-06
die erffgenaemen van wijlen mr. Cornelis Pieterss
Waarboek-67 D-1567 (overledene)Hooigracht.037
259/08
Cornelis Pietersz {chirurgijn}
/
die erffgenaemen van wijlen mr Cornelis Pieterss
1569-12-06
die erffgenaemen van wijlen mr. Cornelis Pieterss
Waarboek-67 D-1567 (belending)Hooigracht.037
410/07

/
die erffgenamen van wijlen meester Cornelis Pietersz
1570-09-09
die erffgenamen van wijlen meester Cornelis Pietersz
Waarboek-67 D-1567 (overledene)Hooigracht.037
410/08
Cornelis Pietersz {chirurgijn}
/
die erffgenamen van wijlen meester Cornelis Pietersz
1570-09-09
die erffgenamen van wijlen meester Cornelis Pietersz
Waarboek-67 D-1567 (belending)Sionsteeg.000.4
21/06

/
die huysinge toebehoirende Sinte Michielsconvent
1567-09-04
die huysinge toebehoirende Sinte Michielsconvent
Waarboek-67 D-1567 (belending)JanVossensteeg.069
426/12

/
die snijderscamer
1570-11-15
die snijderscamer
Waarboek-67 D-1567 (overledene)NieuweRijn.018
370/06
Alijd Borrendr {NieuweRijn}
/
diens eerste vrouw Alijt Borrendr
1570-06-15
de weeskinderen van Frans Pietersz en diens eerste vrouw Alijt Borrendr
Waarboek-67 D-1567 (schuldenaar)
571/53

/
Dieuwertgen Claasdr voorlakenredervoorlakenreder
1571-07-23
Dieuwertgen Claasdr weduwe van Jan Broersz voorlakenreder met haar zoon Pieter Jansz als haar voogd in deze zaak
Waarboek-67 D-1567 (koper)Noordeinde.006
445/04
Diewertgen Claesdr {coman}
/
Dieuwertgen Claasdr weduwe van Claas Pietersz
1570-12-10
Dieuwertgen Claasdr weduwe van Claas Pietersz
Waarboek-67 D-1567 (belending)Hooigracht.024.2
446/12
Diewertgen Cornelisdr {kramer}
/
Dieuwertgen Quyrijn Anthoniszs weduwe
1570-11-29
Dieuwertgen Quyrijn Anthonisz.s weduwe
Waarboek-67 D-1567 (belending)Hooigracht.026
396/08
Diewertgen Cornelisdr {kramer}
/
Diewertgen Cornelisdochter weduwe wijlen Quyrijn Thonisz schoemaker
1570-08-17
Diewertgen Cornelisdochter weduwe wijlen Quyrijn Thonisz schoemaker
Waarboek-67 D-1567 (belending)Apothekersdijk.018
440/08

/
Diewertgen Jansdr gesusters
1570-12-01
Diewertgen en Katherina Jansdr gesusters
Waarboek-67 D-1567 (belending)LangeMare.078
70/07
Dignum Dircksdr {spinster}
/
Digman Dircxz
1568-03-01
Digman Dircxz
Waarboek-67 D-1567 (schuldenaar)
456/53

/
Dirck Aartsz chirurgijnchirurgijn
1570-10-10
Dirck Aartsz chirurgijn poorter van Leiden (met Pieter Jansz bakker en poorter van Leiden als borg)
Waarboek-67 D-1567 (koper)Vliet.006-008
165/53
Dirck Allertsz {bouwman}
/
Dirck Allertsz
1569-03-00
Dirck Allertsz naermln (?) van Anna Ewoutsdr
Waarboek-67 D-1567 (borg)
232/04

/
Dirck Allertsz bouwmanbouwman
1569-08-27
Mathijs Jacobsz voorlakenreder (met Dirck Allertsz bouwman als borg)
Waarboek-67 D-1567 (schuldenaar)
166/53

/
Dirck Allertsz weduwenaarweduwenaar
1569-03-05
Dirck Allertsz weduwenaar en boedelhouder van Anna Ewoutsdr (met zijn zwager Mathijs Jacobsz als borg) verklaart dat zijn vrouw nog 150 gld
Waarboek-67 D-1567 (schuldenaar)
167/53

/
Dirck Allertsz weduwenaarweduwenaar
1569-03-05
Dirck Allertsz weduwenaar en boedelhouder van Anna Ewoutsdr (met zijn zwager Mathijs Jacobsz als borg)
Waarboek-67 D-1567 (schuldeiser)Hogewoerd.071-073
483/03
Dirck Anthonisz {boomgaardman}
/
Dirck Anthonisz boomgaardmanboomgaardman
1571-02-20
Dirck Anthonisz boomgaardman
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)
594/03

/
Dirck Anthonisz boomgaardmanboomgaardman
1571-08-26
Dirck Anthonisz boomgaardman
Waarboek-67 D-1567 (belending)JanVossensteeg.058-060
550/06

/
Dirck Anthonisz warmoesmanwarmoesman
1570-10-27
Dirck Anthonisz warmoesman
Waarboek-67 D-1567 (koper)
560/53

/
Dirck Barentsz smidsmid
1571-07-09
Dirck Barentsz smid
Waarboek-67 D-1567 (belending)Noordeinde.036-038
561/09
Dirck Claesz Tollenaer {metselaar}
/
Dirck Claess Thollenaer metselaermetselaer
1571-07-09
Dirck Claess Thollenaer metselaer
Waarboek-67 D-1567 (belending)Noordeinde.036-038
513/08
Dirck Claesz Tollenaer {metselaar}
/
Dirck Claess Tollenaer
1571-04-22
Dirck Claess Tollenaer
Waarboek-67 D-1567 (belending)Noordeinde.036-038
575/08
Dirck Claesz Tollenaer {metselaar}
/
Dirck Claess Tollenaer metsermetser
1571-07-24
Dirck Claess Tollenaer metser
Waarboek-67 D-1567 (belending)Noordeinde.036-038
532/06
Dirck Claesz Tollenaer {metselaar}
/
Dirck Claesz Tollenaer
1571-05-16
Dirck Claesz Tollenaer
Waarboek-67 D-1567 (schuldeiser)
266/03

/
Dirck Cobel van der Loo
1569-12-13
Dirck Cobel van der Loo
Waarboek-67 D-1567 (voogd)NieuweRijn.082
324/04

/
Dirck Cornelisz korenkoperkorenkoper
1570-03-29
Jan Hendricksz en Dirck Cornelisz korenkoper als voogden over de onmondige weeskinderen van Quyrijn Cornelisz alsmede voogden over Maritgen Gerritsdr onmondig weeskind van Gerrit Hendricksz
Waarboek-67 D-1567 (schuldeiser)OudeRijn.030-032
508/03

/
Dirck Cornelisz van Oudewater priesterpriester
1571-04-14
heer Dirck Cornelisz van Oudewater priester wonende te Utrecht
Waarboek-67 D-1567 (belending)LangeMare.110
464/09
Dirck Cornelisz Vet {vleeshouwer}
/
Dirck Cornelisz vleyshoudervleyshouder
1571-01-20
Dirck Cornelisz vleyshouder
Waarboek-67 D-1567 (schuldeiser)Hogewoerd.076-078
374/03
Dirck Corsz {schipper}
/
Dirck Corsz schipperschipper
1570-06-25
Dirck Corsz schipper te Haarlem
Waarboek-67 D-1567 (borg)Hooigracht.093
25/05
Dirck Dircksz Steen {de oude}
/
Dirck Dircksz Steen
1567-09-16
Dirck Dircksz Steen
Waarboek-67 D-1567 (koper)Hogewoerd.040
345/07

/
Dirck Dircksz wonende te Gouda
1570-04-26
Pieter Ewoutsz Olof Reyersz en Dirck Dircksz wonende te Gouda
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)Nonnenveststeeg.002
510/03
Dirck Gerritsz {wijnroeier}
/
Dirck Gerritsz kuiperkuiper
1571-04-20
Dirck Gerritsz kuiper poorter van Leiden
Waarboek-67 D-1567 (schuldenaar)Vliet.032
599/05
Dirck Hendricksz {bakker}
/
Dirck Hendricksz bakkerbakker
1571-09-08
Dirck Hendricksz bakker
Waarboek-67 D-1567 (koper)
1/53

/
Dirck Hendricksz korenmeterkorenmeter
1567-06-11
Dirck Hendricksz korenmeter
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)Haarlemmerstraat.216
104/03
Dirck Hendricksz {perkamentmaker}
/
Dirck Hendricksz perkamentmakerperkamentmaker
1568-05-22
Dirck Hendricksz perkamentmaker
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)
140/03

/
Dirck Hendricksz perkamentmakerperkamentmaker
1568-10-28
Dirck Hendricksz perkamentmaker
Waarboek-67 D-1567 (koper)
292/53

/
Dirck Hendricksz pottenbakkerpottenbakker
1570-01-27
Dirck Hendricksz pottenbakker
Waarboek-67 D-1567 (belending)Molensteeg.027.1
285/05
Dirck Hendricksz {bakker}
/
Dirck Heynricxz backerbacker
1570-01-00
Dirck Heynricxz backer
Waarboek-67 D-1567 (belending)Middelstegracht.035
482/11
Dirck Hillebrantsz {lakenbereider}
/
Dirck Hillebrantsz
1571-02-17
Dirck Hillebrantszs schuyr
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)
538/03
Dirck Hillebrantsz {lakenbereider}
/
Dirck Hillebrantsz voorlakenredervoorlakenreder
1571-04-15
Dirck Hillebrantsz voorlakenreder
Waarboek-67 D-1567 (schuldenaar)Vismarkt.008
249/05
Dirck Jacobsz van der Graft
/
Dirck Jacobsz van der Graft
1569-11-01
Dirck Jacobsz van der Graft
Waarboek-67 D-1567 (schuldeiser)
568/03

/
Dirck Jacobsz van der Graft
1571-07-19
Dirck Jacobsz van der Graft
Waarboek-67 D-1567 (schuldenaar)
590/53

/
Dirck Jacobsz van Montfoort
1571-08-22
Dirck Jacobsz van Montfoort
Waarboek-67 D-1567 (schuldenaar)
591/53

/
Dirck Jacobsz van Montfoort
1571-08-22
Dirck Jacobsz van Montfoort
Waarboek-67 D-1567 (belending)Hogewoerd.103
290/05
Dirck Jansz {snijder-Hogewoerd}
/
Dirck Janss snijdersnijder
1570-01-18
Dirck Janss snijder
Waarboek-67 D-1567 (koper)OudeRijn.081
199/04
Dirck Jansz {bakker}
/
Dirck Jansz bakkerbakker
1569-04-30
Dirck Jansz bakker wonende te Leiderdorp
Waarboek-67 D-1567 (belending)Middelstegracht.085-087
491/06
Dirck Jansz {koehouder}
/
Dirck Jansz boumanbouman
1571-03-11
Dirck Jansz bouman
Waarboek-67 D-1567 (koper)Raamlanden.001
180/53

/
Dirck Jansz Coster
1569-03-30
Dirck Jansz Coster
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)
33/03
Dirck Jansz {snijder, koster}
/
Dirck Jansz kosterkoster
1567-10-12
Dirck Jansz koster van de Onze Lieve Vrouwekerk (met Claas Claasz tingieter als borg)
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)
33/04
Dirck Jansz {snijder, koster}
0/
Dirck Jansz kosterkoster
1567-10-12
Dirck Jansz koster van de Onze Lieve Vrouwekerk (met Claas Claasz tingieter als borg)
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)Nieuwsteeg.043.5
138/03
Dirck Jansz {snijder, koster}
/
Dirck Jansz koster van de St-Pieterskerkkoster
1568-10-08
Dirck Jansz koster van de St.-Pieterskerk
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)Zonneveldstraat.000.20
298/03
Dirck Jansz van Potterloo
/
Dirck Jansz lakenbereiderlakenbereider
1570-02-01
Dirck Jansz lakenbereider (met zijn schoonvader Cornelis Marchelisz schrijnwerker als borg)
Waarboek-67 D-1567 (belending)NieuweRijn.058
418/05
Dirck Jansz {mandemaker}
/
Dirck Jansz mandemakermandemaker
1570-10-11
Dirck Jansz mandemaker
Waarboek-67 D-1567 (schuldeiser)Middelweg.019.1d
179/03
Dirck Jansz den Blauwen {priester}
/
Dirck Jansz priesterpriester
1569-03-30
heer Dirck Jansz priester en Margriete Dircksdr
Waarboek-67 D-1567 (schuldeiser)Middelweg.019.1d
263/03
Dirck Jansz den Blauwen {priester}
/
Dirck Jansz priesterpriester
1569-12-10
heer Dirck Jansz priester en Margriete Dircksdr
Waarboek-67 D-1567 (schuldenaar)
66/04

/
Dirck Jansz van Dorsten tappertapper
1568-02-18
Dirck Jansz van Dorsten tapper wonende in Marendorp
Waarboek-67 D-1567 (belending)Haarlemmerstraat.032-034
466/07
Dirck Jaspersz van Vesanevelt
/
Dirck Jasperss
1571-01-26
Dirck Jasperss
Waarboek-67 D-1567 (voogd)Haarlemmerstraat.188
433/05
Dirck Jaspersz van Vesanevelt
/
Dirck Jaspersz
1570-11-24
Jasper Cornelisz bakker voor zichzelf; Cornelis Jacobsz en Dirck Jaspersz als voogden van de onmondige weeskinderen van Mouring Cornelisz
Waarboek-67 D-1567 (borg)Middelstegracht.115
387/06

/
Dirck Joostensz
1570-06-29
Jacob Joostensz witmaker (met zijn vader Joost Jacobsz en Dirck Joostensz als borgen)
Waarboek-67 D-1567 (belending)Hooglandsekerksteeg.009-011
393/06
Dirck Joostenz {snijder}
/
Dirck Joostensz snidersnider
1570-07-29
Dirck Joostensz snider
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)Uiterstegracht.054.1
482/03
Dirck Joostenz {warmoezenier}
/
Dirck Joostensz warmoesmanwarmoesman
1571-02-17
Dirck Joostensz warmoesman (met Huych Dircksz linnenwever als borg)
Waarboek-67 D-1567 (koper)
9/53

/
Dirck Joostenz perkamentmakerperkamentmaker
1567-07-27
Dirck Joostenz perkamentmaker
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)Haarlemmerstraat.192
89/03
Dirck Joostenz {perkamentmaker}
/
Dirck Joostenz perkamentmakerperkamentmaker
1568-04-09
Dirck Joostenz perkamentmaker
Waarboek-67 D-1567 (echtgenoot)OudeRijn.174.1
149/03
Dirck Joostenz {perkamentmaker}
/
Dirck Joostenz perkamentmakerperkamentmaker
1568-12-21
Dirck Joostenz perkamentmaker als man van Niesgen Ysbrantsdr; Hubrecht Gerritsz als man van Aafgen Ysbrantsdr; Marie Ysbrantsdr weduwe van Andries du Pont droogscheerder en Lijsbeth Ysbrantsdr; erfgenamen van Zybrant Simonsz
Waarboek-67 D-1567 (belending)Hooglandsekerksteeg.007
243/10
Dirck Joostenz {snijder}
/
Dirck Joostenz snijdersnijder
1569-10-18
Dirck Joostenz snijder
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)Langebrug.025
352/03

/
Dirck Joostenz woonachtig in het ambacht Zoetermeer
1570-05-14
Dirck Joostenz woonachtig in het ambacht Zoetermeer treedt tevens op namens de andere erfgenamen van Adriaan Vranckenz van Zoetermeer
Waarboek-67 D-1567 (belending)Papengracht.028
556/05
Dirck Corsz {tinnegieter}
/
Dirck Kerstanss tinnegietertinnegieter
1571-06-26
Dirck Kerstanss tinnegieter
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)Hooglandsekerksteeg.007
243/03
Dirck Lubbrantsz {Hooglandsekerksteeg}
/
Dirck Lubbertsz
1569-10-18
Dirck Willem en Jan Lubbertsz mede namens hun zusters Agniese en Margriete
Waarboek-67 D-1567 (vorig-eigenaar)Haarlemmerstraat.048
412/06

/
Dirck Ottenzoon verwer ende hoetmaeckerverwer ende hoetmaecker
1570-08-07
Dirck Ottenzoon verwer ende hoetmaecker vercoft
Waarboek-67 D-1567 (koper)Koppenhinksteeg.000.25
342/05
Dirck Pietersz Pot {timmerman}
/
Dirck Pietersz houthandelaarhouthandelaar
1570-04-18
Dirck Pietersz houthandelaar poorter van Leiden
Waarboek-67 D-1567 (koper)Koppenhinksteeg.000.23
441/07
Dirck Pietersz Pot {timmerman}
/
Dirck Pietersz Pot timmermantimmerman
1570-11-24
Ewout Arentsz ten behoeve van Dirck Pietersz Pot timmerman
Waarboek-67 D-1567 (belending)Vliet.027-029
143/06
Dirck Pietersz Pot {timmerman}
/
Dirck Pietersz timmermantimmerman
1568-11-19
Dirck Pietersz timmerman
Waarboek-67 D-1567 (borg)OudeRijn.025
500/04
Dirck Pieter Meesz {timmerman}
/
Dirck Pietersz timmermantimmerman
1571-03-30
Pieter Meeusz timmerman (met Dirck Pietersz timmerman als borg)
Waarboek-67 D-1567 (belending)Koppenhinksteeg.000.23
441/10
Dirck Pietersz Pot {timmerman}
/
Dirck Pietersz voorn
1570-11-24
Dirck Pietersz voorn. zelver
Waarboek-67 D-1567 (voogd)
117/06

/
Dirck Ponssen wielmakerwielmaker
1568-07-09
Lidewij Dominicusdr met Dirck Ponssen wielmaker als haar voogd in deze zaak (met Lenaart Willemsz schoenmaker als borg)
Waarboek-67 D-1567 (voogd)
119/05

/
Dirck Ponssen wielmakerwielmaker
1568-07-09
Lidewij Dominicusdr met Dirck Ponssen wielmaker als haar voogd in deze zaak (met Lenaart Willemsz schoenmaker als borg)
Waarboek-67 D-1567 (koper)JanBannensteeg.000.3
315/53

/
Dirck Ponssen wielmakerwielmaker
1570-03-12
Dirck Ponssen wielmaker
Waarboek-67 D-1567 (koper)
377/53

/
Dirck Ponsz wielmakerwielmaker
1570-06-18
Dirck Ponsz wielmaker
Waarboek-67 D-1567 (koper)Middelstegracht.137-139
305/07
Dirck Quirijnsz {pottenbakker}
/
Dirck Quyrijnsz pottenbakkerpottenbakker
1569-11-26
Dirck Quyrijnsz pottenbakker
Waarboek-67 D-1567 (koper)
328/53

/
Dirck Willeboortsz poppenmakerpoppenmaker
1570-04-04
Dirck Willeboortsz poppenmaker
Waarboek-67 D-1567 (koper)
514/53

/
Dirck Willeboortsz vollervoller
1571-04-25
Dirck Willeboortsz voller
Waarboek-67 D-1567 (koper)
82/53

/
Dirck Willemsz Buys 'sheeren dienaer mitten zwaerdedienaer mitten zwaerde
1568-03-23
Dirck Willemsz Buys 'sheeren dienaer mitten zwaerde
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)
92/03

/
Dirck Willemsz Buys 'sheeren dienaer mitten zwaerdedienaer mitten zwaerde
1568-04-22
Dirck Willemsz Buys 'sheeren dienaer mitten zwaerde (met Jan Hendricksz Buytewech als borg)
Waarboek-67 D-1567 (belending)Hogewoerd.003
168/06
Dirck Willemsz Tellepeper
/
Dirck Willemsz comancoman
1569-03-15
Dirck Willemsz coman
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)Levendaal.054.1
447/03
Dirck Willemsz Tellepeper
/
Dirck Willemsz koopmankoopman
1570-12-11
Dirck Willemsz koopman en poorter van Leiden
Waarboek-67 D-1567 (schuldeiser)
459/03

/
Dirck Willemsz koopmankoopman
1571-01-11
Dirck Willemsz koopman optredend namens Oude Garbrant Meesz
Waarboek-67 D-1567 (koper)Korevaarstraat.028.4
519/05
Dirck Willemsz Tellepeper
/
Dirck Willemsz koopmankoopman
1571-05-01
Dirck Willemsz koopman
Waarboek-67 D-1567 (echtgenoot)Hogewoerd.086
384/03
Dirck Willemsz {lijmzieder}
/
Dirck Willemsz lijmziederlijmzieder
1570-07-11
Dirck Willemsz lijmzieder als man van Ermgaart Lambrechtsdr (met Willem Simonsz zijn schoonvader als borg)
Waarboek-67 D-1567 (echtgenoot)Hogewoerd.086
553/03
Dirck Willemsz {lijmzieder}
/
Dirck Willemsz lijmziederlijmzieder
1571-06-20
Dirck Willemsz lijmzieder als man en voogd van Ermgaart Lambrechtsdr
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)Hooigracht.096
54/06

/
Dirck Willemsz snijdersnijder
1568-01-31
Margriete Pietersdr weduwe van Thonis Evertsz snijder met Jan van Hout als haar voogd in deze zaak (met Dirck Willemsz snijder als borg)
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)
337/03

/
Dirck Wollebrantsz poppenmakerpoppenmaker
1570-04-14
Dirck Wollebrantsz poppenmaker (met Cornelis Wollebrantsz als borg)
Waarboek-67 D-1567 (belending)Haarlemmerstraat.057-059
549/06
Dirck Woutersz Dey {appelkoopman}
/
Dirck Wouterss Dey
1571-06-01
Dirck Wouterss Dey
Waarboek-67 D-1567 (koper)Haarlemmerstraat.057-059
132/05
Dirck Woutersz Dey {appelkoopman}
/
Dirck Woutersz appelkoperappelkoper
1568-09-20
Dirck Woutersz appelkoper
Waarboek-67 D-1567 (belending)Haarlemmerstraat.057-059
132/06
Dirck Woutersz Dey {appelkoopman}
/
Dirck Woutersz zelf
1568-09-20
Dirck Woutersz zelf
Waarboek-67 D-1567 (belending)Breestraat.054-056
96/05
Dirckgen Ulricksdr {van Catwijck}
/
Dirckgen Ulricxdr wedue van Pieter Maertsz
1568-04-22
Dirckgen Ulricxdr wedue van Pieter Maertsz
Waarboek-67 D-1567 (overledene)
250/04

/
dochter van wijlen François Grilletstalmeester
1569-11-08
Jkvr. Anna Grilletsdr dochter van wijlen François Grillet in zijn leven stalmeester van wijlen den heere van Lenere (?)
Waarboek-67 D-1567 (belending)Burgsteeg.002
388/06
Dominicus Gerritsz Doe
/
Dominicus Gerritsz goutsmidtgoutsmidt
1570-07
de helft van een huys
Waarboek-67 D-1567 (belending)Burgsteeg.002
480/10
Dominicus Gerritsz Doe
/
Dominicus Gerritszoon
1571-02-12
Dominicus Gerritszoon
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)JanVossensteeg.071
426/07
Dorothea Jansdr {vrouw van Jan Claesz}
/
Dorothea Jansdr
1570-11-15
Jan Claasz warmoesman als man van Dorothea Jansdr
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)Rapenburg.028.3
80/06

/
drie onmondige kinderen van Cornelis Cornelisz snijder en Annetgen Jacobsdr
1568-03-18
drie onmondige kinderen van Cornelis Cornelisz snijder en Annetgen Jacobsdr
Waarboek-67 D-1567 (schuldeiser)Noordeinde.032-034
532/03
Duifgen Jansdr van Veen {Alckemade}
/
Duuyfgen Jansdr weduwe van Willem van Boshuysen
1571-05-16
Duuyfgen Jansdr weduwe van Willem van Boshuysen
Waarboek-67 D-1567 (belending)Middelstegracht.001.3
324/19

/
Duvelshorn
1570-03-29
Duvelshorn
Waarboek-67 D-1567 (koper)
142/53

/
Duyfgen Jansdr
1568-11-02
Duyfgen Jansdr weduwe van Willem van Bosschuysen
Waarboek-67 D-1567 (schuldeiser)Middelstegracht.013-017
492/03
Duifgen Jansdr Paedts {van Poelgeest}
/
Duyfgen Jansdr weduwe van Cornelis Gerritsz van Poelgeest
1571-03-11
Duyfgen Jansdr weduwe van Cornelis Gerritsz van Poelgeest
Waarboek-67 D-1567 (koper)Levendaal.042
155/04

/
Duyfgen Simonsdr
1569-01-20
Duyfgen Simonsdr
Waarboek-67 D-1567 (belending)Hooigracht.088
173/11
Dirck Dircksz {warmoezenier-Hooigracht, de oude}
/
Dyrck Dyrcksz warmoesmanwarmoesman
1569-03-22
Dyrck Dyrcksz warmoesman
Waarboek-67 D-1567 (belending)Middelstegracht.035
164/08
Dirck Hillebrantsz {lakenbereider}
/
Dyrck Hillebrantsz
1569-03-06
Dyrck Hillebrantsz voers. erve
Waarboek-67 D-1567 (belending)Middelstegracht.035
164/06
Dirck Hillebrantsz {lakenbereider}
/
Dyrck Hillebrantsz voerlaeckenreedervoerlaeckenreeder
1569-03-06
Dyrck Hillebrantsz voerlaeckenreeder
Waarboek-67 D-1567 (belending)Rapenburg.131
165/10
Dirck Claesz Gel {glasmaker}
/
Dyrck Jel glaesschrijverglaesschrijver
1569-03-00
Dyrck Jel glaesschrijver
Waarboek-67 D-1567 (belending)WillemDanielsteeg.000.06
165/14

/
Dyrck Ottensz lapverwerlapverwer
1569-03-00
Dyrck Ottensz lapverwer
Waarboek-67 D-1567 (belending)Pieterskerkhof.004
499/08

/
d´erffgenamen van wijlen Cornelia de bidtster
1571-03-29
d´erffgenamen van wijlen Cornelia de bidtster
Waarboek-67 D-1567 (belending)Pieterskerkhof.004
499/09
Neeltgen Cornelisdr {bidster}
/
d´erffgenamen van wijlen Cornelia de bidtsterbidtster
1571-03-29
d´erffgenamen van wijlen Cornelia de bidtster
Waarboek-67 D-1567 (belending)Papengracht.038.2
361/16

/
een gang ende poorte uuytgaende opte Papengraft
1570-05-24
een gang ende poorte uuytgaende opte Papengraft, waervan die wederhelfte van de voorsreven poorte toebehoort Adriaen Lambrechtsz voorn. als jegenwoordige besitter van 't voors. huys ende erve
Waarboek-67 D-1567 (belending)Houtstraat.000.8
413/08

/
een ledich erve toecoemende d'voors Huyssittenen
1570-08
een ledich erve toecoemende d'voors. Huyssittenen
Waarboek-67 D-1567 (overledene)Haarlemmerstraat.121
356/06
Wolphert Jansz {koekebakker}
/
eertijds gehuwd met Wolfert Jansz koekenbakkerkoekenbakker
1570-05-11
Engel Mathijsz zeemtouwer (wijlen koekenbakker!) gehuwd met Willemtgen Jansdr eertijds gehuwd met Wolfert Jansz koekenbakker (met Mathijs Dircksz zijn vader wonende op de boederij 'De Haverzak' in het ambacht van Oegstgeest als borg)
Waarboek-67 D-1567 (belending)Haarlemmerstraat.065-067
578/10
Evert Jansz {lakenbereider, brandewijnstoker}
/
Eevert Janss voerlaeckenredervoerlaeckenreder
1571-08-05
Eevert Janss voerlaeckenreder
Waarboek-67 D-1567 (koper)Breestraat.138
596/04
Eleman Gerritsz {koperslager}
/
Eleman Gerritsz zijn broer
1571-09-04
Eleman Gerritsz zijn broer
Waarboek-67 D-1567 (schuldeiser)NieuweRijn.086-087
625/06
Lysbeth Anthonisdr {vrouw van Jan Jorisz}
/
Elisabeth
1571-10-30
zijn acht broers en zussen (Claas, Govert, Jan, Elisabeth, Christina, Adriana, Agatha en Maria)
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)
371/03

/
Elisabeth Aalbrechtsdr
1570-06-20
Elisabeth Aalbrechtsdr met Foy van Brouchoven als haar voogd in deze zaak (met Dirck Willemsz als borg)
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)Hooigracht.081
569/03

/
Elisabeth Claasdr poorterespoorteres
1571-07-19
Elisabeth Claasdr poorteres van Leiden gehuwd met Gillis Pietersz perkamentmaker met Ysbrant Jacobsz als haar voogd in deze zaak
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)Breestraat.012
531/04

/
Elisabeth Claasdr weduwe van Maarten Jansz
1571-05-12
Elisabeth Claasdr weduwe van Maarten Jansz
Waarboek-67 D-1567 (schuldeiser)Breestraat.048
253/03
Elisabeth Cornelisdr {vrouw van Jan Ottenz}
/
Elisabeth Cornelisdr
1569-11-18
Elisabeth en Agatha Cornelisdr en Maritgen Jacobsdr weduwe van Pieter Cornelisz; allen erfgenamen van Cornelia Pietersdr weduwe van Cornelis Dircksz vogelkoper
Waarboek-67 D-1567 (koper)Molensteeg.002.1
497/06
Elisabeth Cornelisdr {vrouw van Dirck Hobbesz}
/
Elisabeth Cornelisdr weduwe van Dirck Hobbensz
1571-03-24
Elisabeth Cornelisdr weduwe van Dirck Hobbensz
Waarboek-67 D-1567 (koper)Apothekersdijk.019
467/06
Elisabeth Cornelisdr {vrouw van Jan Ottenz}
/
Elisabeth Cornelisdr weduwe van Jan Ottenz vogelhandelaar
1571-01-26
Elisabeth Cornelisdr weduwe van Jan Ottenz vogelhandelaar
Waarboek-67 D-1567 (koper)
615/53

/
Elisabeth Hendricksdr houthandelaarhouthandelaar
1571-10-08
Elisabeth Hendricksdr weduwe van Adriaan Pietersz houthandelaar
Waarboek-67 D-1567 (koper)
347/53

/
Elisabeth Pietersdr
1570-04-27
Elisabeth Pietersdr zijn zuster weduwe van Hubrecht Gerritsz
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)
12/03

/
Elisabeth Simonsdr schuitvoerderschuitvoerder
1567-08-07
Elisabeth Simonsdr weduwe van Anthonis Dircksz schuitvoerder met Louis Trijsens als haar voogd in deze zaak
Waarboek-67 D-1567 (koper)Levendaal.010
621/04
Elsgen Gerritsdr {spinster}
/
Elsgen Gerritsdr weduwe van Dirck Willemsz schoenmaker
1571-10-26
Elsgen Gerritsdr weduwe van Dirck Willemsz schoenmaker
Waarboek-67 D-1567 (schuldeiser)Hogewoerd.049.1
88/03
Elsgen Jan Reyersznsdr van Heemskerck
/
Elsgen Jansdr weduwe van Huych de Groot
1568-04-28
Elsgen Jansdr weduwe van Huych de Groot
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)Uiterstegracht.125
60/03
Elsgen Jansdr {vrouw van Maerten Jansz}
/
Elsgen Jansdr weduwe van Maarten Jansz perkamentmaker
1568-02-10
Elsgen Jansdr weduwe van Maarten Jansz perkamentmaker met Jan van Hout als haar voogd in deze zaak
Waarboek-67 D-1567 (schuldeiser)Vliet.032
599/03

/
Elsgen Pietersdr begijnbegijn
1571-09-08
Elsgen Pietersdr falide begijn tante van zijn huisvrouw
Waarboek-67 D-1567 (belending)Molensteeg.002.1
485/07
Elisabeth Cornelisdr {vrouw van Dirck Hobbesz}
/
Elysabeth Cornelisdr weduwe wijlen Dirck Hobbensz
1571-02-23
Elysabeth Cornelisdr weduwe wijlen Dirck Hobbensz
Waarboek-67 D-1567 (schuldeiser)Hogewoerd.030
10/03
Elisabeth Rippertsdr {Hogewoerd}
/
Elysabeth Rippertsdr
1567-07-29
Elysabeth Rippertsdr haere comparanten moeder
Waarboek-67 D-1567 (overledene)NieuweRijn.023
480/07
Stijntgen Barentsdr {vrouw van Cornelis Havicksz}
/
en Christina Barentsdr
1571-02-12
Havick Cornelisz onmondig weeskind van Cornelis Havicksz en Christina Barentsdr
Waarboek-67 D-1567 (overledene)Vliet.013
53/08
Gerritgen Goossendr {vrouw van Gerrit Pietersz}
/
en Gerritgen Goossensdr
1568-01-25
Pieter Jansz Mens en Jan Gerritsz snijder voogden van Goossen en Trijntgen de twee onmondige weeskinderen van Gerrit Pietersz timmerman en Gerritgen Goossensdr
Waarboek-67 D-1567 (schuldeiser)Hooigracht.039-041
410/04
Gijsbrecht Dircksz Gool
/
en Gijsbrecht Dircksz Gool
1570-09-09
Pieter en Gijsbrecht Dircksz Gool
Waarboek-67 D-1567 (overledene)Breestraat.012
531/08

/
en Jannetgen Cornelisdr
1571-05-12
de onmondige weeskinderen van Jan Maartensz bakker en Jannetgen Cornelisdr
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)LangeMare.106
464/04
Neeltgen Symonsdr Heerman
/
en Neeltgen Simonsdr
1571-01-20
Maritgen en Neeltgen Simonsdr met Foy van Brouchoven als hun voogd in deze zaak
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)Vliet.013
53/06
Trijntgen Gerritsdr {timmerman}
/
en Trijntgen de twee onmondige weeskinderen van Gerrit Pietersz timmerman en Gerritgen Goossensdr
1568-01-25
Pieter Jansz Mens en Jan Gerritsz snijder voogden van Goossen en Trijntgen de twee onmondige weeskinderen van Gerrit Pietersz timmerman en Gerritgen Goossensdr
Waarboek-67 D-1567 (overledene)Garenmarkt.012
366/07

/
en weesking van Jannetgen Simonsdr
1570-06-03
Maritgen Jacobsdr nagelaten weeskind van Jacob Meesz houthandelaar en Jannetgen Simonsdr
Waarboek-67 D-1567 (echtgenoot)Haarlemmerstraat.121
356/04
Engel Matthijsz {zeemtouwer}
/
Engel Mathijsz zeemtouwer, wijlen koekenbakkerzeemtouwer, wijlen koekenbakker
1570-05-11
Engel Mathijsz zeemtouwer (wijlen koekenbakker!) gehuwd met Willemtgen Jansdr eertijds gehuwd met Wolfert Jansz koekenbakker (met Mathijs Dircksz zijn vader wonende op de boederij 'De Haverzak' in het ambacht van Oegstgeest als borg)
Waarboek-67 D-1567 (belending)Haarlemmerstraat.123
559/16

/
Engelbrecht Mathijss seemtouwerzeemtouwer
1571-06-26
Engelbrecht Mathijss seemtouwer
Waarboek-67 D-1567 (koper)
274/53

/
Erasmus Ghilget dienaar metten zwaardedienaar metten zwaarde
1570-01-01
Erasmus Ghilget dienaar metten zwaarde
Waarboek-67 D-1567 (koper)
109/53

/
Ercgen Claasdr
1568-05-21
Ercgen Claasdr zijn zuster weduwe van Pieter Cornelisz Oosterling
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)Uiterstegracht.096
627/03
Erckenraad Huigendr {vrouw van Jacob Pietersz}
/
Ercgen Huygensdr weduwe van Jacob Pietersz metselaar
1571-11-01
Ercgen Huygensdr weduwe van Jacob Pietersz metselaar met Foy van Brouchoven als haar voogd in deze zaak (met Cornelis Jansz smid als borg)
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)Gerecht.006
2/03

/
Erckenraad Dircksdr
1567-06-21
Erckenraad Dircksdr met Jan van Hout als haar voogd in deze zaak
Waarboek-67 D-1567 (belending)Burgsteeg.012
370/15

/
erffgenamen van wijlen Alijdt Goolendr
1570-06-15
erffgenamen van wijlen Alijdt Goolendr
Waarboek-67 D-1567 (overledene)Burgsteeg.012
370/16
Aeltgen Claesdr {Gool}
/
erffgenamen van wijlen Alijdt Goolendr
1570-06-15
erffgenamen van wijlen Alijdt Goolendr
Waarboek-67 D-1567 (overledene)Haarlemmerstraat.226-228
268/08
Pieter Volbrechtsz {priester}
/
erffghenaemen van z heer Pieter Volbrechtss priesterpriester
1569-09-09
bij doode ende overlijden van wijlen Lydewij Dominicusdochter, heurluyder zuster, als gheinstiueerder erffghenaemen van z. heer Pieter Volbrechtss, priester
Waarboek-67 D-1567 (overledene)Rapenburg.028.6
530/06
Hillegond Jansdr Petyt
/
erfgename van Hillegont Jansdr haar moeder
1561
Maritgen Jacobsdr weduwe van Jan de Cock wonende te Rijnsburg als erfgename van Hillegont Jansdr haar moeder met Ysbrant Jacobsz als haar voogd in deze zaak
Waarboek-67 D-1567 (overledene)Langebrug.025
352/04
Adriaen Franckenz {van Zoetermeer}
/
erfgenamen van Adriaan Vranckenz van Zoetermeer
1570-05-14
Dirck Joostenz woonachtig in het ambacht Zoetermeer treedt tevens op namens de andere erfgenamen van Adriaan Vranckenz van Zoetermeer
Waarboek-67 D-1567 (overledene)Breestraat.048
253/07
Cornelia Pietersdr {vogelkoper}
/
erfgenamen van Cornelia Pietersdr weduwe van Cornelis Dircksz vogelkoper
1569-11-18
allen erfgenamen van Cornelia Pietersdr weduwe van Cornelis Dircksz vogelkoper
Waarboek-67 D-1567 (schuldeiser)Breestraat.031
602/03

/
erfgenamen van Jacob Pietersz van Amsterdam
1571-09-15
erfgenamen van Jacob Pietersz van Amsterdam
Waarboek-67 D-1567 (overledene)Breestraat.031
602/03

0/
erfgenamen van Jacob Pietersz van Amsterdam
1571-09-15
erfgenamen van Jacob Pietersz van Amsterdam
Waarboek-67 D-1567 (overledene)Breestraat.069-071
448/06
Louris Jansz Eenhoorn
/
erfgenamen van Louris Jansz Eenhoorn
1570-12-14
erfgenamen van Louris Jansz Eenhoorn
Waarboek-67 D-1567 (overledene)Hogewoerd.097
453/07
Marytgen Barentsdr {Hogewoerd}
/
erfgenamen van Maritgen Barentsdr
1570-12-20
de kinderen van Duyfgen Lambrechtsdr als erfgenamen van Maritgen Barentsdr
Waarboek-67 D-1567 (overledene)Rapenburg.014
307/12
Marytgen Willemsdr {van Warmond}
/
erfgenamen van Maritgen Willemsdr weduwe van Adriaan Cornelis
1570-03-01
Jan Jacobsz en Adriaan Jacobsz broers; Cornelis Claasz en Harman Jansz zwagers tevens optredend namens Huych Jacobsz Willem Bouwensz Jacob Dircksz Simontgen Jacobsdr en Maritgen Bouwensdr allen tesamen erfgenamen van Maritgen Willemsdr weduwe van Adriaan Cornelisz
Waarboek-67 D-1567 (overledene)Korevaarstraat.024-026
187/04
Claes Cornelisz de Wilde
/
erfgenamen van mr Claas de Wilde
1569-04-22
Jan Adriaansz de Wilde voor hemzelf en ook namens de mede erfgenamen van mr. Claas de Wilde en ook als voogd van de kinderen van Adriane Claasdr en Adriaan Claas Adriaansz
Waarboek-67 D-1567 (overledene)JanVossensteeg.071
426/09
Jan Meynaertsz {barbier, chirurgijn}
/
erfgenamen van mr Jan Meynertsz chirurgijnchirurgijn
1570-11-15
erfgenamen van mr Jan Meynertsz chirurgijn
Waarboek-67 D-1567 (belending)Houtstraat.000.9
432/06

/
erfgenamen van wijlen mr Pieter Claesz, priester
1570-11-19
erfgenamen van wijlen mr. Pieter Claesz, priester
Waarboek-67 D-1567 (overledene)Houtstraat.000.9
432/07
Pieter Claesz {priester}
/
erfgenamen van wijlen mr Pieter Claesz, priesterpriester
1570-11-19
erfgenamen van wijlen mr. Pieter Claesz, priester
Waarboek-67 D-1567 (overledene)OudeRijn.174.1
149/10
IJsbrant Symonsz {schipper}
/
erfgenamen van Zybrant Simonsz
1568-12-21
Dirck Joostenz perkamentmaker als man van Niesgen Ysbrantsdr; Hubrecht Gerritsz als man van Aafgen Ysbrantsdr; Marie Ysbrantsdr weduwe van Andries du Pont droogscheerder en Lijsbeth Ysbrantsdr; erfgenamen van Zybrant Simonsz
Waarboek-67 D-1567 (overledene)Haarlemmerstraat.186
154/06
Ermgaert Dircksdr {van Vesanevelt}
/
Ermgaard Dircksdr
1569-01-21
mr. Gijsbrecht Jorisz kanunnik van St.-Pancras en pastoor van die kerk en heer Arent Tou priester beiden met Jan van Hout als hun voogd in deze zaak executeurs van het testament van Ermgaard Dircksdr
Waarboek-67 D-1567 (schuldeiser)
429/03

/
Ermgaart Andriesdr bakkerbakker
1570-11-14
Ermgaart Andriesdr weduwe van Pieter Pietersz bakker
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)Hooigracht.092
173/03
Ermgaert Andriesdr {vrouw van Pieter Pietersz}
/
Ermgaart Andriesdr weduwe van Pieter Pietersz
1569-03-22
Ermgaart Andriesdr weduwe van Pieter Pietersz met haar broer Andries Andriesz als haar voogd in deze zaak (met Jacob Thomasz brouwer als borg)
Waarboek-67 D-1567 (schuldeiser)Hooigracht.032
607/03

/
Ermgaart Andriesdr weduwe van Pieter Pietersz
1571-09-25
Ermgaart Andriesdr weduwe van Pieter Pietersz
Waarboek-67 D-1567 (overledene)Hooglandsekerkgracht.006
287/05
Ermgaert Dircksdr {van Vesanevelt}
/
Ermgaart Dircksdr
1570-01-18
Gijsbrecht Jorisz pastoor en kanunnik van St.-Pancraskerk en heer Arent Tou als executeurs van het testament van Ermgaart Dircksdr ten behoeve van haar erfgenamen
Waarboek-67 D-1567 (borg)Noordeinde.032-034
513/06
Ermgaert Jansdr {bakker}
/
Ermgaart Jansdr weduwe van Huych Cornelisz
1571-04-22
Ermgaart Jansdr weduwe van Huych Cornelisz als borg
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)Hogewoerd.086
553/04
Ermgaert Lambrechtsdr {vrouw van Dirck Willemsz}
/
Ermgaart Lambrechtsdr
1571-06-20
Dirck Willemsz lijmzieder als man en voogd van Ermgaart Lambrechtsdr
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)Hogewoerd.086
384/04
Ermgaert Lambrechtsdr {vrouw van Dirck Willemsz}
/
Ermgaart Lambrechtsdr zijn vrouw
1570-07-11
Dirck Willemsz lijmzieder als man van Ermgaart Lambrechtsdr (met Willem Simonsz zijn schoonvader als borg)
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)
468/03

/
Ermgaart Willemsdr blauwververblauwverver
1571-02-01
Ermgaart Willemsdr weduwe van Pieter Jacobsz blauwverver met haar zwager Jan Jansz van Bancken als haar voogd in deze zaak
Waarboek-67 D-1567 (schuldenaar)
121/53

/
Ermgaart Willemsdr verververver
1568-07-17
Ermgaart Willemsdr weduwe van Pieter Jacobsz verver
Waarboek-67 D-1567 (belending)Hooigracht.094
173/08
Ermgaert Andriesdr {vrouw van Pieter Pietersz}
/
Ermgaert Andryesdr voers
1569-03-22
Ermgaert Andryesdr voers
Waarboek-67 D-1567 (belending)Haarlemmerstraat.071.1
578/08
Ermgaert Jansdr {bakker}
/
Ermgaert Jansdr weduwe wijlen Huych Cornelisz backerbacker
1571-08-05
Ermgaert Jansdr weduwe wijlen Huych Cornelisz backer
Waarboek-67 D-1567 (belending)Garenmarkt.000.15
610/05
Ermgaert Pietersdr Paedts {van Dusseldorp, vrouw van Jacob Gerritsz}
/
Ermgaert Pietersdochter
1571-09-28
Ermgaert Pietersdochter
Waarboek-67 D-1567 (belending)Garenmarkt.000.15
515/09
Ermgaert Pietersdr Paedts {van Dusseldorp, vrouw van Jacob Gerritsz}
/
Ermgaert Pietersdr
1571-04-01
Ermgaert Pietersdr
Waarboek-67 D-1567 (belending)Garenmarkt.000.15
609/06
Ermgaert Pietersdr Paedts {van Dusseldorp, vrouw van Jacob Gerritsz}
/
Ermgaert Pietersdr
1571-09-27
Ermgaert Pietersdr
Waarboek-67 D-1567 (belending)Haarlemmerstraat.043
399/08
Ermgaert Pietersdr {Haarlemmerstraat}
/
Ermgaert Pietersdr gesusters
1570-08-18
een zomercoocken toebehoirende Clara ende Ermgaert Pietersdr.n gesusters
Waarboek-67 D-1567 (koper)Breestraat.069-071
448/08
Evert Claesz {vleeshouwer}
/
Evert Claasz vleeshouwer
1570-12-14
Evert Claasz vleeshouwer en poorter
Waarboek-67 D-1567 (voogd)Breestraat.147
63/04

/
Evert Hendricksz van Hooswinckel
1568-02-16
Jan Jansz boterkoper en Evert Hendricksz van Hooswinckel voogden over Maritgen onmondig weeskind van Cornelis Jansz huikenmaker
Waarboek-67 D-1567 (belending)Middelstegracht.065-069
521/08
Evert Jacobsz {lakenkoopman, korenkoper}
/
Evert Jacobsz voerlaeckenredervoerlaeckenreder
1571-04-23
Evert Jacobsz voerlaeckenreder
Waarboek-67 D-1567 (koper)
71/53

/
Evert Jacobsz voorlakenredervoorlakenreder
1568-03-01
Evert Jacobsz voorlakenreder
Waarboek-67 D-1567 (koper)
338/53

/
Evert Jacobsz voorlakenredervoorlakenreder
1570-04-12
Evert Jacobsz voorlakenreder
Waarboek-67 D-1567 (belending)Haarlemmerstraat.065-067
549/07
Evert Jansz {lakenbereider, brandewijnstoker}
/
Evert Janss voorn zelver
1571-06-01
Evert Janss voorn zelver
Waarboek-67 D-1567 (belending)OudeRijn.023
291/06
Evert Jansz {metselaar}
/
Evert Jansz metselaermetselaer
1570-01-26
Evert Jansz metselaer
Waarboek-67 D-1567 (belending)OudeRijn.023
500/07
Evert Jansz {metselaar}
/
Evert Jansz metselaermetselaar
1571-03-30
Evert Jansz metselaer
Waarboek-67 D-1567 (belending)Kaiserstraat.033
74/05

/
Evert Jansz schoelapperschoelapper
1568-03-09
Evert Jansz schoelapper
Waarboek-67 D-1567 (koper)Haarlemmerstraat.065-067
236/05
Evert Jansz {lakenbereider, brandewijnstoker}
/
Evert Jansz voorlakenredervoorlakenreder
1569-01-26
Evert Jansz voorlakenreder
Waarboek-67 D-1567 (koper)Haarlemmerstraat.061-063
549/05
Evert Jansz {lakenbereider, brandewijnstoker}
/
Evert Jansz voorlakenredervoorlakenreder
1571-06-01
Evert Jansz voorlakenreder
Waarboek-67 D-1567 (koper)Hooigracht.081
569/06
Evert Jansz {lakenbereider, brandewijnstoker}
/
Evert Jansz voorlakenredervoorlakenreder
1571-07-19
Evert Jansz voorlakenreder
Waarboek-67 D-1567 (schuldenaar)Hooigracht.081
616/04
Evert Jansz {lakenbereider, brandewijnstoker}
/
Evert Jansz voorlakenredervoorlakenreder
1571-10-11
Evert Jansz voorlakenreder
Waarboek-67 D-1567 (schuldeiser)
31/03

/
Ewout Adriaansz wolweverwolwever
1567-10-30
Ewout Adriaansz wolwever
Waarboek-67 D-1567 (gemachtigde)Koppenhinksteeg.000.23
441/06
Ewout Arent Gerritsz van Dam
/
Ewout Arentsz ten behoeve van Dirck Pietersz Pot timmerman
1570-11-24
Ewout Arentsz ten behoeve van Dirck Pietersz Pot timmerman
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)Nieuwsteeg.043.1
30/03

/
Ewout Arentsz wolweverwolwever
1567-10-28
Ewout Arentsz wolwever
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)Rapenburg.034.2
51/04

/
Ewout Dircksdr priorinpriorin
1568-01-15
het klooster van de Jacopinessen aan het Rapenburg (vertegenwoordigd door Ewout Dircksdr priorin; Clara Arentsdr subpriorin en Marie Jansdr procuratrix)
Waarboek-67 D-1567 (koper)
232/05
Ewout Jansz {zeemtouwer}
/
Ewout Jansz zeemtouwerzeemtouwer
1569-08-27
Ewout Jansz zeemtouwer
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)
582/03

/
Fijtgen Cornelisdr begijnbegijn
1571-08-16
Fijtgen Cornelisdr falide begijn van het Falide Begijnhof in Leiden met Ysbrant Jacobsz als haar voogd in deze zaak
Waarboek-67 D-1567 (schuldeiser)
583/03

/
Fijtgen Cornelisdr begijnbegijn
1571-08-16
Fijtgen Cornelisdr falide begijn
Waarboek-67 D-1567 (belending)Uiterstegracht.041
312/05
Floris Cornelisz Bien {bierdrager}
/
Floris Corneliss bierdragerbierdrager
1570-03-07
Floris Corneliss bierdrager
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)Nieuwsteeg.037
37/03
Floris Cornelisz {stoeldraaier}
/
Floris Cornelisz stoeldraaierstoeldraaier
1567-12-31
Floris Cornelisz stoeldraaier
Waarboek-67 D-1567 (koper)Vliet.026.1
285/04

/
Floris Gerritsz bostelmanbostelman
1570-01-00
Floris Gerritsz bostelman
Waarboek-67 D-1567 (schuldeiser)
46/03
Floris Jansz Hey {kanunnik}
/
Floris Hey
1567-12-31
mr. Floris Hey als bezitter van de vicarie van St. Apollonia in het O.L.V.-gasthuis
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)Haarlemmerstraat.164
522/03
Floris Jansz {snijder, bode}
/
Floris Jansz bodebode met de roede
1571-05-05
Floris Jansz bode met de roede van Leiden
Waarboek-67 D-1567 (koper)
622/53

/
Floris Jansz Klinkhamer
1571-10-29
Floris Jansz Klinkhamer
Waarboek-67 D-1567 (schuldenaar)
623/53

/
Floris Jansz Klinkhamer
1571-10-30
Floris Jansz Klinkhamer
Waarboek-67 D-1567 (koper)
101/53
Floris Jansz van Sonnevelt
/
Floris Jansz van Zonnevelt
1568-05-07
Floris Jansz van Zonnevelt hun broeder
Waarboek-67 D-1567 (schuldenaar)Rapenburg.135.4
219/04
Floris Pouwelsz {bakker}
/
Floris Pouwelsz bakkerbakker
1569-07-17
Floris Pouwelsz bakker
Waarboek-67 D-1567 (schuldenaar)Rapenburg.135.4
271/04
Floris Pouwelsz {bakker}
/
Floris Pouwelsz bakkerbakker
1569-12-29
Floris Pouwelsz bakker
Waarboek-67 D-1567 (koper)Doezastraat.003.1
389/04
Floris Pouwelsz {bakker}
/
Floris Pouwelsz bakkerbakker
1570-07-27
Floris Pouwelsz bakker
Waarboek-67 D-1567 (schuldenaar)Rapenburg.135.4
526/07
Floris Pouwelsz {bakker}
/
Floris Pouwelsz bakkerbakker
1571-05-12
Floris Pouwelsz bakker poorter van Leiden