BronPerceelPersonen

Lijst van BronPerceelPersoon-regels afhankelijk van opgegeven selectie-criteria. Wildcardtekens: _ (enkel) en % (meer).

Bouwblok
BronPerceelPersoonregels met BronId = 184. Aantal = 282.
BronPerceel
Volgnr/Toev
Persoon
Aantal/Bedrag
PersoonNaamInBron
Opmerkingen
Beroepsvermelding
Datum
Rijckhuisen (vermelding)Botermarkt.029
93/1
Adriaen Adriaensz van Leeuwen
/
Adriaen Aerntsz van Leeuwen
1579-07-20
Adriaen Aerntsz van Leeuwen loco Dirck Gerritsz van Kessel; tr: Elizabet Cornelisd en Beatrix Dirksd van Montfoort
Rijckhuisen (vermelding)Hogewoerd.012-014
72/2
Adriaen Dircksz van Meerburg {de jonge}
/
Adriaen Dirc Ottensz van Meerburch brouwerbrouwer
1559-01-15
Adriaen Dirc Ottensz van Meerburch brouwer loco Gillis Dircksz van Meerburch
Rijckhuisen (vermelding)
39/4
Adriaen Dircksz van Meerburg {de oude}
/
Adriaen Dircksz van Meerburch
1510-11-15
Adriaen Dircksz van Meerburch; tr: Catharijn Paedts Claes Janszdr en Machteld van Leyden Henrixdr
Rijckhuisen (vermelding)
45/3
Adriaen Gerritsz {veertig}
/
Adriaen Gerritsz
1514
Adriaen Gerritsz
Rijckhuisen (vermelding)Aalmarkt.026.1
92/3
Adriaen Gerritsz in 't Hart
/
Adriaen Gerritsz comancoman
1577-07-23
Adriaen Gerritsz coman loco Hendrik van Brouckhoven; tr: 29 december 1590 Jaepje Willemsd
Rijckhuisen (vermelding)Breestraat.076.1
67/1
Adriaen IJsbrantsz van Brenen
/
Adriaen IJsbrantsz wantsnijder
oud 70 jaren resigneert
wantsnijder
1548-11-10
Adriaen IJsbrantsz wantsnijder loco Jacob Cornelisz Gorter
Rijckhuisen (vermelding)Breestraat.068
56/2
Adriaen Jansz van Barrevelt
/
Adriaen Jansz van Barrevelt brouwer
1533-06-24
Adriaen Jansz van Barrevelt brouwer loco Floris Jacobsz
Rijckhuisen (vermelding)Vismarkt.005
100/3
Adriaen Mourijnsz {rentmeester}
/
Adriaen Mourijnsz de Grebber rentmeesterrentmeester
1599-11-10
Adriaen Mourijnsz de Grebber rentmeester loco Jacob Adriaen Andriesz; tr: juny 1577 Catharina de Haes Pietersdr
Rijckhuisen (vermelding)Hogewoerd.033
71/1
Adriaen Pieter Garbrantsz {van Strijen}
/
Adriaen Pieter Garbrantsz van Strijen
1558-11-10
Adriaen Pieter Garbrantsz van Strijen loco Gerrit Aelbrechtsz
Rijckhuisen (vermelding)Hoogstraat.004
98/2
Aelbrecht Gerritsz van Hoogeveen
/
Aelbrecht Gerritsz van Hoogeveen
1592-07-07
Aelbrecht Gerritsz van Hoogeveen loco Andries Jansz Schot; tr: july 1584 Neeltje van der Aer Govertsdr en …
Rijckhuisen (vermelding)Breestraat.161
69/1
Arent Gerrit Ewoutsz van Dam
/
Aernt Gerrit Ewoutsz van Dam
1554-07-06
Aernt Gerrit Ewoutsz van Dam loco Ghijsbrecht Kerstantsz
Rijckhuisen (echtgenoot)Botermarkt.014
89/2a
Aechte Pouwelsdr {de Haes}
/
Agatha van Toornvliet Pouwelsd
1574-11-24
Jacob Allertsz de Haes loco Cornelis Willemsz Hasius in 't Joopenvat; tr: aug 1576 Agatha van Toornvliet Pouwelsd
Rijckhuisen (vermelding)Hooigracht.087
60/4a
Alijd Dircksdr Hoens {Cock}
/
Alijd Dirksdr
1538-03-21?
Jan Cornelisz Cock loco Frans Gerritsz Doe; tr: Alijd Dirksdr
Rijckhuisen (vermelding)Breestraat.027
89/1
Allert Willemsz van Sassenheim
/
Allert Willemsz van Zassenheim
1574-11-22
Allert Willemsz van Zassenheim schrijver aan de Nek Sluys loco Huych Claesz Gael; tr: Geertruy Arentsd
Rijckhuisen (vermelding)
45/1
Ambrosius Colen
/
Ambrosius Colen
1514
Ambrosius Colen
Rijckhuisen (vermelding)Hoogstraat.002
96/4
Andries Cornelisz van Torenvliet
/
Andries Cornelisz van Thoornvliet
1589-11-10
Andries Cornelisz van Thoornvliet loco Cornelis Huygensz van Thoornvliet zijn vader
Rijckhuisen (vermelding)Garenmarkt.000.11
91/1
Andries Jacobsz van Campen
/
Andries Jacobsz van Campen wardeynwardeyn
1576-10-09
Andries Jacobsz van Campen wardeyn
Rijckhuisen (vermelding)Doezastraat.001.09
88/4
Andries Jansz Schot
/
Andries Jansz Schot bierdragerbierdrager
1574-10-14
Andries Jansz Schot bierdrager geb 1524; tr: Maria Pietersd geb 1521
Rijckhuisen (vermelding)Maarsmansteeg.012
100/2
Andries Jaspersz van Vesanevelt
/
Andries Jaspersz van Vesanevelt backer in den Gloeyenden Oven
1597-11-10
Andries Jaspersz van Vesanevelt backer in den Gloeyenden Oven loco Jan Paedts van Zanthorst; tr: Marytje Pietersdr
Rijckhuisen (echtgenoot)Steenschuur.023.01
82/1a
Anna Gerritsdr Storm
/
Anna Storm Gerritsd
1572-11-09
Jan Jansz van Banchem loco ...; tr Anna Storm Gerritsd zij obiit 7 sep 1557 begraven beyde in de Hooglandse Kerk in 't graft van haer vader Gerrit Jacobsz
Rijckhuisen (echtgenoot)Breestraat.167-169
92/4a
Annetgen Dircksdr Visscher
/
Anna Visscher Dirkxdr
1578-07-29
Louris Andriesz v Swaenswijck loco Gijsbert Hendricksz van der Does van Toll schoenmaker; tr 1575 Anna Visscher Dirkxdr ende hebben zamen geprocreeert 22 kinderen
Rijckhuisen (vermelding)Steenschuur.022.03
59/4
Anthonis Fransz van Dusseldorp
/
Anthonis Frans Jansz Muys van Dusseldorp
1537-07-22
Anthonis Frans Jansz Muys van Dusseldorp loco Coen van Boschuysen
Rijckhuisen (echtgenoot)Aalmarkt.017-018
64/2a
Adriana Adriaensdr van Barrevelt {van Swieten}
/
Barrevelt
1544-05-02
Claes Lambrechtsz van Swieten coorncoper loco Pieter Heynrixz Buys; tr: Barrevelt
Rijckhuisen (echtgenoot)NieuweRijn.026-027
68/3a
Beatrix Gerritsd van Steenevelt
/
Beatrix Jansdr Stoop
1553-05-08
Jonge Dirc Jan Reyersz van Heemskerck loco Jan Reyers van Heemskerck zijn vader; tr: Beatrix Jansdr Stoop
Rijckhuisen (vermelding)NieuweRijn.079
91/4
Bouwen Jansz Keyser van der Morsch
/
Bouwen Jansz Keyser
1576-10-14
Bouwen Jansz Keyser loco ...
Rijckhuisen (vermelding)NieuweRijn.020
84/4
Bouwen Jansz Paedts
/
Bouwen Jansz Paedts
1573-11-10
Bouwen Jansz Paedts loco Cornelis Dirksz Gool
Rijckhuisen (vermelding)
44/1
Bouwen Willem Gerritsz {veertig}
/
Bouwen Willem Gerritsz
1514
Bouwen Willem Gerritsz
Rijckhuisen (vermelding)
39/2
Bouwen Willemsz van Warmond
/
Bouwen Willemsz van Warmen
1509-08-14
Bouwen Willemsz van Warmen
Rijckhuisen (echtgenoot)
39/4a
Catrijn Claesdr Paedts
/
Catharijn Paedts Claes Janszdr en Machteld van Leyden Henrixdr
1510-11-15
Adriaen Dircksz van Meerburch; tr: Catharijn Paedts Claes Janszdr en Machteld van Leyden Henrixdr
Rijckhuisen (echtgenoot)NieuweRijn.005-006
76/2a
Trijntgen Dircksdr van Heemskerck {van Uitgeest}
/
Catharina Heemskerck Oude Dirk Jansd
1567-09-09
Dirc Jacobsz van Wtgeest loco Mr Frans van Dusseldorp; tr: Catharina van Heemskerck Oude Dirk Jansd en Maria van Swieten Jacob Claesd
Rijckhuisen (vermelding)Papengracht.013-017
55/1
Claes Adriaensz {brouwer}
/
Claes Adriaensz van Leeuwen
1530-08-07
Claes Adriaensz van Leeuwen {de oude}
Rijckhuisen (vermelding)Hogewoerd.004-006
84/3
Claes Adriaensz van Leeuwen {de jonge}
/
Claes Adriaensz van Leeuwen brouwerbrouwer
1573-11-10
Claes Adriaensz van Leeuwen brouwer loco Willem de Milde; tr Jannetje Duyck Adriaensdr
Rijckhuisen (vermelding)Rapenburg.081-083
66/3
Claes Aelwijn Claesz van Swanenburg {van der Hooch}
/
Claes Aelwijn Claesz
1546-11-10
Claes Aelwijn Claesz loco Jan van Endegeest Strocken
Rijckhuisen (vermelding)
53/2
Claes Claesz van Swanenburg {de oude}
/
Claes Claesz van Swanenburch
1524-08-22
Claes Claesz van Swanenburch
Rijckhuisen (vermelding)Garenmarkt.000.09
66/4
Claes Cornelisz de Wilde
/
Claes Cornelisz de Wilde
1547-11-10
Claes Cornelisz de Wilde loco Cornelis Jansz de Wilde zijn vader
Rijckhuisen (vermelding)Donkersteeg.010
98/1
Claes Cornelisz van Noorde
/
Claes Cornelisz van Noorde
1592-03-09
Claes Cornelisz van Noorde geb 1542 loco Willem Jansz van Eemskerk; tr: Elizabet Claesdr geb 1549 obiit 1602-10-23
Rijckhuisen (vermelding)Haarlemmerstraat.198
77/4
Claes Cornelisz Vergeyl
/
Claes Cornelisz Vergeyll vleeshouwervleeshouwer
1569-07-23
Claes Cornelisz Vergeyll vleeshouwer loco Hendrik Florisz van Wassenaer
Rijckhuisen (vermelding)
46/1
Claes Dircksz van Swieten
/
Claes Dircksz van Swieten houtcoper
1514
Claes Dircksz van Swieten houtcoper
Rijckhuisen (vermelding)
40/1
Claes Dircksz van Montfoort {de oude}
/
Claes Dirksz van Montfoort houtcoperhoutcoper
1510
Claes Dirksz van Montfoort houtcoper
Rijckhuisen (vermelding)Maarsmansteeg.011
85/2
Claes Gijsbrechtsz van Dorp
/
Claes Gijsbertsz van Dorp goudsmitgoudsmit
1573-11-10
Claes Gijsbertsz van Dorp goudsmit loco Joost Jacobsz de Bije; tr: jan 1577 Aeltje Pietersd
Rijckhuisen (vermelding)Steenschuur.020.8
95/4
Claes Govertsz van der Aer
/
Claes Govertsz van der Aer
1587-07-23
Claes Govertsz van der Aer loco Mr Symon Jansz
Rijckhuisen (vermelding)
90/1
Claes Huigenz Gael
/
Claes Huygensz Gael
1576-10-09
Claes Huygensz Gael geb 1547 loco ...
Rijckhuisen (vermelding)
65/3
Claes Jan Claes Aelwijnsz Verhooch
/
Claes Jan Claes Aelwijnsz
1545-07-08
Claes Jan Claes Aelwijnsz loco Philips Nachtegael
Rijckhuisen (vermelding)
54/1
Claes Jansz {roodzieder}
/
Claes Jansz (roodzieder)
1525-05-22
Claes Jansz (roodzieder)
Rijckhuisen (vermelding)Hooigracht.099
82/4
Claes Jansz Brandt
/
Claes Jansz Brant lijmziederlijmzieder
1572-11-09
Claes Jansz Brant lijmzieder loco ...
Rijckhuisen (vermelding)Garenmarkt.014
69/3
Claes Jansz de Goede
/
Claes Jansz de Goede
1557-10-08
Claes Jansz de Goede loco Jan Claes Cornelisz
Rijckhuisen (vermelding)Aalmarkt.017-018
64/2
Claes Lambrechtsz van Swieten
/
Claes Lambrechtsz van Swieten coorncopercoorncoper
1544-05-02
Claes Lambrechtsz van Swieten coorncoper loco Pieter Heynrixz Buys; tr: Barrevelt
Rijckhuisen (vermelding)Langebrug.060.4
70/3
Claes Jansz Oom
/
Claes Oom Jansz
1558-03-04
Claes Oom Jansz loco Jan Frans Ghijsbrechtsz
Rijckhuisen (vermelding)Hooigracht.030
59/3
Claes Reyer Claesz {veertig}
/
Claes Reyer Claesz
1537-04-05
Claes Reyer Claesz loco Willem van Lodestein
Rijckhuisen (vermelding)Breestraat.082
93/4
Claes Stevensz van Heussen
/
Claes Steffensz van Heussen
1582-01-15
Claes Steffensz van Heussen loco Adriaen Aerntsz van Leeuwen; tr: Machteld van Panderen
Rijckhuisen (vermelding)Pieterskerkgracht.011-013
64/1
Claes Jansz van Berendrecht
/
Claes van Beerendrecht schout
1544-03-30
Claes van Beerendrecht schout loco Jan van Toll
Rijckhuisen (vermelding)Steenschuur.022.02
79/1
Claes Willem Bouwensz van Warmond
/
Claes Willemsz van Warmont verwer
1572-03-10
Claes Willemsz van Warmont verwer geb 24 decem 1540 loco Johan van Adrichem; tr: feb 1581 Anna van Heussen geb (sic!) 7 octob 1612 Steffensdr en Adriana Paedst Vranckendr
Rijckhuisen (vermelding)Boommarkt.014.3
91/3a
Claesgen Adriaensdr {vrouw van Hendrick Adriaensz, van Valkenburg}
/
Claesjen van Berckel Adriaensd
1576-10-09
Cornelis Jansz van Valckenburch houtcoper geb 1544 loco ...; tr: Claesjen van Berckel Adriaensd
Rijckhuisen (vermelding)SintJacobsgracht.000.08
56/4
Coenraad van Boschuysen VIIi
/
Coen van Boschuyzen
1533-11-10
Coen van Boschuyzen loco Adriaen Jansz
Rijckhuisen (vermelding)StilleRijn.005-006
73/1
Cornelis Adriaensz van Barrevelt
/
Cornelis Adriaensz van Barrevelt brouwerbrouwer
1561-07-23
Cornelis Adriaensz van Barrevelt brouwer loco Adriaen Jansz tr Jutje Frans Adriaensdr en Agnita Huygensdr
Rijckhuisen (vermelding)Steenschuur.020.9
81/3
Cornelis Claes Lambrechtsz van Swieten
/
Cornelis Claes Lambrechtsz van Swieten
1572-11-09
Cornelis Claes Lambrechtsz van Swieten loco ...; tr Maria Willemsd van Warmond
Rijckhuisen (vermelding)
63/4
Cornelis Claesz de Goede
/
Cornelis Claesz de Goede wantsnijderwantsnijder
1542-02-21
Cornelis Claesz de Goede wantsnijder loco Jacob Jacob Symonsz
Rijckhuisen (vermelding)Steenschuur.011
77/1
Cornelis Dircksz Gool
/
Cornelis Dircxz Gool
1569-07-19
Cornelis Dircxz Gool loco Gerrit Fransz Doe; tr: Trijntje Quiring Allertsd Vrij obiit octob 1598
Rijckhuisen (vermelding)Koppenhinksteeg.000.05
94/1
Cornelis Florisz Pot
/
Cornelis Florisz Bakker
1582-01-15
Cornelis Florisz Bakker ex Neeltje van Tetrode Cornelisdr; tr: nov 1582 Trijn Cornelisdr …
Rijckhuisen (vermelding)Maarsmansteeg.015
83/2
Cornelis Gerritsz de Haes
/
Cornelis Gerritsz de Haes
1573-05-01
Cornelis Gerritsz de Haes loco Robbert de Maringy; tr Catharina van Rossum Jansd
Rijckhuisen (vermelding)Haarlemmerstraat.126
69/2
Cornelis Gerritsz van Poelgeest
/
Cornelis Gerritsz van Poelgeest
1556-11-09
Cornelis Gerritsz van Poelgeest loco Cornelis Claesz wantsnijder
Rijckhuisen (vermelding)Hoogstraat.003
72/1
Cornelis Huigenz van Torenvliet
/
Cornelis Huygensz van Thoornvliet
1559-11-11
Cornelis Huygensz van Thoornvliet loco Jan Huygensz
Rijckhuisen (vermelding)
53/1
Cornelis Jansz de Wilde
/
Cornelis Jansz de Wilde
1524-02-08
Cornelis Jansz de Wilde
Rijckhuisen (vermelding)Boommarkt.014.3
91/3
Cornelis Jansz van Valkenburg
/
Cornelis Jansz van Valckenburch houtcoperhoutcoper
1576-10-09
Cornelis Jansz van Valckenburch houtcoper geb 1544 loco ...; tr: Claesjen van Berckel Adriaensd
Rijckhuisen (vermelding)
29/03
Cornelis Mast {veertig}
/
Cornelis Mast
1483-08-08
Cornelis Mast
Rijckhuisen (vermelding)Hooigracht.013-015
64/4
Cornelis Jansz Paedts van Santhorst
/
Cornelis Paeds Jansz
1544-11-10
Cornelis Paeds Jansz loco Mr Vranc Paedts
Rijckhuisen (vermelding)Aalmarkt.022-024
56/3
Cornelis Pietersz Paedts {de oude}
/
Cornelis Paeds Pietersz
1533-08-17
Cornelis Paeds Pietersz
Rijckhuisen (vermelding)
57/3
Cornelis Pouwelsz Schotlant
/
Cornelis Pauwelsz Schotlant
1534-07-24
Cornelis Pauwelsz Schotlant loco Mr Jan van Zeyst
Rijckhuisen (vermelding)Steenschuur.023.02
101/3
Cornelis Pietersz Paedts {de jongste}
/
Cornelis Pietersz Paedts
1603-04-28
Cornelis Pietersz Paedts loco Allert Willemsz van Zassem; tr: jan (?) Aegje van Sonnevelt Maertensdr
Rijckhuisen (vermelding)
45/5
Cornelis van Dam
/
Cornelis van Dam
1514
Cornelis van Dam
Rijckhuisen (vermelding)Hooglandsekerkgracht.042-044
68/4
Cornelis Jacobsz van Noorde
/
Cornelis van Noorden
1553-05-08
Cornelis van Noorden loco d' openzijnde plaets; tr: Geertruyd van Beerendrecht
Rijckhuisen (vermelding)Breestraat.152
87/1
Cornelis Willem Joostenz (Dedel)
/
Cornelis Willem Joostensz Dedel
1574-05-16
Cornelis Willem Joostensz Dedel loco ... Thybault; tr Eva Adriaensdr van der Werff
Rijckhuisen (vermelding)NieuweRijn.003
90/4
Cornelis Willemsz Hasius {boterkoper}
/
Cornelis Willemsz Hasius botercoperbotercoper
1576-10-09
Cornelis Willemsz Hasius botercoper
Rijckhuisen (vermelding)
57/4
Cornelis Willemsz Hasius
/
Cornelus Willemsz Hasius waerdijnwaerdijn
1534-07-24
Cornelus Willemsz Hasius waerdijn loco
Rijckhuisen (vermelding)
54/4
Dirck Aelbrechtsz van Quackenbosch
/
Dirc Aelbrechtsz van Quackenbosch
1529-09-17
Dirc Aelbrechtsz van Quackenbosch
Rijckhuisen (vermelding)Steenschuur.022.12
85/4
Dirck Cornelisz den Oosterling {de oude}
/
Dirc Cornelisz den Oosterling
huwelijk is na overlijden

1573-12-17
Dirc Cornelisz den Oosterling loco Mr Jan van Brouckhooven; tr: 6 feb 1600 met Trijntje Willems Lerivia (?) Elzeviers
Rijckhuisen (vermelding)Breestraat.022
84/1
Dirck Dircksz Steen {de oude}
/
Dirc Dircxz Stien olyslager brouwerolyslager brouwer
1573-05-01
Dirc Dircxz Stien olyslager daerna brouwer in t Houfijzer loco Jonge Garbrant Meesz
Rijckhuisen (vermelding)
36/1
Dirck Florisz Heermalen
/
Dirc Florusz Heermalen
1499-08-21
Dirc Florusz Heermalen
Rijckhuisen (vermelding)Pieterskerkgracht.020
72/4
Dirck Gerritsz Smaling
/
Dirc Gerritsz Smalingh
1560-10-18
Dirc Gerritsz Smalingh loco Cornelis Paedts Jansz; tr nov 1578 Marytje Francken
Rijckhuisen (vermelding)NieuweRijn.003
86/2
Dirck Gerritsz van Kessel
/
Dirc Gerritsz van Kessel
1574-02-13
Dirc Gerritsz van Kessel loco Floris van Toll
Rijckhuisen (vermelding)Vismarkt.008
91/2
Dirck Jacobsz van der Graft
/
Dirc Jacobsz van der Graft
1576-10-09
Dirc Jacobsz van der Graft loco ...
Rijckhuisen (vermelding)Rapenburg.059-063
76/1
Dirck Jacobsz van Montfoort
/
Dirc Jacobsz van Montfoort
1567-09-09
Dirc Jacobsz van Montfoort
Rijckhuisen (vermelding)Nieuwsteeg.002-004
76/3
Dirck Jacobsz van Reigersberg
/
Dirc Jacobsz van Reygersberch gortergorter
1567-11-10
Dirc Jacobsz van Reygersberch gorter loco Mr Claes de Wilde; tr: Ermtgaert van Sonnevelt obiit 29 dec 1614 zijn in de Pieterskerk begraven zuyd-pandeling
Rijckhuisen (vermelding)NieuweRijn.005-006
76/2
Dirck Jacobsz van Uitgeest
/
Dirc Jacobsz van Wtgeest
1567-09-09
Dirc Jacobsz van Wtgeest loco Mr Frans van Dusseldorp; tr: Catharina van Heemskerck Oude Dirk Jansd en Maria van Swieten Jacob Claesd
Rijckhuisen (vermelding)Steenschuur.006
40/3
Dirck Ottenz {van Meerburg}
/
Dirc Ottensz van Meerburch
1510-11-15
Dirc Ottensz van Meerburch
Rijckhuisen (vermelding)
36/4
Dirck van der Bouchorst
/
Dirc van der Bouchorst
1502-06-21
Dirc van der Bouchorst
Rijckhuisen (vermelding)Breestraat.059
66/1
Dirck Hendricksz van der Does
/
Dirc van der Does Hendricksz
1546-07-23
Dirc van der Does Hendricksz loco Heer Geryt van Lochorst tr N van Alveringen Reyersdr
Rijckhuisen (vermelding)Hogewoerd.092-096
70/4
Dirck Willemsz van den Burch
/
Dirc Willemsz van den Burch olyslagerolyslager
1558-07-22
Dirc Willemsz van den Burch olyslager loco Willem Dirksz van der Burch zijn vader; tr: Maertje IJsbrands
Rijckhuisen (vermelding)NieuweRijn.084-085
98/4
Dirck Gerritsz van Hoogeveen
/
Dirck Gerritsz van Hoogeveen brouwer in de tgra (?)
1595-04-01
Dirck Gerritsz van Hoogeveen brouwer in de tgra (?) loco Aelbert Gerritsz van Hoogeveen zjn broeder; tr: july 1583 Neeltje de Bije Pietersd en Grietje Hopcoper Huych Gerritsdr en van Maria Paauw
Rijckhuisen (vermelding)Rapenburg.035-057
101/2
Cornelis Adriaensz Knotter
/
Dr Cornelius Adriani Cnotter
1601-03-16
Dr Cornelius Adriani Cnotter loco Jan Brouwer Jansz zijn oom
Rijckhuisen (echtgenoot)Nieuwsteeg.002-004
76/3a
Catharina Adriaensdr van Sonnevelt
/
Ermtgaert van Sonnevelt
1567-11-10
Dirc Jacobsz van Reygersberch gorter loco Mr Claes de Wilde; tr: Ermtgaert van Sonnevelt obiit 29 dec 1614 zijn in de Pieterskerk begraven zuyd-pandeling
Rijckhuisen (vermelding)
14/1
Floris Florisz van Alckemade II
/
Floris van Alcmade
1455-08-12
Floris van Alcmade
Rijckhuisen (vermelding)Steenschuur.023.05
43/4
Floris Jacobsz {Steenschuur}
/
Florus Jacobsz
1514-08-14
Florus Jacobsz
Rijckhuisen (vermelding)
53/3
Floris Adriaensz van Adrichem
/
Florus van Adrichem
1524-09-28
Florus van Adrichem; tr: Maria van Poelgeest ob 1527
Rijckhuisen (vermelding)Hooglandsekerkgracht.021
65/2
Floris Willemsz van Oyen
/
Florus Willemsz van Oy Willemsz
1545-02-05
Florus Willemsz van Oy Willemsz loco Mir Willem van Oy zijn vader
Rijckhuisen (vermelding)Breestraat.031
96/2
Foy Jansz van Brouchoven
/
Foy Jansz van Brouchoven
1588-07-04
Foy Jansz van Brouchoven loco Jan van Brouchoven zijn vader; tr: Lysbet van Boschuysen Gommertsdr
Rijckhuisen (vermelding)Hoogstraat.002
99/2
Franck Cornelisz van Torenvliet
/
Francq Cornelisz van Thoornvliet
1595-07-25
Francq Cornelisz van Thoornvliet loco Andries Cornelisz van Thoornvliet zijn broeder; tr:aug 1597 Cataharina van Berkenrode van Haerlem ob 1602
Rijckhuisen (vermelding)OudeRijn.002-016
85/3
Frans Fransz van Dusseldorp
/
Frans Fransz Muys van Dusseldorp brouwerbrouwer
1573-11-16
Frans Fransz Muys van Dusseldorp brouwer loco Antonis Fransz Muys zijn broeder
Rijckhuisen (vermelding)Houtstraat.000.2
51/2
Frans Gerritsz Gool {Goel}
/
Frans Gerritsz Gool
1521-05-03
Frans Gerritsz Gool
Rijckhuisen (vermelding)
43/2
Frans Gerritsz Doe {de oude}
/
Frans Gerrtisz Due
1514-05-15
Frans Gerrtisz Due
Rijckhuisen (vermelding)
50/4
Frans Gijsbrecht Mourijnsz
/
Frans Ghijsbrecht Mouwerijnsz
1520-08-08
Frans Ghijsbrecht Mouwerijnsz
Rijckhuisen (vermelding)
40/4
Frans Gijsbrechtsz {veertig}
/
Frans Ghijsbrechtsz
1514-08-03
Frans Ghijsbrechtsz
Rijckhuisen (echtgenoot)Hooglandsekerkgracht.042-044
68/4a
Geertruid van Berendrecht VI
/
Geertruyd van Beerendrecht
1553-05-08
Cornelis van Noorden loco d' openzijnde plaets; tr: Geertruyd van Beerendrecht
Rijckhuisen (vermelding)
62/1
Gerrit Aelbrechtsz van Cruyningen
/
Gerrit Aelbrechtsz Cruningen brouwerbrouwer
1540-11-10
Gerrit Aelbrechtsz Cruningen brouwer loco Heynric Wolbrantsz
Rijckhuisen (vermelding)Breestraat.125
55/4
Gerrit Boeckelsz Buytewech
/
Gerrit Boekelsz Buytewech
1531-07-17
Gerrit Boekelsz Buytewech loco Jan Claesz Jansz
Rijckhuisen (vermelding)OudeRijn.112
63/1
Gerrit Fransz Doe
/
Gerrit Fransz Doe
1541-07-24
Gerrit Fransz Doe loco Jan Paedts Bouwensz
Rijckhuisen (vermelding)
56/1
Gerrit Heerman
/
Gerrit Heerman
1532-05-12
Gerrit Heerman
Rijckhuisen (vermelding)Garenmarkt.014
79/3
Gerrit Jacobsz van der Mije
/
Gerrit Jacobsz van der Mijen onder de Clock drapierdrapier
1572-07-22
Gerrit Jacobsz van der Mijen onder de Clock drapier; tr: Heyltje Jansdr
Rijckhuisen (vermelding)
47/1
Gerrit Jan Gerritsz Ackersloot
/
Gerrit Jan Gerritsz
1514
Gerrit Jan Gerritsz
Rijckhuisen (vermelding)
49/2
Gerrit Jansz {veertig}
/
Gerrit Jansz
1519-03-01
Gerrit Jansz
Rijckhuisen (vermelding)Haarlemmerstraat.008-014
99/4
Gerrit Lenaertsz van Grootvelt
/
Gerrit Leendertsz van Grootvelt schoenmakerschoenmaker
1596-05-02
Gerrit Leendertsz van Grootvelt schoenmaker loco Claes Govertsz van der Aer; tr: juni 1543 Boukie Vollebrechtsdr
Rijckhuisen (vermelding)
48/1
Gerrit Roelofsz van der Mije {de oude}
/
Gerrit Roelofsz van der Mije
1516-04-04
Gerrit Roelofsz van der Mije
Rijckhuisen (vermelding)Breestraat.153
67/2
Gerrit Roelofsz van der Mije
/
Gerrit Roelofsz van der Mije
1549-11-10
Gerrit Roelofsz van der Mije loco Zeger Huygensz van Campen
Rijckhuisen (vermelding)Pieterskerkchoorsteeg.012
83/1
Gerrit Wiggersz van Duivelant
/
Gerrit Wiggertsz van Duyvelant
1573-03-03
Gerrit Wiggertsz van Duyvelant loco Jan Claesz houtcoper; tr Weynsgen van Zijll Claesdr
Rijckhuisen (vermelding)
43/1
Gerrit Ewoutsz van Dam
/
Geryt Ewoutsz
1514-05-15
Geryt Ewoutsz
Rijckhuisen (vermelding)
52/4
Gerrit de Vrije
/
Gheryt de Vrije
1524-02-08
Gheryt de Vrije
Rijckhuisen (vermelding)
42/2
Gerrit Heye {de oude}
/
Gheryt Heye
1511-04-03
Gheryt Heye
Rijckhuisen (vermelding)
43/3
Gerrit Heye {de oude}
/
Gheryt Heye
1514-05-15
Gheryt Heye
Rijckhuisen (vermelding)NieuweRijn.026-027
86/4
Gijsbrecht Dircksz Gool
/
Gijsbert Dircksz Gool
1574-03-28
Gijsbert Dircksz Gool loco Claesz van Leeuwen; tr: 1. feb 1589 Margrita Pietersd 2. Gertruyd van Heemskerck Oude Dirck Jan Reyersd
Rijckhuisen (vermelding)Haarlemmerstraat.251
83/4
Gijsbrecht Hendricksz van der Does
/
Gijsbert Heynricxz van der Does van Tol schoenmakerschoenmaker
1573-05-01
Gijsbrecht Hendricksz van der Does loco Jan Dirksz Brouwer tr Marijtje Jacobsdr
Rijckhuisen (vermelding)
52/3
Gijsbrecht Kerstantsz
/
Gijsbert Kerstantsz
1523-09-09
Gijsbert Kerstantsz
Rijckhuisen (vermelding)Steenschuur.006
67/3
Gillis Dircksz van Meerburg
/
Gillis Dirc Ottensz van Meerburch brouwerbrouwer
1550-07-23
Gillis Dirc Ottensz van Meerburch brouwer
Rijckhuisen (vermelding)Lokhorststraat.015-029
49/3
Gerrit Jansz van Lockhorst
/
Heer Gerrit van Lockhorst Jansz ridderridder
1519-07-21
Heer Gerrit van Lockhorst Jansz ridder
Rijckhuisen (vermelding)
41/3
Willem van Boschuysen {de jonge} VII
/
Heer Willem van Boshijsen Ridderridder
1513-12-02
Heer Willem van Boshijsen Ridder
Rijckhuisen (vermelding)Steenschuur.005
94/4
Hendrick Egbertsz van der Hal
/
Hendrick Egbertsz van der Hal
1584-05-17
Hendrick Egbertsz van der Hal loco Cornelis van Noorden; tr: Maria van Heussen Dircksdr zij obiit 1 december 1638 en Celia Paedts Vranksdr
Rijckhuisen (vermelding)Breestraat.040.2
65/4
Hendrick Florisz van Wassenaer
/
Heynric Florusz van Wassenaer
1546-07-14
Heynric Florusz van Wassenaer loco Jan Heye Gerritsz
Rijckhuisen (vermelding)
39/3
Hendrick Jacobsz van der Does {de oude}
/
Heynric Jacobsz van der Does
1510-11-15
Heynric Jacobsz van der Does; tr: Adriana van Boschuysen, 2: Catharina de Vriese
Rijckhuisen (vermelding)Breestraat.105
90/3
Hendrick Jansz van Brouchoven
/
Heynric van Brouchoven
1576-10-09
Heynric van Brouchoven
Rijckhuisen (vermelding)
61/1
Hendrick Wollebrantsz
/
Heynric Willebrantsz
1538-07-13
Heynric Willebrantsz loco Jan Claesz Cnotter roodzieder
Rijckhuisen (vermelding)Warmoesmarkt.016
89/4
Hobbe Florisz {goudsmid}
/
Hobbe Florisz goudsmitgoudsmit
1575-08-01
Hobbe Florisz goudsmit loco Olivier Philipsz; tr: Marytje Louwerijsdr en
Rijckhuisen (vermelding)
48/3
Huig Meesz {veertig}
/
Huijch Meesz
1516-09-10
Huijch Meesz
Rijckhuisen (vermelding)Steenschuur.023.03
82/2
Huibrecht Aelwijnsz van Swanenburg
/
Huybert Aelwijnsz van Swaenenburch waardijnwaardijn
1572-11-09
Huybert Aelwijnsz van Swaenenburch waardijn; tr Neeltje Willemsd
Rijckhuisen (vermelding)Breestraat.044
71/3
Huig Claesz Gael
/
Huych Claesz Gael goudsmitgoudsmit
1559-07-29
Huych Claesz Gael goudsmit loco Willem Aelbrechtsz; tr: Marytje Cornelisd Paedts
Rijckhuisen (vermelding)Rapenburg.069
88/2
Huig Jansz van Alckemade
/
Huych Jansz van Alkemade
huwelijk niet bekend

1574-10-14
Huych Jansz van Alkemade loco ...; tr: Catharina van Warmond Willemsd
Rijckhuisen (vermelding)Vismarkt.005
71/4
Huig Willemsz van Hoogstraten
/
Huych Willemsz van Hoogstraten Bonnet brouwerbrouwer
1559-11-10
Huych Willemsz van Hoogstraten Bonnet brouwer
Rijckhuisen (vermelding)Breestraat.059
78/4
Isaac Symonsz van der Graft
/
IJsac Symonsz van der Graft
1571-12-15
IJsac Symonsz van der Graft loco Adriaen Ijsbrantsz wantsnijder oud 70 jaeren en leyd neer; tr: Machteld de waert Claesdr
Rijckhuisen (vermelding)Korenbrugsteeg.001
94/3
IJsbrant Dircksz Visscher
/
IJsbrant Dircksz Visscher wolkoperwolkoper
1583-03-21
IJsbrant Dircksz Visscher wolkoper loco Dirc Gerritsz Smaling; tr: Agatha Bijmans Simon Paulusdr en ...
Rijckhuisen (vermelding)NieuweRijn.050-051
98/3
IJsbrant Pietersz de Bije
/
IJsbrant Pietersz de Bije
1593-11-04
IJsbrant Pietersz de Bije … en Margita Hopcoper Huychsdr loco Dirc Jacobsz van der Graft; tr:29 feb 1596 Beatrix van Montfoort Claesdr en … 2. 13 july 1608 Grietgen Warmondt Claesdr en Anna v Heussen
Rijckhuisen (vermelding)
99/3
Jacob Adriaen Andriesz
/
Jacob Adriaen Andriesz
1596-02-16
Jacob Adriaen Andriesz loco Claes Gijsbertsz van Dorp
Rijckhuisen (vermelding)Botermarkt.014
89/2
Jacob Allertsz de Haes
/
Jacob Allertsz de Haes
Niet Hasius, maar Dedel

1574-11-24
Jacob Allertsz de Haes loco Cornelis Willemsz Hasius in 't Joopenvat; tr: aug 1576 Agatha van Toornvliet Pouwelsd
Rijckhuisen (vermelding)Breestraat.084
99/1
Jacob Cornelisz Paedts
/
Jacob Cornelisz Paedts
1595-07-13
Jacob Cornelisz Paedts loco Jacob Willemsz van der Burch; tr: Ludewij Muys van Holy
Rijckhuisen (vermelding)
88/3
Jacob Gerritsz van der Mije {de oude}
/
Jacob Gerritsz van der Mijen drapierdrapier
1574-10-14
Jacob Gerritsz van der Mijen drapier loco ...; tr: Marytje van Heussen Steffensd
Rijckhuisen (vermelding)Hoogstraat.001
79/2
Jacob IJsbrantsz van Brenen {van der Bouchorst}
/
Jacob IJsbrantsz
1572-07-07
Jacob IJsbrantsz loco Oude Pieter Paedts; tr: ... van der Boeckhorst
Rijckhuisen (vermelding)Koppenhinksteeg.000.34
78/1
Jacob Thomasz van Swieten
/
Jacob Thomasz van Swieten brouwerbrouwer
1570-04-03
Jacob Thomasz van Swieten brouwer loco Claes Lambrechtsz van Swieten; tr: Machteld van Leeuwen Adriaensdr
Rijckhuisen (vermelding)Koppenhinksteeg.000.34
95/2
Jacob Thomasz van Swieten
/
Jacob Thomasz van Swieten brouwerbrouwer
1585-12-16
Jacob Thomasz van Swieten brouwer loco Gerrit Wiggertsz van Duyveland; tr: 1. Mee;tke Gerritsd vam der Hall 2. Machteld Adriaensdr van Leeuwen
Rijckhuisen (vermelding)Langebrug.051-057
61/3
Jacob Hendricksz van der Does
/
Jacob van der Does
1539-09-11
Jacob van der Does loco Geryt de Vrije
Rijckhuisen (vermelding)Langebrug.051-057
62/2
Jacob Hendricksz van der Does
/
Jacob van der Does
1541-07-24
Jacob van der Does loco Dirc Aelbrechtsz
Rijckhuisen (vermelding)
73/4
Jacob Symonsz van Loo
/
Jacob van Loo
1561-11-09
Jacob van Loo loco Huych Willemsz Bonnet van Hoogstraten
Rijckhuisen (vermelding)Hogewoerd.077-079
92/1
Jacob Willemsz van den Burch
/
Jacob Willemsz van der Burch
1576-10-09
Jacob Willemsz van der Burch loco ...; tr: Maria Adriaensd
Rijckhuisen (vermelding)Breestraat.143
54/3
Jacob Claesz van Swieten
/
Jacop Claesz van Swietenhoutkoper
1527-10-01
Jacop Claesz van Swieten loco Dirck Claesz van Swieten zijn broeder
Rijckhuisen (vermelding)
54/2
Jacob Cornelisz Gorter
/
Jacop Cornelisz Gorter
1526-05-04
Jacop Cornelisz Gorter loco Mr Ewout Wel; tr: ... Ouweland
Rijckhuisen (vermelding)Breestraat.098.1
53/4
Jacob Jansz Deyman
/
Jacop Deyman Jansz
1524-09-22
Jacop Deyman Jansz
Rijckhuisen (vermelding)
58/2
Jacob Jacob Symonsz van Loo
/
Jacop Jacop Symonsz van Loo
1534-04-24
Jacop Jacop Symonsz van Loo
Rijckhuisen (vermelding)Botermarkt.020
61/4
Jacob Jansz van der Graft
/
Jacop Jansz van der Graft
1540-07-24
Jacop Jansz van der Graft loco Willem Willemsz van Doornick
Rijckhuisen (vermelding)Steenschuur.023.10
69/4
Jan Adriaensz de Wilde
/
Jan Adriaensz de Wilde
1557-10-08
Jan Adriaensz de Wilde loco Cornelis Willemsz
Rijckhuisen (vermelding)
40/5
Jan Arentsz van Beringen
/
Jan Arentsz van Beringen
1510-11-15
Jan Arentsz van Beringen
Rijckhuisen (vermelding)
47/2
Jan Claes Aelwijnsz van der Hooch
/
Jan Claes Aelwijnsz van Swanenburch
1514
Jan Claes Aelwijnsz van Swanenburch
Rijckhuisen (vermelding)Garenmarkt.014
51/3
Jan Claes Cornelisz de Goede
/
Jan Claes Cornelisz de Goede
1521-08-08
Jan Claes Cornelisz de Goede
Rijckhuisen (vermelding)Steenschuur.020.7
58/1
Jan Claesz Knotter
/
Jan Claesz Cnotter roodziederroodzieder
1534-07-24
Jan Claesz Cnotter roodzieder
Rijckhuisen (vermelding)Breestraat.052
73/3
Jan Claesz van Rodenburch
/
Jan Claesz houtcoperhoutcoper
1561-07-23
Jan Claesz houtcoper loco Claes Aelwijnsz
Rijckhuisen (vermelding)
44/2
Jan Claesz Paedts
/
Jan Claesz Paedts
1514
Jan Claesz Paedts
Rijckhuisen (vermelding)Haarlemmerstraat.022-026
100/4
Jan Claesz Roos
/
Jan Claesz Roos
1600-03-27
Jan Claesz Roos loco Pieter Jorisz van Cortevelt; tr: 1. Arentge Garbrandr 2. 1604 Geertgen Senten wed van Symon Dirksz
Rijckhuisen (vermelding)
50/1
Jan Claes Jansz Vro
/
Jan Clais Jansz
1519-09-28
Jan Clais Jansz
Rijckhuisen (vermelding)Hooigracht.087
60/4
Jan Cornelisz Cock {brouwer}
/
Jan Cornelisz Cock
1538-03-21?
Jan Cornelisz Cock loco Frans Gerritsz Doe; tr: Alijd Dirksdr
Rijckhuisen (vermelding)Breestraat.105
73/2
Jan Dircksz van Brouchoven
/
Jan Dircksz van Brouchoven
ovdatum niet juist; is van Foy

1561-07-23
Jan Dircksz van Brouchoven loco Willem van Boschuysen; tr ... Oostermolen
Rijckhuisen (vermelding)
76/5
Jan Dircksz van Rodenbeeke
/
Jan Dircxz kind van Rodenbeeke brouwerbrouwer
1569-07-19
Jan Dircxz kind van Rodenbeeke brouwer loco Claes Adriaensz; tr: Claertje Willemsd van Doornick
Rijckhuisen (vermelding)Rapenburg.033
67/4
Jan Florisz van Adrichem
/
Jan Florisz van Adrichem
1551-07-23
Jan Florisz van Adrichem loco Willem Jacob Willemsz; tr: Magdalena Hottingen
Rijckhuisen (vermelding)OudeRijn.003-007
58/4
Jan Frans Gijsbrechtsz
/
Jan Frans Ghijsbrechtsz
1534-10-20
Jan Frans Ghijsbrechtsz loco Frans Ghijsbrechtsz
Rijckhuisen (vermelding)Garenmarkt.000.13
77/2
Jan Gerritsz Buytewech
/
Jan Gerritsz Buytewech
1569-07-19
Jan Gerritsz Buytewech loco Gerrit van Buytewech zijn vader
Rijckhuisen (vermelding)Maarsmansteeg.009
86/3
Jan Gijsbrechtsz (van Swanenvelt)
/
Jan Gijsbertsz van Swanevelt backer daerna koornkoperbacker daerna koornkoper
1574-02-17
Jan Gijsbertsz van Swanevelt backer daerna koornkoper loco Jan Simonsz van der Graft; tr: Diewertje Pott Cornelisd
Rijckhuisen (vermelding)NieuweRijn.032-033
59/1
Jan Gerritsz Heye
/
Jan Heye Gerritsz
1536-05-08
Jan Heye Gerritsz loco Geryt Heerman; tr: ... Swanenburch
Rijckhuisen (vermelding)
41/1
Jan Hendricksz van Warmond
/
Jan Heynricxz van Warmont
1510-11-15
Jan Heynricxz van Warmont
Rijckhuisen (vermelding)
65/1
Jan Huig Andriesz van Torenvliet
/
Jan Huych Andriesz van Thoorenvliet brouwerbrouwer
1544-11-10
Jan Huych Andriesz van Thoorenvliet brouwer loco Jan Cornelisz Cock
Rijckhuisen (vermelding)Haarlemmerstraat.073.1
95/3
Jan IJsnoutsz van der Nes
/
Jan IJsnoutsz van der Nesse brouwerbrouwer
1587-07-23
Jan IJsnoutsz van der Nesse brouwer loco Jan Lucasz van Wassenaer; tr: sept 1577 Aegje de Bije Pietersdr
Rijckhuisen (vermelding)
49/1
Jan Jansz Blaeuwer
/
Jan Jansz Blaeuwer
1518-07-28
Jan Jansz Blaeuwer
Rijckhuisen (vermelding)Steenschuur.007-009
78/2
Jan Jansz Knotter
/
Jan Jansz brouwerbrouwer
1570-09-24
Jan Jansz brouwer loco Florus van Oij
Rijckhuisen (vermelding)
52/2
Jan Jansz Porsman (Dedel)
/
Jan Jansz Porsman Dedel gezeyt
1522-12-08
Jan Jansz Porsman Dedel gezeyt
Rijckhuisen (vermelding)
50/2
Jan Jansz Uytreder
/
Jan Jansz Uytreder
1519-11-02
Jan Jansz Uytreder
Rijckhuisen (vermelding)Botermarkt.024
79/4
Jan Jansz van Baersdorp {de oude}
/
Jan Jansz van Baersdorp coorncooper
1572-11-09
Jan Jansz van Baersdorp coorncooper loco ... tr: Ermbgaert Jansdr ob 29.8.1574
Rijckhuisen (vermelding)Botermarkt.024
93/3
Jan Jansz van Baersdorp {de oude}
/
Jan Jansz van Baersdorp de jonge coorncopercoorncoper
1580-09-08
Jan Jansz van Baersdorp de jonge coorncoper loco Dirc Jacobsz van Montfoort; tr: 13 april 1597 Catharina van Warmondt Willemsd en we Huych van Alkemade
Rijckhuisen (vermelding)Steenschuur.023.01
82/1
Jan Jansz van Banchem {de oude}
/
Jan Jansz van Banchem
1572-11-09
Jan Jansz van Banchem loco ...; tr Anna Storm Gerritsd zij obiit 7 sep 1557 begraven beyde in de Hooglandse Kerk in 't graft van haer vader Gerrit Jacobsz
Rijckhuisen (vermelding)Warmoesmarkt.017
89/3
Jan Corsz van der Morsch
/
Jan Kerstantsz van der Morsch koperslagerkoperslager
1575-05-01
Jan Kerstantsz van der Morsch koperslager loco Jacob Gerritsz drapier; tr: Jannetje van der Does Ghijsbertsd
Rijckhuisen (vermelding)Maarsmansteeg.006
85/1
Jan Lucasz van Wassenaer
/
Jan Lucasz van Wassenaer goudsmitgoudsmit
1573-11-10
Jan Lucasz van Wassenaer loco Jacob IJsbrantsz; tr: Neeltje Roelofsd
Rijckhuisen (vermelding)Botermarkt.017
100/1
Jan Maertensz van Sonnevelt
/
Jan Maertensz van Sonnevelt
1597-02-21
Jan Maertensz van Sonnevelt loco Cornelis Willemsz botercoper
Rijckhuisen (vermelding)NieuweRijn.020
58/3
Jan Bouwensz Paedts
/
Jan Paedts Bouwensz
1536-10-20
Jan Paedts Bouwensz loco Ambrosius Colen
Rijckhuisen (vermelding)Hooigracht.013-015
88/1
Jan Cornelisz Paedts van Santhorst
/
Jan Paedts heer van Zanthorst Cornelisz
1574-10-14
Jan Paedts heer van Zanthorst Cornelisz en Agatha van Lodensteyn loco ...; tr: Josina van Swanenburch Jan Alewijnszd
Rijckhuisen (vermelding)NieuweRijn.026-027
45/2
Jan Reyer Dircksz van Heemskerck
/
Jan Reyersz van Heemskerck brouwer
1514
Jan Reyersz van Heemskerck brouwer
Rijckhuisen (vermelding)
34/1
Jan Kerstantsz Stoop {de jonge}
/
Jan Stoop Kerstantsz
1493-11-21
Jan Stoop Kerstantsz
Rijckhuisen (vermelding)
55/3
Jan Jansz van Berendrecht V {de oudste}
/
Jan van Berendrecht
1531-04-18
Jan van Berendrecht
Rijckhuisen (vermelding)
57/1
Jan Jacobsz van Boschuysen
/
Jan van Boschhuysen
1534-02-17
Jan van Boschhuysen loco Jan Claes Aelwijnsz
Rijckhuisen (vermelding)Korenbrugsteeg.001
94/2
Jan Dircksz van Brouchoven
/
Jan van Brouchoven
1582-11-10
Jan van Brouchoven loco Pieter Hendriksz van Wassenaer; tr: Anna Foye
Rijckhuisen (vermelding)NieuweRijn.002
75/3
Jan Jacobsz van der Graft II
/
Jan van der Graft Jacobsz
1566-12-18
Jan van der Graft Jacobsz loco ... tr Heyltje de Bije Joost Jacobd en Diewertje IJsbrands
Rijckhuisen (vermelding)Hooigracht.029.2
60/3
Jan van Endegeest
/
Jan van Endegeest heer tot Berckel
1538-03-21
Jan van Endegeest heer tot Berckel loco Gerrit Jan Gerritsz
Rijckhuisen (vermelding)
47/4
Jan van Honthorst
/
Jan van Honthorst
1515-04-04
Jan van Honthorst
Rijckhuisen (vermelding)NieuweRijn.035
48/4
Jan van Tol {veertig}
/
Jan van Toll
1517-05-24
Jan van Toll
Rijckhuisen (vermelding)
47/3
Jan Claesz Veen
/
Jan Veen Claesz
1516-04-04
Jan Veen Claesz
Rijckhuisen (vermelding)Pieterskerkchoorsteeg.012
74/3
Jan Wiggersz van Duivelant
/
Jan Wiggertsz van Duyvelant
1563-07-23
Jan Wiggertsz van Duyvelant loco Michiel Jansz wijntapper
Rijckhuisen (vermelding)
49/4
Jan Willemsz van Boschuysen
/
Jan Willemsz van Boschuysen
1519-08-18
Jan Willemsz van Boschuysen
Rijckhuisen (vermelding)Botermarkt.012
97/1
Jasper Jansz van Banchem
/
Jasper Jansz van Banckem
1589-11-10
Jasper Jansz van Banchem ex Anna Storm Gerritsdr loco Pieter Cornelisz Schaeck; tr: december 1581 Celia van Sonnevlt Maerten Jansdr en Marijtje Jacobsdr
Rijckhuisen (vermelding)NieuweRijn.026-027
68/3
Dirck Jan Reyersz van Heemskerck {de jonge}
/
Jonge Dirc Jan Reyersz van Heemskerck
1553-05-08
Jonge Dirc Jan Reyersz van Heemskerck loco Jan Reyers van Heemskerck zijn vader; tr: Beatrix Jansdr Stoop
Rijckhuisen (vermelding)Doezastraat.000.06
76/4
Garbrant Meesz {de jongste}
/
Jonge Garbrant Meesz van Nierop
1568-07-18
Jonge Garbrant Meesz van Nierop loco Jan van der Graft; tr Machteld Aelbert Dirksdr van Quaeckenbosch
Rijckhuisen (vermelding)Steenschuur.023.02
80/4
Pieter Pietersz Paedts {de jonge}
/
Jonge Pieter Paedts Pietersz
1572-11-09
Jonge Pieter Paedts Pietersz en Marijtje Pieter Jan Martijnsz loco ...; tr: Marytje van Heemskerck Cornelis Reyersd en ... zij obiit 12 juny 1574
Rijckhuisen (vermelding)Botermarkt.019
66/2
Joost Jacobsz de Bije
/
Joost Jacobsz de Bije wantsnijderwantsnijder
1546-07-23
Joost Jacobsz de Bije wantsnijder loco Jacob van der Does tr ... Diewertje IJsbrands
Rijckhuisen (vermelding)Breestraat.070-072
74/2
Joost Adriaensz van Sonnevelt
/
Joost van Zonnevelt (Maertensz doorgehaald)
1562-11-10
Joost van Zonnevelt (Maertensz doorgehaald) loco Claes Jan Claes Aelwijnsz; tr Marijtje Ouweland Willemsd
Rijckhuisen (vermelding)Steenschuur.016
75/1
Joost Willemsz Porsman (Dedel)
/
Joost Willemsz Dedel gezeyt Porsman drapierdrapier
1564-11-10
Joost Willemsz Dedel gezeyt Porsman drapier loco Mr Jacob de Milde; tr Maria van Leeuwen van Leyden Claesdr
Rijckhuisen (echtgenoot)
42/1a
Josina van Swieten
/
Josina van Swieten Adriaensdr vrouwe van Opmeer de Lier
1511-04-03
Willem IJsbrantsz van der Coulster ridder; tr Josina van Swieten Adriaensdr vrouwe van Opmeer de Lier
Rijckhuisen (vermelding)Breestraat.167-169
92/4
Louris Andriesz van Swaanswijck
/
Louris Andriesz v Swaenswijck
1578-07-29
Louris Andriesz v Swaenswijck loco Gijsbert Hendricksz van der Does van Toll schoenmaker; tr 1575 Anna Visscher Dirkxdr ende hebben zamen geprocreeert 22 kinderen
Rijckhuisen (vermelding)Rapenburg.026
93/2
Louris Huigenz Gael
/
Louris Huygensz Gael
1580-05-05
Louris Huygensz Gael geb 3 octob 1440 ex Maria Cornelis Claesd; tr: 1581 Femmetje de Vries Dirc Jacobsd
Rijckhuisen (echtgenoot)Hogewoerd.092-096
70/4a
Maertgen IJsbrantsdr {van den Burch}
/
Maertje IJsbrands
1558-07-22
Dirc Willemsz van den Burch olyslager loco Willem Dirksz van der Burch zijn vader; tr: Maertje IJsbrands
Rijckhuisen (echtgenoot)Rapenburg.033
67/4a
Magdalena Hottingen
/
Magdalena Hottingen
1551-07-23
Jan Florisz van Adrichem loco Willem Jacob Willemsz; tr: Magdalena Hottingen
Rijckhuisen (echtgenoot)NieuweRijn.005-006
76/2b
Marytgen Jacobsdr Houtkoper (van Swieten)
/
Maria van Swieten Jacob Claesd
1567-09-09
Dirc Jacobsz van Wtgeest loco Mr Frans van Dusseldorp; tr: Catharina van Heemskerck Oude Dirk Jansd en Maria van Swieten Jacob Claesd
Rijckhuisen (echtgenoot)Pieterskerkgracht.020
72/4a
Marytgen Franckendr van Royen {van Tol, Smaling}
/
Marytje Francken
1560-10-18
Dirc Gerritsz Smalingh loco Cornelis Paedts Jansz; tr nov 1578 Marytje Francken
Rijckhuisen (vermelding)Doezastraat.000.08
57/2
Mees Garbrantsz van Nierop {oude}
/
Mees Garbrantsz van Nierop waerdijnwaerdijn
1534-02-17
Mees Garbrantsz van Nierop waerdijn loco ...
Rijckhuisen (vermelding)Garenmarkt.006
74/4
Mees Aelwijnsz van Swanenburg
/
Meus Aelwijnsz van Swanenburch
1564-05-16
(Bartholo)Meus Aelwijnsz van Swanenburch loco Jan Wiggertsz van Duyvelant; tr Trijn Verbouchorst
Rijckhuisen (vermelding)Houtstraat.007
68/1
Michiel Jansz Uytreder
/
Michiel Jansz Uytreder
1551-11-10
Michiel Jansz Uitreder loco Jan Jansz Uitreder zijn vader
Rijckhuisen (vermelding)Raamsteeg.012
72/2
Mourijn Claesz van Leeuwen
/
Mourijn Claesz van Leeuwen drapierdrapier
1559-11-11
Mourijn Claesz van Leeuwen drapier loco Willem Bouwensz van Warmondt
Rijckhuisen (vermelding)Papengracht.030
103/4
Arnoud Jansz Duyck de Jode
/
Mr Arnout Jansz Duyc de Jode
doorgehaald

1606-08-28
Mr. Arnout Jansz Duyc de Jode is geen ... geweest
Rijckhuisen (vermelding)Pieterskerkhof.004.4
75/2
Cornelis Jansz van Veen
/
Mr Cornelis Jansz van Veen
1566-07-18
Mr Cornelis Jansz van Veen loco oude Mees Garbrantsz
Rijckhuisen (vermelding)
63/2
Cornelis Pietersz van der Zijpe
/
Mr Cornelis Pietersz van Zijpe
1541-08-27
Mr Cornelis Pietersz van Zijpe loco Dirc Florisz Heermalen
Rijckhuisen (vermelding)Breestraat.143
75/4
Cornelis Claesz van der Hooch
/
Mr Cornelius van der Hooch Claesz
1567-03-19
Mr. Cornelius van der Hooch Claesz loco ...
Rijckhuisen (vermelding)
51/1
Dirck Claesz van Swieten
/
Mr Dirc Claesz van Swieten houtcoperhoutcoper
1520-08-08
Mr Dirc Claesz van Swieten houtcoper
Rijckhuisen (vermelding)
42/3
Ewout Wel
/
Mr Ewout Wel
1514-03-15
Mr Ewout Wel
Rijckhuisen (vermelding)NieuweRijn.035
64/3
Floris Jansz van Tol
/
Mr Florus Jansz van Toll
1544-07-23
Mr Florus Jansz van Toll loco Dirc Ottensz van Meerburch
Rijckhuisen (vermelding)OudeRijn.002-016
74/1
Frans Jansz van Dusseldorp II
/
Mr Frans van Duyseldorp Jansz
1562-07-23
Mr Frans van Duyseldorp Jansz loco Cornelis Gerritsz van Poelgeest
Rijckhuisen (vermelding)Breestraat.031
75/0
Jacob de Milde
/
Mr Jacob de Milde
1564 voor
Mr Jacob de Milde loco ...
Rijckhuisen (vermelding)
59/2
Philips Jansz van Henegouwen
/
Mr Philips van Heenegouwen Janszoon
1536-07-06
Mr Philips van Heenegouwen Janszoon loco Jan van Berendrecht
Rijckhuisen (vermelding)Hooigracht.005-007
87/4
Pouwels Adriaensz Vos
/
Mr Poulus Vos Adriaensz
1574-10-14
Mr Poulus Vos Adriaensz loco ...; tr: Wijntgen van Duyndam Leendertsd zij obiit 28 sept 1625 in de Pieterskerk begraven
Rijckhuisen (vermelding)Steenschuur.022.10
77/3
Reyer Jacobsz {van der Graft}
/
Mr Reynier Jacobsz van Oyen houtcoper
Van Oyen is niet juist

1569-07-23
Mr Reynier Jacobsz van Oyen houtcoper loco Claes Reyersz; tr: Aeltje van der Mij Gerritsd
Rijckhuisen (vermelding)Breestraat.091
90/2
Symon Fransz van Merwen
/
Mr Symon Fransz van Merwen
1576-10-09
Mr Symon Fransz van Merwen loco ...
Rijckhuisen (vermelding)Breestraat.097
84/2
Symon Jansz van der Mije
/
Mr Symon Jansz van der Mije chirurgijnchirurgijn
1573-05-01
Mr Symon Jansz van der Mije chirurgijn loco Cornelis van Veen
Rijckhuisen (vermelding)Papengracht.030
95/1
Franck Jansz Duyck de Jode
/
Mr Vranc Jansz Duyc de Jode
1585-09-04
Mr Vranc Jansz Duyc de Jode loco Claes Steffensz van Heussen
Rijckhuisen (vermelding)NieuweRijn.039-040
48/2
Franck Jansz Paedts van Santhorst
/
Mr Vranc Jansz Paedze van Zanthorst
1516-07-31
Mr Vranc Jansz Paedze van Zanthorst loco ...; tr: ... Stoop jan Kerstantsdr
Rijckhuisen (vermelding)Hooglandsekerkgracht.042-044
38/4
Willem Symonsz van Oyen
/
Mr Willem Symonsz van Oij
1509-08-14
Mr Willem Symonsz van Oij
Rijckhuisen (vermelding)Hooglandsekerkgracht.042-044
63/3
Willem Symonsz van Oyen
/
Mr Willem van Oij
1542-02-21
Mr Willem van Oij
Rijckhuisen (vermelding)Hooigracht.087
86/1
Olivier Philipsz {lakenbereider}
/
Olivier Philippo van Turquoin voerlakenreeder
overleden voor 1576, dus huwelijk 1585?

1573-12-17
Olivier Philippo van Turquoin voerlakenreeder loco Jan van Banchem Janszoon; tr: 12 may 1585 te Leyden Trijntgen Schroys van Hontschoten
Rijckhuisen (vermelding)Steenschuur.023.04
96/1
Philips Gerritsz Lanschot
/
Philip Gerartsz van Lanschot coopmannecoopmanne
1587-11-10
Philip Gerartsz van Lanschot coopmanne loco Hobbe Florisz goudsmit; tr: …
Rijckhuisen (vermelding)VanDerWerffstraat.092-094
83/3
Pieter Adriaensz van der Werff
/
Pieter Adriaensz van der Werff zeemtouwerzeemtouwer
1573-05-01
Pieter Adriaensz van der Werff zeemtouwer loco Jan ?Adriensz de Wilde; tr 1e Iede van Tol Hendricksdr 2e Eva Lourisdr 3e Maria Duyst van Voorhout Fransd
Rijckhuisen (vermelding)
87/2
Pieter Cornelis Florisz Pot
/
Pieter Cornelis Florisz backer
1574-06-12
Pieter Cornelis Florisz backer loco Quirijn Claes Garbrantsz; tr nov 1582 Catharina Cornelisdr
Rijckhuisen (vermelding)Maarsmansteeg.014.1
101/4
Pieter Cornelisz de Haes
/
Pieter Cornelisz de Haes
1603-04-28
Pieter Cornelisz de Haes loco Cornelis Gerritsz de Haes zijn vader; tr: Claesje van Dorp Claesdr
Rijckhuisen (vermelding)Hooigracht.087
96/3
Pieter Cornelisz Schaeck
/
Pieter Cornelisz Schaeck
ovl.datum is strijdig met 1601

1589-04-11
Pieter Cornelisz Schaeck loco Willem van Loo; tr: Claesje van Dorp Claes Gijsbertsdr en …
Rijckhuisen (vermelding)
46/2
Pieter Dircksz de Grebber
/
Pieter Dircksz de Grebber
1514
Pieter Dircksz de Grebber
Rijckhuisen (vermelding)Garenmarkt.008
51/4
Pieter Hendricksz Buys
/
Pieter Heynricxz Buys
1521-10-08
Pieter Heynricxz Buys; tr: Aechte Paulisdr
Rijckhuisen (vermelding)Breestraat.040.2
81/2
Pieter Hendricksz van Wassenaer
/
Pieter Heynricxz van Wassenaer
1572-11-09
Pieter Heynricxz van Wassenaer loco ...; tr Alida van der Does Gijsbertsd
Rijckhuisen (vermelding)Vismarkt.009
78/3
Pieter Jacobsz de Haes
/
Pieter Jacobsz de Haes
1571-07-23
Pieter Jacobsz de Haes loco Dirc Ottensz van Meerburch
Rijckhuisen (vermelding)
45/4
Pieter Jan Pietersz {veertig}
/
Pieter Jan Pietersz
1514
Pieter Jan Pietersz
Rijckhuisen (vermelding)Breestraat.108.1
80/3
Pieter Oom Pietersz van Ofwegen
/
Pieter Oom Pietersz van Offweegen wantsnijderwantsnijder
1572-11-09
Pieter Oom Pietersz van Offweegen wantsnijder; tr 1. Catharina de Milde Jacobsd 2. Aefje Cornelisd 3. Catharina van Warmondt Willemsd
Rijckhuisen (vermelding)
60/1
Pieter Pietersz Paedts {de oude}
/
Pieter Paedts Pietersz
1537-11-10
Pieter Paedts Pietersz loco Willem Phillips van Henegouwen jansz
Rijckhuisen (vermelding)Haarlemmerstraat.047-049
80/2
Pieter Pieter Jorisz van Cortevelt
/
Pieter Pieter Jorisz van Cortevelt
Niet juist: Marytje Claesd is de vrouw van zijn zoon Pieter Pietersz

1572-11-09
Pieter Pieter Jorisz van Cortevelt loco ...; tr ... Aefjen Cornelisd 2. ... Marytje Claesd van der Aer
Rijckhuisen (vermelding)BuitenLeiden.000
40/2
Pieter Willem Foysz van Zijl
/
Pieter van Zijl
1510-11-15
Pieter van Zijl
Rijckhuisen (vermelding)Nieuwstraat.036
62/4
Quirijn Allertsz van der Aer
/
Quirijn Allertsz van der Aer
1541-07-24
Quirijn Allertsz van der Aer loco Willem Bouwensz van Warmondt
Rijckhuisen (vermelding)Steenschuur.022.02
72/3
Quirijn Claes Garbrantsz {van Strijen}
/
Quirijn Claes Garbrantsz van Strijen
1560-04-08
Quirijn Claes Garbrantsz van Strijen loco Mr Cornelis Pietersz
Rijckhuisen (vermelding)
42/5
Reyer Claesz {veertig}
/
Reyer Claesz
1515-07-01
Reyer Claesz
Rijckhuisen (vermelding)Hooglandsekerkgracht.023
80/1
Robrecht Jorisz de Maringuy
/
Robbrecht Jorisz de Maringy
1572-11-09
Robbrecht Jorisz de Maringy ex ... loco ... ; tr Baertgen van Delft Govertsd ex ... zij obiit 21 september 1588 in de Hooglandse kerk begraven
Rijckhuisen (vermelding)Haarlemmerstraat.143.1
97/4
Salomon Lenaertsz van der Woert
/
Salomon Leendertsz van der Wuert notarisnotaris
1591-12-30
Salomon Leendertsz van der Wuert notaris loco Bouwen Paedts Jansz; tr: Geertruyd Fransdr 2. Louisa van Stieneveld Gerritsdr
Rijckhuisen (vermelding)Uiterstegracht.120-130
87/3
Sander Aelbrechtsz van Quackenbosch
/
Sander Aelbertsz van Quackenbosch
1574-09-07
Sander Aelbertsz van Quackenbosch loco Claes Cornelis; tr: Cornelia Bouwend
Rijckhuisen (echtgenoot)Langebrug.085-087
82/3a
Aeltgen Adriaensdr van Sonnevelt
/
Sonnevelt
1572-11-09
Willem van Loo Jacobsz en ... Sonnevelt loco ... met 4 quartieren begraven Pieterskerk aen de achter-hand van de Heere-steeg inkomende
Rijckhuisen (vermelding)Steenschuur.003
70/1
Symon Jan Reyersz van Heemskerck
/
Symon Jan Reyersz van Heemskerck
1558-02-11
Symon Jan Reyersz van Heemskerck loco Frans Gerritsz Gael
Rijckhuisen (vermelding)Botermarkt.019
97/3
Thiman Jansz van der Graft
/
Tyman Jansz van der Graft
1591-07-23
Tyman Jansz van der Graft van Haarlem (?) loco Bouwen Jansz Keyser; tr: Grietjen Jacobsdr 2. Dirkje Gael Huychendr en Marijtje Cornelisdr Paedts
Rijckhuisen (vermelding)
44/3
Wolphert Roelofsz {veertig}
/
Volpert Roelofsz
1514
Volpert Roelofsz
Rijckhuisen (vermelding)
46/3
Werbout Pietersz
/
Wermbout Pietersz
1514
Wermbout Pietersz
Rijckhuisen (vermelding)Steenschuur.023.08
62/3
Willem Aelbrechtsz van Campen
/
Willem Aelbertsz van Campen
1541-07-24
Willem Aelbertsz van Campen loco Dirc van der Bouchorst
Rijckhuisen (vermelding)Steenschuur.023.06
60/2
Willem Bouwensz van Warmond
/
Willem Bouwensz van Warmont
1538-03-21
Willem Bouwensz van Warmont loco Bouwen Willems van Warmondt
Rijckhuisen (vermelding)Botermarkt.006
97/2
Willem Cornelisz Thibaut
/
Willem Cornelisz Tybault Dedel gezeyd
1591-07-23
Willem Cornelisz Tybault Dedel gezeyd loco Cornelis Adriaensz
Rijckhuisen (vermelding)Breestraat.092-094
81/4
Willem Jacobsz de Milde
/
Willem de Milde (doorgehaald Cornelisz)
1572-11-09
Willem de Milde (doorgehaald Cornelisz) loco ...; tr Neeltje van Dorp Claesd
Rijckhuisen (vermelding)Hogewoerd.077-079
61/2
Willem Dircksz van den Burch
/
Willem Dircksz van der Burch olyslagerolyslager
1539-07-18
Willem Dircksz van der Burch olyslager loco
Rijckhuisen (vermelding)
44/4
Willem Gijsbrechtsz van Lodensteyn
/
Willem Gijsbrechtsz van Lodesteijn
1514
Willem Gijsbrechtsz van Lodesteijn
Rijckhuisen (vermelding)NieuweRijn.043
101/1
Willem Govertsz van der Aer
/
Willem Govertsz van der Aer loco Huych Jansz van Alkemade
oud 76 jaren

1600-10-30
Willem Govertsz van der Aer loco Huych Jansz van Alkemade; tr: 1 Geertruyd Huygensdr Duyck 2. Alijd Claesdr … 3. Geertyd Huyssen
Rijckhuisen (vermelding)
42/1
Willem IJsbrantsz van Coulster {van Alckemade}
/
Willem IJsbrantsz van der Coulster ridderridder
1511-04-03
Willem IJsbrantsz van der Coulster ridder; tr Josina van Swieten Adriaensdr vrouwe van Opmeer de Lier
Rijckhuisen (vermelding)
52/1
Willem Jacob Willemsz
/
Willem Jacob Willemsz
1522-02-07
Willem Jacob Willemsz
Rijckhuisen (vermelding)NieuweRijn.046-048
81/1
Willem Jan Reyersz van Heemskerck
/
Willem Jan Reyersz van Heemskerck
1572-11-09
Willem Jan Reyersz van Heemskerck loco ... tr Margrita Engebrechtsd obiit 25 feb 1590 oud 59 jaren 2 ...
Rijckhuisen (vermelding)
50/3
Willem Willemsz Stoop
/
Willem Stoop Willemsz
1520-08-03
Willem Stoop Willemsz
Rijckhuisen (vermelding)
41/4
Gommer Willemsz van Boschuysen
/
Willem van Boschuijsen
1511-04-03
Willem van Boschuijsen
Rijckhuisen (vermelding)
18/2
Willem van Boschuysen {de oude} VI
/
Willem van Boschuysen
1467-02-30 voor
Willem van Boschuysen
Rijckhuisen (vermelding)Rapenburg.027
70/2
Willem Jacobsz van Boschuysen
/
Willem van Boshuysen Jacobsz
1558-02-11
Willem van Boshuysen Jacobsz loco Dirc Jan Reyers van Heemskerck
Rijckhuisen (vermelding)Langebrug.085-087
82/3
Willem Jacobsz van Loo
/
Willem van Loo Jacobsz
1572-11-09
Willem van Loo Jacobsz en ... Sonnevelt loco ... met 4 quartieren begraven Pieterskerk aen de achter-hand van de Heere-steeg inkomende
Rijckhuisen (vermelding)Steenschuur.022.02
68/2
Willem Willem Bouwensz van Warmond
/
Willem Willem Bouwensz van Warmont
1553-04-19
Willem Willem Bouwensz van Warmont loco Jacob Deyman
Rijckhuisen (vermelding)
41/2
Willem Willemsz van Doornick
/
Willem Willemsz van Doornick
1510-11-15
Willem Willemsz van Doornick
Rijckhuisen (vermelding)
42/4
Wouter Jacobsz Besemer
/
Wouter Jacobsz Besemer
1514-05-15
Wouter Jacobsz Besemer
Rijckhuisen (vermelding)NieuweRijn.045
92/2
Isaac Claesz van Swanenburg {de jonge}
/
Ysac Claesz van Swanenburch schilderschilder (kunst)
1576-10-14
Ysac Claesz van Swanenburch schilder loco Mr Paulus Vos; tr: Maria Dedel Joost Willemsd en Maria van Leeuwen Claesd
Rijckhuisen (vermelding)
39/1
Isaac Aelwijnsz van Swanenburg
/
Ysaec Aelwijnsz van Swanenburch
1509-08-14
Ysaec Aelwijnsz van Swanenburch
Rijckhuisen (vermelding)
46/4
Isaac Claesz van Swanenburg {de oude}
/
Ysaec Claesz van Swanenburch
1514
Ysaec Claesz van Swanenburch
Rijckhuisen (vermelding)Garenmarkt.008
55/2
Zeger Huigenz van Campen {de oude}
/
Zeger Huygensz van Campen
1530-08-17
Zeger Huygensz van Campen