BronPerceelPersonen

Lijst van BronPerceelPersoon-regels afhankelijk van opgegeven selectie-criteria. Wildcardtekens: _ (enkel) en % (meer).

Bouwblok
BronPerceelPersoonregels met BronId = 185. Het maximum is 1000 records. Aantal = 1000.
BronPerceel
Volgnr/Toev
Persoon
Aantal/Bedrag
PersoonNaamInBron
Opmerkingen
Beroepsvermelding
Datum
Kerven-1581 (bewoner)Maarsmansteeg.006
15/15
Abraham Cornelisz van der Morsch
/7
Abraham Cornelisz lindelaeckencoperlindelaeckencoper
1581-12
Abraham Cornelisz lindelaeckencoper
Kerven-1581 (bewoner)Ketelboetersteeg.012-014
93/93
Abraham Cornelisz {linnenwever}
/1
Abraham Cornelisz lindeweverlindewever
1581-12
Abraham Cornelisz lindewever
Kerven-1581 (bewoner)OudeVest.217
64/64
Adriaen Adriaensz {kalkbrander}
/4
Adriaen Adriaensz calcbrandercalcbrander
1581-12
Adriaen Adriaensz calcbrander
Kerven-1581 (bewoner)Garenmarkt.010.3-012
101/101
Adriaen Andriesz {drapier}
/32
Adriaen Andriesz mit zijn kinderen
1581-12
Adriaen Andriesz mit zijn kinderen
Kerven-1581 (bewoner)Middelstegracht.030-032
26/26
Adriaen Cornelisz {linnenwever-Middelstegracht}
/2
Adriaen Cornelisz lindeweverlindewever
1581-12
Adriaen Cornelisz lindewever
Kerven-1581 (bewoner)Haarlemmerstraat.256
63/63
Adriaen Cornelisz {zeemtouwer}
/4
Adriaen Cornelisz zeemtouwerzeemtouwer
1581-12
Adriaen Cornelisz zeemtouwer
Kerven-1581 (bewoner)Rapenburg.106.1
88/88
Adriaen Dircksz {scheepmaker}
/12
Adriaen Dircxzscheepmaecker
1581-12
Adriaen Dircxz
Kerven-1581 (bewoner)Doezastraat.001.19
28/28
Adriaen Dircksz Tellepeper
/10
Adriaen Dircxz Tellepeper
1581-12
Adriaen Dircxz Tellepeper
Kerven-1581 (bewoner)Hogewoerd.024
14/14
Adriaen Erasmusz {droogscheerder}
/2
Adriaen Erasmus droochscherierdroochscherier
1581-12
Adriaen Erasmus droochscherier
Kerven-1581 (bewoner)Aalmarkt.026.1
103/103
Adriaen Gerritsz in 't Hart
/16
Adriaen Gerritsz comancoman
1581-12
Adriaen Gerritsz coman
Kerven-1581 (bewoner)Levendaal.026
101/101
Adriaen Gerritsz Moyt
/10
Adriaen Gerritsz Moeyt vollervoller
1581-12
Adriaen Gerritsz Moeyt voller
Kerven-1581 (bewoner)Noordeinde.042
69/69
Adriaen Gerritsz {kuiper-Noordeinde}
/4
Adriaen Gerytsz cuyper ofte boumancuyper ofte bouman
1581-12
Adriaen Gerytsz cuyper ofte bouman
Kerven-1581 (bewoner)Rapenburg.109
6/6
Adriaen Hendricksz {bleker}
/6
Adriaen Henricxz bleyckerbleycker
1581-12
Adriaen Henricxz bleycker
Kerven-1581 (bewoner)Boommarkt.007.4
71/71
Adriaen Hendricksz {timmerman}
/2
Adriaen Heyndricxs timmermantimmerman
1581-12
Adriaen Heyndricxs timmerman
Kerven-1581 (bewoner)Vliet.023
20/20
Adriaen Jacobsz {bouwman-Vliet}
/6
Adriaen Jacobsz bouman van Wassenaerbouman
1581-12
Adriaen Jacobsz bouman van Wassenaer
Kerven-1581 (bewoner)Uiterstegracht.011
70/70
Adriaen Jacobsz {warmoezenier}
/4
Adriaen Jacopsz warmoesmanwarmoesman
1581-12
Adriaen Jacopsz warmoesman
Kerven-1581 (bewoner)NieuweRijn.023
41/41
Adriana Jansdr {Coedijck}
/20
Adriaen Jansdr weduwe van Pieter Pietersz Codyck
1581-12
Adriaen Jansdr weduwe van Pieter Pietersz Codyck
Kerven-1581 (bewoner)StilleRijn.016.2
58/58
Adriaen Jansz {koperslager}
/4
Adriaen Jansz coperslagercoperslager
1581-12
Adriaen Jansz coperslager
Kerven-1581 (bewoner)Raamsteeg.000.20
39/39
Adriaen Jansz {schipper}
/2
Adriaen Jansz den buer
1581-12
Adriaen Jansz den buer
Kerven-1581 (bewoner)NieuweRijn.016
47/47
Adriaen Jansz {hoefsmid-NieuweRijn}
/5
Adriaen Jansz houffsmithhouffsmith
1581-12
Adriaen Jansz houffsmith
Kerven-1581 (bewoner)Noordeinde.015
85/85
Adriaen Jansz {hoefsmid-Noordeinde}
/2
Adriaen Jansz houffsmith van Deventerhouffsmith
1581-12
Adriaen Jansz houffsmith van Deventer
Kerven-1581 (bewoner)Rapenburg.035-057
56/56
Adriaen Jansz Knotter
/70
Adriaen Jansz Knotter
1581-12
Adriaen Jansz Knotter
Kerven-1581 (bewoner)Warmoesmarkt.023
50/50
Adriaen Maertensz de Zwart
/32
Adriaen Maertsz de Zwart backerbacker
1581-12
Adriaen Maertsz de Zwart backer
Kerven-1581 (bewoner)NieuweRijn.053-054
9/9
Adriaen Meesz {bakker}
/12
Adriaen Meesz backerbacker
1581-12
Adriaen Meesz backer
Kerven-1581 (bewoner)Vismarkt.005
22/22
Adriaen Mourijnsz {rentmeester}
/26
Adriaen Mourijnsz rentmeesterrentmeester
1581-12
Adriaen Mourijnsz rentmeester
Kerven-1581 (bewoner)Hogewoerd.033
71/71
Adriaen Pieter Garbrantsz {van Strijen}
/18
Adriaen Pieter Garbranrszz
1581-12
Adriaen Pieter Garbranrszz
Kerven-1581 (bewoner)Doezastraat.023
35/35
Adriaen Pietersz {bouwman}
/8
Adriaen Pietersz boumanbouman
1581-12
Adriaen Pietersz bouman
Kerven-1581 (bewoner)NieuweRijn.059
3/3
Adriaen Pietersz van der Werff {de oude}
/15
Adriaen Pietersz van der Werff
1581-12
Adriaen Pietersz van der Werff
Kerven-1581 (overledene)Boommarkt.014.3
76/76a
Adriaen Pietersz {houtkoper}
/
Adriaen Pietersz weduwe
1581-12
Lysbeth Heyndricxdr Adriaen Pietersz' weduwe
Kerven-1581 (bewoner)Apothekersdijk.012
15/15
Adriaen Ponsz {schuitenmaker}
/2
Adriaen Ponsz schuytemaeckerschuytemaecker
1581-12
Adriaen Ponsz schuytemaecker
Kerven-1581 (bewoner)Aalmarkt.019-020
94/94
Adriaen Symonsz {waard, molenaar}
/28
Adriaen Symonsz in de Mereminne
1581-12
Adriaen Symonsz in de Mereminne
Kerven-1581 (bewoner)Breestraat.123
16/16
Adriaen Reinoutsz van Sonnevelt
/20
Adriaen van Sonnevelt zyn zoon
1581-12
Adriaen van Sonnevelt zyn zoon
Kerven-1581 (bewoner)Hogewoerd.043
65/65
Adriaen Willemsz {bakker}
/2
Adriaen Willemsz backer wiens huysvrouwe
1581-12
Adriaen Willemsz backer wiens huysvrouwe
Kerven-1581 (bewoner)Rapenburg.115-117
8/8
Adriaen Willemsz {bouwman, zeeman}
/3
Adriaen Willemsz boumanbouman
1581-12
Adriaen Willemsz bouman
Kerven-1581 (bewoner)Pieterskerkstraat.016
90/90
Adriaen Willemsz Cruytpenning
/10
Adriaen Willemsz Cruytpenning [heemraetsbode]heemraetsbode
1581-12
Adriaen Willemsz Cruytpenning [heemraetsbode]
Kerven-1581 (bewoner)Hooigracht.046
84/84
Adriaen Willemsz Prins
/2
Adriaen Willemsz Prins
1581-12
Adriaen Willemsz Prins
Kerven-1581 (bewoner)Breestraat.054-056
18/18
Adriaen Willemsz van Warmond {jonge}
/32
Adriaen Willemsz van Warmont
1581-12
Adriaen Willemsz van Warmont
Kerven-1581 (bewoner)Steenschuur.017
72/72
Adriaen Willem Bouwensz van Warmond {oude}
/45
Adriaen Willemsz van Warmont
1581-12
Adriaen Willemsz van Warmont
Kerven-1581 (bewoner)NieuweRijn.030
30/30
Adriana Claesdr {vrouw van Warnaert Anthonisz}
/3
Adriana Claesdr weduwe van Warnaert coppendraeyer
1581-12
Adriana Claesdr weduwe van Warnaert coppendraeyer
Kerven-1581 (bewoner)Breestraat.082
6/06
Adriana Franckendr Paedts van Santhorst
/50
Adriana Franckendr Steffen van Heusden weduwe met haer kinderen
1581-12
Adriana Franckendr Steffen van Heusden weduwe met haer kinderen
Kerven-1581 (bewoner)NieuweRijn.083
9/1
Adriana Fransdr {van der Does}
/28
Adriana Franssendr weduwe van Cornelis Havicxs met haer zoon Frans
1581-12
Adriana Franssendr weduwe van Cornelis Havicxs met haer zoon Frans
Kerven-1581 (bewoner)Botermarkt.020
97/97
Adriana Gerritsdr van Quackenbosch
/4
Adriana Gerritsdr haer kint
1581-12
Adriana Gerritsdr haer kint
Kerven-1581 (bewoner)KortRapenburg.014-016
64/64
Adriana Goossendr {warmoezenier}
/2
Adriana Goossendr weduwe van Adriaen Goossenz
1581-12
Adriana Goossendr weduwe van Adriaen Goossenz
Kerven-1581 (bewoner)Botermarkt.022
102/102
Adriana Joostendr {Botermarkt}
/3
Adriana Joosten haer dochter
1581-12
Adriana Joosten haer dochter
Kerven-1581 (bewoner)OudeVest.019-031
54/54
Adriana Pietersdr {vrouw van Gerrit Splintersz}
/6
Adriana Pietersdr weduwe van Gerrit Splintersz
1581-12
Adriana Pietersdr weduwe van Gerrit Splintersz
Kerven-1581 (bewoner)FaliedeBegijnhof.041
127/127
Adriana van IJselstein
/3
Adriana van Yselsteyn met
1581-12
Adriana van Yselsteyn met
Kerven-1581 (bewoner)Steenschuur.007-009
67/67
Adriana Claesdr Knotter
/25
Adriana zijn broeders kinderen elck op 25 tsamen
1581-12
Adriana zijn broeders kinderen elck op 25 tsamen
Kerven-1581 (bewoner)Garenmarkt.000.11
88/88
Andries Jacobsz van Campen
/25
Adries Jacobsz
1581-12
Adries Jacobsz
Kerven-1581 (bewoner)Breestraat.065-067
28/28
Aechte Cornelisdr Paedts
/3
Aechgen Cornelis Paetzdr
1581-12
Aechgen Cornelis Paetzdr
Kerven-1581 (bewoner)Botermarkt.012
82/82
Ceeltgen Maertensdr van Sonnevelt
/10
Aechgen Maerten van Sonnevelts dochteren
1581-12
Ceeltgen ende Aechgen Maerten van Sonnevelts dochteren elck 10 tsamen twintich
Kerven-1581 (bewoner)Hogewoerd.052
23/23
Aechgen Anthonisdr {Hogewoerd}
/6
Aechgen Thonisdr eck 6 tsamen
1581-12
Aechgen Thonisdr eck 6 tsamen
Kerven-1581 (bewoner)Botermarkt.022
101/101
Aechte Woutersdr {vrouw van Joost Adriaensz}
/16
Aechgen Woutersdr
1581-12
Aechgen Woutersdr
Kerven-1581 (bewoner)Diefsteeg.004
23/23
Aechte Bruinendr {van Sonnevelt}
/4
Aechte Bruynesdr op
1581-12
Aechte Bruynesdr op
Kerven-1581 (bewoner)Botermarkt.024
105/105
Aechte Vincentendr
/6
Aechte Centendr
1581-12
ten zelve huyse Aechte Centendr
Kerven-1581 (bewoner)FaliedeBegijnhof.005
102/102
Aechte Claesdr {vrouw van Anthonis Adriaensz}
/2
Aechte Claesdr weduwe van lange Thonis
1581-12
Aechte Claesdr weduwe van lange Thonis
Kerven-1581 (bewoner)Steenschuur.022.04
56/56
Aechte Fransdr van Dusseldorp {van de Velde}
/1
Aechte Fransdr met
1581-12
Aechte Fransdr met
Kerven-1581 (bewoner)FaliedeBegijnhof.011
109/109
Aechte Gerritsdr {van der Graft}
/6
Aechte Gerritsdr van der Graft
1581-12
Aechte Gerritsdr van der Graft
Kerven-1581 (bewoner)Rapenburg.069
51/51
Aefgen Aelbrechtsdr van Quackenbosch
/70
Aeffgen Aelbrechtsdr weduwe van Mr Gerrit Melisz met haer kinderen tsamen
1581-12
Aeffgen Aelbrechtsdr weduwe van Mr Gerrit Melisz met haer kinderen tsamen
Kerven-1581 (overledene)Rapenburg.069
51/51a
Gerrit Amelisz van Hoogeveen
/
Aeffgen Aelbrechtsdr weduwe van Mr Gerrit Melisz met haer kinderen tsamen
1581-12
Aeffgen Aelbrechtsdr weduwe van Mr Gerrit Melisz met haer kinderen tsamen
Kerven-1581 (bewoner)Hoogstraat.005
60/60
Aefgen Jansdr {tinnegietster}
/30
Aeffgen Jansdr tinnegietstertinnegietster
1581-12
Aeffgen Jansdr tinnegietster
Kerven-1581 (overledene)Hogewoerd.090
35/35a
Aelbrecht Dircksz {waard}
/6
Aelbert ouwe Dercken [ van Coudekercke ]
1581-12
Machtelt Aelbert ouwe Dercken [ van Coudekercke ]
Kerven-1581 (bewoner)Pieterskerkstraat.012-014
91/91
Aelbrecht Aelbrechtsz {kleermaker, klokkenluider}
/2
Aelbrecht Aelbrechtsz Hardy
1581-12
Aelbrecht Aelbrechtsz Hardy
Kerven-1581 (bewoner)OudeRijn.158-162
12/12
Aelbrecht Claesz {pannenbakker}
/8
Aelbrecht Claesz pannebackerpannebacker
1581-12
Aelbrecht Claesz pannebacker
Kerven-1581 (bewoner)Maarsmansteeg.002
18/18
Aelbrecht Cornelisz van Leeuwen
/10
Aelbrecht Cornelisz comancoman
1581-12
Aelbrecht Cornelisz coman
Kerven-1581 (bewoner)Hogewoerd.005
80/80
Aelbrecht Cornelisz van Berckendael
/6
Aelbrecht Cornelisz slotemaeckerslotemaecker
1581-12
Aelbrecht Cornelisz slotemaecker
Kerven-1581 (bewoner)Garenmarkt.000.09
87/87
Aelbrecht Dircksz Bral
/25
Aelbrecht Dircxz Bral
1581-12
Aelbrecht Dircxz Bral
Kerven-1581 (bewoner)Breestraat.001-007
65/65
Aelbrecht Dircksz van Rodenburch
/10
Aelbrecht Dircxz van Rodenburch met
1581-12
Aelbrecht Dircxz van Rodenburch met
Kerven-1581 (bewoner)Langebrug.041
75/75
Aelbrecht Florisz {linnenwever}
/2
Aelbrecht Florisz kaesdouckweverkaesdouckwever
1581-12
Aelbrecht Florisz kaesdouckwever
Kerven-1581 (bewoner)Hogewoerd.088.2
34/34
Aelbrecht Corsz {visser}
/2
Aelbrecht Korsz visscher alias Bomvisscher
1581-12
Aelbrecht Korsz visscher alias Bom
Kerven-1581 (bewoner)Vliet.031
23/23
Aelbrecht Mattheusz {schipper}
/2
Aelbrecht Matheusz van Catwyck schipperschipper
1581-12
Aelbrecht Matheusz van Catwyck schipper
Kerven-1581 (bewoner)Hogewoerd.022
10/10
Aelbrecht Pietersz Tromper {de oude}
/10
Aelbrecht Pietersz tromper
1581-12
Aelbrecht Pietersz tromper
Kerven-1581 (bewoner)Zonneveldstraat.000.14
20/20
Aeltgen Daniëlsdr {uitdraagster}
/8
Aeltgen Danielsdr weduwe van Gerrit Adriaensz uytdrager
1581-12
Aeltgen Danielsdr weduwe van Gerrit Adriaensz uytdrager
Kerven-1581 (bewoner)Breestraat.061-063
29/29
Aeltgen Dircksdr van Weesp
/20
Aeltgen ende
1581-12
Aeltgen ende
Kerven-1581 (bewoner)Haarlemmerstraat.155-159
75/75
Aeltgen Claesdr de Bruyn
/25
Aeltgen ende
1581-12
Aeltgen ende
Kerven-1581 (bewoner)Pieterskerkgracht.000.1
58/58
Aeltgen Gijsbrechtsdr {hekelaar}
/2
Aeltgen Gysbrechtsdr alias Ael de hekelsterhekelster
1581-12
Aeltgen Gysbrechtsdr alias Ael de hekelster
Kerven-1581 (bewoner)LangeMare.086
11/11
Aeltgen Hendricksdr {appelkoopster}
/8
Aeltgen Henricxdr Cornelis Buenisz appelcopers weduweappelcopers
1581-12
Aeltgen Henricxdr Cornelis Buenisz appelcopers weduwe
Kerven-1581 (bewoner)Middelweg.038
40/40
Alijd Jacobsdr {beddenmaker}
/2
Aeltgen Jacopsdr ende
1581-12
Aeltgen Jacopsdr ende
Kerven-1581 (bewoner)NieuweRijn.036
25/25
Aeltgen Meesdr {de Haes}
/23
Aeltgen Meessdr weduwe van Allert Jacobsz de Haes met haer kinderen
1581-12
Aeltgen Meessdr weduwe van Allert Jacobsz de Haes met haer kinderen
Kerven-1581 (bewoner)Langebrug.091.1
4/04
Aeltgen Pietersdr {lakenkoopvrouw}
/2
Aeltgen Pietersdrlaeckencoopster
1581-12
Aeltgen Pietersdr
Kerven-1581 (bewoner)Ketelboetersteeg.012-014
25/25
Aeltgen Woutersdr {uitdraagster}
/6
Aeltgen Woutersdr uytdraechsteruytdraechster
1581-12
Aeltgen Woutersdr uytdraechster
Kerven-1581 (bewoner)Korevaarstraat.016
115/115
Arent Cornelisz Brenen {voerlakenreder}
/2
Aerndt Cornelisz voerlaeckenredervoerlaeckenreder
1581-12
Aerndt Cornelisz voerlaeckenreder
Kerven-1581 (bewoner)Koenesteeg.016
108/108
Arent Adriaensz {voller}
/2
Aernt Ariaensz bayvoller ende bereyder
deze staat niet in DANS wel zijn moeder
bayvoller ende bereyder
1581-12
Aernt Ariaensz bayvoller ende bereyder
Kerven-1581 (bewoner)Apothekersdijk.034.3
2/2
Arent Claesz Tollenaer {metselaar}
/4
Aernt Claesz Tollenaer
1581-12
Aernt Claesz tollenaer
Kerven-1581 (bewoner)Pieterskerkchoorsteeg.017
84/84
Arent Cornelisz {bakker}
/2
Aernt Cornelisz backerbacker
1581-12
Aernt Cornelisz backer
Kerven-1581 (bewoner)Middelstegracht.013-017
21/21
Arent Cornelisz {pottenbakker}
/4
Aernt Cornelisz pottebackerpottebacker
1581-12
Aernt Cornelisz pottebacker
Kerven-1581 (bewoner)NieuweRijn.060-061
2/2
Arent Dircksz van Gruythuysen
/25
Aernt Dircxz van Gruthuysen
1581-12
Aernt Dircxz van Gruthuysen
Kerven-1581 (bewoner)Botermarkt.021
100/100
Arent Dircksz {bakker}
/4
Aernt Dircxz zyn zwager
1581-12
Aernt Dircxz zyn zwager
Kerven-1581 (bewoner)OudeRijn.112
25/25
Arent Fransz {kuiper}
/10
Aernt Fransz cuypercuyper
1581-12
Aernt Fransz cuyper
Kerven-1581 (bewoner)Levendaal.050
106/106
Arent Gerritsz {linnenwever}
/2
Aernt Gerritsz lindeweverlindewever
1581-12
Aernt Gerritsz lindewever
Kerven-1581 (bewoner)Haarlemmerstraat.001
21/21
Adriaen Gillisz {runmolenaar}
/16
Aernt Gillisz rintmanrintman
1581-12
Aernt Gillisz rintman
Kerven-1581 (bewoner)Garenmarkt.002
106/106
Arent Jan Arentsz {drapier}
/25
Aernt Jan Aertsz met zijn kinderen
1581-12
Aernt Jan Aertsz met zijn kinderen
Kerven-1581 (bewoner)Nieuwstraat.038
100/100
Adriaen Jansz {biertapper}
/8
Aernt Jansz Bustelman tappertapper
1581-12
Aernt Jansz Bustelman tapper
Kerven-1581 (bewoner)Apothekersdijk.022
11/11
Arent Maertensz {bouwman}
/16
Aernt Maertsz van Ougstgeest
1581-12
Aernt Maertsz van Ougstgeest
Kerven-1581 (bewoner)Pieterskerkchoorsteeg.019
85/85
Arent Pietersz de Graeff {schoenmaker}
/12
Aernt Pietersz schoemaeckerschoemaecker
1581-12
Aernt Pietersz schoemaecker
Kerven-1581 (bewoner)Haarlemmerstraat.128
30/30
Arent Symonsz {schrijnwerker}
/2
Aernt Symonsz kistemaeckerkistemaecker
1581-12
Aernt Symonsz kistemaecker
Kerven-1581 (bewoner)Breestraat.116.1
134/134
Arent Tielmansz
/6
Aernt Thielmansz ysercramerysercramer
1581-12
Aernt Thielmansz ysercramer
Kerven-1581 (bewoner)Hooigracht.051-053
62/62
Arent Warnaertsz {pannenbakker}
/6
Aernt Warnaertsz pannebackerpannebacker
1581-12
Aernt Warnaertsz pannebacker
Kerven-1581 (bewoner)LangeMare.116
23/23
Arent Garbrantsz {LangeMare}
/6
Aernt zyn zoon
1581-12
Aernt zyn zoon
Kerven-1581 (bewoner)Pieterskerkchoorsteeg.003
4/4
Arent Cruys
/2
Aert Cruys cramercramer
1581-12
Aert Cruys cramer
Kerven-1581 (bewoner)FaliedeBegijnhof.009
106/106
Agnietgen Cornelisdr {FaliedeBegijnhof}
/1
Agnies Cornelisdr met
1581-12
Agnies Cornelisdr met
Kerven-1581 (bewoner)Breestraat.100
147/147
Anna Hendricksdr {van Dulmanhorst}
/6
Agnietgen Heyndricsdr David Egbertsz weduwe
1581-12
Agnietgen Heyndricsdr David Egbertsz' weduwe
Kerven-1581 (bewoner)Hogewoerd.097
42/42
Annetgen Pietersdr {bakster}
/7
Agnietgen Pietersdr weduwe van Lambrecht Baerntsz backer
1581-12
Agnietgen Pietersdr weduwe van Lambrecht Baerntsz backer
Kerven-1581 (bewoner)Warmoesmarkt.012
31/31
Annetgen Quirijnsdr {linnennaaister}
/2
Agnietgen Quyrynsdr lindenaysterlindenayster
1581-12
Agnietgen Quyrynsdr lindenayster
Kerven-1581 (bewoner)Haarlemmerstraat.136
36/36
Adriaen Dircksz Gool
/18
aldaer Adriaen Dircxz Gool
1581-12
aldaer Adriaen Dircxz Gool
Kerven-1581 (bewoner)Pieterskerkchoorsteeg.014
149/149
Aeltgen Isaac Symonszdr van der Graft
/10
aldaer Aeltgen Ysaac Symonszdr
1581-12
aldaer Aeltgen Ysaac Symonszdr
Kerven-1581 (bewoner)Breestraat.114
137/1
Claes de Turck
/12
aldaer Claes de Turcq beide saeye- ende bayrederssaeye- ende bayreder
1581-12
aldaer Claes de Turcq beide saeye- ende bayreders
Kerven-1581 (bewoner)Levendaal.026
102/102
Claes Quirijnsz van Luijnenburch
/2
aldaer Claes Quyrynsz lindeweverlindewever
1581-12
aldaer Claes Quyrynsz lindewever
Kerven-1581 (bewoner)Watersteeg.000.1
12/12
Geertgen Rippertsdr {Watersteeg}
/10
aldaer Geertgen Rippertsdr
1581-12
aldaer Geertgen Rippertsdr
Kerven-1581 (bewoner)Hooigracht.072-074
71/71
Jan Adriaensz {schoenmaker}
/8
aldaer Jan Adriaensz schoemaeckerschoemaecker
1581-12
aldaer Jan Adriaensz schoemaecker
Kerven-1581 (bewoner)Hooigracht.076
69/69
Jasper Jansz van Banchem
/6
aldaer Jasper Jansz van Bancken
1581-12
aldaer Jasper Jansz van Bancken
Kerven-1581 (bewoner)NieuweRijn.057
7/7
Symon Symonsz {kuiper, de jonge}
/10
aldaer Jonge Symon Symonsz
1581-12
aldaer Jonge Symon Symonsz
Kerven-1581 (bewoner)Breestraat.153
43/43
Maerten Claesz van Endegeest
/80
aldaer Maerten van Endegeest
1581-12
aldaer Maerten van Endegeest
Kerven-1581 (bewoner)Hooigracht.087
48/48
Marytgen Jansdr {vrouw van Olivier Philipsz}
/25
aldaer Mary Jansdr weduwe van Oliphier Phillipsz
1581-12
aldaer Mary Jansdr weduwe van Oliphier Phillipsz
Kerven-1581 (bewoner)Zonneveldstraat.007-018
16/16
Julius Beyma (Jucke)
/0
aldaer mede Doctor Julius Beyma
notam
professor juris
1581-12
aldaer mede Doctor Julius Beyma
Kerven-1581 (bewoner)Langebrug.113.11
32/32
Neeltgen Gillisdr {vrouw van Garbrant Jansz}
/4
aldaer Neeltgen Gillisdr weduwe van Garbrant Jansz coman
1581-12
aldaer Neeltgen Gillisdr weduwe van Garbrant Jansz coman
Kerven-1581 (bewoner)NieuweRijn.058
5/5
Arent Cornelisz {mandenmaker}
/3
aldaer noch Aernt Cornelisz mandemaeckermandemaecker
1581-12
aldaer noch Aernt Cornelisz mandemaecker
Kerven-1581 (bewoner)Levendaal.034
105/105
Anna Claesdr {Levendaal}
/2
aldaer noch Anna Claes syn schoonmoeder
1581-12
aldaer noch Anna Claes syn schoonmoeder
Kerven-1581 (bewoner)Steenschuur.023.09
54/54
Annetgen Gerritsdr {Steenschuur}
/3
aldaer noch Annetgen Gerrit Romboutszdr
1581-12
aldaer noch Annetgen Gerrit Romboutszdr
Kerven-1581 (bewoner)Langebrug.113.09
30/30
Cornelis Willemsz {leidekker}
/4
aldaer noch Cornelis Willemszleydecker
1581-12
aldaer noch Cornelis Willemsz
Kerven-1581 (bewoner)Haarlemmerstraat.155-159
77/77
Haesgen Ambrosiusdr {}
/18
aldaer noch Haesgen Ambrosiusdr
1581-12
aldaer noch Haesgen Ambrosiusdr
Kerven-1581 (bewoner)Langebrug.091.1
5/05
Lysbeth van Boschuysen {Vergoer}
/2
aldaer noch Lysbet van Bosschuysen
1581-12
aldaer noch Lysbet van Bosschuysen
Kerven-1581 (bewoner)Nieuwstraat.003
125/125
Machteld Huigendr {}
/3
aldaer noch Machtelt Huygendr
1581-12
aldaer noch Machtelt Huygendr
Kerven-1581 (bewoner)Breestraat.124
130/130
Symon Isaac Symonsz van der Graft
/10
aldaer Symon Ysaac Symonszzoon
1581-12
aldaer Symon Ysaac Symonszzoon
Kerven-1581 (bewoner)Steenschuur.006
91/91
Dirck Hendricksz van Brouchoven
/6
aldaer ten huyse Dirck ende Marytgen
1581-12
aldaer ten huyse Dirck ende Marytgen
Kerven-1581 (bewoner)Steenschuur.000.2
83/83
Neeltgen Woutersdr {vrouw van Jan, Frans Cornelisz}
/4
aldaer ten huyse Neeltgen Woutersdr
1581-12
aldaer ten huyse Neeltgen Woutersdr
Kerven-1581 (bewoner)Hogewoerd.057
58/58
Pons Cornelisz {}
/2
aldaer ten huyze Pons Cornelisz
1581-12
aldaer ten huyze Pons Cornelisz
Kerven-1581 (bewoner)Zonneveldstraat.000.18
23/23
Trijntgen Jansdr {vrouw van Jan Jorisz}
/2
aldaer Tryntgen Jan Jorisz weduwe
1581-12
aldaer Tryntgen Jan Jorisz' weduwe
Kerven-1581 (bewoner)Garenmarkt.010.3-012
102/102
Ermgaert Andriesdr {vrouw van Pieter Pietersz}
/16
aldaer Urmtgen Andriesdr Pieter Pietersz weduwe
1581-12
aldaer Urmtgen Andriesdr Pieter Pietersz weduwe
Kerven-1581 (bewoner)Breestraat.022
49/49
Zoetgen Dircksdr Steen
/8
aldaer zijne twee broeders ende suster elc acht tsamen
1581-12
aldaer zijne twee broeders ende suster elc acht tsamen
Kerven-1581 (bewoner)Breestraat.022
50/50
Pieter Dircksz Steen
/8
aldaer zijne twee broeders ende suster elc acht tsamen
1581-12
aldaer zijne twee broeders ende suster elc acht tsamen
Kerven-1581 (bewoner)Breestraat.022
51/51
Neeltgen Dircksdr Steen
/8
aldaer zijne twee broeders ende suster elc acht tsamen
1581-12
aldaer zijne twee broeders ende suster elc acht tsamen
Kerven-1581 (bewoner)Hogewoerd.092-096
36/36
Aelwijn Meesz van Swanenburg {de jonge}
/40
Alewyn Meessen olyslagerolyslager
1581-12
Alewyn Meessen olyslager
Kerven-1581 (bewoner)Hooigracht.094
58/58
Allert Jacobsz {kalkbrander}
/6
Allert Jacopsz calcbrandecalcbrande
1581-12
Allert Jacopsz calcbrande
Kerven-1581 (bewoner)Garenmarkt.000.05
84/84
Allert Quirijnsz {}
/10
Allert Quyrynsz
1581-12
Allert Quyrynsz
Kerven-1581 (bewoner)Breestraat.027
51/51
Allert Willemsz van Sassenheim
/12
Allert Willemsz van Sassenheim
1581-12
Allert Willemsz van Sassenheim
Kerven-1581 (bewoner)Haarlemmerstraat.001
20/20
Alijd Gerritsdr {van Sonnevelt}
/22
Alyd Gerytsdr weduwe van Phillips van Sonnevelt
1581-12
Alyd Gerytsdr weduwe van Phillips van Sonnevelt
Kerven-1581 (overledene)Haarlemmerstraat.001
20/20a
Philips Jansz van Sonnevelt
/
Alyd Gerytsdr weduwe van Phillips van Sonnevelt
1581-12
Alyd Gerytsdr weduwe van Phillips van Sonnevelt
Kerven-1581 (bewoner)Hoogstraat.002
64/64
Andries Cornelisz van Torenvliet
/10
Andries
1581-12
Andries
Kerven-1581 (bewoner)OudeVest.043.2-045
49/49
Andries Appelman
/16
Andries Appel van Bruyssel
1581-12
Andries Appel van Bruyssel
Kerven-1581 (bewoner)Breestraat.057
33/33
Andries Claesz Mareschal
/10
Andries Claesz cruydenierdercruydenierder
1581-12
Andries Claesz cruydenierder
Kerven-1581 (bewoner)Rapenburg.080
95/95
Andries Symonsz Hagius
/2
Andries Hagius predicant tot Rhynsburchpredicant
1581-12
Andries Hagius predicant tot Rhynsburch
Kerven-1581 (bewoner)Haarlemmerstraat.110
34/34
Andries Jacobsz {brouwer}
/28
Andries Jacobsz brouwerbrouwer
1581-12
Andries Jacobsz brouwer
Kerven-1581 (bewoner)Hooigracht.110
52/52
Andries Jansz {metselaar}
/8
Andries Jansz metselaermetselaer
1581-12
Andries Jansz metselaer
Kerven-1581 (bewoner)Maarsmansteeg.012
8/08
Andries Jaspersz van Vesanevelt
/10
Andries Jasperszbacker
1581-12
Andries Jaspersz
Kerven-1581 (bewoner)Vliet.006-008
10/10
Andries Michielsz {scheepmaker}
/13
Andries Michielsz schoemaeckerschoemaecker
1581-12
Andries Michielsz schoemaecker
Kerven-1581 (bewoner)OudeRijn.126
23/23
Andries Mourijnsz {koperslager}
/4
Andries Mourynsz coperslagercoperslager
1581-12
Andries Mourynsz coperslager
Kerven-1581 (bewoner)Maarsmansteeg.008.2
13/13
Andries Pietersz Tromper {kramer}
/20
Andries Pietersz cramercramer
1581-12
Andries Pietersz cramer
Kerven-1581 (bewoner)Doezastraat.001.09
26/26
Andries Jansz Schot
/50
Andries Schot Jansz
1581-12
Andries Schot Jansz
Kerven-1581 (bewoner)Breestraat.011
61/61
Andries Verschout
/4
Andries Verschout bouckdruckerbouckdrucker
1581-12
Andries Verschout bouckdrucker
Kerven-1581 (bewoner)Levendaal.037-039
111/111
Anna Bruinendr {vrouw van Philips Claesz}
/3
Anna Bruynendr Phillips Claesz weduwe
1581-12
Anna Bruynendr Phillips Claesz weduwe
Kerven-1581 (bewoner)Breestraat.107-109
8/8
Anna Adriaensdr {de Milde}
/6
Anna de Milde in Den Gouden Hoorn
1581-12
Anna de Milde in Den Gouden Hoorn
Kerven-1581 (bewoner)Breestraat.017
54/54
Anna Engelsdr {weesmoeder}
/4
Anna Engelsdr eertyts moeder van 't Weeshuyseertijts moeder van 't Weeshuys
1581-12
Anna Engelsdr eertijts moeder van 't Weeshuys
Kerven-1581 (bewoner)Rapenburg.028.1
37/37
Anna Jansdr {vrouw van Louris Symonsz}
/2
Anna Jansdr Louris Symonsz goutslager's weduwe
1581-12
Anna Jansdr Louris Symonsz goutslager's weduwe
Kerven-1581 (bewoner)Langebrug.113.02
25/25
Anna Jansdr van Dorsten {uitdraagster}
/4
Anna Jansdr van Dorstenuytdraechster
1581-12
Anna Jansdr van Dorsten
Kerven-1581 (bewoner)Kaiserstraat.010.0
30/30
Anna Maertensdr {vrouw van Wouter Jacobsz}
/4
Anna Maertensdr weduwe van Wouter Jacopsz van Oegstgeest
1581-12
Anna Maertensdr weduwe van Wouter Jacopsz van Oegstgeest
Kerven-1581 (bewoner)Boommarkt.002-002a
69/69
Anna Pietersdr {vrouw van Coen Dircksz}
/2
Anna Pietersdr weduwe van Koen Dircxs
1581-12
noch aldaer Anna Pietersdr weduwe van Koen Dircxs
Kerven-1581 (bewoner)Steenschuur.002
87/87
Anna van Lier
/8
Anna van Lier
1581-12
Anna van Lier
Kerven-1581 (bewoner)Garenmarkt.000.19
93/93
Anna Wijnandsdr {Telshout}
/18
Anna Wylants weduwe van Mr Telshout
1581-12
Anna Wylants weduwe van Mr Telshout
Kerven-1581 (bewoner)Breestraat.128
125/125
Annetgen Jan Aelwijnszdr
/2
Annetgen
1581-12
Annetgen
Kerven-1581 (bewoner)Donkersteeg.010
53/53
Annetgen Allertsdr {vrouw van Claes Claesz}
/16
Annetgen Allertsdr zyn schoonmoeder
1581-12
Annetgen Allertsdr zyn schoonmoeder
Kerven-1581 (bewoner)Pieterskerkchoorsteeg.007.1
79/79
Anna Dircksdr{van Nieuwenhove}
/4
Annetgen Dircxdr van Noortwyck
1581-12
Annetgen Dircxdr van Noortwyck
Kerven-1581 (bewoner)Haarlemmerstraat.042-044
14/14
Annetgen Jansdr {Oliekruik}
/25
Annetgen Jansdr weduwe van Cornelis Jansz Olycruyckgen met haer kinderen
1581-12
Annetgen Jansdr weduwe van Cornelis Jansz Olycruyckgen met haer kinderen
Kerven-1581 (bewoner)Burgsteeg.007
122/122
Annetgen Jansdr {Verhaech}
/6
Annetgen Jansdr weduwe van Jan Verhagen boucvercoper
1581-12
Annetgen Jansdr weduwe van Jan Verhagen boucvercoper
Kerven-1581 (vermelding)Middelweg.003
104/104a
Annetgen Joostendr {drapenierster}
/2
Annetgen Joostendr ende
1581-12
ten huyse van Annetgen Heyndricxdr Annetgen ende
Kerven-1581 (bewoner)Haarlemmerstraat.130-132
31/31
Anthonis van den Bosch
/12
Anthoni van den Bosch vlaschcopervlaschcoper
1581-12
Anthoni van den Bosch vlaschcoper
Kerven-1581 (bewoner)Levendaal.037-039
110/110
Anthonis Cornelisz {stadstimmerman}
/12
Anthonis Cornelisz timmermantimmerman
1581-12
Anthonis Cornelisz timmerman
Kerven-1581 (bewoner)Hooigracht.027.1
74/74
Anthonis de Droger
/12
Anthonis de Drooge van Eck
1581-12
Anthonis de Drooge van Eck
Kerven-1581 (bewoner)Apothekersdijk.015-016
13/13
Anthonis de Vos {saaiwever}
/2
Anthonis de Vos van Honscoten zaeyweverzaeywever
1581-12
Anthonis de Vos van Honscoten zaeywever
Kerven-1581 (bewoner)Doelengracht.000.1
103/103
Anthonis Harmensz {kloosterbroeder}
/6
Anthonis Harmansz eertyts prior tot Warmontprior
1581-12
Anthonis Harmansz eertyts prior tot Warmont
Kerven-1581 (bewoner)LangeMare.050-052
1/1
Anthonis Harmensz {warmoezenier}
/6
Anthonis Harmansz warmoesmanwarmoesman
1581-12
Anthonis Harmansz warmoesman
Kerven-1581 (bewoner)Groenesteeg.015
24/24
Anthonis Jacobsz {drapier}
/4
Anthonis Jacopsz van Wynoutsberge
1581-12
Anthonis Jacopsz van Wynoutsberge
Kerven-1581 (bewoner)NieuweRijn.042
19/19
Anthonis Warnaertsz {koekebakker}
/10
Anthonis Warnaertsz couckebackercouckebacker
1581-12
Anthonis Warnaertsz couckebacker
Kerven-1581 (bewoner)Haarlemmerstraat.252-256
62/62
Adriaen Jacobsz van Dam {bouwman}
/12
Ariaen Jacopsz van Dam boumanbouman
1581-12
Ariaen Jacopsz van Dam bouman
Kerven-1581 (bewoner)OudeVest.161-171
72/72
Ariaentgen Jansdr {}
/3
Ariaentgen Jansdr weduwe van Pieter Claesz gorter
1581-12
Ariaentgen Jansdr weduwe van Pieter Claesz gorter
Kerven-1581 (bewoner)Mandemakersteeg.007
96/96
Adriaen Willemsz {linnenwever}
/2
Arien Willemsz lindeweverlindewever
1581-12
Arien Willemsz lindewever
Kerven-1581 (bewoner)Haarlemmerstraat.136
35/35
Andries Huigenz {schoenmaker}
/2
Arys Huygensz schoemaeckerschoemaecker
1581-12
Arys Huygensz schoemaecker
Kerven-1581 (bewoner)Middelstegracht.012-014
16/16
Augustijn de Winter {lakenbereider}
/1
Augustyn de Winter baeyeweverbaeyewever
1581-12
Augustyn de Winter baeyewever
Kerven-1581 (bewoner)OudeRijn.140-142
17/17
Baen Cornelisz {scheepmaker}
/4
Baen Cornelisz scheepmakerscheepmaker
1581-12
Baen Cornelisz scheepmaker
Kerven-1581 (bewoner)Kaiserstraat.023-027
39/39
Barent Jansz {molenaar}
/8
Baernt Jansz molenaermolenaer
1581-12
Baernt Jansz molenaer
Kerven-1581 (bewoner)Steenschuur.021.1
77/77
Barent Lambrechtsz {schrijnwerker}
/8
Baernt Lambrechtsz van Boomgaertshouc
1581-12
Baernt Lambrechtsz van Boomgaertshouc
Kerven-1581 (bewoner)Boommarkt.024
82/82
Barent Tijdincksz van Oosterhaven
/10
Baernt van Oosterhaver Tydincxz
1581-12
Baernt van Oosterhaver Tydincxz
Kerven-1581 (bewoner)OudeRijn.030-032
41/41
Balten Dircksz van Santen
/4
Balten Dircxz van Zanten
1581-12
Balten Dircxz van Zanten
Kerven-1581 (bewoner)Middelstegracht.113
51/51
Balten Gerritsz {lindewever}
/13
Balten Gerritsz lindeweverlindewever
1581-12
Balten Gerritsz lindewever
Kerven-1581 (bewoner)Donkersteeg.009.1
54/54
Balten Jansz {ballenmaker}
/2
Balten Jansz ballenmaeckerballenmaecker
1581-12
Balten Jansz ballenmaecker
Kerven-1581 (bewoner)Garenmarkt.000.11
89/89
Barbara Aelbrechtsdr {vrouw van Gerrit Matthijsz, Jan Huigensz}
/4
Barbara Aelbrechtsdr Jan Huygensz weduwe
1581-12
Barbara Aelbrechtsdr Jan Huygensz weduwe
Kerven-1581 (bewoner)Rapenburg.030-032
22/22
Barbara Anthonisdr {van Goten}
/50
Barbara Thonisdr weduwe van Pieter Willemsz backer
1581-12
Barbara Thonisdr weduwe van Pieter Willemsz backer
Kerven-1581 (bewoner)LangeMare.051-053
44/44
Barbara Thimansdr {koopvrouw}
/3
Barbara Thymansdr comancoman
1581-12
Barbara Thymansdr coman
Kerven-1581 (bewoner)Hogewoerd.099
41/41
Barbara {Hogewoerd}
/4
Barbara zyn huysvrouwen suster tsamen
1581-12
Barbara zyn huysvrouwen suster tsamen
Kerven-1581 (bewoner)Middelstegracht.045
30/30
Bartholomeus Aelbrechtsz {linnenwever}
/2
Bartelmees Aelbrechtsz lindeweverlindewever
1581-12
Bartelmees Aelbrechtsz lindewever
Kerven-1581 (overledene)OudeRijn.140-142
18/18a
Bartholomeus Hendricksz {scheepmaker}
/
Bartelmees de scheepmakers weduwe
1581-12
Cathryn Bartelmees de scheepmakers weduwe
Kerven-1581 (bewoner)Middelstegracht.081.2
44/44
Bartholomeus Jorisz {linnenwever}
/2
Bartelmees Jorysz lindeweverlindewever
1581-12
Bartelmees Jorysz lindewever
Kerven-1581 (bewoner)Langebrug.113.02
26/26
Bartholomeus Griffius Buys
/20
Bartholomees Griphius Busius
1581-12
Bartholomees Griphius Busius
Kerven-1581 (bewoner)Breestraat.016-018
53/53
Sebastiaen Jansz {mandemaker}
/2
Bastiaen Jansz mandemaeckermandemaecker
1581-12
Bastiaen Jansz mandemaecker
Kerven-1581 (bewoner)Middelstegracht.055
34/34
Beatrix Corsdr {Middelstegracht}
/4
Beatris Corssendr Kors de Boeyensdr
1581-12
Beatris Corssendr Kors de Boeyensdr
Kerven-1581 (bewoner)Warmoesmarkt.020
44/44
Beatrix Pietersdr van Dorp
/2
Beatris ende
1581-12
Beatris ende
Kerven-1581 (bewoner)Burgsteeg.012
114/114
Beatrix Jansdr {koopvrouw}
/1
Beatris Jansdr
1581-12
Beatris Jansdr
Kerven-1581 (bewoner)Langebrug.060.4
82/82
Belytgen Jansdr {Boomgaard}
/3
Bely Jansdr van Deventer
1581-12
Bely Jansdr van Deventer
Kerven-1581 (bewoner)Breestraat.167-169
54/54
Belytgen Adriaensdr {Breestraat}
/3
Belytgen ende
1581-12
Belytgen ende
Kerven-1581 (bewoner)Botermarkt.018
94/94
Belytgen Evertsdr {Botermarkt}
/6
Belytgen zyn voorkint
1581-12
ziyn voorkint Belytgen
Kerven-1581 (bewoner)OudeRijn.083-087
89/89
Lysbeth Dircksdr {vrouw van Willem Claes Dammasz}
/40
Betgen Dircxdr van de Nyeuwe Weteringe
1581-12
Betgen Dircxdr van de Nyeuwe Weteringe
Kerven-1581 (bewoner)NieuweRijn.055-056
8/8
Bonaventura Vulcanius
/0
Bonaventura Vulcanus professor
notam
professor
1581-12
Bonaventura Vulcanus professor
Kerven-1581 (bewoner)Rapenburg.112
85/85
Bouwen Adriaensz van Catwijck
/8
Bouwen Adriaenszmetselaer
1581-12
Bouwen Adriaensz
Kerven-1581 (bewoner)Hogewoerd.007-009
79/79
Bouwen Adriaensz {droogscheerder}
/2
Bouwen Adriaensz droochscheerderdroochscheerder
1581-12
Bouwen Adriaensz droochscheerder
Kerven-1581 (bewoner)Vliet.035
24/24
Bouwen Cornelisz van Dorp
/4
Bouwen Cornelisz thimmermanthimmerman
1581-12
Bouwen Cornelisz thimmerman
Kerven-1581 (bewoner)NieuweRijn.079
14/14
Bouwen Jansz Keyser van der Morsch
/32
Bouwen Jansz Keyser
1581-12
Willem Meesz houtvercoper
Kerven-1581 (bewoner)Burgsteeg.005
121/121
Bouwen Jansz Paedts
/25
Bouwen Jansz Paetz
1581-12
Bouwen Jansz Paetz
Kerven-1581 (bewoner)Langebrug.113.09
29/29
Bruin Cornelisz Couhoorn
/16
Bruyn Corneliszleydecker
1581-12
Bruyn Cornelisz
Kerven-1581 (bewoner)Vliet.024
4/4
Bruin Cornelisz {schipper}
/2
Bruyn Cornelisz schipperschipper
1581-12
Bruyn Cornelisz schipper
Kerven-1581 (bewoner)Breestraat.125
17/17
Gerburch Hendricksdr {Buytewech}
/80
Burchgen Heyndricxdr
1581-12
Burchgen Heyndricxdr
Kerven-1581 (bewoner)FaliedeBegijnhof.041
126/126
Fijtgen Cornelis Jansdr van Schengen
/2
by dezelve Sophia Schengendr
1581-12
by dezelve Sophia Schengendr
Kerven-1581 (bewoner)Steenschuur.023.06
48/48
Catrijn Gijsbrechtsdr {vrouw van Arent Egbertsz}
/10
by hem noch Kathryn Gysbrechtsdr van Rhynsburch
1581-12
by hem noch Kathryn Gysbrechtsdr van Rhynsburch
Kerven-1581 (bewoner)Nieuwsteeg.025
67/67
Carel Dominicusz
/8
Carel Dominicuszglasmaecker
1581-12
Carel Dominicusz
Kerven-1581 (bewoner)Apothekersdijk.026.5
9/9
Carel Gillisz {timmerman}
/15
Carel Gillisz warmoesman
warmoesman of timmerman?
warmoesman
1581-12
Carel Gillisz warmoesman
Kerven-1581 (bewoner)Rapenburg.022
39/39
Caspar Jansz Coolhaes
/10
Casper Coolhaes
1581-12
Casper Coolhaes
Kerven-1581 (bewoner)Maarsmansteeg.007
110/110
Cathalina {Silvius}
/4
Cathalina weduwe van Mr Willem Sylvius
1581-12
Cathalina weduwe van Mr Willem Sylvius
Kerven-1581 (bewoner)Botermarkt.020
96/96
Catrijn Jacobsdr van der Graft {van Brenen, van Quackenbosch}
/10
Cathrijn Jacops van der Graft
1581-12
Cathrijn Jacops van der Graft
Kerven-1581 (bewoner)Hooigracht.073
54/54
Catrijn Adriaensdr {Hooigracht}
/12
Cathryn Aerntszdr Jacop Pieter Aertsz weduwe
1581-12
Cathryn Aerntszdr Jacop Pieter Aertsz weduwe
Kerven-1581 (bewoner)Rapenburg.098.1-100
92/92
Catrijn Andriesdr de Becloven
/4
Cathryn Andriesdr alias Tryn Becloven
1581-12
Cathryn Andriesdr alias Tryn Becloven
Kerven-1581 (bewoner)OudeRijn.140-142
18/18
Trijntgen Jacobsdr {vrouw van Bartholomeus Hendricksz}
/10
Cathryn Bartelmees de scheepmakers weduwe
1581-12
Cathryn Bartelmees de scheepmakers weduwe
Kerven-1581 (bewoner)Nieuwstraat.006-008
103/103
Catharina de Milde {Nieuwstraat}
/12
Cathryn de Milde
1581-12
Cathryn de Milde
Kerven-1581 (bewoner)FaliedeBegijnhof.004
100/100
Catharina Deyman
/6
Cathryn Deyman uyten Haech
1581-12
Cathryn Deyman uyten Haech
Kerven-1581 (bewoner)Kloksteeg.004
13/13
Catrijn Jacobsdr van der Laen
/1
Cathryn Jacobsdr Verlaen
1581-12
Cathryn Jacobsdr Verlaen
Kerven-1581 (bewoner)Burchtgracht.000.02
82/82
Catrijn Anthonisdr {vrouw van Cornelis Jacobsz}
/12
Cathryn Thonisdr weduwe van Cornelis Jacopsz uyten Hage
1581-12
Cathryn Thonisdr weduwe van Cornelis Jacopsz uyten Hage
Kerven-1581 (bewoner)Breestraat.004
61/61
Catrijn Adriaensdr van Crimpen {van der Bouchorst}
/6
Cathryn van der Bouchorst
1581-12
noch aldaer Cathryn van der Bouchorst
Kerven-1581 (bewoner)FaliedeBegijnhof.007
103/103
Catrijn Willemsdr {vrouw van Jan Barentsz}
/4
Cathryn Willemsdr weduwe van Jan Baerntsz
1581-12
Cathryn Willemsdr weduwe van Jan Baerntsz
Kerven-1581 (bewoner)Nieuwstraat.011
128/128
Catrijn Jacobsdr van Banchem
/3
Cathryna Jacopsdr haer suster
1581-12
Cathryna Jacopsdr haer suster
Kerven-1581 (bewoner)Doezastraat.000.06
46/46
Catrijn Meesdr {vrouw van Jacob Gerritsz}
/23
Cathryna Meesendr weduwe van Jacop Gerritsz
1581-12
Cathryna Meesendr weduwe van Jacop Gerritsz
Kerven-1581 (overledene)Doezastraat.000.06
46/46a
Jacob Gerritsz {luitspeler}
/
Cathryna Meesendr weduwe van Jacop Gerritsz
1581-12
Cathryna Meesendr weduwe van Jacop Gerritsz
Kerven-1581 (bewoner)Korenbrugsteeg.004.1
54/54
Catrijn Stalpaert
/3
Cathryna Stalpaerts van Duway
1581-12
Cathryna Stalpaerts van Duway
Kerven-1581 (bewoner)Steenschuur.020.1
83/83
Catharina van Hoogstraten {Bouchorst}
/15
Cathryna van Hoochstraten Jan van der Bouchorsts weduwe
1581-12
Cathryna van Hoochstraten Jan van der Bouchorsts weduwe
Kerven-1581 (bewoner)Hooigracht.048.2
81/81
Catrijn Willeboortsdr {vrouw van Engel Hendricksz}
/8
Cathryna Willeboortsdr weduwe van Engel Heyndricxz boomgaertman
1581-12
Cathryna Willeboortsdr weduwe van Engel Heyndricxz boomgaertman
Kerven-1581 (overledene)Hooigracht.048.2
81/81a
Engel Hendricksz {schuitenvoerder, boomgaardenier}
/
Cathryna Willeboortsdr weduwe van Engel Heyndricxz boomgaertmanboomgaertman
1581-12
Cathryna Willeboortsdr weduwe van Engel Heyndricxz boomgaertman
Kerven-1581 (bewoner)Hooigracht.100
55/55
Catharina IJsbrantsdr {kramer}
/3
Cathryna Ysbrantsdr comenyhoutstercomenyhoutster
1581-12
Cathryna Ysbrantsdr comenyhoutster
Kerven-1581 (bewoner)Noordeinde.036-038
72/72
Ceeltgen Adriaensdr {Tollenaer}
/4
Ceeltgen Aerntsdr weduwe van Dirck Claesz Tollenaer in De Baen
1581-12
Ceeltgen Aerntsdr weduwe van Dirck Claesz tollenaer in De Baen
Kerven-1581 (bewoner)SintJacobsgracht.000.14
71/71
Ceeltgen Cornelisdr {vrouw van Wigger Cornelisz}
/10
Ceeltgen Cornelisdr Wigger Cornelisz weduwe
1581-12
Ceeltgen Cornelisdr Wigger Cornelisz weduwe
Kerven-1581 (bewoner)Botermarkt.012
81/81
Ceeltgen Maertensdr van Sonnevelt
/10
Ceeltgen Maerten van Sonnevelts dochteren
1581-12
Ceeltgen ende Aechgen Maerten van Sonnevelts dochteren elck 10 tsamen twintich
Kerven-1581 (bewoner)Steenschuur.020.3
80/80
Charles Bochart
/28
Charles Bochardt
1581-12
Charles Bochardt
Kerven-1581 (bewoner)Breestraat.042
34/34
Charles Gijsz
/20
Charles Chys van St Omder
1581-12
Charles Chys van St Omder
Kerven-1581 (bewoner)Pieterskerkchoorsteeg.005
3/3
Charles Trion {lakenkoopman}
/4
Charles Trion lindelaeckencoperlindelaeckencoper
1581-12
Charles Trion lindelaeckencoper
Kerven-1581 (bewoner)Levendaal.031-033
112/112
Claertgen Bouwensdr {vrouw van Sybrant Cornelisz}
/12
Claertgen Bouwensdr weduwe van Zyp Cornelisz
1581-12
Claertgen Bouwensdr weduwe van Zyp Cornelisz
Kerven-1581 (bewoner)LangeMare.069
38/38
Claertgen Jacobsdr Goetcoop
/3
Claertgen Jacob Guetcoopendrn woonenden ten huyse
1581-12
woonenden ten huyse
Kerven-1581 (bewoner)Middelstegracht.081.1
42/42
Claertgen Symonsdr {Gorter}
/4
Claertgen Symonsdr weduwe van Quyryng Dircxz gorter
1581-12
Claertgen Symonsdr weduwe van Quyryng Dircxz gorter
Kerven-1581 (bewoner)Rapenburg.094
93/93
Claertgen Ulricksdr {Speelman}
/10
Claertgen Ulrycxdr met haer kinderen
1581-12
Claertgen Ulrycxdr met haer kinderen
Kerven-1581 (bewoner)Botermarkt.015.2
89/89
Claes Adriaensz van der Graft
/1
Claes (voorzoon van Magdalena)
1581-12
zyn [haer?] voorzoon Claes genaemt
Kerven-1581 (bewoner)Hogewoerd.004-006
3/3
Claes Adriaensz van Leeuwen {de jonge}
/33
Claes Adriaensz brouwerbrouwer
1581-12
Claes Adriaensz brouwer
Kerven-1581 (bewoner)OudeRijn.034
40/40
Claes Adriaensz {mandenmaker}
/2
Claes Adriaensz mandemaeckermandemaecker
1581-12
Claes Adriaensz mandemaecker
Kerven-1581 (overledene)Rapenburg.016.2
41/41a
Claes Adriaensz {brouwer}
/
Claes Adriaensz weduwe
1581-12
Pietertgen Mast Cales Adriaensz' weduwe
Kerven-1581 (bewoner)NieuweRijn.053-054
10/10
Claes Allertsz Mouthaen
/8
Claes Allertsz Mouthaen van Uytrecht
1581-12
Claes Allertsz Mouthaen van Uytrecht
Kerven-1581 (bewoner)Breestraat.110
139/139
Claes Andriesz Suyck
/2
Claes Andriesz Zuyck droochscherierdroochscherier
1581-12
Claes Andriesz Zuyck droochscherier
Kerven-1581 (bewoner)Vliet.002-004
11/11
Claes Bouwensz {bouwman}
/8
Claes Bouwensz boumanbouman
1581-12
Claes Bouwensz bouman
Kerven-1581 (bewoner)Pieterskerkhof.002
8/8
Claes Bruinenz {schrijnwerker}
/4
Claes Bruynensz schrienwerckerschrienwercker
1581-12
Claes Bruynensz
Kerven-1581 (bewoner)Steenschuur.022.05
55/55
Claes Joostenz Buyck {rentenier}
/45
Claes Buyck van Amsterdam
1581-12
Claes Buyck van Amsterdam
Kerven-1581 (bewoner)Noordeinde.022.1
78/78
Claes Claesz Moy
/4
Claes Claesz Moy wagenaerwagenaer
1581-12
Claes Claesz Moy wagenaer
Kerven-1581 (bewoner)NieuweRijn.072
10/10
Claes Claesz van Swanenburg {de jonge}
/24
Claes Claesz Peet zoutziederzoutzieder
1581-12
Claes Claesz Peet zoutzieder
Kerven-1581 (bewoner)Botermarkt.002
63/63
Claes Cornelisz {apotheker}
/65
Claes Cornelisz apteeckerapteecker
1581-12
Claes Cornelisz apteecker
Kerven-1581 (bewoner)Ketelboetersteeg.008
27/27
Claes Cornelisz Colijn {schrijnwerker}
/4
Claes Cornelisz schrynwerckerschrynwercker
1581-12
Claes Cornelisz schrynwercker
Kerven-1581 (bewoner)Donkersteeg.010
52/52
Claes Cornelisz van Noorde
/33
Claes Cornelisz van Noort goutsmitgoutsmit
1581-12
Claes Cornelisz van Noort goutsmit
Kerven-1581 (bewoner)LangeMare.067
40/40
Claes Cornelisz {bouwman}
/8
Claes Cornelisz van Warmont boumanbouman
1581-12
Claes Cornelisz van Warmont bouman
Kerven-1581 (bewoner)Haarlemmerstraat.123
57/57
Claes Cornelisz van der Maes/Vlas {schoenmaker, vleeshouwer}
/12
Claes Cornelisz Vlas vleyschoudervleyschouder
1581-12
Claes Cornelisz Vlas vleyschouder
Kerven-1581 (bewoner)NieuweRijn.050-051
12/12
Claes Dircksz van Montfoort {de jonge}
/60
Claes Dircxz van Montfoort
1581-12
Claes Dircxz van Montfoort
Kerven-1581 (bewoner)Breestraat.010
57/57
Claes Florisz {goudsmid}
/6
Claes Florisz goutsmithgoutsmith
1581-12
Claes Florisz goutsmith
Kerven-1581 (bewoner)OudeRijn.081
63/63
Claes Florisz {schipper}
/8
Claes Florisz schipperschipper
1581-12
Claes Florisz schipper
Kerven-1581 (bewoner)Levendaal.027
114/114
Claes Florisz {voller, biertapper, lakenbereider}
/4
Claes Florisz vuerlaeckenredervuerlaeckenreder
1581-12
Claes Florisz vuerlaeckenreder
Kerven-1581 (bewoner)Breestraat.171
56/56
Claes Gerardsz {drapier}
/12
Claes Gerardt van Ypre bayrederbayreder
1581-12
Claes Gerardt van Ypre bayreder
Kerven-1581 (bewoner)Doezastraat.001.17
27/27
Claes Gerritsz {linnenwever}
/3
Claes Gerritsz lindeweverlindewever
1581-12
Claes Gerritsz lindewever
Kerven-1581 (bewoner)Vismarkt.009
26/26
Claes Gijsbrechtsz Copal {van Campen}
/26
Claes Gijsbrechtsz van Campen
1581-12
Claes Gijsbrechtsz van Campen
Kerven-1581 (bewoner)Steenschuur.020.8
74/74
Claes Govertsz van der Aer
/36
Claes Govertsz verwerverwer
1581-12
Claes Govertsz verwer
Kerven-1581 (bewoner)Levendaal.008
99/99
Claes Gijsbrechtsz {rietdekker}
/2
Claes Gysbrechtsz rietdeckerrietdecker
1581-12
Claes Gysbrechtsz rietdecker
Kerven-1581 (bewoner)Maarsmansteeg.011
112/112
Claes Gijsbrechtsz van Dorp
/48
Claes Gysbrechtsz van Dorp
1581-12
Claes Gysbrechtsz van Dorp
Kerven-1581 (bewoner)Warmoesmarkt.020
45/45
Claesgen Pietersdr van Dorp
/2
Claes haer voorkinderen
1581-12
Claes haer voorkinderen
Kerven-1581 (bewoner)Haarlemmerstraat.134
32/32
Claes Hendricksz {schoenmaker}
/2
Claes Heyndricxz schoemaecker metschoemaecker
1581-12
Claes Heyndricxz schoemaecker met
Kerven-1581 (bewoner)OudeRijn.128-130
20/20
Claes Jacobsz {perkamentmaker, bakker, drapier}
/7
Claes Jacopsz backer ofte drapierbacker ofte drapier
1581-12
Claes Jacopsz backer ofte drapier
Kerven-1581 (bewoner)Kloksteeg.008
11/11
Claes Jacobsz van Alckemade
/6
Claes Jacopsz lindeweverlindewever
1581-12
Claes Jacopsz
Kerven-1581 (bewoner)Nieuwsteeg.018.5
60/60
Claes Jansz Bontecraey
/8
Claes Janszlindewever
1581-12
Claes Jansz
Kerven-1581 (bewoner)Nieuwsteeg.012
64/64
Claes Jansz {antieksnijder}
/2
Claes Jansz Basantycksnyder
1581-12
Claes Jansz Bas
Kerven-1581 (bewoner)FaliedeBegijnhof.015
111/111
Claes Jansz in het Heck
/12
Claes Jansz in 't Heck
1581-12
Claes Jansz in 't Heck
Kerven-1581 (bewoner)Middelstegracht.014.1
17/17
Claes Jansz {linnenwever}
/1
Claes Jansz lindeweverlindewever
1581-12
Claes Jansz lindewever
Kerven-1581 (bewoner)NieuweRijn.093
1/1
Claes Jansz Doncker {poortwachter}
/2
Claes Jansz poortierpoortier
1581-12
Claes Jansz poortier
Kerven-1581 (bewoner)Hooigracht.067
56/56
Claes Jansz {vellenploter}
/6
Claes Jansz vellebloeter van den Boschvellebloeter
1581-12
Claes Jansz vellebloeter van den Bosch
Kerven-1581 (bewoner)Noordeinde.024.2
75/75
Claes Jansz Craey {wagenaar}
/3
Claes Jansz wagenaer van der Goudewagenaer
1581-12
Claes Jansz wagenaer van der Goude
Kerven-1581 (bewoner)Middelstegracht.053
33/33
Claes Jansz {warmoezenier-Middelstegracht}
/6
Claes Jansz warmoesmanwarmoesman
1581-12
Claes Jansz warmoesman
Kerven-1581 (bewoner)Watersteeg.000.4
13/13
Claes Lambrechtsz {ketelboeter}
/2
Claes Lambrechtsz ketelbueterketelbueter
1581-12
Claes Lambrechtsz ketelbueter
Kerven-1581 (bewoner)OudeRijn.044-050
39/39
Claes Maertensz {binnenvader}
/7
Claes Maertsz in t Huyssittenhuys
1581-12
Claes Maertsz in t Huyssittenhuys
Kerven-1581 (bewoner)Sionsteeg.000.4
21/21
Claes Meesz {bouwman}
/2
Claes Meesz van de Mors boumanbouman
1581-12
Claes Meesz van de Mors bouman
Kerven-1581 (bewoner)OudeRijn.136-138
19/19
Claes Remijsz {zeilmaker}
/20
Claes Meesz zeylmaeckerzeylmaecker
1581-12
Claes Meesz zeylmaecker
Kerven-1581 (bewoner)Middelstegracht.004.1
11/11
Claes Pietersz {warmoezenier}
/2
Claes Pieters de warmoesmanwarmoesman
1581-12
Claes Pieters de warmoesman
Kerven-1581 (bewoner)Middelstegracht.143
55/55
Claes Pietersz {linnenwever}1
/3
Claes Pietersz lindeweverlindewever
1581-12
Claes Pietersz lindewever
Kerven-1581 (bewoner)Haarlemmerstraat.069-071
41/41
Claes Pietersz van Medemblik
/10
Claes Pietersz van Medenblick
1581-12
Claes Pietersz van Medenblick
Kerven-1581 (bewoner)Houtstraat.007
26/26
Claes Pouwelsz {biertapper, accijnsontvanger}
/4
Claes Pouwelsz exchysmeesterexchysmeester
1581-12
Claes Pouwelsz exchysmeester
Kerven-1581 (bewoner)SintJacobsgracht.000.17
66/66
Claes Quirijnsz Quartelaer
/16
Claes Quyrynsz quartelaer
1581-12
Claes Quyrynsz quartelaer
Kerven-1581 (bewoner)Hogewoerd.041
67/67
Claes Rippertsz {smid}
/20
Claes Rippertsz smithsmith
1581-12
Claes Rippertsz smith
Kerven-1581 (bewoner)NieuweRijn.028
33/33
Claes Sebastiaensz {smid}
/24
Claes Sebastiaensz smithsmith
1581-12
Claes Sebastiaensz smith
Kerven-1581 (bewoner)Hooglandsekerkgracht.016-018
16/1
Claes Symonsz van Swieten
/22
Claes Symonsz haer zoon
1581-12
haer zoon
Kerven-1581 (bewoner)NieuweRijn.086-087
6/6
Claes Anthonisz {olieslager}
/32
Claes Thonisz olyslagerolyslager
1581-12
Claes Thonisz olyslager
Kerven-1581 (bewoner)NieuweRijn.077-078
15/15
Claes Dircksz van Leeuwen
/18
Claes van Leeuwen houtcoperhoutcoper
1581-12
Claes van Leeuwen houtcoper
Kerven-1581 (bewoner)Breestraat.013.2
58/58
Claes Vincentenz {smid}
/2
Claes Vincentensz
1581-12
Claes Vincentensz
Kerven-1581 (bewoner)Apothekersdijk.036
74/74
Claes Willemsz {schuitenvoerder}
/6
Claes Willemsz schuytvoerderschuytvoerder
1581-12
Claes Willemsz schuytvoerder
Kerven-1581 (bewoner)Middelweg.019.2
48/48
Claes Willemsz van Dijck
/3
Claes Willemsz van Dyck alias den houthaeck
1581-12
Claes Willemsz van Dyck alias den houthaeck
Kerven-1581 (bewoner)Steenschuur.022.02
59/59
Claes Willem Bouwensz van Warmond
/50
Claes Willemsz van Warmont
1581-12
Claes Willemsz van Warmont
Kerven-1581 (bewoner)Nieuwsteeg.043.5
79/79
Claes IJsbrantsz {schuitenvoerder}
/3
Claes Ysbrantszschuytvoerder
1581-12
Claes Ysbrantsz
Kerven-1581 (bewoner)Hogewoerd.048
21/21
Claesgen Gerritsdr {vrouw van Pieter Michielsz}
/6
Claesgen Gerritsdr Pieter Michielsz weduwe met haer kinderen
1581-12
Claesgen Gerritsdr Pieter Michielsz' weduwe met haer kinderen
Kerven-1581 (bewoner)Breestraat.125
20/20
Clara Gerritsdr Buytewech
/32
Clara elck op 32 tsamen
1581-12
Clara elck op 32 tsamen
Kerven-1581 (overledene)Breestraat.038
40/40a
Christina Jansdr {van Berendrecht}
/
Commer Jansdr geteelt
1581-12
Commer Jansdr geteelt elc 2 tsamen
Kerven-1581 (bewoner)Haarlemmerstraat.085-087
47/47
Gommertgen Gommersdr {vrouw van Hendrick Barentsz, Lucas Arentsz}
/10
Commertgen Gommersdr weduwe van Lucas Arentsz coman
1581-12
Commertgen Gommersdr weduwe van Lucas Arentsz coman
Kerven-1581 (bewoner)Uiterstegracht.020-022
69/69
Cornelis Adriaensz {bouwman}
/2
Cornelis Adriaensz boumanbouman
1581-12
Cornelis Adriaensz bouman
Kerven-1581 (bewoner)Uiterstegracht.024-026
68/68
Cornelis Adriaensz {pottenbakker-Uiterstegracht}
/4
Cornelis Adriaensz pottebackerpottebacker
1581-12
Cornelis Adriaensz pottebacker
Kerven-1581 (bewoner)OudeRijn.180-182
4/4
Cornelis Adriaensz {scheepmaker}
/6
Cornelis Adriaensz scheepmakerscheepmaker
1581-12
Cornelis Adriaensz scheepmaker
Kerven-1581 (bewoner)StilleRijn.008-011
53/53
Cornelis Adriaensz van Barrevelt
/28
Cornelis Adriaensz van Barrevelt
1581-12
Cornelis Adriaensz van Barrevelt
Kerven-1581 (bewoner)Steenschuur.020.1
82/82
Cornelis Aelbrechtsz {lakenbereider}
/2
Cornelis Aelbrechtz droogscherierdroogscherier
1581-12
Cornelis Aelbrechtz droogscherier
Kerven-1581 (bewoner)Middelstegracht.014.3
19/19
Cornelis Arentsz {drapier-Middelstegracht}
/12
Cornelis Aerntszz drapierdrapier
1581-12
Cornelis Aerntszz drapier
Kerven-1581 (bewoner)Steenschuur.000.2
82/82
Cornelis Anthonisz {glasmaker}
/10
Cornelis Anthoniusz glaesmaeckerglaesmaecker
1581-12
Cornelis Anthoniusz glaesmaecker
Kerven-1581 (bewoner)Haarlemmerstraat.114
25/25
Cornelis Bartholomeusz {koopman-Haarlemmerstraat}
/15
Cornelis Bartelmeesz comancoman
1581-12
Cornelis Bartelmeesz coman
Kerven-1581 (bewoner)Hooigracht.069
55/55
Cornelis Bouwensz {drapier}
/14
Cornelis Bouwensz drapierdrapier
1581-12
Cornelis Bouwensz drapier
Kerven-1581 (overledene)LangeMare.086
11/11a
Cornelis Boenensz {timmerman, appelkoper}
/
Cornelis Buenisz appelcopers weduwe
1581-12
Aeltgen Henricxdr Cornelis Buenisz appelcopers weduwe
Kerven-1581 (bewoner)Noordeinde.010
80/80
Cornelis Vincentenz {wielmaker}
/4
Cornelis Centensz wielmaeckerwielmaecker
1581-12
Cornelis Centensz wielmaecker
Kerven-1581 (bewoner)Steenschuur.020.9
73/73
Cornelis Claes Lambrechtsz van Swieten
/48
Cornelis Claes Lambrechtsz
1581-12
Cornelis Claes Lambrechtsz
Kerven-1581 (bewoner)Groenesteeg.022-024
25/25
Cornelis Claesz {koopman}
/3
Cornelis Claesz comancoman
1581-12
Cornelis Claesz coman
Kerven-1581 (bewoner)Middelstegracht.006
13/13
Cornelis Claesz {linnenwever}
/1
Cornelis Claesz lindeweverlindewever
1581-12
Cornelis Claesz lindewever
Kerven-1581 (bewoner)Weddesteeg.013-027
83/83
Cornelis Claesz van Berckel
/15
Cornelis Claesz molenaer van Berckelmolenaer
1581-12
Cornelis Claesz molenaer van Berckel
Kerven-1581 (bewoner)Breestraat.086
1/01
Cornelis Claesz van Aken
/36
Cornelis Claesz van Aecken
1581-12
Cornelis Claesz van Aecken
Kerven-1581 (bewoner)Steenschuur.023.11
56/56
Cornelis Cornelisz {timmerman-Steenschuur}
/8
Cornelis Cornelisztimmerman
1581-12
Cornelis Cornelisz
Kerven-1581 (bewoner)Uiterstegracht.021.3
76/76
Cornelis Cornelisz Boertgen {landman}
/10
Cornelis Cornelisz 't buertgen
1581-12
Cornelis Cornelisz 't buertgen
Kerven-1581 (bewoner)Hooigracht.111
40/40
Cornelis Cornelisz {bouwman-Hooigracht}
/6
Cornelis Cornelisz boumanbouman
1581-12
Cornelis Cornelisz bouman
Kerven-1581 (bewoner)Haarlemmerstraat.031-033
30/30
Cornelis Cornelisz {vleeshouwer}
/6
Cornelis Cornelisz comancoman
1581-12
Cornelis Cornelisz coman
Kerven-1581 (bewoner)Hogewoerd.068
26/26
Cornelis Cornelisz {kuiper-Hogewoerd}
/2
Cornelis Cornelisz cuypercuyper
1581-12
Cornelis Cornelisz cuyper
Kerven-1581 (bewoner)Warmoesmarkt.013
33/33
Cornelis Cornelisz Goes
/20
Cornelis Cornelisz Gues in De Vijsel
1581-12
Cornelis Cornelisz Gues in De Vijsel
Kerven-1581 (bewoner)LangeMare.065
42/42
Cornelis Cornelisz {bode}
/4
Cornelis Cornelisz heemraetsbodeheemraetsbode
1581-12
Cornelis Cornelisz heemraetsbode
Kerven-1581 (bewoner)Doezastraat.005
29/29
Cornelis Cornelisz Cock
/3
Cornelis Cornelisz kock
1581-12
Cornelis Cornelisz kock
Kerven-1581 (bewoner)Breestraat.048
26/26
Cornelis Cornelisz Pot {timmerman}
/2
Cornelis Cornelisz Pot timmermantimmerman
1581-12
Cornelis Cornelisz Pot timmerman
Kerven-1581 (bewoner)Hooigracht.099
43/43
Cornelis Cornelisz {schoenmaker-Gansoord}
/10
Cornelis Cornelisz schoemaeckerschoemaecker
1581-12
Cornelis Cornelisz schoemaecker
Kerven-1581 (bewoner)Hooigracht.098
56/56
Cornelis Cornelisz Altena {schoenmaker}
/6
Cornelis Cornelisz schoemaeckerschoemaecker
1581-12
Cornelis Cornelisz schoemaecker
Kerven-1581 (bewoner)Hogewoerd.070
27/27
Cornelis Cornelisz {schoenmaker-Hogewoerd}
/6
Cornelis Cornelisz schuemaecker wasschuemaecker
1581-12
Cornelis Cornelisz schuemaecker was
Kerven-1581 (bewoner)SintJacobsgracht.000.23
68/68
Cornelis Cornelisz {snijder}
/2
Cornelis Cornelisz snijdersnijder
1581-12
Cornelis Cornelisz snijder
Kerven-1581 (bewoner)Rapenburg.101
3/3
Cornelis Corsz {schipper}
/2
Cornelis Corsz schipperschipper
1581-12
Cornelis Corsz schipper
Kerven-1581 (bewoner)Breestraat.049
39/39
Cornelis Dammasz {timmerman, bakker}
/4
Cornelis Dammasz van Rotterdam timmerman ende backertimmerman ende backer
1581-12
Cornelis Dammasz van Rotterdam timmerman ende backer
Kerven-1581 (bewoner)Hooglandsekerkgracht.029
94/94
Cornelis de Wit
/10
Cornelis de Wit van Noortwyck
1581-12
Cornelis de Wit van Noortwyck
Kerven-1581 (bewoner)Donkersteeg.009.2
51/51
Cornelis Dirck Mourijnsz {schoenmaker}
/4
Cornelis Dirck Mourynszz schoemaeckerschoemaecker
1581-12
Cornelis Dirck Mourynszz schoemaecker
Kerven-1581 (bewoner)OudeRijn.049.1-051
38/38
Cornelis Dircksz Gel
/4
Cornelis Dircxz backerbacker
1581-12
Cornelis Dircxz backer
Kerven-1581 (bewoner)Maarsmansteeg.014.2
5/05
Cornelis Dircksz {kruidenier}
/22
Cornelis Dircxz cruydenierdercruydenierder
1581-12
Cornelis Dircxz cruydenierder
Kerven-1581 (bewoner)LangeMare.047
45/45
Cornelis Dircksz {deurwaarder}
/4
Cornelis Dircxz deurwaerder van t comptoir van Claes van Montfoortdeurwaerder
1581-12
Cornelis Dircxz deurwaerder van t comptoir van Claes van Montfoort
Kerven-1581 (bewoner)Burgsteeg.003
120/120
Cornelis Dircksz {smid}
/4
Cornelis Dircxz smithsmith
1581-12
Cornelis Dircxz smith
Kerven-1581 (bewoner)Middelstegracht.079
41/41
Cornelis Dircksz {lakenbereider}
/8
Cornelis Dircxz voerlaeckenredervoerlaeckenreder
1581-12
Cornelis Dircxz voerlaeckenreder
Kerven-1581 (bewoner)Uiterstegracht.040-044
67/67
Cornelis Dircksz {warmoezenier}
/6
Cornelis Dircxz warmoesmanwarmoesman
1581-12
Cornelis Dircxz warmoesman
Kerven-1581 (bewoner)Middelstegracht.008
14/14
Cornelis Ewoutsz den Tijt {warmoezenier}
/5
Cornelis Eewoutsz den Tyt warmoesmanwarmoesman
1581-12
Cornelis Eewoutsz den Tyt warmoesman
Kerven-1581 (bewoner)Breestraat.013.2
57/57
Cornelis Vincentenz {goudsmid}
/2
Cornelis ende
1581-12
Cornelis ende
Kerven-1581 (bewoner)Langebrug.031-035
70/70
Cornelis van Teylingen {student}
/6
Cornelis ende
1581-12
Cornelis ende
Kerven-1581 (bewoner)Vliet.018
6/6
Cornelis Florisz {smid}
/4
Cornelis Florisz smithsmith
1581-12
Cornelis Florisz smith
Kerven-1581 (bewoner)Hogewoerd.099
40/40
Cornelis Fransz {bierdrager}
/4
Cornelis Fransz bierdrager metbierdrager
1581-12
Cornelis Fransz bierdrager met
Kerven-1581 (bewoner)Gangetje.004-008
2/2
Cornelis Gerrit Egbertsz {brouwer}
/20
Cornelis Gerrit Egbertszz
1581-12
Cornelis Gerrit Egbertszz
Kerven-1581 (bewoner)Nieuwsteeg.041.2
76/76
Cornelis Gerritsz {snijder}
/2
Cornelis Gerritszsnyder
1581-12
Cornelis Gerritsz
Kerven-1581 (bewoner)Donkersteeg.007
56/56
Cornelis Gerritsz {klokkenluider}
/2
Cornelis Gerritsz clockluyderclockluyder
1581-12
Cornelis Gerritsz clockluyder
Kerven-1581 (bewoner)Breestraat.118
133/133
Cornelis Gerritsz {kolfmaker}
/4
Cornelis Gerritsz colfmaeckercolfmaecker
1581-12
Cornelis Gerritsz colfmaecker
Kerven-1581 (bewoner)Maarsmansteeg.015
114/114
Cornelis Gerritsz de Haes
/48
Cornelis Gerritsz de Haes
1581-12
Cornelis Gerritsz de Haes
Kerven-1581 (bewoner)OudeRijn.057.1
34/34
Cornelis Gerritsz {lijmzieder}
/16
Cornelis Gerritsz lijmsiederlijmsieder
1581-12
Cornelis Gerritsz lijmsieder
Kerven-1581 (bewoner)StilleRijn.012-013
64/64
Cornelis Gerritsz {scheepmaker}
/5
Cornelis Gerritsz scheepmaeckerscheepmaecker
1581-12
Cornelis Gerritsz scheepmaecker
Kerven-1581 (bewoner)SintJorissteeg.014
111/111
Cornelis Gerritsz Bol
/2
Cornelis Gerritsz schoemaeckerschoemaecker
1581-12
Cornelis Gerritsz schoemaecker
Kerven-1581 (bewoner)StilleRijn.014.1
63/63
Cornelis Gerritsz van Oyen
/2
Cornelis Gerritsz van Oyen lindeweverlindewever
1581-12
Cornelis Gerritsz van Oyen lindewever
Kerven-1581 (bewoner)Hooigracht.042
86/86
Cornelis Gijsbrechtsz Gool
/4
Cornelis Gysbrechtsz Gael cleermakercleermaker
1581-12
Cornelis Gysbrechtsz Gael cleermaker
Kerven-1581 (bewoner)Steenschuur.001
60/60
Cornelis Gijsbrechtsz Schaeck
/12
Cornelis Gysbrechtsz Schaeck
1581-12
Cornelis Gysbrechtsz Schaeck
Kerven-1581 (bewoner)Hooigracht.082
66/66
Cornelis Gijsbrechtsz {zeemtouwer}
/6
Cornelis Gysbrechtsz zeemtouwerzeemtouwer
1581-12
Cornelis Gysbrechgtsz zeemtouwer
Kerven-1581 (bewoner)Haarlemmerstraat.116
27/27
Cornelis Willeboortsz van Stopenburch
/8
Cornelis haer zoon
1581-12
Cornelis haer zoon
Kerven-1581 (bewoner)Breestraat.036
41/41
Cornelis Harmensz van der Bel
/8
Cornelis Harmansz coperslagercoperslager
1581-12
Cornelis Harmansz coperslager
Kerven-1581 (bewoner)Koppenhinksteeg.000.04
23/23
Cornelis Hendricksz Noordvis {visser}
/3
Cornelis Henricxz visschervisscher
1581-12
Cornelis Henricxz visscher
Kerven-1581 (bewoner)NieuweRijn.031
29/29
Cornelis Hendricksz {vlaskoper}
/4
Cornelis Henricxz vlascopervlascoper
1581-12
Cornelis Henricxz vlascoper
Kerven-1581 (bewoner)Rapenburg.106.2
87/87
Cornelis Hendricksz {timmerman}
/6
Cornelis Heyndricxtimmerman
1581-12
Cornelis Heyndricx
Kerven-1581 (bewoner)Doezastraat.027-029
36/36
Cornelis Huibrechtsz {bouwman}
/4
Cornelis Huybrechtsz boumanbouman
1581-12
Cornelis Huybrechtsz bouman
Kerven-1581 (bewoner)Hooigracht.065
57/57
Cornelis Huibrechtsz {witmaker}
/12
Cornelis Huybrechtsz witmaeckerwitmaecker
1581-12
Cornelis Huybrechtsz witmaecker
Kerven-1581 (bewoner)Haarlemmerstraat.127
59/59
Cornelis Huigenz {bakker}
/16
Cornelis Huygensz backerbacker
1581-12
Cornelis Huygensz backer
Kerven-1581 (bewoner)Langebrug.060.2
84/84
Cornelis Huigenz {bode}
/8
Cornelis Huygensz bode van Rhynlantbode
1581-12
Cornelis Huygensz bode van Rhynlant
Kerven-1581 (bewoner)Hoogstraat.002
63/63
Cornelis Huigenz van Torenvliet
/36
Cornelis Huygensz van Thorenvliet
1581-12
Cornelis Huygensz van Thorenvliet
Kerven-1581 (bewoner)Hogewoerd.089
45/45
Cornelis Huymensz {lijndraaier}
/10
Cornelis Huymansz met zyn broeders ende susters tsamen
1581-12
Cornelis Huymansz met zyn broeders ende susters tsamen
Kerven-1581 (bewoner)Haarlemmerstraat.106
32/32
Cornelis Jacobsz {mandenmaker}
/2
Cornelis Jacobsz mandemakermandemaker
1581-12
Cornelis Jacobsz mandemaker
Kerven-1581 (bewoner)Uiterstegracht.117-123
85/85
Cornelis Jacobsz {bakker}
/2
Cornelis Jacop Clementszz backerbacker
1581-12
Cornelis Jacop Clementszz backer
Kerven-1581 (bewoner)OudeRijn.176-178
5/5
Cornelis Jacobsz {bouwman, olieslager}
/4
Cornelis Jacopsz alias Neel Jaep Gerritsz
1581-12
Cornelis Jacopsz alias Neel Jaep Gerritsz
Kerven-1581 (bewoner)Hooigracht.070
72/72
Cornelis Jacobsz Fock
/3
Cornelis Jacopsz Focx snydersnyder
1581-12
Cornelis Jacopsz Focx snyder
Kerven-1581 (bewoner)Hooigracht.101
42/42
Cornelis Jan Fransz {witmaker}
/45
Cornelis Jan Frans Gysbrechtszzz
1581-12
Cornelis Jan Frans Gysbrechtszzz
Kerven-1581 (bewoner)Sionsteeg.000.4
20/20
Cornelis Jan Sweersz {bouwman}
/3
Cornelis Jan Zweerszz boumanbouman
1581-12
Cornelis Jan Zweerszz bouman
Kerven-1581 (bewoner)Levendaal.059-061
109/109
Cornelis Jansz {Oliviersz}
/2
Cornelis Jansz alias Oliphiersz
1581-12
Cornelis Jansz alias Oliphiersz
Kerven-1581 (bewoner)Steenschuur.018
98/98
Cornelis Jansz Bontecraey
/20
Cornelis Jansz Bontecray
1581-12
Cornelis Jansz Bontecray
Kerven-1581 (bewoner)Haarlemmerstraat.089
48/48
Cornelis Jansz {snijder-Marendorp}
/2
Cornelis Jansz cleermaeckercleermaecker
1581-12
Cornelis Jansz cleermaecker
Kerven-1581 (bewoner)Breestraat.002
62/62
Cornelis Jansz {snijder-Breestraat}
/2
Cornelis Jansz cleermakercleermaker
1581-12
Cornelis Jansz cleermaker
Kerven-1581 (bewoner)OudeVarkenmarkt.015
88/88
Cornelis Jansz Cluft {baggerman, slager}
/2
Cornelis Jansz Clufgen
1581-12
Cornelis Jansz Clufgen
Kerven-1581 (bewoner)Boommarkt.014.3
77/77
Cornelis Jansz van Valkenburg
/20
Cornelis Jansz houtcoperhoutcoper
1581-12
Cornelis Jansz houtcoper
Kerven-1581 (bewoner)Burgsteeg.006
118/118
Cornelis Jansz {koekebakker}
/8
Cornelis Jansz kouckebackerkouckebacker
1581-12
Cornelis Jansz kouckebacker
Kerven-1581 (bewoner)Uiterstegracht.019.6
73/73
Cornelis Jansz {linnenwever-Uiterstegracht-19}
/2
Cornelis Jansz lindeweverlindewever
1581-12
Cornelis Jansz lindewever
Kerven-1581 (overledene)OudeRijn.128-130
21/21a
Cornelis Jansz {scheepmaker}
/
Cornelis Jansz scheepmakers weduwescheepmaker
1581-12
Neeltgen Heyndricxdr Cornelis Jansz scheepmakers weduwe
Kerven-1581 (bewoner)Uiterstegracht.021.2
75/75
Cornelis Jansz {schuitenvoerder}
/4
Cornelis Jansz schuytvoerderschuytvoerder
1581-12
Cornelis Jansz schuytvoerder
Kerven-1581 (bewoner)Burgsteeg.012
113/113
Cornelis Jansz {timmerman-Burgsteeg}
/3
Cornelis Jansz timmermantimmerman
1581-12
Cornelis Jansz timmerman
Kerven-1581 (bewoner)Haarlemmerstraat.143.2
68/68
Cornelis Jansz van Slingeland
/10
Cornelis Jansz uytdrageruytdrager
1581-12
Cornelis Jansz uytdrager
Kerven-1581 (bewoner)OudeVest.033.1
51/51
Cornelis Jansz van Amersfoort
/8
Cornelis Jansz van Amersfoort
1581-12
Cornelis Jansz van Amersfoort
Kerven-1581 (bewoner)Hogewoerd.057
56/56
Cornelis Joostenz {baljuwsbode}
/4
Cornelis Joostensz baillys bodebaillys bode
1581-12
Cornelis Joostensz baillys bode
Kerven-1581 (bewoner)Pieterskerkchoorsteeg.006
2/2
Cornelis Lenaertsz {kuiper}
/1
Cornelis Lenaertsz cuypercuyper
1581-12
Cornelis Lenaertsz cuyper
Kerven-1581 (bewoner)Haarlemmerstraat.135.1
50/50
Cornelis Lourisz {bode}
/4
Cornelis Lourisz bode mitte roedebode mitte roede
1581-12
Cornelis Lourisz bode mitte roede
Kerven-1581 (bewoner)Pieterskerkchoorsteeg.009
81/81
Cornelis Maertensz {zalmkoper}
/8
Cornelis Maertensz zalmcoperzalmcoper
1581-12
Cornelis Maertensz zalmcoper
Kerven-1581 (bewoner)Haarlemmerstraat.244-246
60/60
Cornelis Matthijsz {bouwman}
/17
Cornelis Mathysz boumanbouman
1581-12
Cornelis Mathysz bouman
Kerven-1581 (bewoner)Hooigracht.079.2
51/51
Cornelis Meesz {bonmeester}
/4
Cornelis Meesz bonmeester
1581-12
Cornelis Meesz bonmeester
Kerven-1581 (bewoner)Plaatsteeg.000.12
37/37
Cornelis Meesz van Hout
/6
Cornelis Meesz van Hout
1581-12
Cornelis Meesz van Hout
Kerven-1581 (bewoner)Vismarkt.009
28/28
Cornelis Pietersz de Haes
/16
Cornelis Pietersz de Haes
1581-12
Cornelis Pietersz de Haes
Kerven-1581 (bewoner)Middelstegracht.014.4
20/20
Cornelis Pietersz {linnenwever-Middelstegracht}
/1
Cornelis Pietersz lindeweverlindewever
1581-12
Cornelis Pietersz lindewever
Kerven-1581 (bewoner)Noordeinde.049
97/97
Cornelis Pietersz Speck {timmerman}
/2
Cornelis Pietersz timmermantimmerman
1581-12
Cornelis Pietersz timmerman
Kerven-1581 (bewoner)Hooglandsekerkgracht.031-033
95/95
Cornelis Pietersz van Noorde IV {goudsmid}
/32
Cornelis Pietersz van Noort goutsmith met zyn huysvrouwen kinderen
1581-12
Cornelis Pietersz van Noort goutsmith met zyn huysvrouwen kinderen
Kerven-1581 (bewoner)Koppenhinksteeg.000.30
31/31
Cornelis Roelofsz {scheepmaker}
/8
Cornelis Roelofsz scheepmaeckerscheepmaecker
1581-12
Cornelis Roelofsz scheepmaecker
Kerven-1581 (bewoner)LangeMare.071.2
36/36
Cornelis Schouten {kuiper}
/10
Cornelis Schouten
1581-12
Cornelis Schouten
Kerven-1581 (bewoner)LangeMare.106
20/20
Cornelis Symonsz Heerman {vleeshouwer, de jonge}
/8
Cornelis Symonsz Heerman vleyschoudervleyschouder
1581-12
Cornelis Symonsz Heerman
Kerven-1581 (bewoner)Hooigracht.090
62/62
Cornelis Symonsz {letterzetter}
/26
Cornelis Symonsz lettersetterlettersetter
1581-12
Cornelis Symonsz lettersetter
Kerven-1581 (bewoner)Rapenburg.111
7/7
Cornelis Symonsz Stam Verhouff
/26
Cornelis Symonsz stadsmetselaerstadsmetselaer
1581-12
Cornelis Symonsz stadsmetselaer
Kerven-1581 (bewoner)Noordeinde.053
98/98
Cornelis Matthijsz {linnenwever}
/4
Cornelis Thysz lindeweverlindewever
1581-12
Cornelis Thysz lindewever
Kerven-1581 (overledene)Breestraat.054-056
17/17a
Cornelis Jacobsz van der Graft
/
Cornelis van der Grafts weduwe
1581-12
ten zelven huyse Grietgen Pietersdr Cornelis van der Grafts weduwe
Kerven-1581 (bewoner)StilleRijn.004
66/66
Cornelis Ingenz {brouwer}
/28
Cornelis van Driel brouwerbrouwer
1581-12
Cornelis van Driel brouwer
Kerven-1581 (bewoner)Hooglandsekerkgracht.042-044
3/3
Cornelis Jacobsz van Noorde
/50
Cornelis van Noorde Jacobsz
1581-12
Cornelis van Noorde Jacobsz
Kerven-1581 (bewoner)NieuweRijn.003
55/55
Cornelis Willemsz Hasius {boterkoper}
/20
Cornelis Willemsz buttercoperbuttercoper
1581-12
Cornelis Willemsz buttercoper
Kerven-1581 (bewoner)Haarlemmerstraat.065-067
40/40
Cornelis Willemsz {verwer}
/12
Cornelis Willemsz roetverwerroetverwer
1581-12
Cornelis Willemsz roetverwer
Kerven-1581 (bewoner)OudeRijn.027
74/74
Cornelis Willemsz {schipper}
/12
Cornelis Willemsz schipperschipper
1581-12
Cornelis Willemsz schipper
Kerven-1581 (bewoner)Breestraat.126
127/127
Cornelis Willemsz {tinnegieter}
/8
Cornelis Willemsz tinnegietertinnegieter
1581-12
Cornelis Willemsz tinnegieter
Kerven-1581 (bewoner)Papengracht.029.2
49/49
Cornelis Willemsz van Limmen
/60
Cornelis Willemsz van Limmen van Amsterdam
1581-12
Cornelis Willemsz van Limmen van Amsterdam
Kerven-1581 (bewoner)Breestraat.047
40/40
Cornelis Willemsz {schoenmaker}
/6
Cornelis Willemsz van Zirczee schoemaeckerschoemaecker
1581-12
Cornelis Willemsz van Zirczee schoemaecker
Kerven-1581 (bewoner)Middelstegracht.029
23/23
Cornelis IJsbrantsz {drapier}
/10
Cornelis Ysbrantsz drapierdrapier
1581-12
Cornelis Ysbrantsz drapier
Kerven-1581 (bewoner)Breestraat.070-072
15/15
Cornelis IJsbrantsz {boterkoopman}
/4
Cornelis Ysbrantsz van Warmont
1581-12
aldaer Cornelis Ysbrantsz van Warmont
Kerven-1581 (bewoner)OudeRijn.146-150
15/15
Cornelis Symonsz {schipper}
/20
Cornelisz Symonsz eertyts schipperschipper
1581-12
Cornelisz Symonsz eertyts schipper
Kerven-1581 (bewoner)Vrouwensteeg.008
70/70
Cornelis Bartholomeusz {koopman-Vrouwensteeg}
/3
Cors Bartholomeesz comancoman
1581-12
Cors Bartholomeesz coman
Kerven-1581 (bewoner)Warmoesmarkt.017
37/37
Cors Jansz van der Morsch
/4
Cors ende
1581-12
Cors ende
Kerven-1581 (bewoner)Langebrug.056.2
89/89
Cors Gerritsz {vleeshouwer}
/4
Cors Gerritsz vleyschoudervleyschouder
1581-12
Cors Gerritsz vleyschouder
Kerven-1581 (bewoner)NieuweRijn.064.2
3/3
Cors Govertsz van der Aer
/36
Cors Govertsz laeckencoperlaeckencoper
1581-12
Symon Dircxz backer ofte mandemaecker
Kerven-1581 (bewoner)Rapenburg.129
17/17
Cors Hendricksz {koopman}
/4
Cors Heyndricxz comancoman
1581-12
Cors Heyndricxz coman
Kerven-1581 (bewoner)Breestraat.029
50/50
Cosmo de Pescarengis
/35
Cosmas Pesquarenges Pietmontees
1581-12
Cosmas Pesquarenges Pietmontees
Kerven-1581 (bewoner)Breestraat.124
129/129
Christiaen Quirijnsz {pasteibakker}
/6
Cristiaen Quyrynsz pasteybackerpasteybacker
1581-12
Cristiaen Quyrynsz pasteybacker
Kerven-1581 (bewoner)FaliedeBegijnhof.033.1
121/121
Cunera Dircksdr Duyst
/50
Cunera Duyst Dircxdr
1581-12
Cunera Duyst Dircxdr
Kerven-1581 (bewoner)NieuweRijn.075-076
17/17
Engelbrecht Mourijnsz {}
/12
daer noch Engebrecht Mouryngsz
1581-12
daer noch Engebrecht Mouryngsz
Kerven-1581 (bewoner)Rapenburg.023.1
61/61
Dammas Willemsz {rentmeester}
/6
Dammas Willemzn
1581-12
Dammas Willemzn
Kerven-1581 (bewoner)Aalmarkt.015-016
91/91
Daniël Jacobsz van Leeuwen
/21
Daniel Jacobsz van Leeuwen
1581-12
Daniel Jacobsz van Leeuwen
Kerven-1581 (overledene)Breestraat.100
147/147a
David Egbertsz {voorspraak}
/
David Egbertsz weduwe
1581-12
Agnietgen Heyndricsdr David Egbertsz' weduwe
Kerven-1581 (bewoner)Hooigracht.077
52/52
Marytgen Meltensdr
/2
de weduwe van Cornelis Quyrynsz
1581-12
de weduwe van Cornelis Quyrynsz
Kerven-1581 (overledene)Hooigracht.077
52/52a
Cornelis Quirijnsz Capiteyns {drapier}
/
de weduwe van Cornelis Quyrynsz
1581-12
de weduwe van Cornelis Quyrynsz
Kerven-1581 (bewoner)Garenmarkt.000.17
92/92
Arent {commandeur}
/36
Den Commanduyr van Waerden
1581-12
Den Commanduyr van Waerden
Kerven-1581 (bewoner)VanDerWerffstraat.092-094
68/68
Marytgen Duyst van Voorhout
/12
den zelven huyse Marytgen Duyst syn huysvrouwen suster
1581-12
den zelven huyse Marytgen Duyst syn huysvrouwen suster
Kerven-1581 (bewoner)Haarlemmerstraat.050.1
18/18
Niesgen Andriesdr
/12
desselffs Mr Andries dochter
1581-12
desselffs Mr Andries dochter
Kerven-1581 (bewoner)Hogewoerd.025
74/74
Marytgen Allertsdr {vrouw van Cornelis Gerritsz}
/8
Die weduwe van Cornelis Gerritsz boomgaertman met haer kinderen
1581-12
Die weduwe van Cornelis Gerritsz boomgaertman met haer kinderen
Kerven-1581 (overledene)Hogewoerd.025
74/74a
Cornelis Gerritsz {appelkoopman}
/
Die weduwe van Cornelis Gerritsz boomgaertman met haer kinderenboomgaertman
1581-12
Die weduwe van Cornelis Gerritsz boomgaertman met haer kinderen
Kerven-1581 (bewoner)Hooigracht.059
59/59
Diewertgen Jacobsdr Paedts
/32
Dieuwer Jacopsdr Heyndric Korstantsz weduwe
1581-12
Dieuwer Jacopsdr Heyndric Korstantsz weduwe
Kerven-1581 (bewoner)Hooigracht.026
94/94
Diewertgen Cornelisdr {kramer}
/3
Dieuwertgen Cornelisdr cramenyhoutsercramenyhoutser
1581-12
Dieuwertgen Cornelisdr cramenyhoutser
Kerven-1581 (bewoner)Apothekersdijk.005-006
17/17
Dignaer Jansz {scheepmaker}
/6
Dignaer Jansz scheepmaeckerscheepmaecker
1581-12
Dignaer Jansz scheepmaecker
Kerven-1581 (bewoner)Burchtgracht.000.02
81/81
Dionys Jansz de Goede
/12
Dionys de Goede comancoman
1581-12
Dionys de Goede coman
Kerven-1581 (bewoner)Haarlemmerstraat.057-059
38/38
Dirck Woutersz Dey {appelkoopman}
/8
Dirc Dircxz Deye appelcoperappelcoper
1581-12
Dirc Dircxz Deye appelcoper
Kerven-1581 (bewoner)Aalmarkt.015-016
92/92
Dirck Maertensz {houtkoper}
/12
Dirc Maertensz van Haerlem houtcoperhoutcoper
1581-12
Dirc Maertensz van Haerlem houtcoper
Kerven-1581 (bewoner)Hogewoerd.026
15/15
Dirckgen Dircksdr {vrouw van Hendrick Huigenz}
/3
Dircgen Dircxdr Henric Huygen weduwe
1581-12
Dircgen Dircxdr Henric Huygen weduwe
Kerven-1581 (bewoner)Warmoesmarkt.019
41/41
Dirckgen Gerritsdr {Vismarkt}
/1
Dircgen Gerritsdr haer mans zuster
1581-12
Dircgen Gerritsdr haer mans zuster
Kerven-1581 (bewoner)Kloksteeg.006
12/12
Dirckgen Jansdr {vrouw van Cornelis Hendricksz, van Nederwaert}
/1
Dircgen Jansdr weduwe van Cornelis Henricxz
1581-12
Dircgen Jansdr weduwe van Cornelis Henricxz
Kerven-1581 (bewoner)Breestraat.054-056
16/16
Dirckgen Ulricksdr {van Catwijck}
/46
Dircgen Ulricxdr weduwe van Pieter Maertensz van Catwyck
1581-12
Dircgen Ulricxdr weduwe van Pieter Maertensz van Catwyck
Kerven-1581 (overledene)Breestraat.054-056
16/16a
Pieter Maertensz van Catwijck
/
Dircgen Ulricxdr weduwe van Pieter Maertensz van Catwyck
1581-12
Dircgen Ulricxdr weduwe van Pieter Maertensz van Catwyck
Kerven-1581 (bewoner)Breestraat.119
13/13
Dirck Arentsz Cortenbosch
/4
Dirck Aerntsz Cortenbosch
1581-12
Dirck Aerntsz Cortenbosch
Kerven-1581 (bewoner)Hogewoerd.034
18/18
Dirck Anthonisz {boomgaardman}
/25
Dirck Anthonisz boomgaertmanboomgaertman
1581-12
Dirck Anthonisz boomgaertman
Kerven-1581 (bewoner)Breestraat.175
57/57
Dirck Barentsz {apotheker}
/4
Dirck Barentsz apteeckerapteecker
1581-12
Dirck Barentsz apteecker
Kerven-1581 (bewoner)Haarlemmerstraat.194
48/48
Dirck Claesz Coenesteyn {bode}
/4
Dirck Claesz Coenesteyn bodebode
1581-12
Dirck Claesz Coenesteyn bode
Kerven-1581 (bewoner)Noordeinde.023-025
86/86
Dirck Claesz Moy
/16
Dirck Claesz Moy wagenaerwagenaer
1581-12
Dirck Claesz Moy wagenaer
Kerven-1581 (bewoner)NieuweRijn.012
49/49
Dirck Claesz {zeilmaker}
/10
Dirck Claeszn zeylmaeckerzeylmaecker
1581-12
Dirck Claeszn zeylmaecker
Kerven-1581 (bewoner)Hogewoerd.080-082
30/30
Dirck Cornelisz de Haes
/16
Dirck Cornelisz de Haes olyslagerolyslager
1581-12
Dirck Cornelisz de Haes olyslager
Kerven-1581 (bewoner)Vrouwensteeg.007
73/73
Dirck Cornelisz {kistenmaker}
/2
Dirck Cornelisz kistemaeckerkistemaecker
1581-12
Dirck Cornelisz kistemaecker
Kerven-1581 (bewoner)StilleRijn.005-006
65/65
Dirck Cornelisz {schipper}
/5
Dirck Cornelisz schipperschipper
1581-12
Dirck Cornelisz schipper
Kerven-1581 (bewoner)Hogewoerd.059
55/55
Dirck Cornelisz {smid}
/4
Dirck Cornelisz smithsmith
1581-12
Dirck Cornelisz smith
Kerven-1581 (bewoner)Hogewoerd.010
5/5
Dirck Cornelisz {snijder}
/3
Dirck Cornelisz snydersnyder
1581-12
Dirck Cornelisz snyder
Kerven-1581 (bewoner)Hogewoerd.027
73/73
Dirck Cornelisz {stoeldraaier}
/8
Dirck Cornelisz stoeldraeyerstoeldraeyer
1581-12
Dirck Cornelisz stoeldraeyer
Kerven-1581 (bewoner)Raamsteeg.000.34
98/98
Dirck Cornelisz {timmerman}
/2
Dirck Cornelisz timmermantimmerman
1581-12
Dirck Cornelisz timmerman
Kerven-1581 (bewoner)LangeMare.110
21/21
Dirck Cornelisz Vet {vleeshouwer}
/24
Dirck Cornelisz Vet vleyschoudervleyschouder
1581-12
Dirck Cornelisz Vet vleyschouder
Kerven-1581 (bewoner)Warmoesmarkt.021
47/47
Dirck Cornelisz Vinck
/16
Dirck Cornelisz Vinc in 't Varcken
1581-12
Dirck Cornelisz Vinc in 't Varcken
Kerven-1581 (bewoner)LangeMare.039
46/46
Dirck Cornelisz Vosgen
/20
Dirck Cornelisz Vosgen eertyts schoemaeckerschoemaecker
1581-12
Dirck Cornelisz Vosgen eertyts schoemaecker
Kerven-1581 (bewoner)Haarlemmerstraat.236
57/57
Dirck Cornelisz {warmoezenier}
/10
Dirck Cornelisz warmoesman met zyn broeders ende susters tsamenwarmoesman
1581-12
Dirck Cornelisz warmoesman met zyn broeders ende susters tsamen
Kerven-1581 (bewoner)Hooigracht.031
69/69
Dirck Joostenz de Hitten {drapier}
/6
Dirck de Hitte drapierdrapier
1581-12
Dirck de Hitte drapier
Kerven-1581 (bewoner)Middelstegracht.137-139
54/54
Dirck Dircksz Block {warmoezenier}
/6
Dirck Dircxz Block warmoesmanwarmoesman
1581-12
Dirck Dircxz Block warmoesman
Kerven-1581 (bewoner)Noordeinde.055
99/99
Dirck Dircksz Grijp
/12
Dirck Dircxz glaesmackerglaesmacker
1581-12
Dirck Dircxz glaesmacker
Kerven-1581 (bewoner)OudeRijn.158-162
11/11
Dirck Dircksz {warmoezenier-OudeRijn}
/20
Dirck Dircxz warmoesmanwarmoesman
1581-12
Dirck Dircxz warmoesman
Kerven-1581 (bewoner)Breestraat.148.1
116/116
Dirck Gerritsz {huikenmaker}
/6
Dirck Gerritsz hoyckemaeckerhoyckemaecker
1581-12
Dirck Gerritsz hoyckemaecker
Kerven-1581 (bewoner)Korevaarstraat.032-036
118/118
Dirck Gerritsz {molenaar}
/4
Dirck Gerritsz molenaermolenaer
1581-12
Dirck Gerritsz molenaer
Kerven-1581 (bewoner)Koppenhinksteeg.000.24
29/29
Dirck Gerritsz Slobben {schipper}
/2
Dirck Gerritsz Slobbe schipperschipper
1581-12
Dirck Gerritsz Slobbe schipper
Kerven-1581 (bewoner)Pieterskerkgracht.020
69/69
Dirck Gerritsz Smaling
/36
Dirck Gerritsz Smaling
1581-12
Dirck Gerritsz Smaling
Kerven-1581 (bewoner)Haarlemmerstraat.102
31/31
Dirck Gerritsz {kuiper}
/7
Dirck Gerritsz uyten Haech
1581-12
Dirck Gerritsz uyten Haech
Kerven-1581 (bewoner)Rapenburg.131
18/18
Dirck Claesz Gel {glasmaker}
/4
Dirck Gerrytsz Gel glasemaeckerglasemaecker
1581-12
Dirck Gerrytsz Gel glasemaecker
Kerven-1581 (bewoner)Breestraat.167-169
55/55
Dirck Adriaen Fransz {Breestraat}
/3
Dirck haer voorkinderen tsamen
1581-12
Dirck haer voorkinderen tsamen
Kerven-1581 (bewoner)OudeRijn.083-087
90/90
Dirck Willemsz {OudeRijn}
/25
Dirck haer zoon
1581-12
Dirck haer zoon
Kerven-1581 (bewoner)Hooglandsekerksteeg.004-006
81/81
Dirck Harmensz {snijder}
/3
Dirck Harmansz snydersnyder
1581-12
Dirck Harmansz snyder
Kerven-1581 (bewoner)Haarlemmerstraat.216
52/52
Dirck Hendricksz {perkamentmaker}
/4
Dirck Heyndricxs franchynmaecker alias den Heeren Dirckfranchynmaecker
1581-12
Dirck Heyndricxs franchynmaecker alias den Heeren Dirck
Kerven-1581 (bewoner)Koppenhinksteeg.006
49/49
Dirck Jacobsz {linnenwever}
/2
Dirck Jacobsz lindeweverlindewever
1581-12
Dirck Jacobsz lindewever
Kerven-1581 (bewoner)Vismarkt.008
25/25
Dirck Jacobsz van der Graft
/12
Dirck Jacobsz van der Graft
1581-12
Dirck Jacobsz van der Graft
Kerven-1581 (bewoner)Hooigracht.092
61/61
Dirck Jacobsz {warmoezenier}
/6
Dirck Jacopsz elc zesse tsamen
1581-12
Dirck Jacopsz elc zesse tsamen
Kerven-1581 (bewoner)Rapenburg.059-063
54/54
Dirck Jacobsz van Montfoort
/65
Dirck Jacopsz van Montfoort
1581-12
Dirck Jacopsz van Montfoort
Kerven-1581 (bewoner)Nieuwsteeg.002-004
138/138
Dirck Jacobsz van Reigersberg
/60
Dirck Jacopsz van Reygersberch
1581-12
Dirck Jacopsz van Reygersberch
Kerven-1581 (bewoner)Botermarkt.015.2
88/88
Dirck Jansz den Bont
/8
Dirck Jansz Bout lindelaeckencoperlindelaeckencoper
1581-12
Dirck Jansz Bout lindelaeckencoper
Kerven-1581 (bewoner)Vismarkt.004
21/21
Dirck Jansz van Potterloo
/20
Dirck Jansz laeckenbereiderlaeckenbereider
1581-12
Dirck Jansz laeckenbereider
Kerven-1581 (bewoner)Middelstegracht.039
28/28
Dirck Jansz den Using
/2
Dirck Jansz lindewever den Eussinglindewever
1581-12
Dirck Jansz lindewever den Eussing
Kerven-1581 (bewoner)Mandemakersteeg.006
99/99
Dirck Jansz {pottenkoopman}
/2
Dirck Jansz potvercoperpotvercoper
1581-12
Dirck Jansz potvercoper
Kerven-1581 (bewoner)OudeRijn.174
7/7
Dirck Jansz van Leeuwen {scheepmaker}
/6
Dirck Jansz scheepmakerscheepmaker
1581-12
Dirck Jansz scheepmaker
Kerven-1581 (bewoner)OudeRijn.166-168
10/10
Dirck Jansz {schipper}
/3
Dirck Jansz schipperschipper
1581-12
Dirck Jansz schipper
Kerven-1581 (bewoner)NieuweRijn.017
46/46
Dirck Jansz van der Beeck
/25
Dirck Jansz smith ofte zoutziedersmith ofte zoutzieder
1581-12
Dirck Jansz smith ofte zoutzieder
Kerven-1581 (bewoner)Breestraat.115
11/11
Dirck Jansz {tassenmaker}
/4
Dirck Jansz tassemaeckertassemaecker
1581-12
Dirck Jansz tassemaecker
Kerven-1581 (bewoner)Levendaal.034
104/104
Dirck Joostenz {schoenmaker}
/2
Dirck Joostensz schoemaeckerschoemaecker
1581-12
Dirck Joostensz schoemaecker
Kerven-1581 (bewoner)Langebrug.071-077
1/01
Dirck Joppenz {schoenmaker-Lb71}
/6
Dirck Joppenszschoemaecker
1581-12
Dirck Joppensz
Kerven-1581 (bewoner)Koppenhinksteeg.000.12
26/26
Dirck Maertensz Crack {metselaar}
/2
Dirck Maertensz Crack metselaermetselaer
1581-12
Dirck Maertensz Crack metselaer
Kerven-1581 (bewoner)Hogewoerd.103
38/38
Dirck Philipsz {boomgaardenier}
/3
Dirck Phillipsz boomgaertmanboomgaertman
1581-12
Dirck Phillipsz boomgaertman
Kerven-1581 (bewoner)Warmoesmarkt.018
39/39
Dirck Pietersz {bakker, schoenmaker}
/16
Dirck Pietersz backerbacker
1581-12
Dirck Pietersz backer
Kerven-1581 (bewoner)Vliet.027-029
22/22
Dirck Pietersz Pot {timmerman}
/8
Dirck Pietersz Pot timmermantimmerman
1581-12
Dirck Pietersz Pot timmerman
Kerven-1581 (bewoner)NieuweRijn.022
42/42
Dirck Pietersz {timmerman}
/10
Dirck Pietersz timmermantimmerman
1581-12
Dirck Pietersz timmerman
Kerven-1581 (bewoner)OudeRijn.031
75/75
Dirck Pieter Meesz {timmerman}
/4
Dirck Pietersz timmermantimmerman
1581-12
Dirck Pietersz timmerman
Kerven-1581 (bewoner)Vollersgracht.025-037
9/9
Dirck Pietersz Vougen
/6
Dirck Pietersz Vouchgen tappertapper
1581-12
Dirck Pietersz Vouchgen tapper
Kerven-1581 (bewoner)NieuweRijn.004
54/54
Dirck Quirijnsz {pottenbakker}
/8
Dirck Quyrynszn pottebackerpottebacker
1581-12
Dirck Quyrynszn pottebacker
Kerven-1581 (bewoner)Hooigracht.086
64/64
Dirck Rutgersz Troost {schout}
/12
Dirck Rutgersz schout tot Ougstgeestschout
1581-12
Dirck Rutgersz schout tot Ougstgeest
Kerven-1581 (bewoner)Breestraat.095
7/7
Dirck Christoffelsz van Nieuwenhoven
/2
Dirck Stoffelsz cramer opcramer
1581-12
Dirck Stoffelsz cramer op
Kerven-1581 (bewoner)Vismarkt.003
20/20
Dirck Symonsz {mandemaker}
/3
Dirck Symonss mandemaeckermandemaecker
1581-12
Dirck Symonss mandemaecker
Kerven-1581 (bewoner)OudeVest.033.2
52/52
Dirck Symonsz Oom {vleeshouwer}
/6
Dirck Symonsz Oom vleyschoudervleyschouder
1581-12
Dirck Symonsz Oom vleyschouder
Kerven-1581 (bewoner)Breestraat.004
60/60
Dirck Adriaensz van der Bouchorst
/8
Dirck van der Bouchorst Adriaensz
1581-12
Dirck van der Bouchorst Adriaensz
Kerven-1581 (bewoner)NieuweRijn.039-040
21/21
Dirck Gillisz van Heussen
/55
Dirck van Heussen
1581-12
Dirck van Heussen
Kerven-1581 (overledene)Ketelboetersteeg.012-014
92/92a
Dirck Pietersz van Velsen
/
Dirck van Velsen weduwe
1581-12
Tryntgen Jansdr Dirck van Velsen weduwe
Kerven-1581 (bewoner)Breestraat.137
31/31
Dirck Walichsz
/6
Dirck Walichsz slootmaeckerslootmaecker
1581-12
Dirck Walichsz slootmaecker
Kerven-1581 (bewoner)Garenmarkt.000.19
94/94
Adriana Jacobsdr van der Does
/8
dochter 1 van Jacob van der Does
1581-12
Drie dochteren van Jacob van der Does
Kerven-1581 (bewoner)Garenmarkt.000.19
95/95
Catharina Jacobsdr van der Does
/8
dochter 2 van Jacob van der Does
1581-12
Drie dochteren van Jacob van der Does
Kerven-1581 (bewoner)Garenmarkt.000.19
96/96
Maria Jacobsdr van der Does
/8
dochter 3 van Jacob van der Does
1581-12
Drie dochteren van Jacob van der Does
Kerven-1581 (vermelding)Breestraat.128
126/126a
Jan Aelwijnsz
/2
dochteren van Jan Alewijnsz tot Leyderdorp
1581-12
dochteren van Jan Alewijnsz tot Leyderdorp
Kerven-1581 (bewoner)Rapenburg.091
50/50
Lambrecht Danaeus (Lambertus)
/0
Doctor Lambertus Daneus
notam

1581-12
Doctor Lambertus Daneus
Kerven-1581 (bewoner)Breestraat.055
34/34
Justus Lipsius
/0
Doctor Lipsius professor
notam
professor
1581-12
Doctor Lipsius professor
Kerven-1581 (bewoner)Zonneveldstraat.007-018
15/15
Petrus Tiara (Petreius)
/0
Doctor Petreius Tiara
notam
professor
1581-12
Doctor Petreius Tiara
Kerven-1581 (bewoner)Breestraat.111-113
10/10
Dominicus Tiara
/6
Dominicus Tiara van Workum
1581-12
Dominicus Tiara van Workum
Kerven-1581 (overledene)Garenmarkt.000.19
96/96a
Jacob Hendricksz van der Does
/
Drie dochteren van Jacob van der Does
1581-12
Drie dochteren van Jacob van der Does
Kerven-1581 (bewoner)Maarsmansteeg.010
10/10
Duifgen Pietersdr {Maarsmansteeg}
/3
Duyffgen (haer kinderen)
1581-12
Duyffgen (haer kinderen)
Kerven-1581 (bewoner)Breestraat.161
48/48
Duifgen Arent Gerritsdr van Dam
/10
Duyfgen ende
1581-12
Duyfgen ende
Kerven-1581 (bewoner)Pieterskerkgracht.003
59/59
Duifgen Jansdr van Veen {Alckemade}
/30
Duyfgen van Alckemade
1581-12
Duyfgen van Alckemade
Kerven-1581 (bewoner)Breestraat.142
119/119
Elsgen Willemsdr {vrouw van Arent Cornelisz}
/4
Eefgen Willemsdr weduwe van Aerst Cornelisz
1581-12
Eefgen Willemsdr weduwe van Aerst Cornelisz
Kerven-1581 (overledene)Warmoesmarkt.019
40/40a
Eleman Gerritsz {koperslager}
/
Eeleman Gerritsz weduwe
1581-12
Marytgen Franszdr Eeleman Gerritsz' weduwe
Kerven-1581 (bewoner)Hooglandsekerkgracht.024
10/10
Eemsgen Quirijnsdr {}
/3
Eemsgen Quyrynsdr
1581-12
Eemsgen Quyrynsdr
Kerven-1581 (bewoner)SintJacobsgracht.000.11
63/63
Ewout Arent Gerritsz van Dam
/60
Eewout Aernt Gerritsz
1581-12
Eewout Aernt Gerritsz
Kerven-1581 (bewoner)Langebrug.056.1
90/90
Lysbeth Dircksdr {vrouw van Hans de wijnverlater}
/4
Elysabeth Dircxdr Jan Adriaensz wynverlaters weduwe
1581-12
Elysabeth Dircxdr Jan Adriaensz wynverlaters weduwe
Kerven-1581 (bewoner)Steenschuur.002
86/86
Cornelia van Nassau (van Merwe) {?}
/8
ende Cornelia van Nassouwe tsamen
1581-12
ende Cornelia van Nassouwe tsamen
Kerven-1581 (bewoner)Vliet.003
11/11
Catrijn Goossendr {vrouw van Mees Jansz}
/2
ende Katryn Goossendr haer moeder
1581-12
speldemaecker ende Katryn Goossendr haer moeder
Kerven-1581 (bewoner)Haarlemmerstraat.134
34/34
Baertgen Hendricksdr {Haarlemmerstraat}
/2
ende suster
1581-12
ende suster
Kerven-1581 (bewoner)Kaiserstraat.011
36/36
Marytgen Pietersdr {Kaiserstraat}
/1
ende suster
1581-12
ende suster
Kerven-1581 (bewoner)Breestraat.051
38/38
Willemtgen Adriaensdr {lakenkoopster}
/5
ende Willemptgen Adriaensdr elck vyff tsamen
1581-12
elck vyff tsamen (??)
Kerven-1581 (bewoner)Mirakelsteeg.034-040
8/8
Engelbrecht Dircksz Doncker {kramer}
/2
Engebrecht Dircxz cramercramer
1581-12
Engebrecht Dircxz cramer
Kerven-1581 (bewoner)NieuweRijn.038
23/23
Engel Adriaensz {mandenmaker}
/4
Engel Adriaensz mandemaeckermandemaecker
1581-12
Engel Adriaensz mandemaecker
Kerven-1581 (bewoner)Warmoesmarkt.024
51/51
Engel Adriaensz {schoenmaker}
/15
Engel Adriaensz schoenmaeckerschoenmaecker
1581-12
Engel Adriaensz schoenmaecker
Kerven-1581 (bewoner)NieuweRijn.018
45/45
Engel Claesz {zeilmaker}
/10
Engel Claesz zeylmaeckerzeylmaecker
1581-12
Engel Claesz zeylmaecker
Kerven-1581 (bewoner)Hooglandsekerkgracht.016-018
15/1
Engel Nanningsdr {vrouw van Symon Claes Lambrechtsz}
/23
Engel Nanninx van Amsterdam met Claes Symonsz
1581-12
Engel Nanninx van Amsterdam met Claes Symonsz
Kerven-1581 (bewoner)Hooigracht.078-080
67/67
Engel Matthijsz {bouwman}
/2
Engel Thysz boumanbouman
1581-12
Engel Thysz bouman
Kerven-1581 (bewoner)Steenschuur.020.7
75/75
Engelbrecht van der Zande {rentenier}
/55
Engelbrecht van der Zande
1581-12
Engelbrecht van der Zande
Kerven-1581 (bewoner)Houtstraat.000.7
30/30
Engeltgen Jansdr {brandewijnverkoper}
/6
Engeltgen Jansdr brandewyntapsterbrandewyntapster
1581-12
Engeltgen Jansdr brandewyntapster
Kerven-1581 (bewoner)Steenschuur.023.06
47/47
Evert Claesz van Leeuwen
/18
Evert Claesz van Leeuwen
1581-12
Evert Claesz van Leeuwen
Kerven-1581 (bewoner)LangeMare.092
13/13
Evert Harmensz {warmoezenier}
/6
Evert Harmansz warmoesmanwarmoesman
1581-12
Evert Harmansz warmoesman
Kerven-1581 (bewoner)Botermarkt.018
93/93
Evert Jacobsz {lakenkoopman, korenkoper}
/27
Evert Jacopsz coorncopercoorncoper
1581-12
Evert Jacopsz coorncoper
Kerven-1581 (bewoner)Vliet.039
25/25
Evert Jansz {lakenbereider, brandewijnstoker}
/4
Evert Jansz brandewynmanbrandewynman
1581-12
Evert Jansz brandewynman
Kerven-1581 (bewoner)OudeRijn.023
72/72
Evert Jansz {metselaar}
/8
Evert Jansz metselaermetselaer
1581-12
Evert Jansz metselaer
Kerven-1581 (bewoner)NieuweRijn.088-089
5/5
Evert Joostenz {scheepmaker}
/6
Evert Joostensz scheepmakerscheepmaker
1581-12
Evert Joostensz scheepmaker
Kerven-1581 (bewoner)Haarlemmerstraat.121
56/56
Ewout Pietersz {glasmaker}
/4
Evert Pietersz glaesmaeckerglaesmaecker
1581-12
Evert Pietersz glaesmaecker
Kerven-1581 (bewoner)Donkersteeg.003-005
57/57
Evert Willemsz {kleermaker, kousenmaker}
/1
Evert Willemsz snyder van Steenwycksnyder
1581-12
Evert Willemsz snyder van Steenwyck
Kerven-1581 (bewoner)FaliedeBegijnhof.018
115/115
Evertgen Huigendr {vrouw van Claes Pietersz}
/4
Evertgen Huygendr weduwe van Claes Pietersz
1581-12
Evertgen Huygendr weduwe van Claes Pietersz
Kerven-1581 (overledene)Maarsmansteeg.015
116/116a
Ewout Gerritsz de Haes
/12
Ewouts Gerritsz de Haes' weeskint
1581-12
noch aldaer Gerrit Ewoutsz van Rotterdam Ewouts Gerritsz de Haes' weeskint
Kerven-1581 (bewoner)Uiterstegracht.041
81/81
Floris Cornelisz Bien {bierdrager}
/4
Floris Cornelisz bierdragerbierdrager
1581-12
Floris Cornelisz bierdrager
Kerven-1581 (bewoner)Middelstegracht.127-135
52/52
Floris Cornelisz {linnenwever}
/2
Floris Cornelisz lindeweverlindewever
1581-12
Floris Cornelisz lindewever
Kerven-1581 (bewoner)Groenesteeg.062
82/82
Dirck Cornelisz {lijndraaier}
/3
Floris Cornelisz lyndraeyer van Wuerdenlyndraeyer
1581-12
Floris Cornelisz lyndraeyer van Wuerden
Kerven-1581 (bewoner)Steenschuur.022.11
51/51
Floris Cornelisz {stoeldraaier}
/2
Floris Cornelisz stoeldraeyerstoeldraeyer
1581-12
Floris Cornelisz stoeldraeyer
Kerven-1581 (bewoner)Hogewoerd.084
31/31
Floris Hendricksz {smid}
/6
Floris Heyndricxz smithsmith
1581-12
Floris Heyndricxz smith
Kerven-1581 (bewoner)Haarlemmerstraat.118-120
28/28
Floris Jansz {bakker}
/12
Floris Jansz backer in De Blaeuwe Hennebacker
1581-12
Floris Jansz backer in De Blaeuwe Henne
Kerven-1581 (overledene)Breestraat.134
122/122a
Floris Jansz {snijder, bode}
/
Floris Jansz weduwe
1581-12
Marytgen Dircxdr Floris Jansz' weduwe
Kerven-1581 (bewoner)OudeVarkenmarkt.017
89/89
Floris Joppenz {varkenskoopman}
/3
Floris Joppensz verckencoperverckencoper
1581-12
Floris Joppensz verckencoper
Kerven-1581 (bewoner)Koppenhinksteeg.000.01
25/25
Frans Lourisz {kuiper}
/2
Floris Lourisz cuypercuyper
1581-12
Floris Lourisz cuyper
Kerven-1581 (bewoner)Koppenhinksteeg.000.05
27/27
Floris Meesz Pot {bierdrager}
/2
Floris Meesz Pot bierdragerbierdrager
1581-12
Floris Meesz Pot bierdrager
Kerven-1581 (bewoner)LangeMare.047
48/48
Floris Michielsz {zeemtouwersknecht}
/7
Floris Michielsz in De Caetsbaen
1581-12
Floris Michielsz in De Caetsbaen
Kerven-1581 (bewoner)Vliet.011.1
14/14
Floris Pietersz {warmoezenier}
/3
Floris Pietersz warmoesmanwarmoesman
1581-12
Floris Pietersz warmoesman
Kerven-1581 (bewoner)Hooglandsekerkgracht.006
19/19
Floris Jansz van Sonnevelt
/2
Floris van Sonnevelt
1581-12
Floris van Sonnevelt
Kerven-1581 (bewoner)LangeMare.039
47/47
Floris Willeboortsz van Stopenburch
/16
Floris Willeboortsz schoemaeckerschoemaecker
1581-12
Floris Willeboortsz schoemaecker
Kerven-1581 (bewoner)Breestraat.031
47/47
Foy Jansz van Brouchoven
/60
Foy van Brouchoven Bailly van RhynlantBailly van Rhynlant
1581-12
Foy van Brouchoven Bailly van Rhynlant
Kerven-1581 (bewoner)Middelstegracht.111
50/50
Franck Gerritsz {linnenwever}
/3
Franc Gerritsz lindeweverlindewever
1581-12
Franc Gerritsz lindewever
Kerven-1581 (bewoner)Hogewoerd.003
81/81
François de Hegere
/10
Franchoys de Hegere van Honscoten
1581-12
Franchoys de Hegere van Honscoten
Kerven-1581 (bewoner)Rapenburg.038-040
20/20
François van Lanscroon
/60
Franchoys Lanscroon
1581-12
Franchoys Lanscroon
Kerven-1581 (bewoner)Rapenburg.018-020
40/40
François Massazia
/25
Franchoys Massazia
1581-12
Franchoys Massazia
Kerven-1581 (bewoner)Nonnensteeg.016-020
43/43
François Persijn
/16
Franchoys Perchyn van Delff
1581-12
Franchoys Perchyn van Delff
Kerven-1581 (bewoner)Breestraat.054-056
19/19
Francisca Franckendr van Wissekercke
/12
Francisca van Wissekercken
1581-12
noch aldaer Francisca van Wissekercken
Kerven-1581 (bewoner)Hooigracht.081
50/50
Foy Cornelisz {bouwman}
/8
Frans Cornelisz boumanbouman
1581-12
Frans Cornelisz bouman
Kerven-1581 (bewoner)Aalmarkt.011
88/88
Frans Cornelisz Backer
/14
Frans Cornelisz houtcoperhoutcoper
1581-12
Frans Cornelisz houtcoper
Kerven-1581 (bewoner)OudeRijn.002-016
46/46
Frans Fransz van Dusseldorp
/40
Frans Fransz
1581-12
Frans Fransz
Kerven-1581 (bewoner)Nieuwsteeg.035
74/74
Frans Jansz {snijder-Nieuwsteeg}
/6
Frans Janszsnyder
1581-12
Frans Jansz
Kerven-1581 (bewoner)Steenschuur.019
73/73
Frans Reyersz {snijder}
/8
Frans Reyersz cleermaeckercleermaecker
1581-12
Frans Reyersz cleermaecker
Kerven-1581 (bewoner)Ketelboetersteeg.010
26/26
Frans Isaacsz van den Berg
/6
Frans Ysaacxs van den Berch cleermaeckercleermaecker
1581-12
Frans Ysaacxs van den Berch cleermaecker
Kerven-1581 (bewoner)Breestraat.062-066
87/87
Frans Jansz {snijder-Breestraat}
/12
Fransz Jansz snydersnyder
1581-12
noch aldaer Fransz Jansz snyder
Kerven-1581 (bewoner)OudeRijn.028
42/42
Frederick Quirijnsz {bezemmaker}
/4
Frederic Quyrynsz besemmaeckerbesemmaecker
1581-12
Frederic Quyrynsz besemmaecker
Kerven-1581 (bewoner)Steenschuur.020.6
76/76
Fijtgen Quirijnsdr {Gool, Steen}
/25
Fytgen Qyrynsdr weduwe van Dirck Steen
1581-12
Fytgen Qyrynsdr weduwe van Dirck Steen
Kerven-1581 (bewoner)Noordeinde.048
67/67
Gangelof Symonsz
/15
Gangelof Symonsz timmermantimmerman
1581-12
Gangelof Symonsz timmerman
Kerven-1581 (bewoner)LangeMare.116
22/22
Garbrant Arentsz {vleeshouwer}
/6
Garbrant Aerntsz vleyschouder metvleyschouder
1581-12
Garbrant Aerntsz vleyschouder met
Kerven-1581 (bewoner)LangeMare.090
12/12
Geertgen Aelbrechtsdr {vleeshouwer}
/15
Geertgen Aelbrechtsdr weduwe van Willemz vleyschouder
1581-12
Geertgen Aelbrechtsdr weduwe van Willemz vleyschouder
Kerven-1581 (bewoner)FaliedeBegijnhof.042
129/129
Geertgen Gerritsdr {FaliedeBegijnhof}
/4
Geertgen Gerrit Huygenszdr de voordochter van Pieter Jansz bode
1581-12
Geertgen Gerrit Huygenszdr de voordochter van Pieter Jansz bode
Kerven-1581 (bewoner)OudeRijn.025
73/73
Geertgen Hendricksdr {vrouw van Huig Harpersz}
/4
Geertgen Heyndricxdr weduwe van Huych Harpersz
1581-12
Geertgen Heyndricxdr weduwe van Huych Harpersz
Kerven-1581 (bewoner)Apothekersdijk.029
4/4
Geertgen Gerritsdr {Rijckepier}
/36
Geertgen Jacop Rycke Pieren weduwe van Ougstgeest
1581-12
Geertgen Jacop Rycke Pieren weduwe van Ougstgeest
Kerven-1581 (bewoner)Breestraat.161
46/46
Gerritgen Jansdr Quartelaer {van Dam}
/40
Geertgen Jansdr weduwe van Aernt Gerritsz
1581-12
Geertgen Jansdr weduwe van Aernt Gerritsz
Kerven-1581 (bewoner)Maarsmansteeg.010
9/09
Geertgen Jansdr {Maarsmansteeg}
/18
Geertgen Jansdr weduwe van Mr Pieter
1581-12
Geertgen Jansdr weduwe van Mr Pieter
Kerven-1581 (bewoner)NieuweRijn.019
44/44
Geertgen Woutersdr {vrouw van Adriaen Adamsz}
/4
Geertgen Woutersdr weduwe van Mr Adriaen chyrurgyn
1581-12
Geertgen Woutersdr weduwe van Mr Adriaen chyrurgyn
Kerven-1581 (bewoner)Langebrug.060.4
83/83
Geertruid Damendr
/46
Geertruyt Damendr met haer kinderen
1581-12
Geertruyt Damendr met haer kinderen
Kerven-1581 (bewoner)Steenschuur.021.4
80/80
Geertruid Jansdr van Os
/23
Geertruyt Jansdr van Os Huych Claesz Brugman's weduwe
1581-12
Geertruyt Jansdr van Or Huych Claesz Brugman's
Kerven-1581 (bewoner)Burgsteeg.010
115/115
Gelijntge van der Molen
/2
Geleyntgen van der Muelen weduwe van Jan Bruneel van Ypre
1581-12
Geleyntgen van der Muelen weduwe van Jan Bruneel van Ypre
Kerven-1581 (bewoner)Breestraat.145
38/38
Gerberch Florisdr {uitdraagster}
/6
Gerberch Florisdr uytdraechsteruytdraechster
1581-12
Gerberch Florisdr uytdraechster
Kerven-1581 (bewoner)NieuweRijn.052
11/11
Gerrit Adriaen IJsbrantsz van Brenen
/28
Gerrit Adriaen Ysbrantsz coorncopercoorncoper
1581-12
Gerrit Adriaen Ysbrantsz coorncoper
Kerven-1581 (bewoner)Botermarkt.028
109/109
Gerrit Arentsz de Man
/20
Gerrit Adriaensz de Man backerbacker
1581-12
Gerrit Adriaensz de Man backer
Kerven-1581 (bewoner)Molensteeg.016
30/30
Gerrit Adriaensz {linnenwever}
/6
Gerrit Adriaensz lindeweverlindewever
1581-12
Gerrit Adriaensz lindewever
Kerven-1581 (bewoner)Koppenhinksteeg.000.07
28/28
Gerrit Arent Gerrit Ewoutsz van Dam
/33
Gerrit Arentsz van Dam
1581-12
Gerrit Arentsz van Dam
Kerven-1581 (bewoner)Breestraat.013
60/60
Gerrit Cornelisz den Drijver
/4
Gerrit Cornelisz den Dryver
1581-12
Gerrit Cornelisz den Dryver
Kerven-1581 (bewoner)Breestraat.158
111/111
Gerrit Dircksz den Oosterling
/6
Gerrit Dircxz den oosterlingtapper
1581-12
Gerrit Dircxz den oosterling
Kerven-1581 (bewoner)Gerecht.002-004
50/50
Gerrit Dircksz {messenmaker, cipier}
/4
Gerrit Dircxz messemaeckermessemaecker
1581-12
Gerrit Dircxz messemaecker
Kerven-1581 (bewoner)SintJacobsgracht.000.12
72/72
Gerrit Dircksz van Weesp {bouwman}
/6
Gerrit Dircxz van Weesph
1581-12
Gerrit Dircxz van Weesph
Kerven-1581 (bewoner)Maarsmansteeg.015
116/116
Gerrit Ewoutsz de Haes
/12
Gerrit Ewoutsz van Rotterdam Ewouts Gerritsz de Haes' weeskint
1581-12
noch aldaer Gerrit Ewoutsz van Rotterdam Ewouts Gerritsz de Haes' weeskint
Kerven-1581 (bewoner)Breestraat.122
131/131
Gerrit Fransz van Merwen
/6
Gerrit Fransz van Merwen
1581-12
Gerrit Fransz van Merven
Kerven-1581 (bewoner)StilleRijn.016.2
62/62
Gerrit Fransz {vleeshouwer}
/28
Gerrit Fransz vleyschoudervleyschouder
1581-12
Gerrit Fransz vleyschouder
Kerven-1581 (bewoner)Zonneveldstraat.000.06
17/17
Gerrit Gerritsz Voet {snijder}
/2
Gerrit Gerritszsnyder
1581-12
aldaer mede Doctor Julius Beyma
Kerven-1581 (bewoner)Breestraat.012
56/56
Gerrit Gerritsz {olieslager, koopman}
/6
Gerrit Gerritsz olyslagersknegtolyslagersknegt
1581-12
Gerrit Gerritsz olyslagersknegt
Kerven-1581 (bewoner)Hogewoerd.015
77/77-2
Gerrit Hendricksz {bakker, brouwersknecht}
/4
Gerrit Henricxz backer
bij transcriptie overgeslagen
backer
1581-12
Gerrit Henricxz backer
Kerven-1581 (bewoner)Breestraat.075-077
24/24
Gerrit Hendricksz Schaeck
/12
Gerrit Heyndricxz in 't Schaeck
1581-12
Gerrit Heyndricxz in 't Schaeck
Kerven-1581 (bewoner)Breestraat.098.1
1/01
Gerrit Hendricksz {organist}
/4
Gerrit Heyndrixz organistorganist
1581-12
Gerrit Heyndrixz organist
Kerven-1581 (bewoner)Garenmarkt.014
100/100
Gerrit Jacobsz van der Mije
/32
Gerrit Jacobsz drapierdrapier
1581-12
Gerrit Jacobsz drapier
Kerven-1581 (bewoner)Steenschuur.013
69/69
Gerrit Jacobsz van Brenen {van der Bouchorst}
/8
Gerrit Jacobsz van Bremen
1581-12
Gerrit Jacobsz van Bremen
Kerven-1581 (bewoner)Botermarkt.027
108/108
Gerrit Jansz den Binck
/10
Gerrit Jansz den Binck
1581-12
Gerrit Jansz den Binck
Kerven-1581 (bewoner)Breestraat.120
132/132
Gerrit Jansz {messenmaker}
/10
Gerrit Jansz messemaeckermessemaecker
1581-12
Gerrit Jansz messemaecker
Kerven-1581 (bewoner)Aalmarkt.017-018
93/93
Gerrit Jansz de Man
/36
Gerrit Jansz waert in Den Boomwaert
1581-12
Gerrit Jansz waert in Den Boom
Kerven-1581 (bewoner)Langebrug.089
3/03
Gerrit Kerstantsz {vleeshouwer}
/3
Gerrit Kostantszvleyschouder
1581-12
Gerrit Kostantsz
Kerven-1581 (bewoner)Haarlemmerstraat.036
11/11
Gerrit Maertensz {schoenmaker}
/2
Gerrit Maertensz van Ougstgeest
1581-12
Gerrit Maertensz van Ougstgeest
Kerven-1581 (bewoner)Middelstegracht.010
15/15
Gerrit Fransz Mast
/2
Gerrit Mast lindeweverlindewever
1581-12
Gerrit Mast lindewever
Kerven-1581 (bewoner)Middelweg.032-034
43/43
Gerrit Meesz Pot {linnenwever}
/2
Gerrit Meesz Pot lindeweverlindewever
1581-12
Gerrit Meesz Pot lindewever
Kerven-1581 (bewoner)Korevaarstraat.032-036
119/119
Gerrit Michielsz {molenaar}
/4
Gerrit Michiels molenaermolenaer
1581-12
Gerrit Michiels molenaer
Kerven-1581 (bewoner)Breestraat.076.2
11/11
Gerrit Pietersz {grafmakerszoon}
/2
Gerrit Pieter graefmaeckerszoon
1581-12
tzijnen huyse Gerrit Pieter graefmaeckerszoon
Kerven-1581 (bewoner)Maarsmansteeg.009
111/111
Gerrit Pietersz {bakker}
/25
Gerrit Pietersz backer in de Potbacker
1581-12
Gerrit Pietersz backer in de Pot
Kerven-1581 (overledene)KortRapenburg.010.1
66/66b
Gerrit Pietersz {schipper}
/
Gerrit Pietersz weduwe
1581-12
Jan Moeyt Jacopsz boucdrucker woonend ten huyse van Marytgen Jansdr Gerrit Pietersz' weduwe
Kerven-1581 (bewoner)Nieuwstraat.006-008
100/100
Gerrit Reyersz {van Rijnsburg}
/6
Gerrit Reyersz van Reynsburch
1581-12
Gerrit Reyersz van Reynsburch
Kerven-1581 (bewoner)Hooigracht.022
96/96
Gerrit Roelofsz {schoenmaker}
/4
Gerrit Roeloffsz schoemaeckerschoemaecker
1581-12
Gerrit Roeloffsz schoemaecker
Kerven-1581 (bewoner)Breestraat.153
42/42
Gerrit Roelofsz van der Mije
/80
Gerrit Roelofsz van der My
1581-12
Gerrit Roelofsz van der My
Kerven-1581 (bewoner)Pieterskerkchoorsteeg.016
147/147
Gerrit Symonsz Suyck
/6
Gerrit Symonsz Suycksnyder
1581-12
Gerrit Symonsz Suyck
Kerven-1581 (bewoner)Koppenhinksteeg.000.15
33/33
Gerrit Thomasz van Swieten {kuiper}
/6
Gerrit Thomasz cuypercuyper
1581-12
Gerrit Thomasz cuyper
Kerven-1581 (bewoner)Botermarkt.002
65/65
Gerrit Cornelisz Paedts van Poelgeest
/20
Gerrit van Poelgeest
1581-12
ende Gerrit van Poelgeest elck 20 tsamen veertich
Kerven-1581 (bewoner)Pieterskerkchoorsteeg.012
150/150
Gerrit Wiggersz van Duivelant
/75
Gerrit Wiggersz van Duveland
1581-12
Gerrit Wiggersz van Duveland
Kerven-1581 (bewoner)Nieuwstraat.028
103/103
Gerrit Willemsz {kolfmaker}
/2
Gerrit Willemsz colffmaeckercolffmaecker
1581-12
Gerrit Willemsz colffmaecker
Kerven-1581 (bewoner)Hogewoerd.040
19/19
Gerrit Willemsz {kuiper, wijnverlater}
/12
Gerrit Willemsz wynverlaterwynverlater
1581-12
Gerrit Willemsz wynverlater
Kerven-1581 (bewoner)Breestraat.089
14/14
Gerrit Adriaensz de Vrije
/10
Geryt Adriaensz de Vry
1581-12
Geryt Adriaensz de Vry
Kerven-1581 (bewoner)Haarlemmerstraat.183
83/83
Gerrit Anthonisz {zeemtouwer}
/2
Geryt Anthonisz uytdrageruytdrager
1581-12
Geryt Anthonisz uytdrager
Kerven-1581 (bewoner)Haarlemmerstraat.011
24/24
Gerrit Dircksz {koopman}
/6
Geryt Dircxz comancoman
1581-12
Geryt Dircxz coman
Kerven-1581 (bewoner)Noordeinde.024.1
76/76
Gerrit Evertsz {zadelmaker}
/2
Geryt Evertsz saelmaeckersaelmaecker
1581-12
Geryt Evertsz saelmaecker
Kerven-1581 (bewoner)Apothekersdijk.035.1
1/1
Gerrit Jansz Munt
/20
Geryt Jansz de Munt verwerverwer
1581-12
Geryt Jansz de Munt verwer
Kerven-1581 (bewoner)Uiterstegracht.149-151
88/88
Gerrit Pietersz {kuiper}
/8
Geryt Pietersz cuypercuyper
1581-12
Geryt Pietersz cuyper
Kerven-1581 (bewoner)Apothekersdijk.017
12/12
Gerrit Quirijnsz {metselaar}
/2
Geryt Quyrynsz metselaermetselaer
1581-12
Geryt Quyrynsz metselaer
Kerven-1581 (bewoner)Hooglandsekerkgracht.025-027
92/92
Gerrit Mattheusz {schipper}
/2
Gheryt Matheusz schipperschipper
1581-12
Gheryt Matheusz schipper
Kerven-1581 (bewoner)Rapenburg.097
2/2
Gerrit Pietersz Speck {timmerman}
/4
Gheryt Pietersz timmermantimmerman
1581-12
Gheryt Pietersz timmerman
Kerven-1581 (bewoner)Middelstegracht.145
56/56
Gillis Maes {}
/4
Gielis Maes uyt Vlaenderen
1581-12
Gielis Maes uyt Vlaenderen
Kerven-1581 (bewoner)Haarlemmerstraat.184
45/45
Gillis Claesz {vleeshouwer}
/12
Gillis Claesz vleyschoudervleyschouder
1581-12
Gillis Claesz vleyschouder
Kerven-1581 (bewoner)Hoogstraat.003
62/62
Gillis Dircksz van Heussen
/25
Gillis van Heussen
1581-12
Gillis van Heussen
Kerven-1581 (overledene)Breestraat.031
49/49a
Gommer Jacobsz van Boschuysen
/
Gommers van Bosschuysen's weduwe
1581-12
ten zelven huyse Aeltgen Cornelisdr van Alphen Gommers van Bosschuysen's weduwe
Kerven-1581 (bewoner)Haarlemmerstraat.053
36/36
Gommer Gommersz {spoelenmaker}
/7
Gommner Gommersz spoelmakerspoelmaker
1581-12
Gommner Gommersz spoelmaker
Kerven-1581 (bewoner)NieuweRijn.069
7/7
Govert Adriaensz van Brandenburch {zeepzieder}
/40
Govert Adriaensz zeepsiederzeepsieder
1581-12
Govert Adriaensz zeepsieder
Kerven-1581 (bewoner)Breestraat.033
46/46
Govert Hendricksz {koopman}
/11
Govert Heynricxz comancoman
1581-12
Govert Heynricxz coman
Kerven-1581 (bewoner)Hogewoerd.055
59/59
Griete Cornelisdr {lakenkoopman}
/8
Grietgen Cornelisdr weduwe wylen Jacop Centensz lindelaeckencoopsterlindelaeckencoopster
1581-12
Grietgen Cornelisdr weduwe wylen Jacop Centensz lindelaeckencoopster
Kerven-1581 (bewoner)FaliedeBegijnhof.002
97/97
Grietgen Aelbrechtsdr {FaliedeBegijnhof}
/30
Grietgen Elbertsdr met
1581-12
Grietgen Elbertsdr met
Kerven-1581 (bewoner)Pieterskerkchoorsteeg.002
5/5
Grietgen Hendricksdr Ripperts
/12
Grietgen Heyndricxdr weduwe van Dirck Ripptertsz
1581-12
Grietgen Heyndricxdr weduwe van Dirck Ripptertsz
Kerven-1581 (bewoner)Korenbrugsteeg.003-005
57/57
Grietgen Huigendr Hopkoper
/28
Grietgen Huygendr laeckencoopsterlaeckencoopster
1581-12
Grietgen Huygendr laeckencoopster
Kerven-1581 (bewoner)Steenschuur.023.07
49/49
Grietgen Willemsdr {Doesz}
/10
Grietgen Maerten Huygensz weduwe
1581-12
Grietgen Maerten Huygensz' weduwe
Kerven-1581 (bewoner)Breestraat.104
56/56
Grietgen Jansdr Paedts
/2
Grietgen Paetz
1581-12
Grietgen Paetz
Kerven-1581 (bewoner)Breestraat.054-056
17/17
Grietgen Pietersdr {van der Graft, Gool}
/14
Grietgen Pietersdr Cornelis van der Grafts weduwe
1581-12
ten zelven huyse Grietgen Pietersdr Cornelis van der Grafts weduwe
Kerven-1581 (bewoner)Nieuwsteeg.043.2
77/77
Grietgen Rippertsdr {vrouw van Willem Claesz}
/3
Grietgen Rippertsdr met haer kinderen
1581-12
Grietgen Rippertsdr met haer kinderen
Kerven-1581 (bewoner)Uiterstegracht.132.2
49/49
Grietgen Anthonisdr {vrouw van Gerrit Jansz}
/6
Grietgen Thonisdr weduwe van Gerrit Jansz zeemtouwer
1581-12
Grietgen Thonisdr weduwe van Gerrit Jansz zeemtouwer
Kerven-1581 (overledene)Uiterstegracht.132.2
49/49a
Gerrit Jansz {zeemtouwer}
/
Grietgen Thonisdr weduwe van Gerrit Jansz zeemtouwerzeemtouwer
1581-12
Grietgen Thonisdr weduwe van Gerrit Jansz zeemtouwer
Kerven-1581 (bewoner)Langebrug.031-035
71/71
Grietgen van Teylingen
/6
Grietgen van Teylingen
1581-12
Grietgen van Teylingen
Kerven-1581 (overledene)Haarlemmerstraat.156
40/40a
Gijsbrecht Hendricksz van der Does
/
Gysbert Heyndricxz weduwe
1581-12
ten zelven huyse Meynou Jacopsdr Rosenkrans Gysbert Heyndricxz weduwe
Kerven-1581 (bewoner)Maarsmansteeg.005
109/109
Gijsbrecht Adriaensz van Catwijck
/10
Gysbrecht Adriaensz schipperschipper
1581-12
Gysbrecht Adriaensz schipper
Kerven-1581 (bewoner)Rapenburg.119
12/12
Gijsbrecht Cornelisz {linnenwever}
/6
Gysbrecht Cornelisz lindeweverlindewever
1581-12
Gysbrecht Cornelisz lindewever
Kerven-1581 (bewoner)Breestraat.046
27/27
Gijsbrecht Cornelisz Schaeck
/3
Gysbrecht Cornelisz Schaeck
1581-12
Gysbrecht Cornelisz Schaeck
Kerven-1581 (bewoner)NieuweRijn.026-027
34/34
Gijsbrecht Dircksz Gool
/32
Gysbrecht Dircxz Gool
1581-12
Gysbrecht Dircxz Gool
Kerven-1581 (bewoner)Middelstegracht.077
40/40
Gijsbrecht Gijsbrechtsz {warmoezenier}
/6
Gysbrecht Gysbrechtsz warmoesmanwarmoesman
1581-12
Gysbrecht Gysbrechtsz warmoesman
Kerven-1581 (bewoner)LangeMare.056-058
2/2
Gijsbrecht Reyersz {leertouwer}
/4
Gysbrecht Reyersz leertouwerleertouwer
1581-12
Gysbrecht Reyersz leertouwer
Kerven-1581 (bewoner)Breestraat.002
63/63
Gijsbrecht Cornelisz van Duvenvoorde
/2
Gysbrecht van Duvenvoorden
1581-12
Gysbrecht van Duvenvoorden
Kerven-1581 (bewoner)Breestraat.031
48/48
Gijsbrecht Jacobsz van Oudewater
/30
Gysbrecht van Oudewater haer voorzoon
1581-12
Gysbrecht van Oudewater haer voorzoon
Kerven-1581 (bewoner)LangeMare.064-066
3/3
Gijsbrecht Willemsz {warmoezenier}
/18
Gysbrecht Willemsz warmoesmanwarmoesman
1581-12
Gysbrecht Willemsz warmoesman
Kerven-1581 (bewoner)Haarlemmerstraat.071.1
43/43
Lysbeth Huigendr {}
/16
haer dochter
1581-12
haer dochter
Kerven-1581 (bewoner)Steenschuur.022.04
57/57
Lysbeth Abrahamsdr van Velde
/1
haer dochter
1581-12
haer dochter
Kerven-1581 (bewoner)Garenmarkt.004
105/105
Claesgen Jacobsdr Gool
/1
haer dochter
1581-12
haer dochter
Kerven-1581 (bewoner)FaliedeBegijnhof.041
128/128
Alijd Jansdr Bol
/3
haer dochter
1581-12
haer dochter
Kerven-1581 (bewoner)FaliedeBegijnhof.002
98/98
Neeltgen Claesdr {FalideBegijnhof}
/30
haer dochter van Amsterdam
1581-12
haer dochter van Amsterdam
Kerven-1581 (bewoner)Breestraat.044
31/31
Cornelis Huigenz Gael
/15
haer drie kinderen
1581-12
haer drie kinderen
Kerven-1581 (bewoner)Breestraat.044
32/32
Jannetgen Huigendr Gael
/15
haer drie kinderen
1581-12
haer drie kinderen
Kerven-1581 (bewoner)Breestraat.044
33/33
Loth Huigenz Gael
/15
haer drie kinderen
1581-12
haer drie kinderen
Kerven-1581 (bewoner)Apothekersdijk.029
5/5
Gerrit Jacobsz Rijckepier
/9
haer twe kinderen
Geryt heet hij in de Volkstelling

1581-12
haer twe kinderen
Kerven-1581 (bewoner)Apothekersdijk.029
6/6
Neeltgen Jacobsdr Rijckepier
/9
haer twe kinderen
Neeltgen heet zij in de Volkstelling

1581-12
haer twe kinderen
Kerven-1581 (bewoner)FaliedeBegijnhof.028
119/119
Lysbeth Arentsdr {FalideBegijnhof}
/9
haer twee dochteren
1581-12
haer twee dochteren
Kerven-1581 (bewoner)FaliedeBegijnhof.028
120/120
Jannetgen Arentsdr {FalideBegijnhof}
/9
haer twee dochteren
1581-12
haer twee dochteren
Kerven-1581 (bewoner)Breestraat.126
128/128
Cornelis Dircksz de Graeff
/2
haer voorkint Cornelis Dircxz
1581-12
haer voorkint Cornelis Dircxz
Kerven-1581 (bewoner)Steenschuur.004
89/89
Hans Eeckhuyser {}
/25
Hans Eeckhuyser van Brusselo
1581-12
Hans Eeckhuyser van Brusselo
Kerven-1581 (bewoner)Middelweg.028
44/44
Hans Liefrinck
/3
Hans Liefring schilderschilder (kunst)
1581-12
Hans Liefring schilder
Kerven-1581 (bewoner)Rapenburg.054
18/18
Hans Jansz Schetter
/2
Hans Schetter van Utrecht
1581-12
Hans Schetter van Utrecht
Kerven-1581 (bewoner)Pieterskerkhof.002
9/9
Harck Allertsz
/3
Harc Allertsz haer voorkindt
1581-12
Harc Allertsz haer voorkindt
Kerven-1581 (bewoner)Kaiserstraat.007
32/32
Harmen Adriaensz {metselaar}
/6
Harman Adriaensz metselaermetselaer
1581-12
Harman Adriaensz metselaer
Kerven-1581 (bewoner)Hooigracht.055
61/61
Harmen Jacobsz {drapier}
/7
Harman Jacopsz drapierdrapier
1581-12
Harman Jacopsz drapier
Kerven-1581 (bewoner)Kolfmakerveststeeg.000.1
41/1
Harmen Jansz {varkenskoopman}
/4
Harman Jansz verckencoperverckencoper
1581-12
Harman Jansz verckencoper
Kerven-1581 (bewoner)Pieterskerkchoorsteeg.024
144/144
Harmen de Ridder
/6
Harman Ridder van Coelenschoemaecker
1581-12
Harman Ridder schoemaecker van Coelen
Kerven-1581 (bewoner)OudeRijn.106-110
26/26
Harmen Warnaertsz {pannenbakker}
/12
Harman Warnaertsz pannebackerpannebacker
1581-12
Harman Warnaertsz pannebacker
Kerven-1581 (bewoner)StilleRijn.002
67/67
Harper Jansz {schipper}
/6
Harper Jansz schipperschipper
1581-12
Harper Jansz schipper
Kerven-1581 (bewoner)Botermarkt.005
75/75
Havick Joostenz {tinnegieter}
/16
Havick Joostensz tinnegietertinnegieter
1581-12
Havick Joostensz tinnegieter
Kerven-1581 (bewoner)Nieuwstraat.053.2
132/132
Adriaen Cornelisz {priester}
/3
Heer Adriaen Cornelisz
1581-12
Heer Adriaen Cornelisz
Kerven-1581 (bewoner)Rapenburg.104.1
90/90
Heer Adriaensz {scheepmaker}
/6
Heer Adriaenszscheepmaeker
1581-12
Heer Adriaensz
Kerven-1581 (bewoner)Hooglandsekerkgracht.034
5/5
Christiaen Reyersz {kanunnik}
/10
Heer Christiaen Reyersz
1581-12
Heer Christiaen Reyersz
Kerven-1581 (bewoner)Hooglandsekerkgracht.021
89/89
Gerrit Buys
/4
Heer Gerrit Hey Buys
1581-12
Heer Gerrit Hey Buys
Kerven-1581 (bewoner)Hooglandsekerkgracht.007-011
87/87
Jacob Lourisz {priester}
/4
Heer Jacop Lourisz
1581-12
Heer Jacop Lourisz
Kerven-1581 (bewoner)Hooglandsekerkgracht.019
88/88
Steven Jansz van Bouckelwaert
/2
Heer Steven Jansz
1581-12
Heer Steven Jansz
Kerven-1581 (bewoner)Middelstegracht.044.3
28/28
Hendrick Dircksz Vis {perkamentmaker}
/4
Hendric Dircxz Vis franchynmaeckerfranchynmaecker
1581-12
Hendric Dircxz Vis franchynmaecker
Kerven-1581 (bewoner)Maarsmansteeg.021
119/119
Hendrick Jansz Cannengys
/12
Hendrick Jansz Canengys cramercramer
1581-12
Hendrick Jansz Canengys cramer
Kerven-1581 (bewoner)Steenschuur.006
90/90
Hendrick Adriaensz van Tetrode
/10
Henric Adriaensz van Tetrode
1581-12
Henric Adriaensz van Tetrode
Kerven-1581 (overledene)Hogewoerd.026
15/15a
Hendrick Huigenz {schoenmaker}
/
Henric Huygen weduwe
1581-12
Dircgen Dircxdr Henric Huygen weduwe
Kerven-1581 (bewoner)Rapenburg.050
19/19
Hendrick Pouwelsz {priester}
/3
Henric Pouwelsz
1581-12
Henric Pouwelsz
Kerven-1581 (bewoner)Doezastraat.000.14
44/44
Hendrick Quirijnsz van Bergen {drapier}
/16
Henric Quyrynsz van Bergen
1581-12
Henric Quyrynsz van Bergen
Kerven-1581 (bewoner)Hogewoerd.011-013
78/78
Hendrick Vincentenz {snijder}
/2
Henric Vincentensz snydersnyder
1581-12
Henric Vincentensz snyder
Kerven-1581 (bewoner)Hoogstraat.006
59/59
Hendrick Willemsz {bakker}
/20
Henric Willemsz backer ofte lymsiederbacker ofte lymsieder
1581-12
Henric Willemsz backer ofte lymsieder
Kerven-1581 (bewoner)NieuweRijn.007-008
52/52
Hendrick Govertsz {schrijnwerker}
/4
Henrick Govertsz kistemaeckerkistemaecker
1581-12
Henrick Govertsz kistemaecker
Kerven-1581 (bewoner)Vismarkt.002
19/19
Hendrick Pietersz van Goten
/36
Henrick Pietersz backerbacker
1581-12
Henrick Pietersz backer
Kerven-1581 (bewoner)Doelengracht.000.2
101/101
Hercules Verhoeff
/10
Hercules van der Houff uyten Hage
1581-12
Hercules van der Houff uyten Hage
Kerven-1581 (bewoner)Noordeinde.008
81/81
Heyltgen Jansdr {vrouw van Cornelis Jansz}
/2
Heyltgen Jansdr weduwe van Cornelis Jansz smith
1581-12
Heyltgen Jansdr weduwe van Cornelis Jansz smith
Kerven-1581 (bewoner)NieuweRijn.002
56/56
Heyltgen Joostendr de Bije
/70
Heyltgen Joostendr laeckencoopster met haer kinderenlaeckencoopster
1581-12
Heyltgen Joostendr laeckencoopster met haer kinderen
Kerven-1581 (bewoner)Rapenburg.093
1/1
Lieven Dircksz {appelkoper}
/8
Heyman Dircxz appelcoperappelcoper
1581-12
Heyman Dircxz appelcoper
Kerven-1581 (bewoner)Warmoesmarkt.025
52/52
Hendrick Adriaensz {bakker}
/7
Heyndric Adriaensz backerbacker
1581-12
Heyndric Adriaensz backer
Kerven-1581 (bewoner)Breestraat.020
52/52
Hendrick Adriaensz {houtkoper van Zutfen}
/8
Heyndric Adriaensz houtcoper van Zutphenhoutcoper
1581-12
Heyndric Adriaensz houtcoper van Zutphen
Kerven-1581 (bewoner)Noordeinde.040
70/70
Hendrick Andriesz {snijder}
/6
Heyndric Andriesz van Antwerpen
1581-12
Heyndric Andriesz van Antwerpen
Kerven-1581 (bewoner)OudeRijn.062-066
35/35
Hendrick Cornelisz {koopman-metselaar}
/2
Heyndric Cornelisz comancoman
1581-12
Heyndric Cornelisz coman
Kerven-1581 (bewoner)Levendaal.023
107/107
Hendrick de Vroe {bakker}
/4
Heyndric de Vroe backerbacker
1581-12
Heyndric de Vroe backer
Kerven-1581 (bewoner)Steenschuur.005
64/64
Hendrick Egbertsz van der Hal
/60
Heyndric Egbertsz brouwerbrouwer
1581-12
Heyndric Egbertsz brouwer
Kerven-1581 (bewoner)Mandemakersteeg.011
97/97
Hendrick Gerritsz Doe
/4
Heyndric Gerritsz goutsmithgoutsmith
1581-12
Heyndric Gerritsz goutsmith
Kerven-1581 (bewoner)StilleMare.011
60/60
Hendrick Jansz {bostelman}
/10
Heyndric Jansz bustelmaeckerbustelmaecker
1581-12
Heyndric Jansz bustelmaecker
Kerven-1581 (overledene)Hooigracht.059
59/59a
Hendrick Corsz {drapier}
/
Heyndric Korstantsz weduwe
1581-12
Dieuwer Jacopsdr Heyndric Korstantsz weduwe
Kerven-1581 (bewoner)Hooigracht.076
68/68
Hendrick Jansz Nachtegael XI
/6
Heyndric Nachtegael
1581-12
Heyndric Nachtegael
Kerven-1581 (bewoner)Breestraat.112
138/138
Hendrick Pietersz van Geenen
/6
Heyndric Pietersz van Geenen
1581-12
Heyndric Pietersz van Geenen
Kerven-1581 (bewoner)Nieuwsteeg.006
66/66
Hendrick Pietersz van Merenburg
/18
Heyndric Pietersz van Merenburch
1581-12
Heyndric Pietersz van Merenburch
Kerven-1581 (bewoner)OudeRijn.021
71/71
Hendrick Roelofsz {schuitvoerder}
/7
Heyndric Roelofsz schuytvoerder alias Heynzoonschuytvoerder
1581-12
Heyndric Roelofsz schuytvoerder alias Heynzoon
Kerven-1581 (bewoner)OudeVest.161-171
71/71
Hendrick Willemsz van Oyen {van Paffenrode}
/16
Heyndric Willemsz van Paffenrode
In de Volkstelling 1581 heet hij niet van Paffenrode maar van Oyen

1581-12
Heyndric Willemsz van Paffenrode
Kerven-1581 (bewoner)OudeRijn.022
45/45
Hendrick Willemsz {warmoezenier}
/7
Heyndric Willemsz warmoesmanwarmoesman
1581-12
Heyndric Willemsz warmoesman
Kerven-1581 (bewoner)Hooigracht.092
59/59
Hendrick Adriaensz {warmoezenier}
/12
Heyndrick Adriaensz warmoesmanwarmoesman
1581-12
Heyndrick Adriaensz warmoesman
Kerven-1581 (bewoner)Steenschuur.022.12
50/50
Hendrick Cornelisz {timmerman}
/4
Heyndrick Cornelisz timmermantimmerman
1581-12
Heyndrick Cornelisz timmerman
Kerven-1581 (bewoner)Noordeinde.026
74/74
Hendrick Gerritsz 't Kind {wagenaar}
/3
Heyndrick Gerritsz wagenaerwagenaer
1581-12
Heyndrick Gerritsz wagenaer
Kerven-1581 (bewoner)LangeMare.084
7/7
Hendrick Goossenz {smid}
/3
Heyndrick Goosz smithsmith
1581-12
Heyndrick Goosz smith
Kerven-1581 (bewoner)Middelstegracht.004.2
12/12
Hendrick Huibrechtsz {linnenwever}
/1
Heyndrick Huybrechtsz lindeweverlindewever
1581-12
Heyndrick Huybrechtsz lindewever
Kerven-1581 (bewoner)NieuweRijn.024
40/40
Hendrick Jansz {bakker}
/16
Heyndrick Jansz backer in 't Claverblatbacker
1581-12
Heyndrick Jansz backer in 't Claverblat
Kerven-1581 (bewoner)Breestraat.085-087
15/15
Hendrick Willemsz van Craecken
/30
Heyndrick van Craecken Willemsz
1581-12
Heyndrick van Craecken Willemsz
Kerven-1581 (bewoner)Steenschuur.023.12
57/57
Hendrick van Gellinckhuyzen
/20
Heyndrick van Gellinchuysen
1581-12
Heyndrick van Gellinchuysen
Kerven-1581 (bewoner)Hogewoerd.084
32/32
Hendrick van Haeften {secretaris}
/4
Heyndrick van Haesten secretaris van Zoeterwoudesecretaris van Zoeterwoude
1581-12
Heyndrick van Haesten secretaris van Zoeterwoude
Kerven-1581 (bewoner)Breestraat.141
34/34
Hendrick Harmensz van Blommensteyn
/25
Heynric Harmansz scheemaeckerscheemaecker
1581-12
Heynric Harmansz scheemaecker
Kerven-1581 (bewoner)Hooigracht.023
77/77
Hendrick Jansz {haarmaker}
/7
Heynric Jansz haermaecker van Delffhaermaecker
1581-12
Heynric Jansz haermaecker van Delff
Kerven-1581 (bewoner)Pieterskerkchoorsteeg.025
89/89
Hendrick Pouwelsz van der Hage
/3
Heynric Pouwelsz glaesvercoperglaesvercoper
1581-12
Heynric Pouwelsz glaesvercoper
Kerven-1581 (plaats)Breestraat.163
51/0a

/
Hier wert de Boomgaert overgesprongen
1581-12
Hier wert de Boomgaert overgesprongen
Kerven-1581 (bewoner)Breestraat.015
56/56
Hillegond Anthonisdr {Kanter}
/4
Hillegondt Thonisdr weduwe van Geryt Jansz tafellaeckenwever
1581-12
Hillegondt Thonisdr weduwe van Geryt Jansz tafellaeckenwever
Kerven-1581 (bewoner)Doezastraat.000.16
43/43
Hillegond Symonsdr {Doezastraat}
/2
Hillegont Symonsdr
1581-12
Hillegont Symonsdr
Kerven-1581 (bewoner)Warmoesmarkt.016
35/35
Hobbe Florisz {goudsmid}
/40
Hobbe Florisz goutsmithgoutsmith
1581-12
Hobbe Florisz goutsmith
Kerven-1581 (bewoner)Breestraat.040.1
37/37
Honesto Lopez de Haro
/4
Honestus Lopes koessenbreyderkoessenbreyder
1581-12
Honestus Lopes koessenbreyder
Kerven-1581 (overledene)Steenschuur.021.4
80/80a
Huig Claesz Brugman
/
Huig Claesz Brugmans weduwe
1581-12
Geertruyt Jansdr van Or Huych Claesz Brugman's
Kerven-1581 (bewoner)NieuweRijn.005-006
53/53
Huibrecht Adriaensz
/28
Huybrecht Adriaensz
1581-12
Huybrecht Adriaensz
Kerven-1581 (bewoner)Steenschuur.023.03
43/43
Huibrecht Aelwijnsz van Swanenburg
/25
Huybrecht Alewijnsz
1581-12
Huybrecht Alewijnsz
Kerven-1581 (bewoner)Weddesteeg.029
82/82
Huibrecht Cornelisz {molenaar}
/8
Huybrecht Cornelisz molenaermolenaer
1581-12
Huybrecht Cornelisz molenaer
Kerven-1581 (bewoner)Hogewoerd.037
69/69
Huibrecht Gerritsz {snijder}
/5
Huybrecht Gerytsz snyder van Warmontsnyder
1581-12
Huybrecht Gerytsz snyder van Warmont
Kerven-1581 (bewoner)Warmoesmarkt.014-015
34/34
Huibrecht Jacobsz {tinnegieter}
/12
Huybrecht Jacobsz tinnegietertinnegieter
1581-12
Huybrecht Jacobsz tinnegieter
Kerven-1581 (bewoner)Uiterstegracht.137-141
86/86
Huibrecht Jacobsz {molenaar}
/7
Huybrecht Jacopsz molenaermolenaer
1581-12
Huybrecht Jacopsz molenaer
Kerven-1581 (bewoner)Doezastraat.001.01
24/24
Huibrecht Jansz van Nederwaert {snijder}
/2
Huybrecht Jansz snydersnyder
1581-12
Huybrecht Jansz snyder
Kerven-1581 (bewoner)OudeRijn.069
58/58
Huig Hendricksz {schoenmaker}
/7
Huyc Heyndricxz schoemaeckerschoemaecker
1581-12
Huyc Heyndricxz schoemaecker
Kerven-1581 (bewoner)Middelstegracht.014.3
18/18
Huig Adriaensz {drapier}
/20
Huych Adriaensz eertyts drapier
1581-12
Huych Adriaensz eertyts drapier
Kerven-1581 (bewoner)OudeRijn.090-102
30/30
Huig Claes Lambrechtsz van Swieten
/48
Huych Claes Lambrechtszz brouwerbrouwer
1581-12
Huych Claes Lambrechtszz brouwer
Kerven-1581 (bewoner)Groenhazengracht.012-014
106/106
Huig Claesz {wachter}
/3
Huych Claesz doelwachterdoelwachter
1581-12
Huych Claesz doelwachter
Kerven-1581 (overledene)Breestraat.044
30/30a
Huig Claesz Gael
/
Huych Claesz Galen weduwe
1581-12
Marye Cornelisdr Huych Claesz Galen weduwe
Kerven-1581 (bewoner)Burgsteeg.009
123/123
Huig Claesz {schoenmaker}
/3
Huych Claesz schoemaeckerschoemaecker
1581-12
Huych Claesz schoemaecker
Kerven-1581 (bewoner)Haarlemmerstraat.056
22/22
Huig Cornelisz {slotenmaker}
/2
Huych Cornelisz slootemaeckerslootemaecker
1581-12
Huych Cornelisz slootemaecker
Kerven-1581 (overledene)Hooigracht.097
44/44a
Huig Cornelisz {warmoezenier}
/
Huych Cornelisz weduwe
1581-12
Neeltgen Dircxdr Huych Cornelisz weduwe
Kerven-1581 (bewoner)Nieuwsteeg.010
65/65
Huig Dircksz {linnenwever}
/3
Huych Dircxzlindewever
1581-12
Huych Dircxz
Kerven-1581 (bewoner)Houtstraat.000.1
34/34
Huig Dircksz {schipper}
/2
Huych Dircxz damlopersmandamlopersman
1581-12
Huych Dircxz damlopersman
Kerven-1581 (bewoner)Papengracht.022
53/53
Huig Dircksz {kelder}
/2
Huych Dircxz kelderkelder
1581-12
Huych Dircxz kelder
Kerven-1581 (bewoner)Kloksteeg.021.1
132/132
Huig Jansz van Alckemade
/6
Huych Jansz van Alckemade
1581-12
Huych Jansz van Alckemade
Kerven-1581 (overledene)SintJacobsgracht.000.19
67/67a
Huig Wijnaertsz {drapier}
/1
Huych Wynaetsz weduwe
1581-12
Marytgen Andriesdr Huych Wynaetsz weduwe
Kerven-1581 (bewoner)Papengracht.013-017
45/45
Marytgen van Harn
/3
huysvrou
1581-12
huysvrou
Kerven-1581 (bewoner)Haarlemmerstraat.234
56/56
Immetgen Gijsbrechtsdr {van der Does}
/6
Immetgen Gysbrechtsdr weduwe van Heyndric Ariaensz backer
1581-12
Immetgen Gysbrechtsdr weduwe van Heyndric Ariaensz backer
Kerven-1581 (bewoner)Houtstraat.000.3
33/33
Immetgen Jansdr {Houtstraat}
/2
Immetgen Jansdr tsamen
1581-12
Immetgen Jansdr tsamen
Kerven-1581 (bewoner)Hogewoerd.010.1
7/7-1
Aefgen Meesdr {}
/4
in 't zelve huys Aeffgen ende
1581-12
in t' zelve huys Aeffgen ende
Kerven-1581 (bewoner)Steenschuur.023.01
35/35
Andries Boelensz {}
/18
in 't zelve huys Andries Boelensz van Amsterdam
1581-12
in 't zelve huys Andries Boelensz van Amsterdam
Kerven-1581 (bewoner)Langebrug.095-099
10/10
Christoffel van Nieuwhof
/12
in 't zelve huys Joncheer Christoffel van Nieuwhoffjoncheer
1581-12
in t' zelve huys Joncheer Christoffel van Nieuwhoff
Kerven-1581 (bewoner)Langebrug.103-107
13/13
Petronella Stoppelaer
/0
in 't zelve huys Jouffrou Petronella Stoppelaer
notam

1581-12
in t' zelve huys Jouffrou Petronella Stoppelaer
Kerven-1581 (bewoner)Warmoesmarkt.019
42/42
Maerten Fransz {kousenmaker}
/6
In 't zelve huys Maerten Fransz kousmaecker van Gendtkousmaecker
1581-12
In 't zelve huys Maerten Fransz kousemaecker van Gendt
Kerven-1581 (bewoner)Lokhorststraat.015-029
2/2
Steven van Blitterswijck
/40
In de zelve huisinge Steffen van Blyderswyc
1581-12
In de zelve huisinge Steffen van Blyderswyc
Kerven-1581 (bewoner)Breestraat.062-066
86/86
Trijntgen Lourisdr {vrouw van Dirck Bouwensz}
/6
In St Cathrynen Gasthuys Tryn Lourisdr weduwe van Dirc Bouwensz
1581-12
In St Cathrynen Gasthuys Tryn Lourisdr weduwe van Dirc Bouwensz
Kerven-1581 (bewoner)Hooglandsekerkgracht.026
9/9
Pieter Pietersz {koopman}
/25
in t zelve huys Pieter Pietersz comancoman
1581-12
in t zelve huys Pieter Pietersz coman
Kerven-1581 (bewoner)Breestraat.135
30/30
Jacob Adriaensz {boekverkoper}
/14
Jacob Adriaensz bouckvercoperbouckvercoper
1581-12
Jacob Adriaensz bouckvercoper
Kerven-1581 (bewoner)Vismarkt.007
24/24
Jacob Aertsz Spruyt
/12
Jacob Aertsz Spruyt in De Spiegel
1581-12
Jacob Aertsz Spruyt in De Spiegel
Kerven-1581 (bewoner)Botermarkt.021
99/99
Jacob Anthonisz {bakker}
/20
Jacob Anthonisz backerbacker
1581-12
Jacob Anthonisz backer
Kerven-1581 (bewoner)Boommarkt.019-020
80/80
Jacob Anthonisz {houtkoper}
/20
Jacob Anthonisz houtcoperhoutcoper
1581-12
Jacob Anthonisz houtcoper
Kerven-1581 (bewoner)Zonneveldstraat.000.20
24/24
Jacob Barentsz {snijder}
/4
Jacob Baerntszsnyder
1581-12
Jacob Baerntsz
Kerven-1581 (bewoner)Breestraat.079
21/21
Jacob Cornelisz Bies
/10
Jacob Cornelisz Bies schoemaeckerschoemaecker
1581-12
Jacob Cornelisz Bies schoemaecker
Kerven-1581 (bewoner)Hogewoerd.028
16/16
Jacob Cornelisz {boomgaardman}
/12
Jacob Cornelisz boomgaertmanboomgaertman
1581-12
Jacob Cornelisz boomgaertman
Kerven-1581 (bewoner)Botermarkt.010
79/79
Jacob Cornelisz de Haes
/16
Jacob Cornelisz de Haes
1581-12
Jacob Cornelisz de Haes
Kerven-1581 (bewoner)Nonnenveststeeg.006
42/42
Jacob Cornelisz {lijndraaier}
/2
Jacob Cornelisz lyndraeyer van Rotterdamlyndraeyer
1581-12
Jacob Cornelisz lyndraeyer van Rotterdam
Kerven-1581 (bewoner)Maarsmansteeg.008.1
14/14
Jacob Cornelisz Soos {van Berckel}
/20
Jacob Cornelisz Zoos laeckencoperlaeckencoper
1581-12
Jacob Cornelisz Zoos laeckencoper
Kerven-1581 (bewoner)Pieterskerkchoorsteeg.007.2
80/80
Jacob de Bont
/8
Jacob de Bont voorspraeckvoorspraeck
1581-12
Jacob de Bont voorspraeck
Kerven-1581 (bewoner)Hooglandsekerkgracht.002-004
21/21
Jacob Dircksz den Dubbelden
/10
Jacob Dircxz metselaermetselaer
1581-12
Jacob Dircxz metselaer
Kerven-1581 (bewoner)Boommarkt.002-002a
67/67
Jacob Doesz
/2
Jacob Does backer van 's Gravensandebacker
1581-12
Jacob Does backer van 's Gravensande
Kerven-1581 (bewoner)Vliet.013
16/16
Jacob Fransz {tollenaar}
/6
Jacob Fransz tollenaer van Amersfoorttollenaer
1581-12
Jacob Fransz tollenaer van Amersfoort
Kerven-1581 (bewoner)Breestraat.008
58/58
Jacob Fredericksz van Lelyenoort
/18
Jacob Fredericxz houtcoperhoutcoper
1581-12
Jacob Fredericxz houtcoper
Kerven-1581 (bewoner)Aalmarkt.014
90/90
Jacob Gerritsz Foys
/4
Jacob Gerritsz Vois
1581-12
Jacob Gerritsz Vois
Kerven-1581 (bewoner)SintJacobsgracht.000.07
61/61
Jacob Harwijn {saaiwever}
/3
Jacob Herweyer saeyewever geboren van Honscoten
1581-12
Jacob Herweyer saeyewever geboren van Honscoten
Kerven-1581 (bewoner)Maarsmansteeg.004.2
16/16
Jacob Jacobsz {kramer}
/10
Jacob Jacobsz in De Vergulde Schaer
1581-12
Jacob Jacobsz in De Vergulde Schaer
Kerven-1581 (bewoner)Botermarkt.003
66/66
Jacob Jansz van Cranendonck {glasverkoper}
/8
Jacob Jansz glaesvercoperglaesvercoper
1581-12
Jacob Jansz glaesvercoper
Kerven-1581 (bewoner)Breestraat.014
55/55
Jacob Jansz van Dam
/8
Jacob Jansz van Dam verwerverwer
1581-12
Jacob Jansz van Dam verwer
Kerven-1581 (bewoner)LangeMare.063
43/43
Jacob Joostenz {warmoezenier}
/2
Jacob Joostensz warmoesmanwarmoesman
1581-12
Jacob Joostensz warmoesman
Kerven-1581 (bewoner)Breestraat.073
25/25
Jacob Paedts van Sonnevelt
/8
Jacob Paets van Sonnevelt
1581-12
Jacob Paets van Sonnevelt
Kerven-1581 (bewoner)Vismarkt.009
27/27
Jacob Pietersz de Haes
/16
Jacob Pietersz de Haes
1581-12
Jacob Pietersz de Haes
Kerven-1581 (bewoner)NieuweRijn.075-076
16/16
Jacob Quirinsz van Banchem
/12
Jacob Quyrynsz van Banchem timmermantimmerman
1581-12
Jacob Quyrynsz van Banchem timmerman
Kerven-1581 (bewoner)Hooglandsekerkgracht.014
18/18
Jacob Reyersz {stoeldraaier}
/2
Jacob Reyersz stoeldraeyerstoeldraeyer
1581-12
Jacob Reyersz stoeldraeyer
Kerven-1581 (bewoner)Haarlemmerstraat.035
31/31
Jacob Maertensz Rijck
/8
Jacob Ryckensz boomgaertmanboomgaertman
1581-12
Jacob Ryckensz boomgaertman
Kerven-1581 (bewoner)Garenmarkt.000.15
91/91
Jacob Scroon {}
/8
Jacob Schroy van Honschoten
1581-12
Jacob Schroy van Honschoten
Kerven-1581 (bewoner)Pieterskerkchoorsteeg.015.2
83/83
Jacob van Capellen {kousenbreier}
/4
Jacob van Coppelle hoesbreyderhoesbreyder
1581-12
Jacob van Coppelle hoesbreyder
Kerven-1581 (bewoner )Langebrug.113.12
33/33
Jacob Cornelisz van Hout
/4
Jacob van Houtprocureur
1581-12
Jacob van Hout
Kerven-1581 (bewoner)Breestraat.117
12/12
Jacob van Sloten
/50
Jacob van Sloten van Haerlem
1581-12
Jacob van Sloten van Haerlem
Kerven-1581 (bewoner)Haarlemmerstraat.020
5/5
Jacob Willemsz {schoenmaker-Leiden}
/3
Jacob Willemsz schoemaeckerschoemaecker
1581-12
Jacob Willemsz schoemaecker
Kerven-1581 (bewoner)Hooigracht.052
79/79
Jacob Adriaensz {kuiper}
/2
Jacop Adriaensz kuyperkuyper
1581-12
Jacop Adriaensz kuyper
Kerven-1581 (bewoner)Breestraat.156
113/113
Jacob Aelbrechtsz {brouwersknecht}
/1
Jacop Aelbrechtsz brouwersknechtbrouwersknecht
1581-12
Jacop Aelbrechtsz brouwersknecht
Kerven-1581 (bewoner)Apothekersdijk.028.1
7/7
Jacob Arentsz {metselaar}
/2
Jacop Aerntsz metselaermetselaer
1581-12
Jacop Aerntsz metselaer
Kerven-1581 (bewoner)NieuweRijn.013-015
48/48
Jacob Allertsz de Haes
/50
Jacop Allertsz de Haes
1581-12
Jacop Allertsz de Haes
Kerven-1581 (bewoner)OudeRijn.184-186
3/3
Jacob Adriaensz {scheepmaker}
/6
Jacop Arentsz scheepmaeckerscheepmaecker
1581-12
Jacop Arentsz scheepmaecker
Kerven-1581 (bewoner)Nieuwstraat.004
107/107
Jacob Jansz Bruneel {voorspraak}
/12
Jacop Bruyneel voorspraeckvoorspraeck
1581-12
Jacop Bruyneel voorspraeck
Kerven-1581 (bewoner)Hooigracht.025.2
75/75
Jacob Cornelisz {kuiper-Hooigracht}
/7
Jacop Cornelisz cuypercuyper
1581-12
Jacop Cornelisz cuyper
Kerven-1581 (bewoner)Haarlemmerstraat.129
65/65
Jacob Cornelisz van der Bouchorst
/2
Jacop Cornelisz Verbouchorst snydersnyder
1581-12
Jacop Cornelisz Verbouchorst snyder
Kerven-1581 (bewoner)OudeRijn.106-110
28/28
Jacob Dammasz {}
/3
Jacop Dammasz zijn broeder
1581-12
Jacop Dammasz zijn broeder
Kerven-1581 (bewoner)FaliedeBegijnhof.034
122/122
Jacob Daniëlsz van Leeuwen
/14
Jacop Danielsz van Leeuwen
1581-12
Jacop Danielsz van Leeuwen
Kerven-1581 (bewoner)Hooigracht.019
81/81
Jacob de Keuvere {drapier}
/8
Jacop de Keuere drapierdrapier
1581-12
Jacop de Keuere drapier
Kerven-1581 (bewoner)Haarlemmerstraat.095
49/49
Jacob de Vrien {saaiwever}
/3
Jacop de Vryen van Honscoten zaeyetteweverzaeyettewever
1581-12
Jacop de Vryen van Honscoten zaeyettewever
Kerven-1581 (bewoner)Steenschuur.016
97/97
Jacob Dircksz van der Goude
/20
Jacop Dircxz van der Goude
1581-12
Jacop Dircxz van der Goude
Kerven-1581 (bewoner)LangeMare.070
5/5
Jacob Dircksz {vleeshouwer}
/4
Jacop Dircxz vleyschouder alias Jacop den Deenvleyschouder
1581-12
Jacop Dircxz vleyschouder alias Jacop den Deen
Kerven-1581 (bewoner)Steenschuur.019.2
76/76
Jacob Fransz van Merwen
/6
Jacop Fransz van Merwen
1581-12
Jacop Fransz van Merwen
Kerven-1581 (bewoner)Rapenburg.104.2
89/89
Jacob Gerritsz Tuyning {schipper}
/6
Jacop Gerritszschipper
1581-12
Jacop Gerritsz
Kerven-1581 (bewoner)Langebrug.058.1
88/88
Jacob Gerritsz {bode}
/2
Jacop Gerritsz bode mitte roedebode mitte roede
1581-12
Jacop Gerritsz bode mitte roede
Kerven-1581 (bewoner)Noordeinde.029
91/91
Jacob Gerritsz {smid}
/8
Jacop Gerritsz houfsmithhoufsmith
1581-12
Jacop Gerritsz houfsmith
Kerven-1581 (bewoner)Haarlemmerstraat.141
66/66
Jacob Gerritsz {lakenbereider}
/2
Jacop Gerritsz laeckenbereyderlaeckenbereyder
1581-12
Jacop Gerritsz laeckenbereyder
Kerven-1581 (bewoner)Hooigracht.083
49/49
Jacob Gerritsz {warmoezenier}
/3
Jacop Gerritsz warmoesmanwarmoesman
1581-12
Jacop Gerritsz warmoesman
Kerven-1581 (bewoner)Hogewoerd.049.2
62/62
Jacob Gommersz van Noorde
/4
Jacop Gommertsz Noorde glaesmaeckerglaesmaecker
1581-12
Jacop Gommertsz Noorde glaesmaecker
Kerven-1581 (bewoner)Rapenburg.125
15/15
Jacob Hendricksz {bezemmaker}
/4
Jacop Henricxz besemmaeckerbesemmaecker
1581-12
Jacop Henricxz besemmaecker
Kerven-1581 (bewoner)Breestraat.059
31/31
Jacob Jacobsz van Endegeest
/20
Jacop Jacobsz van Endegeest
1581-12
Jacop Jacobsz van Endegeest
Kerven-1581 (bewoner)Pieterskerkstraat.002.1
93/93
Jacob Jacobsz {kleermaker}
/3
Jacop Jacopsz cleermaeckercleermaecker
1581-12
Jacop Jacopsz cleermaecker
Kerven-1581 (bewoner)OudeRijn.055
36/36
Jacob Jacobsz {kuiper}
/2
Jacop Jacopsz cuypercuyper
1581-12
Jacop Jacopsz cuyper
Kerven-1581 (bewoner)OudeRijn.144
16/16
Jacob Jansz {olieslager}
/18
Jacop Jansz olyslager van Wuerdenolyslager
1581-12
Jacop Jansz olyslager van Wuerden
Kerven-1581 (bewoner)Haarlemmerstraat.048
16/16
Jacob Jansz van Gameren {schoenmaker}
/6
Jacop Jansz schoemaeckerschoemaecker
1581-12
Jacop Jansz schoemaecker
Kerven-1581 (bewoner)Steenschuur.005
63/63
Jacob Maertensz {kleermaker}
/3
Jacop Maertensz cleermaeckercleermaecker
1581-12
Jacop Maertensz cleermaecker
Kerven-1581 (bewoner)Hogewoerd.021-023
75/75
Jacob Meesz {schoenmaker}
/10
Jacop Meesz schoemaeckerschoemaecker
1581-12
Jacop Meesz schoemaecker
Kerven-1581 (bewoner)Breestraat.084
4/04
Jacob Cornelisz Paedts
/3
Jacop Paetz
1581-12
b noch aldaer Jacop Paetz
Kerven-1581 (bewoner)Boommarkt.009-010
73/73
Jacob Pancraes {timmerman}
/64
Jacop Pancraesz timmermantimmerman
1581-12
Jacop Pancraesz timmerman
Kerven-1581 (bewoner)Diefsteeg.010
64/64
Jacob Philipsz {kleermaker}
/25
Jacop Phillipsz cleermaeckercleermaecker
1581-12
Jacop Phillipsz cleermaecker
Kerven-1581 (overledene)Hooigracht.073
54/54a
Jacob Pieter Arentsz {drapier}
/
Jacop Pieter Aertsz weduwe
1581-12
Cathryn Aerntszdr Jacop Pieter Aertsz weduwe
Kerven-1581 (bewoner)SintJacobsgracht.000.18
69/69
Jacob Pietersz Paedts
/16
Jacop Pietersz Paets
1581-12
Jacop Pietersz Paets
Kerven-1581 (bewoner)Apothekersdijk.027
8/8
Jacob Pietersz Sick {kuiper}
/7
Jacop Pietersz Sick cuypercuyper
1581-12
Jacop Pietersz Sick cuyper
Kerven-1581 (bewoner)Steenschuur.011
68/68
Jacob Pietersz van Amsterdam
/40
Jacop Pietersz van Amsterdam
1581-12
Jacop Pietersz van Amsterdam
Kerven-1581 (bewoner)Groenhazengracht.012-014
105/105
Jacob Pouwelsz {wachter}
/3
Jacop Pouwelsz duelwachterduelwachter
1581-12
Jacop Pouwelsz duelwachter
Kerven-1581 (bewoner)Middelstegracht.047
31/31
Jacob Roelenz {linnenwever}
/2
Jacop Roelofsz lindeweverlindewever
1581-12
Jacop Roelofsz lindewever
Kerven-1581 (overledene)Apothekersdijk.029
4/4a
Jacob Pietersz Rijckepier
/
Jacop Rycke Pieren weduwe van Ougstgeest
1581-12
Geertgen Jacop Rycke Pieren weduwe van Ougstgeest
Kerven-1581 (bewoner)Haarlemmerstraat.262
65/65
Jacob Sponssen {bouwman}
/12
Jacop Spronsz van Leyderdorp boumanbouman
1581-12
Jacop Spronsz van Leyderdorp bouman
Kerven-1581 (bewoner)OudeRijn.053
37/37
Jacob Symonsz {schipper, koopman}
/6
Jacop Symonsz schipper ende comanschipper ende coman
1581-12
Jacop Symonsz schipper ende coman
Kerven-1581 (bewoner)Koppenhinksteeg.000.34
35/35
Jacob Thomasz van Swieten
/12
Jacop Thomaz brouwer metbrouwer
1581-12
Jacop Thomaz brouwer met
Kerven-1581 (bewoner)Rapenburg.011-017
63/63
Jacob Aelbrechtsz van Assendelft {van der Bouchorst}
/10
Jacop van der Bouchorst
1581-12
Jacop van der Bouchorst
Kerven-1581 (bewoner)Hogewoerd.077-079
47/47
Jacob Willemsz van den Burch
/50
Jacop van der Burg Willemsz
1581-12
Jacop van der Burg Willemsz
Kerven-1581 (bewoner)Middelweg.036.1
42/42
Jacob van Dordrecht {wolkoper}
/6
Jacop van Dordrechtr wolcoperwolcoper
1581-12
Jacop van Dordrechtr wolcoper
Kerven-1581 (bewoner)Pieterskerkchoorsteeg.011
82/82
Jacob Warnaertsz {speldenmaker}
/2
Jacop Warnaertsz spellemaeckerspellemaecker
1581-12
Jacop Warnaertsz spellemaecker
Kerven-1581 (bewoner)Kloksteeg.023-029
137/137
Jacqueline Michielsdr {van Boschuysen}
/2
Jacquelina Michielsdr weduwe van Heyndrick van Bosschuysen eertijts schout tot Alphen
1581-12
Jacquelina Michielsdr weduwe van Heyndrick van Bosschuysen eertijts schout tot Alphen
Kerven-1581 (bewoner)Steenschuur.012
94/94
Jacobgen Claesdr {de Man}
/12
Jaepgen Claesdr weduwe van Adriaen Caerdeman
1581-12
Jaepgen Claesdr weduwe van Adriaen Caerdeman
Kerven-1581 (bewoner)Breestraat.158
112/112
Jaepgen Dircksdr {van Crimpen}
/4
Jaepgen Dircxdr Adriaen van Crimpen's weduwe
1581-12
Jaepgen Dircxdr Adriaen van Crimpen's weduwe
Kerven-1581 (overledene)Breestraat.158
112/112a
Adriaen Adriaensz van Crimpen
/
Jaepgen Dircxdr Adriaen van Crimpen's weduwe
1581-12
Jaepgen Dircxdr Adriaen van Crimpen's weduwe
Kerven-1581 (bewoner)Middelstegracht.137-139
53/53
Jacobgen Gijsbrechtsdr {vrouw van Claes Gerritsz}
/2
Jaepgen Gerritsdr weduwe van Claes Gerritsz witmaecker
1581-12
Jaepgen Gerritsdr weduwe van Claes Gerritsz witmaecker
Kerven-1581 (bewoner)Nieuwstraat.025.2
130/130
Jaepgen Jansdr {vrouw van Gerrit Jacobsz}
/40
Jaepgen Jansdr weduwe van Gerrit Jacopsz van Bodegraven
1581-12
Jaepgen Jansdr weduwe van Gerrit Jacopsz van Bodegraven
Kerven-1581 (bewoner)Burgsteeg.008
117/117
Jaepgen Lucasdr {oude vrijster}
/2
Jaepgen Lucasdr gesusteren
1581-12
Jaepgen Lucasdr gesusteren
Kerven-1581 (bewoner)Warmoesmarkt.020
43/43
Jaepgen Willemsdr
/13
Jaepgen Willemsdr in De Scheenhoet
1581-12
Jaepgen Willemsdr in De Scheenhoet
Kerven-1581 (bewoner)Haarlemmerstraat.155-159
74/74
Jan Claesz de Bruyn
/25
Jan
1581-12
Jan
Kerven-1581 (bewoner)Pieterskerkchoorsteeg.032
141/141
Jan Adriaensz {pasteibakker}
/6
Jan Adriaenszpasteybacker
1581-12
Jan Adriaensz
Kerven-1581 (bewoner)Noordeinde.050
66/66
Jan Adriaensz {bouwman}
/10
Jan Adriaensz bouman van der Waddingbouman
1581-12
Jan Adriaensz bouman van der Wadding
Kerven-1581 (bewoner)Steenschuur.022.06
54/54
Jan Adriaensz de Wilde
/60
Jan Adriaensz de Wilde
1581-12
Jan Adriaensz de Wilde
Kerven-1581 (bewoner)Breestraat.013.1
59/59
Jan Adriaensz {molenaar}
/2
Jan Adriaensz molenaer ende tappermolenaer ende tapper
1581-12
Jan Adriaensz molenaer ende tapper
Kerven-1581 (bewoner)Vliet.022
5/5
Jan Adriaensz Moyt
/8
Jan Adriaensz Moyt metselaermetselaer
1581-12
Jan Adriaensz Moyt metselaer
Kerven-1581 (bewoner)Hooigracht.084
65/65
Jan Adriaensz {zeemtouwer}
/12
Jan Adriaensz seemtouwerseemtouwer
1581-12
Jan Adriaensz seemtouwer
Kerven-1581 (overledene)Hogewoerd.081-083
46/46a
Jan Adriaensz {smid}
/
Jan Adriaensz smits dochter [ m z weduwe ]smit
1581-12
Trijntgen Adriaensdr Jan Adriaensz smits dochter [ m z weduwe ]
Kerven-1581 (bewoner)Middelstegracht.048
29/29
Jan Adriaensz {warmoezenier-Middelstegracht}
/2
Jan Adriaensz warmoesmanwarmoesman
1581-12
Jan Adriaensz warmoesman
Kerven-1581 (bewoner)Kaiserstraat.001
31/31
Jan Adriaensz {warmoezenier-Cellebroedersgracht}
/3
Jan Adriaensz warmoesmanwarmoesman
1581-12
Jan Adriaensz warmoesman
Kerven-1581 (bewoner)Uiterstegracht.037-039
79/79
Jan Andriesz {warmoezenier}
/4
Jan Adriaensz warmoesmanwarmoesman
1581-12
Jan Adriaensz warmoesman
Kerven-1581 (overledene)Langebrug.056.1
90/90a
Jan Adriaensz {wijnverlater}
/
Jan Adriaensz wijnverlaters weduwewijnverlaters
1581-12
Elysabeth Dircxdr Jan Adriaensz wynverlaters weduwe
Kerven-1581 (bewoner)Middelweg.040.3
39/39
Jan Adriaensz {witmaker}
/6
Jan Adriaensz witmaeckerwitmaecker
1581-12
Jan Adriaensz witmaecker
Kerven-1581 (bewoner)Rapenburg.107
5/5
Jan Arentsz {leidekker}
/4
Jan Aentsz leydeckerleydecker
1581-12
Jan Aentsz leydecker
Kerven-1581 (bewoner)Zonneveldstraat.000.12
19/19
Jan Anthonisz {schrijnwerker}
/12
Jan Anthoniszkistemaecker
1581-12
Jan Anthonisz
Kerven-1581 (bewoner)NieuweRijn.037
24/24
Jan Barentsz {hoedenmaker}
/4
Jan Baerntsz hoedemaeckerhoedemaecker
1581-12
Jan Baerntsz hoedemaecker
Kerven-1581 (bewoner)Maarsmansteeg.017
117/117
Jan Barentsz van Rieverding
/8
Jan Baerntsz snydersnyder
1581-12
Jan Baerntsz snyder
Kerven-1581 (bewoner)StilleRijn.001
68/68
Jan de Block {verwer}
/15
Jan Block verwer van Gendtverwer
1581-12
Jan Block verwer van Gendt
Kerven-1581 (bewoner)Haarlemmerstraat.307
1/1
Jan Badewijnsz {lijndraaier}
/3
Jan Boudewynsz lyndraeyerlyndraeyer
1581-12
Jan Boudewynsz lyndraeyer
Kerven-1581 (bewoner)Hooglandsekerkgracht.026
8/8
Jan Bouwensz {boekdrukker}
/20
Jan Bouwens druckerdrucker
1581-12
Jan Bouwens drucker
Kerven-1581 (bewoner)Rapenburg.102
91/91
Jan Bouwensz {scheepmaker}
/3
Jan Bouwenszscheepmaker
1581-12
Jan Bouwensz
Kerven-1581 (bewoner)Papengracht.016
55/55
Jan Dircksz Brandt
/10
Jan Brant van Amersfoort rentierrentier
1581-12
Jan Brant van Amersfoort rentier
Kerven-1581 (bewoner)Hogewoerd.035
70/70
Jan Cabeliau
/16
Jan Cabeljau laeckencoperlaeckencoper
1581-12
Jan Cabeljau laeckencoper
Kerven-1581 (bewoner)Nieuwsteeg.018.1
63/63
Jan Claesz {tinnegieter}
/2
Jan Claesztinnegieter
1581-12
Jan Claesz
Kerven-1581 (bewoner)SintJacobsgracht.000.09
62/62
Jan Claesz {tapper}
/4
Jan Claesz biertapperbiertapper
1581-12
Jan Claesz biertapper
Kerven-1581 (bewoner)Steenschuur.020.2
81/81
Jan Claesz {blauwgarenman}
/8
Jan Claesz blaeugaernmanblaeugaernman
1581-12
Jan Claesz blaeugaernman
Kerven-1581 (bewoner)OudeRijn.075-079
62/62
Jan Claesz {kuiper}
/2
Jan Claesz cuypercuyper
1581-12
Jan Claesz cuyper
Kerven-1581 (bewoner)Breestraat.131
22/22
Jan Claesz de Prees {kramer}
/10
Jan Claesz de Pree cramercramer
1581-12
Jan Claesz de Pree cramer
Kerven-1581 (bewoner)Apothekersdijk.001-003
19/19
Jan Claesz {houtkoper}
/28
Jan Claesz houtcoperhoutcoper
1581-12
Jan Claesz houtcoper
Kerven-1581 (bewoner)Haarlemmerstraat.022-026
6/6
Jan Claesz Roos
/20
Jan Claesz in De Roos vleyschoudervleyschouder
1581-12
Jan Claesz in De Roos vleyschouder
Kerven-1581 (bewoner)NieuweRijn.090
4/4
Jan Claesz {schrijnwerker}
/3
Jan Claesz timmermantimmerman
1581-12
Jan Claesz timmerman
Kerven-1581 (bewoner)Papengracht.013-017
43/43
Jan Clautier {proviandbewaarder}
/12
Jan Clautier van Gendt proviantmeesterproviantmeester
1581-12
Jan Clautier van Gendt proviantmeester
Kerven-1581 (bewoner)Rapenburg.122
82/82
Jan Cornelisz {kuiper}
/6
Jan Corneliszcuyper
1581-12
Jan Cornelisz
Kerven-1581 (bewoner)Hooigracht.095
45/45
Jan Cornelisz van der Booch
/32
Jan Cornelisz bogemaeckerbogemaecker
1581-12
Jan Cornelisz bogemaecker
Kerven-1581 (bewoner)Doezastraat.000.20
40/40
Jan Cornelisz Bont
/6
Jan Cornelisz Bont kistemaeckerkistemaecker
1581-12
Jan Cornelisz Bont kistemaecker
Kerven-1581 (bewoner)OudeRijn.190
2/2
Jan Cornelisz Peer
/2
Jan Cornelisz boomgaertmanboomgaertman
1581-12
Jan Cornelisz boomgaertman
Kerven-1581 (bewoner)Botermarkt.014
84/84
Jan Cornelisz {korenkoper}
/18
Jan Cornelisz in Den Otter coorncopercoornkoper
1581-12
Jan Cornelisz in Den Otter coorncoper
Kerven-1581 (bewoner)Haarlemmerstraat.013
25/25
Jan Cornelisz Pants
/4
Jan Cornelisz lyndraeyerlyndraeyer
1581-12
Jan Cornelisz lyndraeyer
Kerven-1581 (bewoner)Haarlemmerstraat.195-197
84/84
Jan Cornelisz {metselaar}
/2
Jan Cornelisz metselaermetselaer
1581-12
Jan Cornelisz metselaer
Kerven-1581 (bewoner)OudeRijn.174.1
6/6
Jan Cornelisz Hoochart
/2
Jan Cornelisz smithsmith
1581-12
Jan Cornelisz smith
Kerven-1581 (bewoner)Vrouwensteeg.005
72/72
Jan Cornelisz {snijder-Vrouwensteeg}
/4
Jan Cornelisz snydersnyder
1581-12
Jan Cornelisz snyder
Kerven-1581 (bewoner)Breestraat.069-071
26/26
Jan Cornelisz Speelman
/8
Jan Cornelisz speelmanspeelman
1581-12
Jan Cornelisz speelman
Kerven-1581 (bewoner)Warmoesmarkt.017
36/36
Jan Corsz van der Morsch
/32
Jan Corsz coperslagercoperslager
1581-12
Jan Corsz coperslager
Kerven-1581 (bewoner)Haarlemmerstraat.025-027
28/28
Jan Corsz {timmerman}
/10
Jan Corsz timmermantimmerman
1581-12
Jan Corsz timmerman
Kerven-1581 (bewoner)Pieterskerkchoorsteeg.004
4/4
Jan de Latere {koopman}
/2
Jan de Latre uyt Vlaenderen
1581-12
Jan de Latre uyt Vlaenderen
Kerven-1581 (bewoner)OudeRijn.166-168
9/9
Jan de Trooster
/2
Jan de Troostere uyt Vlaenderen
1581-12
Jan de Troostere uyt Vlaenderen
Kerven-1581 (bewoner)Boommarkt.014.3
78/78
Jan Dirck Jaspersz van Vesanevelt
/6
Jan Dirc Jaspersz kint
1581-12
tzijnen huyse noch Jan Dirc Jaspersz' kint
Kerven-1581 (bewoner)Breestraat.022
48/48
Jan Dircksz Steen
/12
Jan Dircxs Steen olyslagerolyslager
1581-12
Jan Dircxs Steen olyslager
Kerven-1581 (bewoner)NieuweRijn.009-010
51/51
Jan Dircksz {mandemaker+bakker}
/14
Jan Dircxz backer ofte mandemaeckerbacker ofte mandemaecker
1581-12
Jan Dircxz backer ofte mandemaecker
Kerven-1581 (bewoner)Garenmarkt.000.13
90/90
Jan Dircksz van der Burch {brouwer}
/55
Jan Dircxz brouwerbrouwer
1581-12
Jan Dircxz brouwer
Kerven-1581 (bewoner)Aalmarkt.012
89/89
Jan Dircksz {timmerman}
/14
Jan Dircxz houtcoperhoutcoper
1581-12
Jan Dircxz houtcoper
Kerven-1581 (bewoner)Hooigracht.027.2
73/73
Jan Dircksz {lijndraaier}
/15
Jan Dircxz lyndraeyerlyndraeyer
1581-12
Jan Dircxz lyndraeyer
Kerven-1581 (bewoner)Donkersteeg.013-017
49/49
Jan Dircksz van Schagen {schipper}
/4
Jan Dircxz van Schagen
1581-12
Jan Dircxz van Schagen
Kerven-1581 (bewoner)Hooigracht.050
80/80
Jan Dircksz van Velsen
/16
Jan Dircxz van Velsen
1581-12
Jan Dircxz van Velsen
Kerven-1581 (bewoner)Levendaal.029
113/113
Jan Ewoutsz {linnenwever}
/4
Jan Eewoutsz lindeweverlindewever
1581-12
Jan Eewoutsz lindewever
Kerven-1581 (bewoner)Mandemakersteeg.013-015
98/98
Jan Egbertsz Boon
/4
Jan Egbertsz Boon schuytvoerderschuytvoerder
1581-12
Jan Egbertsz Boon schuytvoerder
Kerven-1581 (bewoner)NieuweRijn.082
11/11
Jan Florisz Klinkhamer {scheepmaker}
/6
Jan Florisz scheepmaecker alias Clinchamerscheepmaecker
1581-12
Jan Florisz scheepmaecker alias Clinchamer
Kerven-1581 (bewoner)Donkersteeg.019
48/48
Jan Florisz in de Zon
/20
Jan Florisz van Haerlem voerlaeckenredervoerlaeckenreder
1581-12
Jan Florisz van Haerlem voerlaeckenreder
Kerven-1581 (bewoner)LangeMare.120-122
24/24
Jan Fransz {smid}
/16
Jan Fransz smithsmith
1581-12
Jan Fransz smith
Kerven-1581 (bewoner)OudeRijn.059
33/33
Jan Gangelofsz {molenaar}
/8
Jan Gangelofsz molenaermolenaer
1581-12
Jan Gangelofsz molenaer
Kerven-1581 (bewoner)LangeMare.104
19/19
Jan Garbrantsz {vleeshouwer}
/24
Jan Garbrantsz vleyschoudervleyschouder
1581-12
Jan Garbrantsz vleyschouder
Kerven-1581 (bewoner)Breestraat.143
35/35
Jan Gerritsz Buytewech
/60
Jan Gerritsz Buytewech
1581-12
Jan Gerritsz Buytewech
Kerven-1581 (bewoner)NieuweRijn.071
9/9
Jan Gerritsz de Goede
/4
Jan Gerritsz de Goede
1581-12
Jan Gerritsz de Goede
Kerven-1581 (bewoner)Haarlemmerstraat.100
30/30
Jan Gerritsz Gool {kuiper}
/3
Jan Gerritsz Gool cuypercuyper
1581-12
Jan Gerritsz Gool cuyper
Kerven-1581 (bewoner)Hogewoerd.045-047
64/64
Jan Gerritsz Keyser {koopman, snijder}
/4
Jan Gerritsz Keyser
1581-12
Jan Gerritsz Keyser
Kerven-1581 (bewoner)Vliet.045.1
27/27
Jan Gerritsz Slobbe {warmoezenier}
/2
Jan Gerritsz Slobbe warmoesmanwarmoesman
1581-12
Jan Gerritsz Slobbe warmoesman
Kerven-1581 (bewoner)Hooigracht.091
46/46
Jan Gerritsz {drapier}
/25
Jan Gerritsz van Catwyck drapierdrapier
1581-12
Jan Gerritsz van Catwyck drapier
Kerven-1581 (bewoner)Haarlemmerstraat.122-126
29/29
Jan Gerritsz van Kessel
/17
Jan Gerritsz van Kessel in de Zwaen
1581-12
Jan Gerritsz van Kessel in de Zwaen
Kerven-1581 (bewoner)Levendaal.063
108/108
Jan Gerritsz van den Burch
/4
Jan Gerritsz Verburch
1581-12
Jan Gerritsz Verburch
Kerven-1581 (bewoner)Middelstegracht.091
46/46
Jan Gerritsz {warmoezenier}
/4
Jan Gerritsz warmoesmanwarmoesman
1581-12
Jan Gerritsz warmoesman
Kerven-1581 (bewoner)Noordeinde.045-047
96/96
Jan Gerritsz {wielmaker}
/10
Jan Gerritsz wielmaeckerwielmaecker
1581-12
Jan Gerritsz wielmaecker
Kerven-1581 (bewoner)StilleRijn.016.3
61/61
Jan Gerritsz {scheepmaker}
/10
Jan Gerytsz scheepmakerscheepmaker
1581-12
Jan Gerytsz scheepmaker
Kerven-1581 (bewoner)Steenschuur.014
96/96
Jan Gillisz van Halewijn
/10
Jan Gillisz van Halewyn uyt Vlaenderen
1581-12
Jan Gillisz van Halewyn uyt Vlaenderen
Kerven-1581 (bewoner)OudeRijn.104
29/29
Jan Govertsz {schipper}
/2
Jan Govertsz schipperschipper
1581-12
Jan Govertsz schipper
Kerven-1581 (bewoner)NieuweRijn.034
27/27
Jan Gijsbrechtsz (van Swanenvelt)
/60
Jan Gysbertsz coorncopercoorncoper
1581-12
Jan Gysbertsz coorncoper
Kerven-1581 (bewoner)Breestraat.081.1
22/22
Jan Harmensz {snijder}
/16
Jan Harmansz snydersnyder
1581-12
Jan Harmansz snyder
Kerven-1581 (overledene)Breestraat.155
44/44a
Jan Heymansz {Breestraat}
/30
Jan Heymansz weduwe
1581-12
Thete Dircxdr Jan Heymansz' weduwe
Kerven-1581 (bewoner)Botermarkt.007
78/78
Jan Hendricksz van der Does
/45
Jan Heyndricxz backerbacker
1581-12
Jan Heyndricxz backer
Kerven-1581 (bewoner)Breestraat.037
45/45
Jan Hendricksz {snijder}
/2
Jan Heyndricxz uyten Haech snydersnyder
1581-12
Jan Heyndricxz uyten Haech snyder
Kerven-1581 (bewoner)Haarlemmerstraat.028
7/7
Jan Hendricksz {kuiper}
/6
Jan Heynricxz cuypercuyper
1581-12
Jan Heynricxz cuyper
Kerven-1581 (bewoner)Doezastraat.019-021
34/34
Jan Huigenz {bleker}
/6
Jan Huygens bleycker van Haerlembleycker
1581-12
Jan Huygens bleycker van Haerlem
Kerven-1581 (bewoner)Koppenhinksteeg.010-012
50/50
Jan Huigenz {timmerman}
/2
Jan Huygensz timmermantimmerman
1581-12
Jan Huygensz timmerman
Kerven-1581 (overledene)Garenmarkt.000.11
89/89a
Jan Huigenz van Leeuwen
/
Jan Huygensz weduwe
1581-12
Barbara Aelbrechtsdr Jan Huygensz weduwe
Kerven-1581 (bewoner)Noordeinde.022.2
77/77
Jan Jacobsz Cloot {wagenaar}
/3
Jan Jacobsz alias Cloot wagenaerwagenaer
1581-12
Jan Jacobsz alias Cloot wagenaer
Kerven-1581 (bewoner)LangeMare.098
17/17
Jan Jacobsz {bezemmaker}
/4
Jan Jacobsz besemmaeckerbesemmaecker
1581-12
Jan Jacobsz besemmaecker
Kerven-1581 (bewoner)Donkersteeg.021
47/47
Jan Jacobsz van Brenen
/6
Jan Jacobsz laeckencoperlaeckencoper
1581-12
Jan Jacobsz laeckencoper
Kerven-1581 (bewoner)NieuweRijn.011
50/50
Jan Jacobsz van Dam
/40
Jan Jacobsz van Dam zoutziederzoutzieder
1581-12
Jan Jacobsz van Dam zoutzieder
Kerven-1581 (bewoner)Langebrug.093
7/07
Jan Jacobsz Vrommer {snijder}
/6
Jan Jacobsz Vroumoersnyder
1581-12
Jan Jacobsz Vroumoer
Kerven-1581 (bewoner)NieuweRijn.073-074
18/18
Jan Jacobsz {bakker-NieuweRijn}
/20
Jan Jacopsz backer van Leyderdorpbacker
1581-12
Jan Jacopsz backer van Leyderdorp
Kerven-1581 (bewoner)Burchtgracht.000.02
77/77
Jan Aertsz {drapier}
/6
Jan Jan Aertszz drapier
moet zijn Jan Aertsz drapier!
drapier
1581-12
Jan Jan Aertszz drapier
Kerven-1581 (bewoner)Hooigracht.021.1
78/78
Jan Jan Aertsz {drapier}
/45
Jan Jan Aertszz drapierdrapier
1581-12
Jan Jan Aertszz drapier
Kerven-1581 (bewoner)Breestraat.001-007
63/63
Jan Jan Symonsz {bouwman}
/4
Jan Jan Symonszz met
1581-12
Jan Jan Symonszz met
Kerven-1581 (bewoner)Nieuwsteeg.029
70/70
Jan Jansz {snijder-Nieuwsteeg}
/8
Jan Janszsnyder
1581-12
Jan Jansz
Kerven-1581 (bewoner)Hogewoerd.039
68/68
Jan Jansz Coster {bakker}
/5
Jan Jansz backer alias kosterbacker
1581-12
Jan Jansz backer alias koster
Kerven-1581 (bewoner)Steenschuur.007-009
65/65
Jan Jansz Knotter
/60
Jan Jansz brouwerbrouwer
1581-12
Jan Jansz brouwer
Kerven-1581 (bewoner)Warmoesmarkt.011
30/30
Jan Jansz {boterkoper}
/16
Jan Jansz buttercoperbuttercoper
1581-12
Jan Jansz buttercoper
Kerven-1581 (bewoner)KortRapenburg.010.2
65/65
Jan Jansz {kuiper}
/2
Jan Jansz cuypercuyper
1581-12
Jan Jansz cuyper
Kerven-1581 (bewoner)Aalmarkt.003
85/85
Jan Jansz van der Beeck {de oude}
/8
Jan Jansz cuypercuyper
1581-12
Jan Jansz cuyper
Kerven-1581 (bewoner)Haarlemmerstraat.078
26/26
Jan Jansz Does {linnenwever}
/4
Jan Jansz Doesz lindeweverlindewever
1581-12
Jan Jansz Doesz lindewever
Kerven-1581 (bewoner)Middelstegracht.031
24/24
Jan Jansz Doncker {linnenwever}
/2
Jan Jansz Doncker lindeweverlindewever
1581-12
Jan Jansz Doncker lindewever
Kerven-1581 (bewoner)Langebrug.091.3
6/06
Jan Jansz {dienaar}
/2
Jan Jansz eertyts dienaer van de heer van Lochorst
1581-12
Jan Jansz eertyts dienaer van de heer van Lochorst
Kerven-1581 (bewoner)Donkersteeg.006
58/58
Jan Jansz {koekebakker}
/13
Jan Jansz kouckebacker metkouckebacker
1581-12
Jan Jansz kouckebacker met
Kerven-1581 (bewoner)Uiterstegracht.021.1
74/74
Jan Jansz {linnenwever-Uiterstegracht}
/2
Jan Jansz lindeweverlindewever
1581-12
Jan Jansz lindewever
Kerven-1581 (bewoner)Rapenburg.135.2
21/21
Jan Jansz {smid-Rapenburg}
/4
Jan Jansz meester smithsmith
1581-12
Jan Jansz meester smith
Kerven-1581 (bewoner)Haarlemmerstraat.050.1
17/17
Jan Jansz van Gameren {de jonge}
/13
Jan Jansz nazaet van Mr Andries met
nazaet: tweede man van de weduwe van de overleden Andries Allertsz?

1581-12
Jan Jansz nazaet van Mr Andries met
Kerven-1581 (bewoner)Nieuwstraat.010
99/99
Jan Jansz Post
/8
Jan Jansz Post van Rotterdam
1581-12
Jan Jansz Post van Rotterdam
Kerven-1581 (bewoner)OudeRijn.009
69/69
Jan Jansz van Schuilenburch
/7
Jan Jansz Schuylenborch
1581-12
Jan Jansz Schuylenborch
Kerven-1581 (bewoner)OudeRijn.052
37/37
Jan Jansz Frick {schipper}
/2
Jan Jansz schuytvoerderschuytvoerder
1581-12
Jan Jansz schuytvoerder
Kerven-1581 (bewoner)Vliet.011.3
15/15
Jan Jansz {smid-Vliet, de jonge}
/2
Jan Jansz smithsmith
1581-12
Jan Jansz smith
Kerven-1581 (bewoner)Haarlemmerstraat.058
23/23
Jan Gerritsz {snijder}
/2
Jan Jansz snyder van Warmontsnyder
1581-12
Jan Jansz snyder van Warmont
Kerven-1581 (bewoner)Middelstegracht.085-087
45/45
Jan Jansz Speck {linnenwever}
/4
Jan Jansz Speck
1581-12
Jan Jansz Speck
Kerven-1581 (bewoner)Haarlemmerstraat.040
13/13
Jan Jansz Saly {koopman}
/18
Jan Jansz uyt den Haech
1581-12
Jan Jansz uyt den Haech
Kerven-1581 (bewoner)Botermarkt.024
104/104
Jan Jansz van Baersdorp {de oude}
/80
Jan Jansz van Baersdorp
1581-12
Jan Jansz van Baersdorp
Kerven-1581 (bewoner)Haarlemmerstraat.060
24/24
Jan Jansz van Binchorst {de oude}
/6
Jan Jansz van Binchorst
1581-12
Jan Jansz van Binchorst
Kerven-1581 (bewoner)Houtstraat.000.9
29/29
Jan Jansz {snijder-Houtstraat}
/4
Jan Jansz van Rhynsburch snydersnyder
1581-12
Jan Jansz van Rhynsburch snyder
Kerven-1581 (bewoner)Haarlemmerstraat.055
37/37
Jan Jansz van Rossum {de jongste}
/12
Jan Jansz van Rossum
1581-12
Jan Jansz van Rossum
Kerven-1581 (bewoner)Koppenhinksteeg.000.19
34/34
Jan Jansz {lakenbereider}
/3
Jan Jansz voerlaeckenredervoerlaeckenreder
1581-12
Jan Jansz voerlaeckenreder
Kerven-1581 (bewoner)Nieuwsteeg.018.2a
62/62
Jan Jansz van Gameren {de oude}
/10
Jan Janzuytdrager
1581-12
Jan Janz
Kerven-1581 (bewoner)Maarsmansteeg.025
121/121
Jan Joostenz van Vueren
/17
Jan Joostensz cramercramer
1581-12
Jan Joostensz cramer
Kerven-1581 (bewoner)Breestraat.076.2
10/10
Jan Joppenz {schoenmaker}
/9
Jan Joppensz schoenmaeckerschoenmaecker
1581-12
Jan Joppensz schoenmaecker
Kerven-1581 (overledene)Zonneveldstraat.000.18
23/23a
Jan Jorisz {}
/2
Jan Jorisz weduwe
1581-12
aldaer Tryntgen Jan Jorisz' weduwe
Kerven-1581 (bewoner)NieuweRijn.081
12/12
Jan Jorisz van Schiedam {lakenkoopman}
/15
Jan Jorysz van Schiedam lindelaeckenvercoperlindelaeckenvercoper
1581-12
Jan Jorysz van Schiedam lindelaeckenvercoper
Kerven-1581 (bewoner)Haarlemmerstraat.021-023
27/27
Jan Corsz {slotenmaker}
/4
Jan Kortstentsz slotemaeckerslotemaecker
1581-12
Jan Kortstentsz slotemaecker
Kerven-1581 (bewoner)Kloksteeg.021.2
133/133
Jan de Lalaing
/8
Jan Laleynschoolmeester
1581-12
Jan Laleyn
Kerven-1581 (bewoner)Papengracht.023
47/47
Jan Lucasz van Wassenaer
/50
Jan Lucasz van Wassenaer Rentmeesterrentmeester
1581-12
Jan Lucasz van Wassenaer Rentmeester
Kerven-1581 (bewoner)Breestraat.076.1
12/12
Jan Marcusz van Yperen {wijntapper}
/30
Jan Marcusz van Ypre waert in De Vechtende Leeuwaert
1581-12
Jan Marcusz van Ypre waert in De Vechtende Leeu
Kerven-1581 (bewoner)NieuweRijn.044
16/16
Jan Meesz van Assendelft {chirurgijn}
/18
Jan Meesz chyrurgynchyrurgyn
1581-12
Jan Meesz chyrurgyn
Kerven-1581 (bewoner)KortRapenburg.010.1
66/66
Jan Jacobsz Moyt
/2
Jan Moeyt Jacopsz boucdrucker woonend ten huyse van Marytgen Jansdr Gerrit Pietersz' weduwe
1581-12
Jan Moeyt Jacopsz boucdrucker woonend ten huyse van Marytgen Jansdr Gerrit Pietersz' weduwe
Kerven-1581 (bewoner)Hooigracht.047
64/64
Jan Obertsz {Hans de koekebakker}
/2
Jan Obertsz backerbacker
1581-12
Jan Obertsz backer
Kerven-1581 (bewoner)Breestraat.099
6/6
Jan Jacobsz Paedts
/14
Jan Paets bouckvercoperbouckvercoper
1581-12
Jan Paets bouckvercoper
Kerven-1581 (bewoner)Hooigracht.013-015
82/82
Jan Cornelisz Paedts van Santhorst
/125
Jan Paets van Santhorst
1581-12
Jan Paets van Santhorst
Kerven-1581 (bewoner)Botermarkt.002
64/64
Jan Cornelisz Paedts van Poelgeest
/20
Jan Paetz
1581-12
ten zelven huyse Jan Paetz
Kerven-1581 (bewoner)Haarlemmerstraat.156
39/39
Jan Vergot {linnenwever}
/2
Jan Pergot lindewever van Meenenlindewever
1581-12
Jan Pergot lindewever van Meenen
Kerven-1581 (bewoner)Paradijssteeg.020-036
41/41
Jan Pietersz Cley {waard}
/24
Jan Pieters Cley waert in Paradyswaert in Paradys
1581-12
Jan Pieters Cley waert in Paradys
Kerven-1581 (bewoner)Vliet.030
3/3
Jan Pietersz {bakker}
/7
Jan Pietersz backer alias Hans Paephoubacker
1581-12
Jan Pietersz backer alias Hans Paephou
Kerven-1581 (bewoner)Uiterstegracht.048-052
66/66
Jan Pietersz Buys
/2
Jan Pietersz Buys metselaermetselaer
1581-12
Jan Pietersz Buys metselaer
Kerven-1581 (bewoner)Hooigracht.040
87/87
Jan Pietersz Doe {schoenmaker}
/3
Jan Pietersz Due schoemaeckerschoemaecker
1581-12
Jan Pietersz Due schoemaecker
Kerven-1581 (bewoner)Molensteeg.008
31/31
Jan Pietersz {linnenwever}
/2
Jan Pietersz lindeweverlindewever
1581-12
Jan Pietersz lindewever