BronPerceelPersonen

Lijst van BronPerceelPersoon-regels afhankelijk van opgegeven selectie-criteria. Wildcardtekens: _ (enkel) en % (meer).

Bouwblok
BronPerceelPersoonregels met BronId = 195. Aantal = 137.
BronPerceel
Volgnr/Toev
Persoon
Aantal/Bedrag
PersoonNaamInBron
Opmerkingen
Beroepsvermelding
Datum
Grote-Bewijzen-C (schuldeiser)Noordeinde.052.1
7/04
Abraham Arentsz {Papengracht}
/
Abraham 7 jr
1578-12-12
Pieter 10 jr, Abraham 7 jr, Sara 12 jr en Meynsgen 2 jr kinderen van Aernt Gilliszoon slotemaker en wijlen Maritgen Pietersdr
Grote-Bewijzen-C (borg)Breestraat.099
2/09
Adriaen Adriaensz {turfmaker}
/
Adriaen Adriaenszn bouman opte Vlietbouman
1578-09-06
Havic Joostenszn tinnegieter en Adriaen Adriaenszn bouman opte Vliet beyde zwagers van Jan Paeds voors
Grote-Bewijzen-C (voogd)Breestraat.099
2/06
Adriaen Adriaensz {turfmaker}
/
Adriaen Dirckszn oom
1578-09-06
Adriaen Dirckszn oom en Geryt Jacobszn van der Graft voogden
Grote-Bewijzen-C (echtgenoot)LangeMare.047
14/07
Adriaen Florisz {schout}
/
Adriaen Floryszn wonende tot Calslagen
1581-01-13
kinderen van wijlen Aelbert Janszn brouwersknecht en Margriete Jansdr nu gehuwd met Adriaen Floryszn wonende tot Calslagen
Grote-Bewijzen-C (voogd)Steenschuur.023.02
1/10
Adriaen Jansz Knotter
/
Adriaen Jansz Knotter
1578-05-16
Willem van Heemskerck Janszn en Adriaen Janszn Knotter voogden
Grote-Bewijzen-C (schuldenaar)Middelstegracht.048
12/07
Adriana Barentsdr {vrouw van Cornelis Cornelisz, Jan Adriaensz}
/
Adriana Barentsdr
1579-02-18
kinderen van wijlen Cornelis Cornelisz Crul en Adriana Barentsdr nu gehuwd met Jan Adriaenszn warmoesman
Grote-Bewijzen-C (schuldenaar)NieuweRijn.023
108/09
Adriana Jansdr {Coedijck}
/
Adriana Jansdr
1584-11-24
Dirc 13 jr, Huich 11 jr, Pieter 9 jr, Elisabeth 20 jr en Alijd 15 jr kinderen van wijlen Pieter Pieterszn Coedyck en Adriana Jansdr met Cornelis Janszn houtcoper haar broeder
Grote-Bewijzen-C (schuldeiser)Breestraat.099
2/03
Aechte Jansdr {Breestraat}
/
Aechte (1½ jaar)
1578-09-06
Aechte 1½ jaar kind van Jan Paeds Jacobszn librarier en wijlen Aechte Dircksdr
Grote-Bewijzen-C (schuldeiser)Steenschuur.023.02
1/06
Aefgen Pietersdr Paedts {Steenschuur}
/
Aefgen 16 jr
1578-05-16
Cornelis 18 jr, Willem 12 jr, Pieter 9 jr, Aefgen 16 jr, Marie 13 jr en Baertgen 7 jr kinderen van jonghe Pieter Paeds Pieterszn en wijlen Maritgen Cornelis Reyerszn dr
Grote-Bewijzen-C (schuldeiser)Doezastraat.001.15
4/04
Aefgen Jacobsdr Cock
/
Aefgen 5 jr
1578-09-22
Machtelt 12 jr en Aefgen 5 jr kinderen van Jacob Corneliszn Koc lindewever en wijlen Adriaentgen Cornelisdr
Grote-Bewijzen-C (begunstigde)Botermarkt.018
3/14
Aeltgen Cornelisdr {vrouw van Maerten Hendricksz}
/
Alijd
1580-11-02
Dirckgen mondich zijnde en Alijd gehylict hebben haar goederen gelicht op 2-11-1580
Grote-Bewijzen-C (belending)Middelstegracht.044.4
12/17
Aeltgen Jansdr {Middelstegracht}
/
Alijd (Jan Adriaens zn dochter)
1579-02-18
Alijd en Machtelt Jan Adriaens zn dochteren huyzen ofte erven
Grote-Bewijzen-C (schuldeiser)NieuweRijn.023
108/07
Neeltgen Pietersdr Coedijck V
/
Alijd 15 jr
1584-11-24
Dirc 13 jr, Huich 11 jr, Pieter 9 jr, Elisabeth 20 jr en Alijd 15 jr kinderen van wijlen Pieter Pieterszn Coedyck en Adriana Jansdr met Cornelis Janszn houtcoper haar broeder
Grote-Bewijzen-C (overledene)NieuweRijn.023
108/11
Alijd Huigendr {Coedijck}
/
Alijd Huge Coedyck wede grootmoeder
1584-11-24
gecomen van Alijd Huge Coedyck wede grootmoeder
Grote-Bewijzen-C (schuldenaar)Botermarkt.018
3/12
Aeltgen Joostendr {vrouw van Cornelis Hendricksz, Evert Jacobsz}
/
Alijd Joostendr zijn tweede huisvrouw
1578-01-14
Alijd Joostendr zijn tweede huisvrouw
Grote-Bewijzen-C (schuldeiser)Botermarkt.018
3/05
Aeltgen Cornelisdr {vrouw van Maerten Hendricksz}
/
Alijdgen
1578-01-14
Henric, Dirckgen, Alijdgen en Jannetgen, zo dandere twee overleden zijn, kinderen van wijlen Cornelis Henrickszn coorncooper (voorheen schoenmaker) en wijlen Agniese Jansdr zijn eerste huisvrouw
Grote-Bewijzen-C (schuldeiser)LangeMare.047
14/04
Alijd Aelbrechtsdr {LangeMare}
/
Alijt 14 jr
1581-01-13
Jan 16 jr, Alijt 14 jr kinderen van wijlen Aelbert Janszn brouwersknecht en Margriete Jansdr nu gehuwd met Adriaen Floryszn wonende tot Calslagen
Grote-Bewijzen-C (belending)Doezastraat.001.13
4/09
Andries Jansz Schot
/
Andries Schotten erve
1578-09-22
Andries Schotten erve
Grote-Bewijzen-C (schuldeiser)Steenschuur.023.02
1/08
Baertgen Pietersdr Paedts {Steenschuur}
/
Baertgen 7 jr
1578-05-16
Cornelis 18 jr, Willem 12 jr, Pieter 9 jr, Aefgen 16 jr, Marie 13 jr en Baertgen 7 jr kinderen van jonghe Pieter Paeds Pieterszn en wijlen Maritgen Cornelis Reyerszn dr
Grote-Bewijzen-C (voogd)Kaiserstraat.007
29/04
Bouwen Adriaensz van Catwijck
/
Bouwen Adriaenszn metselaer
1580-03-11
Jan Pieterszn lindewever oom en Bouwen Adriaenszn metselaer voogden
Grote-Bewijzen-C (belending)Noordeinde.050
7/12
Stijntgen Ewoutsdr {vrouw van Vincent Jansz, Jan Adriaensz}
/
Christyn Eewoutsdr
1578-12-12
Christyn Eewoutsdr
Grote-Bewijzen-C (begunstigde)Steenschuur.023.02
1/22
Claes Dircksz van Montfoort {de jonge}
/
Claes Dirckszn van Montfoort
1578-05-16
Maritgen Claes Claeszn an Zwieter sluys gemeen met Claes Dirckszn van Montfoort
Grote-Bewijzen-C (schuldeiser)Steenschuur.023.02
1/03
Cornelis Pietersz Paedts {de jongste}
/
Cornelis 18 jr
1578-05-16
Cornelis 18 jr, Willem 12 jr, Pieter 9 jr, Aefgen 16 jr, Marie 13 jr en Baertgen 7 jr kinderen van jonghe Pieter Paeds Pieterszn en wijlen Maritgen Cornelis Reyerszn dr
Grote-Bewijzen-C (schuldeiser)Middelstegracht.048
12/03
Cornelis Cornelisz {Middelstegracht}
/
Cornelis 6 jr
1579-02-18
Cornelis 6 jr, Maria 9 jr en Diefwaer 3½ jr
Grote-Bewijzen-C (voogd)Noordeinde.052.1
7/09
Cornelis Gijsbrechtsz Schaeck
/
Cornelis Ghysbertszn Schaac
1578-12-12
Cornelis Ghysbertszn Schaac voogd poorter alhier en vervangende Mr Johan Int houfizer tot Delff medevoocht
Grote-Bewijzen-C (voogd)NieuweRijn.023
108/10
Cornelis Jansz van Valkenburg
/
Cornelis Janszn houtcoper haar broederhoutcoper
1584-11-24
Dirc 13 jr, Huich 11 jr, Pieter 9 jr, Elisabeth 20 jr en Alijd 15 jr kinderen van wijlen Pieter Pieterszn Coedyck en Adriana Jansdr met Cornelis Janszn houtcoper haar broeder
Grote-Bewijzen-C (belending)Hooigracht.077
12/14
Marytgen Meltensdr
/
de wede van Cornelis Quirijnszn Capiteyn
1579-02-18
de wede van Cornelis Quirijnszn Capiteyn
Grote-Bewijzen-C (overledene)Hooigracht.077
12/15
Cornelis Quirijnsz Capiteyns {drapier}
/
de wede van Cornelis Quirijnszn Capiteyn
1579-02-18
de wede van Cornelis Quirijnszn Capiteyn
Grote-Bewijzen-C (schuldeiser)Middelstegracht.048
12/05
Diewertgen Cornelisdr {Middelstegracht}
/
Diefwaer 3½ jr
1579-02-18
Cornelis 6 jr, Maria 9 jr en Diefwaer 3½ jr
Grote-Bewijzen-C (overledene)Middelstegracht.048
12/19
Diewertgen Symonsdr {Middelstegracht}
/
Diewer Symons (grootmoeder)
1579-02-18
Diewer Symons de voorn weeskinderen zaliger grote moeder
Grote-Bewijzen-C (schuldeiser)NieuweRijn.023
108/03
Dirck Pietersz Coedijck V
/
Dirc 13 jr
1584-11-24
Dirc 13 jr, Huich 11 jr, Pieter 9 jr, Elisabeth 20 jr en Alijd 15 jr kinderen van wijlen Pieter Pieterszn Coedyck en Adriana Jansdr met Cornelis Janszn houtcoper haar broeder
Grote-Bewijzen-C (voogd)Middelstegracht.048
12/10
Dirck Dircksz Block {warmoezenier}
/
Dirc Dirckszn Blouchouwer omen
1579-02-18
Symon Corneliszn warmoesman en Dirc Dirckszn blouchouwer omen
Grote-Bewijzen-C (belending)NieuweRijn.022
108/14
Dirck Pietersz {timmerman}
/
Dirck Pieterszn timmermantimmerman
1584-11-24
Dirck Pieterszn timmerman
Grote-Bewijzen-C (schuldeiser)Botermarkt.018
3/04
Dirckgen Cornelisdr {van 't Lantwijf}
/
Dirckgen
1578-01-14
Henric, Dirckgen, Alijdgen en Jannetgen, zo dandere twee overleden zijn, kinderen van wijlen Cornelis Henrickszn coorncooper (voorheen schoenmaker) en wijlen Agniese Jansdr zijn eerste huisvrouw
Grote-Bewijzen-C (begunstigde)Botermarkt.018
3/13
Dirckgen Cornelisdr {van 't Lantwijf}
/
Dirckgen
1580-11-02
Dirckgen mondich zijnde en Alijd gehylict hebben haar goederen gelicht op 2-11-1580
Grote-Bewijzen-C (belending)Langebrug.113.12
1/26

/
een huisken en erve toecomende Sinte Katerinen ghasthuis
1578-05-16
een huisken en erve toecomende Sinte Katerinen ghasthuis
Grote-Bewijzen-C (schuldeiser)NieuweRijn.023
108/06
Elisabeth Pietersdr Coedijck V
/
Elisabeth 20 jr
1584-11-24
Dirc 13 jr, Huich 11 jr, Pieter 9 jr, Elisabeth 20 jr en Alijd 15 jr kinderen van wijlen Pieter Pieterszn Coedyck en Adriana Jansdr met Cornelis Janszn houtcoper haar broeder
Grote-Bewijzen-C (schuldenaar)Kaiserstraat.007
29/05
Lysbeth Pietersdr {vrouw van Symon Cornelisz, Cornelis Jacobsz, Harmen Adriaensz}
/
Elisabeth Pietersdr nu weduwe van Cornelis Jacobszn
1580-03-11
Pietertgen 13 jr dr van wijlen Symon Corneliszn schipper en Elisabeth Pietersdr nu weduwe van Cornelis Jacobszn
Grote-Bewijzen-C (belending)Steenschuur.023.01
1/24
Lysbeth Willemsdr {vrouw van Cornelis Garbrantsz, van Banchem}
/
Elisabeth Willemsdr wede Jan van Bancken
1578-05-16
Elisabeth Willemsdr wede Jan van Bancken
Grote-Bewijzen-C (belending)Hooigracht.081
12/13
Evert Jansz {lakenbereider, brandewijnstoker}
/
Evert Janszn brandewijnmanbrandewijnman
1579-02-18
Evert Janszn brandewijnman
Grote-Bewijzen-C (voogd)Botermarkt.018
3/09
Frans Hendricksz Moerendael
/
Frans Henrickszn backer omenbacker
1578-01-14
Frans Henrickszn backer omen
Grote-Bewijzen-C (voogd)Breestraat.099
2/07
Gerrit Jacobsz van der Graft
/
Geryt Jacobszn van der Graft
1578-09-06
Adriaen Dirckszn oom en Geryt Jacobszn van der Graft voogden
Grote-Bewijzen-C (belending)Haarlemmerstraat.053
21/13
Gommer Gommersz {spoelenmaker}
/
Ghommer Ghommertszn spoelmaeckerspoelmaecker
1579-04-05
Ghommer Ghommertszn spoelmaeckers huis end erve
Grote-Bewijzen-C (belending)Haarlemmerstraat.053
5/13
Gommer Gommersz {spoelenmaker}
/
Ghommer Gommerszn spoelmaeckerspoelmaecker
1578-04-24 circa
Ghommer Gommerszn spoelmaeckers huys end erve
Grote-Bewijzen-C (voogd)Botermarkt.018
3/08
Gijsbrecht Hendricksz van der Does
/
Ghysbert Henrickszn schepen deser stede
1578-01-14
Ghysbert Henrickszn schepen deser stede
Grote-Bewijzen-C (schuldeiser)Apothekersdijk.026.5
5/03
Gillis Carelsz {Apothekersdijk}
/
Gilles 18 jr
1578-04-24 circa
Gilles 18 jr, Pieter 13 jr, Nanne 11 jr en Margriete 15 jr kinderen van Karel Gilliszn timmerman en wijlen Marie Pietersdr
Grote-Bewijzen-C (schuldeiser)Apothekersdijk.026.5
21/03
Gillis Carelsz {Apothekersdijk}
/
Gilles 19jr
1579-04-05
Gilles 19 jr, Pieter 14 jr, Nanne 12 jr en Margriete 16 jr kinderen van Karel Gilliszn en wijlen Maria Pietersdr
Grote-Bewijzen-C (borg)Steenschuur.023.02
1/13
Haesgen Willem Bouwensdr van Warmond {de Wilde}
/
Haesken Willemsdr wede van Mr Claes Cornelis de Wilde
1578-05-16
Haesken Willemsdr wede van Mr Claes Cornelis de Wilde moeye van Pieter Paedszn voirs met Hubert Aelwyns voors hare neve
Grote-Bewijzen-C (echtgenoot)Botermarkt.018
3/15

/
Harman Jacobszn lakenbereyder tot Rotterdam
1586-07-01
Op 1-7-1586 heeft Harman Jacobszn lakenbereyder tot Rotterdam gehuwd met Jannetgen haere goederen gelicht
Grote-Bewijzen-C (borg)Breestraat.099
2/08
Havick Joostenz {tinnegieter}
/
Havic Joostenszn tinnegietertinnegieter
1578-09-06
Havic Joostenszn tinnegieter en Adriaen Adriaenszn bouman opte Vliet beyde zwagers van Jan Paeds voors
Grote-Bewijzen-C (schuldeiser)Botermarkt.018
3/03
Hendrick Cornelisz {van der Does}
/
Henric
1578-01-14
Henric, Dirckgen, Alijdgen en Jannetgen, zo dandere twee overleden zijn, kinderen van wijlen Cornelis Henrickszn coorncooper (voorheen schoenmaker) en wijlen Agniese Jansdr zijn eerste huisvrouw
Grote-Bewijzen-C (belending)Middelstegracht.044.3
12/16
Hendrick Dircksz Vis {perkamentmaker}
/
Henric Dirckszn Visch
1579-02-18
Henric Dirckszn Visch
Grote-Bewijzen-C (voogd)Apothekersdijk.026.5
5/10
Job Dircksz {warmoezenier}
/
Hiob Dirckszn warmoesmanwarmoesman
1578-04-24 circa
Jan Pieterszn calcbrander oom en Hiob Dirckszn warmoesman voogden
Grote-Bewijzen-C (voogd)Apothekersdijk.026.5
21/10
Job Dircksz {warmoezenier}
/
Hiob Dirckszn warmoesmanwarmoesman
1579-04-05
Jan Pieterszn calckbrander oome en Hiob Dirckszn warmoesman voochden
Grote-Bewijzen-C (voogd)NieuweRijn.023
108/13
Hobbe Florisz {goudsmid}
/
Hobbe Floriszn goutsmitgoutsmit
1584-11-24
Johan Marcus van Ypre waerdt in den hollandschen vechtende Leeuw alhier en Hobbe Floriszn goutsmit
Grote-Bewijzen-C (borg)Steenschuur.023.02
1/15
Huibrecht Aelwijnsz van Swanenburg
/
Hubert Aelwyns voors hare neve
1578-05-16
Haesken Willemsdr wede van Mr Claes Cornelis de Wilde moeye van Pieter Paedszn voirs met Hubert Aelwyns voors hare neve
Grote-Bewijzen-C (belending)Steenschuur.023.03
1/23
Huibrecht Aelwijnsz van Swanenburg
/
Hubert Aelwynszn drapierdrapier
1578-05-16
Hubert Aelwynszn drapier
Grote-Bewijzen-C (schuldeiser)NieuweRijn.023
108/04
Huig Pietersz Coedijck V
/
Huich 11 jr
1584-11-24
Dirc 13 jr, Huich 11 jr, Pieter 9 jr, Elisabeth 20 jr en Alijd 15 jr kinderen van wijlen Pieter Pieterszn Coedyck en Adriana Jansdr met Cornelis Janszn houtcoper haar broeder
Grote-Bewijzen-C (schuldenaar)Doezastraat.001.15
4/05
Jacob Cornelisz Cock
/
Jacob Corneliszn Koc lindewever hun vader
1578-09-22
kinderen van Jacob Corneliszn Koc lindewever en wijlen Adriaentgen Cornelisdr
Grote-Bewijzen-C (belending)Apothekersdijk.027
5/11
Jacob Pietersz Sick {kuiper}
/
Jacob Pieterszn cupercuper
1578-04-24 circa
Jacob Pieterszn cuper
Grote-Bewijzen-C (belending)Apothekersdijk.027
21/11
Jacob Pietersz Sick {kuiper}
/
Jacob Pieterszn cuypercuyper
1579-04-05
Jacob Pieterszn cuyper
Grote-Bewijzen-C (schuldeiser)LangeMare.047
14/03
Jan Aelbrechtsz {LangeMare}
/
Jan 16 jr
1581-01-13
Jan 16 jr, Alijt 14 jr kinderen van wijlen Aelbert Janszn brouwersknecht en Margriete Jansdr nu gehuwd met Adriaen Floryszn wonende tot Calslagen
Grote-Bewijzen-C (echtgenoot)Middelstegracht.048
12/08
Jan Adriaensz {warmoezenier-Middelstegracht}
/
Jan Adriaenszn warmoesmanwarmoesman
1579-02-18
kinderen van wijlen Cornelis Cornelisz Crul en Adriana Barentsdr nu gehuwd met Jan Adriaenszn warmoesman
Grote-Bewijzen-C (schuldenaar)Hooigracht.079.2
12/12
Jan Adriaensz {warmoezenier-Middelstegracht}
/
Jan Adriaenszn warmoesmanwarmoesman
1579-02-18
Jan Adriaenszn verzekert zyn huys ende erve opte hoygraft
Grote-Bewijzen-C (begunstigde)BuitenLeiden.000
1/17

/
Jan Dircksz Wittebol tot Hazertswoude
1578-05-16
Jan Dircksz Wittebol tot Hazertswoude
Grote-Bewijzen-C (voogd)Botermarkt.018
3/07
Jan Hendricksz van der Does
/
Jan Henrickszn backerbacker
1578-01-14
Jan Henrickszn backer
Grote-Bewijzen-C (voogd)Rapenburg.135.2
135/06

/
Jan Janszn smit oomsmit
1589-12-01
Jan Janszn smit oom en Thymon Meeuszn bode mette roede neve
Grote-Bewijzen-C (schuldenaar)Breestraat.099
2/04
Jan Jacobsz Paedts
/
Jan Paeds Jacobszn librarier
1578-09-06
Aechte 1½ jaar kind van Jan Paeds Jacobszn librarier en wijlen Aechte Dircksdr
Grote-Bewijzen-C (voogd)Apothekersdijk.026.5
5/09
Jan Pietersz {kalkbrander}
/
Jan Pieterszn calcbrander oomcalcbrander
1578-04-24 circa
Jan Pieterszn calcbrander oom en Hiob Dirckszn warmoesman voogden
Grote-Bewijzen-C (voogd)Apothekersdijk.026.5
21/09
Jan Pietersz {kalkbrander}
/
Jan Pieterszn calcbrander oomcalcbrander
1579-04-05
Jan Pieterszn calckbrander oome en Hiob Dirckszn warmoesman voochden
Grote-Bewijzen-C (voogd)Kaiserstraat.007
29/03
Jan Pietersz {linnenwever}
/
Jan Pieterszn lindewever oom
1580-03-11
Jan Pieterszn lindewever oom en Bouwen Adriaenszn metselaer voogden
Grote-Bewijzen-C (schuldenaar)Rapenburg.135.2
135/04
Jan Sybrantsz {smid}
/
Jan Sybrantszn smitsmit
1589-12-01
Zybrant 8 weken kind van Jan Sybrantszn smit en wijlen Cateryn Jansdr
Grote-Bewijzen-C (belending)Apothekersdijk.026.2
21/12
Jan Pietersz van Dam
/
Jan van Dam glaesmaeckerglaesmaecker
1579-04-05
Jan van Dam glaesmaecker
Grote-Bewijzen-C (belending)Apothekersdijk.026.2
5/12
Jan Pietersz van Dam
/
Jan van Dam glaesmakerglaesmaker
1578-04-24 circa
Jan van Dam glaesmaker
Grote-Bewijzen-C (schuldeiser)Botermarkt.018
3/06
Jannetgen Cornelisdr {Botermarkt}
/
Jannetgen
1578-01-14
Henric, Dirckgen, Alijdgen en Jannetgen, zo dandere twee overleden zijn, kinderen van wijlen Cornelis Henrickszn coorncooper (voorheen schoenmaker) en wijlen Agniese Jansdr zijn eerste huisvrouw
Grote-Bewijzen-C (begunstigde)Botermarkt.018
3/16
Jannetgen Cornelisdr {Botermarkt}
/
Jannetgen
1586-07-01
Op 1-7-1586 heeft Harman Jacobszn lakenbereyder tot Rotterdam gehuwd met Jannetgen haere goederen gelicht
Grote-Bewijzen-C (voogd)Doezastraat.001.15
4/07
Jeroen Cornelisz {scheepstimmerman}
/
Jeroen Corneliszn scheepstimmerman woenende op Delfshaven
1578-09-22
Jeroen Corneliszn scheepstimmerman woenende op Delfshaven
Grote-Bewijzen-C (voogd)NieuweRijn.023
108/12
Jan Marcusz van Yperen {wijntapper}
/
Johan Marcus van Ypre waerdt in den hollandschen vechtende Leeuwwaerdt
1584-11-24
Johan Marcus van Ypre waerdt in den hollandschen vechtende Leeuw alhier en Hobbe Floriszn goutsmit
Grote-Bewijzen-C (schuldenaar)Steenschuur.023.02
1/11
Pieter Pietersz Paedts {de jonge}
/
jonghe Pieter Paeds Pieterszn
1578-05-16
kinderen van jonghe Pieter Paeds Pieterszn en wijlen Maritgen Cornelis Reyerszn dr
Grote-Bewijzen-C (schuldenaar)Noordeinde.052.1
7/07
Arent Gillisz {slotenmaker}
/
kinderen van Aernt Gilliszoon slotemakerslotemaker
1578-12-12
kinderen van Aernt Gilliszoon slotemaker en wijlen Maritgen Pietersdr
Grote-Bewijzen-C (schuldenaar)Apothekersdijk.026.5
5/07
Carel Gillisz {timmerman}
/
kinderen van Karel Gilliszn timmermantimmerman
1578-04-24 circa
kinderen van Karel Gilliszn timmerman en wijlen Marie Pietersdr
Grote-Bewijzen-C (schuldenaar)Apothekersdijk.026.5
21/07
Carel Gillisz {timmerman}
/
kinderen van Karel Gilliszn timmermantimmerman
1579-04-05
kinderen van Karel Gilliszn en wijlen Maria Pietersdr
Grote-Bewijzen-C (overledene)LangeMare.047
14/05
Aelbrecht Jansz {brouwersknecht, de oude}
/
kinderen van wijlen Aelbert Janszn brouwersknechtbrouwersknecht
1581-01-13
kinderen van wijlen Aelbert Janszn brouwersknecht en Margriete Jansdr nu gehuwd met Adriaen Floryszn wonende tot Calslagen
Grote-Bewijzen-C (belending)Middelstegracht.044.4
12/18
Machteld Jansdr {Middelstegracht44.4}
/
Machtelt (Jan Adriaens zn dochter)
1579-02-18
Alijd en Machtelt Jan Adriaens zn dochteren huyzen ofte erven
Grote-Bewijzen-C (schuldeiser)Doezastraat.001.15
4/03
Machteld Jacobsdr Cock
/
Machtelt 12 jr
1578-09-22
Machtelt 12 jr en Aefgen 5 jr kinderen van Jacob Corneliszn Koc lindewever en wijlen Adriaentgen Cornelisdr
Grote-Bewijzen-C (schuldeiser)Apothekersdijk.026.5
5/06
Margriete Carelsdr {Apothekersdijk}
/
Margriete 15 jr
1578-04-24 circa
Gilles 18 jr, Pieter 13 jr, Nanne 11 jr en Margriete 15 jr kinderen van Karel Gilliszn timmerman en wijlen Marie Pietersdr
Grote-Bewijzen-C (schuldeiser)Apothekersdijk.026.5
21/06
Margriete Carelsdr {Apothekersdijk}
/
Margriete 16 jr
1579-04-05
Gilles 19 jr, Pieter 14 jr, Nanne 12 jr en Margriete 16 jr kinderen van Karel Gilliszn en wijlen Maria Pietersdr
Grote-Bewijzen-C (schuldenaar)LangeMare.047
14/06
Margriete Jansdr {vrouw van Aelbrecht Jansz, Adriaen Florisz}
/
Margriete Jansdr
1581-01-13
kinderen van wijlen Aelbert Janszn brouwersknecht en Margriete Jansdr nu gehuwd met Adriaen Floryszn wonende tot Calslagen
Grote-Bewijzen-C (mede-eigenaar)BuitenLeiden.000
1/16

/
Margriete Reyersdr tot Zassenhem
1578-05-16
de helft van een woning, huis, barg etc met 4 morgen land tot Zassenhem gemeen met Margriete Reyersdr die de wederhelft competeert
Grote-Bewijzen-C (begunstigde)BuitenLeiden.000
1/18

/
Margriete Zegers tot Voorhout
1578-05-16
Margriete Zegers tot Voorhout
Grote-Bewijzen-C (schuldeiser)Middelstegracht.048
12/04
Maria Cornelisdr {Middelstegracht}
/
Maria 9 jr
1579-02-18
Cornelis 6 jr, Maria 9 jr en Diefwaer 3½ jr
Grote-Bewijzen-C (belending)Burgsteeg.002
108/15
Marie Garbrantsdr {drapier}
/
Maria Garbrantsdr
1584-11-24
Maria Garbrantsdr
Grote-Bewijzen-C (schuldeiser)Steenschuur.023.02
1/07
Marytgen Pietersdr Paedts {Steenschuur}
/
Marie 13 jr
1578-05-16
Cornelis 18 jr, Willem 12 jr, Pieter 9 jr, Aefgen 16 jr, Marie 13 jr en Baertgen 7 jr kinderen van jonghe Pieter Paeds Pieterszn en wijlen Maritgen Cornelis Reyerszn dr
Grote-Bewijzen-C (begunstigde)BuitenLeiden.000
1/21

/
Maritgen Claes Claeszn an Zwieter sluys
1578-05-16
Maritgen Claes Claeszn an Zwieter sluys gemeen met Claes Dirckszn van Montfoort
Grote-Bewijzen-C (belending)Rapenburg.135.3
135/08
Maerten Cornelisz van Rossum {tapper}
/
Martyn Corneliszn van Rossen
1589-12-01
Martyn Corneliszn van Rossen
Grote-Bewijzen-C (belending)Rapenburg.135.1
135/09
Louris Zachariasz {schoolmeester}
/
meester Louris Sacharias schoolmeesterschoolmeester
1589-12-01
meester Louris Sacharias schoolmeester
Grote-Bewijzen-C (schuldeiser)Noordeinde.052.1
7/06
Mijnsgen Arentsdr {Papengracht}
/
Meynsgen 2 jr
1578-12-12
Pieter 10 jr, Abraham 7 jr, Sara 12 jr en Meynsgen 2 jr kinderen van Aernt Gilliszoon slotemaker en wijlen Maritgen Pietersdr
Grote-Bewijzen-C (voogd)LangeMare.047
14/09
Mourijn Florisz {schipper}
/
Mouryn Florijszn schipper
1581-01-13
Mouryn Florijszn schipper
Grote-Bewijzen-C (voogd)Noordeinde.052.1
7/10

/
Mr Johan Int houfizer tot Delff
1578-12-12
Cornelis Ghysbertszn Schaac voogd poorter alhier en vervangende Mr Johan Int houfizer tot Delff medevoocht
Grote-Bewijzen-C (schuldeiser)Apothekersdijk.026.5
5/05
Nanne Carelsz {Apothekersdijk}
/
Nanne 11 jr
1578-04-24 circa
Gilles 18 jr, Pieter 13 jr, Nanne 11 jr en Margriete 15 jr kinderen van Karel Gilliszn timmerman en wijlen Marie Pietersdr
Grote-Bewijzen-C (schuldeiser)Apothekersdijk.026.5
21/05
Nanne Carelsz {Apothekersdijk}
/
Nanne 12 jr
1579-04-05
Gilles 19 jr, Pieter 14 jr, Nanne 12 jr en Margriete 16 jr kinderen van Karel Gilliszn en wijlen Maria Pietersdr
Grote-Bewijzen-C (overledene)Kaiserstraat.007
29/06
Cornelis Jacobsz {schipper}
/
nu weduwe van Cornelis Jacobszn
1580-03-11
Pietertgen 13 jr dr van wijlen Symon Corneliszn schipper en Elisabeth Pietersdr nu weduwe van Cornelis Jacobszn
Grote-Bewijzen-C (begunstigde)Steenschuur.023.02
1/20

/
oude Jacob Baertszn
1578-05-16
Pieter Jacobszn en oude Jacob Baertszn
Grote-Bewijzen-C (schuldeiser)Noordeinde.052.1
7/03
Pieter Arentsz {Papengracht}
/
Pieter 10 jr
1578-12-12
Pieter 10 jr, Abraham 7 jr, Sara 12 jr en Meynsgen 2 jr kinderen van Aernt Gilliszoon slotemaker en wijlen Maritgen Pietersdr
Grote-Bewijzen-C (schuldeiser)Apothekersdijk.026.5
5/04
Pieter Carelsz {Apothekersdijk}
/
Pieter 13 jr
1578-04-24 circa
Gilles 18 jr, Pieter 13 jr, Nanne 11 jr en Margriete 15 jr kinderen van Karel Gilliszn timmerman en wijlen Marie Pietersdr
Grote-Bewijzen-C (schuldeiser)Apothekersdijk.026.5
21/04
Pieter Carelsz {Apothekersdijk}
/
Pieter 14 jr
1579-04-05
Gilles 19 jr, Pieter 14 jr, Nanne 12 jr en Margriete 16 jr kinderen van Karel Gilliszn en wijlen Maria Pietersdr
Grote-Bewijzen-C (schuldeiser)Steenschuur.023.02
1/05
Pieter Pietersz Paedts {de jongste}
/
Pieter 9 jr
1578-05-16
Cornelis 18 jr, Willem 12 jr, Pieter 9 jr, Aefgen 16 jr, Marie 13 jr en Baertgen 7 jr kinderen van jonghe Pieter Paeds Pieterszn en wijlen Maritgen Cornelis Reyerszn dr
Grote-Bewijzen-C (schuldeiser)NieuweRijn.023
108/05
Pieter Pietersz Coedijck V
/
Pieter 9 jr
1584-11-24
Dirc 13 jr, Huich 11 jr, Pieter 9 jr, Elisabeth 20 jr en Alijd 15 jr kinderen van wijlen Pieter Pieterszn Coedyck en Adriana Jansdr met Cornelis Janszn houtcoper haar broeder
Grote-Bewijzen-C (belending)Noordeinde.052.2
7/11
Pieter Dircksz Grijp
/
Pieter Dircszoon stoeldraeyerstoeldraeyer
1578-12-12
Pieter Dircszoon stoeldraeyer
Grote-Bewijzen-C (begunstigde)Steenschuur.023.02
1/19

/
Pieter Jacobszn
1578-05-16
Pieter Jacobszn en oude Jacob Baertszn
Grote-Bewijzen-C (voogd)Kaiserstraat.007
29/07
Pieter Jansz {bode}
/
Pieter Jans van der Bosch
1580-03-11
Pieter Jans van der Bosch gezworene bode ende deurwaarder van de weescamer
Grote-Bewijzen-C (schuldeiser)Kaiserstraat.007
29/01
Pietergen Symonsdr {vrouw van Symon Jansz}
/
Pietertgen (13 jr)
1580-03-11
Pietertgen 13 jr dr van wijlen Symon Corneliszn schipper en Elisabeth Pietersdr nu weduwe van Cornelis Jacobszn
Grote-Bewijzen-C (voogd)Doezastraat.001.15
4/08

/
Pouwels Corneliszn zyn broeder
1578-09-22
Pouwels Corneliszn zyn broeder tot Leyden
Grote-Bewijzen-C (borg)Middelstegracht.048
12/11
Quirijn Jacobsz {linnenwever}
/
Quirijn Jacobszn lindeweverlindewever
1579-02-18
Quirijn Jacobszn lindewever
Grote-Bewijzen-C (voogd)LangeMare.047
14/08
Rombout Jansz {zeemtouwer}
/
Rombout Janszn zeemtouwer
1581-01-13
Rombout Janszn zeemtouwer
Grote-Bewijzen-C (schuldeiser)Noordeinde.052.1
7/05
Sara Arentsdr {Papengracht}
/
Sara 12 jr
1578-12-12
Pieter 10 jr, Abraham 7 jr, Sara 12 jr en Meynsgen 2 jr kinderen van Aernt Gilliszoon slotemaker en wijlen Maritgen Pietersdr
Grote-Bewijzen-C (voogd)Middelstegracht.048
12/09
Symon Cornelisz Crul {warmoezenier}
/
Symon Corneliszn warmoesman omenwarmoesman
1579-02-18
Symon Corneliszn warmoesman en Dirc Dirckszn blouchouwer omen
Grote-Bewijzen-C (echtgenoot)Kaiserstraat.007
29/08
Symon Jansz {molenaar}
/
Symon Janszn molenaermolenaer
1594-02-14
Symon Janszn molenaer gehuwd met Pietertge Symonsdr
Grote-Bewijzen-C (voogd)Rapenburg.135.2
135/07
Thiman Meesz van der Linden
/
Thymon Meeuszn bode mette roede nevebode mette roede
1589-12-01
Jan Janszn smit oom en Thymon Meeuszn bode mette roede neve
Grote-Bewijzen-C (overledene)Steenschuur.023.01
1/25
Jan Jansz van Banchem {de oude}
/
wede Jan van Bancken
1578-05-16
wede Jan van Bancken
Grote-Bewijzen-C (overledene)Steenschuur.023.02
1/14
Claes Cornelisz de Wilde
/
wede van Mr Claes Cornelis de Wilde
1578-05-16
Haesken Willemsdr wede van Mr Claes Cornelis de Wilde moeye van Pieter Paedszn voirs met Hubert Aelwyns voors hare neve
Grote-Bewijzen-C (overledene)Doezastraat.001.15
4/06
Adriaentgen Cornelisdr {Cock}
/
wijlen Adriaentgen Cornelisdr
1578-09-22
kinderen van Jacob Corneliszn Koc lindewever en wijlen Adriaentgen Cornelisdr
Grote-Bewijzen-C (overledene)Breestraat.099
2/05
Aechte Dircksdr {vrouw van Jan Jacobsz Paedts}
/
wijlen Aechte Dircksdr
1578-09-06
Aechte 1½ jaar kind van Jan Paeds Jacobszn librarier en wijlen Aechte Dircksdr
Grote-Bewijzen-C (overledene)Botermarkt.018
3/11
Agnietgen Jansdr {vrouw van Cornelis Hendricksz}
/
wijlen Agniese Jansdr zijn eerste huisvrouw
1578-01-14
kinderen van wijlen Cornelis Henrickszn coorncooper (voorheen schoenmaker) en wijlen Agniese Jansdr zijn eerste huisvrouw
Grote-Bewijzen-C (overledene)Rapenburg.135.2
135/05
Catrijn Jansdr {vrouw van Jan Sybrantsz}
/
wijlen Cateryn Jansdr
1589-12-01
Zybrant 8 weken kind van Jan Sybrantszn smit en wijlen Cateryn Jansdr
Grote-Bewijzen-C (overledene)Middelstegracht.048
12/06
Cornelis Cornelisz Crul {warmoezenier}
/
wijlen Cornelis Cornelisz Crul
1579-02-18
kinderen van wijlen Cornelis Cornelisz Crul en Adriana Barentsdr nu gehuwd met Jan Adriaenszn warmoesman
Grote-Bewijzen-C (overledene)Botermarkt.018
3/10
Cornelis Hendricksz van der Does {schoenmaker, korenkoper}
/
wijlen Cornelis Henrickszn coorncooper (voorheen schoenmaker)
1578-01-14
kinderen van wijlen Cornelis Henrickszn coorncooper (voorheen schoenmaker) en wijlen Agniese Jansdr zijn eerste huisvrouw
Grote-Bewijzen-C (overledene)Apothekersdijk.026.5
5/08
Maria Pietersdr {vrouw van Carel Gillisz}
/
wijlen Marie Pietersdr
1578-04-24 circa
kinderen van Karel Gilliszn timmerman en wijlen Marie Pietersdr
Grote-Bewijzen-C (overledene)Apothekersdijk.026.5
21/08
Maria Pietersdr {vrouw van Carel Gillisz}
/
wijlen Marie Pietersdr
1579-04-05
kinderen van Karel Gilliszn en wijlen Maria Pietersdr
Grote-Bewijzen-C (overledene)Steenschuur.023.02
1/12
Marytgen Cornelisdr van Heemskerck {Paedts}
/
wijlen Maritgen Cornelis Reyerszn dr
1578-05-16
kinderen van jonghe Pieter Paeds Pieterszn en wijlen Maritgen Cornelis Reyerszn dr
Grote-Bewijzen-C (overledene)Noordeinde.052.1
7/08
Marytgen Pietersdr {vrouw van Arent Gillisz}
/
wijlen Maritgen Pietersdr
1578-12-12
kinderen van Aernt Gilliszoon slotemaker en wijlen Maritgen Pietersdr
Grote-Bewijzen-C (overledene)NieuweRijn.023
108/08
Pieter Pietersz Coedijck IV
/
wijlen Pieter Pieterszn Coedyck
1584-11-24
Dirc 13 jr, Huich 11 jr, Pieter 9 jr, Elisabeth 20 jr en Alijd 15 jr kinderen van wijlen Pieter Pieterszn Coedyck en Adriana Jansdr met Cornelis Janszn houtcoper haar broeder
Grote-Bewijzen-C (overledene)Kaiserstraat.007
29/02
Symon Cornelisz {schipper}
/
wijlen Symon Corneliszn schipperschipper
1580-03-11
Pietertgen 13 jr dr van wijlen Symon Corneliszn schipper en Elisabeth Pietersdr nu weduwe van Cornelis Jacobszn
Grote-Bewijzen-C (schuldeiser)Steenschuur.023.02
1/04
Willem Pietersz Paedts {Steenschuur}
/
Willem 12 jr
1578-05-16
Cornelis 18 jr, Willem 12 jr, Pieter 9 jr, Aefgen 16 jr, Marie 13 jr en Baertgen 7 jr kinderen van jonghe Pieter Paeds Pieterszn en wijlen Maritgen Cornelis Reyerszn dr
Grote-Bewijzen-C (belending)KortRapenburg.007
7/13

/
Willem Petten schuytvoerderschuytvoerder
1578-12-12
Willem Petten schuytvoerders huys ende erve
Grote-Bewijzen-C (voogd)Steenschuur.023.02
1/09
Willem Jan Reyersz van Heemskerck
/
Willem van Heemskerck Janszn
1578-05-16
Willem van Heemskerck Janszn en Adriaen Janszn Knotter voogden
Grote-Bewijzen-C (schuldeiser)Rapenburg.135.2
135/03
Sybrant Jansz {Rapenburg}
/
Zybrant 8 weken
1589-12-01
Zybrant 8 weken kind van Jan Sybrantszn smit en wijlen Cateryn Jansdr