BronPerceelPersonen

Lijst van BronPerceelPersoon-regels afhankelijk van opgegeven selectie-criteria. Wildcardtekens: _ (enkel) en % (meer).

Bouwblok
BronPerceelPersoonregels met BronId = 211. Aantal = 322.
BronPerceel
Volgnr/Toev
Persoon
Aantal/Bedrag
PersoonNaamInBron
Opmerkingen
Beroepsvermelding
Datum
GedwongenLening-1572 (bewoner)Garenmarkt.010.3-012
2/1
Adriaen Andriesz {drapier}
/12
Adriaen Andriesz
1572-11-28
Adriaen Andriesz
GedwongenLening-1572 (overledene)Hogewoerd.012-014
3/1a
Adriaen Dircksz van Meerburg {de jonge}
/
Adriaen Dircxz' weduwe
1572-11-28
Adriaen Dircxz' weduwe
GedwongenLening-1572 (bewoner)NieuweRijn.072
7/1
Adriaen Engelsz {bakker}
/6
Adriaen Engelsz verwerverwer
1572-11-28
Adriaen Engelsz, verwer
GedwongenLening-1572 (bewoner)Breestraat.167-169
18/1
Adriaen Fransz {wijntapper}
/12
Adriaen Fransz, wyntapper
[ niet betaald]
wyntapper
1572-11-28
Adriaen Fransz, wyntapper
GedwongenLening-1572 (bewoner)Haarlemmerstraat.001
1/1
Adriaen Gerritsz in 't Hart
/6
Adriaen Gerrytsz, comancoman
1572-11-28
Adriaen Gerrytsz coman
GedwongenLening-1572 (bewoner)Vismarkt.005
9/1
Adriaen Govertsz {zeepzieder}
/10
Adriaen Guertsz zeepsiederzeepsieder
1572-11-28
Adriaen Guertsz zeepsieder
GedwongenLening-1572 (bewoner)Zonneveldstraat.007-018
7/1
Adriaen Jansz Knotter
/50
Adriaen Jansz Knotter
1572-11-28
Adriaen Jansz Knotter
GedwongenLening-1572 (bewoner)Warmoesmarkt.023
19/1
Adriaen Maertensz de Zwart
/6
Adriaen Maertsz couckebackercouckebacker
1572-11-28
Adriaen Maertsz couckebacker
GedwongenLening-1572 (overledene)Pieterskerkgracht.009
10/1a
Adriaen Dircksz van Crimpen
/
Adriaen van Crimpen
1572-11-28
Adriaen van Crimpen
GedwongenLening-1572 (bewoner)Steenschuur.017
14/1
Adriaen Willem Bouwensz van Warmond {oude}
/20
Adriaen Willemsz, verwerverwer
1572-11-28
Adriaen Willemsz, verwer
GedwongenLening-1572 (bewoner)Breestraat.076.1
13/1
Adriaen IJsbrantsz van Brenen
/25
Adriaen Ysbrantsz
de somme van 30 pond

1572-11-28
Adriaen Ysbrantsz
GedwongenLening-1572 (bewoner)Hogewoerd.033
11/1
Adriaen Pieter Garbrantsz {van Strijen}
/25
Adriaen, Pieter Garbrantsz
1572-11-28
Adriaen, Pieter Garbrantsz
GedwongenLening-1572 (bewoner)NieuweRijn.083
2/1
Adriana Fransdr {van der Does}
/6
Adriane Franss Cornelis Havicxz, thinnegieters weduwe
1572-11-28
Adriane Franss Cornelis Havicxz, thinnegieters weduwe
GedwongenLening-1572 (bewoner)Steenschuur.022.04
14/1
Aechte Fransdr van Dusseldorp {van de Velde}
/12
Aechte Abrahamsdr
1572-11-28
Aechte Abrahamsdr
GedwongenLening-1572 (bewoner)Steenschuur.021.4
12/1
Aefgen Dircksdr van Os
/50
Aeff Dircxdr van Os
1572-11-28
Aeff Dircxdr van Os
GedwongenLening-1572 (bewoner)Breestraat.093
17/1
Aefgen Jansdr {tinnegietster}
/15
Aeffgen Jansdr, thinnegietsterthinnegietster
1572-11-28
Aeffgen Jansdr, thinnegietster
GedwongenLening-1572 (bewoner)OudeRijn.073
1/1
Aelbrecht Hendricksz {schoenmaker}
/12
Aelbrecht Henricxz schoemaeckerschoemaker
1572-11-28
Aelbrecht Henricxz, schoemaecker
GedwongenLening-1572 (bewoner)Rapenburg.081-083
2/1
Aelwijn Meesz van Swanenburg {de jonge}
/25
Aelwyn Meeusz
1572-11-28
Aelwyn Meeusz
GedwongenLening-1572 (overledene)NieuweRijn.036
11/1a
Allert Jacobsz de Haes
/
Allert Jacobsz de Haes
1572-11-28
Allert Jacobsz de Haes
GedwongenLening-1572 (bewoner)Breestraat.027
3/1
Allert Willemsz van Sassenheim
/8
Allert Willemsz van Zassenheim
1572-11-28
Allert Willemsz van Zassenheim
GedwongenLening-1572 (bewoner)Nieuwsteeg.018.1
18/1
Alijd Huigendr {Coedijck}
/6
Alydt Huygendr, Huych Koedycx' weduwe
1572-11-28
Alydt Huygendr, Huych Koedycx' weduwe
GedwongenLening-1572 (bewoner)Breestraat.061-063
9/1
Aeltgen Dircksdr van Weesp
/20
Alyt ende Catharyna Dircxdren van Weesp
1572-11-28
Alyt ende Catharyna Dircxdren van Weesp
GedwongenLening-1572 (bewoner)Breestraat.061-063
10/1
Trijntgen Dircksdr van Weesp
/
Alyt ende Catharyna Dircxdren van Weesp
1572-11-28
Alyt ende Catharyna Dircxdren van Weesp
GedwongenLening-1572 (bewoner)Doezastraat.001.09
22/1
Andries Jansz Schot
/30
Andries Jansz Schot
1572-11-28
Andries Jansz Schot
GedwongenLening-1572 (bewoner)Breestraat.161
20/1
Arent Gerrit Ewoutsz van Dam
/50
Arent Gerryt Euwoutsz
[ niet betaald]

1572-11-28
Arent Gerryt Euwoutsz
GedwongenLening-1572 (bewoner)Garenmarkt.000.03
9/1
Arent Jan Arentsz {drapier}
/6
Arent Jan Aertsz, drapierdrapier
1572-11-28
Arent Jan Aertsz, drapier
GedwongenLening-1572 (bewoner)Botermarkt.028
36/1
Arent Lievensz {bakker}
/12
Arent Lieven, backerbacker
1572-11-28
Arent Lieven, backer
GedwongenLening-1572 (bewoner)Hogewoerd.027
12/1
Blasius Allertsz {stoeldraaier}
/6
Blasius Allertsz, stoeldrayerstoeldrayer
1572-11-28
Blasius Allertsz, stoeldrayer
GedwongenLening-1572 (bewoner)NieuweRijn.079
5/1
Bouwen Jansz Keyser van der Morsch
/10
Bouwen Jansz Keyser
1572-11-28
Bouwen Jansz Keyser
GedwongenLening-1572 (bewoner)NieuweRijn.019
20/1
Bouwen Jansz Paedts
/25
Bouwen Jansz Paedts
1572-11-28
Bouwen Jansz Paedts
GedwongenLening-1572 (bon)Hooigracht.002-004
0/0a

/
Burchstreng
1572-11-28
Burchstreng
GedwongenLening-1572 (bewoner)Steenschuur.020.8
12/1
Catrijn Claes Garbrantszdr {van Warmond}
/100
Catryne Claesdr Willem Bouwenszoons weduwe met haer ongehuwede kinderen
1572-11-28
Catryne Claesdr, Willem Bouwenszoons weduwe, met haer ongehuwede kinderen
GedwongenLening-1572 (bewoner)Hogewoerd.004-006
2/1
Claes Adriaensz van Leeuwen {de jonge}
/25
Claes Adriaensz, brouwerbrouwer
1572-11-28
Claes Adriaensz, brouwer
GedwongenLening-1572 (bewoner)Hogewoerd.076-078
8/1
Claes Anthonisz {olieslager}
/6
Claes Anthonisz olyslagerolyslager
1572-11-28
Claes Anthonisz, olyslager
GedwongenLening-1572 (bewoner)Donkersteeg.010
9/1
Claes Claesz {tinnegieter}
/12
Claes Claesz, thinnegieterthinnegieter
1572-11-28
Claes Claesz, thinnegieter
GedwongenLening-1572 (bewoner)NieuweRijn.072
6/1
Claes Claesz van Swanenburg {de jonge}
/6
Claes Claesz, zoutziederzoutzieder
1572-11-28
Claes Claesz, zoutzieder
GedwongenLening-1572 (bewoner)Botermarkt.002
22/1
Claes Cornelisz {apotheker}
/40
Claes Cornelisz apothecaerapothecaer
1572-11-28
Claes Cornelisz apothecaer
GedwongenLening-1572 (bewoner)Haarlemmerstraat.198
6/1
Claes Cornelisz Vergeyl
/12
Claes Cornelisz Vergeyl
1572-11-28
Claes Cornelisz Vergeyl
GedwongenLening-1572 (bewoner)Haarlemmerstraat.135.1
12/1
Claes Cornelisz van Noorde
/6
Claes Cornelisz, goutsmitgoutsmit
1572-11-28
Claes Cornelisz, goutsmit
GedwongenLening-1572 (bewoner)Breestraat.101-103
9/1
Claes Daemsz de Waert
/20
Claes de Waert
[ niet betaald]

1572-11-28
Claes de Waert
GedwongenLening-1572 (bewoner)Doezastraat.000.10
20/1
Claes Dircksz Gool
/20
Claes Dircxz Gool
1572-11-28
Claes Dircxz Gool
GedwongenLening-1572 (bewoner)Hooigracht.036-038
2/1
Claes Dircksz van Montfoort {de jonge}
/50
Claes Dircxz van Montfoort
1572-11-28
Claes Dircxz van Montfoort
GedwongenLening-1572 (bewoner)Hooigracht.036-038
2/1
Claes Dircksz van Montfoort {de jonge}
/50
Claes Dircxz van Montfoort
1572-11-28
Claes Dircxz van Montfoort
GedwongenLening-1572 (bewoner)Maarsmansteeg.011
8/1
Claes Gijsbrechtsz van Dorp
/10
Claes Gysbrechtsz van Dorp
1572-11-28
Claes Gysbrechtsz van Dorp
GedwongenLening-1572 (bewoner)Middelstegracht.053
7/1
Claes Huigenz {bontwerker}
/6
Claes Huygenzoon, bontwerckerbontwercker
1572-11-28
Claes Huygenzoon, bontwercker
GedwongenLening-1572 (bewoner)Warmoesmarkt.024
20/1
Claes Jacobsz {tinnegieter}
/6
Claes Jacobsz vuytdragervuytdrager
1572-11-28
Claes Jacobsz vuytdrager
GedwongenLening-1572 (bewoner)Hooigracht.099
12/1
Claes Jansz Brandt
/20
Claes Jansz Brant
1572-11-28
Claes Jansz Brant
GedwongenLening-1572 (bewoner)Steenschuur.007-009
16/1
Claes Jansz Knotter
/75
Claes Jansz Knotter
1572-11-28
Claes Jansz Knotter
GedwongenLening-1572 (bewoner)Maarsmansteeg.010
4/1
Claes Jansz {schoenmaker}
/20
Claes Jansz scoemaker d'voorsz Mr Pieters' swagerscoemaker
1572-11-28
Claes Jansz scoemaker d'voorsz Mr Pieters' swager
GedwongenLening-1572 (bewoner)Hoogstraat.006
28/1
Claes Quirijnsz {wantsnijder}
/10
Claes Quyrynsz, wantsnyderwantsnyder
1572-11-28
Claes Quyrynsz, wantsnyder
GedwongenLening-1572 (bewoner)Steenschuur.022.02
13/1
Claes Willem Bouwensz van Warmond
/50
Claes Willemsz, blauverwerblauverwer
1572-11-28
Claes Willemsz, blauverwer
GedwongenLening-1572 (bewoner)NieuweRijn.029
15/1
Claes Sebastiaensz {smid}
/10
Claes Zebastiaen, smitsmit
1572-11-28
Claes Zebastiaen, smit
GedwongenLening-1572 (bewoner)Gangetje.004-008
1/1
Cornelis Gerrit Egbertsz {brouwer}
/12
Comelis Gerryt Egbertsz
1572-11-28
Comelis Gerryt Egbertsz
GedwongenLening-1572 (bewoner)NieuweRijn.064.2
3/1
Neeltgen Jansdr {van der Aer}
/20
Cornelia Jansdr, coman Govert Willemszoons weduwe, met haer kinderen
1572-11-28
Cornelia Jansdr, coman Govert Willemszoons weduwe, met haer kinderen
GedwongenLening-1572 (bewoner)Haarlemmerstraat.119
11/1
Cornelis Adriaensz van Barrevelt
/8
Cornelis Adriaensz, brouwer
[ niet betaald]
brouwer
1572-11-28
Cornelis Adriaensz, brouwer
GedwongenLening-1572 (bewoner)Hooigracht.055
15/1
Cornelis Aelbrechtsz {schoenmaker, stoeldraaier}
/6
Cornelis Aelbrechtsz, scoemakerscoemaker
1572-11-28
Cornelis Aelbrechtsz, scoemaker
GedwongenLening-1572 (bewoner)Steenschuur.000.2
14/1
Cornelis Anthonisz {glasmaker}
/6
Cornelis Anthonisz, glaesscryverglaesscryver
1572-11-28
Cornelis Anthonisz, glaesscryver
GedwongenLening-1572 (bewoner)Hooigracht.069
14/1
Cornelis Bouwensz {drapier}
/6
Cornelis Bouwensz, daropierdaropier
1572-11-28
Cornelis Bouwensz, daropier
GedwongenLening-1572 (bewoner)Breestraat.086
11/1
Cornelis Claesz van Aken
/6
Cornelis Claesz van Aecken
1572-11-28
Cornelis Claesz van Aecken
GedwongenLening-1572 (overledene)Breestraat.046
16/1a
Cornelis Claesz Paedts
/
Cornelis Claesz weduwe
1572-11-28
Cornelis Claesz . weduwe
GedwongenLening-1572 (bewoner)Botermarkt.004
24/1
Cornelis Cornelisz {in de Bock, de oude}
/20
Cornelis Cornelisz coorncoper in Den Boschcoorncoper
1572-11-28
Cornelis Cornelisz coorncoper in Den Bosch
GedwongenLening-1572 (bewoner)Steenschuur.007-009
17/1
Cornelis Dircksz Gool
/25
Cornelis Dircxz Gool
1572-11-28
Cornelis Dircxz Gool
GedwongenLening-1572 (bewoner)Maarsmansteeg.015
9/1
Cornelis Gerritsz de Haes
/12
Cornelis Gertytsz de Haes
1572-11-28
Cornelis Gertytsz de Haes
GedwongenLening-1572 (bewoner)Hooglandsekerkgracht.001-003
31/1
Cornelis Gijsbrechtsz van Dorp
/10
Cornelis Gysbrechtsz van Dorp
1572-11-28
Cornelis Gysbrechtsz van Dorp
GedwongenLening-1572 (overledene)NieuweRijn.083
2/1a
Cornelis Havicksz {tinnegieter}
/6
Cornelis Havicxz, thinnegieters weduwethinnegieter
1572-11-28
Cornelis Havicxz, thinnegieters weduwe
GedwongenLening-1572 (bewoner)Hoogstraat.005
29/1
Cornelis Huigenz van Torenvliet
/100
Cornelis Huygenz
1572-11-28
Cornelis Huygenz
GedwongenLening-1572 (bewoner)Botermarkt.013
29/1
Cornelis Jansz den Deen
/6
Cornelis Jansz den Deen
1572-11-28
Cornelis Jansz den Deen
GedwongenLening-1572 (bewoner)Donkersteeg.009.1
14/1

/10
Cornelis Jansz, thinnegieterthinnegieter
1572-11-28
Cornelis Jansz, thinnegieter
GedwongenLening-1572 (bewoner)Rapenburg.001
8/1
Cornelis Pietersz {bakker}
/6
Cornelis Pietersz backerbacker
1572-11-28
Cornelis Pietersz, backer
GedwongenLening-1572 (bewoner)Aalmarkt.022-024
1/1
Cornelis Pietersz Paedts {de oude}
/20
Cornelis Pietersz Paets, mit zyn vader
1572-11-28
Cornelis Pietersz Paets, mit zyn vader
GedwongenLening-1572 (bewoner)Aalmarkt.022-024
2/1
Pieter Pietersz Paedts {de oude}
/
Cornelis Pietersz Paets, mit zyn vader
1572-11-28
Cornelis Pietersz Paets, mit zyn vader
GedwongenLening-1572 (bewoner)NieuweRijn.050-051
6/1
Cornelis Reyersz {priester}
/25
Cornelis Reyersz mit zyn zuster
1572-11-28
Cornelis Reyersz, mit zyn zuster
GedwongenLening-1572 (bewoner)NieuweRijn.050-051
7/1
Marie Reyersdr {NieuweRijn}
/
Cornelis Reyersz, mit zyn zuster
1572-11-28
Cornelis Reyersz, mit zyn zuster
GedwongenLening-1572 (bewoner)OudeRijn.146-150
18/1
Cornelis Symonsz {schipper}
/12
Cornelis Symonsz schipperschipper
1572-11-28
Cornelis Symonsz schipper
GedwongenLening-1572 (bewoner)Hooglandsekerkgracht.042-044
6/1
Cornelis Jacobsz van Noorde
/50
Cornelis van Noorde
1572-11-28
Cornelis van Noorde
GedwongenLening-1572 (bewoner)Breestraat.152
37/1
Cornelis Willem Joostenz (Dedel)
/6
Cornelis Willemsz, in 't Jopen Vat
1572-11-28
Cornelis Willemsz, in 't Jopen Vat
GedwongenLening-1572 (bewoner)Breestraat.107-109
7/1
Cornelis Willemsz de Milde
/20
Cornelis Willemsz, in Den Gouden Hoorn
1572-11-28
Cornelis Willemsz, in Den Gouden Hoorn
GedwongenLening-1572 (bewoner)Maarsmansteeg.014.2
1/1
Cornelis Dircksz {kruidenier}
/6
Cornelisz Dircxz cruydenier solvit in mynen handen
solvit in mynen handen
cruydenier
1572-11-28
Cornelisz Dircxz cruydenier solvit in mynen handen
GedwongenLening-1572 (bewoner)Haarlemmerstraat.073.1
7/1
Cunera Dircksdr Duyst
/30
Cunera Duysten, met haer kinderen
1572-11-28
Cunera Duysten, met haer kinderen
GedwongenLening-1572 (bewoner)Aalmarkt.015-016
27/1
Daniël Jacobsz van Leeuwen
/12
Daniel Jacobsz, houtcoperhoutcoper
1572-11-28
Daniel Jacobsz, houtcoper
GedwongenLening-1572 (bewoner)Rapenburg.036
3/1
Daniël Willemsz van Rijn
/12
Daniel Willemsz van Ryn
1572-11-28
Daniel Willemsz van Ryn
GedwongenLening-1572 (bewoner)Donkersteeg.008
10/1
Daniël IJsbrantsz {schoenmaker}
/12
Daniel Ysbrantsz, schoemakerschoemaker
1572-11-28
Daniel Ysbrantsz, schoemaker
GedwongenLening-1572 (bewoner)NieuweRijn.005-006
26/1
Marytgen Jacobsdr Houtkoper (van Swieten)
/12
De huysvrouwe van Dirck Jacobsz Vuytgeest
1572-11-28
De huysvrouwe van Dirck Jacobsz Vuytgeest
GedwongenLening-1572 (bewoner)Hoogstraat.005
30/1

/50
De kinderen van Cornelis Huygenzoon
1572-11-28
De kinderen van Cornelis Huygenzoon
GedwongenLening-1572 (bewoner)Lokhorststraat.015-029
1/1
Catharina Dircksdr van Assendelft
/1000
De vrouwe van Lochorst
1572-11-28
De vrouwe van Lochorst
GedwongenLening-1572 (bewoner)Rapenburg.065-067
12/1
Florentina van Culemborg
/200
De vrouwe van Moncheau
[ niet betaald]

1572-11-28
De vrouwe van Moncheau
GedwongenLening-1572 (overledene)Breestraat.004
22/1a
Adriaen van der Bouchorst
/
De weduwe van Adriaen Pietersz
1572-11-28
De weduwe van Adriaen Pietersz
GedwongenLening-1572 (bewoner)Breestraat.004
22/1
Catrijn Adriaensdr van Crimpen {van der Bouchorst}
/10
De weduwe van Adriaen Pietersz, met haer swaegher
1572-11-28
De weduwe van Adriaen Pietersz, met haer swaegher
GedwongenLening-1572 (bewoner)NieuweRijn.036
11/1
Aeltgen Meesdr {de Haes}
/6
De weduwe van Allert Jacobsz de Haes
1572-11-28
De weduwe van Allert Jacobsz de Haes
GedwongenLening-1572 (overledene)OudeRijn.090-102
2/1a
Claes Lambrechtsz van Swieten
/
De weduwe van Claes Lambrechtsz
1572-11-28
De weduwe van Claes Lambrechtsz
GedwongenLening-1572 (bewoner)OudeRijn.090-102
2/1
Adriana Adriaensdr van Barrevelt {van Swieten}
/50
De weduwe van Claes Lambrechtsz, met haer zoonen
1572-11-28
De weduwe van Claes Lambrechtsz, met haer zoonen
GedwongenLening-1572 (overledene)Haarlemmerstraat.082
5/1a
Cornelis Jansz {kramer}
/10
De weduwe van Cornelis Jansz
1572-11-28
De weduwe van Cornelis Jansz
GedwongenLening-1572 (bewoner)Haarlemmerstraat.082
5/1

/10
De weduwe van Cornelis Jansz, met haer kinderen
1572-11-28
De weduwe van Cornelis Jansz, met haer kinderen
GedwongenLening-1572 (overledene)Breestraat.053
6/1

/
De weduwe van Dirck Gerryt Horst
1572-11-28
De weduwe van Dirck Gerryt Horst
GedwongenLening-1572 (bewoner)Breestraat.053
5/1

/25
De weduwe van Dirck Gerryt Horst, mit haer moeder
1572-11-28
De weduwe van Dirck Gerryt Horst, mit haer moeder
GedwongenLening-1572 (overledene)Breestraat.040.2
18/1a
Hendrick Florisz van Wassenaer
/
De weduwe van Henrick Florisz Wassenaer
1572-11-28
Henrick Florisz Wassenaer, met haer zoon
GedwongenLening-1572 (bewoner)Breestraat.040.2
18/1

/20
De weduwe van Henrick Florisz Wassenaer, met haer zoon
1572-11-28
De weduwe van Henrick Florisz Wassenaer, met haer zoon
GedwongenLening-1572 (bewoner)NieuweRijn.055-056
4/1
Alijd Dircksdr Hoens {Cock}
/8
De weduwe van Jan Cornelisz Cock
1572-11-28
De weduwe van Jan Cornelisz Cock
GedwongenLening-1572 (bewoner)NieuweRijn.002
27/1
Heyltgen Joostendr de Bije
/25
De weduwe van Jan van der Graft
1572-11-28
De weduwe van Jan van der Graft
GedwongenLening-1572 (bewoner)Steenschuur.023.05
15/1
Neeltgen Cornelisdr Offgen {vrouw van Martijn Roelofsz}
/6
De weduwe van Maerten Roeloffsz
1572-11-28
De weduwe van Maerten Roeloffsz
GedwongenLening-1572 (bewoner)Botermarkt.012
28/1
Marytgen Jacobsdr {van Sonnevelt}
/6
De weduwe van Maerten van Zonnevelt
1572-11-28
De weduwe van Maerten van Zonnevelt
GedwongenLening-1572 (bewoner)Doezastraat.000.08
19/1

/20
De weduwe van Oude Meeus Garbrantsz
1572-11-28
De weduwe van Oude Meeus Garbrantsz
GedwongenLening-1572 (bewoner)Aalmarkt.026.1
3/1
Alijd Gerritsdr {van Sonnevelt}
/6
De weduwe van Philips van Zonnevelt
1572-11-28
De weduwe van Philips van Zonnevelt
GedwongenLening-1572 (bewoner)Garenmarkt.000.09
7/1
Haesgen Willem Bouwensdr van Warmond {de Wilde}
/100
De weduwe van zaliger Mr Claes de Wilde
1572-11-28
De weduwe van zaliger Mr Claes de Wilde
GedwongenLening-1572 (bewoner)Aalmarkt.001-002
26/1
Niesgen Symonsdr {vrouw van Sybrant Gerritsz}
/8
De weduwe van Zybrant Gerrytsz zuvelcoper
1572-11-28
De weduwe van Zybrant Gerrytsz, zuvelcoper
GedwongenLening-1572 (bewoner)Warmoesmarkt.021-022
17/1
Reimpgen Cornelisdr van Banchem {Vinck}
/12
De weduy van Cornelis Jansz coorencooper
1572-11-28
De weduy van Cornelis Jansz coorencooper
GedwongenLening-1572 (overledene)Warmoesmarkt.021-022
17/1a
Cornelis Jansz Vinck
/
De weduy van Cornelis Jansz coorencoopercoorncoper
1572-11-28
Cornelis Jansz coorncoper
GedwongenLening-1572 (bewoner)Pieterskerkgracht.009
10/1
Sophia Willemsdr {van Crimpen}
/6
Die weduwe van wylen Adriaen van Crimpen
1572-11-28
Die weduwe van wylen Adriaen van Crimpen
GedwongenLening-1572 (bewoner)Noordeinde.039-041
7/1
Diewertgen Claesdr {coman}
/6
Dieuwertgen Claesdr, comancoman
1572-11-28
Dieuwertgen Claesdr, coman
GedwongenLening-1572 (bewoner)Hogewoerd.034
6/1
Dirck Anthonisz {boomgaardman}
/12
Dirck Anthonisz, boomgaertmanboomgaertman
1572-11-28
Dirck Anthonisz, boomgaertman
GedwongenLening-1572 (bewoner)Haarlemmerstraat.133-135
13/1
Dirck Anthonisz {warmoezenier}
/6
Dirck Anthonisz, comancoman
1572-11-28
Dirck Anthonisz, coman
GedwongenLening-1572 (bewoner)OudeRijn.068
3/1
Dirck Anthonisz {zeilmaker}
/6
Dirck Anthonisz, zeylmakerzeylmaker
1572-11-28
Dirck Anthonisz, zeylmaker
GedwongenLening-1572 (bewoner)Steenschuur.020.6
10/1
Dirck Cornelisz den Oosterling {de oude}
/20
Dirck Cornelisz den Oosterling
1572-11-28
Dirck Cornelisz den Oosterling
GedwongenLening-1572 (bewoner)OudeRijn.158-162
17/1
Dirck Dircksz {warmoezenier-OudeRijn}
/6
Dirck Dircxz warmoesmanwarmoesman
1572-11-28
Dirck Dircxz warmoesman
GedwongenLening-1572 (bewoner)Pieterskerkgracht.020
7/1
Dirck Gerritsz Smaling
/20
Dirck Gerrytsz Smaling
1572-11-28
Dirck Gerrytsz Smaling
GedwongenLening-1572 (bewoner)Vismarkt.008
12/1
Dirck Jacobsz van der Graft
/6
Dirck Jacobsz van der Graft
1572-11-28
Dirck Jacobsz van der Graft
GedwongenLening-1572 (bewoner)Rapenburg.059-063
11/1
Dirck Jacobsz van Montfoort
/50
Dirck Jacobsz van Montfoort
1572-11-28
Dirck Jacobsz van Montfoort
GedwongenLening-1572 (bewoner)Nieuwsteeg.002-004
1/1
Dirck Jacobsz van Reigersberg
/50
Dirck Jacobsz van Reygersberch
1572-11-28
Dirck Jacobsz van Reygersberch
GedwongenLening-1572 (vermelding)NieuweRijn.005-006
26/2
Dirck Jacobsz van Uitgeest
/
Dirck Jacobsz Vuytgeest
1572-11-28
Dirck Jacobsz Vuytgeest
GedwongenLening-1572 (bewoner)Haarlemmerstraat.032-034
6/1
Dirck Jaspersz van Vesanevelt
/10
Dirck Jaspersz osseweyerosseweyer
1572-11-28
Dirck Jaspersz osseweyer
GedwongenLening-1572 (bewoner)Haarlemmerstraat.003-005
2/1
Dirck Ponsz {wielmaker}
/6
Dirck Poussen, wielmaeckerwielmaecker
1572-11-28
Dirck Poussen, wielmaecker
GedwongenLening-1572 (bewoner)Hooigracht.002-004
1/1
Dirck Gillisz van Heussen
/100
Dirck van Heussen Gillisz
Solvit op rekeninge den 10en mey 1573 by Dirck voirs. de somme van wftich ponden

1572-11-28
Dirck van Heussen Gillisz
GedwongenLening-1572 (bewoner)Garenmarkt.000.19
4/1
Dirck Willemsz van den Burch
/25
Dirck Willemsz van der Burch
1572-11-28
Dirck Willemsz van der Burch
GedwongenLening-1572 (bewoner)Hogewoerd.003
13/1
Dirck Willemsz Tellepeper
/12
Dirck Willemsz, comancoman
1572-11-28
Dirck Willemsz, coman
GedwongenLening-1572 (bewoner)Breestraat.054-056
17/1
Dirckgen Ulricksdr {van Catwijck}
/12
Dirckgen Ulricxdr, Pieter Maertsz weduwe
1572-11-28
Dirckgen Ulricxdr, Pieter Maertsz weduwe
GedwongenLening-1572 (bewoner)Haarlemmerstraat.071.1
6/1
Ermgaert Jansdr {bakker}
/12
Ermgaert, de bacsterbacster
1572-11-28
Ermgaert, de bacster
GedwongenLening-1572 (bewoner)Hogewoerd.058-060
7/1
Floris Willemsz van den Burch
/15
Floris Willemsz olyslagerolyslager
1572-11-28
Floris Willemsz, olyslager
GedwongenLening-1572 (bewoner)Breestraat.019
2/1
François Massazia
/30
Franchois Massazia tafelhouder
[ niet betaald]
tafelhouder
1572-11-28
Franchois Massazia, tafelhouder
GedwongenLening-1572 (bewoner)Nonnensteeg.016-020
1/1
François Persijn
/50
Franchois van Persyn
1572-11-28
Franchois van Persyn
GedwongenLening-1572 (overledene)Hooigracht.092
3/1a
Frans Claesz {witmaker}
/12
Frans Claesz' weduwe
1572-11-28
Frans Claesz' weduwe
GedwongenLening-1572 (bewoner)OudeRijn.002-016
7/1
Frans Fransz van Dusseldorp
/12
Frans Fransz, brouwerbrouwer
1572-11-28
Frans Fransz, brouwer
GedwongenLening-1572 (bon)NieuweRijn.066-068
0/0a

/
Gansoorde
1572-11-28
Gansoorde
GedwongenLening-1572 (bon)Aalmarkt.022-024
0/0a

/
Gasthuys vierendeel
1572-11-28
Gasthuys vierendeel
GedwongenLening-1572 (bewoner)Hooigracht.092
3/1
Geertruid Matthijsdr {vrouw van Frans Claesz}
/12
Geertruyt Mathysdr, Frans Claesz' weduwe
1572-11-28
Geertruyt Mathysdr, Frans Claesz' weduwe
GedwongenLening-1572 (bewoner)Botermarkt.020
30/1
Gerrit Aelbrechtsz van Quackenbosch
/10
Gerryt Aelbrechtsz wantsnyderwantsnyder
1572-11-28
Gerryt Aelbrechtsz wantsnyder
GedwongenLening-1572 (bewoner)StilleMare.003-009
12/1
Gerrit Fransz {vleeshouwer}
/6
Gerryt Fransz, vleyshoudervleyshouder
1572-11-28
Gerryt Fransz, vleyshouder
GedwongenLening-1572 (bewoner)Garenmarkt.014
3/1
Gerrit Jacobsz van der Mije
/20
Gerryt Jacobsz, Onder de Clock
1572-11-28
Gerryt Jacobsz, Onder de Clock
GedwongenLening-1572 (bewoner)Apothekersdijk.035.1
14/1
Gerrit Jansz Munt
/6
Gerryt Janszoon verwerverwer
1572-11-28
Gerryt Janszoon, verwer
GedwongenLening-1572 (bewoner)Breestraat.153
21/1
Gerrit Roelofsz van der Mije
/100
Gerryt Roeloffsz
Solvit op de rekening den 8en februari 1573 by de huysvrouwe de somme van 30 pond

1572-11-28
Gerryt Roeloffsz
GedwongenLening-1572 (bewoner)OudeVest.019-031
8/1
Gerrit Splintersz {schrijnwerker}
/12
Gerryt Splintersz, in Sinte Lysbeths gasthuys
1572-11-28
Gerryt Splintersz, in Sinte Lysbeths gasthuys
GedwongenLening-1572 (bewoner)Pieterskerkchoorsteeg.012
5/1
Gerrit Wiggersz van Duivelant
/100
Gerryt Wiggersz
solvit op rekening den 18den december 1572 by Gerryt voirs. de somme van 41 pond 14 schellingen

1572-11-28
Gerryt Wiggersz
GedwongenLening-1572 (bewoner)Breestraat.125
3/1
Gerrit Boeckelsz Buytewech
/200
Gertyt Boeckelsz Buytewech mitten kinderen
[ niet betaald]

1572-11-28
Gertyt Boeckelsz Buytewech mitten kinderen
GedwongenLening-1572 (overledene)Pieterskerkhof.040
3/1a
Gerrit Heerman
/
Geryt Heermans weduwe
1572-11-28
Geryt Heermans weduwe
GedwongenLening-1572 (bewoner)Botermarkt.005
25/1
Gerrit Jansz {wantsnijder}
/6
Geryt Jansz lakencoperlakencoper
1572-11-28
Geryt Jansz lakencoper
GedwongenLening-1572 (bewoner)Aalmarkt.017-018
28/1
Gerrit Jansz de Man
/8
Geryt Jansz, in Den Boom
1572-11-28
Geryt Jansz, in Den Boom
GedwongenLening-1572 (bewoner)NieuweRijn.026-027
16/1
Gijsbrecht Dircksz Gool
/25
Ghysbrecht Dircxz Goel
1572-11-28
Ghysbrecht Dircxz Goel
GedwongenLening-1572 (bewoner)Maarsmansteeg.007
6/1
Gijsbrecht Dircksz {kruidenier}
/12
Ghysbrecht Dircxz, cruydenier
[ niet betaald]
cruydenier
1572-11-28
Ghysbrecht Dircxz, cruydenier
GedwongenLening-1572 (bewoner)Haarlemmerstraat.251
1/1
Gijsbrecht Hendricksz van der Does
/12
Ghysbrecht Henricxz, sceepmakersceepmaker
1572-11-28
Ghysbrecht Henricxz, sceepmaker
GedwongenLening-1572 (bewoner)NieuweRijn.070
5/1
Govert Adriaensz van Brandenburch {zeepzieder}
/6
Govert Adriaenz, zeepsiederzeepsieder
1572-11-28
Govert Adriaenz, zeepsieder
GedwongenLening-1572 (overledene)NieuweRijn.064.2
3/1a
Govert Willemsz van der Aer
/
Govert Willemszoons weduwe
1572-11-28
Govert Willemszoons weduwe
GedwongenLening-1572 (bewoner)Rapenburg.071-073
14/1
Arent Jansz van Duvenvoorde VII
/50
Heer Adriaen van Duvenvoirde
1572-11-28
Heer Adriaen van Duvenvoirde
GedwongenLening-1572 (bewoner)Haarlemmerstraat.094
3/1
Hendrick Arentsz {snijder}
/6
Henrick Aertsz, snydersnyder
1572-11-28
Henrick Aertsz, snyder
GedwongenLening-1572 (bewoner)Breestraat.141
1/1
Hendrick Harmensz van Blommensteyn
/6
Henrick Harmensz steemaker [bedstede ?]steemaker
1572-11-28
Henrick Harmensz steemaker [bedstede ?]
GedwongenLening-1572 (bewoner)Apothekersdijk.015-016
13/1
Hendrick Jansz {bostelman}
/6
Henrick Jansz, bostelmanbostelman
1572-11-28
Henrick Jansz, bostelman
GedwongenLening-1572 (bewoner)Nieuwsteeg.006
19/1
Hendrick Pietersz van Merenburg
/15
Henrick Pietersz van Merenburch
1572-11-28
Henrick Pietersz van Merenburch
GedwongenLening-1572 (bewoner)Steenschuur.022.09
17/1
Hendrick Pietersz {verwer}
/6
Henrick Pietersz, laeckenbereyderlaeckenbereyder
1572-11-28
Henrick Pietersz, laeckenbereyder
GedwongenLening-1572 (bewoner)Doezastraat.000.14
21/1
Hendrick Quirijnsz van Bergen {drapier}
/10
Henrick Quyrinsz van Bergen
1572-11-28
Henrick Quyrinsz van Bergen
GedwongenLening-1572 (bewoner)Breestraat.031
4/1
Hendrick van der Laen {Vm}
/200
Henrick van der Laen
[ niet betaald]

1572-11-28
Henrick van der Laen
GedwongenLening-1572 (bewoner)Diefsteeg.019
6/1
Heyman Daniëlsz {linnenwever}
/6
Heyman Danielsz, coman
[ niet betaald]
coman
1572-11-28
Heyman Danielsz, coman
GedwongenLening-1572 (bewoner)Breestraat.158
34/1
Heyman Dircksz van Santen
/6
Heyman Dircxz van Zanten
1572-11-28
Heyman Dircxz van Zanten
GedwongenLening-1572 (bon)Gangetje.004-008
0/0a

/
Hogewoert
1572-11-28
Hogewoert
GedwongenLening-1572 (bewoner)Steenschuur.023.03
10/1
Huibrecht Aelwijnsz van Swanenburg
/20
Hubrecht Aelwynsz
1572-11-28
Hubrecht Aelwynsz
GedwongenLening-1572 (bewoner)Warmoesmarkt.014-015
15/1
Huibrecht Jacobsz {tinnegieter}
/10
Hubrecht Jacobsz thinnegieterthinnegieter
1572-11-28
Hubrecht Jacobsz thinnegieter
GedwongenLening-1572 (bewoner)Aalmarkt.027-028.1
4/1
Huibrecht Jacobsz Does {vishandelaar}
/4
Hubrecht Jacobsz, in Den Oliphant
1572-11-28
Hubrecht Jacobsz, in Den Oliphant
GedwongenLening-1572 (bewoner)Middelstegracht.014.3
8/1
Huig Adriaensz {drapier}
/10
Huych Adriaensz, drapierdrapier
1572-11-28
Huych Adriaensz, drapier
GedwongenLening-1572 (bewoner)Botermarkt.010
26/1
Huig Claesz Brugman
/12
Huych Claesz Brugman
1572-11-28
Huych Claesz Brugman
GedwongenLening-1572 (bewoner)Breestraat.044
15/1
Huig Claesz Gael
/75
Huych Claesz Gael
1572-11-28
Huych Claesz Gael
GedwongenLening-1572 (overledene)Nieuwsteeg.018.1
18/1a
Huig Pietersz Coedijck II
/
Huych Koedycx' weduwe
1572-11-28
Huych Koedycx' weduwe
GedwongenLening-1572 (bewoner)Botermarkt.021
31/1
Jacob Anthonisz {bakker}
/6
Jacob Anthonisz backerbacker
1572-11-28
Jacob Anthonisz backer
GedwongenLening-1572 (bewoner)Boommarkt.019-020
25/1
Jacob Anthonisz {houtkoper}
/6
Jacob Anthonisz, houtcoperhoutcoper
1572-11-28
Jacob Anthonisz, houtcoper
GedwongenLening-1572 (bewoner)Maarsmansteeg.008.1
5/1
Jacob Cornelisz Soos {van Berckel}
/6
Jacob Cornelisz wantsnyderwantsnyder
1572-11-28
Jacob Cornelisz wantsnyder
GedwongenLening-1572 (bewoner)NieuweRijn.024
18/1
Jacob Dircksz {kistenmaker}
/6
Jacob Dircxz, in 't Claverblat
1572-11-28
Jacob Dircxz, in 't Claverblat
GedwongenLening-1572 (bewoner)Hooigracht.017
19/1
Jacob Dircksz {warmoezenier}
/6
Jacob Dircxz, warmoesmanwarmoesman
1572-11-28
Jacob Dircxz, warmoesman
GedwongenLening-1572 (bewoner)Doezastraat.000.06
18/1
Jacob Gerritsz {luitspeler}
/20
Jacob Gerrytsz, luytspeelderluytspeelder
1572-11-28
Jacob Gerrytsz, luytspeelder
GedwongenLening-1572 (bewoner)NieuweRijn.065
4/1
Jacob Meesz {houtkoper}
/6
Jacob Meeusz, houtcoperhoutcoper
1572-11-28
Jacob Meeusz, houtcoper
GedwongenLening-1572 (bewoner)Koppenhinksteeg.000.34
4/1
Jacob Thomasz van Swieten
/50
Jacob Thomasz, brouwerbrouwer
1572-11-28
Jacob Thomasz, brouwer
GedwongenLening-1572 (bewoner)Papengracht.012-014
5/1
Jacob Cornelisz van der Bouchorst
/25
Jacob van der Bouchorst
1572-11-28
Jacob van der Bouchorst
GedwongenLening-1572 (bewoner)Langebrug.051-057
11/1
Jacob Hendricksz van der Does
/50
Jacob van der Does
1572-11-28
Jacob van der Does
GedwongenLening-1572 (bewoner)Breestraat.126
38/1
Jacob Franckenz Cock
/10
Jacob Vranckenz Cock, met zyn zusters
1572-11-28
Jacob Vranckenz Cock, met zyn zusters
GedwongenLening-1572 (bewoner)Hogewoerd.077-079
10/1
Jacob Willemsz van den Burch
/10
Jacob Willemsz van der Burch
[ niet betaald]

1572-11-28
Jacob Willemsz van der Burch
GedwongenLening-1572 (bewoner)LangeMare.069
9/1
Jacob Pietersz Goetcoop
/10
Jacop Pietersz Goetcoop
1572-11-28
Jacop Pietersz Goetcoop
GedwongenLening-1572 (bewoner)Steenschuur.023.10
16/1
Jan Adriaensz de Wilde
/26
Jan Adriaensz de Wilde
1572-11-28
Jan Adriaensz de Wilde
GedwongenLening-1572 (bewoner)Hooigracht.021.1
17/1
Jan Jan Aertsz {drapier}
/12
Jan Aertsz, drapierdrapier
1572-11-28
Jan Aertsz, drapier
GedwongenLening-1572 (bewoner)Apothekersdijk.001-003
16/1
Jan Claesz {houtkoper}
/12
Jan Claesz, houtcoperhoutcoper
1572-11-28
Jan Claesz, houtcoper
GedwongenLening-1572 (overledene)NieuweRijn.055-056
4/1a
Jan Cornelisz Cock {brouwer}
/8
Jan Cornelisz Cock
1572-11-28
Jan Cornelisz Cock
GedwongenLening-1572 (bewoner)Garenmarkt.000.13
6/1
Jan Dircksz van der Burch {brouwer}
/36
Jan Dircxz, brouwerbrouwer
1572-11-28
Jan Dircxz, brouwer
GedwongenLening-1572 (bewoner)Steenschuur.021.2
13/1
Jan Ewoutsz {biertapper, koopman}
/6
Jan Euwoutsz, comancoman
1572-11-28
Jan Euwoutsz, coman
GedwongenLening-1572 (bewoner)Hooigracht.027.1
16/1
Jan Gerritsz de Haes
/12
Jan Gerrytsz de Haes
1572-11-28
Jan Gerrytsz de Haes
GedwongenLening-1572 (bewoner)Botermarkt.010
27/1
Jan Govertsz van der Aer
/10
Jan Govertsz lakencoperlakencoper
1572-11-28
Jan Govertsz lakencoper
GedwongenLening-1572 (bewoner)NieuweRijn.071
6/1
Jan Govertsz {verwer}
/10
Jan Govertsz, verwerverwer
1572-11-28
Jan Govertsz, verwer
GedwongenLening-1572 (bewoner)Maarsmansteeg.009
7/1
Jan Gijsbrechtsz (van Swanenvelt)
/20
Jan Gysbrechtsz backerbacker
1572-11-28
Jan Gysbrechtsz, backer
GedwongenLening-1572 (bewoner)Botermarkt.011
23/1
Jan Hendricksz van der Does
/12
Jan Henricxz backerbacker
1572-11-28
Jan Henricxz backer
GedwongenLening-1572 (bewoner)Steenschuur.020.7
11/1
Jan Jansz Knotter
/25
Jan Jansz Knotter
1572-11-28
Jan Jansz Knotter
GedwongenLening-1572 (bewoner)Steenschuur.023.01
8/1
Jan Jansz van Banchem {de oude}
/6
Jan Jansz van Bancken
1572-11-28
Jan Jansz van Bancken
GedwongenLening-1572 (overledene)Breestraat.008
21/1a
Jan Jansz {houtkoper}
/
Jan Jansz weduwe
1572-11-28
Jan Jansz weduwe
GedwongenLening-1572 (bewoner)Warmoesmarkt.011
14/1
Jan Jansz {boterkoper}
/6
Jan Jansz zuvelcoperzuvelcoper
1572-11-28
Jan Jansz zuvelcoper
GedwongenLening-1572 (bewoner)Botermarkt.024
35/1
Jan Jansz van Baersdorp {de oude}
/25
Jan Jansz, coorncopercoorncoper
1572-11-28
Jan Jansz, coorncoper
GedwongenLening-1572 (bewoner)Donkersteeg.006
11/1
Jan Jansz {koekebakker}
/12
Jan Jansz, kouckebakkerkouckebakker
1572-11-28
Jan Jansz, kouckebakker
GedwongenLening-1572 (bewoner)Warmoesmarkt.017
13/1
Jan Corsz van der Morsch
/6
Jan Korssen coperslagercoperslager
1572-11-28
Jan Korssen coperslager
GedwongenLening-1572 (bewoner)Maarsmansteeg.006
8/1
Jan Lucasz van Wassenaer
/12
Jan Lucasz goutsmitgoutsmit
1572-11-28
Jan Lucasz goutsmit
GedwongenLening-1572 (bewoner)Hooigracht.013-015
20/1
Jan Cornelisz Paedts van Santhorst
/150
Jan Paets Cornelisz van Zanthorst
1572-11-28
Jan Paets Cornelisz van Zanthorst
GedwongenLening-1572 (bewoner)Haarlemmerstraat.088-090
4/1
Jan Pietersz {kuiper}
/6
Jan Pietersz, cuypercuyper
1572-11-28
Jan Pietersz, cuyper
GedwongenLening-1572 (bewoner)Pieterskerkgracht.005.1
9/1
Jan Reyersz van Gelder
/12
Jan Reyersz van Ghelre
1572-11-28
Jan Reyersz van Ghelre
GedwongenLening-1572 (bewoner)Breestraat.105
8/1
Jan Dircksz van Brouchoven
/50
Jan van Brouchoven, burgermeesterburgermeester
1572-11-28
Jan van Brouchoven, burgermeester
GedwongenLening-1572 (overledene)NieuweRijn.002
27/1a
Jan Jacobsz van der Graft II
/
Jan van der Graft
1572-11-28
Jan van der Graft
GedwongenLening-1572 (bewoner)NieuweRijn.060-061
2/1
Jan Huigenz van Leeuwen
/6
Jan van Leuwen Huygenz, houtcoperhoutcoper
1572-11-28
Jan van Leuwen Huygenz, houtcoper
GedwongenLening-1572 (bewoner)Breestraat.024-026
20/1
Jan Woutersz Steen
/6
Jan Woutersz Steen
1572-11-28
Jan Woutersz Steen
GedwongenLening-1572 (bewoner)Breestraat.078
14/1
Jannetgen Willemsdr
/6
Janneken Willemsdr
1572-11-28
Janneken Willemsdr
GedwongenLening-1572 (overledene)OudeRijn.061
9/1a
Jeroen Maertensz {OudeRijn}
/6
Jeronimus Maertszoons weduwe
1572-11-28
Jeronimus Maertszoons weduwe
GedwongenLening-1572 (bewoner)Pieterskerkchoorsteeg.026
4/1
Job Jansz van Alphen
/6
Job Jansz van Alphen, scoemaeckerscoemaker
1572-11-28
Job Jansz van Alphen, scoemaecker
GedwongenLening-1572 (bewoner)Pieterskerkhof.040
3/1
Adriana Heermans van Swieten
/12
Joncvrouwe Geryt Heermans weduwe
1572-11-28
Joncvrouwe Geryt Heermans weduwe
GedwongenLening-1572 (bewoner)Breestraat.127-129
2/1
Alijd van Blommendael
/150
Joncvrouwe van Naeltwyck
Solvit op rekening den 4den december 1572 by de Jonckvrouwe voirs. de somme van 107 ponden 15 schellingen

1572-11-28
Joncvrouwe van Naeltwyck
GedwongenLening-1572 (bewoner)Vismarkt.006
10/1
Dirck Dircksz Steen {de jonge}
/6
Jonge Dirck Dircxz Stien
1572-11-28
Jonge Dirck Dircxz Stien
GedwongenLening-1572 (bewoner)Rapenburg.027
10/1
Huig Huigenz van Alckemade {de jonge}
/25
Jonge Huych van Alckemade
1572-11-28
Jonge Huych van Alckemade
GedwongenLening-1572 (bewoner)Steenschuur.023.02
9/1
Pieter Pietersz Paedts {de jonge}
/12
Jonge Pieter Paedts Pietersz
1572-11-28
Jonge Pieter Paedts Pietersz
GedwongenLening-1572 (bewoner)Botermarkt.022
39/1
Joost Adriaensz {lepelmaker}
/10
Joost Adriaensz lepelmakerlepelmaker
1572-11-28
Joost Adriaensz, lepelmaker
GedwongenLening-1572 (bewoner)Breestraat.121
6/1
Joost Jacobsz de Bije
/100
Joost Jacobsz, burgermeesterburgermeester
1572-11-28
Joost Jacobsz, burgermeester
GedwongenLening-1572 (bewoner)Vliet.009
9/1
Job Huigenz {schoenmaker}
/6
Jop Huygenz, scoemakerscoemaker
1572-11-28
Jop Huygenz, scoemaker
GedwongenLening-1572 (bewoner)Breestraat.081.2
14/1
Joris Lievensz van Cats
/10
Joris van Catz
1572-11-28
Joris van Catz
GedwongenLening-1572 (bewoner)Hogewoerd.012-014
3/1
Josina Fransdr van Leeuwen {van Meerburg}
/25
Josyna Fransdr, Adriaen Dircxz' weduwe, mit haer kinderen
1572-11-28
Josyna Fransdr, Adriaen Dircxz' weduwe, mit haer kinderen
GedwongenLening-1572 (bon)Hooigracht.022
0/0a

/
Kerckvierendeel
1572-11-28
Kerckvierendeel
GedwongenLening-1572 (bewoner)Middelstegracht.055
8/1
Cors Willemsz {droogscheerder}
/6
Kerstant Willemsz van Leeuwen
1572-11-28
Kerstant Willemsz van Leeuwen
GedwongenLening-1572 (bewoner)Rapenburg.093
4/1
Lieven Dircksz {appelkoper}
/6
Lieven Dircxz, bogertmanbogertman
1572-11-28
Lieven Dircxz, bogertman
GedwongenLening-1572 (bewoner)OudeRijn.024
5/1
Louris Cornelisz Schenaert
/12
Louwerys Cornelisz snydersnyder
1572-11-28
Louwerys Cornelisz snyder
GedwongenLening-1572 (bewoner)Haarlemmerstraat.085-087
9/1
Lucas Arentsz {landmeter, koopman}
/4
Lucas Arentsz, lantmeterlantmeter
1572-11-28
Lucas Arentsz, lantmeter
GedwongenLening-1572 (bewoner)OudeRijn.061
9/1
Machteld Gerritsdr in 't Hart
/6
Machtelt, in 't Hert, Jeronimus Maertszoons weduwe
1572-11-28
Machtelt, in 't Hert, Jeronimus Maertszoons weduwe
GedwongenLening-1572 (overledene)Steenschuur.023.05
15/1a
Martijn Roelofsz {van der Mije}
/
Maerten Roeloffsz
1572-11-28
Maerten Roeloffsz
GedwongenLening-1572 (overledene)Botermarkt.012
28/1a
Maerten Jansz van Sonnevelt
/6
Maerten van Zonnevelt
1572-11-28
Maerten van Zonnevelt
GedwongenLening-1572 (bon)Haarlemmerstraat.251
0/0a

/
Marendorp Rynsyde
1572-11-28
Marendorp Rynsyde
GedwongenLening-1572 (bewoner)Steenschuur.022.07
16/1

/20
Marytgen Garbrantsdr
1572-11-28
Marytgen Garbrantsdr
GedwongenLening-1572 (bewoner)Breestraat.008
21/1
Marytgen Sandersdr {vrouw van Jan Jansz}
/6
Marytgen Sanders, Jan Jansz weduwe
1572-11-28
Marytgen Sanders, Jan Jansz weduwe
GedwongenLening-1572 (bewoner)NieuweRijn.012
24/1
Andries Allertsz {vechtmeester}
/15
Meester Andries Allertsz
[ niet betaald]

1572-11-28
Meester Andries Allertsz
GedwongenLening-1572 (bewoner)Garenmarkt.008
1/1
Mees Cornelisz {drapier, apotheker}
/12
Meeus Cornelisz, apteeckerapteecker
1572-11-28
Meeus Cornelisz, apteecker
GedwongenLening-1572 (bewoner)Aalmarkt.028.2
5/1
Mees Dircksz van Weesp
/10
Meeus Dircxz van Weesp
1572-11-28
Meeus Dircxz van Weesp
GedwongenLening-1572 (bewoner)NieuweRijn.018
21/1
Mees Havicksz {tinnegieter/kapitein}
/6
Meeus Havicxz, thinnegieterthinnegieter
1572-11-28
Meeus Havicxz, thinnegieter
GedwongenLening-1572 (bewoner)Breestraat.004
23/1

/
met haer swaegher
1572-11-28
met haer swaegher
GedwongenLening-1572 (bewoner)Breestraat.040.2
19/1
Pieter Hendricksz van Wassenaer
/
met haer zoon
1572-11-28
De weduwe van Henrick Florisz Wassenaer, met haer zoon
GedwongenLening-1572 (bewoner)Breestraat.126
38/2
Aeltgen Franckendr Cock
/
met zyn zusters
1572-11-28
met zyn zusters
GedwongenLening-1572 (bewoner)Breestraat.126
38/3
Neeltgen Franckendr Cock
/
met zyn zusters
1572-11-28
met zyn zusters
GedwongenLening-1572 (bewoner)Breestraat.053
6/1a

/
mit haer moeder
1572-11-28
mit haer moeder
GedwongenLening-1572 (vermelding)NieuweRijn.026-027
17/1

/
mit zyn zusters
1572-11-28
mit zyn zusters
GedwongenLening-1572 (bewoner)Hooigracht.019
18/1
Arent Christoffelsz
/6
Mr Aernt Christoffelsz
1572-11-28
Mr Aernt Christoffelsz
GedwongenLening-1572 (overledene)Garenmarkt.000.09
7/1a
Claes Cornelisz de Wilde
/
Mr Claes de Wilde
1572-11-28
Mr Claes de Wilde
GedwongenLening-1572 (bewoner)NieuweRijn.035
12/1
Floris Jansz van Tol
/25
Mr Floris van Tol
1572-11-28
Mr Floris van Tol
GedwongenLening-1572 (bewoner)Breestraat.090
2/1
Jan Artus Hovius
/6
Mr Jan Artis apthecaerapthecaer
1572-11-28
Mr Jan Artis apthecaer
GedwongenLening-1572 (bewoner)Papengracht.030
2/1
Jan Duyck
/25
Mr Jan Duyck
1572-11-28
Mr Jan Duyck
GedwongenLening-1572 (bewoner)Maarsmansteeg.010
3/1
Pieter Jansz {chirurgijn}
/20
Mr Pieter Jansz barbierbarbier
1572-11-28
Mr Pieter Jansz barbier
GedwongenLening-1572 (bewoner)Aalmarkt.019-020
29/1
Reyer Jansz {chirurgijn, waard}
/8
Mr Reyer Jansz in De Mereminne
1572-11-28
Mr Reyer Jansz, in De Mereminne
GedwongenLening-1572 (bewoner)Breestraat.011
1/1
Symon Pietersz {chirurgijn}
/6
Mr Symon Jansz, chirurgynchirurgyn
1572-11-28
Mr Symon Jansz, chirurgyn
GedwongenLening-1572 (bewoner)Breestraat.097
18/1
Symon Jansz van der Mije
/20
Mr Symon Jansz, chirurgynchirurgyn
1572-11-28
Mr Symon Jansz, chirurgyn
GedwongenLening-1572 (bewoner)Hooglandsekerkgracht.031-033
33/1
Nicolaes Mahieu {van Camerick}
/12
Nyclaes Mahu van Cameryck
1572-11-28
Nyclaes Mahu van Cameryck
GedwongenLening-1572 (bon)OudeRijn.073
0/0a

/
Nyclaesgraft
1572-11-28
Nyclaesgraft
GedwongenLening-1572 (bon)Garenmarkt.008
0/0a

/
Nyeulant
1572-11-28
Nyeulant
GedwongenLening-1572 (bewoner)Hooigracht.087
13/1
Olivier Philipsz {lakenbereider}
/15
Olivier Philipsz
1572-11-28
Olivier Philipsz
GedwongenLening-1572 (bewoner)Rapenburg.069
13/1
Huig Jansz van Alckemade
/12
Oude Huych van Alckemade
1572-11-28
Oude Huych van Alckemade
GedwongenLening-1572 (overledene)Doezastraat.000.08
19/1a
Mees Garbrantsz van Nierop {oude}
/
Oude Meeus Garbrantsz
1572-11-28
Oude Meeus Garbrantsz
GedwongenLening-1572 (bon)Lokhorststraat.015-029
0/0a

/
Over 't Hof
1572-11-28
Over 't Hof
GedwongenLening-1572 (bon)Haarlemmerstraat.001
0/0a

/
Overmaren Rynsyde
1572-11-28
Overmaren Rynsyde
GedwongenLening-1572 (bewoner)Gerecht.010-014
4/1
Philips Philipsz Nachtegael X
/6
Philips Nachtegael
1572-11-28
Philips Nachtegael
GedwongenLening-1572 (overledene)Aalmarkt.026.1
3/1a
Philips Jansz van Sonnevelt
/
Philips van Zonnevelt
1572-11-28
Philips van Zonnevelt
GedwongenLening-1572 (bewoner)Noordeinde.037
6/1
Pieter Claesz {bakker}
/6
Pieter Claesz, backerbacker
1572-11-28
Pieter Claesz, backer
GedwongenLening-1572 (bewoner)NieuweRijn.023
19/1
Pieter Pietersz Coedijck IV
/10
Pieter Coedyck, backerbacker
1572-11-28
Pieter Coedyck, backer
GedwongenLening-1572 (bewoner)NieuweRijn.052
5/1
Pieter Dircksz Gool
/20
Pieter Dircxz Gool
1572-11-28
Pieter Dircxz Gool
GedwongenLening-1572 (bewoner)Steenschuur.013
15/1
Pieter Florisz van Medemblik
/25
Pieter Florisz van Medemblick
1572-11-28
Pieter Florisz van Medemblick
GedwongenLening-1572 (bewoner)Breestraat.065-067
11/1
Pieter Gerritsz Smaling
/12
Pieter Gerrytsz Smaling
1572-11-28
Pieter Gerrytsz Smaling
GedwongenLening-1572 (bewoner)Warmoesmarkt.020
16/1
Pieter Gijsbrechtsz van Dorp
/6
Pieter Gysbrechtsz in Den Scheenhoet
1572-11-28
Pieter Gysbrechtsz in Den Scheenhoet
GedwongenLening-1572 (bewoner)Vismarkt.009
11/1
Pieter Jacobsz de Haes
/15
Pieter Jacobsz de Haes
1572-11-28
Pieter Jacobsz de Haes
GedwongenLening-1572 (bewoner)Breestraat.165
19/1
Pieter Jacobsz {kuiper}
/6
Pieter Jacobsz, cuyper, in 't Houffysercuper
1572-11-28
Pieter Jacobsz, cuyper, in 't Houffyser
GedwongenLening-1572 (bewoner)Nieuwsteeg.031-033
20/1
Pieter Jansz {apotheker}
/12
Pieter Jansz, apthecaerapthecaer
1572-11-28
Pieter Jansz, apthecaer
GedwongenLening-1572 (bewoner)Botermarkt.019
18/1
Pieter Joostenz de Bije
/20
Pieter Joostenz wantsnyderwantsnyder
1572-11-28
Pieter Joostenz wantsnyder
GedwongenLening-1572 (bewoner)Steenschuur.023.07
13/1
Pieter Jorisz den Eyder
/12
Pieter Jorisz, met zyn huysvrouwen moeder
1572-11-28
Pieter Jorisz, met zyn huysvrouwen moeder
GedwongenLening-1572 (bewoner)Maarsmansteeg.023
10/1
Pieter Maertensz de Zwart
/6
Pieter Maertenz de Zwart
[ niet betaald]

1572-11-28
Pieter Maertenz de Zwart
GedwongenLening-1572 (overledene)Breestraat.054-056
17/1a
Pieter Maertensz van Catwijck
/
Pieter Maertsz weduwe
1572-11-28
Pieter Maertsz weduwe
GedwongenLening-1572 (bewoner)Breestraat.108.1
40/1
Pieter Oom Pietersz van Ofwegen
/15
Pieter Oom Pietersz, wantsnyderwantsnyder
1572-11-28
Pieter Oom Pietersz, wantsnyder
GedwongenLening-1572 (bewoner)Haarlemmerstraat.047-049
4/1
Pieter Pieter Jorisz van Cortevelt
/20
Pieter Pieter Jorysz
1572-11-28
Pieter Pieter Jorysz
GedwongenLening-1572 (bewoner)Rapenburg.107
5/1
Pieter Pietersz Boeytgen
/6
Pieter Pietersz Boytgen
[ niet betaald]

1572-11-28
Pieter Pietersz Boytgen
GedwongenLening-1572 (bewoner)NieuweRijn.064.1
2/1
Pieter Pietersz {koopman}
/6
Pieter Pietersz, comancoman
1572-11-28
Pieter Pietersz, coman
GedwongenLening-1572 (bewoner)Vismarkt.002
7/1
Pieter Willemsz van Goten
/15
Pieter Willemsz backerbacker
1572-11-28
Pieter Willemsz backer
GedwongenLening-1572 (bewoner)Steenschuur.023.04
11/1
Pouwels Cornelisz {}
/6
Pouwels Corneliszoon
1572-11-28
Pouwels ende Ysaack Corneliszoonen
GedwongenLening-1572 (bewoner)Langebrug.063
12/1
Pouwels Willemsz van Torenvliet
/12
Pouwels van Thoornvliet Willemsz
1572-11-28
Pouwels van Thoornvliet Willemsz
GedwongenLening-1572 (bewoner)Steenschuur.023.11
17/1
Quirijn Claes Garbrantsz {van Strijen}
/25
Quyryn, Claes Garbrantsz
1572-11-28
Quyryn, Claes Garbrantsz
GedwongenLening-1572 (bon)Nonnensteeg.016-020
0/0a

/
Rapenburch
1572-11-28
Rapenburch
GedwongenLening-1572 (bewoner)Haarlemmerstraat.106
2/1
Rembrant Jansz van Rossum
/10
Rembrant Jansz, vleyshoudervleyshouder
1572-11-28
Rembrant Jansz, vleyshouder
GedwongenLening-1572 (bewoner)Haarlemmerstraat.089
10/1
Reyer Adamsz {schoenmaker}
/20
Reyer Adamsz comancoman
1572-11-28
Reyer Adamsz, coman
GedwongenLening-1572 (bewoner)NieuweRijn.059
3/1
Reyer Jansz van Naerden
/6
Reyer van Naerden
1572-11-28
Reyer van Naerden
GedwongenLening-1572 (bewoner)Breestraat.123
5/1
Reinout Adriaensz van Sonnevelt
/20
Reynout van Zonnevelt
1572-11-28
Reynout van Zonnevelt
GedwongenLening-1572 (bewoner)Hooglandsekerkgracht.023
32/1
Robrecht Jorisz de Maringuy
/50
Robrecht de Maringny
[ niet betaald]

1572-11-28
Robrecht de Maringny
GedwongenLening-1572 (bewoner)Uiterstegracht.120-130
9/1
Sander Aelbrechtsz van Quackenbosch
/6
Sander Aelbrechtsz, drapierdrapier
1572-11-28
Sander Aelbrechtsz, drapier
GedwongenLening-1572 (bon)Nieuwsteeg.002-004
0/0a

/
Sevenhuysen
1572-11-28
Sevenhuysen
GedwongenLening-1572 (bewoner)Breestraat.082
12/1
Steven Gillisz van Heussen
/75
Steffen van Heussen
solvit op rekening den 10en januaty 1573 stilo coj

1572-11-28
Steffen van Heussen
GedwongenLening-1572 (bewoner)Steenschuur.008
15/1
Steven Dircksz van Haarlem
/6
Steven Dircxz, lakenvercoperlakencoper
1572-11-28
Steven Dircxz, lakenvercoper
GedwongenLening-1572 (bewoner)Breestraat.046
16/1
Swaentgen {Paedts}
/25
Swaentgen, Cornelis Claesz weduwe
1572-11-28
Swaentgen, Cornelis Claesz . weduwe
GedwongenLening-1572 (bewoner)Breestraat.059
7/1
Isaac Symonsz van der Graft
/50
Symonsz van der Graft
1572-11-28
Symonsz van der Graft
GedwongenLening-1572 (bewoner)Hooigracht.022
1/1
Thomas Lambrechtsz van Swieten
/6
Thomas Lambrechtsz
1572-11-28
Thomas Lambrechtsz
GedwongenLening-1572 (bewoner)Pieterskerkgracht.001
8/1
Thomas van Hogendorp
/7
Thomas van Hogendorp
1572-11-28
Thomas van Hogendorp
GedwongenLening-1572 (bon)Breestraat.011
0/0a

/
Vleyshuys
1572-11-28
Vleyshuys
GedwongenLening-1572 (bon)Maarsmansteeg.014.2
0/0a

/
Wanthuis
1572-11-28
Wanthuis
GedwongenLening-1572 (bewoner)NieuweRijn.030
13/1
Warnaert Anthonisz {lantaarnmaker, koppendraaier}
/6
Warnaer Anthonisz, coppedrayercoppedrayer
1572-11-28
Warnaer Anthonisz, coppedrayer
GedwongenLening-1572 (bewoner)Steenschuur.022.06
15/1
Willem Adriaensz de Wilde
/12
Willem Adriaensz de Wilde
1572-11-28
Willem Adriaensz de Wilde
GedwongenLening-1572 (bewoner)Botermarkt.020
21/1
Gerrit Aelbrechtsz van Quackenbosch
/6
Willem Aelbrechtsz wantsnyderwantsnyder
1572-11-28
Willem Aelbrechtsz wantsnyder
GedwongenLening-1572 (overledene)Steenschuur.020.8
12/1a
Willem Willem Bouwensz van Warmond {de oude}
/
Willem Bouwenszoons weduwe
1572-11-28
Willem Bouwenszoons weduwe
GedwongenLening-1572 (bewoner)NieuweRijn.026-027
17/1
Willem Dircksz van Heemskerck
/12
Willem Dircxz, mit zyn zusters
1572-11-28
Willem Dircxz, mit zyn zusters
GedwongenLening-1572 (bewoner)NieuweRijn.043
10/1
Willem Govertsz van der Aer
/25
Willem Gouertsz, verwer
Solvit op rekeninge den 17en februaris 1573 by Willem voirs. de somme van 8 pond
verwer
1572-11-28
Willem Gouertsz, verwer
GedwongenLening-1572 (bewoner)Hogewoerd.032
5/1
Willem Jacobsz {voerlakenreder}
/6
Willem Jacobsz, voerlaeckenredervoerlaeckenreder
1572-11-28
Willem Jacobsz, voerlaeckenreder
GedwongenLening-1572 (bewoner)NieuweRijn.046-048
8/1
Willem Jan Reyersz van Heemskerck
/100
Willem Jan Reyersz[zoon], burgermeesterburgermeester
1572-11-28
Willem Jan Reyersz[zoon], burgermeester
GedwongenLening-1572 (bewoner)Apothekersdijk.011.1
15/1
Willem Jansz Munt
/4
Willem Jansz warmoesmanwarmoesman
1572-11-28
Willem Jansz, warmoesman
GedwongenLening-1572 (bewoner)NieuweRijn.081
3/1
Willem Corsz {houtkoper}
/6
Willem Korssenz, houtcoperhoutcoper
1572-11-28
Willem Korssenz, houtcoper
GedwongenLening-1572 (bewoner)NieuweRijn.080
4/1
Willem Meesz {houtkoper}
/6
Willem Meesz houtcoperhoutcoper
1572-11-28
Willem Meesz houtcoper
GedwongenLening-1572 (bewoner)Koppenhinksteeg.006
7/1

/10
Willem Symonsz, lymsiederlymsieder
1572-11-28
Willem Symonsz, lymsieder
GedwongenLening-1572 (bewoner)Langebrug.085-087
6/1
Willem Jacobsz van Loo
/12
Willem van Loo Jacobsz
1572-11-28
Willem van Loo Jacobsz
GedwongenLening-1572 (bewoner)Garenmarkt.000.07
8/1
Willem van Culemborg (van Palenstein)
/150
Willem van Palensteyn, baillu van Rynlantbaillu van Rynlant
1572-11-28
Willem van Palensteyn, baillu van Rynlant
GedwongenLening-1572 (bewoner)Papengracht.013-017
14/1
Willem van Zoutelande
/25
Willem van Soutelande
[ niet betaald] zie ook akte B278

1572-11-28
Willem van Soutelande
GedwongenLening-1572 (bewoner)Pieterskerkchoorsteeg.015.1
13/1
Willem Pouwelsz van Torenvliet
/6
Willem van Thoornvliet Pouwelsz
1572-11-28
Willem van Thoornvliet Pouwelsz
GedwongenLening-1572 (bewoner)Nieuwstraat.014
34/1
Willem Vincentenz {snijder}
/8
Willem Vincentenz, snyder
[ niet betaald]
snyder
1572-11-28
Willem Vincentenz, snyder
GedwongenLening-1572 (bewoner)NieuweRijn.084-085
1/1
Willem Willem Bouwensz van Warmond {de jonge}
/15
Willem Willemsz, in Den Engel
1572-11-28
Willem Willemsz, in Den Engel
GedwongenLening-1572 (bewoner)Haarlemmerstraat.000.2
7/1

/6
Willemtgen, de appelcoopster aen de poortappelcoopster
1572-11-28
Willemtgen, de appelcoopster aen de poort
GedwongenLening-1572 (bon)Breestraat.141
0/0a

/
Wolhuis
1572-11-28
Wolhuis
GedwongenLening-1572 (bewoner)NieuweRijn.045
9/1
Isaac Claesz van Swanenburg {de jonge}
/25
Ysaack Claesz, schilderschilder
1572-11-28
Ysaack Claesz, schilder
GedwongenLening-1572 (bewoner)Steenschuur.023.04
12/1
Isaac Cornelisz {}
/
Ysaack Corneliszoon
1572-11-28
Pouwels ende Ysaack Corneliszoonen
GedwongenLening-1572 (bewoner)Hooigracht.111
11/1

/6
Ysbrant, in St Jacob
1572-11-28
Ysbrant, in St Jacob
GedwongenLening-1572 (overledene)Aalmarkt.001-002
26/1a
Sybrant Gerritsz {zuivelkoper}
/
Zybrant Gerrytsz, zuvelcoperzuvelcoper
1572-11-28
Zybrant Gerrytsz, zuvelcoper
GedwongenLening-1572 (bewoner)Steenschuur.023.07
14/1
Grietgen Willemsdr {Doesz}
/
zyn huysvrouwen moeder
1572-11-28
Pieter Jorisz, met zyn huysvrouwen moeder