BronPerceelPersonen

Lijst van BronPerceelPersoon-regels afhankelijk van opgegeven selectie-criteria. Wildcardtekens: _ (enkel) en % (meer).

Bouwblok
BronPerceelPersoonregels met BronId = 212. Aantal = 120.
BronPerceel
Volgnr/Toev
Persoon
Aantal/Bedrag
PersoonNaamInBron
Opmerkingen
Beroepsvermelding
Datum
Glippereed (bewoner)Breestraat.073
63/1
Geertruid Cornelisdr {vrouw van Ozier Claesz}
/
...tgen Cornelisdr weduwe van Osier Claesz
1576-12-28
...tgen Cornelisdr weduwe van Osier Claesz (heeft eed gedaen den 28 december 76)
Glippereed (info)Haarlemmerstraat.136
94/0a

/
6en juny 1577 heeft
1577-06-06
6en juny 1577 heeft
Glippereed (bewoner)Haarlemmerstraat.252-256
12/1
Adriaen Jacobsz van Dam {bouwman}
/
Adriaen Jacobsz van Dam
1576-12-06
Adriaen Jacobsz van Dam
Glippereed (bewoner)Haarlemmerstraat.155-159
16/1
Aeltgen Claesdr de Bruyn
/
Aeltgen Claesdr beide haer dochters
1576-12-06
Aeltgen Claesdr beide haer dochters
Glippereed (bewoner)Rapenburg.081-083
55/1
Arent Claesz van der Hooch
/
Aernt? van der Hooch
welke?

1576-12-18
Aernt? van der Hooch
Glippereed (bewoner)Hogewoerd.092-096
83/1
Aelwijn Meesz van Swanenburg {de jonge}
/
Alewijn Meesz
1577-02-06
Alewijn Meesz
Glippereed (bewoner)NieuweRijn.053-054
71/1
Allert Quirijnsz {}
/
Allert Quirijnsz
1577-01-25
Allert Quirijnsz
Glippereed (vermelding)Haarlemmerstraat.136
94/1
Andries Huigenz {schoenmaker}
/
Andries Huygensz schoemaker
onzeker, overleden in 1576?
schoemaker
1577-06-06
Andries Huygensz schoemaker
Glippereed (bewoner)Langebrug.113.09
88/1
Bruin Cornelisz Couhoorn
/
Bruin Cornelisz leydeckerleydecker
1577-03-22
Bruin Cornelisz leydecker
Glippereed (bewoner)Langebrug.113.09
28/1
Bruin Cornelisz Couhoorn
/
Bruyn Cornelisz leydecker [doorgehaald]leydecker
1576-12-12
Bruyn Cornelisz leydecker [doorgehaald]
Glippereed (bewoner)Hooglandsekerkgracht.034
106/1
Christiaen Reyersz {kanunnik}
/
Christiaen Rhyniersz
1578-09-06
Christiaen Rhyniersz
Glippereed (bewoner)NieuweRijn.072
3/1
Claes Claesz van Swanenburg {de jonge}
/
Claes Claes Yzaacxz
1576-12-06
Claes Claes Yzaacxz
Glippereed (bewoner)Warmoesmarkt.013
74/1
Cornelis Cornelisz Goes
/
Cornelis Cornelisz Goes 
1577-01-25
Cornelis Cornelisz Goes 
Glippereed (bewoner)Haarlemmerstraat.127
18/1
Cornelis Huigenz {bakker}
/
Cornelis Huygensz coorncopercoorncoper
1576-12-07
Cornelis Huygensz coorncoper
Glippereed (info)Maarsmansteeg.008.1
35/1z

/
de voors. vijf personen hebben op ten 12en december anno 1576
1576-12-12
de voors. vijf personen hebben op ten XIIen (12) december 1576
Glippereed (bewoner)Breestraat.084
97/1
Dirck Adriaensz van Leeuwen
/
Dirck Arentsz van Leeuwen student in den universiteytstudent
1577-08-09
Dirck Arentsz van Leeuwen student in den universiteyt
Glippereed (bewoner)SintJorissteeg.033
99/1
Dirck Gerritsz Cortleven {voller, linnenwever}
/
Dirck Gerytsz Cortleven voegaend? schuytvoerderschuytvoerder
1577-07-02
Dirck Gerytsz Cortleven voegaend? schuytvoerder
Glippereed (bewoner)Kloksteeg.013
72/1
Dirck Jansz {snijder, koster}
/
Dirck Jansz, snijder ofte coster/Costersnijder ofte coster/Coster
1577-01-25
Dirck Jansz, snijder ofte coster/Coster
Glippereed (bewoner)Breestraat.070-072
60/1
Dirck Joostenz van Sonnevelt
/
Dirck Joostenz van Sonnevelt
1576-12-22
Dirck Joostenz van Sonnevelt
Glippereed (info)Haarlemmerstraat.136
94/1z

/
eed gedaen in collegie van burgermeesteren ende gerechte
1577-06-06
eed gedaen in collegie van burgermeesteren ende gerechte
Glippereed (bewoner)SintJacobsgracht.000.11
82/1
Ewout Arent Gerritsz van Dam
/
Eeuwout Arentsz
1577-02-06
Eeuwout Arentsz
Glippereed (bewoner)SintJacobsgracht.000.11
24/1
Ewout Arent Gerritsz van Dam
/
Ewout Aernt Gerytsz [doorgehaald]
1576-12-12
Ewout Aernt Gerytsz [doorgehaald]
Glippereed (bewoner)Langebrug.060.4
76/1
Geertruid Damendr
/
Geertruijt Damendr weduwe van Claes Oom Jansz
1577-01-25
Geertruijt Damendr weduwe van Claes Oom Jansz
Glippereed (bewoner)Hooglandsekerkgracht.021
107/1
Gerrit Buys
/
Gerrit Hey Buys
1579-03-09
Gerrit Hey Buys
Glippereed (bewoner)Botermarkt.028
34/1
Gerrit Arentsz de Man
/
Geryt Aerntsz de Man
1576-12-12
Geryt Aerntsz de Man
Glippereed (bewoner)Koppenhinksteeg.000.07
25/1
Gerrit Arent Gerrit Ewoutsz van Dam
/
Geryt Aerntsz van Dam [doorgehaald]
1576-12-12
Geryt Aerntsz van Dam [doorgehaald]
Glippereed (info)Botermarkt.028
34/0a
Gerrit Arentsz de Man
/
Geryt Arentsz de Man zal passen op uyt...[zinnetje doorgehaald] heeft eed gedaan
1576-12-12
Geryt Arentsz de Man zal passen op uyt...[zinnetje doorgehaald] heeft eed gedaan
Glippereed (bewoner)Breestraat.153
49/1
Gerrit Roelofsz van der Mije
/
Geryt Ruelofsz??
1576-12-17
Geryt Ruelofsz?? (heeft eed gedaen den 17 december 1576)
Glippereed (bewoner)Hooglandsekerkgracht.028
93/1
Gijsbrecht Jorisz {pastoor}
/
Ghijsbrecht Jorysz, eertijts pastoor van Ste Pancraes Kerckpastoor
1577-05-10
Ghijsbrecht Jorysz, eertijts pastoor van Ste Pancraes Kerck
Glippereed (bewoner)Haarlemmerstraat.053
84/1
Gommer Gommersz {spoelenmaker}
/
Gommer Gommersz
1577-02-06
Gommer Gommersz
Glippereed (bewoner)Breestraat.031
21/1
Gommer Jacobsz van Boschuysen
/
Gommer van Bosschuyzen
1576-12-12
Gommer van Bosschuyzen
Glippereed (info)Doezastraat.001.01
77/1y

/
hebben de selfde eedt gedaen in collegie van burgermeesteren ende gerechte den 27 january 1577
1577-01-25
hebben de selfde eedt gedaen in collegie van burgermeesteren ende gerechte den 27 january 1577
Glippereed (info)Garenmarkt.000.13
68/1z

/
Hebben den voors. eed gedaen in collegie van burgermeesteren ende gerechte upten 26en january 1577
1577-01-26
Hebben den voors. eed gedaen in collegie van burgermeesteren ende gerechte upten 26en january 1577
Glippereed (info)Steenschuur.012
19/1z

/
hebben eed gedaen de 7-en nove[doorgehaald] december 1576
1576-12-07
hebben eed gedaen de VII-en (7) nove[doorgehaald] december 1576
Glippereed (info)Haarlemmerstraat.155-159
17/1z

/
hebben eed gedaen in 't volle collegie ten dagen voors.
1576-12-06
hebben eed gedaen in 't volle collegie ten dagen voors.
Glippereed (info)JanVossensteeg.013
43/1z

/
hebben eed gedaen in vergaderinge upten 13en december 1576
1576-12-13
hebben eed gedaen in vergaderinge upten XIIIen december 1576
Glippereed (info)Rapenburg.081-083
55/1z

/
hebben eed gedaen in vergaderinge upten 18 december 1576
1576-12-18
hebben eed gedaen in vergaderinge upten 18 december 1576
Glippereed (info)Breestraat.050
57/1z

/
hebben eed gedaen in vergaderinge upten 21en december 1576
1576-12-21
hebben eed gedaen in vergaderinge upten XXIen (21) december 1576
Glippereed (info)Breestraat.070-072
60/1z

/
hebben eed gedaen in vergaderinge upten 22en december 1576
1576-12-22
hebben eed gedaen in vergaderinge upten XXIIen (22) december 1576
Glippereed (info)Haarlemmerstraat.153
79/1y

/
hebben eedt gedaen in presentie van de schout Claes Willemsz [Claes Willem Bouwensz van Warmond?], Pieter Pieter Jorisz ende Andries Schot als gecommiteerde van den burgemeesteren ende gerechte den 27 january 1577
1577-01-27
hebben eedt gedaen in presentie van de schout Claes Willemsz [Claes Willem Bouwensz van Warmond?], Pieter Pieter Jorisz ende Andries Schot als gecommiteerde van den burgemeesteren ende gerechte den 27 january 1577
Glippereed (info)Haarlemmerstraat.053
84/1y

/
hebben eet gedaen den 6 february 1577
1577-02-06
hebben eet gedaen den 6 february 1577
Glippereed (info)Hooglandsekerkgracht.028
93/1z

/
heeft eed gedaen aen handen van Claes Willemsz ende Claes Adriaensz, Burgermeesteren opten 10en mey 1577
1577-05-10
heeft eed gedaen aen handen van Claes Willemsz ende Claes Adriaensz, Burgermeesteren opten 10en mey 1577
Glippereed (info)Donkersteeg.013-017
89/1y

/
heeft eed gedaen in bijzijn van burgemeesteren opten 22en marty 1577
1577-03-22
heeft eed gedaen in bijzijn van burgemeesteren opten 22en marty 1577
Glippereed (info)Haarlemmerstraat.247
90/1y

/
heeft eed gedaen in bijzijn van burgermeesteren ende gerechte upten 25en marty 1577
1577-03-25
heeft eed gedaen in bijzijn van burgermeesteren ende gerechte upten 25en marty 1577
Glippereed (info)Koppenhinksteeg.000.10
87/1y

/
heeft eed gedaen in bijzijn van burgermeesteren opten 15en marty 1577
1577-03-15
heeft eed gedaen in bijzijn van burgermeesteren opten 15en marty 1577
Glippereed (info)Kloksteeg.017-019
85/1y

/
heeft eed gedaen in college 4en marty 1577
1577-03-04
heeft eed gedaen in college 4en marty 1577
Glippereed (info)Breestraat.092-094
20/1z

/
heeft eed gedaen in collegie 11 december 1576
1576-12-11
heeft eed gedaen in collegie 11 december 1576
Glippereed (info)Breestraat.084
97/1z

/
heeft eed gedaen in collegie 9 augustus 1577
1577-08-09
heeft eed gedaen in collegie 9 augustus 1577
Glippereed (info)Doezastraat.000.08
64/1z

/
heeft eed gedaen in collegie den 3en january 1576
1577-01-03
heeft eed gedaen in collegie den 3en january 1576
Glippereed (info)Botermarkt.002
48/1z

/
heeft eed gedaen in collegie upten 17 december 1576
1576-12-17
heeft eed gedaen in collegie upten 17 december 1576
Glippereed (info)Hooglandsekerkgracht.034
106/1z

/
heeft eed gedaen in collegie van burgermeesteren ende gerechte upten 6en septembris 1578
1578-09-06
heeft eed gedaen in collegie van burgermeesteren ende gerechte upten 6en septembris 1578
Glippereed (info)Breestraat.127-129
58/1z

/
heeft eed gedaen in vergaderinge upten 21en december 1576
1576-12-21
heeft eed gedaen in vergaderinge upten XXIen (21) december 1576
Glippereed (info)Rapenburg.050
61/1z

/
heeft eed gedaen in vergaderinge upten 22en december 1576
1576-12-22
heeft eed gedaen in vergaderinge upten XXIIen (22) december 1576
Glippereed (info)Rapenburg.135.1
105/1z

/
heeft eed gedaen in ’t collegie bij schout, burgermeesteren ende gerechte opten 29 augusty? 1578
1578-08-29
heeft eed gedaen in ’t collegie bij schout, burgermeesteren ende gerechte opten 29 augusty? 1578
Glippereed (info)Rapenburg.091
50/1z

/
heeft eed gedaen opten 17 december 1576
1576-12-17
heeft eed gedaen opten 17 december 1576
Glippereed (info)Hooglandsekerkgracht.021
107/1z

/
heeft eed gedaen ten collegie [doorgestreept] bijwegen van Jorisz ende Dorp aen den 9 marty 1579
1579-03-09
heeft eed gedaen ten collegie [doorgestreept] bijwegen van Jorisz ende Dorp aen den 9 marty 1579
Glippereed (info)Hooglandsekerkgracht.023
65/1z

/
heeft eedt gedaen de 12 january 1576
1577-01-12
heeft eedt gedaen de 12 january 1576
Glippereed (info)Langebrug.103-107
92/1z

/
heeft eedt gedaen in handen als voorn. artikel de 19 aprilis 1577
1577-04-19
heeft eedt gedaen in handen als voorn. artikel de 19 aprilis 1577
Glippereed (info)Nieuwstraat.000.4
86/1y

/
heeft eedt in collegie gedaen den 5 marty 77
1577-03-05
heeft eedt in collegie gedaen den 5 marty 77
Glippereed (info)Hooigracht.005-007
104/1z

/
heeft eet gedaen in collegie van schout, burgermeesteren ende gerechte upten 3 july 1578
1578-07-03
heeft eet gedaen in collegie van schout, burgermeesteren ende gerechte upten 3 july 1578
Glippereed (info)Maarsmansteeg.008.1
36/1z

/
heeft zijn eed gedaen in vergadering up ten 13en december anno 1576
1576-12-13
heeft zijn eed gedaen in vergadering up ten XIIIen (13) december 1576
Glippereed (bewoner)Rapenburg.050
61/1
Hendrick Pouwelsz {priester}
/
Henrick Pauwelsz
1576-12-22
Henrick Pauwelsz
Glippereed (bewoner)Doezastraat.001.01
77/1
Huibrecht Jansz van Nederwaert {snijder}
/
Hubert Jansz snijdersnijder
1577-01-25
Hubert Jansz snijder
Glippereed (bewoner)Steenschuur.016
44/1
Jacob Dircksz van der Goude
/
Jacob Dircxz van der Goude
1576-12-13
Jacob Dircxz van der Goude
Glippereed (bewoner)Maarsmansteeg.008.1
36/1
Jacob Cornelisz Soos {van Berckel}
/
Jacop Cornelisz Soos
1576-12-13
Jacop Cornelisz Soos
Glippereed (bewoner)Maarsmansteeg.008.1
35/1
Jacob Cornelisz Soos {van Berckel}
/
Jacop Cornelisz Soos [doorgehaald]
1576-12-12
Jacop Cornelisz Soos [doorgehaald]
Glippereed (bewoner)Steenschuur.016
27/1
Jacob Dircksz van der Goude
/
Jacop Dircxz van der Goude
1576-12-12
Jacop Dircxz van der Goude (zal passen op uyt... [zinnetje doorgehaald])
Glippereed (bewoner)Hooigracht.005-007
104/1
Jacob Jansz {priester, kanunnik}
/
Jacop Janssen voeg... canoniccanonic
1578-07-03
Jacop Janssen voeg... canonic
Glippereed (bewoner)Vismarkt.009
2/1
Jacob Pietersz de Haes
/
Jacop Pietersz de Haes
1576-12-06
Jacop Pietersz de Haes
Glippereed (bewoner)Steenschuur.012
19/1
Jacobgen Claesdr {de Man}
/
Jaepgen Claesdr weduwe van Adriaen Aerntsz backer
familie opnieuw bekijken, klopt iets niet

1576-12-07
Jaepgen Claesdr weduwe van Adriaen Aerntsz backer
Glippereed (bewoner)Steenschuur.022.06
66/1
Jan Adriaensz de Wilde
/
Jan Adriaensz de Wilde
1577-01-26
Jan Adriaensz de Wilde
Glippereed (bewoner)Garenmarkt.000.13
68/1
Jan Dircksz van der Burch {brouwer}
/
Jan Dircxsz eertijts brouwerbrouwer
1577-01-26
Jan Dircxsz eertijts brouwer
Glippereed (bewoner)Breestraat.143
56/1
Jan Gerritsz Buytewech
/
Jan Gerytsz Buytewech
1576-12-21
Jan Gerytsz Buytewech
Glippereed (bewoner)Pieterskerkgracht.005.1
102/1
Jan Gijsbrechtsz {Pieterskerkgracht}
/
Jan Gysbrecht Dirckzs zn cruydenier
zoon van Gijsbrecht Dircksz {kruidenier}
cruydenier
1578-05-19
Jan Gysbrecht Dirckzs zn cruydenier
Glippereed (bewoner)NieuweRijn.011
4/1
Jan Jacobsz van Dam
/
Jan Jacopsz van Dam
1576-12-06
Jan Jacopsz van Dam
Glippereed (bewoner)Donkersteeg.013-017
89/1
Jan Dircksz van Schagen {schipper}
/
Jan van Schagen schipperschipper
1577-03-22
Jan van Schagen schipper
Glippereed (bewoner)Haarlemmerstraat.153
79/1
Johan van Matenesse van Wybisma
/
Joncheer Johan van Mathenesse
1577-01-27
Joncheer Johan van Mathenesse
Glippereed (bewoner)Pieterskerkhof.004.5
80/1
Jan van Oostrum {de jonge}
/
Joncheer Johan van Oosteromjoncheer
1577-02-06
Joncheer Johan van Oosterom
Glippereed (bewoner)Lokhorststraat.015-029
78/1
Vincent van Lockhorst
/
Joncheer Vincent van Lochorst
heeft geen adres!

1577-01-27
Joncheer Vincent van Lochorst
Glippereed (bewoner)Breestraat.127-129
58/1
Alijd van Blommendael
/
Joncvrouwe Alijt van Blomendale
1576-12-21
Joncvrouwe Alijt van Blomendale ?
Glippereed (bewoner)Breestraat.050
57/1
Diewertgen van der Laen
/
Joncvrouwe Diewer van den Laen weduwe van Hendric van Assendelf
1576-12-21
Die[doorgehaald] Joncvrouwe Diewer van den Laen weduwe van Hendric van Assendelf
Glippereed (bewoner)Doezastraat.000.06
59/1
Garbrant Meesz {de jongste}
/
Jonge Garbrant Meesz
1576-12-22
Jonge Garbrant Meesz
Glippereed (bewoner)Breestraat.070-072
70/1
Joost Adriaensz van Sonnevelt
/
Joost van Sonnevelt
1577-01-25
Joost van Sonnevelt
Glippereed (bewoner)Hogewoerd.052
62/1

/
Lambrecht? Jacobsz warmoesmanwarmoesman
1576-12-27
Lambrecht? Jacobsz warmoesman (heeft eed gedaen den 27 december 76)
Glippereed (bewoner)Pieterskerkchoorsteeg.022
32/1
Louris Woutersz Steen
/
Laurensz Woutersz Steen
1576-12-12
Laurensz Woutersz Steen (zal passen op uyt...[zinnetje doorgehaald] heeft eed gedaan)
Glippereed (bewoner)Rapenburg.135.1
105/1
Louris Zachariasz {schoolmeester}
/
Louris Zachariasz priesterpriester
1578-08-29
Louris Zachariasz priester
Glippereed (bewoner)Uiterstegracht.019.5
69/1
Maerten Cornelisz {linnenwever}
/
Maerten Cornelisz
1577-01-25
Maerten Cornelisz
Glippereed (bewoner)Haarlemmerstraat.247
30/1
Maerten Gerritsz {perkamentmaker}
/
Maerten Gerytsz franchijnmaecker [doorgehaald]franchijnmaecker
1576-12-12
Maerten Gerytsz franchijnmaecker [doorgehaald]
Glippereed (bewoner)Haarlemmerstraat.247
90/1
Maerten Gerritsz {perkamentmaker}
/
Maerten Gerytsz witmaeckerwitmaecker
1577-03-25
Maerten Gerytsz witmaecker
Glippereed (bewoner)NieuweRijn.073-074
38/1
Marytgen Jansdr {vrouw van Claes Aelbrechtsz}
/
Marie Jansdr weduwe van Claes Elbertsz zoutzieder
1576-12-13
Marie Jansdr weduwe van Claes Elbertsz zoutzieder
Glippereed (bewoner)NieuweRijn.032-033
5/1
Marytgen Jansdr Heye {vrouw van Garbrant Symonsz}
/
Marie Jansdr weduwe van Garbrant Symonsz
1576-12-06
Marie Jansdr weduwe van Garbrant Symonsz
Glippereed (bewoner)Haarlemmerstraat.155-159
15/1
Machteld Ambrosiusdr {de Bruyn}
/
Mechtelt Ambrosiusdr
1576-12-06
Mechtelt Ambrosiusdr
Glippereed (bewoner)Pieterskerkchoorsteeg.014
67/1
Mees Aelwijnsz van Swanenburg
/
Mees Aelwijnsz
1577-01-26
Mees Aelwijnsz
Glippereed (bewoner)Uiterstegracht.021.4
8/1
Mees Allertsz de Haes
/
Mees Allertsz de Haes
1576-12-06
Mees Allertsz de Haes
Glippereed (bewoner)Legewerfsteeg.016-022
14/1
Meynaert Gerritsz {perkamentmaker}
/
Meynert Geryteszwitmaecker
1576-12-06
Meynert Gerytesz witmaecker
Glippereed (bewoner)Doezastraat.000.08
64/1
Cornelis Jansz den Deen
/
Mr Cornelis Jansz den Deen
1577-01-03
Mr Cornelis Jansz den Deen
Glippereed (bewoner)Nieuwstraat.000.4
86/1
Gerrit Fransz van Hoogstraten
/
Mr Gerrit Hoochstraeten
1577-03-05
Mr Gerrit Hoochstraeten
Glippereed (bewoner)Breestraat.085-087
11/1
Huibrecht Merevin
/
Mr Hubrecht Merevin [deels doorgehaald]
1576-12-06
Mr Hubrecht Merevin (es van meening te vertrecken [zinnetje doorgehaald])
Glippereed (bewoner)Steenschuur.022.10
54/1
Reyer Jacobsz {van der Graft}
/
Mr Reyer Jacobsz
1576-12-18
Mr Reyer Jacobsz
Glippereed (bewoner)Haarlemmerstraat.155-159
51/1
Cornelis Claesz de Bruyn
/
Mr. Cornelis Claesz
1576-12-18
Mr. Cornelis Claesz
Glippereed (bewoner)Haarlemmerstraat.155-159
52/1
Jan Claesz de Bruyn
/
Mr. Jan Claesz
1576-12-18
Mr. Jan Claesz
Glippereed (bewoner)Botermarkt.028
37/1
Cornelia Jansdr {de Man}
/
Neeltgen Jansdr weduwe van Aernt Cornelisz caerdeman/Caerdeman
1576-12-13
Neeltgen Jansdr weduwe van Aernt Cornelisz caerdeman/Caerdeman
Glippereed (bewoner)Hooglandsekerkgracht.023
65/1
Robrecht Jorisz de Maringuy
/
Robert de Marigny
1577-01-12
Robert de Marigny
Glippereed (bewoner)Koppenhinksteeg.000.10
87/1
Symon Willemsz Wassenaer {schuitenvoerder}
/
Symon Willemsz Wassenaer
1577-03-15
Symon Willemsz Wassenaer
Glippereed (bewoner)JanVossensteeg.013
43/1

/
Trijn Franssendr van Abcouwen
1576-12-13
Trijn Franssendr van Abcouwen
Glippereed (bewoner)Rapenburg.091
50/1
Catrijn Maertensdr Exalto
/
Trijn Maertensdr weduwe van Aernt Jansz Brueder
1576-12-17
Trijn Maertensdr weduwe van Aernt Jansz Brueder
Glippereed (bewoner)Haarlemmerstraat.155-159
17/1
Trijntgen Claesdr de Bruyn
/
Trijntgen Claesdr beide haer dochters
1576-12-06
Trijntgen Claesdr beide haer dochters
Glippereed (info)Steenschuur.022.06
66/0a

/
Van hier aen es begonst te doen den nieuwen eet bij zijn ….. ende staten ... Zeeland [iets met de Generale Staten van Holland en Zeeland] gemaeckt ende overgeschreven
1577-01-26
Van hier aen es begonst te doen den nieuwen eet bij zijn ….. ende staten ... Zeeland [iets met de Generale Staten van Holland en Zeeland] gemaeckt ende overgeschreven
Glippereed (overledene)Steenschuur.012
19/1a
Adriaen Arentsz de Man
/
weduwe van Adriaen Aerntsz backerbacker
1576-12-07
weduwe van Adriaen Aerntsz backer
Glippereed (overledene)Rapenburg.091
50/1a
Arent Jansz Broeder {Exalto}
/
weduwe van Aernt Jansz Brueder
1576-12-17
weduwe van Aernt Jansz Brueder
Glippereed (overledene)NieuweRijn.073-074
38/1a

/
weduwe van Claes Elbertsz zoutziederzoutzieder
1576-12-13
weduwe van Claes Elbertsz zoutzieder
Glippereed (overledene)Langebrug.060.4
76/1a
Claes Jansz Oom
/
weduwe van Claes Oom Jansz
(de jonge of de oude???)

1577-01-25
weduwe van Claes Oom Jansz
Glippereed (overledene)NieuweRijn.032-033
5/1a
Garbrant Symonsz {wijntapper}
/
weduwe van Garbrant Symonsz
1576-12-06
weduwe van Garbrant Symonsz
Glippereed (overledene)Breestraat.050
57/1a
Hendrick van Assendelft
/
weduwe van Hendric van Assendelf
1576-12-21
weduwe van Hendric van Assendelf
Glippereed (overledene)Breestraat.073
63/1a
Ozier Claesz {vleeshouwer}
/
weduwe van Osier Claesz
1576-12-28
weduwe van Osier Claesz
Glippereed (bewoner)NieuweRijn.020-021
23/1
Willem Arent Gerritsz van Dam
/
Willem Aernt Gerytsz [doorgehaald]
onzekere toekenning Persoon, maar is een Willem Arent Gerritsz (en een van Dam?)

1576-12-12
Willem Aernt Gerytsz [doorgehaald]
Glippereed (bewoner)NieuweRijn.020-021
81/1
Willem Arent Gerritsz van Dam
/
Willem Arentsz
NieuweRijn.021 of Uiterstegracht.023 of Uiterstegracht.025-031

1577-02-06
Willem Arentsz
Glippereed (bewoner)Breestraat.092-094
20/1
Willem Jacobsz de Milde
/
Willem de Milde
hoop dat ik de goede Willem de Milde heb!

1576-12-11
Willem de Milde
Glippereed (bewoner)NieuweRijn.066-068
73/1
Willem Willemsz Ouwelant
/
Willem Willem Arentsz
1577-01-25
Willem Willem Arentsz
Glippereed (bewoner)Kloksteeg.017-019
85/1
Isaac Cornelisz {}
/
Yzaac Cornelisz
1577-03-04
Yzaac Cornelisz