BronPerceelPersonen

Lijst van BronPerceelPersoon-regels afhankelijk van opgegeven selectie-criteria. Wildcardtekens: _ (enkel) en % (meer).

Bouwblok
BronPerceelPersoonregels met BronId = 214. Aantal = 85.
BronPerceel
Volgnr/Toev
Persoon
Aantal/Bedrag
PersoonNaamInBron
Opmerkingen
Beroepsvermelding
Datum
Glipperhuur-1573 (huurder)Hooigracht.039-041
3/1

/34-0-0
Aelbrecht van Egmondt
1573
Aelbrecht van Egmondt
Glipperhuur-1573 (huurder)Garenmarkt.006
9/1
Aelwijn Meesz van Swanenburg {de jonge}
/
Aelwijn Meesz
1573
Aelwijn Meesz
Glipperhuur-1573 (eigenaar)Hogewoerd.036-038
34/2
Anthonis Muyshout
/
Anthonis Muyshout slotenmaecker fugityveslotenmaecker
1573
Anthonis Muyshout slotenmaecker fugityve opte Hoogewoert
Glipperhuur-1573 (eigenaar)Botermarkt.028
30/2
Arent Lievensz {bakker}
/
Arent Lievensz backer fugitivebacker
1573
Arent Lievensz backer fugitive opten Nieuwen Rijn
Glipperhuur-1573 (eigenaar)OudeVest.043.2-045
36/2

/
Bisschop van Haerlem
1573
Bisschop van Haerlem inde Vrouwencamp
Glipperhuur-1573 (eigenaar)Diefsteeg.013
33/2
Christoffel Evertsz {snijder}
/
Christoffel Evertsz snijder fugitivesnijder
1573
Christoffel Evertsz snijder fugitive in de Diefstege
Glipperhuur-1573 (eigenaar)Middelstegracht.053
27/2
Claes Huigenz {bontwerker}
/
Claes Huygensz bontwercker fugityvebontwercker
1573
Claes Huygensz bontwercker fugityve opte Middelstegraft
Glipperhuur-1573 (eigenaar)Haarlemmerstraat.128
7/2
Claes Jansz de Goede
/
Claes Jansz de Goede
1573
Claes Jansz de Goede fugitive in Marendorp
Glipperhuur-1573 (eigenaar)Nieuwstraat.015
32/2
Cornelis Pietersz Buys
/
Cornelis Buys fugitive
1573
Cornelis Buys fugitive opt Hooglantsche Kerckhoff
Glipperhuur-1573 (eigenaar)Kaiserstraat.031
37/2
Cornelis Pietersz {koopman, uitdrager}
/
Cornelis Pietersz oude cleerkoper fugitiveoude cleerkoper
1573
Cornelis Pietersz oude cleerkoper fugitive opte Cellebroedersgraft
Glipperhuur-1573 (eigenaar)Breestraat.143
4/2
Cornelis Claesz van der Hooch
/
Cornelis van der Hooge
1573
Cornelis van der Hooge latitante aen die Breede straet
Glipperhuur-1573 (huurder)Haarlemmerstraat.128
7/1
Daniƫl Jacobsz van Leeuwen
/17-0-0
Daniel Jacobszoon houtcooperhoutcooper
1573
Daniel Jacobszoon houtcooper
Glipperhuur-1573 (huurder)Hooglandsekerkgracht.021
39/1

/20-0-0
Daniel van Achelen
1573
Daniel van Achelen
Glipperhuur-1573 (huurder)Kaiserstraat.009
23/1
NN {vrouw van Jan Pietersz van der Heyde}
/12-0-0
deselve huysvrouwe
1573
deselve
Glipperhuur-1573 (huurder)Uiterstegracht.127-135
25/1
Marytgen Jansdr Heye {vrouw van Garbrant Symonsz}
/2-0-0
deselve huysvrouwe
1573
deselve
Glipperhuur-1573 (eigenaar)Kaiserstraat.009
23/2
Jan Pietersz van der Heyde
/
dezelve Jan Pietersz alsvooren
1573
een huysinghe met een thuyn staende op die Cellebroedersgraft harcomende van dezelve Jan Pietersz alsvooren
Glipperhuur-1573 (eigenaar)NieuweRijn.005-006
5/2
Dirck Jacobsz van Uitgeest
/
Dick Jacobsz coorencoopercoorencooper
1573
Dick Jacobsz coorencooper fugitive opten Nieuwen Rijn
Glipperhuur-1573 (huurder)SintJacobsgracht.000.11
17/1

/8-0-0
die mater van St Ursulen clooster
1573
die mater van St Ursulen clooster
Glipperhuur-1573 (huurder)Garenmarkt.000.13
8/1
Dirck Dircksz van Aelsmeer
/15-0-0
Dirck Dircxz van Aelsmeer
1573
Dirck Dircxz van Aelsmeer
Glipperhuur-1573 (huurder)Hogewoerd.107-109
13/1

/15-0-0
Dirck Dircxz van Hillegom
1573
Dirck Dircxz van Hillegom
Glipperhuur-1573 (huurder)Hogewoerd.036-038
34/1
Dirck Ottenz de Man
/11-0-0
Dirck Ottensz poertierpoertier
1573
Dirck Ottensz poertier van de Hoogewoertschepoort
Glipperhuur-1573 (huurder)Garenmarkt.000.19
41/1
Dirck Willemsz van den Burch
/18-0-0
Dirck Willemszoon van der Burch
1573
Dirck Willemszoon van der Burch
Glipperhuur-1573 (eigenaar)SintJacobsgracht.000.11
17/2
Ewout Arent Gerritsz van Dam
/
Eewout Aerntsz
1573
Eewout Aerntsz fugitive op St Jacobsgraft
Glipperhuur-1573 (eigenaar)NieuweRijn.032-033
26/2
Garbrant Symonsz {wijntapper}
/
Garbrant Symonsz fugitive
1573
Garbrant Symonsz fugitive een huysken staende opte Nieuwen Rijn
Glipperhuur-1573 (eigenaar)NieuweRijn.032-033
24/2
Garbrant Symonsz {wijntapper}
/
Garbrant Symonsz wijntapper fugityvewijntapper
1573
Garbrant Symonsz wijntapper fugityve opte Nieuwen Rijn
Glipperhuur-1573 (eigenaar)Uiterstegracht.127-135
25/2
Garbrant Symonsz {wijntapper}
/
Garbrant Symonszoon fugityve
1573
Garbrant Symonszoon fugityve eenen thuyn staende opte Uuyterstegraft
Glipperhuur-1573 (huurder)NieuweRijn.029
6/1

/18-0-0
Gerrit Cornelisz backerbacker
1573
Gerrit Cornelisz backer
Glipperhuur-1573 (eigenaar)Koppenhinksteeg.000.07
14/2
Gerrit Arent Gerrit Ewoutsz van Dam
/
Gerrit van Dam fugitive
1573
Gerrit van Dam fugitive twee huijsen staende aen malcanderen in de Coppenhuecx steghe
Glipperhuur-1573 (eigenaar)Koppenhinksteeg.000.07
15/2
Gerrit Arent Gerrit Ewoutsz van Dam
/
Gerrit van Dam fugitive
1573
Gerrit van Dam fugitive een husingghe staende inde voors Coppenhuecxstege
Glipperhuur-1573 (eigenaar)Garenmarkt.000.19
41/2
Gerrit Roelofsz van der Mije
/
Gerryt Roelofsz fugityve
1573
Gerryt Roelofsz fugityve opte Oosterlingplaets
Glipperhuur-1573 (huurder)Maarsmansteeg.012
18/1
Gerrit Jacobsz van der Graft
/30-0-0
Gherrit van der Graft
1573
Gherrit van der Graft
Glipperhuur-1573 (eigenaar)Maarsmansteeg.012
18/2
Gijsbrecht Dircksz {kruidenier}
/
Ghijsbrecht Dircxz cruyenierder fugitivecruyenierder
1573
Ghijsbrecht Dircxz cruyenierder fugitive in de voors Maersmansteghe
Glipperhuur-1573 (eigenaar)Maarsmansteeg.007
16/2
Gijsbrecht Dircksz {kruidenier}
/
Ghijsbrecht Dircxz fugitivecruydenierder
1573
Ghijsbrecht Dircxz fugitive in de Maersmans steeghe
Glipperhuur-1573 (eigenaar)Pieterskerkgracht.005.1
19/2
Gijsbrecht Dircksz {kruidenier}
/
Ghijsbrecht Dircxz fugityve
1573
Ghijsbrecht Dircxz fugityve op Sinte Pieterskerckgraft
Glipperhuur-1573 (huurder)OudeVest.043.2-045
36/1

/20-0-0
Gronchouden
1573
Gronchouden
Glipperhuur-1573 (eigenaar)Hooglandsekerkgracht.034
40/2
Christiaen Reyersz {kanunnik}
/
Heer Christiaen Reyersz canonick fugityvecanonick
1573
Heer Christiaen Reyersz canonick fugityve opte Hoogelantse kerckgraft
Glipperhuur-1573 (eigenaar)Hooglandsekerkgracht.028
35/2
Gijsbrecht Jorisz {pastoor}
/
heer Ghijsbrecht Jorisz pastoor van Sinte Pancraeskercke fugitive
1573
heer Ghijsbrecht Jorisz pastoor van Sinte Pancraeskercke fugitive
Glipperhuur-1573 (eigenaar)Hooigracht.039-041
3/2
Hendrick Gerritsz van Amsterdam
/
Hendrick Gerritsz
1573
Hendrick Gerritsz tot Amsterdam
Glipperhuur-1573 (eigenaar)Breestraat.031
2/2
Hendrick van der Laen {Vm}
/
Heyndrick van der Laen
1573
Heyndrick van der Laen latitante aen de Breede straet
Glipperhuur-1573 (huurder)Breestraat.031
2/1

/24-0-0
hopman Bollick
1573
hopman Bollick
Glipperhuur-1573 (huurder)Diefsteeg.013
33/1

/12-0-0
huysvrouwe van Christoffel Evertsz snijder
1573
huysvrouwe van Christoffel Evertsz snijder
Glipperhuur-1573 (huurder)Middelstegracht.053
27/1
NN {vrouw van Claes Huigenz}
/10-0-0
huysvrouwe van Claes Huygensz bontwercker
1573
huysvrouwe van Claes Huygensz bontwercker
Glipperhuur-1573 (huurder)Nieuwstraat.015
32/1

/9-0-0
huysvrouwe van Cornelis Buys
1573
huysvrouwe van Cornelis Buys
Glipperhuur-1573 (huurder)NieuweRijn.032-033
24/1
Marytgen Jansdr Heye {vrouw van Garbrant Symonsz}
/25-0-0
huysvrouwe van Garbrant Symonsz wijntapper
1573
huysvrouwe van Garbrant Symonsz wijntapper
Glipperhuur-1573 (huurder)Maarsmansteeg.007
16/1
Marytgen Jansdr {kruidenier}
/30-0-0
huysvrouwe van Ghijsbrecht Dircxz cruydenierder
1573
huysvrouwe van Ghijsbrecht Dircxz cruydenierder
Glipperhuur-1573 (huurder)Warmoesmarkt.013
21/1

/28-0-0
huysvrouwe van Jan Pietersz apteecker
1573
huysvrouwe van Jan Pietersz apteecker
Glipperhuur-1573 (huurder)Doezastraat.000.06
29/1
Jacob Gerritsz {luitspeler}
/17-0-0
Jacob Gerritsz luytspeelderluytspeelder
1573
Jacob Gerritsz luytspeelder
Glipperhuur-1573 (eigenaar)Steenschuur.023.10
28/2
Jan Adriaensz de Wilde
/
Jan Adriaensz de Wilde fugityve
1573
Jan Adriaensz de Wilde fugityve opt Sthienschuyer
Glipperhuur-1573 (huurder)Koppenhinksteeg.000.07
15/1
Jan Adriaensz {witmaker}
/8-0-0
Jan Adriaenszoon witmaeckerwitmaecker
1573
Jan Adriaenszoon witmaecker
Glipperhuur-1573 (eigenaar)Garenmarkt.000.13
8/2
Jan Dircksz van der Burch {brouwer}
/
Jan Dircxz brouwer fugityve
1573
Jan Dircxz brouwer fugityve staende op die Oosterlingplaets
Glipperhuur-1573 (eigenaar)Pieterskerkchoorsteeg.005
31/2
Jan Hendricksz Knijf
/
Jan Knijff fugitive
1573
Jan Knijff fugitive in Sinte Pieterskersteghe
Glipperhuur-1573 (eigenaar)Warmoesmarkt.013
21/2
Jan Pietersz van der Heyde
/
Jan Pietersz apteecker fugityveapteecker
1573
Jan Pietersz apteecker fugityve die groote huysinghe staende opte Nieuwen Rijn
Glipperhuur-1573 (eigenaar)Warmoesmarkt.012
22/2
Jan Pietersz van der Heyde
/
Jan Pietersz apteecker fugityveapteecker
1573
een cleyn huysken harcomende mede alsvoren
Glipperhuur-1573 (huurder)Breestraat.143
4/1
Jan van Hout
/20-0-0
Jan van Hout
1573
Jan van Hout
Glipperhuur-1573 (huurder)Botermarkt.028
30/1

/9-0-0
Jeroen Jansz van Noortwijck
1573
Jeroen Jansz van Noortwijck
Glipperhuur-1573 (bewoner)Hooigracht.039-041
3/3
Hillegond van Hoogstraten {Brunt/Meesters}
/
Joffrou Brunthen
1573
Joffrou Brunthen opte Hoygraft
Glipperhuur-1573 (huurder)Langebrug.113.05
20/1

/9-0-0
Joffrou van Dorp
1573
Joffrou van Dorp
Glipperhuur-1573 (eigenaar)Langebrug.095-099
1/2
Cornelia van Zoetelingskerken
/
Joncfrouwe Cornelis Soetelinskerckejonkvrouw
1573
Joncfrouwe Cornelis Soetelinskercke latitante opte Voldersgraft
Glipperhuur-1573 (eigenaar)Doezastraat.000.06
29/2
Garbrant Meesz {de jongste}
/
Jonghe Garbrant Meesz fugitive
1573
Jonghe Garbrant Meesz fugitive op Styenschuyer
Glipperhuur-1573 (huurder)Hooglandsekerkgracht.028
35/1
Joris Willemsz Hartgen/van Dobben
/21-0-0
Joris Willemsz Doubben schoemackerschoemacker
1573
Joris Willemsz Doubben schoemacker
Glipperhuur-1573 (eigenaar)Langebrug.113.05
20/2
Maerten Symonsz Dou
/
Maerten Symonsz Dou fugityve
1573
Maerten Symonsz Dou fugityve opte Voldersgraft
Glipperhuur-1573 (huurder)Steenschuur.023.10
28/1
Marytgen Jansdr {moederoverste}
/10-0-0
Mater van den convente van Witte Nonnen
1573
Mater van den convente van Witte Nonnen
Glipperhuur-1573 (eigenaar)Garenmarkt.006
9/2
Mees Aelwijnsz van Swanenburg
/
Mees Aelwijnsz sijnen vader
1573
Mees Aelwijnsz sijnen vader fugitive opte Oosterlingplaets
Glipperhuur-1573 (huurder)Langebrug.095-099
1/1

/32-0-0
mijnvrouwe van Leeuwenhorst
1573
Eerst ontvangen van mijnvrouwe van Leeuwenhorst
Glipperhuur-1573 (huurder)Hooglandsekerkgracht.034
40/1
Adriaen Adamsz {chirurgijn}
/24-0-0
Mr Adriaen Adamsz chirurgijnchirurgijn
1573
Mr Adriaen Adamsz chirurgijn
Glipperhuur-1573 (eigenaar)Hooglandsekerkgracht.021
39/2
Floris Jansz Hey {kanunnik}
/
Mr Florys Hey canonick fugityvecanonick
1573
Mr Florys Hey canonick fugityve opte Hooglantse kerckgraft
Glipperhuur-1573 (huurder)NieuweRijn.005-006
5/1
Symon Jansz van der Mije
/22-0-0
Mr Symons Jansz chirurgijnchirurgijn
1573
Mr Symons Jansz chirurgijn
Glipperhuur-1573 (huurder)Dolhuissteeg.007-009
38/1

/14-0-0
Nelletgen Jansdochter
1573
Nelletgen Jansdochter
Glipperhuur-1573 (info)Langebrug.095-099
0/0b

/
Ontvang ende Incoomste
1573
Ontvang ende Incoomste van de verhuyerde huysen binne Leyden; harcomende van de fugityven ende latiterende personen aldaer bij den rentmeester Andries Schot verhuert aen deze nabeschrevene personen voorden ternmijn van eenen jaer. De anno 1573 gemaect in ponden van 40 groten schillingen ende penningen naer advenant van dyen
Glipperhuur-1573 (eigenaar)Dolhuissteeg.007-009
38/2
Cornelis Jansz {pastoor}
/
pastoor van de Vrouwe kercke haeren broeder fugitive
1573
pastoor van de Vrouwe kercke haeren broeder fugitive achter die Vrouwen kercke
Glipperhuur-1573 (huurder)NieuweRijn.032-033
26/1
Pieter Ewoutsz {organist}
/12-10-0
Pieter Eewoutsz eertijts organist tot Voorschotenorganist
1573
Pieter Eewoutsz eertijts organist tot Voorschoten
Glipperhuur-1573 (info)Langebrug.095-099
0/0a

/
Reeckeninghe
1573
Reeckeninghe van de verhuyerde huysen ghecompeteert hebbende den fugityven oft lasiterende personen binnen deser stede van Leyden
Glipperhuur-1573 (eigenaar)NieuweRijn.029
6/2
Reyer Jacobsz {koperslager}
/
Reyer Jacobsz
1573
Reyer Jacobsz fugitive bij de coorenbrugghe
Glipperhuur-1573 (huurder)NieuweRijn.066-068
12/1
Symon Dirck Hobbesz {rentmeester}
/31-0-0
Symon Dirck Hobbensz
int de huur voor meerdere mensen

1573
Symon Dirck Hobbensz
Glipperhuur-1573 (huurder)Pieterskerkgracht.005.1
19/1
Symon Dirck Hobbesz {rentmeester}
/19-0-0
Symon Dirck Hobbensz
int de huur voor meerdere mensen

1573
Symon Dirck Hobbensz
Glipperhuur-1573 (huurder)NieuweRijn.021
10/1
Symon Dirck Hobbesz {rentmeester}
/30-0-0
Symon Dirck Hobbenszoon
int de huur voor meerdere mensen

1573
Symon Dirck Hobbenszoon
Glipperhuur-1573 (huurder)Uiterstegracht.023
11/1
Symon Dirck Hobbesz {rentmeester}
/15-0-0
Symon Dirck Hobbenszoon
int de huur voor meerdere mensen

1573
Symon Dirck Hobbenszoon
Glipperhuur-1573 (huurder)Kaiserstraat.031
37/1
Symon Dirck Hobbesz {rentmeester}
/6-0-0
Symon Dirck Hobbenz
int de huur voor meerdere mensen

1573
Symon Dirck Hobbenz
Glipperhuur-1573 (huurder)Pieterskerkchoorsteeg.005
31/1
Symon Jansz {snijder}
/14-0-0
Symon Jansz snijdersnijder
1573
Symon Jansz snijder
Glipperhuur-1573 (huurder)Warmoesmarkt.012
22/1
NN {vrouw van Jan Pietersz van der Heyde}
/13-0-0
voors huysvrouwe van Jan Pietersz fugityve
1573
voors huysvrouwe van Jan Pietersz fugityve
Glipperhuur-1573 (eigenaar)Uiterstegracht.023
11/2
Willem Arentsz Ouwelant
/
Willem Arentsz brouwer turfschuyr
1573
een turfschuyr met twee huyskens daer besijden aen opte Uyterstegracht harcomende van de voorn Willem Arentsz brouwer fugitive
Glipperhuur-1573 (eigenaar)NieuweRijn.021
10/2
Willem Arent Gerritsz van Dam
/
Willem Arentszzoon brouwer
1573
Willem Arentszzoon brouwer fugitive opten Nieuwe Rijn
Glipperhuur-1573 (huurder)Koppenhinksteeg.000.07
14/1

/13-0-0
Willem Jacobsz snijder van Reijnsburchsnijder
1573
Willem Jacobsz snijder van Reijnsburch
Glipperhuur-1573 (eigenaar)Hogewoerd.107-109
13/2
Willem Willemsz Ouwelant
/
Willem Willemszoon brouwerbrouwer
1573
Willem Willemszoon brouwer fugitive opte Hoogewuert Die Croon
Glipperhuur-1573 (eigenaar)NieuweRijn.066-068
12/2
Willem Willemsz Ouwelant
/
Willem Willemszoon fugitive
1573
Willem Willemszoon fugitive opte Gansoort