BronPerceelPersonen

Lijst van BronPerceelPersoon-regels afhankelijk van opgegeven selectie-criteria. Wildcardtekens: _ (enkel) en % (meer).

Bouwblok
BronPerceelPersoonregels met BronId = 216. Aantal = 198.
BronPerceel
Volgnr/Toev
Persoon
Aantal/Bedrag
PersoonNaamInBron
Opmerkingen
Beroepsvermelding
Datum
Omslag-1574 (bon)LangeMare.071.2
0/0a

/
't Bon van Overmaren Lantsyde
1574-06-18
't Bon van Overmaren Lantsyde
Omslag-1574 (bon)Vliet.037
0/0a

/
't Bon van Rapenburch
1574-06-18
't Bon van Rapenburch
Omslag-1574 (bewoner)Breestraat.167-169
22/1
Adriaen Fransz {wijntapper}
/8/13
Adriaen Fransz, wyntapperwyntapper
1574-06-18
Adriaen Fransz, wyntapper
Omslag-1574 (bewoner)Vismarkt.005
12/1
Adriaen Govertsz {zeepzieder}
/12/14
Adriaen Guertsz, seepsiederseepsieder
1574-06-18
Adriaen Guertsz, seepsieder
Omslag-1574 (bewoner)Vliet.037
1/1
Adriaen Pietersz Boeytgen
/3/0
Adriaen Pietersz Boytgen
1574-06-18
Adriaen Pietersz Boytgen
Omslag-1574 (bewoner)OudeRijn.083-087
40/1

/2/2
Adriaen Pietersz, pottebackerpottebacker
1574-06-18
Adriaen Pietersz, pottebacker
Omslag-1574 (bewoner)Steenschuur.017
28/1
Adriaen Willem Bouwensz van Warmond {oude}
/12/14
Adriaen Willemsz, verwerverwer
1574-06-18
Adriaen Willemsz, verwer
Omslag-1574 (bewoner)OudeVest.019-031
9/1

/6/15
Aechte Connixkens
1574-06-18
Aechte Connixkens
Omslag-1574 (bewoner)Steenschuur.021.4
31/1
Aefgen Dircksdr van Os
/20/14
Aef van Os
1574-06-18
Aef van Os
Omslag-1574 (bewoner)OudeRijn.073
38/1
Aelbrecht Hendricksz {schoenmaker}
/9/9
Aelbert Henricxz scoemakerscoemaker
1574-06-18
Aelbert Henricxz, scoemaker
Omslag-1574 (bewoner)Steenschuur.023.08
15/1
Aelbrecht Dircksz Bral
/4/12
Aelbrecht Dircxz Bral
1574-06-18
Aelbrecht Dircxz Bral
Omslag-1574 (plaats)Vismarkt.002
10/0a

/
Aen de Vischmarct
1574-06-18
Aen de Vischmarct
Omslag-1574 (overledene)Maarsmansteeg.002
9/1a
Anthonis Adriaensz {koopman}
/
Antonis Adriaensz, comancoman
1574-06-18
Antonis Adriaensz, coman
Omslag-1574 (bewoner)Donkersteeg.001
47/1
Anthonis Adriaensz {tinnegieter}
/1/15
Antonis Adriaensz, tinnegietertinnegieter
1574-06-18
Antonis Adriaensz, tinnegieter
Omslag-1574 (bewoner)Breestraat.161
20/1
Arent Gerrit Ewoutsz van Dam
/30/12
Arent Gerrit Eewoutsz
1574-06-18
Arent Gerrit Eewoutsz
Omslag-1574 (bewoner)Breestraat.137
13/1
Arent Pietersz de Graeff {schoenmaker}
/10/14
Arent Pietersz, schoemakerschoemaker
1574-06-18
Arent Pietersz, schoemaker
Omslag-1574 (bewoner)Hooigracht.086
22/1
Bartholomeus Hendricksz {warmoezenier}
/4/12
Barthelmees Henricxz, warmoesmanwarmoesman
1574-06-18
Barthelmees Henricxz, warmoesman
Omslag-1574 (bewoner)Middelstegracht.055
54/1
Beatrix Corsdr {Middelstegracht}
/2/13
Beatris Corssendr
1574-06-18
Beatris Corssendr
Omslag-1574 (plaats)LangeMare.071.2
1/0a

/
Beginnede opte Maren
1574-06-18
Beginnede opte Maren
Omslag-1574 (plaats)Breestraat.090
1/0a

/
Beginnende in de Maersmansteech
1574-06-18
Beginnende in de Maersmansteech
Omslag-1574 (plaats)OudeRijn.002-016
1/0a

/
Beginnende opten Ouden Ryn van Sint Jansbrugge aff
1574-06-18
Beginnende opten Ouden Ryn van Sint Jansbrugge aff
Omslag-1574 (plaats)Vliet.037
1/0a

/
Beginnende upte Vliet
1574-06-18
Beginnende upte Vliet
Omslag-1574 (bewoner)Breestraat.139
14/1
Benedictus Jansz {schoenmaker}
/
Benedictus Jansz, scoemakerscoemaker
1574-06-18
Benedictus Jansz, scoemaker
Omslag-1574 (bewoner)Donkersteeg.010
41/1
Claes Claesz {tinnegieter}
/6/15
Claes Claesz, tinnegietertinnegieter
1574-06-18
Claes Claesz, tinnegieter
Omslag-1574 (bewoner)Haarlemmerstraat.135.1
37/1
Claes Cornelisz van Noorde
/4/15
Claes Cornelisz van Noort, goutsmitgoutsmit
1574-06-18
Claes Cornelisz van Noort, goutsmit
Omslag-1574 (bewoner)Haarlemmerstraat.198
28/1
Claes Cornelisz Vergeyl
/9/12
Claes Cornelisz Vergeyl
1574-06-18
Claes Cornelisz Vergeyl
Omslag-1574 (bewoner)Haarlemmerstraat.200-202
29/1
Claes Jacobsz {perkamentmaker, bakker, drapier}
/3,5/15
Claes Jacobsz, backerbacker
1574-06-18
Claes Jacobsz, backer
Omslag-1574 (bewoner)Hooigracht.099
26/1
Claes Jansz Brandt
/18/11
Claes Jansz Brant, mit syn schoonmoeder
1574-06-18
Claes Jansz Brant, mit syn schoonmoeder
Omslag-1574 (bewoner)Steenschuur.007-009
25/1
Claes Jansz Knotter
/25/15
Claes Jansz Knotter
1574-06-18
Claes Jansz Knotter
Omslag-1574 (bewoner)Maarsmansteeg.010
6/1
Claes Jansz {schoenmaker}
/8/14
Claes Jansz, in 't Heck
1574-06-18
Claes Jansz, in 't Heck
Omslag-1574 (bewoner)Haarlemmerstraat.204
30/1
Claes Maertensz {linnenwever, drapier}
/3,5/10
Claes Maertsz drapierdrapier
1574-06-18
Claes Maertsz, drapier
Omslag-1574 (overledene)Donkersteeg.011
44/1a
Claes Pietersz {juwelier}
/
Claes Pietersz, juwelierderjuwelierder
1574-06-18
Claes Pietersz, juwelierder
Omslag-1574 (bewoner)OudeRijn.030-032
4/1

/2/0
Cornelis Adriaensz scrienwercker in de huysinge van Balten Dircxzscrienwercker
1574-06-18
Cornelis Adriaensz, scrienwercker,in de huysinge van Balten Dircxz
Omslag-1574 (bewoner)Middelstegracht.013-017
60/1
Cornelis Adriaensz {pottenbakker-Middelstegracht}
/1/0
Cornelis Adriaensz, pottebackerpottebacker
1574-06-18
Cornelis Adriaensz, pottebacker
Omslag-1574 (bewoner)Hooigracht.113
30/1
Cornelis Bartholomeusz {gorter}
/1,5/14
Cornelis Bartelmeesz, gortergorter
1574-06-18
Cornelis Bartelmeesz, gorter
Omslag-1574 (bewoner)Middelstegracht.031
59/1
Cornelis Claesz de Bruyn
/2/15
Cornelis Claesz de Bruyn
1574-06-18
Cornelis Claesz de Bruyn
Omslag-1574 (bewoner)Vliet.011.2
5/1

/2/0
Cornelis Cornelisz comancoman
1574-06-18
Cornelis Cornelisz, coman
Omslag-1574 (bewoner)Maarsmansteeg.014.2
2/1
Cornelis Dircksz {kruidenier}
/5/14
Cornelis Dircxz, cruydeníercruydeníer
1574-06-18
Cornelis Dircxz, cruydeníer
Omslag-1574 (bewoner)OudeRijn.057.1
34/1
Cornelis Gerritsz {lijmzieder}
/5/4
Cornelis Gerytsz, lymsiederlymsieder
1574-06-18
Cornelis Gerytsz, lymsieder
Omslag-1574 (bewoner)Hooigracht.078
19/1

/1/7
Cornelis Henrick Wollebrantsz
1574-06-18
Cornelis Henrick Wollebrantsz
Omslag-1574 (bewoner)Steenschuur.003
24/1
Cornelis Jansz Moyt {bierdrager}
/1.5/0
Cornelis Jansz Moyt in de huysinge van Cornelis Dircsz Gool [doorgehaald]
1574-06-18
Cornelis Jansz Moyt in de huysinge van Cornelis Dircsz Gool [doorgehaald]
Omslag-1574 (bewoner)Haarlemmerstraat.188
27/1
Cornelis Kerstantsz {bouwman}
/3/0
Cornelis Korsz bouman
[bijgeschreven: is doet]
bouman
1574-06-18
Cornelis Korsz, bouman
Omslag-1574 (overledene)Steenschuur.023.04
11/1a
Cornelis Meesz {verwer}
/
Cornelis Meesz
1574-06-18
Cornelis Meesz
Omslag-1574 (bewoner)LangeMare.071.2
1/1
Cornelis Schouten {kuiper}
/2/15
Cornelis Schouten, cuyper,mit syn moeder ende susterscuper
1574-06-18
Cornelis Schouten, cuyper,mit syn moeder ende susters
Omslag-1574 (bewoner)Rapenburg.111
9/1
Cornelis Symonsz Stam Verhouff
/2/5
Cornelis Symonsz, metselaermetselaer
1574-06-18
Cornelis Symonsz, metselaer
Omslag-1574 (bewoner)OudeRijn.053
32/1
Cornelis Willemsz Hasius {boterkoper}
/3/11
Cornelis Willemsz, botercoperbotercoper
1574-06-18
Cornelis Willemsz, botercoper
Omslag-1574 (bewoner)Noordeinde.011
40/1
Cors Adriaensz {snijder}
/5/8
Cors Adriaensz, snydersnyder
1574-06-18
Cors Adriaensz, snyder
Omslag-1574 (bewoner)Donkersteeg.021
42/1
Dammas Claesz {verwer, schilder}
/2/15
Dammas Claesz, verwerverwer
1574-06-18
Dammas Claesz, verwer
Omslag-1574 (overledene)Donkersteeg.008
40/1a
Daniël IJsbrantsz {schoenmaker}
/
Daniel Ysbrantsz, schoemakerschoemaecker
1574-06-18
Daniel Ysbrantsz, schoemaker
Omslag-1574 (bewoner)Steenschuur.011
26/1
Foy Jansz van Brouchoven
/20/4
De bailliu van Rynlant
1574-06-18
De bailliu van Rynlant
Omslag-1574 (bewoner)Haarlemmerstraat.000.2
12/1

/2/0
De dochter van Willemtgen Thymans
1574-06-18
De dochter van Willemtgen Thymans
Omslag-1574 (bewoner)Breestraat.153
19/1
Aechte Jacobsdr Gorter {van der Mije}
/15/13
De huysvrouwe van Gerrit Roelofsz
1574-06-18
De huysvrouwe van Gerrit Roelofsz
Omslag-1574 (bewoner)Steenschuur.023.04
11/1

/6/0
De kinderen van Cornelis Meesz
1574-06-18
De kinderen van Cornelis Meesz
Omslag-1574 (bewoner)Vismarkt.009
16/1

/12/15
De kinderen van Pieter Jacobsz de Haes
1574-06-18
De kinderen van Pieter Jacobsz de Haes
Omslag-1574 (bewoner)Maarsmansteeg.002
9/1
Aechte Claesdr {vrouw van Anthonis Adriaensz}
/3/15
De weduwe van Antonis Adriaensz, coman
1574-06-18
De weduwe van Antonis Adriaensz, coman
Omslag-1574 (vermelding)Middelstegracht.053
53/1
Claes Huigenz {bontwerker}
/7/0
De weduwe van Claes Huygenz, bontwercker [doorgehaald]
[doorgehaald]

1574-06-18
De weduwe van Claes Huygenz, bontwercker [doorgehaald]
Omslag-1574 (bewoner)Donkersteeg.008
40/1
Niesgen Willemsdr { vrouw van Daniël IJsbrantsz}
/5/9
De weduwe van Daniel Ysbrantsz, schoemaker
1574-06-18
De weduwe van Daniel Ysbrantsz, schoemaker
Omslag-1574 (bewoner)Noordeinde.036-038
43/1
Ceeltgen Adriaensdr {Tollenaer}
/3/10
De weduwe van Dirck Claesz Tollenaer
1574-06-18
De weduwe van Dirck Claesz Tollenaer
Omslag-1574 (bewoner)Steenschuur.023.01
8/1
Lysbeth Willemsdr {vrouw van Cornelis Garbrantsz, van Banchem}
/5/13
De weduwe van Jan van Bancken
1574-06-18
De weduwe van Jan van Bancken
Omslag-1574 (overledene)Steenschuur.023.01
8/1a
Jan Jansz van Banchem {de oude}
/
De weduwe van Jan van Bancken
1574-06-18
De weduwe van Jan van Bancken
Omslag-1574 (bewoner)Pieterskerkchoorsteeg.026
36/1
Marie Jansdr {van Alphen}
/
De weduwe van Job Jansz van Alphen
1574-06-18
De weduwe van Job Jansz van Alphen
Omslag-1574 (overledene)Pieterskerkchoorsteeg.026
36/1a
Job Jansz van Alphen
/0
De weduwe van Job Jansz van Alphen
1574-06-18
De weduwe van Job Jansz van Alphen
Omslag-1574 (bewoner)Steenschuur.023.05
12/1
Neeltgen Cornelisdr Offgen {vrouw van Martijn Roelofsz}
/4/0
De weduwe van Maenen Roelofsz,mit haer soon
1574-06-18
De weduwe van Maenen Roelofsz,mit haer soon
Omslag-1574 (overledene)Steenschuur.023.05
12/1a
Martijn Roelofsz {van der Mije}
/
De weduwe van Maenen Roelofsz,mit haer soon
1574-06-18
De weduwe van Maenen Roelofsz,mit haer soon
Omslag-1574 (overledene)Steenschuur.023.07
13/1a
Maerten Huigenz {verwer}
/
De weduwe van Maerten Huygensz, verwer,verwer
1574-06-18
De weduwe van Maerten Huygensz, verwer,
Omslag-1574 (bewoner)Steenschuur.023.07
13/1
Grietgen Willemsdr {Doesz}
/8/6
De weduwe van Maerten Huygensz, verwer,mit haer kinderen
1574-06-18
De weduwe van Maerten Huygensz, verwer,mit haer kinderen
Omslag-1574 (bewoner)Pieterskerkchoorsteeg.019
31/1

/2/11
De weduwe van Pieter Adriaensz, graefmaecker
1574-06-18
De weduwe van Pieter Adriaensz, graefmaecker
Omslag-1574 (overledene)Pieterskerkchoorsteeg.019
31/1a
Pieter Arentsz {grafmaker}
/
De weduwe van Pieter Adriaensz, graefmaecker
1574-06-18
De weduwe van Pieter Adriaensz, graefmaecker
Omslag-1574 (bewoner)Steenschuur.023.11
17/1
Ida Symonsdr {vrouw van Quirijn Claes Garbrantsz}
/18/14
De weduwe van Quieryn Claes Garbrantsz, mit haer kinderen
1574-06-18
De weduwe van Quieryn Claes Garbrantsz, mit haer kinderen
Omslag-1574 (overledene)Steenschuur.023.11
17/1a
Quirijn Claes Garbrantsz {van Strijen}
/
De weduwe van Quieryn Claes Garbrantsz, mit haer kinderen
1574-06-18
De weduwe van Quieryn Claes Garbrantsz, mit haer kinderen
Omslag-1574 (bewoner)Donkersteeg.009.1
45/1
Dionys Jansz de Goede
/3/15
Dionys de Goede, comancoman
1574-06-18
Dionys de Goede, coman
Omslag-1574 (bewoner)Haarlemmerstraat.133-135
48/1
Dirck Anthonisz {warmoezenier}
/3/15
Dirck Anthonisz, warmoesmanwarmoesman
1574-06-18
Dirck Anthonisz, warmoesman
Omslag-1574 (overledene)Noordeinde.036-038
43/1a
Dirck Claesz Tollenaer {metselaar}
/
Dirck Claesz Tollenaer
1574-06-18
Dirck Claesz Tollenaer
Omslag-1574 (bewoner)Middelstegracht.035
58/1
Dirck Hillebrantsz {lakenbereider}
/2/8
Dirck Hillebrantsz
1574-06-18
Dirck Hillebrantsz
Omslag-1574 (bewoner)Vismarkt.008
15/1
Dirck Jacobsz van der Graft
/3/15
Dirck Jacobsz van der Graft
1574-06-18
Dirck Jacobsz van der Graft
Omslag-1574 (bewoner)Vismarkt.004
11/1
Dirck Jansz van Potterloo
/3/15
Dirck Jansz, cramercramer
1574-06-18
Dirck Jansz, cramer
Omslag-1574 (bewoner)Haarlemmerstraat.032-034
16/1
Dirck Jaspersz van Vesanevelt
/7/9
Dirck Jaspersz, boumanbouman
1574-06-18
Dirck Jaspersz, bouman
Omslag-1574 (bewoner)Vliet.027-029
2/1
Dirck Pietersz Pot {timmerman}
/3/5
Dirck Pietersz Pot, timmermantimmerman
1574-06-18
Dirck Pietersz Pot, timmerman
Omslag-1574 (bewoner)OudeVest.033.2
5/1
Dirck Symonsz Oom {vleeshouwer}
/3/15
Dirck Symon Oom vleyshoudervleyshouder
1574-06-18
Dirck Symon Oom, vleyshouder
Omslag-1574 (bewoner)Rapenburg.059-063
21/1
Dirck Jacobsz van Montfoort
/
Dirck van Montfoort Jacobsz
1574-06-18
Dirck van Montfoort Jacobsz
Omslag-1574 (bewoner)Hooigracht.111
28/1

/3/9
Dirckgen, In Sint Jacob
1574-06-18
Dirckgen, In Sint Jacob
Omslag-1574 (vermelding)OudeRijn.057.1
34/0a

/5/0
Eemsgen Claesdr [doorgehaald]
[doorgehaald]

1574-06-18
Eemsgen Claesdr [doorgehaald]
Omslag-1574 (bon)Breestraat.090
0/0a

/
Eerst 't bon van 't Wanthuys
1574-06-18
Eerst 't bon van 't Wanthuys
Omslag-1574 (bewoner)Hooigracht.101
28/2

/4/15
ende Dirckgen, syne schoonsusters
1574-06-18
Meynsgen ende Dirckgen, syne schoonsusters
Omslag-1574 (bewoner)Pieterskerkchoorsteeg.025
30/1

/2/0
Evert Henricxz, cramer
1574-06-18
Evert Henricxz, cramer
Omslag-1574 (bewoner)Middelstegracht.065-069
53/1
Evert Jacobsz {lakenkoopman, korenkoper}
/4/8
Evert Jacobsz, voerlakenredervoerlakenreder
1574-06-18
Evert Jacobsz, voerlakenreder
Omslag-1574 (bewoner)Donkersteeg.011
44/1
Evertgen Huigendr {vrouw van Claes Pietersz}
/2/11
Evertgen de weduwe van Claes Pietersz, juwelierder
1574-06-18
Evertgen de weduwe van Claes Pietersz, juwelierder
Omslag-1574 (bewoner)Donkersteeg.003-005
46/1
Floris Jansz van Sonnevelt
/2/15
Floris van Sonnevelt
1574-06-18
Floris van Sonnevelt
Omslag-1574 (bewoner)OudeRijn.002-016
1/1
Frans Fransz van Dusseldorp
/12/15
Frans Fransz, brouwerbrouwer
1574-06-18
Frans Fransz, brouwer
Omslag-1574 (bewoner)Noordeinde.048
44/1
Gangelof Symonsz
/2/7
Gangelof Symonsz, timmermantimmerman
1574-06-18
Gangelof Symonsz, timmerman
Omslag-1574 (bewoner)Pieterskerkchoorsteeg.032
35/1
Gerrit Godschalcksz
/2/4
Gerrit Godschalcxz, snydersnyder
1574-06-18
Gerrit Godschalcxz, snyder
Omslag-1574 (bewoner)Maarsmansteeg.012
4/1
Gerrit Jacobsz van der Graft
/3/10
Gerrit Jacobsz van der Graft
1574-06-18
Gerrit Jacobsz van der Graft
Omslag-1574 (echtgenoot)Breestraat.153
19/2
Gerrit Roelofsz van der Mije
/
Gerrit Roelofsz
1574-06-18
Gerrit Roelofsz
Omslag-1574 (bewoner)OudeVest.019-031
7/1
Gerrit Splintersz {schrijnwerker}
/6/15
Gerrit Splintersz
1574-06-18
Gerrit Splintersz
Omslag-1574 (bewoner)Steenschuur.021.3
30/1
Gerrit Cornelisz Vinck {schilder, bakker}
/3/11
Geryt Cornelisz, backerbacker
1574-06-18
Geryt Cornelisz, backer
Omslag-1574 (bewoner)Vliet.003
8/1
Gerrit Foysz van Tetrode
/2/10
Geryt Foyenz van Tetroede
1574-06-18
Geryt Foyenz van Tetroede
Omslag-1574 (bewoner)LangeMare.055
4/1
Gijsbrecht Willemsz {warmoezenier}
/5/15
Ghysbrecht Willemsz, warmoesmanwarmoesman
1574-06-18
Ghysbrecht Willemsz, warmoesman
Omslag-1574 (bewoner)Haarlemmerstraat.016
15/1
Griete Gerritsdr {spinster-Haarlemmerstraat16}
/1/12
Grietgen Gerritsdr
1574-06-18
Grietgen Gerritsdr
Omslag-1574 (bewoner)OudeRijn.034
5/1
Haesgen Ambrosiusdr
/7/15
Haes Ambrosiusdr
1574-06-18
Haes Ambrosiusdr
Omslag-1574 (bewoner)Breestraat.135
12/1
Havick Joostenz {tinnegieter}
/7/15
Havick Joostenz, tinnegietertinnegieter
1574-06-18
Havick Joostenz, tinnegieter
Omslag-1574 (bewoner)Breestraat.141
15/1
Hendrick Harmensz van Blommensteyn
/
Henrick Harmansz, scheemakerscheemaker
1574-06-18
Henrick Harmansz, scheemaker
Omslag-1574 (bewoner)Koppenhinksteeg.014-016
26/1

/5/3
Heynrick Baerntsz, timmermantimmerman
1574-06-18
Heynrick Baerntsz, timmerman
Omslag-1574 (bewoner)Maarsmansteeg.014.1
3/1
Hendrick Willemsz {bakker}
/7/14
Heynrick Wiilemsz, backerbacker
1574-06-18
Heynrick Wiilemsz, backer
Omslag-1574 (bewoner)Vliet.013
4/1
Huibrecht Jansz van Nederwaert {snijder}
/1/0
Huybert Jansz, brandewynmanbrandewynman
1574-06-18
Huybert Jansz, brandewynman
Omslag-1574 (bewoner)Steenschuur.023.03
10/1
Huibrecht Aelwijnsz van Swanenburg
/15/11
Huybrecht Alewynsz
1574-06-18
Huybrecht Alewynsz
Omslag-1574 (bewoner)OudeRijn.069
37/1
Huig Hendricksz {schoenmaker}
/4/9
Huych Henricxz, scoemakerscoemaker
1574-06-18
Huych Henricxz, scoemaker
Omslag-1574 (plaats)Koppenhinksteeg.014-016
26/0a

/
In de Coppenhinxsteech
1574-06-18
In de Coppenhinxsteech
Omslag-1574 (plaats)Haarlemmerstraat.135.1
37/0a

/
In de Donckersteech
1574-06-18
In de Donckersteech
Omslag-1574 (eigenaar)OudeRijn.030-032
4/2
Balten Dircksz van Santen
/
in de huysinge van Balten Dircxz
1574-06-18
in de huysinge van Balten Dircxz
Omslag-1574 (plaats)OudeVest.033.2
5/0a

/
In de Vrouwen Camp
1574-06-18
In de Vrouwen Camp
Omslag-1574 (plaats)OudeVest.019-031
6/0a

/
In St Lysbeth's gasthuys
1574-06-18
In St Lysbeth's gasthuys
Omslag-1574 (vermelding)Noordeinde.029
38/1
Jacob Gerritsz {smid}
/
Jacob Gerritsz, syn soon
1574-06-18
Jacob Gerritsz, syn soon
Omslag-1574 (bewoner)Middelstegracht.043
56/1
Jacob Jacobsz {bouwman}
/2/11
Jacob Jacobsz, lantmanlantman
1574-06-18
Jacob Jacobsz, lantman
Omslag-1574 (bewoner)LangeMare.069
2/1
Jacob Pietersz Goetcoop
/8/15
Jacob Pietersz Goetcoop
1574-06-18
Jacob Pietersz Goetcoop
Omslag-1574 (bewoner)Koppenhinksteeg.000.34
28/1
Jacob Thomasz van Swieten
/30/14
Jacob Thomasz, brouwer, met syn kinderenbrouwer
1574-06-18
Jacob Thomasz, brouwer, met syn kinderen
Omslag-1574 (bewoner)OudeVest.019-031
6/1

/20/6
Jacob van der Bouchorst
1574-06-18
Jacob van der Bouchorst
Omslag-1574 (bewoner)Pieterskerkchoorsteeg.018-020
37/1
Jacob Willemsz {bontwerker}
/
Jacob Willemsz, bontwerckerbontwercker
1574-06-18
Jacob Willemsz, bontwercker
Omslag-1574 (bewoner)OudeRijn.073
38/2
Jan Aelbrechtsz {schoenmaker}
/3/0
Jan Aelbertsz syn soon
1574-06-18
Jan Aelbertsz, syn soon
Omslag-1574 (bewoner)OudeRijn.075-079
39/1
Jan Claesz {kuiper}
/1/0
Jan Claesz, cuyper [doorgehaald]
[doorgehaald]
cuyper
1574-06-18
Jan Claesz, cuyper [doorgehaald]
Omslag-1574 (bewoner)Hooigracht.095
25/1
Jan Cornelisz van der Booch
/6/4
Jan Cornelisz, boochmaeckerboochmaecker
1574-06-18
Jan Cornelisz, boochmaecker
Omslag-1574 (bewoner)Steenschuur.021.2
29/1
Jan Ewoutsz {biertapper, koopman}
/3/4
Jan Eewoutsz, comancoman
1574-06-18
Jan Eewoutsz, coman
Omslag-1574 (bewoner)Donkersteeg.013-017
43/1
Jan Florisz in de Zon
/2/15
Jan Florisz van Haerlem
1574-06-18
Jan Florisz van Haerlem
Omslag-1574 (bewoner)Breestraat.151
18/1
Jan Harmensz {snijder}
/4/6
Jan Harmansz, snydersnyder
1574-06-18
Jan Harmansz, snyder
Omslag-1574 (overledene)Hooigracht.113
31/1a
Jan Hendricksz {bakker}
/0
Jan Henricxz, backerbacker
1574-06-18
Jan Henricxz, backer
Omslag-1574 (bewoner)Donkersteeg.006
39/1
Jan Jansz {koekebakker}
/8/15
Jan Jansz, couckebackercouckebacker
1574-06-18
Jan Jansz, couckebacker
Omslag-1574 (bewoner)Vismarkt.007
14/1
Jan Jansz {Spiegel}
/3/15
Jan Jansz, in De Spiegel
1574-06-18
Jan Jansz, in De Spiegel
Omslag-1574 (bewoner)Maarsmansteeg.006
7/1
Jan Lucasz van Wassenaer
/10/14
Jan Lucasz, goutsmitgoutsmit
1574-06-18
Jan Lucasz, goutsmit
Omslag-1574 (bewoner)LangeMare.059
3/1
Jan Symonsz Oom {schipper}
/2/0
Jan Symon Oom
1574-06-18
Jan Symon Oom
Omslag-1574 (bewoner)OudeRijn.026
3/1
Jan Symonsz den Binck {schipper}
/3/0
Jan Symonsz den Bynck
1574-06-18
Jan Symonsz den Bynck
Omslag-1574 (bewoner)Breestraat.143
16/1
Jan van Hout
/6/15
Jan van Hout, secretarissecretaris
1574-06-18
Jan van Hout, secretaris
Omslag-1574 (bewoner)Vliet.009
6/1
Job Huigenz {schoenmaker}
/4/7
Job Huygensz, schoemakerschoemaker
1574-06-18
Job Huygensz, schoemaker
Omslag-1574 (bewoner)Langebrug.051-057
34/1
Jacob Hendricksz van der Does
/25/13
Joncheer Jacob van der Does,mit syn kinderen
1574-06-18
Joncheer Jacob van der Does,mit syn kinderen
Omslag-1574 (bewoner)Hooigracht.088
23/1
Dirck Dircksz {warmoezenier-Hooigracht, de jonge}
/3/12
Jonge Dirck Dircxz, warmoesmanwarmoesman
1574-06-18
Jonge Dirck Dircxz, warmoesman
Omslag-1574 (bewoner)Vismarkt.006
13/1
Dirck Dircksz Steen {de jonge}
/4/14
Jonge Dirck Steen
1574-06-18
Jonge Dirck Steen
Omslag-1574 (bewoner)Steenschuur.023.02
9/1
Pieter Pietersz Paedts {de jonge}
/9/15
Jonge Pieter Paedts
1574-06-18
Jonge Pieter Paedts
Omslag-1574 (bewoner)Haarlemmerstraat.008-014
14/1
Lenaert Willemsz {schoenmaker}
/4/15
Lenaert Willemsz, schoemaeckerscoemaeker
1574-06-18
Lenaert Willemsz, schoemaecker
Omslag-1574 (bewoner)Rapenburg.093
11/1
Lieven Dircksz {appelkoper}
/4/7
Lievijn Dircxz, appelcoperappelcoper
1574-06-18
Lievijn Dircxz, appelcoper
Omslag-1574 (bewoner)Maarsmansteeg.004.2
8/1

/2/11
ln de huysinge daer naest
1574-06-18
ln de huysinge daer naest
Omslag-1574 (bewoner)Rapenburg.069
20/1
Huig Jansz van Alckemade
/
ln de huysinge van Oude Huych van Alckemade
1574-06-18
ln de huysinge van Oude Huych van Alckemade
Omslag-1574 (plaats)Pieterskerkchoorsteeg.025
30/0a

/
ln de Korsteech
1574-06-18
ln de Korsteech
Omslag-1574 (bewoner)OudeRijn.024
2/1
Louris Cornelisz Schenaert
/8/15
Louris Cornelisz, snydersnyder
1574-06-18
Louris Cornelisz, snyder
Omslag-1574 (bewoner)OudeRijn.034
6/1
Machteld Ambrosiusdr {de Bruyn}
/30/15
Machtelt Ambrosiusdr, mit haer kinderen
1574-06-18
Machtelt Ambrosiusdr, mit haer kinderen
Omslag-1574 (bewoner)OudeRijn.061
35/1
Machteld Gerritsdr in 't Hart
/8/13
Machtelt, in 't Hart
1574-06-18
Machtelt, in 't Hart
Omslag-1574 (bewoner)Pieterskerkchoorsteeg.006
34/1
Grietgen Hendricksdr Ripperts
/
Margriete Rippertsdr
1574-06-18
Margriete Rippertsdr
Omslag-1574 (vermelding)Koppenhinksteeg.000.34
28/2

/
met syn kinderen
1574-06-18
met syn kinderen
Omslag-1574 (bewoner)Hooigracht.101
28/1

/4/15
Meynsgen ende Dirckgen, syne schoonsusters
1574-06-18
Meynsgen ende Dirckgen, syne schoonsusters
Omslag-1574 (bewoner)Middelstegracht.041
57/1
Mijnsgen Meesdr {de oude}
/2/0
Meynsgen Meesdr
1574-06-18
Meynsgen Meesdr
Omslag-1574 (vermelding)LangeMare.071.2
1/1

/
mit syn moeder ende susters
1574-06-18
mit syn moeder ende susters
Omslag-1574 (bewoner)Noordeinde.029
38/1

/5/13
Mr Gerrit, houfsmidt, mit Jacob Gerritsz, syn soonhoufsmidt
1574-06-18
Mr Gerrit, houfsmidt, mit Jacob Gerritsz, syn soon
Omslag-1574 (bewoner)Breestraat.090
1/1
Jan Artus Hovius
/5/15
Mr Jan Artus, apteeckerapteecker
1574-06-18
Mr Jan Artus, apteecker
Omslag-1574 (bewoner)Noordeinde.050
45/1
Jan Willemsz {hoefsmid}
/1/6
Mr Jan, houfsmidthoufsmidt
1574-06-18
Mr Jan, houfsmidt
Omslag-1574 (bewoner)Maarsmansteeg.010
5/1
Pieter Jansz {chirurgijn}
/10/14
Mr Pieter Jansz, chirurgynchirurgyn
1574-06-18
Mr Pieter Jansz, chirurgyn
Omslag-1574 (bewoner)Aalmarkt.019-020
35/1
Reyer Jansz {chirurgijn, waard}
/10/6
Mr Reyer in De Meeremin
1574-06-18
Mr Reyer in De Meeremin
Omslag-1574 (bewoner)Hooigracht.113
31/1
Neeltgen Anthonisdr {vrouw van Jan Hendricksz}
/4/4
Neeltgen Antonisdr, weduwe van Jan Henricxz, backerbacker
1574-06-18
Neeltgen Antonisdr, weduwe van Jan Henricxz, backer
Omslag-1574 (plaats)Breestraat.135
12/0a

/
Nobelstraat
1574-06-18
Nobelstraat
Omslag-1574 (bewoner)Hooigracht.102-104
25/1
Outgaert Dircksz {smid}
/5/0
Outgaert Dircxz, smitsmit
1574-06-18
Outgaert Dircxz, smit
Omslag-1574 (bewoner)Hooigracht.093
24/1
Pieter Anthonisz {warmoezenier}
/1,5/5
Pieter Antonisz, warmoesmanwarmoesman
1574-06-18
Pieter Antonisz, warmoesman
Omslag-1574 (bewoner)OudeVest.019-031
8/1
Pieter Cornelisz {goudsmid}
/3/10
Pieter Cornelisz goutsmitgoutsmit
1574-06-18
Pieter Cornelisz, goutsmit
Omslag-1574 (bewoner)Breestraat.171
23/1

/3/5
Pieter Cornelisz, bontwerckerbontwercker
1574-06-18
Pieter Cornelisz, bontwercker
Omslag-1574 (bewoner)Hooigracht.080
20/1
Pieter Dircksz {bierdrager}
/3/0
Pieter Dircxz, bierdragerbierdrager
1574-06-18
Pieter Dircxz, bierdrager
Omslag-1574 (bewoner)Steenschuur.013
27/1
Pieter Florisz van Medemblik
/10/4
Pieter Florisz van Medenblick
1574-06-18
Pieter Florisz van Medenblick
Omslag-1574 (overledene)Vismarkt.009
16/1a
Pieter Jacobsz de Haes
/12/15
Pieter Jacobsz de Haes
1574-06-18
Pieter Jacobsz de Haes
Omslag-1574 (bewoner)Hooigracht.072-074
18/1
Pieter Jacobsz {drapier}
/5/0
Pieter Jacobsz, drapierdrapier
1574-06-18
Pieter Jacobsz, drapier
Omslag-1574 (bewoner)Breestraat.165
21/1
Pieter Jacobsz {kuiper}
/6/7
Pieter Jacobsz, in 't Houfyser
1574-06-18
Pieter Jacobsz, in 't Houfyser
Omslag-1574 (bewoner)Steenschuur.023.07
14/1
Pieter Jorisz den Eyder
/4/4
Pieter Jorisz, haer swager
1574-06-18
Pieter Jorisz, haer swager
Omslag-1574 (bewoner)Rapenburg.107
10/1
Pieter Pietersz Boeytgen
/4/0
Pieter Pietersz Boytgen
1574-06-18
Pieter Pietersz Boytgen
Omslag-1574 (vermelding)Middelstegracht.033
59/1
Pieter Thimansz {biertapper}
/1/0
Pieter Thymansz [doorgehaald]
[doorgehaald]

1574-06-18
Pieter Thymansz [doorgehaald]
Omslag-1574 (bewoner)Vismarkt.002
10/1
Pieter Willemsz van Goten
/10/6
Pieter Willemsz, backerbacker
1574-06-18
Pieter Wiilemsz, backer
Omslag-1574 (plaats)Pieterskerkchoorsteeg.010
32/0a

/
Pieters kersteech
1574-06-18
Pieters kersteech
Omslag-1574 (bewoner)Ketelboetersteeg.012-014
11/1
Pietergen Jansdr {vogelkoper}
/2/1
Pietertgen 't vogelwyfvogelwyf
1574-06-18
Pietertgen, 't vogelwyf
Omslag-1574 (bewoner)Langebrug.063
33/1
Pouwels Willemsz van Torenvliet
/8/13
Pouwels van Thorenvlíet Willemsz
1574-06-18
Pouwels van Thorenvlíet Willemsz
Omslag-1574 (bewoner)Pieterskerkchoorsteeg.010
32/1
Reyer Jansz {speldenmaker}
/
Reyer Jansz, speldemaker macht niet gheven overmits dat hij zieck is ende heeft veel kinderen
doorgehaald
speldemaker
1574-06-18
Reyer Jansz, speldemaker ?'??? macht niet gheven overmits dat hij zieck is ende heeft veel kinderen
Omslag-1574 (bewoner)Noordeinde.052.1
46/1
Reyer Sandersz {bakker}
/1,5/0
Reyer Sandersz, backerbacker
1574-06-18
Reyer Sandersz, backer
Omslag-1574 (bewoner)Vliet.005-007
7/1
Screvel Aelbrechtsz {schoenmaker}
/2/1
Srevel Aelbrechtsz
1574-06-18
Srevel Aelbrechtsz
Omslag-1574 (plaats)Steenschuur.023.01
8/0a

/
Steenschuyr
1574-06-18
Steenschuyr
Omslag-1574 (plaats)Rapenburg.111
9/0a

/
Steenschuyr
1574-06-18
Steenschuyr
Omslag-1574 (plaats)Steenschuur.003
24/0a

/
Steenschuyr
1574-06-18
Steenschuyr
Omslag-1574 (bon)OudeRijn.002-016
0/0a

/
t Bon van Marendorp Rynsyde
1574-06-18
't Bon van Marendorp Rynsyde
Omslag-1574 (bewoner)Haarlemmerstraat.186
26/1
Anthonis Cornelisz {bouwman}
/3/13
Thoniz Cornelisz, boumanbouman
1574-06-18
Thoniz Cornelisz, bouman
Omslag-1574 (bewoner)OudeRijn.063-065
36/1

/5/6
Thyman Ghysbrechtsz, comancoman
1574-06-18
Thyman Ghysbrechtsz, coman
Omslag-1574 (plaats)Langebrug.063
33/0a

/
Upte Volresgraft
1574-06-18
Upte Volresgraft
Omslag-1574 (bewoner)Noordeinde.023-025
39/1
Vincent Jansz {wagenaar}
/4/8
Vincent Jansz, in De Gulden Wagen
1574-06-18
Vincent Jansz, in De Gulden Wagen
Omslag-1574 (bewoner)Hooigracht.103-105
27/1
Franck Cornelisz Henneman
/4/15
Vranck Cornelisz, scoemakerscoemaker
1574-06-18
Vranck Cornelisz, scoemaker
Omslag-1574 (bewoner)Noordeinde.028-030
42/1
Frederick Arentsz {wagenaar}
/1/0
Vrederick de wagenaer
1574-06-18
Vrederick de wagenaer
Omslag-1574 (bewoner)Noordeinde.028-030
42/1
Frederick Arentsz {wagenaar}
/1/0
Vrederick de wagenaer
1574-06-18
Vrederick de wagenaer
Omslag-1574 (bewoner)Breestraat.149
17/1
Walich Dircksz
/4/0
Walich Dircxz, slotemakerslotemaeker
1574-06-18
Walich Dircxz, slotemaker
Omslag-1574 (bewoner)Steenschuur.023.09
16/1
Willem Adriaen Claesz {drapier}
/3/6
Willem Adriaensz drapierdrapier
1574-06-18
Willem Adriaensz, drapier
Omslag-1574 (bewoner)Donkersteeg.004
38/1
Willem Cornelisz {buidelmaker}
/2/15
Willem Cornelisz, comancoman
1574-06-18
Willem Cornelisz, coman
Omslag-1574 (bewoner)Vliet.019
3/1
Willem Cornelisz {kuiper-Vliet}
/1/0
Willem Cornelisz, cuijpercuijper
1574-06-18
Willem Cornelisz, cuijper
Omslag-1574 (bewoner)Middelstegracht.051
55/1
Willem Dircksz {lakenbereider}
/1/9
Willem Dircxz, voerlaeckenredervoerlakenreder
1574-06-18
Willem Dircxz, voerlaeckenreder
Omslag-1574 (bewoner)OudeRijn.057
33/1
Willem Hillebrantsz {timmerman}
/2/0
Willem Hillebrantsz houtcoperhoutcoper
1574-06-18
Willem Hillebrantsz, houtcoper
Omslag-1574 (bewoner)Hooigracht.082
21/1
Willem Pietersz Pot
/6/8
Willem Pietersz Pot, zeemtouwerzeemtouwer
1574-06-18
Willem Pietersz Pot, zeemtouwer
Omslag-1574 (bewoner)Hooigracht.098
24/1
Willem Pietersz {timmerman, warmoezenier}
/3/9
Willem Pietersz, warmoesmanwarmoesman
1574-06-18
Willem Pietersz, warmoesman
Omslag-1574 (bewoner)Pieterskerkchoorsteeg.015.1
32/1
Willem Pouwelsz van Torenvliet
/5/13
Willem Pouwelsz van Thorenvliet
1574-06-18
Willem Pouwelsz van Thorenvliet
Omslag-1574 (bewoner)Koppenhinksteeg.006
27/1

/9/9
Willem Symonsz, lymsiederlymsieder
1574-06-18
Willem Symonsz, lymsieder
Omslag-1574 (vermelding)Haarlemmerstraat.000.2
12/1

/
Willemtgen Thymans
1574-06-18
Willemtgen Thymans
Omslag-1574 (bewoner)Pieterskerkchoorsteeg.008
33/1
Wouter Arentsz {koopman}
/
Wouter Aerntsz, comancoman
1574-06-18
Wouter Aerntsz, coman
Omslag-1574 (bewoner)Noordeinde.009
41/1
Wouter Engelsz van Voorburg
/2/0
Wouter Engelsz, van Voorburch
1574-06-18
Wouter Engelsz, van Voorburch