BronPerceelPersonen

Lijst van BronPerceelPersoon-regels afhankelijk van opgegeven selectie-criteria. Wildcardtekens: _ (enkel) en % (meer).

Bouwblok
BronPerceelPersoonregels met BronId = 218. Aantal = 32.
BronPerceel
Volgnr/Toev
Persoon
Aantal/Bedrag
PersoonNaamInBron
Opmerkingen
Beroepsvermelding
Datum
Glipperhuur-1574-4563 (huurder)NieuweRijn.032-033
7/1
Adriaen Cornelisz de Zwarte
/21-0-0
Adriaen Cornelissen schout van Voorschotenschout
1574
Adriaen Cornelissen schout van Voorschoten
Glipperhuur-1574-4563 (huurder)Breestraat.073
3/1
Adriaen Adriaensz van Crimpen
/9-0-0
Adriaen van Crimpen
1574
Adriaen van Crimpen
Glipperhuur-1574-4563 (huurder)Breestraat.050
6/1
Arent Gerlofsz {wolwever}
/3-14-0
Aernt Gherytszoon lindewever
totaalbedrag 6 pond
lindewever
1574
Aernt Gherytszoon lindewever
Glipperhuur-1574-4563 (eigenaar)Rapenburg.081-083
5/2

/
Claes Aelwijnsz (erfgenamen)
is al overleden...

1574
Claes Aelwijnsz, op Rapenburch
Glipperhuur-1574-4563 (overledene)Rapenburg.081-083
5/2a
Claes Aelwijn Claesz van Swanenburg {van der Hooch}
/
Claes Aelwijnsz (erfgenamen)
is al overleden...

1574
Claes Aelwijnsz, op Rapenburch
Glipperhuur-1574-4563 (huurder)Hooglandsekerkgracht.021
13/1

/20-0-0
Daniel van Acchelen
1574
Daniel van Acchelen
Glipperhuur-1574-4563 (huurder)SintJacobsgracht.000.11
11/1

/0
Die mater van de convente van Ste Ursulen binnen Leyden
totaalbedrag 8 pond.
mater
1574
Die mater van de convente van St.e Ursulen binnen Leyden. "Hadde zij inde selve huysinghe mit zommighe conventualen seeckere tijt gewoont, dan zo zij d'selve huysinghe naer 't ontzet van Leyden vande soldaten niet vredelick en conden bewonen, ende mitz hen armoede, zijn zij mit heur ghoeden bij toelatinge van den heren Staten van Hollandt in den gasthuyse van St Elyzabeth binnen Leyden gegaen. Om welcke redenen den rendant geen betalinghe vande voors. huyr en heeft connen gecrygen"
Glipperhuur-1574-4563 (info)Hooglandsekerkgracht.021
13/2z

/
Ende vande reste der voors verhuyrde huysen en heeft den rendant niet ontfangen, dus hier niets
1574
Ende vande reste der voors. verhuyrde huysen en heeft den rendant niet ontfangen, dus hier niets
Glipperhuur-1574-4563 (eigenaar)SintJacobsgracht.000.11
11/2
Ewout Arent Gerritsz van Dam
/
Euwout Aerntsz
1574
Euwout Aerntsz, op St.e Jacopsgraft
Glipperhuur-1574-4563 (info)Rapenburg.127
1/0b

/
Folio 41v: Anderen ontfang van den verhuyrde huysen hercomende van de naervolgende fugytyve persoonen staende binnen der stad Leyden
1574
Folio 41v: Anderen ontfang van den verhuyrde huysen hercomende van de naervolgende fugytyve persoonen staende binnen der stad Leyden by desen rendant in dit jaer '74 ter presentie van ... Pieter Oom Pieterssen ende Pieter Pieter Joriszoon, schepenen der stad Leyden verhuyr... volghende de rolle hier overgelevert
Glipperhuur-1574-4563 (info)Rapenburg.127
1/0c

/
Folio 51 t/m 53v
1574
Folio 51 t/m 53v
Glipperhuur-1574-4563 (huurder)Hooglandsekerkgracht.023
9/1

/7-0-0
Foyt Dammisz van Warmondt
totaalbedrag 8 pond

1574
Foyt Dammisz van Warmondt
Glipperhuur-1574-4563 (eigenaar)NieuweRijn.032-033
7/2
Garbrant Symonsz {wijntapper}
/
Garbrant Symonssen wijntapperwijntapper
1574
Garbrant Symonssen wijntapper, opten Nieuwen Rhijn
Glipperhuur-1574-4563 (eigenaar)Garenmarkt.000.19
4/2
Gerrit Roelofsz van der Mije
/
Gheryt Roelofsz
1574
de helfte van de huysinghe achtergelaten bij Gheryt Roelofsz, opte Oosterlingplaets, daer of de wederhelfte hem Pieter, ende zijn consorten zelfs es competerende
Glipperhuur-1574-4563 (eigenaar)Hooglandsekerkgracht.029
8/2
Amelis Kerstantsz van Oy
/
heer Melis deecken van Rhijnlandtdeecken
1574
heer Melis deecken van Rhijnlandt, opte Hogelantsche kercgraft
Glipperhuur-1574-4563 (eigenaar)Hooigracht.039-041
2/2
Hendrick Gerritsz van Amsterdam
/
Henric Gerytszoon van Amsterdam
1574
Henric Gerytszoon van Amsterdam, opte Hoygraft
Glipperhuur-1574-4563 (eigenaar)Breestraat.050
6/2
Hendrick van Assendelft
/
Henric van Assendelft
1574
Henric van Assendelft, opten Rhijn
Glipperhuur-1574-4563 (huurder)Hooglandsekerkgracht.029
8/1

/27-0-0
Jacob Cornelisz coster
totaalbedrag 30 pond
coster
1574
Jacob Cornelisz coster
Glipperhuur-1574-4563 (huurder)Breestraat.074
12/1
Jacob Paedts van Sonnevelt
/19-0-0
Jacob Paedz van Zonnevelt
totaalbedrag 27 pond

1574
Jacob Paedz van Zonnevelt
Glipperhuur-1574-4563 (eigenaar)Steenschuur.023.10
10/2
Jan Adriaensz de Wilde
/
Jan Ariaenssen de Wilde
1574
Jan Ariaenssen de Wilde, op 't Steenschuyr
Glipperhuur-1574-4563 (huurder)Rapenburg.081-083
5/1
Jan Barentsz van Rieverding
/34-0-0
Jan Barentsz snijder
er is ook een Jan Barentsz snijdersknecht...?
snijder
1574
Jan Barentsz snijder
Glipperhuur-1574-4563 (eigenaar)Rapenburg.127
1/2
Jan Dircksz van Schagen {schipper}
/
Jan van Schagen
1574
Jan van Schagen, op Steenschuyr
Glipperhuur-1574-4563 (huurder)Rapenburg.127
1/1

/9-13-6
Jannetgen weduwe wijlen Bouwen Claesz vander Wadinghe
totaalbedrag 10 pond, waarvan zij 6s6p heeft gebruikt voor reparatie aan het huis

1574
Jannetgen weduwe wijlen Bouwen Claesz vander Wadinghe
Glipperhuur-1574-4563 (eigenaar)Breestraat.074
12/2
Joost Adriaensz van Sonnevelt
/
Joost van Zonnevelt
1574
Joost van Zonnevelt. Genomt die Pauw, aende Bredestraet
Glipperhuur-1574-4563 (huurder)Steenschuur.023.10
10/1
Marytgen Jansdr {moederoverste}
/10-0-0
Marytgen Jansdr mater van de Witte Nonnen binnen Leydenmoederoverste
1574
Marytgen Jansdr mater van de Witte Nonnen binnen Leyden
Glipperhuur-1574-4563 (eigenaar)Hooglandsekerkgracht.021
13/2
Floris Jansz Hey {kanunnik}
/
Mr Floris Hey canonickcanonick
1574
Mr. Floris Hey canonick, op 't Hogelantsche Kercgraft
Glipperhuur-1574-4563 (info)Rapenburg.127
1/0a

/
Nationaal Archief 4563: De Anno 1574 IIIe, begonnen? Andries Schots Om 't gemeen landt
1574
Nationaal Archief 4563: De Anno 1574. IIIe, begonnen? Andries Schots. Om 't gemeen landt.
Glipperhuur-1574-4563 (eigenaar)Breestraat.073
3/2
Ozier Claesz {vleeshouwer}
/
Outzier Maertszoon
Bedoelt ie niet Ozier Claesz?

1574
Outzier Maertszoon, aende Bredestraet
Glipperhuur-1574-4563 (huurder)Garenmarkt.000.19
4/1

/0
Pieter Cornelissen dienaer des godlicken woorts tot Leyden
totaalbedrag 9 pond. "Was middelre tijt den dienaren des godlicken woorts vrije huyshuyr verghundt, in der vougen dat de rendant van de selve 9 pond niet en heeft ontfangen."
dienaer des godlicken woorts
1574
Pieter Cornelissen dienaer des godlicken woorts tot Leyden
Glipperhuur-1574-4563 (huurder)Hooigracht.039-041
2/1

/6-0-0
Pieter Cornelissen tapper van Leyderdorp
totaalbedrag 18 pond, rendant weet niet wat er resteert
tapper
1574
Pieter Cornelissen tapper van Leyderdorp
Glipperhuur-1574-4563 (eigenaar)Hooglandsekerkgracht.023
9/2
Robrecht Jorisz de Maringuy
/
Robbrecht de Wael
is dit m? YESSS!!!

1574
Robbrecht de Wael, op 't Hogelantsch Kercgraft
Glipperhuur-1574-4563 (overledene)Rapenburg.127
1/1a

/
weduwe wijlen Bouwen Claesz vander Wadinghe
1574
weduwe wijlen Bouwen Claesz vander Wadinghe