BronPerceelPersonen

Lijst van BronPerceelPersoon-regels afhankelijk van opgegeven selectie-criteria. Wildcardtekens: _ (enkel) en % (meer).

Bouwblok
BronPerceelPersoonregels met BronId = 22. Aantal = 22.
BronPerceel
Volgnr/Toev
Persoon
Aantal/Bedrag
PersoonNaamInBron
Opmerkingen
Beroepsvermelding
Datum
Grachtenboek-19 (eigenaar)Rapenburg.035-057
170/1
Adriaen Jansz Knotter
/
Adriaen Jansz Knotter
1583-07-15
Adriaen Jansz Knotter
Grachtenboek-19 (eigenaar)Rapenburg.028.4
130/1
Aechte Hendricksdr van Boschuysen
/
Aecht van Boshuisen
1583-07-15
Aecht van Boshuisen
Grachtenboek-19 (eigenaar)Rapenburg.028.1
100/1
Anna Jansdr {vrouw van Louris Symonsz}
/
Anne Jansdr weduwe van Louris Symonsz goutslager
1583-07-15
Anne Jansdr weduwe van Louris Symonsz goutslager
Grachtenboek-19 (eigenaar)Rapenburg.025
210/1
Bouwen Claesz {warmoezenier}
/
Bouwen Claesz
1583-07-15
Bouwen Claesz
Grachtenboek-19 (eigenaar)Rapenburg.022
70/1
Caspar Jansz Coolhaes
/
Casper Coolhaes
1574
Casper Coolhaes
Grachtenboek-19 (eigenaar)Rapenburg.018-020
60/1
Caspar Jansz Coolhaes
/
Casper Coolhaes
1583-07-15
Casper Coolhaes
Grachtenboek-19 (eigenaar)Rapenburg.016.2
50/1
Catharina van Hoogstraten {Bouchorst}
/
Catrijn van der Bouichorst
1583-07-15
Catrijn van der Bouichorst
Grachtenboek-19 (eigenaar)Rapenburg.028.6
150/1
Cornelis Symonsz Stam Verhouff
/
Corneelis Symonsz metselaermetselaer
1582
Corneelis Symonsz metselaer
Grachtenboek-19 (eigenaar)Rapenburg.012.2
20/1
Cosmo de Pescarengis
/
Cosmus
1583-07-15
Cosmus
Grachtenboek-19 (eigenaar)Papengracht.029.2
110/1

/
De nonnen van der Lee
1583-07-15
De nonnen van der Lee
Grachtenboek-19 (eigenaar)Rapenburg.029-031
190/1
Fran├žois Massazia
/
Franchoeis Message
1583-07-15
Franchoeis Message
Grachtenboek-19 (eigenaar)Rapenburg.012.1
10/1
Hobbe Florisz {goudsmid}
/
Hobbe Floorisz Goutsmitgoutsmit
1583-07-15
Hobbe Floorisz Goutsmit
Grachtenboek-19 (eigenaar)Houtstraat.000.1
160/1
Huig Dircksz {schipper}
/
Huich Dirckxz schipperschipper
1583-07-15
Huich Dirckxz schipper
Grachtenboek-19 (eigenaar)Rapenburg.016.1
40/1
Jan Hendricksz van Boschuysen
/
Jan Heindrickxz glasemakerglasemaker
1583-07-15
Jan Heindrickxz glasemaker
Grachtenboek-19 (eigenaar)Rapenburg.028.5
140/1
Jan Jansz Cuyck {bierdrager}
/
Jan Jansz bierdraegerbierdraeger
1579
Jan Jansz bierdraeger
Grachtenboek-19 (eigenaar)Rapenburg.014
30/1
Jan Jansz {boterkoper}
/
Jan Jansz buttercooperbuttercooper
1583-07-15
Jan Jansz buttercooper
Grachtenboek-19 (eigenaar)Papengracht.023
80/1
Jan Lucasz van Wassenaer
/
Jan Luicasz van Wassenaer
1583-07-15
Jan Luicasz van Wassenaer
Grachtenboek-19 (eigenaar)Rapenburg.027
200/1
Huig Huigenz van Alckemade {de jonge}
/
Jonge Huich van Alkemade
1583-07-15
Jonge Huich van Alkemade
Grachtenboek-19 (eigenaar)Rapenburg.026
90/1
Marytgen Cornelisdr Paedts
/
Marya Corneelisdr weduwe van Huich Claesz Ghael
1583-07-15
Marya Corneelisdr weduwe van Huich Claesz Ghael
Grachtenboek-19 (eigenaar)Rapenburg.033
180/1
Cornelis Huigenz de Groot
/
Meester Corneelis de Groot
1583-07-15
Meester Corneelis de Groot
Grachtenboek-19 (overledene)Rapenburg.028.1
100/1a
Louris Symonsz {goudsmid}
/
weduwe van Louris Symonsz goutslagergoutslager
1583-07-15
Anne Jansdr weduwe van Louris Symonsz goutslager
Grachtenboek-19 (eigenaar)Rapenburg.028.3
120/1
Willem Gerritsz van Geldermalsen
/
Willem Gerritsz
1583-07-15
Willem Gerritsz