BronPerceelPersonen

Lijst van BronPerceelPersoon-regels afhankelijk van opgegeven selectie-criteria. Wildcardtekens: _ (enkel) en % (meer).

Bouwblok
BronPerceelPersoonregels met BronId = 227. Het maximum is 1000 records. Aantal = 1000.
BronPerceel
Volgnr/Toev
Persoon
Aantal/Bedrag
PersoonNaamInBron
Opmerkingen
Beroepsvermelding
Datum
Waarboek-67 H-1580 (belending)Breestraat.138
462/09
Abraham Gerritsz {koperslager}
/
Aberham Gerytszcoperslager
1581-06-09
Aberham Gerytsz, coperslager
Waarboek-67 H-1580 (schuldeiser)Botermarkt.006
457/07

/
Adam Jansz
Hij is samen met alle andere schuldeisers poorter van Delft.

1581-05-16
Adam Jansz, In den Drang
Waarboek-67 H-1580 (schuldenaar)Groenesteeg.036
86/04
Adriaen Adriaensz {lijndraaiersknecht}
/
Adriaen Adriaensz, lijndraaier lijndraaier
1580-05-27
Adriaen Adriaensz, lijndraaier
Waarboek-67 H-1580 (koper)Groenesteeg.036
87/04
Adriaen Adriaensz {lijndraaiersknecht}
/
Adriaen Adriaensz, lijndraaier lijndraaier
1580-05-27
Adriaen Adriaensz, lijndraaier
Waarboek-67 H-1580 (belending)NieuweRijn.053-054
63/16
Adriaen Adriaensz van Leeuwen
/
Adriaen Arentsz van Leeuwen coorncopercoorncoper
1580-05-11
Adriaen Arentsz van Leeuwen coorncoper in 't Groene Cromhout
Waarboek-67 H-1580 (belending)NieuweRijn.053-054
57/16
Adriaen Adriaensz van Leeuwen
/
Adriaen Arentsz van Leeuwen coorncopercoorncoper
1580-05-25
Adriaen Arentsz van Leeuwen coorncoper Int groene cromhout
Waarboek-67 H-1580 (overledene)SintJorissteeg.033
100/05
Adriaen Claesz de Wilde {brouwer}
/
Adriaen Claesz vroeger brouwerbrouwer
1580-05-27
Adriaen Claesz, vroeger brouwer
Waarboek-67 H-1580 (belending)Middelweg.036
32/14
Adriaen Cornelisz Henneman
/
Adriaen Cornelis schoelapperschoelapper
1580-04-26
Adriaen Cornelis schoelapper
Waarboek-67 H-1580 (overledene)5eBinnenvestgracht.000.12
40/04

/
Adriaen Cornelisz houtzagerhoutzager
1580-05-02
weduwe van Adriaen Cornelisz houtzager
Waarboek-67 H-1580 (overledene)5eBinnenvestgracht.000.12
41/04

/
Adriaen Cornelisz houtzagerhoutzager
1580-05-02
Adriaen Cornelisz houtzager's weduwe
Waarboek-67 H-1580 (verkoper)Nieuwstraat.013
29/03
Adriaen Cornelisz de Zwarte
/
Adriaen Cornelisz van der Houff
1580-02-27
Adriaen Cornelisz van der Houff
Waarboek-67 H-1580 (verkoper)NieuweRijn.032-033
28/03
Adriaen Cornelisz de Zwarte
/
Adriaen Cornelisz van der Houff schoudt vanden Hogenveen, woonende tot Voorschtenschoudt vanden Hogenveen
1580-02-27
Adriaen Cornelisz van der Houff schoudt vanden Hogenveen, woonende tot Voorschten
Waarboek-67 H-1580 (koper)SintJorissteeg.032-036
67/06
Adriaen Cornelisz {voller}
/
Adriaen Cornelisz volrevolre
1580-05-14
Adriaen Cornelisz volre
Waarboek-67 H-1580 (schuldenaar)SintJorissteeg.032-036
68/03
Adriaen Cornelisz {voller}
/
Adriaen Cornelisz volrevolre
1580-05-14
Adriaen Cornelisz volre
Waarboek-67 H-1580 (verkoper)Hooigracht.023
393/03
Adriaen Dircksz Gool
/
Adriaen Dircksz Gool
1581-04-27
Adriaen Dircksz Gool
Waarboek-67 H-1580 (koper)Levendaal.029
141/07
Adriaen Dircksz Tellepeper
/
Adriaen Dircxz comancoman
1580-07-01
verkocht aan Adriaen Dircxz coman
Waarboek-67 H-1580 (belending)Middelweg.009-013
80/07
Adriaen Dircksz Gool
/
Adriaen Dircxz Gool
1580-05-07
Adriaen Dircxz Gool
Waarboek-67 H-1580 (belending)Middelweg.009-013
81/07
Adriaen Dircksz Gool
/
Adriaen Dircxz Gool
1580-05-24
Adriaen Dircxz Gool
Waarboek-67 H-1580 (schuldeiser)Hooigracht.023
410/03
Adriaen Dircksz Gool
/
Adriaen Dircxz Gool
1581-05-01
Adriaen Dircxz Gool
Waarboek-67 H-1580 (belending)OudeRijn.088.1
418/11
Adriaen Dircksz {scheepmaker}
/
Adriaen Dircxz scheepmaeckerscheepmaecker
1581-05-06
ende aen d'ander zijde Adriaen Dircxz scheepmaecker
Waarboek-67 H-1580 (belending)OudeRijn.088.1
27/08
Adriaen Dircksz {scheepmaker}
/
Adriaen Dircxz scheepmakerscheepmaker
1580-04-12
Adriaen Dircxz scheepmaker
Waarboek-67 H-1580 (belending)Korevaarstraat.012
141/12
Adriaen Dircksz Tellepeper
/
Adriaen Dircxz voorn
1580-07-01
Adriaen Dircxz voorn
Waarboek-67 H-1580 (overledene)Middelstegracht.025
356/06
Adriaen Dircksz Gorter
/
Adriaen Dircxzoon gorter
Adriaen Dircsz is vader van Dirc Adriaensz
gorter
1581-04-06
Adriaen Dircxz gorter za[lige] ge[dachte]
Waarboek-67 H-1580 (koper)Molensteeg.002.3
328/05
Adriaen Dircksz Tellepeper
/
Adriaen Dircxzx comancoman
1581-03-11
Adriaen Dircxzx coman
Waarboek-67 H-1580 (overledene)Middelstegracht.025
357/05
Adriaen Dircksz Gorter
/
Adriaen Dirxz gorter
Adriaen Dirxz gorter is vader van Dirc Adriaensz
gorter
1581-04-06
Adriaen Dirxz gorter za[lige] gedachten
Waarboek-67 H-1580 (voogd)OudeVest.041
427/05
Adriaen Ewoutsz {linnenwever}
/
Adriaen Ewoutsz
1581-04-10
Grietgen Jansdr weduwe van Yewout Harmanszoon mit Adriaen Ewoutsz haer zoon ende voocht in desen
Waarboek-67 H-1580 (schuldenaar)Plaatsteeg.000.06
6/04
Adriaen Foppenz {messenmaker}
/
Adriaen Foppensz messemakermessemaker
1580-03-01
Adriaen Foppensz messemaker
Waarboek-67 H-1580 (verkoper)Haarlemmerstraat.052
471/06
Adriaen Gerritsz in 't Hart
/
Adriaen Gerritsz (huiszittenmeester)coman
1581-06-15
De meesteren van de arme huyszitten der voors stede: Pieter Adriaensz van der Werff onze medebroeder in schependomme superintendent Sander Aelbrechtsz Heynrick Egbertsz ende Adriaen Gerritsz coman vervangende Aernt Jansz drapier haer medebroeder
Waarboek-67 H-1580 (koper)Barbarasteeg.015
371/06
Adriaen Gerritsz Moyt
/
Adriaen Gerytsz Moyt volrevolre
1581-04
Adriaen Gerytsz Moyt volre
Waarboek-67 H-1580 (belending)Levendaal.026
394/09
Adriaen Gerritsz Moyt
/
Adriaen Gerytsz volrevolre
1581-04-27
Adriaen Gerytsz volre
Waarboek-67 H-1580 (borg)Haarlemmerstraat.093
22/04
Adriaen Jacobsz {warmoezenier}
/
Adriaen Jacobsz warmoesmanwarmoesman
1580-03-24
Adriaen Jacobsz warmoesman
Waarboek-67 H-1580 (koper)OudeVarkenmarkt.000.3
468/04
Adriaen Joostenz {klompenmaker}
/
Adriaen Joostenz clompmaaker
1581-06-20
Adriaen Joostenz, clompmaaker
Waarboek-67 H-1580 (schuldeiser)OudeVarkenmarkt.003-007
470/04
Adriaen Joostenz {klompenmaker}
/
Adriaen Joostenz clompmaeker
1581-06-21
Adriaen Joostenz, klompenmaker
Waarboek-67 H-1580 (verkoper)OudeVarkenmarkt.003-007
469/03
Adriaen Joostenz {klompenmaker}
/
Adriaen Joostenz clompmaeckerclompmaecker
1581-06-20
Adriaen Joostenz, clompmaecker
Waarboek-67 H-1580 (belending)SintJorissteeg.016
30/12
Adriaen Matthijsz {linnenwever}
/
Adriaen Mathysz
1580-04-19
Adriaen Mathysz
Waarboek-67 H-1580 (koper)Hooigracht.002-004
387/04
Adriaen Meesz {bakker}
/
Adriaen Meesz backerbacker
1581-01-12
Adriaen Meesz backer
Waarboek-67 H-1580 (schuldenaar)Hooigracht.002-004
388/04
Adriaen Meesz {bakker}
/
Adriaen Meesz backerbacker
1581-01-12
Adriaen Meesz backer
Waarboek-67 H-1580 (belending)Hooigracht.002-004
385/06

/
Adriaen Meesz backerbacker
1581-02-11
Adriaen Meesz backer
Waarboek-67 H-1580 (belending)Hooigracht.002-004
386/06
Adriaen Meesz {bakker}
/
Adriaen Meesz backerbacker
1581-02-11
Adriaen Meesz backer
Waarboek-67 H-1580 (belending)Vismarkt.005
19/11
Adriaen Mourijnsz {rentmeester}
/
Adriaen Mourijnsz
1580-03-25
zuytwaert tot aen Adriaen Mourijnsz huys ende erve
Waarboek-67 H-1580 (borg)Haarlemmerstraat.238
428/06
Adriaen Pietersz van der Werff {de oude}
/
Adriaen Pietersz
1581-04-19
Adriaen Pietersz zijn zoon als borghe
Waarboek-67 H-1580 (koper)Doezastraat.023
224/05
Adriaen Pietersz {bouwman}
/
Adriaen Pietersz boumanbouman
1580-10-24
Adriaen Pietersz bouman
Waarboek-67 H-1580 (koper)Molensteeg.002.3
232/04
Adriaen Pietersz {bouwman}
/
Adriaen Pietersz boumanbouman
1580-11-19
Adriaen Pietersz bouman
Waarboek-67 H-1580 (belending)Doezastraat.023
328/08
Adriaen Pietersz {bouwman}
/
Adriaen Pietersz boumanbouman
1581-03-11
Adriaen Pietersz bouman
Waarboek-67 H-1580 (belending)SintJorissteeg.038
67/07

/
Adriaen Ponter mandemaeckermandemaecker
1580-05-14
Adriaen Ponter mandemaeckers tuyn
Waarboek-67 H-1580 (belending)SintJorissteeg.038
68/06

/
Adriaen Ponter mandemaeckermandemaecker
1580-05-14
Adriaen Ponter mandemaecker
Waarboek-67 H-1580 (overledene)KortRapenburg.007
397/11
Adriaen Claesz van Petten {schuitvoerder}
/
Adriaen Putten
1581-04-21
Adriaen Putten
Waarboek-67 H-1580 (overledene)KortRapenburg.007
398/11
Adriaen Claesz van Petten {schuitvoerder}
/
Adriaen Putten
1581-04-21
Adriaen Putten
Waarboek-67 H-1580 (schuldeiser)Steenschuur.023.12
402/05
Adriaen Quirijnsz {Steenschuur}
/
Adriaen Quynrynsz
1581-05-02
Adriaen Quynrynsz
Waarboek-67 H-1580 (verkoper)Steenschuur.023.12
403/07
Adriaen Quirijnsz {Steenschuur}
/
Adriaen Quynrynsz
1581-05-02
Adriaen Quynrynsz
Waarboek-67 H-1580 (voogd)Steenschuur.023.12
403/09
Adriaen Quirijnsz {Steenschuur}
/
Adriaen Quynrynsz
1581-05-02
Adriaen Quynrynsz
Waarboek-67 H-1580 (schuldeiser)Steenschuur.023.12
101/07
Adriaen Quirijnsz {Steenschuur}
/
Adriaen Quyrynsz
elc een zestepaert

1580-05-27
Adriaen Quyrynsz
Waarboek-67 H-1580 (schuldeiser)Botermarkt.006
457/06

/
Adriaen Symonsz van Groenwegen
Hij is samen met alle andere schuldeisers poorter van Delft.

1581-05-16
Adriaen Symonsz van Groenwegen
Waarboek-67 H-1580 (overledene)Pieterskerkgracht.009
456/08
Adriaen Dircksz van Crimpen
/
Adriaen van Crimpen
1581-05-28
Adriaen van Crimpen
Waarboek-67 H-1580 (voogd)KortRapenburg.009
397/03

/
Adriaen Willems zoon couckebackercouckebacker
1581-04-29
Adriaen Willems zoon couckebacker
Waarboek-67 H-1580 (voogd)KortRapenburg.009
398/03

/
Adriaen Willems zoon kouckebackerkouckebacker
1581-04-21
Adriaen Willems zoon kouckebacker
Waarboek-67 H-1580 (koper)Hooigracht.046
382/05
Adriaen Willemsz Prins
/
Adriaen Willems zoon Prins
1581-04-26
Adriaen Willems zoon Prins
Waarboek-67 H-1580 (schuldenaar)Hooigracht.046
383/04
Adriaen Willemsz Prins
/
Adriaen Willems zoon Prins drapierdrapier
1581-04-26
Adriaen Willems zoon Prins drapier
Waarboek-67 H-1580 (verkoper)Uiterstegracht.065
4/06
Adriaen Willem Bouwensz van Warmond {oude}
/
Adriaen Willemsz van Warmen meesteren van de Arme Wesen
1580-02-19
Pieter Heyndricxz Wassenaer, Claes Cornelisz van Noort, Jan Corsz ende Adriaen Willemsz van Warmen, jegenwoordige meesteren van de Arme Wesen binnen der voors. stede.
Waarboek-67 H-1580 (schuldeiser)Uiterstegracht.065
5/06
Adriaen Willem Bouwensz van Warmond {oude}
/
Adriaen Willemsz van Warmont, meesteren van de Arme Wesen
1580-02-19
Pieter Heyndricxz Wassenaer, Claes Cornelisz van Noort, Jan Korsz coperslager ende Adriaen Willemsz van Warmont alle meesteren van den Armen Wezen
Waarboek-67 H-1580 (belending)Kaardesteeg.007
394/08
Adriaen Willemsz {voller}
/
Adriaen Willemsz vollervoller
1581-04-27
Adriaen Willemsz voller
Waarboek-67 H-1580 (borg)OudeVest.041
427/06
Adriaen Ewoutsz {linnenwever}
/
Adriaen Yewoutsz
1581-04-10
de voors. Adriaen Yewoutsz die hem waerborge stellede
Waarboek-67 H-1580 (overledene)Breestraat.127-129
466/11
Adriaen van Naeltwijck
/
Adriaens van Naeltwicx
1581-06-17
Adriaens van Naeltwicx
Waarboek-67 H-1580 (schuldeiser)Botermarkt.006
457/16

/
Adriaentgen Cornelisdr
Zij is samen met alle andere schuldeisers poorteres van Delft.

1581-05-16
Adriaentgen Cornelisdr
Waarboek-67 H-1580 (belending)Middelweg.036
33/14
Adriaen Cornelisz Henneman
/
Adrian Cornelisz schoelapperschoelapper
1580-04-26
Adrian Cornelisz schoelapper
Waarboek-67 H-1580 (schuldenaar)Middelstegracht.042
338/04

/
Adriana Andriesdr weduwe van Claes Danielsz
1581-03-22
Adriana Andriesdr weduwe van Claes Danielsz
Waarboek-67 H-1580 (koper)Middelstegracht.042
339/05

/
Adriana Andriesdr weduwe van Claes Danielsz
1581-03-22
Adriana Andriesdr weduwe van Claes Danielsz
Waarboek-67 H-1580 (overledene)LangeMare.056-058
482/07
Adriana Pietersdr {vrouw van Reyer Gijsbrechtsz}
/
Adriana Pietersdr
overleden moeder van Geertruyt Reyersdr

1581-06-13
Adriana Pietersdr
Waarboek-67 H-1580 (overledene)LangeMare.056-058
483/08
Adriana Pietersdr {vrouw van Reyer Gijsbrechtsz}
/
Adriane Pietersdr
Geertruyt Reyersdr, ongeveer 19 jaar, weeskind van Reyer Gijsbrechtsz, leertouwer, en Adriane Pietersdr

1581-06-13
Adriane Pietersdr
Waarboek-67 H-1580 (belending)Middelstegracht.030-032
303/06
Adriaen Cornelisz {linnenwever-Middelstegracht}
/
Adryaen Cornelisz lindeweverlindewever
1581-02-20
Adryaen Cornelisz lindewever
Waarboek-67 H-1580 (belending)OudeRijn.088.1
332/09
Adriaen Dircksz {scheepmaker}
/
Adryaen Dircxz scheepmaeckerscheepmaecker
1581-03-13
Adryaen Dircxz scheepmaecker
Waarboek-67 H-1580 (koper)Aalmarkt.025
319/07
Adriaen Maertensz de Zwart
/
Adryaen Maertsz de Swart
1581-02-27
Adryaen Maertsz de Swart, medepoorter alhier
Waarboek-67 H-1580 (schuldenaar)
263/53

/
Adryaen Wiggersz kuiperkuiper
1580-04-24
Adryaen Wiggersz kuiper met Lenaert Phillipsz scheepmaker als borg
Waarboek-67 H-1580 (belending)Diefsteeg.004
475/07
Aechte Bruinendr {van Sonnevelt}
/
Aechte Bruingendr
1581-06-04
Aechte Bruingendr
Waarboek-67 H-1580 (verkoper)Koppenhinksteeg.001
66/04
Aechte Claesdr {vrouw van Jan Claesz}
/
Aechte Claesdr
1580-05-17
Jan Claesz timmerman als man en voogd van Aechte Claesdr zyn huysvrouwe
Waarboek-67 H-1580 (vermelding)OudeRijn.086
332/04

/
Aechte Govertsdr erfgename
1581-03-13
Aechte Govertsdr erfgename samen met Ghijsbert Govertsz erfgenamen van Govert Florisz. echtgenote van Jan Gerrytsz
Waarboek-67 H-1580 (verkoper)Middelweg.036.1
32/07
Aechte Cornelisdr Paedts
/
Aechte Paets
1580-04-26
Aechte Paets weeskinderen van Cornelis Paets Pietersz gewonnen by Katryn Jacob Huygensdr zijne za huysvrouwe
Waarboek-67 H-1580 (schuldeiser)Middelweg.036.1
33/05
Aechte Cornelisdr Paedts
/
Aechte Paets
1580-04-26
Aechte Paets weeskinder van Cornelis Paets Pietersz gewonnen bij Katryn Jacob Huygenzdr zijn zalige huysvrouwe
Waarboek-67 H-1580 (belending)Groenesteeg.038
86/06
Aechte Pietersdr {vrouw van Andries Andriesz, Pieter Pietersz}
/
Aechte Pietersdr
Pieter Pietersz Aechte Pietersdr zijn wijff

1580-05-27
d'ander zijde Aechte Pietersdr
Waarboek-67 H-1580 (belending)Groenesteeg.038
87/06
Aechte Pietersdr {vrouw van Andries Andriesz, Pieter Pietersz}
/
Aechte Pietersdr
Pieter Pietersz Aechte Pietersdr zijn wijff

1580-05-27
d'ander zijde Aechte Pietersdr
Waarboek-67 H-1580 (verkoper)OudeRijn.104
27/05

/
Aechte Symonsdr
1580-04-12
Aechte Symonsdr zijn moy
Waarboek-67 H-1580 (koper)Middelstegracht.018
327/08
Aechte Wiggersdr {vrouw van Jacob Jansz, spinster}
/
Aechte Wiggersdr weduwe van Jacob Jansz messemaecker
1581-03-15
Aechte Wiggersdr weduwe van Jacob Jansz messemaecker
Waarboek-67 H-1580 (koper)
256/53

/
Aechte Wiggertsdr
1581-01-13
Aechte Wiggertsdr ongehuwd
Waarboek-67 H-1580 (overledene)Koppenhinksteeg.000.24
476/05
Aefgen Jacobsdr {vrouw van Philips Daniëlsz}
/
Aefgen Jacobsdr wonende tot Zoeterwoude
1581-06-22
Willem Jacobsz wonende tot Wassenaer voor hem selven ende als procuratie hebbende van Phillips Danielsz die ten huysvrouwe gehadt heeft Aefgen Jacopsdr
Waarboek-67 H-1580 (belending)Hoogstraat.005
484/06
Aefgen Jansdr {tinnegietster}
/
Aefgen Tinnegietstertinnegietster
1581-06-01
Aefgen tinnegietster
Waarboek-67 H-1580 (schuldeiser)Koppenhinksteeg.001
61/04
Aechte Claesdr {vrouw van Jan Claesz}
/
Aegte Cornelisdr
1580-05-10
Aegte Cornelisdr zyn huysvrouwe
Waarboek-67 H-1580 (belending)Middelstegracht.019
357/13
Aelbrecht Pietersz {linnenwever}
/
Aelbert Pietersz lindeweverlinnenwever
1581-04-06
Aelbert Pietersz lindewever
Waarboek-67 H-1580 (verkoper)
74/03

/
Aelbrecht Dircksz drapierdrapier
1580-05-20
Aelbrecht Dircksz drapier met Bruin Cornelisz leidekker als borg
Waarboek-67 H-1580 (schuldeiser)
75/03

/
Aelbrecht Dircksz drapierdrapier
1580-05-20
Aelbrecht Dircksz drapier
Waarboek-67 H-1580 (echtgenoot)Steenschuur.023.06
225/06
Aelbrecht Dircksz Bral
/
Aelbrecht Dircxz
1580-11-03
Aelbrecht Dircxz als man en voogd van Aeltgen Willem Bouwensz dochter
Waarboek-67 H-1580 (belending)OudeRijn.073
407/07
Aelbrecht Hendricksz {schoenmaker}
/
Aelbrecht Hendricxz, schoemaeckerschoemaecker
1581-05-03
tot achter aen Aelbrecht Hendricxz, schoemaeckers erve
Waarboek-67 H-1580 (belending)OudeRijn.073
406/09
Aelbrecht Hendricksz {schoenmaker}
/
Aelbrecht Heyndricxz, schoemaeckerschoemaecker
1581-05-03
tot achter aen Aelbrecht Heyndricxz, schoemaeckers erve
Waarboek-67 H-1580 (belending)OudeRijn.073
313/09
Aelbrecht Hendricksz {schoenmaker}
/
Aelbrecht Heyndrycxz schoemaeckersschoemaeckers
1581-02-25
Aelbrecht Heyndrycxz schoemaeckers
Waarboek-67 H-1580 (overledene)LangeMare.094
21/05

/
Aelbrecht Quyrynsz besemaeckerbesemaecker
1580-03-21
Aelbrecht Quyrynsz besemaecker
Waarboek-67 H-1580 (overledene)MooiJapiksteeg.006.1
248/05
Aelbrecht Anthonisz {biertapper}
/
Aelbrecht Tonisz
1580-12-23
Aelbrecht Tonisz
Waarboek-67 H-1580 (koper)MooiJapiksteeg.006.1
248/04
Aeltgen Gijsbrechtsdr {hekelaar}
/
Aeltgen Ghijsbrechtsdr
1580-12-23
Aeltgen Ghijsbrechtsdr
Waarboek-67 H-1580 (schuldeiser)OudeVest.067-071
236/03
Aeltgen Hendricksdr {appelkoopster}
/
Aeltgen Heyndricksdr weduwe
1580-11-26
Aeltgen Heyndricksdr weduwe van Cornelis Boevensz
Waarboek-67 H-1580 (verkoper)OudeVest.067-071
237/03
Aeltgen Hendricksdr {appelkoopster}
/
Aeltgen Heyndricksdr weduwe
1580-11-26
Aeltgen Heyndricksdr weduwe van Cornelis Bovensz met Jacob Cornelisz boomgaardman haar zoon en voogd
Waarboek-67 H-1580 (belending)Vrouwensteeg.003
60/07
Aeltgen Hillebrantsdr {Hooigracht}
/
Aeltgen Hillebrantsdr
1580-01-04
Aeltgen Hillebrantsdr
Waarboek-67 H-1580 (overledene)Middelstegracht.041
3/20
Aeltgen Meesdr {vrouw van Claes}
/
Aeltgen Meesdr
1580-03-03
Jan ende Mees Claeszoone ende Neeltgen Claesdochter geteelt aen Aeltgen Meesdr
Waarboek-67 H-1580 (verkoper)Papengracht.034
144/05
Aeltgen Anthonisdr {Papengracht}
/
Aeltgen Thonisdr
1580-07-12
Thonis Thonisz kleermaker en Neeltgen en Aeltgen Thonisdrs
Waarboek-67 H-1580 (schuldeiser)Papengracht.034
143/03
Aeltgen Anthonisdr {Papengracht}
/
Aeltgen Tonisdr
1580-07-12
Aeltgen Tonisdr ongehuwde persoon, mede-erfgenaam
Waarboek-67 H-1580 (verkoper)Steenschuur.023.06
225/05
Aeltgen Willem Bouwensdr van Warmond {Bral}
/
Aeltgen Willem Bouwensz dochter
1580-11-03
Aelbrecht Dircxz als man en voogd van Aeltgen Willem Bouwensz dochter
Waarboek-67 H-1580 (verkoper)SintJorissteeg.033
100/08
Aelwijn Meesz van Swanenburg {de jonge}
/
Aelwijn Meesz
Hebben verkocht (elk een ¼ deel) allen erfgenamen van Mr.Claes de Wilde

1580-05-27
Aelwijn Meesz
Waarboek-67 H-1580 (schuldenaar)Hogewoerd.092-096
2/06
Aelwijn Meesz van Swanenburg {de jonge}
/
Aelwijn Meeuszoon olieslaegerolieslaeger
1580-02-26
Aelwijn Meeuszoon olieslaeger als principaele schuldenare ende Mees Aelwijnsz zijnen vaeder als borge, beyde inwoonende poorteren deser stadt Leyden
Waarboek-67 H-1580 (schuldenaar)Hogewoerd.092-096
1/06
Aelwijn Meesz van Swanenburg {de jonge}
/
Aelwijn Meeuszoon olislaegerolislaeger
1580-02-26
Aelwijn Meeuszoon olislaeger als principaele schuldenaere ende Meeus Aelwijnsz zijnen vaeder als borge, beyde inwonende poorteren deser stat Leyden
Waarboek-67 H-1580 (belending)Groenesteeg.014
261/05
Jan Dircksz van Velsen
/
aen wederzijde hij comparant zelver
1581-01-17
aen wederzijde hij comparant zelver
Waarboek-67 H-1580 (schuldeiser)Hooigracht.019
355/03
Arent Christoffelsz
/
Aernt Christoffelsz
1581-04-07
Aernt Christoffelsz wonende in den Hage
Waarboek-67 H-1580 (overledene)Warmoesmarkt.013
228/07
Arent Cornelisz de Man
/
Aernt Cornelisz baccar (overledene)baccar
1580-11-14
Neeltgen Jansdr weduwe van Aernt Cornelisz baccar
Waarboek-67 H-1580 (overledene)Warmoesmarkt.013
229/07
Arent Cornelisz de Man
/
Aernt Cornelisz baccar (overledene)baccar
1580-11-14
Neeltgen Jansdr weduwe van Aernt Cornelisz baccar
Waarboek-67 H-1580 (schuldenaar)Pieterskerkchoorsteeg.017
164/08
Arent Cornelisz {bakker}
/
Aernt Cornelisz backerbacker
31 juli 1580
Aernt Cornelisz backer
Waarboek-67 H-1580 (overledene)Botermarkt.028
415/06
Arent Cornelisz de Man
/
Aernt Cornelisz backers weduwebacker
1581-05-05
aen d'een zijde Neeltgen Jansdr Aernt Cornelisz backers weduwe
Waarboek-67 H-1580 (belending)Haarlemmerstraat.054.1
472/07
Arent Cornelisz {schrijnwerker}
/
Aernt Cornelisz kistemaeckerkistemaecker
1581-06-14
Aernt Cornelisz kistemaecker
Waarboek-67 H-1580 (belending)Haarlemmerstraat.054.1
471/10
Arent Cornelisz {schrijnwerker}
/
Aernt Cornelisz kistemaeckerkistemaecker
1581-06-15
Aernt Cornelisz kistemaecker
Waarboek-67 H-1580 (borg)Haarlemmerstraat.080
337/04
Arent Cornelisz {schrijnwerker}
/
Aernt Cornelisz kistewerckerkistewercker
1581-02-27
Aernt Cornelisz kistewercker
Waarboek-67 H-1580 (borg)Vliet.031
231/05
Arent Dircksz van Gruythuysen
/
Aernt Dircksz van Gruthuysen
1580-11-01
Aernt Dircksz van Gruthuysen
Waarboek-67 H-1580 (voogd)Botersteeg.004
462/05
Arent Dircksz {bakker}
/
Aernt Dircxsz
Arent Dircksz, bakker, haar voogd en borg
backer
1581-06-09
Aernt Dircxsz
Waarboek-67 H-1580 (verkoper)Noordeinde.052.1
421/03
Arent Gillisz {slotenmaker}
/
Aernt Gillisz sloetmaeckersloetmaecker
1581-04-06
Aernt Gillisz sloetmaecker
Waarboek-67 H-1580 (verkoper)Noordeinde.052.1
422/03
Arent Gillisz {slotenmaker}
/
Aernt Gillisz sloetmaeckersloetmaecker
1581-04-29
Aernt Gillisz sloetmaecker
Waarboek-67 H-1580 (ouder)
95/07

/
Aernt Jacobsz, voerlakenreder
1580-02
Aernt Jacobsz, voerlakenreder
Waarboek-67 H-1580 (ouder)
96/07

/
Aernt Jacobsz, voerlakenreder
1580-05-24
Aernt Jacobsz, voerlakenreder
Waarboek-67 H-1580 (ouder)
99/07

/
Aernt Jacobsz, voerlakenreder
1580-05-24
Aernt Jacobsz, voerlakenreder
Waarboek-67 H-1580 (verkoper)Haarlemmerstraat.052
471/07

/
Aernt Jansz (huiszittenmeester)drapier
1581-06-15
De meesteren van de arme huyszitten der voors stede: Pieter Adriaensz van der Werff onze medebroeder in schependomme superintendent Sander Aelbrechtsz Heynrick Egbertsz ende Adriaen Gerritsz coman vervangende Aernt Jansz drapier haer medebroeder
Waarboek-67 H-1580 (borg)Middelweg.026.2
341/04

/
Aernt Jansz haar voogdwaert
1581-03-21
Aernt Jansz voogd van Marytgen Jansdr ongehoude persoon en waert in het Buysgen
Waarboek-67 H-1580 (koper)Hooigracht.051-053
460/08
Arent Warnaertsz {pannenbakker}
/
Aernt Wiggersz
1581-06-09
Aernt Wiggersz
Waarboek-67 H-1580 (echtgenoot)Middelstegracht.025
357/09
Aeltgen Adriaensdr {vrouw van Claes Cornelisz}
/
Aertgen Adriaensdr zijne huysvrouw
Aertgen Adriaensdr is vrouw van Claes Cornelisz voller

1581-04-06
Aertgen Adriaensdr zijne huysvrouw
Waarboek-67 H-1580 (echtgenoot)Middelstegracht.025
356/09
Aeltgen Adriaensdr {vrouw van Claes Cornelisz}
/
Aertgen Adriaensdr zijne huysvrouwe
1581-04-06
Aertgen Adriaensdr zijne huysvrouwe
Waarboek-67 H-1580 (schuldenaar)Nieuwstraat.030
340/04

/
Aertgen Hendricksdr
1581-02-01
Aertgen Hendricksdr
Waarboek-67 H-1580 (koper)Nieuwstraat.030
329/06

/
Aertgen Heyndricksdr weduwe van Cornelis Jacobsz bouman
1581-02-14
Aertgen Heyndricksdr weduwe van Cornelis Jacobsz bouman
Waarboek-67 H-1580 (schuldeiser)Nieuwstraat.030
399/03

/
Aertgen Heyndricxdr weduwe wijlen Cornelis Jacobsz bouman
1581-04-24
Aertgen Heyndricxdr weduwe wijlen Cornelis Jacobsz bouman
Waarboek-67 H-1580 (verkoper)Nieuwstraat.030
400/03

/
Aertgen Heyndricxdr weduwe wijlen Cornelis Jacobsz bouman
1581-04-24
Aertgen Heyndricxdr weduwe wijlen Cornelis Jacobsz bouman
Waarboek-67 H-1580 (verkoper)Middelstegracht.041
3/09
Aefgen Meesdr {}
/
Aertgen Meesdochter
1580-03-03
Jacob, Willem, Jan, jonge Jacob ende Geryt Meeszoonen, jonge Meynsgen ende Aertgen Meesdochteren, beyde in dese geholpen bij de voors. Jacob Meesz, alle gebroeders ende gezusters
Waarboek-67 H-1580 (schuldeiser)Maarsmansteeg.008.1
19/03

/
Agneta Jansdr
1580-03-25
Agneta Jansdr oud omtrent [leeftijd open] jaren nagelaten weeskind van Jan Jacobsz van Utrecht gewonnen bij Marrijte Joostendr
Waarboek-67 H-1580 (overledene)NieuweRijn.036
227/13
Allert Jacobsz de Haes
/
Alart Jacopsz de Haes (overledene)
1580-10-03
Alart Jacopsz de Haes
Waarboek-67 H-1580 (overledene)Botermarkt.006
457/04
Aelwijn Aelwijnsz {de oude}
/
Alewyn Alewynsz
weduwnaar van Geertgen Willemsdr Cuijsers

1581-05-16
Alewyn Alewynsz
Waarboek-67 H-1580 (belending)Uiterstegracht.120-130
330/08
Sander Aelbrechtsz van Quackenbosch
/
Alexander Aelbrechtsz
1581-01-10
Alexander Aelbrechtsz
Waarboek-67 H-1580 (belending)Uiterstegracht.120-130
331/09
Sander Aelbrechtsz van Quackenbosch
/
Alexander Aelbrechtsz
1581-01-10
Alexander Aelbrechtsz
Waarboek-67 H-1580 (schuldeiser)Koppenhinksteeg.005
326/03

/
Alijd Florisdr weeskind
Vader: Floris Gerrytsz Abbenbrouck Moeder: Aechte Pietersdr Dochter: Alijd Florisdr (10) Oom: Pieter Pietersdr Neef: Cornelis Mathijsz Adriana Gerritsdr van Abbenbrouck zuster van Floris Gerrytsz Abbenbrouck

1581-02-20
Alijd Florisdr ( 10 jaar) weeskind van Floris Gerrytsz Abbenbrouck en Aechte Pietersdr beyde zaliger, Adriana Gerritsdr als haar moey placht haar te onderhouden
Waarboek-67 H-1580 (borg)NieuweRijn.036
227/12
Aeltgen Meesdr {de Haes}
/
Alijd Meeusdr weduwe
1580-10-03
Alijd Meeusdr zijn moeder
Waarboek-67 H-1580 (belending)Breestraat.027
474/08
Allert Willemsz van Sassenheim
/
Allart Willemsz van Zassenhem
1581-06-14
Allart Willemsz van Zassenhem
Waarboek-67 H-1580 (koper)NieuweRijn.093
45/05
Allert Jacobsz {kalkbrander}
/
Allert Jacobsz calcbrandercalcbrander
1580-05-02
Allert Jacobsz calcbrander
Waarboek-67 H-1580 (schuldenaar)NieuweRijn.093
46/05
Allert Jacobsz {kalkbrander}
/
Allert Jacobsz calcbrandercalcbrander
1580-05-03
Allert Jacobsz calcbrander
Waarboek-67 H-1580 (koper)
74/53

/
Allert Quirijnsz
1580-05-20
Allert Quirijnsz
Waarboek-67 H-1580 (schuldenaar)
75/53

/
Allert Quirijnsz met Jacob Pietersz Paedts als borg
1580-05-20
Allert Quirijnsz met Jacob Pietersz Paedts als borg
Waarboek-67 H-1580 (verkoper)Vrouwenkerkkoorstraat.010-012
152/03
Allert Willemsz van Sassenheim
/
Allert Willemsz van Zassenhem alle kerckmeesteren van de drie parochie kercken dezer stedekerckmeester
1580-07-07
Allert Willemsz van Zassenhem alle kerckmeesteren van de drie parochie kercken dezer stede
Waarboek-67 H-1580 (belending)Middelweg.038
32/13
Alijd Jacobsdr {beddenmaker}
/
Alyd Jacobsdr
1580-04-26
Alyd Jacobsdochteren gezusters
Waarboek-67 H-1580 (belending)Middelweg.038
33/13
Alijd Jacobsdr {beddenmaker}
/
Alyd Jacobsdr
1580-04-26
Alyd Jacobsdr gezusters
Waarboek-67 H-1580 (voogd)Middelweg.036.1
171/04

/
Amand
1580-08-12
Amand fs Jaques Bruneau
Waarboek-67 H-1580 (voogd)Middelweg.036.1
171/03

/
Amand fs Jaques Bruneau
1580-08-12
Amand fs Jaques Bruneau
Waarboek-67 H-1580 (koper)Middelweg.036.1
32/11

/
Amandt fs Jacques Bruneau van Valensgien
1580-04-26
Amandt fs Jacques Bruneau van Valensgien
Waarboek-67 H-1580 (schuldenaar)Middelweg.036.1
33/11

/
Amandt fs Jacques Bruneau van Valensgien
1580-04-26
Amandt fs Jacques Bruneau van Valensgien
Waarboek-67 H-1580 (vermelding)Garenmarkt.006
49/06

/
Andries Claesz
Hij was als zwager van Jan Claes, de oorspronkelijke borg

1580-05-02
Andries Claesz zijn zwager
Waarboek-67 H-1580 (belending)Haarlemmerstraat.136
71/06
Andries Huigenz {schoenmaker}
/
Andries Huygensz schoemaeckerschoemaecker
1580-03-15
Andries Huygensz schoemaecker
Waarboek-67 H-1580 (belending)Haarlemmerstraat.136
72/07
Andries Huigenz {schoenmaker}
/
Andries Huygensz schoemaeckerschoemaecker
1580-05-19
Andries Huygensz schoemaecker
Waarboek-67 H-1580 (voogd)Middelweg.036.1
32/03
Andries Jacobsz van Campen
/
Andries Jacobsz drapierdrapier
1580-04-26
Andries Jacobsz drapier
Waarboek-67 H-1580 (voogd)Middelweg.036.1
33/09
Andries Jacobsz van Campen
/
Andries Jacobsz drapierdrapier
1580-04-26
Andries Jacobsz drapier
Waarboek-67 H-1580 (belending)Breestraat.028
8/09
Andries Jansz Heynoom {bierdrager}
/
Andries Jansz Heynoom
1577-02-04
Andries Jansz Heynoom
Waarboek-67 H-1580 (overledene)Kaardesteeg.005
394/05
Andries Jansz Heynoom {bierdrager}
/
Andries Jansz Heyoom bierdragerbierdrager
1581-04-27
erfgename van Andries Jansz Heyoom bierdrager
Waarboek-67 H-1580 (schuldenaar)Koppenhinksteeg.001
61/05
Andries Jansz {metselaar}
/
Andries Jansz metselaermetselaer
1580-05-10
Andries Jansz metselaer
Waarboek-67 H-1580 (koper)Koppenhinksteeg.001
66/08
Andries Jansz {metselaar}
/
Andries Jansz metselaermetselaer
1580-05-17
Andries Jansz metselaer
Waarboek-67 H-1580 (borg)Middelstegracht.042
338/07
Andries Jansz {metselaar}
/
Andries Jansz metselaermetselaer
1581-03-22
Andries Jansz metselaer
Waarboek-67 H-1580 (borg)Nieuwsteeg.035
373/05
Andries Jansz Schot
/
Andries Jansz Schot
1581
Andries Jansz Schot
Waarboek-67 H-1580 (belending)Vliet.006-008
450/07
Andries Michielsz {scheepmaker}
/
Andries Michielsz
1581-05-27
Andries Michielsz
Waarboek-67 H-1580 (belending)Vliet.006-008
473/07
Andries Michielsz {scheepmaker}
/
Andries Michielsz
1581-06-20
Andries Michielsz
Waarboek-67 H-1580 (belending)Vliet.006-008
477/07
Andries Michielsz {scheepmaker}
/
Andries Michielsz
1581-06-20
Andries Michielsz
Waarboek-67 H-1580 (belending)Vliet.006-008
377/08
Andries Michielsz {scheepmaker}
/
Andries Michielszoon
1581-04-12
Andries Michielszoons' erve
Waarboek-67 H-1580 (belending)Maarsmansteeg.008.2
19/10
Andries Pietersz Tromper {kramer}
/
Andries Pietersz craemercraemer
1580-03-25
ten westen Andries Pietersz craemer in de Gulden Bonet
Waarboek-67 H-1580 (belending)Breestraat.159
163/06
Andries Pietersz Tromper {kramer}
/
Andries Pietersz Tromper cramercramer
1580-08-03
Andries Pietersz Tromper cramer
Waarboek-67 H-1580 (belending)Vliet.006-008
451/08
Andries Michielsz {scheepmaker}
/
Andris Michielsz
1581-05-27
Andris Michielsz
Waarboek-67 H-1580 (belending)Breestraat.057
344/07
Andries Claesz Mareschal
/
Andryes Claesz cruydenierdercruydenierder
1581-03-31
Andryes Claesz cruydenierder
Waarboek-67 H-1580 (verkoper)OudeRijn.180-182
246/03

/
Andryes Jacopsz drapierdrapier
1580-12-31
Andryes Jacopsz drapier
Waarboek-67 H-1580 (procureur)Levendaal.008
310/05

/
Andryes van Medenblyck
1581-02-24
Andryes van Medenblyck, krachtens procuratie bewindvoerder
Waarboek-67 H-1580 (schuldeiser)5eBinnenvestgracht.000.12
43/04

/
Anna Adriaensdr
1580-04-30
Anna Adriaensdr zijn huysvrouwe
Waarboek-67 H-1580 (belending)LangeMare.051-053
88/07
Annetgen Pietersdr {vrouw van Claes Harmensz}
/
Anna Claes Harmansz weduwe
1580-05-14
Anna Claes Harmansz weduwe
Waarboek-67 H-1580 (belending)LangeMare.051-053
89/08
Annetgen Pietersdr {vrouw van Claes Harmensz}
/
Anna Claes Harmansz weduwe
1580-05-14
Belent aen d'een zijde Anna Claes Harmansz weduwe
Waarboek-67 H-1580 (schuldenaar)Breestraat.107-109
401/03
Anna Adriaensdr {de Milde}
/
Anna de Milde Adriaensdr naergelaten weduwe van Cornelis Willemsz ende boedelhoutster van zijne achter gebleven goederen
1581-04-22
Anna de Milde Adriaensdr naergelaten weduwe van Cornelis Willemsz ende boedelhoutster van zijne achter gebleven goederen
Waarboek-67 H-1580 (schuldeiser)JanVossensteeg.035
258/03
Anna Jansdr Sarey
/
Anna Jansdr
1581-01-16
Anna Jansdr wedue van Cornelis Willemsz
Waarboek-67 H-1580 (borg)Warmoesmarkt.013
228/04
Annetgen Jansdr {Oliekruik}
/
Anna Jansdr weduwe
1580-11-14
Anna Jansdr weduwe van Cornelis Jansz bouwman
Waarboek-67 H-1580 (borg)Warmoesmarkt.013
229/04
Annetgen Jansdr {Oliekruik}
/
Anna Jansdr weduwe
1580-11-14
Anna Jansdr weduwe van Cornelis Jansz bowman
Waarboek-67 H-1580 (verkoper)JanVossensteeg.035
257/03
Anna Jansdr Sarey
/
Anna Jansdr weduwe van Cornelis Willemsz smit
1581-01-16
Anna Jansdr weduwe van Cornelis Willemsz smit met Gerrit Jacobsz als voogd
Waarboek-67 H-1580 (schuldeiser)LangeMare.051-053
88/03
Jutgen Jansdr {vrouw van Hendrick Hendricksz}
/
Anna Jansdr weduwe van Hendrick Hendricksz
1580-05-14
Anna Jansdr weduwe van Hendrick Hendricksz
Waarboek-67 H-1580 (verkoper)LangeMare.051-053
89/03
Jutgen Jansdr {vrouw van Hendrick Hendricksz}
/
Anna Jansdr weduwe van Hendrick Hendricksz
1580-05-14
Anna Jansdr weduwe van Hendrick Hendricksz
Waarboek-67 H-1580 (belending)Mandemakersteeg.009
379/06
Anna Jansdr {uitdraagster}
/
Anna Jansdr weduwe van Pieter Dammaszoon
1581-04-27
Anna Jansdr weduwe van Pieter Dammaszoon
Waarboek-67 H-1580 (schuldenaar)Middelweg.027.5
302/04
Anna Jorisdr {Middelweg}
/
Anna Jorisdr weduwe
1581-02-06
Anna Jorisdr weduwe van Merchelis Woutersz
Waarboek-67 H-1580 (koper)Middelweg.027.5
301/04
Anna Jorisdr {Middelweg}
/
Anna Jorysdr weduwe
1581-02-06
Anna Jorysdr weduwe van Mercelis Woutersz
Waarboek-67 H-1580 (belending)Breestraat.024-026
359/07
Anna Mattheusdr
/
Anna Matgensdr
1581-04-12
Anna Matgensdr erfgename van Matgens Jansz bouman, schoonzuster van Mr. Jan Symonsz chirurghyn
Waarboek-67 H-1580 (overledene)Middelstegracht.025
356/07
Anna Meesdr {Gorter}
/
Anna Meeusdr
Anna Meeusdr is moeder van Dirc Adriaensz

1581-04-06
Anna Meeuwdr za[lige] ge[dachte]
Waarboek-67 H-1580 (overledene)Middelstegracht.025
357/06
Anna Meesdr {Gorter}
/
Anna Meeusdr
Anna Meeusdr is moeder van Dirc Adriaensz

1581-04-06
Anna Meeusdr za[lige] gedachten
Waarboek-67 H-1580 (borg)Vliet.035
173/04
Annetgen Allertsdr {vrouw van Claes Claesz}
/
Annetgen Allertsdr
1580-08-21
Annetgen Allertsdr weduwe van Claes Claesz tinnegieter
Waarboek-67 H-1580 (borg)Stadsvrijdom.006
159/06
Annetgen Allertsdr {vrouw van Claes Claesz}
/
Annetgen Allertsdr weduwe van Claes Claesz voors
1580-07-07
Annetgen Allertsdr weduwe van Claes Claesz voors
Waarboek-67 H-1580 (schuldeiser)Stadsvrijdom.006
172/03

/
Annetgen Lambrechtsdr
1580-08-21
Annetgen Lambrechtsdr weduwe van Claes Claesz tinnegieter en heure erffgenamen
Waarboek-67 H-1580 (koper)Haarlemmerstraat.130-132
71/05
Anthonis van den Bosch
/
Anthoni van den Bosch
1580-03-15
Anthoni van den Bosch
Waarboek-67 H-1580 (schuldenaar)Haarlemmerstraat.130-132
72/05
Anthonis van den Bosch
/
Anthoni van den Bosch
1580-05-19
Anthoni van den Bosch met Hendrick Hendricksz schoolmeester (student) als borg
Waarboek-67 H-1580 (belending)Haarlemmerstraat.080
337/08

/
Anthonis Cornelisz couckebackercouckebacker
1581-02-27
Anthonis Cornelisz couckebacker
Waarboek-67 H-1580 (belending)Haarlemmerstraat.080
342/09

/
Anthonis Cornelisz kouckebackerkouckebacker
1581-03-15
Anthonis Cornelisz kouckebacker
Waarboek-67 H-1580 (belending)Nieuwstraat.028
340/07
Anthonis Cornelisz {stadstimmerman}
/
Anthonis Cornelisz timmermantimmerman
1581-02-01
Anthonis Cornelisz timmerman
Waarboek-67 H-1580 (belending)Nieuwstraat.028
329/09
Anthonis Cornelisz {stadstimmerman}
/
Anthonis Cornelisz timmermantimmerman
1581-02-14
Anthonis Cornelisz timmerman
Waarboek-67 H-1580 (belending)Levendaal.014
310/08
Anthonis Cornelisz {stadstimmerman}
/
Anthonis Cornelisz timmerman
1581-06-10
Anthonis Cornelisz timmerman
Waarboek-67 H-1580 (belending)Levendaal.014
311/08
Anthonis Cornelisz {stadstimmerman}
/
Anthonis Cornelisz timmerman
1581-06-10
Anthonis Cornelisz timmerman
Waarboek-67 H-1580 (gemachtigde)Pieterskerkgracht.005.1
90/04
Anthonis Gijsbrechtsz {Pieterskerkgracht}
/
Anthonis Ghijsbrechtsz
als gemachtigden van hun vader

1580-05-28
Anthonis Ghijsbrechtsz
Waarboek-67 H-1580 (curator)Pieterskerkgracht.005.1
91/04
Anthonis Gijsbrechtsz {Pieterskerkgracht}
/
Anthonis Ghijsbrechtsz
als gemachtigden van hun vader

1580-05-28
Anthonis Ghijsbrechtsz
Waarboek-67 H-1580 (belending)LangeMare.050-052
482/12
Anthonis Harmensz {warmoezenier}
/
Anthonis Harmanszwarmoesman
1581-06-13
Anthonis Harmansz
Waarboek-67 H-1580 (belending)LangeMare.050-052
483/13
Anthonis Harmensz {warmoezenier}
/
Anthonis Harmanszwarmoesman
1581-06-13
Anthonis Harmansz
Waarboek-67 H-1580 (koper)Stadsvrijdom.006
159/09
Anthonis Harmensz {warmoezenier}
/
Anthonis Harmansz gebroeders warmoesluydenwarmoesman
1580-07-07
Anthonis Harmansz gebroeders warmoesluyden
Waarboek-67 H-1580 (schuldenaar)Stadsvrijdom.006
172/07
Anthonis Harmensz {warmoezenier}
/
Anthonis Harmansz warmoesluydenwarmoesluyden
1580-08-21
Evert ende Anthonis Harmansz gebroeders warmoesluyden
Waarboek-67 H-1580 (verkoper)Clarensteeg.032-036
247/03
Anthonis Jansz {leertouwer}
/
Anthonis Jansz leertouwerleertouwer
1581-01-01
Anthonis Jansz leertouwer
Waarboek-67 H-1580 (koper)Uiterstegracht.132.1
330/05
Anthonis Jansz {leertouwer}
/
Anthonis Jansz leertouwerleertouwer
1581-01-10
Anthonis Jansz leertouwer
Waarboek-67 H-1580 (schuldenaar)Uiterstegracht.132.1
331/04
Anthonis Jansz {leertouwer}
/
Anthonis Jansz leertouwerleertouwer
1581-01-10
Anthonis Jansz leertouwer
Waarboek-67 H-1580 (koper)Hooigracht.029.2
317/06
Anthonis Meesz {bouwman}
/
Anthonis Meesz bouwmanbouwman
1581-03-03
Anthonis Meesz bouwman
Waarboek-67 H-1580 (schuldenaar)Hooigracht.029.2
318/05
Anthonis Meesz {bouwman}
/
Anthonis Meesz bouwmanbouwman
1581-03-03
Anthonis Meesz bouwman
Waarboek-67 H-1580 (belending)NieuweRijn.091
46/09
Anthonis Thimansz {kuiper}
/
Anthonis Thymonsz cuypercuyper
1580-05-03
Anthonis Thymonsz cuyper
Waarboek-67 H-1580 (belending)Nieuwstraat.028
399/08
Anthonis Cornelisz {stadstimmerman}
/
Antonis Cornelisz timmermantimmerman
1581-04-24
Antonis Cornelisz timmerman
Waarboek-67 H-1580 (verkoper)Koppenhinksteeg.000.24
476/07
Apollonia Jacobsdr {vrouw van Mattheus Jansz}
/
Apolonia Jacobsdr wonende tot Zoeterwoude
1581-06-22
Theus Jansz als man ende vocht van Apolonia Jacobsdr beyde wondende t Zoeterwoude
Waarboek-67 H-1580 (belending)Hooigracht.081
390/06
Apollonia Hendricksdr {vrouw van Dionys Hendricksz}
/
Appolonia Niessendr
1581-04-29
Appolonia Niessendr
Waarboek-67 H-1580 (belending)Hooigracht.081
389/06
Apollonia Hendricksdr {vrouw van Dionys Hendricksz}
/
Appolonia Nijsdr
1581-04-29
Appolonia Nijsdr
Waarboek-67 H-1580 (verkoper)Hooigracht.019
354/03
Arent Christoffelsz
/
Arent Christophelsz
1581-04-07
Arent Christophelsz, wonende in den Hage
Waarboek-67 H-1580 (belending)Pieterskerkgracht.001-003
90/07
Arent Claesz van Leeuwen
/
Arent Claesz van Leeuwen
1580-05-28
Belent aen d'een zijde Arent Claesz van Leeuwen
Waarboek-67 H-1580 (belending)Pieterskerkgracht.001-003
91/07
Arent Claesz van Leeuwen
/
Arent Claesz van Leeuwen
1580-05-28
Belent aen d'een zijde Arent Claesz van Leeuwen
Waarboek-67 H-1580 (koper)Pieterskerkchoorsteeg.017
150/07
Arent Cornelisz {bakker}
/
Arent Cornelisz backerbacker
1580-07-08
Arent Cornelisz backer
Waarboek-67 H-1580 (schuldenaar)Pieterskerkchoorsteeg.017
234/04
Arent Cornelisz {bakker}
/
Arent Cornelisz backerbacker
1580-11-24
Arent Cornelisz backer
Waarboek-67 H-1580 (voogd)Papengracht.036
161/06
Arent Dircksz van Gruythuysen
/
Arent Dircksz van Gruthuysen
1580-07-28
Arent Dircksz van Gruthuysen
Waarboek-67 H-1580 (gemachtigde)Rapenburg.099
147/03
Arent Dircksz van Gruythuysen
/
Arent Dircxz van Gruthuysen
1580-07-07
Arent Dircxz van Gruthuysen
Waarboek-67 H-1580 (verkoper)Watersteeg.000.6
361/03
Arent Dircksz van Gruythuysen
/
Arent Dircxz van Gruthuysen
1581-04-13
Arent Dircxz van Gruthuysen
Waarboek-67 H-1580 (schuldeiser)Watersteeg.000.6
362/03
Arent Dircksz van Gruythuysen
/
Arent Dircxz van Gruthuysen
1581-04-13
Arent Dircxz van Gruthuysen
Waarboek-67 H-1580 (schuldeiser)Watersteeg.000.6
367/03
Arent Dircksz van Gruythuysen
/
Arent Dircxz van Gruthuysen
1581-04-15
Arent Dircxz van Gruthuysen
Waarboek-67 H-1580 (belending)OudeRijn.116
320/06
Arent Fransz {kuiper}
/
Arent Fransz cuypercuyper
1581-03-07
Arent Fransz cuyper
Waarboek-67 H-1580 (koper)Haarlemmerstraat.245
321/04
Arent Fransz {kuiper}
/
Arent Fransz kuiperkuiper
1581-03-07
Arent Fransz kuiper
Waarboek-67 H-1580 (overledene)Paradijssteeg.003
35/05

/
Arent Jacobsz voerlaeckenredervoerlaeckenreder
1580-04-22
Arent Jacobsz voerlaeckenreder
Waarboek-67 H-1580 (overledene)Middelstegracht.137-139
166/06

/
Arent Jacobsz voerlakenreder
1580-08-15
Arent Jacobsz voerlakenreder
Waarboek-67 H-1580 (belending)Hooigracht.051-053
261/06
Arent Warnaertsz {pannenbakker}
/
Arent pannebackers erve
1581-01-17
Arent pannebackers erve
Waarboek-67 H-1580 (overledene)Raamsteeg.000.30
92/08
Arent Pietersz {Raamsteeg}
/
Arent Pietersz wedue
1580-05-24
Maritgen Arent Pietersz wedue
Waarboek-67 H-1580 (overledene)Raamsteeg.000.30
93/07
Arent Pietersz {Raamsteeg}
/
Arent Pietersz wedue
1580-05-24
Maritgen Arent Pietersz wedue
Waarboek-67 H-1580 (overledene)StilleRijn.001
241/20
Arent Schouten {bakker}
/
Arent Schouten (overledene)
1580-09-13
ander zijde de kinderen ende erffgenamen van Arent Schouten
Waarboek-67 H-1580 (borg)Haarlemmerstraat.093
26/05

/
Arent Symonsz kistemaeckerkistemaecker
1580-04-13
Arent Symonsz kistemaecker
Waarboek-67 H-1580 (belending)Haarlemmerstraat.128
71/07
Arent Symonsz {schrijnwerker}
/
Arent Symonsz schrienwerckerschrienwercker
1580-03-15
Arent Symonsz schrienwercker
Waarboek-67 H-1580 (belending)Haarlemmerstraat.128
72/08
Arent Symonsz {schrijnwerker}
/
Arent Symonsz schryenwerckerschryenwercker
1580-05-19
Arent Symonsz schryenwercker
Waarboek-67 H-1580 (overledene)LangeMare.108
230/05
Adriaen Pietersz Vergeyl
/
Arien Pietersz Vergeil
1580-11-14
Marytgen Pietersdr weduwe van Arien Pietersz Vergeil
Waarboek-67 H-1580 (koper)
259/53

/
Aryen Wiggersz kuiperkuiper
1580-04-24
Aryen Wiggersz kuiper
Waarboek-67 H-1580 (belending)Koppenhinksteeg.001
408/08
Andries Jansz {metselaar}
/
Arys Janssen
1581-05-03
Streckende voor uyte voors. stege tot achter aen des voors. Arys Janssens muyr toe
Waarboek-67 H-1580 (belending)Koppenhinksteeg.001
408/05
Andries Jansz {metselaar}
/
Arys Janssen, metselaermetselaer
1581-05-03
Belent aen d'een zijde Arys Janssen, metselaer
Waarboek-67 H-1580 (belending)Koppenhinksteeg.001
409/10
Andries Jansz {metselaar}
/
Arys Jansz
1581-05-03
Streckende voor uuyte voors. stege tot achter aen des voors. Arys Jansz muyr toe
Waarboek-67 H-1580 (belending)Koppenhinksteeg.001
409/07
Andries Jansz {metselaar}
/
Arys Jansz, metselaermetselaer
1581-05-03
Belent aen d'een zijde Arys Jansz, metselaer
Waarboek-67 H-1580 (belending)Vliet.035
173/09

/
Backersstege
1580-08-21
d'ander zyde de Backersstege
Waarboek-67 H-1580 (belending)Vliet.031
231/06

/
Backerstege
1580-11-01
d'een zijde de Backerstege
Waarboek-67 H-1580 (koper)Haarlemmerstraat.052
471/08
Barent Tijdincksz van Oosterhaven
/
Baent Tydincxz van Oosterhaver
1581-06-15
Baent Tydincxz van Oosterhaver
Waarboek-67 H-1580 (verkoper)Pieterskerkchoorsteeg.011
157/03
Barent Lambrechtsz {schrijnwerker}
/
Baernt Lambrechtsz van Boomgaertshouck
1580-07-21
Baernt Lambrechtsz van Boomgaertshouck
Waarboek-67 H-1580 (schuldenaar)Haarlemmerstraat.052
472/04
Barent Tijdincksz van Oosterhaven
/
Baernt Tydincx
1581-06-14
Baernt Tydincx
Waarboek-67 H-1580 (echtgenoot)Kaardesteeg.005
394/03
Barent Tijdincksz van Oosterhaven
/
Baernt van Oosterhaver Tydincxz als man en voogd
1581-04-27
Baernt van Oosterhaver Tydincqz als man en voogd
Waarboek-67 H-1580 (verkoper)Doezastraat.023
224/03
Cornelis Willemsz {bouwman}
/
Baertge Claesdr weduwe van Cornelis Willemsz
1580-10-24
Baertge Claesdr weduwe van Cornelis Willemsz
Waarboek-67 H-1580 (overledene)OudeVest.033.2
97/07

/
Baertgen Ottendr
1580-05-28
beyde erffgenamen van Baertgen Ottendr
Waarboek-67 H-1580 (overledene)Steenschuur.023.06
225/16
Baertgen Jacobsdr {van Warmond}
/
Baertgen Willem Bouwensz dochter
1580-11-03
allen erfgenaam van Baertgen Willem Bouwensz dochter
Waarboek-67 H-1580 (schuldeiser)Steenschuur.023.06
226/13
Baertgen Jacobsdr {van Warmond}
/
Baertgen Willem Bouwensz weduwe
1580-11-03
Baertgen Willem Bouwensz weduwe
Waarboek-67 H-1580 (belending)OudeRijn.030-032
21/15
Balten Dircksz van Santen
/
Balten Dircxsz van Zancten
1580-03-21
Balten Dircxsz van Zancten
Waarboek-67 H-1580 (belending)OudeVest.041
427/08
Balten Jansz van Sonnevelt
/
Balten Janssen
1581-04-10
Belegen hebbende aen d'een zijde Balten Janssen voorn. selver ende aen d'ander zijde de stede Vestsloot.
Waarboek-67 H-1580 (borg)Hogewoerd.075
39/05
Balten Jansz van Sonnevelt
/
Balten Jansz van Sonnevelt
1580-04-30
Balten Jansz van Sonnevelt
Waarboek-67 H-1580 (koper)OudeVest.041
427/07
Balten Jansz van Sonnevelt
/
Balten Jansz van Zonnevelt
1581-04-10
Balten Jansz van Zonnevelt
Waarboek-67 H-1580 (vermelding)OudeRijn.049.1-051
168/10
Barbara Anthonisdr {van Goten}
/
Barbara Anthonisdr
1580-08-18
Barbara Anthonisdr weduwe van Pieter Willemsz backer
Waarboek-67 H-1580 (schuldeiser)OudeRijn.049.1-051
170/03
Barbara Anthonisdr {van Goten}
/
Barbara Anthonisdr
1580-08-18
Barbara Anthonisdr weduwe van wijlen Pieter Willemsz backe
Waarboek-67 H-1580 (schuldenaar)Apothekersdijk.024
55/04
Barbara Jacobsdr {vrouw van Gerrit Maertensz}
/
Barbara Jacobsdr
1580-03-15
Barbara Jacobsdr
Waarboek-67 H-1580 (koper)Apothekersdijk.024
54/04
Barbara Jacobsdr {vrouw van Gerrit Maertensz}
/
Barbara Jacobsdr van Catwyck weduwe van Gerrit Maertsz
1580-03-16
Barbara Jacobsdr van Catwyck weduwe van Gerrit Maertsz overledene
Waarboek-67 H-1580 (voogd)Nieuwstraat.030
400/05

/
Barent Lambrechts zoon van Boomgaertshouc
1581-04-24
Barent Lambrechts zoon van Boomgaertshouc
Waarboek-67 H-1580 (voogd)Hogewoerd.057
62/03
Barent Lambrechtsz {schrijnwerker}
/
Barent Lambrechtsz van Boomgaerthouck
1580-05-07
Barent Lambrechtsz van Boomgaerthouck als testamentare voogt van de weeskinderen van Cornelis Lambrechtsz zyn broeder
Waarboek-67 H-1580 (curator)Molen.090
151/06
Barent Lambrechtsz {schrijnwerker}
/
Barent Lambrechtsz van Boomgaertshouck
indertyt curateur van Dirck Claes Gellens' boedel

1580-07-13
Barent Lambrechtsz van Boomgaertshouck
Waarboek-67 H-1580 (borg)Nieuwstraat.030
340/05
Barent Lambrechtsz {schrijnwerker}
/
Barent Lambrechtsz van Boomgaertshouck
1581-02-01
Barent Lambrechtsz van Boomgaertshouck voogd van Aertgen Hendricksdr
Waarboek-67 H-1580 (schuldeiser)Pieterskerkchoorsteeg.011
158/03
Barent Lambrechtsz {schrijnwerker}
/
Barent Lambrechtsz van Boomhouck
1580-07-21
Barent Lambrechtsz van Boomhouck
Waarboek-67 H-1580 (belending)Haarlemmerstraat.050.1
472/06
Barent Tijdincksz van Oosterhaven
/
Barent Tijdincx
1581-06-14
Barent Tijdincx
Waarboek-67 H-1580 (belending)Haarlemmerstraat.050.1
471/09
Barent Tijdincksz van Oosterhaven
/
Barent Tijdincx
1581-06-15
Barent Tijdincx
Waarboek-67 H-1580 (borg)Nieuwstraat.030
400/07

/
Barent van Boomgaertshouc
1581-04-24
Barent van Boomgaertshouc
Waarboek-67 H-1580 (belending)Aalmarkt.025
319/08

/
Barnaditen tot Warmondt
belending Zoeterwoude

1581-02-27
Barnaditen tot Warmondt
Waarboek-67 H-1580 (belending)Langebrug.113.02
459/08
Bartholomeus Griffius Buys
/
Bartholomees Griphius
Bartholomeus Griphuis woont ergens anders, dan zijn chuur die genoemd wordt in deze akte

1581-06-09
Bartholomees Griphius
Waarboek-67 H-1580 (belending)Langebrug.113.02
465/06
Bartholomeus Griffius Buys
/
Bartholomees Griphius
1581-06-13
Bartholomees Griphius
Waarboek-67 H-1580 (borg)Houtstraat.000.4
149/06
Bartholomeus Griffius Buys
/
Bartholomees Gryphius
1580-07-09
Bartholomees Gryphius
Waarboek-67 H-1580 (schuldeiser)Haarlemmerstraat.262
13/06

/
Bartholomees Huygensz van Bancken
vorige eigenaar

1580-03-17
Bartholomees Huygensz van Bancken
Waarboek-67 H-1580 (belending)Papengracht.024
456/06
Bartholomeus Adriaensz
/
Bartholomees Meesz
een legwerker is een tapijtwerker
legwercker
1581-05-28
Bartholomees Meesz, legwerker
Waarboek-67 H-1580 (belending)Levendaal.062
222/08
Evert Jansz {metselaar}
/
Belegen hebbende aen d'een zijde Evert Jansz metselaermetselaer
1580-10-28
Belegen hebbende aen d'een zijde Evert Jansz metselaer
Waarboek-67 H-1580 (belending)LangeMare.060
482/10
Lysbeth Pietersdr {van Stopenburch}
/
Betgen Pietersdr
Betgen Pietersdr, Willeboort Cornelisz schoemaeckers' weduwe

1581-06-13
Betgen Pietersdr
Waarboek-67 H-1580 (belending)LangeMare.060
483/11
Lysbeth Pietersdr {van Stopenburch}
/
Betgen Pietersdr
Betgen Pietersdr, Willeboort Cornelisz schoemaekers' weduwe

1581-06-13
Betgen Pietersdr
Waarboek-67 H-1580 (verkoper)Nieuwsteeg.018.1
465/03
Bouwen Cornelisz van Dorp
/
Boudewyn Cornelisztimmerman
1581-06-13
Boudewyn Cornelisz
Waarboek-67 H-1580 (belending)Vliet.035
233/06
Bouwen Cornelisz van Dorp
/
Bouwe Cornelisz timmerman timmerman
1580-11-22
d'een zijde Bouwe Cornelisz timmerman
Waarboek-67 H-1580 (schuldeiser)Nieuwsteeg.018.1
459/03
Bouwen Cornelisz van Dorp
/
Bouwen Cornelisz timmerman
1581-06-09
Bouwen Cornelisz, timmerman
Waarboek-67 H-1580 (belending)LangeMare.057
88/10
Bouwen Cornelisz {linnenwever}
/
Bouwen Cornelisz lindewever
1580-05-14
Streckende tot achter aen Bouwen Cornelisz lindewever
Waarboek-67 H-1580 (belending)LangeMare.057
89/10
Bouwen Cornelisz {linnenwever}
/
Bouwen Cornelisz lindewever
1580-05-14
Streckende tot achter aen Bouwen Cornelisz lindewever
Waarboek-67 H-1580 (koper)Vliet.035
173/07
Bouwen Cornelisz van Dorp
/
Bouwen Cornelisz timmermantimmerman
1580-08-21
Bouwen Cornelisz timmerman
Waarboek-67 H-1580 (schuldenaar)Vliet.035
174/04
Bouwen Cornelisz van Dorp
/
Bouwen Cornelisz timmermantimmerman
1580-08-21
Bouwen Cornelisz timmerman
Waarboek-67 H-1580 (belending)Vliet.035
238/07
Bouwen Cornelisz van Dorp
/
Bouwen Cornelisz timmermantimmerman
1580-11-26
een zijde Bouwen Cornelisz timmerman
Waarboek-67 H-1580 (belending)LangeMare.057
346/05
Bouwen Cornelisz {linnenwever}
/
Bouwen de lindeweverlindewever
1581-03-31
Bouwen de lindewever
Waarboek-67 H-1580 (borg)Middelstegracht.079
16/12
Bouwen Jansz Keyser van der Morsch
/
Bouwen Jansz Keijser
behuwde oom van Cornelis Dircksz

1580-03-21
Jan Dircxz mandemaecker ende backer zijn broer en Bouwen Jansz Keijser zijn behuwde oom als borgen
Waarboek-67 H-1580 (borg)Steenschuur.023.04
104/05
Bouwen Jansz Keyser van der Morsch
/
Bouwen Jansz Keyser
1580-01-29
Bouwen Jansz Keyser
Waarboek-67 H-1580 (borg)Hogewoerd.032
31/10
Bouwen Jansz Keyser van der Morsch
/
Bouwen Jansz Keyzer
1580-04-25
Bouwen Jansz Keyzer gezwagers (met Willem Jacobsz)
Waarboek-67 H-1580 (overledene)Molensteeg.002.3
314/04

/
Bouwen Joosten schoenmakerschoenmaker
1581-02-24
weduwe van Bouwen Joosten schoenmaker
Waarboek-67 H-1580 (overledene)Molensteeg.002.3
315/04

/
Bouwen Joosten schoenmakerschoenmaker
1581-02-24
weduwe van Bouwen Joosten schoenmaker
Waarboek-67 H-1580 (belending)LangeMare.057
345/06
Bouwen Cornelisz {linnenwever}
/
Bouwen lindeweverlindewever
1581-03-31
Bouwen lindewever
Waarboek-67 H-1580 (koper)Burgsteeg.005
479/04
Bouwen Jansz Paedts
/
Bouwen Paidz Jansz

1581-06-27
Bouwen Paidz Jansz
Waarboek-67 H-1580 (overledene)Uiterstegracht.120-130
396/07
Bouwen Pietersz Boeytgen
/
Bouwen Pietersz Boeytgen
1581-04-29
Bouwen Pietersz Boeytgen
Waarboek-67 H-1580 (overledene)Uiterstegracht.120-130
395/07
Bouwen Pietersz Boeytgen
/
Bouwen Pietersz Boyt
1581-04-29
Bouwen Pietersz Boyt
Waarboek-67 H-1580 (koper)Hoogstraat.004
484/05
Bouwen Jansz Keyser van der Morsch
/
Bouwen van der Morsch Jansz
1581-06-01
Bouwen van der Morsch Jansz
Waarboek-67 H-1580 (belending)Hooigracht.106
326/12
Brechte Coenen {appelkoopster}
/
Brechte Coenen
1581-02-20
Brechte Coenen
Waarboek-67 H-1580 (borg)Vliet.004
473/06
Bruin Huibrechtsz {schipper}
/
Bruin Huibrechtszschipper
1581-06-20
Bruin Huibrechtsz, schipper, borg
Waarboek-67 H-1580 (schuldenaar)Nieuwstraat.030
399/05
Bruin Adriaensz {kuiper}
/
Bruyn Aerntsz cuypercuyper
1581-04-24
Bruyn Aerntsz cuyper
Waarboek-67 H-1580 (koper)Nieuwstraat.030
400/06
Bruin Adriaensz {kuiper}
/
Bruyn Aerntsz cuypercuyper
1581-04-24
Bruyn Aerntsz cuyper
Waarboek-67 H-1580 (borg)
411/06
Bruin Cornelisz Couhoorn
/
Bruyn Cornelisz leydeckerleydecker
1581-04-28
Bruyn Cornelisz leydecker
Waarboek-67 H-1580 (vermelding)Rapenburg.109
308/10
Jacob Allertsz de Haes
/
burgemeesteren
1581-02-22
die weeskinderen, met toestemming van schout, burgemeesteren
Waarboek-67 H-1580 (vermelding)Rapenburg.109
308/11
Jan Jansz Knotter
/
burgemeesteren
1581-02-22
die weeskinderen, met toestemming van schout, burgemeesteren
Waarboek-67 H-1580 (vermelding)Rapenburg.109
308/12
Jan Jansz van Baersdorp {de oude}
/
burgemeesteren
1581-02-22
die weeskinderen, met toestemming van schout, burgemeesteren
Waarboek-67 H-1580 (vermelding)Rapenburg.109
308/13
Willem Jan Reyersz van Heemskerck
/
burgemeesteren
1581-02-22
die weeskinderen, met toestemming van schout, burgemeesteren
Waarboek-67 H-1580 (borg)Noordeinde.052.1
421/04
Carel Gillisz {timmerman}
/
Caerl Gieliszoon timmermantimmerman
1581-04-06
Caerl Gieliszoon timmerman (...) zijnen waerborge ende broeder
Waarboek-67 H-1580 (schuldeiser)Steenschuur.023.12
402/06
Trijntgen Quirijnsdr van Strijen
/
Catarina Quynrynsdr
1581-05-02
Catarina Quynrynsdr
Waarboek-67 H-1580 (verkoper)Steenschuur.023.12
403/08
Trijntgen Quirijnsdr van Strijen
/
Catarina Quynrynsdr
1581-05-02
Catarina Quynrynsdr
Waarboek-67 H-1580 (schuldenaar)Noordeinde.046
107/10
Catrijn Cornelisdr {Sick}
/
Cateline Cornelisdr
1580-06-07
Cateline Cornelisdr, weduwe van Pieter Jacobsz Sic
Waarboek-67 H-1580 (schuldeiser)Warmoesmarkt.013
229/03
Trijntgen Jan Pietersdr van der Heyde
/
Catherina Jansdr van der Heyde
1580-11-14
Catherina Jansdr van der Heyde ongehuwde persoon
Waarboek-67 H-1580 (schuldeiser)Warmoesmarkt.013
228/03
Trijntgen Jan Pietersdr van der Heyde
/
Catherina Jansdr van der Heyde
1580-11-14
Catherina Jansdr van der Heyde ongehuwde persoon
Waarboek-67 H-1580 (verkoper)NieuweRijn.007-008
486/03
Catrijn Willeboortsdr {vrouw van Engel Hendricksz}
/
Catrijn Aerntsdr
Catrijn Aerntsdr weduwe van wijlen Mees Willeboortsz

1581-07-03
Catrijn Aerntsdr
Waarboek-67 H-1580 (koper)Clarensteeg.000.4
69/05
Trijntgen Barentsdr {vrouw van Adriaen Jacobsz}
/
Catrijn Barentsdr weduwe van Adriaen Jacobsz brouwersknecht
1580-05-16
Catrijn Barentsdr weduwe van Adriaen Jacobsz brouwersknecht
Waarboek-67 H-1580 (schuldenaar)Clarensteeg.000.4
70/04
Trijntgen Barentsdr {vrouw van Adriaen Jacobsz}
/
Catrijn Barentsdr weduwe van Adriaen Jacobsz brouwersknecht
1580-05-16
Catrijn Barentsdr weduwe van Adriaen Jacobsz brouwersknecht met Gerrit Jacobsz van Brenen als voogd en Jan Dircksz leertouwer als borg
Waarboek-67 H-1580 (koper)Noordeinde.052.1
422/04
Catrijn Cornelisdr {Sarey}
/
Catrijn Cornelisdr
1581-04-29
Catrijn Cornelisdr weduwe van Mr. Jan Careye
Waarboek-67 H-1580 (verkoper)Kloksteeg.021.3
464/03
Catrijn Cornelisdr {Sarey}
/
Catrijn Cornelisdr
1581-06-13
Catrijn Cornelisdr , weduwe van meester Jan van Saraye
Waarboek-67 H-1580 (verkoper)Warmoesmarkt.013
53/03
Trijntgen Jan Pietersdr van der Heyde
/
Catrina Jansdr
1580-05-02
Catrina Jansdr ongehoude persoon
Waarboek-67 H-1580 (schuldeiser)Apothekersdijk.029
38/04
Trijntgen Maertensdr {vrouw van Jan Harmensz}
/
Catrina Maertensdr
1580-03-16
Catrina Maertensdr zijn huysvrouwe
Waarboek-67 H-1580 (verkoper)Noordeinde.026
44/04
Trijntgen Maertensdr {vrouw van Jan Harmensz}
/
Catrina Maertensdr
1580-05-02
Catrina Maertensdr
Waarboek-67 H-1580 (overledene)Papengracht.034
144/07
Catrijn Woutersdr {vrouw van Anthonis Cornelisz}
/
Catrina Woutersdr weduwe van wijlen Thonis Cornelisz
1580-07-12
allen kinderen en erfgenamen van Catrina Woutersdr weduwe van wijlen Thonis Cornelisz
Waarboek-67 H-1580 (verkoper)Apothekersdijk.029
37/04
Trijntgen Maertensdr {vrouw van Jan Harmensz}
/
Catryna Maertensdr
1580-03-16
Catryna Maertensdr zijn huysvrouwe
Waarboek-67 H-1580 (belending)
292/09

/
Ceeltgen Arentsdr
1580-12-21
Ceeltgen Arentsdr
Waarboek-67 H-1580 (schuldeiser)5eBinnenvestgracht.000.12
42/04

/
Celtgen Adriaensdr
1580-04-30
Celtgen Adriaensdr zijn huysvrouwe
Waarboek-67 H-1580 (verkoper)Clarensteeg.000.4
69/03
Stoffel Cornelisz {lijndraaier}
/
Christoffel Cornelisz lijndraaierlijndraaier
1580-05-16
Christoffel Cornelisz lijndraaier met Herman Dircksz vader in het Vrouwengasthuis als borg
Waarboek-67 H-1580 (schuldeiser)Clarensteeg.000.4
70/03
Stoffel Cornelisz {lijndraaier}
/
Christoffel Cornelisz lijndraaierlijndraaier
1580-05-16
Christoffel Cornelisz lijndraaier
Waarboek-67 H-1580 (belending)Uiterstegracht.132.2
330/06
Christoffel Jansz {witmaker}
/
Christoffel Jansz witmaeckerwitmaecker
1581-01-10
Christoffel Jansz witmaecker
Waarboek-67 H-1580 (belending)Uiterstegracht.132.2
331/07
Christoffel Jansz {witmaker}
/
Christoffel Jansz witmaeckerwitmaecker
1581-01-10
Christoffel Jansz witmaecker
Waarboek-67 H-1580 (overledene)Hooigracht.029.2
317/09
Stoffel Dircksz Eenhoorn
/
Christofphel Dircxz
1581-03-03
Christofphel Dircxz
Waarboek-67 H-1580 (belending)Middelstegracht.081.1
17/11
Claertgen Symonsdr {Gorter}
/
Claertgen de wedue van Quyrijn Dircxz Ghorter
1580-03-21
ten noorden Claertgen de wedue van Quyrijn Dircxz Ghorter
Waarboek-67 H-1580 (borg)Hogewoerd.103
381/04
Claes Adriaensz Paedts {schoenmaker}
/
Claes Adriaens zoon zijn broeder
1581-04-26
Claes Adriaens zoon de broeder van Jan Adriaensz schoemaecker
Waarboek-67 H-1580 (echtgenoot)SintJorissteeg.033
100/03
Claes Adriaensz van Leeuwen {de jonge}
/
Claes Adriaensz burgemeester
Hebben verkocht (elk een ¼ deel) allen erfgenamen van Mr.Claes de Wilde als man van zijn echtgenote, mede namens de overige erfgenamen van Adriaen Claesz, vroeger brouwer
burgemeester
1580-05-27
Claes Adriaensz burgemeester als man ende vocht van zijn huysvrouwe
Waarboek-67 H-1580 (borg)Koppenhinksteeg.000.24
478/11
Claes Adriaensz {mandenmaker}
/
Claes Adriaensz haar man
1581-06-22
Maritgen Lourisdr onmondige weeskint van Louris Willemsz snijder geteelt aen Lysbeth Ariensdr jegenwoordighe huysvrouwe van Claes Adriaensz borg
Waarboek-67 H-1580 (echtgenoot)Koppenhinksteeg.000.24
476/17
Claes Adriaensz {mandenmaker}
/
Claes Adriaensz mandemaker
Claes Adriaensz, mandenmaker, huidige man van Lysbeth Arentsdr en daarmee stiefvader van de verkopers, nl. de dochters van Lysbeth, nl. Aefgen Jacobsdr, Apolonia Jacobsdr en Marytgen Jacobsdr
mandemaker
1581-06-22
naergelaten weeskint van Louris Willemsz snijder geteelt aen Lysbeth Ariensdr jegenwoordighe huysvrouwe van Claes Adriaensz mandemaker
Waarboek-67 H-1580 (belending)Uiterstegracht.028-030
356/12
Claes Anthonisz {olieslager}
/
Claes Anthonisz olislagers erveolislager
1581-04-06
Claes Anthonisz olislagers erve
Waarboek-67 H-1580 (belending)Uiterstegracht.028-030
357/12
Claes Anthonisz {olieslager}
/
Claes Anthonisz olislagers erveolislager
1581-04-06
Claes Anthonisz olislagers erve
Waarboek-67 H-1580 (schuldenaar)NieuweRijn.086-087
85/09
Claes Anthonisz {olieslager}
/
Claes Antonisz, olieslagerolieslager
1580-05-27
Claes Antonisz, olieslager
Waarboek-67 H-1580 (borg)Hogewoerd.076-078
94/10
Claes Anthonisz {olieslager}
/
Claes Antonisz, olieslagerolieslager
1580-05-27
Claes Antonisz, olieslager
Waarboek-67 H-1580 (belending)Vliet.002-004
473/08
Claes Bouwensz {bouwman}
/
Claes Bouwensz
1581-06-20
Claes Bouwensz
Waarboek-67 H-1580 (belending)Vliet.002-004
477/06
Claes Bouwensz {bouwman}
/
Claes Bouwensz
1581-06-20
Claes Bouwensz
Waarboek-67 H-1580 (belending)Papengracht.036
144/10
Claes Bouwensz {schoenlapper}
/
Claes Bouwensz schoelapperschoelapper
1580-07-12
d'een zijde Claes Bouwensz schoelapper
Waarboek-67 H-1580 (schuldeiser)Vliet.004
477/05
Claes Bouwensz {bouwman}
/
Claes Bouwensz, bouman bouman
1581-06-20
Claes Bouwensz, bouman
Waarboek-67 H-1580 (verkoper)Vliet.004
473/03
Claes Bouwensz {bouwman}
/
Claes Bouwensz, bouwmanbouman
1581-06-20
Claes Bouwensz, bouwman
Waarboek-67 H-1580 (overledene)Stadsvrijdom.006
159/05
Claes Claesz {tinnegieter}
/
Claes Claesz tinnegietertinnegieter
1580-07-07
Claes Claesz tinnegieter
Waarboek-67 H-1580 (overledene)Stadsvrijdom.006
172/04
Claes Claesz {tinnegieter}
/
Claes Claesz tinnegietertinnegieter
1580-08-21
weduwe van Claes Claesz tinnegieter
Waarboek-67 H-1580 (overledene)Vliet.035
173/05
Claes Claesz {tinnegieter}
/
Claes Claesz tinnegietertinnegieter
1580-08-21
weduwe van Claes Claesz tinnegieter
Waarboek-67 H-1580 (koper)Garenmarkt.006
49/04
Claes Cornelisz {apotheker}
/
Claes Cornelisz
1580-05-02
Claes Cornelisz zyn vader
Waarboek-67 H-1580 (schuldeiser)Vliet.035
174/03
Claes Cornelisz van Noorde
/
Claes Cornelisz goutsmitgoutsmit
1580-08-21
Claes Cornelisz goutsmit
Waarboek-67 H-1580 (echtgenoot)Stadsvrijdom.006
159/03
Claes Cornelisz van Noorde
/
Claes Cornelisz goutsmit als man en voogd van zijn huysvrouwegoutsmit
1580-07-07
Claes Cornelisz goutsmit als man en voogd van zijn huysvrouwe
Waarboek-67 H-1580 (verkoper)Vliet.035
173/03
Claes Cornelisz van Noorde
/
Claes Cornelisz goutsmithgoutsmith
1580-08-21
Claes Cornelisz goutsmith
Waarboek-67 H-1580 (koper)Vliet.045.2
64/06
Claes Cornelisz {schoenmaker-Vliet}
/
Claes Cornelisz schoemaeckerschoemaecker
1579-11-11
Claes Cornelisz schoemaecker
Waarboek-67 H-1580 (schuldenaar)Vliet.045.2
65/05
Claes Cornelisz {schoenmaker-Vliet}
/
Claes Cornelisz schoemaeckerschoemaecker
1579-11-11
Claes Cornelisz schoemaecker
Waarboek-67 H-1580 (belending)Vliet.045.2
73/08
Claes Cornelisz {schoenmaker-Vliet}
/
Claes Cornelisz schoemakerschoemaker
1580-05-06
Claes Cornelisz schoemaker
Waarboek-67 H-1580 (koper)Ketelboetersteeg.008
244/04
Claes Cornelisz Colijn {schrijnwerker}
/
Claes Cornelisz schrienwerckerschrienwercker
1580-12-27
Claes Cornelisz schrienwercker
Waarboek-67 H-1580 (schuldenaar)Ketelboetersteeg.008
245/05
Claes Cornelisz Colijn {schrijnwerker}
/
Claes Cornelisz schrienwerckerschrienwercker
1580-12-27
Claes Cornelisz schrienwercker
Waarboek-67 H-1580 (schuldeiser)OudeRijn.011-013
242/03

/
Claes Cornelisz van Lis
1580-12-04
Claes Cornelisz van Lis
Waarboek-67 H-1580 (koper)Clarensteeg.032-036
247/04
Claes Cornelisz van Noorde
/
Claes Cornelisz van Noordt goudsmidgoudsmid
1581-01-01
Claes Cornelisz van Noordt goudsmid
Waarboek-67 H-1580 (schuldenaar)Hooglandsekerkgracht.028
235/04
Claes Cornelisz van Noorde
/
Claes Cornelisz van Noort
1580-11-26
Claes en Pieter Cornelisz van Noort
Waarboek-67 H-1580 (curator)Vliet.039
238/05
Claes Cornelisz van Noorde
/
Claes Cornelisz van Noort goudsmidgoudsmid
1580-11-26
Claes Cornelisz van Noort goudsmid
Waarboek-67 H-1580 (verkoper)Uiterstegracht.065
4/04
Claes Cornelisz van Noorde
/
Claes Cornelisz van Noort meesteren van de Arme Wesen
1580-02-19
Pieter Heyndricxz Wassenaer, Claes Cornelisz van Noort, Jan Corsz ende Adriaen Willemsz van Warmen, jegenwoordige meesteren van de Arme Wesen binnen der voors. stede.
Waarboek-67 H-1580 (schuldeiser)Uiterstegracht.065
5/04
Claes Cornelisz van Noorde
/
Claes Cornelisz van Noort, meesteren van de Arme Wesen
1580-02-19
Pieter Heyndricxz Wassenaer, Claes Cornelisz van Noort, Jan Korsz coperslager ende Adriaen Willemsz van Warmont alle meesteren van den Armen Wezen
Waarboek-67 H-1580 (schuldeiser)Vliet.039
233/03
Claes Cornelisz van Noorde
/
Claes Cornelisz van Nout goudsmid goudsmid
1580-11-22
Claes Cornelisz van Nout goudsmid
Waarboek-67 H-1580 (koper)Middelstegracht.025
356/08
Claes Cornelisz {vollersknecht}
/
Claes Cornelisz volrevollersknecht
1581-04-06
Claes Cornelisz volre
Waarboek-67 H-1580 (schuldenaar)Middelstegracht.025
357/07
Claes Cornelisz {vollersknecht}
/
Claes Cornelisz volrevoller
1581-04-06
Claes Cornelisz volre principael schuldenaer
Waarboek-67 H-1580 (borg)Hooigracht.036-038
391/05
Claes Dircksz van Montfoort {de jonge}
/
Claes Dircksz van Montfoort
1581-01-04
Claes Dircksz van Montfoort
Waarboek-67 H-1580 (belending)Uiterstegracht.051-053
425/07
Claes Dircksz Roggenbrood {linnenwever}
/
Claes Dirckx gebijnaempt Roggenbroot
achterbelending

1581-04
tot achter aen den schuyr van Claes Dirckx gebijnaempt Roggenbroot
Waarboek-67 H-1580 (belending)Uiterstegracht.051-053
426/07
Claes Dircksz Roggenbrood {linnenwever}
/
Claes Dirckx gebijnaempt Roggenbroot
achterbelending

1581-04
tot achter aen den schuyr van Caes [sic] Dirckx gebijnaempt Roggenbroot
Waarboek-67 H-1580 (belending)VanDerWerffstraat.002-004
230/09
Claes Dircksz van Montfoort {de jonge}
/
Claes Dircxsz van Montfoorts
1580-11-14
Claes Dircxsz van Montfoorts thuyn
Waarboek-67 H-1580 (schuldeiser)
76/03

/
Claes en Cornelis Vincentszonen
1580-05-22
Claes en Cornelis Vincentszonen broers ooms en voogden van Frans Jansz (11j) en Cornelis Jansz (8j) weeskinderen van Jan Antonisz schoenmaker en Maritgen Vincentendr met mede voogd Dirck Claesz Iel als behoude oom van de weeskinderen
Waarboek-67 H-1580 (belending)Levendaal.027
7/06
Claes Florisz {voller, biertapper, lakenbereider}
/
Claes Florisz appelcoper
hier woont toch echt de lakenbereider, niet de appelkoper!
appelcoper
1580-03-08
ande westsijde Claes Florisz appelcoper
Waarboek-67 H-1580 (schuldeiser)OudeRijn.086
418/05
Claes Florisz {schipper}
/
Claes Florisz schipperschipper
1581-05-06
ten behouve ende verzeeckerheyt van Claes Florisz schipper
Waarboek-67 H-1580 (schuldenaar)OudeRijn.081
407/03
Claes Florisz {schipper}
/
Claes Florisz, schipperschypper
1581-05-03
Claes Florisz, schipper als principael schuldenaer
Waarboek-67 H-1580 (koper)OudeRijn.081
406/07
Claes Florisz {schipper}
/
Claes Florisz, schypperschypper
1581-05-03
Claes Florisz, schypper
Waarboek-67 H-1580 (belending)Levendaal.027
141/11
Claes Florisz {voller, biertapper, lakenbereider}
/
Claes Florysz tappertapper
1580-07-01
Claes Florysz tapper
Waarboek-67 H-1580 (verkoper)Haarlemmerstraat.130-132
71/03
Claes Huigenz Gael
/
Claes Gael Huigensz burgemeesterburgemeester
1580-03-15
Claes Gael Huigensz burgemeester met Louwens Huigensz Gael zijn broer
Waarboek-67 H-1580 (kind)NieuweRijn.052
57/10
Claes Pietersz Gool
/
Claes Ghool
1580-05-25
Claes Ghool 18, naergelaten weeskinderen van Pieter Dircxsz Gool, gewonnen by Jannetgen Mahier voorn.
Waarboek-67 H-1580 (verkoper)NieuweRijn.052
63/08
Claes Pietersz Gool
/
Claes Gool
1580-05-11
Claes Gool 18 naergelaten weeskinderen van Pieter Dircxsz Gool gewonnen bide voorn. Jannetgen Mahieu
Waarboek-67 H-1580 (koper)Haarlemmerstraat.196
350/12

/
Claes Govertsz
1581-04-04
Claes Govertsz wonende in Zeeland
Waarboek-67 H-1580 (belending)Haarlemmerstraat.198
350/14

/
Claes Govertsz
1581-04-04
Claes Govertsz wonende in Zeeland heeft ook Haarlemmerstraat 198 gekocht
Waarboek-67 H-1580 (koper)Haarlemmerstraat.198
350/06

/
Claes Govertsz wonende in Zeeland
1581-04-04
Claes Govertsz wonende in Zeeland
Waarboek-67 H-1580 (schuldenaar)Haarlemmerstraat.196
351/12

/
Claes Govertsz wonende tot Middelburg in Zeeland
1581-04-04
Claes Govertsz wonende tot Middelburg in Zeeland
Waarboek-67 H-1580 (belending)Haarlemmerstraat.198
351/16

/
Claes Govertsz wonende tot Middelburg in Zeeland
1581-04-04
Claes Govertsz wonende tot Middelburg in Zeeland
Waarboek-67 H-1580 (schuldenaar)Haarlemmerstraat.198
351/05

/
Claes Govertsz wonennde tot Middelburg in Zeeland
1581-04-04
Claes Govertsz wonennde tot Middelburg in Zeeland
Waarboek-67 H-1580 (borg)Korevaarstraat.028.4
475/08
Claes Govertsz van der Aer
/
Claes Govertsz, zijn broer, borg
broer van Willem Govertsz

1581-06-04
Claes Govertsz
Waarboek-67 H-1580 (belending)LangeMare.051-053
88/08
Claes Harmensz {leidekker}
/
Claes Harmansz weduwe
1580-05-14
Anna Claes Harmansz weduwe
Waarboek-67 H-1580 (schuldeiser)Vliet.045.1
73/04
Claes Huigenz {warmoezenier}
/
Claes Huigensz (16 j.)
1580-05-06
Cornelis Gerritsz lijmzieder als voogd van minderjarige Claes Huigensz (16 j.) weeskind van Huig Cornelisz warmoezier en kind van Neeltgen Dirksdr
Waarboek-67 H-1580 (belending)
95/11

/
Claes Jacobsz
De zelfde

1580-05-24
Claes Jacobsz
Waarboek-67 H-1580 (voogd)Middelstegracht.079
16/08
Claes Jacobsz {perkamentmaker, bakker, drapier}
/
Claes Jacobsz backer
oom; is ook bakker, zie Kerven 20/20
backer
1580-03-21
Willem Jacobsz voerlaeckenreder behuwde grootvader en Claes Jacobsz backer en Dirc Dircxz Bloc oomen als voogden
Waarboek-67 H-1580 (voogd)Middelstegracht.079
17/08
Claes Jacobsz {perkamentmaker, bakker, drapier}
/
Claes Jacobsz backer
oom; is ook bakker, zie Kerven 20/20
backer
1580-03-21
Willem Jacobsz voerlaeckenreder behuwde grootvader en Claes Jacobsz backer en Dirc Dircxz Block oomen als voogden
Waarboek-67 H-1580 (voogd)Paradijssteeg.003
35/08
Claes Jacobsz {perkamentmaker, bakker, drapier}
/
Claes Jacobsz backerbacker
1580-04-22
Claes Jacobsz backer
Waarboek-67 H-1580 (belending)Paradijssteeg.003
35/12
Claes Jacobsz {perkamentmaker, bakker, drapier}
/
Claes Jacobsz backerbacker
1580-04-22
Claes Jacobsz backer
Waarboek-67 H-1580 (voogd)Hogewoerd.032
31/03
Claes Jacobsz {perkamentmaker, bakker, drapier}
/
Claes Jacobsz backer oomenbacker
1580-04-25
Claes Jacobsz backer mede voogden oomen
Waarboek-67 H-1580 (voogd)Middelstegracht.137-139
166/03
Claes Jacobsz {drapier}
/
Claes Jacobsz bakkerbakker
1580-08-15
Claes Jacobsz bakker in de name als oome van Cornelis, oudt omtrent 10 jaeren, en Jacob, twee jaeren, naergelaten weeskinderen van Arent Jacobsz voerlakenreder, gewonnen bij wijlen Elizabet Dircksdr
Waarboek-67 H-1580 (schuldenaar)
95/09

/
Claes Jacobsz, backerbacker
1580-02
Claes Jacobsz, bakker
Waarboek-67 H-1580 (schuldenaar)
96/09

/
Claes Jacobsz, backerbacker
1580-05-24
Claes Jacobsz, bakker
Waarboek-67 H-1580 (belending)
99/10

/
Claes Jacobsz, bakkerbakker
1580-05-24
borg Claes Jacobsz, bakker
Waarboek-67 H-1580 (echtgenoot)Hooigracht.051-053
460/03
Claes Jacobsz {perkamentmaker, bakker, drapier}
/
Claes Jacopszbacker
1581-06-09
Claes Jacopsz backer als man en voogd van Catrina Werboutsdr erfgename van Marie Gerritsdr weduwe van Werbout Allartsz
Waarboek-67 H-1580 (borg)Nieuwsteeg.018.1
459/05

/
Claes Jacopsz, backerbacker
1581-06-09
Claes Jacopsz, backer
Waarboek-67 H-1580 (curator)Boommarkt.009-010
8/05
Claes Jansz Moyt
/
Claes Jansz
1577-02-04
Claes Jansz als zijnde curateur bij burgemeesteren ende gerechte der voorsz. stede gecoren ende gestelt ouver den naergelaten ende onbeheerde boedel ende goederen van zaliger Claes Jansz Post in zijn leven scheepmaker
Waarboek-67 H-1580 (overledene)Hooigracht.086
24/04
Claes Jansz Moyt
/
Claes Jansz
Claes Jansz Moyt voors. als zijnde curateur over de boedel en de goederen van Dirck Gerritsz, volgende zijn akte van curatelen, gedateerd op 2 augustus 1576, op den 22ste april 1577 bij de kamer

1580-02-01
erfgenaam van Claes Jansz
Waarboek-67 H-1580 (verkoper)Breestraat.131
466/05

/
Claes Jansz (13 jaar)
1581-06-17
Claes Jansz ongeveer 13 oud en Cornelis Jansz 9 jaar weeskinderen van Jan Claesz den Hartogh en Mije Zasbouts Cornelisdochter
Waarboek-67 H-1580 (belending)Noordeinde.024.2
156/07
Claes Jansz Craey {wagenaar}
/
Claes Jansz Craey voermanvoerman
1580-07-21
Claes Jansz Craey voerman
Waarboek-67 H-1580 (belending)Noordeinde.024.2
155/07
Claes Jansz Craey {wagenaar}
/
Claes Jansz Cray voermanvoerman
1580-07-21
Claes Jansz Cray voerman
Waarboek-67 H-1580 (verkoper)Koppenhinksteeg.000.16
47/04

/
Claes Jansz de Man scheepmakerscheepmaker
1580-05-02
Claes Jansz de Man scheepmaker buyten Delft zijn broeder
Waarboek-67 H-1580 (schuldeiser)Koppenhinksteeg.000.16
48/04

/
Claes Jansz de Man scheepmakerscheepmaker
1580-05-02
Claes Jansz de Man scheepmaker buyten Delft te samen
Waarboek-67 H-1580 (schuldenaar)NieuweRijn.093
46/04
Claes Jansz Doncker {poortwachter}
/
Claes Jansz Doncker poortierpoortier
1580-05-03
Claes Jansz Doncker poortier van de Hogewuertse poort
Waarboek-67 H-1580 (koper)NieuweRijn.093
45/04
Claes Jansz Doncker {poortwachter}
/
Claes Jansz Doncker portierportier
1580-05-02
Claes Jansz Doncker portier van de Hogewoerts poorte
Waarboek-67 H-1580 (borg)Haarlemmerstraat.262
13/05
Claes Jansz {perkamentmaker}
/
Claes Jansz franchijnmaeckerfranchijnmaecker
1580-03-17
Claes Jansz franchijnmaecker
Waarboek-67 H-1580 (borg)Middelstegracht.048
389/05
Claes Jansz {perkamentmaker}
/
Claes Jansz franchynmakerfranchynmaker
1581-04-29
Claes Jansz franchynmaker
Waarboek-67 H-1580 (vermelding)Hogewoerd.076-078
94/12
Claes Jansz Knotter
/
Claes Jansz Knotter
nader beschreven in een rentebrief dd 23-05-1575

1580-05-28
ten laste van Claes Jansz Knotter
Waarboek-67 H-1580 (overledene)Boommarkt.009-010
8/04
Claes Jansz Moyt
/
Claes Jansz Moeyt
1580-03-10
Jan Claesz houtcoper als erfgenaam van Claes Jansz Moeyt
Waarboek-67 H-1580 (curator)Hooigracht.086
9/05
Claes Jansz Moyt
/
Claes Jansz Moyt
1577-04-22
Claes Jansz Moyt voorsz. als zijnde curateur bij burgemeesteren ende gerechte dezer stede gecoren ende gestelt over den boedel ende onbeheerde goederen van Dirck Geritsz in zijn leven canonnick ten Hogelande
Waarboek-67 H-1580 (overledene)Boommarkt.009-010
8/06

/
Claes Jansz Post in zijn leven scheepmakerscheepmaker
1577-02-04
Claes Jansz als zijnde curateur bij burgemeesteren ende gerechte der voorsz. stede gecoren ende gestelt ouver den naergelaten ende onbeheerde boedel ende goederen van zaliger Claes Jansz Post in zijn leven scheepmaker
Waarboek-67 H-1580 (overledene)Koppenhinksteeg.000.16
48/08
Claes Jansz {schipper}
/
Claes Jansz schipper schipper
1580-05-02
Tryn Cornelisdr weduwe wijlen Claes Jansz schipper
Waarboek-67 H-1580 (overledene)Koppenhinksteeg.000.12
47/08
Claes Jansz {schipper}
/
Claes Jansz schipper
1580-05-02
Tryn Cornelisdr weduwe wijlen Claes Jansz schipper
Waarboek-67 H-1580 (borg)Haarlemmerstraat.198
351/06
Claes Jansz {vellenploter}
/
Claes Jansz velleblotervellebloter
1581-04-04
Claes Jansz vellebloter
Waarboek-67 H-1580 (verkoper)LangeMare.059
345/03
Claes Jansz {warmoezenier-Lange Mare}
/
Claes Jansz warmoesmanwarmoesman
1581-03-31
Claes Jansz warmoesman
Waarboek-67 H-1580 (schuldeiser)LangeMare.059
346/03
Claes Jansz {warmoezenier-Lange Mare}
/
Claes Jansz warmoesmanwarmoesman
1581-03-31
Claes Jansz warmoesman
Waarboek-67 H-1580 (overledene)Hooigracht.086
9/04
Claes Jansz Moyt
/
Claes Janszoon
1580-02-01
Jan Claesz houtcoper als erfgenaam van Claes Janszoon zijn zoon zaliger
Waarboek-67 H-1580 (belending)SintJorissteeg.031
100/11
Claes Lambrechtsz {ketelboeter}
/
Claes Ketel
1580-05-27
Claes Ketel
Waarboek-67 H-1580 (belending)SintJorissteeg.031
103/06
Claes Lambrechtsz {ketelboeter}
/
Claes Ketel
1580-05-27
Belent aen d'een zijde Claes Ketel
Waarboek-67 H-1580 (verkoper)SintJorissteeg.032-036
67/04
Claes Lambrechtsz {ketelboeter}
/
Claes Lambrechtsz coperslagercoperslager
1580-05-14
Claes Lambrechtsz coperslager
Waarboek-67 H-1580 (schuldeiser)SintJorissteeg.032-036
68/05
Claes Lambrechtsz {ketelboeter}
/
Claes Lambrechtsz coperslagercoperslager
1580-05-14
Claes Lambrechtsz coperslager
Waarboek-67 H-1580 (belending)Watersteeg.000.4
361/08
Claes Lambrechtsz {ketelboeter}
/
Claes Lambrechtsz Ketelketelboeter
1581-04-13
Claes Lambrechtsz Ketel
Waarboek-67 H-1580 (belending)Watersteeg.000.4
362/08
Claes Lambrechtsz {ketelboeter}
/
Claes Lambrechtsz Ketelketelboeter
1581-04-13
Claes Lambrechtsz Ketel
Waarboek-67 H-1580 (overledene)Koppenhinksteeg.001
66/06
Claes Maertensz {smid}
/
Claes Maertensz smitsmit
1580-05-17
weduwe van Claes Maertensz smit
Waarboek-67 H-1580 (schuldeiser)Plaatsteeg.000.06
6/03
Claes Maertensz {linnenwever, drapier}
/
Claes Maertsz eertijts drapierdrapier
1580-03-01
Claes Maertsz eertijts drapier
Waarboek-67 H-1580 (belending)LangeMare.051-053
88/09

/
Claes mandemakermandemaker
1580-05-14
d'ander sijde Claes mandemaker
Waarboek-67 H-1580 (belending)LangeMare.051-053
89/09

/
Claes mandemakermandemaker
1580-05-14
d'ander sijde Claes mandemaker
Waarboek-67 H-1580 (koper)Middelstegracht.091
395/04

/
Claes Meesz schipperschipper
1581-04-29
Claes Meesz schipper
Waarboek-67 H-1580 (schuldenaar)Middelstegracht.091
396/04

/
Claes Meesz schipperschipper
1581-04-29
Claes Meesz schipper
Waarboek-67 H-1580 (belending)Haarlemmerstraat.054.1
348/08
Claes Pouwelsz {biertapper, accijnsontvanger}
/
Claes Pouwelsz tappertapper
1581-03-31
Claes Pouwelsz tapper
Waarboek-67 H-1580 (schuldeiser)Steenschuur.023.12
101/06
Claes Quirijnsz {Steenschuur}
/
Claes Quyrynsz
elc een zestepaert

1580-05-27
Claes Quyrynsz
Waarboek-67 H-1580 (voogd)Steenschuur.023.12
403/05
Claes Quirijnsz {Steenschuur}
/
Claes Quyrynsz
1581-05-02
Claes Quyrynsz
Waarboek-67 H-1580 (borg)Steenschuur.023.12
403/06
Claes Quirijnsz {Steenschuur}
/
Claes Quyrynsz
1581-05-02
Claes Quyrynsz
Waarboek-67 H-1580 (belending)Hogewoerd.030
31/11
Claes Rippertsz {smid}
/
Claes Rippertsz smitsmit
1580-04-25
Claes Rippertsz smit
Waarboek-67 H-1580 (belending)KortRapenburg.011
397/09

/
Claes Schalck
1581-04-21
Claes Schalck
Waarboek-67 H-1580 (belending)KortRapenburg.011
398/09

/
Claes Schalck
1581-04-21
Claes Schalck
Waarboek-67 H-1580 (belending)NieuweRijn.028
479/08
Claes Sebastiaensz {smid}
/
Claes Sebastiaensz smitsmit
1581-06-27
Claes Sebastiaensz smit
Waarboek-67 H-1580 (schuldeiser)
250/03

/
Claes Symonsz schipperschipper
1580-12-28
Claes Symonsz schipper
Waarboek-67 H-1580 (verkoper)
251/03

/
Claes Symonsz schipperschipper
1580-12-28
Claes Symonsz schipper met Dirck Symonsz Oom vleeshouwer als borg
Waarboek-67 H-1580 (belending)Clarensteeg.038-042
247/05
Claes Anthonisz Duivekerck {Clarensteeg}
/
Claes Thomasz van Duvenkerck
1581-01-01
d'een zijde Claes Thomasz van Duvenkerck
Waarboek-67 H-1580 (belending)Haarlemmerstraat.081
60/06
Claes Dircksz van Leeuwen
/
Claes van Leeuwen
1580-01-04
Claes van Leeuwen
Waarboek-67 H-1580 (borg)Haarlemmerstraat.172-174
56/05
Claes Dircksz van Leeuwen
/
Claes van Leeuwen Dircxsz
1580-05-07
Claes van Leeuwen Dircxsz
Waarboek-67 H-1580 (voogd)Breestraat.095
454/09
Claes Dircksz van Montfoort {de jonge}
/
Claes van Montfoort Dircksz
1581-05-31
Claes van Montfoort Dircksz
Waarboek-67 H-1580 (belending)NieuweRijn.050-051
63/17
Claes Dircksz van Montfoort {de jonge}
/
Claes van Montfoort Dircxsz
1580-05-11
Claes van Montfoort Dircxsz
Waarboek-67 H-1580 (belending)NieuweRijn.050-051
57/17
Claes Dircksz van Montfoort {de jonge}
/
Claes van Montfoort Dircxsz
1580-05-25
Claes van Montfoort Dircxsz
Waarboek-67 H-1580 (voogd)Breestraat.095
455/06
Claes Dircksz van Montfoort {de jonge}
/
Claes van Montfoort Dirxszoon
1581-05-31
Claes van Montfoort Dirxszoon
Waarboek-67 H-1580 (voogd)Breestraat.095
453/06
Claes Dircksz van Montfoort {de jonge}
/
Claes van Montvoort
1581-05-31
Claes van Montvoort
Waarboek-67 H-1580 (schuldeiser)Noordeinde.046
107/03
Claes Vincentenz {smid}
/
Claes Vincenten
tevens optredende als voogden van Frans Jansz, (omtrent 11 jaar) en Cornelis Jansz (8 jaar)

1580-06-07
Claes en Cornelis Vincentenzonen, broers
Waarboek-67 H-1580 (borg)Haarlemmerstraat.080
342/07
Claes Willemsz {schuitenvoerder}
/
Claes Willemsz van Catwijck schuytsvoerderschuytsvoerder
1581-03-15
Claes Willemsz van Catwijck schuytsvoerder
Waarboek-67 H-1580 (vorig-eigenaar)Breestraat.157
163/11
Claesgen Gerritsdr {vrouw van Pieter Michielsz}
/
Claesgen Geritsdr
1580-08-03
Claesgen Geritsdr weduwe van Pieter Michielsz in zijn leven schuytvoerder
Waarboek-67 H-1580 (belending)Middelstegracht.081.1
16/13
Claertgen Symonsdr {Gorter}
/
Claetgen de weduwe van Quierijn Dircxz ghorter
1580-03-21
ten noorden Claetgen de weduwe van Quierijn Dircxz ghorter
Waarboek-67 H-1580 (belending)Rapenburg.129
377/06
Cors Hendricksz {koopman}
/
Coman Corszcoman
1581-04-12
Coman Corsz
Waarboek-67 H-1580 (belending)Noordeinde.039-041
307/09
Diewertgen Claesdr {coman}
/
Coman DienComan
1581-02-21
Coman Dien
Waarboek-67 H-1580 (belending)5eBinnenvestgracht.000.10
42/07
Pieter Pietersz {koopman}
/
Coman Pieter
1580-04-30
Coman Pieter
Waarboek-67 H-1580 (belending)5eBinnenvestgracht.000.10
43/07
Pieter Pietersz {koopman}
/
Coman Pieter
1580-04-30
Coman Pieter
Waarboek-67 H-1580 (belending)5eBinnenvestgracht.000.10
40/07
Pieter Pietersz {koopman}
/
Coman Pieter
1580-05-02
Coman Pieter
Waarboek-67 H-1580 (belending)5eBinnenvestgracht.000.10
41/08
Pieter Pietersz {koopman}
/
Coman Pieter
1580-05-02
Coman Pieter
Waarboek-67 H-1580 (belending)Papengracht.018-020
456/05
Lucas Woutersz {commandeur}
/
Commandrye van Catwijck
Commanduer van Catwijck heet Lucas Woutersz {commandeur}, zijn naam wordt niet genoemd in de akte.

1581-05-28
Commandrye van Catwijck
Waarboek-67 H-1580 (belending)Hooigracht.002-004
387/05
Nanning Franckenz Paedts
/
comparant zelve
1581-01-12
comparant zelve
Waarboek-67 H-1580 (belending)StilleRijn.008-011
262/06
Cornelis Adriaensz van Barrevelt
/
comparant zelver (Cornelis Adriaensz)
1581-01-17
comparant zelver (Cornelis Adriaensz)
Waarboek-67 H-1580 (belending)Hooglandsekerkchoorsteeg.001
81/06
Wouter Jansz {biertapper, zeepzieder}
/
comparant zelver (Wouter Jansz)
1580-05-24
comparant zelver (Wouter Jansz)
Waarboek-67 H-1580 (belending)Hooigracht.002-004
385/08
Nanning Franckenz Paedts
/
comparant zelver Nanne Paets
1581-02-11
comparant zelver Nanne Paets zelver
Waarboek-67 H-1580 (belending)Levendaal.026
371/07
Adriaen Gerritsz Moyt
/
comparante zelver (Adriaen Gerytsz Moyt volre)
1581-04
comparante zelver (Adriaen Gerytsz Moyt volre)
Waarboek-67 H-1580 (schuldeiser)
83/03

/
Cornelis
1580-05-26
Cornelis Jan Claes Pieter Frans en Arent Jansz en Dete en Maritgen Jansdochters weeskinderen van Annetgen Fransdr en kinderen van haar weduwnaar Jan Jansz rietdekker
Waarboek-67 H-1580 (schuldeiser)Hogewoerd.032
31/05

/
Cornelis (10 jaar)
1580-04-25
Cornelis oudt 10 naergelaten weeskinderen van Arent Jacobsz voerlaeckenreder, gewonnen bij Elizabeth Dircxdr mede zaliger
Waarboek-67 H-1580 (schuldeiser)Middelstegracht.137-139
166/04

/
Cornelis (10 jaar)
1580-08-15
Cornelis, oudt omtrent 10 jaeren, en Jacob, twee jaeren, naergelaten weeskinderen van Arent Jacobsz voerlakenreder, gewonnen bij wijlen Elizabet Dircksdr
Waarboek-67 H-1580 (begunstigde)Haarlemmerstraat.093
22/13
Cornelis Adriaensz van Barrevelt
/
Cornelis Adriaensz brouwer
waar is deze vermelding van?
brouwer
1580-03-24
Cornelis Adriaensz brouwer
Waarboek-67 H-1580 (verkoper)
249/03

/
Cornelis Adriaensz van Barrevelt bestevaderbestevader
1580-09-20
Cornelis Adriaensz van Barrevelt bestevader Mr Willem van der meer advocaat oom
Waarboek-67 H-1580 (verkoper)Haarlemmerstraat.101-105
262/03
Cornelis Adriaensz van Barrevelt
/
Cornelis Adriaensz van Barrevelt brouwerbrouwer
1581-01-17
Cornelis Adriaensz van Barrevelt brouwer met Cornelis Cornelisz zijn zoon als borg
Waarboek-67 H-1580 (borg)Middelstegracht.028
304/05
Cornelis Adriaensz {pottenbakker-Uiterstegracht}
/
Cornelis Adryaensz pottenbakkerpottenbakker
1581-02-20
Cornelis Adryaensz pottenbakker als borg
Waarboek-67 H-1580 (koper)OudeRijn.180-182
246/04
Cornelis Adriaensz {scheepmaker}
/
Cornelis Adryaensz scheepmaeckerscheepmaecker
1580-12-31
Cornelis Adryaensz scheepmaecker
Waarboek-67 H-1580 (overledene)Raamsteeg.000.30
93/04
Cornelis Anthonisz {Rapenburg}
/
Cornelis Anthonisz
1580-05-24
weduwe van Cornelis Anthonisz
Waarboek-67 H-1580 (belending)Middelstegracht.023
356/10
Cornelis Anthonisz {witmaker}
/
Cornelis Anthonisz zeemtouwerzeemtouwer
1581-04-06
Cornelis Anthonisz zeemtouwer
Waarboek-67 H-1580 (belending)Middelstegracht.023
357/10
Cornelis Anthonisz {witmaker}
/
Cornelis Anthonisz zeemtouwerzeemtouwer
1581-04-06
Cornelis Anthonisz zeemtouwer
Waarboek-67 H-1580 (verkoper)Middelstegracht.079
17/03

/
Cornelis Arentsz
1580-03-21
Willem Jacobsz voerlaeckenreder behuwde grootvader en Claes Jacobsz backer en Dirc Dircxz Block oomen als voogden over Cornelis en Jacob Arentsz nagelaten weeskinderen van Arent Jacobsz voerlaeckenreder en Elyzabeth Dircsdr beide zaliger gedachtenis
Waarboek-67 H-1580 (schuldeiser)Middelstegracht.079
16/03

/
Cornelis Arentszoon
1580-03-21
Willem Jacobsz voerlaeckenreder behuwde grootvader en Claes Jacobsz backer en Dirc Dircxz Bloc oomen als voogden en ten behoeve van de broers Cornelis en Jacob Arentszoonen nagelaten weeskinderen van Arent Jacobsz voerlaeckenreder en Elysabeth Dircxdr beide zaliger gedachtenis
Waarboek-67 H-1580 (schuldenaar)5eBinnenvestgracht.000.12
42/05
Cornelis Barentsz {linnenwever}
/
Cornelis Barentsz lindeweverlindewever
1580-04-30
Cornelis Barentsz lindewever
Waarboek-67 H-1580 (schuldenaar)5eBinnenvestgracht.000.12
43/05
Cornelis Barentsz {linnenwever}
/
Cornelis Barentsz lindeweverlindewever
1580-04-30
Cornelis Barentsz lindewever
Waarboek-67 H-1580 (schuldenaar)5eBinnenvestgracht.000.12
40/05
Cornelis Barentsz {linnenwever}
/
Cornelis Barentsz lindeweverlindewever
1580-05-02
Cornelis Barentsz lindewever
Waarboek-67 H-1580 (koper)5eBinnenvestgracht.000.12
41/07
Cornelis Barentsz {linnenwever}
/
Cornelis Barentsz lindeweverlindewever
1580-05-02
Cornelis Barentsz lindewever
Waarboek-67 H-1580 (belending)5eBinnenvestgracht.000.12
334/06
Cornelis Barentsz {linnenwever}
/
Cornelis Barentsz lindeweverlindewever
1581-03-20
Cornelis Barentsz lindewever
Waarboek-67 H-1580 (belending)5eBinnenvestgracht.000.12
336/08
Cornelis Barentsz {linnenwever}
/
Cornelis Barentsz lindeweverlindewever
1581-03-20
Cornelis Barentsz lindewever
Waarboek-67 H-1580 (verkoper)
254/03

/
Cornelis Barentsz linnenweverlinnenwever
1581-01-13
Cornelis Barentsz linnenwever met Maerten Barentsz molenaar als borg
Waarboek-67 H-1580 (schuldeiser)
255/03

/
Cornelis Barentsz linnenweverlinnenwever
1581-01-13
Cornelis Barentsz linnenwever
Waarboek-67 H-1580 (overledene)OudeVest.067-071
236/04
Cornelis Boenensz {timmerman, appelkoper}
/
Cornelis Boevensz (overledene)
1580-11-26
Aeltgen Heyndricksdr weduwe van Cornelis Boevensz
Waarboek-67 H-1580 (belending)Uiterstegracht.118
395/08
Cornelis Bouwensz {arbeidsman}
/
Cornelis Bouman
1581-04-29
Cornelis Bouman
Waarboek-67 H-1580 (belending)Uiterstegracht.118
396/08
Cornelis Bouwensz {arbeidsman}
/
Cornelis Bouman
1581-04-29
Cornelis Bouman
Waarboek-67 H-1580 (belending)Hooigracht.069
338/10
Cornelis Bouwensz {drapier}
/
Cornelis Bouwensz
1581-03-22
Cornelis Bouwensz' huysinge
Waarboek-67 H-1580 (belending)Hooigracht.069
339/09
Cornelis Bouwensz {drapier}
/
Cornelis Bouwensz
1581-03-22
Cornelis Bouwensz' huysinge
Waarboek-67 H-1580 (overledene)OudeVest.067-071
237/04
Cornelis Boenensz {timmerman, appelkoper}
/
Cornelis Bovensz (overledene)
1580-11-26
Aeltgen Heyndricksdr weduwe van Cornelis Bovensz met Jacob Cornelisz boomgaardman haar zoon en voogd
Waarboek-67 H-1580 (schuldeiser)
95/03

/
Cornelis ca 10 jaar
weeskinderen van Aernt Jacobsz,voerlakenreder en Elizabet Dircxdr

1580-02
Cornelis ca 10 jaar
Waarboek-67 H-1580 (schuldeiser)
96/03

/
Cornelis ca 10 jaar
weeskinderen van Aernt Jacobsz,voerlakenreder en Elizabet Dircxdr

1580-05-24
Cornelis ca 10 jaar
Waarboek-67 H-1580 (schuldeiser)
99/03

/
Cornelis ca 10 jaar
weeskinderen van Aernt Jacobsz,voerlakenreder en Elizabet Dircxdr

1580-05-24
Cornelis ca 10 jaar
Waarboek-67 H-1580 (koper)Levendaal.008
311/04
Cornelis Claes Adriaensz {brouwer}
/
Cornelis Claes Adriaensz
1581-06-10
Cornelis Claes Adriaensz
Waarboek-67 H-1580 (verkoper)Levendaal.008
310/03
Cornelis Claes Adriaensz {brouwer}
/
Cornelis Claes Adryaensz
1581-02-24
Cornelis Claes Adryaensz
Waarboek-67 H-1580 (belending)Levendaal.038
103/08
Cornelis Claesz {voller}
/
Cornelis Claesz
1580-05-27
aen 'terve van Cornelis Claesz
Waarboek-67 H-1580 (overledene)StilleRijn.002
241/08

/
Cornelis Claesz (overledene)
1580-09-13
Pieter Heyndricxz secretaris tot Munster voor zichzelf, als vervanger van Cornelis Claesz als man en voogd van Pietertgen Heyndricxdr
Waarboek-67 H-1580 (belending)5eBinnenvestgracht.000.08
334/05
Cornelis Claesz van Aken
/
Cornelis Claesz goutsmitgoutsmit
1581-03-20
Cornelis Claesz goutsmit
Waarboek-67 H-1580 (belending)5eBinnenvestgracht.000.08
336/07
Cornelis Claesz van Aken
/
Cornelis Claesz goutsmitgoutsmit
1581-03-20
Cornelis Claesz goutsmit
Waarboek-67 H-1580 (belending)Middelstegracht.006
410/12
Cornelis Claesz {linnenwever}
/
Cornelis Claesz lindeweverlindewever
1581-05-01
en Cornelis Claesz lindewevers huys
Waarboek-67 H-1580 (overledene)Levendaal.038
100/14
Cornelis Claesz {voller}
/
Cornelis Claesz volrevolre
1580-05-27
weduwe van Cornelis Claesz volre
Waarboek-67 H-1580 (echtgenoot)Hooigracht.111
364/05
Cornelis Cornelisz {bouwman-Hooigracht}
/
Cornelis Cornelis Jan Bouwensz
1581-04-15
Cornelis Cornelis Jan Bouwenszn man en voocht van Maritgen Lambrechtsdochter woonende tot Zoeterwoude
Waarboek-67 H-1580 (voogd)Uiterstegracht.045
52/05
Cornelis Cornelisz {linnenwever}
/
Cornelis Cornelis lindeweverlindewever
1580-05-03
Cornelis Cornelis lindewever
Waarboek-67 H-1580 (belending)Steenschuur.023.11
402/09
Cornelis Cornelisz {timmerman-Steenschuur}
/
Cornelis Cornelis van Reynsburch
1581-05-02
Cornelis Cornelis van Reynsburch
Waarboek-67 H-1580 (belending)Steenschuur.023.11
403/11
Cornelis Cornelisz {timmerman-Steenschuur}
/
Cornelis Cornelis van Reynsburch
1581-05-02
Cornelis Cornelis van Reynsburch
Waarboek-67 H-1580 (schuldenaar)Kolfmakersteeg.004
105/04
Cornelis Cornelisz {linnenwever}
/
Cornelis Corneliszlinnenwever
1580-06-06
Cornelis Cornelisz, linnenwever
Waarboek-67 H-1580 (koper)Kolfmakersteeg.004
106/05
Cornelis Cornelisz {linnenwever}
/
Cornelis Corneliszlinnenwever
1580-06-06
Cornelis Cornelisz, linnenwever
Waarboek-67 H-1580 (overledene)Steenschuur.018
18/04
Cornelis Cornelisz Cunst
/
Cornelis Cornelisz Const
1580-03-21
weeskind van Cornelis Cornelisz Const en Marie Jacobsdr beide zaliger gedachtenis
Waarboek-67 H-1580 (borg)Hogewoerd.075
51/04
Cornelis Cornelisz {kuiper-Hogewoerd}
/
Cornelis Cornelisz cuypercuyper
1580-04-30
Cornelis Cornelisz cuyper
Waarboek-67 H-1580 (verkoper)Hogewoerd.070
239/03
Cornelis Cornelisz {kuiper-Hogewoerd}
/
Cornelis Cornelisz cuypercuyper
1580-11-29
Cornelis Cornelisz cuyper
Waarboek-67 H-1580 (schuldeiser)Hogewoerd.070
240/03
Cornelis Cornelisz {kuiper-Hogewoerd}
/
Cornelis Cornelisz cuypercuyper
1580-11-29
Cornelis Cornelisz cuyper
Waarboek-67 H-1580 (verkoper)Botermarkt.027
415/03

/
Cornelis Cornelisz cuypercuyper
1581-05-05
Cornelis Cornelisz cuyper
Waarboek-67 H-1580 (verkoper)Uiterstegracht.019.1
415/09

/
Cornelis Cornelisz cuypercuyper
1581-05-05
Cornelis Cornelisz cuyper
Waarboek-67 H-1580 (schuldeiser)Botermarkt.027
416/03

/
Cornelis Cornelisz cuyper
zwager' van Gerrit Jansz den Binck
cuyper
1581-05-05
Cornelis Cornelisz cuyper
Waarboek-67 H-1580 (schuldenaar)Warmoesmarkt.013
228/09
Cornelis Cornelisz Goes
/
Cornelis Cornelisz Gues crudeniercrudenier
1580-11-14
Cornelis Cornelisz Gues crudenier
Waarboek-67 H-1580 (schuldenaar)Warmoesmarkt.013
229/09
Cornelis Cornelisz Goes
/
Cornelis Cornelisz Gues crudeniercrudenier
1580-11-14
Cornelis Cornelisz Gues crudenier
Waarboek-67 H-1580 (koper)Warmoesmarkt.013
53/06
Cornelis Cornelisz Goes
/
Cornelis Cornelisz Gues cruydeniercruydenier
1580-05-02
Cornelis Cornelisz Gues cruydenier
Waarboek-67 H-1580 (belending)LangeMare.106
230/08
Cornelis Symonsz Heerman {vleeshouwer, de jonge}
/
Cornelis Cornelisz Heerman
1580-11-14
d'ander zijde Cornelis Cornelisz Heerman
Waarboek-67 H-1580 (overledene)OudeRijn.049.1-051
169/05
Cornelis Cornelisz {in de Bock, de oude}
/
Cornelis Cornelisz Inden bock
1580-08-18
weduwe van Cornelis Cornelisz Inden bock
Waarboek-67 H-1580 (overledene)OudeRijn.049.1-051
170/07
Cornelis Cornelisz {in de Bock, de oude}
/
Cornelis Cornelisz Inden bock
1580-08-18
weduwe van Cornelis Cornelisz Inden boc
Waarboek-67 H-1580 (koper)Hogewoerd.070
239/04
Cornelis Cornelisz {schoenmaker-Hogewoerd}
/
Cornelis Cornelisz schoemaecker schoemaecker
1580-11-29
Cornelis Cornelisz schoemaecker
Waarboek-67 H-1580 (schuldenaar)Hogewoerd.070
240/04
Cornelis Cornelisz {schoenmaker-Hogewoerd}
/
Cornelis Cornelisz schoemaeckerschoemaecker
1580-11-29
Cornelis Cornelisz schoemaecker
Waarboek-67 H-1580 (belending)Hooigracht.098
326/14
Cornelis Cornelisz Altena {schoenmaker}
/
Cornelis Cornelisz schoemaeckerschoemaecker
1581-02-20
Cornelis Cornelisz schoemaecker
Waarboek-67 H-1580 (verkoper)
252/03

/
Cornelis Cornelisz schoenmakerschoenmaker
1581-01-09
Cornelis Cornelisz schoenmaker met Pieter Pietersz perkamentmaker als borg
Waarboek-67 H-1580 (borg)Haarlemmerstraat.101-105
262/04
Cornelis Cornelisz van Barrevelt
/
Cornelis Cornelisz zijn zoon
1581-01-17
Cornelis Adriaensz van Barrevelt brouwer met Cornelis Cornelisz zijn zoon als borg
Waarboek-67 H-1580 (belending)Hogewoerd.068
405/06
Cornelis Cornelisz {kuiper-Hogewoerd}
/
Cornelis Cornelisz, cuypercuyper
1581-05-03
Belegen aen d'een zijde Cornelis Cornelisz, cuyper
Waarboek-67 H-1580 (belending)Steenschuur.023.11
101/09
Cornelis Cornelisz {timmerman-Steenschuur}
/
Cornelis Cornelisz, houtzagerhoutzager
1580-05-27
Cornelis Cornelisz, houtzager
Waarboek-67 H-1580 (belending)Rapenburg.101
147/12
Cornelis Corsz {schipper}
/
Cornelis Corsz schipperschipper
1580-07-07
Cornelis Corsz schipper
Waarboek-67 H-1580 (belending)Rapenburg.101
154/07
Cornelis Corsz {schipper}
/
Cornelis Corsz schipperschipper
1580-07-22
Cornelis Corsz schipper
Waarboek-67 H-1580 (voogd)NieuweRijn.016
162/03
Cornelis Gerritsz de Haes
/
Cornelis de Haes Gerritsz
1580-08-01
Cornelis de Haes Gerritsz medebroeder in den gerecht in naam van als voogd van Gerit de Haes Jansz
Waarboek-67 H-1580 (voogd)NieuweRijn.086-087
85/05
Cornelis Dircksz {kruidenier}
/
Cornelis Dirc Rippertsz
als voogde en ten behoeve van Pieter Dircxz Steen, omtrent 18 jaar, en Neeltgen Dircxdr Steen, 17 jaar

1580-05-27
Cornelis Dirc Rippertsz
Waarboek-67 H-1580 (voogd)Hogewoerd.076-078
94/05
Cornelis Dircksz {kruidenier}
/
Cornelis Dirc Rippertsz
als voogden en ten behoeve van Pieter Dircxz Steen, omtrent 18 jaar, en Neeltgen Dircxdr Steen, 17 jaar

1580-05-27
Cornelis Dirc Rippertsz
Waarboek-67 H-1580 (overledene)Botersteeg.004
462/04

/
Cornelis Dircxsz
Cornelis Dircksz, overleden man van Marytgen Dircksdr
schipper
1581-06-09
Cornelis Dircxsz,
Waarboek-67 H-1580 (overledene)OudeRijn.104
463/04
Cornelis Dircksz {schipper-Botersteeg}
/
Cornelis Dircxszschipper
1581-06-15
Cornelis Dircxsz, schipper
Waarboek-67 H-1580 (belending)Burgsteeg.003
479/07
Cornelis Dircksz {smid}
/
Cornelis Dircxszsmith
1581-06-27
Cornelis Dircxsz
Waarboek-67 H-1580 (koper)OudeRijn.049.1-051
168/07
Cornelis Dircksz Gel
/
Cornelis Dircxsz Gel backerbacker
1580-08-18
Cornelis Dircxsz Gel backer
Waarboek-67 H-1580 (schuldenaar)OudeRijn.049.1-051
170/05
Cornelis Dircksz Gel
/
Cornelis Dircxsz Gel backerbacker
1580-08-18
Cornelis Dircxsz Gel backer
Waarboek-67 H-1580 (schuldenaar)OudeRijn.049.1-051
169/07
Cornelis Dircksz Gel
/
Cornelis Dircxsz Gel bakkerbakker
1580-08-18
Cornelis Dircxsz Gel bakker
Waarboek-67 H-1580 (schuldenaar)Middelstegracht.079
16/10
Cornelis Dircksz {lakenbereider}
/
Cornelis Dircxz voerlaeckenredervoerlaeckenreder
1580-03-21
Cornelis Dircxz voerlaeckenreder als principale schuldenaar
Waarboek-67 H-1580 (koper)Middelstegracht.079
17/10
Cornelis Dircksz {lakenbereider}
/
Cornelis Dircxz voerlaeckenredervoerlaeckenreder
1580-03-21
Cornelis Dircxz voerlaeckenreder als principale schuldenaar
Waarboek-67 H-1580 (belending)Middelstegracht.008
393/10
Cornelis Ewoutsz den Tijt {warmoezenier}
/
Cornelis Eeuwoutsz warmoesmanwarmoesman
1581-04-27
Cornelis Eeuwoutsz warmoesman
Waarboek-67 H-1580 (belending)Kaiserstraat.006.4
11/10
Cornelis Evertsz {kwastenmaker}
/
Cornelis Evertsz quastemaeckerquastemaecker
1580-03-15
Streckende voor uyt Rapenburch tot achter op die Cellebroedersgraft met een poorte, belent aen d'een zijde van den selve poorte Cornelis Evertsz quastemaecker ende aen d'ander sijde Maritgen Mesdr ongehude persoon.
Waarboek-67 H-1580 (belending)Middelstegracht.008
410/11
Cornelis Ewoutsz den Tijt {warmoezenier}
/
Cornelis Ewoutsz warmoesmanwarmoesman
1581-05-01
aen Cornelis Ewoutsz warmoesman
Waarboek-67 H-1580 (voogd)Koppenhinksteeg.000.24
476/12
Cornelis Florisz Pot
/
Cornelis Florisz metselaer
voogd van van Marytgen Lourisdr, weeskind van Louris Willemsz, snyder en Lysbeth Adriaensdr, tegenwoordig vrouw van Claes Adriaensz, mandenmaker,
metselaer
1581-06-22
Cornelis Florisz metselaer ende Frederick Quyerinsz besemaecker als voochden van Marytgen Lourisdr naergelaten weeskint van Louris Willemsz snijder geteelt aen Lysbeth Ariensdr jegenwoordighe huysvrouwe van Claes Adriaensz mandemaker
Waarboek-67 H-1580 (voogd)Koppenhinksteeg.000.24
478/06
Cornelis Florisz Pot
/
Cornelis Florisz metselaermetselaer
1581-06-22
Cornelis Florisz metselaer ende Frederick Quierinsz bezemaecker voogden van Maritgen Lourisdr onmondige weeskint van Louris Willemsz snijder geteelt aen Lysbeth Ariensdr jegenwoordighe huysvrouwe van Claes Adriaensz borg
Waarboek-67 H-1580 (overledene)Hooigracht.107-109
364/08
Cornelis Franckenz Henneman {koopman}
/
Cornelis Franckensz wedue
1581-04-15
Grietgen Willemsdr Cornelis Franckensz wedue
Waarboek-67 H-1580 (verkoper)Rapenburg.097
10/04
Cornelis Gerritsz {bouwman}
/
Cornelis Geritsz boumanbouman
1580-03-15
Joost Cornelisz bleycker voor hem selven ende als actie ende transpoort hebbende van Cornelis Geritsz bouman
Waarboek-67 H-1580 (borg)Rapenburg.097
10/07
Cornelis Gerritsz {bouwman}
/
Cornelis Geritsz boumanbouman
1580-03-15
Cornelis Geritsz bouman voors.
Waarboek-67 H-1580 (belending)Haarlemmerstraat.247
321/07
Cornelis Gerritsz {lijmzieder}
/
Cornelis Geritsz lijmsiederslijmsieders
1581-03-07
Cornelis Geritsz lijmsieders
Waarboek-67 H-1580 (koper)Steenschuur.019.1
145/04
Cornelis Gerrit Egbertsz {brouwer}
/
Cornelis Gerrit Egbertsz brouwerbrouwer
1580-07-11
Cornelis Gerrit Egbertsz brouwer
Waarboek-67 H-1580 (schuldenaar)Steenschuur.019.1
146/04
Cornelis Gerrit Egbertsz {brouwer}
/
Cornelis Gerrit Egbertsz brouwerbrouwer
1580-07-11
Cornelis Gerrit Egbertsz brouwer
Waarboek-67 H-1580 (belending)Haarlemmerstraat.091
26/08
Cornelis Gerritsz de Haes
/
Cornelis Gerritsz de Haes
1580-04-13
Cornelis Gerritsz de Haes
Waarboek-67 H-1580 (voogd)Middelweg.036.1
33/08
Cornelis Gerritsz de Haes
/
Cornelis Gerritsz de Haes
1580-04-26
Cornelis Gerritsz de Haes
Waarboek-67 H-1580 (voogd)NieuweRijn.036
227/04
Cornelis Gerritsz de Haes
/
Cornelis Gerritsz de Haes
1580-10-03
Cornelis Gerritsz de Haes onze-medebroeder in schependom
Waarboek-67 H-1580 (voogd)Vliet.045.1
73/03
Cornelis Gerritsz {lijmzieder}
/
Cornelis Gerritsz lijmziederlijmzieder
1580-05-06
Cornelis Gerritsz lijmzieder als voogd van minderjarige Claes Huigensz (16 j.) weeskind van Huig Cornelisz warmoezier en kind van Neeltgen Dirksdr
Waarboek-67 H-1580 (belending)Haarlemmerstraat.091
22/08
Cornelis Gerritsz de Haes
/
Cornelis Gerritszoon de Haes
1580-03-24
Cornelis Gerritszoon de Haes
Waarboek-67 H-1580 (voogd)Middelweg.036.1
32/10
Cornelis Gerritsz de Haes
/
Cornelis Gerrytsz de Haes
1580-04-26
Cornelis Gerrytsz de Haes
Waarboek-67 H-1580 (belending)Stadsvrijdom.006
172/10
Cornelis Gerritsz de Haes
/
Cornelis Gerrytsz de Haes
1580-08-21
Cornelis Gerrytsz de Haes
Waarboek-67 H-1580 (belending)Stadsvrijdom.006
159/12
Cornelis Gerritsz de Haes
/
Cornelis Gerytsz de Haes
1580-07-07
Cornelis Gerytsz de Haes
Waarboek-67 H-1580 (koper)Haarlemmerstraat.245
320/04
Cornelis Gerritsz {lijmzieder}
/
Cornelis Gerytsz lijmziedersknechtlijmziedersknecht
1581-03-07
Cornelis Gerytsz lijmziedersknecht
Waarboek-67 H-1580 (schuldeiser)Botermarkt.006
457/13

/
Cornelis Goversz
Hij is samen met alle andere schuldeisers poorter van Delft.

1581-05-16
Cornelis Goversz
Waarboek-67 H-1580 (belending)Breestraat.036
14/07
Cornelis Harmensz van der Bel
/
Cornelis Harmansz coperslagercoperslager
1580-03-21
Cornelis Harmansz coperslager
Waarboek-67 H-1580 (belending)Breestraat.036
15/07
Cornelis Harmensz van der Bel
/
Cornelis Harmansz coperslagercoperslager
1580-03-21
Cornelis Harmansz coperslager
Waarboek-67 H-1580 (schuldeiser)Hooigracht.062
167/03
Wollebrant Cornelisz {kuiper}
/
Cornelis Heynric Wollebrantsz
1580-08-17
Cornelis Heynric Wollebrantsz ofte syne erffgenamen
Waarboek-67 H-1580 (verkoper)Hoogstraat.004
484/03
Cornelis Huigenz van Torenvliet
/
Cornelis Hugensz van Thoornvliet
1581-06-01
Cornelis Hugensz van Thoornvliet
Waarboek-67 H-1580 (belending)Doezastraat.027-029
151/09
Cornelis Huibrechtsz {bouwman}
/
Cornelis Huybertsz bouman
Noch twee huyssen ende haeren erven, gelegen upte Coepoortgraft
bouman
1580-07-13
Cornelis Huybertsz bouman
Waarboek-67 H-1580 (borg)Haarlemmerstraat.198
351/07
Cornelis Huibrechtsz {witmaker}
/
Cornelis Huybrechtsz franssonmaeckerfranssonmaecker
1581-04-04
Cornelis Huybrechtsz franssonmaecker
Waarboek-67 H-1580 (belending)Hoogstraat.003
484/08
Cornelis Huigenz van Torenvliet
/
Cornelis Huygensz
1581-06-01
Cornelis Huygensz
Waarboek-67 H-1580 (borg)Steenschuur.018
18/09
Cornelis IJsbrantsz {drapier}
/
Cornelis IJsbrantsz voerlaeckenredervoerlaeckenreder
1580-03-21
Cornelis Jansz Bontecraey als principale schuldenaar en Cornelis IJsbrantsz voerlaeckenreder en Gerrit Fransz vleyshouder als borgen, allen poorter van Leiden
Waarboek-67 H-1580 (koper)
249/53

/
Cornelis Ingensz
1580-09-20
Cornelis Ingensz inwoner van Leiden
Waarboek-67 H-1580 (schuldenaar)Breestraat.076.1
363/08
Cornelis Ingenz {brouwer}
/
Cornelis Ingensz brouwer in de Vechtende Leeuw
Cornelis Ingensz brouwer in de Vechtende Leeuw, voldoet de 598 gld te voldoen met levering van goed bier

1581-04-12
Cornelis Ingensz
Waarboek-67 H-1580 (verkoper)Paradijssteeg.003
35/03

/
Cornelis Jacobsz
kind

1580-04-22
Cornelis out 10 naergelaten weeskind van Arent Jacobsz voerlaeckenreder gewonnen by Elyzabeth Dircxdr mede zaliger
Waarboek-67 H-1580 (overledene)Nieuwstraat.030
399/04

/
Cornelis Jacobsz boumanbouman
1581-04-24
Cornelis Jacobsz bouman
Waarboek-67 H-1580 (overledene)Nieuwstraat.030
400/04

/
Cornelis Jacobsz boumanbouman
1581-04-24
Cornelis Jacobsz bouman
Waarboek-67 H-1580 (belending)OudeRijn.176-178
246/05
Cornelis Jacobsz {bouwman, olieslager}
/
Cornelis Jacobsz olyslaegerolyslaeger
1580-12-31
een sijde Cornelis Jacobsz olyslaeger
Waarboek-67 H-1580 (borg)Steenschuur.019.1
146/05

/
Cornelis Jacobsz Verdoes kalkbranderkalkbrander
1580-07-11
Cornelis Jacobsz Verdoes kalkbrander
Waarboek-67 H-1580 (verkoper)Haarlemmerstraat.094
485/03

/
Cornelis Jacopsz
Cornelis Jacopsz, is de broer van broer Geryt Jacopsz Coppen, die laatste woont in Sassenheim

1581-06-21
Cornelis Jacopsz
Waarboek-67 H-1580 (verkoper)Koppenhinksteeg.003
408/03

/
Cornelis Janssen smith
er zijn meerdere smeden die zo heten, geen idee welke dit is
smith
1581-05-03
Cornelis Janssen smith
Waarboek-67 H-1580 (belending)NieuweRijn.093.1
46/07
Cornelis Jansz {steenplaatsersknecht-NieuweRijn}
/
Cornelis Janssz Poolen schuytvoerderschuytvoerder
1580-05-03
Cornelis Janssz Poolen schuytvoerder
Waarboek-67 H-1580 (schuldeiser)Noordeinde.046
107/06
Cornelis Jansz {wees, Noordeinde}
/
Cornelis Jansz
Weeskinderen van Jan Antonisz, schoenmaker en Maritgen Vincentsdr

1580-06-07
Cornelis Jansz (8 jaar)
Waarboek-67 H-1580 (verkoper)Breestraat.131
466/06

/
Cornelis Jansz (9 jaar)
1581-06-17
Claes Jansz ongeveer 13 oud en Cornelis Jansz 9 jaar weeskinderen van Jan Claesz den Hartogh en Mije Zasbouts Cornelisdochter
Waarboek-67 H-1580 (schuldenaar)Steenschuur.018
18/08
Cornelis Jansz Bontecraey
/
Cornelis Jansz Bontecraey
1580-03-21
Cornelis Jansz Bontecraey als principale schuldenaar en Cornelis IJsbrantsz voerlaeckenreder en Gerrit Fransz vleyshouder als borgen, allen poorter van Leiden
Waarboek-67 H-1580 (overledene)Warmoesmarkt.013
228/05
Cornelis Jansz Oliekruik {bouwman-Marendorp}
/
Cornelis Jansz bouwman (overledene)bouwman
1580-11-14
Anna Jansdr weduwe van Cornelis Jansz bouwman
Waarboek-67 H-1580 (overledene)Warmoesmarkt.013
229/05
Cornelis Jansz Oliekruik {bouwman-Marendorp}
/
Cornelis Jansz bouwman (overledene)bouwman
1580-11-14
Anna Jansdr weduwe van Cornelis Jansz bowman
Waarboek-67 H-1580 (belending)Middelstegracht.127-135
166/10

/
Cornelis Jansz lindenweverlindenwever
1580-08-15
Cornelis Jansz lindenwever
Waarboek-67 H-1580 (belending)NieuweRijn.093.1
45/06
Cornelis Jansz {steenplaatsersknecht-NieuweRijn}
/
Cornelis Jansz Poolen schuytvoerderschuytvoerder
1580-05-02
Cornelis Jansz Poolen schuytvoerder
Waarboek-67 H-1580 (koper)Haarlemmerstraat.093
22/05
Cornelis Jansz van Slingeland
/
Cornelis Jansz smidsmid
1580-03-24
Cornelis Jansz smid
Waarboek-67 H-1580 (schuldenaar)Haarlemmerstraat.093
26/04
Cornelis Jansz van Slingeland
/
Cornelis Jansz smitsmit
1580-04-13
Cornelis Jansz smit
Waarboek-67 H-1580 (schuldenaar)Koppenhinksteeg.003
34/04

/
Cornelis Jansz smitsmit
1580-04-28
Cornelis Jansz smit
Waarboek-67 H-1580 (koper)Koppenhinksteeg.003
36/05

/
Cornelis Jansz smitsmit
1580-04-28
Cornelis Jansz smit
Waarboek-67 H-1580 (belending)Koppenhinksteeg.003
61/06

/
Cornelis Jansz smitsmit
1580-05-10
Cornelis Jansz smit
Waarboek-67 H-1580 (belending)Koppenhinksteeg.003
66/09

/
Cornelis Jansz smitsmit
1580-05-17
Cornelis Jansz smit
Waarboek-67 H-1580 (belending)Koppenhinksteeg.003
326/13

/
Cornelis Jansz smitsmit
1581-02-20
Cornelis Jansz smit
Waarboek-67 H-1580 (schuldeiser)Koppenhinksteeg.003
409/06

/
Cornelis Jansz smith
er zijn meerdere smeden die zo heten, geen idee welke dit is
smith
1581-05-03
Cornelis Jansz smith
Waarboek-67 H-1580 (borg)Pieterskerkchoorsteeg.011
158/05
Cornelis Jansz van Amersfoort
/
Cornelis Jansz van Amersfoort
1580-07-21
Cornelis Jansz van Amersfoort
Waarboek-67 H-1580 (belending)Korevaarstraat.030.1
475/06
Cornelis Jorisz {voller}
/
Cornelis Jooriszvolre
1581-06-04
Cornelis Joorisz, volre
Waarboek-67 H-1580 (verkoper)Groenesteeg.062
425/03
Cornelis Joostenz {baljuwsbode}
/
Cornelis Joostensz clompmaecker, dienaer van de Bailly van Rijnlantclompmaecker, dienaer
1581-04
Cornelis Joostensz clompmaecker, dienaer van de Bailly van Rijnlant
Waarboek-67 H-1580 (schuldeiser)Groenesteeg.062
426/03
Cornelis Joostenz {baljuwsbode}
/
Cornelis Joostensz clompmaecker, dienaer van de Bailly van Rijnlantclompmaecker, dienaer
1581-04
Cornelis Joostensz clompmaecker, dienaer van den Baillu van Rijnlant
Waarboek-67 H-1580 (belending)Rapenburg.101
378/06
Cornelis Corsz {schipper}
/
Cornelis Korsz schipperschipper
1581-04-26
Cornelis Korsz schipper
Waarboek-67 H-1580 (overledene)Hogewoerd.057
62/05
Cornelis Lambrechtsz {bakker}
/
Cornelis Lambrechtsz
1580-05-07
Cornelis Lambrechtsz zyn broeder
Waarboek-67 H-1580 (curator)Levendaal.029
141/03
Cornelis Lourisz {bode}
/
Cornelis Lourisz bodebode
1580-07-01
Cornelis Lourisz
Waarboek-67 H-1580 (belending)Pieterskerkchoorsteeg.009
157/06
Cornelis Maertensz {zalmkoper}
/
Cornelis Maertsz
1580-07-21
Cornelis Maertsz
Waarboek-67 H-1580 (belending)Pieterskerkchoorsteeg.009
158/07
Cornelis Maertensz {zalmkoper}
/
Cornelis Maertsz
1580-07-21
Cornelis Maertsz
Waarboek-67 H-1580 (voogd)Koppenhinksteeg.005
326/07
Cornelis Matthijsz {linnenwever}
/
Cornelis Mathijsz linnenwever
Vader: Floris Gerrytsz Abbenbrouck Moeder: Aechte Pietersdr Dochter: Alijd Florisdr (10) Oom: Pieter Pietersdr Neef: Cornelis Mathijsz Adriana Gerritsdr van Abbenbrouck zuster van Floris Gerrytsz Abbenbrouck
linnenwever
1581-02-20
Cornelis Mathijsz linnenweverr voogd voor Alijd Florisdr (10) weeskind van Floris Gerrytsz Abbenbrouck en Aechte Pietersdr beyde za. Samen met Pieter Pietersz gaardenier.
Waarboek-67 H-1580 (voogd)NieuweRijn.036
227/14
Jan van Hout
/
Cornelis Meesz van Houtgezworen klerk
1580-10-03
Cornelis Meesz van Hout ordinaris en gezworen klerk ter weeskamer alhier haar gekoren voogd
Waarboek-67 H-1580 (voogd)LangeMare.056-058
483/05
Cornelis Meesz van Hout
/
Cornelis Meesz van Hout
Cornelis Meesz van Hout, als voogd van Katrijn,

1581-06-13
Cornelis Meesz van Hout
Waarboek-67 H-1580 (voogd)Hooigracht.022
73/12
Cornelis Meesz van Hout
/
Cornelis Meesz van Hout ordinaris en klerk van de weeskamerordinaris en klerk van de weeskamer
1580-05-06
Jan Gerritsz warmoezier en Neeltgen Dircksdr zijn moeye (tante) weduwe van Thomas Lamberts met Cornelis Meesz van Hout ordinaris en klerk van de weeskamer als voogd
Waarboek-67 H-1580 (voogd)Noordeinde.046
107/12
Cornelis Meesz van Hout
/
Cornelis Meeusz van Hout
1580-06-07
haar voogd Cornelis Meeusz van Hout
Waarboek-67 H-1580 (voogd)Maarsmansteeg.008.1
19/09
Cornelis Meesz van Hout
/
Cornelis Meeusz van Hout klerk ter weeskamer
1580-03-25
vergezeld van Cornelis Meeusz van Hout klerk ter weeskamer alhier als haar gekoren voogd
Waarboek-67 H-1580 (borg)Hooglandsekerkgracht.028
235/07

/
Cornelis Mourijnsz
1580-11-26
Cornelis Mourijnsz en Dirck Mourijnsz als borg
Waarboek-67 H-1580 (overledene)Middelweg.036.1
32/08
Cornelis Pietersz Paedts {de oude}
/
Cornelis Paets Pietersz
1580-04-26
Cornelis Paets Pietersz gewonnen by Katryn Jacob Huygensdr zijne za huysvrouwe
Waarboek-67 H-1580 (overledene)Middelweg.036.1
33/06
Cornelis Pietersz Paedts {de oude}
/
Cornelis Paets Pietersz
1580-04-26
Cornelis Paets Pietersz Katryn Jacob Huygenzdr zijn zaliger huysvrouwe
Waarboek-67 H-1580 (verkoper)Rapenburg.109
308/04
Cornelis Pietersz {Rapenburg}
/
Cornelis Pietersz (14 jaar)
1581-02-22
Cornelis Pietersz oud omtrent 14
Waarboek-67 H-1580 (schuldeiser)Rapenburg.109
309/03
Cornelis Pietersz {Rapenburg}
/
Cornelis Pietersz (14 jaar)
1581-02-22
Cornelis Pietersz oud omtrent 14, Marya Pietersdr 18 en Neeltgen Pietersdr 15 jaar
Waarboek-67 H-1580 (belending)Nieuwstraat.015
29/06
Cornelis Pietersz Buys
/
Cornelis Pietersz Buys
1580-02-27
Cornelis Pietersz Buys
Waarboek-67 H-1580 (overledene)Pieterskerkchoorsteeg.017
164/06

/
Cornelis Pietersz glaeschryverglaeschryver
31 juli 1580
weeskind van wijlen Cornelis Pietersz glaeschryver gewonnen bij wijlen Neeltgen Pietersdr ooc zalige
Waarboek-67 H-1580 (overledene)Pieterskerkchoorsteeg.017
150/06

/
Cornelis Pietersz glaesschryverglaesschryver
1580-07-08
Cornelis Pietersz glaesschryver
Waarboek-67 H-1580 (overledene)Middelweg.036.1
171/07
Cornelis Pietersz Paedts {de oude}
/
Cornelis Pietersz Paets
1580-08-12
Cornelis Pietersz Paets weeskinderen
Waarboek-67 H-1580 (koper)Middelweg.036.1
171/06

/
Cornelis Pietersz Paets weeskinderen
1580-08-12
Cornelis Pietersz Paets weeskinderen
Waarboek-67 H-1580 (koper)Rapenburg.099
378/04
Cornelis Pietersz van Noorde IV {goudsmid}
/
Cornelis Pietersz van Noorde
1581-04-26
Cornelis Pietersz van Noorde
Waarboek-67 H-1580 (koper)Koppenhinksteeg.000.16
47/06
Cornelis Roelofsz {scheepmaker}
/
Cornelis Roeloffsz scheepmakerscheepmaker
1580-05-02
Cornelis Roeloffsz scheepmaker
Waarboek-67 H-1580 (schuldenaar)Koppenhinksteeg.000.16
48/05
Cornelis Roelofsz {scheepmaker}
/
Cornelis Roeloffsz scheepmakerscheepmaker
1580-05-02
Cornelis Roeloffsz scheepmaker
Waarboek-67 H-1580 (koper)Vrouwenkerkkoorstraat.010-012
152/07
Cornelis Schouten {kuiper}
/
Cornelis Schouten cuypercuyper
1580-07-07
Cornelis Schouten cuyper
Waarboek-67 H-1580 (belending)LangeMare.071.2
152/08
Cornelis Schouten {kuiper}
/
Cornelis Schouten cuypercuyper
1580-07-07
Cornelis Schouten cuyper
Waarboek-67 H-1580 (schuldenaar)Vrouwenkerkkoorstraat.010-012
153/04
Cornelis Schouten {kuiper}
/
Cornelis Schouten cuypercuyper
1580-07-07
Cornelis Schouten cuyper
Waarboek-67 H-1580 (belending)LangeMare.071.2
153/05
Cornelis Schouten {kuiper}
/
Cornelis Schouten cuypercuyper
1580-07-07
Cornelis Schouten cuyper
Waarboek-67 H-1580 (koper)Hogewoerd.066
405/04
Cornelis Symonsz {warmoezenier}
/
Cornelis Symonsz boomgaertsmanboomgaertsman
1581-05-03
Cornelis Symonsz, boomgaertsman
Waarboek-67 H-1580 (belending)Uiterstegracht.098-100
404/06
Cornelis Symonsz {wever}
/
Cornelis Symonsz cleermaeckercleermaecker
1581-04-01
Cornelis Symonsz cleermaecker
Waarboek-67 H-1580 (voogd)Pieterskerkchoorsteeg.017
164/03
Cornelis Symonsz Stam Verhouff
/
Cornelis Symonsz metselaarmetselaar
31 juli 1580
Cornelis Symonsz metselaar, voogd van Pieter Cornelisz weeskind van wijlen Cornelis Pietersz glaeschryver, gewonnen bij wijlen Neeltgen Pietersdr ooc zaliger
Waarboek-67 H-1580 (verkoper)Haarlemmerstraat.083
60/03
Cornelis Symonsz Stam Verhouff
/
Cornelis Symonsz metselaermetselaer
1580-01-04
Cornelis Symonsz metselaer
Waarboek-67 H-1580 (verkoper)Middelweg.027.5
301/03

/
Cornelis Symonsz schipperschipper
1581-02-06
Cornelis Symonsz schipper
Waarboek-67 H-1580 (schuldeiser)Middelweg.027.5
302/03

/
Cornelis Symonsz schipper
1581-02-06
Cornelis Symonsz schipper
Waarboek-67 H-1580 (schuldeiser)Noordeinde.024.1
156/04
Cornelis Symonsz Stam Verhouff
/
Cornelis Symonsz Stam metselaarmetselaar
1580-07-21
Cornelis Symonsz Stam metselaar
Waarboek-67 H-1580 (koper)Rapenburg.109
308/14
Cornelis Symonsz Stam Verhouff
/
Cornelis Symonsz Stam metselaarmetselaar
1581-02-22
Cornelis Symonsz Stam metselaar zijn zwager
Waarboek-67 H-1580 (schuldenaar)Rapenburg.109
309/07
Cornelis Symonsz Stam Verhouff
/
Cornelis Symonsz Stam metselaarmetselaar
1581-02-22
Cornelis Symonsz Stam metselaar
Waarboek-67 H-1580 (voogd)Pieterskerkchoorsteeg.017
150/03
Cornelis Symonsz Stam Verhouff
/
Cornelis Symonsz Stam metselaermetselaer
1580-07-08
Cornelis Symonsz Stam metselaer en Dirck Pietersz timmerman, als voogden over Pieter Cornelisz naergelaten weeskint van Cornelis Pietersz glaesschryver
Waarboek-67 H-1580 (verkoper)Noordeinde.024.1
155/04
Cornelis Symonsz Stam Verhouff
/
Cornelis Symonsz Stam Verhouff
1580-07-21
Cornelis Symonsz Stam Verhouff
Waarboek-67 H-1580 (schuldeiser)Rapenburg.127
377/09
Cornelis Symonsz Stam Verhouff
/
Cornelis Symonsz Stam Verhouff metselaermetselaer
1581-04-12
Cornelis Symonsz Stam Verhouff metselaer
Waarboek-67 H-1580 (schuldeiser)Hogewoerd.056.2
325/04

/
Cornelis Thonisz
1581-02-28
Cornelis Thonisz samen met zijn broer Dirck Thonisz appelcooper
Waarboek-67 H-1580 (verkoper)Hogewoerd.056.2
324/04

/
Cornelis Thonisz
1581-02-28/29
Cornelis Thonisz samen met Dirck Thonisz appelcooper
Waarboek-67 H-1580 (verkoper)Rapenburg.038-040
423/06
Cornelis IJsbrantsz van der Bouchorst
/
Cornelis van der Bouchorst
onzekere toekenning

1581-04-28
Cornelis van der Bouchorst
Waarboek-67 H-1580 (koper)Noordeinde.043
307/04
Cornelis Ingenz {brouwer}
/
Cornelis van Driel brouwerbrouwer
1581-02-21
Cornelis van Driel brouwer
Waarboek-67 H-1580 (voogd)NieuweRijn.052
57/05
Cornelis Pietersz van Noorde IV {goudsmid}
/
Cornelis van Noorde Pietersz
1580-05-25
Cornelis van Noorde Pietersz als man en voogd van Jannetgen Mahien Niclaesdr
Waarboek-67 H-1580 (echtgenoot)NieuweRijn.052
63/03
Cornelis Pietersz van Noorde IV {goudsmid}
/
Cornelis van Noorde Pietersz goutsmitgoutsmit
1580-05-11
Cornelis van Noorde Pietersz goutsmit, verkoper voor d'eene helfte, als voocht van Janneken Mahieu Niclaesdochter
Waarboek-67 H-1580 (schuldeiser)Noordeinde.046
107/04
Cornelis Vincentenz {goudsmid}
/
Cornelis Vincenten
tevens optredende als voogden van Frans Jansz, (omtrent 11 jaar) en Cornelis Jansz (8 jaar)

1580-06-07
Claes en Cornelis Vincentenzonen, broers
Waarboek-67 H-1580 (belending)Breestraat.039
248/07
Cornelis Fredericksz {kistenmaker}
/
Cornelis Vrericsz
1580-12-23
Cornelis Vrericsz
Waarboek-67 H-1580 (overledene)Doezastraat.023
224/04
Cornelis Willemsz {bouwman}
/
Cornelis Willemsz (overledene)
1580-10-24
Baertge Claesdr weduwe van Cornelis Willemsz
Waarboek-67 H-1580 (overledene)Breestraat.107-109
401/04
Cornelis Willemsz de Milde
/
Cornelis Willemsz inden Gouden Hoorn
1581-04-22
Cornelis Willemsz inden Gouden Hoorn
Waarboek-67 H-1580 (vermelding)Apothekersdijk.029
37/10

/
Cornelis Willemsz laeckenbereyderlaeckenbereyder
1580-03-16
Cornelis Willemsz laeckenbereyder
Waarboek-67 H-1580 (belending)Langebrug.113.08
50/10
Cornelis Willemsz {leidekker}
/
Cornelis Willemsz leydeckerleydecker
1580-04-18
Cornelis Willemsz leydeckers' erve
Waarboek-67 H-1580 (belending)Langebrug.113.09
104/10
Cornelis Willemsz {leidekker}
/
Cornelis Willemsz leydeckers erveleidekker
1580-01-29
tot achter aen Cornelis Willemsz leydeckers erve.
Waarboek-67 H-1580 (koper)Uiterstegracht.132.3
374/04
Cornelis Willemsz de Rijcken {schoenlapper}
/
Cornelis Willemsz schoelapperschoelapper
1581-03-25
Cornelis Willemsz schoelapper
Waarboek-67 H-1580 (schuldenaar)Uiterstegracht.132.3
352/04
Cornelis Willemsz de Rijcken {schoenlapper}
/
Cornelis Willemsz schoelapperschoelapper
1581-04-01
Cornelis Willemsz schoelapper
Waarboek-67 H-1580 (schuldenaar)Groenesteeg.017.1
352/09
Cornelis Willemsz de Rijcken {schoenlapper}
/
Cornelis Willemsz schoelapperschoelapper
1581-04-01
Cornelis Willemsz schoelapper
Waarboek-67 H-1580 (verkoper)Middelstegracht.028
303/03
Cornelis Willemsz de Rijcken {schoenlapper}
/
Cornelis Willemsz schoenlapperschoenlapper
1581-02-20
Cornelis Willemsz schoenlapper
Waarboek-67 H-1580 (schuldeiser)Middelstegracht.028
304/03
Cornelis Willemsz de Rijcken {schoenlapper}
/
Cornelis Willemsz schoenlapperschoenlapper
1581-02-20
Cornelis Willemsz schoenlapper
Waarboek-67 H-1580 (borg)Haarlemmerstraat.054.3
349/09
Cornelis Willemsz {verwer}
/
Cornelis Willemsz verwerverwer
1581-03-31
Cornelis Willemsz verwer
Waarboek-67 H-1580 (belending)Hogewoerd.056.2
325/06
Cors Aelbrechtsz {visser}
/
Cors Aelbrechtsz visschervisscher
1581-02-28
Cors Aelbrechtsz visscher
Waarboek-67 H-1580 (belending)Hogewoerd.056.1
324/06
Cors Aelbrechtsz {visser}
/
Cors Aelbrechtsz visschervisscher
1581-02-28/29
Cors Aelbrechtsz visscher
Waarboek-67 H-1580 (schuldeiser)Groenesteeg.036
86/03
Cors Dircksz {voller, korfmaker}
/
Cors Dircxz, korfmakerkorfmaker
1580-05-27
Cors Dircxz, korfmaker
Waarboek-67 H-1580 (verkoper)Groenesteeg.036
87/03
Cors Dircksz {voller, korfmaker}
/
Cors Dircxz, korfmakerkorfmaker
1580-05-27
Cors Dircxz, korfmaker
Waarboek-67 H-1580 (koper)Middelweg.040.5
365/05
Cors Hendricksz {koopman}
/
Cors Henricxz comancoman
1581-04-12
Cors Henricxz coman
Waarboek-67 H-1580 (belending)Middelweg.040.5
368/06
Cors Hendricksz {koopman}
/
Cors Heyndricxz comancoman
1581-04-15
Cors Heyndricxz coman
Waarboek-67 H-1580 (belending)Rapenburg.121
451/06
Cors Hendricksz {koopman}
/
Cors Heyndricxz comencomen
1581-05-27
Cors Heyndricxz, comen
Waarboek-67 H-1580 (belending)Rapenburg.129
450/05
Cors Hendricksz {koopman}
/
Cors Heyndricxz, comancoman
1581-05-27
Cors Heyndricxz, coman
Waarboek-67 H-1580 (belending)Hogewoerd.071-073
51/07
Quirijn Bartholomeusz {boomgaardman}
/
Cryn Bartelmeess appelcoperappelcoper
1580-04-30
Cryn Bartelmeess appelcoper
Waarboek-67 H-1580 (belending)Hogewoerd.071-073
39/07
Quirijn Bartholomeusz {boomgaardman}
/
Cryn Bartelmeesz appelcoperappelcoper
1580-04-30
Cryn Bartelmeesz appelcoper
Waarboek-67 H-1580 (belending)Hooglandsekerkgracht.034
341/08
Christiaen Reyersz {kanunnik}
/
Crystiaen Reyersz eertijts canonickeertijts canonick
1581-03-21
Crystiaen Reyersz eertijts canonick
Waarboek-67 H-1580 (belending)Middelweg.026.1
341/07
Christiaen Reyersz {kanunnik}
/
Crystiaen Reyersz eertijts canoninckeertijts canonick
1581-03-21
Crystiaen Reyersz eertijts canoninck
Waarboek-67 H-1580 (verkoper)Hooigracht.051-053
460/05

/
d' andere erfgenamen
1581-06-09
d' andere erfgenamen
Waarboek-67 H-1580 (belending)Nieuwsteeg.018.4
402/12

/
d' erffgen van Joncrou van Vliet
1581-05-02
d' erffgen van Joncrou van Vliet
Waarboek-67 H-1580 (belending)Breestraat.136
462/10
Huibrecht de Jonge {doctor}
/
d'erffgen van mr Huybrecht de Jonge
1581-06-09
d'erffgen van mr. Huybrecht de Jonge
Waarboek-67 H-1580 (belending)Gerecht.002-004
161/10
Hillegond Heermans
/
d'erffgenaamen van Hillegont Heermans
1580-07-28
d'erffgenaamen van Hillegont Heermans
Waarboek-67 H-1580 (belending)Haarlemmerstraat.095
22/06

/
d'erffgenamen en de weeskinderen van Jan van der Meer
1580-03-24
d'erffgenamen en de weeskinderen van Jan van der Meer
Waarboek-67 H-1580 (belending)KortRapenburg.007
397/10
Adriana Hendricksdr {vrouw van Adriaen Claesz}
/
d'erffgenamen en kinderen van Adriaen Putten
1581-04-21
d'erffgenamen en kinderen van Adriaen Putten
Waarboek-67 H-1580 (belending)Haarlemmerstraat.095
26/06

/
d'erffgenamen van de weeskinderen van Jan vander Meer
1580-04-13
d'erffgenamen van de weeskinderen van Jan vander Meer
Waarboek-67 H-1580 (belending)Haarlemmerstraat.264
13/11

/
d'erffgenamen van Dirck Arentsz backer
1580-03-17
d'erffgenamen van Dirck Arentsz backer
Waarboek-67 H-1580 (overledene)Haarlemmerstraat.264
13/12
Dirck Arentsz {bakker}
/
d'erffgenamen van Dirck Arentsz backer
1580-03-17
d'erffgenamen van Dirck Arentsz backer
Waarboek-67 H-1580 (belending)Hooigracht.092
33/15

/
d'erffgenamen van Geertruyt Matgijsdr
1580-04-26
d'erffgenamen van Geertruyt Matgijsdr
Waarboek-67 H-1580 (belending)Nieuwstraat.005
19/13

/
d'erffgenamen van Gerrit Andriesz van der Eijck
1580-03-25
ten zuyden d'erffgenamen van Gerrit Andriesz van der Eijck
Waarboek-67 H-1580 (overledene)Nieuwstraat.005
19/14
Gerrit Andriesz van Eyck
/
d'erffgenamen van Gerrit Andriesz van der Eijck
1580-03-25
ten zuyden d'erffgenamen van Gerrit Andriesz van der Eijck
Waarboek-67 H-1580 (verkoper)OudeRijn.086
418/06

/
d'erffgenamen van Govert Heyndrycxz bierdrager
1581-05-06
zulcx ende in alre manieren hier 't zelve onlangs geleden jegens d'erffgenamen van Govert Heyndrycxz bierdrager gecoft heeft
Waarboek-67 H-1580 (overledene)OudeRijn.086
418/07

/
d'erffgenamen van Govert Heyndrycxz bierdragerbierdrager
1581-05-06
zulcx ende in alre manieren hier 't zelve onlangs geleden jegens d'erffgenamen van Govert Heyndrycxz bierdrager gecoft heeft
Waarboek-67 H-1580 (belending)Rapenburg.099
11/06

/
d'erffgenamen van Immetgen Arentsdr wedue van Jacob Arentsz scheepmaecker
1580-03-15
d'erffgenamen van Immetgen Arentsdr wedue van Jacob Arentsz scheepmaecker
Waarboek-67 H-1580 (overledene)Rapenburg.099
11/07
Immetgen Arentsdr {Does}
/
d'erffgenamen van Immetgen Arentsdr wedue van Jacob Arentsz scheepmaecker
1580-03-15
d'erffgenamen van Immetgen Arentsdr wedue van Jacob Arentsz scheepmaecker
Waarboek-67 H-1580 (belending)Gerecht.008
144/12
Neeltgen Adriaensdr {handkijkster}
/
d'erffgenamen van Jan Heynricx
1580-07-12
voor uyte voorsz. graft tot after aen d'erffgenamen van Jan Heynricx
Waarboek-67 H-1580 (overledene)Gerecht.008
144/13
Jan Hendricksz {schuitenvoerder-Gerecht}
/
d'erffgenamen van Jan Heynricx
1580-07-12
voor uyte voorsz. graft tot after aen d'erffgenamen van Jan Heynricx
Waarboek-67 H-1580 (belending)Nieuwsteeg.018.4
403/14

/
d'erffgenamen van Joffrou van Vliet
1581-05-02
d'erffgenamen van Joffrou van Vliet
Waarboek-67 H-1580 (overledene)Nieuwsteeg.018.4
403/15
Adriana Lenaertsdr van Vliet
/
d'erffgenamen van Joffrou van Vliet
1581-05-02
d'erffgenamen van Joffrou van Vliet
Waarboek-67 H-1580 (belending)Steenschuur.016
18/11

/
d'erffgenamen van Joost Willemsz Porsman
zij- en achterbelending

1580-03-21
ten oosten d'erffgenamen van Joost Willemsz Porsman
Waarboek-67 H-1580 (overledene)Steenschuur.016
18/12
Joost Willemsz Porsman (Dedel)
/
d'erffgenamen van Joost Willemsz Porsman
zij- en achterbelending

1580-03-21
ten oosten d'erffgenamen van Joost Willemsz Porsman
Waarboek-67 H-1580 (belending)Hooigracht.064
167/06
Jannetgen Hendricksdr Zas
/
d'erffgenamen van t' weeskint
1580-08-17
d'erffgenamen van t' weeskint
Waarboek-67 H-1580 (belending)Burgsteeg.007
479/05
Niesgen Lucasdr {oude vrijster}
/
d'erfgen van Lucas Jansz
1581-06-27
d'erfgen van Lucas Jansz
Waarboek-67 H-1580 (schuldeiser)Koppenhinksteeg.000.24
478/03

/
d'erfgen van Marya Dircxsdr
1581-06-22
d'erfgen van Marya Dircxsdr weduwe van Jacob Lambrechtsz
Waarboek-67 H-1580 (belending)Hooigracht.040
391/06

/
d'erfgen van Neel de weduwe
1581-01-04
d'erfgen van Neel de weduwe
Waarboek-67 H-1580 (belending)Koppenhinksteeg.005
409/08

/
d'erfgenaemen van Joris Claesz, schipper
1581-05-03
aen d'ander zijde d'erfgenaemen van Joris Claesz, schipper
Waarboek-67 H-1580 (overledene)Koppenhinksteeg.005
409/09

/
d'erfgenaemen van Joris Claesz, schipperschipper
1581-05-03
aen d'ander zijde d'erfgenaemen van Joris Claesz, schipper
Waarboek-67 H-1580 (belending)Koppenhinksteeg.005
408/06

/
d'erfgenaemen van Jorys Claessen, schipper
1581-05-03
aen d'ander zijde d'erfgenaemen van Jorys Claessen, schipper
Waarboek-67 H-1580 (overledene)Koppenhinksteeg.005
408/07

/
d'erfgenaemen van Jorys Claessen, schipperschipper
1581-05-03
aen d'ander zijde d'erfgenaemen van Jorys Claessen, schipper
Waarboek-67 H-1580 (belending)Haarlemmerstraat.264
12/07

/
d'erfgenamen van Dirc Arentsz backer
1580-03-19
d'erfgenamen van Dirc Arentsz backer
Waarboek-67 H-1580 (overledene)Haarlemmerstraat.264
12/08
Dirck Arentsz {bakker}
/
d'erfgenamen van Dirc Arentsz backerbacker
1580-03-19
d'erfgenamen van Dirc Arentsz backer
Waarboek-67 H-1580 (belending)Boomgaardsteeg.012
163/09

/
d'erfgenamen van Frans Garbrantsz
1580-08-03
d'erfgenamen van Frans Garbrantsz Frans Garbrantsz {drapier}
Waarboek-67 H-1580 (belending)Ketelboetersteeg.017.1
466/13

/
d'erfgenamen van Haesgen Cornelis dochter, wijlen huysvrouwe van Joris Willemsz van Dobben, alias Hartgen
1581-06-17
d'erfgenamen van Haesgen Cornelis dochter wijlen huysvrouwe van Joris Willemsz van Dobben alias Hartgen
Waarboek-67 H-1580 (belending)Hooigracht.040
392/07

/
d'erfgenamen van Neel de weduwe
1581-01-04
d'erfgenamen van Neel de weduwe
Waarboek-67 H-1580 (belending)Hooigracht.031
480/08

/
d'erfgenamen van Vrederick Claesz, smit
1581-06-28
d'erfgenamen van Vrederick Claesz, smit
Waarboek-67 H-1580 (overledene)Hooigracht.031
480/09
Frederick Claesz {smid}
/
d'erfgenamen van Vrederick Claesz, smitsmit
1581-06-28
d'erfgenamen van Vrederick Claesz, smit
Waarboek-67 H-1580 (overledene)Breestraat.022
359/10
Dirck Dircksz Steen {de oude}
/
d'erftgen van Dirck Dircxz Steen
1581-04-12
d'erftgen van Dirck Dircxz Steen
Waarboek-67 H-1580 (belending)Breestraat.022
359/09

/
d'erftgen van oude Dirck Dircxz Steen
1581-04-12
d'erftgen van oude Dirck Dircxz Steen
Waarboek-67 H-1580 (voogd)Raamsteeg.000.30
92/05

/
Dammas Willemsz
1580-05-24
Dammas Willemsz, haar gekozen voogd
Waarboek-67 H-1580 (belending)Uiterstegracht.056
3/29
Daniël Aelbrechtsz {linnenwever}
/
Daniel Aelbrechtsz
1580-03-03
Streckende uyt de Middelste graft tot achter aen Daniel Aelbrechtsz erff.
Waarboek-67 H-1580 (koper)Kaiserstraat.029
366/04
Daniël Barentsz {metselaar}
/
Daniel Baerntsz de Rou metselaermetselaer
1581-01-18
Daniel Baerntsz de Rou metselaer
Waarboek-67 H-1580 (overledene)Vliet.045.2
64/04
Daniël IJsbrantsz {schoenmaker}
/
Daniel IJsbrantsz schoemaeckerschoemaecker
1579-11-11
weduwe van Daniel IJsbrantsz schoemaecker
Waarboek-67 H-1580 (verkoper)Uiterstegracht.045
323/03
Daniël Jacobsz van Leeuwen
/
Daniel Jacobsz houtcoperhoutcoper
1581-03-09
Daniel Jacobsz houtcoper met Jan Pietersz bakker
Waarboek-67 H-1580 (koper)Uiterstegracht.045
52/07
Daniël Jacobsz van Leeuwen
/
Daniel Jacobsz van Leeuwen houtcoper
Hij was bij de eerste koop borg
houtcoper
1580-05-03
Daniel Jacobsz van Leeuwen houtcoper
Waarboek-67 H-1580 (schuldeiser)Uiterstegracht.045
420/03
Daniël Jacobsz van Leeuwen
/
Daniel Jacops houtcoperhoutcoper
1581-04
Daniel Jacops houtcoper ende Jan Pieterzoon pannebacker
Waarboek-67 H-1580 (borg)Koppenhinksteeg.003
409/04
Daniël Jacobsz van Leeuwen
/
Daniel Jacopsz van Leeuwen
1581-05-03
Daniel Jacopsz van Leeuwen ende Jan Pieterszoon pannebacker tesamen als borghen
Waarboek-67 H-1580 (borg)Steenschuur.023.12
402/08

/
Daniel van Wyngaerden
1581-05-02
Daniel van Wyngaerden
Waarboek-67 H-1580 (schuldeiser)Haarlemmerstraat.196
351/10
Daniël Claesz Vergeyl
/
Daniel Vergeyl met zijn broer
1581-04-04
Daniel Vergeyl met zijn broer Jan Claesz
Waarboek-67 H-1580 (verkoper)Haarlemmerstraat.198
350/03
Daniël Claesz Vergeyl
/
Daniel Vergeyl samen met zijn broer
1581-04-04
Daniel Vergeyl samen met zijn broer Jan Claesz Vergeyl
Waarboek-67 H-1580 (schuldeiser)Haarlemmerstraat.198
351/03
Daniël Claesz Vergeyl
/
Daniel Vergeyl samen met zijn broer
1581-04-04
Daniel Vergeyl samen met zijn broer Jan Claesz
Waarboek-67 H-1580 (verkoper)Haarlemmerstraat.196
350/09
Daniël Claesz Vergeyl
/
Daniel Vergeyl samen met zijn broer Jan
1581-04-04
Daniel Vergeyl met zijn broer Jan Claes Vergeyl
Waarboek-67 H-1580 (overledene)Vliet.045.2
65/04
Daniël IJsbrantsz {schoenmaker}
/
Daniel Ysbrantsz schoemaecker schoemaecker
1579-11-11
weduwe van Daniel Ysbrantsz schoemaecker
Waarboek-67 H-1580 (belending)Middelstegracht.089
395/05
David Adriaensz {linnenwever}
/
David Adriaensz
1581-04-29
David Adriaensz
Waarboek-67 H-1580 (belending)Middelstegracht.089
396/05
David Adriaensz {linnenwever}
/
Davidt Adriaensz
1581-04-29
Davidt Adriaensz
Waarboek-67 H-1580 (belending)Hogewoerd.068
239/06
Cornelis Cornelisz {kuiper-Hogewoerd}
/
de comparant zelver
1580-11-29
de comparant zelver
Waarboek-67 H-1580 (begunstigde)Uiterstegracht.132.3
374/08

/
de Domproostijn van Uytrecht
1581-03-25
de Domproostijn van Uytrecht
Waarboek-67 H-1580 (belending)Hooigracht.092
32/15
Geertruid Matthijsdr {vrouw van Frans Claesz}
/
de erffgenamen van Geertruyt Mathysdr
1580-04-26
de erffgenamen van Geertruyt Mathysdr's erve
Waarboek-67 H-1580 (belending)Middelstegracht.043
3/27

/
de erffgenamen van Jan Aertsz
1580-03-03
aen de noortsijde de erffgenamen van Jan Aertsz
Waarboek-67 H-1580 (overledene)Middelstegracht.043
3/28

/
de erffgenamen van Jan Aertsz
1580-03-03
aen de noortsijde de erffgenamen van Jan Aertsz
Waarboek-67 H-1580 (schuldeiser)Hooigracht.086
458/03

/
de erfgenamen van Jonkheer Ghijsbrecht van Duuvenvoirde, heer van Opdam
1581-06-05
Jonkheer Ghijsbrecht van Duuvenvoirde, heer van Opdam
Waarboek-67 H-1580 (overledene)Hooigracht.086
458/04
Gijsbrecht van Duvenvoorde van Obdam II
/
de erfgenamen van Jonkheer Ghijsbrecht van Duuvenvoirde, heer van Opdamjonkheer
1581-06-05
Jonkheer Ghijsbrecht van Duuvenvoirde, heer van Opdam
Waarboek-67 H-1580 (schuldeiser)Vrouwenkerkkoorstraat.010-012
153/03

/
de kerckmeesteren van de drie parochie kercken der voors.kerckmeesteren
1580-07-07
de kerckmeesteren van de drie parochie kercken der voors.
Waarboek-67 H-1580 (overledene)OudeRijn.090-102
463/12
Claes Lambrechtsz van Swieten
/
de kinderen ende erffgenamen van Claes Lambrechtsz
1581-06-15
de kinderen ende erffgenamen van Claes Lambrechtsz
Waarboek-67 H-1580 (belending)OudeRijn.090-102
463/09
Huig Claes Lambrechtsz van Swieten
/
de kinderen ende erffgenamen van Claes Lambrechtsz
1581-06-15
de kinderen ende erffgenamen van Claes Lambrechtsz
Waarboek-67 H-1580 (belending)OudeRijn.090-102
463/10
Lysbeth Cornelisdr van Veen
/
de kinderen ende erffgenamen van Claes Lambrechtsz
1581-06-15
de kinderen ende erffgenamen van Claes Lambrechtsz
Waarboek-67 H-1580 (belending)OudeRijn.090-102
463/11
Lambrecht Claes Lambrechtsz van Swieten
/
de kinderen ende erffgenamen van Claes Lambrechtsz
1581-06-15
de kinderen ende erffgenamen van Claes Lambrechtsz
Waarboek-67 H-1580 (belending)Mirakelsteeg.037
461/08

/
de kinderen van Claes Lambrechtsz
1581-06-09
de kinderen van Claes Lambrechtsz's
Waarboek-67 H-1580 (belending)NieuweRijn.064.2
335/08

/
de kinderen van coman Govaert Willemszcoman
1581-03-20
de kinderen van coman Govaert Willemsz
Waarboek-67 H-1580 (belending)NieuweRijn.064.2
417/08

/
de kinderen van komen Govert Willemsz
1581-05-01
aen d'ander zijde de kinderen van komen Govert Willemsz
Waarboek-67 H-1580 (belending)Mirakelsteeg.037
461/07

/
de kinderen van Opdam
1581-06-09
de kinderen van Opdam
Waarboek-67 H-1580 (belending)OudeVest.111-121
35/11

/
de ledige werve van wilen den convent genaempt Abcoude
1580-04-22
de ledige werve van wilen den convent genaempt Abcoude
Waarboek-67 H-1580 (begunstigde)Rapenburg.099
378/11

/
De Leprosen
1581-04-26
De Leprosen
Waarboek-67 H-1580 (schuldeiser)Haarlemmerstraat.052
472/03

/
De meesteren van de arme huyssittenen der voors stede
1581-06-14
De meesteren van de arme huyssittenen der voors. stede
Waarboek-67 H-1580 (schuldeiser)
79/03

/
de meesteren van het Heilige Geesthuis
1580-05-21
de meesteren van het Heilige Geesthuis
Waarboek-67 H-1580 (schuldeiser)Noordeinde.026
322/03

/
de meesters van het Sint Stevensklooster
1581-03-07
de meesters van het Sint Stevensklooster
Waarboek-67 H-1580 (belending)Gerecht.002-004
305/06
François Massazia
/
de voornoemde comparant zelven
1581-02-16
de voornoemde comparant zelven
Waarboek-67 H-1580 (belending)Papengracht.038
305/05
Anthonis Jacobsz {hoedenmaker}
/
de voors. Thonis Jacobsz
1581-02-16
de voors. Thonis Jacobsz
Waarboek-67 H-1580 (belending)Hooigracht.034
392/06
Dirck Jacobsz van Montfoort
/
de voors. van Montfoort
1581-01-04
de voors. van Montfoort
Waarboek-67 H-1580 (belending)Botermarkt.028
415/08
Cornelia Jansdr {de Man}
/
de voors. weduwe
1581-05-05
Streckende tot achter aende voors. weduwe erve
Waarboek-67 H-1580 (belending)Barbarasteeg.013
371/08
Machteld Fransdr {Crack}
/
de wedue van Maerten Crack metselaermetselaer
1581-04
ledich erve aencomende de wedue van Maerten Crack metselaer
Waarboek-67 H-1580 (overledene)Barbarasteeg.013
371/09
Maerten Dircksz Crack {metselaar}
/
de wedue van Maerten Crack metselaermetselaer
1581-04
ledich erve aencomende de wedue van Maerten Crack metselaer
Waarboek-67 H-1580 (schuldeiser)Rapenburg.038-040
424/03
Catharina van Hoogstraten {Bouchorst}
/
de weduwe ende erffgenamen van Johan van der Bouchorst
1581-04-28
de weduwe ende erffgenamen van Johan van der Bouchorst
Waarboek-67 H-1580 (overledene)Rapenburg.038-040
424/04
Johan van der Bouchorst
/
de weduwe ende erffgenamen van Johan van der Bouchorst
1581-04-28
de weduwe ende erffgenamen van Johan van der Bouchorst
Waarboek-67 H-1580 (belending)Breestraat.127-129
466/10
Alijd van Blommendael
/
de weduwe van Adriaens van Naeldwicx
1581-06-17
de weduwe van Adriaens van Naeldwicx
Waarboek-67 H-1580 (belending)Uiterstegracht.120-130
395/06
Marytgen Cornelisdr {Boeytgen}
/
de weduwe van Bouwen Pietersz Boyt
1581-04-29
de weduwe van Bouwen Pietersz Boyt
Waarboek-67 H-1580 (belending)Uiterstegracht.120-130
396/06
Marytgen Cornelisdr {Boeytgen}
/
de weduwe van Bouwen Pietersz Boyt
1581-04-29
de weduwe van Bouwen Pietersz Boyt
Waarboek-67 H-1580 (belending)Levendaal.031-033
7/07
Claertgen Bouwensdr {vrouw van Sybrant Cornelisz}
/
de weduwe van Cornelis Zijben
hier wordt waarschijnlijk bedoeld de weduwe van Sybrant Cornelisz, want Cornelis Sybrantsz op dat adres leeft nog!

1580-03-08
ande oostzijde de weduwe van Cornelis Zijben
Waarboek-67 H-1580 (overledene)Levendaal.031-033
7/08
Sybrant Cornelisz {}
/
de weduwe van Cornelis Zijben
hier wordt waarschijnlijk bedoeld de weduwe van Sybrant Cornelisz, want Cornelis Sybrantsz op dat adres leeft nog!

1580-03-08
ande oostzijde de weduwe van Cornelis Zijben
Waarboek-67 H-1580 (belending)Haarlemmerstraat.091
22/09
Niesgen Willemsdr { vrouw van Daniël IJsbrantsz}
/
de weduwe van Daniel Ysbrantszoon
1580-03-24
de weduwe ende erffgenamen van Daniel Ysbrantszoon
Waarboek-67 H-1580 (belending)Breestraat.030
8/12
Grietgen Barentsdr {vrouw van Jan Harpersz}
/
de weduwe van Jan Herpersz snijder
1577-02-04
tot achter aen Ottho Huygenszoons erffgenaemen ende de weduwe van Jan Herpersz snijder.
Waarboek-67 H-1580 (overledene)Breestraat.030
8/13
Jan Harpersz {snijder}
/
de weduwe van Jan Herpersz snijdersnijder
1577-02-04
tot achter aen Ottho Huygenszoons erffgenaemen ende de weduwe van Jan Herpersz snijder.
Waarboek-67 H-1580 (echtgenoot)StilleRijn.002
241/04
Anna Jacobsdr {OudeRijn}
/
de weduwe van Joachim Heyndricxz
1580-09-13
Jacob Jansz van Cranendonck getrouwd met de weduwe van Joachim Heyndricxz
Waarboek-67 H-1580 (belending)Hooglandsekerkchoorsteeg.009
81/10
Neeltgen Dircksdr {vrouw van Maerten Jansz, Thomas Lambrechtsz}
/
de weduwe van Thomas Lambrechtsz
1580-05-24
de weduwe van Thomas Lambrechtsz
Waarboek-67 H-1580 (overledene)Hooglandsekerkchoorsteeg.009
81/11
Thomas Lambrechtsz van Swieten
/
de weduwe van Thomas Lambrechtsz
1580-05-24
de weduwe van Thomas Lambrechtsz
Waarboek-67 H-1580 (belending)Haarlemmerstraat.238
412/10

/
de weeskinderen van Cornelis Dircxz warmoesman
o.a. Dirck Cornelisz {warmoezenier}

1581-04-28
aen d'ander zijde de weeskinderen van Cornelis Dircxz warmoesman
Waarboek-67 H-1580 (overledene)Haarlemmerstraat.238
412/11

/
de weeskinderen van Cornelis Dircxz warmoesmanwarmoesman
1581-04-28
de weeskinderen van Cornelis Dircxz warmoesman
Waarboek-67 H-1580 (belending)Haarlemmerstraat.238
428/08

/
de weeskinderen van Cornelis Dircxz warmoesman
o.a. Dirck Cornelisz {warmoezenier}

1581-04-28
aen d'ander zijde de weeskinderen van Cornelis Dircxz warmoesman
Waarboek-67 H-1580 (overledene)Haarlemmerstraat.238
428/09

/
de weeskinderen van Cornelis Dircxz warmoesmanwarmoesman
1581-04-28
aen d'ander zijde de weeskinderen van Cornelis Dircxz warmoesman
Waarboek-67 H-1580 (schuldeiser)Hogewoerd.057
62/04

/
de weeskinderen van Cornelis Lambrechtsz
1580-05-07
de weeskinderen van Cornelis Lambrechtsz zyn broeder
Waarboek-67 H-1580 (kind)StilleRijn.002
241/10

/
de weeskinderen van Fredericken Heyndricxdr
Pieter van Delft

1580-09-13
de weeskinderen van Fredericken Heyndricxdr
Waarboek-67 H-1580 (kind)StilleRijn.002
241/11

/
de weeskinderen van Fredericken Heyndricxdr
Volcgen van Delft

1580-09-13
de weeskinderen van Fredericken Heyndricxdr
Waarboek-67 H-1580 (belending)Kloksteeg.021.2
411/10
Jan de Lalaing
/
den voorn. Laleyn
1581-04-28
Streckende voor van den kerckhoff tot achter aen 't erve van den voorn. Laleyn.
Waarboek-67 H-1580 (belending)OudeVest.043.1
427/09
Balten Jansz van Sonnevelt
/
den zelve Balten
1581-04-10
Streckende voor uuyt de voors. stede tot achter aen 't erve van den zelve Balten.
Waarboek-67 H-1580 (belending)Levendaal.031-033
141/09
Claertgen Bouwensdr {vrouw van Sybrant Cornelisz}
/
die weduwe van Zyp Cornelisz van Zueterwoude
1580-07-01
die weduwe van Zyp Cornelisz van Zueterwoude
Waarboek-67 H-1580 (overledene)Levendaal.031-033
141/10
Sybrant Cornelisz {}
/
die weduwe van Zyp Cornelisz van Zueterwoude
1580-07-01
die weduwe van Zyp Cornelisz van Zueterwoude
Waarboek-67 H-1580 (belending)LangeMare.078
69/08
Dignum Dircksdr {spinster}
/
Dignum Dircksdr
1580-05-16
Dignum Dircksdr
Waarboek-67 H-1580 (belending)LangeMare.078
70/09
Dignum Dircksdr {spinster}
/
Dignum Dircksdr
1580-05-16
Dignum Dircksdr
Waarboek-67 H-1580 (verkoper)Papengracht.036
160/03
Dignum Pietersdr {Pauw}
/
Dignum Pietersdr weduwe van Willem Reiersz lindewever
1580-07-28
Dignum Pietersdr weduwe van Willem Reiersz lindewever
Waarboek-67 H-1580 (verkoper)Middelstegracht.018
327/05
Dignum Pietersdr {Pauw}
/
Dignum Pietersdr weduwe van Willem Reyersz Paeu
1581-03-15
Dignum Pietersdr weduwe van Willem Reyersz Paeu
Waarboek-67 H-1580 (vorig-eigenaar)Papengracht.036
161/11
Dignum Pietersdr {Pauw}
/
Dingnum Pietersdr weduwe van Willem Reiersz lindewever
1580-07-28
Dingnum Pietersdr weduwe van Willem Reiersz lindewever
Waarboek-67 H-1580 (schuldeiser)Middelstegracht.025
357/04
Dirck Adriaensz {kleermaker}
/
Dirc Adriaensz cleermaeckerkleermaker
1581-04-06
Dirc Adriaensz cleeermaecker, out omtrent XIX jaeren, naergelaten weeskint van Adriaen Dirxz, gorter ende Anna Meeusdr
Waarboek-67 H-1580 (voogd)Houtstraat.000.4
148/06
Dirck Claesz van Swieten
/
Dirc Claesz van Zwieten
1580-07-08
Dirc Claesz van Zwieten, beide als mannen en voochden van heurluyder huysvrouwen erfgenamen van Joost Dircxsz cleermaker
Waarboek-67 H-1580 (belending)Hogewoerd.059
62/08
Dirck Cornelisz {smid}
/
Dirc Cornelisz smitsmit
1580-05-07
Dirc Cornelisz smit
Waarboek-67 H-1580 (voogd)Hogewoerd.032
31/04

/
Dirc Dircxsz blochouwer oomenblochouwer
1580-04-25
Dirc Dircxsz blochouwer mede voogden oomen
Waarboek-67 H-1580 (voogd)Middelstegracht.079
16/09
Dirck Dircksz Block {warmoezenier}
/
Dirc Dircxz Bloc
oom

1580-03-21
Dirc Dircxz Bloc
Waarboek-67 H-1580 (voogd)Middelstegracht.079
17/09
Dirck Dircksz Block {warmoezenier}
/
Dirc Dircxz Block
oom

1580-03-21
Willem Jacobsz voerlaeckenreder behuwde grootvader en Claes Jacobsz backer en Dirc Dircxz Block oomen als voogden
Waarboek-67 H-1580 (verkoper)NieuweRijn.052
63/07
Dirck Pietersz Gool
/
Dirc Gool
1580-05-11
Dirc Gool out omtrent 14 naergelaten weeskinderen van Pieter Dircxsz Gool gewonnen bide voorn. Jannetgen Mahieu
Waarboek-67 H-1580 (kind)NieuweRijn.052
57/09
Dirck Pietersz Gool
/
Dirc Gool
1580-05-25
Dirc Gool oudt omtrent 14, naergelaten weeskinderen van Pieter Dircxsz Gool, gewonnen by Jannetgen Mahier voorn.
Waarboek-67 H-1580 (borg)NieuweRijn.052
63/14
Dirck Jansz den Bont
/
Dirc Jansz Bont schrienwerkcerschrienwerkcer
1580-05-11
Dirc Jansz Bont schrienwerkcer zine zwager als borg van Cornelis van Noorde
Waarboek-67 H-1580 (belending)Raamsteeg.000.32
92/09

/
Dirc Jansz Coster
1580-05-24
d'ander sijde Dirc Jansz Coster
Waarboek-67 H-1580 (belending)Raamsteeg.000.32
93/08

/
Dirc Jansz Coster
1580-05-24
d'ander sijde Dirc Jansz Coster.
Waarboek-67 H-1580 (verkoper)Middelweg.040.5
365/03
Dirck Pietersz Pot {timmerman}
/
Dirc Pietersz Poth timmermantimmerman
1581-04-12
Dirc Pietersz Poth timmerman
Waarboek-67 H-1580 (verkoper)Middelstegracht.025
356/05
Dirck Adriaensz {kleermaker}
/
Dirck Adriaensz cleermaeckerkleermaker
1581-04-06
Dirck Adriaensz, cleermaecker, out omtrent negenthien jaeren naergelaten weeskint van Adriaen Dircxzoon gorter en Anna Meeusdr
Waarboek-67 H-1580 (belending)Hogewoerd.034
31/12
Dirck Anthonisz {boomgaardman}
/
Dirck Anthonisz boomgaertmanboomgaertman
1580-04-25
Dirck Anthonisz boomgaertman
Waarboek-67 H-1580 (koper)Breestraat.095
453/08
Dirck Christoffelsz van Nieuwenhoven
/
Dirck Christoffelsz cramer
1581-05-31
Dirck Christoffelsz
Waarboek-67 H-1580 (schuldenaar)Breestraat.095
454/11
Dirck Christoffelsz van Nieuwenhoven
/
Dirck Christoffelszcramer
1581-05-31
Dirck Christoffelsz
Waarboek-67 H-1580 (schuldenaar)Breestraat.095
455/08
Dirck Christoffelsz van Nieuwenhoven
/
Dirck Christoffelszcramer
1581-05-31
Dirck Christoffelsz
Waarboek-67 H-1580 (belending)Haarlemmerstraat.194
350/13
Dirck Claesz Coenesteyn {bode}
/
Dirck Claes Coenesteyn
1581-04-04
Dirck Claes Coenesteyn
Waarboek-67 H-1580 (vorig-eigenaar)Molen.090
151/07
Dirck Claesz Gel {molenaar}
/
Dirck Claes Gellen
1580-07-13
Dirck Claes Gellen
Waarboek-67 H-1580 (belending)Noordeinde.023-025
467/06
Dirck Claesz Moy
/
Dirck Claeszwagenaer
1577-04-27
Dirck Claesz, wagenaer
Waarboek-67 H-1580 (koper)Vliet.004
473/05

/
Dirck Claeszbouman
1581-06-20
Dirck Claesz
Waarboek-67 H-1580 (schuldenaar)Vliet.004
477/04

/
Dirck Claeszbouman
1581-06-20
Dirck Claesz, bouman
Waarboek-67 H-1580 (borg)5eBinnenvestgracht.000.12
41/06

/
Dirck Claesz bouman bouman
1580-05-02
Dirck Claesz bouman
Waarboek-67 H-1580 (voogd)5eBinnenvestgracht.000.12
43/03

/
Dirck Claesz boumanbouman
1580-04-30
Dirck Claesz bouman als man en voogt van Anna Adriaensdr zijn huysvrouwe
Waarboek-67 H-1580 (belending)Haarlemmerstraat.194
350/07
Dirck Claesz Coenesteyn {bode}
/
Dirck Claesz Coenesteyn
1581-04-04
Dirck Claesz Coenesteyn
Waarboek-67 H-1580 (belending)Haarlemmerstraat.194
351/09
Dirck Claesz Coenesteyn {bode}
/
Dirck Claesz Coenesteyn
1581-04-04
Dirck Claesz Coenesteyn
Waarboek-67 H-1580 (belending)Haarlemmerstraat.194
351/15
Dirck Claesz Coenesteyn {bode}
/
Dirck Claesz Coenesteyn
1581-04-04
Dirck Claesz Coenesteyn
Waarboek-67 H-1580 (voogd)Noordeinde.046
107/09
Dirck Claesz Gel {molenaar}
/
Dirck Claesz Gel (behoude oom van de kinderen, voogd)
Dirck Claesz Gel, behouden oom van de wezen

1580-06-07
Dirck Claesz Gel (bestorven behoude oom van de kinderen, voogd)
Waarboek-67 H-1580 (voogd)Breestraat.131
466/04
Dirck Claesz Gel {glasmaker}
/
Dirck Claesz Jel glaesmacker oomglaesmacker
1581-06-17
Dirck Claesz Jel glaesmacker oom
Waarboek-67 H-1580 (belending)Noordeinde.023-025
468/05
Dirck Claesz Moy
/
Dirck Claesz Moyvoerman?
1581-06-20
Dirck Claesz Moy, voerman?
Waarboek-67 H-1580 (belending)Sliksteeg.008-016
469/07
Dirck Claesz Moy
/
Dirck Claesz Moy
1581-06-20
Dirck Claesz Moy
Waarboek-67 H-1580 (echtgenoot)Houtstraat.000.4
149/04
Dirck Claesz van Swieten
/
Dirck Claesz van Zwieten
wonende tot Naeldwyc

1580-07-09
Dirck Claesz van Zwieten als man en voogd van zijn huysvrouwe
Waarboek-67 H-1580 (schuldeiser)Houtstraat.000.4
149/03

/
Dirck Claesz van Zwieten zijn huysvrouwe
wonende tot Naeldwyc

1580-07-09
Dirck Claesz van Zwieten als man en voogd van zijn huysvrouwe
Waarboek-67 H-1580 (belending)LangeMare.110
230/07
Dirck Cornelisz Vet {vleeshouwer}
/
Dirck Cornelisz Heerman
1580-11-14
d'een zijde Dirck Cornelisz Heerman
Waarboek-67 H-1580 (koper)Groenesteeg.062
425/05
Dirck Cornelisz {lijndraaier}
/
Dirck Cornelisz lijndrayerlijndrayer
1581-04
Dirck Cornelisz lijndrayer
Waarboek-67 H-1580 (schuldenaar)Groenesteeg.062
426/04
Dirck Cornelisz {lijndraaier}
/
Dirck Cornelisz lijndrayerlijndrayer
1581-04
Dirck Cornelisz als eerste ende bijzonderste schuldenaer
Waarboek-67 H-1580 (borg)Groenesteeg.062
425/04
Dirck Cornelisz {smid}
/
Dirck Cornelisz smith
is de schoonzoon van Cornelis Joostenz {dienaar} volgens akte F072
smith
1581-04
Dirck Cornelisz smith
Waarboek-67 H-1580 (echtgenoot)Koppenhinksteeg.000.24
476/08
Dirck Cornelisz {Oegstgeest}
/
Dirck Cornelisz tot Oestgeest
1581-06-22
Dirck Cornelisz wonende tot Oestgeest als man ende voocht van Marytgen Jacopsdr
Waarboek-67 H-1580 (borg)Hooigracht.036-038
392/05
Dirck Cornelisz Vinck
/
Dirck Cornelisz Vinck
1581-01-04
Dirck Cornelisz Vinck
Waarboek-67 H-1580 (schuldenaar)Vliet.004
477/03
Dirck Cornelisz Sasbout
/
Dirck Cornelisz Zasbout
Dirck Cornelisz Zasbout en Dirck Claesz, bouwman

1581-06-20
Dirck Cornelisz Zasbout
Waarboek-67 H-1580 (koper)Vliet.004
473/04
Dirck Cornelisz Sasbout
/
Dirck Cornelisz Zasbout
1581-06-20
Dirck Cornelisz Zasbout
Waarboek-67 H-1580 (voogd)Paradijssteeg.003
35/09

/
Dirck Dircksz blochouwerblochouwer
1580-04-22
Dirck Dircksz blochouwer omen
Waarboek-67 H-1580 (schuldenaar)Middelstegracht.137-139
166/08
Dirck Dircksz Block {warmoezenier}
/
Dirck Dircksz blochouwer warmoesmanwarmoesman
1580-08-15
Dirck Dircksz blochouwer warmoesman
Waarboek-67 H-1580 (voogd)
95/06

/
Dirck Dircksz, blokhouwer
respectievelijk grootvader en oom
blokhouwer
1580-02
Dirck Dircksz, blokhouwer
Waarboek-67 H-1580 (voogd)
96/05

/
Dirck Dircksz, blokhouwer
respectievelijk grootvader en oom
blokhouwer
1580-05-24
Dirck Dircksz, blokhouwer
Waarboek-67 H-1580 (voogd)
99/06

/
Dirck Dircksz, blokhouwer
respectievelijk grootvader en oom
blokhouwer
1580-05-24
Dirck Dircksz, blokhouwer
Waarboek-67 H-1580 (schuldenaar)Hogewoerd.075
39/04

/
Dirck Franckensz appelcoperappelcoper
1580-04-30
Dirck Franckensz appelcoper
Waarboek-67 H-1580 (koper)Hogewoerd.075
51/05

/
Dirck Franckensz appelcoperappelcoper
1580-04-30
Dirck Franckensz appelcoper
Waarboek-67 H-1580 (overledene)Hooglandsekerkgracht.006
243/04

/
Dirck Franckenz appelcoper (overlede)
1580-12-04
Intgen Jacobsdr weduwe van Dirck Franckenz appelcoper
Waarboek-67 H-1580 (schuldenaar)SintJorissteeg.033
103/05
Dirck Gerritsz Cortleven {voller, linnenwever}
/
Dirck Gerijtsz vollervoller
1580-05-27
Dirck Gerijtsz, voller
Waarboek-67 H-1580 (overledene)Hooigracht.086
9/06
Dirck Gerritsz {priester}
/
Dirck Geritsz in zijn leven canonnick ten Hogelandecanonnick
1577-04-22
Claes Jansz Moyt voorsz. als zijnde curateur bij burgemeesteren ende gerechte dezer stede gecoren ende gestelt over den boedel ende onbeheerde goederen van Dirck Geritsz in zijn leven canonnick ten Hogelande
Waarboek-67 H-1580 (overledene)Hooigracht.086
24/06
Dirck Gerritsz {priester}
/
Dirck Gerritsz canonick ten Hogelandecanonick
1580-02-01
Dirck Gerritsz in zijn leven canonick ten Hogelande van St. Pancraes kercke
Waarboek-67 H-1580 (koper)
292/05

/
Dirck Gerritsz voermanvoerman
1580-12-21
Dirck Gerritsz voerman
Waarboek-67 H-1580 (schuldeiser)Pieterskerkgracht.005.2
299/03

/
Dirck Gerrytsz schipperschipper
1581-02-18
Dirck Gerrytsz schipper
Waarboek-67 H-1580 (gemachtigde)Pieterskerkgracht.005.2
299/04
Jan Gerritsz van Kessel
/
Dirck Gerrytsz van Kessel rentmeester van de abdij te Rijnsburgrentmeester
1581-02-18
Dirck Gerrytsz van Kessel rentmeester van de abdij te Rijnsburg als principaal
Waarboek-67 H-1580 (koper)SintJorissteeg.033
100/10
Dirck Gerritsz Cortleven {voller, linnenwever}
/
Dirck Gerytsz voldervolder
1580-05-27
Dirck Gerytsz volder
Waarboek-67 H-1580 (belending)Koppenhinksteeg.006
353/08
Dirck Jacobsz {linnenwever}
/
Dirck Jacobsz
1581-04-03
Dirck Jacobsz
Waarboek-67 H-1580 (verkoper)Breestraat.019-021
333/03
Dirck Jacobsz van Reigersberg
/
Dirck Jacobsz Reygenborch Meester van het St Stevens Klooster
1581-03-18
Dirck Jacobsz Reygenborch Meester van het St Stevens Klooster
Waarboek-67 H-1580 (overledene)OudeRijn.104
27/04

/
Dirck Jacobsz scheepmakerscheepmaker
1580-04-12
mede erffgenaem van za. Dirck Jacobsz scheepmaker
Waarboek-67 H-1580 (verkoper)Breestraat.019-021
333/05
Dirck Jacobsz van der Graft
/
Dirck Jacobsz van der Graft Meester van het St Stevens Klooster
1581-03-18
Dirck Jacobsz van der Graft Meester van het St Stevens Klooster
Waarboek-67 H-1580 (verkoper)Hooigracht.036-038
391/03
Dirck Jacobsz van Montfoort
/
Dirck Jacobsz van Montfoort
1581-01-04
Dirck Jacobsz van Montfoort
Waarboek-67 H-1580 (belending)NieuweRijn.005-006
486/11
Dirck Jacobsz van Uitgeest
/
Dirck Jacopsz van Uytgeest
1581-07-03
Dirck Jacopsz van Uytgeest
Waarboek-67 H-1580 (belending)Pieterskerkgracht.005.2
299/08
Dirck Jansz Uytenhage van Ruyven
/
Dirck Jansz brouwerbrouwer
1581-02-18
Dirck Jansz brouwer in de Claeu tot Delft
Waarboek-67 H-1580 (belending)Middelstegracht.039
3/26
Dirck Jansz den Using
/
Dirck Jansz den Huysing wever
1580-03-03
Belent hebbende aen d'een zijde Dirck Jansz den Huysing wever
Waarboek-67 H-1580 (belending)NieuweRijn.017
162/10
Dirck Jansz van der Beeck
/
Dirck Jansz smitsmit
1580-08-01
Dirck Jansz smit
Waarboek-67 H-1580 (koper)OudeVest.067-071
237/06
Dirck Jansz van der Beeck
/
Dirck Jansz smitsmit
1580-11-26
Dirck Jansz smit
Waarboek-67 H-1580 (schuldenaar)OudeVest.067-071
236/05
Dirck Jansz van der Beeck
/
Dirck Jansz smit, poortersmit
1580-11-26
Dirck Jansz smit, poorter
Waarboek-67 H-1580 (belending)LangeMare.055
88/11
Dirck Joostenz {warmoezenier}
/
Dirck Joostensz warmoesmans ervewarmoesman
1580-05-14
ende Dirck Joostensz warmoesmans erven
Waarboek-67 H-1580 (belending)LangeMare.055
89/11
Dirck Joostenz {warmoezenier}
/
Dirck Joostensz warmoesmans ervewarmoesman
1580-05-14
ende Dirck Joostensz warmoesmans erven
Waarboek-67 H-1580 (belending)Barbarasteeg.013
394/07
Dirck Maertensz Crack {metselaar}
/
Dirck Maertensz Crack
1581-04-27
Dirck Maertensz Crack
Waarboek-67 H-1580 (borg)Koppenhinksteeg.000.16
47/05
Dirck Maertensz {houtkoper}
/
Dirck Maertsz houtcoperhoutcoper
1580-05-02
Dirck Maertsz houtcoper
Waarboek-67 H-1580 (borg)Hooglandsekerkgracht.028
235/08

/
Dirck Mourijnsz
1580-11-26
Cornelis Mourijnsz en Dirck Mourijnsz als borg
Waarboek-67 H-1580 (verkoper)Hooigracht.046
382/03
Dirck Philipsz {boomgaardenier}
/
Dirck Philips zoon boomgaertmanboomgaertman
1581-04-26
Dirck Philips zoon boomgaertman
Waarboek-67 H-1580 (schuldeiser)Hooigracht.046
383/03
Dirck Philipsz {boomgaardenier}
/
Dirck Philips zoon boomgaertmanboomgaertman
1581-04-26
Dirck Philips zoon boomgaertman
Waarboek-67 H-1580 (koper)Hogewoerd.103
381/05
Dirck Philipsz {boomgaardenier}
/
Dirck Phillips zoon boomgaertmanboomgaertman
1581-04-26
Dirck Phillips zoon boomgaertman
Waarboek-67 H-1580 (schuldenaar)Hogewoerd.103
380/04
Dirck Philipsz {boomgaardenier}
/
Dirck Philpszoon boomgaertmanboomgaertman
1581-04-26
Dirck Philpszoon boomgaertman
Waarboek-67 H-1580 (verkoper)OudeRijn.049.1-051
168/03
Dirck Pietersz {bakker, schoenmaker}
/
Dirck Pietersz backerbacker
1580-08-18
Dirck Pietersz backer
Waarboek-67 H-1580 (vorig-eigenaar)OudeRijn.049.1-051
170/11
Dirck Pietersz {bakker, schoenmaker}
/
Dirck Pietersz backerbacker
1580-08-18
Dirck Pietersz backer
Waarboek-67 H-1580 (borg)NieuweRijn.064.1
335/05
Dirck Pietersz {bakker, schoenmaker}
/
Dirck Pietersz backerbacker
1581-03-20
Dirck Pietersz backer
Waarboek-67 H-1580 (schuldeiser)OudeRijn.049.1-051
169/03
Dirck Pietersz {bakker, schoenmaker}
/
Dirck Pietersz mede backerbacker
1580-08-18
Dirck Pietersz mede backer
Waarboek-67 H-1580 (belending)Vliet.027-029
231/07
Dirck Pietersz Pot {timmerman}
/
Dirck Pietersz Pot
1580-11-01
d'ander zijde Dirck Pietersz Pot
Waarboek-67 H-1580 (belending)Vliet.027-029
358/06
Dirck Pietersz Pot {timmerman}
/
Dirck Pietersz Pot
1581-04-12
Dirck Pietersz Pot
Waarboek-67 H-1580 (voogd)Pieterskerkchoorsteeg.017
150/04

/
Dirck Pietersz timmermantimmerman
1580-07-08
Cornelis Symonsz Stam metselaer en Dirck Pietersz timmerman, als voogden over Pieter Cornelisz naergelaten weeskint van Cornelis Pietersz glaesschryver
Waarboek-67 H-1580 (voogd)Pieterskerkchoorsteeg.017
164/04

/
Dirck Pietersz timmermantimmerman
31 juli 1580
Dirck Pietersz timmerman voogd van Pieter Cornelisz weeskind van wijlen Cornelis Pietersz glaeschryver, gewonnen bij wijlen Neeltgen Pietersdr ooc zaliger
Waarboek-67 H-1580 (belending)Clarensteeg.032-036
247/06
Dirck Pietersz Vougen
/
Dirck Pietersz Vouchgen
1581-01-01
d'ander zijde Dirck Pietersz Vouchgen
Waarboek-67 H-1580 (verkoper)Langebrug.113.10
102/03

/
Dirck Pietersz, timmermantimmerman
1580-05-14
Dirck Pietersz, timmerman
Waarboek-67 H-1580 (verkoper)Middelweg.040.6
368/03
Dirck Pietersz Pot {timmerman}
/
Dirck Pieterszoon Pot timmermantimmerman
1581-04-15
Dirck Pieterszoon Pot timmerman
Waarboek-67 H-1580 (schuldenaar)NieuweRijn.016
162/08
Dirck Quirijnsz {pottenbakker}
/
Dirck Quirijnsz pottenbakkerpottenbakker
1580-08-01
Dirck Quirijnsz pottenbakkers, vader ende zoone, inwoonende poorteren dezer stadt
Waarboek-67 H-1580 (belending)Middelstegracht.141
166/11
Dirck Quirijnsz {pottenbakker}
/
Dirck Quyrynsz pottebackerpottebacker
1580-08-15
Dirck Quyrynsz pottebacker
Waarboek-67 H-1580 (koper)Hooigracht.086
24/05
Dirck Rutgersz Troost {schout}
/
Dirck Rutgaertsz van Rijnsburg
1580-02-01
Dirck Rutgaertsz van Rijnsburg
Waarboek-67 H-1580 (koper)Hooigracht.086
9/07
Dirck Rutgersz Troost {schout}
/
Dirck Rutgerszoon van Rijnsburch
1577-04-22
op te tweentwintichste aprilis 1577 bij de kanne vercocht heeft aen Dirck Rutgerszoon van Rijnsburch
Waarboek-67 H-1580 (borg)
292/04

/
Dirck Symonsz mandenmakermandenmaker
1580-12-21
Jan Jacobsz, timmerman (met Dirck Symonsz, mandenmaker als borg)
Waarboek-67 H-1580 (koper)OudeVest.033.2
97/08
Dirck Symonsz Oom {vleeshouwer}
/
Dirck Symonsz vleeshouwervleeshouwer
1580-05-28
Dirck Symonsz vleeshouwer
Waarboek-67 H-1580 (schuldenaar)OudeVest.033.2
98/05
Dirck Symonsz Oom {vleeshouwer}
/
Dirck Symonsz, vleeshouwer vleeshouwer
1580-05-28
Dirck Symonsz, vleeshouwer
Waarboek-67 H-1580 (schuldeiser)Hogewoerd.056.2
325/03

/
Dirck Thonisz appelcooperappelcooper
1581-02-28
Dirck Thonisz appelcooper samen met zijn broer Cornelis Thonisz
Waarboek-67 H-1580 (verkoper)Hogewoerd.056.2
324/03

/
Dirck Thonisz appelcooperappelcooper
1581-02-28/29
Dirck Thonisz appelcooper met Cornelis Thonisz
Waarboek-67 H-1580 (echtgenoot)Hooigracht.086
458/05
Dirck Rutgersz Troost {schout}
/
Dirck Troost Rutgertszschout
1581-06-05
Dirck Troost Rutgertsz schout in den Ambacht van Oegstgeest, als man en voogd van Martina Pouwelsdr
Waarboek-67 H-1580 (schuldeiser)Hooigracht.036-038
392/03
Dirck Jacobsz van Montfoort
/
Dirck van Montfoort Jacobs zoon
1581-01-04
Dirck van Montfoort Jacobs zoon
Waarboek-67 H-1580 (verkoper)Gerecht.010-014
58/03

/
Dirck van Ruyven brouwerbrouwer
1580-03-07
Dirck van Ruyven brouwer Inde Claeu tot Delff
Waarboek-67 H-1580 (schuldeiser)Haarlemmerstraat.172-174
56/03

/
Dirck van Ruyven brouwerbrouwer
1580-05-07
Dirck van Ruyven brouwer inde claeu tot Delff
Waarboek-67 H-1580 (verkoper)Haarlemmerstraat.172-174
59/03

/
Dirck van Ruyven brouwerbrouwer
1580-05-07
Dirck van Ruyven brouwer Inde Claeu tot Delff
Waarboek-67 H-1580 (schuldeiser)Pieterskerkstraat.004
375/03
Dirck Jansz Uytenhage van Ruyven
/
Dirck van Ruyven brouwer in de Claeu tot Delftbrouwer
1581-04-24
Dirck van Ruyven brouwer in de Claeu tot Delft
Waarboek-67 H-1580 (overledene)NieuweRijn.037
227/16
Dirck Franckenz {appelkoopman, verwer}
/
Dirck Vranckenz appelcoper (overledene)appelcoper
1580-10-03
Dirck Vranckenz appelcoper
Waarboek-67 H-1580 (belending)Haarlemmerstraat.057-059
37/09
Dirck Woutersz Dey {appelkoopman}
/
Dirck Woutersz
1580-03-16
Dirck Woutersz
Waarboek-67 H-1580 (belending)Haarlemmerstraat.057-059
38/10
Dirck Woutersz Dey {appelkoopman}
/
Dirck Woutersz
1580-03-16
Dirck Woutersz
Waarboek-67 H-1580 (schuldeiser)Botermarkt.006
457/11

/
Dirck Ysnoutsz
Hij is samen met alle andere schuldeisers poorter van Delft.

1581-05-16
Dirck Ysnoutsz
Waarboek-67 H-1580 (koper)Breestraat.131
466/09
Dirck Cornelisz Sasbout
/
Dirck Zasbout Cornelisz
1581-06-17
Dirck Zasbout Cornelisz wonende ter Goude mede ome van voorn. weeskinderen
Waarboek-67 H-1580 (overledene)Rapenburg.127
377/12
Dirckgen Lourisdr {vroedvrouw}
/
Dirckgen Lourisdr za. moeder ende schoonmoeder
1581-04-12
Dirckgen Lourisdr za. moeder en schoonmoederr van respectivelick Louris Cornelisz Schenaert en Cornelis Symonsz Stam Verhouff
Waarboek-67 H-1580 (koper)Korevaarstraat.028.4
475/04
Dominicus Tiara
/
Dominicus Tiara
1581-06-04
Dominicus Tiara
Waarboek-67 H-1580 (overledene)NieuweRijn.086-087
85/08
Duifgen Havicksdr {Steen}
/
Duyfgen Havicxdr
1580-05-27
weeskinderen van Oude Dirck Dircxz Steen en Duyfgen Havicxdr
Waarboek-67 H-1580 (overledene)Hogewoerd.076-078
94/08
Duifgen Havicksdr {Steen}
/
Duyfgen Havicxdr
1580-05-27
weeskinderen van Oude Dirck Dircxz Steen en Duyfgen Havicxdr
Waarboek-67 H-1580 (belending)Papengracht.032
144/11
Duifgen Jansdr van Veen {Alckemade}
/
Duyfgen van Alckemade
1580-07-12
d'ander zijde Duyfgen van Alckemade
Waarboek-67 H-1580 (belending)Hooigracht.024.1
73/14
Hendrick Gerritsz {glasmaker}
/
d’erfgenamen van Henrick Gerritsz glaesmaeckerglaesmaecker
1580-05-06
d’erfgenamen van Henrick Gerritsz glaesmaecker
Waarboek-67 H-1580 (belending)Koppenhinksteeg.000.18
48/10

/
een waterstege ofte waterganck
1580-05-02
een waterstege ofte waterganck
Waarboek-67 H-1580 (schuldenaar)Vliet.039
233/04
Evert Jansz {lakenbereider, brandewijnstoker}
/
Eevert Jansz brandewijnziederbrandewijnzieder
1580-11-22
Eevert Jansz b[r]andewijnzieder
Waarboek-67 H-1580 (verkoper)Breestraat.019-021
333/04
Ewout Arent Gerritsz van Dam
/
Eewout Aerentsz Meester van het St Stevens Klooster
1581-03-18
Eewout Aerentsz Meester van het St Stevens Klooster
Waarboek-67 H-1580 (belending)NieuweRijn.060-061
385/07
Ewout Jansz {bakker}
/
Eewout Jansz
1581-02-11
Eewout Jansz
Waarboek-67 H-1580 (belending)NieuweRijn.060-061
386/07
Ewout Jansz {bakker}
/
Eewout Janszoon
1581-02-11
Eewout Janszoon
Waarboek-67 H-1580 (kind)NieuweRijn.052
57/12
Egbert Pietersz Gool
/
Egbert Ghool
1580-05-25
Egbert Ghool 12, naergelaten weeskinderen van Pieter Dircxsz Gool, gewonnen by Jannetgen Mahier voorn.
Waarboek-67 H-1580 (verkoper)NieuweRijn.052
63/11
Egbert Pietersz Gool
/
Egbert Gool
1580-05-11
Egbert Gool 12 naergelaten weeskinderen van Pieter Dircxsz Gool gewonnen bide voorn. Jannetgen Mahieu
Waarboek-67 H-1580 (belending)Levendaal.010
310/10
Elsgen Gerritsdr {spinster}
/
Elfgen Gerrytsdr
1581-06-10
erff ende privaetken van Elfgen Gerrytsdr
Waarboek-67 H-1580 (belending)Levendaal.010
311/10
Elsgen Gerritsdr {spinster}
/
Elfgen Gerrytsdr
1581-06-10
erff ende privaetken van Elfgen Gerrytsdr
Waarboek-67 H-1580 (overledene)Hooigracht.029.2
317/05
Elisabeth Jansdr van Endegeest
/
Elisabet van Endegeest
1581-03-03
Elisabet van Endegeest hun moeder
Waarboek-67 H-1580 (overledene)Middelstegracht.137-139
166/07

/
Elizabet Dircksdr
1580-08-15
Elizabet Dircksdr
Waarboek-67 H-1580 (ouder)
95/08

/
Elizabet Dircxdr
1580-02
Elizabet Dircxdr
Waarboek-67 H-1580 (ouder)
96/08

/
Elizabet Dircxdr
1580-05-24
Elizabet Dircxdr
Waarboek-67 H-1580 (ouder)
99/08

/
Elizabet Dircxdr
1580-05-24
Elizabet Dircxdr
Waarboek-67 H-1580 (overledene)Paradijssteeg.003
35/06

/
Elyzabeth Dircxdr
1580-04-22
Elyzabeth Dircxdr
Waarboek-67 H-1580 (belending)Hooigracht.084
458/09
Eemsgen Cornelisdr {Fock}
/
Emsgen Cornelisdr weduwe wijlen Jacob Ewoutsz
1581-06-05
Emsgen Cornelisdr weduwe wijlen Jacob Ewoutsz
Waarboek-67 H-1580 (borg)Ketelboetersteeg.008
245/06
Pieter Cornelisz van der Morsch
/
en Pieter Cornelisz bode mitte roedebode mitte roede
1580-12-27
Pieter Cornelisz bode mitte roede
Waarboek-67 H-1580 (schuldeiser)Steenschuur.023.06
226/08
Adriaen Jansz Knotter
/
en zijn broers
1580-11-03
Jan Jansz brouwer en zijn broers
Waarboek-67 H-1580 (ouder)Koppenhinksteeg.000.24
476/16
Lysbeth Arentsdr {vrouw van Louris Willemsz, Claes Adriaensz}
/
ende Lysbeth Ariaensdr
moeder van Marytgen Lourisdr, tegenwoordig vrouw van Claes Adriaensz, mandenmaker,

1581-06-22
naergelaten weeskint van Louris Willemsz snijder geteelt aen Lysbeth Ariensdr jegenwoordighe huysvrouwe van Claes Adriaensz mandemaker
Waarboek-67 H-1580 (belending)NieuweRijn.037
227/15
Dirck Franckenz {appelkoopman, verwer}
/
erffgename van Dirck Vrancken
1580-10-03
weduwe erffgename van Dirck Vranckenz appelcoper
Waarboek-67 H-1580 (belending)StilleRijn.001
241/19
NN Pietersdr {Schouten}
/
erffgenamen van Arent Schouten
1580-09-13
ander zijde de kinderen ende erffgenamen van Arent Schouten
Waarboek-67 H-1580 (belending)OudeRijn.090-102
418/12

/
erffgenamen van Claes Lambrechtsz
1581-05-06
Streckende voor uuyte voors. Rhijn tot achter aen 't erve van den erffgenamen van Claes Lambrechtsz.
Waarboek-67 H-1580 (overledene)OudeRijn.090-102
418/13
Claes Lambrechtsz van Swieten
/
erffgenamen van Claes Lambrechtsz
1581-05-06
Streckende voor uuyte voors. Rhijn tot achter aen 't erve van den erffgenamen van Claes Lambrechtsz.
Waarboek-67 H-1580 (belending)Haarlemmerstraat.091
26/10
Daniël IJsbrantsz {schoenmaker}
/
erffgenamen van Daniel Ysbrantsz
1580-04-13
erffgenamen van Daniel Ysbrantsz
Waarboek-67 H-1580 (overledene)Haarlemmerstraat.091
26/11
Daniël IJsbrantsz {schoenmaker}
/
erffgenamen van Daniel Ysbrantsz
1580-04-13
Daniel Ysbrantsz
Waarboek-67 H-1580 (overledene)Haarlemmerstraat.091
22/10
Daniël IJsbrantsz {schoenmaker}
/
erffgenamen van Daniel Ysbrantszoon
1580-03-24
erffgenamen van Daniel Ysbrantszoon
Waarboek-67 H-1580 (belending)Clarensteeg.019-037
165/08
Marytgen Cornelisdr Paedts
/
erffgenamen van Huych Claesz Gael
1580-08-02
d'erffgenamen van Huych Claesz Gael za.
Waarboek-67 H-1580 (belending)StilleRijn.004
241/17
Machteld Cornelisdr van Barrevelt
/
erffgenamen van Jan van der Meer
1580-09-13
erffgenamen van Jan van der Meer
Waarboek-67 H-1580 (belending)OudeRijn.015-017
242/07

/
erffgenamen van Jan van Rijswijc
1580-12-04
erffgenamen van Jan van Rijswijc
Waarboek-67 H-1580 (belending)Hooigracht.087
390/08
Marytgen Jansdr {vrouw van Olivier Philipsz}
/
erffgenamen van Olphier Philips zoon
1581-04-29
erffgenamen van Olphier Philips zoon
Waarboek-67 H-1580 (belending)Hooigracht.087
389/08
Marytgen Jansdr {vrouw van Olivier Philipsz}
/
erffgenamen van Olyphier Philipszoon
1581-04-29
erffgenamen van Olyphier Philipszoon
Waarboek-67 H-1580 (overledene)Watersteeg.000.6
362/06
Dirck Arentsz {chirurgijn}
/
erfgenaam van Mr Dirc Aerntsz chirurgijnchirurgijn
1581-04-13
erfgenaam van Mr. Dirc Aerntsz chirurgijn
Waarboek-67 H-1580 (overledene)BuitenLeiden.000
30/09

/
erfgenaemen van Aert Jansz van Connincxhove
1580-04-19
mitsgaders d'ander mede erfgenaemen van Aert Jansz van Connincxhove
Waarboek-67 H-1580 (belending)Pieterskerkgracht.009
456/07

/
Erfgenamen van Adriaen van Crimpen
Het gaat hier om de erfgenamen van Adriaen Dircksz van Crimpen

1581-05-28
Adriaen van Crimpen
Waarboek-67 H-1580 (belending)Kaardesteeg.005
371/10

/
erfgenamen van Andries Jansz Heynoom
1581-04
erfgenamen van Andries Jansz Heynoom
Waarboek-67 H-1580 (overledene)Kaardesteeg.005
371/11
Andries Jansz Heynoom {bierdrager}
/
erfgenamen van Andries Jansz Heynoom
1581-04
erfgenamen van Andries Jansz Heynoom
Waarboek-67 H-1580 (belending)OudeRijn.086
332/10

/
erfgenamen van Claes Lambrechtsz
1581-03-13
erfgenamen van Claes Lambrechtsz
Waarboek-67 H-1580 (overledene)Steenschuur.023.06
225/10
Hillegond Willem Bouwensdr van Warmond {Knotter}
/
erfgenamen van Hillegont Willemsdr hun moeder,
1580-11-03
erfgenamen van Hillegont Willemsdr hun moeder,
Waarboek-67 H-1580 (belending)Hooigracht.076
301/06
Lysbeth Willemsdr {vrouw van Cornelis Garbrantsz, van Banchem}
/
erfgenamen van Jan van Bancken
1581-02-06
achterhuys van d'erfgenamen van Jan van Bancken
Waarboek-67 H-1580 (overledene)Hooigracht.076
301/07
Jan Jansz van Banchem {de oude}
/
erfgenamen van Jan van Bancken
1581-02-06
erfgenamen van Jan van Bancken
Waarboek-67 H-1580 (belending)Aalmarkt.025
319/09
Marytgen Jorisdr {van Rossum}
/
erfgenamen van Jan van Rossum
belending Zoeterwoude

1581-02-27
zuydtzijde, die erfgenamen van Jan van Rossum
Waarboek-67 H-1580 (verkoper)Houtstraat.000.4
148/03

/
erfgenamen van Joost Dircxsz cleermaker
1580-07-08
erfgenamen van Joost Dircxsz cleermaker
Waarboek-67 H-1580 (overledene)Koppenhinksteeg.000.24
476/10
Marytgen Dircksdr {vrouw van Jacob Lambrechtsz}
/
erfgenamen van Marytgen Dircxs dochter weduwe van wilen Jacob Lambrechtsz
1581-06-22
erfgenamen van Marytgen Dircxs dochter weduwe van wilen Jacob Lambrechtsz
Waarboek-67 H-1580 (schuldeiser)SintJorissteeg.033
103/03
Haesgen Willem Bouwensdr van Warmond {de Wilde}
/
erfgenamen van meester Claes Cornelisz de Wilde
1580-05-27
namens erfgenamen van meester Claes Cornelisz de Wilde
Waarboek-67 H-1580 (overledene)Watersteeg.000.6
361/06
Dirck Arentsz {chirurgijn}
/
erfgenamen van mr Dirck Arentsz
1581-04-13
erfgenamen van mr Dirck Arentsz
Waarboek-67 H-1580 (koper)Uiterstegracht.021.5
312/04

/
Ermgaert Dircxdr weduwe
1581-02-27
Ermgaert Dircxdr weduwe van Wouter Cornelisz
Waarboek-67 H-1580 (schuldenaar)
79/53

/
Evert Claesz van Leeuwen
1580-05-21
Evert Claesz van Leeuwen
Waarboek-67 H-1580 (koper)
77/53

/
Evert Claesz van Leeuwen
1580-05-24
Evert Claesz van Leeuwen
Waarboek-67 H-1580 (schuldenaar)
78/53

/
Evert Claesz van Leeuwen
1580-05-25
Evert Claesz van Leeuwen
Waarboek-67 H-1580 (koper)Steenschuur.023.06
225/17
Evert Claesz van Leeuwen
/
Evert Claesz van Leeuwen
1580-11-03
Evert Claesz van Leeuwen
Waarboek-67 H-1580 (schuldenaar)Steenschuur.023.06
226/15
Evert Claesz van Leeuwen
/
Evert Claesz van Leeuwen
1580-11-03
Evert Claesz van Leeuwen
Waarboek-67 H-1580 (koper)Stadsvrijdom.006
159/08
Evert Harmensz {warmoezenier}
/
Evert Harmansz gebroeders warmoesluydenwarmoesman
1580-07-07
Evert Harmansz gebroeders warmoesluyden
Waarboek-67 H-1580 (schuldenaar)Stadsvrijdom.006
172/06
Evert Harmensz {warmoezenier}
/
Evert Harmansz warmoesluydenwarmoesluyden
1580-08-21
Evert ende Anthonis Harmansz gebroeders warmoesluyden
Waarboek-67 H-1580 (belending)LangeMare.092
21/08
Evert Harmensz {warmoezenier}
/
Evert Harmansz warmoesmanwarmoesman
1580-03-21
Evert Harmansz warmoesman
Waarboek-67 H-1580 (belending)LangeMare.092
369/07
Evert Harmensz {warmoezenier}
/
Evert Harmansz warmoesmanwarmoesman
1581-04-19
Evert Harmansz warmoesman
Waarboek-67 H-1580 (belending)LangeMare.092
370/07
Evert Harmensz {warmoezenier}
/
Evert Hermansz warmoesmanwarmoesman
1581-03-13
Evert Hermansz warmoesman
Waarboek-67 H-1580 (belending)Groenesteeg.036
86/07

/
Evert Jacobsz
1580-05-27
Evert Jacobsz erve
Waarboek-67 H-1580 (belending)Middelstegracht.065-069
87/07

/
Evert Jacobsz
1580-05-27
Evert Jacobsz erve
Waarboek-67 H-1580 (belending)Vliet.039
174/06

/
Evert Jansz brandemanbrandeman
1580-08-21
Evert Jansz brandeman
Waarboek-67 H-1580 (koper)Vliet.039
238/06
Evert Jansz {lakenbereider, brandewijnstoker}
/
Evert Jansz brandewijnziederbrandewijnzieder
1580-11-26
Evert Jansz brandewijnzieder
Waarboek-67 H-1580 (belending)Vliet.039
173/08
Evert Jansz {lakenbereider, brandewijnstoker}
/
Evert Jansz brandewynbranderbrandewynbrander
1580-08-21
Evert Jansz brandewynbrander
Waarboek-67 H-1580 (belending)NieuweRijn.060-061
387/06
Ewout Jansz {bakker}
/
Ewout Jansz backerbacker
1581-01-12
Ewout Jansz backer
Waarboek-67 H-1580 (belending)NieuweRijn.060-061
388/06
Ewout Jansz {bakker}
/
Ewout Jansz backerbacker
1581-01-12
Ewout Jansz backer
Waarboek-67 H-1580 (verkoper)OudeVarkenmarkt.003-007
467/03

/
Floris Eewoutsz
wonende tot Alkmaer
taeffelaekewever
1577-04-27
Floris Eewoutsz, taeffelaekewever
Waarboek-67 H-1580 (schuldeiser)Hogewoerd.075
39/03
Floris Hendricksz {smid}
/
Floris Henricxsz houffslaegerhouffslaeger
1580-04-30
Floris Henricxsz houffslaeger
Waarboek-67 H-1580 (verkoper)Hogewoerd.075
51/03
Floris Hendricksz {smid}
/
Florys Heyndricxsz smithsmith
1580-04-30
Florys Heyndricxsz smith
Waarboek-67 H-1580 (belending)Hooglandsekerkgracht.008
243/11
Floris Jansz van Sonnevelt
/
Florys Jansz
1580-12-04
aen d'ander zijde Florys Jansz
Waarboek-67 H-1580 (koper)Hooglandsekerkgracht.006
243/06
Floris Jansz van Sonnevelt
/
Florys Jansz van Zonnevelt
1580-12-04
Florys Jansz van Zonnevelt
Waarboek-67 H-1580 (overledene)Ketelboetersteeg.010
244/06
Floris Jansz {snijder, bode}
/
Florys Janszs weduwe
1580-12-27
Belent aen d'een zijde Marye Dircxdr Florys Janszs weduwe
Waarboek-67 H-1580 (belending)Middelstegracht.111
374/07
Franck Gerritsz {linnenwever}
/
Franc Gerritszoons huys
1581-03-25
Franc Gerritszoons huys
Waarboek-67 H-1580 (belending)Groenesteeg.015
352/10
François Hengst {drapier}
/
Franchois laeckenbereyder Vlaminglaeckenbereyder
1581-04-01
Franchois laeckenbereyder Vlaming
Waarboek-67 H-1580 (verkoper)Papengracht.040
305/03
François Massazia
/
Franchois Massazia
1581-02-16
Franchois Massazia
Waarboek-67 H-1580 (schuldeiser)Papengracht.040
306/03
François Massazia
/
Franchois Massazia
1581-02-16
Franchois Massazia
Waarboek-67 H-1580 (belending)Noordeinde.024.2
322/06
François Massazia
/
Franchois Massazia
1581-03-07
Franchois Massazia
Waarboek-67 H-1580 (verkoper)Papengracht.022
456/03
François Massazia
/
Franchois Massazia
1581-05-28
Franchois Massazia
Waarboek-67 H-1580 (belending)Breestraat.019-021
333/07
François Massazia
/
Franchoys Massazia
Ik denk dat gezien de vorm op de kaart Massazia op nr 19 zit en ook streckende tot.

1581-03-18
Franchoys Massazia
Waarboek-67 H-1580 (belending)Middelstegracht.111
352/07
Franck Gerritsz {linnenwever}
/
Franck Gerytsz
1581-04-01
Franck Gerytsz
Waarboek-67 H-1580 (verkoper)Haarlemmerstraat.245
321/03
François Sebastijn {baaiwever}
/
Franck Jansz Bastijn
1581-03-07
Franck Jansz Bastijn
Waarboek-67 H-1580 (verkoper)Haarlemmerstraat.245
320/03
François Sebastijn {baaiwever}
/
Franck Jansz Bastijn drapenierderdrapenierder
1581-03-07
Franck Jansz Bastijn drapenierder
Waarboek-67 H-1580 (schuldenaar)Haarlemmerstraat.172-174
56/04

/
Frans Cornelisz backerbacker
1580-05-07
Frans Cornelisz backer
Waarboek-67 H-1580 (koper)Haarlemmerstraat.172-174
59/05
Frans Cornelisz Backer
/
Frans Cornelisz backer
1580-05-07
Frans Cornelisz backer
Waarboek-67 H-1580 (overledene)Boomgaardsteeg.012
163/10
Frans Garbrantsz {drapier}
/
Frans Garbrants
1580-08-03
d'erfgenamen van Frans Garbrantsz Frans Garbrantsz {drapier}
Waarboek-67 H-1580 (kind)NieuweRijn.052
57/11
Frans Pietersz Gool
/
Frans Ghool
1580-05-25
Frans Ghool 17, naergelaten weeskinderen van Pieter Dircxsz Gool, gewonnen by Jannetgen Mahier voorn.
Waarboek-67 H-1580 (verkoper)NieuweRijn.052
63/09
Frans Pietersz Gool
/
Frans Gool
1580-05-11
Frans Gool 17 naergelaten weeskinderen van Pieter Dircxsz Gool gewonnen bide voorn. Jannetgen Mahieu
Waarboek-67 H-1580 (schuldeiser)Noordeinde.046
107/05
Frans Jansz {Noordeinde}
/
Frans Jansz
Weeskinderen van Jan Antonisz, schoenmaker en Maritgen Vincentsdr

1580-06-07
Frans Jansz, (omtrent 11 jaar)
Waarboek-67 H-1580 (schuldenaar)Nieuwsteeg.035
373/04
Frans Jansz {snijder-Nieuwsteeg}
/
Frans Jansz snijdersnijder
1581
Frans Jansz snijder
Waarboek-67 H-1580 (belending)Kaiserstraat.023-027
366/05
Frans Jansz {snijder-Breestraat}
/
Frans Jansz snijdersnijder
1581-01-18
Frans Jansz snijder
Waarboek-67 H-1580 (koper)Nieuwsteeg.035
372/05
Frans Jansz {snijder-Nieuwsteeg}
/
Frans Jansz snijdersnijder
1581-04-22
Frans Jansz snijder
Waarboek-67 H-1580 (koper)Rapenburg.038-040
423/09
François van Lanscroon
/
Frans van Lanscroon
1581-04-28
Frans van Lanscroon
Waarboek-67 H-1580 (schuldenaar)Rapenburg.038-040
424/05
François van Lanscroon
/
Frans van Lanscroon
1581-04-28
Frans van Lanscroon
Waarboek-67 H-1580 (koper)OudeRijn.028
21/13
Frederick Quirijnsz {bezemmaker}
/
Frederick
1580-03-21
Frederick
Waarboek-67 H-1580 (voogd)Koppenhinksteeg.000.24
478/07
Frederick Quirijnsz {bezemmaker}
/
Frederick Quierinsz besemaeckerbesemaecker
1581-06-22
Cornelis Florisz metselaer ende Frederick Quierinsz bezemaecker voogden van Maritgen Lourisdr onmondige weeskint van Louris Willemsz snijder geteelt aen Lysbeth Ariensdr jegenwoordighe huysvrouwe van Claes Adriaensz tevens borg
Waarboek-67 H-1580 (borg)LangeMare.094
369/04
Frederick Quirijnsz {bezemmaker}
/
Frederick Quierynsz bezemaeckerbezemaecker
1581-04-19
Frederick Quierynsz bezemaecker
Waarboek-67 H-1580 (voogd)Koppenhinksteeg.000.24
476/13
Frederick Quirijnsz {bezemmaker}
/
Frederick Quyerinsz besemaecker
voogd van Marytgen Lourisdr, weeskind van Louris Willemsz, snyder en Lysbeth Adriaensdr, tegenwoordig vrouw van Claes Adriaensz, mandenmaker,
besemaecker
1581-06-22
Cornelis Florisz metselaer ende Frederick Quyerinsz besemaecker als voochden van Marytgen Lourisdr naergelaten weeskint van Louris Willemsz snijder geteelt aen Lysbeth Ariensdr jegenwoordighe huysvrouwe van Claes Adriaensz mandemaker
Waarboek-67 H-1580 (verkoper)LangeMare.094
21/03
Frederick Quirijnsz {bezemmaker}
/
Frederick Quyrynszoon besemmaecker
Hij ruilt zijn huis met Marye Jansdr weduwe van Aelbrecht Quyrynsz besemaecker
besemmaecker
1580-03-21
Frederick Quyrynszoon besemmaecker
Waarboek-67 H-1580 (verkoper)StilleRijn.002
241/09

/
Fredericken Heyndricxdr
1580-09-13
de weeskinderen van Fredericken Heyndricxdr
Waarboek-67 H-1580 (belending)
292/06

/
Frederyck Arentsz voermanvoerman
1580-12-21
Frederyck Arentsz voerman
Waarboek-67 H-1580 (koper)BuitenLeiden.000
30/10

/
Fredrick Geritsz priesterpriester
1580-04-19
Fredrick Geritsz priester
Waarboek-67 H-1580 (vermelding)Paradijssteeg.003
35/13
Gerrit Amelisz van Hoogeveen
/
G Hogeveen pensionaris
in de margie van zeeckere requeste daer van de laatste es in dat den 29 marty 1580 onder de signature van pensionaris G Hogeveen
pensionaris
1580-04-22
pensionaris G Hogeveen
Waarboek-67 H-1580 (belending)Noordeinde.048
107/15
Gangelof Symonsz
/
Gangloff Symonsz timmermantimmerman
1580-06-07
Gangloff Symonsz timmerman
Waarboek-67 H-1580 (belending)Clarensteeg.002
69/09
Garbrant Arentsz {vleeshouwer}
/
Garbrant Arentsz vleyshoudervleyshouder
1580-05-16
Garbrant Arentsz vleyshouder met sijn poort ende gange
Waarboek-67 H-1580 (belending)Clarensteeg.002
70/10
Garbrant Arentsz {vleeshouwer}
/
Garbrant Arentsz vleyshouder
1580-05-16
Garbrant Arentsz vleyshouder met sijn poort ende gange
Waarboek-67 H-1580 (echtgenoot)Steenschuur.023.06
225/15
Garbrant Meesz {de jonge}
/
Garbrant Meesz {de jongste}
1580-11-03
Jonge Garbrant Meesz als man en voogd van zijn huisvrouw
Waarboek-67 H-1580 (overledene)NieuweRijn.032-033
28/05
Garbrant Symonsz {wijntapper}
/
Garbrant Symonsz
1580-02-27
weduwe wijlen Garbrant Symonsz
Waarboek-67 H-1580 (overledene)Nieuwstraat.013
29/05
Garbrant Symonsz {wijntapper}
/
Garbrant Symonsz
1580-02-27
weduwe van Garbrant Symonsz
Waarboek-67 H-1580 (verkoper)Nieuwstraat.030
329/04

/
Geertgen Adriaensdr
1581-02-14
Geertgen Adriaensdr huysvrouw van Jan Pietersz lindewever