BronPerceelPersonen

Lijst van BronPerceelPersoon-regels afhankelijk van opgegeven selectie-criteria. Wildcardtekens: _ (enkel) en % (meer).

Bouwblok
BronPerceelPersoonregels met BronId = 23. Aantal = 10.
BronPerceel
Volgnr/Toev
Persoon
Aantal/Bedrag
PersoonNaamInBron
Opmerkingen
Beroepsvermelding
Datum
Grachtenboek-20 (eigenaar)Rapenburg.023.1
170/1
Dammas Willemsz {rentmeester}
/
Dammes Willemsz
1583-07-15
Dammes Willemsz
Grachtenboek-20 (eigenaar)Rapenburg.011-017
150/1
Jacob Aelbrechtsz van Assendelft {van der Bouchorst}
/
De huisynge van Jacop van der Bouichorst
1583-07-15
De huisynge van Jacop van der Bouichorst
Grachtenboek-20 (eigenaar)Rapenburg.021
160/1
Pouwels Aertsz Buys
/
De huisynge van Meester Pouwels Buis
1583-07-15
De huisynge van Meester Pouwels Buis
Grachtenboek-20 (eigenaar)Rapenburg.001
110/1
Pouwels Adriaensz {smid, bakker}
/
De huisynge van Pouwels Adriaensz backerbacker
1583-07-15
De huisynge van Pouwels Adriaensz backer
Grachtenboek-20 (eigenaar)Breestraat.001-007
10/1
Aelbrecht Dircksz van Rodenburch
/
De huysinge van de kinderen van Dirck Jacopsz in de Rosmoelen
1576
De huysinge van de kinderen van Dirck Jacopsz in de Rosmoelen
Grachtenboek-20 (eigenaar)Rapenburg.004-010
20/1

/
De plaetse vant Prinssenhof
1583-07-15
De plaetse vant Prinssenhof
Grachtenboek-20 (eigenaar)Noordeinde.055
120/1
Dirck Dircksz Grijp
/
Dirck Dirckxz glaesemaekers poortglaesemaeker
1583-07-15
Dirck Dirckxz glaesemaekers poort
Grachtenboek-20 (eigenaar)Rapenburg.009
140/1
Jan Gerritsz {wielmaker}
/
Jan Gherritsz wielmaekerwielmaeker
1583-07-15
Jan Gherritsz wielmaeker
Grachtenboek-20 (eigenaar)Rapenburg.023.2
180/1
Michiel Jansz Roos
/
Michiel Boumans huis
1583-07-15
Michiel Boumans huis
Grachtenboek-20 (eigenaar)Rapenburg.003-005
130/1
Pouwels Adriaensz {smid, bakker}
/
Pouwels Adriaensz backerbacker
1583-07-15
Pouwels Adriaensz backer