BronPerceelPersonen

Lijst van BronPerceelPersoon-regels afhankelijk van opgegeven selectie-criteria. Wildcardtekens: _ (enkel) en % (meer).

Bouwblok
BronPerceelPersoonregels met BronId = 232. Aantal = 397.
BronPerceel
Volgnr/Toev
Persoon
Aantal/Bedrag
PersoonNaamInBron
Opmerkingen
Beroepsvermelding
Datum
Waarboek-67 L-1584 (voogd)Warmoesmarkt.019
48/11
Abraham Gerritsz {koperslager}
/
Abraham Geritsz coperslager zijn broeder woonende tot Delftcoperslager
1584-02-25
Abraham Geritsz coperslager zijn broeder woonende tot Delft
Waarboek-67 L-1584 (overledene)Steenschuur.022.04
56/31
Abraham Jacobsz van Velde
/
Abraham Jacobszoons wedue
1584-02-29
Abraham Jacobszoons wedue
Waarboek-67 L-1584 (koper)Vliet.018
42/04
Adriaen Dircksz Tellepeper
/
Adriaen Dircxz den Tel
1584-02-18
Adriaen Dircxz den Tel
Waarboek-67 L-1584 (voogd)Rapenburg.133
32/08

/
Adriaen Lucasz tot Soetermeer
1583-11-25
Adriaen Lucasz tot Soetermeer voogd van weeskindt van Wouter Willemsz
Waarboek-67 L-1584 (belending)
35/09

/
Adriana de heeckelsterheeckelster
1584-02-14
Adriana de heeckelster
Waarboek-67 L-1584 (belending)NieuweRijn.083
52/15
Adriana Fransdr {van der Does}
/
Adriana Fransdochter wedue van wijlen Cornelis Havixzoon
1584-02-29
Adriana Fransdochter wedue van wijlen Cornelis Havixzoon
Waarboek-67 L-1584 (belending)NieuweRijn.083
56/17
Adriana Fransdr {van der Does}
/
Adriana Fransdochter wedue van wijlen Cornelis Havixzoon
1584-02-29
Adriana Fransdochter wedue van wijlen Cornelis Havixzoon
Waarboek-67 L-1584 (schuldenaar)
183/08
Adriaentgen Gerritsdr {vrouw van Jan Harmensz}
/
Adriana Geritsdr wedue wijlen Jan Harmansz
1584-07-12
Adriana Geritsdr wedue wijlen Jan Harmansz
Waarboek-67 L-1584 (schuldenaar)
183/10
Adriaentgen Gerritsdr {vrouw van Jan Harmensz}
/
Adriana Geritsdr wedue wijlen Jan Harmansz
1584-07-12
Adriana Geritsdr wedue wijlen Jan Harmansz
Waarboek-67 L-1584 (schuldenaar)Kaiserstraat.026-030
183/04
Adriaentgen Gerritsdr {vrouw van Jan Harmensz}
/
Adriana Geritsdr wedue wijlen Jan Harmansz woonende alhier tot Leyden in de Backersstege
1584-07-12
Adriana Geritsdr wedue wijlen Jan Harmansz woonende alhier tot Leyden in de Backersstege in desen geholpen met Jan Jansz Schuylenborch als haer gecooren voocht
Waarboek-67 L-1584 (belending)Steenschuur.022.04
56/30
Aechte Fransdr van Dusseldorp {van de Velde}
/
Aechte Fransdr Abraham Jacobszoons wedue
1584-02-29
Aechte Fransdr Abraham Jacobszoons wedue
Waarboek-67 L-1584 (eigenaar)Breestraat.084
57/21
Aechte van Sonnevelt
/
Aechte van Zonnevelt
1584-03-09
Aechte van Zonnevelt
Waarboek-67 L-1584 (schuldenaar)Botermarkt.017
57/13
Aechgen Maertensdr van Sonnevelt
/
Aechte van Zonnevelt Martijnsdr poorteresse
1584-03-09
Aechte van Zonnevelt Martijnsdr poorteresse
Waarboek-67 L-1584 (eigenaar)Steenschuur.022.03
56/26
Aefgen Aelbrechtsdr van Quackenbosch
/
Aefgen Aelbertsde
1584-02-29
Aefgen Aelbertsdr
Waarboek-67 L-1584 (borg)NieuweRijn.084-085
56/12
Aefgen Aelbrechtsdr van Quackenbosch
/
Aefgen Aelbertsdochter wedue van den E[dele] heere Meester Gerard Heere van de Hoogeveen moeder
1584-02-29
Aefgen Aelbertsdochter wedue van den E[dele] heere Meester Gerard Heere van de Hoogeveen moeder
Waarboek-67 L-1584 (verkoper)Haarlemmerstraat.177
23/08
Aefgen Lambrechtdr {Haarlem}
/
Aefgen haer suster woonende tot Haerlem
1584-02-01
Aefgen haer suster woonende tot Haerlem
Waarboek-67 L-1584 (schuldenaar)SintJacobsgracht.000.16
40/04
Arent Jansz Coster
/
Aerndt Jansz Coster raemwachterraemwachter
1584-02-12
Aerndt Jansz Coster raemwachter
Waarboek-67 L-1584 (koper)SintJacobsgracht.000.16
47/06
Arent Jansz Coster
/
Aerndt Jansz raemwachterraemwachter
1584-02-23
Aerndt Jansz raemwachter
Waarboek-67 L-1584 (koper)Raamlanden.002
49/04
Arent Jansz Coster
/
Aernt Jansz Coster raemwachterraemwachter
1584-01-25
Aernt Jansz Coster
Waarboek-67 L-1584 (overledene)Haarlemmerstraat.177
23/11
Lambrecht Jacobsz {perkamentmaker}
/
alle erffgenaemen van Lambet Jacobsz franchijnmaeckerfranchijnmaecker
1584-02-01
alle erffgenaemen van Lambet Jacobsz francijnmaecker
Waarboek-67 L-1584 (overledene)Rapenburg.133
32/16
Willem Gerritsz {bakker}
/
alle kinderen, kintskinderen erffgenamen van Willem Gerytsz van Leyderdorp backerbacker
1583-11-25
alle kinderen, kintskinderen erffgenamen van Willem Gerytsz van Leyderdorp backer
Waarboek-67 L-1584 (borg)SintJacobsgracht.000.16
47/05
Andries Cornelisz van Torenvliet
/
Andries Cornelisz van Thoorevliet
1584-02-23
Andries Cornelisz van Thoorevliet
Waarboek-67 L-1584 (schuldenaar)Lobbesteeg.000.3
44/05
Andries Gillisz {turfdrager}
/
Andries Gillisz zoutdraegerzoutdraeger
1584-02-16
Andries Gillisz zoutdraeger
Waarboek-67 L-1584 (koper)Lobbesteeg.000.3
53/07
Andries Gillisz {turfdrager}
/
Andries Gillisz zoutdragerzoutdrager
1584-02-16
Andries Gillisz zoutdrager
Waarboek-67 L-1584 (belending)Doezastraat.001.09
32/22
Andries Jansz Schot
/
Andries Jan's erve
1583-11-25
Andries Jan's erve
Waarboek-67 L-1584 (belending)Middelweg.003
28/10
Anna Hendricksdr {poppenmaakster}
/
Anna Henricxdr poppemaecsterpoppemaecster
1584-02-06
Anna Henricxdr poppemaecster
Waarboek-67 L-1584 (belending)Haarlemmerstraat.189-193
33/07
Thomas Adriaensz {warmoezenier}
/
Anthonis Adriaensz warmoesmanwarmoesman
1584-02-09
Anthonis Adriaensz warmoesman
Waarboek-67 L-1584 (verkoper)Haarlemmerstraat.185-187
33/03
Anthonis Bouwensz {schoenmaker}
/
Anthonis Bouwensz lely schoemaeckerlely schoemaecker
1584-02-09
Anthonis Bouwensz lely schoemaecker
Waarboek-67 L-1584 (belending)Nieuwstraat.028
28/09
Anthonis Cornelisz {stadstimmerman}
/
Anthonis Cornelisz stadtimmermanstadtimmerman
1584-02-06
Anthonis Cornelisz stadtimmerman
Waarboek-67 L-1584 (belending)OudeRijn.166-168
22/06
Baen Cornelisz {scheepmaker}
/
Baen Cornelisz
1584-01-25
Baen Cornelisz
Waarboek-67 L-1584 (schuldeiser)OudeRijn.164
22/03
Baen Cornelisz {scheepmaker}
/
Baen Cornelisz scheepmaeckerscheepmaecker
1584-01-25
Baen Cornelisz scheepmaecker
Waarboek-67 L-1584 (schuldenaar)Molen.110
182/05
Barent Jansz {molenaar}
/
Baerent Jansz molenaermolenaer
1582-03-02
Baerent Jansz molenaer, mede-erffgenaem van Jan Aelbrechtsz zijne zalige vader
Waarboek-67 L-1584 (schuldeiser)SintJacobsgracht.000.16
40/03
Barbara Arentsdr Coster
/
Barbara Aerntsdochter ongehuwede persoon
1584-02-12
Barbara Aerntsdochter ongehuwede persoon
Waarboek-67 L-1584 (verkoper)SintJacobsgracht.000.16
47/03
Barbara Arentsdr Coster
/
Barbara Aerntsdr ongehuwede persoon
1584-02-23
Barbara Aerntsdr ongehuwede persoon
Waarboek-67 L-1584 (schuldeiser)Haarlemmerstraat.156
50/05

/
Bartelijne Malebezijns VIII jaeren naergelaten weeskint
1584-02-20
Bartelijne Malebezijns VIII jaeren naergelaten weeskint
Waarboek-67 L-1584 (verkoper)Sliksteeg.002-004
51/03
Ceeltgen Gerritsdr {Mast}
/
Ceeltgen Gerytsdr weduwe van Claes Mast
1584-02-25
Ceeltgen Gerytsdr weduwe van Claes Mast
Waarboek-67 L-1584 (belending)NieuweRijn.086-087
56/20
Claes Anthonisz {olieslager}
/
Claes Anthoniszoon olieslaeghereolieslaeghere
1584-02-29
Claes Anthoniszoon olieslaeghere
Waarboek-67 L-1584 (belending)NieuweRijn.086-087
52/20
Claes Anthonisz {olieslager}
/
Claes Anthoniszoon olieslagerolieslager
1584-02-29
Claes Anthoniszoon olieslager
Waarboek-67 L-1584 (vorig-eigenaar)Kolfmakersteeg.006
34/10
Claes Bouwensz {schoenlapper}
/
Claes Bouwensz
1584-02-11
Claes Bouwensz
Waarboek-67 L-1584 (schuldeiser)Molen.110
182/03
Claes Cornelisz van der Maes/Vlas {schoenmaker, vleeshouwer}
/
Claes Cornelisz van der Mees schoemaecker mit den zijnen, als erfgenamen van Claes Jacobsz schoemaecker zaligerschoemaecker
1582-03-02
Claes Cornelisz van der Mees schoemaecker mit den zijnen, als erfgenamen van Claes Jacobsz schoemaecker zaliger
Waarboek-67 L-1584 (schuldeiser)Steenschuur.020.2-3
38/03
Claes Govertsz van der Aer
/
Claes Govertsz van der Aer
1584-02-10
Claes Govertsz van der Aer
Waarboek-67 L-1584 (belending)Haarlemmerstraat.173
54/09
Claes Jacobsz {perkamentmaker, bakker, drapier}
/
Claes Jacobs backerbacker
1584-01-02
Claes Jacobs backer
Waarboek-67 L-1584 (koper)Haarlemmerstraat.177
23/13
Claes Jacobsz {perkamentmaker, bakker, drapier}
/
Claes Jacobsz backerbacker
1584-02-01
Claes Jacobsz backer reeds eigenaar van wederhelft van het huis
Waarboek-67 L-1584 (schuldenaar)Haarlemmerstraat.177
36/05
Claes Jacobsz {perkamentmaker, bakker, drapier}
/
Claes Jacobsz backerbacker
1584-02-14
Claes Jacobsz backer
Waarboek-67 L-1584 (overledene)Molen.110
182/04
Claes Jacobsz {schoenmaker}
/
Claes Jacobsz schoemaecker zaligerschoemaecker
1582-03-02
Claes Cornelisz van der Mees schoemaecker mit den zijnen, als erfgenamen van Claes Jacobsz schoemaecker zaliger
Waarboek-67 L-1584 (borg)SintJacobsgracht.000.16
40/05

/
Claes Jostensz laeckenbereyderlaeckenbereyder
1584-02-12
Claes Jostensz laeckenbereyder
Waarboek-67 L-1584 (belending)OudeRijn.136-138
31/07
Claes Remijsz {zeilmaker}
/
Claes Meeusz zeylmaeckerzeylmaecker
1584-01-28
Claes Meeusz zeylmaecker
Waarboek-67 L-1584 (koper)OudeRijn.134
31/05
Claes Pietersz van Medemblik
/
Claes Pieterszoon schipper van Memblickschipper
1584-01-28
Claes Pieterszoon schipper van Memblick
Waarboek-67 L-1584 (belending)Steenschuur.022.02
56/27
Claes Willem Bouwensz van Warmond
/
Claes Willemsz van Warmondt
1584-02-29
Claes Willemsz van Warmondt
Waarboek-67 L-1584 (borg)NieuweRijn.084-085
52/13
Claes Willem Bouwensz van Warmond
/
Claes Willemsz van Warmondt broeder
1584-02-29
Claes Willemsz van Warmondt
Waarboek-67 L-1584 (belending)Sliksteeg.006
51/07

/
coman Dieuwertgencoman
1584-02-25
coman Dieuwertgen
Waarboek-67 L-1584 (borg)Molensteeg.011
37/05
Cornelis Adriaensz van Zuyrendael
/
Cornelis Adriaensz bode van de universiteytbode
1584-02-12
Cornelis Adriaensz bode van de universiteyt
Waarboek-67 L-1584 (voogd)NieuweRijn.084-085
52/10
Cornelis Adriaensz van Barrevelt
/
Cornelis Adriaensz van Barrevelt outdt oome
1584-02-29
Cornelis Adriaensz van Barrevelt oudt oome
Waarboek-67 L-1584 (schuldenaar)Haarlemmerstraat.117
21/05
Cornelis Bartholomeusz {koopman-Vrouwensteeg}
/
Cornelis Bartelmeesz zuyvelcooperzuyvelcooper
1583-01-20
Cornelis Bartelmeesz zuyvelcooper
Waarboek-67 L-1584 (vermelding)Kolfmakersteeg.006
34/09

/
Cornelis Bouwens
1584-02-11
Cornelis Bouwens
Waarboek-67 L-1584 (borg)Haarlemmerstraat.185-187
33/04

/
Cornelis Bouwensz zijn broeder
1584-02-09
Cornelis Bouwensz zijn broeder
Waarboek-67 L-1584 (verkoper)
55/03
Cornelis Claes Lambrechtsz van Swieten
/
Cornelis Claes Lambrechtsz
1584-03-05
Cornelis Claes Lambrechtsz
Waarboek-67 L-1584 (overledene)Hogewoerd.068
1/09
Cornelis Cornelisz {kuiper-Hogewoerd}
/
Cornelis Cornelisz cuyper overleden na 1581cuyper
1583-03-22
Cornelis Cornelisz cuyper overleden na 1581
Waarboek-67 L-1584 (verkoper)Kolfmakersteeg.006
34/03
Cornelis Cornelisz {linnenwever}
/
Cornelis Cornelisz Stocker
1584-02-11
Cornelis Cornelisz Stocker
Waarboek-67 L-1584 (koper)Raamlanden.002
39/05

/
Cornelis Dircxz Costerraemwachter
1584-02-17
Cornelis Dircxz Coster
Waarboek-67 L-1584 (belending)StilleRijn.012-013
21/08
Cornelis Gerritsz {scheepmaker}
/
Cornelis Geryts scheepmaeckerscheepmaecker
1583-01-20
Cornelis Geryts scheepmaecker
Waarboek-67 L-1584 (voogd)Hogewoerd.068
1/11
Cornelis Gijsbrechtsz {zeemtouwer}
/
Cornelis Ghijsbrechtsz
1583-03-22
Cornelis Ghijsbrechtsz vervangende Geryt Jansz voogd voor de kinderen van wijlen Cornelis Cornelisz
Waarboek-67 L-1584 (verkoper)Haarlemmerstraat.177
23/05
Cornelis Lambrechtsz {uitlandig}
/
Cornelis haere uytlandige broeder
1584-02-01
Cornelis haere uytlandige broeder
Waarboek-67 L-1584 (schuldenaar)OudeRijn.164
22/04
Cornelis IJsbrantsz {boterkoopman}
/
Cornelis IJsbrandtszoon schipper poorterschipper
1584-01-25
Cornelis IJsbrandtsz schipper poorter
Waarboek-67 L-1584 (belending)Botermarkt.013
57/22
Cornelis Jansz den Deen
/
Cornelis Janszoon den Deen
1584-03-09
Cornelis Janszoon den Deen
Waarboek-67 L-1584 (belending)Haarlemmerstraat.179
36/07
Cornelis Maertensz {zalmkoper}
/
Cornelis Maertensz zalmcoperzalmcoper
1584-02-14
Cornelis Maertensz zalmcoper
Waarboek-67 L-1584 (belending)Haarlemmerstraat.179
23/15
Cornelis Maertensz {zalmkoper}
/
Cornelis Maertsz zalmcoperzalmcoper
1584-02-01
Cornelis Maertsz zalmcoper
Waarboek-67 L-1584 (voogd)Botermarkt.017
57/14
Cornelis Meesz van Hout
/
Cornelis Meeusz van Hout haere voocht
1584-03-09
Cornelis Meeusz van Hout haere voocht
Waarboek-67 L-1584 (voogd)NieuweRijn.084-085
56/16
Cornelis Meesz van Hout
/
Cornelis Meeuwz van Hout
1584-02-29
Cornelis Meeuwz van Hout
Waarboek-67 L-1584 (schuldeiser)OudeRijn.054-056
54/03
Cornelis Symonsz Stam Verhouff
/
Cornelis Symonsz Stam Verhouff
1584-01-02
Cornelis Symonsz Stam Verhouff
Waarboek-67 L-1584 (belending)Hogewoerd.066
1/14
Cornelis Symonsz {warmoezenier}
/
Cornelis Symonsz warmoesmanwarmoesman
1583-03-22
Cornelis Symonsz warmoesman
Waarboek-67 L-1584 (belending)Rapenburg.081-083
30/07
Cornelis van Mierop
/
Cornelis van Niewcoop rentenier generaelrentenier generael
1584-01-31
Cornelis van Niewcoop rentenier generael
Waarboek-67 L-1584 (belending)Breestraat.136
57/17
Cornelis Willemsz {tinnegieter}
/
Cornelis Willemsz thinnegieterthinnegieter
1584-03-09
Cornelis Willemsz thinnegieter
Waarboek-67 L-1584 (belending)Haarlemmerstraat.065-067
29/13
Cornelis Willemsz {verwer}
/
Cornelis Willemsz verwerverwer
1584-02-06
Cornelis Willemsz verwer
Waarboek-67 L-1584 (borg)Haarlemmerstraat.117
21/06
Cornelis Willemsz Hasius {boterkoper}
/
Cornelis Willemsz zuyvelcooperzuyvelcooper
1583-01-20
Cornelis Willemsz zuyvelcooper
Waarboek-67 L-1584 (belending)Kaiserstraat.026-030
183/09
Daniël Jansz Propheet {koopman}
/
Daniel Jansz comancoman
1584-07-12
Daniel Jansz coman
Waarboek-67 L-1584 (belending)Haarlemmerstraat.158-162
50/14

/
de arme huyszittenen van wijlen 't patershuys van convent gemaemdt Schagenplaets
1584-02-20
de arme huyszittenen van 't patershuys van convent genaemdt Schagenplaets
Waarboek-67 L-1584 (belending)Steenschuur.022.03
56/28

/
de erfgenamen van Anthonis Fransz
1584-02-29
de erfgenamen van Anthonis Fransz
Waarboek-67 L-1584 (overledene)Steenschuur.022.03
56/29
Anthonis Fransz van Dusseldorp
/
de erfgenamen van Anthonis Fransz
1584-02-29
de erfgenamen van Anthonis Fransz
Waarboek-67 L-1584 (overledene)Haarlemmerstraat.177
36/04
Lambrecht Jacobsz {perkamentmaker}
/
de kinderen ende erffgenamen van Lambrecht Jacobszoon backerbacker
1584-02-14
de kinderen ende erffgenamen van Lambrecht Jacobszoon backer
Waarboek-67 L-1584 (schuldeiser)Haarlemmerstraat.177
36/03

/
de kinderen ende erffgeneman van Lambrecht Jacobszoon backer
1584-02-14
de kinderen ende erffgenamen van Lambrecht Jacobszoon backer
Waarboek-67 L-1584 (begunstigde)Warmoesmarkt.019
60/14

/
de man Aerntsz poorter
1582-12-08
de man Aerntsz poorter
Waarboek-67 L-1584 (overledene)Haarlemmerstraat.177
54/11
Lambrecht Jacobsz {perkamentmaker}
/
de weesinderen van Lambrecht Jacobsz tot Haerlem
1584-01-02
de weeskinderen van Lambrecht Jacobsz tot Haerlem
Waarboek-67 L-1584 (belending)Haarlemmerstraat.177
54/10

/
de weeskinderen van Lambrecht Jacobsz tot Haerlem
1584-01-02
de weeskinderen van Lambrecht Jacobsz tot Haerlem
Waarboek-67 L-1584 (koper)Hogewoerd.027
58/10
Dirck Cornelisz {stoeldraaier}
/
Dirc Cornelisz
1584-03-07
Dirc Cornelisz
Waarboek-67 L-1584 (belending)Hogewoerd.029
58/11
Dirck Cornelisz {stoeldraaier}
/
Dirc Cornelisz
1584-03-07
Dirc Cornelisz
Waarboek-67 L-1584 (belending)Warmoesmarkt.018
48/16
Dirck Pietersz {bakker, schoenmaker}
/
Dirc Pietersz backerbacker
1584-02-25
Dirc Pietersz backer
Waarboek-67 L-1584 (belending)
183/07
Dirck Pietersz Pot {timmerman}
/
Dirc Pietersz timmermantimmerman
1584-07-12
Dirc Pietersz timmerman
Waarboek-67 L-1584 (belending)Rapenburg.131
32/21
Dirck Claesz Gel {glasmaker}
/
Dirck Claes Jel glaesmaeckerglaesmaecker
1583-11-25
Dirck Claes Jel glaesmaecker
Waarboek-67 L-1584 (verkoper)Hogewoerd.029
58/03
Dirck Cornelisz {stoeldraaier}
/
Dirck Cornelisz stoeldraeyerstoeldraeyer
1584-03-07
Dirck Cornelisz stoeldraeyer
Waarboek-67 L-1584 (belending)OudeRijn.158-162
22/07
Dirck Dircksz {warmoezenier-OudeRijn}
/
Dirck Dircksz waermoesmanwaermoesman
1584-01-25
Dirck Dircxz waermoesman
Waarboek-67 L-1584 (koper)NieuweRijn.084-085
52/14
Dirck Gerritsz van Hoogeveen
/
Dirck Geritsz van Hoogeveen
1584-02-29
Dirk Geritsz van Hoogeveen
Waarboek-67 L-1584 (schuldenaar)NieuweRijn.084-085
56/10
Dirck Gerritsz van Hoogeveen
/
Dirck Geritszoon van Hogeveen
1584-02-29
Dirck Geritszoon van Hogeveen
Waarboek-67 L-1584 (gemachtigde)OudeRijn.134
31/04

/
Dirck Jansz Graef out burgermeesteren der stadt van Amsterlerdam
1584-01-28
Dirck Jansz Graef out burgermeesteren der stadt Amsterlerdam
Waarboek-67 L-1584 (belending)Warmoesmarkt.018
60/18
Dirck Pietersz {bakker, schoenmaker}
/
Dirck Pietersz
1582-12-08
Dirck Pieterz
Waarboek-67 L-1584 (borg)Warmoesmarkt.019
60/12
Dirck Pietersz {bakker, schoenmaker}
/
Dirck Pietersz backer
1582-12-08
Dirck Pietersz backer
Waarboek-67 L-1584 (belending)Vliet.033
183/11
Dirck Pietersz Pot {timmerman}
/
Dirck Pietersz timmermantimmerman
1584-07-12
Dirck Pietersz timmerman
Waarboek-67 L-1584 (schuldenaar)Vliet.027-029
35/04
Dirck Pietersz Pot {timmerman}
/
Dirck Pieterszoon Pot timmermantimmerman
1584-02-14
Dirck Pieterszoon Pot timmerman
Waarboek-67 L-1584 (getuige)Rapenburg.133
32/18
Dirck Rutgersz Troost {schout}
/
Dirck Troost Rutgersz Schout van Sassenhem ende Ougsgeest
1583-11-25
Dirck Troost Rutgersz Schout van Sassenhem ende Ougsgeest
Waarboek-67 L-1584 (overledene)Warmoesmarkt.019
60/04
Eleman Gerritsz {koperslager}
/
Eeleman Geritsz coperslagers wedue
1582-12-08
Eeleman Geritsz coperslagers wedue
Waarboek-67 L-1584 (overledene)Raamlanden.002
39/04
Claes Cornelisz Vergeyl
/
erffgenaem van Claes Cornelisz Vergeyl salige vader
1584-02-17
erffgenaem van Claes Cornelisz Vergeyl salige vader
Waarboek-67 L-1584 (belending)Haarlemmerstraat.071.1
56/24
Ermgaert Jansdr {bakker}
/
Ermgaert Jansdr de baxster wedue van Huych Cornelisz backerbaxster
1584-02-29
Ermgaert Jansdr de baxster wedue van Huych Cornelisz backer
Waarboek-67 L-1584 (verkoper)Hogewoerd.068
1/07
Ermgaert Symonsdr
/
Ermgart Symonsdr erfgenaam van Symon Gijsbrechtsz wielmaecker
1583-03-22
Geryt Symonsz erfgenaam van Symon Gijsbrechtsz wielmaecker vervangende Neel en Ermgart Symonsdren
Waarboek-67 L-1584 (begunstigde)Warmoesmarkt.019
60/15

/
Ette Geritsdr t'Aemstelredamme achterwesen
1582-12-08
Ette Geritsdr t'Aemstelredamme achterwesen
Waarboek-67 L-1584 (belending)Botermarkt.018
57/16
Evert Jacobsz {lakenkoopman, korenkoper}
/
Evert Jacobsz van Leeuwen cum socys
1584-03-09
Evert Jacobsz van Leeuwen cum socys
Waarboek-67 L-1584 (belending)Breestraat.134
57/20
Floris Jansz {snijder, bode}
/
Floris Janszoons wedue
1584-03-09
Floris Janszoons wedue
Waarboek-67 L-1584 (koper)Sliksteeg.002-004
51/06
Floris Joppenz {varkenskoopman}
/
Florys Joppensz
1584-02-25
Florys Joppensz
Waarboek-67 L-1584 (borg)Steenschuur.021.3
45/05
Floris Pietersz {warmoezenier}
/
Florys Pietersz
1584-02-20
Florys Pietersz
Waarboek-67 L-1584 (borg)Haarlemmerstraat.156
50/13

/
Franchois Toris sayettier van Poperingesayettier
1584-02-20
Franchois Toris sayettier van Poperinge
Waarboek-67 L-1584 (begunstigde)Molen.110
182/07
Frans Gerritsz Gool {Goel}
/
Frans Gool
1582-03-02
Frans Gool
Waarboek-67 L-1584 (belending)Langebrug.093
181/10
Frans Isaacsz van den Berg
/
Frans Ysacxz cleermaeckercleermaecker
1584-06-29
Frans Ysacxz cleermaecker
Waarboek-67 L-1584 (belending)Apothekersdijk.018
29/16
Garbrant Fransz {rietdekker}
/
Garbrand de rietdeckerrietdecker
1584-02-06
Garbrand de rietdecker
Waarboek-67 L-1584 (vorig-eigenaar)Steenschuur.020.2-3
38/07
Garbrant Meesz {de jonge}
/
Garbrandt Mees
1584-02-10
Garbrandt Mees
Waarboek-67 L-1584 (verkoper)OudeRijn.134
31/03

/
Geert Jansdr alias Geertgen Oomen
1584-01-28
Geert Jansdr alias Geertgen Oomen
Waarboek-67 L-1584 (belending)Steenschuur.021.4
45/06
Geertruid Jansdr van Os
/
Geertruyt Jansdochter van Os
1584-02-20
Geertruyt Jansdochter van Os
Waarboek-67 L-1584 (belending)Steenschuur.021.4
43/06
Geertruid Jansdr van Os
/
Geertruyt Jansdr van Os
1584-02-20
Geertruyt Jansdr van Os
Waarboek-67 L-1584 (ouder)Haarlemmerstraat.177
23/12
Geertruid Symonsdr Dou
/
Geertruyt Symonsdr hun alder moeder
1584-02-01
Geertruyt Symonsdr hun alder moeder
Waarboek-67 L-1584 (schuldenaar)Botermarkt.017
57/15
Gerrit Dircksz den Oosterling
/
Gerit Dircxz Oosterlyng poorter
1584-03-09
Gerit Dircxz Oosterlyng poorter
Waarboek-67 L-1584 (eigenaar)Breestraat.158
57/25
Gerrit Dircksz den Oosterling
/
Gerit Dirxz
1584-03-09
Gerit Dirxz
Waarboek-67 L-1584 (voogd)Botermarkt.017
57/07
Gerrit Jacobsz van der Mije
/
Gerit Jacobsz drapierdrapier
1584-03-09
Gerit Jacobsz drapier
Waarboek-67 L-1584 (schuldeiser)Middelweg.001
29/03
Gerrit Jansz van Weesp
/
Gerit Jansz van Weesp naergelaten weeskindt
1584-02-06
Gerit Jansz van Weesp naergelaten weeskindt
Waarboek-67 L-1584 (belending)Hooigracht.022
50/18
Gerrit Roelofsz {schoenmaker}
/
Gerit Roeloffsz schoemaeckerschoemaecker
1584-02-20
Gerit Roeloffsz schoemaecker
Waarboek-67 L-1584 (koper)Middelweg.001
28/08
Gerrit Willemsz {kolfmaker}
/
Gerit Willemsz colffmaeckercolffmaecker
1584-02-06
Gerit Willemsz colffmaecker
Waarboek-67 L-1584 (koper)
55/05
Gerrit Fransz {vleeshouwer}
/
Gerrit Fransz vleijshoudervleijshouder
1584-03-05
Gerrit Fransz vleijshouder
Waarboek-67 L-1584 (belending)Haarlemmerstraat.183
33/06
Gerrit Anthonisz {zeemtouwer}
/
Geryt Anthonisz zeemtouwerzeemtouwer
1584-02-09
Geryt Anthonisz zeemtouwer
Waarboek-67 L-1584 (overledene)Doezastraat.025
37/10
Gerrit Claesz {voller}
/
Geryt Claesz
1584-02-12
Geryt Claesz
Waarboek-67 L-1584 (verkoper)Steenschuur.021.3
43/03
Gerrit Cornelisz Vinck {schilder, bakker}
/
Geryt Cornelisz van Delft
1584-02-20
Geryt Cornelisz van Delft
Waarboek-67 L-1584 (schuldeiser)Steenschuur.021.3
45/03
Gerrit Cornelisz Vinck {schilder, bakker}
/
Geryt Cornelisz woonende tot Delft
1584-02-20
Geryt Cornelisz woonende tot Delft
Waarboek-67 L-1584 (borg)Middelweg.001
29/07
Gerrit Dircksz van Weesp {tinnegieter}
/
Geryt Dircx zoon van Weesp
1584-02-06
Geryt Dircx zoon van Weesp
Waarboek-67 L-1584 (voogd)Middelweg.001
28/07
Gerrit Dircksz van Weesp {tinnegieter}
/
Geryt Dircxz zoon van Weesp
1584-02-06
Geryt Dircxz zoon van Weesp
Waarboek-67 L-1584 (belending)Haarlemmerstraat.119
21/07
Gerrit Fransz {vleeshouwer}
/
Geryt Fransz vleyshoudervleyshouder
1583-01-20
Geryt Fransz vleyshouder
Waarboek-67 L-1584 (voogd)Hogewoerd.068
1/12
Gerrit Jansz den Binck
/
Geryt Jansz den Binck
1583-03-22
Geryt Jansz den Binck voogd voor de kinderen van wijlen Cornelis Cornelisz cuyper
Waarboek-67 L-1584 (verkoper)Middelweg.001
28/03
Gerrit Jansz van Weesp
/
Geryt Jansz van Weesp naergelaten weeskindt
1584-02-06
Geryt Jansz van Weesp naergelaten weeskindt
Waarboek-67 L-1584 (verkoper)Hogewoerd.068
1/05
Gerrit Symonsz {wielmaker}
/
Geryt Symonsz erfgenaam van Symon Gijsbrechtsz wielmaecker
1583-03-22
Geryt Symonsz erfgenaam van Symon Gijsbrechtsz wielmaecker vervangende Neel en Ermgart Symonsdren
Waarboek-67 L-1584 (voogd)Rapenburg.133
32/15

/
Geryt Willemsz cleermaecker tot Voorschootencleermaecker
1583-11-25
Geryt Willemsz cleermaecker tot Voorschooten voogd van de kinderen van Jan Willemsz backer tot Voorschooten
Waarboek-67 L-1584 (voogd)Rapenburg.133
32/09

/
Geryt Willemsz cleermaecker van Voorschootencleermaecker
1583-11-25
Geryt Willemsz cleermaecker van Voorschooten voogd van weeskindt van Wouter Willemsz
Waarboek-67 L-1584 (schuldenaar)Middelweg.001
29/08
Gerrit Willemsz {kolfmaker}
/
Geryt Willemsz colffmaekercolffmaeker
1584-02-06
Geryt Willemsz colffmaeker
Waarboek-67 L-1584 (verkoper)Rapenburg.133
32/03

/
Geryt Willemszoon cleermaecker van Voorschootencleermaecker
1583-11-25
Geryt Willemszoon cleermaecker van Voorschooten
Waarboek-67 L-1584 (schuldenaar)Middelweg.001
29/10
Gerrit Quirijnsz {metselaar}
/
Geryts Quirijns metselaermetselaer
1584-02-06
Geryts Quirijns metselaer schoonbroeder van Geryt Willemsz en zoon van Quirijn Gerytsz
Waarboek-67 L-1584 (eigenaar)Apothekersdijk.017
29/14
Gerrit Quirijnsz {metselaar}
/
Geryts Quirijns metselaermetselaer
1584-02-06
Geryts Quirijns metselaer
Waarboek-67 L-1584 (overledene)NieuweRijn.084-085
56/09
Aechgen IJsnoutsdr van der Nes
/
gewonnen bij Aechte IJsnoutsdochter
1584-02-29
gewonnen bij Aechte IJsnoutsdochter
Waarboek-67 L-1584 (voogd)Botermarkt.017
57/06
Gijsbrecht Dircksz Gool
/
Ghijsbert Dixz Chool
1584-03-09
Ghijsbert Dircz Chool
Waarboek-67 L-1584 (belending)Rapenburg.075
30/06
Margriete Dircksdr {kloosterzuster}
/
Grietgen Jansdr van Sterrenburch
1584-01-31
Grietgen Jansdr van Sterrenburch
Waarboek-67 L-1584 (gemachtigde)Lobbesteeg.000.3
53/05
Harmen Jacobsz {drapier}
/
Harman Jacobsz drapier ooc als waerborghedrapier
1584-02-16
Harman Jacobsz drapier ooc als waerborghe
Waarboek-67 L-1584 (echtgenoot)Hogewoerd.068
1/03
Harmen Lucasz {olieslager}
/
Harman Lucasz olyslaegerolyslaeger
1583-03-22
Harman Lucasz echtgenoot van Lysbeth Symonsdr
Waarboek-67 L-1584 (belending)Vliet.031
35/07
Heer Adriaensz {scheepmaker}
/
Heer Adriaenssenscheepmaker
1584-02-14
Heer Adriaenssen
Waarboek-67 L-1584 (borg)Rapenburg.122
41/05
Heer Adriaensz {scheepmaker}
/
Heer Adriaenssen scheepmaekerscheepmaeker
1584-02-15
Heer Adriaenssen scheepmaeker
Waarboek-67 L-1584 (belending)Doezastraat.000.14
59/07
Hendrick Quirijnsz van Bergen {drapier}
/
Heyndrick Quirijnsz van Bergen
1584-03-10
Heydrick Quirijnsz van Bergen
Waarboek-67 L-1584 (schuldeiser)Steenschuur.020.2-3
38/04

/
Hillegont Maureynsdr weduwe van Willem Dircxz voerlaeckreder
1584-02-10
Hillegont Maureynsdr weduwe van Willem Dircxz voerlaeckreder
Waarboek-67 L-1584 (echtgenoot)Rapenburg.077-079
30/05
Reyer Jansz van Naerden
/
huysvrouwe van Reyer Jansz van Naerden
1584-01-31
huysvrouwe van Reyer Jansz van Naerden
Waarboek-67 L-1584 (borg)OudeRijn.164
22/05

/
IJsebrandt Dammasz zuyvelcoperzuyvelcoper
1584-01-25
IJsebrandt Dammasz zuyvelcoper
Waarboek-67 L-1584 (koper)Hogewoerd.029
58/04
Jacob Adriaensz {boekverkoper}
/
Jacob Adriaensz bouckebinderbouckebinder
1584-03-07
Jacob Adriaensz bouckebinder
Waarboek-67 L-1584 (belending)Hogewoerd.027
58/05
Jacob Adriaensz {boekverkoper}
/
Jacob Adriaensz bouckebinderbouckebinder
1584-03-07
Jacob Adrianesz bouckebinder
Waarboek-67 L-1584 (verkoper)Hogewoerd.027
58/09
Jacob Adriaensz {boekverkoper}
/
Jacob Adriaenz
1584-03-07
Jacob Adriaensz
Waarboek-67 L-1584 (belending)Noordeinde.019
51/08
Jacob Cornelisz {kuiper-Noordeinde}
/
Jacob Cornelisz cuypercuyper
1584-02-25
Jacob Cornelisz cuyper
Waarboek-67 L-1584 (belending)Haarlemmerstraat.179
23/14
Jacob de Bont
/
Jacob de Bont
1584-02-01
Jacob de Bont
Waarboek-67 L-1584 (belending)Haarlemmerstraat.179
36/06
Jacob de Bont
/
Jacob de Bont
1584-02-14
Jacob de Bont
Waarboek-67 L-1584 (vermelding)Hogewoerd.068
1/15
Jacob Gerritsz {bode}
/
Jacob Gerytsz bode met de roedebode met de roede
1583-03-22
Jacob Gerytsz bode met de roede proclameert
Waarboek-67 L-1584 (koper)Warmoesmarkt.019
48/14
Jacob Hendricksz Coppen
/
Jacob Henricsz schipperschipper
1584-02-25
Jacob Henricsz schipper
Waarboek-67 L-1584 (schuldenaar)Warmoesmarkt.019
60/11
Jacob Hendricksz Coppen
/
Jacob Henrixz schipperschipper
1582-12-08
Jacob Henrixz schipper
Waarboek-67 L-1584 (belending)
52/21
Jacob Maertensz Rijck
/
Jacob Martijnsz Rijck of zijne kinderen erve
1584-02-29
Jacob Martijnsz Rijck of zijne kinderen erve
Waarboek-67 L-1584 (belending)
56/21
Jacob Maertensz Rijck
/
Jacob Martijnsz Rijck zijne kinderen erve
1584-02-29
Jacob Martijnsz Rijck zijne kinderen erve
Waarboek-67 L-1584 (belending)SintJacobsgracht.000.18
47/07
Jacob Pietersz Paedts
/
Jacob Paets Pietersz drappierdrappier
1584-02-23
Jacob Paets Pietersz drappier
Waarboek-67 L-1584 (belending)SintJacobsgracht.000.18
40/06
Jacob Pietersz Paedts
/
Jacob Pietersz Paets drappierdrappier
1584-02-12
Jacob Pietersz Paets drappier
Waarboek-67 L-1584 (voogd)Haarlemmerstraat.156
50/09
Jacob Thomasz van Swieten
/
Jacob Thomasz brouwer oppervoocht van den onmondigenbrouwer
1584-02-20
Jacob Thomasz brouwer oppervoocht van den onmondigen
Waarboek-67 L-1584 (voogd)Botermarkt.017
57/08
Jacob Thomasz van Swieten
/
Jacob Thomasz brouwer oppervoogd van den onmondighenbrouwer
1584-03-09
Jacob Thomasz brouwer oppervoord van den onmondighen
Waarboek-67 L-1584 (getuige)Rapenburg.133
32/17
Jacob Jacobsz van Endegeest
/
Jacob van Endegeest Jacobs Schout tot Soeterwoude
1583-11-25
Jacob van Endegeest Jacobs Schout tot Soeterwoude
Waarboek-67 L-1584 (echtgenoot)Steenschuur.021.4
43/07
Jacob Walraven
/
Jacob Walrave
1584-02-20
Jacob Walrave
Waarboek-67 L-1584 (echtgenoot)Steenschuur.021.4
45/07
Jacob Walraven
/
Jacob Walraven
1584-02-20
Jacob Walraven
Waarboek-67 L-1584 (schuldeiser)Molensteeg.011
37/03
Jacob Willemsz {schuitenvoerdersknecht}
/
Jacob Willemsz schuytvoerderschuytvoerder
1584-02-12
Willem Jacobsz schuytvoerder
Waarboek-67 L-1584 (belending)Warmoesmarkt.020
48/15
Jaepgen Willemsdr
/
Jaepgen Willemdr in de Scheenhoet
1584-02-25
Jaepgen Willemsdr in de Scheenhoet
Waarboek-67 L-1584 (belending)Warmoesmarkt.020
60/17
Jaepgen Willemsdr
/
Jaepgen Willemsdr in de Scheenhoedt
1582-12-08
Jaepgen Willemsdr in de Scheenhoedt
Waarboek-67 L-1584 (overledene)Molen.110
182/06

/
Jan Aelbrechtsz zijne zalige vader
1582-03-02
Baerent Jansz molenaer, mede-erffgenaem van Jan Aelbrechtsz zijne zalige vader
Waarboek-67 L-1584 (schuldeiser)Raamsteeg.000.04.1
59/03
Jan Claesz {tapper}
/
Jan Claesz van Immerzeel waert in de Caetsbaenwaert
1584-03-10
Jan Claesz van Immerzeel waert in de Caetsbaen
Waarboek-67 L-1584 (verkoper)Raamlanden.002
39/03
Jan Claesz Vergeyl
/
Jan Claesz Vergeyl mede erffgenaem van Claes Cornelis Vergeyl salige vader
1584-02-17
Jan Claes Vergeyl mede erffgenaem van Claes Cornelis Vergeyl salige vader
Waarboek-67 L-1584 (belending)SintJacobsgracht.000.09
56/34
Jan Claesz {tapper}
/
Jan Claeszoon in de Caedsbaens erve
1584-02-29
Jan Claeszoon in de Caedsbaens erve
Waarboek-67 L-1584 (verkoper)Raamlanden.002
49/03
Jan Cornelisz van der Booch
/
Jan Cornelis van der Booch
1584-01-25
Jan Cornelis van der Booch
Waarboek-67 L-1584 (belending)Doezastraat.000.20
59/06
Jan Cornelisz Bont
/
Jan Cornelisz
1584-03-10
Jan Cornelisz
Waarboek-67 L-1584 (verkoper)Rapenburg.122
41/03
Jan Cornelisz {kuiper}
/
Jan Cornelisz cuypercuyper
1584-02-15
Jan Cornelisz cuyper
Waarboek-67 L-1584 (belending)Steenschuur.021.2
43/08
Jan Ewoutsz {biertapper, koopman}
/
Jan Eeuwoutsz comancoman
1584-02-20
Jan Eeuwoutsz coman
Waarboek-67 L-1584 (belending)Steenschuur.021.2
45/08
Jan Ewoutsz {biertapper, koopman}
/
Jan Eewoutsz comancoman
1584-02-20
Jan Eewoutsz coman
Waarboek-67 L-1584 (voogd)Haarlemmerstraat.156
50/11
Jan Gerritsz Buytewech
/
Jan Gerits Buytwech oppervoocht van den onmondigen
1584-02-20
Jan Gerits Buytwech oppervoocht van den onmondigen
Waarboek-67 L-1584 (voogd)Botermarkt.017
57/10
Jan Gerritsz Buytewech
/
Jan Geritsz Buytewech oppervoord van den onmondighen
1584-03-09
Jan Geritsz Buytewech oppervoogd van den onmondighen
Waarboek-67 L-1584 (schuldenaar)Raamsteeg.000.04.1
59/04
Jan Gerritsz de Goede
/
Jan Gerytsz de Goede
1584-03-10
Jan Gerystz de Goede
Waarboek-67 L-1584 (echtgenoot)Middelstegracht.016.3
26/06

/
Jan Gerytsz voerlackenredervoerlackenreder
1584-01-01
Jan Gerytsz voerlackenreder
Waarboek-67 L-1584 (verkoper)Haarlemmerstraat.177
23/07
Jan Lambrechtsz {uitlandig}
/
Jan haere uytlandige broeder
1584-02-01
Jan haere uytlandige broeder
Waarboek-67 L-1584 (eigenaar)Haarlemmerstraat.073.1
56/23
Jan IJsnoutsz van der Nes
/
Jan IJsnoutsz
1584-02-29
Jan IJsnoutsz
Waarboek-67 L-1584 (voogd)NieuweRijn.084-085
52/12
Jan IJsnoutsz van der Nes
/
Jan IJsnoutsz brouwer in de Roscam oomebrouwer
1584-02-29
Jan IJsnoutsz brouwer in de Roscam
Waarboek-67 L-1584 (borg)NieuweRijn.084-085
56/11
Jan IJsnoutsz van der Nes
/
Jan IJsnoutszoon brouwer in de Roscammerbrouwer
1584-02-29
Jan IJsnoutszoon brouwer in de Roscammer
Waarboek-67 L-1584 (schuldeiser)Kaiserstraat.026-030
183/03
Jan Jacobsz van Brenen
/
Jan Jacobsz van Brenen laeckencooper poorter tot Leydenlaeckencooper
1584-07-12
Jan Jacobsz van Brenen laeckencooper poorter tot Leyden
Waarboek-67 L-1584 (echtgenoot)Rapenburg.133
32/05
Jan Jansz {smid-Vliet, de jonge}
/
Jan Janssen smith man en voocht van Marytgen Willemsdrsmith
1583-11-25
Jan Janssen man en voocht smith van Marytgen Willemsdr
Waarboek-67 L-1584 (borg)Rapenburg.133
32/23

/
Jan Jansz jongen weeskindt
1583-11-25
Jan Jansz jongen weeskindt
Waarboek-67 L-1584 (koper)Rapenburg.133
32/19
Jan Jansz {smid-Rapenburg}
/
Jan Jansz oude Janskindt smitsmit
1583-11-25
Jan Jansz oude Janskindt smit
Waarboek-67 L-1584 (belending)
37/11

/
Jan Jansz rietdeckerrietdecker
1584-02-12
Jan Jansz rietdecker
Waarboek-67 L-1584 (belending)OudeRijn.052
54/08
Jan Jansz Frick {schipper}
/
Jan Jansz schipperschipper
1584-01-02
Jan Jansz schipper
Waarboek-67 L-1584 (voogd)Kaiserstraat.026-030
183/06
Jan Jansz van Schuilenburch
/
Jan Jansz Schuylenborch als haer gecooren voocht
1584-07-12
Adriana Geritsdr wedue wijlen Jan Harmansz woonende alhier tot Leyden in de Backersstege in desen geholpen met Jan Jansz Schuylenborch als haer gecooren voocht
Waarboek-67 L-1584 (voogd)Haarlemmerstraat.156
50/10
Jan Jansz van Baersdorp {de oude}
/
Jan Jansz van Baersdorp oppervoocht van den onmondigen
1584-02-20
Jan Jansz van Baersdorp oppervoocht van den onmondigen
Waarboek-67 L-1584 (voogd)Botermarkt.017
57/09
Jan Jansz van Baersdorp {de oude}
/
Jan Jansz van Baersdorp oppervoogd van den onmondighen
1584-03-09
Jan Jansz van Baersdorp oppervoogd van den onmondighen
Waarboek-67 L-1584 (schuldeiser)Haarlemmerstraat.156
50/03

/
Jan Malebesijns oudt XXI jaeren naergelaten weeskint
1584-02-20
Jan Malebesijns oudt XXI jaeren naergelaten weeskint
Waarboek-67 L-1584 (koper)Steenschuur.021.3
43/05

/
Jan Pietersz warmoesmanwarmoesman
1584-02-20
Jan Pietersz warmoesman
Waarboek-67 L-1584 (schuldenaar)Steenschuur.021.3
45/04

/
Jan Pietersz warmoesmanwarmoesman
1584-02-20
Jan Pietersz warmoesman
Waarboek-67 L-1584 (voogd)Haarlemmerstraat.177
23/04
Jan Jansz van Binchorst {de oude}
/
Jan van Binchoorst
1584-02-01
Jan van Binchoorst
Waarboek-67 L-1584 (voogd)SintJacobsgracht.000.16
47/04
Jan Jansz van Binchorst {de oude}
/
Jan van Binchorst
1584-02-23
Jan van Binchorst
Waarboek-67 L-1584 (voogd)Warmoesmarkt.019
48/05
Jan Jansz van Binchorst {de oude}
/
Jan van der Binchorst
1584-02-25
Jan van der Binchorst
Waarboek-67 L-1584 (voogd)Sliksteeg.002-004
51/05
Jan Jansz van Schuilenburch
/
Jan van der Schuylenborch
1584-02-25
Jan van der Schuylenborch
Waarboek-67 L-1584 (voogd)Kolfmakersteeg.006
34/07
Jan Jansz van Schuilenburch
/
Jan van der Schuylenburch
1584-02-11
Jan van der Schuylenburch voogd van Trijntgen Lambertsdr
Waarboek-67 L-1584 (borg)Kolfmakersteeg.006
34/08
Jan Jansz van Schuilenburch
/
Jan van der Schuylenburch
1584-02-11
Jan van der Schuylenburch borg van Cornelis Cornelisz Stocker
Waarboek-67 L-1584 (belending)Breestraat.040.2
46/07
Jan Jansz van Eck
/
Jan van Eck getroudt hebbende de weduwe van Pieter Henricxz Wassenaer
1584-01-17
Jan van Eck getroudt hebbende de weduwe van Pieter Henricxz Wassenaer
Waarboek-67 L-1584 (vorig-eigenaar)Molen.090
182/08
Jan Jansz van Schagen {de oude}
/
Jan van Schagen d'oude
1582-03-02
Jan van Schagen d'oude
Waarboek-67 L-1584 (schuldenaar)Botermarkt.017
57/11
Jan Maertensz van Sonnevelt
/
Jan van Zonnevelt Martijnszoon poorter
1584-03-09
Jan van Zonnevelt Martijnszoon poorter
Waarboek-67 L-1584 (overledene)Hooigracht.020
50/17
Jan Willemsz {bierdrager}
/
Jan Willemsz bierdraeger weduwebierdraeger
1584-02-20
Jan Willemsz bierdraeger weduwe
Waarboek-67 L-1584 (verkoper)Haarlemmerstraat.177
23/09
Jannetgen Lambrechtdr {Haarlem}
/
Jannetgen haer suster woonende tot Haerlem
1584-02-01
Jannetgen haer suster woonende tot Haerlem
Waarboek-67 L-1584 (verkoper)Rapenburg.133
32/12

/
Jannetgen IJsbrantsdochter weduwe van Jan Willemsz
1583-11-25
Jannetgen IJsbrantsdochter weduwe van Jan Willemsz
Waarboek-67 L-1584 (vorig-eigenaar)Hooigracht.039-041
27/05
Jasper Laurensz de Vries
/
Jasper Vries van Rostoc
1584-01-01
Jasper Vries van Rostoc
Waarboek-67 L-1584 (getuige)Warmoesmarkt.019
48/13
Jacob Cornelisz van Hout
/
Johans van Hout Cornelisz secretaryssecretarys
1584-02-25
Johans van Hout Cornelisz
Waarboek-67 L-1584 (verkoper)Breestraat.042
46/03
Johan van Duvenvoorde II
/
Joncheer Johan van Duyvenvoorde ende Woude, Heere van Warmondt
1584-01-17
Joncheer Johan van Duyvenvoorde ende Woude, Heere van Warmondt
Waarboek-67 L-1584 (echtgenoot)Langebrug.095-099
181/07
Christoffel van Nieuwhof
/
joncher Christoffel van Nieuhoff
1584-06-29
joncher Christoffel van Nieuhoff als man ende voocht van joncvrouwe Maria van Wijngaerden zijn huysvrouwe
Waarboek-67 L-1584 (koper)Breestraat.042
46/04
Anna van Duvenvoorde
/
Joncvrouwe Anna van Duyvenvoorde zijn zuster
1584-01-17
Joncvrouwe Anna van Duyvenvoorde zijn zuster
Waarboek-67 L-1584 (schuldenaar)Langebrug.095-099
181/05
Cornelia van Zoetelingskerken
/
joncvrouwe Cornelia van Zoetelincxkerck weduwe wijlen joncheer Goodschalc van Wijngaerden
1584-06-29
joncvrouwe Cornelia van Zoetelincxkerck weduwe wijlen joncheer Goodschalc van Wijngaerden in dezen geassistert mit joncher Cristoffel van Nieuhoff haer swager ende gecoren voocht
Waarboek-67 L-1584 (schuldeiser)Langebrug.095-099
181/03
Elisabeth Reiniersdr Brunt {vrouw van Sybrant Hendricksz}
/
joncvrouwe Elysabeth mr Reynier Bruntendochter weduwe wilen Sybrant Heynrixsz
1584-06-29
joncvrouwe Elysabeth mr Reynier Bruntendochter weduwe wilen Sybrant Heynrixsz
Waarboek-67 L-1584 (schuldenaar)Langebrug.095-099
181/08
Marie van Wijngaarden {van Nieuwhof}
/
joncvrouwe Maria van Wijngaerden
1584-06-29
joncher Christoffel van Nieuhoff als man ende voocht van joncvrouwe Maria van Wijngaerden zijn huysvrouwe
Waarboek-67 L-1584 (belending)Langebrug.103-107
181/09
Bartha van Almonde
/
joncvrouwe van Ophem
1584-06-29
joncvrouwe van Ophem
Waarboek-67 L-1584 (voogd)NieuweRijn.084-085
52/11
Joost Adriaensz van Sonnevelt
/
Joost van Sonnevelt oudt oome
1584-02-29
Joost van Sonnevelt oudt oome
Waarboek-67 L-1584 (belending)Uiterstegracht.008-014
56/22
Joost Adriaensz van Sonnevelt
/
Joost van Zonnevelt Adriansz mit zijne scheytmuyr
1584-02-29
Joost van Zonnevelt Adriansz mit zijne scheytmuyr
Waarboek-67 L-1584 (schuldenaar)Botermarkt.017
57/12
Joost Maertensz van Sonnevelt
/
Joost van Zonnevelt Martijnszoon poorter
1584-03-09
Joost van Zonnevelt Martijnszoon poorter
Waarboek-67 L-1584 (belending)Uiterstegracht.008-014
52/22
Joost Adriaensz van Sonnevelt
/
Joost van Zonnevelt mit zijne scheytmuyer
1584-02-29
Joost van Zonnevelt mit zijne scheytmuyer
Waarboek-67 L-1584 (belending)Haarlemmerstraat.259-263
31/06
Job Jansz van Blommendael
/
Jop Janszoon backerbacker
1584-01-28
Jop Janszoon backer
Waarboek-67 L-1584 (verkoper)Rapenburg.133
32/10

/
kinderen van Jan Willemsz backer tot Voorschooten
1583-11-25
kinderen van Jan Willemsz backer tot Voorschooten
Waarboek-67 L-1584 (overledene)Rapenburg.133
32/11

/
kinderen van Jan Willemsz backer tot Voorschootenbacker
1583-11-25
kinderen van Jan Willemsz backer tot Voorschooten
Waarboek-67 L-1584 (borg)
55/04
Lambrecht Claes Lambrechtsz van Swieten
/
Lambrecht Claes Lambrechtsz
1584-03-05
Lambrecht Claes Lambrechtsz
Waarboek-67 L-1584 (belending)Lobbesteeg.000.5
53/09

/
Lijsbeth Claesdr
1584-02-16
Lijsbeth Claesdr
Waarboek-67 L-1584 (schuldenaar)Molensteeg.011
37/04
Lodewijck Jacobsz {passementier}
/
Lodewijck Jacobsz van Ouwenaerden
1584-02-12
Lodewijck Jacobsz van Ouwenaerden
Waarboek-67 L-1584 (voogd)Rapenburg.133
32/13

/
Louris Symonsz
1583-11-25
Louris Symonsz voogd van Jannetgen IJsbrantsdochter
Waarboek-67 L-1584 (verkoper)Rapenburg.077-079
30/03

/
Lucas van Heunen jegenwoordich woonende tot Reynsburch
1584-01-31
Lucas van Heunen jegenwoordich woonende tot Reynsburch
Waarboek-67 L-1584 (belending)Lobbesteeg.000.5
44/08

/
Lysbeth Claesdr ongehuwede persoon
1584-02-16
Lysbeth Claesdr ongehuwede persoon
Waarboek-67 L-1584 (verkoper)Hogewoerd.068
1/04
Lysbeth Symonsdr
/
Lysbeth Symonsdr erfgenaam van Symon Gijsbrechtsz wielmaecker
1583-03-22
Lysbeth Symonsdr erfgenaam van Symon Gijsbrechtsz wielmaecker
Waarboek-67 L-1584 (verkoper)Haarlemmerstraat.177
23/03
Machteld Lambrechtsdr {Haarlem}
/
Machtelt Lambrechtsdr ongehuwede persoon
1584-02-01
Machtelt Lambrechtsdr ongehuwede persoon
Waarboek-67 L-1584 (belending)Hooglandsekerksteeg.007
54/06
Machteld Pietersdr {appelkoopster}
/
Machtelt Pietersdr weedue van Pieter Adriaensz de Wilde
1584-01-02
Machtelt Pietersdr weedue van Pieter Adriaensz de Wilde
Waarboek-67 L-1584 (begunstigde)Vliet.018
42/05

/
Maerten Pietersz tot Zegwaert
1584-02-18
Maerten Pietersz tot Zegwaert
Waarboek-67 L-1584 (borg)NieuweRijn.084-085
56/14
Grietgen Huigendr Hopkoper
/
Margiete Huygendochter wedue van Pieter Joostenz wantsnijder schoonmoeder
1584-02-29
Margriete Huygendochter wedue van Pieter Joostenz wantsnijder schoonmoeder
Waarboek-67 L-1584 (schuldeiser)Botermarkt.017
57/03
Grietgen Claesdr Gool
/
Margriete Chool Claesdr oudt 11 jaere
1584-03-09
weeskindt Margriete Chool Claesdr oudt 11 jaere
Waarboek-67 L-1584 (begunstigde)Middelstegracht.016.3
26/05

/
Margrita Jansdochter
1584-01-01
Margrita Jansdochter
Waarboek-67 L-1584 (belending)Breestraat.134
57/19
Marytgen Dircksdr {vrouw van Floris Jansz}
/
Maria Dirxdochter Floris Janszoons wedue
1584-03-09
Maria Dirxdochter Floris Janszoons wedue
Waarboek-67 L-1584 (belending)Hogewoerd.025
58/12
Marytgen Allertsdr {vrouw van Cornelis Gerritsz}
/
Marie Allertsdr weduwe van Cornelis Gerytsz appelcoper
1584-03-07
Marie Allertsdr weduwe van Cornelis Gerytsz appelcoper
Waarboek-67 L-1584 (belending)Hogewoerd.031
58/06
Marytgen Jansdr Paedts {vrouw van Adriaen Huigenz}
/
Marie Paets wedue van Adriaen Huygensz
1584-03-07
Marie Paets wedue van Adriaen Huygensz
Waarboek-67 L-1584 (schuldeiser)Warmoesmarkt.019
60/03
Marytgen Fransdr {Vismarkt}
/
Maritgen Florisdr Eeleman Geritsz coperslagers wedue
1582-12-08
Maritgen Florisdr Eeleman Geritsz coperslagers wedue
Waarboek-67 L-1584 (bewoner)Warmoesmarkt.019
60/16
Maerten Fransz {kousenmaker}
/
Martijn Fransz cousmaeckercousmaecker
1582-12-08
Martijn Fransz cousmaecker
Waarboek-67 L-1584 (verkoper)Lobbesteeg.000.3
53/03

/
Marytgen Cornelisdr wedue van Claes Maertsz drapier
1584-02-16
Marytgen Cornelisdr wedue van Claes Maertsz drapier
Waarboek-67 L-1584 (schuldeiser)Lobbesteeg.000.3
44/03

/
Marytgen Cornelisdr weduwe van Claes Maertsz drappier
1584-02-16
Marytgen Cornelisdr weduwe van Claes Maertsz drappier
Waarboek-67 L-1584 (verkoper)Warmoesmarkt.019
48/03
Marytgen Fransdr {Vismarkt}
/
Marytgen Florysdr wedue van Eelman Gerytszoon coperslager
1584-02-25
Marytgen Florysdr wedue van Eelman Gerytszoon coperslager
Waarboek-67 L-1584 (verkoper)Rapenburg.133
32/04
Marytgen Willemsdr {vrouw van Jan Jansz}
/
Marytgen Willemsdr
1583-11-25
Marytgen Willemsdr
Waarboek-67 L-1584 (belending)Vliet.023
183/12

/
Marytgen Woutersdr
1584-07-12
Marytgen Woutersdr
Waarboek-67 L-1584 (belending)Haarlemmerstraat.175
23/16
Matthijs Claesz van Banchem
/
Mathijs van Banchen
1584-02-01
Mathijs van Banchen
Waarboek-67 L-1584 (belending)Haarlemmerstraat.175
36/08
Matthijs Claesz van Banchem
/
Mathijs van Banchen
1584-02-14
Mathijs van Banchen
Waarboek-67 L-1584 (voogd)Middelweg.001
28/06
Mees Dircksz van Weesp
/
Mees Dircxz zoon van Weesp
1584-02-06
Mees Dircxz zoon van Weesp
Waarboek-67 L-1584 (belending)
56/32

/
Meester Frans de schoolmeesterschoolmeester
1584-02-29
Meester Frans de schoolmeester
Waarboek-67 L-1584 (schuldeiser)Vliet.027-029
35/03
Gijsbrecht Jorisz {pastoor}
/
Meester Gijsbrecht Jorysz wijlen pastor ende kanonick ten Hoge Landepastor ende kanonick
1584-02-14
Meester Gijsbrecht Jorysz wijlen pastor ende kanonick ten Hoge Lande
Waarboek-67 L-1584 (belending)Nieuwstraat.032
28/11
Maerten Willemsz {schoolmeester}
/
Meester Maertijn Willemsz's erve
1584-02-06
Meester Maertijn Willemsz's erve
Waarboek-67 L-1584 (verkoper)Middelstegracht.016.3
24/03
Valentijn Ruysworm
/
Meester Valenthijn Reusworm medicusmedicus
1584-02-01
Meester Valenthijn Reusworm
Waarboek-67 L-1584 (verkoper)Middelstegracht.016.3
26/03
Valentijn Ruysworm
/
Meester Valenthijn Reusworm van Smalcald medicusmedicus
1584-01-01
Meester Valenthijn Reusworm van Smalcald medicus
Waarboek-67 L-1584 (verkoper)Hooigracht.039-041
27/03
Valentijn Ruysworm
/
Meester Valenthijn Ruysworm van Smalcald medicusmedicus
1584-01-01
Meester Valenthijn Ruysworm van Smalcald medicus
Waarboek-67 L-1584 (borg)Middelweg.001
29/06
Mees Dircksz van Weesp
/
Meeus Dircx zoon van Weesp
1584-02-06
Meeus Dircx zoon van Weesp
Waarboek-67 L-1584 (begunstigde)Warmoesmarkt.019
60/13
Symon Jansz van der Mije
/
Mester Symon Jansz chirurgijn poorterchirurgijn
1582-12-08
Mester Symon Jansz chirurgijn poorter
Waarboek-67 L-1584 (verkoper)Haarlemmerstraat.177
23/10
Mijnsgen Lambrechtdr {Haarlem}
/
Meynsgen haer suster woonende tot Haerlem
1584-02-01
Meynsgen haer suster woonende tot Haerlem
Waarboek-67 L-1584 (belending)Rapenburg.135.1
32/20
Louris Zachariasz {schoolmeester}
/
Mr Louris Sachariasz
1583-11-25
Mr. Louris Sacharias
Waarboek-67 L-1584 (begunstigde)Sliksteeg.002-004
51/09
Jan Duyck
/
Mr. Jan Duyck
1584-02-25
Mr. Jan Duyck
Waarboek-67 L-1584 (verkoper)Hooigracht.037
25/03
Valentijn Ruysworm
/
Mr. Valenthijn Rusworm medicusmedicus
1584-01-01
Mr. Valenthijn Rusworm
Waarboek-67 L-1584 (verkoper)Warmoesmarkt.019
48/08

/
naergelaten weeskint Alijdt
1584-02-25
naergelaten weeskint Alijdt
Waarboek-67 L-1584 (verkoper)Warmoesmarkt.019
48/07

/
naergelaten weeskint Anna
1584-02-25
naergelaten weeskint Anna
Waarboek-67 L-1584 (verkoper)Warmoesmarkt.019
48/09

/
naergelaten weeskint Elisabeth
1584-02-25
naergelaten weeskint Elisabeth
Waarboek-67 L-1584 (verkoper)Warmoesmarkt.019
48/10

/
naergelaten weeskint Geertruyt
1584-02-25
naergelaten weeskint Geertruyt
Waarboek-67 L-1584 (verkoper)Warmoesmarkt.019
48/06

/
naergelaten weeskint Gerrit
1584-02-25
naergelaten weeskint Gerrit
Waarboek-67 L-1584 (belending)NieuweRijn.082
52/17

/
naezaeten van Willem Korssen
1584-02-29
naezaeten van Willem Korssen
Waarboek-67 L-1584 (overledene)NieuweRijn.082
52/18
Willem Corsz {houtkoper}
/
naezaeten van Willem Korssen
1584-02-29
naerzaeten van Willem Korssen
Waarboek-67 L-1584 (verkoper)Hogewoerd.068
1/06
Neeltgen Symonsdr
/
Neel Symonsdr erfgenaam van Symon Gijsbrechtsz wielmaecker
1583-03-22
Geryt Symonsz erfgenaam van Symon Gijsbrechtsz wielmaecker vervangende Neel en Ermgart Symonsdren
Waarboek-67 L-1584 (schuldeiser)Haarlemmerstraat.117
21/03

/
Nelletgen Jansdr weduwe van Willem Janssen coman boedelhoudster
1583-01-20
Nelletgen Jansdr weduwe van Willem Janssen coman boedelhoudster
Waarboek-67 L-1584 (belending)Vliet.025
35/06
Pieter Anthonisz {bouwman}
/
Pieter Anthonisz boumanbouman
1584-02-14
Pieter Anthonisz bouman
Waarboek-67 L-1584 (belending)Apothekersdijk.015-016
29/15

/
Pieter Claesz
1584-02-06
Pieter Claesz
Waarboek-67 L-1584 (belending)Rapenburg.124.1
41/07
Pieter Cornelisz van Noorde
/
Pieter Cornelisz Noort schrijnwerckerschrijnwercker
1584-02-15
Pieter Cornelisz Noort schrijnwercker
Waarboek-67 L-1584 (belending)Hooglandsekerkchoorsteeg.009
50/20

/
Pieter de schipperschipper
1584-02-20
Pieter de schipper
Waarboek-67 L-1584 (borg)Vliet.027-029
35/05
Pieter Dircksz {bierdrager}
/
Pieter Dircxz bierdragerbierdrager
1584-02-14
Pieter Dircxz bierdrager
Waarboek-67 L-1584 (koper)Rapenburg.077-079
30/04
Pietergen Jansdr {vrouw van Balten Symonsz, van Naerden}
/
Pieter Jansdr huysvrouwe van Reyer Jansz van Naerden
1584-01-31
Pieter Jansdr huysvrouwe van Reyer Jansz van Naerden
Waarboek-67 L-1584 (belending)Nieuwsteeg.037
41/10
Pieter Jansz {apotheker}
/
Pieter Janssen apteeckerapteecker
1584-02-15
Pieter Janssen apteecker
Waarboek-67 L-1584 (schuldenaar)Steenschuur.020.2-3
38/06
Pieter Jansz van Naerden {verwer}
/
Pieter Jansz alias Pieter Oom verwerverwer
1584-02-10
Pieter Jansz alias Pieter Oom verwer
Waarboek-67 L-1584 (koper)Rapenburg.122
41/06
Pieter Jaspersz {bakker}
/
Pieter Jaspersz backerbacker
1584-02-15
Pieter Janspersz backer
Waarboek-67 L-1584 (belending)Breestraat.152-156
57/26
Pieter Joostenz {in 't Jopenvat}
/
Pieter Joost Willems in't Joopenvat
1584-03-09
Pieter Joost Willems in't Joopenvat
Waarboek-67 L-1584 (schuldeiser)Haarlemmerstraat.156
50/04

/
Pieter Malebesijns XVIII jaeren naergelaten weeskint
1584-02-20
Pieter Malebesijns XVIII jaeren naergelaten weeskint
Waarboek-67 L-1584 (belending)Hogewoerd.072
1/13
Pieter Pietersz {wielmaker}
/
Pieter Pietersz wielmaeckerwielmaecker
1583-03-22
Pieter Pietersz wielmaecker
Waarboek-67 L-1584 (belending)Botermarkt.016
57/18
Pieter Philipsz van Noorde IV
/
Pieter van Noorde Philipsz backerbacker
1584-03-09
Pieter van Noorde Philipsz backer
Waarboek-67 L-1584 (verkoper)Vliet.018
42/03
Pieter Vechtersz {bouwman}
/
Pieter Vechters baggermanbaggerman
1584-02-18
Pieter Vechtersz baggerman
Waarboek-67 L-1584 (schuldenaar)Haarlemmerstraat.156
50/12
Pieter Veecke {Haarlemmerstraat}
/
Pieter Veecke sayettier van Poperingesayettier
1584-02-20
Pieter Veecke sayettier van Poperinge
Waarboek-67 L-1584 (borg)Molensteeg.011
37/08
Pieter Woutersz {smid}
/
Pieter Woutersz contre borge
1584-02-12
Pieter Woutersz contre borge
Waarboek-67 L-1584 (belending)Hooigracht.020
50/16
Neeltgen Coenendr {Hooigracht}
/
Pieternelle Coemendr Jan Willemsz bierdraeger weduwe
1584-02-20
Pieternelle Coemendr Jan Willemsz bierdraeger weduwe
Waarboek-67 L-1584 (borg)Steenschuur.021.3
43/04

/
Pouwels Adriaensz
1584-02-20
Pouwels Adriaensz
Waarboek-67 L-1584 (belending)OudeRijn.058-060
54/05
Quirijn Cornelisz van Montfoort
/
Quijrijn van Montfoort Cornelisz
1584-01-02
Quijrijn van Montfoort Cornelisz
Waarboek-67 L-1584 (schuldenaar)Middelweg.001
29/09
Quirijn Gerritsz {metselaar}
/
Quirijn Gerytsz metselaermetselaer
1584-02-06
Quirijn Gerytsz metselaer schoonvader van Geryt Willemsz en vader van Geryts Quirijns
Waarboek-67 L-1584 (eigenaar)Apothekersdijk.031.1
29/11
Quirijn Gerritsz {metselaar}
/
Quirijn Gerytsz metselaermetselaer
1584-02-06
Quiryn Gerytsz metselaer
Waarboek-67 L-1584 (belending)OudeRijn.054-056
36/09
Reyer Gerritsz {snijder}
/
Reyer Gerritsz boumanbouman
1584-02-14
Reyer Gerritsz bouman
Waarboek-67 L-1584 (belending)OudeRijn.054-056
23/17
Reyer Gerritsz {snijder}
/
Reyer Gerritsz boumans ervebouman
1584-02-01
Reyer Gerritsz boumans erve
Waarboek-67 L-1584 (schuldenaar)OudeRijn.054-056
54/04
Reyer Gerritsz {snijder}
/
Reyer Gerytsz cleermakercleermaker
1584-01-02
Reyer Gerytsz cleermaker
Waarboek-67 L-1584 (belending)Hooigracht.035
25/06
Reyer Jacobsz van Oyen {drapier}
/
Reyer van Oyen
1584-01-01
Reyer van Oyen
Waarboek-67 L-1584 (belending)Steenschuur.022.10
56/33
Reyer Jacobsz {van der Graft}
/
Reynier Jacobsz
1584-02-29
Reynier Jacobsz
Waarboek-67 L-1584 (borg)Lobbesteeg.000.3
44/06
Rombout Jansz {zeemtouwer}
/
Rombout Jansz tobbeerdertobbeerder
1584-02-16
Rombout Janz tobbeerder
Waarboek-67 L-1584 (koper)Hogewoerd.068
1/10
Rusgen Anthonisdr
/
Rusgen Thonisdr van Utrecht echtgenote van wijlen Cornelis Cornelisz wielmaecker
1583-03-22
Rusgen Thonisdr van Utrecht echtgenote van wijlen Cornelis Cornelisz wielmaecker
Waarboek-67 L-1584 (getuige)Lobbesteeg.000.3
53/06
Salomon Lenaertsz van der Woert
/
Salomon Lenaertsz van der Woert notarys publeycnotarys publeyc
1584-02-16
Salomon Lenaertsz van der Woert notarys publeyc
Waarboek-67 L-1584 (koper)Hooigracht.037
25/04
Daniël Gleeser {Hooigracht}
/
Singeur Daniël Gleeser
1584-01-01
Singeur Daniël Gleeser
Waarboek-67 L-1584 (belending)Hooigracht.039-041
25/05
Daniël Gleeser {Hooigracht}
/
Singeur Daniël Gleeser
1584-01-01
Singeur Daniël Gleeser
Waarboek-67 L-1584 (koper)Hooigracht.039-041
27/04
Daniël Gleeser {Hooigracht}
/
Singeur Daniël Gleeser
1584-01-01
Singeur Daniël Gleeser
Waarboek-67 L-1584 (koper)Middelstegracht.016.3
24/05

/
Sr Daniël Gleeser
1584-02-01
Sr Daniël Gleeser
Waarboek-67 L-1584 (koper)Kolfmakersteeg.006
34/04

/
Sr Willem Dappellon
1584-02-11
Sr Willem Dappellon
Waarboek-67 L-1584 (koper)Middelstegracht.016.3
26/04
Daniël Gleeser {Hooigracht}
/
Sr. Daniël Gleezer
1584-01-01
Sr. Daniël Gleezer
Waarboek-67 L-1584 (gemachtigde)Warmoesmarkt.019
48/12
Steven Gerritsz {grootwerker}
/
Steffen Gerritsz grootwerckergrootwercker
1584-02-25
Steffen Gerritsz grootwercker
Waarboek-67 L-1584 (belending)Vliet.031
35/08

/
Symon Adriaensz sijn swaeger
1584-02-14
Symon Adriaensz sijn swaeger
Waarboek-67 L-1584 (verkoper)Haarlemmerstraat.177
23/06
Symon Lambrechtsz {uitlandig}
/
Symon haere uytlandige broeder
1584-02-01
Symon haere uytlandige broeder
Waarboek-67 L-1584 (voogd)Rapenburg.133
32/14

/
Symon IJsbrandts timmermantimmerman
1583-11-25
Symon IJsbrandtz timmerman voogd van de kinderen van Jan Willemsz backer tot Voorschooten
Waarboek-67 L-1584 (belending)Barbarasteeg.001
58/08
Symon Jacobsz {biertapper, smid}
/
Symon Jacobsz's erve
1584-03-07
Symons Jacobsz's erve
Waarboek-67 L-1584 (borg)Molensteeg.011
37/07
Symon Pietersz Bom {bouwman}
/
Symon Pietersz Bom
1584-02-12
Symon Pietersz Bom
Waarboek-67 L-1584 (vorig-eigenaar)Kolfmakersteeg.006
34/05
Trijntgen Lombartsdr {vrouw van Hobbe Jansz}
/
Trijntgen Lambertsdr weduwe van Hobbe Jansz poorter
1584-02-11
Trijntgen Lambertsdr weduwe van Hobbe Jansz poorter
Waarboek-67 L-1584 (belending)Hooglandsekerkchoorsteeg.011-013
50/19
Thiman Willemsz {smid}
/
Tyman de smitsmit
1584-02-20
Tyman de smit
Waarboek-67 L-1584 (eigenaar)Hooigracht.022
50/15

/
Vranchois Torys
1584-02-20
Vranchois Torys
Waarboek-67 L-1584 (overledene)Breestraat.126
57/24
Franck Jansz Cock
/
Vranck Jansz Kocken
1584-03-09
Vranck Jansz Kocken
Waarboek-67 L-1584 (belending)Breestraat.126
57/23

/
Vranck Jansz Kocken erfgenamen
1584-03-09
Vranck Jansz Kocken
Waarboek-67 L-1584 (belending)Doezastraat.003.2
37/12
Frederick Jansz {linnenwever}
/
Vredrick Jansz
1584-02-12
Vredrick Jansz
Waarboek-67 L-1584 (overledene)Hogewoerd.031
58/07
Adriaen Huigenz {schoenmaker}
/
wedue van Adriaen Huygensz
1584-03-07
wedue van Adriaen Huygensz
Waarboek-67 L-1584 (overledene)Lobbesteeg.000.3
53/04
Claes Maertensz {linnenwever, drapier}
/
wedue van Claes Maertsz drapierdrapier
1584-02-16
wedue van Claes Maertsz drapier
Waarboek-67 L-1584 (overledene)NieuweRijn.084-085
56/13
Gerrit Amelisz van Hoogeveen
/
wedue van den E[dele} heere Meester Gerard Heere van de Hoogeveen pensionarispensionaris
1584-02-29
wedue van den E[dele] heere Meester Gerard Heere vande Hoogeveen pensionaris
Waarboek-67 L-1584 (overledene)Warmoesmarkt.019
48/04
Eleman Gerritsz {koperslager}
/
wedue van Eelman Gerytszoon coperslagercoperslager
1584-02-25
wedue van Eelman Gerytszoon coperslager
Waarboek-67 L-1584 (overledene)Haarlemmerstraat.071.1
56/25
Huig Cornelisz {bakker}
/
wedue van Huych Cornelisz backerbacker
1584-02-29
wedue van Huych Cornelisz backer
Waarboek-67 L-1584 (overledene)NieuweRijn.084-085
56/15
Pieter Joostenz de Bije
/
wedue van Pieter Joostenz wantsnijderwantsnijder
1584-02-29
wedue van Pieter Joostenz wantsnijder
Waarboek-67 L-1584 (overledene)NieuweRijn.083
52/16
Cornelis Havicksz {tinnegieter}
/
wedue van wijlen Cornelis Havixzoontinnegieter
1584-02-29
wedue van wijlen Cornelis Havixzoon
Waarboek-67 L-1584 (overledene)NieuweRijn.083
56/18
Cornelis Havicksz {tinnegieter}
/
wedue van wijlen Cornelis Havixzoon
1584-02-29
wedue van wijlen Cornelis Havixzoon
Waarboek-67 L-1584 (overledene)Breestraat.044
46/06
Huig Claesz Gael
/
weduwe ende erffgename van Huych Claesz Gaol
1584-01-17
weduwe ende erffgename van Huych Claesz Gaol
Waarboek-67 L-1584 (belending)Breestraat.044
46/05
Marytgen Cornelisdr Paedts
/
weduwe ende erffgename van za. Huych Claesz Gaol
1584-01-17
weduwe ende erffgename van za. Huych Claesz Gaol
Waarboek-67 L-1584 (overledene)Langebrug.095-099
181/06
Godschalck Jansz van Wijngaarden
/
weduwe joncheer Goodschalc van Wijngaerden
1584-06-29
joncvrouwe Cornelia van Zoetelincxkerck weduwe wijlen joncheer Goodschalc van Wijngaerden in dezen geassistert mit joncher Cristoffel van Nieuhoff haer swager ende gecoren voocht
Waarboek-67 L-1584 (belending)Boommarkt.014.3
46/10
Lysbeth Hendricksdr {vrouw van Adriaen Pietersz}
/
weduwe van Adriaen Pietersz houtcooper
1584-01-17
weduwe van Adriaen Pietersz houtcooper
Waarboek-67 L-1584 (overledene)Boommarkt.014.3
46/11
Adriaen Pietersz {houtkoper}
/
weduwe van Adriaen Pietersz houtcooperhoutcooper
1584-01-17
weduwe van Adriaen Pietersz houtcooper
Waarboek-67 L-1584 (overledene)Lobbesteeg.000.3
44/04
Claes Maertensz {linnenwever, drapier}
/
weduwe van Claes Maertsz drappierdrappier
1584-02-16
weduwe van Claes Maertsz drappier
Waarboek-67 L-1584 (overledene)Sliksteeg.002-004
51/04
Claes Fransz Mast
/
weduwe van Claes Mast
1584-02-25
weduwe van Claes Mast
Waarboek-67 L-1584 (overledene)Hogewoerd.029
58/13
Cornelis Gerritsz {appelkoopman}
/
weduwe van Cornelis Gerytsz appelcoperappelcoper
1584-03-07
weduwe van Cornelis Gerytsz appelcoper
Waarboek-67 L-1584 (overledene)Kolfmakersteeg.006
34/06
Hobbe Jansz {poortwachter}
/
weduwe van Hobbe Jansz poorterpoorter
1584-02-11
weduwe van Hobbe Jansz poorter
Waarboek-67 L-1584 (belending)Breestraat.040.2
46/08
Aeltgen Gijsbrechtsdr van der Does {van Wassenaer, van Eck}
/
weduwe van Pieter Henricxz Wassenaer
1584-01-17
weduwe van Pieter Henricxz Wassenaer
Waarboek-67 L-1584 (overledene)Breestraat.040.2
46/09
Pieter Hendricksz van Wassenaer
/
weduwe van Pieter Henricxz Wassenaer
1584-01-17
weduwe van Pieter Henricxz Wassenaer
Waarboek-67 L-1584 (belending)Rapenburg.118-120
41/08
Aeltgen Harmensdr {vrouw van Pieter Jansz}
/
weduwe van Pieter Jansz waermoesman
1584-02-15
weduwe van Pieter Jansz waermoesman
Waarboek-67 L-1584 (overledene)Rapenburg.118-120
41/09
Pieter Jansz {warmoezenier-Rapenburg}
/
weduwe van Pieter Jansz waermoesmanwaermoesman
1584-02-15
weduwe van Pieter Jansz waermoesman
Waarboek-67 L-1584 (overledene)Steenschuur.020.2-3
38/05

/
weduwe van Willem Dircxz voerlaeckreder
1584-02-10
weduwe van Willem Dircxz voerlaeckreder
Waarboek-67 L-1584 (overledene)Haarlemmerstraat.117
21/04
Willem Jansz {koopman-StilleRijn}
/
weduwe van Willem Janssen comancoman
1583-01-20
weduwe van Willem Janssen coman
Waarboek-67 L-1584 (overledene)Hooglandsekerksteeg.007
54/07
Willem Adriaensz Wittekind
/
weedue van Pieter Adriaensz de Wilde
1584-01-02
weedue van Pieter Adriaensz de Wilde
Waarboek-67 L-1584 (overledene)NieuweRijn.084-085
52/09
Aechgen IJsnoutsdr van der Nes
/
weeskinderen gewonnen bij Aechte IJsnoutsdochter
1584-02-29
weeskinderen gewonnen bij Aechte IJsnoutsdochter
Waarboek-67 L-1584 (overledene)Haarlemmerstraat.156
50/07

/
weeskinderen van Bartelijne Clercap
1584-02-20
weeskinderen van Bartelijne Clercap
Waarboek-67 L-1584 (overledene)Haarlemmerstraat.156
50/06

/
weeskinderen van Florens Malebesijns
1584-02-20
weeskinderen van Florens Malebesijns
Waarboek-67 L-1584 (overledene)Botermarkt.017
57/05
Agnietgen Jansdr van Egmont
/
weeskindt van Agniete Jansdr
1584-03-09
weeskindt van Agniete Jansdr
Waarboek-67 L-1584 (overledene)Middelweg.001
28/05
Alijd Adriaensdr {van Weesp}
/
weeskindt van Alijdt Gorters Adriaensdochter
1584-02-06
weeskindt van Alijdt Gorters Adriaensdochter
Waarboek-67 L-1584 (overledene)Middelweg.001
29/05
Alijd Adriaensdr {van Weesp}
/
weeskindt van Alijt Gorters Adriaensdochter
1584-02-06
weeskindt van Alijt Gorters Adriaensdochter
Waarboek-67 L-1584 (overledene)Botermarkt.017
57/04
Claes Dircksz Gool
/
weeskindt van Claes Dirxz Chool
1584-03-09
weeskindt van Claes Dircz Chool
Waarboek-67 L-1584 (overledene)Middelweg.001
29/04
Gerrit Jansz van Weesp
/
weeskindt van Jan Gerytsz
1584-02-06
weeskindt van Jan Gerytsz
Waarboek-67 L-1584 (overledene)Middelweg.001
28/04
Jan Gerritsz van Weesp
/
weeskindt van Jan Gerytsz van Weesp
1584-02-06
weeskindt van Jan Gerytsz van Weesp
Waarboek-67 L-1584 (verkoper)Rapenburg.133
32/06

/
weeskindt van Wouter Willemsz
1583-11-25
weeskindt van Wouter Willemsz
Waarboek-67 L-1584 (overledene)Rapenburg.133
32/07
Wouter Willemsz {bouwman}
/
weeskindt van Wouter Willemsz
1583-11-25
weeskindt van Wouter Willemsz
Waarboek-67 L-1584 (verkoper)NieuweRijn.084-085
52/06
Arent Willemsz {NieuweRijn}
/
weeskint Adriaen 12 jaere
1584-02-29
weeskint Adriaen 12 jaere
Waarboek-67 L-1584 (schuldeiser)NieuweRijn.084-085
56/06
Arent Willemsz {NieuweRijn}
/
weeskint Adriaen 12 jaere
1584-02-29
weeskint IJsnout 12 jaere
Waarboek-67 L-1584 (schuldeiser)Warmoesmarkt.019
60/07

/
weeskint Alijdt
1582-12-08
weeskint Alijdt
Waarboek-67 L-1584 (schuldeiser)Warmoesmarkt.019
60/06

/
weeskint Anna
1582-12-08
weeskint Anna
Waarboek-67 L-1584 (verkoper)NieuweRijn.084-085
52/08
Annetgen Willemsdr {de jonge}
/
weeskint Anna 14 jaere
1584-02-29
weeskint Anna 14 jaere
Waarboek-67 L-1584 (schuldeiser)NieuweRijn.084-085
56/08
Annetgen Willemsdr {de jonge}
/
weeskint Anna 14 jaere
1584-02-29
weeskint Anna 14 jaere
Waarboek-67 L-1584 (verkoper)NieuweRijn.084-085
52/07
Cornelis Willemsz {NieuweRijn}
/
weeskint Cornelis 8 jaere
1584-02-29
weeskint Cornelis 8 jaere
Waarboek-67 L-1584 (schuldeiser)NieuweRijn.084-085
56/07
Cornelis Willemsz {NieuweRijn}
/
weeskint Cornelis 8 jaere
1584-02-29
weeskint Cornelis 8 jaere
Waarboek-67 L-1584 (schuldeiser)Warmoesmarkt.019
60/08

/
weeskint Elizabeth
1582-12-08
weeskint Elizabet
Waarboek-67 L-1584 (schuldeiser)Warmoesmarkt.019
60/09

/
weeskint Geertruijt
1582-12-08
weeskint Geertruijt
Waarboek-67 L-1584 (schuldeiser)Warmoesmarkt.019
60/05

/
weeskint Gerit
1582-12-08
weeskint Gerit
Waarboek-67 L-1584 (verkoper)NieuweRijn.084-085
52/05
IJsnout Willemsz {NieuweRijn}
/
weeskint IJsnout 15 jaere
1584-02-29
weeskint IJsnout 15 jaere
Waarboek-67 L-1584 (schuldeiser)NieuweRijn.084-085
56/05
IJsnout Willemsz {NieuweRijn}
/
weeskint IJsnout 15 jaere
1584-02-29
weeskint IJsnout 15 jaere
Waarboek-67 L-1584 (verkoper)NieuweRijn.084-085
52/04

/
weeskint Willem oudt 17 jaere
1584-02-29
weeskint Willem oudt 17 jaere
Waarboek-67 L-1584 (schuldeiser)NieuweRijn.084-085
56/04

/
weeskint Willem oudt 17 jaere
1584-02-29
weeskint Willem oudt 17 jaere
Waarboek-67 L-1584 (belending)SintJacobsgracht.000.14
40/07
Wigger Cornelisz {drapier}
/
Wigger Cornelisz
1584-02-12
Wigger Cornelisz
Waarboek-67 L-1584 (overledene)Kaiserstraat.026-030
183/05
Jan Harmensz {schoenlapper}
/
wijlen Jan Harmansz
1584-07-12
Adriana Geritsdr wedue wijlen Jan Harmansz woonende alhier tot Leyden in de Backersstege in desen geholpen met Jan Jansz Schuylenborch als haer gecooren voocht
Waarboek-67 L-1584 (overledene)Hogewoerd.068
1/08
Symon Gijsbrechtsz {wielmaker}
/
wijlen Symon Gijsbrechtsz wielmaeckerwielmaecker
1583-03-22
wijlen Symon Gijsbrechtsz wielmaecker
Waarboek-67 L-1584 (overledene)Langebrug.095-099
181/04
Sybrant Hendricksz {Langebrug}
/
wilen Sybrant Heynrixsz
1584-06-29
joncvrouwe Elysabeth mr Reynier Bruntendochter weduwe wilen Sybrant Heynrixsz
Waarboek-67 L-1584 (vorig-eigenaar)Middelstegracht.016.3
24/04

/
Willem Cornelisz cuypercuyper
1584-02-01
Willem Cornelisz cuyper
Waarboek-67 L-1584 (belending)Duizenddraadsteeg.006-008
44/09
Willem Cornelisz Henneman
/
Willem Cornelisz loywerff
1584-02-16
Willem Cornelisz loywerff
Waarboek-67 L-1584 (belending)Botermarkt.029
57/27
Willem Cornelisz Henneman
/
Willem Cornelisz schoemaeckerschoemaecker
1584-03-09
Willem Cornelisz schoemaecker
Waarboek-67 L-1584 (belending)Duizenddraadsteeg.006-008
53/10
Willem Cornelisz Henneman
/
Willem Cornelisz's loywerff
1584-02-16
Willem Cornelisz's loywerff
Waarboek-67 L-1584 (belending)OudeRijn.068
33/08

/
Willem Dircxzfelseylmaker
1584-02-09
Willem Dircxz
Waarboek-67 L-1584 (koper)Haarlemmerstraat.185-187
33/05

/
Willem Dircxz felseylmakerfelseylmaker
1584-02-09
Willem Dircxz felseylmaker
Waarboek-67 L-1584 (voogd)Haarlemmerstraat.156
50/08
Willem Gan {drapier}
/
Willem Ganne drappier van Poperingedrappier
1584-02-20
Willem Ganne drappier van Poperinge
Waarboek-67 L-1584 (belending)Haarlemmerstraat.204
53/08
Willem Gerritsz {opperman}
/
Willem Gerritsz opermanoperman
1584-02-16
Willem Gerritsz operman
Waarboek-67 L-1584 (belending)Haarlemmerstraat.204
44/07
Willem Gerritsz {opperman}
/
Willem Gerytsz opermanoperman
1584-02-16
Willem Gerytsz operman
Waarboek-67 L-1584 (borg)Molensteeg.011
37/06
Willem Gerritsz van Duivelant
/
Willem Gerytsz schrijverschrijver
1584-02-12
Willem Gerytsz schrijver
Waarboek-67 L-1584 (borg)Rapenburg.122
41/04
Willem Mattheusz {koekebakker}
/
Willem Matgensz coeckebackercoeckebacker
1584-02-15
Willem Matgensz coeckebacker
Waarboek-67 L-1584 (belending)NieuweRijn.080
56/19
Willem Meesz {houtkoper}
/
Willem Meeuszoon houtcooperhoutcooper
1584-02-29
Willem Meeszoon houtcooper
Waarboek-67 L-1584 (belending)NieuweRijn.080
52/19
Willem Meesz {houtkoper}
/
Willem Meeuszoon houtcoperhoutcoper
1584-02-29
Willem Meeuszoon houtcoper
Waarboek-67 L-1584 (begunstigde)Breestraat.042
46/12
Willem Jacobsz van Loo
/
Willem van Loo
1584-01-17
Willem van Loo
Waarboek-67 L-1584 (belending)Apothekersdijk.030
29/12
Willem Vincentenz van Heemskerck
/
Willem Vincentenz
1584-02-06
Willem Vincentenz
Waarboek-67 L-1584 (verkoper)NieuweRijn.084-085
52/03
Willem Willem Bouwensz van Warmond {de jonge}
/
Willem Willemsz van Warmondt brouwerbrouwer
1584-02-29
Willem Willemsz van Warmondt brouwer
Waarboek-67 L-1584 (schuldeiser)NieuweRijn.084-085
56/03
Willem Willem Bouwensz van Warmond {de jonge}
/
Willem Willemsz van Warmondt brouwerbrouwer
1584-02-29
Willem Willemsz van Warmondt brouwer
Waarboek-67 L-1584 (schuldenaar)Raamsteeg.000.04.1
59/05
Wouter Dircksz {linnenwever}
/
Wouter Dircxz lindewever als borge ende mede principaellindewever
1584-03-10
Wouter Dircxz lindewever als borge ende mede principael
Waarboek-67 L-1584 (belending)Middelweg.015.1
50/21
Wouter Jansz {biertapper, zeepzieder}
/
Wouter Jansz in den aramgens erve
1584-02-20
Wouter Jansz in den aramgens erve
Waarboek-67 L-1584 (belending)Doezastraat.025
37/09
Syburch Woutersdr {vrouw van Gerrit Claesz}
/
Zyburch Woutersdr weduwe van Geryt Claesz
1584-02-12
Zyburch Woutersdr weduwe van Geryt Claesz