BronPerceelPersonen

Lijst van BronPerceelPersoon-regels afhankelijk van opgegeven selectie-criteria. Wildcardtekens: _ (enkel) en % (meer).

Bouwblok
BronPerceelPersoonregels met BronId = 246. Aantal = 814.
BronPerceel
Volgnr/Toev
Persoon
Aantal/Bedrag
PersoonNaamInBron
Opmerkingen
Beroepsvermelding
Datum
Voogdenboek-A (kind)Noordeinde.052.1
157/06
Abraham Arentsz {Papengracht}
/
Abraham 7
1578-12-03
weeskinderen met namen Pieter oud 10, Abraham 7, Sara 12 en Dieuwer 2 jaar
Voogdenboek-A (kind)Maarsmansteeg.017
436/06
Adriaen Jansz van Rieverding
/
Adriaen (13 jaar)
1586-12-12
Pieter oud omtrent 14 en Adriaen 13 jaar weeskinderen
Voogdenboek-A (kind)Haarlemmerstraat.088-090
89/06
Adriaen Jansz {Haarlemmerstraat}
/
Adriaen (15 jaar)
1576-09-26
Jacob oud omtrent 17, Adriaen 15, Pieter 8, Philips 6, Elizabeth 13 en Margriete 10 jaar nagelaten weeskinderen
Voogdenboek-A (kind)Langebrug.085-087
532/06
Adriaen Willemsz van Loo
/
Adriaen (18 jaar)
1589-07-19
Jacob oud omtrent 20, Adriaen 18, Grietgen 21, Baefgen 16?, Lijsbeth 11 en Annetgen 9 jaar nagelaten weeskinderen
Voogdenboek-A (kind)Botermarkt.003
36/05
Adriaen Fransz {schoenmaker}
/
Adriaen (oud 17 jaar)
1575-10-12
Adriaen oud 17 jaar, Gerijt oud 12 jaar, Lijsbeth oud 20 jaar en Maria oud 13 jaar onmondige kinderen
Voogdenboek-A (kind)Breestraat.118
78/05
Adriaen Reyersz van Brenen
/
Adriaen (oud 5 jaar)
1576-03-23
Adriaen oud 5, IJsbrant 13 jaar en Reijer 6 weken nagelaten weeskinderen
Voogdenboek-A (kind)Noordeinde.039-041
59/05
Adriaen Dircksz van der Does
/
Adriaen (oud 6 jaar)
1576-02-22
Adriaen oud 6, Claes 5, Katrijn 8, Maria 3 en Cornelia 1 jaar nagelaten weeskinderen
Voogdenboek-A (kind)Hoogstraat.003
511/05
Adriaen Gillisz van Heussen
/
Adriaen (oud omtrent 5 jaar)
1589-01-25
Adriaen oud omtrent 5, Steffen 3, Giellis 1, Beatricx 8 en Maritgen 7 jaar nagelaten weeskinderen
Voogdenboek-A (voogd)Hooglandsekerkgracht.001-003
10/02
Adriaen Dircksz {scheepmaker}
/
Adriaen Dircsz scheepmaeckerscheepmaecker
1575-06-08
Claes Ghijsbertsz van Dorp en Adriaen Dircsz scheepmaecker voogden
Voogdenboek-A (overledene)Maarsmansteeg.019
79/04
Adriaen Hendricksz {koopman}
/
Adriaen Henricxsz coomancooman
1576-06-20
Adriaen Henricxsz cooman gewonnen bij Machelt Bouwensdr
Voogdenboek-A (overledene)Breestraat.118
78/08
Adriaen IJsbrantsz van Brenen
/
Adriaen IJsbrantsz van Breenen
1576-03-23
kwestie over de boedel nagelaten bij Adriaen IJsbrantsz van Breenen, de grootvader
Voogdenboek-A (ouder)Raamsteeg.000.20
8/03
Adriaen Jansz {schipper}
/
Adriaen Jansz den Bour schipperschipper
1575-06-01
weeskinderen van Adriaen Jansz den Bour schipper gewonnen bij Geertruijt Henrixdr zijn zaliger huisvrouw
Voogdenboek-A (voogd)Steenschuur.023.02
80/01
Adriaen Jansz Knotter
/
Adriaen Jansz Knotter
1576-07-20
Adriaen Jansz Knotter en mr Sijmon Jansz chirurgijn voogden
Voogdenboek-A (voogd)Steenschuur.023.02
80/13
Adriaen Jansz Knotter
/
Adriaen Jansz Knotter
1577-11-22
Is geordonneerd Willem Jansz en Adriaen Jansz Knotter tot voogden
Voogdenboek-A (voogd)Steenschuur.007-009
245/01
Adriaen Jansz Knotter
/
Adriaen Jansz Knotter
1581-12-20
Adriaen Jansz Knotter, Jan Jansz brouwer gebroeders omen en Dirc van Zonnevelt Joosten naneef zijn voogden
Voogdenboek-A (voogd)Haarlemmerstraat.199-201
203/01
Adriaen Jacobsz van Dam {bouwman}
/
Adriaen van Dam Jacobszonen
1580-12-23
Adriaen van Dam en Jan van Dam Jacobszonen gebroeders omen en voogden
Voogdenboek-A (vermelding)Hooglandsekerkgracht.016-018
171/08
Adriana Adriaensdr van Barrevelt {van Swieten}
/
Adriaena Adriaensdr
1579-06-24
wijlen Claes Lambertsz brouwer en Adriaena Adriaensdr het voorsz weeskinds zaliger grootvader en grootmoeder van vaderzijde
Voogdenboek-A (overledene)Steenschuur.007-009
245/05
Adriana Adriaensdr van Barrevelt {van Swieten}
/
Adriana Adriaensdr zaliger
1581-12-20
Claes Jansz Knotter en Adriana Adriaensdr beide zaliger
Voogdenboek-A (ouder)Middelstegracht.048
83/04
Adriana Barentsdr {vrouw van Cornelis Cornelisz, Jan Adriaensz}
/
Adriana Barentsdr
1575-08-15
Cornelis Cornelisz warmoesman gewonnen in echte bij Adriana Barentsdr
Voogdenboek-A (kind)Steenschuur.007-009
245/07
Adriana Claesdr Knotter
/
Adriana Claesdr (5 jaar)
1581-12-20
Jan Claesz oud omtrent 7 en Adriana Claesdr 5 jaar nagelaten weeskinderen
Voogdenboek-A (ouder)Middelstegracht.061-063
37/04
Aechte Pietersdr {vrouw van Jan Maertensz, Gijsbrecht Gijsbrechtsz}
/
Aechte Pietersdr
1575-10-29
Jan Martijnsz warmoesman gewonnen in echte bij Aechte Pietersdr
Voogdenboek-A (overledene)Rapenburg.050
353/03
Aechte Pouwelsdr {de Haes}
/
Aechte Pouwelsdr
1584-12-14
testament van Aechte Pouwelsdr
Voogdenboek-A (overledene)Pieterskerkchoorsteeg.007.2
101/04
Aefgen Symonsdr {wasvrouw}
/
Aef Sijmonsdr 't vlaschwijf zaligervlaschwijf
1577-02-27
Martijn Dircsz van Delft gewonnen bij Aef Sijmonsdr ’t vlaschwijf beide zaliger
Voogdenboek-A (kind)Steenschuur.023.02
80/09
Aefgen Pietersdr Paedts {Steenschuur}
/
Aefgen (16 jaar)
1576-07-20
Cornelis oud 18, Willem 12, Pieter 9, Aefgen 16, Maria 14 en Baertgen 7 jaar weeskinderen
Voogdenboek-A (kind)Middelstegracht.061-063
37/05
Aefgen Jansdr {Middelstegracht}
/
Aefgen (4 jaar)
1575-10-29
Aefgen oud 4 jaar en Machtelt oud 2 jaar nagelaten weeskinderen
Voogdenboek-A (overledene)NieuweRijn.049
587/05
Aeltgen Allertsdr de Haes {Berchey}
/
Aefgen Allertsdr de Haes, zaliger
1591-05-10
Maerten Dircxsz Bercheij en Aefgen Allertsdr de Haes beide zaliger
Voogdenboek-A (overledene)Koppenhinksteeg.000.24
223/03
Aefgen Jacobsdr {vrouw van Philips Daniëlsz}
/
Aefgen Jacob Lambertszdr
1581-05-17
Aefgen Jacob Lambertszdr als mede erfgename
Voogdenboek-A (ouder)NieuweRijn.012
21/04
Aefgen Pietersdr {vrouw van Andries Allertsz, van Gameren}
/
Aefgen Pietersdr
1575-07-15
mr Andries Alartsz gewonnen in echte bij Aefgen Pietersdr
Voogdenboek-A (ouder)Haarlemmerstraat.088-090
89/04
Aefgen Rembrantsdr {vrouw van Jan Pietersz}
/
Aefgen Rembrantsdr
1576-09-26
Jan Pietersz cuper gewonnen bij Aefgen Rembrantsdr
Voogdenboek-A (kind)Hooigracht.046
25/05
Aelbrecht Hendricksz {Hooigracht}
/
Aelbert (4 jaar oud)
1575-07-29
Aelbert oud 4 jaar en Cornelis oud omtrent 1 jaar nagelaten weeskinderen
Voogdenboek-A (kind)Hooglandsekerkgracht.013-015
526/05
Aelbrecht Jansz van Tol
/
Aelbert (oud omtrent 8 jaar)
1589-03-08
Aelbert oud omtrent 8 en Margriete 9 jaar nagelaten weeskinderen
Voogdenboek-A (voogd)Noordeinde.023-025
3/02
Aelbrecht Hendricksz {schoenmaker}
/
Aelbert Henrixsz schoemaeckerschoemaker
1575-05-27
Pieter Claesz snijder en Pieter Aelbertsz Tromper voogden
Voogdenboek-A (voogd)Breestraat.014
48/02
Aelbrecht Pietersz {linnenwever}
/
Aelbert Pietersz lindeweverlindewever
1575-12-30
Pieter Eewoutsz verwer en Aelbert Pietersz lindewever zijn voogden
Voogdenboek-A (kind)NieuweRijn.049
587/10
Aeltgen Maertensdr Berchey
/
Aeltgen (16 jaar)
1591-05-10
Clement oud omtrent 24, Dirc 18, Maritgen 22, Neeltgen 20, Aeltgen 16 en Annetgen 11 jaar weeskinderen
Voogdenboek-A (overledene)Steenschuur.006
534/04
Alijd Cornelisdr van Barrevelt {van Brouchoven}
/
Aeltgen Cornelisdr zaliger
1589-09-14
Henrick van Brouchoven en Aeltgen Cornelisdr beide zaliger
Voogdenboek-A (ouder)Langebrug.085-087
532/04
Aeltgen Adriaensdr van Sonnevelt
/
Aeltgen van Zonnevelt huisvrouw
1589-07-19
zaliger Willem van Loo geteeld aan Aeltgen van Zonnevelt zijn huisvrouw zijn
Voogdenboek-A (kind)Rapenburg.082
44/06
Arent Willemsz {Rapenburg}
/
Aernt (oud 8 jaar)
1575-12-23
Jan oud 10 jaar en Aernt oud 8 jaar nagelaten weeskinderen
Voogdenboek-A (kind)Vliet.025
81/05
Arent Pietersz {Vliet}
/
Aernt (oud omtrent 4 jaar)
1576-06-01
Aernt oud omtrent 4 jaar weeskind
Voogdenboek-A (kind)Kaiserstraat.006.4
140/05
Arent IJsbrantsz {Kaiserstraat}
/
Aernt (oud omtrent 8 jaar)
1578-04-23
Aernt oud omtrent 8, Floortgen 6 en Reijmtgen 3 jaar nagelaten weeskinderen
Voogdenboek-A (ouder)Noordeinde.052.1
157/03
Arent Gillisz {slotenmaker}
/
Aernt Gillisz slotemaeckerslotemaecker
1578-12-03
Aernt Gillisz slotemaeckers weeskinderen gewonnen bij Maritgen Pietersdr zijn zaliger huisvrouw
Voogdenboek-A (overledene)Uiterstegracht.053.2-061
23/07

/
Aernt Jacobsz
1592-11-04
Mits het overlijden van Aernt Jacobsz en Mathijs Willemsz zijn Dirck Cornelisz Vinck en Pieter Jacobsz de Vrij voogden geordonneerd over Cornelia oud omtrent nu 22 jaar nagelaten dochter van Mathijs Jacobsz voerlaeckenreeder zaliger gewonnen bij Sijmontgen Allertsdr zijn huisvrouw nu getrouwd hebbende Lenert Roeloffsz
Voogdenboek-A (voogd)Uiterstegracht.053.2-061
23/01

/
Aernt Jacobsz voerlaeckenreedersvoerlaeckenreeders
1575-07-22
Aernt Jacobsz en Mathijs Willemsz voerlaeckenreeders voogden
Voogdenboek-A (voogd)Noordeinde.007
378/02
Adriaen Jansz {hoefsmid-Noordeinde}
/
Aernt Jansz houffsmithouffsmit
1585-07-03
Evert Jansz brandewijnman en Aernt Jansz houffsmit zijn voogden verordend
Voogdenboek-A (ouder)Hooglandsekerkchoorsteeg.002-004
246/03
Arent Michielsz {schipper}
/
Aernt Michielsz zeevaerder nu wonende tot Leidenzeevaerder
1582-01-03
Aernt Michielsz zeevaerder nu wonende tot Leiden gewonnen bij Ancommera Cornelisdr zijn zaliger huisvrouw
Voogdenboek-A (kind)Hooglandsekerkgracht.014
86/06
Arent Reyersz {stoeldraaier}
/
Aernt Reijersz (oud 13 jaar)
1576-08-17
Aernt Reijersz oud 13 jaar nagelaten weeskind
Voogdenboek-A (kind)Maarsmansteeg.004.1
328/06
Agnietgen Wiggersdr {Maarsmansteeg}
/
Agniese (15 jaar)
1584-05-02
Elizabet oud omtrent 20 en Agniese 15 jaar nagelaten weeskinderen
Voogdenboek-A (overledene)Botermarkt.018
126/05
Agnietgen Jansdr {vrouw van Cornelis Hendricksz}
/
Agniese Jansdr beide zaliger
1578-01-24
Cornelis Henricsz coorncooper gewonnen bij wijlen Agniese Jansdr beide zaliger
Voogdenboek-A (ouder)Uiterstegracht.034
32/04
Niesgen Jorisdr {Breetvelt}
/
Agniese Jorijsdr
1575-10-05
Dirck Breetvelt Henricsz. brouwersknecht gewonnen in echte bij Agniese Jorijsdr
Voogdenboek-A (kind)NieuweRijn.012
21/07
Niesgen Andriesdr
/
Agniese oud 11 jaar
1575-07-15
Margriete oud 16 jaar, Elizabeth oud 13 jaar en Agniese oud 11 jaar nagelaten weeskinderen
Voogdenboek-A (voogd)Middelstegracht.053
194/03
Sander Aelbrechtsz van Quackenbosch
/
Alexander Aelbertsz
1580-06-08
Claes Brunensz kistemaker, Cornelis Ghijsbertsz Schaac en Alexander Aelbertsz van ouds voogden
Voogdenboek-A (voogd)Hooigracht.077
469/02
Sander Aelbrechtsz van Quackenbosch
/
Alexander Aelbertsz
1588-08-03
mitsgaders Alexander Aelbertsz tot provisionele voogd
Voogdenboek-A (kind)Haarlemmerstraat.251
33/06
Aeltgen Gijsbrechtsdr van der Does {van Wassenaer, van Eck}
/
Alijdt
1575-10-07
Alijdt oud 19 jaar
Voogdenboek-A (kind)Haarlemmerstraat.015
310/06
Aeltgen Pietersdr {Haarlemmerstraat}
/
Alijdt 15
1583-12-28
Claes oud 13, Alijdt 15 en Jannetgen 9 jaar weeskinderen
Voogdenboek-A (overledene)NieuweRijn.043
168/04
Aeltgen/Alijd Claesdr den Hartog
/
Alijdt Claesdr zijn zaliger huisvrouw
1579-06-19
Willem Govertsz veruwer gewonnen bij Alijdt Claesdr zijn zaliger huisvrouw
Voogdenboek-A (overledene)Donkersteeg.006
27/04
Alijd Dircksdr van Santen
/
Alijdt Dircsdr
1575-08-03
Jan Jansz kouckebacker gewonnen in echt bij Alijdt Dircsdr van Zancten
Voogdenboek-A (kind)Uiterstegracht.020-022
61/07
Alijd Claesdr {Uiterstegracht}
/
Alijt (12 jaar)
1576-02-22
Lenaert oud 20, Cornelis 14 en Alijt 12 jaar weeskinderen
Voogdenboek-A (kind)
14/06

/
Alijt (oud 1 jaar)
1575-06-15
Alijt oud 1 jaar nagelaten weeskind
Voogdenboek-A (ouder)Hooigracht.025.1
82/04
Aeltgen Aelbrechtsdr {de Haes}
/
Alijt Aelbertsdr
1576-06-08
Jan Allartsz de Haes zaliger gewonnen in echte bij Alijt Aelbertsdr
Voogdenboek-A (kind)Botermarkt.018
126/08
Aeltgen Cornelisdr {vrouw van Maerten Hendricksz}
/
Alijtgen
1578-01-24
Henric, Dircgen, Alijtgen en Jannetgen nagelaten
Voogdenboek-A (kind)Breestraat.059
66/09
Aeltgen Isaac Symonszdr van der Graft
/
Alijtgen (5 jaar )
1576-03-26
Damiaen oud 18, Sijmon 15, Haesgen 11 en Alijtgen 5 jaar, nagelaten weeskinderen
Voogdenboek-A (kind)Hooigracht.025.1
82/05
Allert Jansz de Haes
/
Allart oud 5
1576-06-08
Allart oud 5, Pieter 3 en Jannetgen 1,5 jaar nagelaten weeskinderen
Voogdenboek-A (voogd)NieuweRijn.007-008
288/02
Ambrosius Pietersz {schoenmaker}
/
Ambrosius Pietersz schoemaker behuwde oomschoemaker
1583-06-03
Govert Henrixsz grootvader en Ambrosius Pietersz schoemaker behuwde oom zijn tot voogden geordonneerd
Voogdenboek-A (overledene)Hooglandsekerkchoorsteeg.002-004
246/04
Gommertgen Cornelisdr {vrouw van Arent Michielsz}
/
Ancommera Cornelisdr zijn zaliger huisvrouw
1582-01-03
Aernt Michielsz zeevaerder nu wonende tot Leiden gewonnen bij Ancommera Cornelisdr zijn zaliger huisvrouw
Voogdenboek-A (overledene)Maarsmansteeg.017
436/04
Gommertgen Jansdr {van Rieverding}
/
Ancommera Jansdr zijn zaliger huisvrouw
1586-12-12
Jan Baerntsz van Rieverijng cleermaker gewonnen bij Ancommera Jansdr zijn zaliger huisvrouw
Voogdenboek-A (voogd)Haarlemmerstraat.251
33/01
Andries Jansz Heynoom {bierdrager}
/
Andries Jansz Heijn Oom
1575-10-07
Andries Jansz Heijn Oom, Jan Henrixsz backer en Salomon Davidtsz voogden
Voogdenboek-A (ouder)Stadsvrijdom.006
226/08
Andries Pietersz {hoefsmid}
/
Andries Pietersz houfsmithoufsmit
1581-05-31
Andries Pietersz houfsmit en Belie Pietersdr
Voogdenboek-A (kind)StilleRijn.008-011
534/06
Annetgen Hendricksdr van Brouchoven
/
Anna (15 jaar)
1589-09-14
Dirc oud omtrent 18 en Anna 15 jaar nagelaten weeskinderen
Voogdenboek-A (kind)Raamsteeg.000.20
8/06
Anna Adriaensdr {Raamsteeg}
/
Anna (2 jaar)
1575-06-01
Cornelis oud vijf vierendeel jaar en Anna oud 2 jaar
Voogdenboek-A (overledene)Hooigracht.069
253/04
Anna Adriaensdr {vrouw van Cornelis Bouwensz}
/
Anna Adriaensdr zaliger
1582-04-18
Cornelis Bouwensz drapier en Anna Adriaensdr beide zaliger
Voogdenboek-A (overledene)OudeRijn.188
26/04
Anna Claesdr {vrouw van Cornelis Jansz}
/
Anna Claesdr
1575-07-29
Cornelis Jansz Smit gewonnen bij Anna Claesdr beide zaliger
Voogdenboek-A (overledene)Hooigracht.054
7/04
Anna Gommersdr {vrouw van Pieter Quirijnsz}
/
Anna Ghommersdr
1575-06-01
Pieter Quirijnsz lindewever en Anna Ghommersdr beide zaliger
Voogdenboek-A (kind)NieuweRijn.043
168/05
Anna van der Aer
/
Anna Willemsdr (oud omtrent 3 jaar)
1579-06-19
Anna Willemsdr oud omtrent 3 jaar weeskind
Voogdenboek-A (kind)Vliet.005-007
18/06
Anna Gerritsdr van Tetrode {de oude}
/
Annatgen (oud 20 jaar)
1575-07-08
over de zes kinderen met namen Jonas oud 4 jaar, Annatgen oud 20 jaar, Maritgen oud 18 jaar, Machtelt oud 8 jaar, Jonghe Annetgen oud 6 jaar en Beatrix oud 2 jaar
Voogdenboek-A (kind)NieuweRijn.049
587/11
Jannetgen Maertensdr Berchey
/
Annetgen (11 jaar)
1591-05-10
Clement oud omtrent 24, Dirc 18, Maritgen 22, Neeltgen 20, Aeltgen 16 en Annetgen 11 jaar weeskinderen
Voogdenboek-A (kind)Langebrug.085-087
532/10
Annetgen Willemsdr van Loo
/
Annetgen (9 jaar)
1589-07-19
Jacob oud omtrent 20, Adriaen 18, Grietgen 21, Baefgen 16?, Lijsbeth 11 en Annetgen 9 jaar nagelaten weeskinderen
Voogdenboek-A (kind)Rapenburg.001
31/06
Anthonis Cornelisz {schoenmaker}
/
Anthonis (oud 9 jaar)
1575-09-21
Jacob oud 11 jaar, Anthonis oud 9 jaar, Claes oud 7 jaar en Dirck oud 2 jaar
Voogdenboek-A (overledene)Maarsmansteeg.002
99/03
Anthonis Adriaensz {koopman}
/
Anthonis Adriaensz coomancooman
1577-02-20
Anthonis Adriaensz cooman gewonnen bij Machtelt Cornelisdr van Bancken beide zaliger
Voogdenboek-A (kind)Rapenburg.001
226/06
Anthonis Cornelisz {schoenmaker}
/
Antonis
1581-05-31
Jacob, Antonis en Claes nagelaten weeskinderen
Voogdenboek-A (kind)Hooglandsekerkchoorsteeg.002-004
246/06
Apollonia Arentsdr {Hooglandsekerkchoorsteeg}
/
Appollonia Aerntsdr (10 jaar)
1582-01-03
Michiel Aerntsz oud omtrent 12 en Appollonia Aerntsdr 10 jaar weeskinderen
Voogdenboek-A (overledene)Rapenburg.119
169/05
Apollonia Dircksdr {vrouw van Cornelis Jacobsz}
/
Appolonia Dircxsdr beide zaliger
1579-06-24
Cornelis Jacobsz Bont bouman en Appolonia Dircxsdr beide zaliger
Voogdenboek-A (kind)Langebrug.085-087
532/08
Baefgen Willemsdr van Loo
/
Baefgen (16 jaar)
1589-07-19
Jacob oud omtrent 20, Adriaen 18, Grietgen 21, Baefgen 16?, Lijsbeth 11 en Annetgen 9 jaar nagelaten weeskinderen
Voogdenboek-A (voogd)OudeRijn.049.1-051
295/02
Barent Lambrechtsz {schrijnwerker}
/
Baernt Lambert Barentsz Boomgaertshouc
1583-08-05
Dirck Corneliz timmerman wonende tot Warmond en Baernt Lambert Barentsz Boomgaertshouc zijn tot voogden geordonneerd
Voogdenboek-A (kind)Steenschuur.023.02
80/11
Baertgen Pietersdr Paedts {Steenschuur}
/
Baertgen (7 jaar)
1576-07-20
Cornelis oud 18, Willem 12, Pieter 9, Aefgen 16, Maria 14 en Baertgen 7 jaar weeskinderen
Voogdenboek-A (ouder)Haarlemmerstraat.078
16/04
Barbara Jansdr {vrouw van Cornelis Pietersz, Jan Jansz Does}
/
Barbara Jansdr
1575-07-06
gewonnen in echte staat bij Barbara Jansdr
Voogdenboek-A (ouder)LangeMare.098
4/04
Barbara Pietersdr {vrouw van Symon Claesz}
/
Barbara Pietersdr
1575-05-17
Barbara Pietersdr
Voogdenboek-A (overledene)Breestraat.084
146/04
Barbara van Hout
/
Barbara, de voorsz Cornelis Meeusz dochter zaliger, zijn voor huisvrouw
1578-06-25
Jan Willemsz Orlaers zeemtouwer uitlandig gewonnen bij Barbara, de voorsz Cornelis Meeusz dochter zaliger, zijn voor huisvrouw
Voogdenboek-A (overledene)Rapenburg.034.2
197/06
Bartholomeus Hendricksz {warmoezenier}
/
Bartholomeeus
1583-07
Mits het overlijden van Bartholomeeus is in zijn plaats voogd geordonneerd Pieter Jansz van den Bosch
Voogdenboek-A (voogd)Rapenburg.034.2
197/01
Bartholomeus Hendricksz {warmoezenier}
/
Bartolomeeus Henrixsz warmoesmanwarmoesman
1580-08-05
Bartolomeeus Henrixsz warmoesman en Cornelis Meeusz van Hout clercq van deze kamer zijn tot voogden geordonneerd
Voogdenboek-A (voogd)Noordeinde.007
378/09

/
Bastiaen Jansz
1591-01-30
Bastiaen Jansz in plaats van Evert Jansz tot mede voogd geordonneerd over zijn onmondige broeders en zusters
Voogdenboek-A (kind)Hoogstraat.003
511/08
Beatrix Gillisdr van Heussen
/
Beatricx (8 jaar)
1589-01-25
Adriaen oud omtrent 5, Steffen 3, Giellis 1, Beatricx 8 en Maritgen 7 jaar nagelaten weeskinderen
Voogdenboek-A (kind)Warmoesmarkt.020
11/06
Beatrix Pietersdr van Dorp
/
Beatrix (8 jaar)
1575-06-08
Cornelis oud 13 jaar, Beatrix oud 8 jaar en Claesgen oud omtrent 2 jaar
Voogdenboek-A (kind)NieuweRijn.013-015
30/05
Beatrix Cornelisdr {NieuweRijn}
/
Beatrix (oud 12 jaar)
1575-09-16
Beatrix oud 12 jaar en Wijborch oud 6 jaar onmondige kinderen
Voogdenboek-A (kind)Vliet.005-007
18/10
Beatrix Gerritsdr van Tetrode
/
Beatrix (oud 2 jaar)
1575-07-08
over de zes kinderen met namen Jonas oud 4 jaar, Annatgen oud 20 jaar, Maritgen oud 18 jaar, Machtelt oud 8 jaar, Jonghe Annetgen oud 6 jaar en Beatrix oud 2 jaar
Voogdenboek-A (overledene)Botermarkt.003
36/04
Beatrix Adriaensdr {vrouw van Frans Corsz}
/
Beatrix Adriaensdr
de zus van Trijntgen?

1575-10-12
Frans Kerstensz gewonnen bij Beatrix Adriaensdr
Voogdenboek-A (ouder)Stadsvrijdom.006
226/09
Belytgen Pietersdr {vrouw van Andries Pietersz}
/
Belie Pietersdr
1581-05-31
Andries Pietersz houfsmit en Belie Pietersdr
Voogdenboek-A (overledene)Hooigracht.031
29/05
Belytgen Pietersdr {vrouw van Frederick Claesz}
/
Belije Pietersdr
1575-09-09
weeskinderen van Frederic Claesz smit gewonnen in echte bij Belije Pietersdr ook zaliger
Voogdenboek-A (kind)Middelstegracht.053
194/08
Belytgen Claesdr {Middelstegracht}
/
Belitgen
1580-06-08
Huich, Martijn, Belitgen en Claertgen nagelaten weeskinderen
Voogdenboek-A (voogd)Hooglandsekerkgracht.013-015
526/01
Bartholomeus Aelbrechtsz {gaardenier}
/
Bertholomeus Aelbertsz oom
1589-03-08
Bertholomeus Aelbertsz oom van moeders zijde en Daniel Jacobsz van Leeuwen houdtcoper zijn voogden geordonneerd
Voogdenboek-A (overledene)BuitenLeiden.000
263/05
Margriete Joostendr de Bije {van Diemen}
/
bij Margriete Joostendr zaliger
1582-08-24
Henric Vranckensz van Diemen gewonnen bij Margriete Joostendr zaliger
Voogdenboek-A (voogd)Hooigracht.054
7/02
Bouwen Cornelisz {linnenwever}
/
Bouwen Cornelisz lindeweverlindewever
1575-06-01
Cornelis Willemsz laeckenscheerder oom en Bouwen Cornelisz. lindewever maagtal voogden
Voogdenboek-A (overledene)NieuweRijn.042
34/06
Bouwen Jansz Paedts
/
Bouwen Jansz
1592-04-08
Wolphert Wolphertsz is in de plaats van Bouwen Janz overleden zijnde tot mede voogd geordonneerd over de kinderen van Lambert Dircsz couckebacker
Voogdenboek-A (voogd)NieuweRijn.042
34/01
Bouwen Jansz Paedts
/
Bouwen Jansz kistemaeckerkistemaecker
1575-10-05
Bouwen Jansz kistemaecker en Jan Jansz voogden
Voogdenboek-A (vermelding)NieuweRijn.035
124/12
Gerrit Jacobsz van Brenen {van der Bouchorst}
/
Breenen
1598-05-20
Op ernstig verzoek van Jacob Gerijtsz voorn. en Maria Francken is Pouls Poulsz van Torenvliet tot toeziende voogd geordonneerd beneffend Breenen, mits dat Tuijning voorn. het opzicht en administratie van de goederen zal hebben
Voogdenboek-A (gemachtigde)Haarlemmerstraat.251
33/09
Gijsbrecht Hendricksz van der Does
/
broeder van Ghijsbrecht Henricxsz
1575-10-07
Pieter Henricsz van Wassenaer behuwde zoon en Jan Henricxsz backer broeder van Ghijsbrecht Henricxsz zijn bij zijn testamentaire dispositie dd 2-7-1579 tot voogden geordonneerd
Voogdenboek-A (voogd)Haarlemmerstraat.015
310/01
Bruin Cornelisz Couhoorn
/
Bruijn Cornelisz leijdecker oomleijdecker
1583-12-28
Bruijn Cornelisz leijdecker oom en Willem Vincentensz cleermaker neef zijn voogden geordonneerd
Voogdenboek-A (overledene)Rapenburg.135.2
540/04
Catrijn Jansdr {vrouw van Jan Sybrantsz}
/
Cathrijn Jansdr zaliger huisvrouw
1589-11-29
Jan Zijbrantsz smith geteeld aan Cathrijn Jansdr zijn zaliger huisvrouw
Voogdenboek-A (ouder)Noordeinde.013
109/04
Ceeltgen Gerritsdr {Mast}
/
Cecilia Gerijtsdr
1577-05-17
Claes Mast Fransz gewonnen bij Cecilia Gerijtsdr
Voogdenboek-A (kind)Hooglandsekerkgracht.001-003
10/07
Ceeltgen Cornelisdr van Dorp
/
Celije (13 jaar)
1575-06-08
Celije (13 jaar)
Voogdenboek-A (kind)LangeMare.098
4/05
Christina Symonsdr {LangeMare}
/
Christina (20 jaar)
1575-05-17
Christina en Pietertgen nagelaten weeskinderen van Sijmon Claesz schoemaecker en Barbara Pietersdr
Voogdenboek-A (kind)Middelstegracht.053
194/09
Claertgen Claesdr {Middelstegracht}
/
Claertgen
1580-06-08
Huich, Martijn, Belitgen en Claertgen nagelaten weeskinderen
Voogdenboek-A (kind)Rapenburg.001
226/07
Claes Cornelisz {koperslager}
/
Claes
1581-05-31
Jacob, Antonis en Claes nagelaten weeskinderen
Voogdenboek-A (kind)Noordeinde.039-041
59/06
Claes Dircksz van der Does
/
Claes ( 5 jaar)
1576-02-22
Adriaen oud 6, Claes 5, Katrijn 8, Maria 3 en Cornelia 1 jaar nagelaten weeskinderen
Voogdenboek-A (kind)NieuweRijn.052
46/06
Claes Pietersz Gool
/
Claes (13 jaar)
1575-12-09
Dirck oud 15 Claes 13, Frans 12, Egbert 7, Pieter 2,5 en Maria 10 jaar nagelaten weeskinderen
Voogdenboek-A (kind)Rapenburg.001
31/07
Claes Cornelisz {koperslager}
/
Claes (oud 7 jaar)
1575-09-21
Jacob oud 11 jaar, Anthonis oud 9 jaar, Claes oud 7 jaar en Dirck oud 2 jaar
Voogdenboek-A (voogd)Breestraat.022
187/09
Claes Anthonisz {olieslager}
/
Claes Antonisz olislager gezwagersolislager
1580-11-04
Jonge Dirc Steen en Claes Antonisz olislager gezwagers
Voogdenboek-A (voogd)Middelstegracht.053
194/01
Claes Bruinenz {schrijnwerker}
/
Claes Brunensz kistemakerkistemaker
1580-06-08
Claes Brunensz kistemaker, Cornelis Ghijsbertsz Schaac en Alexander Aelbertsz van ouds voogden
Voogdenboek-A (echtgenoot)Breestraat.134
156/07
Claes Claesz {tinnegieter, Leeuwarden}
/
Claes Claesz uit Friesland tennegietertennegieter
1578-11-14
Claes Florisz uitlandige oud omtrent 26 jaar en over Maritgen Florisdr oud omtrent 21 jaar gehuwd aan Claes Claesz uit Friesland tennegieter
Voogdenboek-A (voogd)
12/01
Claes Cornelisz van der Maes/Vlas {schoenmaker, vleeshouwer}
/
Claes Cornelisz schoemaeckerschoemaecker
1575-06-15
Claes Cornelisz schoemaecker en Jonge Jacob Meeusz schoemaecker voogden
Voogdenboek-A (voogd)Breestraat.059
66/01
Claes Daemsz de Waert
/
Claes de Waert grootvader
1576-03-26
Claes de Waert grootvader Dirck Jacobsz Ghorter van Reijgersberge en Dirck Jacobsz van der Graft naaste maagtalen, voogden
Voogdenboek-A (voogd)Noordeinde.039-041
59/01
Claes Dircksz van Leeuwen
/
Claes Dircsz van Leeuwen houtcooperhoutcooper
1576-02-22
Claes Dircsz van Leeuwen en Frans Adriaensz houtcoopers voogden
Voogdenboek-A (voogd)Steenschuur.020.6
13/01
Claes Dircksz van Montfoort {de jonge}
/
Claes Dircsz van Montfoort
1575-06-15
Claes Dircsz van Montfoort en Jan Jansz coorcooper voogden
Voogdenboek-A (voogd)Mandemakersteeg.013-015
9/01
Claes Florisz {schipper}
/
Claes Florijsz schipper oomschipper
1575-06-01
Claes Florijsz schipper en Jacob Reijersz speldemaecker omen en voogden
Voogdenboek-A (kind)Breestraat.134
156/05
Claes Florisz {Breestraat}
/
Claes Florisz uitlandige oud omtrent 26 jaar
1578-11-14
Claes Florisz uitlandige oud omtrent 26 jaar en over Maritgen Florisdr oud omtrent 21 jaar gehuwd aan Claes Claesz uit Friesland tennegieter
Voogdenboek-A (voogd)Hooglandsekerkgracht.001-003
10/01
Claes Gijsbrechtsz van Dorp
/
Claes Ghijsbertsz van Dorp
1575-06-08
Claes Ghijsbertsz van Dorp en Adriaen Dircsz scheepmaecker voogden
Voogdenboek-A (voogd)Warmoesmarkt.020
11/03
Claes Gijsbrechtsz van Dorp
/
Claes Ghijsbertsz van Dorp
1575-06-08
Nog dezelfden als voogden
Voogdenboek-A (overledene)OudeRijn.126
154/03
Claes Hendricksz {van der Does}
/
Claes Henricxsz backerbacker
1578-08-28
Claes Henricxsz backer gewonnen bij Maria Danielsdr
Voogdenboek-A (overledene)Middelstegracht.053
194/04
Claes Huigenz {bontwerker}
/
Claes Hugensz bontwercker zaligerbontwercker
1580-06-08
Claes Hugensz bontwercker en Maritgen Martijnsdr beide zaliger
Voogdenboek-A (voogd)Haarlemmerstraat.102
17/02

/
Claes Jacobsz cleermaeckercleermaecker
1575-07-06
Reijer Jansz van Naerden en Claes Jacobsz cleermaecker voogden
Voogdenboek-A (kind)Breestraat.131
201/05

/
Claes Jansz (oud omtrent 13 jaar)
1580-11-23
Claes Jansz oud omtrent 13 en Cornelis Jansz 11 jaar nagelaten weeskinderen
Voogdenboek-A (voogd)Middelstegracht.029
219/01
Claes Jansz Bontecraey
/
Claes Jansz Bontecraeij oom
1581-04-20
Claes Jansz Bontecraeij en Cornelis Jansz Bontecraeij gebroeders omen en voogden
Voogdenboek-A (overledene)Steenschuur.007-009
245/04
Claes Jansz Knotter
/
Claes Jansz Knotter zaliger
1581-12-20
Claes Jansz Knotter en Adriana Adriaensdr beide zaliger
Voogdenboek-A (curator)NieuweRijn.083
35/06
Claes Jansz Moyt
/
Claes Jansz Moijt
1576-02-08
Claes Jansz Moijt geordonneerd curator
Voogdenboek-A (voogd)Haarlemmerstraat.127
1/02
Claes Joostenz {droogscheerder}
/
Claes Joostensz wantsnijderwantsnijder
1575-05-06
Frans Cornelisz Backer en Claes Joostensz wantsnijder voogden
Voogdenboek-A (ouder)Uiterstegracht.020-022
61/03
Claes Lenaertsz {baggerman}
/
Claes Lenaertsz baggermanbaggerman
1576-02-22
Claes Lenaertsz baggerman gewonnen bij Katrijn Cornelisdr zijn zaliger huisvrouw
Voogdenboek-A (voogd)Uiterstegracht.088-090
20/01
Claes Maertensz {linnenwever, drapier}
/
Claes Martijnsz drapierdrapier
1575-07-15
Claes Martijnsz drapier en Cornelis Jansz lindewever voogden
Voogdenboek-A (overledene)Noordeinde.013
109/03
Claes Fransz Mast
/
Claes Mast Fransz
1577-05-17
Claes Mast Fransz gewonnen bij Cecilia Gerijtsdr
Voogdenboek-A (vermelding)NieuweRijn.023
24/04
Claes Jansz Oom
/
Claes Oom Jansz fugitieve
1575-07-29
(in de plaats van Claes Oom Jansz fugitieve en Pieter Pietersz Coedijck nu zaliger
Voogdenboek-A (kind)Haarlemmerstraat.015
310/05
Claes Pietersz {Haarlemmerstraat}
/
Claes oud 13
1583-12-28
Claes oud 13, Alijdt 15 en Jannetgen 9 jaar weeskinderen
Voogdenboek-A (overledene)Donkersteeg.013-017
42/05
Claes Pietersz van Balen
/
Claes Pietersz van Balen
1575-12-14
IJsabelle Claes Pietersz van Balensz gewonnen in echte bij Katrijn Gillisdr
Voogdenboek-A (voogd)Haarlemmerstraat.088-090
89/01
Claes Pietersz van Medemblik
/
Claes Pietersz van Medenblick schipper poorterschipper
1576-09-26
Claes Pietersz van Medenblick schipper poorter alhier en Jacob Harmansz cuper tot Delft voogden
Voogdenboek-A (voogd)NieuweRijn.035
323/12
Claes Quirijnsz van Luijnenburch
/
Claes Quirijnsz lindewever stiefvader
1584-03-28
Claes Quirijnsz lindewever stiefvader van deze weeskinderen
Voogdenboek-A (voogd)Haarlemmerstraat.015
310/09
Claes Sebastiaensz {smid}
/
Claes Sebastiaensz
1590-01-19
Claes Sebastiaensz en Jan Sebastiaensz van Houdt lijndraeijer gebroeders en omen over dezelve kinderen zijn nog tot voogden geordonneerd over de voorsz weeskinderen
Voogdenboek-A (kind)Hooglandsekerkgracht.016-018
171/06
Claes Symonsz van Swieten
/
Claes Sijmonsz oud [niet ingevuld] jaar
1579-06-24
Claes Sijmonsz oud [niet ingevuld] jaar
Voogdenboek-A (voogd)Noordeinde.044
198/01
Claes Vincentenz {smid}
/
Claes Vincentsz smit oomsmit
1580-07-27
Claes Vincentsz smit en Dirc Claesz Jel glaesmaecker omen en voogden
Voogdenboek-A (kind)Hooglandsekerkgracht.001-003
10/06
Claesgen Cornelisdr van Dorp
/
Claesgen (16 jaar)
1575-06-08
Claesgen (16 jaar)
Voogdenboek-A (kind)OudeRijn.126
154/08
Claesgen Claesdr {van der Does}
/
Claesgen (2,5 jaar)
1578-08-28
Henric oud 10, IJsbrant 8, Jan 6 en Claesgen 2,5 jaar nagelaten weeskinderen
Voogdenboek-A (kind)Warmoesmarkt.020
11/07
Claesgen Pietersdr van Dorp
/
Claesgen (omtrent 2 jaar)
1575-06-08
Cornelis oud 13 jaar, Beatrix oud 8 jaar en Claesgen oud omtrent 2 jaar
Voogdenboek-A (kind)Maarsmansteeg.002
99/05
Claesgen Anthonisdr {van Leeuwen}
/
Claesgen Anthonisdr (oud omtrent 23 jaar)
1577-02-20
Claesgen Anthonisdr oud omtrent 23 jaar nagelaten
Voogdenboek-A (kind)LangeMare.090
49/06
Claertgen Jansdr {LangeMare}
/
Clara (oud 9 jaar)
1575-12-21
Pieter oud 5 jaar en Clara oud 9 jaar nagelaten weeskinderen
Voogdenboek-A (overledene)Pieterskerkchoorsteeg.012
257/04
Clementia Claesdr van Zijl {van Duivelant}
/
Clemeijns van Zijl Claesdr zijn zaliger huisvrouw
1582-07-11
Gerards Wiggersz van Duvelandt burgemeester van deze stad gewonnen bij Clemeijns van Zijl Claesdr zijn zaliger huisvrouw
Voogdenboek-A (kind)NieuweRijn.049
587/06
Clement Maertensz Berchey
/
Clement (oud omtrent 24 jaar)
1591-05-10
Clement oud omtrent 24, Dirc 18, Maritgen 22, Neeltgen 20, Aeltgen 16 en Annetgen 11 jaar weeskinderen
Voogdenboek-A (kind)Uiterstegracht.053.2-061
23/11
Neeltgen Matthijsdr {Uiterstegracht}
/
Cornelia
= Neeltje

1592-11-04
Mits het overlijden van Aernt Jacobsz en Mathijs Willemsz zijn Dirck Cornelisz Vinck en Pieter Jacobsz de Vrij voogden geordonneerd over Cornelia oud omtrent nu 22 jaar nagelaten dochter van Mathijs Jacobsz voerlaeckenreeder zaliger gewonnen bij Sijmontgen Allertsdr zijn huisvrouw nu getrouwd hebbende Lenert Roeloffsz
Voogdenboek-A (kind)Noordeinde.039-041
59/09
Cornelia Dircksdr van der Does
/
Cornelia (1 jaar)
1576-02-22
Adriaen oud 6, Claes 5, Katrijn 8, Maria 3 en Cornelia 1 jaar nagelaten weeskinderen
Voogdenboek-A (kind)Steenschuur.020.6
13/04
Cornelis Dircksz den Oosterling
/
Cornelis
1575-06-15
genaamd Cornelis en Elizabeth
Voogdenboek-A (kind)Maarsmansteeg.019
79/07
Cornelis Adriaensz {Maarsmansteeg}
/
Cornelis
1576-06-20
Pieter en Cornelis (Geertgen de derde overleden zijnde) nagelaten weeskinderen
Voogdenboek-A (kind)Hooigracht.046
25/06
Cornelis Hendricksz {Hooigracht}
/
Cornelis (1 jaar oud)
1575-07-29
Aelbert oud 4 jaar en Cornelis oud omtrent 1 jaar nagelaten weeskinderen
Voogdenboek-A (kind)Warmoesmarkt.020
11/05
Cornelis Pietersz van Dorp
/
Cornelis (13 jaar)
1575-06-08
Cornelis oud 13 jaar, Beatrix oud 8 jaar en Claesgen oud omtrent 2 jaar
Voogdenboek-A (kind)Uiterstegracht.020-022
61/06
Cornelis Claesz {Uiterstegracht}
/
Cornelis (14 jaar)
1576-02-22
Lenaert oud 20, Cornelis 14 en Alijt 12 jaar weeskinderen
Voogdenboek-A (kind)Hooigracht.070
118/06
Cornelis Cornelisz Fock
/
Cornelis (7 jaar)
1577-10-25
Dirc oud omtrent 14, Cornelis 7 en Elizabeth 11 jaar weeskinderen
Voogdenboek-A (kind)Noordeinde.044
198/06
Cornelis Jansz {wees, Noordeinde}
/
Cornelis (8 jaar)
1580-07-27
Frans oud omtrent 11 en Cornelis 8 jaar nagelaten weeskind
Voogdenboek-A (kind)Steenschuur.023.02
80/06
Cornelis Pietersz Paedts {de jongste}
/
Cornelis (oud 18 jaar)
1576-07-20
Cornelis oud 18, Willem 12, Pieter 9, Aefgen 16, Maria 14 en Baertgen 7 jaar weeskinderen
Voogdenboek-A (kind)Middelstegracht.048
83/05
Cornelis Cornelisz {Middelstegracht}
/
Cornelis (oud 4 jaar)
1575-08-15
Cornelis oud 4, Maria 7 jaar en Dieuwer vijf vierendeel jaar nagelaten weeskinderen van
Voogdenboek-A (overledene)Hooigracht.077
469/03
Cornelis Quirijnsz Capiteyns {drapier}
/
Cornelis (Quirijnsz) CapiteijnCapiteijn
1588-08-03
Cornelis (Quirijnsz) Capiteijn en Marie Meltensdr beide zaliger
Voogdenboek-A (kind)Raamsteeg.000.20
8/05
Cornelis Adriaensz {Raamsteeg}
/
Cornelis (vijf vierendeel jaar)
1575-06-01
Cornelis oud vijf vierendeel jaar en Anna oud 2 jaar
Voogdenboek-A (voogd)NieuweRijn.030
301/02

/
Cornelis Adriaen Aelwijnsz behuwde oom
1583-11-25
Tijman Meeusz lindewever oom en Cornelis Adriaen Aelwijnsz behuwde oom zijn tot voogden geordonneerd
Voogdenboek-A (voogd)Haarlemmerstraat.183
100/02

/
Cornelis Adriaensz lindeweverlindewever
1577-02-08
Quirijn Adriaensz lindewever en Cornelis Adriaensz scheepmaecker gebroeders omen en voogden
Voogdenboek-A (voogd)Steenschuur.006
534/01
Cornelis Adriaensz van Barrevelt
/
Cornelis Adriaensz van Barerevelt grootvader
1589-09-14
Cornelis Adriaensz van Barerevelt grootvader en Foij van Brouchoven oom
Voogdenboek-A (voogd)Hooglandsekerkgracht.016-018
171/03
Cornelis Adriaensz van Barrevelt
/
Cornelis Adriaensz van Barrevelt oudoom
1579-06-24
Cornelis Adriaensz van Barrevelt oudoom van het voorsz weeskind om te helpen scheiden, schiften en delen de boedel
Voogdenboek-A (overledene)Hooigracht.069
253/03
Cornelis Bouwensz {drapier}
/
Cornelis Bouwensz drapier zaligerdrapier
1582-04-18
Cornelis Bouwensz drapier en Anna Adriaensdr beide zaliger
Voogdenboek-A (voogd)Hooglandsekerkgracht.016-018
171/02
Cornelis Claes Lambrechtsz van Swieten
/
Cornelis Claes Lambertsz oom
1579-06-24
Nanne Jansz Luc tot Amsterdam grootvader en Cornelis Claes Lambertsz oom voogden
Voogdenboek-A (overledene)Middelstegracht.048
83/03
Cornelis Cornelisz Crul {warmoezenier}
/
Cornelis Cornelisz warmoesmanwarmoesman
1575-08-15
Cornelis Cornelisz warmoesman gewonnen in echte bij Adriana Barentsdr
Voogdenboek-A (kind)Breestraat.040.1
22/07
Cornelis Jacobsz de Vrije
/
Cornelis de Vrije (oud 12 jaar)
1575-07-08
Pieter de Vrije oud 19 jaar, Cornelis de Vrije oud 12 jaar, Lijsbeth de Vrije oud 11 jaar en Ermgaert de Vrije oud 8 jaar nagelaten kinderen
Voogdenboek-A (voogd)Breestraat.022
187/01
Cornelis Dircksz {kruidenier}
/
Cornelis Dirc Rippertsz
1580
Cornelis Dirc Rippertsz en Havic Joostensz tinnegieter voogden
Voogdenboek-A (overledene)
14/04

/
Cornelis Dircsz organistorganist
1575-06-15
Cornelis Dircsz organist en Maria Cornelisdr beide zaliger.
Voogdenboek-A (ouder)OudeRijn.049.1-051
295/03
Cornelis Dircksz Gel
/
Cornelis Dirxsz Jel molenaermolenaer
1583-08-05
Cornelis Dirxsz Jel molenaer gewonnen bij Maritgen Cornelisdr zijn zaliger voorhuisvrouw
Voogdenboek-A (overledene)Rapenburg.129
40/04
Cornelis Ewoutsz {linnenwever}
/
Cornelis Eewoutsz lindeweverlindewever
1575-12-02
Cornelis Henricsz Vlasch wielmaecker oom en Florijs Jansz backer broeder en voogden (in plaats van Henric Gerijtsz. stoeldraeijer grootvader en Cornelis Eewoutsz lindewever oom
Voogdenboek-A (voogd)Kaiserstraat.006.4
140/02
Cornelis Evertsz {kwastenmaker}
/
Cornelis Evertsz quastemaecker stiefvader van de moederquastemaecker
1578-04-23
Dirc Aerntsz warmoesman oom en Cornelis Evertsz quastemaecker stiefvader van de moeder voogden
Voogdenboek-A (voogd)Breestraat.134
156/01
Cornelis Florisz {smid}
/
Cornelis Florisz smit broedersmit
1578-11-14
Cornelis Florisz smit broeder en Dirc Jansz cleermaecker oom en voogden
Voogdenboek-A (voogd)Vismarkt.009
93/01
Cornelis Gerritsz de Haes
/
Cornelis Gerijtsz de Haes
1576-12-21
Cornelis Gerijtsz de Haes en Jacob Pietersz de Haes voogden
Voogdenboek-A (voogd)NieuweRijn.035
323/01
Cornelis Gerritsz de Haes
/
Cornelis Geritsz de Haes
1584-03-28
Cornelis Geritsz de Haes en Jacob Allartsz de Haes zijn voogden geordonneerd
Voogdenboek-A (voogd)Noordeinde.052.1
157/02
Cornelis Gijsbrechtsz Schaeck
/
Cornelis Ghijsbertsz Schaac
1578-12-03
Meester Jan int Houfiser tot Delft en Cornelis Ghijsbertsz Schaac voogden
Voogdenboek-A (voogd)Middelstegracht.053
194/02
Cornelis Gijsbrechtsz Schaeck
/
Cornelis Ghijsbertsz Schaac
1580-06-08
Claes Brunensz kistemaker, Cornelis Ghijsbertsz Schaac en Alexander Aelbertsz van ouds voogden
Voogdenboek-A (overledene)Hooglandsekerkgracht.001-003
10/03
Cornelis Gijsbrechtsz van Dorp
/
Cornelis Ghijsbertsz van Dorp
1575-06-08
Cornelis Ghijsbertsz van Dorp
Voogdenboek-A (ouder)NieuweRijn.083
35/03
Cornelis Havicksz {tinnegieter}
/
Cornelis Havicxsz
1575-10-14
Cornelis Havicxsz gewonnen bij Stijntgen Barentsdr
Voogdenboek-A (overledene)Haarlemmerstraat.199-201
203/03
Cornelis Heymansz {bouwman}
/
Cornelis Heijman alias BoumanBouman
1580-12-23
Cornelis Heijman alias Bouman gewonnen bij Fijtgen Jansdr nu zijn weduwe
Voogdenboek-A (overledene)Botermarkt.018
126/04
Cornelis Hendricksz van der Does {schoenmaker, korenkoper}
/
Cornelis Henricsz coorncoopercoorncooper
1578-01-24
Cornelis Henricsz coorncooper gewonnen bij wijlen Agniese Jansdr beide zaliger
Voogdenboek-A (voogd)Rapenburg.129
40/01
Cornelis Hendricksz {wielmaker}
/
Cornelis Henricsz Vlasch wielmaeckerwielmaecker
1575-12-02
Cornelis Henricsz Vlasch wielmaecker oom en Florijs Jansz backer broeder en voogden (in plaats van Henric Gerijtsz. stoeldraeijer grootvader en Cornelis Eewoutsz. lindewever oom
Voogdenboek-A (ouder)Middelstegracht.029
219/03
Cornelis IJsbrantsz {drapier}
/
Cornelis IJsbrantsz drapierdrapier
1581-04-20
Cornelis IJsbrantsz drapier en voerlaeckenreeder gewonnen bij Elizabet Jansdr zijn zaliger huisvrouw
Voogdenboek-A (overledene)Rapenburg.119
169/04
Cornelis Jacobsz {bouwman}
/
Cornelis Jacobsz Bont boumanbouman
1579-06-24
Cornelis Jacobsz Bont bouman en Appolonia Dircxsdr beide zaliger
Voogdenboek-A (ouder)Hooigracht.070
118/03
Cornelis Jacobsz Fock
/
Cornelis Jacobsz Focs cleermaeckercleermaecker
1577-10-25
Cornelis Jacobsz Focs cleermaecker gewonnen bij Elizabeth Meeusdr zijn zaliger huisvrouw
Voogdenboek-A (kind)Breestraat.131
201/06

/
Cornelis Jansz (11 jaar)
1580-11-23
Claes Jansz oud omtrent 13 en Cornelis Jansz 11 jaar nagelaten weeskinderen
Voogdenboek-A (voogd)Middelstegracht.029
219/02
Cornelis Jansz Bontecraey
/
Cornelis Jansz Bontecraeij oom
1581-04-20
Claes Jansz Bontecraeij en Cornelis Jansz Bontecraeij gebroeders omen en voogden
Voogdenboek-A (voogd)Uiterstegracht.088-090
20/02

/
Cornelis Jansz lindeweverlindewever
1575-07-15
Claes Martijnsz drapier en Cornelis Jansz lindewever voogden
Voogdenboek-A (kind)Breestraat.084
146/05
Cornelis Jansz Orlers
/
Cornelis Jansz Orlaers (oud omtrent 8 jaar)
1578-06-25
Cornelis Jansz Orlaers oud omtrent 8 en Jan Jansz Orlaers 7 jaar verlaten weeskinderen
Voogdenboek-A (overledene)OudeRijn.188
26/03
Cornelis Jansz {smid-OudeRijn}
/
Cornelis Jansz Smitsmit
1575-07-29
Cornelis Jansz Smit gewonnen bij Anna Claesdr beide zaliger
Voogdenboek-A (overledene)NieuweRijn.023
24/06
Cornelis Jansz {tinnegieter}
/
Cornelis Jansz thinneghieter vaderthinneghieter
1575-07-29
Mathijs onmondige zoon van Cornelis Jansz thinneghieter
Voogdenboek-A (voogd)Rapenburg.034.2
197/02
Cornelis Meesz van Hout
/
Cornelis Meeusz van Hout clercq van deze kamerclercq
1580-08-05
Bartolomeeus Henrixsz warmoesman en Cornelis Meeusz van Hout clercq van deze kamer zijn tot voogden geordonneerd
Voogdenboek-A (voogd)Breestraat.084
146/01
Cornelis Meesz van Hout
/
Cornelis Meeusz van Hout gezworen clercq ter weeskamer van Leidenclercq
1578-06-25
Cornelis Meeusz van Hout gezworen clercq ter weeskamer van Leiden en Joris van Coulster Joostensz deurwaerder extraordinaris van de ontvangers in Rijnland behuwde omen en voogden
Voogdenboek-A (overledene)Rapenburg.001
31/03
Cornelis Pietersz {bakker}
/
Cornelis Pietersz backerbacker
1575-09-21
Cornelis Pietersz backer gewonnen in echte aan Maritgen Jacobsdr
Voogdenboek-A (overledene)Rapenburg.001
226/04
Cornelis Pietersz {bakker}
/
Cornelis Pietersz backerbacker
1581-05-31
Cornelis Pietersz backer
Voogdenboek-A (kind)Vismarkt.009
93/05
Cornelis Pietersz de Haes
/
Cornelis Pietersz de Haes (oud omtrent 19 jaar)
1576-12-21
Cornelis Pietersz de Haes oud omtrent 19 jaar nagelaten weeskind
Voogdenboek-A (overledene)Haarlemmerstraat.078
16/03
Cornelis Pietersz {kistenmaker}
/
Cornelis Pietersz kistemaeckerkistemaecker
1575-07-06
Cornelis Pietersz kistemaecker zaliger
Voogdenboek-A (voogd)Vliet.025
81/02
Cornelis Schouten {kuiper}
/
Cornelis Schouten cupercuper
1576-06-01
Gerijt Quirijnsz metselaer en Cornelis Schouten cuper voogden
Voogdenboek-A (kind)Koppenhinksteeg.000.10
231/05
Cornelis Symonsz {OudeRijn}
/
Cornelis Sijmonsz (oud omtrent 6 jaar)
1581-05-02
Cornelis Sijmonsz oud omtrent 6, Willem Sijmonsz 3 en Weijntgen Sijmonsdr 5 jaar weeskinderen
Voogdenboek-A (voogd)Hogewoerd.051
28/01
Cornelis Thimansz Stoter
/
Cornelis Thijmansz Stooternotarissen
1575-08-10
Cornelis Thijmansz Stooter en Salomon Lenaertsz beide notarissen als voogden
Voogdenboek-A (voogd)Breestraat.040.1
22/03
Cornelis Pietersz van Noorde III
/
Cornelis van Noorde
1575-07-08
Gerijt de Vrije Adriaensdr oom en Pieter van Noorde Philipsz neef, mits de absentie Cornelis van Noorde te Rotterdam oom, voogden
Voogdenboek-A (voogd)Donkersteeg.013-017
42/03
Cornelis Jacobsz van Noorde
/
Cornelis van Noorde
1575-12-14
gevoegd bij Cornelis van Noorde
Voogdenboek-A (voogd)Breestraat.085-087
162/03
Cornelis Jacobsz van Noorde
/
Cornelis van Noorde Jacobsz
1579-03-27
op last van het gerecht tot derde voogd geordonneerd Cornelis van Noorde Jacobsz
Voogdenboek-A (voogd)Vliet.005-007
18/02
Cornelis Pietersz van Noorde IV {goudsmid}
/
Cornelis van Noorde Pietersz ghoutsmit wonende te Rotterdamghoutsmit
1575-07-08
Foij van Brouchoven schout van Leiden en baljuw van Rijnland en Cornelis van Noorde Pietersz. ghoutsmit wonende te Rotterdam oom en neef respectievelijk en voogden
Voogdenboek-A (ouder)NieuweRijn.013-015
30/03
Cornelis Franckenz {korenkoper}
/
Cornelis Vranckensz
1575-09-16
Cornelis Vranckensz gewonnen in echte bij Margriete Joostendr
Voogdenboek-A (overledene)Hooigracht.025.2
119/03
Cornelis Wijnaertsz {drapier}
/
Cornelis Wijnaertsz drapierdrapier
1577-10-25
Cornelis Wijnaertsz drapier gewonnen bij Geertruijt Jansdr
Voogdenboek-A (voogd)Hooigracht.054
7/01
Cornelis Willemsz {droogscheerder}
/
Cornelis Willemsz laeckenscheerderlaeckenscheerder
1575-06-01
Cornelis Willemsz laeckenscheerder oom en Bouwen Cornelisz. lindewever maagtal voogden
Voogdenboek-A (kind)Breestraat.059
66/06
Dammas Isaac Symonsz van der Graft
/
Damiaen (oud 18 jaar)
1576-03-26
Damiaen oud 18, Sijmon 15, Haesgen 11 en Alijtgen 5 jaar, nagelaten weeskinderen
Voogdenboek-A (kind)Pieterskerkgracht.005.2
110/11
Daniël Symonsz {Pieterskerkgracht}
/
Daniel (oud omtrent 1 jaar)
1577-06-12
Daniel oud omtrent 1 jaar nagelaten naweeskind
Voogdenboek-A (voogd)Hooglandsekerkgracht.013-015
526/02
Daniël Jacobsz van Leeuwen
/
Daniel Jacobsz van Leeuwen houdtcoperhoudtcoper
1589-03-08
Bertholomeus Aelbertsz oom van moeders zijde en Daniel Jacobsz van Leeuwen houdtcoper zijn voogden geordonneerd
Voogdenboek-A (kind)Middelstegracht.048
83/07
Diewertgen Cornelisdr {Middelstegracht}
/
Dieuwer (vijf vierendeel jaar)
1575-08-15
Cornelis oud 4, Maria 7 jaar en Dieuwer vijf vierendeel jaar nagelaten weeskinderen van
Voogdenboek-A (kind)Noordeinde.052.1
157/08
Mijnsgen Arentsdr {Papengracht}
/
Dieuwer 2 jaar (sic!)
1578-12-03
weeskinderen met namen Pieter oud 10, Abraham 7, Sara 12 en Dieuwer 2 jaar (sic!)
Voogdenboek-A (ouder)Hooglandsekerkgracht.013-015
526/04
Diewertgen Aelbrechtsdr {van Tol}
/
Dieuwer Aelbertsdr huisvrouw
1589-03-08
Jonge Jan Reijersz van Thol geteeld aan Dieuwer Aelbertsdr zijn huisvrouw
Voogdenboek-A (kind)BuitenLeiden.000
263/09
Diewertgen Hendricksdr van Diemen
/
Diewer (20 jaar)
1582-08-24
Vranc oud omtrent 15, Jhan 14, Margriete 21, Diewer 20 en Elizabet 12 jaar weeskinderen
Voogdenboek-A (kind)NieuweRijn.042
34/05
Dirck Lambrechtsz
/
Dirc
1575-10-05
Dirc oud 5 jaar onmondig weeskind
Voogdenboek-A (kind)NieuweRijn.049
587/07
Dirck Maertensz Berchey
/
Dirc (18 jaar)
1591-05-10
Clement oud omtrent 24, Dirc 18, Maritgen 22, Neeltgen 20, Aeltgen 16 en Annetgen 11 jaar weeskinderen
Voogdenboek-A (kind)Hooigracht.070
118/05
Dirck Cornelisz Fock
/
Dirc (oud omtrent 14 jaar)
1577-10-25
Dirc oud omtrent 14, Cornelis 7 en Elizabeth 11 jaar weeskinderen
Voogdenboek-A (kind)Steenschuur.006
534/05
Dirck Hendricksz van Brouchoven
/
Dirc (oud omtrent 18 jaar)
1589-09-14
Dirc oud omtrent 18 en Anna 15 jaar nagelaten weeskinderen
Voogdenboek-A (voogd)Kaiserstraat.006.4
140/01
Dirck Arentsz {warmoezenier}
/
Dirc Aerntsz warmoesman oomwarmoesman
1578-04-23
Dirc Aerntsz warmoesman oom en Cornelis Evertsz quastemaecker stiefvader van de moeder voogden
Voogdenboek-A (voogd)NieuweRijn.043
168/01
Dirck Claesz Gel {glasmaker}
/
Dirc Claesz Jel glaesmaeckerglaesmaecker
1579-06-19
Dirc Claesz Jel glaesmaecker en Joris Willemsz van Dobben voogden
Voogdenboek-A (voogd)Noordeinde.044
198/02
Dirck Claesz Gel {glasmaker}
/
Dirc Claesz Jel glaesmaecker omenglaesmaecker
1580-07-27
Claes Vincentsz smit en Dirc Claesz Jel glaesmaecker omen en voogden
Voogdenboek-A (voogd)Breestraat.131
201/02
Dirck Claesz Gel {glasmaker}
/
Dirc Claesz Jel glaesmaker omenglaesmaker
1580-11-23
Jan Cornelisz Bout kistemaecker oudoom en Dirc Claesz Jel glaesmaker omen en voogden
Voogdenboek-A (voogd)Koppenhinksteeg.000.24
223/09
Dirck Cornelisz {Oegstgeest}
/
Dirc Cornelisz Tougstg(en)
1585-01-21
De voorsz scheiding gedaan zijnde zijn tot voogden geordonneerd Willem Jacob Lambertsz te Wassenaar oom, Matheus Oude Jansz te Zoeterwoude en Dirc Cornelisz Tougstg(en)
Voogdenboek-A (ouder)Steenschuur.020.6
13/03
Dirck Cornelisz den Oosterling {de jonge}
/
Dirc den Oosterlinck
1575-06-15
weeskinderen van Dirc den Oosterlinck
Voogdenboek-A (voogd)
14/01

/
Dirc Dircszoon
1575-06-15
Dirc en Pieter Dircszonen gebroeders omen
Voogdenboek-A (overledene)Middelstegracht.035
19/03
Dirck Hillebrantsz {lakenbereider}
/
Dirc Hilbrantsz voerlaeckenreedervoerlaeckenreeder
1575-07-08
Dirc Hilbrantsz voerlaeckenreeder gewonnen bij Dircgen Gerijtsdr
Voogdenboek-A (voogd)Breestraat.134
156/02

/
Dirc Jansz cleermaecker oomcleermaecker
1578-11-14
Cornelis Florisz smit broeder en Dirc Jansz cleermaecker oom en voogden
Voogdenboek-A (voogd)NieuweRijn.023
24/03

/
Dirc Jansz van Colen wonende tot Rotterdam
1575-07-29
Dirc Jansz van Colen wonende tot Rotterdam
Voogdenboek-A (voogd)Koppenhinksteeg.000.10
231/02

/
Dirc Martijnsz wonende op Hoogmade
1581-05-02
Leenaerd Martijnsz wonende op de Oude Weteringe en Dirc Martijnsz wonende op Hoogmade gebroeders en maagtalen voogden geordonneerd
Voogdenboek-A (voogd)Steenschuur.007-009
245/03
Dirck Joostenz van Sonnevelt
/
Dirc van Zonnevelt Joosten
1581-12-20
Adriaen Jansz Knotter, Jan Jansz brouwer gebroeders omen en Dirc van Zonnevelt Joosten naneef zijn voogden
Voogdenboek-A (voogd)Maarsmansteeg.002
99/02
Dirck Cornelisz Vinck
/
Dirc Vijnc Cornelisz
1577-02-20
Mathijs van Bancken Claesz en Dirc Vijnc Cornelisz voogden
Voogdenboek-A (kind)Pieterskerkchoorsteeg.007.2
101/06
Dirckgen Maertensdr {Pieterskerkchoorsteeg}
/
Dircgen
1577-02-27
namen Pieter en Dircgen
Voogdenboek-A (kind)Botermarkt.018
126/07
Dirckgen Cornelisdr {van 't Lantwijf}
/
Dircgen
1578-01-24
Henric, Dircgen, Alijtgen en Jannetgen nagelaten
Voogdenboek-A (kind)Rapenburg.119
169/07
Dirckgen Cornelisdr {Vliet}
/
Dircgen (13 jaar)
1579-06-24
Katrijn oud omtrent 24 jaar,Dircgen 13 jaar nagelaten weeskinderen
Voogdenboek-A (kind)OudeRijn.049.1-051
295/05
Dirckgen Cornelisdr Gel
/
Dircgen (oud omtrent 3 jaar)
1583-08-05
Dircgen oud omtrent 3 jaar nagelaten weeskind
Voogdenboek-A (ouder)Rapenburg.034.2
197/04
Dirckgen Cornelisdr {warmoezenier}
/
Dircgen Cornelisdr het warmoeswijfwarmoesman
1580-08-05
Pouwels Jansz warmoesman gewonnen bij Dircgen Cornelisdr het warmoeswijf
Voogdenboek-A (ouder)Middelstegracht.035
19/04
Dirckgen Gerritsdr {vrouw van Dirck Hillebrantsz, Pieter Adriaensz}
/
Dircgen Gerijtsdr
1575-07-08
Dirc Hilbrantsz voerlaeckenreeder gewonnen bij Dircgen Gerijtsdr
Voogdenboek-A (kind)NieuweRijn.052
46/05
Dirck Pietersz Gool
/
Dirck (15 jaar)
1575-12-09
Dirck oud 15 Claes 13, Frans 12, Egbert 7, Pieter 2,5 en Maria 10 jaar nagelaten weeskinderen
Voogdenboek-A (kind)Rapenburg.001
31/08
Dirck Cornelisz {Rapenburg}
/
Dirck (oud 2 jaar)
1575-09-21
Jacob oud 11 jaar, Anthonis oud 9 jaar, Claes oud 7 jaar en Dirck oud 2 jaar
Voogdenboek-A (overledene)Noordeinde.039-041
59/03
Dirck Adriaensz van der Does
/
Dirck Adriaensz coperslagercoperslager
1576-02-22
Dirck Adriaensz coperslager gewonnen bij Maria Claesdr
Voogdenboek-A (overledene)Uiterstegracht.034
32/03
Dirck Hendricksz Breetvelt {brouwersknecht}
/
Dirck Breetvelt Henricsz brouwersknechtbrouwersknecht
1575-10-05
Dirck Breetvelt Henricsz. brouwersknecht gewonnen in echte bij Agniese Jorijsdr
Voogdenboek-A (voogd)Uiterstegracht.053.2-061
23/09
Dirck Cornelisz Vinck
/
Dirck Cornelisz Vinck
1592-11-04
Dirck Cornelisz Vinck en Pieter Jacobsz de Vrij voogden geordonneerd over Cornelia oud omtrent nu 22 jaar nagelaten dochter van Mathijs Jacobsz
Voogdenboek-A (voogd)OudeRijn.049.1-051
295/01
Dirck Cornelisz {timmerman}
/
Dirck Corneliz timmerman wonende tot Warmondtimmerman
1583-08-05
Dirck Corneliz timmerman wonende tot Warmond en Baernt Lambert Barentsz Boomgaertshouc zijn tot voogden geordonneerd
Voogdenboek-A (voogd)Middelstegracht.048
83/02
Dirck Dircksz Block {warmoezenier}
/
Dirck Dircsz blochouwerblochouwer
1575-08-15
: Sijmon Cornelisz warmoesman en Dirck Dircsz blochouwer omen en voogden
Voogdenboek-A (voogd)Middelstegracht.008
2/01
Dirck Dircksz {warmoezenier-Hooigracht, de jonge}
/
Dirck Dircsz warmoesman
zijn dit broers ??
warmoesman
1575-05-18
Dirck Dircsz warmoesman en Willem Dircsz voerlaeckenreeder voogden
Voogdenboek-A (overledene)Maarsmansteeg.019
79/02
Dirck Hendricksz {bakker}
/
Dirck Henrixsz backer zijn zaliger broederbacker
1576-06-20
Govert Henricsz cooman is mede voogd geordonneerd in de plaats van Dirck Henrixsz backer zijn zaliger broeder,en hem gevoegd bij Jan Moijt Adriaensz metselaer mede voogd
Voogdenboek-A (voogd)Breestraat.059
66/02
Dirck Jacobsz van Reigersberg
/
Dirck Jacobsz Ghorter van Reijgersbergeghorter
1576-03-26
Claes de Waert grootvader Dirck Jacobsz Ghorter van Reijgersberge en Dirck Jacobsz van der Graft naaste maagtalen, voogden
Voogdenboek-A (voogd)Langebrug.085-087
532/01
Dirck Jacobsz van Reigersberg
/
Dirck Jacobsz gorter van Reijersberch neefgorter
1589-07-19
Dirck Jacobsz Gorter van Reijersberch neef en Jan Jansz cleermaker behuwde [onleesbaar] zijn tot voogden geordonneerd
Voogdenboek-A (voogd)Breestraat.059
66/03
Dirck Jacobsz van der Graft
/
Dirck Jacobsz van der Graft
1576-03-26
Claes de Waert grootvader Dirck Jacobsz Ghorter van Reijgersberge en Dirck Jacobsz van der Graft naaste maagtalen, voogden
Voogdenboek-A (voogd)NieuweRijn.012
21/01
Dirck Jansz van der Beeck
/
Dirck Jansz smitsmit
1575-07-15
Dirck Jansz smit en Jan Dircsz mandemaecker voogden
Voogdenboek-A (voogd)Middelstegracht.061-063
37/02
Dirck Maertensz {linnenwever}
/
Dirck Martijnsz lindeweverlindewever
1575-10-29
Pieter Martijnsz warmoesman en Dirck Martijnsz lindewever voogden
Voogdenboek-A (kind)Hogewoerd.051
28/05
Dirck Pietersz {Hogewoerd}
/
Dirck oud omtrent 16 jaar
1575-08-10
Dirck oud omtrent 16 jaar
Voogdenboek-A (voogd)
6/01

/
Dirck Sijmonsz
1575-05-27
Dirck Sijmonsz en Harman Jansz beide van Noordwijk voogden
Voogdenboek-A (kind)Rapenburg.129
40/07
Dorothea Jansdr {Rapenburg}
/
Dorothea (oud 17 jaar)
1575-12-02
Dorothea oud 17 en Rijclant oud omtrent 15 jaar nagelaten weeskinderen
Voogdenboek-A (overledene)Breestraat.022
187/04
Duifgen Havicksdr {Steen}
/
Duifgen Havixdr beide zaliger
1580
Oude Dirc Steen Dircsz gewonnen bij Duifgen Havixdr beide zaliger
Voogdenboek-A (kind)Hooigracht.077
469/06
Duifgen Cornelisdr {Hooigracht}
/
Duijfgen 16 jaar
1588-08-03
Jasper Cornelisz oudt omtrent 23 en Duijfgen 16 jaar nagelaten weeskinderen
Voogdenboek-A (kind)Mandemakersteeg.013-015
9/05
Egbert Jansz Boon
/
Egbert
1575-06-01
Egbert en Harman weeskinderen
Voogdenboek-A (kind)NieuweRijn.052
46/08
Egbert Pietersz Gool
/
Egbert (7 jaar)
1575-12-09
Dirck oud 15 Claes 13, Frans 12, Egbert 7, Pieter 2,5 en Maria 10 jaar nagelaten weeskinderen
Voogdenboek-A (ouder)Pieterskerkgracht.005.2
110/10
Wijntgen Gillisdr {vrouw van Symon Daniëlsz}
/
Eijntgen Gillisdr zijn laatste huisvrouw nu weduwe
1577-06-12
Sijmon Danielsz voorn. gewonnen bij Eijntgen Gillisdr zijn laatste huisvrouw nu weduwe, mitsgaders ook over de kinderen van wie zij zwanger is
Voogdenboek-A (kind)BuitenLeiden.000
263/10
Elisabeth Hendricksdr van Diemen
/
Elizabet (12 jaar)
1582-08-24
Vranc oud omtrent 15, Jhan 14, Margriete 21, Diewer 20 en Elizabet 12 jaar weeskinderen
Voogdenboek-A (kind)Maarsmansteeg.004.1
328/05
Lysbeth Wiggersdr {Maarsmansteeg}
/
Elizabet (oud omtrent 20 jaar)
1584-05-02
Elizabet oud omtrent 20 en Agniese 15 jaar nagelaten weeskinderen
Voogdenboek-A (kind)Pieterskerkchoorsteeg.012
257/07
Elisabeth Gerritsdr van Duivelant
/
Elizabet Geritsdr (10 jaar)
1582-07-11
Jan Geritsz oud omtrent 13, Joost Geritsz 11 en Elizabet Geritsdr 10 jaar weeskinderen
Voogdenboek-A (overledene)Middelstegracht.029
219/04
Elisabeth Jansdr {vrouw van Cornelis IJsbrantsz}
/
Elizabet Jansdr zijn zaliger huisvrouw
1581-04-20
Cornelis IJsbrantsz drapier en voerlaeckenreeder gewonnen bij Elizabet Jansdr zijn zaliger huisvrouw
Voogdenboek-A (kind)Steenschuur.020.6
13/05
Lysbeth Dircksdr den Oosterling
/
Elizabeth
1575-06-15
genaamd Cornelis en Elizabeth
Voogdenboek-A (kind)Hooigracht.070
118/07
Elisabeth Cornelisdr Fock
/
Elizabeth (11 jaar)
1577-10-25
Dirc oud omtrent 14, Cornelis 7 en Elizabeth 11 jaar weeskinderen
Voogdenboek-A (kind)Haarlemmerstraat.088-090
89/09
Elisabeth Jansdr {Haarlemmerstraat}
/
Elizabeth (13 jaar)
1576-09-26
Jacob oud omtrent 17, Adriaen 15, Pieter 8, Philips 6, Elizabeth 13 en Margriete 10 jaar nagelaten weeskinderen
Voogdenboek-A (kind)Hooigracht.054
7/05
Elisabeth Pietersdr {Hooigracht}
/
Elizabeth (3 jaar)
1575-06-01
Elizabeth oud omtrent 3 jaar nagelaten weeskind
Voogdenboek-A (overledene)Hooigracht.070
118/04
Elisabeth Meesdr {Fock}
/
Elizabeth Meeusdr zaliger huisvrouw
1577-10-25
Cornelis Jacobsz Focs cleermaecker gewonnen bij Elizabeth Meeusdr zijn zaliger huisvrouw
Voogdenboek-A (kind)NieuweRijn.012
21/06
Lysbeth Andriesdr {vrouw van Dirck Claesz}
/
Elizabeth oud 13 jaar
1575-07-15
Margriete oud 16 jaar, Elizabeth oud 13 jaar en Agniese oud 11 jaar nagelaten weeskinderen
Voogdenboek-A (voogd)Haarlemmerstraat.088-090
89/02
Jacob Harmensz {kuiper}
/
en Jacob Harmansz cuper tot Delftcuper
1576-09-26
Claes Pietersz van Medenblick schipper poorter alhier en Jacob Harmansz cuper tot Delft voogden
Voogdenboek-A (kind)NieuweRijn.007-008
288/05
Engel Hendricksz {NieuweRijn}
/
Engel (oud omtrent 2 jaar)
1583-06-03
Engel oud omtrent 2 en Geertruijt 4 jaar nagelaten weeskinderen
Voogdenboek-A (ouder)Hooglandsekerkgracht.016-018
171/05
Engel Nanningsdr {vrouw van Symon Claes Lambrechtsz}
/
Engel Nannincxsdr
1579-06-24
wijlen Sijmon Claes Lambertsz gewonnen bij Engel Nannincxsdr
Voogdenboek-A (ouder)Hooigracht.046
25/04
Engeltgen Gerritsdr {vrouw van Hendrick Cornelisz, Prins}
/
Engeltgen Gerijtsdr nu zijn weduwe
1575-07-29
Henrick Cornelisz smit gewonnen in echte bij Engeltgen Gerijtsdr nu zijn weduwe
Voogdenboek-A (overledene)Koppenhinksteeg.000.24
223/05
Marytgen Dircksdr {vrouw van Jacob Lambrechtsz}
/
erfgename van Maria Dircxsdr Jacob Lambertsz weduwe haar zaliger grootmoeder
1581-05-17
Maria Dircxsdr Jacob Lambertsz weduwe haar zaliger grootmoeder
Voogdenboek-A (kind)Breestraat.040.1
22/09
Ermgaert Jacobsdr de Vrije
/
Ermgaert de Vrije (oud 8 jaar)
1575-07-08
Pieter de Vrije oud 19 jaar, Cornelis de Vrije oud 12 jaar, Lijsbeth de Vrije oud 11 jaar en Ermgaert de Vrije oud 8 jaar nagelaten kinderen
Voogdenboek-A (ouder)Steenschuur.022.09
5/04
Ermgaert Fransdr {vrouw van Hendrick Pietersz}
/
Ermgaert Fransdr
Pietersz. (Hendrick) en Ermgaert Fransz.dr., 6 november 1555, nr. 241, fol. 54v.

1575-05-27
kinderen nagelaten bij Henric Pietersz. laeckenberijder gewonnen bij Ermgaert Fransdr.
Voogdenboek-A (voogd)Noordeinde.007
378/08
Evert Jansz {lakenbereider, brandewijnstoker}
/
Evert Jansz
1591-01-30
Bastiaen Jansz in plaats van Evert Jansz tot mede voogd geordonneerd over zijn onmondige broeders en zusters
Voogdenboek-A (voogd)Noordeinde.007
378/01
Evert Jansz {lakenbereider, brandewijnstoker}
/
Evert Jansz brandewijnmanbrandewijnman
1585-07-03
Evert Jansz, brandewijnman en Aernt Jansz houffsmit zijn voogden verordend
Voogdenboek-A (voogd)Donkersteeg.006
27/02
Evert Quirijnsz {bakker, kastelein}
/
Evert Quirijnsz van Delft
1575-08-03
Pouwels Willemsz van Thoornvliet en Evert Quirijnsz van Delft als voogden
Voogdenboek-A (ouder)Haarlemmerstraat.199-201
203/04
Fijtgen Jansdr {vrouw van Cornelis Heymansz, Lyck Jansz}
/
Fijtgen Jansdr nu zijn weduwe
1580-12-23
Cornelis Heijman alias Bouman gewonnen bij Fijtgen Jansdr nu zijn weduwe
Voogdenboek-A (kind)Kaiserstraat.006.4
140/06
Floortgen IJsbrantsdr {Kaiserstraat}
/
Floortgen (6 jaar)
1578-04-23
Aernt oud omtrent 8, Floortgen 6 en Reijmtgen 3 jaar nagelaten weeskinderen
Voogdenboek-A (voogd)Rapenburg.129
40/02
Floris Jansz {bakker}
/
Florijs Jansz backer broederbacker
1575-12-02
Cornelis Henricsz Vlasch wielmaecker oom en Florijs Jansz backer broeder en voogden (in plaats van Henric Gerijtsz. stoeldraeijer grootvader en Cornelis Eewoutsz. lindewever oom
Voogdenboek-A (voogd)Hooigracht.070
118/01
Floris Meesz Pot {bierdrager}
/
Floris de Cupercuper
1577-10-25
Floris de Cuper en Gerijt Lindewever Meeuszonen gebroeder en omen
Voogdenboek-A (overledene)Breestraat.134
156/03
Floris Jansz {snijder, bode}
/
Floris Jansz bodebode
1578-11-14
Floris Jansz bode gewonnen bij Maritgen Dircsdr
Voogdenboek-A (kind)NieuweRijn.035
124/05
Floris Jansz van Tol {de jonge}
/
Floris van Tol (oud omtrent 1,5 jaar)
1577-11-30
Floris van Tol oud omtrent 1,5 jaar nagelaten weeskind
Voogdenboek-A (kind)NieuweRijn.035
134/05
Floris Jansz van Tol {de jonge}
/
Floris van Tol (oud omtrent 1,5 jaar)
1577-12-31
Floris van Tol oud omtrent 1,5 jaar nagelaten weeskind
Voogdenboek-A (voogd)Vliet.005-007
18/01
Foy Jansz van Brouchoven
/
Foij van Brouchovenschout
1575-07-08
Foij van Brouchoven schout van Leiden en baljuw van Rijnland en Cornelis van Noorde Pietersz. ghoutsmit wonende te Rotterdam oom en neef respectievelijk en voogden
Voogdenboek-A (voogd)Steenschuur.006
534/02
Foy Jansz van Brouchoven
/
Foij van Brouchoven oom
1589-09-14
Cornelis Adriaensz van Barerevelt grootvader en Foij van Brouchoven oom
Voogdenboek-A (kind)NieuweRijn.052
46/07
Frans Pietersz Gool
/
Frans (12 jaar)
1575-12-09
Dirck oud 15 Claes 13, Frans 12, Egbert 7, Pieter 2,5 en Maria 10 jaar nagelaten weeskinderen
Voogdenboek-A (kind)Noordeinde.044
198/05
Frans Jansz {Noordeinde}
/
Frans (oud omtrent 11 jaar)
1580-07-27
Frans oud omtrent 11 en Cornelis 8 jaar nagelaten weeskind
Voogdenboek-A (voogd)Noordeinde.039-041
59/02
Frans Adriaensz van der Does
/
Frans Adriaensz houtcooperhoutcooper
1576-02-22
Claes Dircsz van Leeuwen en Frans Adriaensz houtcoopers voogden
Voogdenboek-A (voogd)Haarlemmerstraat.127
1/01
Frans Cornelisz Backer
/
Frans Cornelisz Backer
1575-05-06
Frans Cornelisz Backer en Claes Joostensz wantsnijder voogden
Voogdenboek-A (voogd)Botermarkt.018
126/03
Frans Hendricksz Moerendael
/
Frans Henricsz backerbacker
1578-01-24
Jan Henricsz backer administrerende, Ghijsbert Henricsz schepen van Leiden en Frans Henricsz backer toeziende voogden
Voogdenboek-A (voogd)OudeRijn.126
154/02
Frans Hendricksz Moerendael
/
Frans Henricszoon gebroeders omen
1578-08-28
Jan en Frans Henricszonen gebroeders omen en voogden
Voogdenboek-A (ouder)Botermarkt.003
36/03
Frans Corsz {schoenmaker}
/
Frans Kerstensz
1575-10-12
Frans Kerstensz gewonnen bij Beatrix Adriaensdr
Voogdenboek-A (voogd)Noordeinde.023-025
3/01
Frederick Arentsz {wagenaar}
/
Frederic Aerntsz wagenaerwagenaar
1575-05-27
Pieter Claesz snijder en Pieter Aelbertsz Tromper voogden
Voogdenboek-A (overledene)Hooigracht.031
29/04
Frederick Claesz {smid}
/
Frederic Claesz smitsmit
1575-09-09
weeskinderen van Frederic Claesz smit gewonnen in echte bij Belije Pietersdr ook zaliger
Voogdenboek-A (voogd)BuitenLeiden.000
263/13
Frederick Pietersz de Bije/Pauw
/
Frederic Pieter Joostensz
1592-10-16
Mits het overlijden van Joost Jacobsz voorn. is in zijn plaats tot mede voogd geordonneerd Frederic Pieter Joostensz
Voogdenboek-A (ouder)Krauwelsteeg.000.10
139/03
Gerlof Joostenz {schoorsteenveger}
/
Geerlof Joostensz volre en schoorsteenvegervolre en schoorsteenveger
1578-04-23
Geerlof Joostensz volre en schoorsteenveger gewonnen bij Margriete Eewoutsdr zijn zaliger huisvrouw
Voogdenboek-A (ouder)LangeMare.090
49/04
Geertgen Aelbrechtsdr {vleeshouwer}
/
Geerte Aelbrechtsdr
1575-12-21
Jan Willemsz vleijshouder gewonnen bij Geerte Aelbrechtsdr
Voogdenboek-A (overledene)Maarsmansteeg.019
79/08
Geertgen Adriaensdr {van Dorp}
/
Geertgen (de derde overleden zijnde)
1576-06-20
Pieter en Cornelis (Geertgen de derde overleden zijnde) nagelaten weeskinderen
Voogdenboek-A (kind)OudeRijn.073
38/05
Geertgen Jansdr {OudeRijn}
/
Geertgen (oud 15 jaar)
1575-11-16
Geertgen oud 15 jaar en Maritgen oud 10 jaar nagelaten kinderen
Voogdenboek-A (kind)NieuweRijn.007-008
288/06
Geertruid Hendricksdr {NieuweRijn}
/
Geertruijt (4 jaar)
1583-06-03
Engel oud omtrent 2 en Geertruijt 4 jaar nagelaten weeskinderen
Voogdenboek-A (ouder)Breestraat.118
78/04
Geertgen Adriaensdr van der Houff
/
Geertruijt Adriaensdr van der Houf
1576-03-23
Reijer van Breenen Adriaensz gewonnen bij Geertruijt Adriaensdr van der Houf
Voogdenboek-A (ouder)Hooigracht.025.2
119/04
Geertgen Jansdr {vrouw van Cornelis Wijnaertsz, Jan Wiggersz}
/
Geertruijt Jansdr
1577-10-25
Cornelis Wijnaertsz drapier gewonnen bij Geertruijt Jansdr
Voogdenboek-A (ouder)Hoogstraat.003
511/04
Geertruid Adriaensdr van Berckenrode {van Heussen}
/
Geertruijt van Berckenroode Adriaensdr zijn huisvrouw
1589-01-25
Giellis van Heussen Dircsdr zaliger geteeld aan Geertruijt van Berckenroode Adriaensdr zijn huisvrouw
Voogdenboek-A (echtgenoot)Breestraat.085-087
162/08

/
Geertruit van Endegeest weduwe
1579-03-27
testamentaire dispositie met de dood bevestigd bij Geertruit van Endegeest weduwe Wilhems van der Laen gedateerd 20-4-1578
Voogdenboek-A (overledene)Raamsteeg.000.20
8/04
Geertruid Hendricksdr {vrouw van Adriaen Jansz}
/
Geertruut Henrixdr
1575-06-01
weeskinderen van Adriaen Jansz den Bour schipper gewonnen bij Geertruijt Henrixdr zijn zaliger huisvrouw
Voogdenboek-A (ouder)Pieterskerkchoorsteeg.012
257/03
Gerrit Wiggersz van Duivelant
/
Gerards Wiggersz van Duvelandt burgemeesterburgemeester
1582-07-11
Gerards Wiggersz van Duvelandt burgemeester van deze stad gewonnen bij Clemeijns van Zijl Claesdr zijn zaliger huisvrouw
Voogdenboek-A (kind)Botermarkt.003
36/06
Gerrit Fransz {Botermarkt}
/
Gerijt (oud 12 jaar)
1575-10-12
Adriaen oud 17 jaar, Gerijt oud 12 jaar, Lijsbeth oud 20 jaar en Maria oud 13 jaar onmondige kinderen
Voogdenboek-A (kind)Middelstegracht.035
19/05
Gerrit Dircksz {Middelstegracht}
/
Gerijt (oud 14 jaar)
1575-07-08
over de twee onbejaarde kinderen als Gerijt oud 14 jaar en Margriete oud 17 jaar
Voogdenboek-A (voogd)OudeRijn.073
38/01
Gerrit Aelbrechtsz van Quackenbosch
/
Gerijt Aelbertsz wantsnijderwantsnijder
1575-11-16
Gerijt Aelbertsz wantsnijder en Marcus Gillisz mr volre voogden
Voogdenboek-A (overledene)OudeRijn.073
38/07
Gerrit Aelbrechtsz van Quackenbosch
/
Gerijt Aelbertsz wantsnijderwantsnijder
1575-12-28
overmits het overlijden van Gerrit Aelbertsz. voorn
Voogdenboek-A (voogd)Breestraat.040.1
22/01
Gerrit Adriaensz de Vrije
/
Gerijt de Vrije Adriaensdr oom
1575-07-08
Gerijt de Vrije Adriaensdr oom en Pieter van Noorde Philipsz neef, mits de absentie Cornelis van Noorde te Rotterdam oom, voogden
Voogdenboek-A (overledene)Vliet.005-007
18/03
Gerrit Foysz van Tetrode
/
Gerijt Foijensz
1575-07-08
Gerijt Foijensz gewonnen bij Margriete van Noorde Pietersdr beide zaliger
Voogdenboek-A (voogd)NieuweRijn.035
124/09
Gerrit Jacobsz van Brenen {van der Bouchorst}
/
Gerijt Jacobsz van Breenen
1597-10-08
Jan van Roijen Gosensz mitsdien hij te meermalen op rekening, verkoping en anders ontboden is geweest en niet compareerde, hem excuserende alleen te zijn behuwde neef van Maria Vranckens zijde en zulks meermalen verzocht hebbende ontslagen te zijn, is in zijn plaats tot voogd beneffend Gerijt Jacobsz van Breenen
Voogdenboek-A (voogd)NieuweRijn.035
124/02
Gerrit Jacobsz van Brenen {van der Bouchorst}
/
Gerijt Jacobsz van den Bochorst
1577-11-30
Johan van Roijen Ghoosz wonende tot Utrecht op de Bredestraat omtrent St. Jacobskerk en Gerijt Jacobsz van den Bochorst voogden over
Voogdenboek-A (voogd)Hooigracht.070
118/02
Gerrit Meesz Pot {linnenwever}
/
Gerijt Lindewever Meeuszonenlindewever
1577-10-25
Floris de Cuper en Gerijt Lindewever Meeuszonen gebroeder en omen
Voogdenboek-A (ouder)Haarlemmerstraat.102
17/03
Gerrit Lourisz {hoedenmaker}
/
Gerijt Lourijsz hoedemaeckerhoedemaecker
1575-07-06
Gerijt Lourijsz hoedemaecker gewonnen in echte staat bij Maritgen Paeds Jacobsdr
Voogdenboek-A (voogd)Noordeinde.013
109/01
Gerrit Fransz Mast
/
Gerijt Mast Fransz
1577-05-17
Gerijt Mast Fransz en Jacob Gerijtsz houfsmit omen voogden
Voogdenboek-A (voogd)Vliet.025
81/01
Gerrit Quirijnsz {metselaar}
/
Gerijt Quirijnsz metselaermetselaer
1576-06-01
Gerijt Quirijnsz metselaer en Cornelis Schouten cuper voogden
Voogdenboek-A (kind)FaliedeBegijnhof.042
485/07
Gerritgen Pietersdr {FaliedeBegijnhof}
/
Gerijtgen (9 jaar)
1588-02-12
Jan oud omtrent 14, Pouls 4 en Gerijtgen 9 jaar weeskinderen
Voogdenboek-A (kind)NieuweRijn.035
323/05
Gerrit Jansz de Haes {de jongste}
/
Gerit (oud 12 jaar)
1584-03-28
Gerit oud 12, Wijnaert 9, Jacob 7, Huge 5 en Maria 15 jaar nagelaten weeskinderen
Voogdenboek-A (voogd)Breestraat.118
78/10
Gerrit Adriaen IJsbrantsz van Brenen
/
Gerit Adriaensz van Breenen oom
1583-03-04
Jacob Willemsz van der Burch behuwde oom schepen van Leiden en Gerit Adriaensz van Breenen oom van de voorsz weeskinderen (de kwestie gedecideerd zijnde)zijn tot voogden geordonneerd
Voogdenboek-A (voogd)NieuweRijn.035
134/02
Gerrit Jacobsz van Brenen {van der Bouchorst}
/
Gerit Jacobsz van den Bochorst
1577-12-31
Johan van Roijen Ghoossensz wonende tot Utrecht op de Bredestraat omtrent St. Jacobskerk en Gerit Jacobsz van den Bochorst tot Leiden voogden
Voogdenboek-A (overledene)NieuweRijn.035
323/11
Gerrit Jansz de Haes {de jonge}
/
Gerit Jansz de Haes zijn zaliger neef
1584-03-28
Huich Jansz de Haes in deze genoemd is erfgenaam geinstitueerd van Gerit Jansz de Haes zijn zaliger neef
Voogdenboek-A (voogd)NieuweRijn.049
587/02
Gijsbrecht Allertsz de Haes
/
Ghijsbert Allertsz
1591-05-10
Mees Allertsz schoemaicker is geordonneerd administrerende voogd, Jooris van der Burch procureur voor de vierschaar alhier en Ghijsbert Allertsz toeziende voogden
Voogdenboek-A (voogd)NieuweRijn.052
46/01
Gijsbrecht Dircksz Gool
/
Ghijsbert Dircsz Ghool
1575-12-09
Adriaen Gerijtsz coman en Hobbe Florijsz ghoutsmit voogden
Voogdenboek-A (voogd)Botermarkt.018
126/02
Gijsbrecht Hendricksz van der Does
/
Ghijsbert Henricsz
1578-01-24
Jan Henricsz backer administrerende, Ghijsbert Henricsz schepen van Leiden en Frans Henricsz backer toeziende voogden
Voogdenboek-A (ouder)Haarlemmerstraat.251
33/04
Gijsbrecht Hendricksz van der Does
/
Ghijsbert Henrixsz
1575-10-07
Ghijsbert Henrixsz gewonnen in echte bij Maritgen Jan Hein Oomsdr zijn zaliger huisvrouw
Voogdenboek-A (kind)Hoogstraat.003
511/07
Gillis Gillisz van Heussen
/
Giellis (1 jaar)
1589-01-25
Adriaen oud omtrent 5, Steffen 3, Giellis 1, Beatricx 8 en Maritgen 7 jaar nagelaten weeskinderen
Voogdenboek-A (overledene)Hoogstraat.003
511/03
Gillis Dircksz van Heussen
/
Giellis van Heussen Dircsdr zaliger
1589-01-25
Giellis van Heussen Dircsdr zaliger geteeld aan Geertruijt van Berckenroode Adriaensdr zijn huisvrouw
Voogdenboek-A (kind)Apothekersdijk.026.5
137/05
Gillis Carelsz {Apothekersdijk}
/
Gillis (oud omtrent 18 jaar)
1578-04-23
Gillis oud omtrent 18, Pieter 13, Nanne 11 en Margriete 15 jaar weeskinderen
Voogdenboek-A (voogd)Maarsmansteeg.019
79/01
Govert Hendricksz {koopman}
/
Govert Henricsz coomancooman
1576-06-20
Govert Henricsz cooman is mede voogd geordonneerd in de plaats van Dirck Henrixsz backer zijn zaliger broeder,en hem gevoegd bij Jan Moijt Adriaensz metselaer mede voogd
Voogdenboek-A (voogd)NieuweRijn.007-008
288/01
Govert Hendricksz {koopman}
/
Govert Henrixsz grootvader
1583-06-03
Govert Henrixsz grootvader en Ambrosius Pietersz schoemaker behuwde oom zijn tot voogden geordonneerd
Voogdenboek-A (kind)Langebrug.085-087
532/07
Grietgen Willemsdr van Loo
/
Grietgen (21 jaar)
1589-07-19
Jacob oud omtrent 20, Adriaen 18, Grietgen 21, Baefgen 16?, Lijsbeth 11 en Annetgen 9 jaar nagelaten weeskinderen
Voogdenboek-A (kind)Breestraat.059
66/08
Haesgen Isaac Symonszdr van der Graft
/
Haesgen (11 jaar)
1576-03-26
Damiaen oud 18, Sijmon 15, Haesgen 11 en Alijtgen 5 jaar, nagelaten weeskinderen
Voogdenboek-A (overledene)FaliedeBegijnhof.042
485/04
Haesgen Pouwelsdr {vrouw van Gerrit Huigenz, Pieter Jansz}
/
Haesgen Poulsdr zijn zaliger huisvrouw
1588-02-12
Pieter Jan Broersz geteeld aan Haesgen Poulsdr zijn zaliger huisvrouw is tot perpetuele
Voogdenboek-A (kind)Mandemakersteeg.013-015
9/06
Harmen Jansz Boon
/
Harman
1575-06-01
Egbert en Harman weeskinderen
Voogdenboek-A (overledene)Rapenburg.119
169/02

/
Harman Harmansz houtzager overledenhoutzager
1579-06-24
Willem Jacob Lambertsz bouman is voogd geordonneerd in plaats van Harman Harmansz houtzager overleden
Voogdenboek-A (voogd)
6/02

/
Harman Jansz
1575-05-27
Dirck Sijmonsz en Harman Jansz beide van Noordwijk voogden
Voogdenboek-A (voogd)Breestraat.022
187/02
Havick Joostenz {tinnegieter}
/
Havic Joostensz tinnegietertinnegieter
1580
Cornelis Dirc Rippertsz en Havic Joostensz tinnegieter voogden
Voogdenboek-A (kind)NieuweRijn.083
35/05
Havick Cornelisz {Botermarkt}
/
Havick
1575-10-14
Havick oud 14 jaar onmondig weeskind
Voogdenboek-A (voogd)NieuweRijn.083
35/01
Havick Joostenz {tinnegieter}
/
Havick Joostensz
1575-10-14
Havick Joostensz en Jonge Dirck Steen voogden
Voogdenboek-A (voogd)NieuweRijn.023
24/02
Havick Joostenz {tinnegieter}
/
Havick Joostensz thinneghieterthinneghieter
1575-07-29
Jan Marcus waerdt in Den Gulden Clock alhier en Havick Joostensz. thinneghieter voogden
Voogdenboek-A (overledene)Haarlemmerstraat.183
100/03
Heer Adriaensz {metselaar}
/
Heer Adriaensz metselaermetselaer
1577-02-08
Heer Adriaensz metselaer gewonnen bij Maritgen Henricsdr
Voogdenboek-A (voogd)Hooigracht.046
25/01
Heer Adriaensz {scheepmaker}
/
Heer Adriaensz scheepmaeckerscheepmaecker
1575-07-29
Heer Adriaensz. scheepmaecker en Sijmon Dircsz. backer voogden
Voogdenboek-A (voogd)OudeRijn.188
26/01
Heer Adriaensz {scheepmaker}
/
Heer Adriaensz scheepmaeckerscheepmaecker
1575-07-29
Dezelve nog als voogden
Voogdenboek-A (vermelding)Botermarkt.003
36/02
Dirck Adriaensz {schipper}
/
heer Dirck Adriaensz visschervisscher
1575-10-12
Jan Kerstansz coperslager gesurrogeerd voogd in plaats van heer Dirck Adriaensz visscher
Voogdenboek-A (kind)Haarlemmerstraat.199-201
203/05
Heyman Cornelisz {Haarlemmerstraat}
/
Heijman Cornelisz (oud omtrent 3 jaar)
1580-12-23
Heijman Cornelisz oud omtrent 3 jaar nagelaten weeskind
Voogdenboek-A (kind)Botermarkt.018
126/06
Hendrick Cornelisz {van der Does}
/
Henric
1578-01-24
Henric, Dircgen, Alijtgen en Jannetgen nagelaten
Voogdenboek-A (kind)Uiterstegracht.034
32/05
Hendrick Dircksz Breetvelt {brouwersknecht}
/
Henric (20 jaar)
oud 20 jaar

1575-10-05
Henric oud 20 jaar nagelaten weeskind
Voogdenboek-A (kind)Hooglandsekerkgracht.001-003
10/05
Hendrick Cornelisz van Dorp
/
Henric (23 jaar)
1575-06-08
Henric (23 jaar)
Voogdenboek-A (kind)OudeRijn.126
154/05
Hendrick Claesz {van der Does}
/
Henric (oud 10 jaar)
1578-08-28
Henric oud 10, IJsbrant 8, Jan 6 en Claesgen 2,5 jaar nagelaten weeskinderen
Voogdenboek-A (voogd)Hooigracht.069
253/02
Hendrick Adriaensz {warmoezenier}
/
Henric Adriaensz warmoesman oomwarmoesman
1582-04-18
Jan Bouwensz boucdrucker en Henric Adriaensz warmoesman omen zijn mede tot voogden geordonneerd
Voogdenboek-A (overledene)Rapenburg.129
40/03
Hendrick Gerritsz {stoeldraaier}
/
Henric Gerijtsz stoeldraeijerstoeldraeijer
1575-12-02
Cornelis Henricsz Vlasch wielmaecker oom en Florijs Jansz backer broeder en voogden (in plaats van Henric Gerijtsz. stoeldraeijer grootvader en Cornelis Eewoutsz. lindewever oom
Voogdenboek-A (overledene)NieuweRijn.007-008
288/03
Hendrick Govertsz {schrijnwerker}
/
Henric Govertsz schrijnwerckerschrijnwercker
1583-06-03
Henric Govertsz schrijnwercker gewonnen bij Margriete Engelsdr
Voogdenboek-A (voogd)Hooigracht.031
29/03
Hendrick Jacobsz {schipper}
/
Henric Jacobs
1575-09-09
Pieter Sijmonsz Dou, Wouter Aerntsz cooman gezwagers en Henric Jacobsz voogden
Voogdenboek-A (voogd)Rapenburg.050
353/02
Hendrick Jansz {bakker}
/
Henric Jansz backerbacker
1584-12-14
Pouwels Adriaensz librarier en Henric Jansz backer zijn voogden verordend bij testament van Aechte Pouwelsdr
Voogdenboek-A (voogd)Maarsmansteeg.017
436/01

/
Henric Jansz van den Bosch wonende tot Heiloo oom
1586-12-12
Henric Jansz van den Bosch wonende tot Heiloo oom en Pieter Jansz van den Bosch tot Leiden neef zijn voogden geordonneerd
Voogdenboek-A (kind)Vliet.023
161/05
Hendrick Woutersz {Vliet}
/
Henric oud 5
1579-01-22
Henric oud 5, Maritgen 3 jaar en Jaepgen ¾ jaar nagelaten weeskinderen
Voogdenboek-A (ouder)Steenschuur.022.09
5/03
Hendrick Pietersz {verwer}
/
Henric Pietersz laeckenberijder
Pietersz. (Hendrick) en Ermgaert Fransz.dr., 6 november 1555, nr. 241, fol. 54v.
laeckenberijder
1575-05-27
kinderen nagelaten bij Henric Pietersz. laeckenberijder gewonnen bij Ermgaert Fransdr.
Voogdenboek-A (voogd)Pieterskerkchoorsteeg.012
257/12
Hendrick Symonsz van der Strijp {Pieterskerkchoorsteeg}
/
Henric Sijmonsz van der Strijp
1585-12-27
Henric Sijmonsz van der Strijp wonende tot Delft maagtaal van de voorsz weeskinderen mede tot voogd geordonneerd en bij de andere voogden gevoegd
Voogdenboek-A (voogd)Pieterskerkchoorsteeg.012
257/02
Hendrick Claesz van Zijl {schrijver}
/
Henric van Zijl Claesz oom
1582-07-11
Henric van Zijl Claesz oom en Jan Jansz van der Binchorst notaris zijn voogden geordonneerd
Voogdenboek-A (ouder)BuitenLeiden.000
263/04
Hendrick Franckenz van Diemen
/
Henric Vranckensz van Diemen
1582-08-24
Henric Vranckensz van Diemen gewonnen bij Margriete Joostendr zaliger
Voogdenboek-A (overledene)Hooigracht.046
25/03
Hendrick Cornelisz {smid}
/
Henrick Cornelisz smitsmit
1575-07-29
Henrick Cornelisz smit gewonnen in echte bij Engeltgen Gerijtsdr nu zijn weduwe
Voogdenboek-A (voogd)Hoogstraat.003
511/02
Hendrick Egbertsz van der Hal
/
Henrick Egbertsz van der Hal coorncoper behuwde oomcoorncoper
1589-01-25
Pieter van Heussen Dircsz oom en Henrick Egbertsz van der Hal coorncoper behuwde oom, zijn tot voogden geordonneerd over de voorsz kinderen
Voogdenboek-A (overledene)Vliet.003
259/03
Hendrick Reyersz {speldenmaker}
/
Henrick Reijersz speldemaeckerspeldemaecker
1582-08-03
Henrick Reijersz speldemaecker gewonnen bij Katrijn Meeusdr
Voogdenboek-A (overledene)Steenschuur.006
534/03
Hendrick Jansz van Brouchoven
/
Henrick van Brouchoven zaliger
1589-09-14
Henrick van Brouchoven en Aeltgen Cornelisdr beide zaliger
Voogdenboek-A (ouder)Breestraat.085-087
162/04
Hendrick Willemsz van Craecken
/
Henrix van Craacken Willemsz
1579-03-27
Henrix van Craacken Willemsz gewonnen bij wijlen jonkvrouw Philipa van der Laen zijn zaliger voor huisvrouw
Voogdenboek-A (kind)Haarlemmerstraat.127
1/04
Geertruid Baltensdr {Haarlemmerstraat}
/
het weeskind van Balthen Cornelisz backer
1575-05-06
het weeskind van Balthen Cornelisz backer
Voogdenboek-A (overledene)Haarlemmerstraat.127
1/03
Balten Cornelisz {metselaar, bakker}
/
het weeskind van Balthen Cornelisz backerbacker
1575-05-06
het weeskind van Balthen Cornelisz backer
Voogdenboek-A (ouder)Breestraat.040.1
22/05
Isabel Pietersdr van Noorde
/
Hijzabelle van Noorde Pietersdr
1575-07-08
Jacob de Vrije Adriaensz en Hijzabelle van Noorde Pietersdr geechte man en wijf.
Voogdenboek-A (voogd)Apothekersdijk.026.5
137/02
Job Dircksz {warmoezenier}
/
Hiob Dircsz warmoesmanwarmoesman
1578-04-23
Jan Pietersz calcbrander oom en Hiob Dircsz warmoesman voogden
Voogdenboek-A (kind)NieuweRijn.035
323/08
Huig Jansz de Haes {de jonge}
/
Huge (5 jaar)
1584-03-28
Gerit oud 12, Wijnaert 9, Jacob 7, Huge 5 en Maria 15 jaar nagelaten weeskinderen
Voogdenboek-A (kind)Middelstegracht.053
194/06
Huig Claesz {schoenmaker}
/
Huich
1580-06-08
Huich, Martijn, Belitgen en Claertgen nagelaten weeskinderen
Voogdenboek-A (voogd)NieuweRijn.035
323/10
Huig Jansz de Haes {de oude}
/
Huich Jansz de Haes
1585-04-10
Huich Jansz de Haes in deze genoemd is erfgenaam geinstitueerd van Gerit Jansz de Haes zijn zaliger neef
Voogdenboek-A (kind)Donkersteeg.013-017
42/04
Isabel Claesdr van Balen
/
IJsabelle Claes Pietersz van Balensdr
1575-12-14
IJsabelle Claes Pietersz van Balensz gewonnen in echte bij Katrijn Gillisdr
Voogdenboek-A (kind)Breestraat.118
78/06
IJsbrant Reyersz van Brenen
/
IJsbrant (13 jaar)
1576-03-23
Adriaen oud 5, IJsbrant 13 jaar en Reijer 6 weken nagelaten weeskinderen
Voogdenboek-A (kind)OudeRijn.126
154/06
IJsbrant Claesz {van der Does}
/
IJsbrant (8 jaar)
1578-08-28
Henric oud 10, IJsbrant 8, Jan 6 en Claesgen 2,5 jaar nagelaten weeskinderen
Voogdenboek-A (overledene)Kaiserstraat.006.4
140/03
IJsbrant Arentsz {wever}
/
IJsbrant Aerntsz weverwever
1578-04-23
IJsbrant Aerntsz wever gewonnen bij Maria Henricsdr
Voogdenboek-A (kind)Middelstegracht.029
219/05
IJsbrant Cornelisz {Middelstegracht}
/
IJsbrant Cornelisz (oud omtrent 5 jaar)
1581-04-20
IJsbrant Cornelisz oud omtrent 5 jaar en Jan Cornelisz 3 jaar weeskinderen
Voogdenboek-A (voogd)BuitenLeiden.000
263/12
IJsbrant Jacobsz van der Bouchorst
/
IJsbrant Jacobsz van der Bochorst
1585-08-23
IJsbrant Jacobsz van der Bochorst om de voorsz scheiding en deling te helpen
Voogdenboek-A (voogd)Haarlemmerstraat.078
16/01
IJsbrant Pietersz Pannekoek {stoeldraaier}
/
IJsbrant Pietersz stoeldraeijerstoeldraeijer
1575-07-06
IJsbrant Pietersz stoeldraeijer en Zweder Gerijtsz snijder voogden
Voogdenboek-A (overledene)Breestraat.059
66/04
Isaac Symonsz van der Graft
/
IJzaac Sijmonsz van der Graft
1576-03-26
IJzaac Sijmonsz van der Graft en Machtelt Claesdr de Waert
Voogdenboek-A (kind)Haarlemmerstraat.078
16/07
Immetgen Cornelisdr {Haarlemmerstraat}
/
Immetgen (14 jaar oud)
1575-07-06
Jannetgen oud 16 en Immetgen oud 14 jaar
Voogdenboek-A (kind)Rapenburg.001
226/05
Jacob Cornelisz {schoolmeester}
/
Jacob
1581-05-31
Jacob, Antonis en Claes nagelaten weeskinderen
Voogdenboek-A (kind)NieuweRijn.035
323/07
Jacob Jansz de Haes (de jonge}
/
Jacob (7 jaar)
1584-03-28
Gerit oud 12, Wijnaert 9, Jacob 7, Huge 5 en Maria 15 jaar nagelaten weeskinderen
Voogdenboek-A (kind)Rapenburg.001
31/05
Jacob Cornelisz {schoolmeester}
/
Jacob (oud 11 jaar)
1575-09-21
Jacob oud 11 jaar, Anthonis oud 9 jaar, Claes oud 7 jaar en Dirck oud 2 jaar
Voogdenboek-A (kind)Haarlemmerstraat.088-090
89/05
Jacob Jansz {Haarlemmerstraat}
/
Jacob (oud omtrent 17 jaar)
1576-09-26
Jacob oud omtrent 17, Adriaen 15, Pieter 8, Philips 6, Elizabeth 13 en Margriete 10 jaar nagelaten weeskinderen
Voogdenboek-A (kind)Langebrug.085-087
532/05
Jacob Willemsz van Loo
/
Jacob (oud omtrent 20 jaar)
1589-07-19
Jacob oud omtrent 20, Adriaen 18, Grietgen 21, Baefgen 16?, Lijsbeth 11 en Annetgen 9 jaar nagelaten weeskinderen
Voogdenboek-A (vermelding)Vismarkt.009
93/06
Jacob Allertsz de Haes
/
Jacob Alartsz de Haz
1576-12-21
weeskind openbare partij is, is mitsdien in zijn plaats om de voorsz scheiding en deling te doen tot voogd bij provisie geordonneerd Jacob Alartsz de Haze haar neef
Voogdenboek-A (voogd)Hooigracht.025.1
82/01
Jacob Allertsz de Haes
/
Jacob Allartsz de Haes
1576-06-08
Jacob Allartsz de Haes en Martijn Dircsz laeckenscheerder nomine uxoris omen voogden
Voogdenboek-A (voogd)NieuweRijn.035
323/02
Jacob Allertsz de Haes
/
Jacob Allartsz de Haes
1584-03-28
Cornelis Geritsz de Haes en Jacob Allartsz de Haes zijn voogden geordonneerd
Voogdenboek-A (vermelding)NieuweRijn.035
323/13
Jacob Allertsz de Haes
/
Jacob Allartsz voogd is en zulks voor de uitlandige zal bijstaan als van deze voogdijschap ontslagen
1584-03-28
Jacob Allartsz voogd is en zulks voor de uitlandige zal bijstaan als van deze voogdijschap ontslagen
Voogdenboek-A (voogd)Maarsmansteeg.004.1
328/01
Jacob Cornelisz {schoenmaker}
/
Jacob Cornelisz schoemaker oomschoemaker
1584-05-02
Jacob Cornelisz schoemaker oom en Pieter van Noorde Philipsz neef over zijn tot voogden geordonneerd
Voogdenboek-A (voogd)Pieterskerkchoorsteeg.007.2
101/08
Jacob de Bont
/
Jacob de Bontprocureur
1580-08-10
Paridoms en andere zaken in zijn plaats tot mede en toeziende voogd gesteld Jacob de Bont procureur alhier
Voogdenboek-A (kind)Botermarkt.014
15/05
Jacob Jacobsz de Haes
/
Jacob de Hase (8 jaar)
1575-06-23
Jacob de Hase oud omtrent 8
Voogdenboek-A (ouder)Botermarkt.014
15/03
Jacob Allertsz de Haes
/
Jacob de Haze All(ert)sz
1575-06-23
Jacob de Haze All(ert)sz. gewonnen bij Maritgen Jacobsdr. zijn zaliger
Voogdenboek-A (overledene)Breestraat.040.1
22/04
Jacob Adriaensz de Vrije
/
Jacob de Vrije Adriaensz
1575-07-08
Jacob de Vrije Adriaensz en Hijzabelle van Noorde Pietersdr geechte man en wijf.
Voogdenboek-A (voogd)Rapenburg.001
31/02
Jacob Gerritsz {smid}
/
Jacob Gerijtsz houfsmithoufsmit
1575-09-21
Pieter Claesz van Hazertswoude backer en Jacob Gerijtsz houfsmit beide wonende in het Noordeinde voogden
Voogdenboek-A (voogd)Noordeinde.013
109/02
Jacob Gerritsz {smid}
/
Jacob Gerijtsz houfsmithoufsmit
1577-05-17
Gerijt Mast Fransz en Jacob Gerijtsz houfsmit omen voogden
Voogdenboek-A (voogd)NieuweRijn.035
124/10

/
Jacob Gerijtsz Tuijning?
1597-10-08
Jan van Roijen Gosensz mitsdien hij te meermalen op rekening, verkoping en anders ontboden is geweest en niet compareerde, hem excuserende alleen te zijn behuwde neef van Maria Vranckens zijde en zulks meermalen verzocht hebbende ontslagen te zijn, is in zijn plaats tot voogd beneffend Gerijt Jacobsz van Breenen
Voogdenboek-A (borg)Rapenburg.001
31/11

/
Jacob Geritz
1583-10-05
Mits het overlijden van Pieter Claesz en de weeskinderen moeder is Pieter Jacobsz cuijper de weeskinderen oom mede tot voogd geordonneerd en Jacob Geritz heeft zich daarvoor borg gesteld
Voogdenboek-A (ouder)Breestraat.014
48/03
Jacob Jansz van Dam
/
Jacob Jansz van Dam lapverwerlapverwer
1575-12-30
Jacob Jansz van Dam lapverwer gewonnen in echte bij Neeltgen Eewoutsdr
Voogdenboek-A (voogd)Uiterstegracht.034
32/01

/
Jacob Jorisz van Zassenheim
1575-10-05
Jacob Jorisz. van Zassenheim en Jan Jacobsz. stoeldraeijer voogden
Voogdenboek-A (overledene)Koppenhinksteeg.000.24
223/06
Jacob Lambrechtsz {bouwman}
/
Jacob Lambertsz weduwe
1581-05-17
Maria Dircxsdr Jacob Lambertsz weduwe haar zaliger grootmoeder
Voogdenboek-A (voogd)Rapenburg.082
44/02
Jacob Paedts van Sonnevelt
/
Jacob Paeds van Zonnevelt
1575-12-23
Jan Aerntsz leijdecker en Jacob Paeds van Zonnevelt voogden
Voogdenboek-A (voogd)Vismarkt.009
93/02
Jacob Pietersz de Haes
/
Jacob Pietersz de Haes
1576-12-21
Cornelis Gerijtsz de Haes en Jacob Pietersz de Haes voogden
Voogdenboek-A (voogd)FaliedeBegijnhof.042
485/01
Jacob Pouwelsz {wachter}
/
Jacob Poulsz oom
1588-02-12
Jacob Poulsz oom, en Jacob van Noorden Gommersz provisionele voogd geordonneerd over de voorsz weeskinderen
Voogdenboek-A (voogd)Mandemakersteeg.013-015
9/02
Jacob Reyersz {speldenmaker}
/
Jacob Reijersz speldemaecker oomspeldemaecker
1575-06-01
Claes Florijsz schipper en Jacob Reijersz speldemaecker omen en voogden
Voogdenboek-A (voogd)Vliet.003
259/01
Jacob Reyersz {speldenmaker}
/
Jacob Reijersz speldemaecker oomspeldemaecker
1582-08-03
Jacob Reijersz speldemaecker oom en Jan Geritsz Keijser behuwde oudoom, zijn tot voogden geordonneerd
Voogdenboek-A (voogd)Hooglandsekerkgracht.014
86/03
Jacob Reyersz {stoeldraaier}
/
Jacob Reijersz stouldraeijerstouldraeijer
1576-08-17
Pieter Pietersz Zoutman schipper oom, Jan Dircsz schipper zwager en Jacob Reijersz stouldraeijer broeder voogden
Voogdenboek-A (voogd)FaliedeBegijnhof.042
485/02
Jacob Gommersz van Noorde
/
Jacob van Noorden Gommersz
1588-02-12
Jacob Poulsz oom, en Jacob van Noorden Gommersz provisionele voogd geordonneerd over de voorsz weeskinderen
Voogdenboek-A (voogd)Breestraat.118
78/09
Jacob Willemsz van den Burch
/
Jacob Willemsz van der Burch
1583-03-04
Jacob Willemsz van der Burch behuwde oom schepen van Leiden en Gerit Adriaensz van Breenen oom van de voorsz weeskinderen (de kwestie gedecideerd zijnde)zijn tot voogden geordonneerd
Voogdenboek-A (kind)Haarlemmerstraat.102
17/05
Jacobgen Gerritsdr {Haarlemmerstraat}
/
Jacobgen (oud 2 jaar)
1575-07-06
Jacobgen oud 2 jaar nagelaten weeskind
Voogdenboek-A (overledene)OudeRijn.073
38/04
Jaepgen Cornelisdr {vrouw van Jan Aelbrechtsz}
/
Jaepgen Cornelisdr
1575-11-16
Jan Aelbertsz schoemaecker gewonnen bij Jaepgen Cornelisdr ook zaliger
Voogdenboek-A (ouder)Warmoesmarkt.020
11/04
Jaepgen Willemsdr
/
Jaepgen Willemsdr
1575-06-08
Pieter Ghijsbrechtsz. van Dorp in de Scheenhoet gewonnen bij Jaepgen Willemsdr
Voogdenboek-A (kind)Vliet.023
161/07
Jaepgen Woutersdr {Vliet}
/
Jaepgen ¾ jaar
1579-01-22
Henric oud 5, Maritgen 3 jaar en Jaepgen ¾ jaar nagelaten weeskinderen
Voogdenboek-A (gemachtigde)OudeRijn.073
38/08
Jan Marcusz {Levendaal}
/
Jan
1575-12-28
Jan de voorsz Marcussen zoon in zijn plaats geordonneerd
Voogdenboek-A (kind)Uiterstegracht.088-090
20/05
Jan Franckenz {linnenwever}
/
Jan (19 jaar)
1575-07-15
Jan oud 19 jaar nagelaten zoon van Vranck Gillisz gewonnen in echte bij Maritgen Martijnsdr
Voogdenboek-A (kind)OudeRijn.126
154/07
Jan Claesz {van der Does}
/
Jan (6 jaar)
1578-08-28
Henric oud 10, IJsbrant 8, Jan 6 en Claesgen 2,5 jaar nagelaten weeskinderen
Voogdenboek-A (kind)Rapenburg.082
44/05
Jan Willemsz {Rapenburg}
/
Jan (oud 10 jaar)
1575-12-23
Jan oud 10 jaar en Aernt oud 8 jaar nagelaten weeskinderen
Voogdenboek-A (kind)FaliedeBegijnhof.042
485/05
Jan Pietersz {FaliedeBegijnhof}
/
Jan (oud omtrent 14 jaar)
1588-02-12
Jan oud omtrent 14, Pouls 4 en Gerijtgen 9 jaar weeskinderen
Voogdenboek-A (overledene)OudeRijn.073
38/03
Jan Aelbrechtsz {schoenmaker}
/
Jan Aelbertsz schoemaeckerschoemaecker
1575-11-16
Jan Aelbertsz schoemaecker gewonnen bij Jaepgen Cornelisdr ook zaliger
Voogdenboek-A (voogd)Rapenburg.082
44/01
Jan Arentsz {leidekker}
/
Jan Aerntsz leijdeckerleijdecker
1575-12-23
Jan Aerntsz leijdecker en Jacob Paeds van Zonnevelt voogden
Voogdenboek-A (overledene)Hooigracht.025.1
82/03
Jan Allertsz de Haes
/
Jan Allartsz de Haes zaliger
1576-06-08
Jan Allartsz de Haes zaliger gewonnen in echte bij Alijt Aelbertsdr
Voogdenboek-A (overledene)Noordeinde.044
198/03
Jan Anthonisz {schoenmaker}
/
Jan Antonisz schoemaecker zaligerschoemaecker
1580-07-27
Jan Antonisz schoemaecker en Maria Vincentendr beide zaliger
Voogdenboek-A (voogd)Krauwelsteeg.000.10
139/02
Jan Anthonisz {slijper}
/
Jan Antonisz skiperskiper
1578-04-23
Pieter Aertsz Uterhage volre en Jan Antonisz skiper voogden
Voogdenboek-A (ouder)Maarsmansteeg.017
436/03
Jan Barentsz van Rieverding
/
Jan Baerntsz van Rieverijng cleermakercleermaker
1586-12-12
Jan Baerntsz van Rieverijng cleermaker gewonnen bij Ancommera Jansdr zijn zaliger huisvrouw
Voogdenboek-A (ouder)Mandemakersteeg.013-015
9/03
Jan Egbertsz Boon
/
Jan Boon Egbertsz schuutvoerderschuutvoerder
1575-06-01
Jan Boon Egbertsz schuutvoerder gewonnen bij Stijntgen Hugendr zijn zaliger huisvrouw
Voogdenboek-A (voogd)Hooigracht.069
253/01
Jan Bouwensz {boekdrukker}
/
Jan Bouwensz boucdrucker oomboucdrucker
1582-04-18
Jan Bouwensz boucdrucker en Henric Adriaensz warmoesman omen zijn mede tot voogden geordonneerd
Voogdenboek-A (kind)Steenschuur.007-009
245/06
Jan Claesz Knotter {de jonge}
/
Jan Claesz (oud omtrent 7 jaar)
1581-12-20
Jan Claesz oud omtrent 7 en Adriana Claesdr 5 jaar nagelaten weeskinderen
Voogdenboek-A (overledene)Breestraat.131
201/03

/
Jan Claesz den Hartoch van Leiden overleden te Gouda in 1575
1580-11-23
Jan Claesz den Hartoch van Leiden overleden te Gouda in 1575 of daar omtrent gewonnen bij Mije Zasbout Cornelisdr
Voogdenboek-A (kind)Middelstegracht.029
219/06
Jan Cornelisz {Middelstegracht}
/
Jan Cornelisz (3 jaar)
1581-04-20
IJsbrant Cornelisz oud omtrent 5 jaar en Jan Cornelisz 3 jaar weeskinderen
Voogdenboek-A (kind)Hooigracht.069
253/05
Jan Cornelisz {Hooigracht69}
/
Jan Cornelisz (oud omtrent 12 jaar)
1582-04-18
Jan Cornelisz oud omtrent 12 en Maria Cornelisdr [niet ingevuld] jaar nagelaten weeskinderen
Voogdenboek-A (voogd)Breestraat.131
201/01
Jan Cornelisz Bont
/
Jan Cornelisz Bout kistemaecker oudoomkistemaecker
1580-11-23
Jan Cornelisz Bout kistemaecker oudoom en Dirc Claesz Jel glaesmaker omen en voogden
Voogdenboek-A (voogd)Pieterskerkchoorsteeg.007.2
101/02

/
Jan Cornelisz snijdersnijder
1577-02-27
Paridom Barentsz en Jan Cornelisz snijder voogden
Voogdenboek-A (voogd)Pieterskerkgracht.005.2
110/01
Jan Daniëlsz {linnenwever}
/
Jan Danielsz lindeweverlindewever
1577-06-12
Jan Danielsz lindewever tot Rotterdam oom ter administratie en Pieter Michielsz schoemaecker ook aldaar neef om te helpen maken inventaris van de goederen en scheiding vandien, voogden over
Voogdenboek-A (voogd)Pieterskerkgracht.005.2
110/07
Jan Daniëlsz {linnenwever}
/
Jan Danielsz lindeweverlindewever
1577-06-12
Jan Danielsz en Karel Gillisz timmerman tot Leiden mede beide omen voogden
Voogdenboek-A (voogd)NieuweRijn.012
21/02
Jan Dircksz {mandemaker+bakker}
/
Jan Dircsz mandemaeckermandemaecker
1575-07-15
Dirck Jansz smit en Jan Dircsz mandemaecker voogden
Voogdenboek-A (voogd)Hooglandsekerkgracht.014
86/02

/
Jan Dircsz schipper zwagerschipper
1576-08-17
Pieter Pietersz Zoutman schipper oom, Jan Dircsz schipper zwager en Jacob Reijersz stouldraeijer broeder voogden
Voogdenboek-A (voogd)Hooigracht.025.2
119/01
Jan Gerritsz de Haes
/
Jan Gerijtsz de Haes
1577-10-25
Jan Gerijtsz de Haes en Jan Pietersz Doe schoemaecker voogden
Voogdenboek-A (overledene)NieuweRijn.035
323/03
Jan Gerritsz de Haes
/
Jan Geritsz de Haes
1584-03-28
Jan Geritsz de Haes gewonnen bij Jannetgen Wijnaertsdr
Voogdenboek-A (voogd)Vliet.003
259/02
Jan Gerritsz Keyser {koopman, snijder}
/
Jan Geritsz Keijser behuwde oudoom
1582-08-03
Jacob Reijersz speldemaecker oom en Jan Geritsz Keijser behuwde oudoom, zijn tot voogden geordonneerd
Voogdenboek-A (kind)Pieterskerkchoorsteeg.012
257/05
Jan Gerritsz van Duivelant
/
Jan Geritsz oud omtrent (13 jaar)
1582-07-11
Jan Geritsz oud omtrent 13, Joost Geritsz 11 en Elizabet Geritsdr 10 jaar weeskinderen
Voogdenboek-A (voogd)Botermarkt.018
126/01
Jan Hendricksz van der Does
/
Jan Henricsz backerbacker
1578-01-24
Jan Henricsz backer administrerende, Ghijsbert Henricsz schepen van Leiden en Frans Henricsz backer toeziende voogden
Voogdenboek-A (voogd)OudeRijn.126
154/01
Jan Hendricksz van der Does
/
Jan Henricszoon gebroeders omen
1578-08-28
Jan en Frans Henricszonen gebroeders omen en voogden
Voogdenboek-A (overledene)Haarlemmerstraat.251
33/10
Jan Hendricksz van der Does
/
Jan Henricxsz backerbacker
1583-02-17
Mits het overlijden van Pieter Henrixsz voorsz is Jan Jansz van Eck zijn nazaat in huwelijk in zijn plaats voogd geordonneerd
Voogdenboek-A (kind)Vliet.003
259/05
Jan Hendricksz {Vliet}
/
Jan Henrixsz (oud omtrent 9 jaar)
1582-08-03
Jan Henrixsz oud omtrent 9 en Meeusgen Henrixdr 11 jaar nagelaten weeskinderen
Voogdenboek-A (voogd)Haarlemmerstraat.251
33/02
Jan Hendricksz van der Does
/
Jan Henrixsz backerbacker
1575-10-07
Andries Jansz Heijn Oom, Jan Henrixsz backer en Salomon Davidtsz voogden
Voogdenboek-A (overledene)Rapenburg.129
40/05
Jan Hendricksz {stoeldraaier}
/
Jan Henrixsz stoeldraijerstoeldraijer
1575-12-02
Jan Henrixsz stoeldraijer gewonnen in echte bij Neeltgen Jacobsdr zijn nahuisvrouw
Voogdenboek-A (voogd)Hooglandsekerkchoorsteeg.002-004
246/01
Jan Hendricksz {turftonner}
/
Jan Henrixsz turftonder tot Leidenturftonder
1582-01-03
Jan Henrixsz turftonder tot Leiden en Thijman Willemsz smit van Katwijk aan de Rijn zijn voogden geordonneerd
Voogdenboek-A (voogd)NieuweRijn.035
124/06
Jan Huigenz van Leeuwen
/
Jan Hugensz van Leeuwe
1578-04-02
Mits dan Johan van Roijen verder van de hand is gezeten is tot assistentie van Gerit Jacobsz van den Bochorst mede tot voogd geordonneerd Jan Hugensz van Leeuwe en Johan Apert?
Voogdenboek-A (voogd)Uiterstegracht.034
32/02
Jan Jacobsz {stoeldraaier}
/
Jan Jacobsz stoeldraeijerstoeldraeijer
1575-10-05
Jacob Jorisz. van Zassenheim en Jan Jacobsz. stoeldraeijer voogden
Voogdenboek-A (voogd)NieuweRijn.042
34/02

/
Jan Jansz
1575-10-05
Bouwen Jansz kistemaecker en Jan Jansz voogden
Voogdenboek-A (voogd)Steenschuur.007-009
245/02
Jan Adriaen Jansz Knotter
/
Jan Jansz brouwerbrouwer
1581-12-20
Adriaen Jansz Knotter, Jan Jansz brouwer gebroeders omen en Dirc van Zonnevelt Joosten naneef zijn voogden
Voogdenboek-A (voogd)Langebrug.085-087
532/02

/
Jan Jansz cleermakercleermaker
1589-07-19
Dirck Jacobsz Gorter van Reijersberch neef en Jan Jansz cleermaker behuwde [onleesbaar],zijn tot voogden geordonneerd
Voogdenboek-A (voogd)Steenschuur.020.6
13/02
Jan Jansz van Baersdorp {de oude}
/
Jan Jansz coorcoopercoorcooper
1575-06-15
Claes Dircsz van Montfoort en Jan Jansz coorcooper voogden
Voogdenboek-A (voogd)Botermarkt.014
15/02
Jan Jansz van Baersdorp {de oude}
/
Jan Jansz coorncooper weesmeester
1575-06-23
Jan Jansz coorncooper weesmeester
Voogdenboek-A (ouder)Donkersteeg.006
27/03
Jan Jansz {koekebakker}
/
Jan Jansz kouckebackerkouckebacker
1575-08-03
Jan Jansz kouckebacker gewonnen in echt bij Alijdt Dircsdr van Zancten
Voogdenboek-A (echtgenoot)Haarlemmerstraat.078
16/05
Jan Jansz Does {linnenwever}
/
Jan Jansz lindeweverlindewever
1575-07-06
nu huisvrouw van Jan Jansz lindewever
Voogdenboek-A (kind)Breestraat.084
146/06
Jan Jansz Orlers
/
Jan Jansz Orlaers (7 jaar)
1578-06-25
Cornelis Jansz Orlaers oud omtrent 8 en Jan Jansz Orlaers 7 jaar verlaten weeskinderen
Voogdenboek-A (voogd)Rapenburg.135.2
540/02
Jan Jansz {smid-Rapenburg}
/
Jan Jansz smithsmith
1589-11-29
Thijman Meusz bode met de roede en Jan Jansz smith zijn voogden geordonneerd
Voogdenboek-A (voogd)Pieterskerkchoorsteeg.012
257/01
Jan Jansz van Binchorst {de oude}
/
Jan Jansz van der Binchorst notarisnotaris
1582-07-11
Henric van Zijl Claesz oom en Jan Jansz van der Binchorst notaris zijn voogden geordonneerd
Voogdenboek-A (overledene)Pieterskerkchoorsteeg.012
257/08
Jan Jansz van Binchorst {de oude}
/
Jan Jansz van der Binchorst notarisnotaris
1583-08-14
Mits het overlijden van Jan van der Binchorst is in zijn plaats verordend Meeus Aelwijnsz
Voogdenboek-A (voogd)Haarlemmerstraat.251
33/11
Jan Jansz van Eck
/
Jan Jansz van Eck
1583-02-17
Mits het overlijden van Pieter Henrixsz voorsz is Jan Jansz van Eck zijn nazaat in huwelijk in zijn plaats voogd geordonneerd
Voogdenboek-A (voogd)Middelstegracht.035
19/02
Jan Jansz {boterkoper}
/
Jan Jansz zuvelcooperzuvelcooper
1575-07-08
Willem Hilbrantsz. thimmerman en Jan Jansz zuvelcooper omen en voogden
Voogdenboek-A (voogd)Botermarkt.003
36/01
Jan Corsz van der Morsch
/
Jan Kerstansz coperslagercoperslager
1575-10-12
Jan Kerstansz coperslager gesurrogeerd voogd in plaats van heer Dirck Adriaensz visscher
Voogdenboek-A (gemachtigde)Nieuwsteeg.018.1
51/01
Jan Corsz van der Morsch
/
Jan Korsz cooperslagercooperslager
1576-01-27
Jan Korsz cooperslager heeft zich cautie geconstitueerd
Voogdenboek-A (voogd)NieuweRijn.023
24/01
Jan Marcusz van Yperen {wijntapper}
/
Jan Marcus waerdt inde Gulden Clockwaerdt
1575-07-29
Jan Marcus waerdt in Den Gulden Clock alhier en Havick Joostensz. thinneghieter voogden
Voogdenboek-A (overledene)Middelstegracht.061-063
37/03
Jan Maertensz {warmoezenier}
/
Jan Martijnsz warmoesmanwarmoesman
1575-10-29
Jan Martijnsz warmoesman gewonnen in echte bij Aechte Pietersdr
Voogdenboek-A (voogd)Maarsmansteeg.019
79/03
Jan Adriaensz Moyt
/
Jan Moijt Adriaensz metselaermetselaer
1576-06-20
Govert Henricsz cooman is mede voogd geordonneerd in de plaats van Dirck Henrixsz backer zijn zaliger broeder,en hem gevoegd bij Jan Moijt Adriaensz metselaer mede voogd
Voogdenboek-A (voogd)Apothekersdijk.026.5
137/01
Jan Pietersz {kalkbrander}
/
Jan Pietersz calcbrander oomcalcbrander
1578-03-19
Jan Pietersz calcbrander oom en Hiob Dircsz warmoesman voogden
Voogdenboek-A (overledene)Haarlemmerstraat.088-090
89/03
Jan Pietersz {kuiper}
/
Jan Pietersz cupercuper
1576-09-26
Jan Pietersz cuper gewonnen bij Aefgen Rembrantsdr
Voogdenboek-A (voogd)Hooigracht.025.2
119/02
Jan Pietersz Doe {schoenmaker}
/
Jan Pietersz Doe schoemaeckerschoemaecker
1577-10-25
Jan Gerijtsz de Haes en Jan Pietersz Doe schoemaecker voogden
Voogdenboek-A (voogd)Rapenburg.119
169/03
Jan Pietersz {scheepmaker}
/
Jan Pietersz scheepmaecker mede voogdscheepmaecker
1579-06-24
hem voegende bij Jan Pietersz scheepmaecker mede voogd
Voogdenboek-A (voogd)Hooigracht.077
469/01
Jan Pietersz Doe {schoenmaker}
/
Jan Pietersz schoemaickerschoemaicker
1588-08-03
Jan Pietersz schoemaicker, is tot voogd geordonneerd
Voogdenboek-A (kind)Rapenburg.034.2
197/05
Jan Pouwelsz {Rapenburg}
/
Jan Pouwelsz (oud omtrent 13 jaar)
1580-08-05
Jan Pouwelsz oud omtrent 13 jaar nagelaten natuurlijke zoon en weeskind
Voogdenboek-A (voogd)Haarlemmerstraat.015
310/10
Jan Sebastiaensz van Hout {lijndraaier}
/
Jan Sebastiaensz van Houdt lijndraeijer
1590-01-19
Claes Sebastiaensz en Jan Sebastiaensz van Houdt lijndraeijer gebroeders en omen over dezelve kinderen zijn nog tot voogden geordonneerd over de voorsz weeskinderen
Voogdenboek-A (kind)Breestraat.022
187/05
Jan Dircksz Steen
/
Jan Steen oud (21 jaar)
1580
Jan Steen oud 21, Pieter Steen 18 en Neeltgen Steen 17 jaar onmondige en nagelaten kinderen
Voogdenboek-A (voogd)Haarlemmerstraat.199-201
203/02
Jan Jacobsz van Dam
/
Jan van Dam Jacobszonen
1580-12-23
Adriaen van Dam en Jan van Dam Jacobszonen gebroeders omen en voogden
Voogdenboek-A (voogd)Steenschuur.006
534/07
Jan van Hout
/
Jan van Houdt secretarissecretaris
1589-10-14
provisionele voogd geordonneerd over de voorsz kinderen om in plaats van Foij van Brouchoven vanwege de kinderen te helpen procureren de scheiding van de boedel van
Voogdenboek-A (vermelding)NieuweRijn.035
124/08
Johan Goossenz van Royen
/
Jan van Roijen Gosensz
1597-10-08
Jan van Roijen Gosensz mitsdien hij te meermalen op rekening, verkoping en anders ontboden is geweest en niet compareerde, hem excuserende alleen te zijn behuwde neef van Maria Vranckens zijde en zulks meermalen verzocht hebbende ontslagen te zijn, is in zijn plaats tot voogd beneffend Gerijt Jacobsz van Breenen
Voogdenboek-A (ouder)NieuweRijn.030
301/03
Jan Warnaertsz {lantaarnmaker, koppendraaier}
/
Jan Warnaertsz spilledraeijerspilledraeijer
1583-11-25
Jan Warnaertsz spilledraeijer gewonnen bij Maria Meeusdr zijn zaliger voorhuisvrouw
Voogdenboek-A (ouder)Breestraat.084
146/03
Jan Willemsz Orlers
/
Jan Willemsz Orlaers zeemtouwer uitlandigzeemtouwer
1578-06-25
Jan Willemsz Orlaers zeemtouwer uitlandig gewonnen bij Barbara, de voorsz Cornelis Meeusz dochter zaliger, zijn voor huisvrouw
Voogdenboek-A (overledene)LangeMare.090
49/03
Jan Willemsz {vleeshouwer}
/
Jan Willemsz vleijshoudervleijshouder
1575-12-21
Jan Willemsz vleijshouder gewonnen bij Geerte Aelbrechtsdr
Voogdenboek-A (voogd)Uiterstegracht.020-022
61/02

/
Jan Willemsz Wortel van Zoeterwoude nu wonende
1576-02-22
Pieter Florijsz van Voorhout en Jan Willemsz Wortel van Zoeterwoude nu wonende beide tot Leiden voogden
Voogdenboek-A (ouder)Rapenburg.135.2
540/03
Jan Sybrantsz {smid}
/
Jan Zijbrantsz smithsmith
1589-11-29
Jan Zijbrantsz smith geteeld aan Cathrijn Jansdr zijn zaliger huisvrouw
Voogdenboek-A (ouder)NieuweRijn.052
46/04
Jannetgen Claesdr Mahieu {Gool, van Noorde}
/
Janneken Mahieu Nicolaesdr
1575-12-09
Pieter Dircsz Ghool gewonnen bij Janneken Mahieu Nicolaesdr.
Voogdenboek-A (kind)Haarlemmerstraat.251
33/07
Jannetgen Gijsbrechtsdr van der Does
/
Jannetgen
1575-10-07
Jannetgen oud 12 jaar
Voogdenboek-A (kind)Botermarkt.018
126/09
Jannetgen Cornelisdr {Botermarkt}
/
Jannetgen
1578-01-24
Henric, Dircgen, Alijtgen en Jannetgen nagelaten
Voogdenboek-A (kind)Haarlemmerstraat.078
16/06
Jannetgen Cornelisdr {Haarlemmerstraat}
/
Jannetgen (16 jaar oud)
1575-07-06
Jannetgen oud 16 en Immetgen oud 14 jaar
Voogdenboek-A (kind)Hooigracht.025.1
82/07
Jannetgen Jansdr de Haes
/
Jannetgen 1,5 jaar
1576-06-08
Allart oud 5, Pieter 3 en Jannetgen 1,5 jaar nagelaten weeskinderen
Voogdenboek-A (kind)Haarlemmerstraat.015
310/07
Jannetgen Pietersdr {Haarlemmerstraat}
/
Jannetgen 9 jaar
1583-12-28
Claes oud 13, Alijdt 15 en Jannetgen 9 jaar weeskinderen
Voogdenboek-A (ouder)NieuweRijn.035
323/04
Jannetgen Wijnaertsdr
/
Jannetgen Wijnaertsdr
1584-03-28
Jan Geritsz de Haes gewonnen bij Jannetgen Wijnaertsdr
Voogdenboek-A (ouder)Noordeinde.007
378/03
Jan Sebastiaensz van Hout {lijndraaier}
/
Jans van Hout Sebastiaensz lijndraeijerlijndraeijer
1585-07-03
Jans van Hout Sebastiaensz lijndraeijer gewonnen bij Magdalena Willemsdr zijn zaliger huisvrouw
Voogdenboek-A (kind)Hooigracht.077
469/05
Jasper Cornelisz {Hooigracht}
/
Jasper Cornelisz oudt omtrent 23
1588-08-03
Jasper Cornelisz oudt omtrent 23 en Duijfgen 16 jaar nagelaten weeskinderen
Voogdenboek-A (kind)BuitenLeiden.000
263/07
Jan Hendricksz van Diemen
/
Jhan (14 jaar)
1582-08-24
Vranc oud omtrent 15, Jhan 14, Margriete 21, Diewer 20 en Elizabet 12 jaar weeskinderen
Voogdenboek-A (overledene)Hooglandsekerkgracht.014
86/05
Jobgen Pietersdr {vrouw van Reyer Matthijsz}
/
Jobgen Pietersdr zaliger
1576-08-17
Reijer Mathijsz stouldraeijer gewonnen bij Jobgen Pietersdr beide zaliger
Voogdenboek-A (voogd)NieuweRijn.035
124/07

/
Johan Apert?
1578-04-02
Mits dan Johan van Roijen verder van de hand is gezeten is tot assistentie van Gerit Jacobsz van den Bochorst mede tot voogd geordonneerd Jan Hugensz van Leeuwe en Johan Apert?
Voogdenboek-A (voogd)NieuweRijn.035
134/01
Johan Goossenz van Royen
/
Johan van Roijen Ghoossensz
1577-12-31
Johan van Roijen Ghoossensz wonende tot Utrecht op de Bredestraat omtrent St. Jacobskerk en Gerit Jacobsz van den Bochorst tot Leiden voogden
Voogdenboek-A (voogd)NieuweRijn.035
124/01
Johan Goossenz van Royen
/
Johan van Roijen Ghoosz wonende tot Utrecht op de Bredestraat omtrent St. Jacobskerk
1577-11-30
Johan van Roijen Ghoosz wonende tot Utrecht op de Bredestraat omtrent St. Jacobskerk en Gerijt Jacobsz van den Bochorst voogden over
Voogdenboek-A (kind)Vliet.005-007
18/05
Jonas Gerritsz van Tetrode
/
Jonas (oud 4 jaar)
1575-07-08
over de zes kinderen met namen Jonas oud 4 jaar, Annatgen oud 20 jaar, Maritgen oud 18 jaar, Machtelt oud 8 jaar, Jonghe Annetgen oud 6 jaar en Beatrix oud 2 jaar
Voogdenboek-A (voogd)Breestraat.022
187/08
Dirck Dircksz Steen {de jonge}
/
Jonge Dirc Steen
1580-11-04
Jonge Dirc Steen en Claes Antonisz olislager gezwagers
Voogdenboek-A (voogd)NieuweRijn.083
35/02
Dirck Dircksz Steen {de jonge}
/
Jonge Dirck Steen
1575-10-14
Havick Joostensz en Jonge Dirck Steen voogden
Voogdenboek-A (voogd)
12/02
Jacob Meesz {schoenmaker}
/
Jonge Jacob Meeusz schoemaeckerschoemaecker
1575-06-15
Claes Cornelisz schoemaecker en Jonge Jacob Meeusz schoemaecker voogden
Voogdenboek-A (overledene)Hooglandsekerkgracht.013-015
526/03
Jan Reyersz van Tol {de jonge}
/
Jonge Jan Reijersz van Thol
1589-03-08
Jonge Jan Reijersz van Thol geteeld aan Dieuwer Aelbertsdr zijn huisvrouw
Voogdenboek-A (kind)NieuweRijn.030
301/07
Marytgen Jansdr {NieuweRijn, de jonge}
/
Jonge Maria Jansdr (4 jaar)
1583-11-25
Warnaer Jansz oud omtrent 7, Oude Maria Jansdr 5 en Jonge Maria Jansdr 4 jaar weeskinderen
Voogdenboek-A (ouder)Steenschuur.023.02
80/03
Pieter Pietersz Paedts {de jonge}
/
Jonge Pieter Paedts Pietersz drapierdrapier
1576-07-20
Jonge Pieter Paedts Pietersz drapier gewonnen bij zijn zaliger huisvrouw Maritgen Cornelis Reijersdr
Voogdenboek-A (kind)Vliet.005-007
18/09
Anna Gerritsdr van Tetrode {de jonge}
/
Jonghe Annetgen (oud 6 jaar)
1575-07-08
over de zes kinderen met namen Jonas oud 4 jaar, Annatgen oud 20 jaar, Maritgen oud 18 jaar, Machtelt oud 8 jaar, Jonghe Annetgen oud 6 jaar en Beatrix oud 2 jaar
Voogdenboek-A (procureur)NieuweRijn.049
587/03
Joris Willeboortsz van den Burch
/
Jooris van der Burch
1591-05-10
Mees Allertsz schoemaicker is geordonneerd administrerende voogd, Jooris van der Burch procureur voor de vierschaar alhier en Ghijsbert Allertsz toeziende voogden
Voogdenboek-A (voogd)NieuweRijn.013-015
30/02
Joost Dircksz Grijp
/
Joost Dircsz glaesmaeckerglaesmaecker
1575-09-16
Reijer Jacobsz van Oijen en Joost Dircsz glaesmaecker voogden
Voogdenboek-A (kind)Pieterskerkchoorsteeg.012
257/06
Joost Gerritsz van Duivelant
/
Joost Geritsz (11 jaar)
1582-07-11
Jan Geritsz oud omtrent 13, Joost Geritsz 11 en Elizabet Geritsdr 10 jaar weeskinderen
Voogdenboek-A (voogd)Breestraat.118
78/01
Joost Jacobsz de Bije
/
Joost Jacobsz
1576-06-23
Joost Jacobsz en Pieter Oom Pietersz voogden
Voogdenboek-A (voogd)BuitenLeiden.000
263/03
Joost Jacobsz de Bije
/
Joost Jacobsz grootvader
1582-08-24
Joost Jacobsz de voorsz weeskinderen grootvader en administrerende mede voogd
Voogdenboek-A (overledene)BuitenLeiden.000
263/11
Joost Jacobsz de Bije
/
Joost Jacobsz grootvader
1585-08-23
de goederen nagelaten bij Joost Jacobsz haar zaliger grootvader
Voogdenboek-A (voogd)Koppenhinksteeg.000.24
223/02

/
Joost Jansz van Rijn
1581-05-17
mede voogd Joost Jansz van Rijn om de voorsz erfenis te helpen scheiden en delen
Voogdenboek-A (voogd)Breestraat.084
146/02
Joris Joostenz van Coulster
/
Joris van Coulster Joostensz deurwaerder extraordinaris van de ontvangers in Rijnlanddeurwaerder
1578-06-25
Cornelis Meeusz van Hout gezworen clercq ter weeskamer van Leiden en Joris van Coulster Joostensz deurwaerder extraordinaris van de ontvangers in Rijnland behuwde omen en voogden
Voogdenboek-A (voogd)NieuweRijn.043
168/02
Joris Willemsz Hartgen/van Dobben
/
Joris Willemsz van Dobben
1579-06-19
Dirc Claesz Jel glaesmaecker en Joris Willemsz van Dobben voogden
Voogdenboek-A (voogd)Donkersteeg.013-017
42/01
Carel Gillisz {timmerman}
/
Karel Gillisz thimmermanthimmerman
1575-12-14
Karel Gillisz thimmerman voogd
Voogdenboek-A (voogd)Pieterskerkgracht.005.2
110/08
Carel Gillisz {timmerman}
/
Karel Gillisz timmermantimmerman
1577-06-12
Jan Danielsz en Karel Gillisz timmerman tot Leiden mede beide omen voogden
Voogdenboek-A (ouder)Apothekersdijk.026.5
137/03
Carel Gillisz {timmerman}
/
Karel Gillisz timmermantimmerman
1578-04-23
Karel Gillisz timmerman gewonnen bij Maria Pietersdr zijn zaliger huisvrouw
Voogdenboek-A (kind)Koppenhinksteeg.000.24
223/04
Catharina Philipsdr {Zoeterwoude}
/
Katerina (zijn dochter oud omtrent 17 jaar)
1581-05-17
Katerina zijn dochter oud omtrent 17 jaar
Voogdenboek-A (kind)Rapenburg.050
353/07
Trijntgen Hendricksdr {Rapenburg}
/
Katherina (4 jaar)
1584-12-14
Pouwels oud omtrent 5 en Katherina 4 jaar nagelaten weeskinderen
Voogdenboek-A (kind)
6/07

/
Kathrijn
1575-05-27
weeskinderen van Maritgen Lourijsdr gewonnen bij Sijmon Pietersz haar zaliger man
Voogdenboek-A (kind)Noordeinde.039-041
59/07
Catrijn Dircksdr van der Does
/
Katrijn (8 jaar)
1576-02-22
Adriaen oud 6, Claes 5, Katrijn 8, Maria 3 en Cornelia 1 jaar nagelaten weeskinderen
Voogdenboek-A (kind)Haarlemmerstraat.183
100/05
Trijntgen Herendr {Haarlemmerstraat}
/
Katrijn (oud 13 jaar)
1577-02-08
Katrijn oud 13 en Maria 4 jaar nagelaten weeskinderen
Voogdenboek-A (kind)Rapenburg.119
169/06
Catrijn Cornelisdr {Vliet}
/
Katrijn (oud omtrent 24 jaar)
1579-06-24
Katrijn oud omtrent 24 jaar,Dircgen 13 jaar nagelaten weeskinderen
Voogdenboek-A (overledene)Uiterstegracht.020-022
61/04
Catrijn Cornelisdr {vrouw van Claes Lenaertsz}
/
Katrijn Cornelisdr
1576-02-22
Claes Lenaertsz baggerman gewonnen bij Katrijn Cornelisdr zijn zaliger huisvrouw
Voogdenboek-A (overledene)Donkersteeg.013-017
42/06
Catrijn Gillisdr {van Balen}
/
Katrijn Gillisdr
1575-12-14
IJsabelle Claes Pietersz van Balensz gewonnen in echte bij Katrijn Gillisdr
Voogdenboek-A (ouder)Rapenburg.082
44/04
Catharina Jansdr {vrouw van Willem Arentsz}
/
Katrijn Jansdr d'uutdraechsteruutdraechster
1575-12-23
kinderen van Willem Aerntsz leijdecker gewonnen bij Katrijn Jansdr d'uutdraechster
Voogdenboek-A (ouder)Vliet.003
259/04
Catrijn Meesdr {de oude, vrouw van Hendrick Reyersz}
/
Katrijn Meeusdr
1582-08-03
Henrick Reijersz speldemaecker gewonnen bij Katrijn Meeusdr
Voogdenboek-A (gemachtigde)Donkersteeg.006
27/07

/
Kersten Pietersz uit Rotterdam oom
1575-07-02
Kersten Pietersz wonende te Rotterdam in de Doelen oom
Voogdenboek-A (kind)Noordeinde.023-025
3/04
Anna Vincentendr
/
kind 1
1575-05-27
drie weeskinderen van Vinchent Jansz
Voogdenboek-A (kind)Noordeinde.023-025
3/05
Aechte Vincentendr
/
kind 2
1575-05-27
drie weeskinderen van Vinchent Jansz
Voogdenboek-A (kind)Noordeinde.023-025
3/06
Lysbeth Vincentendr
/
kind 3
1575-05-27
drie weeskinderen van Vinchent Jansz
Voogdenboek-A (kind)Steenschuur.022.09
5/05

/
kinderen nagelaten bij Henric Pietersz laeckenberijder
1575-05-27
kinderen nagelaten bij Henric Pietersz laeckenberijder
Voogdenboek-A (overledene)NieuweRijn.042
34/03
Lambrecht Dircksz {koekebakker}
/
Lambert Dircsz kouckebackerkouckebacker
1575-10-05
Lambert Dircsz kouckebacker gewonnen in echte bij Neeltgen Adriaensdr
Voogdenboek-A (voogd)Koppenhinksteeg.000.10
231/01

/
Leenaerd Martijnsz wonende op de Oude Weteringe
1581-05-02
Leenaerd Martijnsz wonende op de Oude Weteringe en Dirc Martijnsz wonende op Hoogmade gebroeders en maagtalen voogden geordonneerd
Voogdenboek-A (kind)Uiterstegracht.020-022
61/05
Lenaert Claesz {Uiterstegracht}
/
Lenaert (oud 20 jaar)
1576-02-22
Lenaert oud 20, Cornelis 14 en Alijt 12 jaar weeskinderen
Voogdenboek-A (voogd)Vliet.023
161/01

/
Lenaert Jacobsz tot Valkenburg
1579-01-22
Lenaert Jacobsz tot Valkenburg en Willem Sijmonsz tot Boscoop voogden
Voogdenboek-A (echtgenoot)Uiterstegracht.053.2-061
23/14
Lenaert Roelofsz {lakenbereider}
/
Lenert Roeloffsz
1592-11-04
zijn huisvrouw nu getrouwd hebbende Lenert Roeloffsz
Voogdenboek-A (kind)Langebrug.085-087
532/09
Lysbeth Willemsdr van Loo
/
Lijsbeth (11 jaar)
1589-07-19
Jacob oud omtrent 20, Adriaen 18, Grietgen 21, Baefgen 16?, Lijsbeth 11 en Annetgen 9 jaar nagelaten weeskinderen
Voogdenboek-A (kind)Botermarkt.003
36/07
Lysbeth Fransdr {Botermarkt}
/
Lijsbeth (oud 20 jaar)
1575-10-12
Adriaen oud 17 jaar, Gerijt oud 12 jaar, Lijsbeth oud 20 jaar en Maria oud 13 jaar onmondige kinderen
Voogdenboek-A (kind)Breestraat.040.1
22/08
Lysbeth Jacobsdr de Vrije
/
Lijsbeth de Vrije (oud 11 jaar)
1575-07-08
Pieter de Vrije oud 19 jaar, Cornelis de Vrije oud 12 jaar, Lijsbeth de Vrije oud 11 jaar en Ermgaert de Vrije oud 8 jaar nagelaten kinderen
Voogdenboek-A (kind)
6/05

/
Lourijs
1575-05-27
weeskinderen van Maritgen Lourijsdr gewonnen bij Sijmon Pietersz haar zaliger man
Voogdenboek-A (kind)Hooigracht.031
29/07
Lucia Fredericksdr {Hooigracht}
/
Lucijtgen (oud 9 jaar)
1575-09-09
Neeltgen oud 16 jaar en Lucijtgen oud 9 jaar nagelaten weeskinderen
Voogdenboek-A (ouder)Maarsmansteeg.019
79/05
Machteld Bouwensdr van Dorp
/
Machelt Bouwensdr
1576-06-20
Adriaen Henricxsz cooman gewonnen bij Machelt Bouwensdr
Voogdenboek-A (kind)Middelstegracht.061-063
37/06
Machteld Jansdr {Middelstegracht}
/
Machtelt (2 jaar)
1575-10-29
Aefgen oud 4 jaar en Machtelt oud 2 jaar nagelaten weeskinderen
Voogdenboek-A (kind)Vliet.005-007
18/08
Machteld Gerritsdr van Tetrode
/
Machtelt (oud 8 jaar)
1575-07-08
over de zes kinderen met namen Jonas oud 4 jaar, Annatgen oud 20 jaar, Maritgen oud 18 jaar, Machtelt oud 8 jaar, Jonghe Annetgen oud 6 jaar en Beatrix oud 2 jaar
Voogdenboek-A (overledene)Breestraat.059
66/05
Machteld Claesdr de Waert {van der Graft}
/
Machtelt Claesdr de Waert
1576-03-26
IJzaac Sijmonsz van der Graft en Machtelt Claesdr de Waert
Voogdenboek-A (overledene)Maarsmansteeg.002
99/04
Machteld Cornelisdr van Banchem
/
Machtelt Cornelisdr van Bancken
1577-02-20
Anthonis Adriaensz cooman gewonnen bij Machtelt Cornelisdr van Bancken beide zaliger
Voogdenboek-A (overledene)NieuweRijn.049
587/04
Maerten Dircksz Berchey
/
Maerten Dircxsz Bercheij, zaliger
1591-05-10
Maerten Dircxsz Bercheij en Aefgen Allertsdr de Haes beide zaliger
Voogdenboek-A (kind)Noordeinde.007
378/07
Magdalena Jansdr van Hout
/
Magdalena (6 jaar)
1585-07-03
Willem oud omtrent 23, Pons 15 en Magdalena 6 jaar weeskinderen
Voogdenboek-A (overledene)Noordeinde.007
378/04
Magdalena Willemsdr {van Hout}
/
Magdalena Willemsdr zijn zaliger huisvrouw
1585-07-03
Jans van Hout Sebastiaensz lijndraeijer gewonnen bij Magdalena Willemsdr zijn zaliger huisvrouw
Voogdenboek-A (voogd)OudeRijn.073
38/02
Marcus Gillisz {voller}
/
Marcus Gillisz mr volrevolre
1575-11-16
Gerijt Aelbertsz wantsnijder en Marcus Gillisz mr volre voogden
Voogdenboek-A (kind)Haarlemmerstraat.088-090
89/10
Margriete Jansdr {Haarlemmerstraat}
/
Margriete (10 jaar)
1576-09-26
Jacob oud omtrent 17, Adriaen 15, Pieter 8, Philips 6, Elizabeth 13 en Margriete 10 jaar nagelaten weeskinderen
Voogdenboek-A (kind)Apothekersdijk.026.5
137/08
Margriete Carelsdr {Apothekersdijk}
/
Margriete (15 jaar)
1578-04-23
Gillis oud omtrent 18, Pieter 13, Nanne 11 en Margriete 15 jaar weeskinderen
Voogdenboek-A (kind)BuitenLeiden.000
263/08
Margriete Hendricksdr van Diemen
/
Margriete (21 jaar)
1582-08-24
Vranc oud omtrent 15, Jhan 14, Margriete 21, Diewer 20 en Elizabet 12 jaar weeskinderen
Voogdenboek-A (kind)Hooglandsekerkgracht.013-015
526/06
Grietgen Jansdr van Tol
/
Margriete (9 jaar)
1589-03-08
Aelbert oud omtrent 8 en Margriete 9 jaar nagelaten weeskinderen
Voogdenboek-A (kind)Middelstegracht.035
19/06
Margriete Dircksdr {Middelstegracht}
/
Margriete (oud 17 jaar)
1575-07-08
over de twee onbejaarde kinderen als Gerijt oud 14 jaar en Margriete oud 17 jaar
Voogdenboek-A (overledene)Krauwelsteeg.000.10
139/04
Margriete Ewoutsdr {vrouw van Gerlof Joostenz}
/
Margriete Eewoutsdr zijn zaliger huisvrouw
1578-04-23
Geerlof Joostensz volre en schoorsteenveger gewonnen bij Margriete Eewoutsdr zijn zaliger huisvrouw
Voogdenboek-A (ouder)NieuweRijn.007-008
288/04
Grietgen Engelsdr {vrouw van Hendrick Govertsz}
/
Margriete Engelsdr
1583-06-03
Henric Govertsz schrijnwercker gewonnen bij Margriete Engelsdr
Voogdenboek-A (overledene)NieuweRijn.013-015
30/04
Margriete Joostendr {vrouw van Cornelis Franckenz}
/
Margriete Joostendr
1575-09-16
Cornelis Vranckensz gewonnen in echte bij Margriete Joostendr
Voogdenboek-A (kind)NieuweRijn.012
21/05
Margriete Andriesdr {NieuweRijn}
/
Margriete oud 16 jaar
1575-07-15
Margriete oud 16 jaar, Elizabeth oud 13 jaar en Agniese oud 11 jaar nagelaten weeskinderen
Voogdenboek-A (overledene)Vliet.005-007
18/04
Margriete Pietersdr van Noorde
/
Margriete van Noorde Pietersdr
zus van Cornelis pieters van Noorde ?????

1575-07-08
Gerijt Foijensz gewonnen bij Margriete van Noorde Pietersdr beide zaliger
Voogdenboek-A (kind)NieuweRijn.052
46/10
Maria Pietersdr Gool
/
Maria (10 jaar)
1575-12-09
Dirck oud 15 Claes 13, Frans 12, Egbert 7, Pieter 2,5 en Maria 10 jaar nagelaten weeskinderen
Voogdenboek-A (kind)Steenschuur.023.02
80/10
Marytgen Pietersdr Paedts {Steenschuur}
/
Maria (14 jaar)
1576-07-20
Cornelis oud 18, Willem 12, Pieter 9, Aefgen 16, Maria 14 en Baertgen 7 jaar weeskinderen
Voogdenboek-A (kind)NieuweRijn.035
323/09
Maria Jansdr de Haes
/
Maria (15 jaar)
1584-03-28
Gerit oud 12, Wijnaert 9, Jacob 7, Huge 5 en Maria 15 jaar nagelaten weeskinderen
Voogdenboek-A (kind)Noordeinde.039-041
59/08
Maria Dircksdr van der Does
/
Maria (3 jaar)
1576-02-22
Adriaen oud 6, Claes 5, Katrijn 8, Maria 3 en Cornelia 1 jaar nagelaten weeskinderen
Voogdenboek-A (kind)Haarlemmerstraat.183
100/06
Marytgen Herendr {Haarlemmerstraat}
/
Maria (4 jaar)
1577-02-08
Katrijn oud 13 en Maria 4 jaar nagelaten weeskinderen
Voogdenboek-A (kind)Middelstegracht.048
83/06
Maria Cornelisdr {Middelstegracht}
/
Maria (7 jaar)
1575-08-15
Cornelis oud 4, Maria 7 jaar en Dieuwer vijf vierendeel jaar nagelaten weeskinderen van
Voogdenboek-A (kind)Hooigracht.025.2
119/05
Maria Cornelisdr {Hooigracht25.2}
/
Maria (oud omtrent 12 jaar)
1577-10-25
Maria oud omtrent 12 jaar nagelaten weeskind
Voogdenboek-A (ouder)Noordeinde.039-041
59/04
Maria Claesdr {van der Does}
/
Maria Claesdr
1576-02-22
Dirck Adriaensz coperslager gewonnen bij Maria Claesdr
Voogdenboek-A (overledene)
14/05

/
Maria Cornelisdr
1575-06-15
Cornelis Dircsz organist en Maria Cornelisdr beide zaliger.
Voogdenboek-A (kind)Hooigracht.069
253/06
Maria Cornelisdr {Hooigracht69}
/
Maria Cornelisdr (niet ingevuld)
1582-04-18
Jan Cornelisz oud omtrent 12 en Maria Cornelisdr [niet ingevuld] jaar nagelaten weeskinderen
Voogdenboek-A (ouder)OudeRijn.126
154/04
Marytgen Daniëlsdr {vrouw van Claes Hendricksz}
/
Maria Danielsdr
1578-08-28
Claes Henricxsz backer gewonnen bij Maria Danielsdr
Voogdenboek-A (ouder)Kaiserstraat.006.4
140/04
Maria Hendricksdr {vrouw van IJsbrant Arentsz, Willem Jansz}
/
Maria Henricsdr
1578-04-23
IJsbrant Aerntsz wever gewonnen bij Maria Henricsdr
Voogdenboek-A (overledene)NieuweRijn.030
301/04
Marytgen Meesdr {vrouw van Jan Warnaertsz}
/
Maria Meeusdr zijn zaliger voorhuisvrouw
1583-11-25
Jan Warnaertsz spilledraeijer gewonnen bij Maria Meeusdr zijn zaliger voorhuisvrouw
Voogdenboek-A (overledene)Apothekersdijk.026.5
137/04
Maria Pietersdr {vrouw van Carel Gillisz}
/
Maria Pietersdr zijn zaliger huisvrouw
1578-04-23
Karel Gillisz timmerman gewonnen bij Maria Pietersdr zijn zaliger huisvrouw
Voogdenboek-A (ouder)Hooglandsekerkgracht.001-003
10/04
Marytgen Jansdr van Sonnevelt
/
Maria van Zonnevelt Jansdr
1575-06-08
Maria van Zonnevelt Jansdr
Voogdenboek-A (overledene)Noordeinde.044
198/04
Marytgen Vincentendr {vrouw van Jan Anthonisz}
/
Maria Vincentendr zaliger
1580-07-27
Jan Antonisz schoemaecker en Maria Vincentendr beide zaliger
Voogdenboek-A (overledene)Hooigracht.077
469/04
Marytgen Meltensdr
/
Marie Meltensdr
1588-08-03
Cornelis (Quirijnsz) Capiteijn en Marie Meltensdr beide zaliger
Voogdenboek-A (kind)Pieterskerkgracht.005.2
110/06
Marytgen Symonsdr {Pieterskerkgracht}
/
Maritgen (2 jaar)
1577-06-12
Neeltgen oud omtrent 9 en Maritgen 2 jaar nagelaten voorweeskinderen
Voogdenboek-A (kind)NieuweRijn.049
587/08
Marytgen Maertensdr Berchey
/
Maritgen (22 jaar)
1591-05-10
Clement oud omtrent 24, Dirc 18, Maritgen 22, Neeltgen 20, Aeltgen 16 en Annetgen 11 jaar weeskinderen
Voogdenboek-A (kind)Hoogstraat.003
511/09
Marytgen Gillisdr van Heussen
/
Maritgen (7 jaar)
1589-01-25
Adriaen oud omtrent 5, Steffen 3, Giellis 1, Beatricx 8 en Maritgen 7 jaar nagelaten weeskinderen
Voogdenboek-A (kind)OudeRijn.073
38/06
Marytgen Jansdr {OudeRijn73}
/
Maritgen (oud 10 jaar)
1575-11-16
Geertgen oud 15 jaar en Maritgen oud 10 jaar nagelaten kinderen
Voogdenboek-A (kind)Vliet.005-007
18/07
Marytgen Gerritsdr van Tetrode
/
Maritgen (oud 18 jaar)
1575-07-08
over de zes kinderen met namen Jonas oud 4 jaar, Annatgen oud 20 jaar, Maritgen oud 18 jaar, Machtelt oud 8 jaar, Jonghe Annetgen oud 6 jaar en Beatrix oud 2 jaar
Voogdenboek-A (kind)Vliet.023
161/06
Marytgen Woutersdr {Vliet}
/
Maritgen 3 jaar
1579-01-22
Henric oud 5, Maritgen 3 jaar en Jaepgen ¾ jaar nagelaten weeskinderen
Voogdenboek-A (ouder)Rapenburg.050
353/05
Marytgen Stoffelsdr {vrouw van Hendrick Pouwelsz}
/
Maritgen Christophelsdr
1584-12-14
mr Henric Pouwelsz gewonnen bij Maritgen Christophelsdr
Voogdenboek-A (overledene)Steenschuur.023.02
80/04
Marytgen Cornelisdr van Heemskerck {Paedts}
/
Maritgen Cornelis Reijersdr
1576-07-20
Jonge Pieter Paedts Pietersz drapier gewonnen bij zijn zaliger huisvrouw Maritgen Cornelis Reijersdr
Voogdenboek-A (overledene)Pieterskerkgracht.005.2
110/04
Marytgen Cornelisdr {Pieterskerkgracht}
/
Maritgen Cornelisdr van Rotterdam zaliger voorhuisvrouw
1577-06-12
Sijmon Danielsz deurwaerder particulier gewonnen bij Maritgen Cornelisdr van Rotterdam zijn zaliger voorhuisvrouw
Voogdenboek-A (overledene)Haarlemmerstraat.015
310/04
Marytgen Cornelisdr {vrouw van Pieter Sebastiaensz}
/
Maritgen Cornelisdr zijn zaliger huisvrouw
1583-12-28
Pieter Sebastiaensz smit gewonnen bij Maritgen Cornelisdr zijn zaliger huisvrouw
Voogdenboek-A (overledene)OudeRijn.049.1-051
295/04
Marytgen Cornelisdr {vrouw van Cornelis Dircksz}
/
Maritgen Cornelisdr zijn zaliger voorhuisvrouw
1583-08-05
Cornelis Dirxsz Jel molenaer gewonnen bij Maritgen Cornelisdr zijn zaliger voorhuisvrouw
Voogdenboek-A (ouder)Breestraat.134
156/04
Marytgen Dircksdr {vrouw van Floris Jansz}
/
Maritgen Dircsdr
1578-11-14
Floris Jansz bode gewonnen bij Maritgen Dircsdr
Voogdenboek-A (kind)Breestraat.134
156/06
Marytgen Florisdr {Breestraat}
/
Maritgen Florisdr oud omtrent 21 jaar
1578-11-14
Claes Florisz uitlandige oud omtrent 26 jaar en over Maritgen Florisdr oud omtrent 21 jaar gehuwd aan Claes Claesz uit Friesland tennegieter
Voogdenboek-A (ouder)NieuweRijn.035
134/04
Marytgen Franckendr van Royen {van Tol, Smaling}
/
Maritgen Franckendr
1577-12-31
Oude Jan van Tol Reijersz gewonnen bij Maritgen Franckendr
Voogdenboek-A (ouder)Haarlemmerstraat.183
100/04
Marytgen Hendricksdr {vrouw van Heer Adriaensz, Gerrit Anthonisz}
/
Maritgen Henricsdr
1577-02-08
Heer Adriaensz metselaer gewonnen bij Maritgen Henricsdr
Voogdenboek-A (overledene)Vliet.025
81/04
Marytgen Hendricksdr {vrouw van Andries Mattheusz}
/
Maritgen Henrixdr zaliger huisvrouw
1576-06-01
Pieter Anthonisz backer op de Vliet gewonnen bij Maritgen Henrixdr zijn zaliger huisvrouw
Voogdenboek-A (overledene)Botermarkt.014
15/04
Marytgen Jacobsdr {de Haes}
/
Maritgen Jacobsdr
1575-06-23
Jacob de Haze All(ert)sz. gewonnen bij Maritgen Jacobsdr. zijn zaliger
Voogdenboek-A (ouder)Rapenburg.001
31/04
Marytgen Jacobsdr {vrouw van Cornelis Pietersz, Pouwels Adriaensz}
/
Maritgen Jacobsdr
1575-09-21
Cornelis Pietersz backer gewonnen in echte aan Maritgen Jacobsdr
Voogdenboek-A (echtgenoot)Rapenburg.001
226/02
Marytgen Jacobsdr {vrouw van Cornelis Pietersz, Pouwels Adriaensz}
/
Maritgen Jacobsdr
1581-05-31
voorn. Maritgen Jacobsdr
Voogdenboek-A (ouder)Maarsmansteeg.004.1
328/04
Marytgen Jacobsdr {vrouw van Wigger Cornelisz}
/
Maritgen Jacobsdr
1584-05-02
Wigger Cornelisz schoemaker gewonnen bij Maritgen Jacobsdr zijn tot voogden geordonneerd
Voogdenboek-A (overledene)Haarlemmerstraat.251
33/05
Marie Jansdr Heynoom {van der Does}
/
Maritgen Jan Hein Oomsdr
1575-10-07
gewonnen in echte bij Maritgen Jan Hein Oomsdr. zijn zaliger huisvrouw
Voogdenboek-A (ouder)
6/03

/
Maritgen Lourijsdr
1575-05-27
Maritgen Lourijsdr
Voogdenboek-A (ouder)Vliet.023
161/04
Marytgen Lourisdr {vrouw van Wouter Willemsz, Adriaen Jacobsz}
/
Maritgen Lourisdr
1579-01-22
Wouter Willemsz van Zoeterwoude alhier tot Leiden overleden gewonnen bij Maritgen Lourisdr
Voogdenboek-A (ouder)Uiterstegracht.088-090
20/04
Marytgen Maertensdr {vrouw van Franck Gillisz}
/
Maritgen Martijnsdr
1575-07-15
Vranck Gillisz gewonnen in echte bij Maritgen Martijnsdr
Voogdenboek-A (overledene)Middelstegracht.053
194/05
Marytgen Martijnsdr {vrouw van Claes Huigenz}
/
Maritgen Martijnsdr beide zaliger
1580-06-08
Claes Hugensz bontwercker en Maritgen Martijnsdr beide zaliger
Voogdenboek-A (ouder)Haarlemmerstraat.102
17/04
Marytgen Jacobsdr Paedts
/
Maritgen Paeds Jacobsdr
1575-07-06
Gerijt Lourijsz hoedemaecker gewonnen in echte staat bij Maritgen Paeds Jacobsdr
Voogdenboek-A (overledene)Noordeinde.052.1
157/04
Marytgen Pietersdr {vrouw van Arent Gillisz}
/
Maritgen Pietersdr zijn zaliger huisvrouw
1578-12-03
Aernt Gillisz slotemaeckers weeskinderen gewonnen bij Maritgen Pietersdr zijn zaliger huisvrouw
Voogdenboek-A (ouder)NieuweRijn.035
124/04
Marytgen Franckendr van Royen {van Tol, Smaling}
/
Maritgen van Roijen Franckendr van Utrecht
1577-11-30
Oude Johans van Tol Reijersz gewonnen bij Maritgen van Roijen Franckendr van Utrecht
Voogdenboek-A (kind)Middelstegracht.053
194/07
Maerten Claesz {Middelstegracht}
/
Martijn
1580-06-08
Huich, Martijn, Belitgen en Claertgen nagelaten weeskinderen
Voogdenboek-A (kind)Breestraat.014
48/05
Maerten Jacobsz van Dam
/
Martijn (oud 2 jaar)
1575-12-30
Martijn oud 2 jaar en Neeltgen 1 jaar, weeskinderen
Voogdenboek-A (voogd)Botermarkt.014
15/01
Maerten Dircksz Berchey
/
Martijn Dircsz
1575-06-23
Martijn Dircsz mede voogd
Voogdenboek-A (voogd)Hooigracht.025.1
82/02
Maerten Dircksz Berchey
/
Martijn Dircsz laeckenscheerderlaeckenscheerder
1576-06-08
Jacob Allartsz de Haes en Martijn Dircsz laeckenscheerder nomine uxoris omen voogden
Voogdenboek-A (overledene)Pieterskerkchoorsteeg.007.2
101/03
Maerten Dircksz {vlaskoper}
/
Martijn Dircsz van Delft zaliger
1577-02-27
Martijn Dircsz van Delft gewonnen bij Aef Sijmonsdr ’t vlaschwijf beide zaliger
Voogdenboek-A (voogd)Breestraat.085-087
162/02
Maerten Claesz van Endegeest
/
Martijn van Endegheest
1579-03-27
Meester Gerard Hoochstraten en Martijn van Endegheest voogden geordonneerd
Voogdenboek-A (voogd)Koppenhinksteeg.000.24
223/08
Mattheus Jansz {Zoeterwoude}
/
Matheus Oude Jansz te Zoeterwoude
1585-01-21
De voorsz scheiding gedaan zijnde zijn tot voogden geordonneerd Willem Jacob Lambertsz te Wassenaar oom, Matheus Oude Jansz te Zoeterwoude en Dirc Cornelisz Tougstg(en)
Voogdenboek-A (kind)NieuweRijn.023
24/07
Matthijs Cornelisz {NieuweRijn}
/
Mathijs
1575-07-29
Mathijs onmondige zoon van Cornelis Jansz thinneghieter
Voogdenboek-A (overledene)Uiterstegracht.053.2-061
23/12
Matthijs Jacobsz {lakenbereider}
/
Mathijs Jacobsz voerlaeckenreedervoerlaeckenreeder
1592-11-04
Mits het overlijden van Aernt Jacobsz en Mathijs Willemsz zijn Dirck Cornelisz Vinck en Pieter Jacobsz de Vrij voogden geordonneerd over Cornelia oud omtrent nu 22 jaar nagelaten dochter van Mathijs Jacobsz voerlaeckenreeder zaliger gewonnen bij Sijmontgen Allertsdr zijn huisvrouw nu getrouwd hebbende Lenert Roeloffsz
Voogdenboek-A (overledene)Uiterstegracht.053.2-061
23/04
Matthijs Jacobsz {lakenbereider}
/
Mathijs Jacobsz voerlaeckenreedersvoerlaeckenreeders
1575-07-22
Mathijs Jacobsz voerlaeckenreeder gewonnen in echte bij Sijmontgen Alartsdr
Voogdenboek-A (voogd)Maarsmansteeg.002
99/01
Matthijs Claesz van Banchem
/
Mathijs van Bancken
1577-02-20
Mathijs van Bancken Claesz en Dirc Vijnc Cornelisz voogden
Voogdenboek-A (overledene)Uiterstegracht.053.2-061
23/08
Matthijs Willemsz {lakenreder}
/
Mathijs Willemsz
1592-11-04
Mits het overlijden van Aernt Jacobsz en Mathijs Willemsz zijn Dirck Cornelisz Vinck en Pieter Jacobsz de Vrij voogden geordonneerd over Cornelia oud omtrent nu 22 jaar nagelaten dochter van Mathijs Jacobsz voerlaeckenreeder zaliger gewonnen bij Sijmontgen Allertsdr zijn huisvrouw nu getrouwd hebbende Lenert Roeloffsz
Voogdenboek-A (voogd)Uiterstegracht.053.2-061
23/02
Matthijs Willemsz {lakenreder}
/
Mathijs Willemsz voerlaeckenreedersvoerlaeckenreeders
1575-07-22
Aernt Jacobsz en Mathijs Willemsz voerlaeckenreeders voogden
Voogdenboek-A (voogd)NieuweRijn.049
587/01
Mees Allertsz de Haes
/
Mees Allertsz schoemaickerschoemaicker
1591-05-10
Mees Allertsz schoemaicker is geordonneerd administrerende voogd, Jooris van der Burch procureur voor de vierschaar alhier en Ghijsbert Allertsz toeziende voogden
Voogdenboek-A (voogd)Breestraat.085-087
162/01
Gerrit Fransz van Hoogstraten
/
Meester Gerard Hoochstraten
1579-03-27
Meester Gerard Hoochstraten en Martijn van Endegheest voogden geordonneerd
Voogdenboek-A (voogd)Noordeinde.052.1
157/01

/
Meester Jan int Houfiser tot Delft
1578-12-03
Meester Jan int Houfiser tot Delft en Cornelis Ghijsbertsz Schaac voogden
Voogdenboek-A (voogd)Pieterskerkchoorsteeg.012
257/09
Aelwijn Meesz van Swanenburg {de jonge}
/
Meeus Aelwijnsz
1583-08-14
Mits het overlijden van Jan van der Binchorst is in zijn plaats verordend Meeus Aelwijnsz
Voogdenboek-A (kind)Vliet.003
259/06
Meesgen Hendricksdr {Vliet}
/
Meeusgen Henrixdr (11 jaar)
1582-08-03
Jan Henrixsz oud omtrent 9 en Meeusgen Henrixdr 11 jaar nagelaten weeskinderen
Voogdenboek-A (voogd)Breestraat.059
66/10
Mees Aelwijnsz van Swanenburg
/
Meeuw Aelwijnsz
1577-03-13
Meeuw Aelwijnsz en Reijer Jacobsz. houtcooper geexhibeerd het instrument van de voorsz. IJzaax testamentaire dispositie bij hem met de dood bevestigd
Voogdenboek-A (kind)OudeRijn.188
26/05
Mijnsgen Cornelisdr {OudeRijn}
/
Meijnsgen (oud omtrent 17 jaar)
1575-07-29
nagelaten weeskind van Cornelis Jansz. Smit gewonnen bij Anna Claesdr.
Voogdenboek-A (kind)Noordeinde.013
109/06
Mijnsgen Claesdr Mast
/
Meijnsgen Mast (14 jaar)
1577-05-17
Willem Mast oud 17 en Meijnsgen Mast 14 jaar nagelaten weeskinderen
Voogdenboek-A (kind)Hooglandsekerkchoorsteeg.002-004
246/05
Michiel Arentsz {Hooglandsekerkchoorsteeg}
/
Michiel Aerntsz (oud omtrent 12 jaar)
1582-01-03
Michiel Aerntsz oud omtrent 12 en Appollonia Aerntsdr 10 jaar weeskinderen
Voogdenboek-A (voogd)
14/03

/
Michiel Dircsz timmermantimmerman
1575-06-15
Michiel Dircsz timmerman tot Delft oudoom
Voogdenboek-A (voogd)Raamsteeg.000.20
8/02
Michiel Gerritsz {glasmaker}
/
Michiel Gerijtsz glaesmaeckerglaesmaecker
1575-06-01
Oude Adriaen Willemsz verwer en Michiel Gerijtsz glaesmaecker voogden
Voogdenboek-A (ouder)Breestraat.131
201/04

/
Mije Zasbout Cornelisdr
1580-11-23
Jan Claesz den Hartoch van Leiden overleden te Gouda in 1575 of daar omtrent gewonnen bij Mije Zasbout Cornelisdr
Voogdenboek-A (overledene)NieuweRijn.012
21/03
Andries Allertsz {vechtmeester}
/
mr Andries Alartsz
1575-07-15
mr Andries Alartsz gewonnen in echte bij Aefgen Pietersdr
Voogdenboek-A (voogd)Pieterskerkchoorsteeg.012
257/11
Claes Cornelisz {apotheker}
/
mr Claes Cornelisz apotecaerapotecaer
1585-12-11
Mits het overlijden van de weeskinderen vader voorn. is mr Claes Cornelisz apotecaer mede maagtaal ook tot voogd geordend
Voogdenboek-A (overledene)Rapenburg.050
353/04
Hendrick Pouwelsz {priester}
/
mr Henric Pouwelsz
1584-12-14
mr Henric Pouwelsz gewonnen bij Maritgen Christophelsdr
Voogdenboek-A (voogd)Steenschuur.023.02
80/02
Symon Jansz van der Mije
/
mr Sijmon Jansz chirurgijnchirurgijn
1576-07-20
Adriaen Jansz Knotter en mr Sijmon Jansz chirurgijn voogden
Voogdenboek-A (kind)Apothekersdijk.026.5
137/07
Nanne Carelsz {Apothekersdijk}
/
Nanne (11 jaar)
1578-04-23
Gillis oud omtrent 18, Pieter 13, Nanne 11 en Margriete 15 jaar weeskinderen
Voogdenboek-A (voogd)Hooglandsekerkgracht.016-018
171/01
Nanning Jansz Luck
/
Nanne Jansz Luc tot Amsterdam grootvader
1579-06-24
Nanne Jansz Luc tot Amsterdam grootvader en Cornelis Claes Lambertsz oom voogden
Voogdenboek-A (kind)Uiterstegracht.053.2-061
23/06
Neeltgen Matthijsdr {Uiterstegracht}
/
Neeltgen
1575-07-22
oud 4 jaar nagelaten weeskind
Voogdenboek-A (kind)Breestraat.014
48/06
Neeltgen Jacobsdr van Dam
/
Neeltgen (1 jaar)
1575-12-30
Martijn oud 2 jaar en Neeltgen 1 jaar, weeskinderen
Voogdenboek-A (kind)NieuweRijn.049
587/09
Neeltgen Maertensdr Berchey
/
Neeltgen (20 jaar)
1591-05-10
Clement oud omtrent 24, Dirc 18, Maritgen 22, Neeltgen 20, Aeltgen 16 en Annetgen 11 jaar weeskinderen
Voogdenboek-A (kind)Hooigracht.031
29/06
Neeltgen Fredericksdr {vrouw van Adriaen Maertensz}
/
Neeltgen (oud 16 jaar )
1575-09-09
Neeltgen oud 16 jaar en Lucijtgen oud 9 jaar nagelaten weeskinderen
Voogdenboek-A (kind)Pieterskerkgracht.005.2
110/05
Neeltgen Symonsdr {Pieterskerkgracht}
/
Neeltgen (oud omtrent 9)
1577-06-12
Neeltgen oud omtrent 9 en Maritgen 2 jaar nagelaten voorweeskinderen
Voogdenboek-A (ouder)NieuweRijn.042
34/04
Neeltgen Adriaensdr {vrouw van Lambrecht Dircksz, Anthonis Warnaertsz}
/
Neeltgen Adriaensdr
1575-10-05
Lambert Dircsz kouckebacker gewonnen in echte bij Neeltgen Adriaensdr
Voogdenboek-A (kind)Stadsvrijdom.006
226/10
Neeltgen Andriesdr {Stadsvrijdom}
/
Neeltgen Andriesdochter
1581-05-31
Neeltgen en Pietertgen Andriesdochters nagelaten weeskinderen
Voogdenboek-A (overledene)Breestraat.014
48/04
Neeltgen Ewoutsdr {van Dam}
/
Neeltgen Eewoutsdr
1575-12-30
Jacob Jansz van Dam lapverwer gewonnen in echte bij Neeltgen Eewoutsdr
Voogdenboek-A (ouder)Rapenburg.129
40/06
Neeltgen Jacobsdr {vrouw van Jan Hendricksz}
/
Neeltgen Jacobsdr
1575-12-02
Jan Henrixsz stoeldraijer gewonnen in echte bij Neeltgen Jacobsdr zijn nahuisvrouw
Voogdenboek-A (ouder)
12/04

/
Neeltgen Jansdr zijn weduwe
1575-06-15
Pieter Cornelisz van der Maste zaliger gewonnen bij Neeltgen Jansdr zijn weduwe
Voogdenboek-A (kind)Breestraat.022
187/07
Neeltgen Dircksdr Steen
/
Neeltgen Steen (17 jaar)
1580
Jan Steen oud 21, Pieter Steen 18 en Neeltgen Steen 17 jaar onmondige en nagelaten kinderen
Voogdenboek-A (voogd)Warmoesmarkt.020
11/01
Claes Gijsbrechtsz van Dorp
/
Nog dezelfden als voogden
1575-06-08
Nog dezelfden als voogden
Voogdenboek-A (voogd)Warmoesmarkt.020
11/02
Adriaen Dircksz {scheepmaker}
/
Nog dezelfden als voogdenscheepmaecker
1575-06-08
Nog dezelfden als voogden
Voogdenboek-A (kind)Donkersteeg.006
27/05
Neeltgen Jansdr {Donkersteeg}
/
onmondig weeskind
1575-08-03
onmondig weeskind
Voogdenboek-A (voogd)Raamsteeg.000.20
8/01
Adriaen Willem Bouwensz van Warmond {oude}
/
Oude Adriaen Willemsz verwerverwer
1575-06-01
Oude Adriaen Willemsz verwer en Michiel Gerijtsz glaesmaecker voogden
Voogdenboek-A (overledene)Breestraat.022
187/03
Dirck Dircksz Steen {de oude}
/
Oude Dirc Steen Dircsz zaliger
1580
Oude Dirc Steen Dircsz gewonnen bij Duifgen Havixdr beide zaliger
Voogdenboek-A (overledene)NieuweRijn.035
134/03
Jan Reyersz van Tol {de oude}
/
Oude Jan van Tol Reijersz
1577-12-31
Oude Jan van Tol Reijersz gewonnen bij Maritgen Franckendr
Voogdenboek-A (overledene)NieuweRijn.035
124/03
Jan Reyersz van Tol {de oude}
/
Oude Johans van Tol Reijersz
1577-11-30
Oude Johans van Tol Reijersz gewonnen bij Maritgen van Roijen Franckendr van Utrecht
Voogdenboek-A (kind)NieuweRijn.030
301/06
Marytgen Jansdr {NieuweRijn, de oude}
/
Oude Maria Jansdr (5 jaar)
1583-11-25
Warnaer Jansz oud omtrent 7, Oude Maria Jansdr 5 en Jonge Maria Jansdr 4 jaar weeskinderen
Voogdenboek-A (voogd)Pieterskerkchoorsteeg.007.2
101/01
Paridom Barentsz
/
Paridom Barentsz
1577-02-27
Paridom Barentsz en Jan Cornelisz snijder voogden
Voogdenboek-A (ex-voogd)Pieterskerkchoorsteeg.007.2
101/07
Paridom Barentsz
/
Paridom Barentsz
1580-08-10
Paridoms en andere zaken in zijn plaats tot mede en toeziende voogd gesteld Jacob de Bont procureur alhier
Voogdenboek-A (kind)Haarlemmerstraat.088-090
89/08
Philips Jansz {Haarlemmerstraat}
/
Philips (6 jaar)
1576-09-26
Jacob oud omtrent 17, Adriaen 15, Pieter 8, Philips 6, Elizabeth 13 en Margriete 10 jaar nagelaten weeskinderen
Voogdenboek-A (voogd)Koppenhinksteeg.000.24
223/01
Philips Daniëlsz {Zoeterwoude}
/
Philips Danielsz van Zoeterwoude vader en bloedvoogd
1581-05-17
Philips Danielsz van Zoeterwoude vader en bloedvoogd
Voogdenboek-A (kind)
6/06

/
Pieter
1575-05-27
weeskinderen van Maritgen Lourijsdr gewonnen bij Sijmon Pietersz haar zaliger man
Voogdenboek-A (kind)Maarsmansteeg.019
79/06
Pieter Adriaensz {van Dorp}
/
Pieter
1576-06-20
Pieter en Cornelis (Geertgen de derde overleden zijnde) nagelaten weeskinderen
Voogdenboek-A (kind)Pieterskerkchoorsteeg.007.2
101/05
Pieter Maertensz {Pieterskerkchoorsteeg}
/
Pieter
1577-02-27
namen Pieter en Dircgen
Voogdenboek-A (kind)
12/05

/
Pieter (0,5 jaar )
1575-06-15
Pieter oud omtrent 0,5 jaar nagelaten weeskind
Voogdenboek-A (kind)Apothekersdijk.026.5
137/06
Pieter Carelsz {Apothekersdijk}
/
Pieter (13 jaar)
1578-04-23
Gillis oud omtrent 18, Pieter 13, Nanne 11 en Margriete 15 jaar weeskinderen
Voogdenboek-A (kind)NieuweRijn.052
46/09
Pieter Pietersz Gool
/
Pieter (2,5 jaar)
1575-12-09
Dirck oud 15 Claes 13, Frans 12, Egbert 7, Pieter 2,5 en Maria 10 jaar nagelaten weeskinderen
Voogdenboek-A (kind)Haarlemmerstraat.088-090
89/07
Pieter Jansz {Haarlemmerstraat}
/
Pieter (8 jaar)
1576-09-26
Jacob oud omtrent 17, Adriaen 15, Pieter 8, Philips 6, Elizabeth 13 en Margriete 10 jaar nagelaten weeskinderen
Voogdenboek-A (kind)Steenschuur.023.02
80/08
Pieter Pietersz Paedts {de jongste}
/
Pieter (9 jaar)
1576-07-20
Cornelis oud 18, Willem 12, Pieter 9, Aefgen 16, Maria 14 en Baertgen 7 jaar weeskinderen
Voogdenboek-A (kind)LangeMare.090
49/05
Pieter Jansz {LangeMare}
/
Pieter (oud 5 jaar)
1575-12-21
Pieter oud 5 jaar en Clara oud 9 jaar nagelaten weeskinderen
Voogdenboek-A (kind)Maarsmansteeg.017
436/05
Pieter Jansz van Rieverding
/
Pieter (oud omtrent 14 jaar)
1586-12-12
Pieter oud omtrent 14 en Adriaen 13 jaar weeskinderen
Voogdenboek-A (kind)Krauwelsteeg.000.10
139/05
Pieter Gerlofsz {Krauwelsteeg}
/
Pieter (oud omtrent 6 jaar)
1578-04-23
Pieter oud omtrent 6 jaar weeskind
Voogdenboek-A (kind)Hooigracht.025.1
82/06
Pieter Jansz de Haes {de jonge}
/
Pieter 3
1576-06-08
Allart oud 5, Pieter 3 en Jannetgen 1,5 jaar nagelaten weeskinderen
Voogdenboek-A (voogd)LangeMare.098
4/02
Pieter Aelbrechtsz Tromper
/
Pieter Aelbertsz Tromper
1575-05-17
Pieter Claesz snijder en Pieter Aelbertsz Tromper voogden
Voogdenboek-A (voogd)Krauwelsteeg.000.10
139/01
Pieter Arentsz den Hagenaer {voller}
/
Pieter Aertsz Uterhage volrevolre
1578-04-23
Pieter Aertsz Uterhage volre en Jan Antonisz skiper voogden
Voogdenboek-A (ouder)Vliet.025
81/03
Pieter Anthonisz {bouwman}
/
Pieter Anthonisz backerbacker
1576-06-01
Pieter Anthonisz backer op de Vliet gewonnen bij Maritgen Henrixdr zijn zaliger huisvrouw
Voogdenboek-A (overledene)Nieuwsteeg.018.1
51/03
Pieter Bouwensz van Dorp
/
Pieter Bouwensz van Dorp
1576-01-27
zaliger Pieter Bouwensz van Dorp
Voogdenboek-A (overledene)Rapenburg.001
31/09
Pieter Claesz {bakker}
/
Pieter Claesz
1583-10-05
Mits het overlijden van Pieter Claesz en de weeskinderen moeder is Pieter Jacobsz cuijper de weeskinderen oom mede tot voogd geordonneerd en Jacob Geritz heeft zich daarvoor borg gestel
Voogdenboek-A (overledene)Stadsvrijdom.006
226/12
Pieter Claesz {bakker}
/
Pieter Claesz backer van Hazertswoude haar grootvaderbacker
1581-05-31
alle mede erfgenamen van Pieter Claesz backer van Hazertswoude haar grootvader
Voogdenboek-A (voogd)LangeMare.098
4/01
Pieter Claesz {snijder-Haarlemmerstraat}
/
Pieter Claesz snijdersnijder
1575-05-17
Pieter Claesz snijder en Pieter Aelbertsz Tromper voogden
Voogdenboek-A (voogd)Donkersteeg.013-017
42/02
Pieter Claesz van Balen
/
Pieter Claesz van Balen
1575-12-14
in de plaats van Pieter Claesz van Balen
Voogdenboek-A (voogd)Rapenburg.001
31/01
Pieter Claesz {bakker}
/
Pieter Claesz van Hazertswoude backerbacker
1575-09-21
Pieter Claesz van Hazertswoude backer en Jacob Gerijtsz houfsmit beide wonende in het Noordeinde voogden
Voogdenboek-A (overledene)
12/03

/
Pieter Cornelisz van der Maste
1575-06-15
Pieter Cornelisz. van der Maste zaliger gewonnen bij Neeltgen Jansdr zijn weduwe
Voogdenboek-A (kind)Breestraat.040.1
22/06
Pieter Jacobsz de Vrije
/
Pieter de Vrije (oud 19 jaar)
1575-07-08
Pieter de Vrije oud 19 jaar, Cornelis de Vrije oud 12 jaar, Lijsbeth de Vrije oud 11 jaar en Ermgaert de Vrije oud 8 jaar nagelaten kinderen
Voogdenboek-A (overledene)NieuweRijn.052
46/03
Pieter Dircksz Gool
/
Pieter Dircsz Ghool
1575-12-09
Pieter Dircsz Ghool gewonnen bij Janneken Mahieu Nicolaesdr.
Voogdenboek-A (voogd)
14/02

/
Pieter Dircszoon
1575-06-15
Dirc en Pieter Dircszonen gebroeders omen
Voogdenboek-A (voogd)Breestraat.014
48/01
Pieter Ewoutsz {verwer}
/
Pieter Eewoutsz verwerverwer
1575-12-30
Pieter Eewoutsz verwer en Aelbert Pietersz lindewever zijn voogden
Voogdenboek-A (voogd)Uiterstegracht.020-022
61/01

/
Pieter Florijsz van Voorhout
1576-02-22
Pieter Florijsz van Voorhout en Jan Willemsz Wortel van Zoeterwoude nu wonende beide tot Leiden voogden
Voogdenboek-A (overledene)Warmoesmarkt.020
11/03
Pieter Gijsbrechtsz van Dorp
/
Pieter Ghijsbrechtsz van Dorp
1575-06-08
Pieter Ghijsbrechtsz. van Dorp in de Scheenhoet gewonnen bij Jaepgen Willemsdr
Voogdenboek-A (gemachtigde)Haarlemmerstraat.251
33/08
Pieter Hendricksz van Wassenaer
/
Pieter Henricsz van Wassenaer
1575-10-07
Pieter Henricsz van Wassenaer behuwde zoon en Jan Henricxsz backer broeder van Ghijsbrecht Henricxsz zijn bij zijn testamentaire dispositie dd 2-7-1579 tot voogden geordonneerd
Voogdenboek-A (voogd)Rapenburg.001
31/10
Pieter Jacobsz {kuiper}
/
Pieter Jacobsz cuijpercuijper
1583-10-05
Mits het overlijden van Pieter Claesz en de weeskinderen moeder is Pieter Jacobsz cuijper de weeskinderen oom mede tot voogd geordonneerd en Jacob Geritz heeft zich daarvoor borg gesteld
Voogdenboek-A (overledene)Vismarkt.009
93/03
Pieter Jacobsz de Haes
/
Pieter Jacobsz de Haze zaliger
1576-12-21
Pieter Jacobsz de Haze gewonnen in echte bij Sophije Jansdr beide zaliger
Voogdenboek-A (voogd)Uiterstegracht.053.2-061
23/10
Pieter Jacobsz de Vrije
/
Pieter Jacobsz de Vrij
1592-11-04
Dirck Cornelisz Vinck en Pieter Jacobsz de Vrij voogden geordonneerd over Cornelia oud omtrent nu 22 jaar nagelaten dochter van Mathijs Jacobsz
Voogdenboek-A (ouder)FaliedeBegijnhof.042
485/03
Pieter Jansz {bode}
/
Pieter Jan Broersz
1588-02-12
Pieter Jan Broersz geteeld aan Haesgen Poulsdr zijn zaliger huisvrouw is tot perpetuele
Voogdenboek-A (curator)NieuweRijn.023
24/08
Pieter Jansz {bode}
/
Pieter Janszbode ter kamer
1576-04-19
Pieter Jansz bode ter kamer over het weeskinds goederen
Voogdenboek-A (voogd)Rapenburg.034.2
197/07
Pieter Jansz Pijn/van den Bosch
/
Pieter Jansz van den Bosch
1583-07
Mits het overlijden van Bartholomeeus is in zijn plaats voogd geordonneerd Pieter Jansz van den Bosch
Voogdenboek-A (voogd)Maarsmansteeg.017
436/02
Pieter Jansz Pijn/van den Bosch
/
Pieter Jansz van den Bosch tot Leiden neef
1586-12-12
Henric Jansz van den Bosch wonende tot Heiloo oom en Pieter Jansz van den Bosch tot Leiden neef zijn voogden geordonneerd
Voogdenboek-A (overledene)BuitenLeiden.000
263/02
Pieter Joostenz de Bije
/
Pieter Joostensz wantsnijderwantsnijder
1582-08-24
Thijman Jansz van der Graft is verordend tot mede voogd (in de plaats van Pieter Joostensz wantsnijder die overleden is)
Voogdenboek-A (voogd)NieuweRijn.052
46/02
Pieter Maertensz de Zwart
/
Pieter Maertsz goutsmitgoutsmit
1575-12-09
Adriaen Gerijtsz coman en Hobbe Florijsz ghoutsmit voogden
Voogdenboek-A (voogd)Steenschuur.022.09
5/02
Pieter Maertensz de Zwart
/
Pieter Martijnsz de Zwart
1575-05-27
Pieter van Noorde Philipsz en Pieter Martijnsz de Zwart voogden
Voogdenboek-A (ouder)Hogewoerd.051
28/03
Pieter Maertensz {schrijver}
/
Pieter Martijnsz schrijverschrijver
1575-08-10
Pieter Martijnsz schrijver gewonnen bij Zijborch Lenaertsdr zijn zaliger huisvrouw
Voogdenboek-A (voogd)Middelstegracht.061-063
37/01
Pieter Maertensz {warmoezenier}
/
Pieter Martijnsz warmoesmanwarmoesman
1575-10-29
Pieter Martijnsz warmoesman en Dirck Martijnsz lindewever voogden
Voogdenboek-A (overledene)Middelstegracht.061-063
37/08
Pieter Maertensz {warmoezenier}
/
Pieter Martijnsz warmoesmanwarmoesman
1584-06-15
Pieter Martijnsz warmoesman en Dirck Martijnsz lindewever voogden
Voogdenboek-A (voogd)Pieterskerkgracht.005.2
110/02
Pieter Michielsz {schoenmaker}
/
Pieter Michielsz schoemaeckerschoemaecker
1577-06-12
Jan Danielsz lindewever tot Rotterdam oom ter administratie en Pieter Michielsz schoemaecker ook aldaar neef om te helpen maken inventaris van de goederen en scheiding vandien, voogden over
Voogdenboek-A (voogd)Breestraat.118
78/02
Pieter Oom Pietersz van Ofwegen
/
Pieter Oom Pietersz
1576-03-23
Joost Jacobsz en Pieter Oom Pietersz voogden
Voogdenboek-A (kind)Noordeinde.052.1
157/05
Pieter Arentsz {Papengracht}
/
Pieter oud 10
1578-12-03
weeskinderen met namen Pieter oud 10, Abraham 7, Sara 12 en Dieuwer 2 jaar
Voogdenboek-A (overledene)NieuweRijn.023
24/05
Pieter Pietersz Coedijck IV
/
Pieter Pietersz Coedijck
1575-07-29
(in de plaats van Claes Oom Jansz fugitieve en Pieter Pietersz Coedijck nu zaliger
Voogdenboek-A (voogd)Hooglandsekerkgracht.014
86/01
Pieter Pietersz Zoutman {schipper}
/
Pieter Pietersz Zoutman schipper oomschipper
1576-08-17
Pieter Pietersz Zoutman schipper oom, Jan Dircsz schipper zwager en Jacob Reijersz stouldraeijer broeder voogden
Voogdenboek-A (overledene)Hooigracht.054
7/03
Pieter Quirijnsz {linnenwever}
/
Pieter Quirijnsz lindeweverlindewever
1575-06-01
Pieter Quirijnsz lindewever en Anna Ghommersdr beide zaliger
Voogdenboek-A (ouder)Haarlemmerstraat.015
310/03
Pieter Sebastiaensz {smid}
/
Pieter Sebastiaensz smitsmit
1583-12-28
Pieter Sebastiaensz smit gewonnen bij Maritgen Cornelisdr zijn zaliger huisvrouw
Voogdenboek-A (overledene)Haarlemmerstraat.015
310/08
Pieter Sebastiaensz {smid}
/
Pieter Sebastiaensz smithsmith
1590-01-19
Mits het overlijden van Pieter Sebastiaensz smith
Voogdenboek-A (voogd)Hooigracht.031
29/01
Pieter Symonsz Dou {kleermaker}
/
Pieter Sijmonsz Dou
1575-09-09
Pieter Sijmonsz Dou, Wouter Aerntsz cooman gezwagers en Henric Jacobsz voogden
Voogdenboek-A (kind)Breestraat.022
187/06
Pieter Dircksz Steen
/
Pieter Steen (18 jaar)
1580
Jan Steen oud 21, Pieter Steen 18 en Neeltgen Steen 17 jaar onmondige en nagelaten kinderen
Voogdenboek-A (voogd)Hoogstraat.003
511/01
Pieter Dircksz van Heussen
/
Pieter van Heussen Dircsz oom
1589-01-25
Pieter van Heussen Dircsz oom en Henrick Egbertsz van der Hal coorncoper behuwde oom, zijn tot voogden geordonneerd over de voorsz kinderen
Voogdenboek-A (voogd)Steenschuur.022.09
5/01
Pieter Philipsz van Noorde IV
/
Pieter van Noorde Philipsz
1575-05-27
Pieter van Noorde Philipsz en Pieter Martijnsz de Zwart voogden
Voogdenboek-A (voogd)Breestraat.040.1
22/02
Pieter Philipsz van Noorde IV
/
Pieter van Noorde Philipsz neef
1575-07-08
Gerijt de Vrije Adriaensdr oom en Pieter van Noorde Philipsz neef, mits de absentie Cornelis van Noorde te Rotterdam oom, voogden
Voogdenboek-A (voogd)Maarsmansteeg.004.1
328/02
Pieter Philipsz van Noorde IV
/
Pieter van Noorde Philipsz neef
1584-05-02
Jacob Cornelisz schoemaker oom en Pieter van Noorde Philipsz neef over zijn tot voogden geordonneerd
Voogdenboek-A (kind)LangeMare.098
4/06
Pietergen Symonsdr {LangeMare}
/
Pietertgen (16 jaar)
1575-05-17
Christina en Pietertgen nagelaten weeskinderen van Sijmon Claesz schoemaecker en Barbara Pietersdr
Voogdenboek-A (kind)Stadsvrijdom.006
226/11
Pietergen Andriesdr {Stadsvrijdom}
/
Pietertgen Andriesdochter
1581-05-31
Neeltgen en Pietertgen Andriesdochters nagelaten weeskinderen
Voogdenboek-A (kind)Noordeinde.007
378/06
Pons Jansz van Hout
/
Pons (15 jaar)
1585-07-03
Willem oud omtrent 23, Pons 15 en Magdalena 6 jaar weeskinderen
Voogdenboek-A (kind)FaliedeBegijnhof.042
485/06
Pouwels Pietersz {FaliedeBegijnhof}
/
Pouls (4 jaar)
1588-02-12
Jan oud omtrent 14, Pouls 4 en Gerijtgen 9 jaar weeskinderen
Voogdenboek-A (voogd)NieuweRijn.035
124/11
Pouwels Pouwelsz van Torenvliet
/
Pouls Poulsz van Torenvliet
1598-05-20
Op ernstig verzoek van Jacob Gerijtsz voorn. en Maria Francken is Pouls Poulsz van Torenvliet tot toeziende voogd geordonneerd beneffend Breenen, mits dat Tuijning voorn. het opzicht en administratie van de goederen zal hebben
Voogdenboek-A (overledene)Donkersteeg.006
27/06
Pouwels Willemsz van Torenvliet
/
Pouwels
1575-07-11
Mits het overlijden van Pouwels voorsz.
Voogdenboek-A (kind)Rapenburg.050
353/06
Pouwels Hendricksz {Rapenburg}
/
Pouwels (oud omtrent 5 jaar)
1584-12-14
Pouwels oud omtrent 5 en Katherina 4 jaar nagelaten weeskinderen
Voogdenboek-A (voogd)Rapenburg.001
226/01
Pouwels Adriaensz {smid, bakker}
/
Pouwels Adriaensz backerbacker
1581-05-31
Pouwels Adriaensz backer als man en voogd van Maritgen Jacobsdr
Voogdenboek-A (voogd)Rapenburg.050
353/01
Pouwels Adriaensz Bijman
/
Pouwels Adriaensz librarierlibrarier
1584-12-14
Pouwels Adriaensz librarier en Henric Jansz backer zijn voogden verordend bij testament van Aechte Pouwelsdr
Voogdenboek-A (overledene)Rapenburg.034.2
197/03
Pouwels Jansz {warmoezenier-Rapenburg}
/
Pouwels Jansz warmoesmanwarmoesman
1580-08-05
Pouwels Jansz warmoesman gewonnen bij Dircgen Cornelisdr het warmoeswijf
Voogdenboek-A (voogd)LangeMare.090
49/01
Pouwels Willemsz van Torenvliet
/
Pouwels Willemsz
1575-12-21
Pouwels Willemsz en Willem Pouwelsz voogden
Voogdenboek-A (voogd)Donkersteeg.006
27/01
Pouwels Willemsz van Torenvliet
/
Pouwels Willemsz van Thoornvliet
1575-08-03
Pouwels Willemsz van Thoornvliet en Evert Quirijnsz van Delft als voogden
Voogdenboek-A (voogd)Haarlemmerstraat.183
100/01
Quirijn Adriaensz {linnenwever}
/
Quirijn Adriaensz lindeweverlindewever
1577-02-08
Quirijn Adriaensz lindewever en Cornelis Adriaensz scheepmaecker gebroeders omen en voogden
Voogdenboek-A (kind)Breestraat.118
78/07
Reyer Reyersz van Brenen
/
Reijer (6 weken)
1576-03-23
Adriaen oud 5, IJsbrant 13 jaar en Reijer 6 weken nagelaten weeskinderen
Voogdenboek-A (voogd)Breestraat.059
66/11
Reyer Jacobsz {van der Graft}
/
Reijer Jacobsz houtcooperhoutcooper
1577-03-13
Meeuw Aelwijnsz en Reijer Jacobsz houtcooper geexhibeerd het instrument van de voorsz IJzaax testamentaire dispositie bij hem met de dood bevestigd
Voogdenboek-A (voogd)NieuweRijn.013-015
30/01
Reyer Jacobsz van Oyen {drapier}
/
Reijer Jacobsz van Oijen
1575-09-16
Reijer Jacobsz van Oijen en Joost Dircsz glaesmaecker voogden
Voogdenboek-A (voogd)Haarlemmerstraat.102
17/01
Reyer Jansz van Naerden
/
Reijer Jansz van Naerden
1575-07-06
Reijer Jansz van Naerden en Claes Jacobsz cleermaecker voogden
Voogdenboek-A (overledene)Hooglandsekerkgracht.014
86/04
Reyer Matthijsz {stoeldraaier}
/
Reijer Mathijsz stouldraeijer zaligerstouldraeijer
1576-08-17
Reijer Mathijsz stouldraeijer gewonnen bij Jobgen Pietersdr beide zaliger
Voogdenboek-A (overledene)Breestraat.118
78/03
Reyer Adriaen IJsbrantsz van Brenen
/
Reijer van Breenen Adriaensz
1576-03-23
Reijer van Breenen Adriaensz gewonnen bij Geertruijt Adriaensdr van der Houf
Voogdenboek-A (kind)Kaiserstraat.006.4
140/07
Reimpgen IJsbrantsdr {Kaiserstraat}
/
Reijmtgen (3 jaar)
1578-04-23
Aernt oud omtrent 8, Floortgen 6 en Reijmtgen 3 jaar nagelaten weeskinderen
Voogdenboek-A (kind)Rapenburg.129
40/08
Rijcklant Jansdr {Rapenburg}
/
Rijclant (oud omtrent 15 jaar)
1575-12-02
Dorothea oud 17 en Rijclant oud omtrent 15 jaar nagelaten weeskinderen
Voogdenboek-A (ouder)Middelstegracht.008
2/04
Rusgen Pietersdr {vrouw van Jan Dircksz, Cornelis Ewoutsz}
/
Ruse Pietersdr
later getrouwd met Cornelis Ewoutsz den Tijt {warmoezenier}

1575-05-18
weeskind van Jan Dircsz. warmoesman gewonnen bij Ruse Pietersdr
Voogdenboek-A (voogd)Haarlemmerstraat.251
33/03
Salomon Davidsz van Dulmanhorst
/
Salomon Davidtsz
1575-10-07
Andries Jansz Heijn Oom, Jan Henrixsz backer en Salomon Davidtsz voogden
Voogdenboek-A (voogd)Hogewoerd.051
28/02
Salomon Lenaertsz van der Woert
/
Salomon Lenaertsznotarissen
1575-08-10
Cornelis Thijmansz Stooter en Salomon Lenaertsz beide notarissen als voogden
Voogdenboek-A (kind)Noordeinde.052.1
157/07
Sara Arentsdr {Papengracht}
/
Sara 12
1578-12-03
weeskinderen met namen Pieter oud 10, Abraham 7, Sara 12 en Dieuwer 2 jaar
Voogdenboek-A (kind)Breestraat.059
66/07
Symon Isaac Symonsz van der Graft
/
Sijmon (15 jaar)
1576-03-26
Damiaen oud 18, Sijmon 15, Haesgen 11 en Alijtgen 5 jaar, nagelaten weeskinderen
Voogdenboek-A (overledene)LangeMare.098
4/03
Symon Claesz {schoenmaker}
/
Sijmon Claesz schoemaeckerschoemaecker
1575-05-17
Sijmon Claesz schoemaecker
Voogdenboek-A (voogd)Middelstegracht.048
83/01
Symon Cornelisz Crul {warmoezenier}
/
Sijmon Cornelisz warmoesmanwarmoesman
1575-08-15
: Sijmon Cornelisz warmoesman en Dirck Dircsz blochouwer omen en voogden
Voogdenboek-A (overledene)Pieterskerkgracht.005.2
110/03
Symon Daniëlsz {deurwaarder}
/
Sijmon Danielsz deurwaerderdeurwaerder
1577-06-12
Sijmon Danielsz deurwaerder particulier gewonnen bij Maritgen Cornelisdr van Rotterdam zijn zaliger voorhuisvrouw
Voogdenboek-A (voogd)Hooigracht.046
25/02
Symon Dircksz {bakker, mandenmaker}
/
Sijmon Dircsz backerbacker
1575-07-29
Heer Adriaensz. scheepmaecker en Sijmon Dircsz. backer voogden
Voogdenboek-A (voogd)OudeRijn.188
26/02
Symon Dircksz {bakker, mandenmaker}
/
Sijmon Dircsz backerbacker
1575-07-29
Dezelve nog als voogden
Voogdenboek-A (overledene)
6/04

/
Sijmon Pietersz
1575-05-27
Sijmon Pietersz haar zaliger man
Voogdenboek-A (ouder)Koppenhinksteeg.000.10
231/03
Symon Willemsz Wassenaer {schuitenvoerder}
/
Sijmon Willemsz Wassenaer schipperschipper
1581-05-02
Sijmon Willemsz Wassenaer schipper gewonnen bij Weijntgen Jansdr zijn zaliger huisvrouw
Voogdenboek-A (ouder)Uiterstegracht.053.2-061
23/05
Symontgen Allertsdr {vrouw van Matthijs Jacobsz, Lenaert Roelofsz}
/
Sijmontgen Alartsdr
1575-07-22
Mathijs Jacobsz voerlaeckenreeder gewonnen in echte bij Sijmontgen Alartsdr
Voogdenboek-A (ouder)Uiterstegracht.053.2-061
23/13
Symontgen Allertsdr {vrouw van Matthijs Jacobsz, Lenaert Roelofsz}
/
Sijmontgen Allertsdr
1592-11-04
Mits het overlijden van Aernt Jacobsz en Mathijs Willemsz zijn Dirck Cornelisz Vinck en Pieter Jacobsz de Vrij voogden geordonneerd over Cornelia oud omtrent nu 22 jaar nagelaten dochter van Mathijs Jacobsz voerlaeckenreeder zaliger gewonnen bij Sijmontgen Allertsdr zijn huisvrouw nu getrouwd hebbende Lenert Roeloffsz
Voogdenboek-A (overledene)Vismarkt.009
93/04
Sophia Jansdr {de Haes}
/
Sophije Jansdr zaliger
1576-12-21
Pieter Jacobsz de Haze gewonnen in echte bij Sophije Jansdr beide zaliger
Voogdenboek-A (kind)Hoogstraat.003
511/06
Steven Gillisz van Heussen {de jonge}
/
Steffen (3 jaar)
1589-01-25
Adriaen oud omtrent 5, Steffen 3, Giellis 1, Beatricx 8 en Maritgen 7 jaar nagelaten weeskinderen
Voogdenboek-A (overledene)NieuweRijn.083
35/04
Stijntgen Barentsdr {vrouw van Cornelis Havicksz}
/
Stijntgen Barentsdr
1575-10-14
Cornelis Havicxsz gewonnen bij Stijntgen Barentsdr
Voogdenboek-A (overledene)Mandemakersteeg.013-015
9/04
Stijntgen Huigendr
/
Stijntgen Hugendr zaliger huisvrouw
1575-06-01
Jan Boon Egbertsz schuutvoerder gewonnen bij Stijntgen Hugendr zijn zaliger huisvrouw
Voogdenboek-A (voogd)BuitenLeiden.000
263/01
Thiman Jansz van der Graft
/
Thijman Jansz van der Graft
1582-08-24
Thijman Jansz van der Graft is verordend tot mede voogd (in de plaats van Pieter Joostensz wantsnijder die overleden is)
Voogdenboek-A (voogd)Rapenburg.135.2
540/01
Thiman Meesz van der Linden
/
Thijman Meusz bode met de roedebode met de roede
1589-11-29
Thijman Meusz bode met de roede en Jan Jansz smith zijn voogden geordonneerd
Voogdenboek-A (voogd)Hooglandsekerkchoorsteeg.002-004
246/02
Thiman Willemsz {smid}
/
Thijman Willemsz smit van Katwijk aan de Rijnsmit
1582-01-03
Jan Henrixsz turftonder tot Leiden en Thijman Willemsz smit van Katwijk aan de Rijn zijn voogden geordonneerd
Voogdenboek-A (voogd)NieuweRijn.030
301/01
Thiman Meesz van der Linden
/
Tijman Meeusz lindewever oomlindewever
1583-11-25
Tijman Meeusz lindewever oom en Cornelis Adriaen Aelwijnsz behuwde oom zijn tot voogden geordonneerd
Voogdenboek-A (voogd)NieuweRijn.035
124/13

/
Tuijning
1598-05-20
Op ernstig verzoek van Jacob Gerijtsz voorn. en Maria Francken is Pouls Poulsz van Torenvliet tot toeziende voogd geordonneerd beneffend Breenen, mits dat Tuijning voorn. het opzicht en administratie van de goederen zal hebben
Voogdenboek-A (ouder)Noordeinde.023-025
3/03
Vincent Jansz {wagenaar}
/
Vinchent Jansz
1575-05-27
Vinchent Jansz in den Gulden Waghen
Voogdenboek-A (kind)BuitenLeiden.000
263/06
Franck Hendricksz van Diemen
/
Vranc (oud omtrent 15 jaar)
1582-08-24
Vranc oud omtrent 15, Jhan 14, Margriete 21, Diewer 20 en Elizabet 12 jaar weeskinderenVranc oud omtrent 15, Jhan 14, Margriete 21, Diewer 20 en Elizaet 12 jaar weeskinderen
Voogdenboek-A (ouder)Uiterstegracht.088-090
20/03
Franck Gillisz {poppenmaker}
/
Vranck Gillisz
1575-07-15
Vranck Gillisz gewonnen in echte bij Maritgen Martijnsdr
Voogdenboek-A (kind)NieuweRijn.030
301/05
Warnaert Jansz {NieuweRijn}
/
Warnaer Jansz (oud omtrent 7 jaar)
1583-11-25
Warnaer Jansz oud omtrent 7, Oude Maria Jansdr 5 en Jonge Maria Jansdr 4 jaar weeskinderen
Voogdenboek-A (overledene)Middelstegracht.008
2/03
Jan Dircksz {warmoezenier}
/
weeskind van Jan Dircsz warmoesman
zijn dit broers ??
warmoesman
1575-05-18
weeskind van Jan Dircsz. warmoesman gewonnen bij Ruse Pietersdr
Voogdenboek-A (kind)Middelstegracht.008
2/05
Geertgen Jansdr {Middelstegracht}
/
weeskind van Jan Dircsz warmoesman
voorkind ( Geertgen Jans )

1575-05-18
weeskind van Jan Dircsz. warmoesman gewonnen bij Ruse Pietersdr
Voogdenboek-A (overledene)Pieterskerkchoorsteeg.012
257/10
Gerrit Wiggersz van Duivelant
/
weeskinderen vader voorn
1585-12-11
Mits het overlijden van de weeskinderen vader voorn. is mr Claes Cornelisz apotecaer mede maagtaal ook tot voogd geordend
Voogdenboek-A (overledene)Koppenhinksteeg.000.10
231/04
Wijntgen Jansdr {Wassenaer}
/
Weijntgen Jansdr zijn zaliger huisvrouw
1581-05-02
Sijmon Willemsz Wassenaer schipper gewonnen bij Weijntgen Jansdr zijn zaliger huisvrouw
Voogdenboek-A (kind)Koppenhinksteeg.000.10
231/07
Wijntgen Symonsdr {OudeRijn}
/
Weijntgen Sijmonsdr (5 jaar)
1581-05-02
Cornelis Sijmonsz oud omtrent 6, Willem Sijmonsz 3 en Weijntgen Sijmonsdr 5 jaar weeskinderen
Voogdenboek-A (overledene)Maarsmansteeg.004.1
328/03
Wigger Cornelisz {schoenmaker}
/
Wigger Cornelisz schoemakerschoemaker
1584-05-02
Wigger Cornelisz schoemaker gewonnen bij Maritgen Jacobsdr zijn tot voogden geordonneerd
Voogdenboek-A (kind)NieuweRijn.013-015
30/06
Wyburch Cornelisdr {NieuweRijn}
/
Wijborch (6 jaar )
1575-09-16
Beatrix oud 12 jaar en Wijborch oud 6 jaar onmondige kinderen
Voogdenboek-A (overledene)Hooglandsekerkgracht.016-018
171/07
Claes Lambrechtsz van Swieten
/
wijlen Claes Lambertsz brouwerbrouwer
1579-06-24
wijlen Claes Lambertsz brouwer en Adriaena Adriaensdr het voorsz weeskinds zaliger grootvader en grootmoeder van vaderzijde
Voogdenboek-A (overledene)Breestraat.085-087
162/05
Philippote van der Laen
/
wijlen jonkvrouw Philipa van der Laen zijn zaliger voor huisvrouw
1579-03-27
Henrix van Craacken Willemsz gewonnen bij wijlen jonkvrouw Philipa van der Laen zijn zaliger voor huisvrouw
Voogdenboek-A (overledene)Hooglandsekerkgracht.016-018
171/04
Symon Claes Lambrechtsz van Swieten
/
wijlen Sijmon Claes Lambertsz
1579-06-24
wijlen Sijmon Claes Lambertsz gewonnen bij Engel Nannincxsdr
Voogdenboek-A (kind)NieuweRijn.035
323/06
Wijnaert Jansz de Haes
/
Wijnaert (9 jaar)
1584-03-28
Gerit oud 12, Wijnaert 9, Jacob 7, Huge 5 en Maria 15 jaar nagelaten weeskinderen
Voogdenboek-A (kind)Breestraat.085-087
162/06
Willem Hendricksz van der Laen
/
Wilhem van Craacken van der Laen (15 jaar)
1579-03-27
Wilhem van Craacken van der Laen oud omtrent 15 jaar weeskind
Voogdenboek-A (overledene)Breestraat.085-087
162/07

/
Wilhems van der Laen
1579-03-27
testamentaire dispositie met de dood bevestigd bij Geertruit van Endegeest weduwe Wilhems van der Laen gedateerd 20-4-1578
Voogdenboek-A (kind)Steenschuur.023.02
80/07
Willem Pietersz Paedts {Steenschuur}
/
Willem (12 jaar)
1576-07-20
Cornelis oud 18, Willem 12, Pieter 9, Aefgen 16, Maria 14 en Baertgen 7 jaar weeskinderen
Voogdenboek-A (kind)Noordeinde.007
378/05
Willem Jansz van Hout
/
Willem (oud omtrent 23 jaar)
1585-07-03
Willem oud omtrent 23, Pons 15 en Magdalena 6 jaar weeskinderen
Voogdenboek-A (overledene)Rapenburg.082
44/03
Willem Arentsz {leidekker}
/
Willem Aerntsz leijdeckerleijdecker
1575-12-23
kinderen van Willem Aerntsz leijdecker gewonnen bij Katrijn Jansdr d'uutdraechster
Voogdenboek-A (voogd)Middelstegracht.061-063
37/09
Willem Claesz Buys
/
Willem Claesz Buijs
1584-06-15
Pieter Martijnsz warmoesman en Dirck Martijnsz lindewever voogden
Voogdenboek-A (curator)Nieuwsteeg.018.1
51/02
Willem Claesz van Oudevliet
/
Willem Claesz Oudevliet notarisnotaris
1576-01-27
Willem Claesz Oudevliet notaris als curato
Voogdenboek-A (voogd)Middelstegracht.008
2/02
Willem Dircksz {lakenbereider}
/
Willem Dircsz voerlaeckenreeder
zijn dit broers ??
voerlaeckenreeder
1575-05-18
Dirck Dircsz warmoesman en Willem Dircsz voerlaeckenreeder voogden
Voogdenboek-A (ouder)NieuweRijn.043
168/03
Willem Govertsz van der Aer
/
Willem Govertsz veruwerveruwer
1579-06-19
Willem Govertsz veruwer gewonnen bij Alijdt Claesdr zijn zaliger huisvrouw
Voogdenboek-A (voogd)Middelstegracht.035
19/01
Willem Hillebrantsz {timmerman}
/
Willem Hilbrantsz thimmermanthimmerman
1575-07-08
Willem Hilbrantsz. thimmerman en Jan Jansz zuvelcooper omen en voogden
Voogdenboek-A (voogd)Rapenburg.119
169/01
Willem Jacob Lambrechtsz {bouwman}
/
Willem Jacob Lambertsz bouman is voogdbouman
1579-06-24
Willem Jacob Lambertsz bouman is voogd geordonneerd
Voogdenboek-A (voogd)Koppenhinksteeg.000.24
223/07
Willem Jacob Lambrechtsz {bouwman}
/
Willem Jacob Lambertsz te Wassenaar oom
1585-01-21
De voorsz scheiding gedaan zijnde zijn tot voogden geordonneerd Willem Jacob Lambertsz te Wassenaar oom, Matheus Oude Jansz te Zoeterwoude en Dirc Cornelisz Tougstg(en)
Voogdenboek-A (curator)Steenschuur.023.02
80/05
Willem Jan Reyersz van Heemskerck
/
Willem Jan Reijersz van Heemskerck
1576-07-20
Willem Jan Reijersz van Heemskerck tot dat de staat van voorn. weeskinderen vaders goederen gemaakt
Voogdenboek-A (voogd)Steenschuur.023.02
80/12
Willem Pietersz Paedts {Steenschuur}
/
Willem Jansz
1577-11-22
Is geordonneerd Willem Jansz en Adriaen Jansz Knotter tot voogden
Voogdenboek-A (kind)Noordeinde.013
109/05
Willem Claesz Mast
/
Willem Mast (oud 17)
1577-05-17
Willem Mast oud 17 en Meijnsgen Mast 14 jaar nagelaten weeskinderen
Voogdenboek-A (voogd)LangeMare.090
49/02
Willem Pouwelsz van Torenvliet
/
Willem Pouwelsz
1575-12-21
Pouwels Willemsz en Willem Pouwelsz voogden
Voogdenboek-A (vermelding)Donkersteeg.006
27/08
Willem Pouwelsz van Torenvliet
/
Willem Pouwelsz van Toornvliet
1575-07-02
geordonneerd Willem Pouwelsz van Toornvliet om toezicht te hebben.
Voogdenboek-A (kind)Koppenhinksteeg.000.10
231/06
Willem Symonsz {OudeRijn}
/
Willem Sijmonsz (3 jaar)
1581-05-02
Cornelis Sijmonsz oud omtrent 6, Willem Sijmonsz 3 en Weijntgen Sijmonsdr 5 jaar weeskinderen
Voogdenboek-A (voogd)Vliet.023
161/02

/
Willem Sijmonsz tot Boscoop
1579-01-22
Lenaert Jacobsz tot Valkenburg en Willem Sijmonsz tot Boscoop voogden
Voogdenboek-A (voogd)Haarlemmerstraat.015
310/02
Willem Vincentenz {snijder}
/
Willem Vincentensz cleermaker neefcleermaker
1583-12-28
Bruijn Cornelisz leijdecker oom en Willem Vincentensz cleermaker neef zijn voogden geordonneerd
Voogdenboek-A (voogd)NieuweRijn.042
34/07
Wolphert Wolphertsz {NieuweRijn}
/
Wolphert Wolphertsz
1592-04-08
Wolphert Wolphertsz is in de plaats van Bouwen Janz overleden zijnde tot mede voogd geordonneerd over de kinderen van Lambert Dircsz couckebacker
Voogdenboek-A (voogd)Hooigracht.031
29/02
Wouter Arentsz {koopman}
/
Wouter Aerntsz coomancooman
1575-09-09
Pieter Sijmonsz Dou, Wouter Aerntsz cooman gezwagers en Henric Jacobsz voogden
Voogdenboek-A (overledene)Vliet.023
161/03
Wouter Willemsz {bouwman}
/
Wouter Willemsz van Zoeterwoude
1579-01-22
Wouter Willemsz van Zoeterwoude alhier tot Leiden overleden gewonnen bij Maritgen Lourisdr
Voogdenboek-A (overledene)Langebrug.085-087
532/03
Willem Jacobsz van Loo
/
zaliger Willem van Loo
1589-07-19
zaliger Willem van Loo geteeld aan Aeltgen van Zonnevelt zijn huisvrouw zijn
Voogdenboek-A (voogd)Rapenburg.001
226/03
Zeger Huigenz {koopman}
/
Zeger Hugensz coomancooman
1581-05-31
Zeger Hugensz cooman voogden
Voogdenboek-A (overledene)Hogewoerd.051
28/04
Syburch Lenaertsdr {vrouw van Pieter Maertensz}
/
Zijborch Lenaertsdr
1575-08-10
Pieter Martijnsz schrijver gewonnen bij Zijborch Lenaertsdr zijn zaliger huisvrouw
Voogdenboek-A (kind)Rapenburg.135.2
540/05
Sybrant Jansz {Rapenburg}
/
Zijbrant (oud omtrent 8 weken)
1589-11-29
Zijbrant oud omtrent 8 weken weeskind
Voogdenboek-A (voogd)Haarlemmerstraat.078
16/02
Zweer Gerritsz {snijder}
/
Zweder Gerijtsz snijdersnijder
1575-07-06
IJsbrant Pietersz stoeldraeijer en Zweder Gerijtsz snijder voogden