BronPerceelPersonen

Lijst van BronPerceelPersoon-regels afhankelijk van opgegeven selectie-criteria. Wildcardtekens: _ (enkel) en % (meer).

Bouwblok
BronPerceelPersoonregels met BronId = 285. Aantal = 21.
BronPerceel
Volgnr/Toev
Persoon
Aantal/Bedrag
PersoonNaamInBron
Opmerkingen
Beroepsvermelding
Datum
Glipperhuur-1573-4562 (overledene)Rapenburg.127
3/1a

/
Bouwen Claesz weduwe
1573
Bouwen Claesz weduwe
Glipperhuur-1573-4562 (eigenaar)Langebrug.060.4
8/2
Claes Jansz Oom
/
Claes Oom Janssen
1573
Claes Oom Janssen
Glipperhuur-1573-4562 (huurder)Steenschuur.022.10
5/1

/6-9-6
Cornelis Ewoutszoon
totaal 8 pond

1573
Cornelis Ewoutszoon
Glipperhuur-1573-4562 (eigenaar)Rapenburg.081-083
4/2

/
d'erfgenamen van Claes Aelwijnssen
1573
d'erfgenamen van Claes Aelwijnssen, op Rapenburch
Glipperhuur-1573-4562 (overledene)Rapenburg.081-083
4/2a
Claes Aelwijn Claesz van Swanenburg {van der Hooch}
/
d'erfgenamen van Claes Aelwijnssen
1573
d'erfgenamen van Claes Aelwijnssen
Glipperhuur-1573-4562 (huurder)Maarsmansteeg.017
6/1

/20-0-0
Dirc Gielissen
totaal 24 pond

1573
Dirc Gielissen
Glipperhuur-1573-4562 (info)Nonnensteeg.016-020
1/0b

/
Folio 63: Anderen ontfang van den verhuyrden huysen Folio 67 en 68:
1573
Folio 63: Anderen ontfang van den verhuyrden huysen, hercomende van de naervolghende fugityve perzoonen staende binnen der stad Leyden, bij den voors. rendant in den voorzeyden jare van '73 ter prezentie van Meester Floris van Tholl ende Willem van Loo, schepenen der voors. stad Leyden verhuyrt, volgende de rolle hier overgelevert. Folio 67 en 68:
Glipperhuur-1573-4562 (eigenaar)Nonnensteeg.016-020
1/2
Fran├žois Persijn
/
Franchoys van Perchijn
1573
Franchoys van Perchijn, in de Nonnensteech
Glipperhuur-1573-4562 (eigenaar)Maarsmansteeg.017
6/2
Gijsbrecht Dircksz {kruidenier}
/
Ghijsbert Dirixzoon cruydeniercruydenier
1573
Ghijsbert Dirixzoon cruydenier
Glipperhuur-1573-4562 (huurder)Breestraat.137
9/1

/9-0-0
Heyndrick van Abbendijke snijder
achteraan bijgeschreven in een ander handschrift, zonder adres
snijder
1573
Heyndrick van Abbendijke snijder
Glipperhuur-1573-4562 (huurder)Rapenburg.081-083
4/1
Jan Barentsz van Rieverding
/30-0-0
Jan Barentszoon snijdersnijder
1573
Jan Barentszoon snijder
Glipperhuur-1573-4562 (eigenaar)Rapenburg.127
3/2
Jan Dircksz van Schagen {schipper}
/
Jan van Schagen
1573
Jan van Schagen, op 't Steenschuyr
Glipperhuur-1573-4562 (huurder)Rapenburg.127
3/1

/16-3-0
Jannetgen Bouwen Claesz weduwe
totaal 18 pond, maar heeft reparaties gedaan aan het huis

1573
Jannetgen Bouwen Claesz weduwe
Glipperhuur-1573-4562 (huurder)Nonnensteeg.016-020
1/1
Marytgen IJsnoutsdr van der Nes
/16-0-0
Marytgen IJsnoutsdochter Mr Aelwijn van Leeuwen weduwe
1573
Marytgen IJsnoutsdochter Mr. Aelwijn van Leeuwen weduwe
Glipperhuur-1573-4562 (overledene)Nonnensteeg.016-020
1/1a
Aelwijn van Leeuwen
/
Mr Aelwijn van Leeuwen weduwe
1573
Mr. Aelwijn van Leeuwen weduwe
Glipperhuur-1573-4562 (info)Nonnensteeg.016-020
1/0a

/
Nationaal Archief 4562: 2e rekeninge van Andries Schot van geannoteerde goede(re)n van Leyden ende Rijnlant van januari? 1573
1573
Nationaal Archief 4562: 2e rekeninge van Andries Schot van geannoteerde goede(re)n van Leyden ende Rijnlant van januari? 1573. Om het gemene lant.
Glipperhuur-1573-4562 (huurder)Langebrug.060.4
8/1

/16-0-0
Pieter Cornelisz
achteraan bijgeschreven in een ander handschrift, zonder adres

1573
Pieter Cornelisz
Glipperhuur-1573-4562 (eigenaar)Breestraat.137
9/2
Pieter Quaetgelaet
/
Pieter Quaet
welke van de twee panden?

1573
Pieter Quaet
Glipperhuur-1573-4562 (huurder)Steenschuur.022.10
7/1
Pouwels Willemsz van Torenvliet
/5-0-0
Pouwels van Thorenvlieth
1573
Pouwels van Thorenvlieth
Glipperhuur-1573-4562 (eigenaar)Steenschuur.022.10
7/2
Reyer Jacobsz {van der Graft}
/
Reyer Jacopssen
1573
een stuc van 't erve vande huysinge achtergelaten bij Reyer Jacopssen, staende op 't Steenschuyr, streckende van omtrent de borrenput af tot aen 't erve van Mr Gheryt van Hogeveen toe
Glipperhuur-1573-4562 (eigenaar)Steenschuur.022.10
5/2
Reyer Jacobsz {van der Graft}
/
Reyer Jacopsz
1573
een cleyn huysken staende naest het provianthuyen, achtergelaten bij Reyer Jacopsz