BronPerceelPersonen

Lijst van BronPerceelPersoon-regels afhankelijk van opgegeven selectie-criteria. Wildcardtekens: _ (enkel) en % (meer).

Bouwblok
BronPerceelPersoonregels met BronId = 34. Aantal = 34.
BronPerceel
Volgnr/Toev
Persoon
Aantal/Bedrag
PersoonNaamInBron
Opmerkingen
Beroepsvermelding
Datum
Grachtenboek-29 (eigenaar)Doezastraat.005
120/1

/
(leeg)
1587-07-03
(leeg)
Grachtenboek-29 (eigenaar)Doezastraat.001.19
90/1
Adriaen Dircksz Tellepeper
/
Adriaen Dircxz
1587-07-03
Adriaen Dircxz
Grachtenboek-29 (eigenaar)Doezastraat.023
180/1
Adriaen Pietersz {bouwman}
/
Adriaen Pietersz
1587-07-03
Adriaen Pietersz
Grachtenboek-29 (eigenaar)Doezastraat.001.09-13
60/1
Andries Jansz Schot
/
Andries Schot
1587-07-03
Andries Schot
Grachtenboek-29 (eigenaar)Doezastraat.000.08
310/1
Catrijn Meesdr {vrouw van Jacob Gerritsz}
/
Catrijn Meesendr
1587-07-03
Catrijn Meesendr
Grachtenboek-29 (eigenaar)Doezastraat.001.15
70/1

/
Cornelis Cornelisz
1587-07-03
Cornelis Cornelisz
Grachtenboek-29 (eigenaar)Doezastraat.003.1
100/1
Cornelis Cornelisz {bouwman-Nieuwland}
/
Cornelis Cornelisz
1587-07-03
Cornelis Cornelisz
Grachtenboek-29 (eigenaar)Doezastraat.027-029
200/1
Cornelis Huibrechtsz {bouwman}
/
Cornelis Huibrechtssoon
1587-07-03
Cornelis Huibrechtssoon
Grachtenboek-29 (eigenaar)Doezastraat.002-004
250/1

/
den raem
1587-07-03
den raem
Grachtenboek-29 (eigenaar)Steenschuur.022.12
330/1
Hendrick Cornelisz {timmerman}
/
Henric timmermantimmerman
1587-07-03
Henric timmerman
Grachtenboek-29 (eigenaar)Doezastraat.001.17
80/1

/
Henrick Dircxz
1587-07-03
Henrick Dircxz
Grachtenboek-29 (eigenaar)Doezastraat.000.14
280/1
Hendrick Quirijnsz van Bergen {drapier}
/
Henrick Quirinsz
1587-07-03
Henrick Quirinsz
Grachtenboek-29 (eigenaar)Doezastraat.001.01
20/1
Huibrecht Jansz van Nederwaert {snijder}
/
Huibrecht Jansz
1587-07-03
Huibrecht Jansz
Grachtenboek-29 (eigenaar)Doezastraat.010-014
240/1
Jacob Cornelisz Soos {van Berckel}
/
Jacob Cornelisz Soos
1587-07-03
Jacob Cornelisz Soos
Grachtenboek-29 (eigenaar)Rapenburg.135.4
10/1
Jacob Jacobsz {Rapenburg}
/
Jacob Jacobsz
1587-07-03
Jacob Jacobsz
Grachtenboek-29 (eigenaar)Doezastraat.000.20
260/1
Jan Cornelisz Bont
/
Jan Corneliszoon Bont
1587-07-03
Jan Corneliszoon Bont
Grachtenboek-29 (eigenaar)Doezastraat.019-021
170/1
Jan Huigenz {bleker}
/
Jan Huigensoon
1587-07-03
Jan Huigensoon
Grachtenboek-29 (eigenaar)Doezastraat.001.03
30/1
Jan Jacobsz {bierdrager}
/
Jan Jacobsz
1587-07-03
Jan Jacobsz
Grachtenboek-29 (eigenaar)Doezastraat.001.05
40/1
Maerten Cornelisz van Rossum {tapper}
/
Maertin van Rossem
1587-07-03
Maertin van Rossem
Grachtenboek-29 (eigenaar)Doezastraat.007
130/1

/
Mari Adriaensdr
1587-07-03
Mari Adriaensdr
Grachtenboek-29 (eigenaar)Doezastraat.000.16
270/1
Marytgen Cornelisdr van Zijl/van Buyten
/
Maritgen van Buiten
1587-07-03
Maritgen van Buiten
Grachtenboek-29 (eigenaar)Doezastraat.001.07
50/1
Mees Adriaensz {timmerman}
/
Mees Adriaensz
1587-07-03
Mees Adriaensz
Grachtenboek-29 (eigenaar)Doezastraat.013-017
160/1
Jan Meesz van Assendelft {chirurgijn}
/
Meester Jan Meeusz
1587-07-03
Meester Jan Meeusz
Grachtenboek-29 (eigenaar)Doezastraat.000.12
290/1
Marytgen Woutersdr {vrouw van Mees Cornelisz}
/
Meeus Cornelisz weduwe
1587-07-03
Meeus Cornelisz weduwe
Grachtenboek-29 (overledene)Doezastraat.000.12
290/1a
Mees Cornelisz {timmerman}
/
Meeus Cornelisz weduwetimmerman
1587-07-03
Meeus Cornelisz weduwe
Grachtenboek-29 (eigenaar)Doezastraat.000.10
300/1
Michiel Gerritsz van Poelgeest
/
Michiel Geritsz
1587-07-03
Michiel Geritsz
Grachtenboek-29 (eigenaar)Doezastraat.034
210/1
Olof Reyersz {verwer}
/
Oorlof Reyersz
1587-07-03
Oorlof Reyersz
Grachtenboek-29 (eigenaar)Doezastraat.011
150/1
Quirijn Cornelisz {schoenlapper-Doezastraat}
/
Quirin Cornelisz
1587-07-03
Quirin Cornelisz
Grachtenboek-29 (eigenaar)Steenschuur.022.10
320/1
Reyer Jacobsz {van der Graft}
/
Reyer Jacobssoon
1587-07-03
Reyer Jacobssoon
Grachtenboek-29 (eigenaar)Doezastraat.025
190/1
Syburch Woutersdr {vrouw van Gerrit Claesz}
/
Siburch Woutersdr
1587-07-03
Siburch Woutersdr
Grachtenboek-29 (eigenaar)Doezastraat.012-016
230/1
Symon Pietersz Bom {bouwman}
/
Simon Bom
1587-07-03
Simon Bom
Grachtenboek-29 (eigenaar)Doezastraat.003.2
110/1
Frederick Jansz {linnenwever}
/
Vrerick Jansz
1587-07-03
Vrerick Jansz
Grachtenboek-29 (eigenaar)Doezastraat.009
140/1
Wijntgen Jansdr {vrouw van Michiel Daniƫlsz}
/
Wein Jansdr
1587-07-03
Wein Jansdr
Grachtenboek-29 (eigenaar)Doezastraat.020-028
220/1
Willem Govertsz van der Aer
/
Willem Govertssoon
1587-07-03
Willem Govertssoon