BronPerceelPersonen

Lijst van BronPerceelPersoon-regels afhankelijk van opgegeven selectie-criteria. Wildcardtekens: _ (enkel) en % (meer).

Bouwblok
BronPerceelPersoonregels met BronId = 365. Aantal = 6.
BronPerceel
Volgnr/Toev
Persoon
Aantal/Bedrag
PersoonNaamInBron
Opmerkingen
Beroepsvermelding
Datum
Waarboek-67-02H-1607 (koper)Prinsessekade.000.11.2
999/04
Carel Gillisz {timmerman}
/
Caerl Giellisz timmermantimmerman
1607-08-22
Caerl Giellisz timmerman
Waarboek-67-02H-1607 (belending)Prinsessekade.000.13
999/06

/
de ledige plaetse
1607-08-22
de ledige plaetse off 't erve gelegen voor de thoren die bewoont wert bij de wedue van Aert de straetmacker
Waarboek-67-02H-1607 (belending)Prinsessekade.000.13
999/07

/
de wedue van Aert de straetmacker
1607-08-22
de wedue van Aert de straetmacker
Waarboek-67-02H-1607 (overledene)Prinsessekade.000.13
999/08

/
de wedue van Aert de straetmacker
1607-08-22
de wedue van Aert de straetmacker
Waarboek-67-02H-1607 (verkoper)Prinsessekade.000.11.2
999/03

/
Jacob Henricxz moutmaeckermoutmaecker
1607-08-22
Jacob Henricxz moutmaecker
Waarboek-67-02H-1607 (belending)Prinsessekade.000.11.1
999/05
Jasper Dircksz Grijp {schipper}
/
Jasper Dircxz schipperschipper
1607-08-22
Jasper Dircxz schipper