BronPerceelPersonen

Lijst van BronPerceelPersoon-regels afhankelijk van opgegeven selectie-criteria. Wildcardtekens: _ (enkel) en % (meer).

Bouwblok
BronPerceelPersoonregels met BronId = 377. Aantal = 29.
BronPerceel
Volgnr/Toev
Persoon
Aantal/Bedrag
PersoonNaamInBron
Opmerkingen
Beroepsvermelding
Datum
Kaart-PV1092.3 (eigenaar)Minnebroedersgracht.026
18/1

/
(geen naam)
1604-07-24
(geen naam)
Kaart-PV1092.3 (eigenaar)Minnebroedersgracht.012
19/1

/
(geen naam)
1604-07-24
(geen naam)
Kaart-PV1092.3 (eigenaar)Minnebroedersgracht.008
20/1

/
(geen naam)
1604-07-24
(geen naam)
Kaart-PV1092.3 (eigenaar)ZuidSingel.030-038
26/1

/
(groot perceel tot de hoek)
1604-07-24
(groot perceel tot de hoek)
Kaart-PV1092.3 (eigenaar)Minnebroedersgracht.004
21/1
Adriaen Florisz {schout}
/
Adriaen Florysz eertijts schout tot Calslagen
1604-07-24
Adriaen Florysz eertijts schout tot Calslagen
Kaart-PV1092.3 (eigenaar)ZuidSingel.042
24/1

/
Aernt Cornelisz Wit
1604-07-24
Aernt Cornelisz Wit
Kaart-PV1092.3 (eigenaar)ZuidSingel.040
25/1

/
Aernt Cornelisz Wit
1604-07-24
Aernt Cornelisz Wit
Kaart-PV1092.3 (eigenaar)Kijfgracht.007
4/1

/
Antoine des Buquois
1604-07-24
Antoine des Buquois
Kaart-PV1092.3 (eigenaar)Havenkade.017-018
17/1

/
Cornelis Huybertsz zeemtouwerzeemtouwer
1604-07-24
Cornelis Huybertsz zeemtouwer
Kaart-PV1092.3 (eigenaar)Kijfgracht.017
9/1

/
d'erfgenamen van Gijsbert Bartelmeesz
1604-07-24
d'erfgenamen van Gijsbert Bartelmeesz
Kaart-PV1092.3 (overledene)Kijfgracht.017
9/1a
Gijsbrecht Bartholomeusz {scheepmaker}
/
d'erfgenamen van Gijsbert Bartelmeesz
1604-07-24
d'erfgenamen van Gijsbert Bartelmeesz
Kaart-PV1092.3 (eigenaar)Havenkade.015
15/1
Diewertgen Pietersdr {vrouw van Gijsbrecht Bartolomeusz}
/
d'erfgenamen van Gijsbert Bartelmeesz
1604-07-24
d'erfgenamen van Gijsbert Bartelmeesz
Kaart-PV1092.3 (overledene)Havenkade.015
15/1a
Gijsbrecht Bartholomeusz {scheepmaker}
/
d'erfgenamen van Gijsbert Bartelmeesz
1604-07-24
d'erfgenamen van Gijsbert Bartelmeesz
Kaart-PV1092.3 (eigenaar)Havenkade.016
16/1
Diewertgen Pietersdr {vrouw van Gijsbrecht Bartolomeusz}
/
d'erfgenamen van Gijsbert Bartelmeesz
1604-07-24
d'erfgenamen van Gijsbert Bartelmeesz
Kaart-PV1092.3 (overledene)Havenkade.016
16/1a
Gijsbrecht Bartholomeusz {scheepmaker}
/
d'erfgenamen van Gijsbert Bartelmeesz
1604-07-24
d'erfgenamen van Gijsbert Bartelmeesz
Kaart-PV1092.3 (eigenaar)Kijfgracht.015
8/1

/
Henric Jacobsz besemmaekers erffgenamen
1604-07-24
Henric Jacobsz besemmaekers erffgenamen
Kaart-PV1092.3 (overledene)Kijfgracht.015
8/1a
Hendrick Jacobsz {bezemmaker}
/
Henric Jacobsz besemmaekers erffgenamenbesemmaeker
1604-07-24
Henric Jacobsz besemmaekers erffgenamen
Kaart-PV1092.3 (eigenaar)Kijfgracht.001
1/1

/
Huych Willemsz timmerman van Rijnsburchtimmerman
1604-07-24
Huych Willemsz timmerman van Rijnsburch
Kaart-PV1092.3 (eigenaar)Havenkade.012
11/1
Jacob Cornelisz {in de Bock}
/
Jacop Cornelisz coorncopercoorncoper
1604-07-24
Jacop Cornelisz corncoper
Kaart-PV1092.3 (eigenaar)Havenkade.013
12/1
Jacob Cornelisz {in de Bock}
/
Jacop Cornelisz corncoper
1604-07-24
Jacop Cornelisz corncoper
Kaart-PV1092.3 (eigenaar)Kijfgracht.005
3/1

/
Jan Kersz potbackerpotbacker
1604-07-24
Jan Kersz potbacker
Kaart-PV1092.3 (eigenaar)Kijfgracht.005
22/1

/
Jan Korstensz
1604-07-24
Jan Korstensz
Kaart-PV1092.3 (eigenaar)Kijfgracht.013
7/1

/
Jan le Blon
1604-07-24
Jan le Blon
Kaart-PV1092.3 (eigenaar)Kijfgracht.003
2/1

/
Jan van den Kerckhove
1604-07-24
Jan van den Kerckhove
Kaart-PV1092.3 (eigenaar)Minnebroedersgracht.002
23/1

/
Jan van Oostrum
2-2-8 plus 0-3-9 = 2-6-5

1604-07-24
Jan van Oostrum
Kaart-PV1092.3 (eigenaar)Kijfgracht.019
10/1

/
Louris Dircksz smithsmith
1604-07-24
Louris Dircksz smith
Kaart-PV1092.3 (eigenaar)Kijfgracht.009
5/1

/
Nicolas de Ransard
1604-07-24
Nicolas de Ransard
Kaart-PV1092.3 (eigenaar)Kijfgracht.011
6/1

/
Noel Moullon
1604-07-24
Noel Moullon
Kaart-PV1092.3 (eigenaar)Havenkade.014
13/1
Zacharias Cornelisz {scheepmaker}
/
Zacharias Cornelisz
1604-07-24
Zacharias Cornelisz