BronPerceelPersonen

Lijst van BronPerceelPersoon-regels afhankelijk van opgegeven selectie-criteria. Wildcardtekens: _ (enkel) en % (meer).

Bouwblok
BronPerceelPersoonregels met BronId = 402. Aantal = 44.
BronPerceel
Volgnr/Toev
Persoon
Aantal/Bedrag
PersoonNaamInBron
Opmerkingen
Beroepsvermelding
Datum
Kaart-PV1092.2 (eigenaar)Havenkade.006.2
19/1

/
(Dirck Pietersz van Buytenvest)
1604-07-15
(Dirck Pietersz van Buytenvest)
Kaart-PV1092.2 (eigenaar)Havenkade.006.1
20/1

/
(Dirck Pietersz van Buytenvest)
1604-07-15
(Dirck Pietersz van Buytenvest)
Kaart-PV1092.2 (eigenaar)ZuidSingel.006
42/1

/
(gang)
1604-07-15
(gang)
Kaart-PV1092.2 (eigenaar)ZuidSingel.012
38/1

/
Adriaen Pietersz ballemakerballemaker
1604-07-15
Adriaen Pietersz ballemaker
Kaart-PV1092.2 (eigenaar)Kijfgracht.016-018
28/1

/
Christiaen de Vogel volrevolre
1604-07-15
Christiaen de Vogel volre
Kaart-PV1092.2 (eigenaar)Kalvermarkt.011
1/1
Claes Bartholomeusz {kousenmaker}
/
Claes Bartelmeesz
1604-07-15
Claes Bartelmeesz
Kaart-PV1092.2 (eigenaar)Kalvermarkt.010
2/1
Claes Bartholomeusz {kousenmaker}
/
Claes Bartelmeesz
1604-07-15
Claes Bartelmeesz
Kaart-PV1092.2 (eigenaar)Kalvermarkt.009
3/1
Claes Bartholomeusz {kousenmaker}
/
Claes Bartelmeesz
1604-07-15
Claes Bartelmeesz
Kaart-PV1092.2 (eigenaar)ZuidSingel.004
43/1
Claes Bartholomeusz {kousenmaker}
/
Claes Bartelmeesz
1604-07-15
Claes Bartelmeesz
Kaart-PV1092.2 (eigenaar)ZuidSingel.002
44/1
Claes Bartholomeusz {kousenmaker}
/
Claes Bartelmeesz
1604-07-15
Claes Bartelmeesz
Kaart-PV1092.2 (eigenaar)Havenkade.005.2
18/1
Claes Remijsz {zeilmaker}
/
Claes Remysz zeylmaeckerzeylmaecker
1604-07-15
Claes Remysz zeylmaecker
Kaart-PV1092.2 (eigenaar)ZuidSingel.014
37/1
Cornelis Dircksz {timmerman}
/
Cornelis Dircksz timmermantimmerman
1604-07-15
Cornelis Dircksz timmerman
Kaart-PV1092.2 (eigenaar)Havenkade.006.4
22/1
Cornelis Ewoutsz den Tijt {warmoezenier}
/
Cornelis Eewoutsz van Weesen
1604-07-15
Cornelis Eewoutsz van Weesen
Kaart-PV1092.2 (eigenaar)Kalvermarkt.005
10/1

/
Cornelis Franssen timmerman
1604-07-15
Cornelis Franssen timmerman
Kaart-PV1092.2 (eigenaar)Kalvermarkt.006.2
8/1

/
Cornelis Fransz timmerman
1604-07-15
Cornelis Fransz timmerman
Kaart-PV1092.2 (eigenaar)Kalvermarkt.006.1
9/1

/
Cornelis Fransz timmerman
1604-07-15
Cornelis Fransz timmerman
Kaart-PV1092.2 (eigenaar)Havenkade.003-004
16/1
Cornelis Roelofsz {scheepmaker}
/
Cornelis Roelofsz van Swanenburch
1604-07-15
Cornelis Roelofsz van Swanenburch
Kaart-PV1092.2 (eigenaar)Havenkade.005.1
17/1
Cornelis Roelofsz {scheepmaker}
/
Cornelis Roelofsz van Swanenburch
1604-07-15
Cornelis Roelofsz van Swanenburch
Kaart-PV1092.2 (eigenaar)ZuidSingel.010
39/1

/
Daniel Mateusz timmermantimmerman
1604-07-15
Daniel Mateusz timmerman
Kaart-PV1092.2 (eigenaar)Havenkade.006.3
21/1

/
Dirck Pietersz van Buytenvest
1604-07-15
Dirck Pietersz van Buytenvest
Kaart-PV1092.2 (eigenaar)Kijfgracht.006
33/1
Floris Pietersz {warmoezenier}
/
Florys Pietersz warmoesmanwarmoesman
1604-07-15
Florys Pietersz warmoesman
Kaart-PV1092.2 (eigenaar)Kijfgracht.004
34/1
Floris Pietersz {warmoezenier}
/
Florys Pietersz warmoesmanwarmoesman
1604-07-15
Florys Pietersz warmoesman
Kaart-PV1092.2 (eigenaar)Kijfgracht.002
35/1
Floris Pietersz {warmoezenier}
/
Florys Pietersz warmoesmanwarmoesman
1604-07-15
Florys Pietersz warmoesman
Kaart-PV1092.2 (eigenaar)ZuidSingel.024-028
36/1
Floris Pietersz {warmoezenier}
/
Florys Pyetersz warmoesmanwarmoesman
1604-07-15
Florys Pyetersz warmoesman
Kaart-PV1092.2 (eigenaar)Kalvermarkt.004
11/1

/
Frans Cornelisz
1604-07-15
Frans Cornelisz
Kaart-PV1092.2 (eigenaar)Havenkade.001
14/1

/
Frans Cornelisz timmerman
1604-07-15
Frans Cornelisz timmerman
Kaart-PV1092.2 (eigenaar)Havenkade.002
15/1

/
Frans Cornelisz timmerman
1604-07-15
Frans Cornelisz timmerman
Kaart-PV1092.2 (eigenaar)Havenkade.006.5
23/1

/
Henric Jansz van Bosschuysen
1604-07-15
Henric Jansz van Bosschuysen
Kaart-PV1092.2 (eigenaar)Kalvermarkt.006.3
7/1

/
Jacques de Grave
1604-07-15
Jacques de Grave
Kaart-PV1092.2 (eigenaar)Kijfgracht.012
30/1

/
Loys de Steur
1604-07-15
Loys de Steur
Kaart-PV1092.2 (eigenaar)Kijfgracht.010
31/1

/
Loys de Steur
1604-07-15
Loys de Steur
Kaart-PV1092.2 (eigenaar)Havenkade.007
24/1

/
Maerten Saeckersz
1604-07-15
Maerten Saeckersz
Kaart-PV1092.2 (eigenaar)Havenkade.006.6
25/1

/
Maerten Saeckersz
1604-07-15
Maerten Saeckersz
Kaart-PV1092.2 (eigenaar)Kalvermarkt.002
13/1

/
Michiel Rosier
1604-07-15
Michiel Rosier
Kaart-PV1092.2 (eigenaar)Kijfgracht.020
27/1

/
Pieter Jansz bleyckerbleycker
1604-07-15
Pieter Jansz bleycker
Kaart-PV1092.2 (eigenaar)Kijfgracht.022
26/1
Pieter Longespee
/
Pieter Longespee
1604-07-15
Pieter Longespee
Kaart-PV1092.2 (eigenaar)Kijfgracht.014
29/1
Pieter Longespee
/
Pieter Longespee
1604-07-15
Pieter Longespee
Kaart-PV1092.2 (eigenaar)Kalvermarkt.008
4/1
Reinout Symonsz van Oyen
/
Reynout van Oyen
1604-07-15
Reynout van Oyen
Kaart-PV1092.2 (eigenaar)Kalvermarkt.006.4
6/1

/
Robrecht de Croy
1604-07-15
Robrecht de Croy
Kaart-PV1092.2 (eigenaar)Kalvermarkt.007
5/1

/
Sweer Jansz
1604-07-15
Sweer Jansz
Kaart-PV1092.2 (eigenaar)Kalvermarkt.004
12/1

/
Symon Maertsz van Haerlem
1604-07-15
Symon Maertsz van Haerlem
Kaart-PV1092.2 (eigenaar)ZuidSingel.008.1
41/1

/
Tobias Baerntsz metselaermetselaer
1604-07-15
Tobias Baerntsz metselaer
Kaart-PV1092.2 (eigenaar)ZuidSingel.008.2
40/1

/
Vranc Cornelisz timmermantimmerman
1604-07-15
Vranc Cornelisz timmerman
Kaart-PV1092.2 (eigenaar)Kijfgracht.008
32/1

/
Ysbrant Cornelisz van Cuylenborch
1604-07-15
Ysbrant Cornelisz van Cuylenborch