BronPerceelPersonen

Lijst van BronPerceelPersoon-regels afhankelijk van opgegeven selectie-criteria. Wildcardtekens: _ (enkel) en % (meer).

Bouwblok
BronPerceelPersoonregels met BronId = 450. Aantal = 78.
BronPerceel
Volgnr/Toev
Persoon
Aantal/Bedrag
PersoonNaamInBron
Opmerkingen
Beroepsvermelding
Datum
Kleine-Bewijzen-A (schuldenaar)Haarlemmerstraat.003-005
124/07
Adriaen Gerritsz in 't Hart
/
Adriaen Gerijtsz coman
1571~1574
Adriaen Gerijtsz coman
Kleine-Bewijzen-A (schuldenaar)Hogewoerd.076-078
165/09
Adriaen Ponsz {schuitenmaker}
/
Adriaen Ponssen schuitmakerschuitmaker
1575-04-01
Adriaen Ponssen schuitmaker
Kleine-Bewijzen-A (schuldeiser)Breestraat.033
24/07
Aechgen Govertsdr {Breestraat}
/
Aechgen
1570-12-15
Aechgen
Kleine-Bewijzen-A (schuldeiser)Breestraat.033
24/05
Aefgen Govertsdr {vrouw van Willem Cornelisz}
/
Aeffgen
1570-12-15
Aeffgen
Kleine-Bewijzen-A (schuldeiser)Rapenburg.023.1
29/05
Arent Dammasz {Rapenburg}
/
Aernt Dammasz
1571-02-15
Aernt Dammasz
Kleine-Bewijzen-A (voogd)Krauwelsteeg.000.10
354/08
Arent Jansz Coster
/
Aernt Jansz coster oudoom
1583-12-09
Aernt Jansz coster oudoom
Kleine-Bewijzen-A (schuldeiser)Breestraat.033
24/09
Alijd Govertsdr {Breestraat}
/
Alijtgen
1570-12-15
Alijtgen
Kleine-Bewijzen-A (schuldeiser)Rapenburg.023.1
29/11
Anna Dammasdr {Rapenburg}
/
Anna Dammasdr
1571-02-15
Anna Dammasdr
Kleine-Bewijzen-A (schuldeiser)Hogewoerd.076-078
165/06

/
Baeffgen oud 1,5 jaar
1575-04-01
Baeffgen oud 1,5 jaar
Kleine-Bewijzen-A (schuldeiser)Breestraat.033
24/04
Bouwen Govertsz {Breestraat}
/
Bouwen
1570-12-15
Bouwen
Kleine-Bewijzen-A (voogd)Hogewoerd.076-078
165/07
Claes Meesz {schipper}
/
Claes Meesz schipperschipper
1575-04-01
Claes Meesz schipper
Kleine-Bewijzen-A (overledene)Kaiserstraat.014
2/09
Cornelis Cornelisz {wever, de oude}
/
Cornelis Cornelisz linnewevers weduwe
1569-07-29
Maritgen Pietersdr Cornelis Cornelisz linnewevers weduwe
Kleine-Bewijzen-A (schuldeiser)Rapenburg.023.1
29/07
Cornelis Dammasz {Rapenburg}
/
Cornelis Dammasz
1571-02-15
Cornelis Dammasz
Kleine-Bewijzen-A (echtgenoot)Breestraat.033
24/14
Cornelis Willemsz {schoenmaker}
/
Cornelis Willemsz
1590-10-26
Cornelis Willemsz getrouwd met Trijntgen Govertsdr heeft kwitantie gepasseerd onder cautie indempnatoir d.d. 26-10-1590
Kleine-Bewijzen-A (begunstigde)Haarlemmerstraat.003-005
124/09

/
d'erffgenamen van za Dirck Ponssen
1571-06-21
d'erffgenamen van za Dirck Ponssen ende Crintgen Maertensdr
Kleine-Bewijzen-A (overledene)Haarlemmerstraat.003-005
124/10
Dirck Ponsz {wielmaker}
/
d'erffgenamen van za Dirck Ponssen
1571~1574
d'erffgenamen van za Dirck Ponssen ende Crintgen Maertensdr
Kleine-Bewijzen-A (schuldenaar)Rapenburg.023.1
29/13
Dammas Willemsz {rentmeester}
/
Dammas Willemsz
1571-02-15
Dammas Willemsz
Kleine-Bewijzen-A (voogd)Middelstegracht.008
25/06
Dirck Dircksz {warmoezenier-Hooigracht, de jonge}
/
Dirc Dircsz warmoesman
1575-05-12
Dirc Dircsz warmoesman
Kleine-Bewijzen-A (overledene)Haarlemmerstraat.003-005
124/11
Quirijntgen Maertensdr {vrouw van Dirck Ponsz}
/
ende Crintgen Maertensdr
1571~1574
d'erffgenamen van za Dirck Ponssen ende Crintgen Maertensdr
Kleine-Bewijzen-A (voogd)Krauwelsteeg.000.10
354/09
Engelbrecht Joostenz {bakker}
/
Engebrecht Joostensz oom ter zee ter haring
1583-12-09
Engebrecht Joostensz oom ter zee ter haring
Kleine-Bewijzen-A (schuldeiser)Haarlemmerstraat.003-005
124/03
Ermgaert Maertensdr {Haarlemmerstraat}
/
Ermgaert Maertensdr
1571~1574
Ermgaert Maertensdr die haar zelven niet machtich ende overzulcx buyten mercke van sinnen es
Kleine-Bewijzen-A (overledene)Krauwelsteeg.000.10
354/07
Gerlof Joostenz {schoorsteenveger}
/
Geerlof Joostensz schoorsteenvegers weduweschoorsteenveger
1583-12-09
Neeltgen Pietersdr Geerlof Joostensz schoorsteenvegers weduwe
Kleine-Bewijzen-A (schuldenaar)Krauwelsteeg.000.10
226/07
Gerlof Joostenz {schoorsteenveger}
/
Geerlof Joostensz volre en schoorsteenvegervolre en schoorsteenveger
1577-07-19
Geerlof Joostensz volre en schoorsteenveger
Kleine-Bewijzen-A (overledene)Rapenburg.023.1
29/14
Geertgen Pietersdr {vrouw van Dammas Willemsz}
/
Geerte Pietersdr zijn huisvrouw zaliger
1571-02-15
Geerte Pietersdr zijn huisvrouw zaliger
Kleine-Bewijzen-A (schuldeiser)Middelstegracht.008
25/03
Geertgen Jansdr {Middelstegracht}
/
Geertruijt oud 20 jaar
1575-05-12
Geertruijt oud 20 jaar
Kleine-Bewijzen-A (schuldenaar)Haarlemmerstraat.003-005
124/04
Gijsbrecht Hendricksz {schoenmaker}
/
Gijsbrecht Heynricxsz scheepmaeckerscheepmaecker
1571~1574
Gijsbrecht Heynricxsz scheepmaecker
Kleine-Bewijzen-A (schuldenaar)Breestraat.033
24/11
Govert Hendricksz {koopman}
/
Goevert Heijnricxz coeman
1570-12-15
Goevert Heijnricxz coeman
Kleine-Bewijzen-A (schuldenaar)NieuweRijn.002
1/08
Heyltgen Joostendr de Bije
/
Heijltgen Joostendr Jan Jacobsz van der Graften weduwe
1569-05-20
Heijltgen Joostendr Jan Jacobsz van der Graften weduwe
Kleine-Bewijzen-A (schuldeiser)Hogewoerd.076-078
165/05
Hendrick Adriaensz {Hogewoerd}
/
Heijndrick oud 6 jaar
1575-04-01
Heijndrick oud 6 jaar
Kleine-Bewijzen-A (schuldeiser)Breestraat.033
24/03
Hendrick Govertsz {schrijnwerker}
/
Heijnrick
1570-12-15
Heijnrick
Kleine-Bewijzen-A (vermelding)NieuweRijn.007-008
24/13
Hendrick Govertsz {schrijnwerker}
/
Henrick mondig zijnde
1578-06-22
Henrick mondig zijnde heeft kwitantie gepasseerd op 22-6-1578
Kleine-Bewijzen-A (schuldeiser)Rapenburg.023.1
29/12
Immetgen Dammasdr {Rapenburg}
/
Immetgen Dammasdr
1571-02-15
Immetgen Dammasdr
Kleine-Bewijzen-A (voogd)Hogewoerd.076-078
165/08

/
Jacop Meesz
1575-04-01
Jacop Meesz
Kleine-Bewijzen-A (overledene)Middelstegracht.008
25/04
Jan Dircksz {warmoezenier}
/
Jan Dircsz warmoesmanwarmoesman
1575-05-12
Jan Dircsz warmoesman
Kleine-Bewijzen-A (overledene)NieuweRijn.002
1/09
Jan Jacobsz van der Graft II
/
Jan Jacobsz van der Graften weduwe
1569-05-20
Jan Jacobsz van der Graften weduwe
Kleine-Bewijzen-A (schuldeiser)Rapenburg.023.1
29/06
Jan Dammasz {Rapenburg, de jonge}
/
Jonge Jan Dammasz
1571-02-15
Jonge Jan Dammasz
Kleine-Bewijzen-A (schuldeiser)Rapenburg.023.1
29/09
Joosgen Dammasdr {Rapenburg}
/
Joosgen Dammasdr
1571-02-15
Joosgen Dammasdr
Kleine-Bewijzen-A (schuldeiser)Krauwelsteeg.000.10
354/03
Joost Gerlofsz {Krauwelsteeg}
/
Joost (8)
1583-12-09
Joost (8)
Kleine-Bewijzen-A (vermelding)Krauwelsteeg.000.10
354/11
Joost Gerlofsz {Krauwelsteeg}
/
Joost Geerlofsz
1601-10-08
Pieter en Joost Geerlofszonen gelicht
Kleine-Bewijzen-A (schuldeiser)Kaiserstraat.014
2/03
Cornelis Cornelisz {linnenwever}
/
kind 1
1569-07-29
kind 1
Kleine-Bewijzen-A (schuldeiser)NieuweRijn.002
1/03
Jacob Jansz van der Graft
/
kind 1 (Jacob)
1569-05-20
haar vijf weeskinderen bij voorn. Jan van der Graft geprocreëerd
Kleine-Bewijzen-A (schuldeiser)Kaiserstraat.014
2/04
Barbara Cornelisdr {vrouw van Cornelis Jacobsz}
/
kind 2
1569-07-29
kind 2
Kleine-Bewijzen-A (schuldeiser)NieuweRijn.002
1/04
Thiman Jansz van der Graft
/
kind 2 (Thyman)
1569-05-20
haar vijf weeskinderen bij voorn. Jan van der Graft geprocreëerd
Kleine-Bewijzen-A (schuldeiser)Kaiserstraat.014
2/05
Quirijntgen Cornelisdr {Kaiserstraat}
/
kind 3
1569-07-29
kind 3
Kleine-Bewijzen-A (schuldeiser)NieuweRijn.002
1/05
Cornelis Jansz van der Graft
/
kind 3 (Cornelis)
1569-05-20
haar vijf weeskinderen bij voorn. Jan van der Graft geprocreëerd
Kleine-Bewijzen-A (schuldeiser)Kaiserstraat.014
2/06
Marytgen Cornelisdr {Kaiserstraat}
/
kind 4
1569-07-29
kind 4
Kleine-Bewijzen-A (schuldeiser)NieuweRijn.002
1/06
Johan Jansz van der Graft
/
kind 4 (Jan/Johan)
1569-05-20
haar vijf weeskinderen bij voorn. Jan van der Graft geprocreëerd
Kleine-Bewijzen-A (schuldeiser)Kaiserstraat.014
2/07

/
kind 5
1569-07-29
kind 5
Kleine-Bewijzen-A (schuldeiser)NieuweRijn.002
1/07
Diewertgen Jansdr van der Graft
/
kind 5 (Dieuwertgen)
1569-05-20
haar vijf weeskinderen bij voorn. Jan van der Graft geprocreëerd
Kleine-Bewijzen-A (schuldenaar)Haarlemmerstraat.003-005
124/06
Lenaert Willemsz {schoenmaker}
/
Lenaert Willemsz schoemaeckerschoemaecker
1571~1574
Lenaert Willemsz schoemaecker
Kleine-Bewijzen-A (echtgenoot)Breestraat.033
24/16

/
Lucas Bouwensz
1590-10-26
Lucas Bouwensz getrouwd met Maritgen Govertsdr en is van 26-10-1590
Kleine-Bewijzen-A (schuldeiser)Breestraat.033
24/06
Machteld Govertsdr {Breestraat}
/
Machtelt
1570-12-15
Machtelt
Kleine-Bewijzen-A (schuldeiser)Breestraat.033
24/08
Marytgen Govertsdr {Breestraat}
/
Maerijtgen
1570-12-15
Maerijtgen
Kleine-Bewijzen-A (schuldeiser)Rapenburg.023.1
29/10
Magdalena Dammasdr {Rapenburg}
/
Magdalena Dammasdr
1571-02-15
Magdalena Dammasdr
Kleine-Bewijzen-A (schuldeiser)Krauwelsteeg.000.10
354/04
Maria Gerlofsdr {Krauwelsteeg}
/
Maria (1)
1583-12-09
Maria (1)
Kleine-Bewijzen-A (begunstigde)Haarlemmerstraat.003-005
124/14
Marytgen Maertensdr {Haarlemmerstraat}
/
Marie Maertensdr haar zuster
1571~1574
gelicht door Neeltgen Maertensdr en Vranck Jacobsz getrouwd met Marie Maertensdr haar zuster
Kleine-Bewijzen-A (overledene)Krauwelsteeg.000.10
226/04
Margriete Ewoutsdr {vrouw van Gerlof Joostenz}
/
Maritgen Ewoutsdr zaijn zaliger voorhuisvrouw
1577-07-19
Maritgen Ewoutsdr zaijn zaliger voorhuisvrouw
Kleine-Bewijzen-A (schuldeiser)Breestraat.033
24/17
Marytgen Govertsdr {Breestraat}
/
Maritgen Govertsdr
1590-10-26
Lucas Bouwensz getrouwd met Maritgen Govertsdr en is van 26-10-1590
Kleine-Bewijzen-A (schuldenaar)Kaiserstraat.014
2/08
Marytgen Pietersdr {vrouw van Cornelis Cornelisz}
/
Maritgen Pietersdr Cornelis Cornelisz linnewevers weduwe
1569-07-29
Maritgen Pietersdr Cornelis Cornelisz linnewevers weduwe
Kleine-Bewijzen-A (begunstigde)Haarlemmerstraat.003-005
124/08
Neeltgen Maertensdr {Haarlemmerstraat}
/
Neeltgen Maertensdr
1571~1574
Neeltgen Maertensdr
Kleine-Bewijzen-A (begunstigde)Haarlemmerstraat.003-005
124/12
Neeltgen Maertensdr {Haarlemmerstraat}
/
Neeltgen Maertensdr
1571~1574
gelicht door Neeltgen Maertensdr en Vranck Jacobsz getrouwd met Marie Maertensdr haar zuster
Kleine-Bewijzen-A (schuldenaar)Krauwelsteeg.000.10
354/06
Neeltgen Pietersdr den Hagenaer {vrouw van Gerlof Joostenz}
/
Neeltgen Pietersdr Geerlof Joostensz schoorsteenvegers weduwe
1583-12-09
Neeltgen Pietersdr Geerlof Joostensz schoorsteenvegers weduwe
Kleine-Bewijzen-A (schuldeiser)Rapenburg.023.1
29/03
Jan Dammasz {de oude, grasmaaier}
/
Ouwe Jan Dammasz
1571-02-15
Ouwe Jan Dammasz
Kleine-Bewijzen-A (schuldeiser)Krauwelsteeg.000.10
226/03
Pieter Gerlofsz {Krauwelsteeg}
/
Pieter (6)
1577-07-19
Pieter (6)
Kleine-Bewijzen-A (voogd)Krauwelsteeg.000.10
226/05
Pieter Arentsz den Hagenaer {voller}
/
Pieter Adriaensz uit Den Haag volrevolre
1577-07-19
Pieter Adriaensz uit Den Haag volre
Kleine-Bewijzen-A (voogd)Krauwelsteeg.000.10
354/05
Pieter Arentsz den Hagenaer {voller}
/
Pieter Adriaensz volre haar vader
1583-12-09
Pieter Adriaensz volre haar vader
Kleine-Bewijzen-A (schuldeiser)Rapenburg.023.1
29/04
Pieter Dammasz {Rapenburg}
/
Pieter Dammasz
1571-02-15
Pieter Dammasz
Kleine-Bewijzen-A (vermelding)Krauwelsteeg.000.10
354/10
Pieter Gerlofsz {Krauwelsteeg}
/
Pieter Geerlofsz
1601-10-08
Pieter en Joost Geerlofszonen gelicht
Kleine-Bewijzen-A (schuldeiser)Hogewoerd.076-078
165/04
Pieter Adriaensz {Hogewoerd}
/
Pieter oud 9 jaar
1575-04-01
Pieter oud 9 jaar
Kleine-Bewijzen-A (schuldeiser)Hogewoerd.076-078
165/03
Pons Adriaensz {Hogewoerd}
/
Pons oud 11 jaar
1575-04-01
Pons oud 11 jaar
Kleine-Bewijzen-A (schuldenaar)Middelstegracht.008
25/05
Rusgen Pietersdr {vrouw van Jan Dircksz, Cornelis Ewoutsz}
/
Russe Pietersdr
1575-05-12
Russe Pietersdr
Kleine-Bewijzen-A (schuldeiser)Breestraat.033
24/10
Truitgen Govertsdr {Breestraat}
/
Trijntgen
1570-12-15
Trijntgen
Kleine-Bewijzen-A (overledene)Breestraat.033
24/12
Truitgen Bouwensdr van Dorp
/
Trijntgen Bouwensdr zijn overleden huisvrouw
1570-12-15
Trijntgen Bouwensdr zijn overleden huisvrouw
Kleine-Bewijzen-A (schuldeiser)Breestraat.033
24/15
Truitgen Govertsdr {Breestraat}
/
Trijntgen Govertsdr
1590-10-26
Cornelis Willemsz getrouwd met Trijntgen Govertsdr heeft kwitantie gepasseerd onder cautie indempnatoir d.d. 26-10-1590
Kleine-Bewijzen-A (echtgenoot)Haarlemmerstraat.003-005
124/13
Franck Jacobsz {van Zoeterwoude}
/
Vranck Jacobsz
1571~1574
gelicht door Neeltgen Maertensdr en Vranck Jacobsz getrouwd met Marie Maertensdr haar zuster
Kleine-Bewijzen-A (schuldenaar)Haarlemmerstraat.003-005
124/05
Franck Jacobsz {van Zoeterwoude}
/
Vranck Jacobsz van Zoeterwoude
1571~1574
Vranck Jacobsz van Zoeterwoude
Kleine-Bewijzen-A (schuldeiser)Rapenburg.023.1
29/08
Willem Dammasz {Rapenburg}
/
Willem Dammasz
1571-02-15
Willem Dammasz
Kleine-Bewijzen-A (voogd)Middelstegracht.008
25/07
Willem Dircksz {lakenbereider}
/
Willem Dircsz voerlakenreder
1575-05-12
Willem Dircsz voerlakenreder