BronPerceelPersonen

Lijst van BronPerceelPersoon-regels afhankelijk van opgegeven selectie-criteria. Wildcardtekens: _ (enkel) en % (meer).

Bouwblok
BronPerceelPersoonregels met BronId = 452. Aantal = 100.
BronPerceel
Volgnr/Toev
Persoon
Aantal/Bedrag
PersoonNaamInBron
Opmerkingen
Beroepsvermelding
Datum
Weesboek-1546 (overledene)Breestraat.016-018
25/01b
Aechte Jansdr {vrouw van Cornelis Garbrantsz}
/
Aechtgen Jansdochter (moeder)
1582
Mertgen Cornelisdochter int weeshuijs gecomen anno 82 out wesende 16 jaer daer vader af was Cornelis Garbrant brouwer Aechtgen Jansdochter beyde gestorven binnen Leyden
Weesboek-1546 (overledene)Breestraat.016-018
24/03a

/
Aelbert Gangelofsz (vader)
1580
Trijn Aelbertsdr int weeshuijs gecomen anno 80 daer vader ende moeder af waren Aelbert Gangelofsz ende Seeltgen Jansdr gestorven binnen Leyden
Weesboek-1546 (overledene)Breestraat.016-018
25/03b

/
Aeltgen Jansdochter (moeder)
1582
Symon Arijs out wesende anno 82 15 jaer daer vader af was Arijen Sijmonsz ende Aeltgen Jansdochter gestorven beyde binnen Leyden
Weesboek-1546 (bewoner)Breestraat.016-018
22/04
Anna Claesdr {wees}
/
Anna Claesdr (13 jaer)
1582
Anna Claesdr out wesende anno 82 13 jaer daer vader ende moeder af waren Claes Roelofsz ende Lysbet Claesdr beyde gestorven in Leyden
Weesboek-1546 (overledene)Breestraat.016-018
24/08b

/
Anneken (moeder)
1579
Mertgen Teunisdr int weeshuijs gecomen anno 79 out wesende 7 jaer daer vader ende moeder af was Antonis Huybrechtsz schuijtvoerder ende Anneken de vader verdroncken de moeder begraven tot Leyden
Weesboek-1546 (overledene)Breestraat.016-018
24/04b

/
Anneken Claes (moeder)
1581
Floor Arijen int weeshuijs gecomen anno 81 out wesende 7 jaer daer vader ende moeder af waren Arien Jansz ende Anneken Claes beyde gestorven in Leyden
Weesboek-1546 (overledene)Breestraat.016-018
24/08a

/
Antonis Huybrechtsz schuijtvoerder (vader)
1579
Mertgen Teunisdr int weeshuijs gecomen anno 79 out wesende 7 jaer daer vader ende moeder af was Antonis Huybrechtsz schuijtvoerder ende Anneken de vader verdroncken de moeder begraven tot Leyden
Weesboek-1546 (overledene)Breestraat.016-018
24/04a

/
Arien Jansz (vader)
1581
Floor Arijen int weeshuijs gecomen anno 81 out wesende 7 jaer daer vader ende moeder af waren Arien Jansz ende Anneken Claes beyde gestorven in Leyden
Weesboek-1546 (overledene)Breestraat.016-018
25/03a

/
Arijen Sijmonsz (vader)
1582
Symon Arijs out wesende anno 82 15 jaer daer vader af was Arijen Sijmonsz ende Aeltgen Jansdochter gestorven beyde binnen Leyden
Weesboek-1546 (overledene)Breestraat.016-018
22/09d

/
Armtgen Wilmsdr (moeder)
1582
Item Volcktgen Jansdr out wesende anno 82 15 jaer ende Mertgen Jansdr out wesende 11 jaer ende Jasper Jansz out wesende 13 jaer daer vader ende moeder af waren Jan ende Armtgen Wilmsdr beyde gestorven binnen Leyden
Weesboek-1546 (overledene)Breestraat.016-018
23/01a

/
Baerent Jansz (vader)
1582
Item Else Beerrensdr out wesende anno 82 12 jaer daer vader ende moeder af waren Baerent Jansz beyde gestorven binnen Leyden
Weesboek-1546 (overledene)Breestraat.016-018
22/10b

/
Berbeltgen Roodhaer (moeder)
1582
Item Mertgen Cornelisdr out wesende anno 82 13 jaer daer vader ende moeder af waren Cornelis Knotter ende Berbeltgen Roodhaer beyde gestorven binnen Leyden
Weesboek-1546 (overledene)Breestraat.016-018
23/03a

/
Claes Cornelisz (vader)
1582
Item Cornelis Claesz out wesende anno 82 15 jaer daer vader ende moeder af waren Claes Cornelisz ende Emmetgen Jans beyde binnen Leyden gestorven
Weesboek-1546 (overledene)Breestraat.016-018
23/04a

/
Claes Diercksz (vader)
1582
Item Dierck Claesz out wesende anno 82 15 jaer daer vader ende moeder af waren Claes Diercksz ende Mertgen Symonsdr gestorven binnen Leyden
Weesboek-1546 (overledene)Breestraat.016-018
22/08a

/
Claes Jacopsz (vader)
1582
Item Lijsbet Claesdochter out wesende anno 82 16 jaer daer vader ende moeder af waren Claes Jacopsz ende Mertgen beyde gestorven binnen Leyden
Weesboek-1546 (overledene)Breestraat.016-018
22/04a

/
Claes Roelofsz (vader)
1582
Anna Claesdr out wesende anno 82 13 jaer daer vader ende moeder af waren Claes Roelofsz ende Lysbet Claesdr beyde gestorven in Leyden
Weesboek-1546 (bewoner)Breestraat.016-018
23/03
Cornelis Claesz {wees}
/
Cornelis Claesz (15 jaer)
1582
Item Cornelis Claesz out wesende anno 82 15 jaer daer vader ende moeder af waren Claes Cornelisz ende Emmetgen Jans beyde binnen Leyden gestorven
Weesboek-1546 (bewoner)Breestraat.016-018
23/09
Cornelis Cornelisz {wees}
/
Cornelis Cornelisz (14 jaer)
1582
Cornelis Cornelisz out wesende anno 82 14 jaer daer vader ende moeder af waren Cornelis Cornelisz scheepmaker ende Leentgen Jansdr de vader is gestorven tot Leijden de moeder tot Leyerdorp
Weesboek-1546 (bewoner)Breestraat.016-018
25/05

/
Cornelis Cornelisz (6 jaer)
1581
Cornelis Cornelisz int weeshuijs gecomen anno 81 out wesende 6 jaer daer vader ende moeder af waren Cornelis Cornelisz de Vries ende Nijsgen Haesgen beyde gestorven in Leyden de moeder int gasthuijs
Weesboek-1546 (overledene)Breestraat.016-018
25/05a

/
Cornelis Cornelisz de Vries (vader)
1581
Cornelis Cornelisz int weeshuijs gecomen anno 81 out wesende 6 jaer daer vader ende moeder af waren Cornelis Cornelisz de Vries ende Nijsgen Haesgen beyde gestorven in Leyden de moeder int gasthuijs
Weesboek-1546 (overledene)Breestraat.016-018
23/09a

/
Cornelis Cornelisz scheepmaker (vader)scheepmaker
1582
Cornelis Cornelisz out wesende anno 82 14 jaer daer vader ende moeder af waren Cornelis Cornelisz scheepmaker ende Leentgen Jansdr de vader is gestorven tot Leijden de moeder tot Leyerdorp
Weesboek-1546 (overledene)Breestraat.016-018
25/01a
Cornelis Garbrantsz {brouwersknecht, bierdrager}
/
Cornelis Garbrant brouwer (vader)brouwer
1582
Mertgen Cornelisdochter int weeshuijs gecomen anno 82 out wesende 16 jaer daer vader af was Cornelis Garbrant brouwer Aechtgen Jansdochter beyde gestorven binnen Leyden
Weesboek-1546 (bewoner)Breestraat.016-018
23/07
Cornelis Jansz {wees, Noordeinde}
/
Cornelis Jansz (10 jaer)
1582
Cornelis Jansz out wesende anno 82 10 jaer daer vader af was Jan Thonis schoemaker de moeder Mertgen de vader is gestorven te Voorschoten ende de moeder tot Leyden
Weesboek-1546 (bewoner)Breestraat.016-018
23/05
Cornelis Jansz {wees}
/
Cornelis Jansz (14 jaer)
1582
Item Cornelis Jansz out wesende anno 82 14 jaer daer vader ende moeder af waren Jan Cornelisz ende Geertgen Pietersdr gestorven beyde binnen Leyden
Weesboek-1546 (overledene)Breestraat.016-018
25/04a

/
Cornelis Joppenz (vader)
1582
Gerrit Corneliszoon out wesende anno 82 18 jaer daer vader af was Cornelis Joppenz de moeder Leentgen Cornelisdr de vader gestorven binnen Leyden de moeder tot Delft
Weesboek-1546 (overledene)Breestraat.016-018
22/10a

/
Cornelis Knotter (vader)
1582
Item Mertgen Cornelisdr out wesende anno 82 13 jaer daer vader ende moeder af waren Cornelis Knotter ende Berbeltgen Roodhaer beyde gestorven binnen Leyden
Weesboek-1546 (bewoner)Breestraat.016-018
23/06
Cornelis Quirijnsz {wees}
/
Cornelis Quyrynsz (14 jaer)
1582
Cornelis Quyrynsz out wesende anno 82 14 jaer daer vader ende moeder af waren Quijrijn Cornelisz ende Meertgen Jansdr de moeder gestorven binnen Leyden de vader ist onbekent
Weesboek-1546 (overledene)Breestraat.016-018
22/06a

/
Cornelis Symonsz (vader)
1582
Item Leentgen Cornelisdochter daer vader af was Cornelis Symonsz ende de moeder Mertgen IJsbrants beyde gestorven binnen Leyden out wesende anno 82 14 jaer
Weesboek-1546 (overledene)Breestraat.016-018
24/09a

/
Crijn Crijnsz (vader)
1580
Cryn Crynsz int weeshuijs gecomen anno 80 out wesende 8 jaer daer vader af waren Crijn Crijnsz ende Mertgen Cornelisdr de vader is gestorven tot Leyden de moeder tot Dort
Weesboek-1546 (bewoner)Breestraat.016-018
24/09
Quirijn Quirijnsz {wees}
/
Cryn Crynsz (8 jaer)
1580
Cryn Crynsz int weeshuijs gecomen anno 80 out wesende 8 jaer daer vader af waren Crijn Crijnsz ende Mertgen Cornelisdr de vader is gestorven tot Leyden de moeder tot Dort
Weesboek-1546 (bewoner)Breestraat.016-018
23/04
Dirck Claesz {wees}
/
Dierck Claesz (15 jaer)
1582
Item Dierck Claesz out wesende anno 82 15 jaer daer vader ende moeder af waren Claes Diercksz ende Mertgen Symonsdr gestorven binnen Leyden
Weesboek-1546 (overledene)Breestraat.016-018
23/02a
Dirck Joostenz {perkamentmaker}
/
Dierck Joostenz (vader)
1582
Neeltgen Diercksdr out wesende anno 82 11 jaer daer vader ende moeder af waren Dierck Joostenz ende Nijsgen beyde gestorven binnen Leyden
Weesboek-1546 (bewoner)Breestraat.016-018
25/07
Dorothea Adriaensdr {wees}
/
Dorite Aelbertsdr (9 jaer)
1581
Dorite Aelbertsdr int weeshuijs gecomen anno 81 out wesende 9 jaeren
Weesboek-1546 (overledene)Breestraat.016-018
24/05b

/
Els Jansdr (moeder)
1581
Merten Jansdr int weeshuijs gecomen anno 81 out wesende 13 jaer daer vader ende moeder af waren Jan Roelofsz ende Els Jansdr daer de vader gestorven is is onbekent de moeder tot Leyden int gasthuys
Weesboek-1546 (bewoner)Breestraat.016-018
23/01
Elsgen Barentsdr {wees}
/
Else Beerrensdr (12 jaer)
1582
Item Else Beerrensdr out wesende anno 82 12 jaer daer vader ende moeder af waren Baerent Jansz beyde gestorven binnen Leyden
Weesboek-1546 (bewoner)Breestraat.016-018
22/02a
Aeltgen Jansdr {wees}
/
Eltgen Jansdr (11 jaer)
1582
Kuere Jansdr ende Eltgen Jansdr out wesende Kuere out zijnde anno 82 13 jaer Eltgen 11 jaer daer vader ende moeder af waren Jan moleneer ende Lysbet Claesdr beyde gestorven in Leyden
Weesboek-1546 (overledene)Breestraat.016-018
23/03b

/
Emmetgen Jans (moeder)
1582
Item Cornelis Claesz out wesende anno 82 15 jaer daer vader ende moeder af waren Claes Cornelisz ende Emmetgen Jans beyde binnen Leyden gestorven
Weesboek-1546 (overledene)Breestraat.016-018
24/06a

/
Engel (vader)
1581
Item Jan Engelsz int weeshuijs gecomen anno 81 out wesende 10 jaer daer vader ende moeder af was Engel heeft gewoont in den Blauwen Tooren op de Vest ende Mertgen de vader is gestorven binnen Leyden ende de moeder tot Rijnsborch
Weesboek-1546 (bewoner)Breestraat.016-018
24/04
Floris Arysz {wees}
/
Floor Arijen (7 jaer)
1581
Floor Arijen int weeshuijs gecomen anno 81 out wesende 7 jaer daer vader ende moeder af waren Arien Jansz ende Anneken Claes beyde gestorven in Leyden
Weesboek-1546 (overledene)Breestraat.016-018
24/07b

/
Floortgen Lenaertsdochter (moeder)
1580
Item Jacop Heijndricxz int weeshuijs gecomen anno 80 out wesende 8 jaer daer vader ende moeder af waren Heijndrick Floorisz ende Floortgen Lenaertsdochter de vader gestorven tot Haerlem ende de moeder tot Leyden
Weesboek-1546 (overledene)Breestraat.016-018
25/02a

/
Fransoijs Dierckz coperslager (vader)coperslager
1581
Wilm Fransz int weeshuijs gecomen anno 81 out wesende 9 jaer daer vader ende moeder af was Fransoijs Dierckz coperslager ende Truijken de moeder gestorven in Leijden de vader tot Amstelredamme
Weesboek-1546 (overledene)Breestraat.016-018
23/05b

/
Geertgen Pietersdr (moeder)
1582
Item Cornelis Jansz out wesende anno 82 14 jaer daer vader ende moeder af waren Jan Cornelisz ende Geertgen Pietersdr gestorven beyde binnen Leyden
Weesboek-1546 (bewoner)Breestraat.016-018
24/01
Geertgen Thomasdr {wees}
/
Geertgen Toomasdr (12 jaer)
1582
Geertgen Toomasdr out wesende anno 82 12 jaer daer vader af was Thomas Jansz steenplaetser ende de moeder ongenoempt beyde gestorven binnen Leyden
Weesboek-1546 (bewoner)Breestraat.016-018
25/04
Gerrit Cornelisz {wees}
/
Gerrit Corneliszoon (18 jaer)
1582
Gerrit Corneliszoon out wesende anno 82 18 jaer daer vader af was Cornelis Joppenz de moeder Leentgen Cornelisdr de vader gestorven binnen Leyden de moeder tot Delft
Weesboek-1546 (bewoner)Breestraat.016-018
22/03
Gijsbrecht Jansz {wees}
/
Ghijsbrecht Jansz (12 jaer)
1582
Ghijsbrecht Jansz out wesende anno 82 12 jaer daer vader ende moeder af waren Jan schoemaker ende Mertgen Gijsdr beyde gestorven in Leyden
Weesboek-1546 (bewoner)Breestraat.016-018
24/02
Grietgen Lambrechtsdr {wees}
/
Griete Lammersdr (? jaer)
1581
Griete Lammersdr int weeshuijs gecomen anno 81
Weesboek-1546 (overledene)Breestraat.016-018
24/07a

/
Heijndrick Floorisz (vader)
1580
Item Jacop Heijndricxz int weeshuijs gecomen anno 80 out wesende 8 jaer daer vader ende moeder af waren Heijndrick Floorisz ende Floortgen Lenaertsdochter de vader gestorven tot Haerlem ende de moeder tot Leyden
Weesboek-1546 (bewoner)Breestraat.016-018
24/07
Jacob Hendricksz {wees}
/
Jacop Heijndricxz (8 jaer)
1580
Item Jacop Heijndricxz int weeshuijs gecomen anno 80 out wesende 8 jaer daer vader ende moeder af waren Heijndrick Floorisz ende Floortgen Lenaertsdochter de vader gestorven tot Haerlem ende de moeder tot Leyden
Weesboek-1546 (overledene)Breestraat.016-018
22/09c

/
Jan (vader)
1582
Item Volcktgen Jansdr out wesende anno 82 15 jaer ende Mertgen Jansdr out wesende 11 jaer ende Jasper Jansz out wesende 13 jaer daer vader ende moeder af waren Jan ende Armtgen Wilmsdr beyde gestorven binnen Leyden
Weesboek-1546 (overledene)Breestraat.016-018
23/05a

/
Jan Cornelisz (vader)
1582
Item Cornelis Jansz out wesende anno 82 14 jaer daer vader ende moeder af waren Jan Cornelisz ende Geertgen Pietersdr gestorven beyde binnen Leyden
Weesboek-1546 (bewoner)Breestraat.016-018
24/06
Jan Engelsz {wees}
/
Jan Engelsz (10 jaer)
1581
Item Jan Engelsz int weeshuijs gecomen anno 81 out wesende 10 jaer daer vader ende moeder af was Engel heeft gewoont in den Blauwen Tooren op de Vest ende Mertgen de vader is gestorven binnen Leyden ende de moeder tot Rijnsborch
Weesboek-1546 (overledene)Breestraat.016-018
21/01a

/
Jan Jansz seemtouwer (vader)seemtouwer
1582
Machiel Jansz out wesende anno 82 19 jaer daer vader af was Jan Jansz seemtouwer de moeder Lysbet Cornelis de vader gestorven binnen Haerlem ende de moeder binnen Leyden
Weesboek-1546 (overledene)Breestraat.016-018
22/02b

/
Jan moleneer (vader)
1582
Kuere Jansdr ende Eltgen Jansdr out wesende Kuere out zijnde anno 82 13 jaer Eltgen 11 jaer daer vader ende moeder af waren Jan moleneer ende Lysbet Claesdr beyde gestorven in Leyden
Weesboek-1546 (overledene)Breestraat.016-018
24/05a

/
Jan Roelofsz (vader)
1581
Merten Jansdr int weeshuijs gecomen anno 81 out wesende 13 jaer daer vader ende moeder af waren Jan Roelofsz ende Els Jansdr daer de vader gestorven is is onbekent de moeder tot Leyden int gasthuys
Weesboek-1546 (overledene)Breestraat.016-018
22/03a

/
Jan schoemaker (vader)schoemaker
1582
Ghijsbrecht Jansz out wesende anno 82 12 jaer daer vader ende moeder af waren Jan schoemaker ende Mertgen Gijsdr beyde gestorven in Leyden
Weesboek-1546 (overledene)Breestraat.016-018
23/07a
Jan Anthonisz {schoenmaker}
/
Jan Thonis schoemaker (vader)schoemaker
1582
Cornelis Jansz out wesende anno 82 10 jaer daer vader af was Jan Thonis schoemaker de moeder Mertgen de vader is gestorven te Voorschoten ende de moeder tot Leyden
Weesboek-1546 (bewoner)Breestraat.016-018
22/09b
Jasper Jansz {wees}
/
Jasper Jansz (13 jaer)
1582
Item Volcktgen Jansdr out wesende anno 82 15 jaer ende Mertgen Jansdr out wesende 11 jaer ende Jasper Jansz out wesende 13 jaer daer vader ende moeder af waren Jan ende Armtgen Wilmsdr beyde gestorven binnen Leyden
Weesboek-1546 (bewoner)Breestraat.016-018
23/08
Joost Jansz {wees}
/
Joost Jansz (11 jaer)
1582
Joost Jansz out wesende anno 82 11 jaer de vader ende moeder waren van Rijnsborch ende zijn daer gestorven
Weesboek-1546 (bewoner)Breestraat.016-018
22/02
Cunera Jansdr {wees, prostituee}
/
Kuere Jansdr (13 jaer)
1582
Kuere Jansdr ende Eltgen Jansdr out wesende Kuere out zijnde anno 82 13 jaer Eltgen 11 jaer daer vader ende moeder af waren Jan moleneer ende Lysbet Claesdr beyde gestorven in Leyden
Weesboek-1546 (bewoner)Breestraat.016-018
22/06
Leentgen Cornelisdr {wees}
/
Leentgen Cornelisdochter (14 jaer)
1582
Item Leentgen Cornelisdochter daer vader af was Cornelis Symonsz ende de moeder Mertgen IJsbrants beyde gestorven binnen Leyden out wesende anno 82 14 jaer
Weesboek-1546 (overledene)Breestraat.016-018
25/04b

/
Leentgen Cornelisdr (moeder)
1582
Gerrit Corneliszoon out wesende anno 82 18 jaer daer vader af was Cornelis Joppenz de moeder Leentgen Cornelisdr de vader gestorven binnen Leyden de moeder tot Delft
Weesboek-1546 (overledene)Breestraat.016-018
23/09b

/
Leentgen Jansdr (moeder)
1582
Cornelis Cornelisz out wesende anno 82 14 jaer daer vader ende moeder af waren Cornelis Cornelisz scheepmaker ende Leentgen Jansdr de vader is gestorven tot Leijden de moeder tot Leyerdorp
Weesboek-1546 (bewoner)Breestraat.016-018
23/10
Lenaert Willemsz {wees}
/
Lenaert Wilmsz (8 jaer)
1582
Lenaert Wilmsz out wesende anno 82 8 jaer is geboren tot Breda in Brabant ende zijn ouders gestorven de vader en weet men niet waer de moeder verdroncken
Weesboek-1546 (bewoner)Breestraat.016-018
22/08
Lysbeth Claesdr {wees}
/
Lijsbet Claesdochter (16 jaer)
1582
Item Lijsbet Claesdochter out wesende anno 82 16 jaer daer vader ende moeder af waren Claes Jacopsz ende Mertgen beyde gestorven binnen Leyden
Weesboek-1546 (overledene)Breestraat.016-018
22/02c

/
Lysbet Claesdr (moeder)
1582
Kuere Jansdr ende Eltgen Jansdr out wesende Kuere out zijnde anno 82 13 jaer Eltgen 11 jaer daer vader ende moeder af waren Jan moleneer ende Lysbet Claesdr beyde gestorven in Leyden
Weesboek-1546 (overledene)Breestraat.016-018
22/04b

/
Lysbet Claesdr (moeder)
1582
Anna Claesdr out wesende anno 82 13 jaer daer vader ende moeder af waren Claes Roelofsz ende Lysbet Claesdr beyde gestorven in Leyden
Weesboek-1546 (overledene)Breestraat.016-018
21/01b

/
Lysbet Cornelis (moeder)
1582
Machiel Jansz out wesende anno 82 19 jaer daer vader af was Jan Jansz seemtouwer de moeder Lysbet Cornelis de vader gestorven binnen Haerlem ende de moeder binnen Leyden
Weesboek-1546 (bewoner)Breestraat.016-018
21/01
Michiel Jansz {wees}
/
Machiel Jansz (19 jaer)
1582
Machiel Jansz out wesende anno 82 19 jaer daer vader af was Jan Jansz seemtouwer de moeder Lysbet Cornelis de vader gestorven binnen Haerlem ende de moeder binnen Leyden
Weesboek-1546 (overledene)Breestraat.016-018
22/01b

/
Madaleentgen Jansdr (moeder)
1582
Item Wijntgen Walravensdr out wesende anno 82 16 jaer daer vader ende moeder af waren Walraven Jansz ende Madaleentgen Jansdr de vader gestorven tot Wijck ende de moeder tot Leyden
Weesboek-1546 (bewoner)Breestraat.016-018
22/05
Marie Pouwelsdr {wees}
/
Martgen Pauwels (16 jaer)
1582
Martgen Pauwels out wesende anno 82 16 jaer daer vader af waren Pauwels Wilmsz ende Nijsgen gestorven binnen Leyden
Weesboek-1546 (overledene)Breestraat.016-018
23/06b

/
Meertgen Jansdr (moeder)
1582
Cornelis Quyrynsz out wesende anno 82 14 jaer daer vader ende moeder af waren Quijrijn Cornelisz ende Meertgen Jansdr de moeder gestorven binnen Leyden de vader ist onbekent
Weesboek-1546 (bewoner)Breestraat.016-018
24/05
Marytgen Jansdr {wees}
/
Merten Jansdr (13 jaer)
1581
Merten Jansdr int weeshuijs gecomen anno 81 out wesende 13 jaer daer vader ende moeder af waren Jan Roelofsz ende Els Jansdr daer de vader gestorven is is onbekent de moeder tot Leyden int gasthuys
Weesboek-1546 (overledene)Breestraat.016-018
24/06b

/
Mertgen (moeder)
1581
Item Jan Engelsz int weeshuijs gecomen anno 81 out wesende 10 jaer daer vader ende moeder af was Engel heeft gewoont in den Blauwen Tooren op de Vest ende Mertgen de vader is gestorven binnen Leyden ende de moeder tot Rijnsborch
Weesboek-1546 (overledene)Breestraat.016-018
22/08b

/
Mertgen (moeder)
1582
Item Lijsbet Claesdochter out wesende anno 82 16 jaer daer vader ende moeder af waren Claes Jacopsz ende Mertgen beyde gestorven binnen Leyden
Weesboek-1546 (overledene)Breestraat.016-018
23/07b
Marytgen Vincentendr {vrouw van Jan Anthonisz}
/
Mertgen (moeder)
1582
Cornelis Jansz out wesende anno 82 10 jaer daer vader af was Jan Thonis schoemaker de moeder Mertgen de vader is gestorven te Voorschoten ende de moeder tot Leyden
Weesboek-1546 (bewoner)Breestraat.016-018
25/01
Marytgen Cornelisdr {wees, Uiterstegracht}
/
Mertgen Cornelisdochter (16 jaer)
1582
Mertgen Cornelisdochter int weeshuijs gecomen anno 82 out wesende 16 jaer daer vader af was Cornelis Garbrant brouwer Aechtgen Jansdochter beyde gestorven binnen Leyden
Weesboek-1546 (bewoner)Breestraat.016-018
22/10
Marytgen Cornelisdr {wees, de jonge}
/
Mertgen Cornelisdr (13 jaer)
1582
Item Mertgen Cornelisdr out wesende anno 82 13 jaer daer vader ende moeder af waren Cornelis Knotter ende Berbeltgen Roodhaer beyde gestorven binnen Leyden
Weesboek-1546 (bewoner)Breestraat.016-018
22/07
Marytgen Cornelisdr {wees, de oude}
/
Mertgen Cornelisdr (16 jaer, doorgehaald)
1582
Item Mertgen Cornelisdr out wesende anno 82 16 jaer daer vader ende moeder af waren (doorgehaald)
Weesboek-1546 (overledene)Breestraat.016-018
24/09b

/
Mertgen Cornelisdr (moeder)
1580
Cryn Crynsz int weeshuijs gecomen anno 80 out wesende 8 jaer daer vader af waren Crijn Crijnsz ende Mertgen Cornelisdr de vader is gestorven tot Leyden de moeder tot Dort
Weesboek-1546 (overledene)Breestraat.016-018
22/03b

/
Mertgen Gijsdr (moeder)
1582
Ghijsbrecht Jansz out wesende anno 82 12 jaer daer vader ende moeder af waren Jan schoemaker ende Mertgen Gijsdr beyde gestorven in Leyden
Weesboek-1546 (overledene)Breestraat.016-018
22/06b

/
Mertgen IJsbrants (moeder)
1582
Item Leentgen Cornelisdochter daer vader af was Cornelis Symonsz ende de moeder Mertgen IJsbrants beyde gestorven binnen Leyden out wesende anno 82 14 jaer
Weesboek-1546 (bewoner)Breestraat.016-018
22/09a
Marytgen Jansdr {wees, de jonge}
/
Mertgen Jansdr (11 jaer)
1582
Item Volcktgen Jansdr out wesende anno 82 15 jaer ende Mertgen Jansdr out wesende 11 jaer ende Jasper Jansz out wesende 13 jaer daer vader ende moeder af waren Jan ende Armtgen Wilmsdr beyde gestorven binnen Leyden
Weesboek-1546 (overledene)Breestraat.016-018
23/04b

/
Mertgen Symonsdr (moeder)
1582
Item Dierck Claesz out wesende anno 82 15 jaer daer vader ende moeder af waren Claes Diercksz ende Mertgen Symonsdr gestorven binnen Leyden
Weesboek-1546 (bewoner)Breestraat.016-018
24/08
Marytgen Anthonisdr {wees}
/
Mertgen Teunisdr (7 jaer)
1579
Mertgen Teunisdr int weeshuijs gecomen anno 79 out wesende 7 jaer daer vader ende moeder af was Antonis Huybrechtsz schuijtvoerder ende Anneken de vader verdroncken de moeder begraven tot Leyden
Weesboek-1546 (bewoner)Breestraat.016-018
23/02
Neeltgen Dircksdr {wees}
/
Neeltgen Diercksdr (11 jaer)
1582
Neeltgen Diercksdr out wesende anno 82 11 jaer daer vader ende moeder af waren Dierck Joostenz ende Nijsgen beyde gestorven binnen Leyden
Weesboek-1546 (overledene)Breestraat.016-018
22/05b

/
Nijsgen (moeder)
1582
Martgen Pauwels out wesende anno 82 16 jaer daer vader af waren Pauwels Wilmsz ende Nijsgen gestorven binnen Leyden
Weesboek-1546 (overledene)Breestraat.016-018
23/02b
Niesgen IJsbrantsdr {vrouw van Dirck Joostenz}
/
Nijsgen (moeder)
1582
Neeltgen Diercksdr out wesende anno 82 11 jaer daer vader ende moeder af waren Dierck Joostenz ende Nijsgen beyde gestorven binnen Leyden
Weesboek-1546 (overledene)Breestraat.016-018
25/05b

/
Nijsgen Haesgen (moeder)
1581
Cornelis Cornelisz int weeshuijs gecomen anno 81 out wesende 6 jaer daer vader ende moeder af waren Cornelis Cornelisz de Vries ende Nijsgen Haesgen beyde gestorven in Leyden de moeder int gasthuijs
Weesboek-1546 (overledene)Breestraat.016-018
22/05a

/
Pauwels Wilmsz (vader)
1582
Martgen Pauwels out wesende anno 82 16 jaer daer vader af waren Pauwels Wilmsz ende Nijsgen gestorven binnen Leyden
Weesboek-1546 (bewoner)Breestraat.016-018
25/06

/
Pieter Moijses spaentgaert (? jaer)
1581
Pieter Moijses spaentgaert int weeshuijs gecomen anno 81 de vader ende moeder waren spaengaerts
Weesboek-1546 (overledene)Breestraat.016-018
23/06a

/
Quijrijn Cornelisz (vader)
1582
Cornelis Quyrynsz out wesende anno 82 14 jaer daer vader ende moeder af waren Quijrijn Cornelisz ende Meertgen Jansdr de moeder gestorven binnen Leyden de vader ist onbekent
Weesboek-1546 (overledene)Breestraat.016-018
24/03b

/
Seeltgen Jansdr (moeder)
1580
Trijn Aelbertsdr int weeshuijs gecomen anno 80 daer vader ende moeder af waren Aelbert Gangelofsz ende Seeltgen Jansdr gestorven binnen Leyden
Weesboek-1546 (bewoner)Breestraat.016-018
25/03
Symon Adriaensz {wees}
/
Symon Arijs (15 jaer)
1582
Symon Arijs out wesende anno 82 15 jaer daer vader af was Arijen Sijmonsz ende Aeltgen Jansdochter gestorven beyde binnen Leyden
Weesboek-1546 (overledene)Breestraat.016-018
24/01a

/
Thomas Jansz steenplaetser (vader)steenplaetser
1582
Geertgen Toomasdr out wesende anno 82 12 jaer daer vader af was Thomas Jansz steenplaetser ende de moeder ongenoempt beyde gestorven binnen Leyden
Weesboek-1546 (bewoner)Breestraat.016-018
24/03
Trijntgen Aelbrechtsdr {wees}
/
Trijn Aelbertsdr (? jaer)
1580
Trijn Aelbertsdr int weeshuijs gecomen anno 80 daer vader ende moeder af waren Aelbert Gangelofsz ende Seeltgen Jansdr gestorven binnen Leyden
Weesboek-1546 (overledene)Breestraat.016-018
25/02b

/
Truijken (moeder)
1581
Wilm Fransz int weeshuijs gecomen anno 81 out wesende 9 jaer daer vader ende moeder af was Fransoijs Dierckz coperslager ende Truijken de moeder gestorven in Leijden de vader tot Amstelredamme
Weesboek-1546 (bewoner)Breestraat.016-018
22/09
Volckgen Jansdr {wees}
/
Volcktgen Jansdr (15 jaer)
1582
Item Volcktgen Jansdr out wesende anno 82 15 jaer ende Mertgen Jansdr out wesende 11 jaer ende Jasper Jansz out wesende 13 jaer daer vader ende moeder af waren Jan ende Armtgen Wilmsdr beyde gestorven binnen Leyden
Weesboek-1546 (overledene)Breestraat.016-018
22/01a

/
Walraven Jansz (vader)
1582
Item Wijntgen Walravensdr out wesende anno 82 16 jaer daer vader ende moeder af waren Walraven Jansz ende Madaleentgen Jansdr de vader gestorven tot Wijck ende de moeder tot Leyden
Weesboek-1546 (bewoner)Breestraat.016-018
22/01
Wijntgen Walravensdr {wees}
/
Wijntgen Walravensdr (16 jaer)
1582
Item Wijntgen Walravensdr out wesende anno 82 16 jaer daer vader ende moeder af waren Walraven Jansz ende Madaleentgen Jansdr de vader gestorven tot Wijck ende de moeder tot Leyden
Weesboek-1546 (bewoner)Breestraat.016-018
25/02

/
Wilm Fransz (9 jaer)
1581
Wilm Fransz int weeshuijs gecomen anno 81 out wesende 9 jaer daer vader ende moeder af was Fransoijs Dierckz coperslager ende Truijken de moeder gestorven in Leijden de vader tot Amstelredamme