BronPerceelPersonen

Lijst van BronPerceelPersoon-regels afhankelijk van opgegeven selectie-criteria. Wildcardtekens: _ (enkel) en % (meer).

Bouwblok
BronPerceelPersoonregels met BronId = 469. Aantal = 6.
BronPerceel
Volgnr/Toev
Persoon
Aantal/Bedrag
PersoonNaamInBron
Opmerkingen
Beroepsvermelding
Datum
Testament-A2 (testateur)NieuweRijn.020
69/03
Baertgen Meesdr {Paedts}
/
Baerte Bertelmeesdr weduwe wijlen Jan Paeds Bouwensz
1556-04-13
Baerte Bertelmeesdr weduwe wijlen Jan Paeds Bouwensz
Testament-A2 (begunstigde)NieuweRijn.020
69/05
Bouwen Jansz Paedts
/
Bouwen Paeds haere zoon
1556-04-13
Bouwen Paeds haere zoon
Testament-A2 (begunstigde)NieuweRijn.020
69/06

/
de kinderen van Duyffgen Jans dochter haer dochter
1556-04-13
de kinderen van Duyffgen Jans dochter haer dochter huysvrouwe nu ter tijt van Cornelis Gerrytsz van Poelgeest
Testament-A2 (ouder)NieuweRijn.020
69/07
Duifgen Jansdr Paedts {van Poelgeest}
/
Duyffgen Jans dochter haer dochter huysvrouwe van Cornelis Gerrytsz van Poelgeest
1556-04-13
de kinderen van Duyffgen Jans dochter haer dochter huysvrouwe nu ter tijt van Cornelis Gerrytsz van Poelgeest
Testament-A2 (echtgenoot)NieuweRijn.020
69/08
Cornelis Gerritsz van Poelgeest
/
huysvrouwe van Cornelis Gerrytsz van Poelgeest
1556-04-13
de kinderen van Duyffgen Jans dochter haer dochter huysvrouwe nu ter tijt van Cornelis Gerrytsz van Poelgeest
Testament-A2 (overledene)NieuweRijn.020
69/04
Jan Bouwensz Paedts
/
weduwe wijlen Jan Paeds Bouwensz
1556-04-13
Baerte Bertelmeesdr weduwe wijlen Jan Paeds Bouwensz