BronPerceelPersonen

Lijst van BronPerceelPersoon-regels afhankelijk van opgegeven selectie-criteria. Wildcardtekens: _ (enkel) en % (meer).

Bouwblok
BronPerceelPersoonregels met BronId = 47. Aantal = 32.
BronPerceel
Volgnr/Toev
Persoon
Aantal/Bedrag
PersoonNaamInBron
Opmerkingen
Beroepsvermelding
Datum
Grachtenboek-40 (eigenaar)Papengracht.040
140/1
Anthonis Jacobsz {hoedenmaker}
/
Antonis Jacopsz hoemakerhoemaker
1583-07-15
Antonis Jacopsz hoemaker
Grachtenboek-40 (eigenaar)Papengracht.038
160/1
Anthonis Jacobsz {hoedenmaker}
/
Antonis Jacopsz hoemakerhoemaker
1583-07-15
Antonis Jacopsz hoemaker
Grachtenboek-40 (eigenaar)Papengracht.024
240/1
Bartholomeus Adriaensz
/
Bertolomeus Adriaensz tampeserywerckertampeserywercker
1583-07-15
Bertolomeus Adriaensz tampeserywercker
Grachtenboek-40 (eigenaar)Papengracht.013-017
30/1
Caspar Jansz Coolhaes
/
Casper Coolhaes
1583-07-15
Casper Coolhaes
Grachtenboek-40 (eigenaar)Papengracht.012-014
280/1
Catrijn van Heemskerck
/
Catrijn van Heemskerck
1583-07-15
Catrijn van Heemskerck
Grachtenboek-40 (eigenaar)Papengracht.011
20/1
Cornelis IJsbrantsz van der Bouchorst
/
Corneelis Verbuickhorst
1583-07-15
Corneelis Verbuickhorst
Grachtenboek-40 (eigenaar)Papengracht.018-020
260/1
Lucas Woutersz {commandeur}
/
de Commanduer van Catwijck
1583-07-15
de Commanduer van Catwijck
Grachtenboek-40 (eigenaar)Papengracht.029.1
70/1

/
De kinderen van de appelcooper an de Reinxburgepoort
1583-07-15
De kinderen van de appelcooper an de Reinxburgepoort
Grachtenboek-40 (eigenaar)Papengracht.029.2
80/1

/
De nonnen van der Lee
1583-07-15
De nonnen van der Lee
Grachtenboek-40 (eigenaar)Papengracht.028
220/1
Dirck Corsz {tinnegieter}
/
Dirck Corsz
1583-07-15
Dirck Corsz
Grachtenboek-40 (eigenaar)Gerecht.002-004
130/1
Gerrit Dircksz {messenmaker, cipier}
/
Gerrit Dirckxz messemaker suppiermessemaker, suppier
1583-07-15
Gerrit Dirckxz messemaker suppier
Grachtenboek-40 (eigenaar)Papengracht.038.2
150/1
Gerrit Dircksz {messenmaker, cipier}
/
Gerrit messemakers poort
poort
messemaker
1583-07-15
Gerrit messemakers poort
Grachtenboek-40 (eigenaar)Papengracht.017-021
40/1
Johannes Heurnius
/
Hornius doctordoctor
1583-07-15
Hornius doctor
Grachtenboek-40 (eigenaar)Papengracht.022
250/1
Huig Dircksz {kelder}
/
Huich Dirckz celder van Warmontcelder
1583-07-15
Huich Dirckz celder van Warmont
Grachtenboek-40 (eigenaar)Papengracht.026
230/1
Immetgen Jansdr {Houtstraat}
/
Immetgen Jansdr weduwe van Symon Hobbesz
1583-07-15
Immetgen Jansdr weduwe van Symon Hobbesz
Grachtenboek-40 (eigenaar)Papengracht.034
180/1
Jacob Jansz {bierdrager}
/
Jacop Jansz
1583-07-15
Jacop Jansz
Grachtenboek-40 (eigenaar)Papengracht.016
270/1
Jan Dircksz Brandt
/
Jan Brant
1583-07-15
Jan Brant
Grachtenboek-40 (eigenaar)Houtstraat.000.9
120/1
Jan Jansz {snijder-Houtstraat}
/
Jan Jansz snijdersnijder
1583-07-15
Jan Jansz snijder
Grachtenboek-40 (eigenaar)Papengracht.023
50/1
Jan Lucasz van Wassenaer
/
Jan Luicasz van Wassenaer
1583-07-15
Jan Luicasz van Wassenaer
Grachtenboek-40 (eigenaar)Papengracht.032
190/1
Agatha van Vueren
/
Joncvrou van Vueren
1583-07-15
Joncvrou van Vueren
Grachtenboek-40 (eigenaar)Houtstraat.000.8
90/1
Lucas Pietersz {brandewijnverkoper}
/
Luicas Pietersz poort
1583-07-15
Luicas Pietersz poort
Grachtenboek-40 (eigenaar)Papengracht.029.5
110/1

/
Lysbet Andriesdochter
1583-07-15
Lysbet Andriesdochter
Grachtenboek-40 (eigenaar)Rapenburg.026
60/1
Marytgen Cornelisdr Paedts
/
Marijn Corneelisdr weduwe van Huich Claesz Gael
1583-07-15
Marijn Corneelisdr weduwe van Huich Claesz Gael
Grachtenboek-40 (eigenaar)Papengracht.036
170/1
Marytgen Jacobsdr {spinster-Papengracht}
/
Maritgen Jacops Bevrijde
1583-07-15
Maritgen Jacops Bevrijde
Grachtenboek-40 (eigenaar)Papengracht.009
10/1
Marytgen Jansdr {Papengracht9}
/
Maritgen Jansdr
1583-07-15
Maritgen Jansdr
Grachtenboek-40 (eigenaar)Papengracht.030.2
200/1
Gerrit de Bont
/
Meester Gerrit Bontius en Pieter Jansz Pijn
1583-07-15
Meester Gerrit Bontius en Pieter Jansz Pijn
Grachtenboek-40 (eigenaar)Papengracht.030.2
200/2
Pieter Jansz Pijn/van den Bosch
/
Meester Gerrit Bontius en Pieter Jansz Pijn
1583-07-15
Meester Gerrit Bontius en Pieter Jansz Pijn
Grachtenboek-40 (eigenaar)Papengracht.030
210/1
Jan Duyck
/
Meester Jan Duick
1583-07-15
Meester Jan Duick
Grachtenboek-40 (eigenaar)Papengracht.029.4
100/1

/
Sint Steevens Clooster
1583-07-15
Sint Steevens Clooster
Grachtenboek-40 (overledene)Rapenburg.026
60/1a
Huig Claesz Gael
/
weduwe van Huich Claesz Gael
1583-07-15
weduwe van Huich Claesz Gael
Grachtenboek-40 (overledene)Papengracht.026
230/1a
Symon Dirck Hobbesz {rentmeester}
/
weduwe van Symon Hobbesz
1583-07-15
Immetgen Jansdr weduwe van Symon Hobbesz
Grachtenboek-40 (eigenaar)Langebrug.001-007
290/1

/
Zyon
1583-07-15
Zyon