BronPerceelPersonen

Lijst van BronPerceelPersoon-regels afhankelijk van opgegeven selectie-criteria. Wildcardtekens: _ (enkel) en % (meer).

Bouwblok
BronPerceelPersoonregels met BronId = 471. Aantal = 23.
BronPerceel
Volgnr/Toev
Persoon
Aantal/Bedrag
PersoonNaamInBron
Opmerkingen
Beroepsvermelding
Datum
Grafboek-PAN (zaakkoper)OudeRijn.073
10202/2
Aelbrecht Hendricksz {schoenmaker}
/
Aelbert Heijnricxz scoemakerscoemaker
1585-01-30
Aelbert Heijnricxz scoemaker
Grafboek-PAN (zaakkoper)Hogewoerd.033
10105/2
Adriaen Pieter Garbrantsz {van Strijen}
/
Arijen Pieter Garbrantsz
1564
Arijen Pieter Garbrantsz
Grafboek-PAN (zaakkoper)Hogewoerd.033
10105/3
Adriaen Pieter Garbrantsz {van Strijen}
/
Blijft de selve
1585-01-31
Blijft de selve
Grafboek-PAN (zaakkoper)
10201/4
Claes Bartholomeusz {kousenmaker}
/
Claes Bartholomeesz (doorgehaald)
1604-09-20
Claes Bartholomeesz (doorgehaald)
Grafboek-PAN (zaakkoper)NieuweRijn.050-051
10101/1
Claes Dircksz van Montfoort {de jonge}
/
Claes Dircxz van Montfoort
1590-06-04
Claes Dircxz van Montfoort
Grafboek-PAN (plaats)
10201/0a

/
Die anderde streeck heeft 8 graven
1550-
Die anderde streeck heeft 8 graven
Grafboek-PAN (plaats)
10101/0a

/
Die eerste streeck heeft
1550-
Die eerste streeck heeft
Grafboek-PAN (info)
10100/0b

/
Die ordonnancije van den graven ande zuijdtsijde
1550-
Die ordonnancije van den graven ande zuijdtsijde int uijtlaet is dat men eerst beginnen sal van den ommeganck, te weeten ter helfte van de groete cruijs pijlaeren daer Sinte Erasmus outer an staet ende ten helfte van den pijlaren daer tegen over ende sal beginnen van den binnenste cant der selfde pijlaer ofte tellen duers over tot die innenste cant van de pijlaren in de Middelkerck.
Grafboek-PAN (plaats)
10100/0a

/
Die zuijdtsijde in de uijtlaet
1550-
Die zuijdtsijde in de uijtlaet
Grafboek-PAN (zaakkoper)Hooglandsekerksteeg.004-006
10102/1
Dirck Harmensz {snijder}
/
Dierck Harmansz snijdersnijder
1585-01-31
Dierck Harmansz snijder
Grafboek-PAN (zaakkoper)
10201/3

/
Grietgen Diercxdr
1580
Grietgen Diercxdr
Grafboek-PAN (zaakkoper)Middelweg.019.1d
10201/2
Dirck Jansz den Blauwen {priester}
/
heer Dirck Jansz
1552
heer Dirck Jansz
Grafboek-PAN (zaakkoper)Uiterstegracht.019.1
10103/1
Harmen Jansz {linnenwever}
/
Hermen Jansz lindeweverlindewever
1585-01-31
Hermen Jansz lindewever
Grafboek-PAN (zaakkoper)Haarlemmerstraat.268
10106/1
Huig Lijcken {molenaar}
/
Huijch Lijcken molenaermolenaer
1602-11-14
Huijch Lijcken molenaer
Grafboek-PAN (zaakkoper)
10104/2

/
Jan Jansz
1585-01-31
Jan Jansz
Grafboek-PAN (zaakkoper)
10201/1

/
Jan Jansz Blaeuwer
1550 circa
Jan Jansz Blaeuwer
Grafboek-PAN (zaakkoper)Middelweg.019.1d
10201/1
Jan Jansz den Blauwen
/
Jan Jansz Blaeuwer
1550 circa
Jan Jansz Blaeuwer
Grafboek-PAN (zaakkoper)Donkersteeg.006
10203/3
Jan Jansz {koekebakker}
/
Jan Jansz couckenbacker in de Donckersteechcouckenbacker
1589-06-23
Jan Jansz couckenbacker in de Donckersteech
Grafboek-PAN (zaakkoper)
10202/1

/
Juffrou Aeff van Ruijveen
1585 voor
Juffrou Aeff van Ruijveen
Grafboek-PAN (zaakkoper)Levendaal.018
10105/1
Pieter Garbrantsz
/
Pieter Garbrantsz
1564 voor
Pieter Garbrantsz
Grafboek-PAN (zaakkoper)
10203/1

/
Sijmon Claesz buttermansz
1550 na
Sijmon Claesz buttermansz
Grafboek-PAN (zaakkoper)
10104/1
Catrijn Pieter Garbrantsdr
/
Trijn Pieter Garbrantsdochter
1574
Trijn Pieter Garbrantsdochter
Grafboek-PAN (zaakkoper)
10203/2

/
Up Margriet Dirck Arentsz bij Sijmon voirsz
1551 na
Up Margriet Dirck Arentsz bij Sijmon voirsz