BronPerceelPersonen

Lijst van BronPerceelPersoon-regels afhankelijk van opgegeven selectie-criteria. Wildcardtekens: _ (enkel) en % (meer).

Bouwblok
BronPerceelPersoonregels met BronId = 478. Aantal = 142.
BronPerceel
Volgnr/Toev
Persoon
Aantal/Bedrag
PersoonNaamInBron
Opmerkingen
Beroepsvermelding
Datum
TiendePenning-1564 (eigenaar)Breestraat.138
78/1
Abraham Gerritsz {koperslager}
/9-0/18-0
Abraham Gerrytsz
1564
Abraham Gerrytsz
TiendePenning-1564 (eigenaar)Warmoesmarkt.023
33/1
Adriaen Barentsz {koopman}
/20-0/2-0
Adriaen Barentsz
1564
Adriaen Barentsz
TiendePenning-1564 (eigenaar)Maarsmansteeg.006
11/1
Adriaentgen Cornelisdr Pot {Maarsmansteeg}
/20-0/2-0
Adriaen Cornelisdr
1564
Adriaen Cornelisdr
TiendePenning-1564 (huurder)Breestraat.118
87/1
Adriaen Foppenz {messenmaker}
/10-0/20-0
Adriaen Foppenz
1564
Adriaen Foppenz
TiendePenning-1564 (huurder)Breestraat.116.4
88/1
Adriaen Gillisz {runmolenaar}
/10-10/21-0
Adriaen Gillisz
1564
Adriaen Gillisz
TiendePenning-1564 (huurder)Maarsmansteeg.008.1
10/1
Adriaen Jansz {Maarsmansteeg}
/18-0/0-36
Adriaen Jansz
1564
nu eygen Gerrit Willemsz cooman
TiendePenning-1564 (huurder)Vismarkt.005
17/1
Adriaen Govertsz {zeepzieder}
/29-0/2-18
Adriaen zeepziederzeepzieder
1564
Eygen Huych Willemsz
TiendePenning-1564 (eigenaar)Vismarkt.010
22/1
Aechte Pietersdr {vrouw van Aelbrecht Jansz}
/18-0/36-0
Aechte Pietersdr
1564
Aechte Pietersdr mit haet zusters
TiendePenning-1564 (mede-eigenaar)Vismarkt.010
22/1a
Margriete Pietersdr {Vismarkt}
/18-0/36-0
Aechte Pietersdr s zuster
1564
Aechte Pietersdr mit haet zusters
TiendePenning-1564 (mede-eigenaar)Vismarkt.010
22/1b
Marie Pietersdr {Vismarkt}
/18-0/36-0
Aechte Pietersdr s zuster
1564
Aechte Pietersdr mit haet zusters
TiendePenning-1564 (mede-eigenaar)Vismarkt.010
22/1c
Christina Pietersdr {vrouw van Mees Havicksz
/18-0/36-0
Aechte Pietersdr s zuster
1564
Aechte Pietersdr mit haet zusters
TiendePenning-1564 (mede-eigenaar)Vismarkt.010
22/1d
Aefgen Pietersdr {vrouw van Claes Jansz}
/18-0/36-0
Aechte Pietersdr s zuster
1564
Aechte Pietersdr mit haet zusters
TiendePenning-1564 (eigenaar)Warmoesmarkt.011
23/2
Alijd Huigendr {Coedijck}
/-
Ael Coedycx
1564
Ael Coedycx
TiendePenning-1564 (eigenaar)Botermarkt.015.1
52/1
Aelbrecht Pietersz {tinnegieter}
/18-0/0-36
Aelbrecht Pietersz tinnegieter tinnegieter
1564
Aelbrecht Pietersz tinnegieter
TiendePenning-1564 (eigenaar)Botermarkt.006
44/1
Aelwijn Aelwijnsz {de oude}
/36-0/3-12
Aelwijn Aelwijnsz
1564
Aelwijn Aelwijnsz
TiendePenning-1564 (eigenaar)Botermarkt.027-028
66/1
Arent Cornelisz de Man
/29-0/2-18
Aernt Cornelisz backerbacker
1564
Aernt Cornelisz backer
TiendePenning-1564 (eigenaar)Breestraat.142
75/1
Arent Cornelisz {droogscheerder}
/14-0/28-0
Aerst Cornelisz schirderschirder
1564
Aerst Cornelisz schirder
TiendePenning-1564 (eigenaar)Vismarkt.006
18/1
Aeltgen Havicksdr
/30-0/2-0
Alijdt Havicx
1564
Alijdt Havicx
TiendePenning-1564 (eigenaar)Maarsmansteeg.004.2
12/2

/22-0/2-4
Allaert Andriesz erffgen
1564
Allaert Andriesz erffgen
TiendePenning-1564 (overledene)Maarsmansteeg.004.2
12/2a
Allert Andriesz {appelkoper}
/22-0/2-4
Allaert Andriesz erffgen
1564
Allaert Andriesz erffgen
TiendePenning-1564 (eigenaar)Vismarkt.003
15/2

/22-10/2-5
Allaert Andriesz erffgen
1564
Allaert Andriesz erffgen
TiendePenning-1564 (overledene)Vismarkt.003
15/2a
Allert Andriesz {appelkoper}
/22-10/2-5
Allaert Andriesz erffgen
1564
Allaert Andriesz erffgen
TiendePenning-1564 (eigenaar)Breestraat.110
92/1
Andries Jansz Suyck
/12-0/24-0
Andries Jansz Suyck
1564
Andries Jansz Suyck
TiendePenning-1564 (huurder)Warmoesmarkt.012
24/1

/18-0/34-0
Anna Martynsdr
1564
Anna Martynsdr
TiendePenning-1564 (eigenaar)Maarsmansteeg.002
13/1
Anthonis Adriaensz {koopman}
/34-0/3-8
Anthonis Adriaensz
1564
Anthonis Adriaensz
TiendePenning-1564 (eigenaar)Breestraat.130
82/1
Anthonis Aelbrechtsz {schoenmaker}
/8-0/16-0
Anthonis Aelbrechtsz
1564
Anthonis Aelbrechtsz
TiendePenning-1564 (plaats)Breestraat.098.1
1/0b

/
Bredestraet
1564
Bredestraet
TiendePenning-1564 (eigenaar)Botermarkt.002
40/1
Claes Cornelisz {apotheker}
/30-0/3-0
Claes Cornelisz aptheckerapotheker
1564
Claes Cornelisz apthecker
TiendePenning-1564 (eigenaar)Maarsmansteeg.014.1
6/1
Claes Gerritsz van Dorp
/15-0/0-30
Claes Gerritsz van Dorp
1564
Claes Gerritsz van Dorp
TiendePenning-1564 (eigenaar)Breestraat.102
97/1
Claes Jacobsz Meyn
/18-0/36-0
Claes Jacobsz
1564
Claes Jacobsz
TiendePenning-1564 (eigenaar)Botersteeg.004
76/1
Claes Joostenz {droogscheerder}
/7-0/14-0
Claes Joostensz
1564
Claes Joostensz
TiendePenning-1564 (eigenaar)Breestraat.136
79/2
Claes Joostenz {droogscheerder}
/-
Claes Joostensz
1564
eygen Claes Joosten nu eyen Mr Hubrecht dooctor
TiendePenning-1564 (eigenaar)Warmoesmarkt.016
27/1
Claes Pietersz {juwelier}
/28-0/2-16
Claes Pietersz
1564
Claes Pietersz
TiendePenning-1564 (plaats)Korenbrugsteeg.002
37/0a

/
Coornbrugstege
1564
Coornbrugstege
TiendePenning-1564 (eigenaar)Botermarkt.004
42/1
Cornelis Cornelisz {in de Bock, de oude}
/24-0/2-8
Cornelis Cornelisz
1564
Cornelis Cornelisz
TiendePenning-1564 (eigenaar)Maarsmansteeg.014.2
5/1
Cornelis Dircksz {kruidenier}
/22-0/2-4
Cornelis Dircxz
1564
Cornelis Dircxz
TiendePenning-1564 (eigenaar)Botermarkt.014
51/1

/24-0/2-8
Cornelis Fransz tingietertingieter
1564
Cornelis Fransz tingieter
TiendePenning-1564 (eigenaar)Botermarkt.015.2
53/1
Cornelis Hendricksz van der Does {schoenmaker, korenkoper}
/12-0/24-0
Cornelis Hendrixz
1564
Cornelis Hendrixz
TiendePenning-1564 (eigenaar)Breestraat.140
77/1
Cornelis Jansz van Tol
/8-0/16-0
Cornelis Jansz van Tol
1564
Cornelis Jansz van Tol
TiendePenning-1564 (eigenaar)Warmoesmarkt.021-022
32/1
Cornelis Meesz/Jansz Vinck
/26-0/2-12
Cornelis Jansz Vinck
1564
Cornelis Jansz Vinck
TiendePenning-1564 (eigenaar)Botermarkt.029
67/1
Cornelis Franckenz Henneman {koopman}
/22-0/2-4
Cornelis Vranckenz coomancooman
1564
Cornelis Vranckenz cooman
TiendePenning-1564 (eigenaar)Breestraat.152
69/1
Cornelis Willem Joostenz (Dedel)
/20-0/2-0
Cornelis Willemsz
1564
Cornelis Willemsz
TiendePenning-1564 (eigenaar)Breestraat.100
98/1
David Egbertsz {voorspraak}
/20-0/2-0
Davidt Egbertsz
1564
Davidt Egbertsz
TiendePenning-1564 (eigenaar)Breestraat.158
68/1

/30-0/3-0
De kinderen van Dirck Woutersz van Santen
1564
De kinderen van Dirck Woutersz van Santen
TiendePenning-1564 (overledene)Breestraat.158
68/1a
Dirck Woutersz van Santen
/30-0/3-0
De kinderen van Dirck Woutersz van Santen
1564
De kinderen van Dirck Woutersz van Santen
TiendePenning-1564 (eigenaar)Botermarkt.007
45/2

/-
de kinderen van Jacob Claesz
1564
de kinderen van Jacob Claesz
TiendePenning-1564 (eigenaar)Breestraat.098.1
1/2

/25-0/2-10
de stad
1564
die huysinge van Jacob Jansz Deyman dat nu die stede thoe behoort ende wort nu bewoont bij Jan Paeds bouckbinder
TiendePenning-1564 (eigenaar)Warmoesmarkt.013
25/1
Machteld Cornelisdr {vrouw van Pieter Adriaensz}
/32-0/3-4
de weduwe van Pieter apotheker
1564
de weduwe van Pieter apotheker
TiendePenning-1564 (overledene)Warmoesmarkt.013
25/1a
Pieter Adriaensz van der Heyde {apotheker}
/
de weduwe van Pieter apothekerapotheker
1564
de weduwe van Pieter apotheker
TiendePenning-1564 (plaats)Vismarkt.005
17/0a

/
Den Rijn
1564
Den Rijn
TiendePenning-1564 (eigenaar)Breestraat.096
2/1
Neeltgen Claesdr {Cager}
/16-0/0-32
die weduwe van mr Jan Kager
1564
die wedewe van mr Jan Kager
TiendePenning-1564 (overledene)Breestraat.096
2/1a
Jan Jansz Cager
/
die weduwe van mr Jan Kager
1564
die wedewe van mr Jan Kager
TiendePenning-1564 (eigenaar)Breestraat.090
4/1
Dirck Barentsz {apotheker}
/38-0/3-16
Dirck Barentsz apteeckerapteecker
1564
Dirck Barentsz apteecker
TiendePenning-1564 (eigenaar)Breestraat.146
73/1
Dirck Willemsz {snijder}
/13-0/26-0
Dirck Willemsz snydersnyder
1564
Dirck Willemsz snyder
TiendePenning-1564 (huurder)Warmoesmarkt.011
23/1
Dominicus Gerritsz Doe
/32-0/3-4
Dominicus Gerritsz
1564
Dominicus Gerritsz
TiendePenning-1564 (eigenaar)Botermarkt.003
41/1
Frans Corsz {schoenmaker}
/20-0/2-0
Frans Corstensz
1564
Frans Corstensz
TiendePenning-1564 (eigenaar)Breestraat.134
80/2
Floris Jansz {snijder, bode}
/
Frans Jansz
1564
Frans Jansz
TiendePenning-1564 (eigenaar)Breestraat.092-094
3/1
Geertruid Claes Franckendr {lakenkoopvrouw, vrouw van Jacob Willemsz}
/20-0/0-2
Geerte Claesdr wedewe Jacobs smit
1564
Geerte Claesdr wedewe Jacobs smit
TiendePenning-1564 (eigenaar)Botermarkt.005
43/1
Geertruid Jorisdr {vrouw van Barent Claesz}
/24-0/2-8
Geertgen Jorisdr in den gulden can
1564
Geertgen Jorisdr in den gulden can
TiendePenning-1564 (eigenaar)Warmoesmarkt.018
29/1
Gerrit Adriaensz de Vrije
/20-0/2-0
Gerit Adriaensz de Vrye
1564
Gerit Adriaensz de Vrye
TiendePenning-1564 (eigenaar)Breestraat.108.2
93/1
Gerrit Willemsz {timmerman}
/12-0/24-0
Gerit Willemsz
1564
Gerit Willemsz
TiendePenning-1564 (eigenaar)Breestraat.114
90/1
Gerrit Dircksz van Kessel
/24-0/2-8
Gerrit Dircxz van Kessel
1564
Gerrit Dircxz van Kessel
TiendePenning-1564 (huurder)Breestraat.132
81/1
Gerrit Gerritsz Voet {snijder}
/10-0/20-0
Gerrit Gerritsz snydersnyder
1564
Gerrit Gerritsz snyder
TiendePenning-1564 (eigenaar)Breestraat.120
86/1
Gerrit Jansz {messenmaker}
/10-0/20-0
Gerrit Jansz messenmakermessenmaker
1564
Gerrit Jansz messenmaker
TiendePenning-1564 (eigenaar)Warmoesmarkt.019
30/1
Gerrit Pelgrimsz {de jonge, koperslager}
/18-0/34-0
Gerrit Pelgrimsz
1564
Gerrit Pelgrimsz
TiendePenning-1564 (mede-eigenaar)Botermarkt.008-009
46/1a
Gerrit Wiggersz van Duivelant
/46-0/4-12
Gerrit Wiggers
1564
nu eygen van Gerrit wiggers
TiendePenning-1564 (eigenaar)Maarsmansteeg.008.1
10/2
Gerrit Willemsz {kramer}
/18-0/0-36
Gerrit Willemsz coomancooman
1564
nu eygen Gerrit Willemsz cooman
TiendePenning-1564 (huurder)Maarsmansteeg.012
7/1
Gerrit IJsbrantsz {kalkbrander}
/36-0/3-12
Gerrit Ysbrantsz
1564
Gerrit Ysbrantsz
TiendePenning-1564 (eigenaar)Botermarkt.020
58/1
Gerrit Aelbrechtsz van Quackenbosch
/34-0/3-8
Gerryt Aelbrechtsz
1564
Gerryt Aelbrechtsz
TiendePenning-1564 (eigenaar)Botermarkt.025
64/1
Gerrit Gijsbrechtsz {schoenmaker}
/18-0/36-0
Gerryt Gysbertsz
1564
Gerryt Gysbertsz
TiendePenning-1564 (eigenaar)Breestraat.148.1
72/1
Gerrit Lourisz {huikenmaker}
/8-0/16-0
Gerryt Louris houckmaeckerhoekmaker
1564
Gerryt Louris houckmaecker
TiendePenning-1564 (huurder)Maarsmansteeg.004.2
12/1

/22-0/2-4
Gerryt Willemsz
1564
Gerryt Willemsz
TiendePenning-1564 (eigenaar)Botermarkt.024
63/1
Gijsbrecht Gijsbrechtsz {schoenmaker}
/20-0/2-0
Gysbert Gysbertsz
1564
Gysbert Gysbertsz
TiendePenning-1564 (huurder)Breestraat.136
79/1

/24-0/2-8
Hans Martynsz
1564
eygen Claes Joosten nu eyen Mr Hubrecht dooctor
TiendePenning-1564 (eigenaar)Vismarkt.008
20/1

/30-0/3-0
Heyl Custers
1564
Heyl Custers
TiendePenning-1564 (eigenaar)Korenbrugsteeg.002
37/1
Hendrick Dircksz {schoenmaker}
/12-0/24-0
Heyndrick Dircxz schoemaeckerschoemaecker
1564
Heyndrick Dircxz schoemaecker
TiendePenning-1564 (eigenaar)Warmoesmarkt.014-015
26/1
Huibrecht Jacobsz {tinnegieter}
/28-0/2-16
Huybrecht Jacobsz
1564
Huybrecht Jacobsz
TiendePenning-1564 (eigenaar)Vismarkt.005
17/2
Huig Willemsz van Hoogstraten
/-
Huych Willemsz
1564
Huych Willemsz
TiendePenning-1564 (plaats)Botersteeg.004
76/0a

/
Inde Boterstege
1564
Inde Boterstege
TiendePenning-1564 (eigenaar)Botermarkt.021
59/1
Jacob Anthonisz {bakker}
/22-0/2-4
Jacob Anthonisz backerbacker
1564
Jacob Anthonisz backer
TiendePenning-1564 (overledene)Botermarkt.007
45/2a
Jacob Claesz van Swieten
/-
Jacob Claesz houtcoperhoutcoper
1564
Jacob Claesz houtcoper
TiendePenning-1564 (huurder)Breestraat.134
80/1

/15-10-0/0-31
Jacob Cornelisz
1564
Jacob Cornelisz
TiendePenning-1564 (eigenaar)Botermarkt.018
56/1
Jacob Huibrechtsz {tinnegieter}
/18-0/36-0
Jacob Hubrechtsz
1564
Jacob Hubrechtsz
TiendePenning-1564 (eigenaar)Breestraat.150
71/1

/10-0/20-0
Jacob Willemsz schilderschilder
1564
Jacob Willemsz schilder
TiendePenning-1564 (eigenaar)Botermarkt.013
50/1
Jan Cornelisz den Deen
/24-0/2-8
Jan Cornelisz den Deen
1564
Jan Cornelisz den Deen
TiendePenning-1564 (eigenaar)Warmoesmarkt.025
35/2
Jan Gijsbrechtsz (van Swanenvelt)
/-
Jan Gysbertsz
1564
Jan Gysbertsz
TiendePenning-1564 (eigenaar)Warmoesmarkt.026
36/1
Jan Gijsbrechtsz (van Swanenvelt)
/28-0/2-16
Jan Gysbertsz backerbacker
1564
Jan Gysbertsz backer
TiendePenning-1564 (eigenaar)Botermarkt.011
48/1
Jan Hendricksz van der Does
/25-0/2-10
Jan Heyndricksz backerbacker
1564
Jan Heyndricksz backer
TiendePenning-1564 (eigenaar)Botermarkt.026
65/1
Jan Jacobsz {koopman}
/19-0/38-0
Jan Jacobsz coomancooman
1564
Jan Jacobsz cooman
TiendePenning-1564 (eigenaar)Vismarkt.007
19/1
Jan Jansz {Spiegel}
/22-0/2-4
Jan Jansz
1564
Jan Jansz
TiendePenning-1564 (eigenaar)Botermarkt.023
62/1
Jan Jansz van Baersdorp {de oude}
/26-0/2-12
Jan Jansz corencooperkorenkoper
1564
Jan Jansz corencooper
TiendePenning-1564 (eigenaar)Botermarkt.017
55/1
Jan Jansz van Rouanen
/18-0/36-0
Jan Jansz goudsmidgoudsmid
1564
Jan Jansz goudsmid
TiendePenning-1564 (eigenaar)Warmoesmarkt.017
28/1
Jan Corsz van der Morsch
/24-0/2-8
Jan Korsz
1564
Jan Korsz
TiendePenning-1564 (eigenaar)Botermarkt.016
54/1
Jan Maertensz {bakker}
/26-0/2-12
Jan Martynsz backerbacker
1564
Jan Martynsz backer
TiendePenning-1564 (eigenaar)Breestraat.132
81/2
Jan Maertensz {bakker}
/-
Jan Martynsz backerbacker
1564
Jan Martynsz backer
TiendePenning-1564 (huurder)Breestraat.098.1
1/1
Jan Jacobsz Paedts
/25-0/2-10
Jan Paeds bouckbinderbouckbinder
1564
die huysinge van Jacob Jansz Deyman dat nu die stede thoe behoort ende wort nu bewoont bij Jan Paeds bouckbinder
TiendePenning-1564 (eigenaar)Breestraat.144
74/1
Jan Pietersz {schipper}
/10-0/20-0
Jan Pietersz schipperschipper
1564
Jan Pietersz schipper
TiendePenning-1564 (eigenaar)Botermarkt.022.1
60/1
Joost Adriaensz {lepelmaker}
/18-0/36-0
Joost Adriaensz LepermaeckerLepermaecker
1564
Joost Adriaensz Lepermaecker
TiendePenning-1564 (eigenaar)Korenbrugsteeg.003-005
38/2
Joost Jacobsz de Bije
/-
Joost Jacobsz
1564
Joost Jacobsz
TiendePenning-1564 (eigenaar)Botermarkt.019
57/2
Joost Jacobsz de Bije
/-
Joost Jacobsz
1564
Joost Jacobsz
TiendePenning-1564 (eigenaar)Korenbrugsteeg.003-005
39/1
Joost Jacobsz de Bije
/38-0/3-16
Joost Jacobsz LackencoperLackencoper
1564
Joost Jacobsz Lackencoper
TiendePenning-1564 (huurder)Warmoesmarkt.025
35/1

/22-0/2-4
Kathryn Willemsdr
1564
Kathryn Willemsdr
TiendePenning-1564 (eigenaar)Warmoesmarkt.024
34/1
Lysbeth Adriaensdr Berchey {vrouw van Aelbrecht Willemsz, Claes Jacobsz}
/20-0/2-0
Lysbeth Bercheye
1564
Lysbeth Bercheye
TiendePenning-1564 (plaats)Maarsmansteeg.014.2
5/0a

/
Maersmansstege
1564
Maersmansstege
TiendePenning-1564 (huurder)Botermarkt.007
45/1
Maerten van Sonnevelt
/36-0/3-12
Martyn van Sonnevelt
1564
ijgen de kinderen van Jacob Claes houtkoper
TiendePenning-1564 (eigenaar)Botermarkt.012
49/1
Maerten Jansz van Sonnevelt
/20-0/2-0
Martyn van Sonnevelt
1564
Martyn van Sonnevelt
TiendePenning-1564 (eigenaar)Vismarkt.004
16/2
Marytgen Fransdr {de Vrije, van Werckhoven}
/24-0/2-8
Marytgen de Vrye
1564
Marytgen de Vrye
TiendePenning-1564 (mede-eigenaar)Breestraat.136
79/2a
Huibrecht de Jonge {doctor}
/-
Mr Hubrecht dooctor
1564
eygen Claes Joosten nu eyen Mr Hubrecht dooctor
TiendePenning-1564 (eigenaar)Maarsmansteeg.010
8/1
Pieter Jansz {chirurgijn}
/26-0/2-12
mr Pieter cirurgijncirurgijn
1564
mr Pieter cirurgijn
TiendePenning-1564 (eigenaar)Breestraat.112
91/1
Wouter Cornelisz {chirurgijn}
/10-0/20-0
Mr. Wouter barbierbarbier
1564
Mr. Wouter barbier
TiendePenning-1564 (plaats)Breestraat.140
77/0a

/
Opde Breedestraet
1564
Opde Breedestraet
TiendePenning-1564 (eigenaar)Breestraat.116.1
89/1
Oth Jansz {slotenmaker}
/15-0/30-0
Oth Jansz
1564
Oth Jansz
TiendePenning-1564 (eigenaar)Warmoesmarkt.020
31/1
Pieter Gijsbrechtsz van Dorp
/20-0/2-0
Pieter Gysbertsz
1564
Pieter Gysbertsz
TiendePenning-1564 (eigenaar)Vismarkt.009
21/1
Pieter Jacobsz de Haes
/26-0/2-12
Pieter Jacobsz de Haes
1564
Pieter Jacobsz de Haes
TiendePenning-1564 (huurder)Botermarkt.019
57/1
Pieter Joostenz de Bije
/36-0/3-12
Pieter Joostensz [de Bije]
1564
Eygen Joost Jacobsz
TiendePenning-1564 (eigenaar)Breestraat.108.1
95/1
Pieter Pietersz Oom van Ofwegen
/34-0/3-8
Pieter Oom
1564
Pieter Oom
TiendePenning-1564 (eigenaar)Breestraat.108.2
94/1
Pieter Brandt
/25-0/2-10
Pieter Voppen
1564
Pieter Voppen
TiendePenning-1564 (eigenaar)Vismarkt.002
14/1
Pieter Willemsz van Goten
/42-0/4-4
Pieter Willemsz backerbacker
1564
Pieter Willemsz backer mit twee huys voer ende after
TiendePenning-1564 (eigenaar)Breestraat.150
70/1
Quirijn Claesz {bode}
/13-0/26-0
Quyrin Claesz wijle bodebode
1564
Quyrin Claesz wijle bode
TiendePenning-1564 (eigenaar)Breestraat.118
87/2
Reyer Adriaen IJsbrantsz van Brenen
/-
Reyer Adriaensz
1564
Reyer Adriaensz
TiendePenning-1564 (eigenaar)Breestraat.116.4
88/2
Reyer Adriaen IJsbrantsz van Brenen
/-
Reyer Adriaensz
1564
Reyer Adriaensz
TiendePenning-1564 (eigenaar)Botermarkt.010
47/1
Reyer Adriaen IJsbrantsz van Brenen
/36-0/3-12
Reyer Adriaensz wantsnyderwantsnyder
1564
Reyer Adriaensz wantsnyder
TiendePenning-1564 (eigenaar)Breestraat.104
96/1
Reyer Gijsbrechtsz van Stolwijck
/14-0/28-0
Reyer Gysbertsz
1564
Reyer Gysbertsz
TiendePenning-1564 (eigenaar)Maarsmansteeg.008.2
9/1
Rombout Pietersz {wantsnijder}
/28-0/2-16
Rombout Pietersz
1564
Rombout Pietersz
TiendePenning-1564 (huurder)Vismarkt.004
16/1
Steven Dircksz van Haarlem
/24-0/2-8
Steven Dircxz
1564
Steven Dircxz
TiendePenning-1564 (eigenaar)Breestraat.128
83/1
Symon Dircksz {snijder}
/10-0/20-0
Symon Dircz
1564
Symon Dircz
TiendePenning-1564 (eigenaar)Botermarkt.008-009
46/1
Symon Symonsz van Heemskerck
/46-0/4-12
Symon Symonsz
1564
nu eygen van Gerrit wiggers
TiendePenning-1564 (bon)Breestraat.098.1
1/0a

/
t Wanthuys
1564
t Wanthuys
TiendePenning-1564 (plaats)Maarsmansteeg.002
13/0a

/
Vischmarct
1564
Vischmarct
TiendePenning-1564 (eigenaar)Breestraat.126
84/1

/30-0/3-0
Vranck Jansz Kock wed
1564
Vranck Jansz Kock wed
TiendePenning-1564 (overledene)Breestraat.126
84/1a
Franck Jansz Cock
/-
Vranck Jansz Kock wed
1564
Vranck Jansz Kock wed
TiendePenning-1564 (overledene)Breestraat.098.1
1/2b
Jacob Jansz Deyman
/-
was Jacob Jansz Deyman
1564
die huysinge van Jacob Jansz Deyman dat nu die stede thoe behoort ende wort nu bewoont bij Jan Paeds bouckbinder
TiendePenning-1564 (plaats)Breestraat.158
68/0a

/
Weder an de Bredestraet
1564
Weder an de Bredestraet
TiendePenning-1564 (plaats)Korenbrugsteeg.003-005
38/0a

/
Weder den Rijn
1564
Weder den Rijn
TiendePenning-1564 (eigenaar)Breestraat.092-094
3/1a
Jacob Willemsz {smid}
/20-0/0-2
wedewe Jacobs smit
1564
Geerte Claesdr wedewe Jacobs smit
TiendePenning-1564 (eigenaar)Warmoesmarkt.012
24/2
Machteld Cornelisdr {vrouw van Pieter Adriaensz}
/-
weduwe van Pieter apotheker
1564
weduwe van Pieter apotheker
TiendePenning-1564 (overledene)Warmoesmarkt.012
24/2a
Pieter Adriaensz van der Heyde {apotheker}
/
weduwe van Pieter apothekerapotheker
1564
weduwe van Pieter apotheker
TiendePenning-1564 (eigenaar)Botermarkt.022.2
61/1
Willem Cornelisz Henneman
/15-0/30-0
Willem Cornelisz
1564
Willem Cornelisz
TiendePenning-1564 (huurder)Vismarkt.003
15/1
Willem Dircksz Buys
/22-10/2-5
Willem Dircxz Buys
1564
Willem Dircxz Buys
TiendePenning-1564 (eigenaar)Maarsmansteeg.012
7/2
Willem Gerrit Huigenz {lakenkoopman}
/36-0/3-12
Willem Gerrit Huygensz
1564
Willem Gerrit Huygensz
TiendePenning-1564 (eigenaar)Breestraat.122
85/1
Willem Jansz Suyck
/7-0/14-0
Willem Jansz droogscheerderdroochscheerder
1564
Willem Jansz droogscheerder
TiendePenning-1564 (huurder)Korenbrugsteeg.003-005
38/1
Wouter Fransz {droogscheerder}
/12-0/24-0
Wouter Fransz
1564
Wouter Fransz