BronPerceelPersonen

Lijst van BronPerceelPersoon-regels afhankelijk van opgegeven selectie-criteria. Wildcardtekens: _ (enkel) en % (meer).

Bouwblok
BronPerceelPersoonregels met BronId = 6. Aantal = 44.
BronPerceel
Volgnr/Toev
Persoon
Aantal/Bedrag
PersoonNaamInBron
Opmerkingen
Beroepsvermelding
Datum
Grachtenboek-03 (eigenaar)NieuweRijn.016
660/1
Adriaen Jansz {hoefsmid-NieuweRijn}
/
Adryaen Jansz hoefslagerhoefslager
1583-08-30
Adryaen Jansz hoefslager
Grachtenboek-03 (eigenaar)Warmoesmarkt.023
40/1
Adriaen Maertensz de Zwart
/
Adryaen Maertensz backerbacker
1583-08-30
Adryaen Maertensz backer
Grachtenboek-03 (eigenaar)NieuweRijn.023
980/1
Adriana Jansdr {Coedijck}
/
Adryana Jansdr weduwe van Pieter Coedijck
1583-08-30
Adryana Jansdr weduwe van Pieter Coedijck
Grachtenboek-03 (overledene)NieuweRijn.023
980/1a
Pieter Pietersz Coedijck IV
/
Adryana Jansdr weduwe van Pieter Coedijck
1583-08-30
Adryana Jansdr weduwe van Pieter Coedijck
Grachtenboek-03 (eigenaar)Vismarkt.009
160/1
Claes Gijsbrechtsz Copal {van Campen}
/
Claes Ghijsbrechtsz van Campen
1583-08-30
Claes Ghijsbrechtsz van Campen
Grachtenboek-03 (eigenaar)Warmoesmarkt.012-013
120/1
Cornelis Cornelisz Goes
/
Corneelis Corneelisz Goes
1583-08-30
Corneelis Corneelisz Goes
Grachtenboek-03 (eigenaar)NieuweRijn.003
420/1
Cornelis Willemsz Hasius {boterkoper}
/
Corneelis Willemsz suivelcoopersuivelcooper
1583-08-30
Corneelis Willemsz suivelcooper
Grachtenboek-03 (eigenaar)Warmoesmarkt.010.2
140/1

/
de poort vant stadhuis
1583-08-30
de poort vant stadhuis
Grachtenboek-03 (eigenaar)Warmoesmarkt.014-015
110/1
Margriete Jansdr Heye {vrouw van Huibrecht Jacobsz}
/
De weduwe van Huibrecht Jacopsz tinnegieter
1583-08-30
De weduwe van Huibrecht Jacopsz tinnegieter
Grachtenboek-03 (overledene)Warmoesmarkt.014-015
110/1a
Huibrecht Jacobsz {tinnegieter}
/
De weduwe van Huibrecht Jacopsz tinnegietertinnegieter
1583-08-30
De weduwe van Huibrecht Jacopsz tinnegieter
Grachtenboek-03 (eigenaar)NieuweRijn.012
610/1
Aefgen Pietersdr {vrouw van Andries Allertsz, van Gameren}
/
De weduwe van Meester Andries met haer kinderen
1583-08-30
De weduwe van Meester Andries met haer kinderen
Grachtenboek-03 (overledene)NieuweRijn.012
610/1a
Andries Allertsz {vechtmeester}
/
De weduwe van Meester Andries met haer kinderen
1583-08-30
De weduwe van Meester Andries met haer kinderen
Grachtenboek-03 (eigenaar)NieuweRijn.020
930/1
Dirck Dircksz Steen {de jonge}
/
Dirck Dirckxz Steen
1583-08-30
Dirck Dirckxz Steen
Grachtenboek-03 (eigenaar)Vismarkt.008
170/1
Dirck Jacobsz van der Graft
/
Dirck Jacopsz van der Graft
1583-08-30
Dirck Jacopsz van der Graft
Grachtenboek-03 (eigenaar)NieuweRijn.017
680/1
Dirck Jansz van der Beeck
/
Dirck Jansz smitsmit
1583-08-30
Dirck Jansz smit
Grachtenboek-03 (eigenaar)Vismarkt.004
370/1
Dirck Jansz van Potterloo
/
Dirck Jansz uytten Hach
1583-08-30
Dirck Jansz uytten Hach
Grachtenboek-03 (eigenaar)Warmoesmarkt.018
80/1
Dirck Pietersz {bakker, schoenmaker}
/
Dirck Pietersz schoemaekerschoemaeker
1583-08-30
Dirck Pietersz schoemaeker
Grachtenboek-03 (eigenaar)NieuweRijn.022
970/1
Dirck Pietersz {timmerman}
/
Dirck Pietersz timmermantimmerman
1583-08-30
Dirck Pietersz timmerman
Grachtenboek-03 (eigenaar)NieuweRijn.004
430/1
Dirck Quirijnsz {pottenbakker}
/
Dirck Quierynckxz pottebackerpottebacker
1583-08-30
Dirck Quierynckxz pottebacker
Grachtenboek-03 (eigenaar)Warmoesmarkt.024
30/1
Engel Adriaensz {schoenmaker}
/
Eingel Adryaensz schoemaekerschoemaeker
1583-08-30
Eingel Adryaensz schoemaeker
Grachtenboek-03 (eigenaar)NieuweRijn.018
910/1
Engel Claesz {zeilmaker}
/
Eingel Claesz seylmaekerseijlmaeker
1583-08-30
Eingel Claesz seylmaeker
Grachtenboek-03 (eigenaar)NieuweRijn.007-008
580/1
Grietgen Engelsdr {vrouw van Hendrick Govertsz}
/
Grietgen Eingelsdr weduwe van Heindrick Goovertsz
1583-08-30
Grietgen Eingelsdr weduwe van Heindrick Goovertsz
Grachtenboek-03 (overledene)NieuweRijn.007-008
580/1a
Hendrick Govertsz {schrijnwerker}
/
Grietgen Eingelsdr weduwe van Heindrick Goovertsz
1583-08-30
Grietgen Eingelsdr weduwe van Heindrick Goovertsz
Grachtenboek-03 (eigenaar)Warmoesmarkt.025
20/1
Hendrick Adriaensz {bakker}
/
Heindrick Andriesz backerbacker
1583-08-30
Heindrick Andriesz backer
Grachtenboek-03 (eigenaar)Vismarkt.002
400/1
Hendrick Pietersz van Goten
/
Heindrick Pietersz backerbacker
1583-08-30
Heindrick Pietersz backer
Grachtenboek-03 (eigenaar)Warmoesmarkt.016
100/1
Hobbe Florisz {goudsmid}
/
Hobbe Floorisz goutsmitgoutsmit
1583-08-30
Hobbe Floorisz goutsmit
Grachtenboek-03 (eigenaar)Vismarkt.007
180/1
Jacob Aertsz Spruyt
/
Jacop Aertsz in de Spiegel
1583-08-30
Jacop Aertsz in de Spiegel
Grachtenboek-03 (eigenaar)NieuweRijn.013-015
620/1
Jacob Allertsz de Haes
/
Jacop Allertsz de Haes
1583-08-30
Jacop Allertsz de Haes
Grachtenboek-03 (eigenaar)Warmoesmarkt.019
70/1
Jacob Hendricksz Coppen
/
Jacop Heindrickxz schipperschipper
1583-08-30
Jacop Heindrickxz schipper
Grachtenboek-03 (eigenaar)Warmoesmarkt.020
60/1
Jaepgen Willemsdr
/
Jaepgen Willemsdr in de Scheenhoet
1583-08-30
Jaepgen Willemsdr in de Scheenhoet
Grachtenboek-03 (eigenaar)Warmoesmarkt.017
90/1
Jan Corsz van der Morsch
/
Jan Corsz cooperslagercooperslager
1583-08-30
Jan Corsz cooperslager
Grachtenboek-03 (eigenaar)NieuweRijn.009-010
590/1
Jan Dircksz {mandemaker+bakker}
/
Jan Dirckxz backer
het is de vraag of dat "bakker" wel klopt ...
backer
1583-08-30
Jan Dirckxz backer
Grachtenboek-03 (eigenaar)NieuweRijn.011
600/1
Jan Jacobsz van Dam
/
Jan Jacopsz van Dam soutsiedersoutsieder
1583-08-30
Jan Jacopsz van Dam soutsieder
Grachtenboek-03 (eigenaar)Vismarkt.003
380/1
Jan Jansz van Gameren {de jonge}
/
Jan Jansz ofte de weduwe van Meester Andries met haer kinderen
1583-08-30
Jan Jansz ofte de weduwe van Meester Andries met haer kinderen
Grachtenboek-03 (eigenaar)Warmoesmarkt.011
130/1
Jan Jansz {boterkoper}
/
Jan Jansz suivelcoopersuivelcooper
1583-08-30
Jan Jansz suivelcooper
Grachtenboek-03 (eigenaar)NieuweRijn.019
920/1
Jan Cornelisz Paedts van Poelgeest
/
Jan Paets Poelgeest
1583-08-30
Jan Paets Poelgeest
Grachtenboek-03 (overledene)Vismarkt.003
380/2a
Andries Allertsz {vechtmeester}
/
ofte de weduwe van Meester Andries met haer kinderen
1583-08-30
Jan Jansz ofte de weduwe van Meester Andries met haer kinderen
Grachtenboek-03 (eigenaar)Vismarkt.003
380/2
Aefgen Pietersdr {vrouw van Andries Allertsz, van Gameren}
/
ofte de weduwe van Meester Andries met haer kinderen
1583-08-30
Jan Jansz ofte de weduwe van Meester Andries met haer kinderen
Grachtenboek-03 (eigenaar)Warmoesmarkt.021-022
50/1
Reimpgen Cornelisdr van Banchem {Vinck}
/
Reimpgen Corneelisdr int Vercken
1583-08-30
Reimpgen Corneelisdr int Vercken
Grachtenboek-03 (eigenaar)NieuweRijn.005-006
450/1
Trijntgen Adriaensdr {vrouw van Huibrecht Adriaensz}
/
Trijntgen Adryaensdr weduwe van Huibrecht
1583-08-30
Trijntgen Adryaensdr weduwe van Huibrecht
Grachtenboek-03 (eigenaar)NieuweRijn.021
960/1
Willem Arent Gerritsz van Dam
/
Willem Arentsz Ouwelant
1583-08-30
Willem Arentsz Ouwelant
Grachtenboek-03 (eigenaar)Vismarkt.010
150/1
Willem Claesz Buys
/
Willem Claesz Buis
1583-08-30
Willem Claesz Buis
Grachtenboek-03 (eigenaar)Warmoesmarkt.026
10/1
Willem Jacobsz {apotheker/kruidenier}
/
Willem Jacopsz apotekerapoteker
1583-08-30
Willem Jacopsz apoteker
Grachtenboek-03 (eigenaar)Vismarkt.006
190/1
Willem Pouwelsz van Torenvliet
/
Wille[m] Pouwelsz van Torenvliet
1583-08-30
Wille[m] Pouwelsz van Torenvliet