BronPerceelPersonen

Lijst van BronPerceelPersoon-regels afhankelijk van opgegeven selectie-criteria. Wildcardtekens: _ (enkel) en % (meer).

Bouwblok
BronPerceelPersoonregels met BronId = 60. Aantal = 49.
BronPerceel
Volgnr/Toev
Persoon
Aantal/Bedrag
PersoonNaamInBron
Opmerkingen
Beroepsvermelding
Datum
Grachtenboek-52 (eigenaar)Middelstegracht.018
40/1
Aechte Wiggersdr {vrouw van Jacob Jansz, spinster}
/
Aechte Wiggers
1584-07-09
Aechte Wiggers
Grachtenboek-52 (eigenaar)Middelstegracht.013-017
270/1
Arent Cornelisz {pottenbakker}
/
Arent Corneelisz pottebackerpottebacker
1584-07-09
Arent Corneelisz pottebacker
Grachtenboek-52 (eigenaar)Middelstegracht.012-014
140/1
Augustijn de Winter {lakenbereider}
/
Augustijn de Soomer
1584-07-09
Augustijn de Soomer
Grachtenboek-52 (eigenaar)Middelstegracht.055
440/1
Beatrix Corsdr {Middelstegracht}
/
Beiatris Corsdr
1584-07-09
Beiatris Corsdr
Grachtenboek-52 (eigenaar)Middelstegracht.045
390/1
Bartholomeus Aelbrechtsz {linnenwever}
/
Bortelmees Aelbrechtsz
1584-07-09
Bortelmees Aelbrechtsz
Grachtenboek-52 (eigenaar)Middelstegracht.043
380/1
Boudewijn Salomonsz {kaarder}
/
Boudewijn Salomonsz
1584-07-09
Boudewijn Salomonsz
Grachtenboek-52 (eigenaar)Middelstegracht.002.3
230/1
Bouwen Jansz Keyser van der Morsch
/
Bouwen Jansz Keyser met sijn consoorten haar verwerye
1584-07-09
Bouwen Jansz Keyser met sijn consoorten haar verwerye
Grachtenboek-52 (eigenaar)NieuweRijn.072
240/1
Claes Claesz van Swanenburg {de jonge}
/
Claes Claesz zoutsiederzoutsieder
1584-07-09
Claes Claesz zoutsieder
Grachtenboek-52 (eigenaar)Middelstegracht.025
300/1
Claes Cornelisz {vollersknecht}
/
Claes Corneelisz droochscheerderdroochscheerder
1584-07-09
Claes Corneelisz droochscheerder
Grachtenboek-52 (eigenaar)Middelstegracht.014.1
130/1
Claes Jansz {linnenwever}
/
Claes Jansz lindeweverlindewever
1584-07-09
Claes Jansz lindewever
Grachtenboek-52 (eigenaar)Middelstegracht.057
450/1
Claes Jansz {warmoezenier-Middelstegracht}
/
Claes Jansz warmoesmanwarmoesman
1584-07-09
Claes Jansz warmoesman
Grachtenboek-52 (eigenaar)Middelstegracht.049
410/1
Claes Pietersz Kroon {linnenwever}
/
Claes Pietersz weeverweever
1584-07-09
Claes Pietersz weever
Grachtenboek-52 (eigenaar)Middelstegracht.053
430/1
Cornelis Adriaensz {schuitenvoerder}
/
Corneelis Adryaensz calcbrandercalcbrander
1584-07-09
Corneelis Adryaensz calcbrander
Grachtenboek-52 (eigenaar)Middelstegracht.014.3
110/1
Cornelis Arentsz {drapier-Middelstegracht}
/
Corneelis Adryaensz drapierdrapier
1584-07-09
Corneelis Adryaensz drapier
Grachtenboek-52 (eigenaar)Middelstegracht.006
170/1
Cornelis Claesz {linnenwever}
/
Corneelis Claesz lindeweverlindewever
1584-07-09
Corneelis Claesz lindewever
Grachtenboek-52 (eigenaar)Middelstegracht.008
160/1
Cornelis Ewoutsz den Tijt {warmoezenier}
/
Corneelis Ewoutsz warmoesmanwarmoesman
1584-07-09
Corneelis Ewoutsz warmoesman
Grachtenboek-52 (eigenaar)Middelstegracht.029
320/1
Cornelis IJsbrantsz {drapier}
/
Corneelis IJsbrantsz voerlaekenreedervoerlaekenreeder
1584-07-09
Corneelis IJsbrantsz voerlaekenreeder
Grachtenboek-52 (eigenaar)Groenesteeg.017.1
10/1
Cornelis Willemsz de Rijcken {schoenlapper}
/
Corneelis Willemsz Rijcke lapperlapper
1584-07-09
Corneelis Willemsz Rijcke lapper
Grachtenboek-52 (eigenaar)Middelstegracht.016.3
60/1
Valentijn Ruysworm
/
De achterhuizen van Meester Valentijn ende coomen nu toe de swaeger van Swieten
1584-07-09
De achterhuizen van Meester Valentijn ende coomen nu toe de swaeger van Swieten
Grachtenboek-52 (eigenaar)Middelstegracht.016.2
70/1
Dirck Jansz Dorst {linnenwever}
/
Dirck Jansz lindeweverlindewever
1584-07-09
Dirck Jansz lindewever
Grachtenboek-52 (eigenaar)Middelstegracht.039
360/1
Dirck Jansz den Using
/
Dirck Jansz Nuisynck
1584-07-09
Dirck Jansz Nuisynck
Grachtenboek-52 (eigenaar)Middelstegracht.016.3
60/2

/
ende coomen nu toe de swaeger van Swieten
1584-07-09
De achterhuizen van Meester Valentijn ende coomen nu toe de swaeger van Swieten
Grachtenboek-52 (eigenaar)Middelstegracht.016
90/1
Foy Claesz van Noorde {glasmaker}
/
Foy Claesz glaessemaekerglaessemaeker
1584-07-09
Foy Claesz glaessemaeker
Grachtenboek-52 (eigenaar)Middelstegracht.010
150/1
Gerrit Fransz Mast
/
Gerrit Fransz Mast
1584-07-09
Gerrit Fransz Mast
Grachtenboek-52 (eigenaar)Middelstegracht.014.2
120/1
Goolte Gijsbrechtsdr {uitdraagster}
/
Ghooltgen Ghijsbrechtsdr uytdraechsteruytdraechster
1584-07-09
Ghooltgen Ghijsbrechtsdr uytdraechster
Grachtenboek-52 (eigenaar)Middelstegracht.004.2
200/1
Hendrick Huibrechtsz {linnenwever}
/
Heindrick Huibrechtsz
1584-07-09
Heindrick Huibrechtsz
Grachtenboek-52 (eigenaar)Middelstegracht.016.4
50/1

/
het poortgen van Wonne Gaeren
1584-07-09
het poortgen van Wonne Gaeren
Grachtenboek-52 (eigenaar)Middelstegracht.047
400/1
Jacob Roelenz {linnenwever}
/
Jacop Roelen lindeweverlindewever
1584-07-09
Jacop Roelen lindewever
Grachtenboek-52 (eigenaar)Middelstegracht.004.3
190/1

/
Jan Fransz drapierdrapier
1584-07-09
Jan Fransz drapier
Grachtenboek-52 (eigenaar)Middelstegracht.051
420/1

/
Jan Jacopsz voerlakenreedervoerlakenreeder
1584-07-09
Jan Jacopsz voerlakenreeder
Grachtenboek-52 (eigenaar)Middelstegracht.031
330/1
Jan Jansz Doncker {linnenwever}
/
Jan Jansz Duincker
1584-07-09
Jan Jansz Duincker
Grachtenboek-52 (eigenaar)Middelstegracht.004.1
210/1
Jan Cornelisz Paedts van Santhorst
/
Jan Paets van Santhorst
1584-07-09
Jan Paets van Santhorst
Grachtenboek-52 (eigenaar)Middelstegracht.003-005
250/1
Joost Adriaensz van Sonnevelt
/
Joost van Sonnevelt
1584-07-09
Joost van Sonnevelt
Grachtenboek-52 (eigenaar)Middelstegracht.020
30/1
Quirijntgen Jansdr {Middelstegracht}
/
Krijntgen Jan Dirckxz mijn lieve neefs dochter
1584-07-09
Krijntgen Jan Dirckxz mijn lieve neefs dochter
Grachtenboek-52 (eigenaar)Middelstegracht.059
460/1
Louris Quirijnsz {lakenbereider}
/
Louris Querynckxz voerlakenreedervoerlakenreeder
1584-07-09
Louris Querynckxz voerlakenreeder
Grachtenboek-52 (eigenaar)Middelstegracht.019
280/1
Lysbeth Ewoutsdr {vrouw van Aelbrecht Pietersz}
/
Lysbet Ewoutsdr
1584-07-09
Lysbet Ewoutsdr
Grachtenboek-52 (eigenaar)Middelstegracht.022
20/1
Maerten Jansz {linnenwever}
/
Maerten Jansz lindeweverlindewever
1584-07-09
Maerten Jansz lindewever
Grachtenboek-52 (eigenaar)Middelstegracht.004.4
180/1
Marie Lubbrantsdr {Middelstegracht}
/
Mary Luycas weduwe van Cornelis Dirckxz
1584-07-09
Mary Luycas weduwe van Cornelis Dirckxz
Grachtenboek-52 (eigenaar)Middelstegracht.014.4
100/1

/
Matijs Godschalk
1584-07-09
Matijs Godschalk
Grachtenboek-52 (eigenaar)Middelstegracht.041
370/1
Pieter Adriaensz Gorter
/
Pieter Adryaensz lindeweverlindewever
1584-07-09
Pieter Adryaensz lindewever
Grachtenboek-52 (eigenaar)Middelstegracht.035
350/1
Pieter Adriaensz {drapier}
/
Pieter Adryaensz voerlakenreedervoerlakenreeder
1584-07-09
Pieter Adryaensz voerlakenreeder
Grachtenboek-52 (eigenaar)Middelstegracht.027
310/1
Pieter Rembrantsz {linnenwever}
/
Pieter Rembrantsz weverwever
1584-07-09
Pieter Rembrantsz wever
Grachtenboek-52 (eigenaar)Middelstegracht.021
290/1

/
Pieter Wynaertsz
1584-07-09
Pieter Wynaertsz
Grachtenboek-52 (eigenaar)Middelstegracht.002.4
220/1

/
Sint Annen poortgen
1584-07-09
Sint Annen poortgen
Grachtenboek-52 (eigenaar)Middelstegracht.005.1
260/1
Symon Symonsz {kuiper, de jonge}
/
Symon Symonsz cuipercuiper
1584-07-09
Symon Symonsz cuiper
Grachtenboek-52 (overledene)Middelstegracht.004.4
180/1a
Cornelis Dircksz {turfdrager, kuiper}
/
weduwe van Cornelis Dirckxz
1584-07-09
Mary Luycas weduwe van Cornelis Dirckxz
Grachtenboek-52 (eigenaar)Middelstegracht.033
340/1
Willem Cornelisz Henneman
/
Willem Corneelisz schoemakerschoemaker
1584-07-09
Willem Corneelisz schoemaker
Grachtenboek-52 (eigenaar)Middelstegracht.016.1
80/1
Willem Willemsz {linnenwever}
/
Willem Willemsz in de Koe
1584-07-09
Willem Willemsz in de Koe
Grachtenboek-52 (eigenaar)Uiterstegracht.120-130
340/1
Sander Aelbrechtsz van Quackenbosch
/
Zander Aelbrechtsz
1584-07-09
Zander Aelbrechtsz