BronPerceelPersonen

Lijst van BronPerceelPersoon-regels afhankelijk van opgegeven selectie-criteria. Wildcardtekens: _ (enkel) en % (meer).

Bouwblok
BronPerceelPersoonregels met BronId = 61. Aantal = 64.
BronPerceel
Volgnr/Toev
Persoon
Aantal/Bedrag
PersoonNaamInBron
Opmerkingen
Beroepsvermelding
Datum
Grachtenboek-53 (eigenaar)Uiterstegracht.141.1
570/1
Adriaen Symonsz {waard, molenaar}
/
Admen Symonsz molenaermolenaer
1583-07-15
Admen Symonsz molenaer
Grachtenboek-53 (eigenaar)Uiterstegracht.146-148
90/1
Aelbrecht Adriaensz {schuitenvoerder}
/
Aelbrecht Adryansz
1583-07-15
Aelbrecht Adryansz
Grachtenboek-53 (eigenaar)Uiterstegracht.186
20/1
Aelbrecht Hendricksz {drukker}
/
Aelbrecht Heindrickx poort
1583-07-15
Aelbrecht Heindrickx poort
Grachtenboek-53 (eigenaar)Uiterstegracht.106-110
210/1
Anna Gerritsdr {vrouw van Govert Claesz}
/
Anne Gerrits opte Hoeygraft
1583-07-15
Anne Gerrits opte Hoeygraft
Grachtenboek-53 (eigenaar)Uiterstegracht.047
370/1
Claes Adriaensz {linnenwever-Uiterstegracht}
/
Claes Adryaensz
1583-07-15
Claes Adryaensz
Grachtenboek-53 (eigenaar)Uiterstegracht.051-053
390/1
Claes Dircksz Roggenbrood {linnenwever}
/
Claes Dirckxz weeverweever
1583-07-15
Claes Dirckxz weever
Grachtenboek-53 (eigenaar)OudeRijn.081
10/1
Claes Florisz {schipper}
/
Claes Floorisz schipperschipper
1583-07-15
Claes Floorisz schipper
Grachtenboek-53 (eigenaar)Uiterstegracht.118
180/1

/
Corneelis Bouwensz
1583-07-15
Corneelis Bouwensz
Grachtenboek-53 (eigenaar)Uiterstegracht.088-090
270/1

/
Corneelis Dirckxz reederreeder
1583-07-15
Corneelis Dirckxz reeder
Grachtenboek-53 (eigenaar)Uiterstegracht.117-123
530/1
Cornelis Jacobsz {bakker}
/
Corneelis Jacopsz backers huis mette tuinbacker
1583-07-15
Corneelis Jacopsz backers huis mette tuin
Grachtenboek-53 (eigenaar)Uiterstegracht.087-089
470/1

/
Corneelis Pietersz Rijcke lapperlapper
1583-07-15
Corneelis Pietersz Rijcke lapper
Grachtenboek-53 (eigenaar)Uiterstegracht.069-075
450/1

/
Corneelis Symonsz snijdersnijder
1583-07-15
Corneelis Symonsz snijder
Grachtenboek-53 (eigenaar)Uiterstegracht.053.1
400/1
Cornelis Willemsz {linnenwever}
/
Corneelis Willemsz weeverweever
1583-07-15
Corneelis Willemsz. weever
Grachtenboek-53 (eigenaar)Groenesteeg.048
350/1
Cors Dircksz {voller, korfmaker}
/
Cors Dirckxz corfmaekercorfmaeker
1583-07-15
Cors Dirckxz corfmaeker
Grachtenboek-53 (eigenaar)Uiterstegracht.134-136
120/1
Daniƫl Jacobsz van Leeuwen
/
Daendel Jacopsz houtcooperhoutcooper
1583-07-15
Daendel Jacopsz houtcooper
Grachtenboek-53 (eigenaar)OudeRijn.083-087
620/1
Dirck Quirijnsz {pottenbakker}
/
De huiskens van Dirck Quierynckxz pottebackerpottebacker
1583-07-15
De huiskens van Dirck Quierynckxz pottebacker
Grachtenboek-53 (eigenaar)Uiterstegracht.137-141
560/1

/
De Moolewerf
1583-07-15
De Moolewerf
Grachtenboek-53 (eigenaar)Uiterstegracht.127-135
550/1

/
Dirck Barentsz apteeker sijn tuinapteeker
1583-07-15
Dirck Barentsz apteeker sijn tuin
Grachtenboek-53 (eigenaar)Uiterstegracht.154-162
70/1
Dirck Dircksz Block {warmoezenier}
/
Dirck Dirckxz Block
1583-07-15
Dirck Dirckxz Block
Grachtenboek-53 (eigenaar)Uiterstegracht.142-144
100/1
Dirck Evertsz {metselaar}
/
Dirck Evertsz
1583-07-15
Dirck Evertsz
Grachtenboek-53 (eigenaar)Uiterstegracht.138-140
110/1

/
Dirck Mouwerynckxz
1583-07-15
Dirck Mouwerynckxz
Grachtenboek-53 (eigenaar)Uiterstegracht.153
610/1
Dirck Quirijnsz {pottenbakker}
/
Dirck Quierynckxz poort
1583-07-15
Dirck Quierynckxz poort
Grachtenboek-53 (eigenaar)Middelstegracht.073-075
300/2
Pieter Huibrechtsz {warpenwever}
/
en Pieter Huibrechtsz
1583-07-15
poort van Pieter Jacopsz en Pieter Huibrechtsz
Grachtenboek-53 (eigenaar)Uiterstegracht.113-115
520/1
Floris Lourisz {landman}
/
Flooris Lourisz
1583-07-15
Flooris Lourisz
Grachtenboek-53 (eigenaar)Uiterstegracht.174-180
40/1
Frans Fransz van Dusseldorp
/
Frans Fransz brouwerbrouwer
1583-07-15
Frans Fransz brouwer
Grachtenboek-53 (eigenaar)Uiterstegracht.063
420/1
Gerrit Aelbrechtsz {landman}
/
Gerrit Aelbrechtsz
1583-07-15
Gerrit Aelbrechtsz
Grachtenboek-53 (eigenaar)Uiterstegracht.102
230/1
Gerrit Jansz {kramer}
/
Gerrit Jansz couickmancouickman
1583-07-15
Gerrit Jansz couickman
Grachtenboek-53 (eigenaar)Uiterstegracht.149-151
600/1
Gerrit Pietersz {kuiper}
/
Gerrit Pietersz cuipercuiper
1583-07-15
Gerrit Pietersz cuiper
Grachtenboek-53 (eigenaar)Uiterstegracht.147
590/1
Gerrit Anthonisz {schuitenvoerder}
/
Gerrit Toonisz schuitvoerderschuitvoerder
1583-07-15
Gerrit Toonisz schuitvoerder
Grachtenboek-53 (eigenaar)Uiterstegracht.172
50/1

/
Gommer Jansz
1583-07-15
Gommer Jansz
Grachtenboek-53 (eigenaar)Uiterstegracht.182-184
30/1
Grietgen Cornelisdr {Uiterstegracht}
/
Grietgen Corneelisdr
1583-07-15
Grietgen Corneelisdr
Grachtenboek-53 (eigenaar)Uiterstegracht.132.2
150/1
Grietgen Anthonisdr {vrouw van Gerrit Jansz}
/
Grietgen Toonis
1583-07-15
Grietgen Toonis
Grachtenboek-53 (eigenaar)Uiterstegracht.143
580/1
Heyltgen Gerritsdr {Uiterstegracht}
/
Heiltgen Gerritsdochter
1583-07-15
Heiltgen Gerritsdochter
Grachtenboek-53 (eigenaar)Uiterstegracht.101
500/1
Hendrick Pietersz {lakenwever}
/
Heindrick Pietersz van Antwerpen
1583-07-15
Heindrick Pietersz van Antwerpen
Grachtenboek-53 (eigenaar)Uiterstegracht.116
190/1
Jacob Cornelisz {steenplaatsersknecht}
/
Jacop Corneelisz
1583-07-15
Jacop Corneelisz
Grachtenboek-53 (eigenaar)Uiterstegracht.132.4
130/1
Jacob Joostenz {perkamentmaker}
/
Jacop Joosten
1583-07-15
Jacop Joosten
Grachtenboek-53 (eigenaar)Uiterstegracht.091-095
480/1

/
Jan Block verwerverwer
1583-07-15
Jan Block verwer
Grachtenboek-53 (eigenaar)Uiterstegracht.104
220/1
Jan Obertsz {Hans de koekebakker}
/
Jan de Coekebackercoekebacker
1583-07-15
Jan de Coekebacker
Grachtenboek-53 (eigenaar)Uiterstegracht.098-100
240/1

/
Jan Heindrickxz lindeweeverlindeweever
1583-07-15
Jan Heindrickxz lindeweever
Grachtenboek-53 (eigenaar)Uiterstegracht.067
440/1
Jan Jacobsz {stoeldraaier}
/
Jan Jacopsz stoeldraeyerstoeldraeyer
1583-07-15
Jan Jacopsz stoeldraeyer
Grachtenboek-53 (eigenaar)Uiterstegracht.125
540/1
Jan Jansz Speck {linnenwever}
/
Jan Speck als voocht
1583-07-15
Jan Speck als voocht
Grachtenboek-53 (eigenaar)Uiterstegracht.074
330/1
Joost Dircksz {lijndraaier}
/
Joost Dirckxz lijndraeyerlijndraeyer
1583-07-15
Joost Dirckxz lijndraeyer
Grachtenboek-53 (eigenaar)Uiterstegracht.053.2-061
410/1
Lenaert Roelofsz {lakenbereider}
/
Leenaer Roelofsz voerlaekenreeder ofte schuitvoerdervoerlaekenreeder ofte schuitvoerder
1583-07-15
Leenaer Roelofsz voerlaekenreeder ofte schuitvoerder
Grachtenboek-53 (eigenaar)Uiterstegracht.045
360/1
Lenaert Claesz {tapper}
/
Leenaert Claesz
1583-07-15
Leenaert Claesz
Grachtenboek-53 (eigenaar)Uiterstegracht.132.3
140/1

/
Mary Roelen
1583-07-15
Mary Roelen
Grachtenboek-53 (eigenaar)Uiterstegracht.164-170
60/1

/
Mateus Ghijsbrechtsz
1583-07-15
Mateus Ghijsbrechtsz
Grachtenboek-53 (eigenaar)Uiterstegracht.097-099
490/1

/
Meester Pieter schoolmeester van de weesen lest geweestschoolmeester
1583-07-15
Meester Pieter schoolmeester van de weesen lest geweest
Grachtenboek-53 (eigenaar)Uiterstegracht.072.2
340/1
Melchior Dircksz {schoenmaker}
/
Melchior Dirckxz
1583-07-15
Melchior Dirckxz
Grachtenboek-53 (eigenaar)Uiterstegracht.092-094
260/1
Neeltgen Jansdr {vrouw van Pouwels Gerritsz}
/
Neel Jansdr
1583-07-15
Neel Jansdr
Grachtenboek-53 (eigenaar)Uiterstegracht.065
430/1
Neeltgen Pietersdr {schoolmeester}
/
Neeltgen Pieters van Coudekerck
1583-07-15
Neeltgen Pieters van Coudekerck
Grachtenboek-53 (eigenaar)Uiterstegracht.150-152
80/1
Neeltgen Anthonisdr {vrouw van Jan Hendricksz}
/
Neeltgen Tonis weduwe van Jan Heindricxz backer
1583-07-15
Neeltgen Tonis weduwe van Jan Heindricxz backer
Grachtenboek-53 (eigenaar)Uiterstegracht.049
380/1
Pieter Claesz {drapier}
/
Pieter Claesz
1583-07-15
Pieter Claesz
Grachtenboek-53 (eigenaar)Uiterstegracht.084
290/1
Pieter Harmensz {kuiper}
/
Pieter Hermensz de Cuipercuiper
1583-07-15
Pieter Hermensz de Cuiper
Grachtenboek-53 (eigenaar)Uiterstegracht.080
310/1
Pieter Huibrechtsz {warpenwever}
/
Pieter Huibrechtsz
1583-07-15
Pieter Huibrechtsz
Grachtenboek-53 (eigenaar)Uiterstegracht.076-078
320/1
Pieter Jacobsz de Vrije
/
Pieter Jacopsz de Vrij
1583-07-15
Pieter Jacopsz de Vrij
Grachtenboek-53 (eigenaar)Uiterstegracht.103-111
510/1
Pieter Pietersz {pottenbakker}
/
Pieter Pietersz pottebackerpottebacker
1583-07-15
Pieter Pietersz pottebacker
Grachtenboek-53 (eigenaar)Middelstegracht.073-075
300/1
Pieter Jacobsz de Vrije
/
poort van Pieter Jacopsz en Pieter Huibrechtsz
1583-07-15
poort van Pieter Jacopsz en Pieter Huibrechtsz
Grachtenboek-53 (eigenaar)Uiterstegracht.132.1
160/1
Reyer Pietersz {schipper}
/
Reyer Pietersz harinckmanharinckman
1583-07-15
Reyer Pietersz harinckman
Grachtenboek-53 (eigenaar)Uiterstegracht.077-085
460/1
Reimpgen Cornelisdr van Banchem {Vinck}
/
Reympgen Int Vercken
1583-07-15
Reympgen Int Vercken
Grachtenboek-53 (eigenaar)Uiterstegracht.086
280/1
Rutger Fransz {smid}
/
Rut Fransz smitsmit
1583-07-15
Rut Fransz smit
Grachtenboek-53 (eigenaar)Uiterstegracht.096
250/1
Symon Quirijnsz Gorter {linnenwever}
/
Symon Quierynckxz gortergorter
1583-07-15
Symon Quierynckxz gorter
Grachtenboek-53 (overledene)Uiterstegracht.150-152
80/1a
Jan Hendricksz {bakker}
/
weduwe van Jan Heindricxz backerbacker
1583-07-15
weduwe van Jan Heindricxz backer
Grachtenboek-53 (eigenaar)Uiterstegracht.112-114
200/1

/
Ymmetgen Roelen
1583-07-15
Ymmetgen Roelen
Grachtenboek-53 (eigenaar)Uiterstegracht.120-130
170/1
Sander Aelbrechtsz van Quackenbosch
/
Zander Aelbrechtsz
1583-07-15
Zander Aelbrechtsz