BronPerceelPersonen

Lijst van BronPerceelPersoon-regels afhankelijk van opgegeven selectie-criteria. Wildcardtekens: _ (enkel) en % (meer).

Bouwblok
BronPerceelPersoonregels met BronId = 62. Aantal = 50.
BronPerceel
Volgnr/Toev
Persoon
Aantal/Bedrag
PersoonNaamInBron
Opmerkingen
Beroepsvermelding
Datum
Grachtenboek-54 (eigenaar)Uiterstegracht.009
260/1
Adriaen Adriaensz {mandenmaker-Uiterstegracht}
/
Adryaen Adryaensz mandemaekermandemaeker
1584-07-09
Adryaen Adryaensz mandemaeker
Grachtenboek-54 (eigenaar)Uiterstegracht.019.4
320/1
Adriaen Adriaensz {mandenmaker-Uiterstegracht}
/
Adryaen Adryaensz mandemaekermandemaeker
1584-07-09
Adryaen Adryaensz mandemaeker
Grachtenboek-54 (eigenaar)Uiterstegracht.001
220/1
Adriaen Huigenz {houtzager}
/
Adryaen Huigen
1584-07-09
Adryaen Huigen
Grachtenboek-54 (eigenaar)Uiterstegracht.011
270/1
Adriaen Jacobsz {warmoezenier}
/
Adryaen Jacopsz warmoesmanwarmoesman
1584-07-09
Adryaen Jacopsz warmoesman
Grachtenboek-54 (eigenaar)Uiterstegracht.021.4
380/1
Aeltgen Meesdr {de Haes}
/
Aeltgen Meesendr weduwe van Allert Jacopsz de Haes
1584-07-09
Aeltgen Meesendr weduwe van Allert Jacopsz de Haes
Grachtenboek-54 (eigenaar)Uiterstegracht.003
230/1
Anthonis Thimansz {kuiper}
/
Antonis Tymonsz cuipercuiper
1584-07-09
Antonis Tymonsz cuiper
Grachtenboek-54 (eigenaar)Uiterstegracht.023
400/1
Andries Huibrechtsz {wever}
/
Arris Huibrechtsz weeverweever
1584-07-09
Arris Huibrechtsz weever
Grachtenboek-54 (eigenaar)NieuweRijn.086-087
200/1
Claes Anthonisz {olieslager}
/
Claes Antonisz olyslagerolyslager
1584-07-09
Claes Antonisz olyslager
Grachtenboek-54 (eigenaar)Uiterstegracht.020-022
160/1
Claes Lenaertsz {baggerman}
/
Claes Leenaertsz lantmanlantman
1584-07-09
Claes Leenaertsz lantman
Grachtenboek-54 (eigenaar)Uiterstegracht.028-030
140/1
Claes Anthonisz {olieslager}
/
Claes Tonisz olysslagerolysslager
1584-07-09
Claes Tonisz olysslager
Grachtenboek-54 (eigenaar)Uiterstegracht.016.1
180/1

/
Coen Pietersz timmermantimmerman
1584-07-09
Coen Pietersz timmerman
Grachtenboek-54 (eigenaar)Uiterstegracht.024-026
150/1
Cornelis Adriaensz {pottenbakker-Uiterstegracht}
/
Corneelis Arentsz pottebackerpottebacker
1584-07-09
Corneelis Arentsz pottebacker
Grachtenboek-54 (eigenaar)Uiterstegracht.021.3
370/1
Cornelis Cornelisz Boertgen {landman}
/
Corneelis Jansz boertgenboertgen
1584-07-09
Corneelis Jansz boertgen
Grachtenboek-54 (eigenaar)Uiterstegracht.019.6
340/1
Cornelis Jansz {linnenwever-Uiterstegracht-19}
/
Corneelis Jansz weeverweever
1584-07-09
Corneelis Jansz weever
Grachtenboek-54 (eigenaar)Uiterstegracht.056
50/1
Daniƫl Aelbrechtsz {linnenwever}
/
Daendel Aelbrechtsz
1584-07-09
Daendel Aelbrechtsz
Grachtenboek-54 (eigenaar)Uiterstegracht.054.1
70/1

/
Daentgen Jansdr
1584-07-09
Daentgen Jansdr
Grachtenboek-54 (eigenaar)Uiterstegracht.008-014
190/1
Dirck Gerritsz van Hoogeveen
/
De brouwerye van Dirck Gerritsz van Hogeveenbrouwerye
1584-07-09
De brouwerye van Dirck Gerritsz van Hogeveen
Grachtenboek-54 (eigenaar)Uiterstegracht.019.2
300/1
Dirck Cornelisz Blaeu {snijder}
/
Dirck Cornelisz Blaeu
1584-07-09
Dirck Cornelisz Blaeu
Grachtenboek-54 (eigenaar)NieuweRijn.088-089
210/1
Evert Joostenz {scheepmaker}
/
Ewout Joosten scheepmaekerscheepmaeker
1584-07-09
Ewout Joosten scheepmaeker
Grachtenboek-54 (eigenaar)Uiterstegracht.040-044
90/1
Floris Cornelisz Bien {bierdrager}
/
Flooris Corneelisz bierdragerbierdrager
1584-07-09
Flooris Corneelisz bierdrager
Grachtenboek-54 (eigenaar)Uiterstegracht.041
450/1
Floris Cornelisz Bien {bierdrager}
/
Flooris Corneelisz bierdragerbierdrager
1584-07-09
Flooris Corneelisz bierdrager
Grachtenboek-54 (eigenaar)Uiterstegracht.048-052
80/1
Geertruid Anthonisdr {Buys}
/
Gheertgen Toonis weduwe van Jan Buis metselaer
1584-07-09
Gheertgen Toonis weduwe van Jan Buis metselaer
Grachtenboek-54 (eigenaar)Uiterstegracht.005
240/1
Hendrick Evertsz {bierdrager}
/
Heindrick Evertsz bierdragerbierdrager
1584-07-09
Heindrick Evertsz bierdrager
Grachtenboek-54 (eigenaar)Uiterstegracht.043
460/1
Hendrick Jacobsz {schipper}
/
Heindrick Jacopsz Coppen cleywerckercleywercker
1584-07-09
Heindrick Jacopsz Coppen cleywercker
Grachtenboek-54 (eigenaar)Uiterstegracht.038
100/1
Hendrick Stevensz van Boxel {brouwersknecht}
/
Heindrick Steevensz brouwersknechtbrouwersknecht
1584-07-09
Heindrick Steevensz brouwersknecht
Grachtenboek-54 (eigenaar)Uiterstegracht.019.1
290/1
Harmen Jansz {linnenwever}
/
Hermen Jansz weeverweever
1584-07-09
Hermen Jansz weever
Grachtenboek-54 (eigenaar)Uiterstegracht.060.1
30/1

/
Hillegont Mourynckxdr weduwe van [niet vermeld]
1584-07-09
Hillegont Mourynckxdr weduwe van [niet vermeld]
Grachtenboek-54 (eigenaar)Uiterstegracht.021.5
390/1
Job Cornelisz {pottenbakker}
/
Jacop Corneelisz pottebackerpottebacker
1584-07-09
Jacop Corneelisz pottebacker
Grachtenboek-54 (eigenaar)Uiterstegracht.054.2
60/1
Jacob Jansz {landman, brouwersknecht}
/
Jacop Jansz brouwersknechtbrouwersknecht
1584-07-09
Jacop Jansz brouwersknecht
Grachtenboek-54 (eigenaar)Uiterstegracht.007
250/1
Jan Jacobsz van Dam
/
Jan Jacopsz van Dam com sosis soutsiederssoutsieder
1584-07-09
Jan Jacopsz van Dam com sosis soutsieders
Grachtenboek-54 (eigenaar)Uiterstegracht.033
420/1

/
Jan Jansz lindeweever op Leevendeellindeweever
1584-07-09
Jan Jansz lindeweever op Leevendeel
Grachtenboek-54 (eigenaar)Uiterstegracht.021.1
350/1
Jan Jansz Bors {poortwachter}
/
Jan Jansz poortier van de Sijlepoortpoortier
1584-07-09
Jan Jansz poortier van de Sijlepoort
Grachtenboek-54 (eigenaar)Uiterstegracht.013-017
280/1
Jan Pietersz {veenman}
/
Jan Pietersz veenmanveenman
1584-07-09
Jan Pietersz veenman
Grachtenboek-54 (eigenaar)Uiterstegracht.019.3
310/1

/
Lysbet Heyndrickxdr Adriaen Pietersz houtcoopers weduwehoutcooper
1584-07-09
Lysbet Heyndrickxdr Adriaen Pietersz houtcoopers weduwe
Grachtenboek-54 (eigenaar)Uiterstegracht.019.5
330/1
Maerten Cornelisz {linnenwever}
/
Maerten zeegeltreckerzeegeltrecker
1584-07-09
Maerten zeegeltrecker
Grachtenboek-54 (eigenaar)Uiterstegracht.058
40/1
Marytgen Dircksdr {vrouw van Hendrick Loysz}
/
Maritgen Dirckx weduwe van Heindrick Loyen
1584-07-09
Maritgen Dirckx weduwe van Heindrick Loyen
Grachtenboek-54 (eigenaar)Uiterstegracht.021.2
360/1

/
Maritgen ende Trijntgen Claesdochteren
1584-07-09
Maritgen ende Trijntgen Claesdochteren
Grachtenboek-54 (eigenaar)Uiterstegracht.062-064
20/1
Matthijs Willemsz {lakenreder}
/
Matijs Willemsz voerlakenreedervoerlakenreeder
1584-07-09
Matijs Willemsz voerlakenreeder
Grachtenboek-54 (eigenaar)Uiterstegracht.035
430/1
Mees Dircksz {linnenwever}
/
Mees Dirckxz weeverweever
1584-07-09
Mees Dirckxz weever
Grachtenboek-54 (eigenaar)Uiterstegracht.066-070
10/1
Neeltgen Gerritsdr {Groenesteeg}
/
Neeltgen Gerritsdr weduwe van Huibrecht Jansz
1584-07-09
Neeltgen Gerritsdr weduwe van Huibrecht Jansz
Grachtenboek-54 (eigenaar)Uiterstegracht.034
120/1
Niesgen Jorisdr {Breetvelt}
/
Nies Breetvelts
1584-07-09
Nies Breetvelts
Grachtenboek-54 (eigenaar)Uiterstegracht.036
110/1

/
Pieter Jansz weeverweever
1584-07-09
Pieter Jansz weever
Grachtenboek-54 (eigenaar)Uiterstegracht.032
130/1
Pouwels Cornelisz {linnenwever}
/
Pouwels Corneelisz weverwever
1584-07-09
Pouwels Corneelisz wever
Grachtenboek-54 (eigenaar)Uiterstegracht.016.2-018
170/1
Sander Aelbrechtsz van Quackenbosch
/
Sander Aelbrechtsz
1584-07-09
Sander Aelbrechtsz
Grachtenboek-54 (eigenaar)Uiterstegracht.037-039
440/1
Volckgen Pietersdr {warmoezenier}
/
Volckgen Pieters het warmoeswijfwarmoeswijf
1584-07-09
Volckgen Pieters het warmoeswijf
Grachtenboek-54 (overledene)Uiterstegracht.021.4
380/1a
Allert Jacobsz de Haes
/
weduwe van Allert Jacopsz de Haes
1584-07-09
Aeltgen Meesendr weduwe van Allert Jacopsz de Haes
Grachtenboek-54 (overledene)Uiterstegracht.058
40/1a
Hendrick Loyenz {linnenwever}
/
weduwe van Heindrick Loyen
1584-07-09
Maritgen Dirckx weduwe van Heindrick Loyen
Grachtenboek-54 (overledene)Uiterstegracht.066-070
10/1a
Huibrecht Jansz {pottenbakker}
/
weduwe van Huibrecht Jansz
1584-07-09
Neeltgen Gerritsdr weduwe van Huibrecht Jansz
Grachtenboek-54 (overledene)Uiterstegracht.048-052
80/1a
Jan Pietersz Buys
/
weduwe van Jan Buis metselaermetselaer
1584-07-09
Gheertgen Toonis weduwe van Jan Buis metselaer
Grachtenboek-54 (eigenaar)Uiterstegracht.025-031
410/1
Willem Arentsz Ouwelant
/
Willem Adryaensz brouwerbrouwer
1584-07-09
Willem Adryaensz brouwer