BronPerceelPersonen

Lijst van BronPerceelPersoon-regels afhankelijk van opgegeven selectie-criteria. Wildcardtekens: _ (enkel) en % (meer).

Bouwblok
BronPerceelPersoonregels met BronId = 7. Aantal = 26.
BronPerceel
Volgnr/Toev
Persoon
Aantal/Bedrag
PersoonNaamInBron
Opmerkingen
Beroepsvermelding
Datum
Grachtenboek-04 (eigenaar)NieuweRijn.028
40/1
Claes Sebastiaensz {smid}
/
Claes Sebastiaenzoon smitsmit
1583-07-01
Claes Sebastiaenzoon smit
Grachtenboek-04 (eigenaar)Botermarkt.012
120/1
Maerten Jansz van Sonnevelt
/
De kinderen van Van Sonnevelt
1583-07-01
De kinderen van Van Sonnevelt
Grachtenboek-04 (eigenaar)Botermarkt.004
190/1
Cornelis Cornelisz {in de Bock, de oude}
/
De weduwe van Corneelis in den Buck
1583-07-01
De weduwe van Corneelis in den Buck
Grachtenboek-04 (overledene)NieuweRijn.035
100/1a
Jan Gerritsz de Haes
/
De weduwe van Jan Gerritsz de Haes
1583-07-01
De weduwe van Jan Gerritsz de Haes
Grachtenboek-04 (eigenaar)NieuweRijn.035
100/1
Jannetgen Wijnaertsdr
/
De weduwe van Jan Gerritsz de Haes
1583-07-01
De weduwe van Jan Gerritsz de Haes
Grachtenboek-04 (eigenaar)Korenbrugsteeg.003-005
220/1
Grietgen Huigendr Hopkoper
/
De weduwe van Piet Joostenz wantsnijder
1583-07-01
De weduwe van Piet Joostenz wantsnijder
Grachtenboek-04 (overledene)Korenbrugsteeg.003-005
220/1a
Pieter Joostenz de Bije
/
De weduwe van Piet Joostenz wantsnijderwantsnijder
1583-07-01
De weduwe van Piet Joostenz wantsnijder
Grachtenboek-04 (eigenaar)NieuweRijn.030
60/1
Adriana Claesdr {vrouw van Warnaert Anthonisz}
/
De weduwe van Wernaer Antonisz
1583-07-01
De weduwe van Wernaer Antonisz
Grachtenboek-04 (eigenaar)Botermarkt.003
200/1

/
Die kinderen van Frans Corsz
1583-07-01
Die kinderen van Frans Corsz
Grachtenboek-04 (overledene)Botermarkt.003
200/1a
Frans Corsz {schoenmaker}
/
Die kinderen van Frans Corsz
1583-07-01
Die kinderen van Frans Corsz
Grachtenboek-04 (eigenaar)Botermarkt.008-009
150/1
Gerrit Wiggersz van Duivelant
/
Gerrit Wiggersz van Duivelant
1583-07-01
Gerrit Wiggersz van Duivelant
Grachtenboek-04 (eigenaar)NieuweRijn.026-027
30/1
Gijsbrecht Dircksz Gool
/
Ghijsbrecht Dirckxz Ghool
1583-07-01
Ghijsbrecht Dirckxz Ghool
Grachtenboek-04 (eigenaar)Botermarkt.005
180/1
Havick Joostenz {tinnegieter}
/
Havick Joostenz
1583-07-01
Havick Joostenz
Grachtenboek-04 (eigenaar)NieuweRijn.024
10/1
Hendrick Jansz {bakker}
/
Heyndrick Jansz backerbacker
1583-07-01
Heyndrick Jansz backer
Grachtenboek-04 (eigenaar)Botermarkt.010
140/1
Jacob Cornelisz de Haes
/
Jacob Corneelisz de Haes
1583-07-01
Jacob Corneelisz de Haes
Grachtenboek-04 (eigenaar)NieuweRijn.034
90/1
Jan Gijsbrechtsz (van Swanenvelt)
/
Jan Ghijsbrechtsz coorencoopercoorencooper
1583-07-01
Jan Ghijsbrechtsz coorencooper
Grachtenboek-04 (eigenaar)Botermarkt.007
160/1
Jan Hendricksz van der Does
/
Jan Heindricksz backkerbackker
1583-07-01
Jan Heindricksz backker
Grachtenboek-04 (eigenaar)NieuweRijn.031
70/1
Marytgen Jansdr Heye {vrouw van Garbrant Symonsz}
/
Marye Heyen
1583-07-01
Marye Heyen
Grachtenboek-04 (eigenaar)NieuweRijn.032-033
80/1
Marytgen Jansdr Heye {vrouw van Garbrant Symonsz}
/
Marye Heyendochter
1583-07-01
Marye Heyen dochter
Grachtenboek-04 (eigenaar)Botermarkt.002
210/1
Claes Cornelisz {apotheker}
/
Meest[er] Claes apteekerapteeker
1583-07-01
Meest[er] Claes apteeker
Grachtenboek-04 (eigenaar)NieuweRijn.029
50/1
Marytgen Andriesdr
/
Meritgen Andries weduwe van Reyer cooperslager
1583-07-01
Meritgen Andries weduwe van Reyer cooperslager
Grachtenboek-04 (eigenaar)Botermarkt.011
130/1
Pieter Jansz {tinnegieter}
/
Pieter Jansz tinnegietertinnegieter
1583-07-01
Pieter Jansz tinnegieter
Grachtenboek-04 (eigenaar)NieuweRijn.025
20/1
Pouwels Adriaensz Bijman
/
Pouwels Adriaensz bouickebinnerbouickebinner
1583-07-01
Pouwels Adriaensz bouickebinner
Grachtenboek-04 (overledene)NieuweRijn.029
50/1a
Reyer Jacobsz {koperslager}
/
weduwe van Reyer cooperslagercooperslager
1583-07-01
Meritgen Andries weduwe van Reyer cooperslager
Grachtenboek-04 (eigenaar)Botermarkt.006
170/1
Willem Cornelisz Thibaut
/
Willem Corneelisz Tybaut
1583-07-01
Willem Corneelisz Tybaut
Grachtenboek-04 (eigenaar)Botermarkt.013
110/1
Wouter Joostenz {lepelmaker}
/
Wouter Joostenz
1583-07-01
Wouter Joostenz