BronPerceelPersonen

Lijst van BronPerceelPersoon-regels afhankelijk van opgegeven selectie-criteria. Wildcardtekens: _ (enkel) en % (meer).

Bouwblok
BronPerceelPersoonregels met BronId = 73. Aantal = 25.
BronPerceel
Volgnr/Toev
Persoon
Aantal/Bedrag
PersoonNaamInBron
Opmerkingen
Beroepsvermelding
Datum
Grachtenboek-64 (eigenaar)LangeMare.108
60/1
Marytgen Pietersdr {koopvrouw}
/
Adriaen Pietersz Vergeils weduwe
1585-05-04
Adriaen Pietersz Vergeils weduwe
Grachtenboek-64 (overledene)LangeMare.108
60/1a
Adriaen Pietersz Vergeyl
/
Adriaen Pietersz Vergeils weduwe
1585-05-04
Adriaen Pietersz Vergeils weduwe
Grachtenboek-64 (eigenaar)LangeMare.088
150/1

/
Alijt Henricxdochter
1585-05-04
Alijt Henricxdochter
Grachtenboek-64 (eigenaar)LangeMare.086
160/1
Aeltgen Hendricksdr {appelkoopster}
/
Alijt Henricxdochter
1585-05-04
Alijt Henricxdochter
Grachtenboek-64 (eigenaar)LangeMare.116
30/1
Arent Garbrantsz {LangeMare}
/
Arent Garbrantsz
1585-05-04
Arent Garbrantsz
Grachtenboek-64 (eigenaar)Haarlemmerstraat.110
220/1

/
Brouweriebrouwerie
1585-05-04
Brouwerie
Grachtenboek-64 (eigenaar)LangeMare.112-114
40/1

/
Claes Lenertsz
1585-05-04
Claes Lenertsz
Grachtenboek-64 (eigenaar)Haarlemmerstraat.114
20/1
Cornelis Bartholomeusz {koopman-Haarlemmerstraat}
/
Cornelis Bertelmeus poort
1585-05-04
Cornelis Bertelmeus poort
Grachtenboek-64 (eigenaar)LangeMare.106
70/1
Cornelis Symonsz Heerman {vleeshouwer, de jonge}
/
Cornelis Simonsz
1585-05-04
Cornelis Simonsz
Grachtenboek-64 (eigenaar)LangeMare.110
50/1
Dirck Cornelisz Vet {vleeshouwer}
/
Dirck Cornelisz
1585-05-04
Dirck Cornelisz
Grachtenboek-64 (eigenaar)LangeMare.092
130/1
Evert Harmensz {warmoezenier}
/
Ever Hermansz
1585-05-04
Ever Hermansz
Grachtenboek-64 (eigenaar)LangeMare.075-077
180/1
Harmen Evertsz {zeemtouwer}
/
Herman Eversz
1585-05-04
Herman Eversz
Grachtenboek-64 (eigenaar)LangeMare.079
190/1

/
Jan Claesz Nos
1585-05-04
Jan Claesz Nos
Grachtenboek-64 (eigenaar)LangeMare.120-122
10/1
Jan Fransz {smid}
/
Jan Fransz smitsmit
1585-05-04
Jan Fransz smit
Grachtenboek-64 (eigenaar)LangeMare.104
80/1
Jan Garbrantsz {vleeshouwer}
/
Jan Garbrantsz
1585-05-04
Jan Garbrantsz
Grachtenboek-64 (eigenaar)LangeMare.098
100/1
Jan Harmensz {LangeMare}
/
Jan Hermansz
1585-05-04
Jan Hermansz
Grachtenboek-64 (eigenaar)LangeMare.100-102
90/1
Neeltgen Willemsdr {van Rossum}
/
Jan van Rossems weduwe
1585-05-04
Jan van Rossems weduwe
Grachtenboek-64 (overledene)LangeMare.100-102
90/1a
Jan Jansz van Rossum {de jonge}
/
Jan van Rossems weduwe
1585-05-04
Jan van Rossems weduwe
Grachtenboek-64 (eigenaar)LangeMare.090
140/1
Geertgen Aelbrechtsdr {vleeshouwer}
/
Jan Willemsz weduwe
1585-05-04
Jan Willemsz weduwe
Grachtenboek-64 (overledene)LangeMare.090
140/1a
Jan Willemsz {vleeshouwer}
/
Jan Willemsz weduwe
1585-05-04
Jan Willemsz weduwe
Grachtenboek-64 (eigenaar)LangeMare.096
110/1
Job Dircksz {warmoezenier}
/
Jop Dircxz
1585-05-04
Jop Dircxz
Grachtenboek-64 (eigenaar)Haarlemmerstraat.106
210/1
Rembrant Jansz van Rossum
/
Rembrant Jansz
1585-05-04
Rembrant Jansz
Grachtenboek-64 (eigenaar)LangeMare.081.1
200/1

/
Rembrant voors
1585-05-04
Rembrant voors.
Grachtenboek-64 (eigenaar)LangeMare.073
170/1
Willem Daniƫlsz {houtzager}
/
Willem Danielsz
1585-05-04
Willem Danielsz
Grachtenboek-64 (eigenaar)LangeMare.094
120/1
Wouter Joppenz {schoenmaker}
/
Wouter Joppen
1585-05-04
Wouter Joppen