BronPerceelPersonen

Lijst van BronPerceelPersoon-regels afhankelijk van opgegeven selectie-criteria. Wildcardtekens: _ (enkel) en % (meer).

Bouwblok
BronPerceelPersoonregels met BronId = 84. Aantal = 12.
BronPerceel
Volgnr/Toev
Persoon
Aantal/Bedrag
PersoonNaamInBron
Opmerkingen
Beroepsvermelding
Datum
Grachtenboek-75 (eigenaar)5eBinnenvestgracht.000.24
80/1

/
Alijt Claesdr
1583~1588
Alijt Claesdr
Grachtenboek-75 (eigenaar)5eBinnenvestgracht.000.30
110/1

/
Cornelis Jacobssoon
1583~1588
Cornelis Jacobssoon
Grachtenboek-75 (eigenaar)5eBinnenvestgracht.000.32
120/1
Cornelis Pietersz Speck {timmerman}
/
Cornelis Speck
1583~1588
Cornelis Speck
Grachtenboek-75 (eigenaar)5eBinnenvestgracht.000.22
70/1

/
Dirck Veenvos
1583~1588
Dirck Veenvos
Grachtenboek-75 (eigenaar)5eBinnenvestgracht.000.26
90/1
Floris Joppenz {varkenskoopman}
/
Floris Joppen
1583~1588
Floris Joppen
Grachtenboek-75 (eigenaar)Kolfmakerveststeeg.000.7
40/1
Hobbe Florisz {goudsmid}
/
Hobben Florissoon
1583~1588
Hobben Florissoon
Grachtenboek-75 (eigenaar)5eBinnenvestgracht.000.28
100/1

/
Ledige plaets
1583~1588
Ledige plaets
Grachtenboek-75 (eigenaar)Nonnenveststeeg.006
20/1

/
Maers Cnockaert
1583~1588
Maers Cnockaert
Grachtenboek-75 (eigenaar)Vestsloot.014
10/1
Bartholomeus Marquis
/
Marquis
1583~1588
Marquis
Grachtenboek-75 (eigenaar)Kolfmakerveststeeg.000.2
50/1
Meynaert Lucasz van Halkestein
/
Melchior Halckestein
1583~1588
Melchior Halckestein
Grachtenboek-75 (eigenaar)Vestsloot.016
30/1
Jan Artus Hovius
/
Mr Jan Artus
1583~1588
Mr Jan Artus
Grachtenboek-75 (eigenaar)5eBinnenvestgracht.000.20
60/1
Willem Symonsz de Wilde van Schilperoort
/
Willem Simon van de Wilde en Schilperoort
1583~1588
Willem Simon van de Wilde en Schilperoort