BronPerceelPersonen

Lijst van BronPerceelPersoon-regels afhankelijk van opgegeven selectie-criteria. Wildcardtekens: _ (enkel) en % (meer).

Bouwblok
BronPerceelPersoonregels met PerceelId = 1309. Aantal = 35.
BronPerceel
Volgnr/Toev
Persoon
Aantal/Bedrag
PersoonNaamInBron
Opmerkingen
Beroepsvermelding
Datum
Grachtenboek-47 (eigenaar)Hooigracht.085
390/1
Anna Gerritsdr {vrouw van Govert Claesz}
/
Anna Geritsdr
1584-09-28
Anna Geritsdr
Vetus-1585 (eigenaar)Hooigracht.085
140/1
Anna Gerritsdr {vrouw van Govert Claesz}
/10
Anna Gerritsdr Govert Claess wedue
1585
Anna Gerritsdr Govert Claess weduen huys es getaxeert op 10 gulden
Volkstelling-1581 (bewoner)Hooigracht.085
102/1
Anna Gerritsdr {vrouw van Govert Claesz}
2/
Anna Gerrytsdr wed van Govert Claesz
1581-09
Anna Gerrytsdr weduwe van Govert Claesz
Waarboek-67 A-1560 (belending)Hooigracht.085
291/08

/
Claes Cornelisz
1561-07-30
Claes Cornelisz
Waarboek-67 G-1578 (belending)Hooigracht.085
460/08

/
d'erffgenamen van Gerrit van Oyen bierdraeger
1580-01-15
d'erffgenamen van Gerrit van Oyen bierdraeger
Waarboek-67 G-1578 (overledene)Hooigracht.085
460/09
Gerrit Jacobsz van Oyen
/
d'erffgenamen van Gerrit van Oyen bierdraegerbierdraeger
1580-01-15
d'erffgenamen van Gerrit van Oyen bierdraeger
Waarboek-67 G-1578 (belending)Hooigracht.085
459/10

/
de erffgenamen van Gerrit van Oye bierdraeger
1580-01-15
de erffgenamen van Gerrit van Oye bierdraeger
Waarboek-67 G-1578 (overledene)Hooigracht.085
459/11
Gerrit Jacobsz van Oyen
/
de erffgenamen van Gerrit van Oye bierdraegerbierdraeger
1580-01-15
de erffgenamen van Gerrit van Oye bierdraeger
TiendePenning-1557 (eigenaar)Hooigracht.085
104/1
Dirck Cornelisz den Dubbelden
/6/0-0
Dirck Cornelies graefmackergraefmacker
1558-06-08
Dirck Cornelies graefmacker
TiendePenning-1561 (eigenaar)Hooigracht.085
1886/1
Dirck Cornelisz den Dubbelden
/7-0-0
Dirck Corneliszgrafmaker
1561-12
Dirck Cornelisz
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)Hooigracht.085
151/03
Dirck Cornelisz den Dubbelden
/
Dirck Cornelisz den Dubbelden metselaarmetselaar
1561-01-31
Dirck Cornelisz den Dubbelden metselaar
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)Hooigracht.085
291/03
Dirck Cornelisz den Dubbelden
/
Dirck Cornelisz den Dubbelden metselaarmetselaar
1561-07-30
Dirck Cornelisz den Dubbelden metselaar (met Reyer Mathijsz stoeldraaier als borg)
Waarboek-67 A-1560 (belending)Hooigracht.085
203/08
Dirck Cornelisz den Dubbelden
/
Dirck Cornelisz den Dubbelden metselaermetselaer
1561-03-24
Dirck Cornelisz den Dubbelden metselaer
Waarboek-67 A-1560 (koper)Hooigracht.085
151/05
Evert Jansz {metselaar}
/
Evert Jansz metselaarmetselaar
1561-01-31
Evert Jansz metselaar
Omslag-1575 (eigenaar)Hooigracht.085
31/1

/niet
Gerijt van Oeijen erfgenamen
1575-09-01
Gerijt van Oeijen erfgenamen
Omslag-1575 (overledene)Hooigracht.085
31/1a
Gerrit Jacobsz van Oyen
/
Gerijt van Oeijen erfgenamen
1575-09-01
Gerijt van Oeijen erfgenamen
Waarboek-67 B-1562 (belending)Hooigracht.085
54/06
Gerrit Jacobsz van Oyen
/
Gerit Jacobss van Oyen bierdragerbierdrager
1562-02-23
Gerit Jacobss van Oyen bierdrager
Waarboek-67 A-1560 (koper)Hooigracht.085
291/05
Gerrit Jacobsz van Oyen
/
Gerrit Jacobsz van Oyen
1561-07-30
Gerrit Jacobsz van Oyen
Omslag-1573 (bewoner)Hooigracht.085
26/1
Gerrit Jacobsz van Oyen
/0-2
Gerrit Jacoebsz van Oyen, bierdragherbierdragher
1573-12-19
Gerrit Jacoebsz van Oyen, bierdragher
Waarboek-67 B-1562 (belending)Hooigracht.085
90/05
Gerrit Jacobsz van Oyen
/
Gerryt Jacobsz van Oyen
1562-04-17
Gerryt Jacobsz van Oyen
Waarboek-67 B-1562 (belending)Hooigracht.085
22/09
Gerrit Jacobsz van Oyen
/
Gerryt Jacobsz van Oyen bierdragerbierdrager
1562-01-30
Gerryt Jacobsz van Oyen bierdrager
Vetus-1585 (overledene)Hooigracht.085
140/1a
Govert Claesz {linnenwever}
/10
Govert Claess wedue
1585
Anna Gerritsdr Govert Claess weduen huys es getaxeert op 10 gulden
Volkstelling-1581 (bewoner)Hooigracht.085
102/2
Grietgen Govertsdr {Hooigracht}
0/
Grietgen Govertsdr haer kindt
1581-09
Grietgen Govertsdr haer kindt
Schoorsteengeld-1606 (huurder)Hooigracht.085
183/1

3/5-5-0/4-10-0
Jan Jacobsz
1606-08
Quyrijn Jacobsz., bewoont bij Jan Jacobsz. opt aengeven van de vrou
Waarboek-67 A-1560 (belending)Hooigracht.085
390/08
Claes Cornelisz {apotheker}
/
mr Claes tuyn ende erve
1561-12-30
mr. Claes tuyn ende erve
Schoorsteengeld-1606 (aangever)Hooigracht.085
183/3

3/5-5-0/4-10-0
opt aengeven van de vrou
vrouw

1606-08
Quyrijn Jacobsz., bewoont bij Jan Jacobsz. opt aengeven van de vrou
Waarboek-67 C-1563 (belending)Hooigracht.085
419/08
Pieter Willemsz Tol {witmaker}
/
Pieter Willemsz
1565-10-07
Pieter Willemsz
Waarboek-67 D-1567 (belending)Hooigracht.085
569/09
Pieter Willemsz Tol {witmaker}
/
Pieter Willemsz Tol witmaeckerwitmaecker
1571-07-19
Pieter Willemsz Tol witmaecker
Waarboek-67 D-1567 (belending)Hooigracht.085
616/07
Pieter Willemsz Tol {witmaker}
/
Pieter Willemsz Tol witmaeckerwitmaecker
1571-10-11
Pieter Willemsz Tol witmaecker
Waarboek-67 A-1560 (borg)Hooigracht.085
151/04
Quirijn Cornelisz den Dubbelden
/
Quyrijn Cornelisz zijn broer
1561-01-31
Quyrijn Cornelisz zijn broer
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Hooigracht.085
183/2

3/5-5-0/4-10-0
Quyrijn Jacobsz
1606-08
Quyrijn Jacobsz., bewoont bij Jan Jacobsz. opt aengeven van de vrou
Waarboek-67 A-1560 (borg)Hooigracht.085
291/04
Reyer Matthijsz {stoeldraaier}
/
Reyer Mathijsz stoeldraaierstoeldraaier
1561-07-30
Dirck Cornelisz den Dubbelden metselaar (met Reyer Mathijsz stoeldraaier als borg)
Volkstelling-1574 (bewoner)Hooigracht.085
105/1

5/
Tryn Lourisdr
Gansoord

1574-08-07
Tryn Lourisdr
Volkstelling-1581 (overledene)Hooigracht.085
102/1a
Govert Claesz {linnenwever}
0/
wed van Govert Claesz
1581-09
Govert Claesz
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Hooigracht.085
168/1

/4-4-0
Willem Claesz brouwersknechtbrouwersknecht
1601
Willem Claesz brouwersknecht