BronPerceelPersonen

Lijst van BronPerceelPersoon-regels afhankelijk van opgegeven selectie-criteria. Wildcardtekens: _ (enkel) en % (meer).

Bouwblok
BronPerceelPersoonregels met PerceelId = 351. Aantal = 66.
BronPerceel
Volgnr/Toev
Persoon
Aantal/Bedrag
PersoonNaamInBron
Opmerkingen
Beroepsvermelding
Datum
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Breestraat.080
6/2

8/19-4-0/12-0-0
abdie van Rheynsburchs
1606-08
d'abdie van Rheynsburchs huys 'twelck gebruyct wert bij mevrou Van Berchem, op 't aengeven van 't jongwijff
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Breestraat.080
15/2

3/onder t voorhuys getaxeert/4-10-0
abdije van Rheynsburchs
1606-08
d'abdije van Rheynsburchs huys 'twelck in huyer gebruyct wert bij Margriet Jansdr, heeft op haer aengeven
Waarboek-67 J-1581 (overledene)Breestraat.080
51/09
Aelbrecht Pietersz {tinnegieter}
/
Aelbrecht Pietersz
1581-09-09
weduwe van Aelbrecht Pietersz
Waarboek-67 F-1576 (echtgenoot)Breestraat.080
290/04
Pietergen Dielofsdr {vrouw van Dirck Adriaensz Mast, Claes Adriaensz}
/
als man van Pietertgen Dielofsdr
1577-07-18
als man van Pietertgen Dielofsdr
Volkstelling-1581 (bewoner)Breestraat.080
87/3
Annetgen Claesdr Clouslet
0/
Annetgen haer beyder kindt
1581-09
Annetgen haer beyder kindt
Waarboek-67 F-1576 (verkoper)Breestraat.080
290/03
Claes Adriaensz {brouwer}
/
Claas Adriaansz eertijds burgemeester van Leiden
1577-07-18
Claas Adriaansz eertijds burgemeester van Leiden
Waarboek-67 J-1581 (overledene)Breestraat.080
51/04
Claes Adriaensz {brouwer}
/
Claes Adriaensz
1581-09-09
weduwe van Claes Adriaensz
Volkstelling-1581 (bewoner)Breestraat.080
87/1
Claes Clouslet {boekdrukkersknecht}
3/
Claes Clouslet bouckdruckersknechtbouckdruckersknecht
1581-09
Claes Clouslet bouckdruckersknecht heeft hier gewoont derthien weecken
TiendePenning-1561 (eigenaar)Breestraat.080
5/1
Claes Isaacsz van Swanenburg {de oude}
/29-0-0
Claes Isaacsz [van Swanenburg]
1561-12
Claes Isaacsz [van Swanenburg]
Waarboek-67 A-1560 (belending)Breestraat.080
227/07
Claes Isaacsz van Swanenburg {de oude}
/
Claes Ysaack Claess
1561-05-07
Claes Ysaack Claess
Waarboek-67 C-1563 (belending)Breestraat.080
287/05
Claes Isaacsz van Swanenburg {de oude}
/
Claes Ysaacxz
1565-02-10
Claes Ysaacxz
TiendePenning-1557 (eigenaar)Breestraat.080
98/2
Claes Isaacsz van Swanenburg {de oude}
/4/0-0
Claes Ysack
1558-06-08
Claes Ysack
TiendePenning-1557 (eigenaar)Breestraat.080
5/1
Claes Isaacsz van Swanenburg {de oude}
/25/2-10
Claes Ysack Claesz
1558-06-08
Claes Ysack Claesz
Waarboek-67 A-1560 (belending)Breestraat.080
217/05
Claes Isaacsz van Swanenburg {de oude}
/
Claes Yssack Claesz
1561-04-18
Claes Yssack Claesz
Glipperhuur-1574 (eigenaar)Breestraat.080
6/2

/
de erfgenamen van Claes Ysaac fugityven
1574
de erfgenamen van Claes Ysaac fugityven, opte Breestraat
Glipperhuur-1574 (overledene)Breestraat.080
6/2a
Claes Isaacsz van Swanenburg {de oude}
/
de erfgenamen van Claes Ysaac fugityven
1574
de erfgenamen van Claes Ysaac fugityven, opte Breestraat
Glipperhuur-1574 (eigenaar)Breestraat.080
8/2

/
de erfgenamen van Claes Ysaac fugityven
1574
de erfgenamen van Claes Ysaac fugityven, inde Mandenmaeckerssteeghe
Glipperhuur-1574 (overledene)Breestraat.080
8/2a
Claes Isaacsz van Swanenburg {de oude}
/
de erfgenamen van Claes Ysaac fugityven
1574
de erfgenamen van Claes Ysaac fugityven
Omslag-1575 (eigenaar)Breestraat.080
5/2

/
de rentmeester van de confiscatién, derde deel
1575-09-01
de rentmeester van de confiscatién, derde deel
Volkstelling-1574 (bewoner)Breestraat.080
25/1

6/
Dieck Adryansz Coele
Gasthuis

1574-08-07
Dieck Adryansz Coele
Vetus-1585 (eigenaar)Breestraat.080
9/1
Dirck Gerritsz van Kessel
/8
Dirc van Kessel
1585
Dirc van Kessels huysken dat hij zelffs gebruyct, es getacxeert op 8 gulden
Glipperhuur-1574 (huurder)Breestraat.080
8/1

/3-10-0
Dirck Adriaenszoon bierdragherbierdragher
1574
Dirck Adriaenszoon bierdragher
Waarboek-67 F-1576 (belending)Breestraat.080
360/06
Dirck Gerritsz van Kessel
/
Dirck Gerritsz van Kessel
1577-10-28
Dirck Gerritsz van Kessel
Waarboek-67 J-1581 (koper)Breestraat.080
51/11
Dirck Gerritsz van Kessel
/
Dirck Gerritsz van Kessel rentmeesterrentmeester
1581-09-09
Dirck Gerritsz van Kessel rentmeester van de abdie goederen van Rijnsburch
Waarboek-67 F-1576 (koper)Breestraat.080
290/08
Dirck Gerritsz van Kessel
/
Dirck Gerritsz van Kessel rentmeester van de abdij van Rijnsburgrentmeester van de abdij van Rijnsburg
1577-07-18
Dirck Gerritsz van Kessel rentmeester van de abdij van Rijnsburg
Waarboek-67 F-1576 (belending)Breestraat.080
408/18
Dirck Gerritsz van Kessel
/
Dirck van Kessel
1578-01-11
Dirck van Kessel
Vetus-1585 (eigenaar)Breestraat.080
5/1
Dirck Gerritsz van Kessel
/48
Dirck van Kessel
1585
Dirck van Kessels huys genaemt 't Gulden Vlies dat hij verhuyrt, es getacxeert op 48 gulden
Stratenboek-03 (eigenaar)Breestraat.080
140/1
Dirck Gerritsz van Kessel
/
Dirck van Kessel
1588
Dirck van Kessel
Stratenboek-03 (eigenaar)Breestraat.080
140/2
Dirck Gerritsz van Kessel
/
Dirck van Kessel
1588
Dirck van Kessel
Waarboek-67 F-1576 (belending)Breestraat.080
444/21
Dirck Gerritsz van Kessel
/
Dirck van Kessel rentenierder van Reijnsburchrentenierder
1578-01-11
Dirck van Kessel rentenierder van Reijnsburch
Waarboek-67 J-1581 (borg)Breestraat.080
51/08
Lysbeth Claesdr {vrouw van Aelbrecht Pietersz}
/
Elysabeth Claesdr
1581-09-09
Elysabeth Claesdr weduwe van Aelbrecht Pietersz
Volkstelling-1581 (bewoner)Breestraat.080
4/3
Geertgen Cornelisdr {Breestraat}
0/
Geertgen Cornelisdr van Reynsburch haer dienstjonckvr(ouw)e
1581-09
Geertgen cornelisdr van Reynsburch haer dienstjonckvr(ouw)e
Volkstelling-1581 (plaats)Breestraat.080
4/5z

0/
in de zelve huysinge
1581-09
in de zelve huysinge
Glipperhuur-1574 (huurder)Breestraat.080
6/1
Jan Cornelisz van Heusden
/24-0-0
Jan Cornelisz van Huesden
1574
Jan Cornelisz van Huesden
Volkstelling-1574 (bewoner)Breestraat.080
21/1
Jan Cornelisz van Heusden
6/
Jan Cornelysz Schuyt van Nortwyck
Gasthuis

1574-08-07
Jan Cornelysz Schuyt van Nortwyck
Waarboek-67 J-1581 (voogd)Breestraat.080
51/10
Jan Jansz van Binchorst {de oude}
/
Jan van Binchorst notarys publeyck
Jan Jansz van Binchorst is voogd van Marytgen Claesdr en van Lysbeth Claesdr
notarys publeyck
1581-09-09
Jan van Binchorst notarys publeyck
Omslag-1575 (huurder)Breestraat.080
5/1
Jan Cornelisz van Heusden
/24/1-5-7- -pot
Jan van Heusden huurt van de rentmeester van de confiscatién, derde deel
1575-09-01
Jan van Heusden huurt van de rentmeester van de confiscatién, derde deel
Waarboek-67 J-1581 (voogd)Breestraat.080
51/05
Jan van Hout
/
Jan van Hout secretarissecretaris
1581-09-09
Jan van Hout secretaris
Volkstelling-1581 (bewoner)Breestraat.080
4/2
Oede van Amstel
0/
Joncfroue Oede van Aemsteljoncfroue
1581-09
Joncfroue Oede van Aemstel
Omslag-1583 (bewoner)Breestraat.080
9/1
Oede van Amstel
/15
Joncvrou Oede van Aemstel
1583-07-14
Joncvrou Oede van Aemstel
Waarboek-67 F-1576 (borg)Breestraat.080
290/06
Lysbeth Claesdr {vrouw van Aelbrecht Pietersz}
/
Lysbeth Claasdr weduwe van Aalbrecht Pietersz tingieter
1577-07-18
Lysbeth Claasdr weduwe van Aalbrecht Pietersz tingieter
Volkstelling-1581 (bewoner)Breestraat.080
4/6
Lysbeth van Draeckenburg
0/
Lysbeth van Draeckenburg van Reynsburg
1581-09
Lysbeth van Draeckenburg van Reynsburg
Vetus-1585 (plaats)Breestraat.080
9/0a

/
Mandemaeckersstege zuytoostzijde noortoostwaerts aen
1585
Mandemaeckersstege zuytoostzijde noortoostwaerts aen
Oud-belastingboek-1601 (plaats)Breestraat.080
10/0a

/
Mandemaeckerstege Zuytoostzijde Noortoostwaerts aen
1601
Mandemaeckerstege Zuytoostzijde Noortoostwaerts aen
Schoorsteengeld-1606 (huurder)Breestraat.080
15/1

3/onder t voorhuys getaxeert/4-10-0
Margriet Jansdr
1606-08
d'abdije van Rheynsburchs huys 'twelck in huyer gebruyct wert bij Margriet Jansdr, heeft op haer aengeven
Volkstelling-1581 (bewoner)Breestraat.080
87/2
Marytgen Dircksdr {Clouslet}
0/
Maritgen Dircxdr zijn wijff
1581-09
Martigen Dircxdr zijn wijff
Volkstelling-1581 (bewoner)Breestraat.080
4/4
Marytgen Jansdr {dienstmeid-Breestraat}
0/
Maritgen Jansdr van den … hair dienstmeytdienstmeyt
1581-09
Maritgen Jansdr van den … hair dienstmeyt
Waarboek-67 D-1567 (belending)Breestraat.080
600/06
Marytgen Willem Bouwensdr van Warmond {Swanenburg}
/
Maritgen Willemsdochter weduwe wijlen Claes Ysaacxz
1571-09-13
Maritgen Willemsdochter weduwe wijlen Claes Ysaacxz
Waarboek-67 J-1581 (borg)Breestraat.080
51/06
Marytgen Claesdr {Nicasius}
/
Marytgen Claesdr
1581-09-09
Marytgen Claesdr weduwe van Willem Flory Nicasiusz
TiendePenning-1557 (huurder)Breestraat.080
98/1

/4/0-0
Marytgen tonstertonster
1558-06-08
Marytgen tonster
Schoorsteengeld-1606 (huurder)Breestraat.080
6/1

8/19-4-0/12-0-0
mevrou Van Berchem
1606-08
d'abdie van Rheynsburchs huys 'twelck gebruyct wert bij mevrou Van Berchem, op 't aengeven van 't jongwijff
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Breestraat.080
10/1
Stephana van Rossum {vrouwe van Rijnsburg}
/2-11-0
Mevrouwe Stephana van Rossums vrouwe van Rijnsvrouwe tot Rijnsborch
1601
Mevrouwe Stephana van Rossum, vrouwe van Rijnsborch
Volkstelling-1581 (bewoner)Breestraat.080
4/5
Neeltgen Gerritsdr van Kessel
0/
Neeltgen Gerytsdr van Kessel
1581-09
Neeltgen Gerytsdr van Kessel
Kerven-1581 (bewoner)Breestraat.080
8/08
Oede van Amstel
/15
Oede van Aemstel
1581-12
noch aldaer Oede van Aemstel
Schoorsteengeld-1606 (aangever)Breestraat.080
6/3

8/19-4-0/12-0-0
op 't aengeven van 't jongwijff
jongwijf

1606-08
d'abdie van Rheynsburchs huys 'twelck gebruyct wert bij mevrou Van Berchem, op 't aengeven van 't jongwijff
Waarboek-67 J-1581 (verkoper)Breestraat.080
51/03
Pietergen Dielofsdr {vrouw van Dirck Adriaensz Mast, Claes Adriaensz}
/
Pietertgen Dielofsdr
1581-09-09
Pietertgen Dielofsdr weduwe van Claes Adriaensz
Volkstelling-1581 (bewoner)Breestraat.080
4/1
Stephana van Rossum {vrouwe van Rijnsburg}
6/
Steffenine van Rossum abdisse van Reynsburgabdisse
1581-09
Steffenine van Rossum abdisse van Reynsburch
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Breestraat.080
6/1
Stephana van Rossum {vrouwe van Rijnsburg}
/15-7-0
Stephana van Rossum vrouwe tot Rijnsborchvrouwe tot Rijnsborch
1601
Mevrouwe Stephana van Rossum, vrouwe tot Rijnsborch
Omslag-1583 (bewoner)Breestraat.080
8/1
Stephana van Rossum {vrouwe van Rijnsburg}
/60
Vrouwe Stephane van Rossum abdisse
1583-07-14
Vrouwe Stephane van Rossum, abdisse
Kerven-1581 (bewoner)Breestraat.080
7/07
Stephana van Rossum {vrouwe van Rijnsburg}
/60
Vrouwe Stephania van Rossum abdisse van Rhynsburch
1581-12
Vrouwe Stephania van Rossum abdisse van Rhynsburch
Waarboek-67 F-1576 (overledene)Breestraat.080
290/07
Aelbrecht Pietersz {tinnegieter}
/
weduwe van Aalbrecht Pietersz tingietertingieter
1577-07-18
weduwe van Aalbrecht Pietersz tingieter
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Breestraat.080
5/1

7/21-5-0/10-10-0
weduwe van joncheer Cornelis van der Mijle
1606-08
de weduwe van joncheer Cornelis van der Mijle haer huys 'twelck zij zelffs bewoont, op haer aengeven
Schoorsteengeld-1606 (overledene)Breestraat.080
5/1a

7/21-5-0/10-10-0
weduwe van joncheer Cornelis van der Mijle
1606-08
de weduwe van joncheer Cornelis van der Mijle haer huys 'twelck zij zelffs bewoont, op haer aengeven
Waarboek-67 D-1567 (overledene)Breestraat.080
600/07
Claes Isaacsz van Swanenburg {de oude}
/
weduwe wijlen Claes Ysaacxz
1571-09-13
weduwe wijlen Claes Ysaacxz
Waarboek-67 F-1576 (borg)Breestraat.080
290/05
Willem Nicasiusz van Flory
/
Willem van Flory Nicasiusz
1577-07-18
Willem van Flory Nicasiusz
Waarboek-67 J-1581 (overledene)Breestraat.080
51/07
Willem Nicasiusz van Flory
/
Willem van Flory Nicasiusz
1581-09-09
weduwe van Willem van Flory Nicasiusz