BronPerceelPersonen

Lijst van BronPerceelPersoon-regels afhankelijk van opgegeven selectie-criteria. Wildcardtekens: _ (enkel) en % (meer).

Bouwblok
BronPerceelPersoonregels met PerceelId = 739. Aantal = 44.
BronPerceel
Volgnr/Toev
Persoon
Aantal/Bedrag
PersoonNaamInBron
Opmerkingen
Beroepsvermelding
Datum
Volkstelling-1581 (bewoner)Botermarkt.023
65/7
Aechte Vincentendr
0/
Aechgen Centendr uuyt den Gulden Waegen
1581-09
Aechgen Centendr uuyt den Gulden Waegen bij hem inne woonende
Kerven-1581 (bewoner)Botermarkt.023
105/105
Aechte Vincentendr
/6
Aechte Centendr
1581-12
ten zelve huyse Aechte Centendr
Omslag-1583 (bewoner)Botermarkt.023
103/1
Aechte Vincentendr
/6
Aechte Vincentendochter
1583-07-14
Aechte Vincentendochter
Volkstelling-1581 (bewoner)Botermarkt.023
65/8

0/
Aeltgen Lommen uuyt tlandt van Cleeff 't jongwijffjongwijff
1581-09
Aeltgen Lommen uuyt tlandt van Cleeff 't jongwijff
Volkstelling-1581 (bewoner)Botermarkt.023
65/5
Clement Jansz van Baersdorp
0/
Clement haere kinderen
1581-09
Clement haere kinderen
Volkstelling-1581 (bewoner)Botermarkt.023
65/2
Cunera Jorisdr Veen
0/
Cunera Jorijsdr zijne huisvrouwe
1581-09
Cunera Jorijsdr zijne huisvrouwe van Leyden
Grafsteen-PTR (overledene)Botermarkt.023
421/1
Ermgaert Jansdr van Baersdorp
/
Ermgaert Jans dochter van [...]
1574-08-29
Ermgaert Jans dochter van [...]
Volkstelling-1581 (bewoner)Botermarkt.023
65/6

0/
Garbrant Pietersz de knechtknecht
1581-09
Garbrant Pietersz van Leyden de knecht
Volkstelling-1581 (bewoner)Botermarkt.023
65/3
Jan Jansz van Baersdorp {de jonge}
0/
Jan haere kinderen
1581-09
Jan haere kinderen
Waarboek-67 D-1567 (belending)Botermarkt.023
230/08
Jan Jansz van Baersdorp {de oude}
/
Jan Janss corencoopercorencooper
1569-08-22
Jan Janss corencooper
Waarboek-67 F-1576 (belending)Botermarkt.023
24/06
Jan Jansz van Baersdorp {de oude}
/
Jan Janss van Baersdorp
1576-03-31
Jan Janss van Baersdorp
Waarboek-67 F-1576 (belending)Botermarkt.023
119/06
Jan Jansz van Baersdorp {de oude}
/
Jan Janss van Baersdorp
1576-10-22
Jan Janss van Baersdorp
Volkstelling-1574 (bewoner)Botermarkt.023
53/1
Jan Jansz van Baersdorp {de oude}
7/
Jan Janssen burgermeester
Wanthuis
burgermeester
1574-08-07
Jan Janssen burgermeester
Grachtenboek-05 (eigenaar)Botermarkt.023
60/1
Jan Jansz van Baersdorp {de oude}
/
Jan Jansz Baersdorp
1584-07-09
Jan Jansz Baersdorp
Omslag-1573 (bewoner)Botermarkt.023
56/1
Jan Jansz van Baersdorp {de oude}
/2-10
Jan Jansz coorencoopercoorencooper
1573-12-19
Jan Jansz coorencooper
TiendePenning-1564 (eigenaar)Botermarkt.023
62/1
Jan Jansz van Baersdorp {de oude}
/26-0/2-12
Jan Jansz corencooperkorenkoper
1564
Jan Jansz corencooper
Waarboek-67 D-1567 (belending)Botermarkt.023
170/05
Jan Jansz van Baersdorp {de oude}
/
Jan Jansz corencoopercorencooper
1569-03-18
Jan Jansz corencooper
TiendePenning-1557 (eigenaar)Botermarkt.023
63/1
Jan Jansz van Baersdorp {de oude}
/24/2-8
Jan Jansz corncoepercorncoeper
1558-06-08
Jan Jansz corncoeper
Volkstelling-1581 (bewoner)Botermarkt.023
65/1
Jan Jansz van Baersdorp {de oude}
8/
Jan Jansz v Baersdorp coorncooper burgemcoorncooper, burgermeester
1581-09
Jan Jansz van Baersdorp coorncooper van Leyden burgermr
Aflezingsboek-E (vermelding)Botermarkt.023
12/02.1.2.4
Jan Jansz van Baersdorp {de oude}
/
Jan Jansz van Baersdorp
1578-10-25
Jan Jansz van Baersdorp
Kerven-1581 (bewoner)Botermarkt.023
104/104
Jan Jansz van Baersdorp {de oude}
/80
Jan Jansz van Baersdorp
1581-12
Jan Jansz van Baersdorp
Waarboek-67 K-1582 (belending)Botermarkt.023
24/05
Jan Jansz van Baersdorp {de oude}
/
Jan Jansz van Baersdorp
1582-10-18
Jan Jansz van Baersdorp
Omslag-1583 (bewoner)Botermarkt.023
102/1
Jan Jansz van Baersdorp {de oude}
/70
Jan Jansz van Baersdorp
1583-07-14
Jan Jansz van Baersdorp
Vroedschapsboek-K-L (vermelding)Botermarkt.023
213/B16
Jan Jansz van Baersdorp {de oude}
/50
Jan Jansz van Baersdorp
1584-07-14
Jan Jansz van Baersdorp
Stratenboek-06 (eigenaar)Botermarkt.023
1640/1
Jan Jansz van Baersdorp {de oude}
/
Jan Jansz van Baersdorp
1588-07-02
Jan Jansz van Baersdorp
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Botermarkt.023
122/1
Jan Jansz van Baersdorp {de jonge}
0/-/-
Jan Jansz van Baersdorp achterhuis
1606-08
Jan Jansz van Baersdorp achterhuis, is begrepen onder 't voorhuis
Rijckhuisen (vermelding)Botermarkt.023
79/4
Jan Jansz van Baersdorp {de oude}
/
Jan Jansz van Baersdorp coorncooper
1572-11-09
Jan Jansz van Baersdorp coorncooper loco ... tr: Ermbgaert Jansdr ob 29.8.1574
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Botermarkt.023
47/1
Jan Jansz van Baersdorp {de oude}
/75
Jan Jansz van Baersdorp coorncopercoorncoper
1576
Jan Jansz van Baersdorp coorncoper
Vetus-1585 (eigenaar)Botermarkt.023
105/1
Jan Jansz van Baersdorp {de oude}
/42
Jan Jansz van Baersdorp coorncopercoorncoper
1585
Jan Jansz van Baersdorp coorncoper
Rijckhuisen (vermelding)Botermarkt.023
93/3
Jan Jansz van Baersdorp {de oude}
/
Jan Jansz van Baersdorp de jonge coorncopercoorncoper
1580-09-08
Jan Jansz van Baersdorp de jonge coorncoper loco Dirc Jacobsz van Montfoort; tr: 13 april 1597 Catharina van Warmondt Willemsd en we Huych van Alkemade
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Botermarkt.023
109/1
Jan Jansz van Baersdorp {de jonge}
7/19-14/10-10
Jan Jansz van Baersdorp schepen
1606-08
Jan Jansz van Baersdorp schepens huis eygen ende bruicker selfs, op 't wijfs aengeven
TiendePenning-1561 (eigenaar)Botermarkt.023
185/1
Jan Jansz van Baersdorp {de oude}
/26-0-0
Jan Jansz [van Baersdorp]korenkoper
1561-12
Jan Jansz [van Baersdorp]
GedwongenLening-1572 (bewoner)Botermarkt.023
35/1
Jan Jansz van Baersdorp {de oude}
/25
Jan Jansz, coorncopercoorncoper
1572-11-28
Jan Jansz, coorncoper
Omslag-1575 (eigenaar)Botermarkt.023
60/1
Jan Jansz van Baersdorp {de oude}
/33/5-5-7-ob
Jan Jansz, coorncopercoorncoper
1575-09-01
Jan Jansz, coorncoper
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Botermarkt.023
113/1

/15-15-0
Jan van Baersdorp de Jonge
1601
Jan van Baersdorp de Jonge
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Botermarkt.023
125/1
Jan Jansz van Baersdorp {de jonge}
/-1-0-0
Jan van Baersdorp den Jongen
1601
Jan van Baersdorp den Jongen
Album-Studiosorum (vermelding)Botermarkt.023
13/32
Jan Jansz van Baersdorp {de jonge}
/
Joannes Joannis Baesdorp Leidensis Jstudent rechten
1583-02-23
Joannes Joannis Baesdorp Leidensis J.
Omslag-1573 (bewoner)Botermarkt.023
57/1
Joris Willemsz Veen
/0-5
Joris Willemsz zyn schoonvader
1573-12-19
Joris Willemsz zyn schoonvader
Omslag-1573 (vermelding)Botermarkt.023
57/1a
Jan Jansz van Baersdorp {de oude}
/0-5
Joris Willemsz zyn schoonvader
1573-12-19
Joris Willemsz zyn schoonvader
Grafsteen-PTR (overledene)Botermarkt.023
397/1
Clement Jansz van Baersdorp
/
Mr Clemens van Baersdorp burgemeester
1655-01-11
MR CLEMENS VAN BAERSDORP/IS SYN LEVEN BURGEMEESTER/ENDE RENTMEESTER VANDE/UNIVERSITEYT
Schoorsteengeld-1606 (aangever)Botermarkt.023
109/3

7/19-14/10-10
op 't wijfs aengeven
wijf

1606-08
Jan Jansz van Baersdorp schepens huis eygen ende bruicker selfs, op 't wijfs aengeven
Omslag-1573 (bewoner)Botermarkt.023
58/1

/0-2
Syn schoonzuster wonende aldaer ten huyse
1573-12-19
Syn schoonzuster wonende aldaer ten huyse
Volkstelling-1581 (bewoner)Botermarkt.023
65/4
Willem Jansz van Baersdorp
0/
Willem haere kinderen
1581-09
Willem haere kinderen
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Botermarkt.023
53/06

/
Wouter Thymensz Stien tinnegietertinnegieter
1542-02-14
Wouter Thymensz Stien tinnegieter