Overzichtskaart

Kaart van beroep: schelpenhandelaar