Overzichtskaart

Kaart van de bierdragers van 1607