Overzichtskaart

Kaart van de tappers van de cleyne bieren van 1607