Overzichtskaart

Kaart van personen gevonden op grafstenen van de Pieterskerk