Overzichtskaart

Kaart van personen uit het Album Studiosorum