Perceelformulier

Perceelformulier van Hooigracht.023, (Voor: 2-1-0/785).


Naar BronPerceelPersoon-regels.
IdType leiden-1600: P1782
IdType leiden-schoorsteengeld: S-GSD-119
IdType leiden-schoorsteengeld: S-GSD-120
IdType leiden-schoorsteengeld: S-GSD-121
IdType leiden-schoorsteengeld: S-GSD-122
IdType leiden-schoorsteengeld: S-GSD-123

Scroll naar beneden voor detail informatie.
Straten, bouwblok, bon
ZVolgNrStraat (vroeger)WijkHnrAdres (nu)-BouwBlkBonNaam
VR023Hooigracht07.0770Hooigracht 23TerugVerderGSD-01Gansoord
Personen in Perceel
DatumBronPersoonVlgnrPersoonNaamInBron
1558-01-12Inbrengboek-1540-1559 (belending)Symon Claesz van Lindenburch366/06Symon Claesz van Lindenburch
1558-06-08TiendePenning-1557 (huurder)135/1Jan Jansz trapenierder
1558-06-08TiendePenning-1557 (eigenaar)Claes Jacobsz van Lindenburch135/2Claes van Lyndenburch
1560-08-30Waarboek-67 A-1560 (belending)104/08Mairten Jansz
1561-12TiendePenning-1561 (huurder)Adriaen Dircksz Gool1918/1Adriaen Dircxz Gool
1561-12TiendePenning-1561 (eigenaar)Claes Jacobsz van Lindenburch1918/2Claes van Lindenburch
1562-03-17Waarboek-67 B-1562 (verkoper)Symon Claesz van Lindenburch77/03Simon Claesz van Lindenburch
1562-03-17Waarboek-67 B-1562 (koper)Adriaen Dircksz Gool77/05Adriaen Dircksz Gool drapenier
1564-02-05Waarboek-67 C-1563 (belending)Adriaen Dircksz Gool106/10Aedriaen Dircxz Goel
1565-07-11Waarboek-67 C-1563 (belending)Adriaen Dircksz Gool368/07Adriaen Dircxz Gool
1573-12-19Omslag-1573 (eigenaar)Adriaen Dircksz Gool6/1Adriaen Dirick Gool
1574-05-22Huwelijksevw-B2 (bruidegom)Adriaen Dircksz Gool185/03Adriaen Dircksz Gool
1574-05-22Huwelijksevw-B2 (bruid)Ariaentgen Gerritsdr {Gool}185/07Adriaene Gerytsdr
1574-08-07Volkstelling-1574 (bewoner)137/1Matheus Gysbrechtsz
1575-03-12Waarboek-67 E-1571 (belending)Adriaen Dircksz Gool512/09Adriaen Dircxz Goel
1575-09-01Omslag-1575 (eigenaar)Adriaen Dircksz Gool57/1Adriaen Dircxsz Gool
1575-12-17Ondertrouw-NH-A (bruidegom)Adriaen Dircksz Gool73/02aAdriaen Dircxsz Ghoel
1575-12-17Ondertrouw-NH-A (bruid)Ariaentgen Gerritsdr {Gool}73/02bAdriana Gerritsdr
1576GedwongenLening-1576 (eigenaar)Adriaen Dircksz Gool37/1Adriaen Dircxz Gool
1576-08-18Waarboek-67 F-1576 (belending)Adriaen Dircksz Gool100/13Adriaen Dircxz Ghool
1577-07-23Waarboek-67 F-1576 (belending)Adriaen Dircksz Gool294/06Adriaen Dircxz Gool
1577-11-15Waarboek-67 F-1576 (belending)Adriaen Dircksz Gool372/07Adriaen Dircxz Gool
1581-04-27Waarboek-67 H-1580 (verkoper)Adriaen Dircksz Gool393/03Adriaen Dircksz Gool
1581-04-27Waarboek-67 H-1580 (koper)Hendrick Jansz {haarmaker}393/04Heyndrick Jansz van Delft inde Groene Papegay
1581-05-01Waarboek-67 H-1580 (schuldeiser)Adriaen Dircksz Gool410/03Adriaen Dircxz Gool
1581-05-01Waarboek-67 H-1580 (schuldenaar)Hendrick Jansz {haarmaker}410/04Hendryck Jansz wonende tot Delff in de Groene Papegay
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Hendrick Jansz {haarmaker}134/1Heyndrick Jansz van Vrouwier haermaecker
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Anna Cornelisdr {vrouw van Hendrick Jansz}134/2Anna Cornelisdr zijn wijff
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Symon Jansz {brouwersknecht}134/3Symon Jansz brouwersknecht houdt zijn eygen cost (ouer)
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Reinier Jansz {kleermakersknecht}134/4Reynier Jans kleermaeckersknecht (ouer)
1581-12Kerven-1581 (bewoner)Hendrick Jansz {haarmaker}77/1Heynric Jansz haermaecker van Delff
1582-11-13Waarboek-67 K-1582 (belending)Hendrick Jansz {haarmaker}57/07Heijnryck Jansz haermaecker
1583-02-04Waarboek-67 K-1582 (belending)Hendrick Jansz {haarmaker}109/11Heynrick Jansz haermacker van Delft
1583-07-14Omslag-1583 (bewoner)Hendrick Jansz {haarmaker}89/1Henric Jansz haermaecker van Delf
1584-09-28Grachtenboek-49 (eigenaar)Hendrick Jansz {haarmaker}210/1Henrick Jansz
1585Vetus-1585 (eigenaar)Hendrick Jansz {haarmaker}87/1Henrick Janss haermaecker
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Hendrick Jansz {haarmaker}113/1Heyndrick Jansz haermaecker
1606-08Schoorsteengeld-1606 (huurder)Gillis Wastijn {baaiwever}119/1Gielis Wastin
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Hendrick Jansz {haarmaker}119/2Hendrick Jansz
1606-08Schoorsteengeld-1606 (huurder)120/1Dirck Willemsz
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Hendrick Jansz {haarmaker}120/2Hendrick Jansz
1606-08Schoorsteengeld-1606 (huurder)121/1Jan Peyter
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Hendrick Jansz {haarmaker}121/2Hendrick Jansz
1606-08Schoorsteengeld-1606 (aangever)121/3opt aengeven van zelve achter[buurman?]
1606-08Schoorsteengeld-1606 (huurder)122/1Gerrit Harmansz
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Hendrick Jansz {haarmaker}122/2Hendrick Jansz
1606-08Schoorsteengeld-1606 (aangever)122/3opt aengeven van zijn vrou
1606-08Schoorsteengeld-1606 (huurder)123/1Franchoys Fes
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Hendrick Jansz {haarmaker}123/2Hendrick Jansz