Perceelformulier

Perceelformulier van NieuweRijn.050-051, (Voor: 4-1-0/1538. Achter: 4-4-0/1632. Rechts: 8-10-0/3328).


Naar BronPerceelPersoon-regels.

Scroll naar beneden voor detail informatie.
Straten, bouwblok, bon
ZVolgNrStraat (vroeger)WijkHnrAdres (nu)-BouwBlkBonNaam
VL050-051RijnNieuwe Rijn 50-51TerugVerderBSG-01Burgstreng
AR043-045NieuwstraatNieuwstraat 43-45TerugVerderBSG-01Burgstreng
RR003-005KarnemelksteegHartesteeg 3-5TerugBSG-01Burgstreng
Personen in Perceel
DatumBronPersoonVlgnrPersoonNaamInBron
1556-08-12Inbrengboek-1540-1559 (belending)346/12Claes Reyer Claeszz mit zijn consorten
1558-06-08TiendePenning-1557 (eigenaar)8/1de kinderen van Grietgen Reyersdr
1558-06-08TiendePenning-1557 (overledene)8/1ade kinderen van Grietgen Reyersdr
1561-12TiendePenning-1561 (eigenaar)1516/1Cornelis Reyersz, heer
1576GedwongenLening-1576 (eigenaar)Claes Dircksz van Montfoort27/1Claes Dircxz van Montfoort
1576Waarboek-67 F-1576 (belending)Claes Dircksz van Montfoort110/15Claes Dircxss van Montfoort
1580-05-11Waarboek-67 H-1580 (belending)Claes Dircksz van Montfoort63/17Claes van Montfoort Dircxsz
1580-05-25Waarboek-67 H-1580 (belending)Claes Dircksz van Montfoort57/17Claes van Montfoort Dircxsz
1580-11-22Aflezingsboek-E (vermelding)Jan Claesz van Montfoort106/1.1.2.4Jan Claesz van Montfoort
1580-11-23Album-Studiosorum (vermelding)Jan Claesz van Montfoort8/38Johannes Nicolaii Montfortius Leidensis L
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Claes Dircksz van Montfoort10/1Claes Dircxz van Montfoort rentmr
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Marytgen Jansdr van Dusseldorp10/2Maria Jansdr sijn huysvrou
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Jan Claesz van Montfoort10/3Jan (Haer beyder kinder) ouer 18 jaer
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)10/4Vincent (Haer beyder kinderen)
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)10/5Sijtgen (Haer beyder kind)
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)10/6Appolonijtgen Adriaensdr van Homade jonwijff alhier gewoont bij 7 jaer
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)10/7Aeltgen Adriaensdr van Soeterwou alhier gewoont 4 jaeren
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)10/8Pieter Cornelisz bouknegt van Lis alhier gewoont 3 jaeren
1581-12Kerven-1581 (bewoner)Claes Dircksz van Montfoort12/12Claes Dircxz van Montfoort
1584-07-14Vroedschapsboek-K-L (vermelding)Claes Dircksz van Montfoort213/B08Claes Dircxz van Montfoort
1585Vetus-1585 (eigenaar)Claes Dircksz van Montfoort12/1Claes Dircxz van Montfoort plaets
1585Vetus-1585 (eigenaar)Claes Dircksz van Montfoort13/1Claes Dircxz van Montfoorts huys met de voors plaets
1585Vetus-1585 (plaats)166/0b't Caernemelcksteechgen Oostzijde
1585Vetus-1585 (eigenaar)Claes Dircksz van Montfoort166/1Claes Dircxz van Montfoort s achterhuys
1585Vetus-1585 (eigenaar)167/1Maritgen Woutersdrs achterhuys verhuyert
1585Vetus-1585 (eigenaar)168/1Marie Woutersdr
1585Vetus-1585 (eigenaar)Claes Dircksz van Montfoort169/1Claes Dirxss van Montfoorts achterhuys
1586-03-27Grachtenboek-06 (eigenaar)Claes Dircksz van Montfoort20/1Claes Dircxz van Montfoort
1588~1597Stratenboek-22 (eigenaar)Claes Dircksz van Montfoort90/1Claes Dircxsoon van Montfoort
1593-11-04Rijckhuisen (vermelding)IJsbrant Pietersz de Bije98/3IJsbrant Pietersz de Bije
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)IJsbrant Pietersz de Bije14/1Ysbrant Pietersz de Bije
1601Oud-belastingboek-1601 (plaats)186/0b't Carnemelcsteechgen Oostzijde
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)IJsbrant Pietersz de Bije186/1Ysbrant Pietersz de Bije achterhuys
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)IJsbrant Pietersz de Bije187/1Ysbrant Pietersz de Bije
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)IJsbrant Pietersz de Bije188/1deselve De Bije
1606-08Schoorsteengeld-1606 (huurder)13/1Jan Soete
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)IJsbrant Pietersz de Bije13/2IJsbrant Pietersz de Bye
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)IJsbrant Pietersz de Bije14/1IJsbrant Pietersz de Bye
1606-08Schoorsteengeld-1606 (aangever)14/3opt aengeven van de meyt
1606-08Schoorsteengeld-1606 (huurder)187/1Guilliaeme van Vaerssele
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)IJsbrant Pietersz de Bije187/2Ysbrant Pietersz de Bije
1606-08Schoorsteengeld-1606 (huurder)188/1Sarel de Cater
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)IJsbrant Pietersz de Bije188/2Ysbrant Pietersz de Bije
1606-08Schoorsteengeld-1606 (aangever)188/3opt aengeven van zijn vrou