Perceelformulier

Perceelformulier van NieuweRijn.050-051, (Voor: 4-1-0/1538. Achter: 4-4-0/1632. Rechts: 8-10-0/3328).


Naar BronPerceelPersoon-regels.
IdType leiden-1600: P1675
IdType leiden-rdl: B00112
IdType leiden-schoorsteengeld: S-BSG-013
IdType leiden-schoorsteengeld: S-BSG-014
IdType leiden-schoorsteengeld: S-BSG-187
IdType leiden-schoorsteengeld: S-BSG-188

Scroll naar beneden voor detail informatie.
Straten, bouwblok, bon
ZVolgNrStraat (vroeger)WijkHnrAdres (nu)-BouwBlkBonNaam
VL050-051Rijn07.0056Nieuwe Rijn 50-51TerugVerderBSG-01Burgstreng
AR041-043NieuwstraatNieuwstraat 41-43TerugVerderBSG-01Burgstreng
RR003-009KarnemelksteegHartesteeg 3-9TerugBSG-01Burgstreng
Personen in Perceel
DatumBronPersoonVlgnrPersoonNaamInBron
1518-06-08Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)Cornelis Reyersz {priester}59/03Cornelis
1518-06-08Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)Fijtgen Reyersdr {van Dusseldorp}59/04Sophie
1518-06-08Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)Marie Reyersdr {NieuweRijn}59/05Marie
1518-06-08Grote-Bewijzen-B (overledene)Reyer Claesz {veertig}59/06wijlen Reyer Claesz
1518-06-08Grote-Bewijzen-B (schuldenaar)Margriete Dircksdr {vrouw van Reyer Claesz}59/07Margriete
1544TiendePenning-1543 (eigenaar)8/1Derfgenamen van Griete Reijer Claesz. 's weduwe
1544TiendePenning-1543 (overledene)Margriete Dircksdr {vrouw van Reyer Claesz}8/1aDerfgenamen van Griete Reijer Claesz. 's weduwe
1544TiendePenning-1543 (overledene)Reyer Claesz {veertig}8/1bDerfgenamen van Griete Reijer Claesz. 's weduwe
1556-08-12Inbrengboek-1540-1559 (belending)Claes Reyer Claesz {veertig}347/12Claes Reyer Claeszz mit zijn consorten
1558-06-08TiendePenning-1557 (eigenaar)8/1de kinderen van Grietgen Reyersdr
1558-06-08TiendePenning-1557 (overledene)Margriete Dircksdr {vrouw van Reyer Claesz}8/1ade kinderen van Grietgen Reyersdr
1558-06-08TiendePenning-1557 (eigenaar)118/1Maritgen Woutersdr
1558-11-29Grote-Bewijzen-B (belending)Cornelis Reyersz {priester}789/08heer Cornelis Reyersz
1558-11-29Grote-Bewijzen-B (belending)Marie Reyersdr {NieuweRijn}789/09Marytgen Reyersdr zijn zuster
1561-12TiendePenning-1561 (eigenaar)Cornelis Reyersz {priester}1516/1Cornelis Reyersz heer
1561-12TiendePenning-1561 (eigenaar)1625/1Meynsgen Woutersdr
1561-12TiendePenning-1561 (huurder)1626/1Jan Jacobsz brouwersknecht
1561-12TiendePenning-1561 (eigenaar)Floris Jansz van Tol {de oude}1626/2Florys van Thol, mr
1572-11-28GedwongenLening-1572 (bewoner)Cornelis Reyersz {priester}6/1Cornelis Reyersz mit zyn zuster
1572-11-28GedwongenLening-1572 (bewoner)Marie Reyersdr {NieuweRijn}7/1Cornelis Reyersz, mit zyn zuster
1573-12-19Omslag-1573 (bewoner)Cornelis Reyersz {priester}41/1Heer Cornelis Reyersz
1573-12-19Omslag-1573 (bewoner)Marie Reyersdr {NieuweRijn}42/1Marrytyen Reyers zyn zuster
1574-08-07Volkstelling-1574 (bewoner)Cornelis Reyersz {priester}8/1Cornelis Reyerssen
1576GedwongenLening-1576 (eigenaar)Claes Dircksz van Montfoort {de jonge}27/1Claes Dircxz van Montfoort
1576Waarboek-67 F-1576 (belending)Claes Dircksz van Montfoort {de jonge}110/15Claes Dircxss van Montfoort
1580-05-11Waarboek-67 H-1580 (belending)Claes Dircksz van Montfoort {de jonge}63/17Claes van Montfoort Dircxsz
1580-05-25Waarboek-67 H-1580 (belending)Claes Dircksz van Montfoort {de jonge}57/17Claes van Montfoort Dircxsz
1580-07-04Waarboek-67 H-1580 (belending)Claes Dircksz van Montfoort {de jonge}139/17Claes Dircxsz van Montfoort
1580-11-22Aflezingsboek-E (vermelding)Jan Claesz van Montfoort106/1.1.2.4Jan Claesz van Montfoort
1580-11-23Album-Studiosorum (vermelding)Jan Claesz van Montfoort8/38Johannes Nicolaii Montfortius Leidensis L
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Claes Dircksz van Montfoort {de jonge}10/1Claes Dircxz van Montfoort rentmr
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Marytgen Jansdr van Dusseldorp10/2Maria Jansdr sijn huysvrou
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Jan Claesz van Montfoort10/3Jan (Haer beyder kinder) ouer 18 jaer
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Vincent Claesz van Montfoort10/4Vincent (Haer beyder kinderen)
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Sijtgen Claesdr van Montfoort10/5Sijtgen (Haer beyder kind)
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Apollonia Adriaensdr {Vergeyl}10/6Appolonijtgen Adriaensdr van Homade jonwijff alhier gewoont bij 7 jaer
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Aeltgen Adriaensdr {NieuweRijn}10/7Aeltgen Adriaensdr van Soeterwou alhier gewoont 4 jaeren
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Pieter Cornelisz {bouwmansknecht}10/8Pieter Cornelisz bouknegt van Lis alhier gewoont 3 jaeren
1581-12Kerven-1581 (bewoner)Claes Dircksz van Montfoort {de jonge}12/1Claes Dircxz van Montfoort
1583-07-14Omslag-1583 (bewoner)Claes Dircksz van Montfoort {de jonge}13/1Claes Dirxz van Montfoort
1584-07-14Vroedschapsboek-K-L (vermelding)Claes Dircksz van Montfoort {de jonge}213/B08Claes Dircxz van Montfoort
1584-12-29Waarboek-67 M-1584 (verkoper)101/07Ste Catrhijnen Gasthuys
1584-12-29Waarboek-67 M-1584 (verkoper)101/13't Vrouwe Elysabeths Gasthuys
1584-12-29Waarboek-67 M-1584 (koper)Claes Dircksz van Montfoort {de jonge}101/14Claes Dircxz van Montfoort
1584-12-29Waarboek-67 M-1584 (belending)Claes Dircksz van Montfoort {de jonge}101/15Claes Dirccxz van Montfoort
1584-12-29Waarboek-67 M-1584 (overledene)101/16Daer Marije Woutersdr in overleden es.
1584-12-29Waarboek-67 M-1584 (begunstigde)101/17"t Capittel van Ste Pancras Kercke
1585Vetus-1585 (eigenaar)Claes Dircksz van Montfoort {de jonge}12/1Claes Dircxz van Montfoort plaets
1585Vetus-1585 (eigenaar)Claes Dircksz van Montfoort {de jonge}13/1Claes Dircxz van Montfoorts huys met de voors plaets
1585Vetus-1585 (plaats)166/0b't Caernemelcksteechgen Oostzijde
1585Vetus-1585 (eigenaar)Claes Dircksz van Montfoort {de jonge}166/1Claes Dircxz van Montfoort s achterhuys
1585Vetus-1585 (eigenaar)167/1Maritgen Woutersdrs achterhuys verhuyert
1585Vetus-1585 (eigenaar)168/1Marie Woutersdr
1585Vetus-1585 (eigenaar)Claes Dircksz van Montfoort {de jonge}169/1Claes Dirxss van Montfoorts achterhuys
1585-01Waarboek-67 M-1584 (belending)Claes Dircksz van Montfoort {de jonge}40/07Claes Dircxz van Montvoort
1586-03-27Grachtenboek-06 (eigenaar)Claes Dircksz van Montfoort {de jonge}20/1Claes Dircxz van Montfoort
1588~1597Stratenboek-22 (eigenaar)Claes Dircksz van Montfoort {de jonge}90/1Claes Dircxsoon van Montfoort
1590-06-04Grafboek-PAN (zaakkoper)Claes Dircksz van Montfoort {de jonge}10101/1Claes Dircxz van Montfoort
1593-11-04Rijckhuisen (vermelding)IJsbrant Pietersz de Bije98/3IJsbrant Pietersz de Bije
1599GedwongenLening-1599 (bewoner)Claes Dircksz van Montfoort {de jonge}10/1Claes Dircxz van Montfoort, rentmeester
1599GedwongenLening-1599 (bewoner)IJsbrant Pietersz de Bije12/1IJsbrant Pietersz de Bije, veertich
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)IJsbrant Pietersz de Bije14/1Ysbrant Pietersz de Bije
1601Oud-belastingboek-1601 (plaats)186/0b't Carnemelcsteechgen Oostzijde
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)IJsbrant Pietersz de Bije186/1Ysbrant Pietersz de Bije achterhuys
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)IJsbrant Pietersz de Bije187/1Ysbrant Pietersz de Bije
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)IJsbrant Pietersz de Bije188/1deselve De Bije
1606-08Schoorsteengeld-1606 (huurder)13/1Jan Soete
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)IJsbrant Pietersz de Bije13/2IJsbrant Pietersz de Bye
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)IJsbrant Pietersz de Bije14/1IJsbrant Pietersz de Bye
1606-08Schoorsteengeld-1606 (aangever)14/3opt aengeven van de meyt
1606-08Schoorsteengeld-1606 (huurder)187/1Guilliaeme van Vaerssele
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)IJsbrant Pietersz de Bije187/2Ysbrant Pietersz de Bije
1606-08Schoorsteengeld-1606 (huurder)188/1Sarel de Cater
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)IJsbrant Pietersz de Bije188/2Ysbrant Pietersz de Bije
1606-08Schoorsteengeld-1606 (aangever)188/3opt aengeven van zijn vrou
1617 naBonboek-05A (eigenaar)16/001mr. Christiaen de Coninck chirurgijn
1622-07-09Bonboek-05A (eigenaar)17/001Marcus de Witte
1791-11-15Bonboek-05A (koper)16/992Cornelis Oudshoorn
1806-11-30Bonboek-05A (koper)17/992Nu volgende testament op Petronella Maria van Bommel
1814Lantaarngeld-1814 (eigenaar)56/1Dina Tjerks wed Justus Hendrik Pfeil loco dezelve (Christina van Bommel)
1814Lantaarngeld-1814 (eigenaar)57/1Cornelis Outshoorn