Perceelformulier

Perceelformulier van NieuweRijn.052, (Voor: 2-5-0/910. Achter: 1-11-3/730).


Naar BronPerceelPersoon-regels.

Scroll naar beneden voor detail informatie.
Straten, bouwblok, bon
ZVolgNrStraat (vroeger)WijkHnrAdres (nu)-BouwBlkBonNaam
VL052RijnNieuwe Rijn 52TerugVerderBSG-01Burgstreng
AR045NieuwstraatNieuwstraat 45TerugVerderBSG-01Burgstreng
Personen in Perceel
DatumBronPersoonVlgnrPersoonNaamInBron
1518-06-08Grote-Bewijzen-B (belending)Goolte {vrouw van Jan Jansz}59/11Goelte Jan Jansz wede
1518-06-08Grote-Bewijzen-B (overledene)Jan Jansz {NieuweRijn}59/12Goelte Jan Jansz wede
1518-06-08Grote-Bewijzen-B (belending)59/14derfnamen van Symon Pouwelsz
1518-06-08Grote-Bewijzen-B (overledene)Symon Pouwelsz {NieuweRijn}59/15derfnamen van Symon Pouwelsz
1553-11-27Inbrengboek-1540-1559 (belending)Pouwels Willemsz van Torenvliet300/07Pouwels Willemszoen in 't Gulden Cantoer
1556-08-12Inbrengboek-1540-1559 (verkoper)Pouwels Willemsz van Torenvliet346/03Pouwels Willemsz in 't Gulden Cantoer scrienwercker
1556-08-12Inbrengboek-1540-1559 (koper)Pieter Dircksz Gool346/06Pieter Dircxz Goel
1556-08-12Inbrengboek-1540-1559 (koper)Neeltgen Jansdr de Goede346/07Nelle Jansdr Dirck Fransz Goelen weduwe
1556-08-12Inbrengboek-1540-1559 (overledene)Dirck Fransz Gool346/08Dirck Fransz Goelen weduwe
1556-08-12Inbrengboek-1540-1559 (schuldeiser)Claes Aelwijn Claesz van Swanenburg {van der Hooch}346/10Claes Aelwijnsz
1556-08-12Inbrengboek-1540-1559 (schuldeiser)346/11meester Cornelis Pietersz
1558-06-08TiendePenning-1557 (eigenaar)Neeltgen Jansdr de Goede7/1Nel Jansdr de wedewy van Dirck Fransen Goel
1558-06-08TiendePenning-1557 (overledene)Dirck Fransz Gool7/1ade wedewy van Dirck Fransen Goel
1559-01-16Huwelijksevw-B2 (bruidegom)Pieter Dircksz Gool52/03Pieter Dircxz Gool
1559-01-16Huwelijksevw-B2 (getuige)Neeltgen Jansdr de Goede52/04Nelle Jansdr wedue van wijlen Dirck Fransz Goel zijn moeder mit Cornelis Dircxz Goel haer zoon ende voicht
1559-01-16Huwelijksevw-B2 (overledene)Dirck Fransz Gool52/05wedue van wijlen Dirck Fransz Goel zijn moeder
1559-01-16Huwelijksevw-B2 (bruid)Jannetgen Claesdr Mahieu {Gool, van Noorde}52/07Jannetgen Nicolaes Maheu van Camerycz dochter
1559-01-16Huwelijksevw-B2 (getuige)Nicolaes Mahieu {van Camerick}52/08Nicolaes Maheu van Camerycx haer vader
1559-01-16Huwelijksevw-B2 (echtgenoot)Marytgen Carlier52/09Nicolaes ende Marytgen Carliers zijn huysvrouwe
1560-02-07Huwelijksevw-B2 (bruidegom)Adriaen Dircksz Gool70/03Adriaen Dircxz Goel
1560-02-07Huwelijksevw-B2 (getuige)Neeltgen Jansdr de Goede70/04Pieternelle Jansdr Dirck Fransz Goolen weduwe moeder
1560-02-07Huwelijksevw-B2 (overledene)Dirck Fransz Gool70/05Dirck Fransz Goolen weduwe
1560-02-07Huwelijksevw-B2 (getuige)Pieter Dircksz Gool70/06Pieter Dircxz Gool broeder
1560-02-07Huwelijksevw-B2 (getuige)Cornelis Dircksz Gool70/07Cornelis Dircxz Gool broeder
1560-02-07Huwelijksevw-B2 (getuige)Egbert Gerritsz {brouwer}70/08Egbert Gerrytsz
1560-02-07Huwelijksevw-B2 (bruid)Marytgen Jansdr van Rossum {Gool}70/09Marytgen Jansdr
1560-02-07Huwelijksevw-B2 (getuige)Jan Pietersz van Rossum70/10Jan Pietersz van Rossum vader
1560-02-07Huwelijksevw-B2 (getuige)Dirck Gerritsz Smaling70/11Dirck Gerrytsz Smaling haer neve
1561-12TiendePenning-1561 (eigenaar)Neeltgen Jansdr de Goede1515/1Nelle Jansdr
1572-11-28GedwongenLening-1572 (bewoner)Pieter Dircksz Gool5/1Pieter Dircxz Gool
1573-12-19Omslag-1573 (bewoner)Jannetgen Claesdr Mahieu {Gool, van Noorde}43/1Pieter Diricxsz Gool weduy
1573-12-19Omslag-1573 (overledene)Pieter Dircksz Gool43/1aPieter Diricxsz Gool
1574-08-07Volkstelling-1574 (bewoner)Jannetgen Claesdr Mahieu {Gool, van Noorde}7/1Jannitgen Niclaes
1575-12-09Voogdenboek-A (overledene)Pieter Dircksz Gool46/03Pieter Dircsz Ghool
1575-12-09Voogdenboek-A (ouder)Jannetgen Claesdr Mahieu {Gool, van Noorde}46/04Janneken Mahieu Nicolaesdr
1575-12-09Voogdenboek-A (kind)Dirck Pietersz Gool46/05Dirck (15 jaar)
1575-12-09Voogdenboek-A (kind)Claes Pietersz Gool46/06Claes (13 jaar)
1575-12-09Voogdenboek-A (kind)Frans Pietersz Gool46/07Frans (12 jaar)
1575-12-09Voogdenboek-A (kind)Egbert Pietersz Gool46/08Egbert (7 jaar)
1575-12-09Voogdenboek-A (kind)Pieter Pietersz Gool46/09Pieter (2,5 jaar)
1575-12-09Voogdenboek-A (kind)Maria Pietersdr Gool46/10Maria (10 jaar)
1576Waarboek-67 F-1576 (schuldeiser)Dirck Pietersz Gool110/05Dirck (15 jaar)
1576Waarboek-67 F-1576 (schuldeiser)Claes Pietersz Gool110/06Claes (13 jaar)
1576Waarboek-67 F-1576 (schuldeiser)Frans Pietersz Gool110/07Frans (12 jaar)
1576Waarboek-67 F-1576 (schuldeiser)Egbert Pietersz Gool110/08Egbert (7 jaar)
1576Waarboek-67 F-1576 (schuldeiser)Pieter Pietersz Gool110/09Pieter (2½ jaar)
1576Waarboek-67 F-1576 (schuldeiser)Maria Pietersdr Gool110/10Maria (10 jaar)
1576Waarboek-67 F-1576 (schuldenaar)Jannetgen Claesdr Mahieu {Gool, van Noorde}110/11Jannetgen Nicolaesdr Mahieu weduwe van Pieter Dircksz Gool
1576Waarboek-67 F-1576 (overledene)Pieter Dircksz Gool110/12weduwe van Pieter Dircksz Gool
1576Waarboek-67 F-1576 (overledene)Neeltgen Jansdr de Goede110/13Petronelle Jansdr heurluyder za moeder
1577-08-02Waarboek-67 F-1576 (belending)Cornelis Pietersz van Noorde IV {goudsmid}299/08Cornelis Pietersz van Noort goutsmit
1578-04-25Aflezingsboek-D (vermelding)Gerrit Adriaen IJsbrantsz van Brenen194/2.3.0Gerit Adriaensz van Brenen
1578-08-11Waarboek-67 G-1578 (belending)Cornelis Pietersz van Noorde IV {goudsmid}39/11Cornelis Pietersz, ghoutsmit
1578-10-25Aflezingsboek-E (vermelding)Gerrit Adriaen IJsbrantsz van Brenen12/02.1.2.0Gerrit Adriaensz Brenen
1579-08-03Waarboek-67 G-1578 (belending)Cornelis Pietersz van Noorde IV {goudsmid}337/06Cornelis van Noorde Pietersz goutsmit
1579-10-02Waarboek-67 G-1578 (belending)Cornelis Pietersz van Noorde IV {goudsmid}389/15Cornelis van Noorde Pietersz goutsmit
1580-05-11Waarboek-67 H-1580 (echtgenoot)Cornelis Pietersz van Noorde IV {goudsmid}63/03Cornelis van Noorde Pietersz goutsmit
1580-05-11Waarboek-67 H-1580 (verkoper)Jannetgen Claesdr Mahieu {Gool, van Noorde}63/04Janneken Mahieu Niclaesdochter
1580-05-11Waarboek-67 H-1580 (verkoper)Dirck Pietersz Gool63/07Dirc Gool
1580-05-11Waarboek-67 H-1580 (verkoper)Claes Pietersz Gool63/08Claes Gool
1580-05-11Waarboek-67 H-1580 (verkoper)Frans Pietersz Gool63/09Frans Gool
1580-05-11Waarboek-67 H-1580 (verkoper)Pieter Pietersz Gool63/10Pieter Gool
1580-05-11Waarboek-67 H-1580 (verkoper)Egbert Pietersz Gool63/11Egbert Gool
1580-05-11Waarboek-67 H-1580 (verkoper)Maria Pietersdr Gool63/12Marie Gool
1580-05-11Waarboek-67 H-1580 (overledene)Pieter Dircksz Gool63/13Pieter Dircxsz Gool
1580-05-11Waarboek-67 H-1580 (koper)Gerrit Adriaen IJsbrantsz van Brenen63/15Gerrit Adriaens Ysbrantsz van Brenen
1580-05-11Waarboek-67 H-1580 (vermelding)Jan van Hout63/18Johans van Hout Cornelisz secretaris
1580-05-25Waarboek-67 H-1580 (schuldenaar)Gerrit Adriaen IJsbrantsz van Brenen57/03Gerrit Adriaensz van Breenen
1580-05-25Waarboek-67 H-1580 (kind)Dirck Pietersz Gool57/09Dirc Gool
1580-05-25Waarboek-67 H-1580 (kind)Claes Pietersz Gool57/10Claes Ghool
1580-05-25Waarboek-67 H-1580 (kind)Frans Pietersz Gool57/11Frans Ghool
1580-05-25Waarboek-67 H-1580 (kind)Egbert Pietersz Gool57/12Egbert Ghool
1580-05-25Waarboek-67 H-1580 (kind)Pieter Pietersz Gool57/13Pieter Gool
1580-05-25Waarboek-67 H-1580 (kind)Maria Pietersdr Gool57/14Maria Ghool
1580-05-25Waarboek-67 H-1580 (overledene)Pieter Dircksz Gool57/15Pieter Dircxsz Gool
1580-11-22Aflezingsboek-E (vermelding)Gerrit Adriaen IJsbrantsz van Brenen107/2.1.0Gerrit Adriaensz van Brenen
1581-05-08Waarboek-67 J-1581 (belending)Gerrit Adriaen IJsbrantsz van Brenen19/05Gerijt Adriaensz van Brenen
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Gerrit Adriaen IJsbrantsz van Brenen9/1Geryt Adriaen IJsbrantsz van Brenen schutter
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Machteld Jansdr {van Brenen}9/2Machtel Jansdr sijn wijff van Rotterdam
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Marytgen Gerritsdr van Brenen9/3Marytgen (haer beyder kind)
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Jacoba Gerritsdr van Brenen9/4Jacoba (haer beyder kind)
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Adriana Gerritsdr van Brenen9/5Adriana (haer beyder kind)
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Marytgen Jansdr {dienstmeid-NieuweRijn}9/6Marytgen Jansdr van Bleyswijck jongwijff alhier gewoont 7 jaeren
1581-12Kerven-1581 (bewoner)Gerrit Adriaen IJsbrantsz van Brenen11/11Gerrit Adriaen Ysbrantsz coorncoper
1583-07-14Omslag-1583 (bewoner)Gerrit Adriaen IJsbrantsz van Brenen12/1Geryt Adriaen Ysbrantsz coorncoper
1585Vetus-1585 (eigenaar)Gerrit Adriaen IJsbrantsz van Brenen11/1Gerrit Adriaen IJsbrantsz van Brenen
1585Vetus-1585 (eigenaar)Gerrit Adriaen IJsbrantsz van Brenen170/1Gerrit Adriaen Ysbrantss
1586-03-27Grachtenboek-06 (eigenaar)Gerrit Adriaen IJsbrantsz van Brenen30/1Gerit Adriaensz van Brenen
1588~1597Stratenboek-22 (eigenaar)Jan Joachimsz van Ilpendam80/1Jan Joachimsz van Ilpendam
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Jan Joachimsz van Ilpendam12/1Jan Joachimsz van Ilpendam
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Jan Joachimsz van Ilpendam13/1deselve Jan Joachimszoon van Ilpendam
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Jan Joachimsz van Ilpendam189/1Jan Joachimsz van Ilpendam
1606-08Schoorsteengeld-1606 (huurder)12/1Willem Dircxz Vynck
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)IJsbrant Pietersz de Bije12/2IJsbrant Pietersz de Bye
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)189/1Jan Jansz van Berckeloe