Perceelformulier

Perceelformulier van Hooigracht.095, (Voor: 3-0-0/1130).


Naar BronPerceelPersoon-regels.
IdType leiden-1600: P1816
IdType leiden-schoorsteengeld: S-GSD-199

Scroll naar beneden voor detail informatie.
Straten, bouwblok, bon
ZVolgNrStraat (vroeger)WijkHnrAdres (nu)-BouwBlkBonNaam
VR095Hooigracht07.0731Hooigracht 95TerugVerderGSD-03Gansoord
Personen in Perceel
DatumBronPersoonVlgnrPersoonNaamInBron
1544TiendePenning-1543 (eigenaar)Jan Nanningsz Luck44/1Jan Nannensz
1549-02-08Huwelijksevw-B1 (bruidegom)Jan Cornelisz van der Booch203/03Jan Cornelisz
1549-02-08Huwelijksevw-B1 (echtgenoot)Jan Pietersz van Delft203/04Jan Pietersz getrouwet Clemeynse Claesdochter Jan Cornelisz's moeder
1549-02-08Huwelijksevw-B1 (echtgenoot)Jan Nanningsz Luck203/07Jan Namenz Lock getrouwet Achte Claesdochter Jan Cornelisz's moeye
1549-02-08Huwelijksevw-B1 (bruid)Catrijn Claesdr Cock {van der Booch}203/09Catrijn Claes Corneliszdochter
1549-02-08Huwelijksevw-B1 (overledene)Claes Cornelisz Cock203/12Claes Cornelisz haer vader
1549-02-08Huwelijksevw-B1 (overledene)Baertgen Hendricksdr {Cock}203/13Baerte Heynricxdochter hair moeder
1549-02-08Huwelijksevw-B1 (overledene)Willemtgen Oziersdr {vrouw van Jan Dircksz}203/14Willemtgen Oudtziersdochter Jan Dircx houtcopers wedue her oude moeder
1549-02-08Huwelijksevw-B1 (overledene)Jan Dircksz {houtkoper, de oude}203/15Jan Dircx houtcopers wedue
1557-07-29Inbrengboek-1540-1559 (belending)Jan Pietersz van Delft360/06Jan Pietersz van Delft
1558-06-08TiendePenning-1557 (eigenaar)Jan Pietersz van Delft99/1Jan Pietersz
1560-10-16Waarboek-67 A-1560 (belending)Mijnsgen Claesdr de Bruyn {vrouw van Cornelis Jansz, van Delft}82/07weduwe ende erfgenamen van wijlen Jan Pietersz van Delft
1560-10-16Waarboek-67 A-1560 (overledene)Jan Pietersz van Delft82/08wijlen Jan Pietersz van Delft
1560-12-11Waarboek-67 A-1560 (verkoper)Balten Symonsz {bakker}105/03Balthen Simonsz bakker
1560-12-11Waarboek-67 A-1560 (koper)Jan Cornelisz van der Booch105/05Jan Cornelisz drapenier zijn zwager
1560-12-31Waarboek-67 A-1560 (verkoper)Balten Symonsz {bakker}124/03Balthen Simonsz bakker
1560-12-31Waarboek-67 A-1560 (koper)Jan Cornelisz van der Booch124/10Jan Cornelisz drapenier
1561-08-28Waarboek-67 A-1560 (verkoper)Mijnsgen Claesdr de Bruyn {vrouw van Cornelis Jansz, van Delft}313/03Meynsgen Claasdr weduwe van Jan Pietersz van Delft
1561-08-28Waarboek-67 A-1560 (overledene)Jan Pietersz van Delft313/04weduwe van Jan Pietersz van Delft
1561-08-28Waarboek-67 A-1560 (koper)Jan Cornelisz van der Booch313/07Jan Cornelisz drapenierder haer zoen
1561-12TiendePenning-1561 (eigenaar)Jan Cornelisz van der Booch1881/1Jan Cornelisz
1562-10-29Waarboek-67 B-1562 (belending)Jan Cornelisz van der Booch200/14Jan Cornelisz bogenmaicker
1563-03-22Waarboek-67 B-1562 (belending)Jan Cornelisz van der Booch305/12Jan Cornelisz bogemaicker
1567-09-16Waarboek-67 D-1567 (belending)Jan Cornelisz van der Booch25/09Jan Cornelisz bogemaecker
1573-12-19Omslag-1573 (bewoner)Jan Cornelisz van der Booch30/1Jan Cornelisz, bogemaker
1574-04-22Waarboek-67 E-1571 (belending)Jan Cornelisz van der Booch326/09Jan Corneliss boochmaecker
1574-06-18Omslag-1574 (bewoner)Jan Cornelisz van der Booch25/1Jan Cornelisz boochmaecker
1574-07-21Waarboek-67 E-1571 (belending)Jan Cornelisz van der Booch389/08Jan Cornelisz boochmaeker
1574-08-07Volkstelling-1574 (bewoner)Jan Cornelisz van der Booch100/1Jan Boochgen
1575-09-01Omslag-1575 (eigenaar)Jan Cornelisz van der Booch27/1Jan Cornelisz, boochmaecker
1576GedwongenLening-1576 (eigenaar)Jan Cornelisz van der Booch25/1Jan Cornelisz van der Booch
1577-05-10Waarboek-67 F-1576 (belending)Jan Cornelisz van der Booch243/11Jan Cornelisz Boochs erve
1578-01-11Waarboek-67 F-1576 (belending)Jan Cornelisz van der Booch404/07Jan Cornelisz boogemaecker
1578-04-25Aflezingsboek-D (vermelding)Balten Jansz van der Booch194/2.4.3.4Balten Jansz bogemaecker
1578-09-29Aflezingsboek-E (vermelding)Balten Jansz van der Booch5/2.3.1.7Balten Jansz boochmaecker
1579-05-25Aflezingsboek-E (vermelding)Balten Jansz van der Booch41/1.2.3.4Balten Jansz boochmaecker
1580-11-22Aflezingsboek-E (vermelding)Claes Jansz van der Booch107/1.3.1.2Claes Jansz Boogh
1580-11-22Aflezingsboek-E (vermelding)Balten Jansz van der Booch107/2.1.2.0Balten Jansz boochmaecker
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Jan Cornelisz van der Booch97/1Jan Cornelisz van Booch zeemtouwer
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Mijnsgen Ewoutsdr {van der Booch}97/2Meynsgen IJwoutsdr zijn wijff
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Claes Jansz van der Booch97/3Claes (voorkinderen van Jan Cornelis) over
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Balten Jansz van der Booch97/4Balthen (voorkinderen van Jan Cornelis) over
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Neeltgen Jansdr van der Booch97/5Neeltgen (voorkinderen van Jan Cornelis)
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Aechgen Jansdr van der Booch97/6Aechgen (voorkinderen van Jan Cornelis)
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Ewout Joostenz {Hooigracht}97/7Ywout Joosten costganger
1581-12Kerven-1581 (bewoner)Jan Cornelisz van der Booch45/1Jan Cornelisz bogemaecker
1583-07-14Omslag-1583 (bewoner)Jan Cornelisz van der Booch50/1Jan Cornelisz bogemaecker
1584-05-09Waarboek-67 L-1584 (belending)Jan Cornelisz van der Booch116/07Jan Bogen
1584-08-16Grachtenboek-46 (eigenaar)Jan Cornelisz van der Booch120/1Jan Cornelisz Booch
1585Vetus-1585 (eigenaar)Jan Cornelisz van der Booch149/1Jan Corneliss van der Booch
1585-04-29Waarboek-67 M-1584 (belending)Jan Cornelisz van der Booch152/07Jan Cornelisz van der Boghe
1585-04-30Waarboek-67 M-1584 (belending)Jan Cornelisz van der Booch154/06Jan Cornelisz van der
1588-12-03Ondertrouw-NH-B (bruidegom)Claes Jansz van der Booch191/09aClaes Jansz van der Booch
1588-12-03Ondertrouw-NH-B (bruid)Jannetgen Jansdr {van der Booch, Cornelis Huibrechtsz}191/09bJannetgen Jansdr
1589-07-31Ondertrouw-NH-B (bruidegom)Gommer Gommersz {drapier, de jonge}195/06aGommer Gommersz
1589-07-31Ondertrouw-NH-B (bruid)Marytgen Arentsdr {Garenmarkt}195/06bMarie Arentsdr
1599GedwongenLening-1599 (bewoner)Jan Cornelisz van der Booch46/1Jan Cornelisz van der Booch
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Gommer Gommersz {drapier, de jonge}181/1Gommer Gommersz drapier
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Gommer Gommersz {drapier, de jonge}199/1Gommer Gommersz