Perceelformulier

Perceelformulier van Koppenhinksteeg.000.07, (Voor: 4-6-0/1695).


Naar BronPerceelPersoon-regels.
IdType leiden-1600: P1546
IdType leiden-schoorsteengeld: S-KVD-053
IdType leiden-schoorsteengeld: S-KVD-054
IdType leiden-schoorsteengeld: S-KVD-055
IdType leiden-schoorsteengeld: S-KVD-056

Scroll naar beneden voor detail informatie.
Straten, bouwblok, bon
ZVolgNrStraat (vroeger)WijkHnrAdres (nu)-BouwBlkBonNaam
VR000.07CoppelijnsteegKoppenhinksteeg 0.07TerugVerderKVD-04Kerkvierendeel
Personen in Perceel
DatumBronPersoonVlgnrPersoonNaamInBron
1558-06-08TiendePenning-1557 (huurder)Petronella Gijsbrechtsdr {van Boschuysen}148/1Liever kindt van Bosschuysen
1561-05-23Waarboek-67 A-1560 (belending)Gerrit IJsbrantsz {kalkbrander}238/06Gheryt Ysbrantsz calckbrander
1561-05-24Waarboek-67 A-1560 (belending)Gerrit IJsbrantsz {kalkbrander}239/07Gerryt Ysbrantss calckbrander
1561-05-24Waarboek-67 A-1560 (belending)Petronella Gijsbrechtsdr {van Boschuysen}239/08Pieternelle die weduwe van Willem van Bosschuyssen
1561-05-24Waarboek-67 A-1560 (overledene)Willem Coenenz van Boschuysen {verkwister} VIIIg239/09weduwe van Willem van Bosschuyssen
1561-05-24Waarboek-67 A-1560 (echtgenoot)239/10Geryt Reyersz
1561-05-24Waarboek-67 A-1560 (belending)239/11Katheryne Ghijsbrectsdochter
1561-06-20Waarboek-67 A-1560 (belending)Gerrit Arent Gerrit Ewoutsz van Dam258/15Gerryt van Dam
1561-06-20Waarboek-67 A-1560 (belending)Petronella Gijsbrechtsdr {van Boschuysen}258/16Petrenelle Ghijsbrechtsdr Willem van Bosschysen Coenenz weduwe
1561-06-20Waarboek-67 A-1560 (overledene)Willem Coenenz van Boschuysen {verkwister} VIIIg258/17Willem van Bosschysen Coenenz weduwe
1561-12TiendePenning-1561 (huurder)1773/1Neeltgen Cornelisdr
1561-12TiendePenning-1561 (eigenaar)Petronella Gijsbrechtsdr {van Boschuysen}1773/2Petronelle Gysbrechtsdr
1561-12TiendePenning-1561 (huurder)1774/1Gerryt Goossensz
1561-12TiendePenning-1561 (eigenaar)Petronella Gijsbrechtsdr {van Boschuysen}1774/2Petronelle Gysbrechtsdr
1561-12TiendePenning-1561 (huurder)Gerrit IJsbrantsz {kalkbrander}1775/1Gerryt Ysbrantsz
1561-12TiendePenning-1561 (eigenaar)Petronella Gijsbrechtsdr {van Boschuysen}1775/2Petronelle Gysbrechtsdr
1564-09-07Waarboek-67 C-1563 (belending)Gerrit Arent Gerrit Ewoutsz van Dam219/18Geryt van Dam
1565-05-16Waarboek-67 C-1563 (belending)Gerrit Arent Gerrit Ewoutsz van Dam343/12Gerryt van Dam Aerntsz
1566-06-05Waarboek-67 C-1563 (belending)Gerrit Arent Gerrit Ewoutsz van Dam534/10Gerrit van Dam
1566-08-08Waarboek-67 C-1563 (belending)Gerrit Arent Gerrit Ewoutsz van Dam552/06Geryt Aerntsz van Dam
1572-01-21Waarboek-67 E-1571 (belending)Gerrit Arent Gerrit Ewoutsz van Dam34/11Gerrit van Dam
1572-03-01Waarboek-67 E-1571 (belending)Gerrit Arent Gerrit Ewoutsz van Dam53/07Gerrit Arentss van Dam
1573Glippers-1573 (huurder)14/1Willem Jacobsz snijder van Reijnsburch
1573Glippers-1573 (eigenaar)Gerrit Arent Gerrit Ewoutsz van Dam14/2Gerrit van Dam fugitive
1573Glippers-1573 (huurder)Jan Adriaensz {witmaker}15/1Jan Adriaenszoon witmaecker
1573Glippers-1573 (eigenaar)Gerrit Arent Gerrit Ewoutsz van Dam15/2Gerrit van Dam fugitive
1574Glippers-1574 (huurder)Dielof Adriaensz {substituut-baljuw}18/1Dieloff Adriaensz substituyt van de bailiu van Rijnlant
1574Glippers-1574 (eigenaar)Gerrit Arent Gerrit Ewoutsz van Dam18/2Gerrit van Dam fugityve
1574Glippers-1574 (huurder)Jan Adriaensz {witmaker}19/1Jan Adriaenszoon witmaecker
1574Glippers-1574 (eigenaar)Gerrit Arent Gerrit Ewoutsz van Dam19/2alsvoren [Gerrit van Dam fugityve]
1576-12-12Glippers-1576 (bewoner)Gerrit Arent Gerrit Ewoutsz van Dam25/1Geryt Aerntsz van Dam [doorgehaald]
1579-09-18Grote-Bewijzen-C (belending)Gerrit Arent Gerrit Ewoutsz van Dam26/16ene schure toecomende Gerit van Dam Aerntszn
1579-09-18Waarboek-67 G-1578 (belending)Gerrit Arent Gerrit Ewoutsz van Dam374/21Gerryt van Dam Arentsz
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Gerrit Arent Gerrit Ewoutsz van Dam33/1Gerrit Adriaensz van Dam
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Catrijn Gouwendr {van Dam}33/2Catharina Gouwendr zijn huysvrouwe
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)33/3dochter 1
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)33/4dochter 2
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)33/5dochter 3
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Brechte Maertensdr {}34/1Brecht Maertens van Haerlem
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Adriaen Adriaensz {bootsman}35/1Adriaen Adriaensz bootsman
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)35/2zijn huysvrouwe
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)35/3kint 1
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)35/4kint 2
1581-12Kerven-1581 (bewoner)Gerrit Arent Gerrit Ewoutsz van Dam28/1Gerrit Arentsz van Dam
1583-07-14Omslag-1583 (bewoner)Gerrit Arent Gerrit Ewoutsz van Dam24/1Geryt Aerntsz van Dam
1584-07-14Vroedschapsboek-K-L (vermelding)Gerrit Arent Gerrit Ewoutsz van Dam213/C27Geryt van Dam
1585Vetus-1585 (eigenaar)Gerrit Arent Gerrit Ewoutsz van Dam44/1Gerrit van Dam
1585Vetus-1585 (eigenaar)Gerrit Arent Gerrit Ewoutsz van Dam45/1dezelve een huys dat hij verhuyert
1585Vetus-1585 (eigenaar)Gerrit Arent Gerrit Ewoutsz van Dam46/1dezelve noch een huys dat hij verhuyert
1588~1597Stratenboek-23 (eigenaar)Catrijn Gouwendr {van Dam}140/1Catrijn Gouwen
1588~1597Stratenboek-22 (eigenaar)Gerrit Arent Gerrit Ewoutsz van Dam1030/1Van Dam
1588~1597Stratenboek-22 (eigenaar)Catrijn Gouwendr {van Dam}1040/1Wedewij van Gerit Arentsz
1588~1597Stratenboek-22 (overledene)Gerrit Arent Gerrit Ewoutsz van Dam1040/1aWedewij van Gerit Arentsz
1588~1597Stratenboek-22 (eigenaar)Catrijn Gouwendr {van Dam}1050/1Catrijn Gouwen
1599GedwongenLening-1599 (bewoner)Gijsbrecht van Dam17/1Mr Gijsbrecht van Dam
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Gijsbrecht van Dam47/1Gijsbert van Dam
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Gijsbrecht van Dam48/1deselve Ghijsbert van Dam
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Gijsbrecht van Dam49/1deselve Ghijsbert van Dam
1606-08Schoorsteengeld-1606 (huurder)53/1Franck Cornelisz
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Gijsbrecht van Dam53/2Gijsbert van Dam
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Gijsbrecht van Dam54/1Gijsbert van Dam
1606-08Schoorsteengeld-1606 (aangever)54/3opt aengeven van zijn meyt
1606-08Schoorsteengeld-1606 (huurder)55/1Thyman Thymansz
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Gijsbrecht van Dam55/2Gijsbert van Dam
1606-08Schoorsteengeld-1606 (aangever)55/3opt aengeven van zijn dochter
1606-08Schoorsteengeld-1606 (huurder)56/1Elyas Woets
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Gijsbrecht van Dam56/2Gijsbert van Dam
1606-08Schoorsteengeld-1606 (aangever)56/3opt aengeven van zijn vrou