Perceelformulier

Perceelformulier van OudeVest.161-171 (Leprooshuis), (Voor: 17-6-0/6592. Achter: 2-2-0/816. Rechts: 22-0-0/8287).


Naar BronPerceelPersoon-regels.

Scroll naar beneden voor detail informatie.
Straten, bouwblok, bon
ZVolgNrStraat (vroeger)WijkHnrAdres (nu)-BouwBlkBonNaam
VR161-171VestslootOude Vest 161-171TerugVerderOML-12aOost Marendorp Landzijde
AL072-074Marendorpse AchtergrachtVan der Werffstraat 72-74TerugVerderOML-12aOost Marendorp Landzijde
RL010.1DuizenddraadsteegDuizenddraadsteeg 10.1TerugVerderOML-12aOost Marendorp Landzijde
Personen in Perceel
DatumBronPersoonVlgnrPersoonNaamInBron
1581-09Volkstelling-1581 (plaats)221/00aInt Leproos-huys
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Hendrick Willemsz van Oyen {van Paffenrode}221/01Henric Willemszn van Oijen
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Quirijn Claesz {OudeVest}221/02Quyrijn Claeszn van Zoetermeer heeft aldear gewoont drie jaren
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Adriaen Willemsz {OudeVest}221/03Adriaen Willemszn van Ougstgeest
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Ermgaert Jacobsdr {vrouw van Adriaen Willemsz}221/04Urmgaert Jacobsdr zijn wijff
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Cornelis Ulricksz {bode-turfdrager}221/05Cornelis Ulricxzn bode destijds
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Aechgen Jansdr {vrouw van Cornelis Ulricksz}221/06Aechgen Jansdr zijn wijff
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Rusgen IJsbrantsdr {binnenmoeder}221/07Rusgen Ysbrantdr binnemoeder aldaer
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Marytgen Cornelisdr {dienstmaagd}221/08Marijtgen Cornelisdr van Homade (met hun drie dienstmaechden aldaer)
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Neeltgen Willemsdr {dienstmaagd}221/09Neeltgen Willemsdr van Hoomade(met hun drie dienstmaechden aldaer)
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Marytgen Allertsdr {dienstmaagd}221/10Marytgen Allertsdr (met hun drie dienstmaechden aldaer)
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Willem Dircksz {OudeVest}221/11Willem Dirckzn van Langeraer 7 jaer (Leprosen)
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Pietergen Jeroensdr {OudeVest}221/12Pietergen Jeroensdr uut Warmont 5 jaeren (Leprosen)
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Cornelis Fransz {OudeVest}221/13Cornelis de zoon van za: Frans Backer (Leprosen)
1581-09Volkstelling-1581 (overledene)221/13ade zoon van za: Frans Backer
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Goolte Jacobsdr {bagijn}221/14Gooltgen Jacobsdr eertijds bagijn iii jaeren (Leprosen)
1581-12Kerven-1581 (bewoner)Hendrick Willemsz van Oyen {van Paffenrode}71/71Heyndric Willemsz van Paffenrode
1581-12Kerven-1581 (bewoner)Ariaentgen Jansdr {}72/72Ariaentgen Jansdr weduwe van Pieter Claesz gorter
1581-12Kerven-1581 (overledene)Pieter Claesz {gorter}72/72aweduwe van Pieter Claesz gorter
1585Vetus-1585 (eigenaar)199/1t leprooshuys doorgaende dat zij bewoonen niet hier niet
1586~1588Grachtenboek-83 (eigenaar)10/1de Leprosen
1588~1597Stratenboek-30 (eigenaar)140/1die Leproosmeesteren
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)199/1t Leprooshuys een huys (doorgehaald)
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)200/1deselve
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)201/1deselve
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)202/1deselve
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)203/1deselve
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)204/1deselve
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)205/1deselve
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)206/1deselve
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)207/1deselve
1601-03-22Grachtenboek-84 (eigenaar)30/1de Leprosen
1606-08Schoorsteengeld-1606 (huurder)207/1Joachim van Ondrum
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)207/2De Leproosmeesteren
1606-08Schoorsteengeld-1606 (aangever)207/3opt aengeven van de vrou
1606-08Schoorsteengeld-1606 (huurder)208/1Maertgen Claes
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)208/2De Leproosmeesteren
1606-08Schoorsteengeld-1606 (huurder)209/1Jan Valewijn
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)209/2De Leproosmeesteren
1606-08Schoorsteengeld-1606 (huurder)210/1Franchoys Back
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)210/2De Leproosmeesteren
1606-08Schoorsteengeld-1606 (huurder)211/1Pieter Moyaert
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)211/2De Leproosmeesteren
1606-08Schoorsteengeld-1606 (huurder)212/1Heyndrick Marceel
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)212/2De Leproosmeesteren
1606-08Schoorsteengeld-1606 (huurder)213/1Henrick Berchmans
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)213/2De Leproosmeesteren
1606-08Schoorsteengeld-1606 (huurder)214/1Elias Billet
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)214/2De Leproosmeesteren
1606-08Schoorsteengeld-1606 (huurder)215/1Carel Mollaer
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)215/2De Leproosmeesteren
1606-08Schoorsteengeld-1606 (huurder)216/1Jacob Willemsz
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)216/2De Leproosmeesteren